dinsdag 5 mei 2020

Twee lijken aangetroffen op een terrein achter een woning nabij Republiek

Lijken vertonen schotwonden aan het achterhoofd

Het zou gaan om twee buren die zondag van huis vertrokken om te gaan jagen...


Waterkant.net bericht dinsdagavond 5 mei 2020, lokale Surinaamse tijd, dat 's middags twee lijken zijn aangetroffen op een terrein achter een woning aan de Willy Cairoweg nabij Republiek, in het politieressort Zanderij. 

Het zou gaan om twee mannen en de stoffelijke overschotten zouden schotwonden vertonen. De omgeving is groots afgezet. Verschillende Surinaamse politie eenheden waren ter plekke.

De lijken vertonen schotverwondingen aan het achterhoofd. Waterkant.net verneemt van bronnen rondom het onderzoek, dat het zou gaan om twee buurmannen, die eerder als vermist werden opgegeven. Naar verluidt zou het gaan om Jermain Derby en Isaak Bruinhart. Ze waren zondag van huis vertrokken om te gaan jagen en sindsdien ontbrak elk spoor.

Wereldbank verstrekt Suriname 412.000 dollar om essentiële medische benodigdheden te kopen voor noodhulp inzake Covid-19

'Tijdige toezegging financiering voorziet in onmiddellijke behoeften Surinaamse gezondheidssysteem'


De Wereldbank heeft Suriname 412.000 dollar verstrekt om essentiële medische benodigdheden te kopen voor de noodhulp van het land inzake de Covid-19 (coronavirus)-pandemie.

'De Wereldbank is verheugd dat tijdige toezegging van financiering een snelle verwerving en distributie van essentiële medische benodigdheden en apparatuur mogelijk heeft gemaakt om in de onmiddellijke behoeften van het Surinaamse gezondheidssysteem te voorzien', aldus Tahseen Sayed, Wereldbank Landen Directeur voor het Caribisch gebied dinsdag 5 mei 2020.


Als onderdeel van de snelle reactie bij het begin van de pandemie, profiteerde Suriname van deze financiering van de Wereldbank om persoonlijke beschermingsmiddelen en medische benodigdheden aan te schaffen en te distribueren naar belangrijke ziekenhuizen die Covid-19-gevallen behandelen.

Deze middelen zijn beschikbaar gesteld in het kader van het Saramacca Canal System Rehabilitation Project met behulp van de Contingency Emergency Response Component (CERC). Met CERC's kunnen middelen uit het project worden herverdeeld om te worden gebruikt voor noodhulpactiviteiten. Verdere noodactiviteiten die mogelijk steun van de Wereldbank nodig hebben, worden besproken met de regering van Suriname.

'De Wereldbankgroep, een van de grootste financierings- en kennisbronnen voor ontwikkelingslanden, onderneemt brede, snelle actie om ontwikkelingslanden te helpen hun pandemische respons te versterken. We verhogen de ziektebewaking, verbeteren interventies op het gebied van de volksgezondheid en helpen de particuliere sector bij het blijven exploiteren en behouden van banen. In de komende 15 maanden zullen we tot wel $ 160 miljard aan financiële steun inzetten om landen te helpen de armen en kwetsbaren te beschermen, bedrijven te ondersteunen en het economisch herstel te ondersteunen, inclusief $ 50 miljard aan nieuwe IDA-middelen in beurzen of zeer concessionele voorwaarden.'

(Suriname Mirror/Worldbank/Twitter)

MAN Energy Solutions S.E. breidt capaciteit DPP2 Bemland-elektriciteitscentrale EBS in Paramaribo uit van 84 MW naar 126 MW

'DPP2-energiecentrale een van de zuinigste energiecentrales in de regio'MAN Energy Solutions S.E. breidt de capaciteit van de DPP2 Bemland-elektriciteitscentrale van de EBS uit in Paramaribo uit van 84 MW naar 126 MW. MAN levert twee MAN 18V48 / 60TS-motoren voor de uitbreiding, waarbij elke motor een 21 MW-dynamo aandrijft om 42 MW extra elektrisch vermogen te leveren aan het Paramaribo-elektriciteitsnet dat ongeveer de helft van de bevolking van het land, die in de hoofdstad woont en werkt, bedient. 

De Bemland-centrale DPP2 63 MW is eigendom van en wordt beheerd door het overheidsbedrijf Energiebedrijven Suriname (EBS). De fabriek is oorspronkelijk gebouwd door BWSC (Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S) en MAN Energy Solutions in 2012 en gefinancierd door de overheid en het lokale bedrijf OLIBIS. In 2015 werd de centrale uitgebreid met 21 MW en voor deze tweede uitbreiding van 42 MW wordt het project opnieuw gefinancierd door OLIBIS in samenwerking met EBS en de Surinaamse overheid.

'Het project toont op indrukwekkende wijze het succes van onze langdurige klantrelatie aan doordat OLIBIS N.V. en EBS onze energiecentraletechnologieën al 15 jaar waarderen als betrouwbare en efficiënte oplossingen voor hun energieprojecten. We zijn ook erg blij om onze relatie met BWSC voort te zetten, met wie we wereldwijd al meer dan 1000 MW aan energiecentralecapaciteit hebben geïnstalleerd', zegt Thorsten Dradrach, hoofd Sales voor Elektriciteitscentrales in de Amerika's bij MAN Energy Solutions.

De DPP2-energiecentrale beschikt momenteel over MAN 18V48 / 60TS-motoren en is al een van de zuinigste energiecentrales in de regio, en is ook ontworpen voor extreem stille werking, aldus het bedrijf.

Na de uitbreiding zal de EBS de werking van de minder efficiënte en kleinere motoren in de naburige DPP1-energiecentrale geleidelijk verminderen, met als resultaat lagere geluidsemissies voor omwonenden.

De open constructie van de fabriek uit de jaren zestig en de centrale locatie in Paramaribo zijn een constante bron van lawaai geweest. De nieuwe MAN-units daarentegen zijn ontworpen om een ​​betrouwbare en zuinige stroomvoorziening te garanderen, terwijl de geluidsemissies tot een minimum worden beperkt.

(Suriname Mirror/Diesel & Gas Turbine Worldwide)

Russische helikopter kost Suriname maandelijks US$ 240.000 leasekosten...

Helikopter vooral ingezet voor transport pakketten naar binnenland in verband met NDP-propaganda...


De West meldt maandagavond 4 mei 2020, dat de regering Bouterse in december 2019 US$ 1.4 miljoen voor de aanschaf van een Russische helikopter heeft betaald. Volgens de factuur was het bedrag van US$ 1.150.000 voor 'Payment of the positioning, depositioning of helicopter to Suriname'. 

Daarnaast moest volgens De West de Staat US$ 240.000 betalen in december voor de maandelijkse lease van de helikopter. Het totaalbedrag dat in december werd betaald kwam daardoor op US$ 1,390,000. Opmerkelijk is het, dat op de factuur US$ 1,390,000 stond, maar op de bankovermakingen staat afgerond US$ 1.4 miljoen. De vraag is nu, waar die 10.000 naar toe is gegaan?

De overheid zal minimaal vier keer US$ 240.000 hebben moeten neertellen voor deze helikopter ofwel de regering heeft zeker al minimaal US$ 960.000  moeten betalen aan leasekosten.

De helikopter wordt overwegend ingezet voor het vervoeren van pakketten naar het binnenland, in verband met NDP-propaganda. Dit schrijft De West vernomen te hebben uit kringen zeer bekend met de luchtvaart in het land.

De Russische helikopter staat constant op een airstrip te Afobaka. Vanuit deze airstrip word gevlogen naar het binnenland met pakketten. Onlangs werden er ook foto’s op social media verspreid van NDP-parlementariër Silvana Afonsoewa in een NDP t-shirt in de helikopter met een grote voorraad basisgoederen. Hierdoor wordt het vermoeden bevestigd, dat de NDP staatsmiddelen misbruikt voor haar propaganda.

Deze pakkettenpropaganda is structureel bij de regering om stemmen te winnen voor de komende verkiezingen, en het overgrote deel de taak is van de helikopter, maar ook dat die afgelopen week werd ingezet om het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing) bij te staan bij de oostgrens in verband met Covid-19.

Personeel wil af van minister Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

VHP-Assembleelid Nurmohamed: ‘Ferrier had allang moeten bedanken’ 

Voorzitter bond: 'Er valt niet met haar te communiceren, ze schreeuwt tegen personeelsleden en voert een schrikbewind'


Het personeel wil zo snel mogelijk af van minister Lilian Ferrier en André Misiekaba laten waarnemen. Medewerk(st)ers stellen niet met de minister te kunnen werken. 'Er valt niet met haar te communiceren, ze schreeuwt tegen personeelsleden en voert een schrikbewind. De minister vertoont bipolair gedrag, dit wordt bevestigd door haar wisselende stemming', zegt de voorzitter van de Bond Personeel van het ministerie van Onderwijs (BPMO), Guno sabajo, aldus De West van maandagavond 4 mei 2020

Het personeel is sinds donderdag 30 april, in afwachting van een reactie van Ferrier op een eerder verzonden brief inzake punten van het stafcollectief, personeelsbond en ABO, in beraad en de bond heeft besloten zich te wenden tot het staatshoofd. Het personeel is thuis en heeft in het weekend besloten president Bouterse te vragen, André Misiekaba als waarnemend minister te laten fungeren tot de verkiezingen.

Personeelsleden vertellen, dat sinds het aantreden van Ferrier, zij het personeel kleineert en onbeschoft behandelt. Ook zeggen ze dat er geen sprake is van goede beleidsvorming en dst Ferrier op slinkse wijze denigrerende uitspraken doet.

'Ferrier had allang moeten bedanken. Ze is een paar keren in opspraak geraakt met het personeel en ook in het parlement zijn ze haar gedrag zat. De bond heeft alle recht iemand voor te dragen wie hij als waarnemend minister wil en de regering kan het afwijzen of goedkeuren', zegt VHP-parlementariër en lid van de onderwijscommissie in d Assemblee Riad Nurmohamed aan De West.

Naar verluidt worden medewerk(st)ers die kritisch zijn vervangen en worden directoraten ‘onthoofd’. Ook wordt er geklaagd, dat formele brieven door bodyguards van de bewindsvrouwe worden bezorgd en worden werkopdrachten in plaats van persoonlijk via ‘Whatsapp’ besproken. Het personeel bevestigt hiermede, dat Ferrier niet binnen het ambtelijke thuis hoort.

Ofschoon president Bouterse het voorstel van de BPMO nog niet heeft goedgekeurd, stelt Nurmohamed dat Misiekaba geen goed ‘beeld’ is voor ons onderwijs. 'Sommige mensen schamen zich niet. Misiekaba is geen goed voorbeeld, dat hebben we reeds aan zijn uitspraken en houding op het podium gezien. Misiekaba heeft het wanbeleid van deze regering altijd ondersteunt en zo een persoon hebben we niet nodig in het onderwijs', aldus Nurmohamed. .

Mathoera (VHP): 'Wat mij opvalt, is het gemak waarmee Hoefdraad leugens vertelt'

'Leugens overheersen kabinet Bouterse'

- 'Wetten gelden ook voor personen in jas en das'
- 'Abdoel weet niet precies hoe een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld en wat de procedures zijn'


In het Dagblad Suriname van dinsdag 5 mei 2020 zegt VHP-parlementariër Krishna Mathoera, dat minister van Financiën Gillmore Hoefdraad willens en wetens de Nationale Assemblee (DNA) verkeerd heeft geïnformeerd. 'Leugens overheersen in het kabinet Bouterse.' 

Zij verwijst naar Assembleevergaderingen waarin de minister fel uithaalde naar ex-governor Robert van Trikt van de Centrale Bank. Hoefdraad beschuldigde hem van overfacturering en het aangaan van frauduleuze overeenkomsten. Hoefdraad stelde in het parlement dat hij als minister niet op hoogte was van de overeenkomsten. 'Echter uit de overgelegde stukken van het Openbaar Ministerie (OM) blijkt, dat de minister het parlement willens en wetens verkeerd heeft geïnformeerd.' 

Mathoera geeft aan, dat zij het dossier doorgenomen heeft dat werd meegestuurd met de vordering van de procureur-generaal (pg) naar het parlement. 'Schokkende en zeer ernstige delicten waar de minister nu van wordt verdacht. Wat mij opvalt is het gemak waarmee Hoefdraad leugens vertelt en dat hij de handelingen goed doordacht heeft.'

Zij destilleert uit verschillende documenten, dat het hele regeerteam erbij betrokken is. 'Uit missives, cc in brieven en e-mails, valt op te maken dat verschillende personen in kennis zijn gesteld, onder andere de president, en het blijkt dat de raad van ministers besluiten heeft genomen. De afgelopen maanden heb ik samen met collega-parlementariërs vragen gesteld aan de regering over tal van overeenkomsten en verkoop van gebouwen en terreinen. De regering heeft de missives willens en wetens niet gedeeld met het parlement, waarmee de regering haar informatieplicht verzaakt. Hierdoor heeft het parlement haar controlerende taak niet kunnen uitoefenen, wat zeer ernstig is en onder geen beding valt goed te praten.'

Mathoera begrijpt de reactie niet van NDP-fractieleider Amzad Abdoel, die zich afvraagt wat de haast was achter het besluit van de procureur-generaal om een vordering in te stellen tegen Hoefdraad. 'Het is zijn eigen regering die het onderzoek heeft aangevraagd.' Mathoera brengt in herinnering, dat Hoefdraad in een Assembleevergadering zelf heeft aangegeven, dat hij overleg heeft gehad met de pg om een onderzoek naar Van Trikt in te stellen. 'Het strafrechtelijk onderzoek is formeel aangevraagd door de voormalige regeringscommissaris en directeuren van de Centrale Bank van Suriname, in overleg met de minister. De hele regering wist ervan.'

Uit de verdere reactie van Abdoel en zijn opmerkingen richting de pg, maakt Mathoera op dat hij niet precies weet hoe een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld en wat de procedures zijn. Tegen Van Trikt is een opsporingsonderzoek en gerechtelijk vooronderzoek (gvo) ingesteld. 'Het is niet de pg maar de rechter-commissaris in strafzaken die het onderzoek en gvo leidt. De kritiek op de pg houdt daardoor geen stand. De regering heeft zelf om dit onderzoek gevraagd. Ik vind het heel erg dat men het OM en de rechterlijke macht desavoueert. De schuldigen moeten in de kringen van de regering worden gezocht.'

De parlementariër benadrukt dat het in deze slechts gaat om een verdenking. 'De minister is een verdachte en als Abdoel en zijn regering niets te verbergen hebben, hebben zij ook niets te vrezen.' Volgens Mathoera hebben de coalitie en de NDP-regering nu de kans om zichzelf te bewijzen. 'De NDP-regering moet juist nu openheid en transparantie tonen naar de samenleving en verantwoording afleggen.'

Mathoera verwacht dat het parlement bijeen komt om de vordering te behandelden. 'Wij zullen de zaak niet inhoudelijk beoordelen, dat doet de rechterlijke macht. Wij gaan alleen na of het onderzoek tegen minister Hoefdraad in politiek bestuurlijk opzicht in het algemeen belang is. Het parlement heeft maar één optie en dat is de minister in staat van beschuldiging stellen. Met het onderzoek komt er juist duidelijkheid en kan de NDP-regering tonen dat zij clea’ is en tegen corruptie.'

Indien men wetten heeft overtreden, moet men instaan voor de consequenties. 'Anders kun je al die wetten in de prullenbak gooien.' Hoefdraad wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van de Bankwet, misdrijven genoemd in de Anti-Corruptiewet, de Wet Strafbaarstelling Money Laundering en het Wetboek van Strafrecht. 'De wetten gelden niet alleen voor de kleine man. Ze gelden nog meer voor personen in jas en das, juist vanwege hun voorbeeldfunctie. Daarom moet dit onderzoek alle ruimte krijgen', aldus  Mathoera.

VSB heeft goede hoop op uitspraak in haar voordeel inzake haar 'Valutawet'-rechtszaak

'Wij betreuren het dat het zover heeft moeten komen'


'De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft kennisgenomen van de uitspraak inzake het Kort Geding dat tegen de Staat was aangespannen door enkele politieke partijen vanwege de omstreden 'valutawet' die onlangs aangenomen is in De Nationale Assemblee (DNA). De Kort Gedingrechter heeft de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren opgeschort. 

In het aangespannen Kort Geding door de VSB, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen is er nog geen uitspraak. De rechter heeft nog aanvullende documentatie opgevraagd betreffende de rechtspersoonlijkheid van de VSB als hoofdaanklager. Deze aanvullende informatie zal meteen worden gedeeld via onze raadsman. 

Gelet op de argumenten, hebben wij goede hoop dat de uitspraak ook in het voordeel van de VSB en haar partners zal uitvallen. 

Wij betreuren het dat het zover heeft moeten komen. Indien DNA op de juiste manier in dialoog was getreden met alle betrokken partijen was het mogelijk geweest een wetsproduct tot stand te laten komen dat ordening geeft aan ons valutaverkeer en de Surinaamse munt ondersteund. 

De VSB heeft samen met haar partners inmiddels concrete voorstellen doen toekomen aan DNA om de wet te wijzigen op belangrijke punten en nodigen dan wederom DNA uit om deze gesprekken voort te zetten en de wet met de nodige wijzigingen weer in behandeling te nemen.'

Abdoel (NDP) - uiteraard voorspelbaar - verbaasd over uitspraak rechter inzake 'Valutawet' - 'Taferelen bij rechterlijke macht zijn zeer bedenkelijk'

'Ik weet nu niet of rechter juridisch bevoegd is een hele wet buiten werking te stellen'  🤔😂

Abdoel desavoueert weer de rechterlijke macht....


NDP-fractieleider Amzad Abdoel zegt dinsdagmiddag 5 mei 2020 op Starnieuws met verbazing kennisgenomen te hebben van de uitspraak van de Kort Gedingrechter over de 'Valutawet'. 'Ik weet op dit moment niet of een rechter juridisch wel de bevoegdheid heeft een een hele wet buiten werking te stellen of voor toetsing naar het Constitutioneel Hof te sturen', zegt de politicus. 

Het is volgens Abdoel net zo verbazingwekkend als toen het Hof van Justitie zelf uitleg moest komen geven omtrent een gedane uitspraak inzake de terugroeping van de leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan van De Nationale Assemblee. Hierbij is volgens Abdoel gewerkt met een oude wet die niet eens meer bestaat en een huidige in werking zijnde wet totaal genegeerd is.

'Deze taferelen bij de rechterlijke macht zijn zeer bedenkelijk en rieken naar een situatie om over na te denken of controle en toezicht over de rechterlijke macht wel of niet nodig is. We leven in een rechtsstaat en geen rechtersstaat. Maar goed dat de wet Constitutioneel Hof al is goedgekeurd en de voordrachten voor bemensing al gestuurd zijn naar de president. Zodra de president het Constitutioneel Hof bemand, ben ik zelf ready om deze en andere wetten voor toetsing te sturen naar dit Hof. Dan zal de koren van de kaf gescheiden worden. Het eindigt in elk geval niet hier', zegt Abdoel.

Maar, wat zou de reactie van Abdoel zijn geweest indien de uitspraak ten voordele van de 'Valutawet' zou zijn geweest? Net zo voorspelbaar, dàt is Abdoel ten voeten uit.

(Suriname Mirror/Starnieuws)

Inheemse gemeenschap in Ecuador vreest uitsterven door Covid-19 - Uit angst voor coronavirus vluchtten tientallen kinderen en oudere Siekopai in kano's jungle in

(Bron foto: El Comercio)
Siekopai, langs grens Ecuador en Peru, met ongeveer 744 leden, heeft 15 bevestigde gevallen

Twee oudere leiders  afgelopen twee weken overleden na vertonen van symptomen van Covid-19


Een van de inheemse gemeenschappen van Ecuador vreest dat het kan worden weggevaagd als de coronavirusinfecties op hun grondgebied toenemen, waardoor tientallen van de leden het Amazoneregenwoud in vluchten om te schuilen voor de pandemie die bijna 1.600 in het land heeft gedood. 

De Siekopai-natie, langs de grens tussen Ecuador en Peru, met ongeveer 744 leden, heeft 15 bevestigde gevallen van het virus en twee oudere leiders stierven de afgelopen twee weken na het vertonen van symptomen van Covid-19, aldus de groep. Een groot aantal Siekopai heeft symptomen vertoond die verband houden met de uitbraak, maar nadat ze hulp hadden gezocht bij een gezondheidscentrum van de overheid in het nabijgelegen Tarapoa, vertelden dokters dat ze net een 'vervelende griep' hadden, zei president Justino Piaguaje van de gemeenschap.

Toen de eerste van de ouderen medio april overleed, drongen Siekopai-leiders er bij de Ecuadoraanse regering op aan de gemeenschap af te schermen en de inwoners te testen, maar hebben geen reactie ontvangen, zei hij. 'We zijn met amper 700 man. Vroeger waren we het slachtoffer van dit soort ziektes en vandaag willen we niet dat de geschiedenis zich herhaalt', zei Piaguaje maandag 4 mei 2020 in een bijeenkomst via social media. 'We willen niet dat onze mensen zeggen dat we met 700 waren en nu met 100. Wat een schandaal zou het zijn voor de Ecuadoraanse regering om ons in de 21e eeuw met zo'n triest verhaal achter te laten', voegde hij eraan toe.Uit angst voor het coronavirus vluchtten tientallen kinderen en oudere Siekopai in kano's naar Lagartococha, een van de grootste wetlands van Ecuador in het hart van de jungle, om infectie te voorkomen. Siekopai die op hun grondgebied in de provincie Sucumbios in Ecuador achterbleven, wenden zich tot homeopathische geneesmiddelen om ademhalingsproblemen het hoofd te bieden, zei Piaguaje.

Andere inheemse groepen in het Amazonegebied van Ecuador hebben ook gevallen van coronavirus bevestigd, volgens de inheemse organisatie Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). Ecuador heeft meer dan 30.000 gevallen gemeld.


In het naburige Peru dienden inheemse groepen eind april een formele klacht in bij de Verenigde Naties. Ze zeiden dat de regering hen had verlaten om voor zichzelf op te komen tegen het coronavirus, met het risico 'etnocide door nietsdoen' te riskeren.

Mensenrechtenorganisaties die in de Amazone-regio's van Ecuador werken, zeggen dat het ministerie van Volksgezondheid gemeenschappen zoals de Siekopai negeert, die ondanks hun kwetsbaarheid nog geen tests of medische benodigdheden hebben ontvangen. 'Ze lopen een ernstig risico om fysiek en cultureel vernietigd te worden door de verspreiding van Covid-19 op hun grondgebied', zegt Maria Espinosa, een mensenrechtenverdedigster bij de groep Amazon Frontlines.

(Suriname Mirror/El Comercio/Reuters/Ecuavisa/Twitter)

Oppositieleidster van Peru, Keiko Fujimori, voor tweede keer op vrije voeten

(Bron foto: Ernesto Benavides, AFP)
Fujimori verzocht om vrijlating uit vrees voor oplopen coronavirus


De oppositieleidster van Peru, Keiko Fujimori, is maandag 4 mei 2020 na slechts drie maanden vrijgelaten uit een voorlopige hechtenis van 15 maanden wegens beschuldigingen van corruptie.

Fujimori, die de vrouwengevangenis in de hoofdstad Lima op borgtocht met een gezichtsmasker en witte handschoenen verliet, had eerder op Twitter aangekondigd dat ze uit de faciliteit zou gaan om een ​​coronavirus-test te doen voordat ze naar huis zou gaan.

De vrijlating van de 44-jarige kwam vier dagen nadat een rechtbank haar borg had gegeven van 70.000 zolen ($ 20.000). Fujimori had verzocht om vrijlating uit vrees dat ze het nieuwe coronavirus zou oplopen in de vrouwengevangenis van Chorrillos.


'Het eerste wat ik ga doen na vertrek en (voor) thuiskomst is een moleculaire test ondergaan om mijn gezin niet in gevaar te brengen', schreef moeder van twee op Twitter.Ze werd in januari gevangen gezet, slechts twee maanden nadat ze was vrijgelaten uit een eerdere voorlopige hechtenis van 13 maanden. Eens Peru's meest populaire politicus, wordt Fujimori ervan beschuldigd $ 1,2 miljoen aan illegale partijfinanciering van de Braziliaanse bouwgigant Odebrecht te hebben geaccepteerd voor haar mislukte presidentsverkiezingen van 2011.

Odebrecht is verwikkeld in een uitgebreid corruptieschandaal en heeft toegegeven honderden miljoenen dollars aan steekpenningen te hebben betaald om in 12 landen sappige contracten binnen te halen. Het bedrijf heeft vanaf 2004 ten minste $ 29 miljoen betaald aan Peruaanse functionarissen, onder meer om vier voormalige presidenten om te kopen. Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski en wijlen Alan Garcia zijn betrokken bij het schandaal.

De Peruaanse televisie toonde beelden van een medewerker van een privélaboratorium die buiten Fujimori's huis wachtte om haar te testen op het nieuwe coronavirus. Ze mag niet in hetzelfde huis wonen als haar Amerikaanse echtgenoot Mark Villanella, aangezien hij in dezelfde zaak wordt onderzocht.

(Suriname Mirror/RPP/AFP/YouTube/Twitter)

Bijna 8.000 Covid-19-besmettingen in Colombia

358 Doden sinds start uitbraak op 6 maartDe officiële Covid-19-telling voegt 305 gevallen toe, die het nationale totaal verhogen tot 7.973. Het dagelijkse aantal coronavirusinfecties in Colombia blijft fluctueren van een piek van respectievelijk 499 en 383 op respectievelijk 1 en 3 april tot lagere percentages tussen 100 en 200 voor bijna heel april. 

Het dodental van het virus is ook tragisch verlopen en eist 358 levens sinds de uitbraak op 6 maart, waaronder 18 extra dodelijke slachtoffers op maandag volgens het ministerie van Volksgezondheid. Het meest recente bulletin van het Instituto Nacional de Salud (INS) beweert dat 1.807 patiënten zijn hersteld van de ziekte en die, volgens president Iván Duque in zijn avondrede aan de natie, 'snelle acceleratie' vertoont en voegde toe, dat van 4.228 verwerkte tests 305 positieven een infectiepercentage van 0,7% laten zien - onder de 10% die is vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De dodelijke slachtoffers op maandag van COVID-19 waren in het hele land, met vier slachtoffers in Cartagena (Bolívar), drie in Leticia (Amazonas), drie in Bogotá, twee in Cali en anderen in Soledad (Atlántico), Tumaco (Nariño), Valledupar (César), Buenaventura (Valle), Unión (Chocó) en Manizales (Caldas). In Bogotá stegen de gevallen van infectie met 126, waardoor het nieuwe totaal voor de hoofdstad op 3.084 kwam.

Het departement Amazonas rapporteerde met 47 het op één na hoogste aantal gevallen in het land, gevolgd door Valle del Cauca (37) en Atlántico (27).

President Iván Duque heeft geen details onthuld over de maatregelen die na 11 mei zullen worden uitgevoerd. De president betuigde zijn condoleances aan de families van de slachtoffers van Covid-19 en herhaalde de noodzaak om de economie weer 'verantwoordelijk' aan het werk te krijgen door een strikte sociale afstand te nemen in het openbaar vervoer en protocollen voor bioveiligheid voor alle sectoren.

(Suriname Mirror/The Bogota Post)

Inheemse leiders Brazilië roepen WHO op noodfonds in te stellen om hun gemeenschappen te beschermen

Inheemse koepelorganisatie APIB: 18 Inheemsen overleden aan coronavirus


'Het is een echte noodsituatie, inheemsen zijn kwetsbaar en hebben geen bescherming'


Inheemse leiders in Brazilië hebben de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gevraagd een noodfonds op te richten om hun gemeenschappen te helpen beschermen tegen de dreiging van de coronavirus pandemie. Het aantal inheemsen in Brazilië dat tot dusver aan het coronavirus is gestorven, is volgens Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) gestegen tot 18, hoewel de Braziliaanse regering slechts zes van de doden officieel heeft gemeld. 

'Het is een echte noodsituatie. Inheemse mensen zijn kwetsbaar en hebben geen bescherming', zei Joenia Wapichana, de eerste inheemse vrouw die in het Braziliaanse Congres werd gekozen, maandag. Ze zei dat de regering van president Jair Bolsonaro de inheemse bevolking niet had opgenomen in nationale plannen om het virus te bestrijden.

De nieuwe minister van volksgezondheid van Bolsonaro, Nelson Teich, heeft gezegd dat de bescherming van de inheemse bevolking een prioriteit is. Het agentschap voor inheemse zaken van de regering, FUNAI (Fundação Nacional do Índio), heeft christelijke missionarissen ervan weerhouden geïsoleerde stammen tijdens de epidemie te evangeliseren om besmetting te voorkomen.


Veel van de 850.000 inheemsen van Brazilië wonen in afgelegen gebieden van de Amazone met weinig of geen toegang tot gezondheidszorg. Inheemse organisaties in Brazilië hadden een brief geschreven aan het hoofd van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en vroegen om hulp bij het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen die niet beschikbaar zijn voor gezondheidswerkers in reservaten en dorpen, zei Wapichana.

Het beroep volgde op een open brief die zondag door tientallen internationale artiesten, muzikanten en acteurs aan Bolsonaro was gestuurd om hem op te roepen de inheemse bevolking van Brazilië te beschermen. Ondertekenaars waren artiesten Ai Weiwei en David Hockney, muzikanten Sting en Paul McCartney, acteurs Glenn Close en Sylvester Stallone en film- en tv-presentator Oprah Winfrey. De brief waarschuwde dat de 'extreme bedreiging' waarmee de inheemse bevolking in Brazilië werd geconfronteerd, werd versterkt door invasies van beschermde stammen door illegale mijnwerkers, houthakkers en veeboeren. 'Deze illegale activiteiten zijn de afgelopen weken versneld, omdat de Braziliaanse autoriteiten die belast zijn met de bescherming van deze landen, zijn geïmmobiliseerd door de pandemie', aldus de brief.Dit bericht bekijken op Instagram

Apib e INA organizam orientações sobre Auxílio Emergencial para garantir que povos indígenas acessem seu direito ao benefício Uma conquista dos movimentos sociais, o Auxílio Emergencial foi criado para garantir uma renda mínima às famílias em dificuldade por consequência da pandemia da Covid-19. O benefício, no valor de R$ 600 e R$1.200 (para mães-chefes de família), começou em abril e será repassado até o mês de junho para trabalhadores informais, autônomos e sem renda fixa - isso inclui trabalhadores de extrativismo, pesca, agricultura e pecuária. Para ajudar os povos indígenas no processo de solicitação do benefício, a Apib e a Indigenistas Associados (INA) organizou orientações sobre os cuidados necessários para retirar o dinheiro, critérios para se cadastrar, etapas da solicitação e dados necessários, como acompanhar e informações sobre o repasse do benefício. Acesse a cartilha completa no site apib.info
Een bericht gedeeld door Apib (@apiboficial) op


(Suriname Mirror/MercoPress/Instagram/Twitter)

Coronavirus in Brazilië: hoofdstad van Amazonas wordt hotspot

Zorgen door stijging sterfgevallen in Manaus over nabijgelegen inheemse gemeenschappen


De Braziliaanse hoofdstad van Amazonas, Manaus, is het epicentrum geworden in een land dat al meer dan 100.000 bevestigde infecties heeft en meer dan 7.000 doden door het coronavirus. 

De ziekenhuizen en begraafplaatsen van Manaus raken snel vol en het gezondheidssysteem kan het niet aan. Vooral de inheemse gemeenschappen die in de buurt leven, lopen gevaar.

Teresa Bo van Al Jazeera doet verslag.


(Suriname Mirror/Al Jazeera/YouTube)

Studie: Ontbossing in Amazonewoud vergroot kans op nieuwe ziektes

(Bron foto: Serfor, Peru)
Ontbossing in Brazilië 'perfecte storm' om infectieziekten opnieuw op te doen leven


De ontbossing in het Amazonewoud vergemakkelijkt de overdracht van ziekteverwekkers van wilde dieren naar mensen, waarschuwt een studie. De auteurs analyseerden de ontbossing in Brazilië en zien daar een ''perfecte storm' die infectieziekten opnieuw op kan laten leven. 

In de studie wijzen de auteurs erop, dat de ecosystemen in het Amazonegebied een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van zoönosen (ziektes en infecties die van dieren op mensen overdraagbaar zijn) en door vectoren overgedragen infecties zoals malaria. De veranderingen het Amazone-bioom gaan gepaard met extreme klimatologische gebeurtenissen, niet alleen in de regio zelf, maar ook in de rest van de wereld, zoals droogte, hitte- en koudegolven en stormen. Wat in dit deel van de planeet gebeurt, heeft gevolgen voor de hele wereld.

Meer contact
Philip Fearnside, bioloog bij het Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) en een van de auteurs van het artikel, legt uit dat men de 'controle' kwijtraakt door de ontbossing omdat die tot meer contact tussen mens en wilde dieren leidt, waardoor onbekende ziekteverwekkers ons kunnen infecteren. 'Zowel de eenvoudige nabijheid als de menselijke consumptie van bushmeat kunnen ervoor zorgen dat ziekteverwekkers van dier naar mens springen’, waarschuwt hij. De 'sprong' waarnaar Fearnside verwijst, is een terugkerend fenomeen in de menselijke geschiedenis: veel ziekten bij de mens zijn afkomstig van wilde dieren.

Coronavirus 
Dat gebeurde ook met het nieuwe coronavirus, dat deze sprong maakte op een dierenmarkt in het Chinese Wuhan, vermoedelijk via vleermuizen en schubdieren, die er het sterkst van worden verdacht als gastheer voor het virus te hebben gediend en de eerste uitbraak te hebben veroorzaakt. Als de ziekteverwekker na die overdracht gunstige omstandigheden aantreft, dan zal de infectie zich gemakkelijk onder mensen verspreiden. Een voorbeeld is de gele koorts, een ziekte die traditioneel wordt geassocieerd met het bos maar die zich gemakkelijk aanpast aan een stedelijke omgeving. Veel micro-organismen hebben een laag potentieel om epidemieën te veroorzaken bij mensen. Maar, door de overvloed aan ziekteverwekkers in het Amazonegebied vormen nieuwe infecties een constante bedreiging voor de menselijke gezondheid.

Elk probleem van ontbossing 
Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door wetenschappers van verschillende Braziliaanse universiteiten en de Universiteit van Montpellier (Frankrijk), analyseerde elk probleem dat verband houdt met ontbossing nauwgezet, zoals veranderingen in landgebruik, landbouwintensivering, waterverontreiniging, de bouw van waterkrachtcentrales en de aanleg van wegen, en ook sociale problemen zoals prostitutie, overbevolking en migratie.

Bij elk probleem beschreven de onderzoekers de ziekten en aandoeningen die het veroorzaakt. Hoewel de studie over Brazilië gaat, zijn de resultaten relevant voor het hele Amazonegebied.


Longontsteking en kanker 
De gevolgen van klimaatverandering op de volksgezondheid gaan van luchtwegaandoeningen tot longontsteking en kanker. Bovendien kunnen hoge temperaturen en constante regenval de ontwikkelingstijd van muggenlarven verkorten en zo de verspreiding van deze vectoren vergroten. Als gevolg van mijnbouw, een van de activiteiten die ontbossing veroorzaakt, kunnen vaker malaria en hantavirussen, longaandoeningen en leishmaniasis voorkomen. Door migratie, die zowel oorzaak als gevolg is van ontbossing, kunnen vaker gevallen van de ziekte van Chagas opduiken in stedelijke omgevingen en kunnen ook andere ziekten terugkeren, waarschuwen de auteurs.

Mazelen 
De recente herintroductie van mazelen in het Braziliaanse Amazonegebied via Venezolaanse vluchtelingen is een voorbeeld van hoe migratie in combinatie met armoede en een gebrek aan controlemaatregelen de verspreiding van infectieziekten kan bevorderen.

De studie beschrijft ook de gevolgen van ontbossing voor inheemse bewoners. Door invasies voor mijnbouw en houtkap en door landroof worden de geïsoleerde gemeenschappen kwetsbaar voor infectieziekten, waarop ze immunologisch vaak niet voorbereid zijn. Bepaalde landbouwpraktijken die de ontbossing bevorderen, worden eveneens geassocieerd met virale, bacteriële en parasitaire infecties. In verschillende onderzoeken wordt de incidentie van malaria in sommige Amazone-gebieden in verband gebracht met mijnbouw, ontbossing en de ongeordende ontwikkeling van nieuwe landbouwnederzettingen.

Veelheid aan effecten
Voor Mercedes Bustamante van de faculteit Ecologie van de Universiteit van Brasilia is het onderzoek belangrijk, omdat het de veelheid aan effecten beschrijft die aantasting van het bos kan hebben op het menselijk leven. Maar, zegt ze, de wetenschap waarschuwt al langer voor de risico's van ontbossing en de link met de frequentie van nieuwe uitbraken zoals zika en corona. 'Er vallen veel lessen te leren. Of we ons daar bewust van worden, zal afhangen van een zeer transparante en goed gefundeerde verspreiding van deze lessen en van de informatie die de keuzes van de samenleving kunnen sturen.'

Onafscheidelijk 
'Misschien heeft de huidige pandemie ons in korte tijd laten zien wat onze zwakheden zijn en hoe de menselijke gezondheid en de gezondheid van het milieu onafscheidelijk zijn.' Volgens het INPE is al ongeveer 20 procent van het Braziliaanse Amazonewoud ontbost. Een INPE-studie uit 2018 waarschuwde al dat in tien jaar tijd de gemiddelde ontbossing in het Amazonewoud zou kunnen verdrievoudigen, van 6.900 vierkante kilometer naar tot 25.600 vierkante kilometer per jaar vanaf 2020 als president Jair Bolsonaro zijn anti-milieubeleid uitvoert.

Middenveld 
Bij de aanbevelingen van de auteurs valt de oproep tot een grotere participatie van het middenveld in milieuaangelegenheden op. Ze wijzen ook op de rol van wetenschappers om wetenschap te populariseren en het publiek bewust te maken van het belang van het behoud van de ecosystemen van het Amazonegebied vanuit een breed perspectief, met inbegrip van de menselijke gezondheid.

'De ontbossing beheersen betekent de biodiversiteit behouden en de menselijke gezondheid beschermen, maar daarvoor is de participatie vereist van verschillende professionals en instellingen, waaronder de overheid, agentschappen, universiteiten, onderzoeksinstellingen, niet-gouvernementele organisaties, scholen en lokale gemeenschappen', besluit het artikel.

(Suriname Mirror/duurzaamnieuws.nl/scidev.net)

Leden Bond Penitentiaire Ambtenaren in Suriname leggen werk neer

Bond eist overbruggingstoelage en terugwerkende kracht van nieuwe loonreeks


Starnieuws meldt vanmiddag, dinsdag 5 mei 2020, dat de Bond Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPAS) tijdens een ledenvergadering heeft besloten in actie te gaan. Aan minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie was nog ruimte gegeven om met een oplossing te komen, maar tot nu toe zijn er geen resultaten. 
  
De bond wil een overbruggingstoelage en de terugwerkende kracht (twk) van de nieuwe loonreeks, zoals afgesproken was. De bond had de minister toegezegd te zullen wachten tot 5 mei. Als er dan geen resultaat zou zijn, zou alles zonder pardon platgelegd worden.

Bestuurslid Anil Ramharakh zegt, dat de tegoeden niet overgemaakt zijn. Minister Getrouw is zelfs in de vergadering geweest om de leden toe te spreken. Hij heeft ter plekke contact opgenomen met vicepresident Ashwin Adhin. Hij trachtte ook zijn collega Gillmore Hoefdraad van Financiën te bellen, maar kreeg geen gehoor.

De bond stelt het op prijs dat de bewindsman alle moeite heeft gedaan om zaken in orde te krijgen. 'Wij hebben lang genoeg gewacht. De ledenvergadering heeft besloten unaniem in actie te gaan', zegt Ramharak.

Personeel bij de vier inrichtingen hebben het werk neergelegd.

Kort Gedingrechter schort 'Valutawet' op - Succes voor NPS en VHP

Wet opgeschort totdat in bodemprocedure uitspraak wordt gedaanDe omstreden 'Valutawet', die aangenomen is in De Nationale Assemblee, is  vandaag, dinsdag 5 mei 2020, door de Kort Gedingrechter opgeschort. De fracties van de VHP en de NPS hadden een rechtszaak ingediend. De rechter heeft ze in het gelijk gesteld, aldus Starnieuws. De wet is opgeschort totdat in bodemprocedure de zaak wordt beslecht. 

Ook de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa )en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) hadden de rechter gevraagd de Staat te verbieden de 'Valutawet' toe te passen, totdat deze getoetst wordt door het Constitutioneel Hof. De wet zou volgens de eisers strijdig zijn met de Grondwet en andere wetten. Zij voeren aan dat de wet direct en drastisch ingrijpt in de grondrechten van eisers. In deze zaak moet er nog een uitspraak komen.

Fractieleden van de VHP en de NPS hadden de rechter gevraagd de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren ('Valutawet') op te schorten. De wet mag geen rechtskracht hebben totdat het Constitutioneel Hof een oordeel geeft over de (on)grondwettelijkheid hiervan.

De initiatiefnemers van deze wet hebben volgens de Assembleeleden een geheel nieuwe wet met een andere naam goedgekeurd dan waarvoor ze waren geconvoceerd. Protesten hiertegen hebben niet geholpen. In de praktijk heeft de wet niet gewerkt, immers er is nog steeds sprake van vier koersen.

Het botert niet tussen boothouders en BOVC-voorzitster Ann Sadi

'Sadi betekent niets voor de leden'


Ann Sadi, voorzitster van de Belangenorga- nisatie Veerboten Commewijne (BOVC), is verbaasd over het protest dat enkele boothouders die de vaarroutes van en naar Commewijne onderhouden gisteren hebben gevoerd. Ze beweert vandaag, dinsdag 5 mei 2020, in de Ware Tijd dat er vorige week nog met de boothouders is gesproken over onder meer de brandstofcompensatie. 

De boothouders willen dat de overheid tempo maakt in het uitbetalen van de achterstallige brandstofcompensatie. Volgens BOVC-bestuurslid Kishen Sital, initiatiefnemer van het protest op het Veerplein te Meerzorg, gaat het om geheel 2018, vijf maanden van 2019 en de eerste vier maanden van dit jaar. Wat het voor de boothouders moeilijker maakt, is dat ze door de Covid-19-maatregelen niet mogen varen.

'We zitten al langer dan een maand thuis zonder inkomen, terwijl je moet eten en vaste lasten hebt.'


De minstbedeelde boothouders hebben - om deze periode te kunnen overbruggen - woensdag een levensmiddelenpakket en een bedrag gekregen van Sadi in afwachting van een oplossing. Echter, Sital die er niet bij was, hecht daar geen waarde aan. Hij vindt dat Sadi 'niets' betekent voor de leden ondanks dat zij betrokken is bij de regeringspartij NDP.

De BOVC-voorzitster zegt, dat de boothouders vorige week erop is gewezen dat zij niet de enige zijn die in deze situatie zitten en geduld moeten betrachten. Van de ruim 65 boothouders die de vijf trajecten onderhouden, waren er twintig aanwezig bij het protest dat - op uitnodiging van Sital - ook werd bijgewoond door vertegenwoordigers van politieke partijen. 'Ik vond hun ondersteuning nodig, want het gaat om het nationaal belang.' 

Hoewel hij zegt 'alle partijen' te hebben uitgenodigd, waren alleen de VHP, NPS, Pertjajah Luhur en Strei! van de partij. In tegenstelling tot wat Sital de Ware Tijd gisterochtend had voorgehouden, beweert Sadi dat ze niet op de hoogte was van de protestactie.

'Mevrouw Karta-Bink (Pertjajah Luhur Assembleelid) heeft mij in de morgen gebeld om te zeggen dat zij de leden gaat toespreken en of ik langskom. Ik zei 'nee, zo gaat het niet'.' 

Sadi noemt de aanwezigheid van de oppositiepartijen opmerkelijk en sluit daarom niet uit dat het protest een politieke bedoeling heeft. De BOVC-voorzitster zegt dat er alles aan wordt gedaan om de achterstallige brandstofcompensatie spoedig uit te betalen. Hoewel was afgesproken om dit in delen te doen, is vanwege de huidige situatie besloten om in één keer uit te betalen.

Ze vertelt dat het lang heeft geduurd om alle stukken te krijgen van de leden. 'Alle administratieve stukken liggen al bij Financiën. Nu is het wachten op uitbetaling.'

Sital zegt dat de boothouders naar de president en de minister van Financiën zullen stappen als ze deze week niets zien gebeuren.

Didi Kempot, de legendarische Indonesische artiest, overleden

Kempot, ook in Suriname bekend, overleed aan een hartaanval

(Bron foto: Merdeka.com)

De beroemde zanger Dionisius Prasetyo, meer bekend onder de artiestennaam Didi Kempot, is vandaag, dinsdag 5 mei 2020, overleden aan een hartaanval in het ziekenhuis RS Kasih Ibu Solo. Dit is bevestigd door de Public Relations assistent-manager van het hospitaal, Divan Fernandez. Hij werd vanochtend met spoed in bewusteloze toestand gebracht naar het Kasih Ibu-ziekenhuis in Midden-Java. Lord Didi, zoals hij liefkozend werd genoemd door zijn fans, stierf op 53-jarige leeftijd. Dit meldt de Indonesische zender Kompas TV op YouTube, aldus de Ware Tijd.


Niet alleen in zijn geboorteland, maar ook in Suriname zijn mensen geraakt door zijn dood. Oud-omroeper Jurmic Partodongso: 'Hij heeft door zijn nummers eraan bijgedragen de Javaanse taal in stand te houden. Ik denk niet dat er een Surinamer is die hem niet heeft gekend.'

Didi Kempot kwam vaak naar Suriname voor optredens en is bekend van nummers als 'Angen Paramaribo', 'Layang kangen' en 'Ali ali'.


Hij was er in 2018 voor het laatst voor een groot concert. Daarbij was duidelijk dat zijn fanbase niet alleen uit Javanen bestaat.Een kleine twee maanden geleden - vlak vóór de lockdown - trad 'The God Father' nog op in Purwokerto, een stad in Java, Indonesië. Hij liet daarbij Stanlee Rabidin op het podium halen. Samen zongen ze onder meer het duet 'Pamer Bojo'.

Op social media circuleren foto's waar familieleden afscheid nemen van de artiest voordat zijn stoffelijk overschot naar het mortuarium wordt afgevoerd.

Openbare molens en putten op Bonaire onderhouden en gerenoveerd

'Om te voorkomen dat eiland uitdroogt, wordt ook het dammen- systeem verbeterd'


Vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is er meer aandacht voor de landbouw en worden de openbare molens en putten onderhouden en gerenoveerd. Maurice Adriaens is gevraagd om als consultant een plan te schrijven en de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) weer nieuw leven in te blazen, zo bericht vandaag, dinsdag 5 mei 2020, het Antilliaans Dagblad. 

Hoewel er met de plannen niet direct een verband was met het coronavirus, worden deze nu wel versneld uitgevoerd in het besef dat het kunnen voorzien in de eigen levensbehoefte een belangrijke ‘fall back’ is in tijden van nood. Nu molens en dammen opgeknapt worden, is het ook belangrijk aandacht te hebben voor de dammen op het eiland.

Maurice Adriaens: 'Om te voorkomen dat het eiland uitdroogt, ligt het ook in de bedoeling het dammensysteem te verbeteren. Want zo zorg je ervoor dat het grondwater weer aangevuld wordt.'

Sinss vorig jaar is bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en het Bestuurscollege meer aandacht voor de landbouw. 'De bedoeling is om dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) nieuw leven in te blazen en het is mijn taak om ook te zorgen voor het zoeken naar een nieuwe directeur', aldus Adriaens die in eerste instantie is gevraagd een plan te schrijven. Daarna mocht hij dit ook implementeren en is hij aangesteld als extern interimmanager van LVV. En daarmee is hij weer terug bij waar hij in zijn jonge jaren voor gestudeerd heeft. In Wageningen deed hij de landbouwuniversiteit en hij werkte op Curaçao vijf jaar voor LVV, had daarna zijn eigen rozenkwekerij, maar is vooral bekend om zijn politieke loopbaan bij de Frente Obrero Liberashon 30 di mei (FOL).

Het LVV-terrein moet weer in productie gebracht worden. Het gaat om een gebied van 50 hectare.

'Van hieruit is het de bedoeling de boeren te informeren en te leren hoe je een goede veehouderij en een goed tuinbedrijf kan opzetten, dusdanig dat je er ook wat geld aan overhoudt. Vorig jaar zijn er nieuwe molens geplaatst bij de openbare putten op het eiland. In het afgelopen jaar is aan de molens geen onderhoud gepleegd en er is geen toezicht gehouden en sommige molens vertonen kleine gebreken. Daar komt bij dat aan de putten al langer niets is gedaan. Velen zijn dichtgeslibd en moeten schoongemaakt worden. Er zijn 24 putten verspreid over het eiland, waarvan er nu 18 in gebruik zijn. Vooral de geitenhouders op het eiland maken gebruik van het water en rijden zelf met hun pick-up en watertanks naar de putten om zich te voorzien van water. Dat is al een eeuwenoud gebruik op Bonaire. Om het waterpeil in stand te houden moet er ook aandacht komen voor de dammen op het eiland.'

Parke Arikok en Spaans Lagoen, Aruba, weer toegankelijk voor wandelaars en fietsers

De parken blijven wel gesloten voor motorvoertuigen


Fundacion Parke Nacional Arikok (FPNA) laat weten, dat wandelaars en fietsers gebruik mogen maken van Parke Arikok en Spaans Lagoen. Wel moeten daarbij de richtlijnen van Directie Volksgezondheid in acht worden genomen . FPNA benadrukt in een persbericht dat de parken gesloten blijven voor motorvoertuigen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 5 mei 2020. 

'Rangers controleren op beperkte schaal. Bezoekers moeten op hen eigen veiligheid letten en de parkregels respecteren', aldus het persbericht.


FPNA heeft het persbericht uitgestuurd naar aanleiding van een ernstig ongeluk bij de natural pool, Conchi, eind april. Daar was een vader met zijn kinderen gaan zwemmen, terwijl duidelijk staat aangegeven dat zwemmen er niet mag. Door de harde wind was de zee ruw en een hoge golf sloeg over de rotsen en trok de kinderen de zee in. De vader slaagde er met moeite in zijn kinderen in veiligheid te brengen.

'De waarschuwingen en andere regels zijn er om de bezoekers en de kwetsbare natuur te beschermen', zo benadrukt FPNA. Het is niet toegestaan om met huisdieren in het park te wandelen. Verder is het verboden om flora, fauna of objecten te beschadigen of mee te nemen uit het park.

Curaçao intern weer open

Verzoek naar Nederland voor tweede tranche 


Hoewel de grenzen voorlopig nog gesloten blijven, zal Curaçao intern volgende week opengaan. Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren tegenover het Antilliaans Dagblad bekendgemaakt, aldus het dagblad vandaag, dinsdag 5 mei 2020. De officiële aankondiging volgt vandaag tijdens de dagelijkse briefing over de coronaontwikkelingen. 

Meerdere details kon de premier gisteren niet bekendmaken  omdat hij eerst nog het landsbesluit moest ontvangen en tekenen. Wel liet hij weten, dat er algemene en specifieke protocollen in het leven worden geroepen waar bedrijven en winkels zich aan moeten gaan houden en zelf verder inhoud aan moeten geven om de veiligheid en gezondheid van bezoekers/klanten te waarborgen.

Tijdens de dagelijkse briefing stond Rhuggenaath gisteren stil bij het feit dat Curaçao inmiddels de achtste week heeft bereikt sinds het aankondigen van de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te bestrijden.

'We hebben met veel uitdagingen tegelijk te maken gehad; op het gebied van crisisbeleid en gezondheid, maar ook financieel, justitieel, sociaal en economisch. We hoeven het niet allemaal eens te zijn over de maatregelen van de regering om deze uitdagingen aan te pakken, maar waar we het wel over eens moeten zijn, is het feit dat we een gezamenlijke vijand hebben: het coronavirus en de ziekte die het veroorzaakt, namelijk Covid-19. Deze heeft een enorme impact op de gehele gemeenschap en met name de zwakkeren en bedrijven die hierdoor hebben geleden. Daarom wil ik de gemeenschap nog eens vragen om geen energie te verspillen aan negatief praten of schrijven over elkaar terwijl anderen hard werken om onze problemen op te lossen. Het is van groot belang dat we samen deze strijd tegen Covid-19 winnen', aldus de Curaçaose minister-president.

De regering is de nodige voorbereidingen aan het treffen om een verzoek in te dienen bij Nederland om de tweede tranche van financiële hulp te ontvangen. Eerder werd al een eerste tranche ontvangen voor een periode van zes weken; voor april en de helft van mei. En nu wordt het verzoek voorbereid voor de tweede tranche, die vervolgens op 15 mei in de vergadering van de Rijksministerraad wordt behandeld. 'We rekenen erop dat ook dit besluit voordelig voor ons zal zijn', aldus Rhuggenaath gisteren.

Brunswijk (ABOP) verbaasd over tweede stembureau in ressort Moengo Tapu

'Men wil gewoon frauderen, want al die jaren is er gewoon gestemd in Moengo Tapu'


Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, is er niet over te spreken dat er nog een stembureau komt in ressort Moengo Tapu. Hij heeft vernomen dat de oproepingskaarten opnieuw gedrukt zullen worden om een deel van de mensen in Adjoemakondre te laten stemmen. 'Men wil gewoon frauderen, want al die jaren is er gewoon gestemd in Moengo Tapu', zegt Brunswijk vandaag, dinsdag 5 mei 2020, op Starnieuws. 

'De oproepingskaarten zijn weer meegenomen. Dit kan gewoon niet. Ik zal niet toestaan dat er fraude wordt gepleegd', zegt de politicus.

Districtscommissaris (dc) Freddy Daniel van Marowijne-Noordoost zegt, dat hij op basis van eerder uitgebrachte rapporten het ministerie van Binnenlandse Zaken had geadviseerd om nog een stembureau in te richten voor ressort Moengo Tapu. Er stemmen daar ongeveer 700 personen. De recreatiezaal die als stembureau wordt ingericht, is midden in het dorp.

Volgens de dc is het met de Covid-19 situatie moeilijk om de veiligheid van eenieder te garanderen en voldoende afstand van elkaar te nemen. 'Er is geen sprake van dat wij willen frauderen. Er was een ter inzagelegging van de kiezerslijsten. Iedereen had kunnen inzien wie allemaal op de kiezerslijsten voorkomen. Ik heb voorgesteld aan Binnenlandse Zaken om nog een stembureau in het ressort in te richten. Men heeft de brief aanvankelijk over het hoofd gezien.'

Hij heeft intussen begrepen van Binnenlandse Zaken, dat zijn voorstel om nog een stembureau op te zetten op Adjoemakondre goedgekeurd is. Alle voorbereidingen zullen vandaag worden getroffen.

Brunswijk zegt de zaak absoluut niet te vertrouwen. 'Indien dat stembureau verplaatst wordt, of besloten wordt nog een stembureau in te richten in Adyumakondre, zal ik daar persoonlijk aanwezig zijn op de verkiezingsdag. Geen enkele vreemdeling die niet in het gebied woont, zal die dag daar kunnen stemmen.' 

Hij merkt op dat ABOP alert is. 'Men gaat niet door te frauderen verkiezingen winnen', stelt hij.

Daniel zegt dat hij geen tijd heeft voor allerlei verhalen die verspreid worden. De oproepingskaarten van Moengo Tapu zullen besteld worden, terwijl voor Adjoemakondre nieuwe oproepingskaarten gedrukt zullen worden. Dit is nodig om mensen veilig te laten stemmen, zegt Daniel.

Eerste exportzending bananen vanuit Suriname naar Barbados

Minister Parmessar (LVV) werkt aan intensivering samenwerking met Barbados


Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, (LVV), werkt aan intensivering van de samenwerking tussen Suriname en Barbados. Diverse gesprekken tussen de landen hebben ertoe geleid, dat ze elkaars markten hebben bezocht en hebben uitgewerkt welke behoefte er bestaat en waarop ingespeeld kan worden om de handelsrelatie op gang te brengen, aldus het ministerie van LVV zondag 3 mei 2020 in een persbericht. 

De bewindsman was eind februari met een delegatie van agrarische ondernemers en exporteurs op Barbados. Tijdens dat bezoek zijn handelszaken als Supermarkt Carlton en Massy bezocht en zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheid voor het exporteren van Surinaamse producten. Uit de gesprekken bleek, dat Barbados een interessante markt is voor een aantal Surinaamse producten.

In aanwezigheid van de minister zijn gesprekken gevoerd tussen de Surinaamse ondernemers met het bedrijfsleven. Hierbij zijn ook de belemmeringen besproken, zoals de logistieke aspecten en de phytosanitaire voorwaarden waaraan voldaan dient te worden. Na terugkomst is de afgelopen weken intensief gewerkt aan het oplossen van de belemmeringen en zijn eveneens de logistieke mogelijkheden in kaart gebracht.

Dit heeft erin geresulteerd dat op 1 mei het staatsbedrijf FAI NV de eerste export. van twee 40 ft containers met bananen van premium quality naar Barbados heeft plaatsgevonden.

LVV verwacht dat spoedig ook andere producten zullen worden geëxporteerd naar Barbados.

Suriname heeft tijdens de landbouwtentoonstelling Agrofest 2020 op Barbados producten getoond die geëxporteerd kunnen worden naar Barbados. De deelname van Suriname heeft grote interesse gewekt bij ondernemers in Barbados, aldis LVV. Het doel van de participatie aan de beurs was om samenwerkingsverbanden tot stand te brengen tussen de agrarische ondernemers uit Suriname en Barbados. Dit past binnen het bilateraal Brokopondo Programma tussen Suriname en Barbados, waarbij de samenwerking op agrarisch gebied verankerd is en moet leiden tot vergroting van de productie en onderlinge handel.

Tropical Shipping in Zuid-Florida, VS, betreedt Surinaamse markt

Tropical Shipping zal Paramaribo aandoen met wekelijkse afvaarten vanaf 14 meiTropical Shipping heeft aangekondigd dat het de haven van Paramaribo zal aandoen met wekelijkse afvaarten vanaf 14 mei. De vervoerder verscheept alles, van kleine pakketten tot gekoelde lading, droge goederen, bouwmaterialen en voertuigen via de nieuwe achtdaagse doorvoer tussen Florida en Suriname.

De dienst naar Suriname vertrekt elke donderdag vanuit de haven van Palm Beach en komt elke vrijdag van de volgende week aan in Paramaribo. De 11-daagse dienst in noordelijke richting vertrekt op vrijdag vanuit Suriname en komt op dinsdag aan in de Verenigde Staten. Tropical heeft N.V. Best Martime Services aan de Van ’t Hogerhuystraat in Paramaribo als haar Surinaamse agent.

Tropical Shipping bedient de Bahama's en het Caribisch gebied, waaronder Guyana, al meer dan 50 jaar en voegde Belize toe aan zijn aanloophavens in 2019.


'Het betreden van de Surinaamse markt past perfect bij Tropical', zegt Mark Lopez, Vice-President van Tropical Shipping. 'Het stelt ons in staat om onze Caricom-buurman te integreren in het netwerk van Tropical voor inter-eiland handel en een tijdige, betrouwbare toeleveringsketen te bieden aan Suriname vanuit de Verenigde Staten en Canada.'

Tropical Shipping maakt gebruik van de modernste technologie waarmee klanten hun lading de hele reis kunnen volgen, ook op zee. Tropical staat bekend om zijn tijdige service en goede communicatie met zijn zakenpartners, iets waar die klanten op zijn gaan vertrouwen.

'Als je in de voedingssector zit, heb je een betrouwbare koerier nodig', zegt Willie Hamed, eigenaar van Plaza Extra, een van de grootste supermarktketens in St. Thomas en St. Croix. 'We moeten consequent verse producten, vlees, melk en andere producten krijgen en Tropical biedt ons al meer dan 30 jaar een uitstekende service. Als er een vertraging is op het vasteland, laten ze het ons weten, zodat we dat kunnen plannen. We zouden niet kunnen doen wat we zonder hen doen.'


(Suriname Mirror/MarineLink/YouTube/Twitter)