woensdag 13 juni 2018

DA'91: 'Optreden minister Elias overschrijdt alle grenzen van het politieke toelaatbare'

DA'91 dringt er bij de president op aan, dat de minister oneervol wordt ontslagen

'Het bedrieglijk antwoord van de minister bedreigt het primaat van de politiek'


Het tafereel dat zich dinsdag tijdens de vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) voltrok, overschrijdt alle grenzen van het politieke toelaatbare in ons geschreven en ongeschreven staatsrecht. Het wekenlang wachten op de regering die bij monde van de minister van Volksgezondheid uitleg aan het volk zou geven over de stopzetting van de financiering van het Academisch Medisch Centrum (AMC) Suriname door de Islamic Development Bank (IsDB) resulteerde in een bevestiging van hoe de regering met de volksvertegenwoordiging omspringt.

De minister van Volksgezondheid had zijn politieke voor de gekhouderij van het Surinaamse volk niet nadrukkelijker kunnen etaleren aan het volk dan de verspilling van miljoenen Amerikaanse dollars die gepaard is gegaan met de stopzetting van een mega project te bagatelliseren middels het stellen, dat 'het om een ambtelijke omissie ging en dat het project spoedig zal worden voortgezet'. De minister probeert bewust het parlement te misleiden terwijl de coalitie door liet schemeren om meteen een CLAD-onderzoek (Centrale Landsaccountantsdienst) in te stellen naar wat zich binnen het IsDB-AMC heeft afgespeeld en op basis daarvan een strafrechtelijke vervolging in te zetten, terwijl de oppositie eiste dat er strafrechtelijk onderzoek kwam indien er sprake zou zijn van corruptie. 

De minister moet helder, uitgebreid en volledig antwoord geven op vragen van onder andere de volksvertegenwoordiging om zodoende te voldoen aan de verantwoordingsverplichting van de regering en te voorzien in de behoefte van het parlement om als volksvertegenwoordiging greep te krijgen en te houden op het openbaar bestuur.

Ook de Grondwet schrijft in artikel 122 lid c en d respectievelijk voor dat: 
c) het toezicht moet houden op het richtig uitvoeren van genomen beslissingen waarvan de uitvoering aan hem is opgedragen; 
d) het voorbereiden en uitvoeren van een slagvaardig beleid; In tegenstelling tot het voorgaande weigert de minister te voldoen aan deze vereisten en verschuilt zich achter “nalatige ambtenaren”. 

De ultieme sanctie voor het misleiden van het parlement is het heenzenden van een minister door de president omdat de laatste samen met de ministers en de vicepresident verantwoording moet afleggen in DNA. 

Het bedrieglijk antwoord van de minister bedreigt het primaat van de politiek omdat het erop neerkomt dat het parlement de ministers onvoldoende kan aanspreken op hun bestuurs-verantwoordelijkheid. 

DA’91 heeft het vertrek van deze minister eerder gevraagd nadat hij in een interview de Surinaamse samenleving reeds had voorgelogen met betrekking tot de status en inhoud van de brief vanuit de IsDB naar de regering aangaande het AMC-Suriname project. DA’91 persisteert bij het ontslag van minister Elias en dringt nog meer dan tevoren erop aan bij de president dat de minister oneervol wordt ontslagen.

Stamhoofd van Tepu: 'Het is droog in de dorpen' - Hoe betrouwbaar is NII-informatie?

'Het vliegveld van Kwamalasamutu is goed om te landen'


'Het water in de rivier en kreken is wel hoog, maar niet dat de kostgronden onder water liggen', zegt een hoofdkapitein van Kwamalasamutu vandaag, woensdag 13 juni 2018, in de Ware Tijd. Hij reageert op een bericht van het Nationaal Informatie Instituut (NII) op 7 juni, over een spoedvergadering van de regering om te praten over de 'alarmerende situatie' in het zuiden van het land:

http://suriname-mirror.blogspot.com/2018/06/regering-in-spoedoverleg-over.html

President Desi Bouterse zegt in een video-opname, dat het ministerie van Financiën Srd 1 miljoen heeft vrijgemaakt voor onder meer vluchten naar de gebieden om voedselpakketten te bezorgen. Daarnaast is er volgens hem hulp ingeroepen van onder andere de ambassades van de Verenigde Staten en Brazilië.

De hoofdkapitein zegt, dat hij niets heeft gemerkt van de situatie zoals vermeld in het persbericht. Daarin staat overigens ook, dat de in de gebieden gelegen airstrips blank staan en niet geschikt zijn voor gebruik. 'Het vliegveld van Kwamalasamutu is goed om te landen en dat was de voorgaande dagen ook het geval', stelt de hoofdkapitein.

http://suriname-mirror.blogspot.com/2018/06/president-bouterse-zoekt-structurele.html

Ook Mozes Shanaope, stamhoofd van Tepu, zegt dat er geen kostgronden onder water zijn. Hij lacht wanneer hij geconfronteerd wordt met de inhoud van de persverklaring van de regering. 'Ik ben ook gebeld door iemand van het leger, maar ik heb ze gezegd dat er niets aan de hand is.'

Hij weet dat jaarlijks het dorp Sipaliwini bij aanhoudende regen onder water loopt. 'Palumeu en Apetina liggen net als Tepu langs dezelfde rivier en ik weet dat het droog is in die dorpen', aldus het stamhoofd.

Overigens, de Times of Suriname had zaterdag 9 juni al bericht dat er twijfels waren over de inhoud van het bericht van het NII:

http://suriname-mirror.blogspot.com/2018/06/vliegvelden-in-het-zuiden-van-suriname.html

Staking particuliere lijnbushouders na paar uur weer voorbiij

Regering is overgegaan tot betaling van slechts 3 van 9 maanden achterstallige subsidie

'De bushouders zijn niet tevreden en rijden onder protest, want ze wilden betaling van zes maanden'


Particuliere lijnbushouders hebben woensdagmorgen 13 juni 2018 hun actie al na paar uur weer beëindigd. Ze hebben genoegen genomen met de uitbetaling van subsidie van drie maanden. 'De bushouders zijn niet tevreden en rijden onder protest, want ze wilden betaling van zes maanden', zegt Robby Boedhoe, coördinator van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), in de Ware Tijd. 

Ondervoorzitter John Biffé zegt, dat het bestuur de overheid zal dwingen om begin juli het achterstallige geld van zes maanden uit te betalen. Er was een achterstand van negen maanden.

De PLO start  donderdag met de uitbetaling van de subsidie aan ongeveer 1.300 bushouders. Vooral scholieren en de werkende klasse zijn de dupe geworden van de actie. Veel van hen stonden woensdagmorgen bij de bushaltes te wachten op de bus.

'We hebben getoond dat we eenheid hebben', zegt een bushouder. De bushouders die hebben gereden zijn volgens hem lid van de Surinaamse Bushouders Organisatie (SBO)onderleiding van Suraj Sahadew-Lall.

Vereniging van Taxihouders overweegt verhoging tarieven taxiritten

'Indien benzineprijzen nog een keer verhoogd worden, zullen wij onze prijzen ook verhogen'


'Indien de benzineprijzen nog een keer verhoogd worden, zullen wij onze prijzen ook verhogen. Als wij elke keer geconfronteerd worden met verhoogde benzinetarieven weten wij ook niet meer hoe wij uit moeten komen', aldus vandaag, woensdag 13 juni 2018, de voorzitter van de Vereniging van Taxihouders in Suriname (Vetahos) Glenn Ramadhin in de Ware Tijd.

Ramadhin zegt, dat hij het afgelopen weekend met de leden van de vereniging heeft vergaderd over de stijgende benzineprijzen. Uit de gesprekken is gebleken, dat de taxichauffeurs en eigenaren van taxibedrijven weinig tot geen winsten maken door de ontstane situatie.

'Het ledenbestand van bepaalde taxibedrijven word steeds kleiner, we komen niet uit. Als er steeds een verhoging komt moeten onze prijzen uiteindelijk omhoog en zullen de klanten de dupe worden.'

Ramadhin zegt, dat de vereniging het leed van de samenleving kent en daarom nog geen verhoging heeft doorgevoerd. 'Wij weten dat de samenleving al genoeg problemen heeft en niet uitkomt. Wij proberen ook met hun mee te leven en tot het uiterste te gaan. Wij zijn al aan een verhoging toe, maar het is aangehouden.'

De Vetahos-voorzitter zegt verder, dat bij de laatste verhoging van de benzineprijzen de organisatie op het punt stond nieuwe prijzen door te voeren.

Geruchten doen de ronde dat er bij bepaalde taxibedrijven wel sprake is van tariefsverhogingen. Taxibedrijf Ulstrel heeft nog geen verhogingen doorgevoerd. De directeur van taxicentrale 1660 was niet bereikbaar voor commentaar.

RvA: 'Rekenkamer moet direct bij een overheids-nv of -stichting vrij onderzoek kunnen doen'

Algemene Rekenkamer Curaçao moet niet afhankelijk zijn van een minister als derde partij


De Raad van Advies (RvA) vindt dat de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) als dat nodig is direct bij een overheids-nv of -stichting vrij onderzoek moet kunnen doen en niet afhankelijk moet zijn van een minister als derde partij en tussenpersoon. Dit blijkt uit een onlangs naar de Staten gestuurd advies over de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening ARC, zoo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 13 juni 2018.

'De ARC behoort naar het oordeel van de raad onbelemmerd en zo snel mogelijk (dus zonder tussenkomst van een derde) te kunnen beschikken over de benodigde informatie om een afweging te kunnen maken of het überhaupt nodig is om een onderzoek te verrichten (risicoanalyse).''Ook in het traject van onderzoek door de ARC bergt het creëren van tussenschakels voor het verkrijgen van informatie het risico in zich dat een onderzoek vertraging kan oplopen', zo staat geschreven.

Zoals de wet er nu ligt worden relevante stukken in eerste instantie aan de minister die het aangaat aangeboden. Als de stukken die de ARC nodig acht bij de betrokken minister ontbreken of wanneer de verkregen inlichtingen, na aanvulling van de betrokken minister ontoereikend zijn, kan de ARC rechtstreeks bij de betrokken entiteit of natuurlijke persoon de relevante stukken opvragen of daarover nadere inlichtingen inwinnen.

'Kompania di Tou Kòrsou heeft al wekenlang aanzienlijk minder werk'

Aantal schepen in haven Curaçao drastisch afgenomen sinds kwestie ConocoPhillips-PdVSA

(Bron foto: KTK)

Vanaf het moment, dat het Amerikaanse bedrijf ConocoPhillips de beslaglegging op PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) heeft aangekondigd, is het aantal schepen in de haven van Curaçao drastisch afgenomen. Dat zegt directeur van sleepbedrijf Kompania di Tou Kòrsou (KTK) Suldric Rojer vandaag, woensdag 13 juni 2018, in het Antilliaans Dagblad.

Hoewel de rechter heeft bepaald dat de beslagen op Refineria Isla worden opgeheven voor zover dat nodig is met het oog op de elektriciteits- en brandstofvoorziening op Curaçao, heeft het scheepsverkeer naar de raffinaderij in Bullenbaai een behoorlijke klap gekregen. KTK heeft daardoor al wekenlang ‘aanzienlijk’ minder werk, zo stelt Rojer.

Moest het bedrijf vorig jaar in mei nog 358 keer in actie komen, diezelfde maand dit jaar was dat nog maar 267 keer.

KTK, dochteronderneming van Curaçao Ports Authority (CPA), is onder meer verantwoordelijk voor alle havensleepvaarten op Curaçao. De sleepboten zorgen ervoor dat de schepen die de haven in en uit gaan dat veilig kunnen doen. Dat KTK voor een groot gedeelte afhankelijk is van de raffinaderij en Bullenbaai, komt omdat daar de meeste en grootste schepen heen gaan.

'Het is een situatie waar we scherp op moeten zijn. We moeten zo veel mogelijk informatie over de ontwikkelingen rond de raffinaderij proberen te krijgen, zodat wij daar rekening mee kunnen houden en dat kunnen verwerken in ons businessplan', zegt de KTK-directeur. De directie gaat daarom ook om tafel met de overheid en het projectteam dat zich bezighoudt met de toekomst van de Isla-raffinaderij.

Ondertussen worden er nog wel werkzaamheden verricht voor bedrijven als Van Noord, Curaçao Port Services en Damen.

Bewoners van Westpunt op Curaçao werken aan veiligheid en creëren van werkgelegenheid

Westpunt heeft afgelopen twee jaar te maken gehad met brute overvallen

 
De bewoners van Westpunt hebben samen met belangenvereniging Fundashon Vibrashon Bándabou (Viba) en buurtregisseur Jurgen Faneyt de handen ineengeslagen. Het doel is om initiatieven in de wijk te ontwikkelen voor de vergroting van de veiligheid, het terugdringen van de criminaliteit en het creëren van werkgelegenheid. Dat heeft buurtbewoner Tirso Petroudis namens de buurt bekendgemaakt, aldus vandaag, woensdag 13 juni 2018, het Antilliaans Dagblad.

De plannen zijn recent met Faneyt besproken en worden binnenkort met de initiatiefnemers geëvalueerd. Buurtregisseur Faneyt is verantwoordelijk voor een groep buurtbewoners die krap een jaar bezig is zich voor te bereiden en te scholen om een buurtwacht op Westpunt op te zetten.


Westpunt heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met brute overvallen.

De wijkbewoners hebben een scala aan plannen voor de toekomst om inkomsten te genereren voor de buurtbewoners. Zoals het plan om een bewaker aan te stellen bij Watamula en het heffen van entree bij een bezoek aan de vuurtoren. De faciliteiten bij Playa Grandi, beter bekend als Playa Piskadó moeten verbeterd worden.

De baai moet een paar openbare toiletten krijgen. Een nog te benoemen beheerder moet erop toezien dat het strand schoon wordt gehouden. Deze persoon kan eventueel ook flesjes water of lokale zoetigheid verlopen.

Onafhankelijkheidsplein bij het presidentieel paleis is verworden tot ... parkeerplaats

Dat het plein nu wordt gebruikt als ordinaire parkeerplaats is onbegrijpelijk en verwerpelijk

Het plein dreigt weer te verworden tot een zanderige woestenij


Waterkant.net meldt vandaag, woensdag 13 juni 2018, dat heel wat automobilisten het Onafhankelijkheidsplein bij het presidentieel paleis gebruiken als parkeerplaats. Dit, terwijl het plein vorig jaar een aantal maanden met dranghekken was afgezet, volgens de regering ‘wegens rehabilitatiewerkzaamheden’. Het grasveld was zwaar toegetakeld en moest de gelegenheid krijgen om zich te herstellen. 

Het plein was geruime tijd niet beschikbaar voor wandelaars en organisatoren van evenementen.

De Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname heeft zich meermalen verzet tegen het inzetten van het historisch Onafhankelijkheidsplein voor evenementen, onder meer met bouwsels en veel publiek en andere activiteiten die schade aan het plein in de hand werken.

Dat het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo nu wordt gebruikt als parkeerplaats is daarom niet te bevatten. Het plein dreigt weer te verworden tot een zanderige woestenij en van enig ingrijpen vanuit de autoriteiten lijkt geen sprake....

Oppositie èn coalitie reageren in duidelijke bewoordingen op kort antwoord minister Elias

Rusland (NPS): 'Wij waren even in shock, omdat we dit voor het eerst meemaken'

Santokhi (VHP): 'Zo'n belangrijke vergadering en de wijze hoe de regering omgaat met het parlement is een belediging aan het adres van het parlement'


Oppositie èn coalitie in De Nationale Assemblee, DNA, waren gisteren niet gediend van het korte antwoord dat minister Antoine Elias van Volksgezondheid gaf op vragen die zij weken geleden hadden gesteld over het stopzetten van de bouw van het Academisch Medisch Centrum Suriname (AMC-S). Zij wilden weten waarom de Islamic Development Bank (IsDB) zich heeft teruggetrokken en wat er nu gaat gebeuren met het project. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 13 juni 2018.

De minister had slechts geantwoord, dat het ging om een ambtelijke omissie en dat hij hoopt dat het project gauw weer wordt opgepakt.

'Wij waren even in shock, omdat we dit voor het eerst meemaken', reageerde NPS-fractieleider Gregory Rusland. Hij zei zich niet voor te kunnen stellen dat zoiets gebeurt, 'omdat we allemaal onze tijd nemen om naar de vergadering te komen en dan krijgen we deze reactie. We moeten ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt.'VHP-fractievoorzitter Chandrikapersad Santokhi zei, dat DNA-voorzitster Jennifer Geerlings-Simons terecht heeft ingegrepen in een situatie die zou kunnen leiden tot een constitutionele crisis. Santokhi legde uit, dat de regering constant in kennis is gesteld over deze vergadering, dus gaat hij ervan uit dat zij goed voorbereid komt naar De Nationale Assemblee (DNA). 'Als we horen wat de minister hier zegt, dan gaat het niet zozeer om de minister van Volksgezondheid, het gaat om de regering. Zo'n belangrijke vergadering en de wijze hoe de regering omgaat met het parlement is een belediging aan het adres van het parlement.'

'We willen als DNA serieus genomen worden', sprak DOE-fractieleider Carl Breeveld, 'Het idee moet bij ons niet post vatten dat wij maar een groep zijn die zaken aan de orde stelt, waarbij het niet belangrijk is wat voor antwoord volgt.' Breeveld gaf aan, dat het gaat om een delicate zaak die heel wat stemmen heeft losgemaakt in de samenleving en vindt het daarom correct dat op deze manier gehandeld is door de voorzitter en kijkt uit naar gedegen antwoorden op de vragen die eerder gesteld zijn.

Ook Paul Somohardjo, Pertjajah Luhur-fractieleider, sprak zijn waardering uit over het handelen van de DNA-voorzitster, maar stelde daarbij meteen de vraag 'hebt u nu pas ontdekt dat de regering een loopje neemt met het parlement? Altijd is het zo, iedereen hier protesteert en zegt dat de regering de baas is van het parlement en dat wij slechts een aanhangsel zijn. Het lijkt wel een wedloop in de coalitie.'

Ronnie Brunswijk, ABOP-fractieleider, vroeg aan de regering om de leden van DNA serieus te nemen. 'Dit is een bevestiging dat de regering ons niet serieus neemt. De minister gaat nu een antwoord geven, dus hij wilde eerder gewoon geen antwoord geven. Hoe komt hij nu aan de informatie en wat gaat hij ons nu vertellen?'

Brunswijk werd in zijn opvatting ondersteund door waarnemend NDP-fractieleider Amzad Abdoel. Hij verduidelijkte nogmaals, dat de regering verantwoording schuldig is aan DNA die op haar beurt verantwoording verschuldigd is aan het volk. Wanneer in DNA vragen worden gesteld aan de regering, verwacht Abdoel dat deze moeite doet om de vragen naar behoren te beantwoorden. 'Er is geen antwoord gegeven, maar een mededeling gedaan. Dit terwijl indringende vragen zijn gesteld en wij verwachten van de regering dat zij goede nota neemt daarvan en adequaat daarop ingaat.'

Ook vice-Assembleevoorzitter Melvin Bouva (NDP) viel over de beantwoording door de regering. 'Er zijn slordige en vieze fouten gemaakt, die niet gecorrigeerd zijn.' Hij wil dat alle relevante documenten naar DNA worden gestuurd.

Fractievoorzitter van de PALU Cleon Gonzalves, merkte op, dat tijdens de lange schorsing de plooien niet zijn gladgestreken, maar dat de leden van DNA en de regering tot een punt zijn gekomen waarbij de vergadering voortgezet kon worden.

Minister Elias zei, dat het geenszins zijn bedoeling was om het parlement te choqueren. Het was slechts zijn conclusie die hij heeft meegedeeld, zoals eerder door vicepresident Ashwin Adhin was verwoord. De uitleg over de soap rond het AMC-S werd vervolgens gegeven door ex-minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel.

Oud-minister van Volksgezondheid Pengel schetst stukje AMC-debacle in Assemblee

Uitgebreide informatie Pengel, Elias en Adhin na ministeriële blunder Elias

(Bron screenshots: YouTube/DNA Suriname)

Nadat minister Antoine Elias De Nationale Assemblee (DNA) gisteren in shock had gebracht met zijn zeer korte antwoord op vragen rond de kwestie Academisch Medisch Centrum Suriname (AMC-S), moest na een schorsing gewezen minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, 'de zaak redden voor de regering'. Ook vicepresident Ashwin Adhin spoedde zich naar De Nationale Assemblee ter ondersteuning van Elias, zo schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 13 juni 2018.

Pengel heeft op basis van een tijdlijn uitvoerig uiteengezet, dat de voorbereiding van de bouw van AMC-S in 2013 is begonnen en dat in 2014 het ontwerp werd gewijzigd. Hij gaf toe, dat er fouten zijn gemaakt, doordat indertijd de wijzigingen niet schriftelijk zijn doorgegeven de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB). In de overeenkomst tussen de regering en de IsDB heeft de bank de financiering van 70 miljoen Amerikaanse dollar toegezegd. Er zijn zes ontwerpen gepresenteerd en gekozen werd het ontwerp voor een derde vleugel, bestemd voor de tertiaire zorg, met een oppervlakte van 28.000 m2, voor hetzelfde bedrag. Aanvankelijk was 38.000 m2 bouwoppervlakte afgesproken.

Kijk vanaf 25:10


'Het team heeft deze keus niet medegedeeld aan de bank, dat is een fout die gemaakt is. Conform de procedure zou bij elke wijziging formeel de bank in kennis gesteld moeten worden', aldus Pengel. 'De tweede omissie heeft plaatsgevonden bij de ondertekening van het contract, waarbij het aantal m2 niet is gewijzigd naar 28.000.' 

Pengel zei, dat de vertegenwoordiger van de IsDB deelgenoot is geweest van het ontwerpproces en dat het bijna onmogelijk is, dat deze niet op de hoogte was van de wijziging van het ontwerp.

De bank heeft in december 2017 aangegeven, dat de overeenkomst opnieuw opgesteld moest worden en heeft de overheid tot maart 2018 de tijd gegeven om dit te doen, wat zij niet heeft gedaan. Dit heeft geleid tot het stopzetten van de financiering. 'Ik kan niet voldoende benadrukken dat het AMC in het bijzonder voor de zorg in Suriname bijzonder belangrijk is. Niet alleen het nieuwbouwproject maar ook het instandhoudingsproject. Ik vraag daar aan de leden van DNA om als één man achter deze projecten te staan, we hebben al voldoende tijd verloren', luidde de oproep van de bewindsman.

Op eerdere opmerkingen dat er sprake zou zijn van corruptie, zei Pengel dat geen enkele betaling geschiedt zonder de goedkeuring van de bank, 'het is een heel proces om een betaling van de bank gedaan te krijgen. Je zou van goede huize moeten komen, wil jij de IsDB frauderen'. De bank is volgens de minister ondertussen gestart met een eigen onderzoek binnen het AMC-gebeuren.

Minister Elias voegde eraan toen, dat de regering in nauw overleg is met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, de IsDB en het Opec Fund for International Develeopment (OFID) om te brainstormen of hetzelfde plan op dezelfde locatie zal doorgaan.

Twee andere mogelijkheden zijn een ander ontwerp op dezelfde locatie of een compleet ander ziekenhuis op een andere locatie. 'In december 2018, want dan weten wij intussen als regering en de gebruiker AZP hoe wij precies verder gaan, hopen wij op de jaarvergadering van de IsDB en OFID ons plan erdoor te krijgen', aldus Elias.

Ook vicepresident Adhin reageerde hierop. 'Al is de IsDB hier aanwezig, moeten we hieruit leren dat wij van onze zijde genoeg waakzaamheid en collectieve verantwoordelijkheid hebben.'

Aan het eind van de vergadering werd gestemd over de vier moties die tijdens de vorige vergadering zijn ingediend. De drie moties van de oppositie waarbij wordt gevraagd naar een CLAD-onderzoek (Centrale Landsaccountantsdienst) voor het AMC-project, de beheersing van de crisis binnen de gezondheidszorg en de verantwoording van minister Elias aan de kaak wordt gesteld, zijn alle drie verworpen.

 In de motie van de coalitie wordt de regering ondersteund in het ingezette beleid voor structurele verbetering van de gezondheidszorg. De regering wordt opgeroepen voort te gaan om in overleg en middels dialoog de beleidsvoornemens ten uitvoer te brengen.

Surinaamse Bushouders Organisatie staat niet achter staking PLO

'U gaat uw geld zeker krijgen, als de PLO kan verantwoorden wat is gedaan met Srd 1.4 miljoen'


De Surinaamse Bushouders Organisatie (SBO) is het niet eens met de landelijke staking van de Particuliere Bushouders Organisatie (PLO) vandaag, woensdag 13 juni 2018.

De PLO-leden zijn het wachtenop de subsidie van de overheid zat. De bushouders zijn negen maanden niet uitbetaald. Op een algemene ledenvergadering is gisteravond besloten in actie te gaan.

Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van de SBO, roept de bushouders op om niet te staken. Hij benadrukt dat de regering nimmer heeft gezegd, dat de bushouders hun achterstallige brandstofcompensatie niet zullen ontvangen. 

'U gaat uw geld zeker krijgen, als de PLO kan verantwoorden wat er is gedaan met SRD 1.4 miljoen. Indien u gaat staken, is uw staking wettelijk helemaal niet rechtsgeldig, want u bent als bushouder geen lid van de PLO. Niks staat op papier', stelt Sahadew-Lall.

Volgens hem heeft het bestuur van de PLO gesjoemeld met staatsgelden.

Vandaag zal opnieuw vergaderd worden over de situatie.

In VS geboren Mexicaanse drugskartelleider in Atlanta (VS) tot 49 jaar cel veroordeeld

(Bron foto: Twitter)
Edgar Valdez Villarreal, 'La Barbie', smokkelde cocaïne in trucks vanuit Mexico naar VS

- Valdez voerde in Cuernavaca en Acapulco bloedige strijd om leiding kartel
- Uiteen gereten en onthoofde lichamen in straten en hangend aan bruggen in Cuernavaca en Acapulco

Een rechter in Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, veroordeelde maandag 11 juni 2018 een voormalige 'high school' voetbalspeler uit Texas, die een bloedige machtsstrijd voerde voor controle over een Mexicaans drugskartel, tot 49 jaar en één maand gevangenisstraf.

Van Edgar Valdez Villarreal, ook bekend als 'La Barbie' vanwege zijn lichte ogen en gelaatskleur, wordt ook 192 miljoen dollar geëist. Valdez, 44, werd beschuldigd van het brengen van vrachtwagens vol met cocaïne vanuit Mexico naar de oostelijke Verenigde Staten en het terug sluizen van miljoenen dollars naar Mexico.


Hij werd in 2010 in Mexico gearresteerd en werd in september 2015 met 13 anderen door Mexico naar de VS uitgeleverd om de aanklacht in behandeling te nemen. Hij pleitte schuldig in januari 2016 inzake aanklachten van samenzwering om cocaïne te importeren en distribueren, en samenzwerring om geld wit te wassen.

Valdez werd geboren in Laredo, Texas, aan de Mexicaanse grens. Zijn vader was een nachtclub- en café-eigenaar, en ze woonden in een midden klasse buurt bewoond door grenspolitie agenten, politieagenten en brandweerlieden. Hij werd een straatverkoper als tiener toen hij nog steeds linebacker was in het voetbalteam van de Laredo United High School, en beklom toen de rangordelijst om een ​​ hooggeplaatst lid te worden van de Beltran Leyva-bende in de tijd dat de bendeleiders werden geassocieerd met Joaquin 'El Chapo' Guzman en het Sinaloa-kartel, hebben aanklagers gezegd.


Hij leefde een opzichtige levensstijl, kleedde zich in mooie pakken en ging naar clubs en bezat huizen in de duurste delen van Mexico-stad. Maar zijn luxueuze leven werd bedreigd nadat Mexicaanse mariniers zijn leider, Arturo Beltran Leyva, tijdens een vuurgevecht in Cuernavaca in december 2009, hadden gedood.

Valdez en Beltran Leyva's broer, Hector, begonnen een bloedig gevecht om de controle dat leidde tot uiteen gereten en onthoofde lichamen in de straten en vaak hangend aan bruggen in Cuernavaca en Acapulco, samen met bedreigende boodschappen.

Een elite, Amerikaans opgeleid , Mexicaans federaal politie-team dat handelde op tips, arresteerde Valdez en vier anderen in een houten vakantiehuis buiten Mexico-Stad in augustus 2010.

Destijds noemde de Mexicaanse president Felipe Calderon Valdez 'een van de meest gezochte criminelen in Mexico en het buitenland'. Een vermeende medewerker van Valdez, Carlos Montemayor Gonzalez, werd samen met hem uitgeleverd en is ook aangeklaagd. Hij heeft niet schuldig gepleit, en zijn zaak is in behandeling.

(Suriname Mirror/Associated Press/FOX32 Chicago/The Japan Times)

Ontdekking van het oudste zoogdier in Brazilië is eerbetoon aan David Bowie

(Bron foto: Mariela Castro)
Brasilestes stardusti is het enige Braziliaanse zoogdier dat met dinosaurussen heeft bestaan


Brasilestes stardusti is de naam die is gegeven aan het oudste bekende zoogdier dat in Brazilië is gevonden. Het leefde in wat nu het noordwesten van de staat São Paulo is aan het einde van het Mesozoïcum tussen 87 miljoen en 70 miljoen jaar geleden. Het is het enige Braziliaanse zoogdier waarvan bekend is dat het samen met de dinosaurussen heeft bestaan. 

De ontdekking van Brasilestes werd op 30 mei 2018 aangekondigd door een team onder leiding van Max Langer, een professor aan de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP).

Het team van Langer omvatte collega's aan de Federale Universiteit van Goiás en de Universiteit van Campinas in Brazilië, het La Plata Museum in Argentinië en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in de VS.

Fysiek gezien bestaat Brasilestes uit een gefossiliseerde premolaire tand met een maximale kroonlengte van 3,5 millimeter.  'De tand is klein en incompleet: de wortels ontbreken', zei paleontologe Mariela Cordeiro de Castro, de eerste auteur van het paper dat onlangs in Royal Society Open Science is gepubliceerd (zie onderaan). 'Klein, maar niet klein', vervolgde Castro. 'Hoewel het slechts 3,5 millimeter is, is de Brasilestes-tand drie keer groter dan alle bekende Mesozoïsche tanden van zoogdieren.' In de tijd van de dinosaurussen waren de meeste zoogdieren zo groot als muizen. Brasilestes was veel groter, ongeveer zo groot als een buidelrat.

De naam van de nieuwe soort is een eerbetoon aan de Britse rockster David Bowie, die stierf in januari 2016, een maand nadat het fossiel werd gevonden. Brasilestes stardusti zinspeelt op Ziggy Stardust, een buitenaards personage gecreëerd door Bowie voor een album uit 1972.(Suriname Mirror/Science Daily/Scribd Suriname Mirror) 

Criminaliteit kost Braziliaanse overheid tientallen miljarden dollars

Onderzoekers: 'Autoriteiten moeten huidige openbare veiligheidsbeleid heroverwegen'


Een nieuw onderzoek door de Braziliaanse overheid schat dat de criminaliteitskosten in de afgelopen twee decennia dramatisch zijn gestegen en nu elk jaar het equivalent van tientallen miljarden dollars bereiken.

Gezien het toenemende geweld en de voortdurende beperkingen van de middelen, bevelen de auteurs aan, dat de autoriteiten het huidige openbare veiligheidsbeleid heroverwegen.

Het onderzoek, uitgevoerd door een beleidsadviesbureau op kabinetsniveau, heeft de directe en indirecte effecten gemeten van criminaliteit, zoals uitgaven voor openbare en particuliere beveiliging, kosten in verband met de rechterlijke macht en gevangenissystemen, materiële schade, verloren productiviteit en medische behandeling.De auteurs schatten, dat de kosten van misdaad in 2015 4,38 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van Brazilië bedragen - ongeveer 285 miljard reais (76,6 miljard dollar). Twee decennia eerder, in 1996, kostte de misdaad minder dan de helft daarvan - ongeveer 113 miljard reais (ongeveer 30 miljard dollar).

Uit het rapport blijkt, dat de relatieve kosten van criminaliteit hoger zijn in de noordelijke staten van Brazilië, waar het geweld de afgelopen jaren is toegenomen. In de noordelijke staat Amapá bijvoorbeeld kostte de misdaad in 2015 ongeveer 7 procent van het bbp van de staat - ongeveer 60 procent meer dan het nationale gemiddelde. In de zuidelijke staten Rio de Janeiro en São Paulo werden de kosten van misdaad geschat op 3 procent - bijna 50 procent onder het nationale gemiddelde.

Een rapport van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, dat vorig jaar werd vrijgegeven, schatte dat de gemiddelde misdaadkosten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 3,5 procent van het bbp zouden bedragen. Uit die studie bleek, dat misdaad in 2014 3,78 procent van het bnp van Brazilië heeft gekost.

(Suriname Mirror/InSight Crime/The Rio Times/Issuu Suriname Mirror)

Man (41) in Kollam, India, schildert zijn huis en auto in Braziliaanse kleuren

'Brazil' Sudheer is een die-hard fan van het voetbalteam van Brazilië

(Bron foto's: LV Alexander)

Het is geen geheim voor de bevolking van Kollam in de staat Kerala, India, dat Sudheer een die-hard fan is van het voetbalteam van Brazilië. Met het FIFA Wereldkampioenschap voor de deur, heeft de kapitein van het voetbalteam van het Kollam-stadion nu het spel verhoogd door zich onder te dompelen in Braziliaanse kleuren. 

De 41-jarige man wordt door de inwoners van Pallimukku, waar hij woont, 'Brazil Sudheer' genoemd en nu lijkt het erop, dat mensen meer redenen hebben om zich aan de naam te houden.

Sudheer heeft zijn twee verdiepingen tellende huis geel en blauw geschilderd, de kleuren van de Braziliaanse vlag. Niet alleen zijn huis, maar ook zijn Ford Ikon-auto de kleuren van het team heeft, dat Sudheer aanbidt.


Sudheer zegt tegen The News Minute dat de waanzin van het WK al op het dak is. 'Deze keer hebben we er alle vertrouwen in dat Brazilië de beker zal opheffen. Daarom heb ik deze keer zoveel gedaan', zegt Sudheer, eraan toevoegend dat hij vasthoudt aan het dragen van de teamtrui tot het wereldkampioenschap eindigt.

Sudheer's auto en fiets zijn nu beschilderd met de gezichten van de leidende spelers van het Braziliaanse team - Neymar, Philippe Coutinho, Marcelo, Casimiro, Gabriel Jesus, Ronaldo en Roberto Carlos.

Dit is niet de eerste keer dat Sudheer - die een sapwinkel runt - een Braziliaanse make-over heeft gegeven aan zijn bezittingen. Maar, het is zeker de eerste keer dat hij zoveel geld heeft uitgegeven aan het tonen van zijn passie.

'Ik heb mijn auto een make-over gegeven voor de afgelopen vier World Cup-wedstrijden. Vroeger deed ik dat door stickers en gezichten van de spelers in mijn auto te gebruiken. Deze keer, omdat ik zo overtuigd ben van de overwinning, heb ik een paar maanden geleden mijn huis geschilderd ter voorbereiding op het WK. En deze keer hebben we zelfs voor mijn fiets verf en stickers gebruikt', zegt hij.


In totaal heeft Sudheer maar liefst 56.000 Rupees uitgegeven voor het om zijn auto aan te passen, en zegt dat hij toestemming heeft gekregen van de afdeling Motorvoertuigen om de voertuigen nog een jaar in deze staat te houden. 'Het team zal ongetwijfeld deze keer winnen en ik zal de wijzigingen minstens een jaar behouden. Mijn familie is een groot voorstander van alles wat ik doe, maar als ze weten dat ik hier zoveel geld aan besteed heb, weet ik niet zeker of ze het goed zullen keuren. Maar, uiteindelijk is alles voor het team', zegt Sudheer.

(Suriname Mirror/The News Minute/Twitter)

Een Libanees verblijft al meer dan een maand op een Ecuadoraans vliegveld

56-Jarige toerist Nizam Hussein Shalak heeft paspoort verloren

Mensen op luchthaven communiceren via Google Translate met Libanees


Een Libanees verblijft al meer dan een maand op een Ecuadoraans vliegveld, nadat hij zijn paspoort en creditcards had verloren, meldde een Ecuadoraanse krant dinsdag 12 juni 2018. De man, geïdentificeerd als de 56-jarige Nizam Hussein Shalak, verblijft al meer dan 42 dagen in de vertrekhal van de Jose Joaquin de Olmedo International Airport in Guayaquil, meldt het lokale dagblad El Universo.

Een bron van het ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde The Daily Star in Libanon: 'We zijn ons niet bewust van deze zaak en zullen communiceren met de Libanese ambassadeur in Ecuador om de details van het verhaal te weten te komen.'

De toerist verloor zijn portefeuille met creditcards, identiteitskaart en reispaspoort tijdens zijn reis.


Persbureau AFP citeerde uit een bron van het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat het Libanese consulaat in Colombia's Bogota - het dichtstbijzijnde Libanese consulaat dat reisdocumenten kan afgeven - niet had gereageerd op verzoeken om reisdocumenten voor Shalak uit te geven.

'We volgen de zaak nauwlettend en werken samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken om Libanon ertoe te brengen hem een ​​reisdocument te bezorgen, zodat hij naar zijn land kan terugkeren', zei de bron.

Shalak is naar verluidt een toerist in Ecuador, bracht daar twee maanden door voordat hij probeerde via Lima, de hoofdstad van Peru, en vervolgens Spanje, terug te keren naar Libanon. Hij besefte dat zijn paspoort ontbrak en werd teruggestuurd naar Ecuador.

El Universo meldde, dat Shalak geen Spaans spreekt, en dat zijn langdurige aanwezigheid op de luchthaven werd opgemerkt door mensen die Google Translate gebruiken om met hem te communiceren. Hij gebruikt om de vier of vijf dagen kortingsbonnen voor voedsel en douches wanneer hij wordt meegenomen naar een badkamer in een apart gedeelte van de terminal, meldde El Universo.

(Suriname Mirror/Al Bawaba/El Universo/Twitter)

Venezuela ontvangt een lading medicijnen uit India

De lading is het uitvloeisel van een overeenkomst tussen de twee landen


De Venezolaanse viceminister van Volksgezondheid, Indhriana Parada, heeft dinsdag 12 juni 2018 aangekondigd, dat een lading medicijnen deze week uit India zal arriveren, als onderdeel van een overeenkomst ondertekend door beide landen. 

Onder de te ontvangen producten bevinden zich ook die behoren tot het bereik van immunosuppressiva en antiretrovirale middelen.

Ze herinnerde eraan, dat Venezuela en India vorig jaar een overeenkomst hebben getekend voor de levering van geneesmiddelen om het hoofd te bieden aan het tekort en om gevolgen van economische en financiële sancties tegen te gaan die door de Verenigde Staten zijn opgelegd, maatregelen die de verwerving van medische benodigdheden beïnvloeden.

Parada citeerde gevallen, eerder gemeld door de regering, over het bevriezen van fondsen voor de aankoop van geneesmiddelen, zoals het blokkeren van transacties of zendingen van 300.000 doses insuline voor diabetische patiënten, behandelingen tegen malaria of oncologische ziekten, onder andere.

In dit verband zei de minister van Gezondheid van Venezuela, Luis Lopez, dat de farmaceutische transnationals deel uitmaken van de blokkade die door Washington en zijn bondgenoten wordt gepropageerd, door middel van druk op particuliere laboratoria om de productie en distributie van geneesmiddelen te boycotten.

(Suriname Mirror/Prensa Latina)