woensdag 2 mei 2018

DA'91 eist dat er onmiddellijk antwoord komt vanuit de regering inzake zeepiraterij

DA’91verwacht dat De Nationale Assemblee in spoedvergadering bijeenkomt

 
Met afschuw hebben wij kennis genomen van de ontzettende ramp die zich in onze wateren heeft voorgedaan. Twintig vissers, die hun werk deden, zijn slachtoffer geworden van piraterij, waarbij naar alle waarschijnlijkheid 16 personen zijn omgekomen. Het leed bij de families is onbeschrijfelijk. 

DA’91 eist dat er onmiddellijk antwoord komt vanuit de regering op de vele vragen die er zijn.

1. Hoe snel is de reddingsactie vanuit de regering begonnen en hoe zag deze eruit? 
2. Wat wordt gedaan om de lichamen van de overledenen te bergen? 
3. Is het waar dat de politie de vissers aangaf dat zij eerst US$ 1.000 moesten hebben alvorens een helikopter kon worden ingezet? 
4. Waar en hoe worden alle (vissers)boten, herkomst, lading en bestemming, in onze wateren geregistreerd? 
5. Hoe worden hun bewegingen op het water gevolgd, hoe vaak is er radiocontact? 
6. Hoe vaak is er surveillance? 
7. Welk protocol is er voor noodsituaties? Indien ja, is dit voldoende bekend bij de stakeholders? 
8. Welke vormen van ondersteuning zullen de families genieten bij de verwerking? 
9. Is er contact gelegd met de buurlanden voor opsporing en vervolging van de schuldigen? 

Volgens onze Grondwet is één van de belangrijkste taken van de regering het beschermen en garanderen van onze territoriale integriteit. Hoe geeft deze regering daar invulling aan? Dit is noodzakelijk in een goed veiligheidsplan.
Welke standaarden heeft de regering voor het voorzien in de veiligheid van diegenen die zich in onze wateren bevinden, onder wie zij die als beroep visser hebben?
Wie is verantwoordelijk en wat zijn de sancties bij wanprestatie?
Zijn er veiligheids- en arbeidsvoorschriften voor deze sector en wordt er toegezien op de naleving daarvan?

DA’91 constateert ook, dat de website van NCCR (www.nccr.sr.org) niet naar behoren functioneert. Grote delen van de pagina zijn nog steeds onder constructie en het laatste nieuws op de pagina dateert van 2006. Er is geen informatie beschikbaar noch informatie vermeld over deze ramp in onze wateren. Dit is een zeer kwalijke zaak, aangezien een dergelijke website bij uitstek geschikt moet zijn voor onmiddellijke informatieverstrekking en hulpverlening.


 
DA’91 wenst ook te vernemen van de autoriteiten hoe zij voornemens zijn de veiligheid van het visserskorps vanaf nu te garanderen.
Is er samenwerking met de buurlanden bij de controle uitoefening?

DA’91 verwacht dat De Nationale Assemblee (DNA) in spoedvergadering bijeenkomt om deze situatie gelijk te bespreken en aan te pakken.

Wij kijken uit naar een spoedig en transparant antwoord vanuit de regering en DNA.

Voorts wensen wij gelijk te vragen hoe het staat met Emergency Action Plans in alle sectoren van onze samenleving. Wij denken o.a. aan de luchtvaart, de zeevaart (inclusief de visserij), zijn die er en zo niet waarom niet?

En wat is de status van het noodzakelijk instrumentarium en de financiële middelen die voor goede uitvoering noodzakelijk zijn?

Tot slot vinden wij het gepast als er als teken van medeleven met de slachtoffers en hun gezinnen een rouwdag wordt ingesteld.

DA’91 wenst alle familieleden en andere gerelateerde aan deze 16 slachtoffers heel veel kracht en sterkte bij de verdere verwerking. Uw geliefden zijn in onze gedachten en in onze gebeden.

Angelic del Castilho 
Voorzitter DA'91

Oud-Willem II-voetballer Virgil Misidjan in hoger beroep tegen celstraf voor mishandeling

Misidjan voetbalt tegenwoordig bij de Bulgaarse club PFK LudogoretsVirgil Misidjan, de oud-Willem II-voetballer die gisteren door de rechter in Breda is veroordeeld voor een mishandeling, gaat in hoger beroep. Hij kreeg een half jaar cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De straf is te zwaar, volgens zijn advocate Noortje Lut.

Aan de vechtpartij was volgens de 24-jarige Misidjan een scheldpartij vooraf gegaan, waarin hij racistisch was bejegend.

Misidjan voetbalt tegenwoordig bij de Bulgaarse club PFK Ludogorets. Daarmee pakte hij enkele dagen geleden de titel, de zevende op een rij. Om die reden was hij niet in de rechtbank. Ook het slachtoffer was afwezig. De man was fysiek niet in staat te komen. Door ontstekingen aan de wonden zijn namelijk complicaties opgetreden.


Zijn zoon en zijn vrouw legden een emotionele verklaring af bij de rechtbank. 'Van mijn vader is geen mens meer over, alleen maar pure ellende. Ik snap echt niet dat hij niet komt opdagen. Terwijl hij moet voetballen, ligt mijn vader half dood weg te rotten.'

De rechtbank stelde dat de dader, als voetballer, had moeten beseffen dat hij met een harde schop ernstige verwondingen kon toebrengen.

Misidjan kreeg in op 5 januari in Roosendaal ruzie, nadat hij met zijn Audi de oprit van het 68-jarige slachtoffer, Ron van Akelijen, blokkeerde. De man verzocht de voetballer om zijn auto te verplaatsen, maar Misidjan had daar geen boodschap aan. Uiteindelijk trapte Misidjan het slachtoffer. Hij liep daarbij een dubbele enkelbreuk en een verbrijzelde elleboog op.

De voetballer beweert, dat hij racistisch beledigd werd. Het slachtoffer zou geroepen hebben, dat 'de Audi van Misidjan waarschijnlijk gestolen was', iets wat nadrukkelijk ontkend wordt door de verdediging van het slachtoffer. 

Justitie had een hogere straf geëist: één jaar cel waarvan vier maanden voorwaardelijk. De rechter ging daar niet in mee. Volgens hem was niet zeker dat er sprake was van opzet.

(Suriname Mirror/Omroep Brabant/Nieuwsblad/YouTube)

SZF-verzekerden moeten voor medicijnen gaan betalen

Met een kwitantie kunnen SZF-cliënten zich melden bij SZF voor restitutie

 
De Ware Tijd bericht vandaag, woensdag 2 mei 2018, dat SZF-verzekerden vanaf 4 mei voor de kosten van voorgeschreven medicijnen moeten betalen, onder verstrekking van een kwitantie. Met deze kwitantie kunnen de SZF-cliënten zich melden bij het SZF voor restitutie. Dit meldt de Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA) in een uitgeven verklaring. 

De laatste maanden is volgens de apothekersgroep onder de apotheken geconstateerd, dat de betaling voor geleverde diensten door de grootste zorgverzekeraar, de stichting Staatsziekenfonds (SZF) steeds verlaat plaatsvindt. Er zijn in de afgelopen maanden diverse gesprekken geweest die geleid hebben tot afspraken. Helaas moet geconstateerd worden, dat gemaakte afspraken over de betaling niet worden nageleefd.

Het structureel uitblijven van tijdige betaling vanuit de grootste debiteur, leidt er toe dat de apotheken hun bedrijfsvoering niet meer kunnen garanderen; Het is voor de apotheken niet meer mogelijk om de dienstverlening over een nog grotere periode voor te financieren.

Zodra de achterstallige betalingen aan de apotheken plaatsgevonden hebben, zal het voor de apotheken weer mogelijk zijn om de dienstverlening aan de samenleving als vanouds aan te bieden.

De Vereniging van Apothekers in Suriname betreurt de situatie ten zeerste, maar ziet momenteel geen andere optie die het voortbestaan van de dienstverlening van de apotheken kan garanderen.

Gumair ontdekt aangespoeld lichaam aan kust bij Wia Wia Bank

(Bron foto: Gumair - lichaam onzichtbaar gemaakt door Suriname Mirror)
'Er is nu een indicatie waar de lichamen zich kunnen bevinden'


Gumair heeft zelf een zoektocht uitgevoerd naar de sinds vrijdag vermiste zestien vissers nadat vier boten waren overvallen door zeepiraten. Vier opvarenden werden opgepikt door andere vissersboten. Bij de kust rond de Wia Wia Bank is een aangespoeld lichaam ontdekt. 

'Wij zijn teruggekomen om de coördinaten door te geven', zegt Scott Gummels vandaag, woensdag 2 mei 2018, op Starnieuws. Het toestel werd gevlogen door Wayne Gummels, terwijl Scott de omgeving verkende.

Op ongeveer 30 mijl vanuit Zorg en Hoop werd het lichaam ontdekt.

'Wij hebben de zoektocht ondernomen om de getroffen families op deze manier te helpen', zegt Gummels. Gummels merkt op, dat er nu een indicatie is waar de lichamen zich kunnen bevinden. Zestien vissers worden vermist, terwijl vier personen opgepikt werden door andere vissersboten.

VHP eist van regering opheldering over lot van vermiste visser

VHP eist ook duidelijkheid over welke maatregelen regering neemt om piraterij te stoppen


De barbaarse overval van zeepiraten op vissers in onze territoriale wateren heeft schokgolven doen gaan door de samenleving en het visserskorps. De Vooruitstevende Hervormings-Partij (VHP) eist vandaag, woensdag 2 mei 2018, van de regering duidelijkheid over deze zeer ernstige zaak. Volgens familieleden van de vermiste vissers hebben de regeringsautoriteiten weinig gedaan om naar hun dierbaren te zoeken. 

De VHP betuigt zijn deelname aan de nabestaanden en staat achter hun eis om duidelijkheid.

Op vrijdag 27 april hebben zeepiraten wederom toegeslagen in onze territoriale wateren waarbij 16 vissers vermist worden. Voor onze kust hebben zeerovers vrijdagavond vier vissersboten overvallen. Van de in totaal twintig opvarenden zijn er vier terecht. Over het lot van de zestien vermiste vissers is niets bekend. Volgens een ooggetuige zijn de andere 16 vissers op brute wijze om het leven gebracht.

'Deze brute en barbaarse overval maakt duidelijk dat er onvoldoende aandacht is voor de veiligheid van de vissers op zee. Er wordt al lange tijd door het visserskorps gevraagd om de veiligheid van de vissers, echter blijft die veiligheid uit. De regering neemt de veiligheid van de vissers niet serieus, dat is ten zeerste te betreuren.'

'De VHP eist dat de regering snel duidelijkheid verschaft, niet alleen naar de nabestaanden van de slachtoffers toe, maar ook welke maatregelen ze neemt om deze piraterij te stoppen.'

Belastingdienstdirecteur May wil verlaging accijnzen op sigaretten en alcoholische dranken

May heeft bij zijn terugkeer een verzwakt belastingapparaat aangetroffen

'Alles wat hoog getarifeerd is moet je verlagen als er sprake is van smokkel'


Uit de handel in sigaretten haalt de overheid slechts 30 procent aan inkomsten in de vorm van accijnzen binnen. Vanwege grootschalige smokkel loopt de fiscus enorm veel inkomsten mis. Belastingdienstdirecteur Roy May heeft de regering daarom voorgesteld de accijnzen op sigaretten, maar ook die op alcoholische dranken, te verlagen. Dat zei hij zondagmiddag in het discussieprogramma ‘Welingelichte kringen’ op Radio ABC (zie hierna, vanaf 42:30), aldus de Ware Tijd woensdag 2 mei 2018.

May werd half februari teruggehaald van pensioen om opnieuw de leiding bij de Dienst der Belastingen op zich te nemen. Zijn belangrijkste opdrachten zijn introductie van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en verhoging van de belastinginkomsten op zijn minst naar het niveau van 2012.

May zegt bij zijn terugkeer een verzwakt belastingapparaat te hebben aangetroffen. 'Helaas heb ik gezien dat heel wat zaken zijn weggezakt, zoals compliance', zei hij.Zowel op het gebied van afdracht van omzet als inkomstenbelastingen constateert hij een terugval. Volgens hem is dat gebeurd, omdat de afgelopen jaren niet gefocust is 'op die zaken die in stand gehouden moesten blijven'. Onder andere werd de controle op naleving van de belastingplicht verwaarloosd. Maar, ook is veel kader weggetrokken naar de particuliere sector, waardoor sommige zaken die uitgevoerd moesten worden, zijn blijven steken.

Hij stelt dat op de sigarettenmarkt momenteel sprake is van 70 procent illegaliteit. Enkele jaren geleden was dat nog amper 2 procent. Nu moeten maatregelen getroffen worden om de smokkel te 'pareren en terug te dringen'. May: 'Eén van de adviezen is om de accijnstarieven te verlagen, zodanig dat de legale handel kan concurreren met de illegale handel.' Hij stelt dat het prijsverschil tussen legale en illegale sigaretten enorm groot is. De directeur voert aan, dat Colombia dit vraagstuk heeft aangepakt door de accijnzen te verlagen. Daar zijn de inkomsten uit accijnzen verdrievoudigd nadat ze werden verlaagd, omdat ook de omzetten fors omhoog gingen. 'Alles wat hoog getarifeerd is moet je verlagen als er sprake is van smokkel.'

De directeur zei verder dat door de sterk teruggevallen staatsinkomsten uit aardolie en goud en het ontbreken van een stabilisatiefonds de overheid nu gedwongen is het belastingapparaat zodanig te versterken en te transformeren dat de verdiencapaciteit vergroot wordt.

Hij hoopt de dienst binnen twee jaar te kunnen verzelfstandigden waardoor op het stuk van salarissen geconcurreerd kan worden met het bedrijfsleven waardoor kader niet meer makkelijk wegtrekt. May zegt, dat er geen zicht is wanneer de BTW zal worden ingevoerd. Dat besluit wordt door de minister van Financiën genomen. Hij ontkent dat de introductie vanwege politieke redenen niet doorgaat.

Kustwacht Caribisch Gebied onderschept bij Aruba vier illegalen in bootje en op land

(Bron foto's: Kustwacht)
Kapitein op vaartuig aangehouden vanwege mensensmokkel

 
Bij de Centrale Politie Post (CPP) op Aruba kwam dinsdagochtend 1 mei 2018 rond kwart voor drie  een melding binnen, dat een bootje in de buurt van Alto Vista mensen aan land probeerde te brengen. 

De Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) werd hiervan ingelicht en rukte gelijk uit met een Super-RHIB vanuit het steunpunt Aruba naar het aangegeven gebied.

In samenwerking met de Politie heeft KWCARIB op het land vier ongedocumenteerden aangehouden en nog vier op een vaartuig die voor de autoriteiten probeerde te vluchten.

De kapitein op dit vaartuig werd aangehouden vanwege mensensmokkel waar een zware straf op staat.

Chiquita ondersteunt onderwijsprogramma’s voor kinderen arbeiders op plantages

In vier van de vijf landen waar Chiquita eigen plantages beheert zijn onderwijsprogramma's voor kinderen van haar arbeiders


Bananenbedrijf Chiquita heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen om kinderen van haar plantagearbeiders onderwijs te bieden. Nu wil het bedrijf de activiteiten versterken. Binnen tien jaar moeten alle kinderen van plantagemedewerkers de mogelijkheid hebben om goed basisonderwijs te volgen.

In vier van de vijf landen waar Chiquita eigen plantages beheert, heeft de producent onderwijsprogramma's voor kinderen van haar arbeiders.

In Costa Rica en Guatemala geeft Chiquita kinderen een gratis schoolpakket met de belangrijkste schoolspullen.

In Panama, Honduras en Guatemala verstrekt Chiquita schoolbeurzen.

De maatregelen maken onderdeel uit van bestaande arbeidsovereenkomsten en individuele afspraken met werknemers.

Chiquita wil haar activiteiten vanaf nu versterken – binnen tien jaar moeten alle kinderen van haar plantagemedewerkers de mogelijkheid krijgen goed basisonderwijs te volgen. In 2020 verwacht het bedrijf 100 scholen en 20.000 kinderen te helpen door het bouwen en renoveren van scholen, en het voorzien van leermaterialen en cursussen in lesgeven.

Chiquita begint op haar eigen plantages met pilot projecten in Costa Rica, Panama, Guatemala en Honduras. Daarna worden de programma's uitgebreid naar landen waar Chiquita bananen van onafhankelijke telers koopt. Medewerkers krijgen de kans om één betaalde werkdag in te ruilen voor een dag klussen in een school of helpen les te geven.

Chiquita zet zich ook in voor de medische zorg van schoolkinderen. Zo kunnen kinderen die in de buurt van de plantage in Costa Rica naar school gaan, oogheelkundige en tandheelkundige zorg met een gratis poetspakket krijgen. Het programma helpt vooral laagopgeleiden in afgelegen gebieden die minder toegang hebben tot medische zorg.

(Suriname Mirror/AGF)

Costa Rica geteisterd door moorden; al 202 moorden dit jaar

'Moorden afgelopen drie jaar gestegen en niet alleen door drugshandel, maar ook door geschillen'


De cijfers zien er niet al te goed uit, de eerste vier maanden staan in de boeken als de meest gewelddadige van Costa Rica. En als de trend aanhoudt, zou 2018 de 603 moorden van vorig jaar gemakkelijk kunnen overtreffen.

Volgens statistieken gepubliceerd door de Organismo de Investigacion Judicial (OIJ), is het aantal moorden van januari tot en  met 30 april 202. Dat is 17 meer dan in dezelfde periode vorig jaar toen er 184 moorden waren.

Maandagochtend 30 april 2018 zei Walter Espinoza, het hoofd van de OIJ, dat de cijfers wijzen op het hoge niveau van geweld dat wordt gebruikt om conflicten in het land op te lossen.

'Er is een situatie van geweld die de afgelopen drie jaar is gegroeid en niet alleen door drugshandel, maar ook door de toename van geschillen', zei Espinoza.

Volgens de OIJ-directeur worden actieplannen opgesteld om criminele groepen die met geweld opereren te stoppen en op middellange termijn de zaken in het land te verminderen.

(Suriname MirrorQCostaRica)

Tientallen Braziliaanse turners beschuldigen oud-coach Braziliaans nationaal team van seksueel misbruik

Fernando de Carvalho Lopes: 'Ik heb een zuiver geweten, heb nooit iemand lastiggevallen'

'Ik werd meer dan eens wakker gemaakt met zijn hand in mijn broek'


Tientallen Braziliaanse turners beweren dat de voormalige coach van het Braziliaanse nationale team, Fernando de Carvalho Lopes, hen seksueel heeft misbruikt. Ze vertelden in het Fantástico-programma van TV Globo, dat ze seksueel zijn misbruikt, variërend van aanraken tot verteld worden om voor hem te douchen. 

Hij werd verwijderd vlak voor de Olympische Spelen van 2016, nadat de ouders van een turnster hun zorgen hadden geuit.

Lopes zegt, dat hij 'een zuiver geweten' heeft. Geïnterviewd door TV Globo zei hij, dat hij nooit iemand heeft lastiggevallen.


Maar, maandag 30 april 2018, ontsloeg de club in de buurt van São Paulo, waar hij al twee decennia lang jongeren opleidde, Lopes. De club, MESC van São Bernardo do Campo, zei dat Lopes al twee jaar geleden was verhuisd naar een 'administratieve positie' toen de eerste beschuldigingen tegen hem naar voren kwamen.

Slechts één gymnast stemde ermee in om met TV Globo voor de camera te spreken. Petrix Barbosa, 26, zeit: 'Ik werd meer dan eens wakker gemaakt met zijn hand in mijn broek.' 

Barbosa, een Pan-Amerikaanse kampioen die nu in de VS woont, zei dat de coach gymnasten vroeg om hun geslachtsdelen te laten zien. 'Hij vroeg ons altijd hoe we ons ontwikkelden, hij zei dat hij onze groei moest monitoren, zodat hij onze training dienovereenkomstig kon aanpassen', zei de turner.

Het programma sprak met 42 gymnasten die zeiden, dat ze een of andere vorm van misbruik door toedoen van Lopes hadden ervaren. Ze zeiden, dat het vermeende misbruik plaatsvond voor en na trainingssessies en tijdens trainingskampen.

Lopes vertelde het programma, dat degenen die hem beschuldigden nog 'het bewijs in de rechtszaal moesten tonen'. De beschuldigingen tegen hem worden onderzocht door het Parket van het Openbaar Ministerie.

Het schandaal komt slechts enkele maanden nadat de voormalige arts van het Amerikaanse gymnastiekteam, Larry Nassar, gevangen werd gezet nadat meer dan 265 vrouwen hem beschuldigden van mishandeling.

(Suriname Mirror/BBC/YouTube/Globo/Diario do Amazonas)

Nieuwe corruptiebeschuldigingen tegen oud-president Lula da Silva van Brazilië

Lula en voorzitster Arbeiderspartij verdacht van aannemen 40 miljoen dollar in 2010 van Odebrecht


De gevangen genomen voormalige Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva en de huidige leider van de Arbeiderspartij (Partido dos Trabalhadores), die hij oprichtte, werden maandag 30 april 2018 geconfronteerd met nieuwe corruptiebeschuldigingen door federale openbare aanklagers. 

Autoriteiten beweren dat Lula, samen met senator Gleisi Hoffmann, die leiding geeft aan de  Arbeiderspartij, toegang heeft gekregen tot een fonds van 40 miljoen dollar in 2010, gefinancierd door bouwbedrijf Odebrecht, in ruil voor overheidsbeslissingen waarvan het bedrijf zou profiteren.

De advocaten van Lula en Odebrecht reageerden niet onmiddellijk op het verzoek om commentaar.


De Arbeiderspartij zegt in een verklaring dat de beschuldigingen ongegrond waren:

http://www.pt.org.br/nota-pgr-tenta-atingir-o-pt-ao-formalizar-denuncias-sem-provas/


In de nieuwe beschuldigingen worden ook Antonio Palocci, die onder Lula als minister van Financiën diende en vorige week een pleidooiovereenkomst met openbare aanklagers tekende, en Paulo Bernardo, de minister van Planning onder Lula genoemd.

Palocci zit sinds 2016 in de gevangenis en werd vorig jaar schuldig bevonden in een andere corruptiezaak.

Lula werd op 7 april gevangen gezet en zit twaalf jaar celstraf uit voor omkoping. De voormalige president wordt al geconfronteerd met nog eens zes afzonderlijke onderzoeken naar corruptie. Hoffmann en Bernardo, haar echtgenoot, worden beiden ook geconfronteerd met een afzonderlijk proces in de ingrijpende Lava Jato-corruptiezaak, een ongekende aanval op corruptie in de grootste economie van Latijns-Amerika, waar tientallen machtige politici en zakenlieden gevangen zijn gezet voor corruptie.

(Suriname Mirror/Reuters)

'VS gebruikt OAS om Venezuela voortdurend te isoleren en aan te vallen'

(Bron foto: Twitter)
'OAS tracht een onstabiel scenario in Venezuela te creëren'

Ambassadeur Venezuela in OAS: 'Als je denkt dat je de Venezolaanse regering kunt verpletteren, dan lijd je aan waanideeën'

 
De Venezolaanse ambassadeur in de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Samuel Moncada, zegt dat de Verenigde Staten de organisatie gebruikt om zijn land voortdurend te isoleren en aan te vallen.

Tijdens de OAS-sessie van maandag 30 april 2018 in Washington D.C. om over Venezuela te praten, verdedigde Moncado zijn regering door te beweren, dat de Verenigde Staten het Zuid-Amerikaanse land aanvallen om andere regeringen en de internationale media te dwingen om Venezuela te isoleren.

Sinds februari heeft de Amerikaanse regering haar economische, financiële en diplomatieke embargo tegen Venezuela verhoogd, in de hoop de regering van Nicolas Maduro te ontmantelen. Moncado zei, dat de OAS een onstabiel scenario in Venezuela probeert te creëren en een nieuwe golf van geweld oproept in de aanloop naar de 20 mei presidentsverkiezingen, die Maduro lijkt te gaan winnen.


De diplomaat zei dat Venezuela door de Verenigde Staten wordt ingekaderd met een humanitaire crisis, maar dat Washington een blokkade van 1,2 miljard dollar instelt, waardoor de regering wordt beperkt in het betalen van medicijnen en vaccins.

'De imperialistische Noord-Amerikanen (regeringen) lokken een militaire staatsgreep uit en plegen een misdaad om financiële beperkingen aan Venezuela te stellen', aldus Moncado. Hij eindigde zijn toespraak voor de OAS door te zeggen: 'Als je denkt dat je de Venezolaanse regering kunt verpletteren, dan lijd je aan waanideeën.'


Eerder deze maand bracht het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een rapport uit waarin Venezuela werd beschuldigd van mensenrechtenschendingen, waarna de minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza op social media een communiqué plaatste waarin stond, dat de regering van de Verenigde Staten geen morele autoriteit heeft om dergelijke beschuldigingen te uiten. Arreaza verklaarde: 'De manipulatie van het regime van de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van mensenrechten met als enige doel de campagne van agressie van de nationale machten te promoten om haar beleid van 'change of government' te rechtvaardigen.'

(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter)

Illegale goudzoekers in Venezuela zetten 'vakbonden' op belast met controleren goudhandel

(Bron foto: Noticias Diarias)
'Sekswerk, drugshandel, afpersing en gerichte moorden zijn de nieuwe norm geworden'


Na een operatie tegen illegale goudwinning in de noord-centrale staat Carabobo, zei generaal Juan Carlos Du Boulay Perozo, commandant van de Carabobo Defensie Operatie Zone nr. 45, dat illegale goudzoekers in Venezuela 'vakbonden' hebben opgericht die belast zijn met het controleren van goudhandelsactiviteiten. 

In de regio onder supervisie van Du Boulay opereren dergelijke illegale organisaties in een gebied met de naam Negra Matea, waar voedselproducten ook illegaal worden verkocht en mensen alleen contant kunnen betalen. Een dergelijke praktijk is gebruikelijk geworden in het land, omdat het nog steeds vecht tegen een economische crisis, met voedseltekorten die ten minste 80 procent van de bevolking naar een situatie van voedselonzekerheid dwingt en de inflatie op jaarbasis tot 8.900 procent stijgt.


In de afgelopen jaren is de illegale winning van goud en andere metalen en smokkel naar buitenlandse markten door velen gezien als een manier om door de crisis te navigeren.

Volgens Du Boulay zijn sekswerk, drugshandel, afpersing en gerichte moorden in de gebieden waar dergelijke activiteiten plaatsvinden, de nieuwe norm geworden.


De generaal zei ook, dat illegale operaties steeds meer 'geïndustrialiseerd' worden, zoals zijn team van 200 functionarissen tijdens de operatie van dinsdag 1 mei 2018 kon bevestigen. Ze vonden slangen en pompen die suggereren dat er placer mining plaatsvindt in het gebied, evenals de uitgebreide schade die ze op de bovengrond hebben opgemerkt.

De autoriteiten merkten ook op, dat de nabijgelegen rivier de El Torito en zijn zijrivieren, die drinkwater leveren aan verschillende steden in de regio, door dergelijke activiteiten worden vervuild.

(Suriname Mirror/Mining.com/Twitter)

Caribische delen Koninkrijk kunnen doelwit zijn van ‘heimelijke activiteiten’ buitenlandse mogendheden

MIVD waarschuwt in Jaarverslag 2017 voor buitenlandse ‘heimelijke activiteiten’

 
De Caribische delen van het Koninkrijk kunnen doelwit zijn van ‘heimelijke activiteiten’ van buitenlandse mogendheden. Daarvoor waarschuwt de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in zijn Jaarverslag 2017.

In het hoofdstuk ‘Spionage’ staat de volgende passage: 'Naast spionage kunnen staten zich ook voor andere doeleinden met heimelijke activiteiten bezighouden, bijvoorbeeld voor de beïnvloeding van de politieke besluitvorming of de manipulatie van de beeldvorming en de media. De dreiging doet zich niet alleen voor in Nederland, maar ook in de Caribische delen van het Koninkrijk.'

Het is een geheime dienst eigen geen details prijs te geven, maar wel wordt duidelijk gemaakt dat men alert is : 'In een gezamenlijk Team Caribisch Gebied vergaren de MIVD en AIVD informatie over de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De Nederlandse krijgsmacht is permanent aanwezig in de Caribische delen van het Koninkrijk. Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op deze aanwezigheid worden door de diensten gevolgd.'

Uiteraard wordt in het jaarverslag ook aandacht besteed aan Venezuela. De situatie in het buurland wordt ‘zorgelijk’ genoemd.

'Het land is ten prooi gevallen aan de combinatie van een politieke en sociaaleconomische crisis. Venezuela raakt internationaal steeds geïsoleerder. Verwacht wordt dat de negatieve trends in 2018 aanhouden. De instabiele situatie heeft een negatief effect op de regionale veiligheidssituatie. Vanwege de potentiële uitstralingseffecten blijven de MIVD en AIVD de ontwikkelingen nauwlettend volgen.'

(Suriname Mirror/Koninkrijksrelaties.nu)

Meer politie, douane en inspecteurs van MEO dan klanten bij de barkjes Curaçao

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
'Het wordt de bemanning van Venezolaanse barkjes niet gemakkelijk gemaakt'


Meer politie, douane en inspecteurs van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) dan klanten bij de barkjes op de Kleine Werf gisteren, op de Dag van de Arbeid. De stiptheidsactie verdient geen schoonheidsprijs, aldus Venex, de belangenvereniging van Venezolanen op Curaçao, in het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 2 mei 2018.

Mary Ann Goilo-Gonzalez van Venex stelt vast, dat het de bemanning van de barkjes niet gemakkelijk wordt gemaakt; eerst raken ze door de sluiting van de grens met Venezuela verstoken van handelswaar, keren ze berooid terug naar hun land in crisis, en wanneer ze dan hun handel in groente en fruit kunnen hervatten, zijn ze hun plaats aan de Sha Caprileskade kwijt.

Hebben ze nu een nieuwe locatie, op de Kleine Werf, worden daar niet alleen de handelaars zelf grondig gecontroleerd en gesommeerd de verkoop te staken - vanwege voorschriften die voorheen niet golden - ook klanten wordt de toegang geweigerd en naar hun identiteitspapieren gevraagd.

Legio inspecteurs deze Dag van de Arbeid op de Kleine Werf, waar MEO de Venezolanen die niet over een keuringskaart van de G&Gz (Geneeskundige & Gezondheidszaken) beschikken, te kennen gaf dat zij geen fruit en groenten mogen verkopen. Eerst moeten zij 50 gulden betalen aan G&Gz en omwille van de voedselveiligheid een lichamelijke test ondergaan.

Stichting Dierenbescherming Curaçao dreigt dierenasiel te moeten sluiten...

'De bodem van de kas is in zicht gekomen en op termijn kan het asiel niet meer bekostigd worden'


Als er niet snel een oplossing komt voor de financiële problemen van Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC), heeft het eiland straks geen dierenasiel meer. Dat stelt de stichting in een bericht aan de media, zo bericht vandaag, woensdag 2 mei 2018, het Antilliaans Dagblad

De SDBC heeft zeventig jaar lang zorg gedragen voor het dierenasiel op Parera. 'Maar, de bodem van de kas is in zicht gekomen en op termijn kan het asiel niet meer bekostigd worden. Het SDBC-bestuur heeft alles in het werk gesteld om dit te voorkomen, maar als gevolg van een drastische daling van de inkomsten over alle linies is het niet langer verantwoord op de oude voet door te gaan', zo luidt de boodschap.

De collecte en andere fundraisingsactiviteiten eind vorig jaar hebben samen een stuk minder geld opgeleverd dan voorheen. De overheidssubsidie loopt gestaag terug. En sponsoring en bijdragen van bedrijven zijn begin dit jaar lager uitgevallen dan gehoopt.

'Het kost steeds meer moeite mensen en organisaties ervan te overtuigen om bij te dragen. De markt is bovendien meer dan verzadigd doordat allerlei instellingen die nagenoeg hetzelfde werk doen op dezelfde deuren kloppen voor geldelijke bijdragen', verklaart het SDBC-bestuur.

Ondertussen zit het asiel overvol.

Isla-bonden attenderen inwoners Curaçao op datum verstrijken leasecontract met PdVSA

Digitale countdown met tekst ‘Time Flies’ als flash in carrousel reclamebord bij Maduro Plaza


Isla-bonden Apri, Pwfc en SSK hebben, in samenwerking met Solidaridat Sindikal, de Dag van de Arbeid benut om het eiland bewust te maken dat de klok doortikt en 31 december 2019 met rasse schreden dichterbij komt. Op die dag verstrijkt het leasecontract met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.), exploitant van de raffinaderij. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 2 mei 2018.

De digitale countdown, met de veelzeggende tekst ‘Time Flies’, is als flash opgenomen in het carrousel van het digitale reclamebord bij Maduro Plaza aan de Nieuwe Haven en het grote digitale bord aan de Rooseveltweg tegenover de stoplichten van de Winston Churchillweg.

De digitale countdown is bedoeld als een signaal aan de regering. De leden hebben, in de onzekerheid over hun toekomst, nu behoefte aan concrete resultaten in het proces om de raffinaderij te moderniseren.

Drones droppen goederen voor gedetineerden in Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou

'Zakjes met cocaïne en marihuana, drie schroevendraaiers, een nijptang en 27 mobiele telefoons gevonden'

 
Maandagnacht waren het er twee en in de nacht van 27 april werden er zes drones gespot. 'Minstens een keer per week wordt er contrabande in de gevangenis gedropt', zegt Urny Floran, directeur van Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK), vandaag, woensdag 2 mei 2018, in het Antilliaans Dagblad.

'Zakjes met cocaïne en marihuana, drie schroevendraaiers, een nijptang en 27 mobiele telefoons. Dat is wat er dit weekend is aangetroffen bij visitatie van de cellen in het gevangenisblok waarboven de drones cirkelen', vertelt Floran.

'De drones komen na middernacht. In de vroege ochtend, bij daglicht, gaan bewakers het blok binnen om de cellen te inspecteren. En vinden zij weer nieuwe smokkelwaar.'

In januari van dit jaar zagen bewakers voor het eerst drones boven de gevangenis. Floran: 'Vanaf de tweede week van januari werd bij herhaling een drone opgemerkt. Ik denk dat er toen geoefend werd: kijken wat er gebeurt als je zo’n ding boven de gevangenis laat vliegen. Want je weet, boven SDKK en directe omgeving mag niet gevlogen worden. Bij wet verboden, voor alle soorten vliegtuigen en vliegende objecten.'

In het begin lieten de drones nog niets in de gevangenis vallen, wel viel tot twee keer toe een drone naar beneden. 'Die hebben we in beslag genomen', zegt Floran. Twee maanden later zijn de drones voorzien van een apparaatje waarmee voorwerpen kunnen worden vervoerd en gelost.

SPSB stelt 35 eigendomspercelen beschikbaar aan Vereniging voor Minder Draagkrachtige Studenten te Waterland

'35 Percelen slechts een druppel op gloeiende plaat, vereniging heeft ruim 600 leden'


'De zekerheid om in aanmerking te komen voor een woning mag niet afhangen van politieke wil of politieke connecties.' Dit zei Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons maandag bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging voor Minder Draagkrachtige Studenten (VMSS) en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 2 mei 2018.

De SPSB heeft 35 eigendomspercelen beschikbaar gesteld aan de vereniging te Waterland, Domburg. De twee hebben in verband hiermee vorig jaar een intentieverklaring getekend voor het ter beschikking stellen van de percelen. Dit is met de ondertekening maandag beklonken.

De bank zal verder ondersteunen bij het opzetten van woningen voor de doelgroep van de vereniging. Geerlings-Simons is ingenomen met de stap van de studentenvereniging en dat wat zij tot nu toe heeft bereikt. Ze stelt het op prijs. dat de vereniging hiermee een basis heeft gecreëerd voor studenten als het gaat om woonzekerheid.

VMSS-voorzitter Paul van Dun noemde de ondertekening maandag een historisch moment voor studenten en de bank, en een mijlpaal voor de vereniging. Het is volgens hem de eerste keer in de geschiedenis, dat studenten zelf de gelegenheid hebben gehad om zo'n project te initiëren.

Van Dun wees er echter op, dat de 35 percelen slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn, aangezien de vereniging ruim zeshonderd leden telt.

IDB praat LVV-minister bij over door haar gefinancierde projecten

Projecten op tafel onder andere investering in infrastructuur en kwaliteit agrarische statistieken

(Bron foto: NII)
 
Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Lekhram Soerdjan, is onlangs geïnformeerd over de projecten die door de Inter-American Development Bank (IDB) gefinancierd worden. Een delegatie van de bank heeft hem onder meer op de hoogte gebracht over het lopende project ter verbetering van de voedselveiligheid, waaronder de afbouw van laboratoriumfaciliteiten en de uitvoering van innovatieve projecten. 

Er is ook gesproken over de voorbereiding van een nieuwe investering in de infrastructuur en de kwaliteit van agrarische statistieken.

Met betrekking tot het onderdeel statistieken is overeengekomen dat de landbouwtelling voor 2020, twee steekproefonderzoeken en institutionele versterking van activiteiten van het ministerie van LVV, gefinancierd zullen worden. Betrouwbare en actuele agrarische statistieken zijn voorwaarden voor een goede planning en beleid, aldus LVV gisteren 1 mei 2018 via regeringsspreekbuis Nationaal Informatie Instituut (NII).

In het project over investering in de infrastructuur is de rehabilitatie van zes waterschappen in het district Nickerie onder andere Clara Polder, Wasima, Paradise en Longmay, en Nanni en Bruto polder opgenomen. Na de rehabilitatie zal het beheer en onderhoud van de waterschappen worden overgedragen aan de desbetreffende waterschapsbesturen. Met dit project wordt getracht om de waterhuishouding in die gebieden efficiënter en effectiever te beheren.

Gajadien (VHP): ‘Ondanks grote ramp in Suriname gaan president en ministers vrolijk op reis’

'Het is een nationale schande dat regering deze reis niet heeft afgezegd om per direct actieplan op te stellen om zeepiraterij aan te pakken’


'Terwijl er een grote ramp is in Suriname, gaan de president en zijn ministers vrolijk op reis.' Zo reageert VHP-parlementariër en -ondervoorzitter Asiskumar Gajadien dinsdag 1 mei 2018 in het Dagblad Suriname op de manier waarop regeringsautoriteiten omgaan met de vermissing van 16 vissers. 

President Desi Bouterse is op bezoek in Brazilië. Met hem zijn ook afgereisd first lady Ingrid Bouterse-Waldring, minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, Ronni Benschop van Defensie, Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) en Stuart Getrouw van Justitie en Politie (JusPol). De delegatie wordt morgen terugverwacht.

Gajadien voert aan dat ‘het een nationale schande is hoe het regeringsteam deze reis niet heeft afgezegd om per direct een actieplan op te stellen om zeepiraterij aan te pakken’.

Hij had in ieder geval verwacht, dat de ministers van LVV en JusPol in het land zouden blijven om deze kwestie persoonlijk met de vissers en andere instanties te coördineren. 'Alsof er niets aan de hand is in het land. Het lijkt erop alsof hen niet deert wat er gebeurt in het land, waardoor men een beleid voert dat niet gericht is op verbetering van de samenleving', aldus de politicus.

Vicepresident Adhin zegt overlevenden en nabestaanden recente roofoverval op zee hulp toe

(Bron foto: Facebook)
'Er komt heel gauw een response van de regering, iets nationaals'

Visserscollectief: 'Wij willen een oplossing, nu, geen verhaaltjes meer, geen dingen die jaren gaan duren'


Waarnemend president Ashwin Adhin heeft de overlevenden en nabestaanden van de recente roofoverval op zee hulp toegezegd. Vier vissers hebben de tragedie overleefd, zestien worden nog vermist. De boodschap is overgebracht door Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR). 'De Surinaamse overheid leeft met u mee, de condoleances. Er komt heel gauw een response van de regering, iets nationaals.' De overheid biedt ook financiële en mentale hulp aan. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 2 mei 2018.

Het Visserscollectief hield gisteravond in het gebouw van het Viskeuringsinstituut een algemene ledenvergadering. Aanwezig waren vissers, booteigenaren, slachtoffers en familieleden van de vissers, die soms verhit, op de man af vragen stelden over veiligheid en maatregelen aan Willem Mohamedhoesein van het Visserscollectief, Slijngard en de vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, onder leiding van directeur Djoemadie Kasanmoesdiran.

Sinds het slechte nieuws houden eigenaren hun boten binnen. De angst om weer aan het werk te gaan is groot. De communicatie is slecht 'op het grote water', gaven de aanwezigen aan. De vissers die nog op zee zijn weten niet van het gebeuren, zei iemand. 'Ze zijn in gevaar, want de rovers kunnen weer toeslaan.'

'Hebben we al niet geleerd uit het verleden? Wij willen een oplossing. Nu! Geen verhaaltjes meer. Geen dingen die jaren gaan duren', zei penningmeester Steven Jones. 'We willen ook erkenning van de tragedie. Een nationaal symbool van medeleven, een halve stok... iets. We willen dat men beseft wat er gebeurd is, hoe erg het is.'

Aanwezig waren ook de voorzitter van Federatie van Surinaamse Agrariërs, Prahlad Sewdien, de Assembleeleden van de VHP Asiskumar Gajadien, Krishna Mathoera en Dew Sharman. Mathoera zei, dat ze op antwoorden zal blijven hameren bij de regering over de veiligheid van de vissers. Sharman, die ook medicus is, heeft zijn hulp aangeboden. Hij heeft zijn nummer aan de aanwezigen gegeven. De VHP vindt dat de brute en barbaarse overval duidelijk maakt, dat er onvoldoende aandacht is voor de veiligheid van de vissers op zee.

Er wordt al lange tijd door het visserskorps gevraagd om de veiligheid van de vissers, maar  maatregelen blijven uit.

Later vandaag gaat Adhin met een vertegenwoordiging van de vissers uitwerken wat er op korte termijn door de overheid opgevangen en bekostigd kan gaan worden. Een ‘halve stok’ zit er nog niet in. Adhin stelde, dat dat aangeeft dat alle hoop vervlogen is. Hij wil de zoekacties afwachten, deelde Slijngard mee. Ook met de minister van LVV zal zo snel mogelijk gesproken worden.

Kogelbrief in brievenbus directeur Belastingdienst, Roy May

May heeft geen idee uit welke richting de kogelbrief komt


Starnieuws meldt vandaag, woensdag 2 mei 2018, dat in de brievenbus van de directeur van de Belastingdienst, Roy May, gisteren een enveloppe met een kogel erin lag. May zegt, dat toen hij gistermiddag thuiskwam, een enveloppe zag in de brievenbus. Toen hij deze opende vond hij een 9 mm kogel. De enveloppe was verder leeg. 

May heeft aangifte gedaan bij de politie. De justitiële autoriteiten zijn bezig met het onderzoek.

Volgens May moet de brief gisteren in zijn bus zijn gedaan. Dit kan hij opmaken op basis van de weersomstandigheden. Hij was in de ochtend niet thuis.

De belastingdirecteur zegt niet te weten uit welke richting die kogelbrief komt. Hij hoopt dat het onderzoek zal leiden tot meer informatie.

President Bouterse bij aankomst in Brazilië voor 'staatsbezoek' niet verwelkomd door collega Temer

(Bron foto: NII)
'Werkbezoek om velerlei redenen van groot belang voor Suriname'

Bouterse tracht als vredesmessias bijdrage te leveren aan oplossing voor de spanning in regio


President Desi Bouterse en zijn delegatie zijn, aldus vandaag, woensdag 2 mei 2018, het Nationaal Informatie Instituut (NII), warm onthaald in Brazilië. Namens de Braziliaanse president Michel Temer werd de delegatie verwelkomd door ambassadeur Paolo Estivallet de Mesquita, ondersecretaris-generaal voor Latijns Amerika en het Caribisch gebied, ambassadeur Norberto Moretti en de eerste secretaris Rafael Porto Santiago Silva, 'hoofd van de Divisie waar Suriname onder valt'. Geen enkele Braziliaanse minister was aanwezig....

President Bouterse benadrukt, dat dit werkbezoek om velerlei redenen van groot belang is voor Suriname, Brazilië en zeer zeker ook voor de regio. Het is gebruikelijk volgens het staatshoofd om op gezette tijden de bilaterale relatie met Brazilië, als grote broer in de regio, aan te scherpen.

Het kijken naar het verloop van de samenwerking en het bekijken van de voortgang komen aan de orde tijdens verschillende ontmoetingen die zijn gepland. Het staatshoofd zal ook gebruik maken van dit bezoek om een bijdrage te leveren aan een oplossing voor de spanning die er heerst in de regio, door economische- en mensenrechtenproblemen in Venezuela veroorzaakt door zijn collega Nicolas Maduro...

'Wij zijn niet voor niets champions in vrede', stelt Bouterse hoopvol over de te ondernemen bemiddelingspoging. De spanning onderling komt volgens hem nadelig uit voor elk land binnen de regio. Behalve de First Lady, Ingrid Bouterse-Waldring, reizen ook vier ministers mee met de president (de minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle, minister van Defensie Ronni Benschop, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij Lekhram Soerdjan en minister van Justitie en Politie Stuart Getrouw).

De delegatie keert morgen weer terug naar Suriname.

Overigens is onduidelijk of het nu gaat om een officieel staatsbezoek of, zoals het NII ook schrijft, een werkbezoek.... Daarnaast is volstrekt onduidelijk wie precies de personen zijn die de Bouterse-delegatie heeft ontvangen; twee ambassadeurs (?) en het 'hoofd van de Divisie waar Suriname onder valt'... (wat is dat voor een Divisie?.....

(Suriname Mirror/NII)

Managementteam Douanedienst per direct ontlast van verantwoordelijkheden

'Ze mogen thuis blijven met behoud van salaris, maar zonder secundaire voorzieningen'

Nieuwe team wordt geleid door oud douane inspecteur August van Lobbrecht


De Ware Tijd meldt dinsdagmiddag 1 mei 2018, dat het dagelijks managementteam bij de Douanedienst per onmiddellijk is ontlast van zijn verantwoordelijkheden door het ministerie van Financiën. Het gaat om diensthoofd Iwan Wekker, zijn waarnemer Jerry Tammenga en adjunct-inspectrice Patricia Herfst, die samen de dagelijkse leiding uitmaakten. 

Ze ontvingen een schrijven van het ministerie van Financiën met de mededeling, dat ze 'thuis mogen blijven' met behoud van salaris, maar zonder secundaire voorzieningen.

Ze zijn opgedragen om hun verantwoordelijkheden over te dragen aan de directie van de Belastingdienst. Ook moeten ze thuis blijven in afwachting op instructies om elders ingezet te worden.

Het nieuwe team wordt geleid door oud douane inspecteur August van Lobbrecht en zal belast worden met de totale reorganisatie van de Douane. Volgens minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal de nieuwe leiding een aantal belangrijke opdrachten meekrijgen zoals het verhogen van de inkomsten voor de Staat Suriname.

Verder moet er een goede coördinatie zijn met de haven en moeten zaken rond het personeelsbeleid worden uitgewerkt. Een ander belangrijk punt volgens de bewindsman is het investeren in opleidingen voor de medewerkers.

Met de ondersteuning van de Inter American Development Bank (IDB) wordt hard gewerkt aan het realiseren van een nieuw gebouw voor deze werkarm van het ministerie. Met deze zaken hoopt de minister de Douane organisatie een boost en de plaats in de maatschappij te geven die het verdient. Het nieuwe managementteam bestaat volgens minister Hoefdraad uit een aantal oud ervaren douanefunctionarissen en de bewindsman is ervan overtuigd dat de nieuwe leiding het werk naar behoren zal doen.

'Wij hebben het volste vertrouwen dat het team integriteit hoog in het vaandel draagt’, aldus de bewindsman'via het Nationaal Informatie Instituut. De minister geeft aan, dat het aanspreekpunt de directeur der Belastingen zal zijn, bijgestaan door de waarnemend inspecteur de heer van Lobbrecht.

Rellen tijdens viering Dag van de Arbeid in Chili

(Bron foto: The Santiago Times)
Duizenden Chilenen de straat op in Santiago

Vakbonden eisen betere arbeidsbehandeling en veranderingen in arbeidshervormingen van president Sebastián Piñera


Duizenden Chilenen gingen dinsdag 1 mei 2018 de straat op in de hoofdstad Santiago om de Dag van de Arbeid te herdenken, en eisten dat de overheid onder andere de sociale rol van de arbeidersklasse waardig zou maken en de ontslagen van ambtenaren zou stoppen. 

Meer dan 40.000 arbeiders, onder leiding van de Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en andere vakbonden, eisten 'een betere arbeidsbehandeling' en veranderingen in de arbeidshervormingen van president Sebastián Piñera.

Een van de massale optochten naar Plaza Italia eindigde met botsingen tussen demonstranten en leden van de Speciale Politie Operatiegroep van Carabineros de Chile.De eerste protestmars, bijeengeroepen door de Central Unitaria de Trabajadores, begon op Plaza Los Heroes, twee blokken van de zetel van de uitvoerende macht en culmineerde in Avenida Portugal, waar duizenden mensen bijeen kwamen. Het eindigde zonder incidenten en met de opvoering van artistieke nummers.


Maar, de tweede mars georganiseerd door de Central Clasista de Trabajadores, die op dezelfde plek begon, eindigde voor de Universiteit van Santiago de Chile. Verschillende gemaskerde betogers richtten barricades op, staken vreugdevuren aan en botsten met de speciale troepen. De politie moest waterstralen gebruiken om de relllen in toom te houden, die werden veroorzaakt door groepen die zich aan de achterzijde an de mars bevonden. Tot dusverre is geen officieel aantal arrestanten bekendgemaakt.


De president van de CUT, Bárbara Figueroa, zei in een toespraak na het afsluiten van de demonstratie: 'Als u van plan bent om wijzigingen aan te brengen in de arbeidswetgeving, dan kan het alleen door wetten zijn dat deze veranderingen kunnen werken. Degelijk werk is niet alleen meer werkgelegenheid. Fatsoenlijk werk is vereist als een basisprincipe om de arbeider te waarderen en waardig te behandelen als een rechtssubject', was een onderdeel van de toespraak van Figueroa.

'Chili is de thuisbasis van iedereen, maar vandaag zijn er velen die worden ondergedompeld in armoede', voegde Figueroa eraan toe, die de autoriteiten en instellingen opriep om hun beloften inzake arbeid en waardigheid na te komen.

Hij zei dat ze als vakbondorganisatie bereid zijn om met voorstellen bij te dragen. 'Het geven van een serieuze en respectvolle behandeling schendt de kanalen van de democratie niet en staat een legitiem debat over verschillen toe.'


(Suriname Mirror/The Santiago Times/Twitter/YouTube)