donderdag 18 oktober 2018

Vakbondsleden bij Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) in staking

Leden willen inspraak in de nieuwe koers die de directie opgaat


De bond bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is sinds dinsdag in actie, voornamelijk om inspraak te krijgen in de nieuwe koers die de directie opgaat. 'We zijn niet tegen verandering, maar de manier waarop dat wordt uitgevoerd stuit ons tegen de borst', zegt ondervoorzitter Dino Souprayen donderdag 18oktober 2018 in de Ware Tijd.

De directie wil zich vooralsnog niet uiten over de actie. De bond hekelt voornamelijk de manier waarop detacheringen worden uitgevoerd en de manier waarop mensen zijn geconfronteerd met mutaties. 'Je kan niet 's morgens op het werk komen en vernemen dat je naar Apoera moet. Het is een detachering van twaalf dagen. Het zijn mensen met gezinnen. Die moeten hun zaken ook in orde maken', legt de ondervoorzitter uit. Hij geeft aan, dat personen die hun beklag over zaken zijn gaan doen in dezelfde vergadering werden geconfronteerd met een mutatiebrief.

'Het is inderdaad het prerogatief van de directeur, maar zo doe je dat niet. En daarnaast wil de bond betrokken worden bij zaken die zijn leden regarderen.' Souprayen laat blijken het jammer te vinden dat amper enkele maanden na het aantreden van directeur Jerry A-Kum men op dit punt is beland. Hij geeft aan, dat het personeel blij was met een nieuwe leiding, niet wetend dat het zo snel met haar op voet van oorlog zou zijn. 'Vooral, omdat ook wij vinden dat het bedrijf ziek is en beter gemaakt moet worden. Maar, de manier waarop dat gebeurt, daar hebben we moeite mee.'

De harde opstelling van de directeur maakt dat de bond zich ook hard opstelt op het punt van de dollarisering van de lonen. Op dit moment worden de lonen uitbetaald op een koers van 3,35 voor de Amerikaanse dollar. Echter, de bond wil nu dat dit op basis van de dagkoers gebeurt. Ook dat er vaart gemaakt wordt met de nieuwe cao-onderhandelingen. 'We hebben nu genoeg meegemaakt', zegt Souprayen, verwijzend naar de perikelen rond de vorige directeur en de periode zonder leiding.

Ondertussen blijkt de ontevredenheid ook een politiekwestie te zijn geworden. Iemand heeft tot twee keer toe namens 'Personeel SBB' een 'persbericht' gestuurd naar de media, waarin tal van persoonlijk zaken zijn opgenomen. Ook is de naam van een personeelslid genoemd dat niets van doen heeft met de zaak. Deze man heeft aangifte gedaan bij de politie. De bond staat achter de aangifte.

'Het is lastig. Niet alleen voor die persoon, maar ook voor de bond en de directie', aldus Souprayen. De werknemersorganisatie heeft woensdag een verklaring doen uitgaan naar de pers waarin zij zich distantieert van de eerdere berichtgeving en heeft ook aan de directie aangegeven, dat zij er niets van weet.

Ondervoed meisje toch verwezen naar het Psychiatrisch Centrum Suriname

Waarom meisje naar het PCS is verwezen is verre van duidelijk en roept vragen op


Het meisje dat dinsdag ondervoed aangetroffen werd op een overwoekerd perceel aan de Anton Dragtenweg, is verwezen naar het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Het meisje blijkt een verstandelijke beperking te hebben, zo meldt het Korps Politie Suriname donderdag 18 oktober 2018. Waarom zij naar het PCS is verwezen is verre van duidelijk en roept vragen op.

De politie van Geyersvlijt trof het meisje aan in een bruine korte broek en een blauwe blouse. Bewoners van de omgeving hadden de politie verwittigd nadat ze een meisje hoorden gillen.

Het meisje werd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd voor medische behandeling. Daarna werd zij overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken.

Op een bepaald moment heeft de moeder van het meisje zich gemeld op de afdeling Jeugdzaken voor het doen van aangifte van vermissing van haar dochter.

Nog steeds geen subsidie voor bijzondere scholen

FIBOS geeft niet thuis aan redactie Dagblad Suriname


De overmaking van de subsidie voor de bijzondere scholen is nog steeds geen feit. Hierdoor kan de ouderbijdrage niet gerestitueerd worden, wat voor grote ergernis zorgt onder ouders, aldus het Dagblad Suriname donderdag 18 oktober 2018

De verhoogde ouderbijdragen bedragen Srd 250 (lagere scholen), Srd 275 (MULO-scholen) en Srd 300 (LBO-scholen).

Voor zij die meerdere schoolgaande kinderen hebben, betekent de restitutie een zekere mate van verlichting. Vanwege de financiële inkrimping en het niet tijdig uitbetalen van de subsidie is de ouderbijdrage geherintroduceerd door de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS).

Door ontevredenheid onder de ouders, stelde Onderwijs-minister Lilian Ferrier, dat de overmaking op gang zal komen zodra FIBOS aan haar verantwoordingsplicht voldoet.

FIBOS, die structureel onbereikbaar is voor Dagblad Suriname, houdt deze kwestie echter op de achtergrond. Of de restitutie wel of geen feit zal worden is dus zeer onduidelijk.

Harish Monorath: ‘Afvallige politieagenten tasten geloofwaardigheid rechtsbestel aan'

'Uiteindelijk wordt imago rechtstaat geschaad, maar ook zijdelings het imago van de advocatuur'


Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova), is bezorgd over het schrikbarend aantal politieambtenaren dat in de afgelopen periode over de schreef is gegaan. In drie weken tijd zijn acht agenten in verzekering gesteld voor het plegen van strafbare handelingen. 'Het betreurt ons dat politieagenten die wet- en regelgeving moeten beschermen, zelf die regelgeving schaden. Deze imagoschade schaadt de geloofwaardigheid van het rechtsbestel', zegt Monorath donderdag 18 oktober 2018 in het Dagblad Suriname.

Monorath voert aan, dat hij als deken gemeend heeft om een brief naar het ministerie van Justitie en Politie te sturen, waarin extra aandacht gevraagd zal worden voor dit fenomeen, omdat ook advocaten wel eens slachtoffer kunnen worden van afpersing door ‘afvallige politieambtenaren’.

Hij verwijst hierbij naar gevallen waarbij verdachten, in deze cliënten van advocaten, in de cellenhuizen zijn ingesloten en rotte appels van het korps de verdachte of advocaat voorhouden tegen betaling van een x-bedrag te kunnen regelen dat de verdachte in vrijheid wordt gesteld.

'Dat soort dingen hebben wij wel eens gehoord, maar tot nu toe hebben advocaten zich daarover nog niet beklaagd. Uiteindelijk schaadt het het imago van de rechtstaat, maar het schaadt ook zijdelings het imago van de advocatuur. Advocaten zijn elke dag op alle politiebureaus in alle districten om hun cliënten te spreken. Doordat rechtsbeschermers en wetshandhavers de wet zelf overtreden, zien advocaten het geloof van hun cliënten in de politie minder worden', aldus de deken.

Binnen drie weken tijd zijn elf politiefunctionarissen over de schreef gegaan. Het gaat in deze om drie inspecteurs van wie twee in verzekering zijn gesteld in de zaak van de Economische Controledienst (ECD).
De derde heeft zijn vrouw mishandeld en met zijn dienstwapen bedreigd. Hij is in het belang van het verdere onderzoek ontwapend.
Vijf RBT-leden zijn voor drugs gerelateerde zaken ingesloten. Een van de onlangs aangehouden politiemannen is donderdag in het cellenhuis dood neergevallen.
Een ander RBT-lid heeft onder invloed van alcohol een fietser aangereden. De fietser heeft een sleutelbeenfractuur opgelopen en de politieman is in verzekering gesteld.
Een andere politieman was afgelopen week betrokken bij een verkeersongeval op de Indira Gandhiweg, terwijl een andere agent van station Nieuw Nickerie in verzekering is gesteld op verdenking van verkrachting. Acht van deze negen overgebleven rotte appels zijn momenteel ingesloten.

Hoewel Monorath de handelingen van deze agenten afkeurt, ziet hij wel een verband tussen de handelingen van de rotte appels en economische toestand van het land. 'Soms worden agenten zelf ook slachtoffer van aanbiedingen, die als gevolg van die armoede naar boven komen. Hierdoor komen agenten in de verleiding om bepaalde dingen te doen. Dat is het maatschappelijk probleem waar wij naar moeten kijken.'

De advocaat voegt eraan toe, dat dit soort zaken vroeger nauwelijks voorkwam, omdat het salaris ook evenredig was aan een kostenberekeningsplaatje van zo'n gezinshuishouding. 'Dat ontbeert zo'n ambtenaar nu. Men begint met een salaris van Srd 1.300 en overuren worden tot een bepaalde hoeveelheid vergoed. Dat is ook niet motiverend voor een agent', aldus Monorath.

Hij voert verder aan dat de slecht onderhouden werkplekken ook geen inspiratiebron zijn voor politieambtenaren om rechtvaardig te zijn. Een groot aantal politiebureaus ziet er heel slecht uit, omdat ze geen schoonmaaksters hebben. 'Daar worden gedetineerden ingezet voor de schoonmaak, maar er worden geen muren geveegd. Die zitten vol met stof, spinnenwebben hangen overal, duiven wonen in de plafonds en poepen de gangen vol. Dat zijn mijn eigen waarnemingen als deken.'

De advocaat wijst er ook op, dat het geen geheim is, dat de burgerij niet in alle gevallen tevreden is over de manier van optreden van de politie. Hierdoor worden deze optredens door burgers en cliënten in twijfel getrokken. De deken voegt eraan toe, dat de orde aan de andere kant wel tevreden is dat er een begin is gemaakt dat deze rotte appels van het korps worden aangepakt. Ondertussen is Justitieminister Stuart Getrouw bezig een commissie samen te stellen, die het ‘integriteitsvraagstuk’ in het korps onder de loep moet nemen. De commissie zal bestaan uit ex-functionarissen van Justitie en Politie en minstens een lid van de Surinaamse Politie Bond. Monorath juicht deze stap van de bewindsman toe en geeft hem ook de volle ondersteuning. Echter, hij had gehoopt dat de minister ook de Sova zitting zou laten nemen in deze commissie. 'Vanwege het nauw contact dat wij als advocaten hebben met de agenten bij het behartigen van de belangen van onze cliënten', aldus Monorath.

De Sova heeft volgens de deken in dit stadia geen behoefte om een eigen onderzoek te doen en data te verzamelen over hoeveel agenten binnen een bepaalde periode strafbare handelingen hebben gepleegd. 'Wij beschikken niet over data om te kunnen stellen dat het meerdere agenten zijn', stelt hij. Tegelijkertijd voegt hij eraan toe, dat het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Politie de eindverantwoordelijken zijn voor de handhaving van wet en regelgeving. 'De rechterlijke macht toetst die handhaving en wanneer het fout gaat geeft die een straf. Dat wordt dan weer geëxecuteerd door de minister. Advocaten en politieagenten ondersteunen gezamenlijk de rechtstaat in het behalen van haar doelstelling.'

Truckchauffeur tijdelijk zonder werk met dank aan dronken bromfietser

Dronken bromfietser rijdt tegen voertuig vrachtwagenchauffeur: rijbewijs trucker ingevorderd...

(Bron: Dagblad Suriname)
 
Een bromfietser, die dronken aan het verkeer deelnam, heeft vrachtwagenchauffeur Nawien Jagessar brodeloos gemaakt, zo bericht het Dagblad Suriname donderdag 18 oktober 2018. Het rijbewijs van de truckchauffeur werd 1 oktober ingevorderd. Vijf dagen eerder, op 26 september, omstreeks kwart voor elf s’ avonds, reed Jagessar uit een inrit te Calcutta in het district Saramacca. De dronken bromfietser, die zonder verlichting reed, bevond zich op de weg. 

Volgens verklaring van Jagessar was zijn voertuig op dat moment tot stilstand gebracht. Hij beweert dat de bromfietser zijn voertuig heeft geramd, ten gevolge waarvan hij gewond is geraakt. Hij is reeds geruime tijd ontslagen uit het ziekenhuis. Jagessar verkeerde niet onder invloed van alcohol.

Hij vindt het vreemd dat hij op die bewuste avond niet verhoord is door de politie. Hij kijkt nu  reikhalzend uit naar de dag waarop hij zijn rijbewijs in handen krijgt en een aanvang kan maken met zijn werkzaamheden.

Federale Politie Brazilië start landelijke actie gericht op arrestatie mensen achter productie ecstasy

Onderzoek op basis van informatie over aankoop pers voor productie drugs en postzendingen met ecstasypillen via postkantoor in Curitiba


De Federale Politie in Brazilië lanceerde woensdag 17 oktober 2018 Operatie Hipster vanuit Curitiba om de verantwoordelijken voor de productie en distributie van ecstasy in verschillende Braziliaanse staten te arresteren.

De naam 'Operation Hipster' is een niet-zo-subtiele toespeling op het doelwit van de operatie. Sommige verdachten werden gearresteerd en meegenomen naar het Federale Politiebureau in Curitiba, waar ze in hechtenis blijven bij de rechtbank. Ze zouden kunnen worden veroordeeld tot meer dan twintig jaar gevangenisstraf volgens een bericht van Agencia Brasil.

In totaal hadden 25 politieagenten vijf huiszoekingsbevelen en vier tijdelijke aanhoudingsbevelen, waaronder van een universiteitsstudent.


Volgens de Federale Politie begon het onderzoek op basis van informatie over de aankoop van een pers voor de productie van drugs en verschillende postzendingen met ecstasypillen via een postkantoor in Curitiba. De Drug Enforcement Administration (DEA) in de Verenigde Staten heeft het onderzoek en de operatie ondersteund, aldus de politie.

In twee maanden tijd vond de operatie minstens tachtig enveloppen en de huidige bankrekening van de verdachte overtrof R $ 500.000 gedurende een periode van tien maanden. Een Amerikaanse expat die jarenlang in Rio woonde, maar anoniem wilde blijven, legde uit dat de ecstasy en MDMA veel minder voorkomen in Brazilië dan cocaïne. 'Het is lang niet zo gemakkelijk te vinden als [cocaïne], maar het is er als je mensen in de scene vraagt.' 


Vorig jaar nam de politie in Rio ongeveer R $ 35.000 in contanten, bijna 1.500 ecstasy-tabletten en verschillende pakketten van een ander drug bekend als MD (MDMA), ter waarde van ongeveer R $ 80.000, in beslag.

(Suriname Mirror/The Rio Times/Twitter/Jornal do Oeste)

Britse toerist met 2.1 kilo cocaïne in Brazilië door politie uit touringcar geplukt

'Toerist' was op weg van Porto Velho in het noorden van Brazilië naar Cascavel in het zuiden


Een Britse toerist, die in een touringcar in Brazilië reist, is gearresteerd en beschuldigd van drugshandel nadat 2.1 kilo cocaïne naar verluidt in een koffer met een valse bodem werd ontdekt. De 38-jarige man, wiens naam niet is vrijgegeven, was passagier op een bus die van de stad Porto Velho in het noorden van Brazilië naar Cascavel in het zuiden reisde, toen hij dinsdag 16 oktober 2018 werd overrompeld door een verrassingsinspectie van de Federale Politie.

De bus werd gestopt voor de snelle inspectie op de snelweg BR-174 in Pontes e Lacreda in de deelstaat Mata Grosso.


Twee koffers, die naar verluidt toebehoorden aan de toerist, werden gevonden in het ruim. Een van hen zou dubbele geheime compartimenten hebben.

Onderzoekers beweerden dat de verdachte bekende, dat hij de drugs vervoerde naar de hoofdstad Brasilia, de volgende grote stadstop op de busroute, een reis van zo'n 1.600 kilometer en ongeveer 19 uur.

Videobeelden tonen het moment waarop officieren de voering van de compartimenten in de kleine zwarte koffer wegsnijden waardoor de drugs zichtbaar werd in zwart plastic.

Agenten beweerden dat de would-be vakantieganger, die blijkbaar al zo'n 14 uur had gereisd, ruuim 900 kilometer aflegde, zenuwachtig leek toen ze in de bus stapten en ontwijkend was toen hem werd gevraagd naar zijn motieven om niet door de lucht te reizen.Hij was blijkbaar ook onduidelijk over welke steden hij tijdens zijn reis had bezocht. Detectives zeiden, dat de 'vage antwoorden' van de toerist en de bezorgdheid hun vermoedens opwekten en hen ertoe aanzetten om zijn bagage grondig te controleren.

De tassen van de verdachte werden uit het laadcompartiment van de bus getrokken en uiteen gescheurd.

'In die tijd vermoedden we dat de echte reden voor de reis van deze man drugshandel was', zei een politiewoordvoerder. 'We volgden een vermoeden en haalden de koffers uit elkaar, want zelfs toen al zijn bezittingen waren verwijderd, waren de tassen nog steeds zwaar. 'Wat we hebben gevonden, brengt ons ertoe te denken dat de Britse burger niet op vakantie was in het land.'

(Suriname Mirror/The Daily Mail/YouTube)

Advocaten Braziliaanse president vragen hoogste rechtbank vernietiging dossier politie tegen Temer

(Bron foto: Twitter)
'Federale Politie kan Temer niet beschuldigen zonder toestemming Hooggerechtshof of het parket'


Advocaten van de Braziliaanse president Michel Temer hebben de hoogste rechtbank van het land gevraagd een rapport van de Federale Politie te vernietigen waarin wordt geadviseerd dat hij en zijn naaste medewerkers worden beschuldigd van corruptie en dat hun tegoeden worden geconfisqueerd. De politie heeft Temer onderzocht wegens het aannemen van steekpenningen in ruil voor het helpen vormen van een decreet dat de havens van Brazilië reguleert, en in het bijzonder voor het verlengen van concessies in de haven van Santos ten behoeve van bedrijven die eigendom zijn van naaste medewerkers. 

Temer handhaaft zijn onschuld. Hij is geconfronteerd met verschillende beschuldigingen van corruptie, maar is immuun voor vervolging tijdens zijn ambtsaanvaarding, tenzij het Hooggerechtshof besluit zijn immuniteit te ontnemen.

Het defensieteam van de president voerde aan, dat de Federale Politie niet in staat zou moeten zijn Temer te beschuldigen zonder toestemming van het Hooggerechtshof of het parket. De termijn van Temer - waarin hij in decennia een van de meest impopulaire Braziliaanse presidenten is geworden - eindigt op 1 januari en daarmee ook zijn immuniteit tegen vervolging.

Het Congres heeft vorig jaar twee keer gestemd om te voorkomen dat Temer terechtstaat bij het Hooggerechtshof inzake drie beschuldigingen van corruptie tegen hem.

Het rapport van de Federale Politie beveelt aan dat Temer, zijn dochter Maristela, voormalig adviseur Rodrigo Rocha Loures en acht anderen geconfronteerd worden met aanklachten en hun bezittingen verbeurd verklaard voor hun rol in naar men zegt witwassen van steekpenningen door middel van onroerendgoedtransacties.

Carlos Marun, de Regeringsminister van Brazilië, zei woensdag 17 oktober 2018, dat Temer, die in 2016 aantrad nadat de voormalige presidente Dilma Rousseff was afgezet, 'verontwaardigd en geschokt' te zijn door het politierapport. De rechter van het Hooggerechtshof, Luis Roberto Barroso, die toezicht houdt op de zaak, zei dinsdag dat hij de bevindingen van het Openbaar Ministerie van Brazilië zou afwachten, voordat hij beslist hoe verder te gaan.

De aantijgingen komen te midden van een polariserend presidentsverkiezingenseizoen in Brazilië.

(Suriname Mirror/Al Jazeera)

Nieuwe arrestaties in Venezuela in zaak mislukte drone-aanslag op president Maduro

Drie gearresteerde verdachten in verband gebracht met uiterst rechts in Venezuela


De Venezolaanse Communicatie- en Informatieminister Jorge Rodriguez heeft woensdag 17 oktober 2018 nieuwe arrestaties aangekondigd in verband met de mislukte drone-moordaanslag op president Nicolas Maduro in augustus.

Oswaldo Castillo alias 'El Capi', Wilder Vasquez alias 'Capo' en gepensioneerd Luchtmacht luitenant-kolonel kolonel Rafael Diaz zijn gearresteerd, zei Rodriguez.Met deze arrestaties, 'is het meesterbrein achter de moordpartij perfect in beeld gebracht', zei de minister, eraan toevoegend dat de betrokkenen geassocieerd zijn met uiterst rechts in Venezuela. Hij zei dat deze personen ook deelnamen aan gewelddadige protesten van 2014 tot 2017.

'We hebben nu de twee groepen geïdentificeerd en gevangen genomen die hebben deelgenomen aan de poging tot moord', zei Rodriguez, opmerkend dat de onderzoeken zullen worden voortgezet.

Tijdens een openluchtceremonie op 4 augustus ter nagedachtenis aan de 81e verjaardag van de Nationale Garde van Venezuela, vlogen twee drones met explosieven vlak langs de presidentiële tribune toen Maduro een toespraak hield, en ontploften. Maduro bleef ongedeerd, maar verschillende leden van het leger raakten gewond

(Suriname Mirror/Xinhua/Twitter)

Weekblad Schuttevaer: Bewijsmiddel drugsmokkel zinkt in Coppenamerivier
Drie mensen, inclusief een pasgeborene, overlijden in ziekenhuizen door stroomstoring in Venezuela

(Bron foto: Twitter)
Stroomuitval in Venezuela is gebruikelijk geworden


Drie mensen, inclusief een pasgeborene, zijn in Venezuela gestorven nadat een uren durende stroomonderbreking in 16 staten ook ziekenhuizen trof, een hardnekkig probleem in wat al een worstelende natie is. 

De explosie van een elektrische transformator in het binnenland van Venezuela (zie foto) zette het grootste deel van het land maandag en dinsdag in het donker, zei Luis Motta Dominguez, de minister van Energie, in een video op Instagram:
Camaradas! Compatriotas! Venezolanos ... Motivado a una explosión y posterior incendio de un transformador en la Estación La Arenosa ubicada en el Edo. Carabobo, hay una interrupción del servicio en varios estados del Sur Occidente del Pais... la estación la Arenosa es una de las 7 estaciones que reciben desde el Guri en 765.000 voltios y trasmite en 765, 400 y 230 mil hacia el centro y Occidente. Aunado a esto, en el Zulia hay actualmente una fuerte tormenta eléctrica que retarda las maniobras, sin embargo se estima que en un lapso de 2 a 3 horas se vayan recuperando el servicio en los estados afectados. Una vez los bomberos, autoricen la entrada al sitio del suceso, se comenzará la limpieza y reemplazo lo del equipo así como el inicio de la investigación de la causa del evento, lo cual no incide en la recuperación del servicio, ya que la línea se energizó nuevamente. El cambio del equipo puede tomar 72 horas, pero REITERO el servicio eléctrico como tal, se recuperará en 2 o 3 horas... Los mantendremos informados.. GRACIAS!! @nicolasmaduro @delcyrodriguezven @@dcabellor @vtvcanal8 @mazo4f
Een bericht dat is gedeeld door @ lmottad op


Stroomuitval in Venezuela is gebruikelijk geworden, waarbij Venezolanen dagenlange stroomstoringen meemaken, die het vermogen van gezondheidswerkers om voor patiënten te zorgen beperken. Ziekenhuizen hebben ook moeite met een gebrek aan medische benodigdheden en medicijnen om patiënten te behandelen.

'Deze situatie is betreurenswaardig', vertelde Hania Salazar, de voorzitster van de Verpleegkundigen Vereniging in de staat Zulia, aan ABC News. 'Hoe, als een mens, als een gezondheidswerker, kunt u een patiënt behandelen als u niets te bieden heeft wanneer u niet weet wanneer de elektriciteitsvoorziening wordt onderbroken', zei Salazar. Ze beschrijft ziekenhuizen die grootschalige mortuaria worden.

'We hebben patiënten laten sterven en voordat ze sterven, vertellen ze ons: Laat me niet doodgaan, ik wil niet sterven, red mij. Dat zijn de woorden die een echo zijn in onze oren en in ons bewustzijn', zei Salazar.

Venezuela, dat in 's werelds grootste oliereserve zit, heeft een economische crisis doorgemaakt, waarbij het IMF voorspelt dat de inflatie vóór het einde van 2018 op 1.000.000 procent uitkomt.

Als gevolg hiervan vluchten veel Venezolanen naar naburige Zuid-Amerikaanse landen, die hebben een stijging van 900 procent gezien van de Venezolaanse migranten. Maar, voor degenen die overblijven, blijft de toegang tot voedsel, medicijnen en basisgoederen een strijd.

In een onderzoek van 2018, uitgevoerd door drie toonaangevende universiteiten in Venezuela, meldden 6 van de 10 Venezolanen het afgelopen jaar een gemiddeld gewichtsverlies van 11 kilogram. Negen van de tien Venezolanen kunnen volgens de enquête geen voedsel voor de dagelijkse consumptie betalen.

(Suriname Mirror/ABC News/Instagram)

Identiteit bekend van vier dodelijke slachtoffers aanrijding op Larecoweg

Vier omgekomen mannen waren 44, 51, 55 en 65 jaar oud

Vrachtwagenchauffeur (48), die op de verkeerde weghelft belandde, liep geen letsels op


Het Korps Politie Suriname bericht vandaag, donderdag 18 oktober 2018, dat Waridie Marsam (44), Kafbie Ponirin (55), Stuart Singoredjo (51) en Pairin Djodikromo (65) gisteren bij een aanrijding op de Larecoweg in het district Saramacca zijn omgekomen. 

De pick-up waarin de mannen zaten kwam in botsing met een vrachtwagen ter hoogte van km 37.  De vrachtwagenchauffeur (48), die op de verkeerde weghelft belandde, heeft geen letsels opgelopen.

Na verhoor is hij heengezonden. Zijn geldig rijbewijs is ingevorderd.

Econoom Ramautarsing maakt gehakt van zogenaamd begrotingstekort over 2019

'Het is een verkiezingstekort, een belazerd tekort om ons op een verkeerd been te zetten'

'Een fictief tekort, bedoeld om de samenleving in de maling te nemen, omdat de verkiezingen voor de deur staan'


Het door president Desi Bouterse op 1 oktober gepresenteerde begrotingstekort over 2019 is 'bullshit'. 'Het gaat om een fictief tekort, bedoeld om de samenleving in de maling te nemen, omdat de verkiezingen voor de deur staan.' Zo sprak Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), gisteravond tijdens een lezing van de organisatie op persoonlijke titel. Zowel de VES-voorzitter als inleider Steven Debipersad voerde aan, dat het begrotingstekort gefingeerd is, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 18 oktober 2018.

Bouterse presenteerde een begroting met een uitgavenpost van ruim Srd 15 miljard en Srd 6.3 miljard aan inkomsten. Dit komt volgens Debipersad neer op een feitelijk tekort van Srd 8.7 miljard. Volgens de ontwerpbegrotingen zal ruim Srd7 miljard worden geleend om het gat te vullen.

'Het tekort is dus fictief', zegt de econoom. Daarnaast is volgens hem onduidelijk waar de leningen aangetrokken zullen worden.

Ramautarsing praat van 'een verkiezingstekort, een belazerd tekort om ons op een verkeerd been te zetten'. Dat er nu stabiliteit heerst, komt volgens hem en mede-panellid Waddy Sowma, niet door eigen inspanningen van Suriname, maar door externe factoren. De gestegen prijzen van goud en aardolie hebben de nationale inkomsten doen toenemen. Het huidige monetair evenwicht is ook geen eigen verworvenheid meent Sowma. 'Het wordt niet gedragen door de reële sector.' Dit evenwicht is tot stand gekomen door geleend geld en een sterke afname van importen als gevolg van de economische malaise.

Er is sprake van 'fake evenwicht'. De economie moet naar evenwicht gaan door eigen productie. Sowma benadrukt, dat er geen politiek bedreven moet worden. 'We moeten economie bedrijven, door de productie op gang te brengen.' Bij de regering moet het besef komen dat niet het winnen van de volgende verkiezingen belangrijk is, maar vergroting van de nationale productie. 'Dat gaat ons op lange termijn redden.'

Debipersad voerde aan, dat vanaf 2008 de staatsschuld stelselmatig is toegenomen en nu bijna 90 procent van het bruto nationaal product bedraagt. Hij beweert, dat het aanpakken van de crisis vooruit wordt geschoven. Constant geleend geld pompen in de economie zonder dat er productie geleverd wordt, is volgens hem gevaarlijk.

Oplossing van het vraagstuk is volgens VES-voorzitter Ramautarsing 'niet eenvoudig'. De sociaal-politieke gevolgen zullen niet makkelijk zijn indien de regering eenzijdig harde aanpassing agreement wil door voeren. Hij adviseert dat in samenspraak met de sociale partners de maatregelen worden besproken om overeenstemming te bereiken hoe die uit te voeren. Want, zegt Ramautarsing, alleen met een 'asociaal plan' kan de economie weer op spoor gebracht worden.

VIDS overweegt de Staat via rechter te dwingen tot uitvoering van Kaliña- en Lokono-vonnis

Staat heeft tot nu toe niets concreets uitgevoerd van vonnis....


De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) overweegt om via de rechter de Staat te dwingen tot uitvoering van het Kaliña- en Lokono-vonnis. Het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens (Corte Interamericana de Derechos Humanos) heeft Suriname op 25 november 2015 veroordeeld tot wettelijke erkenning van de collectieve rechten van inheemsen in het Marowijnegebied (de Kaliña- en Lokono-gemeenschappen). Dit bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 18 oktober 2018.

Het vonnis is op 28 januari 2016 aan partijen betekend.

De Staat had twee jaar de tijd om de collectieve rechtspersoonlijkheid van inheemsen bij wet te regelen en drie jaar om collectieve grondtitels uit te geven voor de traditionele grondgebieden. De laatste deadline voor uitvoering van het vonnis verstrijkt eind januari 2019, maar er is tot nu toe niets concreets uitgevoerd.

Het enige dat is gedaan, is de vertaling van een samenvatting van het vonnis naar het Nederlands en Sranan en publicatie daarvan in de lokale dagbladen. Het bestuur van de VIDS heeft dit gisteren op een persconferentie meegedeeld:


Daar werd een presentatie gegeven van de tijdlijn die gevolgd had moeten worden voor het ten uitvoer brengen van het vonnis. Er was een stappenplan afgesproken waarvan de uitvoering op 1 oktober zou ingaan. Per die datum zouden voorbereidingen getroffen worden voor het installeren van commissies voor wetgeving, demarcatie en voorlichting.

De voorzitter van de VIDS, Theo Jubitana, zei dat behalve de rechter andere opties worden overwogen om het vonnis te laten uitvoeren. Daarover wilde hij niets zeggen, behalve dat het 'legale acties' zullen zijn.

Hij sloot niet uit dat de recente terugtrekking van dorpsbesturen uit de vereniging is genomen om de aandacht af te leiden van het niet uitvoeren van het vonnis. Op de persconferentie is benadrukt, dat de dorpsbesturen die zich hebben teruggetrokken niet uitgesloten zullen worden van de voordelen die uitvoering van het vonnis met zich zal meebrengen. 'Als we dat doen betekent het dat we zondigen tegen moeder aarde', voegde kapitein Ricardo Pané van Christiaankondre eraan toe. Hij wees op de traditionele binding die er is tussen de gemeenschappen

SLM Airbus A340-313 voor reguliere A-check in Hamburg, Duitsland

Vluchten uitgevoerd door  Spaanse luchtvaartmaatschappij Wamos Air


De SLM Airbus A340-313 is in Hamburg, Duitsland, voor de reguliere A-check en andere additionele inspecties. De inspectieperiode zal tot en met morgen duren, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 18 oktober 2018.

Voor de uitvoering van de Mid-Atlantische operatie zijn zowel de B747-400 (Boeing) alsook een A330-200 (Airbus) van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Wamos Air ingehuurd.

De B747-400 van Wamos Air heeft de vluchten naar Amsterdam op 12, 13 en 14 oktober uitgevoerd, terwijl op 17 en 19 oktober met de A330-200 is/wordt gevlogen.

Conform de planning zal de SLM A340 het vliegschema komende zaterdag weer normaal oppakken. Door andersoortige afhandelings- en catering procedures zijn er ook wat vertragingen geweest.

’Anonieme’ actie in Nederland tegen illegale dierenhandel

Nederlandse opsporingsautoriteiten beginnen campagne tegen illegale internationale dierenhandel


Reptielen, amfibieën, vogels, zoogdieren en koraal komen via verborgen kanalen terecht bij liefhebbers in huiskamer


Nederlandse opsporingsautoriteiten beginnen vandaag, donderdag 18 oktober 2018, samen met M. (Meld Misdaad Anoniem) een campagne tegen de illegale internationale dierenhandel, aldus het Openbaar Ministerie vandaag in een persbericht. 

Doel is om mensen die binnen de dierenhandel werken hun kennis of vermoedens van illegale praktijken anoniem te laten melden. Ze horen of zien volgens de politie, NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en het Openbaar Ministerie vaak waar en wanneer illegale dieren worden aangeboden of onder welke naam. Die wetenschap kunnen ze voortaan anoniem kwijt bij M. via het nummer 0800-7000 of via de website.

Volgens de opsporingsinstanties wordt ook in Nederland illegaal gehandeld in beschermde wilde dieren en planten. Daarmee wordt veel geld verdiend. Zo komen reptielen, amfibieën, vogels, zoogdieren en koraal via verborgen kanalen terecht bij liefhebbers in de huiskamer. Ze lijken op papier legaal gevangen genomen, gefokt of anderszins meegenomen, maar in de praktijk zijn de papieren vaak vervalst.

Dieren worden veelal onder slechte omstandigheden vervoerd en overleven lang niet altijd het transport.

Rob de Rijck, landelijk Officier van Justitie op milieugebied en belast met de opsporing van de zogenoemde wildlife crime, zegt dat meldingen van getuigen onmisbaar zijn om misstanden in het vizier te krijgen.

'We snappen echter dat de handel actief is in een klein circuit en dat mensen die misstanden signaleren daarom liever anoniem blijven. M. is voor hen een veilig vangnet. Mensen kunnen hiermee er echt aan bijdragen dat de natuur niet onherstelbaar wordt aangetast.'

De campagne wordt bekostigd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ondersteund door het Wereld Natuur Fonds.

Weer strubbelingen tussen Matawai van Nieuw Jacobkondre en houtbedrijf

Houtbedrijf Lumprex mag voorlopig niet werken in het gebied

Inwoners Matawai-dorp willen een compensatie van Srd 110.000, binnen twee maanden


Bewoners van Nieuw Jacobkondre in het Matawai-gebied hebben uit ontevredenheid over het optreden van houtbedrijf Lumprex boomstammen in beslag genomen. Een barricade die was opgeworpen, is opgeheven, maar het bedrijf mag voorlopig niet werken in het gebied. 

'Op het moment dat het weer begint met activiteiten, zullen we opnieuw tot actie overgaan en deze keer weten we niet wat het zal worden. Wij willen geen maatschappelijke onrust, want niemand heeft baat daarbij', benadrukt Delano Adams, voorzitter van de actiegroep Feti gi Matawai, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 18 oktober 2018.

Hij wil dat de regering zo snel mogelijk ingrijpt.


In de afgelopen weken heeft de actiegroep drie keer een gesprek gehad met een delegatie van Lumprex en Henk Herrenberg, die namens de regering partijen bij elkaar probeerde te brengen. De onderhandelingen hebben echter geen vruchten afgeworpen.

Volgens Adams houdt het bedrijf zijn poot stijf en weigert mee te gaan met eisen van de dorpelingen. Zij willen een compensatie van Srd 110.000 binnen twee maanden en eisen verder dat het bedrijf bijdraagt aan de ontwikkeling van het gebied.

Lumprex zou Srd 40.000 aanbieden Intussen heeft Herrenberg zich teruggetrokken uit de onderhandelingen. Het bedrijf zou bemiddeling van minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling willen. Ook dreigen de dorpelingen met juridische stappen tegen de regering indien het dispuut niet naar tevredenheid wordt afgewikkeld.

15-Jarige jongen op Oost-Westverbinding in district Commewijne dodelijk geschept door auto

Automobilist zou met hoge snelheid hebben gereden...


De 15-jarige Fernando Schattevo is gistermiddag overleden op de Oost-Westverbinding ter hoogte van km 35, nadat hij was aangereden door een auto. Fernando was bezig de straat over te steken toen hij werd aangereden door een auto die met hoge snelheid vanuit Stolkertsijver reed richting Richelieu, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 18 oktober 2018. 

Het voertuig kwam iets meer dan 200 meter verder tot stilstand. De wagen en het lichaam van Fernando zijn in beslag genomen door de politie.

Het is niet bekend of de bestuurder over een geldig rijbewijs beschikt en of hij onder invloed van alcohol was.

De politie van Richelieu heeft de zaak in onderzoek.

Howard Johnson Hotel in Otrobanda, Curaçao, niet verkocht op veiling

Geen koper bij veiling Howard Johnson - Niemand van de aanwezigen brengt bod uit...


Het Howard Johnson Hotel in Otrobanda is gisteren niet verkocht. Voor de veiling bij notariskantoor Moerdijk & Palm was voldoende belangstelling, maar geen van de aanwezigen heeft een bod uitgebracht, zo bericht vandaag, donderdag 18 oktober 2018, het Antilliaans Dagblad.

De inzetprijs was 9,5 miljoen gulden. Het gaat om het complex aan het Brionplein vanaf Subway tot het rode gebouw dat geen deel vormt van de 15 kadastrale delen waarop een bod kon worden uitgebracht. Of en wanneer het onroerend goed - 67 hotelkamers en een ruimte voor een casino - en de bijbehorende erfpachtrechten opnieuw onder de hamer gaan, werd gisteren niet duidelijk.

De reden voor de executoriale verkoop zou een uitstaande hypotheekschuld zijn. Verhuurder Emmazicht had de afgelopen jaren te maken met huurders die hun verplichtingen niet nakwamen.

De huurachterstand van de laatste exploitant van het hotel, City Hotel, liep tot 4 september 2017 op tot bijna 771.000 gulden. City Hotel werd op 7 december 2017 failliet verklaard. Daarvoor ging huurder Caribbean Hospitality Management bv bankroet, met een schuld van ruim 970.000 gulden bij Emmazicht.

MAN-fractie wil spoedvergadering Staten Curaçao met minister van Justitie

Fractie wil bewindsman horen over recente voorvallen 'binnen de justitiële keten'


De recente ontwikkelingen binnen de justitiële keten waardoor mag worden geconcludeerd dat de veiligheid gebrekkig is, zijn voor de MAN-fractie reden om een spoedvergadering van de Staten met minister van Justitie Quincy Girigorie aan te vragen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 18 . 

'De incidenten worden met de dag erger en we willen concreet van de minister weten wat hij gaat doen om dit te bestrijden.'

In de afgelopen weken zijn er verschillende negatieve berichten over de justitiële keten de revue gepasseerd. In dit kader noemt de MAN-fractie de drones met drugs die boven de gevangenis vlogen en schoten die bij de ingang van dezelfde gevangenis zijn gelost, maar ook het gebrek aan beveiliging bij de kurá di raspa (de opslagplaats van de politie voor in beslag genomen auto’s).

'Ook op het politieterrein te Rio Canario staan er verschillende voertuigen die in beslag zijn genomen en waar onbekenden dagelijks onderdelen van stelen', aldus de fractie. 'Op datzelfde terrein zijn twee bootmotoren gestolen en is een kraan van de politie in brand gestoken. Een ander betreurenswaardig geval heeft bij de politiegarage plaatsgevonden waar enige tijd geleden verschillende politieauto’s in brand zijn gestoken.'

Tot slot noemt de fractie - bestaande uit Giselle Mc William, Elsa Rozendal, Yaël Plet, Wimbert Hato en Eugène Cleopa - het meest recente geval waarbij onbekenden hebben ingebroken in de kluis van het politiecomplex te Rio Canario en er vandoor zijn gegaan met een enorme hoeveelheid  cocaïne.

Eerste fase ontwikkeling van het mangrovepark bij Rif in Otrobanda, Curaçao, start

(Bron foto: Mangrove City Park)
Sterk vervuilde water in de mangrove zal worden schoongemaakt


De eerste fase voor de ontwikkeling van het mangrovepark bij Rif in Otrobanda gaat van start. De regering heeft twaalf tot dertien miljoen gulden uitgetrokken voor de reiniging van het sterk vervuilde water en de duurzame ontwikkeling van het mangrovebos. Dat is gisteren besloten tijdens een vergadering van de Raad van Ministers, aldus minister Zita Jesus- Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 18 oktober 2018.

Het sterk vervuilde water in de mangrove zal worden schoongemaakt en om verontreiniging in de toekomst te voorkomen, is een verbetering van de infrastructuur nodig. Het gemaal moet worden gerepareerd en rioolwater zal via nieuwe perspompen en pijpleidingen vanaf de Pater Euwensweg in Klein Hofje bij Piscadera uitkomen.

Ook de afvoer van de Hamelbergweg naast het nieuwe ziekenhuis moet op de nieuwe leidingen aansluiten. Daarmee moet in ieder geval een einde komen aan de overlast van stank en muggen.

Eerder dit jaar wees milieu- en recyclingorganisatie Greenforce op het belang van gezonde mangrovebossen, die dienen als kraamplaats voor vissen, krabben en vogels maar ook als bufferzone het water zuiveren en het koraal beschermen tegen schadelijke stoffen.

Cft: Hoog tijd dat Curaçao werk maakt van duurzame overheidsfinanciën - 'Meerjarige budgettaire problematiek onverminderd zorgelijk'

Nieuw gemaakte afspraken tussen regering en Cft moeten het tij keren Willemstad 

Het land heeft het financieel beheer nog niet op orde


Voor 2018 is een forse inspanning geleverd om de begroting sluitend te krijgen, doch de meerjarige budgettaire problematiek van Curaçao is onverminderd zorgelijk. Het land heeft het financieel beheer nog niet op orde. Dat stelt het College financieel toezicht (Cft) in een woensdagavond 17 oktober 2018 uitgebracht persbericht.

Met de regering zijn door het Cft daarom afspraken gemaakt over hoe te komen tot duurzame overheidsfinanciën. Op basis van door Curaçao aangeleverde stukken (begrotingswijziging en uitvoeringsrapportage) stelde het Cft eerder vast dat de begroting 2018 niet meer voldeed aan de normen van de Rijkswet financieel toezicht. In het kader van een traject van hoor- en wederhoor kwam de minister van Financiën met aanvullende maatregelen en nieuwe informatie.

Het Cft concludeerde echter, dat nog steeds onzekerheden bestaan over de vordering op staatsbedrijf UTS en de risico’s rond Sehos en HNO en dat - meer algemeen - met ad hoc-maatregelen de structurele financiële problematiek van het land niet kan worden opgelost. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is het op orde brengen en houden van het financieel beheer. Zonder gedegen financieel beheer is een ordentelijk begrotingsproces niet mogelijk. De (ultieme) toetssteen is het tijdig vaststellen van een jaarrekening met goedkeurende accountantsverklaring.

Afgesproken is dat de regering van Curaçao zeker stelt dat dit het geval zal zijn met de jaarrekening 2021. Voor de komende twee jaren zal een roadmap worden uitgewerkt en vastgesteld. De uitvoering daarvan wordt mogelijk gemaakt door de financiële kolom van het overheidsapparaat snel en drastisch te versterken.


Verder zijn afspraken gemaakt over betere heffing en inning van belastingen en over belastinghervorming.

(Bron foto: Berber van Beek)
Raymond Gradus, voorzitter van het Cft: 'Versterking van de economie van Curaçao vereist vooral private investeringen. Private investeerders willen hun risico’s beperken en kunnen vertrouwen op de stabiliteit en kwaliteit van het ambtelijk en bestuurlijk overheidsapparaat. Een noodzakelijke voorwaarde daarvoor is een gedegen beheer van de overheidsfinanciën.'

Over de gemaakte afspraken zegt hij: 'Het is nu aan de regering om deze doortastend en voortvarend uit te voeren. Als Cft zullen we dit zeer kritisch volgen.'

Het Cft zal de Rijksministerraad informeren over de door de regering genomen maatregelen en de met het Cft gemaakte afspraken.

Het Cft heeft tijdens zijn bezoek aan Curaçao gesproken met de Gouverneur, de Raad van ministers, de minister van Financiën, de financiële commissie van de Staten, de ministeriële regisseur en toezichthouder voor het nieuwe ziekenhuis, de directie van de centrale bank en de directie van de raffinaderij.

Het was het eerste bezoek van de nieuwe Cft-leden Henk Kamp namens Nederland en Russell Voges namens Sint Maarten. Naast hen maken voorzitter Raymond Gradus en Gregory Damoen namens Curaçao deel uit van het college. 

Weggedeelte tussen Jenny en Henar ondergaat een grondige rehabilitatie

(Bron foto: NII)
Herasfaltering van de weg Jenny-Henar geschiedt in drie fasen


Het weggedeelte tussen Jenny en Henar ondergaat een grondige rehabilitatie. President Desi Bouterse heeft woensdag 17 oktober 2018 daartoe het startsein gegeven. Tijdens deze plechtigheid benadrukte het staatshoofd het belang van samen de handen uit de mouwen steken om grotere prestaties te boeken. Het hebben van vertrouwen in eigen mensen is ook van groot belang. aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII.

De aannemer voor het rehabiliteren is Baitali NV. President Bouterse feliciteerde Nickerie en Wageningen in het bijzonder met het asfalteringsproject. Het staatshoofd memoreerde diverse gesprekken gevoerd te hebben met de plaatselijke bewoners om te kijken hoe problemen aangepakt kunnen worden. Door inzet van werkers uit het gebied is de Henarsluis zelf gerepareerd en zijn nog eens twee gebouwen opgeknapt.

Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie gaf aan, dat een goede infrastructuur de basis is voor ontwikkeling van het gebied waar de weg gerehabiliteerd wordt. Er is volgens hem gefaseerd gewerkt aan het upgraden van de Oost-Westverbinding, die nationaal gezien, de verbinding vormt met haast alle districten.

De herasfaltering van de weg Jenny-Henar zal in drie fasen geschieden, te weten Jenny-Ingikondre, Ingikondre-Burnside en Wageningen-Henar. In totaal gaat het om een lengte van 79 kilometer. Daarvan is 53 kilometer in zeer slechte staat. Het uitvoeren van dit project kost ruim 80 miljoen Amerikaanse dollar en moet binnen 24 maanden worden opgeleverd.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, die ook het woord voerde, bracht naar voren dat door de verbeterde positie van de staatsinkomsten dit project zonder problemen uitgevoerd kan worden. De bewindsman is ingenomen met het feit, dat aannemer Baitali NV., met uitzondering van de rehabilitatie van eerdergenoemde weggedeelte ook oog heeft voor sociale projecten in zowel Coronie als Wageningen.

Vier doden bij aanrijding pick-up en vrachtwagen op Larecoweg, district Saramacca

Vrachtwagenchauffeur verliest controle over de besturing en belandt op rijhelft tegenligger

(Bron foto: Facebook)

Het Korps Politie Suriname meldt woensdagmiddag 17 oktober 2018, dat bij een aanrijding tussen een pick-up en een vrachtwagen vandaag op de Larecoweg in het district Saramacca, vier doden zijn gevallen.

De politie van het ressort Saramacca kreeg omstreeks kwart over twee 's middags de melding van de zware aanrijding. De pick-up met de vier inzittenden werd in de trens aangetroffen. De levenloze lichamen zijn met behulp van de brandweer uit het voertuig gehaald.

De persoonsgegevens van de overledenen zijn nog niet bekend.

Voorlopig onderzoek wijst uit, dat beide voertuigen in tegengestelde richting reden. Nabij de rotonde die leidt naar Groningen moet de vrachtwagenchauffeur door tot nog toe onbekende redenen de controle over de besturing van het voertuig hebben verloren. Hij kwam op de rijhelft van zijn tegenligger met als gevolg de zware aanrijding.

De lichamen van de slachtoffers zijn na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.

De vrachtwagen bestuurder is afgevoerd naar het politiebureau.

Ondervoed meisje aangetroffen omgeving Condorstraat-Anton Dragtenweg

Meisje is geestelijk niet volwaardig en heeft waarschijnlijk geen educatie gehad

4-Jarig jongetje ondervoed in Wageningen aangetroffen... - Peuter woont bij zijn moeder (19)


Agenten troffen dinsdagochtend vroeg - na een melding dat buurtbewoners een gillend geluid van een kind hoorden - op een overwoekerd perceel in de omgeving van de Condorstraat en de Anton Dragtenweg werd een zeer ondervoed meisje van amper 10 jaar aan. Dit  meldt het Dagblad Suriname woensdag 17 oktober 2018.

Zij was gekleed in een bruine short en blauwe bloes.

De politie bracht het kind over naar het bureau en daar bleek dat zij niet kan communiceren. De politie gaf haar wat te eten. Nadat zij klaar was met eten, probeerde de politie haar nog aan de praat te krijgen, maar het bleek dat zij steeds met haar handen aan het klappen was.

Zij werd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd voor medisch onderzoek. Daar ging het meisje tekeer en werd afgevoerd. De arts verwees het kind naar het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) voor medische behandeling.

Vanwege haar gedrag lijkt het dat zij psychisch labiel is. Er was geen arts bij het PCS, waarna de politie het meisje heeft overgedragen aan Jeugdzaken. Het vermoeden bestaat dat het kind door haar ouders is verlaten vanwege haar verwarde indruk. Het meisje is geestelijk niet volwaardig en heeft waarschijnlijk geen educatie gehad. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Overigens berichtte de Times of Suriname afgelopen maandag het volgende (!):


Vuilstortplaats Ornamibo wordt bewaakt door politie en militairen

Rapers hinderen brandweerlieden in hun werk en stichten weer brand....

- Enkele rapers zijn aangehouden door de politie
- 'Zij veroorzaken calamiteiten en dit kan zo niet doorgaan'


Vuilstortplaats Ornamibo wordt vanaf maandag bewaakt door politie en militairen. Minister van Justitie en Politie Stuart Getrouw heeft deze maatregel ingesteld, nadat rapers brandweerlieden hebben weerhouden hun werk te doen. Bovendien had de groep weer vuur gesticht, zo bericht de Ware Tijd woensdag 17 oktober 2018. 

Enkele van de rapers zijn aangehouden door de politie. 'Wij hebben gesproken met de rapers. Zij veroorzaken calamiteiten en dit kan zo niet doorgaan.' De groep bestaat uit vijftien tot achttien personen die de belt tot hun woon- en werkplaats hebben gemaakt.

Op 7 oktober waren het rapers die de brand hebben gesticht op de vuilnisbelt. Het vuur heeft zich vervolgens dusdanig verspreid, dat er een enorme rookontwikkeling is ontstaan in het gebied.

Toen de brandweer een dag na het aansteken van het vuur de plek aandeed, kwam vast te staan dat alle wegen die naar de vuilnisbelt leiden vol met afval zaten. Vanuit het ministerie van Openbare Werken zijn graafmachines ingezet en wordt zand aangevoerd om de wegen gelijk te maken. Ook wordt het zand gebruikt om het vuur te doven. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan de verlichting.

Volgens Adhin vergroot de schaal van de rookontwikkeling zich. De bewindsman omschrijft de situatie waaronder brandweerlieden werken als 'onvoorstelbaar'. 'Je ogen worden rood en je luchtwegen krijgen geen zuurstof', zei Adhin.

Er zijn afspraken met de RGD poli's van Houttuin, Lelydorp en Latour om personen met klachten tot elf uur 's avonds te behandelen. Tegelijkertijd is het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in stelling gebracht. Vanaf vrijdag hebben zij een 'evenement base' ingesteld. Voorts brengt de afdeling Epidemiologie alle patiënten met klachten in beeld en heeft nauw contact met de artsen uit Houttuin. Daarnaast worden risicogebieden vanaf nu in kaart gebracht en worden er medewerkers uit deze gebieden opgevangen. Dit zal tot december doorgaan.

De brand bevindt zich volgens de deskundigen onder het maaiveld. Er zal boven het gebied worden gevlogen om de juiste locatie van de brandhaarden te ontdekken.

Politie van Brazilië wil dat Justitie onderzoekt of president Temer steekpenningen heeft aangenomen


(Bron foto: Twitter)
Procureur-generaal is gevraagd om Temer en tien anderen, inclusief zijn dochter, te dagvaarden 

President verdacht van corruptie, witwassen van geld en afpersing


De Braziliaanse Federale Politie heeft het Hooggerechtshof gevraagd om president Michel Temer in staat van beschuldiging te stellen en zijn bezittingen en die van naaste medewerkers in beslag te nemen wegens vermeende corruptie. De Federale Politie vroeg dinsdag 16 oktober 2018 aan het kantoor van de procureur-generaal om Temer en tien anderen, inclusief zijn dochter, te dagvaarden voor corruptie, witwassen van geld en afpersing. 

De politie onderzocht meer dan een jaar of Temer - die sinds mei 2016 aan de macht is - steekpenningen heeft aangenomen om in mei 2017 een decreet uit te vaardigen ten behoeve van bedrijven in de havensector.

De openbare aanklager moet nu beslissen of hij een strafklacht tegen de president zal indienen, om verder onderzoek moet vragen of de zaak moet sluiten.

Het Hooggerechtshof moet overigens groen licht van het Congres krijgen.om de president te onderzoeken en eventueel te vervolgen, volgens de Grondwet.

Parlementsleden hebben rechtszaken verworpen in twee eerdere corruptie-aanklachten tegen Temer. Hij trad in functie in 2016 nadat presidente Dilma Rousseff was afgezet.

Het Planalto presidentiële paleis, gecontacteerd door persbureau AFP, zei dat de president niet zou spreken over het politieverzoek. De advocaat van Temer zei, dat hij er nog geen toegang toe had gekregen.

Sinds het onderzoek is begonnen, heeft Temer ontkend dat zijn decreet inzake havenbeheer gekoppeld was aan steekpenningen.

De nieuwe beschuldiging komt minder dan twee weken vóór de tweede ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Ultraconservatief Jair Bolsonaro leidt in peilingen tegen de linkse Fernando Haddad. Temer, 78, is zijn termijn aan het afronden als een van de meest impopulaire Braziliaanse presidenten in decennia. Hij heeft een goedkeuringspercentage van vijf procent.

(Suriname Mirror/Al Jazeera/AFP)