woensdag 7 mei 2014

Herzieningsverzoek Bouterse van 1999-drugsvonnis geen nieuws voor Starnieuws

Veel Nederlandse media berichten over verzoek aan Hoge Raad

07-05-2014 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Terwijl veel Nederlandse media vandaag, woensdag 7 mei 2014, berichten over een door de Surinaamse president Desi Bouterse in te dienen herzieningsverzoek bij de Hoge Raad van het vonnis uit 1999, waarin hij in hoger beroep (na door de rechtbank tot 16 jaar te zijn veroordeeld) tot elf jaar cel werd veroordeeld voor drugssmokkel, doet de bekende Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws er het zwijgen toe. Onbegrijpelijk, maar waarom?

De NOS, het NRC, de Volkskrant, Elsevier, RTL Nieuws, Nu.nl, de Telegraaf, RTV Rijnmond en diverse regionale kranten. Een paar voorbeelden van media in Nederland die uitgebreid vandaag aandacht besteden aan het verzoek van Bouterse.

Het nieuws gebracht in Nederland
Volgens de Nederlandse advocate Inez Weski van Bouterse blijkt op basis van nieuw en aanvullend bewijs, dat Bouterse in 1999 onterecht is veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van 474 kilo cocaïne van Suriname naar Stellendam in 1997.

De veroordeling van het gerechtshof in Den Haag was toen voornamelijk gebaseerd op verklaringen van de Belgische kroongetuige Patrick van Loon, die getuigde tegen Bouterse in ruil voor strafvermindering. Hij is inmiddels, in het bijzijn van een notaris, op zijn belastende verklaring teruggekomen.

Het Hof sprak Bouterse destijds vrij van betrokkenheid bij vijf andere drugstransporten. Ook vonden de rechters dat niet was bewezen dat de huidige president van Suriname leiding gaf aan het zogenoemde Suri-kartel. Dat was in de ogen van politie en Justitie de misdaadorganisatie die verantwoordelijk was voor de cocaïnesmokkel van Suriname naar Nederland.

Volgens Weski blijkt kroongetuige Van Loon al jaren te hebben geprobeerd terug te komen op zijn voor Bouterse belastende getuigenis. Hij heeft uiteindelijk de advocaat benaderd en in een notariële verklaring laten optekenen dat hij Bouterse onterecht heeft aangewezen als betrokkene van de cocaïnesmokkel naar Stellendam. Van Loon beschuldigde Bouterse onder druk en op initiatief van het Openbaar Ministerie, stelt Weski. 'Daarbij blijken er hem meer gunsten geboden te zijn dan aan de rechter werden gemeld.'

'We hebben na jarenlang onderzoek niet alleen die valsheden, maar inmiddels ook andere ernstige en zorgwekkende dwalingen in deze rechtsgang aan het licht gebracht', verklaart Weski tegenover de media. 'Zoals over gebruikte opsporingsmethoden, de integriteit van het onderzoek en de misleiding van de rechter. De waarheidsvinding leek geen prioriteit meer.' De advocate wil nog niet inhoudelijk prijsgeven wat ze precies heeft ontdekt.

Weski heeft vanwege haar bevindingen de Hoge Raad ook gevraagd om een diepgaand onderzoek naar 'de geconstateerde schendingen van de waarheidsvinding en rechtsgang'. Dit om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Weski zei ook, dat Desi Bouterse verwacht dat de Hoge Raad de 'moed en wil heeft zijn oordeel slechts met de wet en het recht als leidraad in volledige onafhankelijkheid te vormen'. 

De Hoge Raad gaat beslissen over herzieningsverzoek.
Toenmalig advocaat in de zaak, Bram Moszkowicz, vroeg in 2002 al om herziening. Volgens hem was de verklaring van kroongetuige Van Loon onbetrouwbaar. Een andere Belgische man, Marcel G., die ook bij het drugstransport betrokken zou zijn, meldde dat Van Loon zijn verhaal verzonnen had, in ruil voor strafvermindering. De Hoge Raad heropende de zaak toen niet.
Tegen Bouterse loopt op verzoek van Nederland een internationaal opsporings- en aanhoudingsbevel. Nu Bouterse president is kan hij wegens immuniteit niet worden aangehouden. Voordien liep hij wel het risico in het buitenland te worden opgepakt.

Graag naar Nederland
Bouterse heeft inmiddels via het persbureau ANP laten weten graag weer eens naar Nederland te komen, maar als de betrekkingen tussen Suriname en Nederland weer normaal zijn.

Hij wist naar eigen zeggen dat deze wending in zijn zaak vroeg of laat zou komen: 'Gods molen draait langzaam, maar zeker.' En als de Nederlandse rechter Bouterse vrijspreekt, zal hij ook weer naar Nederland kunnen reizen. Of hij dat doet, laat hij onder meer 'afhangen van de relatie tussen Nederland en Suriname. Als de zaken tussen Suriname en Nederland weer genormaliseerd zijn, zou het kunnen dat ik ga. Ik vind wel dat de Surinamers in Nederland daar recht op hebben.' Bouterse reageerde overigens op een gedane vandaag uitspraak van zijn Surinaamse advocaat Irwin Kanhai dat hij nog dit jaar een ‘massameeting in Nederland’ zal houden als hij wordt vrijgesproken. Hij zegt dat die uitspraak was bedoeld als een ‘grapje’.


dWT en ANP
In Suriname is het de Ware Tijd die vandaag aandacht besteedt aan het herzieningsverzoek van Bouterse. Maar, de krant beperkt zich tot een stukje, dat is afgeleid van een ANP-artikel van vandaag en dat werd ook nog eens pas rond half drie vanmiddag geplaatst. Niet zo vreemd dat de krant gebruikmaakt van een ANP-bericht, immers de ANP-correspondente in Suriname is de Nederlandse Annelies Brinkman die ook journaliste is in dienst van de Ware Tijd. Kennelijk vond zij het belangrijker om haar bericht eerst in Nederland geplaatst te krijgen alvorens lokale, Surinaamse, media er lucht van zouden krijgen.

Dat Starnieuws, een nieuwswebsite die in Suriname om onbegrijpelijke redenen op handen lijkt te worden gedragen terwijl de journalistiek inhoudelijke kwaliteit van een bedenkelijk laag niveau is, vandaag geen aandacht besteedt aan 'de Bouterse herzienings-zaak' is vreemd. Wel besteedt de webredactie onder andere aandacht aan gedumpt vuil door restauranthouders en winkeliers in Paramaribo, aan de regering van Ecuador die een petitie voor een referendum over de vraag of het Yasuni National Park in de Amazone moet worden opengesteld voor olie-exploratie heeft afgewezen en aan een man die aan zijn benen en armen is gekapt in de buurt Flora te Paramaribo.

Journalistieke blunder
Het geen aandacht schenken aan het herzieningsverzoek van Bouterse is een heuse journalistieke blunder. Inmiddels is het half zes 's middags....... Starnieuws slaapt of heeft specifieke redenen om geen aandacht te besteden aan het herzieningsverzoek van de Surinaamse president.

Zoveelste rechtszaak tegen magazine Parbode - Blad en uitgever verliezen Kort Geding van Henri Ori

NDP-Assembleelid Cheung voelt zich beschadigd door artikel

Politica sleept ook Belgische journalist Pieter van Maele voor rechter 

UPDATE: Parbode verliest Kort Geding van Henri Ori 

Arrogant toontje uitgever Hoogendam spreekt boekdelen

07-05-2014 (11-05-2014) Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Het Nederlands/Surinaams magazine Parbode kan een zoveelste rechtszaak tegemoet zien. Het NDP-parlementslid Noreen Cheung gaat zowel het blad als een journalist aanklagen bij de procureur generaal. Dat liet zij dinsdag 6 mei weten in De Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de begroting 2014. Vorig jaar werden Parbode en haar Nederlandse uitgever Jaap Hoogendam al vier keer voor het gerecht gedaagd. Een zaak werd verloren, hoe het met de overige drie zaken is gesteld is niet bekend.

Riooljournalist
‘Riooljournalist’, dat is volgens Cheung de schrijver van het artikel 'Noreen Cheung (NDP) twijfelt nog steeds over amnestiewet – ‘Recht moet zijn beloop hebben’'.
Het artikel hindert het DNA-lid enorm. Ze hekelt ook het feit dat haar foto op de voorpagina is opgenomen. Die riooljournalist is overigens de Belgische freelance journalist Pieter van Maele die ook correspondent in Suriname is voor onder andere het Nederlandse persbureau Novum. Van Maele (1986) studeerde Internationale Politiek aan de universiteit van Gent. Hij kan op Twitter gevolgd worden waar hij er dagelijks lustig op los twittert.
'Deze schrijver brengt veel schade toe aan mij via het blad. Ook andere collega’s hebben dit eerder ondervonden. Ik vraag me af hoe hij journalist is geworden’, zei Cheung. ‘Twijfels over amnestie, ik hou mij niet bezig met amnestie’, sprak ze. ‘Laat hij schrijven over de massamoorden in Kongo, waar zijn geboorteland België veel aan de bloeddiamanten heeft verdiend’, zei Cheung richting de journalist.

‘Ik ben niet tegen de media, maar wel tegen onrecht.’ Cheung riep de regering op alert te zijn en bij deze een diepgaand onderzoek in te stellen naar het maandblad. ‘De pg krijgt een officieel schrijven van mij tegen de schrijver en het maandblad.’

Van Maele liet dinsdag 6 mei via Twitter weten: 'Zo klinkt het wanneer je wordt gebasht door een parlementslid in Suriname.':Het lijkt er welhaast op dat de Belg blij is met aangekondigde rechtszaak, de aandacht voor het artikel en hem en kennelijk ervan uitgaat, dat hij als gladiator zingend het juridische strijdtoneel zal kunnen verlaten. Ondertussen heeft het blad naar alle waarschijnlijk weer de nodige averij opgelopen....

Wie is Pieter van Maele?
Met regelmaat duikt hij op bij allerlei officiële en minder officiële aangelegenheden en persconferenties in Suriname, altijd gewapend met een fotocamera. Hij valt op. Een zweem van arrogantie hangt rond hem. In een interview met de website debuitenlandredactie.nl zei hij in april 2012 onder andere:

(Bron foto: de buitenlandredactie.nl)
'Ik kreeg eind 2009 als pas afgestudeerde politicoloog de kans om naar Suriname te gaan, om er te werken als verslaggever op de redactie binnenland van het dagblad ‘De Ware Tijd’. Ik had daar in 2007 al eerder stage gelopen, en had nog steeds contact met de directie van het dagblad.
Aangezien Suriname enkele maanden later naar de stembus zou trekken en alles erop wees dat het historische verkiezingen zouden worden, leek het me een heel interessant aanbod. Desi Bouterse won uiteindelijk die verkiezingen, en werd zelfs president. Na een jaar bij ‘De Ware Tijd’ kreeg ik de kans om correspondent te worden voor voornamelijk Nederlandse media. Hoewel ik hier dus eerder toevallig ben terechtgekomen, ben ik hier na meer dan twee jaar nog steeds actief.'

'Ik ben intussen al meer dan twee jaar in Suriname. Echt een concrete datum om het hier voor bekeken te houden heb ik nog niet, maar ik denk dat ik volgend jaar toch uitkijk naar een nieuwe standplaats. Met alle respect voor het land, maar Suriname blijft toch een heel kleine gemeenschap (500.000 inwoners) met een beperkt aanbod aan verhalen. De Nederlandse media zijn voornamelijk in één persoon geïnteresseerd: Desi Bouterse. Uiteindelijk wordt het toch tijd voor een nieuwe uitdaging, of je blijft in cirkels ronddraaien.'

De overige rechtszaken tegen Parbode en uitgever Hoogendam in vogelvlucht
Parbode werd in de eerste week van oktober 2013 door oud-minister Ramon Abrahams van het ministerie van Openbare Werken voor de rechter gedaagd. Het blad had in haar augustusnummer een artikel geschreven door hoofdredacteur Armand Snijders opgenomen, met de kop ‘De affaire Abrahams; Stelen in de politiek loont’ waarin wordt beweerd, aan de hand van verklaringen van diverse anonieme bronnen, dat Abrahams zich tijdens zijn ministerschap zou hebben verrijkt.

Een andere kwestie die speelde rond de Caribbean Media Group (de vermeende uitgeverij van Jaap Hoogendam, die ooit culturele antropologie zou hebben gestudeerd en eigenaar is geweest van het café de Ponteneur in Amsterdam-Oost, Dapperbuurt en geen enkele journalistieke en/of redactonele achtergrond heeft) heeft te maken met één haar weinige uitgaven, de reisgids ‘Buitenkansjes’. De uitgever kreeg eind augustus 2013 een deurwaarder op bezoek en hij ontving een brief van een advocaat van de krant de Ware Tijd, waarin die krant en hoofdredacteur Meredith Helstone verzochten dat die reisgids uit de handel werd genomen en dat een rechtszaak zou worden aangespannen.

In een rondschrijven aan zijn zakelijke contacten stelde Jaap Hoogendam:
‘Zeer opmerkelijk dat een krant de vrijheid van drukpers wil aantasten. Wat is er aan de hand? In de pas verschenen derde druk van de reisgids voor Suriname ‘Buitenkansjes’ schreef ik op pagina 22 het volgende stukje over Surinaamse kranten:

‘Er zijn vier kranten, namelijk de drie ochtendbladen Times of Suriname, de Ware Tijd en Dagblad Suriname en de avondkrant De West. Er is persvrijheid, maar die wordt niet optimaal gebruikt. De Times is van een Surinaamse Berlusconi, die de krant gebruikt als kruiwagen voor zijn bedrijven. Hij steunt de NDP van Bouterse omdat hij daar voordeel van heeft. De Ware Tijd is ook een Bouterse blaadje. Als hoofdredacteur Meredith Helstone de president ontmoet begint ze spontaan te kwispelen, zoals bleek uit haar grote interview met hem. De West is wat onafhankelijkheid betreft de beste krant van Suriname. Ze nemen het trouwens geen van allen nauw met copyright, want er wordt schaamteloos gejat van journalisten, wereldwijd. Dat Surinaamse journalisten het niet voor hun collega’s opnemen! Platleggen die bladen. Sinds Bouterse wordt veel geld besteed aan Overheidsvoorlichting, redactioneel opgenomen in de Times en de Ware Tijd, duidelijker kan het toch niet?’

Behalve de voornoemde twee zaken bleek 6 september 2013 ook nog eens, dat nabestaanden van de vermoordde architect Harold van Ommeren Parbode voor de rechter sleepten vanwege het artikel 'Wie vermoordde Harold van Ommeren' in het septembernummer van het blad. Het bewuste artikel handelt over de vergiftiging van Harold van Ommeren en was bij zijn weduwe, Wilma van Ommeren-Poeran, en dochter Helga niet in goede aarde gevallen.
Journaliste Tanya Wijngaarde, uitgever Jaap Hoogendam en hoofdredacteur Armand Snijders ontvingen vrijdagmorgen 6 september een schrijven, via de deurwaarder, dat zij voor de rechter moetsen verschijnen. 'Wij hebben uitstel gevraagd', aldus Hoogendam in gesprek met de Ware Tijd.

Parbode heeft vrijdag 13 september 2013 het door de familie Van Ommeren aangespannen Kort Geding verloren. De uitgever moest het septembernummer uiterlijk zaterdag 14 september 13.00 uur uit de handel halen.

Zaterdag 5 oktober 2013 werd bekend dat Jaap Hoogendam een vierde rechtszaak aan de broek had gekregen. Notaris Dipak Chitoe eiste in een Kort Geding via zijn advocaat Stanley Marica een correctie van de uitgever. Chitoe voelde zich beledigd en aangetast in zijn goede naam en eer, zo schreef Starnieuws 5 oktober.

Parbode had in het septembernummer gepubliceerd, dat Chitoe als kandidaat-notaris teksten in documenten zou veranderen, wanneer deze al getekend waren. Chitoe zou een van minstens drie notarissen zijn waar vraagtekens bij geplaatst kunnen worden, volgens het blad.

Parbode balanceert op snijvlak toelaatbare
Het blad lijkt zich meer en meer te begeven op het snijvlak van wat uit journalistiek oogpunt en fatsoen verantwoord is om te schrijven. Goed researchwerk en het niet toepassen van het hoor en wederhoor principe lijken uit het redactiekantoor aan de Wichersstraat 10a in Paramaribo te zijn verdwenen.
De nu door Cheung aangekondigde rechtszaak tegen Parbode en Van Maele is ongetwijfeld niet de laatste. Alle juridische kwesties zullen het blad en uitgever Jaap Hoogendam ongetwijfeld geen goed doen. Naast alle negatieve aandacht, zullen de rechtszaken veel tijd, energie en geld kosten. De vraag kan nu gesteld worden of het blad nog een toekomst heeft in Suriname.....

UPDATE:
De Ware Tijd Online bericht in de loop van de dag, woensdag 7 mei, het volgende:

Journalist Van Maele: 'Uitlatingen Cheung rare actie'

'Ik vind het een beetje een rare actie van haar.’ Zo reageert de Belgische freelance journalist Pieter van Maele op uitlatingen van NDP-parlementariër Noreen Cheung over het interview dat hij van haar afnam voor maandblad Parbode. Cheung uitte haar misnoegen maandag in de De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling. Ze maakte Van Maele uit voor ‘riooljournalist’.

Het verbaast hem, dat Cheung stelde niet blij te zijn met de wijze waarop het artikel is geschreven, maar inhoudelijk niet kon aangeven wat er fout aan was. ‘We kunnen ook niks rectificeren. Alles is geschreven, zoals zij het heeft gezegd. Ik denk dat ze zich daarom zo heeft uitgelaten’, zegt Van Maele. ‘Als er echt leugens in het artikel zaten, had ze meteen een rechtszaak gespannen’, aldus de journalist vandaag, 7 mei 2014, in de Ware Tijd Online.

Van Maele zou dat laatste overigens goed vinden. ‘Dan kunnen we aangeven dat niks in het artikel verkeerd is geschreven.” Hij hoopt dat ze doorgaat, zodat Parbode haar bewijzen kan tonen. ‘Ik denk dat haar collga’s kwaad op haar zijn en zij zo een zondebok probeert te zoeken’, aldus Van Maele.

Op 1 april liet Cheung op haar Facebook-pagina weten, dat ze zeer ontstemd was over het artikel. ‘Het verdraaien van mijn woorden, onjuiste weergave en het met opzet in een ander context plaatsen is een criminele daad van een zekere journalist van Parbode! Mensen volgen jullie mij strak komende dagen, want dit laat ik niet zo!’, aldus een passage op haar Facebook-pagina.

Parbode heeft vandaag via de media een ‘open brief’ aan Cheung gericht. Zij wordt verzocht ‘publiekelijk de gedane ernstige beschuldigingen terug te nemen’ en zich ‘in de toekomst te onthouden van het uiten van valse lasterpraatjes jegens Parbode en haar redactiemedewerkers’.
Cheung wenst niet te reageren hierop, omdat zij alles via de procureur-generaal wil laten lopen.


De tekst van de open brief van hoofdredacteur Armand Snijers van Parbode:

Ongepaste grieven

Aan: Mevrouw N. Cheung, lid van De Nationale Assemblee

Paramaribo, 7 mei 2014


Geachte mevrouw Cheung,

Naar aanleiding van uw uitlatingen in De Nationale Assemblee tijdens de vergadering van afgelopen maandag, het volgende:

Allereerst: ik heb mij verbaasd dat u de begrotingsbehandeling gebruikt als podium om uw persoonlijk grieven naar Parbode en een Parbode-journalist toe te uiten. Uw ernstige en beledigende beschuldigingen, naar mijn mening een parlementariër onwaardig, zijn volledig misplaatst en ongefundeerd en hebben vooral naar de bewuste journalist toe veel weg van smaad. Terecht heeft Assembleevoorzitter mevrouw Simons u ten aanzien van enkele uitspraken publiekelijk op de vingers getikt.

Reeds direct na het verschijnen van het bewuste interview in de aprileditie van Parbode, heeft u via uw Facebook pagina ook al in niet mis te verstane bewoordingen blijk gegeven niet meer te staan achter datgene wat u heeft gezegd en dat de journalist van Parbode uw woorden zou hebben verdraaid.

Zoals ik u afgelopen vrijdag tijdens ons telefoongesprek heb gezegd, ben ik het, na het opnieuw beluisteren van de geluidsopname van het door u afgestane interview, op geen enkel punt met u eens. Dus ik ben niet van plan een rectificatie in Parbode op te nemen, zoals u heeft geëist. Eenvoudigweg omdat er niets te rectificeren valt: alle citaten van u in Parbode zijn door u letterlijk gedaan en staan ook op band.

Dat u achteraf spijt heeft van wat u heeft gezegd, en dat wellicht in uw naaste omgeving er mensen zijn die daar niet zo gelukkig mee waren, is niet onze verantwoordelijkheid. Om vervolgens een lastercampagne tegen Parbode te beginnen, is op z’n zachtst gezegd ongepast. In al die weken dat u op Parbode en de bewuste journalist uw gifpijlen heeft afgeschoten, heeft u uw beschuldigingen op geen enkele wijze onderbouwd, laat staan een voorbeeld of voorbeelden aangedragen van welke uitspraken we zouden hebben verdraaid.

Ik verzoek u publiekelijk de gedane ernstige beschuldigingen terug te nemen en u in de toekomst te onthouden van het uiten van valse lasterpraatjes jegens Parbode en haar redactiemedewerkers. Ik dring er verder bij u op aan om toch vooral en liefst zo snel mogelijk de procureur-generaal te vragen een ‘diepgaand onderzoek’ in te stellen naar Parbode en de medewerkers, zoals u dat maandag zelf stelde. Wij zien de uitkomst daarvan met alle vertrouwen tegemoet.

De originele audio van het complete interview is vanaf heden op de redactie van Parbode ter beschikking van alle media en andere belangstellenden, zodat zij zelf een mening kunnen vormen of uw beschuldigingen hout snijden of niet.

Tot slot: Parbode is een Surinaams maandblad met een redactie in Paramaribo die vrijwel volledig bestaat uit Surinaamse journalisten of journalisten die al jaren hier wonen en Suriname als hun thuisland beschouwen. Dat is u ook bekend; daarom begrijp ik niet dat u De Nationale Assemblee valselijk voorhield dat het om een buitenlands blad zou gaan.

Hoogachtend,
Armand Snijders
Hoofdredacteur Parbode

Noot:
Ik vraag me af of we nog iets gaan horen van de Surinaamse Vereniging van Journalisten...... Die zou toch steun kunnen betuigen aan Van Maele en aan Parbode???? Maar ja, we weten denk ik allemaal wel zo langzamerhand dat de SVJ een slapend clubje vrienden is..... 

Tot mijn stomme verbazing blijkt er een vijfde rechtszaak, een Kort Geding, te hebben gespeeld tegen Parbode en wel een aangespannen door Henry Ori. Starnieuws bericht hierover zondagavond 11 mei 2014 het volgende:

'De rechter heeft Henry Ori in het gelijk gesteld in zijn tegen het magazine Parbode aangespannen rechtszaak. Ori had Parbode voor het gerecht gedaagd, toen hij ontdekte, dat in september vorig jaar in het blad een artikel was verschenen met de kop ‘Werelderfgoed, status in gevaar: Monumenten illegaal gesloopt’. Ori stelt dat feiten en oordelen door elkaar zijn gehaald in het artikel.

‘De betreffende journalist/uitgever Jaap Hoogendam kon niet het fatsoen opbrengen zaken bij mij te verifiëren. Het schijnt een hobby te worden van Parbode om personen met belangrijke functies in de Surinaamse samenleving te bekladden. Er wordt geen hoor- en wederhoor gepleegd alvorens de uitspraken worden gepubliceerd. Gebleken is dat Hoogendam onbetrouwbare informanten heeft geraadpleegd’, aldus Ori.

In het artikel zijn de eer, goede naam, privacy, maatschappelijke reputatie van prof. dr. H. Ori aangerand, zo schrijft Starnieuws zondagavond 11 mei 2014.

De rechter in Kort Geding heeft nu bepaald, dat Parbode binnen binnen twee weken na betekening van het vonnis, het artikel online (Facebook, Twitter en website) verwijderd en in de eerst volgende editie een rectificatie plaatst op straffe van een dwangsom van 1.000 Srd per dag met een maximum van 100.000 Srd.'

** Het is de zoveelste rechtszaak tegen Parbode en uitgever Jaap Hoogendam, waaruit blijkt dat de redactie van het blad steeds slordiger te werk gaat. Zaken/informatie worden niet goed geverifieerd en hoor en wederhoor wordt kennelijk nauwelijks nog toegepast. Ik denk dan ook dat Ori met zijn reactie tegenover Starnieuws een punt heeft. Overigens blijkt dat Jaap Hoogendam op de website van Parbode op 1 november 2013 al een reactie heeft geplaatst in de richting van Ori die al had geklaagd over het artikel:
'Prof. dr. Henry R. Ori is boos op Parbode. Dat is zijn goed recht, want hij kwam er in onze septembereditie niet best vanaf. Hij blies echter hoog van de toren dat we helemaal het bij het verkeerde eind hadden. Maar extra onderzoek wijst uit, dat we de spijker behoorlijk op zijn kop hebben geslagen.'

Hoogendam vervolgt: 
'We zijn bij Parbode wel wat gewend als het gaat om mensen die boos en verontwaardigd zijn naar aanleiding van datgene wat over hen is geschreven. Soms komen we tot een vergelijk, vaak eindigt het van de kant van de boze partij met het dreigen met een kort geding, dat er in de meeste gevallen niet komt, in de wetenschap dat bij de behandeling daarvan (nog meer) ongewenste zaken boven water kunnen komen drijven. Zo deed ook ons artikel over de illegale sloop van monumenten in het septembernummer veel stof opwaaien. Henry Ori dreigt zelfs met een rechtszaak.'

Het is dus van de zijde van Ori niet bij dreiging gebleven. Overigens spreekt uit de reactie van Hoogendam de bekende arrogante toon van hem, alsof hij (die, voor zover mij bekend, geen enkele journalistieke achtergrond heeft overigens) en zijn blad geen fouten kunnen maken. Laat hij eens achter zijn oren krabben: twee rechtszaken heeft hij inmiddels al verloren en hij richt door zijn attitude mogelijk het blad ten gronde.

UPDATE:
De rechter in Kort Geding heeft in de zaak Noreen Cheung donderdag 11 juni 2015 uitgespraak gedaan en heeft alle eisen van het vertrekkend parlementslid van tafel geveegd.