donderdag 10 april 2014

Een langdurige 'bruggensoap' en ruis van omkoping en smeergelden

De worsteling van de Surinaamse regering met Ballast Nedam

Wel contract, geen contract, wel contract...
Wel schadeclaim, geen schadeclaim...

10-04-2014 Door: © Paul Kraaijer


INLEIDING

Paramaribo, april 2014 - Ballast Nedam Engineering, onderdeel van het Nederlandse concern Ballast Nedam, speelt wereldwijd een prominente rol in de ontwikkeling en bouw van onder andere bruggen, ook in Suriname. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft het bedrijf in Suriname twee bruggen gebouwd en het gaat nog een brug bouwen, de Carolinabrug over de Surinamerivier. De naam Ballast Nedam is niet meer weg te denken uit Suriname als het gaat om bruggenbouw. De Nederlanders richtten voor de activiteiten op Surinaamse bodem Ballast Nedam Infra Suriname B.V. op. Maar, de relatie tussen het bedrijf en de Surinaamse overheid was en is geen gemakkelijke. Gesproken zou kunnen worden van een haat-liefde-verhouding.

Al in april 1998 beschuldigden oppositiepartijen in het Surinaamse parlement, De Nationale Assemblee, de bruggenbouwer ervan smeergelden te hebben betaald om opdrachten voor de bouw de van bruggen te krijgen. Recentelijk, februari 2014, kwam Ballast Nedam weer in opspraak, toen de Nederlandse krant NRC Handelsblad meldde van anonieme bronnen te hebben vernomen, dat het bedrijf 34 miljoen Nederlandse gulden (15,4 miljoen euro) in 1997 heeft betaald om de bruggen over de Suriname- en Coppenamerivier te mogen bouwen Toenmalig president Jules Wijdenbosch en adviseur van Staat, nu president, Desi Bouterse zouden vijftien miljoen euro hebben aangenomen (34 miljoen Nederlandse gulden). In Nederland loopt hierover een rechtszaak, maar Ballast Nedam stelt zich op het standpunt, dat ‘deze meer dan tien jaar oude zaak’ met een schikking eind 2012 al voor het bedrijf is gesloten. Die schikking met het Openbaar Ministerie werd getroffen voor het betalen van steekpenningen aan ‘buitenlandse agenten’ in Saoedi-Arabië, maar zou, naar nu blijkt, ook betrekking te hebben gehad op bouwprojecten in Suriname.

De ruis die er kennelijk al jarenlang hangt rond de Surinaamse bruggenbouwprojecten - de Jules Wijdenboschbrug over de Surinamerivier bij Paramaribo en de Coppenamebrug over de Coppenamerivier bij Boskamp in het district Saramacca (de brug verbindt de plaatsen Jenny in het district Coronie en Boskamp en werd in 1999 geopend, een jaar voor de opening van de Jules Wijdenboschbrug) - bleek in december 2013 voor de Surinaamse regering geen enkele belemmering te zijn om, na het nodige geharrewar rond de aanbesteding van een nieuw te bouwen Carolinabrug, wèèr in zee te gaan met het Nederlandse bedrijf en een contract af te sluiten voor een bedrag van 32 miljoen euro. Weer, omdat de regering in augustus 2011 een op 8 juli dat jaar afgesloten contract voor de bouw van dezelfde brug door Ballast-Nedam opzegde, omdat het bedrijf de opdracht in de wacht had gesleept terwijl er geen openbare besteding had plaatsgevonden, wat leidde tot een claim van het Nederlands bedrijf van 3.5 miljoen euro.

De handelwijze van de regering leidde tot verontwaardiging en ongeloof in het Surinaamse parlement en in de samenleving en nog steeds zingt het nieuwe contract met Ballast Nedam anno maart 2014 door in De Nationale Assemblee. Een parlementslid stelde de minister van Openbare Werken vragen over ‘vreemde betalingen’ aan Ballast Nedam. De minister antwoordde, dat alleen een bedrag van euro 446.000 aan zogenoemde ‘leegloopkosten’ is betaald voor het niet nakomen van een contract voor de bouw van de Carolinabrug...

Om een goed beeld te krijgen van de relatie tussen Suriname en Ballast Nedam en de werkzaamheden van het bedrijf is het goed om terug te gaan in de tijd. Hieronder volgt een chronologisch overzicht, op datum, van alle ontwikkelingen tussen beide ‘partijen’ tussen mei 1997 en heden. Voor dit overzicht is gebruik gemaakt van openbare documenten, artikelen in Surinaamse en Nederlandse media en van de Nederlandse internetsite van Ballast Nedam.

Mei 1997
Ballast Nedam bouwt bruggen in Suriname
Het Nederlandse persbureau ANP bericht 6 mei 1997 dat het Nederlandse bouwbedrijf Ballast Nedam International BV binnen 45 maanden twee bruggen gaat bouwen in Suriname.
Het gaat om een brug over de Surinamerivier bij Paramaribo (werd in mei 2000 geopend) en een brug over de Coppenamerivier (geopend in 2009), die plaatsen Jenny in het district Coronie en Boskamp in het district Saramacca met elkaar verbindt.De Surinaamse regering wil niet zeggen hoeveel de bouw van de bruggen kost, maar beklemtoont dat de staat Suriname de financiële middelen garandeert. Een vertegenwoordiger van Ballast Nedam zegt echter, dat het gaat om een bedrag van ongeveer 138 miljoen gulden, dat Suriname binnen 4,5 jaar moet betalen.

April 1998
'Ballast Nedam kocht orders in Suriname'
Een jaar nadat bekend werd dat Ballast Nedam twee bruggen gaat bouwen in Suriname beschuldigen eind april 1998 oppositiepartijen in het Surinaamse parlement (De Nationale Assemblee) het Nederlandse bedrijf ervan smeergelden te hebben betaald om het contract voor de bouw van de bruggen in handen te krijgen.
Harry Kisoensing, leider van de Hervormde Progressieve Partij (HPP) en vice-voorzitter van het parlement, wil een onderzoek naar deze zaak. 'De zaak moet aandacht krijgen in het Nederlands recht en de Nederlandse politiek', aldus Kisoensing. Volgens zijn collega Jiwan Sital (politieke vleugel van de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders - FAL), zou het gaan om een bedrag van 21 miljoen gulden, waarvan een deel al betaald zou zijn.
Ballast Nedam gaat de beschuldigingen onderzoeken. 'We hebben het gehoord, maar we weten van niets. Dit wordt onderzocht', aldus een woordvoerster van het bedrijf.
Door het betalen van smeergelden door Ballast Nedam is volgens Kisoensing een ander Nederlands bedrijf, dat voor een lager bedrag had ingeschreven, 'buiten de boot gevallen'. Dat bedrijf, Van Hattum en Blankevoort, zou voor bijna de helft minder hebben ingeschreven.

Het contract met Ballast Nedam, dat in mei 1997 werd getekend, ging eerst om een bedrag van 138 miljoen gulden. Daar kwam enkele maanden later 30 miljoen bij aan meerkosten voor civiel-technische werken.

Een deel van de Surinaamse oppositie bracht de zaak aan het rollen, omdat gezegd wordt dat Suriname de bouw van de bruggen wil overhevelen naar de pot van Nederlandse ontwikkelingshulpgelden. Eerder benadrukte de regering dat de bruggen uit eigen inkomsten zouden worden betaald.

Juli 2000
Ballast Nedam: geen problemen met betaling brug Suriname
Naar aanleiding van recente publicaties over de betaling van de door Ballast Nedam gebouwde bruggen in Suriname deelt de Raad van Bestuur op 24 juli 2000 in een persbericht het volgende mee:

1. De betalingen voor de bruggen worden stipt voldaan volgens het met de huidige regering overeengekomen tijdschema. 2. Dit schema is vastgelegd in een contract tussen de regering van Suriname, de concessiehouder voor de bauxietwinning Alcoa (Suralco) en Ballast Nedam. In dit contract is bepaald, dat Ballast Nedam als zekerheid voor haar ontvangsten, bij voorrang door Alcoa wordt betaald uit de royalties die dat bedrijf aan Suriname afdraagt.
3. In het betreffende contract is opgenomen dat het voor geen van de drie partijen opzegbaar of veranderbaar is. Van een eventuele discussie met de nieuwe regering van Suriname over wijziging van het contract kan dan ook geen sprake zijn.

Berichten dat Ballast Nedam de opdracht voor een brug in Guyana heeft aanvaard zijn onjuist. 

Oktober 2000
Ballast Nedam door minister Herfkens op vingers getikt
Herfkens doceert Ballast Nedam goed gedrag
Het dagblad Trouw bericht 17 oktober 2000 dat minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking ruzie heeft met Ballast Nedam. Volgens de bewindsvrouw heeft het bedrijf zich schuldig gemaakt aan 'onbehoorlijk bestuur' toen het met de regering van Wijdenbosch een contract tekende voor de levering van twee vaste oeververbindingen voor de Suriname- en de Coppenamerivier.

Voor het bouwbedrijf zijn de woorden van Herfkens beschadigend, aldus Trouw, maar het bedrijf is zich van geen kwaad bewust. Er werd met een democratisch gekozen regering zaken gedaan, niet met een kolonelsregime, redeneert de bruggenbouwer. De aanbesteding geschiedde volgens de spelregels. Er waren vier gegadigden en Ballast Nedam kreeg de opdracht. Legaal, en niet met steekpenningen, zo laat woordvoerder W. Bolt weten. Toen geruchten over omkoping de ronde deden, besloot het bedrijf direct tot onderzoek. Dat leverde niets op. 'We hebben goed werk afgeleverd, de bruggen zijn hartstikke goed. Als het nu ging over de vraag of die bruggen half in elkaar zakken.'

Bij het concern heerst ongeloof. 'Er wordt een hele rare voorstelling van zaken gegeven. Die bruggen hebben echter een hele stevige impuls aan de economie van Suriname gegeven. En dat in een tijd dat niemand er enige economische activiteit ontplooide. In totaal zijn 1.200 mensen in Suriname erbij betrokken geweest. We hebben alles in het land zelf gekocht. We zijn echt niet met een schip vol mensen en materialen naar de overkant gegaan. En toen Suriname niet kon betalen, hadden we het recht om ze met twee half afgebouwde bruggen te laten zitten. Dat hebben we niet gedaan: We hebben zelf financiering gezocht.'

Die impact op de Surinaamse economie wordt in politiek Den Haag bestreden. Tien jaar geleden meldde Suriname zich ook al in Den Haag voor de twee bruggen. Toen echter concludeerde het Nederlands Economisch Instituut in Rotterdam, dat de bruggen uit economisch oogpunt niet verantwoord waren, zegt de woordvoerster van Herfkens. En dus ging er een negatief advies uit naar het departement in Den Haag: geen bemoeienis gewenst..
De regering Wijdenbosch zou regels en wetgeving hebben overtreden. Het project is nooit door het parlement goedgekeurd en daardoor ook nooit in de landsbegroting opgenomen. En dat is strijdig met de Surinaamse Grondwet, vindt Herfkens. Daarnaast is het project ook nooit aangemeld bij de Surinaamse Rekenkamer en ook dat is in strijd met de Surinaamse regelgeving. Herfkens vindt dat met die wetenschap Ballast Nedam geen zaken had mogen doen met de regering Wijdenbosch. 'Het ging om een zeer groot project in een totaal verarmd land', is de stelling van Herfkens. Dus is er volgens haar sprake van slecht bestuur van de vorige regering en dito onbehoorlijk bestuur van het bedrijf.

Het is overigens maar de vraag of er een juridische grond is waarop de overeenkomst kan worden ontbonden. Het zal moeilijk te bewijzen zijn dat Ballast Nedam van zaken had moeten afzien, omdat de andere contractpartij zich niet aan de regels hield.

Ruim 600 miljoen gulden aan verdragsgelden liggen er nog op Suriname te wachten. Geld dat nooit is uitbetaald omdat de relatie tussen Nederland en Suriname bekoelde. Die relatie lijkt na het recente bezoek van Herfkens aan Suriname aanzienlijk hartelijker en dus kan de geldkraan weer open. Ballast Nedam stelde voor om de resterende 50 miljoen gulden voor de bruggen af te trekken van het geld waar Suriname nog recht op heeft. Herfkens voelt daar niets voor, omdat ze dan onbehoorlijk bestuur van een onderneming dekt. Suriname en Ballast Nedam moeten dat zelf maar uitzoeken.

Mei 2002
Surinamer dreigt brug op te blazen
De ondervoorzitter van de Surinaamse Basispartij voor Vrijheid en Democratie (BVD), Shailendra Girjasing, heeft gedreigd de door Ballast Nedam gebouwde Jules Wijdenboschbrug over de Surinamerivier op te blazen. Hij is het niet eens met plannen van de regering Venetiaan om tol te gaan hebben. De uitspraak leidt tot grote consternatie. (anno april 2014 is Girjasing Assembleelid voor de Verenigde Hervormings Partij, VHP)

De BVD maakte in de periode 1996-2000 deel uit van de regering die door president Jules Wijdenbosch werd geleid. Mede door toedoen van deze partij sloot Wijdenbosch de omstreden overeenkomst met Ballast Nedam voor de bouw van twee bruggen. Omstreden, omdat het vrijwel failliete Suriname achteraf niet in staat bleek de bouwsom van een kleine 100 miljoen euro te voldoen en omdat bij de toekenning van de opdracht flink wat geld onder tafel is geschoven door Ballast Nedam. De toenmalige oppositie zei over bewijzen beschikken dat twaalf politici, onder wie enkele BVD'ers, miljoenen euro''s ontvangen zouden hebben. Maar de feiten zijn nimmer boven water gekomen.

Bij de verkiezingen van mei 2000 behaalde de BVD geen enkele zetel meer, terwijl Wijdenbosch naar de oppositiebanken werd verwezen. Kort voor de stembusgang opende hij nog wel met veel vlagvertoon de naar hem vernoemde brug. Een jaar eerder was de eerste brug over de Coppenamerivier geopend, een kleine 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Paramaribo.

Girjasing bekritiseerde tijdens een partijbijeenkomst het plan van de huidige regering om tol te gaan heffen voor het verkeer over de Wijdenboschbrug. Daar zouden vooral de bewoners van het district Commewijne, die dankzij de brug een vaste oeververbinding met Paramaribo hebben, de dupe van worden. Girjasing hield zijn toehoorders voor dat de brug in dat geval maar opgeblazen moet worden.

Zijn uitspraken hebben felle reacties uitgelokt. Vooral binnen de regerende Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) gaan stemmen op om Girjasing door Justitie te laten aanpakken. 'Hier is sprake van opruiing en dat is gevaarlijk. Kennelijk heeft de heer Girjasing de middelen om de brug op te blazen. We kunnen niet aanvaarden dat iemand een dergelijk monument zou willen vernielen', zegt VHP'er Harold Ramdhani. Girjasing vindt de reacties overdreven, 'ik heb in de figuurlijke zin gesproken'.

Maart 2010
Brug Uitkijk over zes maanden af
De brug te Uitkijk is over zes maanden af. Dit is overeengekomen met de aannemer Ballast Nedam en het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS), aldus wordt 24 maart 2010 bericht door de nieuwswebsite Starnieuws. De garantie op de brug, die een levensduur van een halve eeuw heeft, is vijf jaar.

Ballast Nedam is nu bezig met een grondonderzoek. Dat is nodig om een goed plan van aanpak te maken. Over twee maanden worden de werkzaamheden zichtbaar. Dan worden de pijlers geplaatst, die voor meer stevigheid en stabiliteit moeten zorgen. De nieuwe brug wordt daarnaast ook hoger en langer.
'Aan de zijde van Uitkijk gaat dan stagnatie optreden, omdat de weg verplaatst moet worden. Dat betekent dat de weg straks door percelen van mensen loopt', aldus minister Ricardo van Ravenswaay. Daar wordt een oplossing voor gezocht.

Naast het repareren en verlengen van de brug, worden ook remmingswerken aangebracht aan de pijlers, die de brug moeten beschermen tegen aanvaringen. Het herstellen en afbouwen van de brug kost 3.75 miljoen euro.

September 2010
Nieuwe bruggen bij Carolina en Uitkijk ‘niet uitgesloten’
Het is ‘niet uitgesloten’ dat de overheid twee nieuwe bruggen moet bouwen over de Surinamerivier bij Carolina en over de Saramaccarivier bij Uitkijk-Hamburg.
Dat zei minister Ramon Abrahams van Openbare Werken 14 september 2010 na afloop van de vergadering van de raad van ministers.

De brug die Uitkijk met Hamburg moet verbinden is sinds mei 2005 in aanbouw. Wegens verzakkingen zijn de werkzaamheden al geruime tijd geleden stil gelegd. 'Reparatie door Ballast Nedam zou duurder uitvallen dan de hele bouw van de brug', zegt Abrahams. 'Bovendien is de huidige ligging waarschijnlijk niet correct. Mogelijk bouwen we een nieuwe brug ernaast.'

De in aanbouw zijnde Carolinabrug werd in 2007 door een zandboot aangevaren. Sindsdien ligt de bouw stil en moeten de inwoners van Redi Doti en het gebied daaromheen met een pontje heen en weer, dat alleen overdag vaart. Abrahams heeft diverse experts geraadpleegd over de te nemen vervolgstappen. Abrahams: 'De ene deskundige zegt: afbreken. De andere zegt: doorbouwen, maar dan een lichtere constructie.'

December 2010
Ballast Nedam belast met brug Corantijn
Ballast Nedam is aangetrokken door Suriname om het voorwerk te doen over de bouw van de brug over de Corantijnrivier. Dit zei president Desi Bouterse vrijdagavond 17 december 2010 op een persconferentie op de Johan Adolf Pengelluchthaven. Hij reisde samen met de Guyanese president Bharat Jagdeo naar een MERCOSUR-vergadering in Brazilië.
Op de terugweg stapte Jagdeo uit het vliegtuig om een bespreking met de regering te voeren op de luchthaven. Naast de president en minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken, waren vicepresident Robert Ameerali en minister Ramon Abrahams van Openbare Werken ook aanwezig bij dit gesprek.
Abrahams presenteerde een studie die gemaakt is door Ballast Nedam.

Juni 2011
Saramacca opgelucht met ingebruikname brug na zes jaar
Na een fiasco en € 3.750.000 extra is de brug over de Saramaccarivier bij Uitkijk 25 juni 2011 officieel in gebruik genomen.
Bewoners, districtscommissaris Roline Samsoedien, minister Ramon Abrahams van Openbare Werken en vicepresident Robert Ameerali woonden de openingsfeestelijkheden bij. Samsoedien wees op het belang van de brug voor de omgeving. Het gaat om en belangrijke verbinding tussen Uitkijk en Hamburg. Mensen die aan de overkant van Uitkijk wonen, moesten via vijfde rijweg over de Saramaccabrug kilometers omrijden om thuis te komen. Of ze moesten in kleine bootjes en met het veer oversteken.

'Dit is het moment van de bekroning op het geduld en de offers die u heeft moeten opbrengen sedert het startsein voor de bouw werd gegeven, nu ongeveer zes jaar geleden', zei Abrahams.
Ameerali liet weten, dat twee regeringen Venetiaan en Bouterse-Ameerali gewerkt hebben aan de brug. Hij vroeg zich af of de vorige regering wel bruggen kon bouwen. 'Ons signatuur is dat wij doen. We deliver. Wij maken dingen af die wij beloven', aldus Ameerali die de vele misstanden rond de bouw van deze burg extra inpeperde, zo schrijft Starnieuws.

Abrahams gaf chronologisch het traject aan, dat is afgelegd om te komen tot de oplevering en officiële ingebruikname van deze brug. De bouw van de brug is een onderdeel van de uitvoering van het bruggenproject waarvoor op 8 december 2004 een aannemingsovereenkomst is getekend met het Bouwbedrijf van Kessel, het zogenaamd 30 tal bruggenproject, met een looptijd van drie jaren. De totale bouwsom van deze brug bedroeg ruim 5,6 miljoen Amerikaanse dollar, waarvan 4,37 miljoen gedeclareerd is door de aannemer. Ook de directie heeft gedeclareerd.
Op 12 mei 2005 is het startsein gegeven voor de bouw. Hierna zijn de bouwwerkzaamheden stopgezet, toen bleek dat geen rekening was gehouden met het treffen van alle voorzieningen om een goede brug op te leveren. Zo was in de voorbereidingsfase onvoldoende ondergrondonderzoek verricht waardoor de brugpijlers zijn gaan inzakken. Voorts was er geen rekening gehouden met de plaatsing van remmings- dan wel geleidingswerken.

Op 23 februari 2007 is officieel begonnen met de voortzetting van de bouwwerkzaamheden. Hierna zijn de bouwwerkzaamheden wederom stopgezet door de aannemer wegens de aanvaring van de toen ook in aanbouw zijnde Carolinabrug. Na overleg met het ministerie van Openbare Werken over de aanvullende voorzieningen zijn in mei 2008 de werkzaamheden voor de tweede maal opgestart.

Abrahams memoreerde, dat aangezien de aannemer daarna niet in staat bleek om de brug op te leveren, op 23 maart 2010 een overeenkomst werd getekend met Ballast Nedam Infra Suriname BV voor het herstellen en afbouwen van de brug. Deze werkzaamheden vingen aan op 1 april 2010 en zijn geraamd op € 3.750.000,-. De werkzaamheden hebben betrekking op: het verstevigen van de hoofdpijlers, het herstellen van de landhoofden, het verlengen van de brug met een sectie van 13 meter aan de Uitkijkzijde, het verstevigen van de aanvaarconstructie, het opvijzelen van het brugdek, stortwerk op pijler 5, het verharden van de aansluitende wegen en uiteindelijk het herstellen van het brugdek.

'Met de realisatie van deze vaste oeververbinding met een lengte van 187 meter en een breedte van 9,5 meter in de klasse 60, is er wederom sprake van een toegevoegde waarde aan de infrastructuur van ons land', sprak Abrahams.

Juli 2011
Ballast Nedam tekent contract voor Carolinabrug
Ballast Nedam heeft een overeenkomst getekend met het ministerie van Openbare Werken van Suriname voor het ontwerp en de bouw van de Carolinabrug over de Surinamerivier. Dat meldt het bedrijf 11 juli 2011 op haar website. De totale contractwaarde van het project bedraagt 32 miljoen euro.

Augustus 2011
Bouw bruggen stagneert door niet vrijmaken van financiën
De bouw van bruggen in Suriname stagneert, omdat financiële middelen niet vrijgemaakt worden. Starnieuws schrijft 4 augustus 2011 te hebben vernomen, dat aannemer Nameco al ruim acht maanden wacht op betaling. De schuld is opgelopen tot zo'n 6 miljoen Surinaamse dollar. Er is voorbereidend werk verricht voor de bouw van de brug over de Saramaccadoorsteek. De aannemer overweegt om de werkzaamheden stop te zetten.

De bouw van de nieuwe brug over de Surinamerivier bij Carolina kan pas beginnen, wanneer de financieringsovereenkomst is getekend met Ballast Nedam. In De Nationale Assemblee er kritiek geleverd op de 32 miljoen euro die hiervoor neergeteld zal worden. Volgens diverse Assembleeleden kunnen Surinamers de brug voor veel minder geld bouwen. Er is een intentieverklaring getekend tussen minister Ramon Abrahams van Openbare Werken en Ballast Nedam.

De stukken voor de financiering liggen bij het ministerie van Financiën, dat samen met de Centrale Bank van Suriname een besluit over de overeenkomst moet nemen. Pas als de middelen aanwezig zijn, kan de overeenkomst worden gesloten. Ballast Nedam had als deadline 1 augustus gesteld. Deze is niet gehaald.

Augustus 2011
Gajadien wil onderbouwing euro 32 miljoen voor Carolinabrug
Het Assembleelid Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) vraagt aan president Desi Bouterse een gedetailleerde onderbouwing over de euro 32 miljoen voor de bouw van de brug over de Surinamerivier. Dat bericht de nieuwswebsite Starnieuws op 4 augustus 2011.

De regering heeft aangekondigd een nieuwe brug te zullen bouwen bij Carolina. Volgens een raming van Openbare Werken is hiermee euro 32 miljoen gemoeid. Er is een intentieverklaring getekend tussen minister Ramon Abrahams van Openbare Werken en Ballast Nedam. In een schrijven aan de president vraagt het Assembleelid geïnformeerd te willen worden over de beweegredenen voor de locatiekeuze van de nieuw te bouwen brug. Gajadien wil weten waarom toch gekozen wordt voor een optie die veel duurder zou kunnen uitvallen dan de burg te bouwen op de bestaande locatie. Hij wenst te weten wat voor inbreng de Surinaamse ondernemers, aannemers en leveranciers zullen hebben bij dit bouwproject.

Gajadien vraagt ook of de bestaande brug gesloopt en de delen hergebruikt zullen worden voor andere infrastructurele doeleinden. Hij wijst erop, dat het in deze toestand laten van de bestaande brug een belemmering en gevaar zal vormen voor de scheepvaart. Het Assembleelid verwijst naar de vragen die gesteld zijn tijdens de begrotingsbehandeling op 8 juli. Hij stelt, dat minister Abrahams oppervlakkig hierop is ingegaan. Volgens de VHP’er zijn er nog steeds grote vraagtekens over de hoogte van de aanneemsom. De nieuw te bouwen brug ligt ongeveer vijf kilometer verder dan de huidige locatie. Hierdoor zullen onnodig extra kosten gemaakt worden voor de aanleg van nieuwe toegangswegen, terwijl deze infrastructuur op de bestaande bruglocatie reeds aanwezig is.

Augustus 2011
Openbare internationale aanbesteding bouw Carolinabrug
Contract met Ballast Nedam wordt opgezegd...
President Desi Bouterse heeft besloten dat er een internationale openbare aanbesteding zal komen voor het ontwerp en constructie voor de bouw van de Carolinabrug over de Surinamerivier. Inschrijvers zullen ook gevraagd worden een succesvolle financiering te faciliteren.
Het ministerie van Openbare Werken (OW) zegt 11 augustus 2011 in een persbericht, dat de president afgezien heeft van de bij wet geboden mogelijkheid om bepaalde werken exclusief te gunnen aan aannemers. Het ‘design/construct-contract’ dat met Ballast Nedam was gesloten op 8 juli, zal worden beëindigd. Dit besluit is genomen ter verdere bevordering en stimulering van het transparante beleid dat de regering voorstaat, aldus het ministerie.

Er dreigde volgens OW onterecht een smet te ontstaan voor de betrokken partijen.
Benadrukt wordt, dat OW conform zijn taakstelling op professionele wijze gewerkt heeft aan de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Carolinabrug. Er is in nauw overleg samengewerkt met consultants . 'Dit heeft geresulteerd in het sluiten van een voor Suriname gunstig design/construct tussen Ballast Nedam en de Surinaamse regering', schrijft OW.
Het ministerie stelt, dat over de bouw van deze nieuwe brug over de Surinamerivier verschillende discussies geruime tijd de media beheersen. De exclusieve positie van Ballast Nedam tijdens de voorbereidingen, is onder andere het onderwerp van deze discussie.

Ook in De Nationale Assemblee (DNA) zijn er tijdens de begrotingsbehandeling vragen gesteld over de kosten voor de bouw van deze brug. DNA-leden leverden vooral kritiek op de euro 32 miljoen die was afgesproken. Volgens parlementariërs kan de brug voor een veel lager bedrag gerealiseerd worden. Zij gaven ook aan dat er genoeg kennis en ervaring in eigen land is om de brug te bouwen.

De regering zal dit jaar nog de openbare internationale aanbesteding houden. OW zal namens de regering met bouwbedrijf Ballast Nedam overgaan tot een voor beide partijen correcte afwikkeling van de intentieverklaringen die afgesloten waren voor de Carolina- en Corantijnbrug.

Augustus 2011
Suriname wil contract Carolinabrug beëindigen
Het ministerie van Openbare Werken van Suriname heeft bericht het contract met Ballast Nedam voor het ontwerp en de bouw van de Carolinabrug over de Surinamerivier te willen beëindigen en over een correcte afwikkeling hiervan in overleg met Ballast Nedam te willen treden. Ballast Nedam heeft op 11 juli jl. de ondertekening van het contract bekend gemaakt. De regering verbrak echter in augustus 2011 een eerder contract voor de bouw van die brug door het Nederlandse bedrijf, zo bericht Ballast Nedam op 14 augustus 2011 op haar website.

Oktober 2011
Fase2 werkzaamheden NV havenbeheer opgeleverd
Naast het bouwen van bruggen in Suriname is Ballast Nedam ook betrokken bij rehabilitatiewerkzaamheden van een container opslagplaats en een vernieuwde kade in de haven van Paramaribo. Fase 2 van de rehabilitatie van de nieuwe haven is 26 september 2011 opgeleverd. De vernieuwde kade biedt accommodatie aan vier schepen.

Minister Falisie Pinas van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) is blij met de ontwikkelingen binnen de haven. Als gewezen president commissaris bij de NV Havenbeheer heeft minister Pinas vanaf het begin de gesprekken gevoerd voor rehabilitatie van de haven.
De werkzaamheden aan de pas opgeleverde kade en de containeropslagplaats zijn uitgevoerd door NV Ballast Nedam en ACE consultancy. Volgens Havenbeheer directeur, John Defares, is het opleveren van dit project een goed voorbeeld van goede samenwerking en werken volgens planning. Defares is trots dat het budget voor deze bouwwerkzaamheden niet is overschreden. Ballast Nedam is met het opleveren van dit project voorlopig klaar op de Nieuwe Haven met bouwwerkzaamheden, maar staat volgens de vertegenwoordiger altijd open om verdere werkzaamheden uit te voeren.

De voorbereidingen voor het rehabiliteren van de haven waren in 1995 al gestart, toen de algemeen directeur van NV Havenbeheer, John Defares, een project voorstel indiende bij de Europese Unie. In 2001 werden aanbestedingen gehouden voor een haalbaarheidsstudie. In maart 2003 was alles gereed voor de uitvoering, maar er kwamen obstakels die de uitvoering uitstelden tot 5 april 2007. Op deze datum werd officieel een aanvang gemaakt met een reeks aan rehabilitatie werkzaamheden

December 2011
Ballast Nedam moet euro 3.5 miljoen ontvangen als compensatie
Suriname moet Ballast Nedam euro 3.555.280 betalen voor kosten in verband met de opzegging van de aannemingsovereenkomst voor de bouw van een nieuwe brug over de Surinamerivier te Carolina. Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien bracht deze kwestie 9 december 2011 in De Nationale Assemblee ter sprake tijdens de behandeling van ingekomen stukken.

Gajadien stelde, dat de regering een verspillend beleid voert. 'Weer is er een bewijs geleverd, dat functionarissen onwaarheden verkondigen. De minister van Openbare Werken heeft gezegd, dat er geen contract is getekend met Ballast Nedam. En nu moet als compensatie bijna 3.6 miljoen euro worden betaald', zei de parlementariër. Hij zei verder, dat voor dit bedrag de brug gerepareerd had kunnen worden. Uit een ingekomen stuk blijkt, dat de regering besloten heeft af te wijken van het houden van een openbare aanbesteding om het Nederlandse bedrijf Ballast Nedam te kunnen betalen. Het parlementslid en oud-president Ronald Venetiaan (NPS) hoopt dat de uitbetaling nog niet heeft plaatsgevonden. Hij wil inzage in de contracten en de afspraken die gemaakt zijn tussen de regering en Ballast Nedam. Venetiaan vroeg of het ontslag van Ronald King als directeur van Openbare Werken ook hiermee te maken heeft. Hij wilde van de regering weten in hoeverre de bedragen realistisch zijn. 'Dit is een 'skriki tori', want het is een formidabel bedrag.' Er moest ook euro 17.000 in de richting van Openbare Werken, heeft Venetiaan vernomen. Hij vroeg of dit ook te maken heeft met het vertrek van de directeur van OW. Venetiaan hoopt dat er een speciale bespreking hierover komt. Assembleevoorzitter Jennifer Simons onderschreef dat het college uitgebreid informatie moet krijgen van de regering.

December 2011
Venetiaan vindt kosten Carolinabrug te hoog
Assembleelid Ronald Venetiaan (NPS) rekende in De Nationale Assemblee uit dat de kosten voor de brug over de Surinamerivier bij Carolina veel te hoog zijn. De 300 meter lange brug, zonder wegen en andere bijkomstigheden, kost euro 23.7 miljoen. Per vierkante meter komt dat neer op euro 79.000. Dit bedrag is 2.6 keer hoger dan de bruggen die de regering-Wijdenbosch gebouwd heeft over de Suriname- en Coppenamerivier, aldus Starnieuws op 11 december 2011.

De bruggen over de Suriname- en de Coppenamerivier kostten samen euro 73 miljoen. Met de inflatie erbij zouden deze bruggen nu euro 94 miljoen kosten. Dit komt neer op euro 30.000 per vierkante meter, met alles erop en eraan. Bij deze bruggen zijn de toegangswegen, rotonde, verlichting en alle andere bijkomstigheden bij berekend.

Venetiaan stelde tijdens de behandeling van de algemene politieke beschouwing vragen over het contract dat gesloten was met Ballast Nedam. Hij merkte op dat de posten voor directievoering en het percentage voor annulering veel te hoog zijn. Voor het opzeggen van het contract moet uit de staatskas euro 3.6 miljoen betaald worden aan Ballast Nedam.
'Het volk wordt vernacheld. Wij vragen de regering om uitleg', aldus Venetiaan.

Twee dagen later, 13 december 2011, wordt bekend dat president Desi Bouterse eerst juristen gaat raadplegen alvorens eventueel over te gaan tot betaling van ruim euro 3.5 miljoen aan Ballast Nedam. De Raad van Ministers heeft het voorstel tot betaling goedgekeurd, maar dat besluit is door Bouterse nog niet bekrachtigd.

Het ministerie van Openbare Werken had een contract getekend met Ballast Nedam voor de bouw van een nieuwe brug te Carolina. De vorige was geramd door een schuit van Rudisa N.V. Openbare Werken besloot een nieuwe brug te bouwen. Zonder een openbare aanbesteding werd het werk gegund aan Ballast Nedam. Dit zorgde voor enorme kritiek. De president besloot de zaak stop te zetten en een openbare inschrijving te houden. 'Juist vanwege de onduidelijkheden heb ik de uitvoering stopgezet', aldus Bouterse, waarop Ballast Nedam een claim van ruim euro 3.5 miljoen indiende.
Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien stelde in het parlement, dat de resolutie om Ballast Nedam uit te betalen is goedgekeurd door Bouterse.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de kwestie administratief afgewikkeld. Namens Binnenlandse Zaken werd de resolutie getekend door Gustaaf Samjadi, onderdirecteur van Binnenlandse Zaken.

December 2011
President tekent ‘zonder te weten’ uitbetaling claim op Carolinabrug
Op 14 december 2011 melden media dat president Bouterse op 29 november 'zonder het te weten' zijn handtekening zou hebben gezet onder een document waarin aan het ministerie van Openbare Werken (OW) opdracht wordt gegeven een schadeclaim uit te betalen van euro 3.555.280.
De claim was ingediend door Ballast Nedam, omdat het contract werd afgeblazen voor de bouw van een nieuwe brug te Carolina, over de Surinamerivier. Maar, plotseling kondigde de regering een internationale aanbesteding aan. Deze handeling van de Bouterse zorgde in De Nationale Assemblee voor consternatie. De oppositie (Nieuw Front) spreekt van een schok, een constitutionele blunder met ernstige gevolgen voor de natie en eist dat de president consequenties hieraan verbindt of maatregelen treft tegen mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

De kwestie kwam aan het rollen, toen Bouterse op vragen van het parlement zei dat de Raad van Ministers de uitbetaling van de claim heeft goedgekeurd, maar dat hij als president geen toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van dat besluit. De letterlijke uitleg van de president luidde: 'De Raad van Ministers heeft naar aanleiding hiervan besloten honorering te geven aan de claim van euro 3,5 miljoen. Er kan echter pas tot betaling overgegaan worden indien genoemd besluit mijnerzijds bekrachtigd wordt. Ik kan u informeren mevrouw de voorzitter, dat ik vooralsnog niet tot bekrachtiging van bedoeld besluit zal overgaan. We zullen eerst juristen en ter zake deskundigen raadplegen om zodoende een goed beeld te krijgen van de ontstane situatie waarna bepaald zal worden hoe verder te handelen.'

Nadat hij dit had gezegd, toonde de oppositie een resolutie waarin de president wel degelijk de uitbetaling van de claim heeft getekend. Deze resolutie is door de regering (Binnenlandse Zaken) gestuurd naar het parlement. Het document stond op de lijst van ingekomen stukken. Na een schorsing zei Bouterse, dat er ergens fouten zijn gemaakt. Er is een omissie gepleegd, zei Bouterse die tijd vroeg om aan het eind van de tweede ronde te antwoorden.

Het NPS-parlementslid Ruth Wijdenbosch, die de motie van de oppositie verdedigde, zei dat met de verklaring van de president hij niet alleen Ballast Nedam voor de gek houdt, maar ook de Surinaamse gemeenschap. Haar collega Guno Castelen van de SPA gelooft wel, dat de president een eerlijk antwoord heeft gegeven, maar zegt dat er op dit niveau ernstige fouten zijn gemaakt en er dus consequenties aan verbonden moeten worden. Hij verweet de regeringscoalitie van labiliteit. Die zou ondanks het feit dat de president heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt, geprobeerd hebben de zaak goed te praten in plaats van kritisch de regering te begeleiden.

André Misiekaba, NDP-Assembleelid zei na de bekentenis van Bouterse, dat de president het stuk wel bewust heeft getekend, maar er eerst niet bij stil zou hebben gestaan en zich daarna op het standpunt heeft gesteld dat de zaak moet worden aangehouden. Dit was acceptabel voor de coalitie. Aan het eind van de vergadering zei Bouterse echter, dat hij het stuk getekend heeft, maar daarna er inderdaad opdracht is gegeven de uitbetaling aan te houden. 'De zaak is waarschijnlijk geslipt, maar ik kan u de verzekering geven dat er niet is uitbetaald', zei Bouterse . Openbare Werken heeft de uitbetaling aangehouden. Er zal eerst een oordeel van juristen worden gevraagd.

Op de eerste dag van de begrotingsbehandeling, 20 december 2011, blijkt dat het contract dat het ministerie van Openbare Werken (OW) met Ballast Nedam sloot voor de bouw van de Carolinabrug nog steeds niet boven water is gekomen.
Het contract zou aan de orde komen tijdens de begrotingsbehandeling, maar is niet gestuurd naar de volksvertegenwoordiging. Aan het begin van de begrotingsbehandeling vroeg VHP'er Asiskumar Gajadien namens de Nieuw Front-fractie naar het contract. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vroeg vicepresident Robert Ameerali om het contract naar het parlement te sturen.

De oppositie vermoedt dat er bij OW sprake is van financiële malversaties. Niet alleen de kwestie van de brug, maar ook andere uitgaven, aanschaf en verkoop van voertuigen en materieel werden in twijfel getrokken. Volgens het Nieuw Front zijn de wantoestanden op het ministerie zo erg, dat Abrahams daar consequenties aan moet verbinden.

Venetiaan zei dat niet moet worden toegestaan dat het volk een poot wordt uitgedraaid. Nu het contract in deze kwestie maar niet boven water komt, stelde Venetiaan diverse vragen aan de regering:

- Is het juist, dat in het betreffende contract inderdaad een clausule is opgenomen, welke de mogelijkheid opent voor een schadeclaim door Ballast Nedam ingeval de Surinaamse overheid het contract in kwestie zou opzeggen?
- Is het juist, dat het in het contract gaat om een bedrag van maximaal euro 600.000?
- Is het juist, dat dit bedrag reeds als ongerechtvaardigd hoog beschouwd moet worden?
- Kan de regering uitleggen hoe het komt, dat desondanks minister Abrahams, de Raad van Ministers, vicepresident Ameerali en president Bouterse, allen een bedrag van meer dan euro 3,5 miljoen, hebben kunnen goedkeuren? Dat is ongeveer zes maal het reeds veel te hoge maximum claimbedrag.

December 2011
Regering kon Suriname grote financiële schade besparen
Media berichten op 21 december 2011, dat de regering het contract dat Openbare Werken gesloten heeft met de Nederlandse bruggenbouwer Ballast Nedam overhandigd heeft aan De Nationale Assemblee. Er is een claim van ruim euro 3.5 miljoen. Het Nieuw Front stelt, dat 'indien de regering een paar dagen eerder haar beslissing om de overeenkomst op te zeggen, kenbaar gemaakt had aan Ballast Nedam, zij Suriname dan deze grote financiële schade had bespaard'.

De regering heeft twee overeenkomsten gesloten met Ballast Nedam. Een basisovereenkomst, gesloten op 8 juli 2011, waarin uitdrukkelijk is aangegeven de mogelijkheid van een claim van de zijde van Ballast Nedam van euro 592.780. Daarbij gold de uitdrukkelijke clausule, dat er daarbuiten door geen van de contractpartijen nog aanspraak gemaakt kon worden op wat dan ook, mits de overheid zich tijdig en correct ontdeed van de overeenkomst. Vervolgens werd een vaststellingsovereenkomst gesloten op 27 oktober 2011. In deze overeenkomst wordt de claim van Ballast Nedam door beide contractpartijen overeengekomen.

Het Nieuw Front zegt in een persbericht dat hierbij opvalt, dat de weg tot het leggen van de claim vrij kwam aan de hand van een opzegging van de ‘basisovereenkomst' zijdens de Staat Suriname, bij brief van 12 augustus 2011. 'Het is zeer opvallend dat deze laatste datum valt kort na het einde van de termijn waarbinnen onze overheid zonder de huidige, hoge claim, de ‘basisovereenkomst’ had mogen opzeggen', aldus het Nieuw Front. In de vaststellingsovereenkomst verbindt minister Ramon Abrahams van Openbare Werken Suriname aan de schadeclaim zijdens Ballast Nedam voor euro 3.555.280.

Januari 2012
Ballast Nedam krijgt contract fundering raffinaderij Staatsolie
Ondanks alle ruis rond contracten met en schadeclaim van Ballast Nedam, maakt het Nederlandse bedrijf op 18 januari 2012 via haar website bekend dat het een contract heeft gesloten met Staatsolie Maatschappij Suriname NV.
Ballast Nedam doet de funderingswerkzaamheden voor het Raffinaderij Expansie Project. Met dit project moet de verwerkingscapaciteit van de Tout Lui Faut raffinaderij tot 15.000 vaten per dag worden opgevoerd. Het contract heeft een waarde van ongeveer euro 25 miljoen. De werkzaamheden voor Ballast Nedam omvatten het leveren en installeren van 373 stalen palen, het verwerken van ongeveer 28.800 kubieke meter beton en het grondverzet voor de funderingen van de uitbreiding van de raffinaderij. De werkzaamheden ter plaatse beginnen in april 2012 en zullen in juni 2013 zijn afgerond.

Ballast Nedam bewerkstelligt een optimale coördinatie voor de opdrachtgever door integratie van de werkprocessen in de keten. Met haar eigen interne specialistische bedrijven biedt Ballast Nedam ketenintegratie voor dit industriebouw project. Ballast Nedam Engineering en Ballast Nedam Funderingstechniek zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de werkzaamheden.

'Dit project onderschrijft de strategie van Ballast Nedam om zich te richten op integrale projecten en de nichemarkten industriebouw, ziekenhuizen, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen', aldus Ballast Nedam.

Januari 2012
Nieuw Frontfractie stelt 19 vragen aan president Bouterse over Carolinabrug
De fractie van het Nieuw Frontfractie in De Nationale Assemblee stelt negentien vragen aan president Desi Bouterse over de schadeclaim die ingediend is door Ballast Nedam en andere zaken die aan het licht zijn gekomen.
Er is ook apart onderhandeld met Haukes NV voor aanleg van toegangswegen. Ook hiervoor is geen openbare aanbesteding geweest. Het Nieuw Front vindt dat de integriteit van minister Ramon Abrahams van Openbare Werken ernstig in twijfel moet worden getrokken:

Overwegingen
overwegende dat
- de regering c.q de minister van Openbare Werken op 8 juli 2011 een aannemingsovereenkomst heeft gesloten voor de bouw van een brug over de Surinamerivier nabij Carolina met de aannemer Ballast Nedam voor een bedrag van 32.035.873 euro’s; - de voorbereiding van deze overeenkomst onder verantwoordelijkheid van de ministers van Openbare Werken en van Financiën is gedaan; - deze met Ballast Nedam gesloten overeenkomst de goedkeuring heeft van de vicepresident en van de president van de republiek Suriname, hetgeen inhoudt dat zij akkoord zijn gegaan met de inhoud van deze overeenkomst en dat zij daarom de volledige verantwoordelijkheid voor deze overeenkomst dragen;
- ingevolge deze overeenkomst er een mogelijkheid voor de regering was voor beëindiging, in welk geval de aannemer geen andere claim zou hebben op de staat Suriname dan een bedrag van 592.780 euro’s;
- de regering c.q de minister van Openbare Werken, deze mogelijkheid onbenut heeft gelaten door de datum van 1 augustus 2011 voorbij te laten gaan, om 11 dagen daarna en wel op12 augustus 2011 deze overeenkomst op te zeggen, met als gevolg een schadeclaim van 3.555.280 euro’s te betalen aan Ballast Nedam;
- deze schadevergoedings eis van Ballast Nedam, door de regering c.q de minister van Openbare Werken zonder meer is geaccepteerd en wel zonder enig protest c.q. enige onderhandeling;
- het verder opvalt, dat het raadsvoorstel m.b.t. deze zwaarwichtige zaak met ernstige financiële gevolgen voor het land, van de minister van Openbare Werken gedateerd 17 oktober 2011, reeds de volgende dag en wel op 18 oktober 2011 is goedgekeurd door de totale Raad van Ministers;
- het algemeen bekend is dat ministers in dergelijke aangelegenheden de zaken eerst grondig bestuderen en afstemmen met hun deskundigen, alvorens mee te werken aan een goedkeurend besluit;
- uit de resolutie d.d. 29 november 2011 no. 4792 blijkt dat de regering c.q de minister van Openbare Werken geen enkele moeite heeft genomen om te onderhandelen met de aannemer ter verlaging van het opgeëiste schadebedrag, doch integendeel wordt gepleit in het voordeel van de aannemer door een snelle afwikkeling van de schade enkel en alleen omdat de aannemer zou aandringen op het betalen van de door hem opgeëiste schade;
- bij een goede onderhandeling Ballast-Nedam had kunnen afzien van deze hoge schade eis, daar Ballast-Nedam niet veel acties heeft ondernomen voor het project in die 11 dagen na 1 augustus;
- de vraag is of de aannemer in deze wel te goeder trouw handelt door gemelde schade op te eisen temeer er in strijd met de wet geen openbare aanbesteding is gehouden;
- uit de correspondentie blijkt voorts dat Ballast Nedam de vaststellings-overeenkomst voor de afwikkeling van de opgeëiste schade zelf heeft opgesteld, en niet de regering van de republiek Suriname c.q de minister van Openbare Werken;
- hoewel Suriname nog geen goedgekeurde nieuwe BW heeft, de minister van Openbare Werken het land wederom benadeelt door in de vaststellingsovereenkomst hiernaar te verwijzen;

Vragen
De briefschrijvers leggen de volgende vragen voor aan de president.
a. Kan de president zo nauwkeurig mogelijk aangeven hoe de technische voorbereiding van het onderhavige Carolinabrug project inclusief de prijsvorming daarvan en de onderhavige overeenkomst met Ballast Nedam tot stand is gebracht en alle terzake documenten ter beschikking te stellen van het parlement?
b. Kan de president aangeven waarom is afgeweken van de regel van openbare aanbesteding voor dit project?
c. Kan de president aangeven wat de redenen zijn voor de beëindiging van deze overeenkomst met Ballast Nedam?
d. Kan de president aangeven waarom geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om deze overeenkomst uiterlijk 1 augustus 2011 te beëindigen, waardoor de schadeclaim beperkt zou zijn?
e. Kan de president aangeven wat er tussen 1 en 12 augustus 2011 is gebeurd hetgeen heeft geleid tot de opzegging van de overeenkomst op 12 augustus 2011?
f. Kan de president aangeven de redenen van de zeer spoedige acceptatie door de regering zonder onderhandelingen met Ballast Nedam over de ingediende schade claim?
g. Is de president het met ondergetekenden eens dat hier sprake is bewuste benadeling van het land en dat deze benadeling niet zonder gevolgen kan blijven?
h. Is de president het met de ondergetekenden eens dat ernstige twijfel bestaat met betrekking tot de integriteit van de minister van Openbare Werken en welke consequenties hieraan de president denkt te verbinden?
j. Kan de president aangeven waarom het raadsvoorstel m.b.t. de betaling van de schadeclaim van 3.555.280 euro’s aan Ballast Nedam met zeer veel spoed en wel binnen 24 uur na indiening door de minister van 0penbare Werken in de vergadering van de Raad van Ministers moest worden goedgekeurd?
k. Kan de president aangeven waarom in de vaststellingsovereenkomst de regering afstand doet van het recht om deze overeenkomst te wijzigen of te ontbinden?
l. Kan de president aangeven of het juist is dat de vaststellingovereenkomst waarin de minister van Openbare Werken de schade claim heeft geaccepteerd, opgesteld is door de aannemer?
m. Kan de president aangeven waarom de regering in de vaststellingsovereenkomst akkoord gaat met Ballast Nedam, om het MOU t.b.v. de Corantijnbrug, getekend op 17 december 2010, financieel af te willen rekenen, terwijl die voor-overeenkomst niets te maken heeft met de opgeëiste schade m.b.t. de Carolinabrug?
n. Kan de president aangeven dat voor de betaling van de schadeclaim aan Ballast Nedam conform zijn resolutie d.d. 29 november 2011, waarom het noodzakelijk was om af te wijken van de regel tot het houden van een openbare aanbesteding en waarom deze betaling een spoedeisend karakter had?
o. Kan de president aangeven waarom ondanks de acceptatie van de hoge schade vergoeding, bij Ballast Nedam wordt aangedrongen in te schrijven bij de komende internationale aanbesteding van het onderhavig project?
p. Kan de president aangeven waarom het ministerie van Openbare Werken apart onderhandeld heeft met de aannemer Haukes m.b.t. de aanleg van de toegangswegen en dit werk aan hem gegund, terwijl er nog andere lokale aannemers, die ook veel ervaring hebben m.b.t. wegenbouw?
q. Kan de president aangeven waarom voor de aanleg van deze wegen geen openbare aanbesteding is gehouden?
r. Zal door het onderbrengen van dit projectonderdeel in het contract van Ballast Nedam geen extra kosten met zich meebrengen, zijnde de aan Ballast Nedam te betalen provisie zonder dat Ballast Nedam enige risico draagt?
s. Zijn er nog meer schadeclaims te verwachten van de zijde van de onderaannemer Haukes en voor de directievoering?

De brief is ondertekend door de assembleeleden: R. Randjietsingh, R.R. Venetiaan, Ch. Santhoki, G. Castelen, A. Gajadien, R. Wijdenbosch, L. Soerdjan, G. Kandhai, A. Tjin-A-Tsoi, M. Rathipal, M. Jogi en P. Kensenhuis.

Februari 2012
Ballast Nedam mag Carolinabrug tóch bouwen
Ballast Nedam mag tóch de Carolinabrug over de Surinamerivier bouwen. Dit zal gebeuren onder toezicht van een consortium van lokale ingenieursbureaus, aldus wordt 17 februari 2012 bekendgemaakt. De aanvoerwegen en andere faciliteiten zullen niet door Ballast Nedam worden aangelegd. De contracten, claims, missive, resolutie en andere besluiten zijn teruggedraaid.

President Desi Bouterse zei in De Nationale Assemblee, dat de ruim euro 3.5 miljoen aan claim niet uitbetaald is. Een team van deskundigen heeft deze kwestie bestudeerd, waarna door Bouterse een gesprek is gevoerd met Ballast Nedam. Het bedrijf wil zaken blijven doen met Suriname en begrijpt dat de staat de claim niet kan betalen. De eerder door Bouterse aangekondigde internationale uitbesteding, gaat niet meer door.

Hoe meer mededelingen Bouterse deed, hoe bozer de Nieuw Frontfractie werd, die deze kwestie aan de kaak had gesteld. 'Ik ben echt teleurgesteld in het antwoord van de president. Er zijn grote fouten gemaakt en worden geen consequenties aan verbonden. Er is corruptie op corruptie. U had beloofd een kruistocht tegen corruptie te beginnen', sprak het VHP-parlementslid Asiskumar Gajadien. Hij en partijgenoot Mahinder Jogi wezen erop, dat elf dagen na het verstrijken van de datum het contract wordt opgezegd. Zij zijn ervan overtuigd, dat hier sprake is van opzet. Ronald Venetiaan, NPS, had het over een 'uitglijpartij' met handtekeningen en al.

Fractieleider Radjkoemar Randjietsingh (VHP zei, dat de Raad van Ministers een besluit heeft genomen en de handtekening van de president onder een resolutie prijkt, waarin wordt besloten dat de claim zal worden uitbetaald. Hij vroeg of deze zaken ingetrokken zijn. Bouterse begreep niet wat zo onduidelijk is, wanneer hij al gezegd heeft dat alles teruggedraaid is.
Jogi en Gajadien wezen erop dat het contract is getekend door minister Ramon Abrahams met Ballast Nedam voordat de Raad van Ministers besloten had om af te wijken van het houden van een openbare aanbesteding. Gajadien zei dat corruptie is aangetoond. Jogi eist de kop van Abrahams. Bouterse antwoordde met de opmerking, dat de helft van de VHP opgesloten moet worden voor alle jaren corruptie bij Openbare Werken. 'Die tijd komt nog', liet hij weten.

Er komt een nieuw contract met Ballast Nedam. Het consortium zal alle zaken goed natrekken die opgebracht worden in de offerte. Bouterse steldem dat de financiering van de brug ook geen aangelegenheid is van de bruggenbouwer. De risico's worden verminderd, waardoor een voordelig contract kan worden gesloten met een goede controle door het consortium. De president zei verder, dat geleerd is uit de fouten die gemaakt zijn. Daarom is besloten om een consortium van deskundigen te belasten met dit project. De rapportages zullen tijdig worden uitgevoerd en deze dienen nauwkeurig te zijn. Er zal zo snel mogelijk worden overgegaan tot de bouw van de brug.

November 2013
Betaling euro 5 miljoen Ballast Nedam niet op begroting
Een week voordat minister Adelien Wijnerman van Financiën met ontslag werd gestuurd door president Desi Bouterse, werd nog euro 5 miljoen opgenomen om Ballast Nedam te betalen. Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) kaartte deze kwestie aan in het parlement, zo bericht 6 november 2013 Starnieuws. Het gaat om betaling voor de Carolinabrug.
Gajadien heeft een brief van Wijnerman gericht aan de directeur van de Centrale Bank van Suriname, Gilmore Hoefdraad, openbaar gemaakt. Het schrijven aan Hoefdraad om het geld te storten op de algemene rekening van Financiën dateert van 3 oktober. Eerder zei de vicevoorzitter van het parlement Ruth Wijdenbosch, als fractielid van het Nieuw Front/NPS, dat voor de voorbereiding van de Carolinabrug al Srd 27 miljoen is betaald aan Ballast Nedam. Zij wilde meer duidelijkheid over deze kwestie.

'En boven dit bedrag is euro 5 miljoen betaald aan het Nederlandse bedrijf, zonder dat de overeenkomst die de regering heeft gesloten over de bouw van de brug het parlement heeft bereikt', zegt Gajadien. Hij brengt in herinnering dat diverse malen in het parlement om transparantie is gevraagd, maar dat is nooit gekomen.

December 2013
Carolinabrug wordt over een jaar opgeleverd
De nieuwe Carolinabrug over de Surinamerivier zal over een jaar opgeleverd worden. Dit deelden minister Rabin Parmessar van Openbare Werken (OW) en Johan Verhagen van Ballast Nedam mee bij de ondertekening van het bouwcontract, aldus Starnieuws op 15 december 2013.
'Op 25 november 2014 willen we niet alleen de technische oplevering hebben, maar ook de officiële ingebruikname', sprak Parmessar. De ondertekening vond plaats in het inheemse dorp Redi Doti in Para en was ook het officiële starsein voor de bouw.

Het contract is gesloten tussen de overheid en Ballast Nedam. Met de directievoering is belast een consortium van ingenieurs- en bouwbedrijven: Prosur, Rustwijk en Rustwijk, Firm Engineering en Sunecon.
De bewoners zijn blij dat de vaste oeververbinding eindelijk gestalte krijgt. 'Het is niet te doen met die veerboot. De ruimte is beperkt en de boot vaart alleen overdag. Vooral bij spoedgevallen blijkt de noodzaak van een goede brugverbinding. We wachten al sinds 2005 op de brug', zeggen bewoners.

Al in 2005 werd begonnen met de bouw van de brug die in 2008 opgeleverd zou worden.
In 2007 is de brug geramd door een zandponton van Rudisa en is een deel ingestort. Omdat de brug nog niet was opgeleverd, was de aannemer, Bouwbedrijf Van Kessel NV verantwoordelijk voor herstellen van de schade. Die had ook het recht om de eigenaar van de ponton aansprakelijk te stellen. De aannemer heeft die verantwoordelijkheid niet aanvaard zei Parmessar. 'De overheid heeft de betalingen stopgezet en heeft juridische stappen ondernomen om de oplevering op te eisen. Toen een oplossing uitbleef, is een arbitragecommissie in het leven geroepen. Ook dat heeft niet mogen baten, omdat de commissie maar niet tot functioneren kwam en is een oplossing tot nog toe uitgebleven. Deze regering heeft besloten een nieuwe brug te bouwen.'

Lesley Artis, kapitein van Redi Doti en NDP-Assembleelid ervaart de ondertekening als bijzonder.
'In 1984 mocht ik als negenjarige de lintjes knippen bij de opening van de eerste brug. Dat was de eerste keer dat ik kennismaakte met Desi Bouterse. Nu ben ik Assembleelid en zal ik met hem nog een keer de officiële opening mogen verrichten volgend jaar.'

De nieuwe brug wordt vijf kilometer verder gebouwd dan de huidige locatie en zal meer dan 300 meter korter zijn. De brug wordt in staal opgetrokken en wordt 205 meter lang en 12 meter breed en zal slechts op een enkele pijler staan. De huidige steunt op twintig pijlers die bestand zijn tegen aanvaringen tot 600 metrieke ton. De pijler wordt extra verstevigd en zal bestand zijn tegen aanvaringen tot 4000 metrieke ton. De locatie waar de nieuwe brug komt, is nog bebost. In het contract is ook opgenomen dat er aan ruim tien km weg aan beide zijden wordt geconstrueerd.
Minister Rabin Parmesar van Openbare Werken, gaf in een korte uiteenzetting aan waarom de overheid gekozen heeft voor een nieuwe locatie:

'Vanwege de schade en de jarenlange verwaarlozing was de constructie van de originele brug zodanig aangetast, dat deze niet meer aan de veiligheidsnormen voldeed. Als gekozen was voor renovatie zou het alleen voor personenverkeer geschikt zijn wat niet rendabel is. Als we gekozen hadden voor een nieuwe brug op dezelfde locatie zou de oude eerst gesloopt en geborgen moeten worden wat ook enorme kosten met zich meebrengt. Hoe langer, hoe hoger de kosten, hoe korter hoe minder.'
De kosten worden gedekt door de Staat. Overeengekomen is dat er volgens het 'cost plus' principe gewerkt wordt: alle extra kosten die buiten het berekend budget gemaakt worden, zijn voor de overheid. De minister durfde echter niet voor de microfoon de prijs voor de nieuwe brug te melden, evenmin hoeveel er gereserveerd is. 'We hebben een flink bedrag gereserveerd.'

'Er was eens een droom over een brug. Die droom is een nachtmerrie geworden', zei Jerry Miranda, districtscommissaris van Para. 'De tijd van dromen is voorbij, er komt een brug waarover we wel kunnen rijden. Deze blijft nog staan om te tonen hoe het niet moet.' Ballast Nedam zorgt voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe brug. De brug zal 25 november 2014 gereed zijn.

December 2013
Oprit Uitkijkbrug vertoont verzakkingen en scheuren
Op 18 december 2013 wordt bekend, dat de oprit van de Uitkijkbrug verzakkingen en scheuren vertoont, omdat rivierwater al het zand onder de oprit heeft weggespoeld, aldus bezorgde buurtbewoners van Uitkijk. 'Als er niets wordt gedaan, kunnen er straks geen auto's meer rijden over de brug. De brug zelf is prima, maar het voorstuk moet zo gauw als mogelijk worden aangepakt', zegt een van de buurtbewoners. Hij zegt verder, dat zij deze kwestie al onder de aandacht van Ballast Nedam hebben gebracht.
Op het ministerie van Openbare Werken wordt een beroep gedaan de scheuren en verzakkingen aan te pakken. Volgens de buurtbewoners zijn de mankementen drie maanden geleden ontdekt. Automobilisten moeten heel voorzichtig de brug oprijden. Bij het minste en geringste raken autobanden beschadigd. Minister Rabin Parmessar stelt, dat dit probleem de aandacht heeft van het ministerie. Er worden voorbereidingen getroffen om het euvel te verhelpen. Februari 2014 Nieuw Front hekelt smeergeld-affaire Ballast Nedam Begin februari 2014 komt Ballast Nedam in Nederland in opspraak door een artikel in het NRC Handelsblad waarin gemeld wordt, dat het bedrijf in 1997 34 miljoen Nederlandse guldens (15.4 miljoen euro) zou hebben betaald om de bruggen over de Suriname- en Coppenamerivier te mogen bouwen. Jules Wijdenbosch Het Nieuw Front stelt in een verklaring op 10 februair 2014 de berichten rond de smeergeldenaffaire rond Ballast Nedam op de voet te volgen. Jules Wijdenbosch was in 1997 president en de huidige president Desi Bouterse, was adviseur van de Staat. Zij zouden zichzelf bevoordeeld hebben en geld hebben gehad. In totaal zouden Bouterse en Wijdenbosch vijftien miljoen euro hebben aangenomen (34 miljoen Nederlandse gulden).Indien het aan de advocaat van Rob A., Gerard Spong ligt zullen, als er geen schikking kan worden getroffen met het Nederlandse Openbaar Ministerie, president Desi Bouterse en huidig staatsadviseur Jules Wijdenbosch naar Nederland moeten gaan om als getuigen te fungeren in de smeergeldenaffaire rond bouwbedrijf Ballast Nedam.Het Nieuw Front stelt het enorm gênant te vinden, dat Suriname binnen korte tijd al de zoveelste keer negatief wordt besproken in de internationale pers en hoopt op een gedegen onderzoek. De politieke combinatie vraagt tevens de gemeenschap om te allen tijde alert te blijven mede in het licht van de zovele corruptieschandalen die het land teisteren sinds het aantreden van de huidige NDP-regering. In 1999 protesteerden meer dan honderdduizend Surinamers in de hoofdstad Paramaribo en districten om onder andere, de corruptie en het politiek gekonkel in het land aan te klagen. Ze eisten het aftreden van de NDP-Wijdenbosch regering. Voor het parlement en de zetel van de regering riep het volk de hele tijd 'aftreden!'. Het protest tegen de regering, die ze corruptie en afhankelijkheid van rijke buitenlandse bedrijven verweten, blijkt nu in de rechtszaak tegen smeergelden van de bruggenbouwer in Suriname Ballast Nedam, bewaarheid te worden.De toenmalige Nieuw Front oppositie maakte in die periode al commotie in het parlement over deze affaire, maar vond geen gehoor bij de machthebbers en de toenmalige NDP-coalitie in het parlement. Wel werd een dag na de commotie in het parlement, in Amstelveen op het hoofdkantoor van Ballast Nedam een onderzoek gestart volgens de toenmalige woordvoerster van het bedrijf. 'We snappen het niet, maar we weten niet wat we nog kunnen tegenkomen, dus het onderzoek duurt nog wel even', zei de woordvoerdster van Ballast Nedam.Maar, het Nieuw Front wil weer onder de aandacht brengen dat de Commissie Inventarisatie Staatsschuld onder leiding van Rudi Roseval, het volgende heeft opgetekend in haar rapport van 2003: 'ln 1997 werd in opdracht van de toenmalige president drs. J.A. Wijdenbosch het project voor de bouw van de brug over de Coppename- en die over de Surinamerivier, zonder openbare aanbesteding, opgedragen aan het Nederlandse bedrijf Ballast Nedam lnternational, voor een bedrag van NLG 180,4 miljoen. Blijkens de 'payment schedule' van Ballast Nedam, gedateerd 29 december 1997, is het totaal bedrag van het uitgezette 'payment plan'' NLG 187.550.000,-. Voor het verschil van NLG 7 '132'000,- heeft de Commissie geen verklaring kunnen vinden. 0orspronkelijk waren de bruggen voor NLG 130 miljoen geoffreerd; welke oorzaken hebben geleid om de aannemingssom naderhand te brengen op NLG 180 miljoen, is niet achterhaald. Dit project ontbrak in zijn geheel in de begroting van 1997. Tot 1999 hebben de betalingen ter zake tot een bedrag van NLG 98,5 miljoen plaatsgevonden en ten laste gebracht van het daartoe gecreëerde zgn.'Bruggenfonds'. De resterende schuld bij Ballast Nedam Theta per 15 november 2000 is 23,8 miljoen NLG.' Februari 2014 Sardjoe lacht om Nederlandse beschuldiging over smeergelden Ondernemer Dilip Sardjoe laat 14 februari 2014 weten geen enkele boodschap te hebben aan beschuldigingen vanuit Nederland, dat hij ruim 34 miljoen Nederlandse gulden ofwel euro 16 miljoen aan smeergelden zou hebben ontvangen van bruggenbouwer Ballast Nedam. Dit geld zou via hem als tussenpersoon bestemd zijn geweest voor toenmalig adviseur van Staat Desi Bouterse en president Jules Wijdenbosch. Ballast Nedam zou door Wijdenbosch en Bouterse boven andere inschrijvers zijn uitgekozen om de bruggen over de Suriname- en de Coppenamerivier te bouwen, tegen betaling van dit bedrag als smeergeld. Intussen is er een bericht verschenen in de Nederlandse krant de Volkskrant waarin wordt gesteld, dat de Nederlandse Justitie geen enkel bewijs heeft gevonden dat dit geld naar Wijdenbosch en Bouterse zou zijn gegaan. Gesuggereerd wordt dat het geld dan bij Sardjoe moet zijn terechtgekomen:Het Openbaar Ministerie (OM) en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) hebben geen hard bewijs dat het bedrag terecht is gekomen bij toenmalig president Jules Wijdenbosch en raadsadviseur Desi Bouterse, zoals eerder werd gesteld. De krant baseert zich op bronnen die het justitieel dossier hebben ingezien.‘Het vermoeden is gerezen dat het bedrag ten goede is gekomen aan Rudy Dilip Sardjoe’, concluderen de FIOD-onderzoekers in het tien ordners tellende onderzoeksdossier. In de administratie van Ballast Nedam zijn facturen en notities gevonden waaruit blijkt, dat geld is gestort op een rekening in Hongkong van het bedrijf Carven Limited. Uit niet ondertekende brieven van een hoge Ballast Nedam-medewerker aan de Nederlandse bank ABN Amro in Zwitserland blijkt, dat zeker dertien keer bedragen zijn overgemaakt naar Carven tussen 2001 en 2003. Ook is een factuur gevonden waaruit blijkt, dat in november 2003 een bedrag van 998.336 gulden is overgemaakt naar Rudisa NV. ‘Dilip belt volgende week op’, staat te lezen in een van de notities van Ballast Nedam, aldus de Nederlandse krant.‘Het laatste traject, hoe het geld van Hongkong naar Suriname is gegaan en in wiens zakken het écht is beland, ontbreekt in het onderzoek’, zegt een bron die het dossier goed kent. ‘Gesuggereerd wordt dat Sardjoe zijn rekening ter beschikking heeft gesteld aan Bouterse en Wijdenbosch. Maar een Surinaamse rechter zal ze op basis hiervan nooit vervolgen.’'Ik ben niet boos hierover, maar heb er geen enkele boodschap aan. Het enige dat ik constateer is dat jullie van de Surinaamse media, meteen beginnen te springen en te dansen op een bericht vanuit Nederland, dat nietszeggend is, geen bewijs heeft, maar alleen maar een gerucht en persoonlijke aanvallen over mijn zaken. Jullie worden er meteen hyper van en nemen dat klakkeloos over zonder zelf op onderzoek uit te gaan', aldus Sardjoe tegenover Starnieuws.Over de kwestie zelf zegt de ondernemer geen zinnig woord te kunnen zeggen en zeker niet, omdat er in de Nederlandse pers een bericht is verschenen. In het artikel in de Volkskrant wordt aangegeven dat Sardjoe zich van een videotheekhouder, in de jaren na de staatsgreep van 1980 heeft opgebouwd tot de rijkste man van Suriname en wordt hij betiteld als de Surinaamse Berlusconi. De ondernemer moet hierom lachen en zegt: 'Ik werk heel hard voor wat ik ben. Die berichtgeving is er alleen om mij te willen breken. Waarom schrijven ze niet dat hun meneer Heineken slechts een zakkendrager was, voordat hij zo rijk werd.'De kwestie over smeergelden rond de bouw van de twee bruggen kwam eerder in een andere Nederlandse krant, het NRC Handelsblad, toen er gewag van werd gemaakt dat de gelden naar Bouterse en Wijdenbosch zijn overgemaakt. Wijdenbosch heeft toen de aantijging ontkend. Nu heeft de Nederlandse rechter gesteld dat er geen bewijzen daarvoor zijn. Volgens de Volkskrant concluderen de onderzoekers nu dat er wel smeergelden zijn betaald, maar dan aan Sardjoe. Ballast Nedam kreeg in mei 1997 de bouw van de bruggen toegewezen.Maart 2014 Parmessar ontkent ‘vreemde’ betalingen aan Ballast Nedam Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken zegt op 14 maart 2014 niet op de hoogte te zijn van vreemde missives. Hierin zou de raad van ministers goedkeuring hebben gegeven voor het betalen van ettelijke miljoenen euro's aan de Nederlandse bruggenbouwer Ballast Nedam.  Tijdens het beantwoorden van vragen in het parlement, zei Parmessar dat er wel zogenaamde leegloopkosten zijn betaald aan Ballast Nedam, maar dan voor een bedrag van euro 446.000. Dit geld, dat volgens de bewindsman hoger zou moeten liggen, maar uiteindelijk door de regering is afgedongen, is bestemd voor het niet nakomen van een contract voor de bouw van de Carolinabrug.Nieuw Front fractieleider Radjkoemar Randjietsingh, die in een hevige discussie verwikkeld raakte met de minister, zei missives in zijn bezit te hebben waar andere bedragen op staan dan Parmessar het college heeft voorgehouden. Randjietsingh voerde aan dat de beantwoording van Parmessar in strijd is met niet alleen de missives die hij in handen heeft, maar ook met de belofte van president Desi Bouterse, dat het contract met de bruggenbouwer toen zou worden stopgezet en er geen claim betaald zou worden. Randjietsingh beloofde voorzitter Jennifer Geerlings-Simons, zeker nog op deze kwestie te zullen terugkomen. Volgens hem zijn de missives in de maand januari goedgekeurd en getekend door de Raad van Ministers. Randjietsingh stelde verder, dat de voordracht om de betalingen aan Ballast Nedam te laten overmaken, niet door het ministerie van Openbare Werken zijn gedaan, maar door een persoon die hij niet bij naam noemde. Parmessar bleef ontkennen op de hoogte te zijn van de missives waarover de parlementariër sprak. Volgens hem valt er niets te verbergen in deze kwestie en staat hij open alle documentatie voor te leggen aan Randjietsingh als die hem een bezoek brengt op zijn kantoor. Randjietsingh, die zich ergerde aan de beantwoording van de minister, vond dat de DNA-voorzitter de regering meteen een verklaring moest laten afleggen over de extra missives. De discussie rond deze kwestie liep hoog op. Simons stuurde het op aan dat Parmessar zijn spreekbeurt beëindigde, waarna hij de vergaderzaal verliet. Randjietsingh vindt dat Parmessar niet op zijn kantoor, maar in het parlement openheid van zaken moet geven.April 2014 Vragen aan Ballast Nedam niet beantwoord Naar aanleiding van het vorengaande heb ik Ballast Nedam via email benaderd met onderstaande vragen: 1* hoe kijkt het bedrijf in algemene zin terug op de jarenlange activiteiten/werkzaamheden in Suriname en op de samenwerking met de Surinaamse overheid/regering? 2* media december 2010 werd hier, in Suriname, bericht dat Ballast-Nedam was aangetrokken om 'voorwerk te doen voor de bouw van de brug over de Corantijnrivier'.Is dat voorwerk daadwerkelijk verricht en in hoeverre wordt het bedrijf vandaag nog betrokken bij de plannen voor de bouw van een brug over die rivier? 3* hoe kijkt het bedrijf terug op de gang van zaken rond de bouw van een nieuwe Carolinabrug over de Surinamerivier bij Carolina? Ballast Nedam heeft zich niet geroepen gevoeld om te reageren en dus om de (slechts) drie vragen te beantwoorden.