woensdag 22 april 2020

Suriname gaat profiteren van diepere Surinamerivier

(Bron foto: ©Suriname Mirror)
Baggerproject gegund aan een Chinese partij


De prijs van consumenten- artikelen zal dalen als straks dieper afgeladen schepen de Surinamerivier op kunnen. Die belofte deed president Desi Bouterse vorige maand bij de bekendmaking dat de langverwachte baggerwerkzaamheden in de belangrijkste rivier van Suriname kunnen beginnen. 

Het baggerproject is een al jaren slepende kwestie. Maar begin dit jaar werd het werk gegund aan een Chinese partij. ‘Dit is formeel bekendgemaakt aan de drie bedrijven die nog deelnamen aan de tender’, zegt Walter Wildöer, general manager van Seatrade Reefer Chartering. ‘Het is onduidelijk waarom voor de Chinezen is gekozen, daar is geen mededeling over gedaan.’ Voor de financiering is volgens Wildoër ook gesproken met de Chinezen.

Hij bevestigt dat de scheepvaart efficiënter wordt als de rivier op diepte is gebracht en ze minder vaak lading hoeven achter te laten. ‘Een daadwerkelijke toename van importen en exporten zal afhangen van de economische ontwikkelingen en activiteiten in Suriname, al worden deze zeker ondersteund door een betere bevaarbaarheid van de Surinamerivier.'

Twee meter dieper 
De afgelopen jaren hebben achtereenvolgende regeringen telkens gewezen op het belang van het uitbaggeren van de voor de economie belangrijke Surinamerivier. Al in 2006 maakte de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) bekend onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van een twee meter diepere vaargeul. Baggeren was noodzaak vanwege de smalle breedte van 70 meter van de rivier en onvoldoende diepgang bij de monding (ongeveer 4,50 meter bij laag water).

Maar, de baggerplannen stuitten op verzet van de vissers, die voor hun visbestanden vreesden. En ook de financiering bleek problematisch. Desondanks schreven in 2008 zes bedrijven uit Nederland, België en China in om het meer dan 30 miljoen dollar kostende baggerproject uit te voeren. Het ging om China Harbour uit China, Jan De Nul en Dredging International uit België en Baggerbedrijf J. De Boer, MNO Vervat BV en een joint venture van Boskalis en Van Oord uit Nederland. Maar het werk kwam niet af en liep vast in de Surinaamse bureaucratie.

Nu 12 jaar later lijken dan toch de Chinezen er met het werk vandoor te gaan. (PK)

(Schuttevaer)