zondag 20 november 2016

Den Blauwvinger: De Nederlandse taal wordt in Suriname geweld aangedaan en verloedert, tog?!

COLUMN: Naast kinderlijke sms-taal op social media wemelt het Nederlands taalgebruik van fouten, overal

Sms-taal voor gemakzuchtige luiaards dringt door in dagelijks taalgebruik

20-11-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Het is triest gesteld met het Nederlands taalgebruik van Surinamers op social media als Facebook en in chatprogramma's op het internet. Niemand lijkt nog de moeite te nemen om woorden volledig te 'schrijven'. Als dat zo doorgaat verloedert de echte taal om deels plaats te maken voor de taal der luiaards, de gemakzuchtigen en de taalverkrachters.
En het zijn niet alleen kinderen hoor, die op lijken te groeien met dat soort sms-taal (Short Message Service), maar ook volwassenen weten nauwelijks nog fatsoenlijk en foutloos Nederlands te schrijven..... Neem gewoon eens de tijd en pers volledige woorden uit uw I-Phone en andere moderne mobiele communicatieapparaten of zijn we daar echt te lui en te gemakzuchtig voor geworden? Het lijkt er wel op.

Ligt hier niet een taak voor ouders, verzorgers en onderwijsgevenden om kinderen te wijzen op het belang van een correct gebruik van de Nederlandse taal en niet te vervallen in tot afkortingen verworden woorden, waarvan het soms niet eens amper mogelijk is om ze goed uit te kunnen spreken. Zouden die ouderen kinderen niet moeten wijzen op het gevaar van sms-taal of zien die ouderen dat gevaar niet in, omdat zij zelf dagelijks de fout in gaan door die verkorte taal her en der te gebruiken?

Overigens, er zijn op het internet zelfs diverse sms-taal-woordenboeken te vinden.... Men wordt dus zelfs min of meer gestimuleerd om over te stappen op de taal der gemakzuchtigen. Gemak dient de mens immers, toch?!

'Een woord waarvan je de betekenis niet weet? Tegenwoordig zie je op Twitter, WhatsApp, Facebook Chat en in SMS berichten regelmatig afkortingen als RT, NVM, IDK, VGM, etc. Grote kans dat je bij ons het antwoord kunt vinden!', meldt bijvoorbeeld de website sms-woordenboek.nl.

Onderstaande tekst is afkomstig uit het artikel 'Veranderen nieuwe media de taal? Over sms'jes, chats en tweets' op de website taalcanon.nl:

In de afkorting be2n levert het voluit gespelde twee het Engelse between op waarin het element ‘twee’ dus niet de Nederlandse, maar de Engelse uitspraak krijgt. In xq6 gaat het juist om de Nederlandse uitspraak van ‘zes’ (maar wel gecombineerd met de Engelse uitspraak van de x). In btj ‘beetje’, gn id ‘geen idee’, lfs ‘liefs’, lkr ‘lekker’ en gwldg ‘geweldig’ ontbreken simpelweg alle klinkers. Tot slot is in sms’jes en chats het fonetisch spellen populair, zodat bijvoorbeeld ‘verliefd’ verandert in flieft en ‘het’ in ut. Dat gebeurt zelfs als het maar één letter scheelt, zoals in egt, sgatje, sgool en tog, of helemaal geen letterwinst oplevert: heej lachuh juh.'

Taaldeskundigen verschillen overigens van mening over de vraag of chatten en sms'en bijdragen aan een zekere verloedering van taal.

Al op 22 mei 2014 berichtte de Belgische krant Het Laatste Nieuws, dat chatten en sms'en juist niet zorgen voor taalverloedering bij de Vlaamse jeugd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen dat de chatconversaties van bijna 28.000 Vlaamse jongeren tussen 13 en 20 jaar onder de loep nam. 'Onze bevindingen spreken de stereotypen over internettaal tegen', zegt doctoraatsstudent Benny De Decker. Zo komt 'leetspeak', waarbij cijfers de plaats van lettertekens innemen, zoals in w8 of suc6, in niet meer dan 1 op de 2.000 woorden voor. Andere spellingswijzigingen, zoals het vervangen van ks door x of van ij door y, komt slechts bij een beperkt aantal woorden voor: niks wordt soms 'nix', en wij wordt soms 'wy', maar niet systematisch.'

Wie een rondgang maakt op het internet komt veel informatie en artikelen tegen over sms-taal en de vraag of het bijdraagt aan verloedering van de taal of niet. Deskundigen mogen beweren en schrijven wat ze willen, maar wanneer sms-taal is doorgedrongen tot in de gewone dagelijkse spreektaal, dan is er iets goed mis en is er wel degelijk sprake van verloedering en verdringing.

Overigens hebben in Suriname velen sowieso al de grootste moeite om de Nederlandse taal naar behoren te beheersen en dat geldt voor alle geledingen in de samenleving. Veel taal- en grammaticafouten lijken normaal te zijn geworden in het Surinaamse Nederlands. En dat gaat van generatie op generatie, van ambtenaar op ambtenaar, van minister op minister, van 'journalist' bij een krant of nieuwswebsite op 'journalist', van arbeider op arbeider, van inheemse op inheemse, van marron op marron, van politicus op politicus, enzovoorts.

Het is simpelweg bar en boos gesteld met de wijze waarop in Suriname de Nederlandse taal wordt verkracht. Sla een willekeurige Surinaamse krant open of ga naar hun websites en de vele taal- en grammaticafouten lachen de lezer met een 'smiley' tegemoet en daarvoor hoeft de lezer geen taaldeskundige te zijn.

De Nederlandse taal is doorspekt van woorden die een eigen Surinaamse draai hebben gekregen de afgelopen decennia. En toch moeten leerkrachten hun leerlingen de Nederlandse taal leren, bijbrengen.

Maar, thuis dompelen diezelfde leerlingen weer onder in een ratjetoe van talen, Nederlands, Sranantongo, Engels, Saramaccaans, sms-taal, enzovoorts.

En daardoor werpen de taallessen op school feitelijk weinig vruchten af en als die leerlingen dan het internet op duiken, gaan msn'en en chatten, dan worden ze weer ondergedompeld in hun eigen taal en is de Nederlandse taal ver te zoeken. Dat werkt op latere leeftijd gewoon door met alle gevolgen van dien. Luister eens naar Assembleeleden. De meeste politici zijn niet in staat een volzin in correct Nederlands te spreken....

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
20 november 2016
Amsterdam-Paramaribo

Ter informatie: