vrijdag 1 februari 2013

Surinaams medialandschap rijp voor revolutie

Journalistiek in Suriname toe aan opschoning

Tijd voor kwaliteit en niet voor zelfbeklag

01-02-2013  COLUMN  Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - Het wordt tijd voor een revolutie in het Surinaamse medialandschap. Ik werk eraan.....op mijn eigenwijze manier. Als er één iets is in Suriname dat uitgebaggerd of opgeschoond moet worden, dan zijn het de meeste mediabedrijven en niet de Surinamerivier.

Deze gedachte wordt gevoed door diverse mediaberichten de afgelopen dagen naar aanleiding van de journalistieke naweeën van- en stuiptrekkende reacties op de toch wel mislukte Journalistenweek georganiseerd door de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, waarin vooral gefulimeerd werd door voorzitter Wilfred Leeuwin over het vermeende zware vergrijp plagiaat. Het leek wel of mediawerkers en mediabedrijven door Leeuwin werden geportretteerd als zouden zij heuse criminelen, zware jongens, zijn. Het leek wel het aanzetten tot een klopjacht op al zijn eigen collega’s, want maakt iedereen in het Surinaamse journalistieke veld zich niet schuldig aan plagiaat?

Wat is er mis met het journalistieke niveau en met de journalist in Suriname? Alles! Sla iedere dag maar een willekeurige krant open of bezoek eens een willekeurige Surinaamse nieuwswebsite. De tranen springen je, in ieder geval bij mij, in de ogen bij het lezen van de over het algemeen ook nog eens korte artikelen......van het lachen welteverstaan, die tranen in de ogen, als een boer met kiespijn. Maar, het ontbeert de meeste journalisten aan enige zelfreflectie, zelfkritiek. Klagen, dat kunnen velen als de beste, ofwel ‘jammeren’.

De journalistiek lijkt hier beheerst te worden door een klein 'incrowd' groepje hautaine, egotrippende en publiciteitsgeile, welhaast elitaire, zichzelf journalist noemende sujets die zichzelf belangrijker vinden dan de inhoud van de door hun in elkaar gewrochten artikelen en die niet tegen kritiek kunnen op hun eigen werk.

Zolang hoofdredacteuren en uitgevers niet bereid zijn te investeren in journalistieke- en taalkundige kwaliteit, blijft het aanmodderen en komt die kwaliteit niet verder dan de inhoud van een gemiddelde schoolkrant of opstel van een leerling uit groep 5 of 6 van het basisonderwijs.

Een paar jaar geleden werd met veel bombarie Starnieuws geboren. Het kindje van vermeend media-icoon Nita Ramcharan zag het levenslicht op 3 februari 2010. De redactie publiceerde op 23 januari jongstleden nog een van enige zelfkritiek gespeend doordrenkt artikel over het ontstaan van de website en vooral over het aantal bezoekers ervan.
Maar, hoeveel bezoekers ‘je’ ook moge bezoeken en hoezeer ‘je’ er ook mee pocht - met dank aan een internetzoekmachine als ‘Google search’ - dat zegt niets over de inhoudelijke kwaliteit van de artikelen. (Artikelen onder andere geschreven door de redactieleden Wilfred Leeuwin (SVJ-voorzitter en oud-de Ware Tijd journalist) en Edward Troon, SVJ-vicevoorzitter.)
Daar valt nog veel te winnen voor eigenaar Ramcharan, die zich kennelijk blindstaart op dat aantal webbezoekers en haar ogen sluit voor de journalistiek inhoudelijke kwaliteit, misschien uit schaamte.

Zorg voor kwaliteit en de oh zo door menig journalist gewenste waardering voor het vak komt ook vanzelf!

Laat om te beginnen het handjevol deze dagen zeurende en tot de nek toe met zelfbeklag vol zittende journalisten en SVJ-bestuurders eerst eens een gedegen journalistieke opleiding gaan volgen en een cursusje Nederlands, alvorens issues aan te kaarten waar zij zelf nauwelijks kaas van hebben gegeten......

Starnieuws zou 'concurrent' van plagiaat beschuldigen

Klopjacht gezusters Starnieuws/SVJ op ‘plagiaatcriminelen’ neemt overspannen vormen aan 

Starnieuws/SVJ brengen journalistiek schade toe, niet plagiaat

01-02-2013   COLUMN  Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De sinds de onlangs gehouden Journalistenweek van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) gezamenlijk met Starnieuws opgezette 'possy' (klopjacht) op vermeende ‘plagiaatcriminelen’ begint overspannen en irritante vormen aan te nemen. Die klopjacht, en niet het opgejaagde slachtoffer plagiaat, is schadelijk voor de journalistieke sector in Suriname.

Volgens een bericht vandaag, vrijdag 1 februari 2013, in de Surinaamse avondkrant De West, zou Starnieuws de verse Surinaamse nieuwswebsite ‘Suriname Herald’ beschuldigd hebben van plagiaat. Het artikel vermeldt echter niet in welke vorm de nieuwe nieuwswebsite ‘plagiaat’ zou plegen.

 

De website is sinds 12 december 2012 operationeel en heeft als hoofdredacteur de, aldus de krant, ‘bekende’ mediawerkster en radiopresentatrice Joyce Abdoellakhan.
De website brengt, evenals de andere Surinaamse nieuwssites, diverse actuele nationale en internationale gebeurtenissen en de wijze waarop dat gebeurt is niet geheel in goede aarde gevallen bij de exponenten van één der concurrenten, namelijk ‘Starnieuws’, aldus De West.
Volgens Abdoellakhan zou dit medium ‘Suriname Herald’ van plagiaat hebben beticht, maar dit wordt categorisch door haar ontkend.

Voor alle helderheid, de hypocriete redactie van Starnieuws is echter zelf ook geen uitzondering als het gaat om het overnemen van berichten en foto’s zonder bronvermelding. Ook deze website, waar zowel de voorzitter als de vicevoorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten werkzaam zijn, maakt zich wel eens schuldig aan plagiaat.

Abdoellakhan, die al meer dan twintig jaar in het journalistieke vak zit, is van oordeel dat ‘Starnieuws’ geen alleenrecht heeft op het nieuws en de actualiteiten ook door haar medium voor het voetlicht mogen worden geplaatst. Natuurlijk, maar dan is het wel zo netjes om gewoon even de bron te vermelden. Niet iets dat heel moeilijk is lijkt mij.

Suriname Herald biedt niets nieuws
Het aantal Surinaamse nieuwsberichten op de website ‘Suriname Herald’ is echter bedroevend laag en de site biedt geen enkele toegevoegde nieuwswaarde in vergelijking met overige Surinaamse nieuwswebsites en met de webedities van dagbladen. De naam die aan de website is gegeven, klinkt interessanter dan de inhoud in werkelijkheid is. Ik begrijp dan ook niet waar ‘Starnieuws’ zich druk om zou maken.
In de rubriek ‘Gezondheid’ op de ‘Suriname Herald’-wesite dateert het meest actuele bericht van 24 december 2012 en is overgenomen netjes met bronvermelding van de NOS: ‘Cyste van 35 kilo verwijderd uit buik - In Nieuw-Zeeland is uit de buik van een vrouw een cyste van 35 kilo verwijderd. Sharon Watt was naar de dokter gegaan... (...)’
In de rubriek ‘Wetenschap’ dateert het voorlaatste artikel van 18 december 2012 en is, ook weer keurig met bronvermelding, overgenomen van het Nederlandse RTL Nieuws: ‘Gevoel in penis terug bij dwarslaesie - Mannen met een lage dwarslaesie kunnen dankzij een nieuwe operatie weer gevoel in hun penis krijgen. (...)’
De interessant klinkende rubriek ‘Dossiers’ is vandaag de dag nog steeds leeg.
De rubriek ‘Advertenties’ is  vandaag de dag ook nog steeds leeg.
De rubriek ‘Economie’ heeft zeer onregelmatig wat her en der van het net geplukt buitenlands nieuws.
De rubriek ‘Video & Audio’ toont een wirwar van YouTube video’s met nieuwsbeelden uit de wereld, niets uit Suriname.
Kortom, er lijkt geen enkele visie achter welke berichten wel en welke berichten niet door de webredactie geplaatst worden. Echt aandacht voor het Surinaamse nieuws is er niet.

Plagiaat tot zondebok Surinaamse journalistiek gemaakt
Het is mij nog steeds volstrekt onduidelijk wat Starnieuws en de SVJ beweegt om een halszaak te maken  van plagiaat, helemaal nu deze website ook zelf regelmaat in de fout gaat. Laat Starnieuws haar energie steken in het opkrikken van de inhoudelijke journalistieke kwaliteit van de op haar website geplaatste artikelen in plaats van zich te druk te maken om een paar door andere mediabedrijven zonder bronvermelding overgenomen artikeltjes. Ik heb deze vraag al eerder gesteld, wat is nu belangrijker voor je als mediabedrijf?: de inhoud van je artikelen of de naam van je bedrijf of webredacteur? Een beetje serieuze webredacteur zou de inhoud van zijn artikelen belangrijker moeten vinden dan zijn of haar eigen naam.

‘Suriname Herald’ is overigens onderdeel van ‘Time Media N.V.’, dat is opgericht op 19 januari jongstleden. Eén van de doelstellingen van ‘Time Media’ is het brengen van 24 uur per dag online nieuws via haar website. Daarnaast wordt de democratie hoog in de banier gehouden en staat men open voor eenieder, dus ook voor alle politieke stromingen.

Op de website valt op, zo vindt De West, dat er berichten zijn van enkele bekende journalisten zoals Wayne Telgt en dat er ook bijdragen zijn van de bekende columnisten Hardeo Ramadhin en Idris Naipal. Zo opvallend is dat niet, want de ingezonden stukken ofwel columns van deze heren duiken bijna overal op.