vrijdag 1 juli 2016

Den Blauwvinger: De schuldbekentenis van Bouterse

COLUMN: Persoon Bouterse ontloopt - vooralsnog - als hoofdverdachte strafeis in 8 decemberproces door ingrijpen president Bouterse

Proces geblokkeerd door inzet artikeltje 148 van de Grondwet

01-07-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Het waren gisteren en vandaag vooral matte reacties na het konijn uit de hoge hoed van president Desi Bouterse.... Dat konijn was artikel 148 van de Grondwet. Op basis van dat artikeltje kwam de regering met onderstaande resolutie op de proppen, waarmee een bevel wordt gegeven aan de procureur-generaal om het 8 decemberproces stop te zetten vanwege met name een vermeend staatsveiligheid issue. Het lijkt welhaast op weer een coup van Bouterse, een vos verliest dus nooit zijn streken.


Maar, wanneer komt de hoofdverdachte in het 8 decemberproces eens met een gefundeerde, onderbouwde, beargumenteerde uitleg waarom er sprake zou zijn van een bedreiging van de staatsveiligheid? Die uitleg kan hij niet geven, simpelweg omdat er geen sprake is van een bedreiging van de staatsveiligheid, laat staan van een door hem geopperde constitutionele crisis. Het zijn slechts verzonnen issues om te kunnen grijpen naar het Grondwetsartikel 148, de laatste strohalm van president Bouterse om weer een stok in het wiel van het 8 decemberproces te steken zodat de Krijgsraad donderdag 30 juni niet met een strafeis kon komen tegen de persoon Bouterse.

Het is weer een heus staaltje van Bouterse-gedrag, van alles beweren en Jan en Alleman beschuldigen van het creƫren van chaos, zonder namen te noemen, zonder zijn opmerkingen met feiten te onderbouwen. Een president onwaardig gedrag. Deze man maakt zich schuldig aan stemmingmakerij, intimidatie en het ingrijpen in een al jaren lopende strafzaak, daarmee de rechtsstaat geweld aan doend en de onafhankelijke rechterlijke macht desavouerend (loochenen, laten vallen).

Het is ongelooflijk dat hij dit kan doen, maar ja, de Grondwet staat het nu eenmaal toe, Maar, de drogredenen van Bouterse, als een heuse kat in het nauw, een angsthaas, om met artikel 148 op de proppen te komen, staan het niet toe. Het zijn verzonnen redenen en iedereen lijkt dat zonder enig verzet te accepteren. Het is een schande en dit kan (internationaal) niet zonder gevolgen blijven. Bouterse heeft niet alleen zichzelf wereldwijd belachelijk gemaakt als koe van zondag, maar vooral schaadt hij het land Suriname en haar geloofwaardigheid. Immers, in welk land staat wetgeving het toe, dat een staatshoofd ingrijpt in een strafproces om als persoon onder een waarschijnlijke veroordeling uit te kunnen komen?

Maar, het is slechts uitstel van executie. Uiteindelijk zal op een moment, op een dag, vonnis gewezen worden. Mensen als Bouterse ontlopen nooit hun straf.

Overigens, het ingrijpen in het 8 decemberstrafproces door Bouterse met de hulp van een Grondwetsartikeltje, heeft toch veel weg van een schuldbekentenis van hoofdverdachte Bouterse. Immers, zou hij onschuldig zijn dan zou hij geen enkele moeite moeten hebben met de voortgang van het proces. Maar, zo onschuldig als de hoofdverdachte zichzelf wil doen laten voorkomen is hij dus niet, iets om over na te denken.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
1 juli 2016
Amsterdam-Paramaribo