zaterdag 13 juni 2020

Negen personen zaterdag 13 juni positief getest op Covid-19

Aantal actieve gevallen bedraagt nu 184


Er zijn negen personen zaterdag 13 juni 2020 positief getest op Covid-19. Het aantal besmette personen in Suriname is gestegen naar 196. Het aantal actieve gevallen bedraagt nu 184. De 17 personen die gisteren naar huis zijn gegaan, zijn nog niet afgevoerd op de officiële Covid-website. 

Tussen de infectiologen en het team van de directrice van het ministerie van  Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, is er geen overeenstemming over het ontslagbesluit, aldus Starnieuws.
 
Infectioloog Stephen Vreden zei gisteren tijdens de update persconferentie van het Covid-19 Managementteam, dat het ontslagbeleid is aangepast. Volgens recente inzichten is het besmettelijk zijn van een geïnfecteerde voor anderen niet eindeloos en niet per sè gekoppeld aan het wel of niet hebben van een positieve swab, meent Vreden.

De swab toont volgens Vreden niet het hele virus, maar deeltjes daarvan in de keel of neus aan. Die deeltjes kunnen nog lang in de keel van de persoon voorkomen, maar het virus zelf niet. Eenmaal een persoon is hersteld, komt het Covid-19 virus doorgaans niet meer voor in het lichaam.

VHP’er Sham Binda: 'Het Covid-team is onzinnig bezig - 'Is er ook een Covid-gevaar als je in je auto zit?'

'Men knijpt de keel dicht van een patiënt die al in coma ligt'

Binda verwacht burgerlijke ongehoorzaamheid indien het Covid-team op dezelfde voet verder gaat...


Sinds de verscherpte lockdown ingegaan is op 8 juni. is hierop allerlei kritiek losgebarsten. Ook de VHP’er Sham Binda, die op 25 mei gekozen is tot parlementariër, plaatst zijn kanttekeningen bij het model van het Covid-Managementteam om de toenemende Covidbesmettingen tegen te gaan. In één woord beschrijft hij dat als 'onzinnig'. 

Als ondernemer kent Binda ook het klappen van de zweep. Jij merkt echter op, dat het Covid-team zich compleet niets aantrekt van alle kritiek. 'Het Covid-team is onzinnig bezig. Het grootste deel van het Surinaams bedrijfsleven bestaat uit kleine ondernemers. En door op te leggen, dat de bedrijven hun deuren dicht moeten houden, stevent het bedrijfsleven af op massale faillissement', zegt Binda zaterdag 13 juni 2020 in het Dagblad Suriname.

Hij voert aan, dat het Covid-team, dat overigens uitsluitend uit ambtenaren bestaat, voorbij gaat aan de economische feitelijkheden van vele burgers. De ambtenaren kunnen rustig thuis geparkeerd worden, dat beïnvloedt hun leven niet als zodanig want zij worden doorbetaald, bij de particuliere sector ligt dat anders. 'Personeel uit de private sector dat nu thuis zit, heeft geen enkele garantie van inkomsten.'

Binda betreurt het, dat het Covid-team er desalniettemin niet aan denkt om de niet werkbare maatregelen aan te passen. Integendeel, onlangs moest de drive thru groentemarkt van de VHP sluiten, ondanks dat de Coronaprotocollen werden nageleefd.

Binda beschrijft de werkwijze van het Covid-team als volgt: 'Men knijpt de keel dicht van een patiënt die al in coma ligt.' 

Hij is van mening, dat bedrijfsactiviteiten gecontinueerd moeten worden, zolang er aan social distancing gedaan wordt en er mondmaskers worden opgezet. Hij vraagt zich af waarom zelfs rondrijden een gevaar is. 'Is er ook een Covid-gevaar als je in je auto zit?' 

Binda accentueert, dat de behoefte en het budget van ieder mens anders zijn waardoor het lettersysteem van het Covid-team niet deugt.

 'Gaat een mevrouw die een klein budget heeft en elke dag twee eieren en brood koopt om te kunnen eten, wachten wanneer haar letter van haar achternaam aan de beurt is om naar buiten te kunnen gaan? Je gaat dat niet tegen kunnen houden. Nood breekt wet.'

Binda proeft hier een amateuristische aanpak door het Covid-team. Het instellen van een Noodfonds vlak voor de verkiezingen)heeft overigens geen vruchten afgeworpen, daar velen toch niet geholpen zijn aan een financiële tegemoetkoming.

Binda verwacht burgerlijke ongehoorzaamheid indien het Covid-team op dezelfde voet verder gaat.

Suriname heeft Nederland officieel om steun gevraagd bij bestrijding coronavirus

Nederlands ministerie van BuZa inventariseert welke hulp nodig is


Suriname heeft Nederland officieel gevraagd om te helpen bij de bestrijding van het coronavirus, zo bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, BuZa, zaterdag 13 juni 2020 aan NU.nl na berichtgeving van de NOS

Het ministerie van Buitenlandse Zaken inventariseert welke hulp nodig is en wat Nederland precies kan betekenen. Eerder heeft Nederland al toegezegd om tien beademingsapparaten te leveren aan het St. Vincentius-ziekenhuis in Paramaribo. Naar verwachting komen deze apparaten volgende week aan.

'Het zou mooi zijn als ondanks de minder goede politieke relatie, er toch op basis van de historische en vriendschapsband een overeenkomst kan worden gemaakt van overheid tot overheid om een aantal levensreddende benodigdheden vanuit Nederland naar Suriname te brengen', zei de Surinaamse arts en publieke gezondheidsadviseur Ruben del Prado vorige week tegen NRC over hulp uit Nederland.

Suriname heeft inmiddels 187 bevestigde coronabesmettingen en drie overleden patiënten. Sinds anderhalve week is er in het land een total lockdown van kracht. Zo is er een avondklok en mogen mensen - afhankelijk van de beginletter van hun familienaam - alleen op bepaalde dagen, een keer per week, naar buiten om boodschappen te doen tussen 08.00 uur en 14.00 uur.

Supervisor bij een securitybedrijf doodgestoken door ontevreden wachter

59-Jarige Ghanese verdachte pleegt met verdelgingsmiddel zelfmoord


De Ware Tijd bericht zaterdagmiddag 13 juni 2020, dat een supervisor bij een securitybedrijf vrijdagavond met steekverwondingen aan zijn hals, rug en linkerarm naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) wad gebracht door collega's. Korte tijd daarna overleed hij  aan de opgelopen verwondingen. 

Met een pendelbus moest hij enkele collega's op hun post afzetten. De 59-jarige N.P., een Ghanees, bleek het niet eens te zijn met de plek waar hij de wacht moest houden en kreeg ruzie met zijn supervisor. Toen die op de Kasabaholoweg uitstapte werd hij van achteren gegrepen door P. die hem met een scherp voorwerp meerdere keren stak.

De verdachte vluchtte te voet.

De gewonde supervisor werd door de andere collega's met de pendelbus in allerijl naar de SEH gebracht.

De politie van Uitvlugt, die inmiddels op de hoogte was gebracht, begaf zich naar het AZP voor verder onderzoek. Na verkregen informatie werd P. op zijn woonadres aangetroffen. De verdachte bleek een verdelgingsmiddel te hebben ingenomen. Hij werd met de ambulance naar het AZP gebracht, waar hij zaterdagochtend is overleden. De zaak wordt verder onderzocht.

Centraal Hoofdstembureau maakt dinsdag 16 juni uitslag verkiezingen formeel bekend

Onafhankelijk Kiesbureau zal verkiezingen al dan niet bindend verklaren


Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) zal dinsdag de uitslag van de verkiezingen formeel bekendmaken. De openbare zitting wordt gehouden in Sana Budaya om tien uur 's morgens. Nadat het de uitslag heeft bekendgemaakt, is het de beurt aan het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) om een oordeel te vellen over de verkiezingen. Het OKB verklaart de verkiezingen al dan niet bindend, zo schrijft Starnieuws zaterdag 13 juni 2020. 
Nadat de uitslag formeel is vastgesteld door het CHS, hebben de gekozen leden twee weken de tijd om hun verkiezing te aanvaarden. Dit document maakt deel uit van de geloofsbrieven. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons is bezig met de voorbereidingen opdat de nieuwe leden op 29 juni kunnen worden toegelaten. De huidige Nationale Assemblee is op 30 juni 2015 aangetreden. Vóór die datum moeten de nieuwe leden worden toegelaten.


President Desi Bouterse heeft reeds aangegeven, dat hij bezig is met de voorbereidingen voor de machtsoverdracht. Hij heeft opnieuw aangegeven, dat het volk zijn stem heeft uitgebracht en dat de verkiezingsuitslag gerespecteerd wordt. Hij zal de nieuwe leiders feliciteren zodra het OKB de verkiezingen bindend heeft verklaard.

De nieuwe coalitie, bestaande uit de VHP, ABOP, NPS en PL, is al begonnen met het horen van ruim negentig maatschappelijke groepen. De inbreng van het maatschappelijk middenveld wordt meegenomen in het te voeren regeerbeleid.
Samen hebben deze vier partijen 33 zetels in De Nationale Assemblee. Om de president en vicepresident in De Nationale Assemblee te kunnen kiezen, zijn  minstens 34 van de 51 stemmen (2/3 meerderheid) nodig. De BEP, die twee zetels bezit, heeft intussen aangegeven mee te zullen werken aan het kiezen van deze twee functionarissen in De Nationale Assemblee.

'Bij niet hervatten onderwijsproces wordt eind juni/begin juli besluit genomen over herstart'

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur worstelt met herstart onderwijs


'Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur benadrukt dat dit schooljaar niet verloren is. Zeker niet voor scholieren die hun best gedaan hebben vanaf het begin van het schooljaar', aldus Onderwijs-directrice Natasia Bennanon tijdens de Covid-19 update persconferentie gisteravond, zo bericht vandaag, zaterdag 13 juni 2020, Starnieuws. 

Het ministerie is er min of meer al uit voor de lagere leerjaren voor basis, VOJ- en VOS. De leerstof kan meegenomen worden naar het komende leerjaar, waarbij een herprogrammering komt. Wat de examenklassen betreft, wordt de ontwikkeling van de Covid-19 situatie en de lockdown afgewacht. Op basis hiervan zal een besluit worden genomen. Op andere niveaus ziet het er naar uit dat het schooljaar voortijdig wordt afgesloten.

Kijk en luister vanaf 1:01:01


De discussie is gaande binnen het ministerie om vervroegd met vakantie te gaan met de bedoeling, dat het komende schooljaar ook eerder zal beginnen. Op dit moment kan er geen datum worden gegeven.

Bennanon merkte op dat eerder is doorgegeven dat leerlingen zouden doorstromen. Maar, dit zal gebeuren op basis van toetsresultaten. Kinderen moeten wel worden beoordeeld. Er moeten toetsen afgenomen worden om te kunnen beoordelen of een leerling overgaat. Er moet uiteindelijk een cijfer zijn, dat bepalend zal zijn of iemand overgaat naar het volgende leerjaar.

'Er is een misverstand ontstaan hierover dat uit de wereld geholpen moet worden. Voor de lagere leerjaren op alle niveaus (dus geen examenklassen) zal het resultaat van het eerste kwartaal, dat er al ligt, en dat van het tweede kwartaal zal ook bekeken worden. Daarom moet het afstandsonderwijs gewoon doorgaan. Leerlingen die voldoen aan de voorwaarden die gaan over. De kinderen die het minder goed gedaan hebben, moeten over de streep getrokken worden. Er zijn verschillende modaliteiten die per leerling bekeken zullen worden. Het komt allemaal goed.'

Wat betreft de examenklassen is het ministerie er nog niet helemaal uit. 'Deze groep moet naar een ander niveau gaan. De toetsing is belangrijk. Alles hangt echter van de situatie af. Op dit moment kan het besluit nog niet genomen worden over wat er zal gebeuren. Onderwijs is ook afhankelijk van de lockdown. In een veilige omgeving moeten leerlingen en onderwijsgevenden naar school. Zij kunnen niet aan het gevaar worden blootgesteld. Als het onderwijsproces niet hervat kan worden, zal er eind juni/begin juli een besluit genomen moeten worden. Het geduld van de leerlingen en ouders moet nog even op de proef worden gesteld, merkt de onderwijsdirecteur op.'

'Voor leerlingen die naar het buitenland willen voor verdere studie, zal er een voorziening worden getroffen door het ministerie. De mogelijkheid is er wel dat zij kunnen aansluiten met hun studie in het buitenland, wanneer het moment daar is. De leerlingen kunnen wel komen aan een verklaring van het ministerie.'

Presidentieel Besluit uitgevaardigd voor wet 'Uitzonderingstoestand Covid-19

Overtreders lockdown kunnen nu strafrechtelijk worden vervolgd


Nu er een Presidentieel Besluit is uitgevaardigd rond de wet 'Uitzonderingstoestand Covid-19' kunnen overtreders van deze wet nu wel strafrechtelijk worden vervolgd. 

Bij de afsluiting van de reguliere persconferentie van het Covid-19-Managementteam maakte Gwendoline Babel, onderdirectrice van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), gisteravond bekend, dat het 'President Besluit van 12 juni 2020 PB 07-2020 inzake uitvoering van artikel 4 lid 2 van de wet Uitzonderingstoestand Covid-19' die dag is uitgevaardigd. Dit schrijft de Ware Tijd vandaag, zaterdag 13 juni 2020.

'Daarin treft u dus alle maatregelen die zijn getroffen in het kader van de beheersing van Covid-19. Die zijn allemaal daarin opgenomen', aldus Babel.

Het Korps Politie Suriname (KPS) liet donderdag nog in een officiële bekendmaking weten, dat overtreders van de wet Uitzonderingstoestand Covid-19 niet strafrechtelijk konden worden vervolgd, omdat het Presidentieel Besluit nog niet was geëffectueerd. Dat werd gisteravond opnieuw beaamd door hoofdinspecteur Humphrey Naarden tijdens de reguliere persconferentie. Hij verwees naar eerdere uitspraken van hem, dat mensen die zich niet houden aan de lockdown zes maanden hechtenis of een boete van Srd 25.000 tegemoet konden zien.

'Er is een wet Uitzonderingstoestand Covid-19 die te maken heeft met het Covid-19-gebeuren in Suriname. Maar  die kan nog niet worden gebruikt, omdat er een Presidentieel Besluit moet worden uitgevaardigd waarin moet worden aangegeven regelgeving met betrekking tot hoe die wet moet worden toegepast', sprak Naarden.

'Wat wij doen - en dat is ook de instructie vanuit de korpsleiding - is zoveel mogelijk vermanend optreden tegen mensen die zich niet houden aan de maatregelen die geldig zijn.'

Een klein half uur daarna deelde Babel, kort vóór het afsluiten van de persconferentie, dus mee dat het Presidentieel Besluit eindelijk was uitgevaardigd.

Het ontbreken van dit besluit was al enkele dagen onderwerp van gesprek binnen de samenleving. Hooggeplaatste politieambtenaren maakten eigenlijk duidelijk, dat de omgekeerde weg was bewandeld.

Ex-governor Centrale Bank Van Trikt blijft in verzekering en wordt verder vervolgd

Van Trikt wachten nu op datum voor behandeling van zijn strafzaak

Rechter verwerpt bezwaren advocatenduo Kanhai/Kraag


Ex-governor van de Centrale Bank Robert van Trikt blijft voorlopig in de cel en wordt verder vervolgd. Dit heeft de Kantonrechter gisteren beslist, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 13 juni 2020. Zij heeft zijn gevangenhouding bevolen. Van Trikt moet nu wachten op een nieuwe datum voor de behandeling van zijn rechtszaak door de strafrechter. 

Van Trikt kreeg op 21 mei zijn dagvaarding in handen om op 4 juni te verschijnen voor de rechter. Zijn advocaten Irvin Kanhai en John Kraag dienden op 23 mei het verzoek in om de dagvaarding te vernietigen en vroegen om de buitenvervolgingstelling van hun cliënt. Het bezwaar werd op 28 mei in behandeling genomen en de rechter heeft op 8 juni gemotiveerd het verzoek in zijn geheel verworpen. Zij achtte geen termen aanwezig die buitenvervolgingstelling zouden rechtvaardigen. De beslissing is conform de vordering voor afwijzing van de Officier van Justitie.

In haar beschikking gaat de rechter puntsgewijs in op de door Van Trikt aangedragen verweren. Zij heeft het strafdossier doorgenomen en getuigenverklaringen leveren 'ernstige bezwaren' ten aanzien van Van Trikt en de hem verweten feiten.

Anders dan de advocaten van de verdachte, vindt de rechter de dagvaarding niet lichtvaardig en komt 'ook niet tot de slotsom dat het hoogst onwaarschijnlijk is' dat de Kantonrechter tijdens de behandeling van de rechtszaak 'tot een gehele of gedeeltelijke bewezenverklaring zal komen'.

De advocaten brachten in het bezwaarschrift onder meer naar voren, dat het Openbaar Ministerie (OM) in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel: immers, de verdachte Financiën-minister Gillmore Hoefdraad wordt niet vervolgd, terwijl zijn naam wel in de tenlastelegging voorkomt. Hoefdraad is als verdachte aangemerkt en het OM heeft conform de wet een vordering ingediend bij De Nationale Assemblee om hem te mogen vervolgen. Echter wees het parlement dit verzoek af en het OM treft geen verwijt 'dat zij haar plichten heeft verzaakt'.

Het verweer dat Van Trikt geen publieke functionaris is - zoals hij in de dagvaarding is aangeduid - veegde de rechter meteen van tafel.

Evenzo verwierp de rechter het argument, dat Van Trikt geen onrechtmatig voordeel heeft genoten uit de door hem getekende overeenkomsten. Volgens zijn advocaten zijn al zijn rekeningen onderzocht. De rechter greep hiervoor naar de toelichting van de Anti-Corruptiewet. Strafbaarheid gaat verder dan alleen eigen voordeel halen; door een strijdige handeling kan de staat of staatsinstelling nadeel worden toegebracht. De rechter merkte op, dat volgens het transactieschema van de internationale overmakingen - zoals in het strafdossier vermeldt, 'er wel ernstige bezwaren zijn ten aanzien van het genieten van onrechtmatig voordeel'.

Kanhai en Kraag haalden aan, dat er in de Anti-Corruptiewet niet staat. dat het niet transparant aangaan van overeenkomsten een strafbaar feit is. Gesloten overeenkomsten en uitgevoerde projecten door Orion Assurance zijn alle transparant geweest, voerden zij aan. Van Trikt heeft geen voordeel gehad uit de overeenkomsten, behalve dan de uitkering van dividend en betaling van huur. De rechter was het hier niet mee eens. De handelingen van de ex-governor tevens aandeelhouder en eigenaar van het gebouw Orion Assurance and Advisory NV en/of Orion Capital Investment NV en getuigenverklaringen bieden 'handvaten' om 'ernstige bezwaren ten aanzien van de belangenverstrengeling' volgens de Anti-Corruptiewet aan te nemen.

De raadslieden voerden verder aan dat Van Trikt zich niet schuldig heeft gemaakt aan ‘opzet en schuld money laundering’. Alle betalingen zijn via de bank gegaan en zijn niet afkomstig van enig misdrijf. Kanhai en Kraag gingen ook in op de door het OM ten laste gelegde feiten, waaronder verduistering. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is een rechtspersoon met eigen statuten. Van Trikt is geen ambtenaar en ook niet belast met een openbare dienst. Hij was niet bereid om ongedekt geld te verstrekken en de overheidspanden waren als koop aangeboden, maar nog niet geleverd, haalden de advocaten aan.

Zij kunnen zich niet vinden in het besluit van de rechter en zijn intussen naar het Hof van Justitie gestapt.

Dreamliner 787-10 van de KLM maakt eerste landing op Johan Adolf Pengelluchthaven

Toestel met cargo geland en vertrekt zaterdag 13 juni als repatriërings- vlucht


De nieuwe Dreamliner 787-10 van de KLM is gisteren voor het eerst op de Johan Adolf Pengelluchthaven geland. De vlucht is met cargo aangekomen en volgens planning wordt vandaag, zaterdag 13 juni 2020, een repatriëringsvlucht met passagiers uitgevoerd, aldus Starnieuws. 

De KLM heeft toestemming van de autoriteiten gekregen om de vlucht te mogen uitvoeren tijdens de lockdown, waardoor ook het luchtruim gesloten is voor vliegverkeer.

Het toestel nam medische aankopen vanuit Nederland mee, die de stichting Su4Su met donaties heeft verricht in de strijd tegen Covid-19.
Het zou gaan om 3.500 Corona testkits en een nieuwe PCR machine (Polymerase Chain Reaction). Met deze spullen kunnen medici in Suriname het aantal testen uitbreiden en de epidemie beter in kaart krijgen.

Soerinder Goenai, ondervoorzitter van de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA), zegt dat het een leuke ervaring is voor de collega’s om het nieuwe KLM-toestel te begeleiden naar de airport. Hij geeft aan, dat het om een uniek type toestel gaat dat heel zuinig is.


De SATCA ondervoorzitter geeft aan heel blij te zijn dat het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie heel snel heeft ingespeeld op de eisen van de bond. Hij doelt op het feit dat de luchtverkeersleiders nu voorzien zijn van de basismiddelen die nodig zijn in verband met de Covid-19 pandemie.

Goenai stelt, dat de medewerkers niet waren voorzien van handsanitizer. Ook heeft het ministerie erin voorzien dat er een infra-red thermometer aanwezig is voor luchtverkeersleiders. Hiernaast is ook ervoor gezorgd dat zij in een aparte bus worden vervoerd met maximaal 5 personen.

De vakbondsman merkt op, dat als het ministerie niet had ingespeeld op het protest van SATCA, er geen mooi moment zou zijn om de Dreamliner 787-10 van de KLM te verwelkomen.

Werknemers IAmGold/Rosebel Gold Mines in staking - Twee arbeiders besmet met Covid-19

Directie zou Covid-19 maatregelen niet naleven

- Arbeidsomstan- digheden lenen zich niet voor handhaving 1.5 tot 2 meter social distance
- Bedrijf corrigeert met persbericht berichtgeving Starnieuws

De werknemers van IAmGold/Rosebel Gold Mines (RGM) te Brokopondo zijn gisteren in staking gegaan, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 13 juni 2020. Eerder was een lid van de bond op het werk positief getest op Covid-19. Gisteravond is weer iemand volgens de secretaris-generaal van de bond, Johan Seymor, positief getest. Daarna is nog iemand onwel geworden. Toen dit bekend werd, hebben alle arbeiders zich teruggetrokken. 

Seymor zegt, dat de bond aan de leiding van het bedrijf meegedeeld heeft dat er aanpassingen moeten komen, aangezien werknemers beschermd moeten worden. Aangedrongen wordt op toepassing van de maatregelen die uitgevaardigd zijn door het Covid-19 Managementteam. De accommodaties en de werkomstandigheden op Rosebel lenen zich niet voor handhaving van de 1.5 tot 2 meter social distance. Er moeten maatregelen en ook controle komen om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verspreid.

* Na het bericht op Starnieuws heeft IAmGold/Rosebell onderstaand corrigerend persbericht uitgebracht:

'(...) De positief geteste werknemers hadden geen symptomen bij aankomst. De huidige situatie legt de uitdagingen bloot die de asymptomatische besmettingsgevallen met zich meebrengen. Onmiddellijk na de bevestiging van de positieve test werd in nauwe samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, als deel van het Nationaal COVID-19 Managementteam, een lopend contact tracing onderzoek opgestart. Personen die in contact zijn gekomen met de besmette werknemer worden geïsoleerd in een aangewezen locatie in Paramaribo. De werknemers, de vakbond en andere gezondheidsdiensten van de overheid en het Nationaal COVID-19 Managementteam zijn ook geïnformeerd over de situatie. 

Rosebel benadrukt hierbij dat bij elke beslissing met betrekking tot positieve gevallen, verdachte gevallen en of contacttracering, de richtlijnen van het BOG worden opgevolgd. Rosebel heeft geen mandaat om zelfstandig te beslissen hoe in deze gevallen te handelen. 

Wij volgen de regels van het Nationaal COVID-19 Managementteam zoals gecommuniceerd door BOG. De beslissing van de werknemers en de vakbond bij Rosebel, RGWO, om het werk neer te leggen zal afgehandeld worden volgens de bestaande protocollen en de geldende CAO. 

Het Managementteam van Rosebel zal overleg met de vakbond, de werknemers, de gemeenschappen en de samenwerking met de relevante overheidsinstanties voortzetten, om de veiligheid en de gezondheid van haar werknemers en andere betrokkenen te kunnen blijven garanderen. (...)'

IAmGold/Rosebel Gold Mines corrigeert onjuiste informatie in de media Covid-19: 13062020 by Suriname Mirror on Scribd


Volgens Seymor is het bedrijf niet ingegaan op de voorstellen die gedaan zijn. De leiding meent dat er al maatregelen zijn getroffen door het bedrijf. De bond vindt dat door het werkschema dat gehanteerd wordt, meer mensen besmet kunnen worden. Aangedrongen wordt om mensen 14 dagen in plaats van een week te laten werken en 14 dagen in thuis-quarantaine te gaan. De leden zijn vrijdag geïnformeerd, waarbij meegedeeld is dat 2 juni een brief is gestuurd naar de leiding van RGM. Daarin is aangegeven, dat alle handelingen die het bedrijf pleegt in belang moet zijn van de gezondheid van de medewerkers.

Gisteravond is weer een lid positief getest. Hij is met een bedrijfsambulance afgevoerd en thuis gezet in afwachting van een actie vanuit het Covid-Managementteam.

Seymor benadrukt, dat dit niet geaccepteerd kan worden door de bond. Iemand die besmet is kan niet naar huis worden gebracht, maar moet gelijk in isolatie, anders besmet hij zijn gezin. Gisteravond was de persoon nog steeds niet in isolatie. Toen een derde persoon zich niet goed voelde, is binnen de werkplek behoorlijke beroering ontstaan door de situatie.

Het bestuur wil in dialoog gaan met de directie, maar er is nog geen afspraak hierover. Het bestuur zal vanochtend de leden informeren over de verdere ontwikkelingen.

De leiding heeft het bestuur aangegeven dat het om een wilde actie gaat. Seymor zegt hierop, dat de leden bezorgd zijn en bang zijn voor hun veiligheid. Het bestuur heeft besloten in beraad te gaan en heeft de actie overgenomen. Door de ontwikkeling is men bang dat iedereen besmet kan raken.

Rosebel is volkomen lamgelegd. Er wordt niet geproduceerd. Het bestuur werkt met de richtlijnen van het Covid-19 Managementteam. Dit houdt in dat de veilige afstand in acht wordt genomen. Op een kamer in het woongedeelte, mag slechts één persoon per keer zich bevinden. Het bestuur heeft geëist dat de barakken van de werknemers ontsmet moeten worden, wat nog steeds niet is gebeurd, terwijl een tweede persoon besmet is geraakt. De werkers zijn voor de nacht verspreid op het terrein en in de ruimten.

Het bestuur vindt dat het bedrijf moet meewerken aan bescherming van de werkers. 'Wij zijn open voor dialoog met de leiding. Wij willen ook gesprekken hebben met de corporate van Canada, zodat er goede besluiten kunnen worden genomen, waardoor wij de mijn kunnen blijven draaien op alle niveaus', stelt Seymor.

Gewonde aangereden jaguar te Álvaro Obregón, Mexico, gered dankzij 911-melding

Gewonde jaguar overgebracht naar de Zoológico Payo Obispo de Chetumal


Federale ambtenaren konden een jaguar redden dankzij een 911-melding van inwoners van de gemeente Álvaro Obregón. De noodoproep werd gedaan nadat een man ontdekte dat de kat was aangereden door een voertuig. Hij en een paar andere dorpelingen konden het dier op zijn plaats houden totdat er natuurambtenaren arriveerden.

Medewerkers van de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), het Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, de Zoológico de Payo Obispo van Chetumal en de Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) arriveerden donderdagavond 11 juni 2020 op de locatie, vergezeld door de directeur van de Payo Obispo Dierentuin in Chetumal en een dierenarts.


De groep begon met het beveiligen van de jaguar, die ze met talrijke verwondingen aantroffen. De kat werd verdoofd en voor transport naar een kooi verplaatst.

Volgens de federale autoriteiten is de jaguar een jong mannetje van ongeveer 30 kilo. Hij werd gevonden met zichtbare laesies en schaafwonden en externe parasieten.

Het gewonde dier werd overgebracht naar de natuurfaciliteiten van de Zoológico Payo Obispo de Chetumal, waar het werd behandeld en onder observatie blijft van medisch personeel.(Suriname Mirror/La Jornada Maya/Riviera Maya News/Reporte24qr/Twitter)

VN-Mensenrechtenbureau beschuldigt politie Mexico in vijf steden van buitensporig geweld

'Essentieel onderscheid te maken tussen degenen die gewelddadige acties uitvoeren en degenen die vreedzaam demonstreren' 


Naarmate nieuwe rapporten over politiegeweld en buitensporig geweld blijven opduiken, zegt het Mexicaanse bureau van de Verenigde Naties Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens (ONU-DH, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), dat de politie in verschillende delen van het land de rechten van de burger heeft geschonden. 

'De ONU-DH ontving verontrustende informatie over het optreden van de politie in strijd met de internationale normen voor het gebruik van geweld tijdens recente protesten op verschillende locaties in Mexico: Tijuana, Guadalajara, San Luis Potosí, Mexico City, Puerto Morelos', aldus de organisatie.


'We herinneren eraan, dat het hoofddoel van politieacties bij demonstraties of protesten de bescherming is van demonstranten, derden en openbare en particuliere eigendommen, en niet de opsluiting van of confrontatie met degenen die demonstreren.'

De organisatie herinnerde eraan, dat er internationale principes zijn voor het gebruik van geweld, met name preventie en voorzorg, en riep op tot onderzoek naar mogelijke vormen van politiegeweld. 'Beschuldigingen van schending van de principes van het gebruik van geweld, inclusief klachten over overmatig gebruik van dodelijk geweld, moeten worden onderworpen aan een snel, onafhankelijk, ijverig en onpartijdig onderzoek en het bepalen van verantwoordelijkheden, inclusief hiërarchische superieuren', aldus de ONU-DH.


'Het is essentieel om onderscheid te maken tussen degenen die gewelddadige acties uitvoeren en degenen die vreedzaam demonstreren en de aanwezige mensenrechtenverdedigers en journalisten.'

Sinds de dood van Giovanni López, terwijl hij op 5 mei in Jalisco in hechtenis was genomen, zijn de protesten toegenomen.


In Guadalajara hield de politie verschillende jongeren, die probeerden te protesteren, illegaal vast, terwijl in Mexico-Stad geüniformeerde agenten een 16-jarig meisje tijdens een demonstratie tegen het hoofd schopten.

In Puerto Morelos, Quintana Roo, zouden officieren naar verluidt mensen hebben aangevallen die protesteerden in een park, en in Baja California onderzoekt de Comisión Estatal de Derechos Humanos dit jaar ten minste vijf gevallen van overmatig geweld door de politie tijdens arrestaties in Tijuana en Ensenada.

(Suriname Mirror/El Manana/Mexico News Daily/Twitter/Reforma/SintesisTV/Twitter)

Acht technici door dorpelingen in Peru vastgehouden vanwege valse 5G-Covid-link

Arbeiders waren gekomen om een ​​draadloze antenne te repareren 

Mannen worden vrijgelaten als ze de antennes verwijderen


Dorpelingen in de regio Huancavelica in Peru houden acht technici vast die een antenne repareerden, uit angst dat hun werk Covid-19 zou verspreiden. De dorpelingen dachten ten onrechte dat de arbeiders - die waren gekomen om een ​​draadloze antenne te repareren - 5G-technologie in het gebied installeerden. 

Valse beweringen die 5G aan coronavirus koppelen, zijn op grote schaal online gedeeld. Wetenschappers zeggen dat een verband tussen beide biologisch onmogelijk is. De arbeiders zijn nog niet vrijgelaten.


Een woordvoerder van Gilet, waar de technici werkzaam zijn, zei dat het bedrijf sinds woensdagavond 10 juni 2020 niets meer van de arbeiders heeft gehoord. 'De dorpelingen lieten hen niet binnen ... ze lieten doorschemeren, dat 5G Covid-19 verspreidt', vertelde Arieh Rohrstoc aan tv-zender Channel N.

'Ze denken ten onrechte, dat Covid wordt verspreid via radiogolven. Onze technologie is draadloos en het virus kan niet worden overgedragen via elektromagnetische golven', zei hij.

De dorpelingen - uit de districten Paucará en Yauli in de regio - zeiden dat de arbeiders zouden worden vrijgelaten als ze de antennes zouden verwijderen, melden lokale media.

Hoewel Peru meer dan 6.000 doden en bijna 215.000 bevestigde gevallen van coronavirus heeft geregistreerd, is de verspreiding in de regio Huancavelica beperkt gebleven.


(Suriname Mirror/Diario Correo/BBC/Canal N/Twitter/YouTube)

Vicepresidente Colombia geeft na 23 jaar toe dat haar broer een veroordeelde heroïnehandelaar is

Bernardo in februari 1998 veroordeeld tot vier jaar en negen maanden cel


Het Colombiaanse Congres is nog niet eens begonnen met het onderzoeken van bewijs van de banden van president Ivan Duque met drugshandelaren of lokale media onthulden, dat de broer van zijn vicepresidente een veroordeelde drugsdealer is. 

Nieuwswebsite La Nueva Prensa onthulde dinsdag 9 juni2020, dat vicepresidente Marta Lucia Ramirez en haar man in 1997 $ 150.000 hebben betaald om haar broer te redden, nadat de politie van Miami, Florida (VS) hem betrapte op het ontvangen van heroïne van drugssmokkelaars

Ramirez' broer Bernardo werd in februari 1998 veroordeeld tot vier jaar en negen maanden gevangenisstraf, een half jaar voordat de politica werd benoemd tot minister van Buitenlandse Handel en haar politieke beschermheer, voormalig president Andres Pastrana, begon met de regering te onderhandelen over de strategie tegen drugsgebruik, 'Plan Colombia' van de Amerikaanse president Bill Clinton.


De onthulling kwam weken nadat de transnationale misdaadwebsite InSight Crime onthulde, dat de vicepresidente en haar man, Alvaro Rincon, zaken deden met 'Memo Fantasma', die cocaïne verhandelde voor het Medellin-kartel en de paramilitaire groep AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).

Terwijl oppositie Senator Gustavo Petro en andere Colombianen het ontslag van Ramirez op Twitter eisten, beweerde Duque dat de in ongenade gevallen vicepresidente een 'waardige en moedige vrouw' was en het slachtoffer van een 'tragedie'. De president benadrukte de topposities die Ramirez had gekregen van Duque's politieke beschermheer en een andere voormalige Medellin-kartelmedewerker, voormalig president Alvaro Uribe.

De vicepresidente noemde de drugshandelactiviteiten van haar broer ook een 'tragedie' en zei dat ze 'het land zou blijven dienen'.

Twitter-gebruikers wezen er snel op. dat Ramirez' campagneslogan van 2018 dat 'er geen goede en slechte drugshandelaren zijn, ze zijn allemaal slecht en moeten worden afgewezen', blijkbaar geen stand houdt wanneer ze familie, een lid van de regeringspartij of zakenpartners zijn.

De laatste associatie van de vicepresidente met drugshandel kwam slechts enkele uren nadat haar man voor het eerst in het openbaar sprak over zijn banden met Memo Fantasma, en een dag nadat de politieagenten, die struikelden over de banden van Duque met de drugshandelorganisatie van Marquitos Figueroa, gevangen waren gezet.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

Coronavirus verspreidt zich door inheemse Amazonegemeenschappen Colombia

(Bron foto: journeylatinamerica)
Colombiaanse grensstad Leticia hotspot voor coronavirus geworden

Bijna 2.000 mensen in en rond Leticia ziek door Covid-19


Met bijna 40.000 doden heeft Brazilië het op twee na hoogste Covid-19-dodental en het op één na hoogste bevestigde aantal gevallen geregistreerd. De buren zijn bang dat de ziekte de grenzen van Brazilië overspoelt. 

Inderdaad, één Colombiaanse grensstad is al een hotspot voor coronavirus geworden. Leticia, gelegen op het zuidelijkste puntje van Colombia, is een haven aan de Amazone die grenst aan Brazilië en Peru. Er zijn weinig vluchten en er zijn geen wegen die de stad verbinden met de rest van Colombia. Dus de 50.000 mensen van Leticia halen het overgrote deel van hun voedsel en voorraden uit de aangrenzende Zuid-Amerikaanse landen.

(Bron foto: Tatiana Álvarez / AFP - El Tiempo)
Jesús Galdino, de gouverneur van het Colombiaanse Amazonas-departement of -staat, waaronder Leticia, zegt dat deze economische realiteit het Colombia onmogelijk maakte zijn grens af te sluiten, toen het coronavirus Brazilië begon te overspoelen. Daarnaast wonen veel Colombianen in Tabatinga, een Braziliaanse stad naast Leticia, en steken ze vaak over naar de Colombiaanse kant om te werken, winkelen of familieleden te bezoeken.

In sommige buurten vormt de straat de scheidslijn tussen de twee naties. 'Het zou zinloos zijn geweest om te proberen een blokkade op te zetten', zei Galdino in een telefonisch interview vanuit Leticia. 'En aangezien Covid zo'n enorme impact heeft in Brazilië, is het aantal gevallen hier ook enorm.' Nu zijn bijna 2.000 mensen in en rond Leticia ziek met Covid-19. Ongeveer 70 zijn gestorven. Dat klinkt in eerste instantie misschien niet als een kolossaal dodental. Maar, omdat de omringende staat Amazonas dunbevolkt is, komt dit neer op het hoogste sterftecijfer per hoofd van de bevolking in heel Colombia, volgens cijfers van het Colombiaanse ministerie van Volksgezondheid.

Onder de eersten die ziek werden in Leticia was Antonio Bolívar, een lid van de Ocaina inheemse stam en een parttime acteur. Hij werd een lokale beroemdheid na zijn hoofdrol in de film Embrace of the Serpent uit 2015, de allereerste Colombiaanse film die werd genomineerd voor een Oscar.


In de film, die zich aan het begin van de 20e eeuw afspeelt, speelt Bolívar Karamakate, een sjamaan en de laatste overlevende van een Amazone-stam die zich zorgen maakt dat hij het contact met zijn cultuur verliest. Hij behandelt roofzuchtige rubberbaronnen en religieuze fanatici terwijl hij een Duitse wetenschapper en, veel later, een Amerikaanse botanicus door de jungle leidt om een ​​heilige genezende plant te vinden.

In het echte leven was Bolívar degene die moest worden genezen. In april kreeg hij hoge koorts en had hij moeite met ademhalen, volgens zijn zoon Cristian Bolívar. 'We behandelden hem met natuurlijke medicijnen', zegt de jongere Bolívar. 'Maar, de zaken werden slechter, dus belde ik een ambulance om hem naar het ziekenhuis te brengen.' 

Inheemsen, die het grootste deel van de bevolking van Amazonas uitmaken, zijn bijzonder kwetsbaar voor Covid-19. Sommigen leven in reservaten in de buurt van Leticia en hebben geen internettoegang om informatie over de ziekte te krijgen. Bovendien kunnen hun gemeenschappelijke tradities de besmetting vergroten, zegt Germán Palacio, hoogleraar aan de universiteit van Leticia. 'Het is iets cultureels. Je deelt met anderen', zegt Palacio. 'Eten. Drinken. Iedereen drinkt uit dezelfde bron of uit hetzelfde glas. Je zet yuca in het midden van je tafel en iedereen deelt het.'

Voor degenen die ziek worden zijn er in Leticia weinig mogelijkheden. De stad zou de thuisbasis moeten zijn van een gloednieuw openbaar ziekenhuis. Maar, corrupte overheidsfunctionarissen staken veel van het geld in eigen zak en het werd nooit gebouwd. In maart werden drie voormalige gouverneurs in verband met het schandaal gevangen gezet. 'Het probleem is dat iedereen afhankelijk is van het volksgezondheidssysteem. Maar, na drie decennia van corruptie is het systeem een ​​ramp', zegt Palacio. Dat blijkt uit het 60 jaar oude openbare ziekenhuis van Leticia, dat geen medische basisapparatuur heeft, een lekkend dak heeft en kapotte wastafels en toiletten heeft. In april namen ongeveer 30 van de artsen en verpleegsters ontslag vanwege het gebrek aan medische apparatuur en omdat ze al maanden niet waren betaald. Dat bracht de federale autoriteiten ertoe om in te grijpen en het beheer van het ziekenhuis over te nemen. Een deel van het personeel is inmiddels teruggekeerd.

(Bron foto: TelesurTV)
Dit was het ziekenhuis waar Cristian Bolívar zijn vader, de filmacteur, bracht. Maar, volgens hem ontbrak het de dokters aan een apparaat om het zuurstofgehalte in het bloed van zijn vader te meten. Dus nam hij zijn vader mee naar een dure privékliniek - maar die zat vol. Na nog een paar uur in een ambulance te hebben gelegen, werd Antonio Bolívar uiteindelijk teruggebracht naar het openbare ziekenhuis waar hij werd opgenomen. Vier dagen later stierf Leticia's filmster op 75-jarige leeftijd....

(Suriname Mirror/NPR/YouTube)

Brazilië: nieuwe arrestatie in moordzaak Marielle Franco

Maxwell Simões Corrêa verdacht van verbergen wapen moordaanslag


Amnesty International bericht vrijdag 12 juni 2020, dat woensdag Maxwell Simões Corrêa is gearresteerd in de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. Hij wordt ervan beschuldigd het wapen te hebben verborgen dat gebruikt werd bij de moordaanslag op Marielle Franco en haar chauffeur Anderson Gomes. 

Ook zou hij in nauw contact hebben gestaan met Ronnie Lessie die de schoten heeft afgevuurd.


De arrestatie van Simões Corrêa is een belangrijke stap in het beantwoorden van de vraag wie opdracht gaf voor de moord op Marielle Franco en waarom.

Franco, die in 2016 gekozen werd als gemeenteraadslid van Rio de Janeiro, stond bekend als lhbt-activist. Ze hekelde het wangedrag van de politie en de buitengerechtelijke executies, vooral in de favelas (sloppenwijken). Enkele dagen voordat ze werd vermoord, was ze benoemd tot rapporteur van de commissie die de inzet van het leger in de favelas monitort. Het leger neemt daar politietaken over.

In de nacht van 14 maart 2018 werden de 38-jarige Marielle Franco en haar chauffeur Anderson Gomes vermoord terwijl ze na een debat met jonge zwarte vrouwen op weg naar huis waren.


Haar moord leek goed voorbereid; vijf bewakingscamera’s op de plaats waar ze met kogels werd doorzeefd, waren een dag eerder uitgeschakeld.

Precies een jaar later werden twee voormalige politiemannen, Elcio de Queiroz en Ronnie Lessa, in Rio de Janeiro gearresteerd voor de moord op de activiste. Eén agent wordt ervan verdacht de fatale schoten te hebben gelost, de ander zou de auto hebben bestuurd van waaruit werd geschoten. Uit onderzoek bleek dat andere mensen indirect bij de daad betrokken waren, wapens verborgen hielden en de onderzoeken belemmerden.

Tienduizenden Brazilianen gingen na de moord de straat op. Vooral arme zwarte Brazilianen rouwden om haar dood.


Franco was een populaire politica. Als zwarte biseksuele vrouw uit een favela streed zij in het witte mannenbolwerk van de Braziliaanse politiek onvermoeibaar vóór mensenrechten en tégen politiegeweld. Niet iedereen nam haar dat in dank af.

Op de eerste verjaardag van de moord, 14 maart 2018, werd een petitie met 780.000 handtekeningen aan de autoriteiten overhandigd om de oproep om de zaak op te lossen, kracht bij te zetten.

Amnesty is van mening dat de publieke druk eraan heeft bijgedragen dat het onderzoek naar de daders wordt voortgezet.

(Suriname Mirror/Amnesty International/AraInfo/Metropoles/Twitter/YouTube)

Personeel zorginstellingen vraagt zich af of 12,5 procent korting ook voor hen geldt

'Niet acceptabel indien zorg- medewerkers op arbeidsvoor- waarden worden gekort'


Medewerkers van zorginstellingen verkeren in onzekerheid of de 12,5 procent korting op het arbeidsvoorwaardenpakket op jaarbasis ook voor hen gaat gelden. Dat blijkt uit een brief die gestuurd is vanuit de Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ) aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Suzy Camelia-Römer (PIN) en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Hensley Koeiman (MAN), zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 13 juni 2020.

'Gezien het feit, dat veel zorginstellingen reeds jaren te kampen hebben met financiële tekorten, met als gevolg dat de zorgmedewerkers het steeds zwaarder krijgen met een alsmaar krappere bezetting, vinden wij het niet acceptabel indien de zorgmedewerkers op hun arbeidsvoorwaarden zouden worden gekort. In deze spannende tijd waarin de zorgmedewerkers zich hebben moeten voorbereiden op een mogelijke uitbraak van het coronavirus, wat nog altijd niet uitgesloten is, lijkt het ons zeer onrechtvaardig om hen te korten op hun magere arbeidsvoorwaarden die fors onderdoen voor die van medewerkers van overheids-nv’s en ambtenaren.Wereldwijd wordt applaus gevraagd voor zorgmedewerkers en wordt gesproken over het extra compenseren van deze medewerkers en op Curaçao zouden wij deze medewerkers dan maar liefst 12,5 procent korten op hun arbeidsvoorwaarden? Dit valt niet uit te leggen', zo wordt in de brief uit de doeken gedaan.

Waldi Oostburg, voorzitter van de SFZ, ondertekent dan ook met de slotopmerking graag in gesprek te willen treden ‘met als inzet om duidelijkheid te krijgen in hoeverre bovengenoemde maatregel geldt voor medewerkers in de zorg’ en om te vernemen of de ministers de mening delen ‘dat het absoluut onacceptabel is om de zorgmedewerkers te korten op hun arbeidsvoorwaarden’.

40% Bedrijven op.Curaçao heeft belastingachterstand

Stichting Belastingaccountants- bureau voert controles op in verband met NOW


In verband met de NOW-subsidieregeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) heeft Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) deze dagen de controles opgevoerd. Dat is nodig ook, want zo’n 40 procent van de ondernemingen is niet bij, aldus SBAB-directeur Sherwin Casper vandaag, zaterdag 13 juni 2020, in het AntilliaansDagblad

De krant benaderde het belastingaccountantsbureau in verband met klachten van ondernemers die aangeven dat er ‘paniek’ zou zijn onder zakenlieden omdat de SBAB bezig is ondernemers te benaderen om achterstallige belasting te innen, anders wordt die verrekend met de NOW-uitkering.

Casper legt uit dat zijn medewerkers bezig zijn, ten eerste, om vast te stellen of bedrijven voldaan hebben aan de verplichting om hun werknemers te betalen. Ten tweede stelt de SBAB vast of desbetreffende bedrijven hoge belastinschulden hebben.

'Deze bedrijven worden verzocht zo spoedig mogelijk een betalingsregeling te treffen. Bedrijven die veel openstaande belastingaangiften hebben, worden verzocht om deze aangiften alsnog in te dienen zodat de taxatieve aanslagen als gevolg hiervan kunnen worden verminderd om tot reële schuldbedragen te komen.'

Bedrijven in staat van faillissement krijgen, aldus Casper, ‘uiteraard geen NOW- uitkering’. 'Voor de rest wordt ieder bedrijf betaald.'

Geconfronteerd met deze klacht - ‘ondernemers denken dat de overheid geld nodig heeft en op deze manier de fondsen van de NOW naar zich toe wil trekken’ - zegt de SBAB-directeur met klem, dat ‘er zeker geen sprake is van verrekening door de overheid’.

AAV kijkt onder nieuwe regering uit naar openbare aanbestedingen voor Surinaamse bedrijven

'Wij kijken uit naar een transparant financieel economisch beleid'


'Hierbij feliciteert de Algemene Aannemers Vereniging de winnaars van de onlangs gehouden verkiezingen en zien een formatie van een nieuwe regering en aantreden van hen spoedig tegemoet. Wij kijken uit naar een transparant financieel economisch beleid waar fiscale en monetaire maatregelen de boventoon voeren, transparante inschrijvingen en het inlopen van achterstallige betalingen. 

Aangezien de Covid-19 uitbraak de economie verder laat afzwakken is het zaak dat er spoed achter het formaliseren van de uitslag gezet wordt. Uiteraard, rekening houdend met inachtneming van alle wettelijke bepalingen. 

Vele bedrijven zijn nu al in de “survival mode” en daarbij zullen, op termijn, ook de werknemers het gelag betalen indien economisch herstel langer op zich laat wachten. 

De AAV kijkt in het bijzonder uit naar openbare aanbestedingen die gehouden zullen worden voor Surinaamse bedrijven volgens het AWS en waar de gunning gaat naar Surinaamse bedrijven en de uitvoering geschiedt volgens het UWS. 

De beste graadmeter van de economie is de bouw en constructie sector maar dan uitgevoerd door lokale bedrijven door lokale werknemers. Wij stellen ons als vereniging beschikbaar om mede een beleid te helpen bepalen betreffende de bouw en constructie sector. 

Namens de Algemene Aannemers Vereniging 
Anthony Wong (voorzitter)'

Aantal dak-en thuislozen in de binnenstad sterk toegenomen,

(Bron foto: De West)
Situatie groep is schrijnend, velen gaan op zoek naar eten in afvaltonnen


De afgelopen weken zou het aantal dak- en thuislozen dat zich ophoudt in de binnenstad van Paramaribo, sterk zijn toegenomen, ondanks de door de overheid ingelaste totale lockdown. De groep zou onder andere de eettentjes aan de Waterkant, die al geruime tijd gesloten zijn vanwege Covid-19, gebruiken als verblijf- en slaapplaats. 

Een dak- en thuisloze zegt donderdagavond 11 juni 2020 in De West, wel op de hoogte te zijn van de lockdown, maar zegt geen plek te hebben, vandaar dat hij zijn intrek heeft genomen in een verlaten pand in de binnenstad.

'Ik ben op de hoogte van het virus, maar kan niet op mijn locatie blijven, omdat ik in mijn onderhoud moet voorzien. Mensen komen niet zoveel meer op straat, dus heb ik dagen waar ik ook niets heb om te eten. Meestal vroegen ambtenaren mij om hun auto te wassen, terwijl zij aan het werk zaten. Maar ook dat kan voorlopig niet, want de mensen komen al een hele tijd niet meer aan het werk', zegt hij.

De directrice van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Angela Salmo, zou tijdens een eerder gehouden persconferentie beloofd hebben de mogelijkheden te bekijken om ook deze groep op te vangen, omdat ook zij het risico lopen besmet te raken. Ook zou zij nagaan in hoeverre de dak- en thuislozen tegemoet te komen door middel van een pakket. Echter is daar tot op heden niets van terechtgekomen.

De situatie van deze groep is schrijnend, velen gaan ertoe over vuiltonnen overhoop te halen, op zoek naar voedsel.

Veel restaurants kwamen dak- en thuislozen tegemoet met eten dat zij overhielden, maar nu zijn alle restaurants gesloten.

Het Bureau voor Dak- en Thuislozen aan de Wichertstraat is al geruime tijd gesloten. De groep kan wel opgevangen worden te Latour, maar de meeste dak- en thuislozen vinden Latour te ver, zij willen een opvanglocatie die dichterbij het centrum is.

Inbraak in filiaal van de Republic Bank aan de Nickeriestraat

Een kantoorruimte is overhoop gehaald, niet bekend is of iets is verdwenen


Bij het filiaal van de Republic Bank aan de Nickeriestraat is vrijdagochtend 12 juni 2020 tegen half drie ingebroken. Het is nog niet duidelijk door hoeveel personen de inbraak is gepleegd. De politie van Flora kreeg tegen kwart voor drie de melding dat het alarmsysteem van de bank afging, zo schrijft de Ware Tijd. 

Onderzoek ter plaatse wees uit dat twee ramen van het pand waren geforceerd. De politie had het vermoeden, dat de inbrekers nog in de bank waren en betrad het gebouw. Maar, ze bleken al te zijn verdwenen.

Een kantoorruimte is overhoop gehaald. Bij nader onderzoek door de forensische opsporing troffen ze bloedsporen aan die waarschijnlijk afkomstig zijn van één van de daders. Aan de aanhouding van de inbreker(s) wordt gewerkt. De zaak wordt overgedragen aan een rechercheteam.

Op 29 mei viel Republic Bank ook ten prooi aan inbrekers. Enkele mannen probeerden er toen tevergeefs met de brandkast van de geldautomaat aan de Ringweg-Noord vandoor te gaan. De geldautomaat raakte wel aanzienlijk beschadigd.

BEP werkt mee aan kiezen president en vicepresident in het parlement

'De nieuwe regering moet zo snel mogelijk in het zadel komen'Volgens de BEP (Broederschap en Eenheid in de Politiek) moet de nieuwe regering zo snel mogelijk in het zadel komen. De partij zal dan ook meewerken aan het kiezen van de president en vicepresident (VP) in het parlement. In een vrijdag 12 juni 2020 uitgebracht persbericht benadrukt de BEP ook, dat zij bezorgd is over de schrikbarende toename mee van het aantal Covid-19 geïnfecteerden, -overledenen en -ziekenhuisopnames. 

'Wij moeten als samenleving alles eraan doen om een grotere uitbraak van deze ziekte te voorkomen.' Volgens de partij kan Covid-19 resulteren in ongekende en ongecontroleerde sociale en economische implicaties.

'Voor de partij staat buiten kijf, dat ons verantwoordelijkheidsgevoel de boventoon moet voeren om de hedendaagse gemeenschappelijke vijanden, zoald de corona-uitbraak en de precaire financieel-economische situatie, het hoofd te kunnen bieden.'

De partij stelt dat de nieuwe regering snel moet aantreden, omdat de samenleving uitkijkt naar een zogenaamd corona-debat in het parlement, zulks als onderdeel van de steeds uitdagende situatie en veranderende maatregelen. De samenleving adviseert zij om deze maatregelen stringent in acht te nemen en op te volgen.

'In dit kader moeten wij waarden en idealen zoals veiligheid, gezondheid en solidariteit niet alleen zien als condities voor, maar ook als een gevolg van het indammen en onder controle krijgen van deze gezondheidscrisis. Derhalve zijn voorzorgsprincipes zoals vermijding van drukte en dus thuisblijven, sociale afstand houden, mond- en neusmaskers opzetten en zoveel mogelijk thuis werken, de minst ingrijpende en logische oplossingen.'

Volgens de BEP zijn de verkiezingen ordelijk, vreedzaam en waardig zijn verlopen. 'De strijd is op een democratische wijze gestreden met als resultaat een overtuigende overwinning door partijen die geen deel uitmaken van de huidige regeercoalitie. Met deze uitslag is de soevereine wil en aspiratie van het Surinaams volk tot uiting gebracht.'

Vuistvuurwapen en Srd 7.000 gestolen uit auto oud-minister RGB

Ex-minister doet boodschappen in een shop, maar sluit auto niet af...


Het Dagblad Suriname bericht vrijdag 12 juni 2020, dat de politie van Wanica 's middags rond half een een melding van een diefstal uit een voertuig aan de Martin Luther Kingweg kreeg. 

Uit het politieonderzoek blijkt, dat de benadeelde een ex-minister is van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB. De gewezen minister was gestopt voor een pastry shop om inkopen te doen, deed zijn wagen niet op slot en ging de shop binnen.

Toen hij terugkwam merkte hij dat een tas, met daarin zijn vuistvuurwapen en een geldbedrag groot Srd 7.000, waren verdwenen.

De politie van het ressort heeft de aangifte opgenomen en is bezig de dader(s) op te sporen.

'Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 is de basis voor de lockdown-maatregelen'

'Tegen de tijd dat we het met elkaar eens zijn over deze issue zijn we 20 jaar verder en dan is bijna iedereen al doodgegaan aan Covid-19'


'De Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 vormt de basis voor de maatregelen die zijn uitgevaardigd om burgers in hun bewegingsvrijheid te beperken in een poging de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te kunnen indammen', zegt Eugène van der San, directeur van het Kabinet van de President, vrijdagmiddag 12 juni 2020, in de Ware Tijd. 

De afgelopen dagen hebben verschillende personen, onder wie juristen, zich uitgesproken tegen sommige van de drastische maatregelen. Die druisen volgens hen in tegen de Grondwet en worden basisburgerrechten geschonden. Advocaat Gaetano Best gaat zelfs een stapje verder. Hij geeft aan, dat de vrijheid beperkende maatregelen ook indruisen tegen het Inter-Amerikaans mensenrechtenverdrag waar Suriname partij van is.

'Meester Best heeft eigenlijk geen ongelijk, maar we leven in een uitzonderingssituatie. Dit is crisis. Tegen de tijd dat we het met elkaar eens zijn over deze issue en de maatregelen zijn we twintig jaar verder en dan is bijna iedereen al doodgegaan aan Covid-19', zegt Van der San.

Hij wijst erop, dat hoogontwikkelde landen met meer instituten dan Suriname, die moeten toezien op een richtige gang van zaken, ook worstelen met dit vraagstuk. De impact van de coronacrisis op Suriname met zijn kleine bevolking zal veel groter zijn dan in de landen met een miljoenenbevolking waardoor maatregelen hier ook anders aangepakt dienen te worden.

Het presidentieel besluit waarin de maatregelen zijn vastgelegd, is naar Binnenlandse Zaken gestuurd voor publicatie in het Staatsblad.

Intussen heeft het Korps Politie Suriname bekendgemaakt, dat overtreders van de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 vooralsnog niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, omdat het presidentieel besluit, waarin de bindende regels zijn vastgesteld ter uitvoering van deze wet, nog niet geëffectueerd is. Volgens artikel 9, van die wet is de rechter bevoegd overtreders van artikel 4, de leden 1 en 2, en artikel 5 te straffen met een hechtenis van maximaal zes maanden en een geldboete van de derde categorie, hetzij met één van beide straffen. Een geldboete van de derde categorie is maximaal Srd 25.000.

De korpsleiding heeft als instructie uitgevaardigd, dat politieambtenaren, binnen het kader van het indammen van de verspreiding van het virus, vooralsnog zoveel mogelijk vermanend optreden. 'Als het straatbeeld van de afgelopen dagen als graadmeter wordt gebruikt, mag geconcludeerd worden dat het leeuwendeel van de samenleving zich houdt aan de getroffen Covid-19 maatregelen', aldus de politie.