woensdag 11 april 2012

'Nederland grote regisseur achter stil protest: Veel deelnemers hadden bordeauxrode paspoorten'

Clifton Limburg ziet Nederland als initiator 

11-04-2012


Paramaribo - De perschef van het Kabinet van de President, Clifton ‘Limbo’ Limburg, is woensdagmiddag in zijn eigen radioprogramma bij de SRS (Stichting Radio Omroep Suriname) flink tekeer gegaan tegen Nederland. Met aandacht heb ik ruim een uur naar een constante felle, harde en emotionele woordenstroom van Limburg geluisterd. Wat hij allemaal zei en beweerde zet aan tot denken.

Volgens Clifton Limburg, die vooral reageerde op het verloop, de deelnemers en de live verslaggeving van het stil protest van dinsdagmiddag 10 april in het centrum van Paramaribo, is er niets mis met de Surinaamse rechtstaat. Vooral daarvoor werd gedemonstreerd, behoud van de rechtstaat.

'Onze souvereiniteit is in gevaar'

‘Niet de rechtstaat is in gevaar. Er is niets mis met de rechtstaat. Maar, onze soevereiniteit is in gevaar’, aldus Limburg. ‘Die hele opzet.....Nederland, ik zeg het hard, is de grote regisseur achter de stille optocht geweest. Mevrouw Goede (Red.: Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, OGV. ‘Het zijn alleen maar leugens om de samenleving te misleiden en te intimideren’, had ze 10 april tegenover Starnieuws verklaard.) mag zeggen wat ze wil, maar ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen. Ik ken de geschiedenis..... Ik heb mensen op de tv gezien...waar is je paspoort? Waarom kom je niet hier wonen? Een groot deel had bordeauxrood gekleurde paspoorten..... Wij gaan Suriname niet weer overgeven aan Nederland. Die boodschap moet hard en duidelijk zijn: nooit en temeer weer in de klauwen van Nederland. Schrijf dat op, Limbo zegt je dat.’

Als toeschouwer op verre afstand viel het mij op, kijkend en luisterend naar de livebeelden van Apintie televisie, dat er veel bakra’s (Nederlanders) aan het protest deelnamen en nogal wat Surinamers met een irritante Nederlandse tongval. Ik kan dan ook niet anders dan Limburg ondersteunen in zijn opmerking: ‘Ik heb het volk daar niet gezien. Als je het mij vraagt moet er een acie komen met het echte volk.’

'Men wil alleen de kop van Bouterse'
Limburg: ‘Het ging de demonstranten niet om de Surinaamse rechtstaat, maar het hele doel ging om de kop van Bouterse, die moet rollen. Die president moet weg. Niemand moet u een enkel verhaal vertellen over democratie. Democratie moet geen babbelverhaal zijn wanneer het in je straatje past. Je moet mensen niet beoordelen op wat ze zeggen, maar op wat ze doen, op basis van hun levenshouding.'

Valies heeft zich versproken.....
De presentator en perschef van het Kabinet van de President ging ook in op de toespraak die bij aanvang van het protest werd gehouden door Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL).
Limburg: ‘Valies, die was zo enthousiast dat hij zich versprak. Valies, die werd een beetje overenthousiast en ik weet zeker dat hoofdbaas regisseur Nederland na het protest tegen hem zal hebben gezegd dat hij verraad heeft gepleegd. Valies had namelijk in zijn ijver om in goed blaadje te staan van de ‘blue eyes’, ‘dit is het begin’ gezegd. Maar Valies is eerlijk. Hij is onderdeel van een plan om de regering ten val te brengen. Laat het de leerkrachten horen. Jullie zijn bezig onderdeel te zijn van een politieke agenda, omdat inderdaad wat gisteren gebeurd is het begin is van een agenda. Ze komen terug en dan is de rechtstaat in gevaar.’
Je kunt je in alle gemoede afvragen hoeveel Surinaamse leerkrachten de deelname van de BvL aan het stil protest hebben ondersteund. Namens hoeveel leden heeft Valies gesproken? Hoeveel leerkrachten worden werkelijk door de bond vertegenwoordigd? Enige relativering is hier op zijn plaats.

Is Gail Eijk dom.....
Presentatrice Gail Eijk van Apintie Televisie moest het ook ontgelden. Volgens Limburg maakte de omroep deel uit van ‘het spel en ze denken dat wij het niet doorhebben’. ‘Apintie bracht zogenaamd objectief, huh, verslag over die loop. Ze vielen door de mand, door de domme aanpak die ze ten toon hebben gespreid. Maar één ding is belangrijk voor ze: president Bouterse moet vallen. Die dame voerde gewoon een opdracht uit voor Nederland en zei dat er 6.000 mensen deelnamen. Maar, er liepen 2.000 tot 3.000 mensen mee. Ook zei die dame over het aantal deelnemers ‘dat is meer dan 28’. Als je dat zegt als presentator dan ben je of dom, of je begrijpt het niet of je bent bezig mensen te misleiden. Ook stelde ze demonstrant Ronald Venetiaan, Assembleelid en oud-president, niet de vraag, ‘maar, Venetiaan u heeft toch de amnestiewet in 1992 ingediend?’

Het was inderdaad niet slim van Eijk om die opmerking over ‘28’ te maken. In de Nationale Assemblee hadden 28 politici voor het initiatiefvoorstel wijziging amnestiewet gestemd. Natuurlijk is dat aantal veel minder dan het aantal deelnemers aan het stil protest. Maar, de vergelijking was natuurlijk niet slim van de presentatrice.

In de live uitzending belde Limburg met een medewerkster van de Assemblee. Hij wilde weten hoeveel mensen bij de verkiezingen op 25 mei 2010 hadden gestemd op de indieners van het initiatiefvoorstel wijziging amnestiewet, Melvin Bouva, André Misiekaba, Ricardo Panka, Anton Paal, Rashied Doekhie en Ronny Tamsiran. Dat waren achtereenvolgens 1.799, 6.724, 1.163, 806, 1.966 en 645.
Limburg: ‘In totaal hebben dus 13.103 op deze Assebleeleden gestemd. Als deze mannen gaan mobiliseren en al die mensen komen op straat, wat dan?’

Het issue van ABC....
Clifton Limburg zei verder nog ervan op de hoogte te zijn dat de omroep ABC (Ampie’s Broadcasting Corporation) met voorbereidingen bezig zou zijn om ‘een issue op tafel te gooien’ over de ondertekening van de amnestiewet door vice-president Robert Ameerali. Volgens ABC was president Bouterse echter in het land aanwezig en had Ameerali niet mogen tekenen. Limburg: ‘De president was in Guyana. Laat ABC maar bewijzen dat hij wèl in het land was. Na Guyana is Bouterse wel meteen doorgereisd naar Apoera, maar toen was dat stuk al getekend.‘ Tja, ik ben het met Limburg eens. Bouterse was werkelijk een paar dagen in Guyana. Hij was met de eerste inaugurele vlucht van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM – na zes jaren lang niet op Guyana te hebben gevlogen -, naar Georgetown gevlogen. Daar voerde hij ook bilaterale gesprekken met zijn Guyanese collega.

Misleiding door demonstranten en organisatie
Tot slot benadrukte ‘Limbo’ nog dat mensenrechtenschendingen wel vervolgbaar zijn en blijven en dat de rechtstaat absoluut niet in gevaar is. Daarenboven gaat het 8 decemberstrafproces gewoon door en gaat waarschijnlijk vrijdag de 13e april een eis door de Krijgsraad worden uitgesproken en zal er later gevonnist gaan worden.
Tijdens het stil protest, was echter luid en duidelijk te horen dat de demonstranten meenden te weten dat het strafproces onderbroken gaat worden nu de amnestiewet is getekend en afgekondigd. Die demonstranten waren niet voorzien van de juiste informatie. Of dat willens en wetens is gebeurd, of zij willens en wetens anderen zand in de ogen wilden strooien en of Nederland daar achter zou zitten........
Feit is, dat er onjuiste informatie door de demonstranten werd verspreid, maar ook in aanloop naar het stil protest door allerlei personen, tegenstanders van de aangenomen gewijzigde amnestiewet, media, enzovoorts.

Je bent of voor of tegen 'Limbo'
Natuurlijk, er zijn ongetwijfeld velen die een blinde aversie tegen Limburg hebben, die hem arrogant vinden, een schreeuwer en alleen al daarom op geen enkele wijze open staan voor hetgeen hij zegt. Hij kan inderdaad overkomen als een schreeuwer en als arrogant.
Maar, zijn daarom altijd zijn gesproken en geschreven woorden onwaar?
Tijd voor zelfreflectie?
Tijd voor enige vorm van objectiviteit?
Tijd om niet meer achter de anti-massa aan te lopen?
Tijd om niet meer als een kuddedier mee te lopen?
Tijd om zelf een eigen mening en visie te hebben of zelfs nog te ontwikkelen?
De nabije toekomst heeft de antwoorden in zich.......

Overigens is vandaag, woensdag 11 april, de 48e AvondVierDaagse in Paramaribo van start gegaan met ruim 4.000 deelnemers. Het leven gaat hier gewoon door.Van enige spanning of onrust in de samenleving lijkt nauwelijks tot geen sprake. Ongetwijfeld nemen zowel voor- als tegenstanders van de amnestiewet en dus van president Bouterse deel aan de populaire wandelvierdaagse, die deels rechtstreeks door Apintie Televisie via televisie en het internet wordt uitgezonden. De wandelvierdaagse straalt eenheid, plezier, gemoedelijkheid en enthousiasme uit.