zaterdag 28 juli 2018

Majoor van politie schiet 34-jarige overvaller neer in Celinastraat

Politieman getuige van beroving van voetganger en zet achtervolging op twee verdachten in

Kompaan van neergeschoten verdachte ontkomt met buit


De 34-jarige H.W. is vrijdagavond in de Celinastraat neergeschoten door een majoor van politie. Kort daarvoor had W. samen met een andere man in die straat een beroving gepleegd, aldus het Korps Politie Suriname zaterdag 28 juli 2018.


Een 40-jarige man liep in de Celinastraat toen hij van achteren werd aangevallen door W. en zijn kompaan. Zij waren gemaskerd en gewapend met vuistvuurwapens. Met geweld hebben zij een halsketting, een bracelet en een geldbedrag van het slachtoffer weggenomen. Daarna renden zij weg de Celinastraat in.

Een majoor van politie, die op enige afstand stond, was getuige en kwam in actie. Hij reed de vluchtende rovers met zijn auto achterna en toen hij dichtbij ze was, sommeerde hij ze om te blijven staan. In plaats daarvan openden W. en zijn kompaan het vuur op de politieman. De majoor beantwoorde het vuur en schoot met zijn dienst vuistvuurwapen op de mannen.

W. werd in zijn rechter bovenbeen geraakt en zakte in elkaar. Zijn kompaan wist weg te komen door over een schutting te springen en weg te rennen. Op W. werd een vuistvuurwapen met scherpe patronen aangetroffen.

De buit was bij zijn kompaan en is vooralsnog niet terug gevonden. W. werd met een ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis, waar hij voor medische behandeling is opgenomen.

Slechte staat van de weg naar inheems dorp Matta aangepakt

Barricade-acties bewoners waren nodig om overheid tot actie te dwingen


De slechte staat van de weg naar het inheems dorp Matta heeft de aandacht van de regering. De districtscommissaris van Para, Armand Jurel, heeft in samenwerking met verschillende actoren het zover gekregen, dat de weg wordt aangepakt. Maar, daar moesten wel eerst (blokkade-)acties van de bewoners aan vooraf gaan.

De werkzaamheden om het wegdek te rehabiliteren zijn reeds in volle gang. De noodsituatie heeft de rehabilitatie versneld op gang gebracht, aldus zaterdag 28 juli 2018 het Nationaal Informatie Instituut..

De commissaris is de verschillende actoren die een bijdrage hebben geleverd erkentelijk. Jurel waarschuwt voor het barricaderen van wegen. Hij kiest liever voor overleg dan barricaderen en zegt dat de politie in zal komen indien dat in de toekomst weer het geval zal zijn.

Jurel prijst zich gelukkig dat de rust is teruggekeerd in zijn district en gelooft erin dat de werkers  binnenkort de weg zullen opleveren.

Nagekomen, 31 juli:

70 Door geweld in Nicaragua getroffen gezinnen krijgen 'overheidssteun'

Vicepresidente Rosario Murillo: 'We willen gerechtigheid en eerherstel voor gezinnen die geleden hebben'


Vicepresidente van Nicaragua Rosario Murillo, echtgenote van president Daniel Ortega, heeft aangekondigd dat 70 gezinnen die betrokken zijn bij het geweld dat het land sinds april heeft geplaagd, overheidssteun moeten krijgen bij de wederopbouw van hun beschadigde huizen. 

De getroffen families - in Granada, Carazo, Masaya, Managua en Leon - zullen vanaf zondag 29 juli 2018 in negen stadia overheidssteun ontvangen, zei Murillo, zonder verdere details te geven.

'Natuurlijk kunnen we het leed, de psychologische schade die aan deze gezinnen is toegebracht, niet herstellen, toen relschoppers probeerden hen te terroriseren en in veel gevallen succesvol waren.'

Murillo riep overheidsinstanties op om misdaden te identificeren die gepleegd zijn sinds protesten uitbraken in april tegen regeringsplannen om de socialezekerheidsbijdragen te verhogen om een begrotingstekort te overbruggen. Protesten werden snel gecoöpteerd door gewelddadige oppositiegroepen, vermoedelijk gesponsord door de Verenigde Staten, die vervolgens opriepen tot het aftreden van president Daniel Ortega.

Ondanks het feit dat de regering haar sociale hervormingen ongedaan heeft gemaakt, hebben drie maanden van geweld aanzienlijke schade aan het land toegebracht. economie en infrastructuur.

'We promoten geen wraak of haatmisdrijven', vervolgde Murillo. 'We willen gerechtigheid en eerherstel voor de gezinnen die geleden hebben.'

(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter)

Peru telt 186 diersoorten die met uitsterven worden bedreigd...


Vogels en amfibieën behoren tot de meest bedreigde dieren in het wild


Peru heeft 186 diersoorten die met uitsterven worden bedreigd, waarvan 64 ernstig bedreigde soorten zijn, volgens het 'Rode boek van de bedreigde dieren in het wild van Peru' (Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú), donderdag 26 juli 2018 gelanceerd door de Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) op de internationale boekenbeurs van Lima.

Een resultaat van het lange en zorgvuldige werk van onderzoekers en specialisten uit zowel de publieke als de private sector, het boek bevat ook een lijst van 203 diersoorten die kwetsbaar zijn geworden als gevolg van de daling van hun aantal, meldt EFE nieuws.

Onder Peru's in totaal 389 bedreigde soorten zijn 120 amfibieën, 122 vogels, 23 ongewervelden, 92 zoogdieren en 32 reptielen. Veel van deze soorten worden alleen aangetroffen in specifieke plaatsen in het Zuid-Amerikaanse land, zoals Junin-futen (Podiceps taczanowskii), die alleen het Junin-meer bewonen, of Titicaca-waterkikkers (Telmatobius culeus), die alleen te vinden zijn in 's werelds hoogst bevaarbare meer. Titicaca, op de grens met Bolivia.

Vogels en amfibieën behoren tot de meest bedreigde dieren in het wild, met respectievelijk 122 en 120, omdat veel van hen een beperkt verspreidingsgebied hebben; en in het geval van amfibieën, in het bijzonder, lijden ze direct onder de gevolgen van klimaatverandering, milieuvervuiling en sommige schimmels.

(Suriname Mirror/IANS/The Sentinel/Twitter)

Braziliaanse burgemeester gearresteerd wegens vermeende betrokkenheid bij drugshandel

Carlos Moraes Costa, burgemeester van Japeri, verdedigde belangen drugsbende

(Bron foto: Twitter)

De Braziliaanse politie zegt, dat ze de burgemeester van een stad in de grootstedelijke regio Rio de Janeiro heeeft gearresteerd wegens vermeende betrokkenheid bij de drugshandel. Carlos Moraes Costa, de burgemeester van Japeri, werd vrijdag27 juli 2018 in hechtenis genomen.

De politie zei, dat hij zijn kantoor uitbaatte om de belangen te verdedigen van een drugsbende, die opereerde vanuit het sloppenwijkcomplex van de stad Guandu.


Gemeenteraadslid Claudio Jose da Silva werd ook gearresteerd, en de politie zegt dat gemeenteraadsvoorzitter Wesley George de Oliveira ook verdacht wordt van betrokkenheid, maar op de vlucht is.(Suriname Mirror/Expresso Carioca/The Associated Press/Veja Rio/Twitter/YouTube)

Braziliaanse zakenman (32) pleegt zelfmoord met nazi-product kaliumcyanide

Rodrigo Curci had dodelijke stof online gekocht...


Rodrigo Curci, een tweeëndertigjarige Braziliaanse zakenman, is woensdag 25 juli 2018 in Praia Grande, Sao Paulo, dood gevonden na het slikken van een dosis kaliumcyanide, een stof die door de nazi's werd geproduceerd.

Curci had de wereldwijd verboden substantie online gekocht via de website Mercado Livre, volgens Pragmatismo Politico. De jonge zakenman was een directeur van de Caixa Economica Federal bank, zij het met verlof van het staatsbedrijf.

Familieleden zeiden, dat hij tekenen van depressie vertoonde en een psychiatrische behandeling kreeg. Een dag voor zijn dood ontving Curci's moeder een pakket. Hij greep het pakje van haar en verborg het volgens Pragmatismo Politico. Toen hij zich echter realiseerde, dat het pakket aan haar was gericht, gaf hij het terug. Er wordt aangenomen dat Curci eenmaal het juiste pakket heeft gekregen, en de dosis kaliumcyanide heeft gemengd met vruchtensap.

Mercado Livre gaf een verklaring vrij waarin het de dood van Curci zegt te betreuren en bevestigt, dat het online bedrijf contact had opgenomen met de autoriteiten die verantwoordelijk waren voor het onderzoek van de zaak, om hen de geregistreerde gegevens van de verkoper te verstrekken.

Het bedrijf verklaart ook, dat het verboden is om kaliumcyanide op zijn site te verkopen.

Kaliumcyanide is een zeer giftige chemische samenstelling. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten Nazi's kaliumcyanide om zelfmoord te plegen voordat ze werden gevangengenomen. Hooggeplaatste leden van het Derde Rijk, zoals Erwin Rommel, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler en Hermann Goring, pleegden zelfmoord of werden gedood met kaliumcyanide.

Een voormalige Kroatische generaal, Slobodan Praljak, pleegde zelfmoord door te drinken uit een flesje met kaliumcyanide toen rechters in Den Haag van het Internationaal Strafhof zijn veroordeling op 29 november 2017 lazen.


(Suriname Mirror/TeleSUR/Pragmatismo Politico)

Notaris Dipak Chitoe stopt met zijn werkzaamheden

Verschillende klachten tegen Chitoe bij Hof van Justitie

'Hij zit goed fout en aan hem is de keuze gegeven om de eer aan zichzelf te houden'


Notaris Dipak Chitoe stopt met zijn werkzaamheden als notaris. Er zijn bij het Hof van Justitie door verschillende personen klachten tegen hem gedeponeerd over handelingen die hij zou hebben gepleegd waardoor mensen zijn benadeeld. Zeker zes klachten zouden bij het Hof van Justitie tegen hem zijn ingediend, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 28 juli 2018.

Het Tuchtcollege zou naar verluidt al een aanvang hebben gemaakt met de behandeling van deze zaken. Vanwege de ernst van de klachten en de mogelijke repercussies, koos Chitoe eieren voor zijn geld en besloot vrijwillig het ambt als notaris op te zeggen, schrijft de Ware Tijd.

Alhoewel onder notarissen en advocaten deze zaak bekend is en wordt besproken, wenst niemand publiekelijk hierover uitlatingen te doen. 'Hij zit goed fout en aan hem is de keuze gegeven om de eer aan zichzelf te houden. Dus hij heeft zelf zijn ambt opgezegd', weet een ingewijde.

Het is niet uitgesloten dat behalve het tuchtrechtelijk onderzoek ook een strafrechtelijk onderzoek tegen de notaris zal worden ingesteld. Al geruime tijd duiken regelmatig verhalen op van dubieuze handelingen die door notarissen worden gepleegd. Dat sommige notarissen een scheve schaats rijden werd regelmatig ontkend door beroepsgenoten.

Ministeries willen einde aan lozen van beerputwater bij Shut, Curaçao

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Eerste maatregelen moeten op korte termijn al worden gerealiseerd


Om een einde te maken aan het lozen van beerputwater bij Shut, hebben de ministeries van GMN en VVRP een roadmap opgesteld. De eerste maatregelen moeten op korte termijn al worden gerealiseerd. De roadmap is gebaseerd op een rapport van de United Nations Office for Project Services (UNOPS) en geeft in grote lijnen weer wat het beleid is dat ministers Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) willen gaan voeren, aldus vandaag, zaterdag 28 juli 2018, het Antilliaans Dagblad.

Shut is een terrein vlakbij Hato Airport, waar zogenaamde vacuümtankwagens de inhoud van hun tanks lozen vanaf de steile kust in zee. Omdat de lokale waterzuivering al het afvalwater niet kon verwerken, werd eigenaar van de grond bij Shut, Curaçao Airport Holding (CAH), enkele jaren geleden door de toenmalige regering gevraagd het dumpen van beerputwater te gedogen.

Maar, daar moet als het aan de huidige regering ligt, verandering in komen. Het afvalwater kan negatieve effecten hebben op het milieu, maar ook op de omgeving. Bijvoorbeeld op de mensen die in het gebied wonen of werken.

In het rapport van UNOPS valt onder meer te lezen dat het dumpen van afvalwater in de oceaan kan zorgen voor verontreiniging van de zee en de bodem, voor het verstoren van de biodiversiteit, voor de verspreiding van nare geuren en het verslechteren van de Volksgezondheid. Ook het transporteren van het beerputwater kan al negatieve gevolgen met zich meebrengen. Als mogelijke risico’s worden daarbij genoemd het risico op ongecontroleerde lekkages, verslechtering van de wegen en lawaai van de trucks.

Kortsluiting in trafosysteem oorzaak stroomuitval installaties Curaçao Refinery Utilities en Isla

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Totale black-out van de raffinaderij


Kortsluiting in een trafosysteem heeft ervoor gezorgd dat gisterochtend bij alle installaties van Curaçao Refinery Utilities (CRU) en van de Isla-raffinaderij de elektriciteit is weggevallen. Dat veroorzaakte een totale black-out van de raffinaderij. Ook had een groot deel van het eiland enkele keren korte tijd geen stroom door frequentieschommelingen in het elektriciteitsnet. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 28 juli 2018.

De kortsluiting in het trafostation van CRU ontstond om ongeveer half tien doordat er water in de kast was gekomen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren was gisteren aan het eind van de middag nog niet duidelijk. Aqualectra-woordvoerder Sharo Bikker liet aan het begin van de avond weten dat de stroomvoorziening weer normaal was en dat het utiliteitsbedrijf op dat moment stroom leverde aan CRU.

Volgens CRU-directeur Henny Barbolina waren er op het moment van de kortsluiting acht machines in bedrijf. Barbolina zei te verwachten dat de eerste machine tegen zes uur gistermiddag weer zou werken. Vervolgens worden de andere installaties een voor een in werking gesteld. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met raffinaderij Isla. 'Wat wij produceren, moet ook afgenomen worden', zegt Barbolina. CRU levert gecomprimeerde lucht, gedistilleerd water, energie en stoom aan de raffinaderij. Dat viel gisterochtend in een keer allemaal weg. Behalve de installaties waren ook de kantoren verstoken van stroom.

'Een totale black-out', zegt Earl Balborda, woordvoerder van Refineria Isla. 'Normaal krijgen we een melding of gaat er een alarm af, maar dit was geheel onverwacht. In samenwerking met Aqualectra wordt geprobeerd de gasturbine weer aan de praat te krijgen. Als dat lukt kunnen we beginnen met het doorspoelen van de leidingen en pompen in de installaties.'

Den Blauwvinger: Cash geldzendingen met omweg roepen natuurlijk vragen op, ook en vooral bij OM Nederland

COLUMN: Schimmige en in beslag genomen geldzendingen houden Suriname in de greep

– Suriname moet zijn financiële huishouding gewoon op orde hebben
– Surinaamse inmenging in een lopend Nederlands strafrechtelijk onderzoek


In april werd op verdenking van witwassen een bedrag van 19.5 miljoen euro, cash, door het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) geconfisqueerd dat de Centrale Bank van Suriname voor lokale commerciële banken naar Nederland had verzonden. Het zou gaan om gelden van de Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en de Finabank. 12 Miljoen euro is opgekocht via vijf cambio's (geldwisselkantoortjes), terwijl 7,5 miljoen afkomstig is van bedrijven, zo wist een nieuwswebsite althans te berichten. Het geld is bestemd voor internationale betalingen in euro's. Onlangs, medio juli, werd ook nog eens van de Republic Bank of Suriname een bedrag van 4 miljoen euro door de Nederlandse Justitie vastgehouden. Suriname stond op z'n kop en op z'n achterste benen.

Vermeende onschuld veinzen
Assembleeleden en de monetaire autoriteiten veinsden de vermeende onschuld. Waar haalde Nederland het recht vandaan om 'Surinaamse' euro's in beslag te nemen? En, niet onbekend in Suriname en haar koloniaal trauma, al snel werd geopperd, onder andere door coalitieleider André Misiekaba van de NDP, dat 'deze zaak politiek ingegeven lijkt'. Achterdocht en paranoia, ze zitten in de genen van velen.
VHP-parlementariër Krishna Mathoera ging zelfs zover, door te beweren, dat de regering een rechtszaak tegen Nederland moet aanspannen. 'Dan moet via de rechter gevraagd worden dat de inbeslagname opgeheven wordt, omdat het geld onrechtmatig in beslag is genomen', zei ze. Maar, de euro's zijn gewoon op gegronde juridische redenen geconfisqueerd vanwege de verdenking van witwassen. En, is dat zo vreemd? Nee toch?!

Cash euro's via bizarre omweg verzenden isd vragen om vragen....
Immers, contant miljoenen euro's versturen via Nederland naar banken in onder andere China en Trinidad & Tobago is op z'n zachtst gezegd vreemd. De Republic Bank in Suriname zond bijvoorbeeld die 4 miljoen euro via een KLM-vlucht naar haar hoofdvestiging op Trinidad & Tobago. Bij aankomst in Nederland werd deze zending echter oor de Nederlandse Justitie in beslag genomen. Nogal een bizarre omweg, terwijl er goede verbindingen rechtstreeks zijn.... De 19.5 miljoen euro moest naar de Bank of China, die het geld afneemt en giraal overboekt naar een rekening van de Centrale Bank van Suriname in Nederland....
Immers, contant miljoenen euro's versturen via Nederland naar banken in onder andere China en Trinidad & Tobago is ook curieus in het internet-banking tijdperk.

Coke-luchtje?
Natuurlijk zit er een luchtje aan en natuurlijk is de inbeslagname door Nederland gevolgd door een gerechtelijk onderzoek naar de herkomst van de miljoenen niet vreemd. Witwassen? Zou mogelijk kunnen zijn toch? De grote hoeveelheden inkomende en uitgaande ladingen cocaïne moeten toch ergens mee betaald, gefinancierd, worden?

Inmenging
En minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, die zegt niet veel. Van enige transparantie is geen sprake - transparantie zou veel vragen kunnen beantwoorden en eventuele verkeerde conclusies rechtzetten - en het lokaal journaille graaft ook niet door. In een trieste poging – daarmee zichzelf en Suriname onsterfelijk belachelijk makend – om de euro's vrij te krijgen is Hoefdraad zelfs tevergeefs op een heen en weertje naar Nederland gevlogen. Zijn actie was feitelijk inmenging in een Nederlands lopend gerechtelijk onderzoek en dat kan het onderzoek schaden. Maar, dat is door niemand opgemerkt, laat staan gezegd.

Laat Suriname zich koest houden, terug in de mand kruipen en ervoor zorgen, dat de financiële huishouding en controlemechanismen binnen de staats(kas) op orde zijn alvorens ongefundeerd en ongenuanceerd in de richting van de Noordzee te gaan schreeuwen.

Hoogachtend.
Den Blauwvinger
28 juli 2018
Paramaribo – Suriname

Den Blauwvinger: Cash geldzendingen met omweg roepen natuurlijk vragen op, ook en vooral bij OM Nederland

COLUMN: Schimmige en in beslag genomen geldzendingen houden Suriname in de greep

– Suriname moet zijn financiële huishouding gewoon op orde hebben
– Surinaamse inmenging in een lopend Nederlands strafrechtelijk onderzoek


In april werd op verdenking van witwassen een bedrag van 19.5 miljoen euro, cash, door het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) geconfisqueerd dat de Centrale Bank van Suriname voor lokale commerciële banken naar Nederland had verzonden. Het zou gaan om gelden van de Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en de Finabank. 12 Miljoen euro is opgekocht via vijf cambio's (geldwisselkantoortjes), terwijl 7,5 miljoen afkomstig is van bedrijven, zo wist een nieuwswebsite althans te berichten. Het geld is bestemd voor internationale betalingen in euro's. Onlangs, medio juli, werd ook nog eens van de Republic Bank of Suriname een bedrag van 4 miljoen euro door de Nederlandse Justitie vastgehouden. Suriname stond op z'n kop en op z'n achterste benen.

Vermeende onschuld veinzen
Assembleeleden en de monetaire autoriteiten veinsden de vermeende onschuld. Waar haalde Nederland het recht vandaan om 'Surinaamse' euro's in beslag te nemen? En, niet onbekend in Suriname en haar koloniaal trauma, al snel werd geopperd, onder andere door coalitieleider André Misiekaba van de NDP, dat 'deze zaak politiek ingegeven lijkt'. Achterdocht en paranoia, ze zitten in de genen van velen.
VHP-parlementariër Krishna Mathoera ging zelfs zover, door te beweren, dat de regering een rechtszaak tegen Nederland moet aanspannen. 'Dan moet via de rechter gevraagd worden dat de inbeslagname opgeheven wordt, omdat het geld onrechtmatig in beslag is genomen', zei ze. Maar, de euro's zijn gewoon op gegronde juridische redenen geconfisqueerd vanwege de verdenking van witwassen. En, is dat zo vreemd? Nee toch?!

Cash euro's via bizarre omweg verzenden isd vragen om vragen....
Immers, contant miljoenen euro's versturen via Nederland naar banken in onder andere China en Trinidad & Tobago is op z'n zachtst gezegd vreemd. De Republic Bank in Suriname zond bijvoorbeeld die 4 miljoen euro via een KLM-vlucht naar haar hoofdvestiging op Trinidad & Tobago. Bij aankomst in Nederland werd deze zending echter oor de Nederlandse Justitie in beslag genomen. Nogal een bizarre omweg, terwijl er goede verbindingen rechtstreeks zijn.... De 19.5 miljoen euro moest naar de Bank of China, die het geld afneemt en giraal overboekt naar een rekening van de Centrale Bank van Suriname in Nederland....
Immers, contant miljoenen euro's versturen via Nederland naar banken in onder andere China en Trinidad & Tobago is ook curieus in het internet-banking tijdperk.

Coke-luchtje?
Natuurlijk zit er een luchtje aan en natuurlijk is de inbeslagname door Nederland gevolgd door een gerechtelijk onderzoek naar de herkomst van de miljoenen niet vreemd. Witwassen? Zou mogelijk kunnen zijn toch? De grote hoeveelheden inkomende en uitgaande ladingen cocaïne moeten toch ergens mee betaald, gefinancierd, worden?

Inmenging
En minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, die zegt niet veel. Van enige transparantie is geen sprake - transparantie zou veel vragen kunnen beantwoorden en eventuele verkeerde conclusies rechtzetten - en het lokaal journaille graaft ook niet door. In een trieste poging – daarmee zichzelf en Suriname onsterfelijk belachelijk makend – om de euro's vrij te krijgen is Hoefdraad zelfs tevergeefs op een heen en weertje naar Nederland gevlogen. Zijn actie was feitelijk inmenging in een Nederlands lopend gerechtelijk onderzoek en dat kan het onderzoek schaden. Maar, dat is door niemand opgemerkt, laat staan gezegd.

Laat Suriname zich koest houden, terug in de mand kruipen en ervoor zorgen, dat de financiële huishouding en controlemechanismen binnen de staats(kas) op orde zijn alvorens ongefundeerd en ongenuanceerd in de richting van de Noordzee te gaan schreeuwen.

Hoogachtend.
Den Blauwvinger
28 juli 2018
Paramaribo – Suriname

'Wat is REDD+ eigenlijk? En waarom willen wij het niet?'

'Wij willen niet dat ons bos als economische waarden wordt gezien, ons bos is niet te koop'

'Wij zijn van mening, dat ze de CO2-uitstoot moeten aanpakken, begin bij de vervuiler!'


We merken dat mensen eindelijk wakker aan het worden zijn dus even wat achtergrondinformatie en tevens waarom wij er tegen zijn. Het is een flink verhaal geworden, maar de moeite waard als u het goed meent met ons land en met name de indianen en marrons. 

Het REDD+ programma gaat niet alleen om het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie, maar ook de bescherming van bossen en duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Onze bossen dienen als opslagplaatsen van CO2 van de hele wereld. In de ontwikkelde landen wordt door de industrie, maar ook door vele auto's en vliegtuigen, veel te veel CO2 aangemaakt. Onze bossen nemen het op en produceren vervolgens zuurstof, zodat we door kunnen blijven ademen.

Binnen het REDD+ programma kunnen landen die duurzaam met hun bossen zijn omgegaan geld ontvangen, als een soort compensatie voor het niet kappen en verhandelen van hout. Het principe daarvoor is in grote lijnen als volgt: bosrijke ontwikkelingslanden die investeren in bosbehoud en duurzaam bosbeheer, krijgen daarvoor een vergoeding van rijke lande en/of organisaties in de wereld. Zij betalen op die manier mee voor de bijdrage die de tropische bossen leveren aan het reguleren van het klimaat op aarde.Tot nu toe klinkt het allemaal helemaal goed, maar waarom zijn wij dan zo tegen. Er zijn verschillende redenen voor:

1. Het is een internationaal programma dat in nog geen enkel land succesvol is gebleken, vanuit de inheemsen/indianen gezien.

2. Het geld dat eventueel beschikbaar komt gaat naar het land, met andere woorden de regering. Zij gaan beslissen wat ze met het geld gaan doen. Uit ervaring in bijvoorbeeld Guyana blijkt, dat er nauwelijks iets van dat geld terecht komt bij de mensen die daadwerkelijk al eeuwen aan duurzaam bosbeheer doen, de indianen.

3. Wij willen niet dat ons bos als economische waarden wordt gezien. Ons bos is niet te koop.

4. De hele gedachte achter REDD is fout. Als ontwikkeld land mag je gewoon doorgaan met CO2 de wereld in blazen en dus de wereld vervuilen, en als een soort boete betaal je een beetje geld aan bijvoorbeeld Suriname. Wij zijn van mening, dat ze de CO2 uitstoot moeten aanpakken. Begin bij de vervuiler!5. Ervaring uit Colombia en Indonesië geven aan, dat REDD uiteindelijk met regels gaat komen, dat indianen niet meer voor privégebruik hout mogen kappen, dus ook niet hout voor vuur om te koken (is in Colombia een groot probleem nu) en de jachtgebieden worden beperkt.

6. Sinds REDD actief is in Suriname, meer dan 5 jaar inmiddels, is er al bijna 4 miljoen Amerikaanse dollar uitgeven alleen aan meetings, bedrijfsautos, kantoorpanden huren, dure consultants en ga zo maar door. Er zijn vele documenten geschreven met de meest mooie verhalen. Maar, concreet is er nog bijzonder weinig gerealiseerd, behalve misschien het toverwoord tegenwoordig 'capaciteits versterking', wat dat ook mag inhouden.7. In een van de REDD-rapporten staat dat onze bossen relatief weinig CO2 opslaan. Dat is al een raar verhaal voor ons. Maar, stel dat het zo is, waar maakt REDD zich dan zo druk over? Verder staat erin dat er onvoldoende geld uit het REDD-programma zal komen om Suriname te kunnen ondersteunen, er zullen dus altijd economische activiteiten noodzakelijk zijn in het bos. Is dat niet je eigen programma tegen spreken?

8. Men is nu begonnen met het informeren van de dorpen. Maar, daar wordt een heel ander verhaal verteld. Dat we onze bossen moeten behouden. Ja wie wil dat nu niet, zoals wij zeggen, de bossen zijn onze supermarkt. Dus zonder bos geen eten.Maar, het echte verhaal wordt niet verteld, waarschijnlijk omdat ze denken dat we te dom zijn. Maar, als je halve waarheden vertelt, heb je altijd wat te verbergen. Dus het vertrouwen is er dus niet.

Een lang verhaal, dat realiseren wij ons, maar we moeten u het goed uitleggen. Internet staat vol (wel meestal in het Engels) over de problemen met REDD. Leest u het gerust en hopelijk komt u tot dezelfde conclusie.

NO REDD+. Samen sterker!

Kruyara Orakel 
Facebook 
27 juli 2018

Ter informatie:
* https://no-redd.com/
* https://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/no-to-redd-in-el-salvador/
* http://www.ienearth.org/category/we-support/no-redd/
* http://www.alimenterre.org/en/breve/no-redd-launched-in-africa-network

Minister Ferrier bij vergadering Onderwijsministers Latijns-Amerikaanse en Caribische landen in Bolivia

Suriname moet verder werken aan herstructurering en verbetering van het onderwijssysteem


Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft samen met onderdirecteur Ontwikkelingsdienst, Yuro Dipotaroeno, deelgenomen aan de tweede regionale bijeenkomst van ministers van Onderwijs van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen in Cochabamba, Bolivia,   meldt het ministerie vrijdag 27 juli 2018 via het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Het accent lag op hoe de regio gezamenlijk verder zal optrekken in de realisatie van de SDG4-E2030 (Sustainable Development Goal) agenda. Bij dit duurzame ontwikkelingsdoel gaat het om onderwijs en gelijke kansen voor kinderen. De ministersvergadering in Bolivia is een vervolg van de eerste vergadering die plaats heeft gevonden in januari 2017 in Argentinië, waarbij de afspraken over SDG4-E2030 vastgelegd zijn in een declaratie.


Vooraf aan de ministersbijeenkomst heeft Dipotaroeno deelgenomen aan de technische werkgroepen.

Het doel van de ministers bijeenkomst was op de eerste plaats bedoeld om verder voort te borduren op de Buenos Aires Declaration 2017 en op de tweede plaats een overeenkomst te bereiken tussen de landen in de regio waarbij een commitment wordt gemaakt om een gedeelde strategische visie voor de regio te presenteren en gezamenlijk te werken aan de Education 2030 agenda.


Alle strategische beleidsvoorstellen van de verschillende landen worden meegenomen zodat op nationaal niveau als regionaal niveau de afspraken kunnen worden uitgevoerd om invulling te kunnen geven aan SDG 4.

Suriname heeft als lid van de Verenigde Naties de SDG-doelen geratificeerd en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur maakt zich sterk om invulling te kunnen geven aan SDG 4. Met haar deelname zal Suriname invulling moeten geven aan de regionale en internationale afspraken die worden gemaakt over de uitvoering van SDG 4.

Suriname zal verder moeten werken aan de herstructurering en verbetering van het onderwijssysteem om te komen tot een kwalitatief aanvaardbaar onderwijs voor eenieder vanaf het pre-primair tot en met het tertiair onderwijs dat zowel regionaal als internationaal aansluit op andere onderwijssystemen.


Ter informatie:


'Georkestreerde aanval van grootgrondbezitters en verkavelaars op Actiecomité Alcoa'

'Meerdere groepen azen op een deel van de Alcoa-nalatenschap'

Groep bewoners Palissadenweg opent onverwacht aanval op actiecomité 


Op 26 juli 2018 begaf een vertegenwoordiging van het Actiecomité Alcoa zich naar Residence Inn op uitnodiging van een groep bewoners van de Palissadenweg. De bewoners schreven in hun uitnodigingsbrief, dat zij zich ongerust maakten over berichten omtrent industrieel afval dat op diverse plaatsen in het stroomgebied van de Pararivier is begraven. In de voormalige mijngebieden is dat in de afgelopen decennia veelvuldig gebeurd. 

Een van de doelstellingen van het Actiecomité is, dat de Alcoa volledige openheid van zaken geeft over wat, waar, wanneer en hoeveel er begraven en gedumpt is. Ook wil het Actiecomité dat de resultaten van alle epidemiologische en milieu-onderzoeken die door de Alcoa zelf zijn uitgevoerd openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld van onze gezondheidsautoriteiten. 

De leden van het Actiecomité gingen naar de bijeenkomst in de veronderstelling en de hoop dat de organisatoren de acties wilden ondersteunen. Dat bleek een vergissing te zijn. In plaats van ondersteuning te krijgen werd het Actiecomité geconfronteerd met een tot in de finesses georkestreerde aanval van grootgrondbezitters en verkavelaars, die vonden dat hun belangen zijn geschaad doordat een woordvoerder van het comité de Palissadeweg noemde in een opsomming van plaatsen waar er mogelijk industrieel afval is gedumpt. 

De bijeenkomst was openbaar en werd door de organisatoren gefilmd. 

De punt van de aanval was gericht op de heer Parmin Singotiko, de klokkenluider die in de jaren negentig door de Suralco werd ontslagen omdat hij geheime informatie over het dumpen van met cyanide verontreinigd afval had doorgespeeld aan vakbondsleider Fred Derby. Hij werd bestempeld als een oplichter en een leugenaar. Een ondernemer die in het gebied bezig is met arbeiders uit China door China betaalde volkswoningen op te zetten, was zo brutaal de heer Singotiko, onze working class hero, fysiek te bedreigen. Sprekers werden opgevoerd om te vertellen hoe zorgvuldig Alcoa zou zijn omgegaan met het giftige afval. Anderen vertelden dat zij hun hele jeugd in het gebied hebben doorgebracht en nooit ziek zijn geworden en dat zij zonder problemen vissen ('grote patakka’s') uit de mijnen hebben gegeten. De impliciete boodschap was dat het Actiecomité Alcoa onnodig mensen ongerust maakt. 

Het Actiecomité Alcoa betreurt het dat grootgrondbezitters en verkavelaars niet naar de regering of de multinational zijn gegaan om opheldering te vragen over de contentieuze milieusituatie, maar besloten hebben het Actiecomité in een kwaad daglicht te plaatsen. 

Het comité weet niet of er aan de Palissadeweg industrieel afval begraven is, maar meent dat dit zeer wel mogelijk is. Die informatie moet van de Alcoa en de regering komen. De acties van het comité dienen om deze informatie in het daglicht te brengen. Het comité is geen commissie van deskundigen, maar een groep activisten, die alle problemen in relatie tot de Brokopondo-overeenkomst in beeld en op de nationale agenda wil brengen. 

Uit de aanval van grootgrondbezitters en verkavelaars op het Comité blijkt, dat onze nationale eenheid in deze kwestie niet vanzelfsprekend is. Erger nog, deze eenheid wordt ondermijnd door mensen met bijzondere belangen. Het blijkt dat er meerdere groepen zijn die azen op een deel van de Alcoa-nalatenschap. Sommigen azen op de dam en de elektriciteitscentrale. Anderen willen de gronden in de voormalige mijngebieden. 

Het verhaal van mogelijke bodemvervuiling komt hen kennelijk niet goed uit. 

Het Actiecomité roept alle Surinamers op, in het bijzonder de bewoners van de mijngebieden, de arbeiders, de plantagebewoners, de Inheemsen en allen die belang hechten aan een schoon milieu voor onze nakomelingen, de komende acties te ondersteunen. 

Laat uw parlementariër weten dat u van hem of haar verwacht dat alle speciale belangen opzij worden gezet voor het nationaal belang. Het Actiecomité verwacht van het parlement dat het laat zien dat het niet in dienst staat van een bepaalde groep.

Alcoa moet stoppen met haar illegale ontmantelingswerkzaamheden, die ingaan tegen de letter en de geest van de Brokopondo-overeenkomst.

Namens Actiecomité Alcoa, 
Wim Bakker, Erlan Sleur, Xaviera Jessurun, coördinatoren.

President Bouterse informeert Assemblee uitgebreid in brief over kwestie Alcoa

'Al in 2015 stond vast dat Paranam raffinaderij zou worden ontmanteld'

'Niet overgaan tot ontmanteling levert direct gevaar op voor werknemers en anderen op het terrein'
- 'De onderhandelingen met Alcoa zijn in finale fase, maar nog niet afgerond door de presidentiële onderhandelingscommissie'
- 'Uit strategische overwegingen is van belang dat de commissie niet onnodig onder druk wordt gezet'


President Desi Bouterse legt De Nationale Assemblee in een schrijven van 24 juli (zie hieronder) uit dat het reeds in 2015 vaststond, dat de Paranam raffinaderij zou worden ontmanteld. Na een zorgvuldig onderzoek toen, had de Staat aan Suralco kenbaar gemaakt, dat zij geen interesse had in de overname van de faciliteiten. Er was onder andere een financiële injectie van 90 miljoen Amerikaanse dollar nodig om de continuïteit van de faciliteiten te garanderen. Op dat moment was er 'simpelweg geen bruikbare bauxiet voorradig om de raffinaderij operationeel te houden', stelt Bouterse in zijn brief waarin hij de vragen van Assembleeleden beantwoordt, alldus Staarnieuws vandaag, zaterdag 28 juli 2018.

Gelet op het feit dat op korte tot middellange termijn de faciliteiten niet operationeel zouden zijn, kan er uit veiligheidsoverwegingen en vanwege het feit dat zo spoedig mogelijk bodemsanering moet plaatsvinden, geen ander besluit worden genomen dan te starten met de eerste fase van ontmanteling van de raffinaderij, schrijft de president.

'Niet overgaan tot ontmanteling levert een direct gevaar op voor werknemers en anderen die op het terrein aanwezig moeten zijn. Bovendien zou het uitblijven van ontmanteling, resulteren in uitstel van bodemsanering, hetgeen schade aan het milieu zou kunnen verergeren', benadrukt Bouterse. Het is volgens Bouterse belangrijk dat de raffinaderij zo snel mogelijk wordt ontmanteld. Dit is volgens hem nodig zodat spoedig een begin kan worden gemaakt met bodemsanering.

'De milieudreigingen zijn gerelateerd aan de langdurige impact van Suralco's operaties op het milieu, t.w. oppervlakte water, grondwater, bodem. Vandaar dat het van eminent belang is dat bodemsanering zo spoedig mogelijk kan starten om de risico's op de grondwaterlaag waaruit SWM drinkwater wint, voor de gemeenschap te voorkomen.' 

De onderhandelingscommissie is op de hoogte gebracht dat Suralco een internationale aanbestedingsprocedure zou houden voor de ontmanteling van de raffinaderij en heeft inzage gehad in het aanbestedings- en gunningsproces. De documentatie is beoordeeld op basis van diverse criteria die van belang zijn voor de overheid. Na evaluatie van de al de punten heeft de commissie geconcludeerd dat Suralco heeft kunnen aantonen dat de bezorgdheden van de Staat Suriname voldoende geadresseerd zijn in de planning van de ontmantelingswerkzaamheden van de Paranam raffinaderij.De onderhandelingen met Alcoa zijn in een finale fase, maar ze zijn nog niet afgerond door de presidentiële onderhandelingscommissie. Het is volgens president Desi Bouterse, uit strategische overwegingen, van belang dat de commissie niet onnodig onder druk wordt gezet. Dit kan slechts Alcoa in de kaart spelen. 'Het belang van Suriname moet immers altijd voorop staan.'

'Vertrouwelijke informatie en documentatie kunnen nog niet worden prijsgegeven, want er is een confidentialiteitsovereenkomst tussen de Staat Suriname en Alcoa getekend. De regering kan in deze fase alleen antwoorden op vragen die buiten de strekking van de confidentialiteitsovereenkomst vallen. Complete informatie kan slechts gedeeld worden na finale beëindiging van de onderhandelingen, dus na ondertekening van de overeenkomsten. Indien informatie, zoals correspondentie en concept overeenkomsten vooraf zouden worden vrijgegeven, worden alle onderhandelingen die de regering in de toekomst moet voeren in gevaar gebracht - prospective investors zouden geen onderhandelingen met de regering van Suriname willen aangaan als het risico bestaat dat de gehele Surinaamse gemeenschap aan de onderhandelingstafel komt zitten', schrijft de president.

De onderhandelingscommissie vertrouwt erop dat door de ondersteuning van De Nationale Assemblee, de onderhandelingen tot een goed einde worden gebracht.

Voor dinsdag heeft Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons een openbare vergadering uitgeschreven over 'Informatie van de President c.q. de Regering over de huidige stand van zaken met betrekking tot de kwestie ALCOA'. De president heeft aangegeven in zijn schrijven dat de regering bereid is in een openbare vergadering 'het een en ander toe te lichten', rekening houdende met de confidentialiteitsovereenkomst.

Suralco kan geen wanprestatie worden verweten over de Brokopondo Overeenkomst. 'Vanwege het ontbreken van bepalingen voor de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst en het ontbreken van de uitdrukkelijke verplichting voor het handhaven van een geïntegreerde industrie tot 2033, kan de Suralco volgens geconsulteerde adviseurs, geen wanprestatie worden verweten.' 

De onderhandelingen over de overname van de Afobaka Waterkrachtcentrale zijn gaande. De plannen voor beheer na overname door de Staat, zijn nog niet gefinaliseerd, schrijft Bouterse.

Over de status van het gesloten Memorandum of Understanding (MoU), stelt Bouterse dat partijen hierin hun voornemens over en weer hebben vastgelegd. Hierna zijn de belangen in detail uitgewerkt. Dit MoU is de basis van de concept definitieve overeenkomsten waarin eenduidige afspraken worden gemaakt tussen partijen over onder meer de volgende aangelegenheden:
a) Raamwerk-overeenkomst ter beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst;
b) Overdracht van het Afobaka Waterkrachtwerk aan een Staatsonderneming die voor 100% eigendom is van de Staat Suriname;
c) Energie-overeenkomsten voor en na overdracht van het Afobaka Waterkrachtwerk;
d) Dienstverleningsovereenkomst na overname van het Afobaka Waterkrachtwerk;
e) Intrekking van concessies;
f) Bodemsanering en mijnrehabilitatie;
g) Schuldvernieuwing van de borgtochtovereenkomst.

Braziliaanse drag queen reist door dorpen in Amazone om lokale bewoners te tonen hoe de planeet te beschermen

Emerson Munduruku (27), 'Uyra Sodoma, geeft met performancekunst les in natuurbeschermingEen Braziliaanse drag queen reist door dorpen in het Amazone-gebied met een nieuwe manier van lesgeven over natuurbescherming door middel van performancekunst. Emerson Munduruku, een 27-jarige bioloog van inheemse afkomst die in de Amazone is geboren, transformeert in 'Uyra Sodoma' om de plaatselijke bevolking en kinderen te laten zien hoe ze de planeet kunnen beschermen. 

'In een tijd van verandering wilde ik werken aan milieubescherming. Ik deed het vanuit een wetenschappelijk perspectief, maar ik besefte dat het ook belangrijk was vanuit een sociaal perspectief. Tot die tijd had Uyra geen gezicht of naam', zei hij tegen persbureau AFP.


Uyra heeft twee uur nodig om zich voor te bereiden en gebruikt alleen materialen uit de natuur. 'Fundamenteel voor het project is het gebruik van de jungle als een inspiratie en een hulpmiddel. Dit helpt om mensen met het bos te verbinden', zei hij.

'Uyra wordt altijd ontvangen met betovering of angst ... in steden, mensen die betoverd zijn om te spreken. Maar, in de dorpen naderen zelfs degenen die bang zijn de nadering. Er is geen afstand, het is meer spontaan. Het is hetzelfde met kinderen, ze zijn nieuwsgierig, dus ze naderen.'

Munduruku zei, dat hij besloot om zijn reis te beginnen als een eco-warrior drag queen in 2015, nadat hij een homofobe aanval had ondergaan in de stad Manaus, de hoofdstad van de staat van Amazonas.


'Ik heb zes jaar van mijn leven doorgebracht met het bestuderen van kikkers en hagedissen ... en op een dag werd ik uit een bar komend, geslagen omdat ik lippenstift en eyeliner droeg', zei hij. 'Dat geweld schudde me in mijn hart ...', herinnerde hij zich, en beschreef hoe de ervaring hem aanmoedigde om in contact te komen met de LGBT+ gemeenschap en meer te begrijpen over racisme en homofobie, eraan toevoegend: 'Ik kwam dichter bij de stad en de mensen.'

'Uyra heeft me een nieuw leven ingeblazen. Ze maakt me blij. Ze maakt me comfortabeler in mijn vel en met andere mensen, maar ook met mijn verlangens en zorgen.'“

O SUCESSO DO CAPITALISMO Série MIL MORTOS Performer: Uýra Sodoma Fotografia: Matheus Belém @mths.farias Local: Igarapé da comunidade Cachoeira Grande, São Jorge. Onde funcionava na década de 60 uma central de distribuição de água potável do Igarapé para a população. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Vamos olhar para os igarapés Perceber o seu estado Sentir a sua morte Compreender e assumir nossas culpas Se indignar com a falta de saneamento básico e Educação de qualidade (não com quem mora na beira) e fazer alguma coisa pelas Vidas deles, e nossas. #uyra #dragqueen #dragqueer #drag #drags #dragnight #clubkid #amazonia #queens #amazon #makeupartist #makeup #tropical #forest #fashion #performer #brazil #dragrace #maquiagem #plants #plantas #monster #art #instadrag #bruxa #maconha #photography #querrrkout #amazonas #qwerrrk
A post shared by • UÝRA (@uyrasodoma) onOnderzoek dat eerder dit jaar werd gepubliceerd, wees uit dat gewelddadige sterfgevallen aan LHBT+ -ers in Brazilië een recordhoogte hebben bereikt. Volgens een rapport van de mensenrechtengroep Grupo Gay de Bahia waren er in 2017 387 moorden en 58 zelfmoorden van LGBT+ mensen, een stijging van 30 procent ten opzichte van de voorgaande 12 maanden.

Luiz Mott, de president van Grupo Gay de Bahia, zei dat de stijgende mate van geweld deels werd veroorzaakt door de groei en publiciteit van ultraconservatieve politici.

Jurema Werneck, uitvoerend directrice van Amnesty International, zei dat hoewel het land heeft geprobeerd om bescherming te bieden voor kwetsbare LGBT+ mensen, deze voorstellen vaak mislukt zijn. 'In het laatste decennium zocht Brazilië naar beleid dat kwetsbare groepen zoals homo's en transgenders zou kunnen beschermen, maar ze faalden meestal vanwege een gebrek aan investeringen of een verandering in de beleidsvisie', zei ze.


(Suriname Mirror/PinkNews/AFP/YouTube/Twitter/Instagram)

Minister van Landbouw van Paraguay Luis Gneiting en drie anderen gedood bij vliegtuigcrash

Tweemotorige Beechcraft Baron stort neer in moerassig gebied


De Landbouwminister van Paraguay en drie andere mensen zijn donderdag 26 juli 2018 omgekomen bij het neerstorten van een klein vliegtuig. Burgerlijke Luchtvaartautoriteit official Ruben Aguilar zegt, dat de tweemotorige Beechcraft Baron in een moerassig gebied naar beneden ging kort nadat hij woensdagnacht was opgestegen van het vliegveld in Ayolas, zo'n 380 kilometer ten zuiden van de hoofdstad, Asuncion. 

De doden zijn Landbouwminister Luis Gneiting, viceminister Vicente Ramirez en de piloot en de co-piloot.Aguilar zegt, dat onderzoekers zullen proberen de oorzaak van de crash te achterhalen en van het niet geactiveerd zijn van een noodbaken - een factor die de reddingsinspanningen kennelijk vertraagde.(Suriname Mirror/The Associated Press/ABC Color/AD/Twitter)