zaterdag 11 juli 2020

NPS-hoofdbestuur draagt Marie Levens voor als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu wordt Silvano Tjong-Ahin

Voorzitter Rusland hekelt dat kandidate Beeldsnijder in de media door het slijk is gehaald...


Het hoofdbestuur van de Nationale Partij Suriname (NPS) heeft Marie Levens voorgedragen om Onderwijs, Wetenschap en Cultuur te leiden. Silvano Tjong-Ahin wordt minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu. De voordrachten zijn ondersteund door alle afdelingen van de NPS, die deel uitmaken van het congres. Dit bericht Starnieuws.

Het Congres is zaterdag 11 juli 2020 in partijcentrum Grun Dyari bijeengekomen om het besluit te nemen. Er was veel ruis ontstaan over namen die circuleerden.

Rusland heeft verslag gedaan van de namen die voorgedragen zijn.

Hij merkte op dat Danielle Beeldsnijder de meeste ondersteuning heeft gehad. De partijvoorzitter hekelde het feit, dat Beeldsnijder in de media door het slijk is gehaald. Zij heeft nadat er zoveel kritiek werd geuit, te kennen gegeven dat zij een pas op de plaats maakt. Zij kreeg een daverend applaus voor haar besluit. Het partijcongres heeft de kandidaten unaniem gekozen.

Maaltie Sardjoe geeft leiding aan nieuw Covid-19 Managementteam

'Lange rijen mensen dicht op elkaar voor sociale steun, dat zijn zaken die anders aangepakt zullen worden'


Het nationaal Covid-19 Managementteam onder leiding van Daniëlle Veira, directrice Directoraat Nationale Veiligheid, zal niet langer het initiatief nemen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Dit is gisteren meegedeeld tijdens de reguliere persconferentie. Er zal volgens Veira een overdracht plaatsvinden aan een nieuwe groep onder leiding van Maaltie Sardjoe, oud-directrice van de Regionale Gezondheidheidsdienst, RGD. Het huidige team zit nog tot donderdag aan. 

'Het is goed dat u weet dat we nu al met elkaar samenwerken. De meetings samen gaan doen om te gaan naar het moment waarbij wij tegen volgende week donderdag het nieuwe team kunnen installeren', zei Veira.

Volgens de directrice is gisteren het eerste gesprek geweest tussen de twee teams. Daarbij is door de huidige trekkers informatie verstrekt over de huidige stand van zaken op met name medisch en economisch gebied. Daarnaast is nagegaan wat er allemaal is gedaan in de afgelopen periode en hoe de toekomst eruit moet zien. Er zijn volgens Veira ook voorstellen gepresenteerd aan de groep die straks het roer overneemt.

Zowel Veira als Sardjoe verzekert, dat de overdracht zodanig zal plaatsvinden dat er geen hiaten zullen zijn bij het aantreden van het nieuwe managementteam.

'Het is de bedoeling van het transitieteam dat wij goede communicatie met de bevolking blijven behouden. Het garanderen van onze gezondheidszorg is primair, maar dat is een verantwoordelijkheid die we gezamenlijk zullen aanpakken om te komen tot een nieuw normaal', onderstreept Sardjoe. De komende dagen zijn er meer gesprekken tussen de leden van de twee teams.

Sardjoe zegt, dat er meer 'behaviour change communication' toegepast zal worden over het gehele land. Maar, ook de steun vanuit de overheid naar verschillende groepen zal aangescherpt worden. Met name de manier waarop het is gebeurd zal veranderen. Sardjoe: 'We hebben gezien dat er taferelen zijn geweest bij de sociale steun. De lange rijen en mensen die dicht op elkaar zijn geweest. Dat zijn zaken die anders aangepakt zullen worden.'

Taxi belandt bij inhaalmanoeuvre in een diepe trens langs Indira Gandhiweg

Taxichauffeur ramt bij invoegen pick-up en rijdt rechtstreeks in trens


Waterkant.net bericht vandaag, zaterdag 11 juli 2020, dat een taxi gistermiddag rond het middaguur in een diepe trens langs de Indira Gandhiweg in Suriname belandde, nadat de chauffeur bij het inhalen van een personenauto in botsing kwam met een pick-up. 

De taxi reed over de Indira Gandhiweg, komende uit de richting van Onverwacht en gaande richting Lelydorp. Net voor de Palisadeweg ging het mis. De chauffeur haalde een personenauto in en tegelijkertijd kwam een geparkeerde auto van de berm in tegenovergestelde richting plotseling op het wegdek. Om een botsing te voorkomen probeerde de taxichauffeur weer snel in te voegen op zijn rijhelft, maar ramde daarbij een pick-up van achteren.

De taxichauffeur verloor na de botsing de controle over het stuur en belandde met zijn auto rechtstreeks in de trens. Hij wist zelf ongedeerd uit het voertuig te komen. De taxi had aanzienlijke materiële schade, de pick-up had lichte schade.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto uit de trens te takelen en af te voeren.

Jachtopzieners kampen al jaren met gebrekking en tekort materieel

'Elke keer bedelen om brandstof en transport'


Jachtopzieners van de afdeling Natuurbeheer van de dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) kunnen door gebrek aan elementaire benodigdheden weer niet optimaal werken. Zij noemen onder meer werkkleding en -schoeisel en Covid-19 beschermende middelen. Het is volgens hen 'elke keer bedelen' om brandstof en transport, reguliere zaken om het werk naar behoren te kunnen doen. 

Deze en andere pijnpunten worden in een brief naar de media aangehaald, aldus de Ware Tijd zaterdag 11 juli 2020. Roy Ho Tsoi stelt namens de ontevreden medewerkers, dat het geenszins de bedoeling is om personen in een kwaad daglicht te stellen. Ze hopen dat de nieuwe regering de problemen zal oplossen.

De directe aanleiding om 'de lange stilte te verbreken', kwam nadat er onlangs zes personen zijn bevorderd, terwijl er nog rond de twintig al jaren op bevordering wachten. 'Op zich hebben wij geen probleem met dergelijke bevorderingen, maar als een groot deel niet is bevorderd, krijg je scheefgroei en dat maakt het functioneren nog slechter.'

De belangengroep zegt ernstig ontevreden te zijn over het beleid van directrice Leandra Woei van het ministerie. Er wordt willekeur toegepast bij bevorderingen. De groep stelt, dat de directrice haar nooit heeft durven spreken en totaal vervreemd is geraakt van haar personeel.

Een andere zaak die steekt is, dat minister Lekhram Soerdjan aan de kant is gezet, terwijl er over het beleid rond de jachtopzieners overleg met hem gaande was dat positief verliep. De belangengroep vindt, dat het vooruitzicht om een oplossing te brengen in zaken hiermee volledig is verdwenen. Volgens Ho Tsoi hadden de mensen vertrouwen in Soerdjan, omdat onder zijn leiding het tarief van daggelden voor reis- en verblijfkosten bij het veldwerk is verhoogd van van Srd 14 naar Srd 50. Daarmee is gehoor gegeven aan een jarenlange noodkreet van de werknemers. Hoewel de jachtopzieners dit bedrag bij lange na niet voldoende vinden, zijn ze tevreden en hadden ze gehoopt dat ook andere wensen gerealiseerd zouden worden.

Door de beperkte voorzieningen om het werk te doen, laat de natuurbescherming volgens de vereniging te wensen over. Natuurbeleid is kennelijk geen prioriteit is op het ministerie. Dat de dienstuitoefening niet verloopt zoals het hoort, wordt op het conto van de werkers geschreven en worden zij "onterecht" rancuneus behandeld.

Paramaribo Zoo opent weer haar poorten

'We moeten open, want we zullen niet tot in lengte van dagen kunnen leven van donaties'


In navolging van vele organisaties zal ook de Paramaribo Zoo weer haar poorten openen voor bezoekers. Vanaf maandag 13 juli is de dierentuin weer toegankelijk voor het publiek, aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 11 juli 2020. 

Directeur John Altenberg laat weten, dat de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus in acht genomen zullen worden. Aan de poort zullen personen met griepverschijnselen niet worden toegelaten. Een andere maatregel is dat van elke bezoeker de temperatuur zal worden opgemeten.

De directeur zegt dat de 1.5 tot 2 meter afstand ook nageleefd zal moeten worden. 'We moeten open, want we zullen niet tot in lengte van dagen kunnen leven van donaties.'

Altenberg begrijpt dat als een familie de tuin bezoekt deze niet uit elkaar gehouden kan worden. De directeur doet een beroep op de bezoekers om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen door niet onder een tent plaats te nemen, waar al een andere groep zit. Altenberg kijkt hoopvol uit naar de eerste bezoekers.

Centrale Markt maandag 13 juli weer open

'Standgeld over de periode waarin niet verkocht is, wordt kwijtgescholden'


Volgens de Ware Tijd vandaag, zaterdag 11 juli 2020,voelen marktkooplieden zich in de steek gelaten. Ze worden niet gehoord door de marktmeester en niet door de overheid. Sinds 14 maart zitten ze - met een onderbreking van twee dagen - zonder inkomsten, omdat door de Covid-19-maatregelen de Centrale Markt gesloten is. Gisteren verzamelden zij zich bij het pompgemaal aan de Waterkant, maar het geplande protest werd afgeblazen na de mededeling van marktmeester John Lecton, dat de markt maandag weer opengaat. 

De voorzitter van de Belangenorganisatie Centrale Markt Paramaribo, Lieuw Choy, neemt genoegen met de mededeling maar blijft boos omdat de verantwoordelijke instanties en de marktmeester lange tijd niets van zich hebben laten horen. Volgens hem waren de marktkooplui de eerste groep die werd getroffen door de coronamaatregelen in maart.

Hij noemt het onrechtvaardig, dat ondanks dat de marktventers geen inkomen hebben zij gewoon hun standgeld moeten doorbetalen. Vanaf maart is dat totaal bijna Srd 1.500. 'En een dag te laat betalen wordt bestraft met een boete van Srd 100. Vandaag zouden we na een oproep op Facebook in actie gaan. Prompt krijgen we zonet te horen dat de markt opengaat. Waarom kon dat - net zoals met andere bedrijven - niet veel eerder, zodat we konden verdienen?' 

Marktmeester John lecton sprak de teleurgestelde marktkooplieden toe, maar verschuilt zich weer achter de mededeling, dat hij louter handelt op instructie van zijn superieuren. Eerder opengaan van de markt zat er volgens hem niet in. 'Pas donderdagavond kreeg ik groen licht van directeur Daniëlle Veira van het Directoraat Nationale Veiligheid en districtscommissaris Mike Nerkust. Ik roep jullie op om zaterdag te komen schoonmaken en maandag met mond- en neusbedekking en handgel met uw handelswaar te komen.'

Lecton wil alle oude vergunningen nog voordat de nieuwe regering aantreedt verlengen. Stands die kapot zijn worden gerepareerd, want elke standhouder heeft recht op een goede plek. Zijn aankondiging dat het standgeld over de periode waarin niet verkocht is, zal worden kwijtgescholden bracht verademing onder de marktventers

'Binnenland niet voorbereid op een explosieve toename Covid-19'

MZ-directeur Jintie: 'Alles is nog niet in kannen en kruiken'


Het binnenland is niet voorbereid op een explosieve toename van het nieuwe coronavirus. De Medische Zending (MZ) houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten, maar volgens directeur Herman Jintie is nog niet alles in kannen en kruiken, zo zei hij gisteren tijdens de persconferentie van het Covid-19 Managementteam  aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 11 juli 2020. 

Op dit moment is zijn organisatie bezig locaties in kaart te brengen waar geavanceerde faciliteiten kunnen worden geplaatst om grote groepen ernstig zieke mensen op te vangen en goede zorg te bieden voordat ze worden overgebracht naar Paramaribo. 'We hebben die situatie nog niet, maar ik hoop dat we binnenkort zo ver zijn om de zorg te garanderen.'


Jintie zei, dat Stoelmanseiland en Lawatabiki geschikt zijn voor soortgelijke faciliteiten. Volgens hem zijn vooral de dorpen in het oosten een grote uitdaging, maar tot nu toe wordt de situatie goed gemonitord.

MZ richt zich meer op dorpsgemeenschappen en mobiele populaties van onder anderen goudzoekers. In de afgelopen periode heeft MZ verschillende missies uitgevoerd naar diverse dorpen en leefgemeenschappen. Daarbij is een aantal positieve gevallen geregistreerd en is er ook zorg geboden. Hij noemde als voorbeeld de epidemiologische missie die is uitgevoerd in Antonio do Brinco. Dat gebied is volgens hem intussen goed onder controle. 'De gevallen die er waren zijn niet veel ernstiger geworden. Er zijn wel mensen met milde verschijnselen geïdentificeerd in Antonio do Brinco en de omliggende dorpen. Het zijn geen ernstige gevallen.'

Hij voegde eraan toe, dat artsen van de Medische Zending ongeveer een week zijn gebleven om de situatie te bekijken en dat niemand uit dat gebied afgevoerd hoefde te worden.

Vandaag vertrekt een grote missie naar Stoelmanseiland om het hele gebied af te kammen.

Jintie zei verder, dat mede door de explosieve stijging in Frans-Guyana en de beweging van de mensen naar de verschillende dorpen, er met de Fransen is afgesproken dat de samenwerking met MZ hechter wordt. Doordat de rivier is afgesloten kunnen de diensten van de twee landen niet samen optrekken, maar er zal wel samen worden gewerkt. 'Onze teams kunnen elkaar fysiek niet zien, maar we zullen met de digitale mogelijkheden elkaar proberen te voorzien van informatie.'

Twee personeelsleden Huize Ashiana positief gesteld op Covid-19

Directie treft extra maatregelen om verspreiding op werkvloer tegen te gaan


Bij Huize Ashiana zijn twee personeelsleden positief gesteld op Covid-19. De directie heeft extra maatregelen getroffen om te voorkomen dat meer mensen geïnfecteerd raken. In een circulaire aan het personeel is benadrukt dat de veiligheidsmaatregelen bedoeld zijn om verspreiding op de werkvloer tegen te gaan, aldus bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 11 juli 2020. 

De bond wil echter meer informatie over de situatie en wil weten hoe het staat met besmettingsgevaar en de veiligheid van het personeel en de bewoners. Niemand die ziekteverschijnselen heeft zoals koorts, hoesten, niezen of benauwdheid, wordt tot de instelling toegelaten.

Iedereen is verplicht om een mond-neuskap op te hebben. Handhygiëne en het houden van een afstand van 2 meter afstand geldt voor eenieder die het terrein betreedt, stelt de directie in de circulaire. Bezoek mag niet in gesloten ruimten en mag alleen als de bewoners ervoor kiezen om bezoekers te ontvangen. Er wordt een lijst opgesteld van bewoners die toestemming geven om bezoek te ontvangen.

De directie benadrukt dat verantwoordelijk gedrag binnen, maar ook buiten de instelling superbelangrijk is. Eenieder wordt gevraagd om bij te dragen opdat Covid-19 minimale impact heeft op de instelling.

De vakbond bij Huize Ashiana zou over deze kwestie willen praten met de leiding. Tot nu toe heeft de bond geen informatie gekregen. De bond wil weten welke maatregelen er getroffen zijn om de ruimten te ontsmetten. Personeelsleden zijn bang voor hun veiligheid.

De bond vindt dat niet alleen autoriteiten op de hoogte gesteld moeten worden, maar de zaak moet goed worden besproken met het personeel. Overwogen wordt om het werk neer te leggen als er geen duidelijkheid komt.

Brunswijk schrijft niet één, niet twee, maar drie keer geschiedenis

Brunswijk is kortst zittende voorzitter van de Assemblee....


Het Dagblad Suriname meldt vandaag, zaterdag 11juli 2020, dat ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk recent geschiedenis schreef door als eerste persoon uit de marrongemeenschap voorzitter te worden van De Nationale Assemblee (DNA). Wanneer hij komende maandag tot vicepresident wordt gekozen, zal hij weer geschiedenis schrijven als de eerste vicepresident van marron-komaf. Maar, hij gaat dan tegelijkertijd voor de derde keer de geschiedenisboeken in. Ditmaal als de kortst zittende voorzitter van de DNA. 

Brunswijk werd op 29 juni bij acclamatie gekozen tot voorzitter van het hoogste collega van Staat en zal bij zijn installatie op 16 juli precies 17 dagen in functie zijn geweest.

In de galerij zal conform protocol wel de foto van Brunswijk worden onthuld en bijgezet en zal hij hierdoor ook prijken aan de muur van gewezen Assembleevoorzitters.

Zijn partijgenoot Marinus Bee wordt dan zijn opvolger als assembleevoorzitter. Daarvoor zullen wederom weer verkiezingen binnen het parlement moeten worden gehouden. VHP'er Dew Sharman fungeert tot dan als voorzitter, terwijl Gregory Rusland, NPS, opschuift tot fungerend DNA-vicevoorzitter.

Inauguratie nieuwe president Santokhi en vicepresident Brunswijk donderdag 16 juli

Strenge veiligheids- maatregelen worden getroffen, ook vanwege Covid-19


De inauguratie van de nieuwe president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk vindt donderdag 16 juli plaats. De voorbereidingen worden door De Nationale Assemblee en andere betrokkenen getroffen voor de plechtige bijeenkomst. Vooraf hieraan vindt de verkiezing van de twee maandagochtend om tien uur plaats. Voor beide bijeenkomsten worden er strenge maatregelen getroffen die te maken hebben met Covid-19 en veiligheid, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 11 juli 2020. 

De buitengewone openbare vergadering zal door de STVS uitgezonden worden die 'live feed' beschikbaar zal stellen aan de overige televisiestations. Er zijn beperkingen vastgesteld voor de media. Foto's zullen door De Nationale Assemblee beschikbaar worden gesteld aan de media. Hierover is  ontevredenheid bij foto-journalisten.

Hoewel er geen tegenkandidaten zijn ingediend, moeten op de vergadering minstens 34 Assembleeleden aanwezig zijn om de president en de vicepresident te kunnen kiezen. De BEP (2 zetels) heeft reeds eerder toegezegd de ondersteuning te zullen geven. De samenwerkende coalitie heeft 33 zetels.

Na de overdracht van de regeermacht door president Desi Bouterse, volgt een gemotoriseerd defilé van de politie en het Nationaal Leger. De nieuwe president zal geflankeerd door de korpschef en de bevelhebber van het Nationaal Leger de passerende gemotoriseerde eenheden gadeslaan. In een dagorder is aangegeven wie allemaal betrokken zijn bij de organisatie. De komende week vinden er oefeningen plaats.

Starnieuws verneemt dat aan de eenheid van het Korps Politie Suriname toegevoegd worden pelotons van de douane, Korps Penitentiaire Ambtenaren, Brandweer en het Korps Beveiliging en Bijstandsdienst.

Als verdere financiële noodsteun uitblijft, raakt kas regering Curaçao snel leeg

Eind september negatieve liquiditeit  - Rest van jaar nog 387 miljoen nodig


Begin juli had het Land Curaçao, mede dankzij eerdere tranches uit Nederland, nog +170,3 miljoen gulden in kas. Maar, als verdere financiële noodsteun uitblijft, raakt dit snel op. Eerst tot +103,2 miljoen eind juli. In de maanden die volgen stevent Curaçao af op een negatieve liquiditeitspositie, zo blijkt uit de prognose van Financiën, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 11 juli 2020. 

Eind augustus bedraagt de stand nog maar +27,3 miljoen, een maand later staat de overheid met -51,3 miljoen in het rood. Dit komt omdat de verwachte inkomsten - en vooral de belastingopbrengsten - zwaar achterblijven en lang niet voldoende zijn om alle uitgaven te dekken.

Terwijl de maandelijkse overheidsuitgaven meestal rond de 152 miljoen schommelen, komen de ontvangsten momenteel niet verder dan 76 miljoen (augustus) en 110 miljoen (december). Aldus de liquiditeitsprognose. Daarmee bedraagt het saldo van de Curaçaose overheid voor juli -67,2 miljoen gulden, gevolgd door -75,9 miljoen in augustus en opnieuw -78,7 miljoen in september. Curaçao ontving tot nu toe tweemaal liquiditeitssteun van Nederland. Daar was volgens het overzicht van Financiën bij de afgelopen maandwisseling nog 116 miljoen van over.

De ‘eigen’ liquiditeitsstand bedroeg 54,3 miljoen; samen is dat 170,3 miljoen. Zónder verdere noodhulp - die de Nederlandse regering-Rutte heeft verbonden aan een groot aantal vergaande voorwaarden, waaronder politieke instemming met de door Curaçao, Aruba en Sint Maarten gewraakte ‘Consensusrijkswet Caribische Hervormingsentiteit’ - wordt het plaatje spoedig een stuk negatiever. In dat geval, dus zonder de derde tranche van Nederland, is er na september minder dan nul in overheidskas, en dat loopt op tot -387 miljoen eind december.

Bij een kastekort staat de overheid in het krijt bij de Centrale Bank CBCS en lokale commerciële banken (voor zover dit tijdelijk wordt toegestaan) en kunnen op den duur géén uitgaven worden gedaan. 

Staatssecretaris Knops wil snel oprichting Caribische Hervormingsentiteit

Entiteit wordt een samenwerking tussen de landen 

Knops gaat er vanuit dat het plan positief aan de drie Staten wordt voorgelegd


Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) moeten snel de plannen voor een consensusrijkswet bij hun parlementen indienen, zodat de Caribische Hervormingsentiteit kan worden opgericht. Dat zei staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties op de persconferentie na de Rijksministerraad (RMR) gisteren, aldus vandaag, zaterdag 11 juli 2020, het Antilliaans Dagblad.


Knops gaat er daarbij vanuit dat het plan positief aan de drie Staten wordt voorgelegd. In de RMR is de premiers hiervoor commitment gevraagd. 'We waren het niet over alle punten eens. Maar, we hebben niet veel tijd en we moeten goede keuzes maken.'

Ook in Nederland moet het aan het parlement, de Staten-Generaal, worden voorgelegd. De premiers waren het volgens de staatssecretaris met hem ‘over veel al eens’, zoals de noodzaak van hervormingen.

De op te richten entiteit krijgt de beschikking over 500 miljoen euro, waarbij ook ‘apparaatskosten’ horen. Dit bedrag is voor de drie landen samen, dus er is geen bedrag per land vastgesteld. Voor de kortere termijn is 100 miljoen beschikbaar, dat bovenop de 500 miljoen komt. Op nog kortere termijn krijgen de landen tot 15 juli de tijd om aan de andere voorwaarden te voldoen, waarmee zij alvast de volgende tranche kunnen krijgen.

Knops ontkent dat er alleen Europees Nederlandse bestuurders in de entiteit worden benoemd. 'De entiteit wordt bemenst met Nederlandse en Caribische expertise, er komt een toezichtorgaan en een bestuur. We streven naar representativiteit.'

Het op te richten zelfstandig bestuursorgaan krijgt wel een Nederlandse juridische basis, maar is volgens de bewindsman een samenwerkingsverband tussen de vier landen.

Klesch Group tot 14 juli de tijd van Curaçaose regering

'Geen totale duidelijkheid over overname Isla, dan worden onderhandelingen gestopt'


De Curaçaose regering heeft de Klesch Group tot 14 juli de tijd gegeven om ‘totale duidelijkheid’ te geven over de overname van de raffinaderij. Gebeurt dat niet, dan worden de onderhandelingen gestopt. Dat heeft minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling (MEO) gisteren gezegd tijdens een persconferentie in antwoord op vragen van de media, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 11 juli 2020.

.Martina was heel stellig en liet er geen twijfel over bestaan, dat er nu echt knopen doorgehakt moeten worden. De regering heeft er begrip voor dat Klesch wat meer tijd nodig heeft na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, maar aan het geduld komt nu een eind.

Martina: 'We wilden eind juni weten waar het eiland aan toe is, maar op verzoek van Klesch hebben we dat met twee weken uitgesteld.'

De MEO-minister schetst twee mogelijke scenario’s: of Curaçao krijgt geruststellende antwoorden en er komt een compromis met Klesch, of er blijft twijfel bestaan over een werkelijke overname door de Amerikaanse groep.In dat laatste geval trekt de Curaçaose regering een streep. 'Dan stoppen we de onderhandelingen. Dan gaat een nieuw proces van start met andere geïnteresseerde partijen.'

Hoe de zaak ook uitpakt, uiterlijk 14 juli heeft de Curaçaose bevolking duidelijkheid. Martina: 'Als we doorgaan met Klesch, willen we weten op welke manier.'

In de laatste week van juni zei premier Eugene Rhuggenaath (PAR) ‘niet de luxe van tijd’ te hebben. Ongeveer 500 van de ruim 900 Isla-medewerkers zijn per 1 juli in dienst getreden bij Curaçao Refinery Utilities (CRU), dochtermaatschappij van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK). CRU richt zich tot een overname op de opslag van olie en olieproducten.

Met Klesch is exclusiviteit overeengekomen, zolang de onderhandelingen lopen. Contractueel zijn er twee data voor een overname vastgelegd: 30 juni en 31 december. Nu de eerste datum niet haalbaar is gebleken, wil de regering wel weten of de deal nog doorgaat en wat dan de datum van overdracht wordt. Dat is belangrijk om toe te kunnen werken naar het moment van opstarten van de raffinaderij.

Destijds gaf interim-directeur Marcelino de Lannoy van Refineria di Kòrsou (RdK) al aan dat van de Klesch Group nadrukkelijk een duidelijke commitment zal worden gevraagd. In de laatste week van juni luidde de boodschap van verschillende betrokkenen dat Klesch nog serieus interesse had.

Arubaanse premier Wever-Croes hoopt spoedig tot een akkoord te komen met Nederland

'Ik streef naar een snel akkoord om uit de stagnatie te komen'


Minister-president Evelyn Wever-Croes verwacht in de loop van volgende week tot een akkoord te komen om de weg vrij te maken voor de derde tranche liquiditeitssteun in de vorm van zachte leningen. Dat zei ze gisteren na afloop van de Rijksministerraad (RMR), aldus vandaag, zaterdag 11 juli 2020, het Antilliaans Dagblad

'Ik heb uitgelegd dat we voor deze ingrijpende maatregelen meer tijd nodig hebben dan drie dagen. Daar was begrip voor en we praten de komende dagen verder', aldus de premier.

Over het ‘landenpakket’ dat afgelopen maandag ook in Oranjestad op de digitale mat plofte, zei de premier na afloop van de RMR dat het nog niet gelukt was om er binnen vier dagen over te beslissen maar dat ze al over een dag of vijf denkt het verlossende ‘ja’ te kunnen uitspreken. 'Ik streef naar een snel akkoord om uit de stagnatie te komen.'


Ook Aruba krijgt bij een akkoord te maken met de hervormings- annex investeringsentiteit die gaat beslissen over de toewijzing van 500 miljoen euro aan de drie CAS-landen teneinde het bedrijfsleven op poten te krijgen en het land weerbaar te maken voor volgende economische schokken. Hervormingen heeft het eiland overigens al in een vroeg stadium doorgevoerd, benadrukte de premier.

'We hebben gekort op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en bewindslieden, en we hebben flink gesneden in de zorg. We vinden het ontzettend belangrijk om weerbaar te worden.'

Ze hebben op Aruba altijd zelf hun boontjes kunnen doppen, zei ze. Covid-19 stak daar een stokje voor. 'Maar liefst tachtig procent van onze economie verdampte in een week tijd.'


Reden dat de premier zei dankbaar te zijn dat de grenzen met Amerika ‘juist vandaag’ weer waren geopend. De meeste toeristen van Aruba komen uit de Verenigde Staten. Het was, zo vervolgde ze, niet gemakkelijk te accepteren dat na de lockdown en het stilvallen van de inkomsten geld moest worden geleend van Nederland. Daar kwam ook nog eens bij dat haar kabinet met schulden van vorige regeringen had te kampen waardoor niet meer geleend kon worden op de kapitaalmarkt, zei ze.

'Curaçao en Sint Maarten hebben het voorstel ‘niet aanvaard’

Staatssecretaris Knops: 'Komende jaren zal financiële hulp Nederland nodig blijven'


Curaçao en Sint Maarten hebben het voorstel ‘niet aanvaard’, schrijft staatssecretaris Raymond Knops aan de Tweede Kamer, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 11 juli 2020.

'Aruba heeft verzocht om enkele dagen uitstel, om een steviger draagvlak te kunnen organiseren binnen het land.'

Met de Arubaanse regering wordt het gesprek over het voorstel de komende dagen dan ook voortgezet, wat Knops betreft ‘gericht op het afronden van de besluitvorming in de komende week’.Tijdens de Rijksministerraad (RMR) van gisteren lag ter besluitvorming een integraal voorstel voor verdere liquiditeitssteun, hervormingen en investeringen, inclusief een daaraan verbonden pakket aan voorwaarden op tafel. Met Nederlands geld hebben de landen de ergste nood in verband met de coronacrisis kunnen lenigen.


'Maar, enig perspectief dat zij het op overzienbare termijn zullen redden zonder deze hulp is er niet. De komende maanden en waarschijnlijk zelfs jaren zullen financiële ondersteuning en hulp uit Nederland dan ook nodig blijven.'

Het kabinet-Rutte ‘is bereid die ondersteuning te bieden’. Maar, de sociaaleconomische en financiële situatie waarin de Caribische landen verkeren ‘dwingt ons tot een andere aanpak’, aldus Knops aan de Kamer. Een aanpak die borg staat voor concrete resultaten. 'Er is geen ruimte meer voor verder uitstel van hervormingen die al langere tijd hard nodig zijn, maar om uiteenlopende redenen nooit tot uitvoering zijn gekomen.'


Daarom worden voorwaarden gesteld aan begrotingssteun vanuit Nederland, om te zorgen dat de overheden resultaten bereiken ten aanzien van financieel beheer en goed bestuur.

De bewindsman stelt dat Nederland ook bereid is Curaçao, Aruba en Sint Maarten te ondersteunen bij het doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen en het realiseren van investeringen. 'Als Nederland de komende jaren met veel belastinggeld garant staat, willen we zeker weten dat we de landen met de beschikbaar gestelde middelen weerbaarder en veerkrachtiger maken. In het belang van álle inwoners.' 

Knops heeft gisteren direct de Kamer geïnformeerd over de RMR van die dag.

Minister van Mijnbouw Peru verwacht eind juli weer volledige capaciteit mijnen

Zeker 1.000 mijnwerkers testten positief op nieuwe coronavirus 


De Peruaanse minister van Energie en Mijnen, Susana Vilca, zei dat de mijnwerkers van Peru op weg zijn om eind juli weer met 100% capaciteit te werken, nadat de regering vorige week een landelijke lockdown van het coronavirus heeft beëindigd.

Vilca vertelde verslaggevers: 'We kunnen aan de vraag naar stroom zien, dat de activiteiten geleidelijk terugkeren naar normaal, hoewel er altijd een bepaald aantal geïnfecteerde werknemers is, omdat we niet weten hoe het virus zich zal gedragen. We zijn ervan overtuigd dat de productie  eind juli weer op 100% zal zijn en tegen december zien we een groot herstel.'

Peru, het meest getroffen land in de regio na Brazilië, heeft tot nu toe 316.448 gevallen van coronavirus en 11.204 sterfgevallen als gevolg van coronavirus gemeld.

Minstens 1.000 mijnwerkers testten positief op het nieuwe coronavirus bij operaties, waaronder Antamina, Chinalco's Toromocho, Nexa Resources en Minsur.

(Suriname Mirror/SteelGuru/Twitter)

Nieuwe kikkersoort Phrynopus remotum ontdekt in Peru

Kikkers beginnen nooit als kikkervisjes, maar komen rechtstreeks uit de eieren als kikkertjes


De oostelijke hellingen van het Andesgebergte in het centrum van Perú behoren tot de meest afgelegen plaatsen ter wereld. Op een hoogte van 12.000 voet blijven enkele stukken nevelwoud hangen, die de rotsachtige grond en graslanden bedekken. 

Verspreid over die graslanden staan ​​stenen, omgeven door mossen en korstmossen. En verborgen onder die stenen zijn kleine, bruingrijze kikkers met korte ledematen en stevige lichamen. Ze leven niet in de buurt van water, dus beginnen ze nooit als kikkervisjes. In plaats daarvan komen ze rechtstreeks uit de eieren als kikkertjes.

Deze unieke kikkers bestonden mogelijk al eeuwen onder die stenen. Maar, ze waren tot nu toe onbekend voor de wetenschap. Alessandro Catenazzi, bioloog aan de Florida International University (FIU) bij het Institute of Environment, en een team in Peru hebben met succes de nooit eerder gedocumenteerde kikkersoort in de Peruaanse hooglanden geïdentificeerd en deze Phrynopus remotum genoemd.


'Je kunt niets voor een soort doen als je niet weet dat het bestaat,' zei Catenazzi. 'Als wetenschappers is het beschrijven en benoemen van een soort de eerste stap om hem te helpen redden.'

Germán Chávez en Luis Alberto García Ayachi verrichtten veldwerk toen ze enkele kikkers tegenkwamen. Op het eerste gezicht vielen ze niet per se op. De kikkers lijken veel op andere kikkers die op grote hoogte leven, waar de temperatuur en het zuurstofgehalte lager zijn. Vanwege een fenomeen dat convergente evolutie wordt genoemd, zullen verschillende soorten zich op vergelijkbare manieren aanpassen aan een bepaalde omgeving. Kikkers die op lagere hoogten leven - waar bomen staan ​​- hebben schijven op hun vingers en tenen om ze te helpen klimmen en bewegen. Op grotere hoogte hebben kikkers die schijven meestal niet. Ze hebben geen slanke lichamen. Ze hebben geen ogen die zo groot zijn. Ze leven in mossen of onder stenen, ze hebben die specifieke genetische aanpassingen niet nodig. Elke kikker die onder die stenen leeft, is echter niet hetzelfde. Catenazzi weet dit beter dan de meeste.

Gedurende zijn carrière bracht hij tijd door in musea die de kikkers van de wereld bestudeerden en in het veld op zoek naar plaatsen waar een dodelijke schimmelziekte nog geen amfibiepopulaties heeft getroffen. Met inbegrip van deze laatste vondst heeft hij geholpen bij het ontdekken en benoemen van 33 nieuwe soorten.

In het laboratorium heeft Catenazzi het DNA van de betreffende kikker geëxtraheerd en gesequenced en bevestigd; dat het in feite een volledig unieke en nieuwe soort was. Vervolgens construeerde hij een evolutionaire boom. Als een stamboom die verschillende familieleden traceert - grootouders, tantes, ooms, neven en nichten - keek de stamboom die Catenazzi creëerde naar verwantschap die honderdduizenden tot miljoenen jaren omvat. Het laat zien hoe nauw de nieuw benoemde soort verwant is aan andere soorten in hetzelfde geslacht, Phrynopus.

Phrynopus remotum verwijst naar de afgelegen plek waar de kikkers worden gevonden, die alleen kunnen worden bereikt na dagen reizen over wegen, te paard, langs wandelpaden en de steile hellingen van de berghelling. Maar, zoals Catenazzi opmerkt, alleen omdat deze plek tegenwoordig afgelegen is, wil nog niet zeggen dat het altijd zo zal blijven.

De hooglanden en nabijgelegen gebieden worden bedreigd door de snelle uitbreiding van menselijke activiteiten. Zelfs verstoppen onder een steen zal de kleine kikker niet redden als er een weg wordt aangelegd of het land wordt gebruikt voor landbouw. Maar, nu wetenschappers weten dat deze kikkers bestaan, kan de instandhouding beginnen.

'Met de kennis van deze soort kunnen we mensen overtuigen van de waarde van dit gebied. We kunnen zeggen hier is een soort en die wordt nergens anders op aarde gevonden', zei Catenazzi. 'Dat kan mensen ervan overtuigen, dat dit specifieke gebied waarde heeft en moet worden beschermd zodat deze kikker kan blijven bestaan.'

(Suriname Mirror/Peer/EcoWatch/Florida International University)

'Menselijke kolibries' bevorderen de sociale afstand in Colombia

Mensen gekleed als kolibries voeren 'Alas de Distancia' uit


'Menselijke kolibries' bevorderen de sociale afstand in Colombia. Het programma wordt ondersteund door de burgemeester van Bogota, tegen de verspreiding van Covid-19.

Mensen gekleed als kolibries voeren 'Alas de Distancia' uit, een programma om fysieke afstand te bevorderen als preventieve maatregel tegen de verspreiding van Covid-19 in Colombia. 
(Suriname Mirror/AFP)

Colombia verloor 159.000 hectare bosgebied ter grootte van Sao Paulo in 2019

'De resultaten zijn veelbelovend, maar dit is geen triomfalistische boodschap'


Colombia verloor 159.000 hectare bos - een gebied zo groot als de Braziliaanse megastad Sao Paulo - door ontbossing in 2019, volgens een officieel rapport dat donderdag 9 juli 2020 werd gepresenteerd. Hoewel aanzienlijk, betekent dit een vermindering van de ontbossing met 19 procent in vergelijking met de 197.000 hectare die in 2018 is vernietigd. In 2017 was dat 219.000. 

'We zijn erin geslaagd een groeiende trend van ontbossing te beheersen', zegt Maria Claudia Garcia, de onderminister van Milieu en Duurzame Ontwikkeling. 'De resultaten zijn veelbelovend, maar dit is geen triomfalistische boodschap.'


Yolanda Gonzalez, directeur van het Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), zei dat het 'goed nieuws' was.

Ongeveer 62 procent van de ontbossing vond plaats in de Amazone, 's werelds grootste regenwoud dat zich uitstrekt over Colombia, Brazilië, Ecuador, Peru en Venezuela. Het verlies van bos was het ergst in afdelingen die waren getroffen door gewapende criminele groepen.

Edersson Cabrera, de coördinator van het woudsysteem van IDEAM, wees echter op de 'aanzienlijke vertraging' in het Amazonegebied, die in 2018 goed was voor 70 procent van de ontbossing van het land. De belangrijkste oorzaken van verlies van bossen zijn een toename van landbouwgrond, illegale houtkap en mijnbouw en drugsplantages, die volgens de Verenigde Naties in 2019 goed waren voor 154.000 hectare.

Colombia, een van de meest biodiverse landen ter wereld, heeft toegezegd de ontbossing in de Amazone in 2020 tot nul terug te brengen, hoewel deskundigen betwijfelen of het die doelstelling realistisch kan halen.

(Suriname Mirror/Phys.org/Twitter)

Dood van oudere Braziliaanse inheemsen door Covid-19 brengt talen en traditionele cultuur in gevaar

Aripã e Katica, Karipuna, in Rondônia, 2019 (Fabio Tito/G1)
Guajajaras hebben festivals om traditie te behouden en Karipunas historische tatoeages


De dood van oudere inheemse mensen door Covid-19 brengt de talen en traditionele cultuur in gevaar die verloren zouden kunnen gaan zonder gered te worden in Brazilië, waarschuwt vrijdag 10 juli 2020 de nieuwswebsite G1. Het wijst erop dat in het Zuid-Amerikaanse land meer dan 200 moedertalen worden gesproken, waarvan er vele door de oudsten zijn bewaard. 

De Guajajaras hebben festivals om de traditie te behouden en de Karipunas hebben historische tatoeages. De site benadrukt, dat de ziekteverwekker meer ouderlingen doodt, een historische bron van de Braziliaanse inheemse bevolking.


De oude Guajajara, in de staat Maranhão (noordoosten), zingen de rituelen. In het Karipuna-dorp Rondônia State (west) hebben Katica en Aripã bijvoorbeeld traditionele tatoeages en onderhouden ze de Tupi-Kawahib-taal. De lang levenden, die de jongeren onderwijzen, lopen het risico te overlijden. De inheemse oudsten verliezen gemiddeld een decennium aan leven als gevolg van het SARS-CoV-2-virus, zo blijkt uit een onderzoek.

G1 zegt dat er geen officieel evenwicht is tussen sterfgevallen van inheemsen aan Covid-19 naar leeftijd.

Volgens het Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) van het ministerie van Volksgezondheid zijn er tot 9 juli 187 doden geregistreerd. Happy, zoals Lana bekend stond, stierf in mei aan Covid-19. Iets meer dan een maand later verloor Río Negro ook Poani Higino Pimentel Tenorio. 'Tenorio de belangrijkste leider van het Tuyuka-volk en was hij 20 jaar lang de leraar van de oorspronkelijke taal voor de jongsten.'

(Suriname Mirror/Prensa Latina/G1.Globo)

Brazilië: LGBTQ-groep verbergt zich voor Covid-19 virus in kraakpand te Copacabana

Zelfopgelegde lockdown manier voor traditioneel gemarginaliseerde groep om Covid-19-risico's te minimaliserenOp een binnenplaats, een paar blokken van het strand van Copacabana in Rio de Janeiro, gaan een dozijn mensen op gebroken banken zitten onder een spandoek met de tekst 'Cure Your Prejudice'. Ze staan ​​voor het geïmproviseerde podium waarop een transgendervrouw verschijnt in een korte, strakke jurk en optreedt met een lied over de zichtbaarheid van transgenders. Het is een standaard zaterdagavond in coronavirus tijden in het kraakpand, dat bekend staat als Casa Nem. 

Het gebouw met zes verdiepingen herbergt ongeveer 50 LGBTQ-mensen die de pandemie achter gesloten deuren vermijden. Ze ontvangen schenkingen van voedsel en mogen niet weggaan, tenzij ze in een medisch noodgeval of andere uitzonderlijke omstandigheden verkeren.

Zelfopgelegde lockdown is een van de weinige manieren waarop deze traditioneel gemarginaliseerde groep Covid-19-risico's heeft geminimaliseerd, terwijl anderen kwetsbaar blijven op straat. 'Op basis van de ervaring die we hadden tijdens de aids-epidemie, toen we ervan werden beschuldigd de vector van het virus te zijn en moesten sterven, beschermen we nu de gemeenschap', zegt Indianara Siqueira, 49, een transgender sekswerker en activiste die Casa Nem leidt.


In 2016 nam haar organisatie het gebouw over met kleine slaapkamers, gedeelde badkamers en een grote gemeenschappelijke keuken. De bewoners vonden het vies en verlaten, waaronder een kamer met kunstwerken, bronzen bustes en taxidermie.

Casa Nem werd een toevluchtsoord voor LGBTQ-slachtoffers van geweld en degenen die, afgewezen door hun familie, nergens kunnen wonen. Nieuwe bewoners tijdens de pandemie moeten zich 15 dagen lang isoleren op een van de verdiepingen van het gebouw om er zeker van te zijn dat ze geen symptomen ontwikkelen voordat ze volledig lid worden van de gemeenschap.


Terwijl sommigen hun toevlucht vonden in Casa Nem, zitten anderen zoals transgender-prostituee Alice Larubia, 25, vast op straat, druk bezig om genoeg te verdienen om rond te komen. Normaal gesproken lacht en grapte Larubia serieus als ze haar toekomst na de pandemie bespreekt. Ze wil uit de prostitutie en vindt het leuk om in een schoonheidssalon te werken.

Gegevens van de Braziliaanse Crossdresser en Transgender Association laten zien, dat ongeveer 90% van de mensen die het vertegenwoordigt sekswerkers zijn vanwege gebrek aan kansen en discriminatie op de arbeidsmarkt.

Na een maand in quarantaine thuis met wat financiële steun van familie, hervatte Larubia het werk in Niteroi, een stad aan de overkant van de baai van Rio.
Ze houdt handdesinfecterend middel in haar tas en draagt ​​een masker in het openbaar vervoer, maar zei dat ze dat niet kan tijdens het werk. Ze verdient ongeveer $ 15 per nacht, minder dan de helft van haar betaaldag voor het uitbreken van de uitbraak. 'Ik ben bang', zei ze. 'Ik weet dat ik risico loop.'

Terug in Casa Nem brengen de bewoners hun dagen door met koken en chatten, spelletjes spelen en workshops organiseren. Ze willen het gebouw graag verlaten als het eenmaal veilig is. 'We hebben onze activiteiten uitgebreid om onze psychologische toestand te verbeteren', zegt Micaelo Lopes, een 22-jarige transgender man. 'Het is een heel spannend moment waarop we wachten om te zien wat er daarna gaat gebeuren, zonder het echt te weten.'

(Suriname Mirror/Associated Press/YouTube/Twitter)

Braziliaanse Miss Martha Rocha (87) overleden - Miss Universe titel werd haar geweigerd in 1954 vanwege een paar lichamelijke inches...

(Bron foto: Arquivo Nacional Collection)
Martha Rocha overlijdt aan hartaanval na een lange periode van emfyseem


De Braziliaanse schoonheidskoningin Martha Rocha is op 87-jarige leeftijd overleden. Haar werd de Miss Universe titel i  1944 geweigerd. Ze eindigde op de tweede plaats, omdat ze niet voldeed aan een Noord-Amerikaanse schoonheidsnorm. Het, maakte haar tot een held in haar thuisland, deels vanwege de wijdverbreide overtuiging daar, dat ze de kroon onterecht had verloren door een kwestie van inches - lichamelijke inches -. 

Ze stierf op 4 juli in Niterói, Brazilië, aan de overkant van de baai van Rio de Janeiro. Haar zoon Álvaro Piano bevestigde haar dood in een verpleeghuis en zei dat de oorzaak een hartaanval was na een lange periode van emfyseem.


De populaire mening in Brazilië heeft lang volgehouden, dat mevrouw Rocha tweede was geworden, omdat haar figuur - ze was twee centimeter breder rond de heupen en dijen dan de winnaar, Miss USA - niet voldeed aan een Amerikaanse schoonheidsnorm die minder curvy waardeerde. De verkiezing werd gehouden in Long Beach, Californië. Die twee centimeter - of ze nu de echte reden waren dat ze verloor (mevrouw Rocha zelf geloofde het niet) of gewoon een stedelijke legende - werd een strijdkreet en een bron van trots in Brazilië, waar schoonheidsnormen voor vrouwen voorstander waren van een zogenaamde gitaarvorm, en waar de Noord-Amerikaanse fixatie op dunheid werd afgekeurd.

Hoewel mevrouw Rocha tweede werd, behandelde haar land haar show toch als een morele overwinning.


Toen ze thuiskwam uit de Verenigde Staten, trokken tienduizenden door de straten van haar geboortestad Salvador om een ​​glimp op te vangen van haar, vanaf het vliegveld in een cabriolet, vergezeld van het soort motor-escorte dat gereserveerd was voor hoogwaardigheidsbekleders.
'Ik heb het niet gewonnen, maar de schoonheid van de Braziliaanse vrouw, die ik probeerde te vertegenwoordigen', vertelde mevrouw Rocha destijds aan de krant Estado de São Paulo.


Mevrouw Rocha werd algemeen beschouwd als de eerste Miss Brazil, maar dat onderscheid was technisch gezien voor Yolanda Pereira, die de titel in 1930 won. De nationale competitie werd na een paar jaar stopgezet vanwege een gebrek aan publieke belangstelling, maar het herleefde in 1954.

Na de dood van mevrouw Rocha vertelde de auteur en culturele commentator Arthur Xexéo tegen GloboNews in Brazilië, dat de voortdurende publiciteit over haar verschijning in de Miss Universe-verkiezing het land zelfs een maand later had geholpen de zelfmoord van president Getúlio Vargas te overwinnen. (Hij schoot zichzelf in de borst toen het onvermijdelijk leek dat het Braziliaanse leger hem na een schandaal uit zijn ambt zou verwijderen. Zijn dood riep rellen uit.) Xexéo: 'Er was een mooie vrouw die Brazilië vertegenwoordigde voor de hele wereld, en dat was echt iets.'


Maria Martha Hacker Rocha werd geboren in Salvador da Bahia, een kuststad ongeveer 800 mijl ten noordoosten van Rio, op 19 september 1932, als dochter van Álvaro Pereira Rocha, een ingenieur en wiskundeleraar, en Hansa (Hacker) Rocha, een huisvrouw van het Duits afkomst die de 11 kinderen van het echtpaar heeft grootgebracht.

Martha Rocha zat op de universiteit toen een vriend haar overhaalde om deel te nemen aan een plaatselijke schoonheidswedstrijd, en dat zette haar op het traject naar het sterrendom. Ze was 21 toen ze de titel van Miss Brazilië won, hoewel ze had gezegd dat ze 18 was. Na haar deelname aan de Miss Universe-verkiezing (die werd gewonnen door de regerende Miss USA, Miriam Stevenson, een studente uit South Carolina), werd mevrouw Rocha overspoeld met aanbiedingen voor acteerrollen en reclamewerk, maar haar interesse was om een ​​gezin te stichten, zei haar zoon.

In 1956 trouwde Rocha met Álvaro Piano, een bankier, in de badplaats Mar del Plata, Argentinië. Het echtpaar bleef in Argentinië en woonde in Buenos Aires, waar de familie van haar man zich had gevestigd nadat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Portugal waren gevlucht. Daar beviel ze van haar zonen, Álvaro en Carlos Alberto, voordat haar man stierf in een vliegtuigongeluk in 1959.


Ze keerde in 1960 terug naar Brazilië en trouwde het volgende jaar met Ronaldo Xavier de Lima, een zakenman. Ze kregen een dochter, Claudia, voordat ze in 1974 uit elkaar gingen. Rocha werd berooid achtergelaten toen ze in 1995 al haar spaargeld kwijtraakte door de ineenstorting van een wisselkantoor van een zwager uit haar eerste huwelijk. Ze begon met schilderen en verkocht een tijdlang haar doeken en werkte om de Miss Brazil-wedstrijd te promoten. Maar, haar inkomen was niet genoeg om van te leven en uiteindelijk moest ze bij haar jongste zoon intrekken.

Toen haar gezondheid achteruitging, bracht ze haar laatste jaren bedlegerig door voordat ze in 2018 het verpleeghuis binnenging. Ze wordt overleefd door haar drie kinderen, vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

De heer Piano zei, dat de tweede plaats van zijn moeder in de Miss Universe-verkiezing haar waarschijnlijk beter had gediend dan een eerste plaats zou hebben behaald, omdat het haar het onderwerp van een discussie had gemaakt die tot op de dag van vandaag in Brazilië voortduurt. Mevrouw Rocha geloofde nooit echt het verhaal over de extra centimeters, hoewel ze erkende dat het haar legende had gepolijst.

(Suriname Mirror/Veja/The New York Times/Estado de Minas/Twitter/YouTube)

Сovid-19: Hoe Brazilië zijn inheemse bevolking in de steek laat

(Bron foto's: Nelson Almeida / AFP)
Meer dan 8.000 inheemsen die in dorpen wonen hebben Covid-19 ontwikkeld en 184 zijn overleden


Inheemse stammen in Brazilië zouden veiliger moeten zijn dan de rest van de bevolking in het land die zeer hard wordt getroffen door de Covid-19-pandemie, aangezien hun land wordt beschermd tegen ongeoorloofde toegang. In plaats daarvan verspreidt het coronavirus zich gevaarlijk over hun territoria.

Volgens het secretariaat van de afdeling Inheemse Volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid hebben meer dan 8.000 inheemsen die in dorpen wonen Covid-19 ontwikkeld en zijn er 184 gestorven. Inheemse mensen en rechtenactivisten beschuldigen de regering van een incompetente reactie en de staatsautoriteiten van een gebrek aan verlangen om de inheemse bevolking te beschermen tegen het dodelijke coronavirus.

De illegale goudzoekers die regelmatig de beschermde gebieden binnenvallen, en gezondheidswerkers die door de regering zijn gestuurd, krijgen de schuld als de belangrijkste bron van infectie.


In het voorjaar probeerden stammen wekenlang hun reservaten van het virus af te sluiten, vroegen om donaties en wachtten tot de regering voedselhulp zou verlenen zodat ze geïsoleerd konden blijven. Inheemse voorstanders zeiden dat het voor velen niet kwam.

Inheemsen en mensenrechtenactivisten beschuldigen de regering van een incompetente reactie en de staatsautoriteiten van een gebrek aan verlangen om de inheemse bevolking te beschermen tegen het dodelijke coronavirus.

De leiders van de inheemse bevolking vroegen de staat dringend maatregelen te nemen om de bevolking te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van deze crisis, waarvan de omvang moeilijk te voorspellen is. Desalniettemin sprak president Bolsonaro woensdag 8 juli 2020 een veto uit over wetten die de regering verplicht hadden gesteld om de inheemse bevolking toegang te geven tot schoon water, speciaal gereserveerde bedden voor intensieve zorg tijdens de pandemie en gratis distributie van basisbehoeften. Het initiatief zou leiden tot extra uitgaven die 'in strijd zijn met het algemeen belang', stelt de president.

Het Instituto Socioambiental (ISA), een niet-gouvernementele organisatie die gespecialiseerd is in milieu- en sociale kwesties, noemde dit besluit door het staatshoofd 'crimineel'.

Eerder deze maand opende het Braziliaanse Parket een onderzoek naar mogelijke bedreiging van Yanomami en Yekwana-volk in de noordelijke staat Roraima, tijdens een missie van militaire gezondheidswerkers op 30 juni en 1 juli. In aanwezigheid van ongeveer 20 journalisten, waaronder persbureau AFP, voerden ze tests uit en verspreidden ze maskers, die hadden kunnen worden uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de inheemse bevolking en in strijd met de regels inzake fysieke afstand. AFP verzekert dat haar journalisten kort voor de missie waren getest en alle nodige voorzorgsmaatregelen hadden genomen.

De voorzitter van de Yanomami Indigenous Health Council, Junio ​​Yanomami, die de klacht indiende, zei dat de stam tijdens de missie aan Covid-19 had kunnen worden blootgesteld. Zoals hij de Officier van Justitie uitlegde, zijn de geïsoleerde inheemse volkeren buitengewoon kwetsbaar voor externe ziekteverwekkers, daarom kan contact van de missie als een misdaad tegen de volksgezondheid worden beschouwd. Hij uitte ook zijn bezorgdheid over de distributie van chloroquine-tabletten tijdens de missie, omdat nooit is bewezen dat ze effectief zijn tegen coronavirus, zei hij. Chloroquine, dat voortdurend wordt gepromoot door de extreemrechtse president Jair Bolsonaro, die ook het coronavirus heeft opgelopen, wordt echter aanbevolen door het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid.

De Braziliaanse minister van Defensie Fernando Azevedo, die de missie van militaire artsen naar de beschermde gebieden observeerde, zei dat de verspreiding van de pandemie onder de inheemse gemeenschappen onder controle was.

Brazilië is met een bevolking van 212 miljoen het op één na meest getroffen land ter wereld. Bijna 1,7 miljoen mensen zijn besmet met het coronavirus en er zijn 68.000 doden gevallen. 

(Suriname Mirror/EuroNews)

Recordoppervlakte ontbost in Amazoneregenwoud in Brazilië

Eerste 2020 3.069 vierkante kilometer Amazoneregen- woud ontbost


In Brazilië is in de eerste helft van dit jaar 3.069 vierkante kilometer van het Amazoneregenwoud ontbost. Dat berekende het Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) op basis van satellietbeelden. 

Het gaat om een absoluut record sinds de gegevens worden bijgehouden en een kwart meer dan tijdens de eerste jaarhelft van 2019. Alleen al in juni verdween er 1.034 vierkante kilometer regenwoud. Ook dat is een record, en ruim een tiende meer dan tijdens dezelfde maand vorig jaar.

Brazilië krijgt al jarenlang veel kritiek van andere landen en natuurbehoudsorganisaties over de ontbossing van het Amazoneregenwoud en de zware bosbranden die er elk jaar tijdens het droogseizoen woeden.

De rechtse president Jair Bolsonaro, die bekend staat als een klimaatscepticus, wordt verweten dat hij weinig doet voor de bescherming van ‘s werelds grootste regenwoud. Veel branden worden aangestoken om plaats te maken voor landbouw en andere activiteiten. En hoewel dat illegaal is, lijkt het bestraffen ervan geen prioriteit te zijn voor hem.

(Suriname Mirror/Telam/Belga/Correio/Twitter)

NPS-leden Michael Loswijk en Eric Feller slepen de partij en leden hoofdbestuur voor rechter

Leden eisen dat op correcte wijze voordracht kandidaat-ministers op  Congres plaatsvindt

'Voorzitter Rusland was niet bevoegd samenwerkingsovereenkomst te tekenen met VHP, ABOP en PL'


NPS-leden Michael Loswijk en Eric Feller hebben de partij en de leden van het hoofdbestuur voor de rechter gedaagd. Ze eisen, dat op een correcte wijze en zoals de partijstatuten voorschrijven de voordracht van kandidaat-ministers op een congresvergadering plaatsvindt. 

Voorts moet het hoofdbestuur binnen negentig dagen na een eventuele veroordeling bestuursverkiezingen houden. De zittingsperiode van het huidig bestuur is op 21 mei 2019 verstreken, wordt in het verzoekschrift aan de kortgedingrechter aangevoerd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 11juli 2020.

De eisers voeren aan, dat partijvoorzitter Gregory Rusland niet de bevoegdheid had om op 30 mei een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met de VHP, ABOP en PL om een nieuwe coalitie te vormen. Behalve in juridische zin zou hij ook de politieke legitimiteit niet hebben om verregaande afspraken namens de partij aan te gaan. Loswijk en Feller stellen dat van de 21.654 kiezers die in Paramaribo op de NPS hebben gestemd 13.493 hun stem niet op hem hebben uitgebracht, terwijl stemadvies was gegeven om op de partijvoorzitter te stemmen.

In de afgelopen periode heeft het hoofdbestuur ook verzuimd vinden ze de notulen van de partijorganen te arresteren of op te stellen. Ook is er geen correcte financiële verslaggeving gedaan over de zittingsperiode. Deze zaken zijn volgens de eisers in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement alsook met de gangbare normen van goed bestuur.

Verder wordt aangegeven, dat buiten het Congres om Rusland en het hoofdbestuur kandidaten voor het voorzitterschap en vicevoorzitterschap van het parlement hebben ondersteund alsook de kandidatuur van personen voor het presidents- en vicepresidentsschap. Daar de verkiezingen van de president en vicepresident maandag al plaatsvindt gevolgd door de kabinetsformatie enkele dagen later, verzoeken de eisers dat snel vonnis wordt gewezen.

Desgevraagd zegt Rusland dat wat in het rekest wordt aangevoerd niet op waarheid berust. Alle besluiten van de afgelopen periode zijn, aldus de NPS-voorman, op statutaire wijze tot stand gekomen. Via haar advocaat zal het hoofdbestuur de eisers van repliek dienen.