donderdag 19 december 2019

Oppositie eist dat Desi Bouterse per direct afstand doet van zijn functie als president

Oppositie, coalitie en vice president steggelen over status Bouterse-vonnis


In een nogal gespannen openbare vergadering van De Nationale Assemblee donderdag 19 december 2019 heeft de oppositie geëist dat de veroordeelde burger Desi Bouterse terstond afstand doet van zijn functie als president van de republiek, aldus de Ware Tijd.

In een brief van de regering aan het parlement over de status van het 8 decemberproces wordt het parlement meegedeeld, dat op 29 november zonder voorafgaande kennisgeving de president van het land is gevonnist. De regering zegt ook dat het vonnis van rechtswege is geschorst en dus geen enkele rechtskracht heeft.

Nadat de brief door de leden was gelezen, stelde de oppositie dat de brief misleidend is. VHP-fractievoorzitter Chandrikapersad Santokhi zei, dat niet de president, maar de burger Bouterse is veroordeeld. Ook vindt de VHP-fractieleider, dat het vonnis wel degelijk rechtskracht heeft, maar dat de uitvoering ervan is opgeschort.

Vicepresident Ashwin Adhin zei, dat de brief is geschreven vanwege de vraag van het parlement naar de status van de president en dat antwoord is ook gegeven.

Tussen oppositie enerzijds en de coalitie en de vicepresident anderzijds ontstond een felle discussie over artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht waarin over de staat van een gewezen vonnis wordt gesproken.

ABOP-parlementariër Edward Belfort zei, dat de persoon Bouterse onmogelijk kan blijven aanzitten als president en als een veroordeelde burger documenten tekent. Volgens hem zou Bouterse gebruik moeten maken van de mogelijkheden die de Grondwet hem biedt om zijn functie over te dragen aan de vicepresident.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons, die deze kwestie niet tot een discussiepunt wilde maken, zei dat het parlement zich niet zal mengen in een proces dat in behandeling is bij de rechterlijke macht. De oppositie reageerde hierop door te stellen, dat deze instelling nu wel toepasselijk is voor de coalitie en de regering. Echter hebben die tijdens het 8-decemberproces wel het proces verstoord met een Amnestiewet.

Geerlings-Simons vindt dat het maken van wetten verschilt van het inhoudelijk ingaan op een proces dat gaande is bij de rechterlijke macht. 'De regering en de coalitie blijven bij hun standpunt dat wat de rechterlijke macht ook zegt, het wetgevend orgaan van Suriname, het parlement, dus een Amnestiewet heeft geslagen en dat die recht overeind zal blijven staan', zei NDP-fractievoorzitter Amzad Abdoel.

Bouw Agro Industrial Park te Dirkshoop gestart

(Bron foto's:  LVV)
Project creëert 1.200 banen

LVV tekende 31 oktober 2019 met LG Group uit Israël een overeenkomst voor opzetten Agro Industrial Park


Te Dirkshoop, in het district Saramacca, is donderdag 19 december 2019 het officiële startsein gegeven voor de bouw van het Argo Industrial Project. Bij deze gelegenheid waren aanwezig minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en fungerend directeur Arthur Zaalmijn, de presidentiële commissie onder leiding van Gerrit Breinburg was met Ramon Abrahams en Ashween Ramdin ook aanwezig.

Op 31 oktober 2019 heeft het ministerie van LVV met de LG Group uit Israël een overeenkomst getekend. De overeenkomst behelst het opzetten van een Agro Industrial Park in Suriname, AIP. Het AIP-project bestaat uit de componenten melkvee (verhoging melkproductie, rasverbetering en productie van voer), pluimvee (slachtkippen en legkippen), groenten (kassenteelt voor importvervanging).

De directeur van LR Group Joseph Harrosh gaf aan, dat Suriname zich uitstekend leent voor het uitoefenen van landbouwactiviteiten aangezien er voldoende vruchtbare grond alsook kwalitatief goed water is. Het is daarom voor de LR Group een genoegen om dit project in Suriname uit te voeren, zo bbericht LVV.

Minister Parmessar gaf in zijn speech aan, dat het de regering Bouterse-Adhin menens is de agrarische sector naar een hoger niveau te tillen en daadwerkelijk eraan te werken om Suriname te maken tot de voedselschuur van het Caribisch gebied.

Door het besprenkelen van een graaafmachine met bier en het symbolisch open stoten van een gedeelte bos werd dit project officieel gestart. Te Dirkshoop zullen onder andere uien, bloemkool en broccoli worden geteeld. Er is bewust hiervoor gekozen, om zodoende de lokale boeren niet te beconcurreren, maar om de import vervangende producten te telen om zodoende deviezen te besparen.

De bewindsman gaf verder aan, dat 1.200 banen zullen worden gecreëerd voor de Surinaamse gemeenschap. De voorzitter van de presidentiële commissie, Gerrit Breinburg, benadrukte dat dit project na jaren weer één van de grootste wordt die in Suriname wordt uitgevoerd, hij is blij dat Suriname deze stap heeft genomen en dat eindelijk innovatie wordt doorgevoerd in de landbouwsector.

De volgende activiteit in het kader van het Agro Industrial Project, zal plaatsvinden op 's Landsboerderij te Reeberg in het district Wanica. De boeren uit de private sector zullen op dit project in staat zijn hun kennis te verruimen en zelf te ervaren hoe met de nieuwste technologie en systemen zal worden gewerkt.

Politie houdt twee jonge overvallers (16) aan

Jongens verdacht van poging tot beroving supermarkt exploitant

De twee verdachten beroofden ook een scholier van zijn fiets en zaktelefoon


De 16-jarigen F.N. en D.K. zijn door de politie van het bureau Geyersvlijt aangehouden en opgesloten voor onder andere diefstal met geweld, zo bericht het Korps Politie Suriname donderdag 19 december 2019. 

Op donderdag 12 december hielden de twee een supermarkt exploitant in Paramaribo-Noord onder schot met een gaspistool, dat sterk lijkt op een vuistvuurwapen. Onder bedreiging van dat wapen wilden zij de dagopbrengst buit maken. Het lukte de supermarkt exploitant echter om zijn alarm te activeren en daardoor namen de jongens de benen op een fiets.

Ter hoogte van de Maretraite Mall beroofden zij een scholier van zijn fiets en zaktelefoon, waarbij zij de scholier zodanig sloegen dat hij naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo moest om behandeld te worden.

Er zijn camerabeelden van de poging tot beroving van de supermarkt exploitant en die beelden zijn op Facebook gedeeld. De oudere broer van F.N. zag de beelden en herkende hem. Hij confronteerde F.N. met de camerabeelden en die gaf toe dat hij het strafbaar feit gepleegd had samen met D.K.

Zijn broer bracht hem vervolgens naar de politie van het bureau Geyersvlijt. F.N. werd aan de tand gevoeld en bekende de beroving van de scholier. Op aanwijzing van F.N. werd zijn kompaan D.K. vrijdag 13 december op diens woonadres aangehouden.

Bij de voorgeleiding heeft het tweetal verklaard, dat zij de mobiele telefoon aan een onbekende Braziliaanse man hadden verkocht en de fiets aan een man op een locatie te Tourtonne Vier. Het rijwiel is terug gevonden bij de heler en die werd ook aangehouden.

F.N. en K.D. zijn in verzekering gesteld, de heler is na verhoor heengezonden. De gestolen fiets is inmiddels teruggegeven aan de eigenaar.

Korte brief regering aan Assemblee over aangetekend verzet tegen vonnis Bouterse

'Het bij verstek gewezen vonnis is van rechtswege geschorst en heeft dus thans geen enkel rechtsgevolg'


De regering heeft vandaag, donderdag 19 december 2019, schriftelijk aan De Nationale Assemblee te kennen gegeven, dat er verzet is aangetekend op 3 december tegen het verstekvonnis tegen Desi Bouterse, die ook president is van Suriname. 

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons heeft meegedeeld dat de zaak hierdoor nog bij de rechter is. De Nationale Assemblee onthoudt zich van commentaar als een zaak bij de rechter is.

Vicepresident Ashwin Adhin heeft de brief namens de regering geschreven aan de voorzitter van De Nationale Assemblee.

'Geachte Voorzitter, 

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 18 december 2019 betreffende de juridische status van het rechtsproces van de President van de Republiek Suriname moge ik u namens de Regering als volgt berichten. Eerstens dient aan u gemeld te worden, overigens bekend in het hele land en dus ook aan uw leden, dat er op 29 november 2019 zonder voorafgaande kennisgeving de President van de Republiek Suriname bij verstek is veroordeeld. 

Van de juridische vertegenwoordiger van de President in dit proces heeft de Regering begrepen, dat ex artikel 365 van het Wetboek van Strafvordering verzet is aangetekend op 3 december 2019 met als gevolg, dat het bij verstek gewezen vonnis van rechtswege is geschorst en dus thans geen enkel rechtsgevolg heeft. 

Hopende uw college hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd.' 

Geerlings-Simons vindt dat er geen inhoudelijke behandeling over de zaak kan zijn in het college kan plaatsvinden. Hier zijn diverse fracties het niet mee eens. De vergadering werd kort geschorst om de brief door te nemen, zo schrijft Starnieuws.

NDP-fractie draagt Jimmy Kasdipowidjojo voor als voorzitter Constitutioneel Hof

Officier van Justitie Gloria Stirling voorgedragen als ondervoorzitter


De NDP-fractie heeft Jimmy Kasdipowidjojo voorgedragen als voorzitter van het Constitutioneel Hof. Hij is in februari beëdigd als plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie. Officier van Justitie Gloria Stirling, gehuwd Karg, is voorgedragen als ondervoorzitter. De voordrachten zijn donderdagmiddag 19 december 2019 gedaan bij de voorzitster van De Nationale Assemblee, aldus Starnieuws. 

Als leden zijn voorgesteld de juristen Anoeradha Ramautar, gehuwd Akkal, Magda Venoaks, gehuwd Hoever, en Maya Manohar, gehuwd Fokké.

Als plaatsvervangers komen op de lijst van de NDP-fractie voor de juristen Rinette Djokarto, Bien Sojo en Jornell Vinkwolk.

Fractieleider Amzad Abdoel had eerder verklaard, dat de voordrachten zouden worden gedaan door zijn fractie. Hiermee wil de NDP verdere invulling geven aan de onlangs aangenomen en afgekondigde Wet Constitutioneel Hof. Abdoel geeft aan dat het gaat om deskundigen. Hun curriculum vitae is eveneens bijgevoegd.

In artikel 2 van de wet staat, dat de voorzitter, de vicevoorzitter, de leden, alsmede de plaatsvervangende leden van het Hof worden, op voordracht van De Nationale Assemblee, voor een periode van vijf jaren door de president benoemd.

Suriname steunt Kenia met haar duurzaam bosbeheer

Kenia schenkt Suriname zaden van drie soorten bomen...

(Bron foto's: NII)

Tijdens het officieel bezoek van minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken aan Kenia op 11, 12 en 13 december, heeft de minister als speciale gast deelgenomen aan een evenement voor het planten van bomen, zo meldt vandaag pas, donderdag 19 december 2019, het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Deze bomen zijn geplant ter ondersteuning van duurzaam bosbehoud en om invulling te geven aan de intentie van president Kenyatta om 1.8 miljard bomen te planten in 2022 en daarmee de bosbedekking te verhogen naar 10%, alsook om gestalte te geven aan de milieu-diplomatie van Kenia.


Deze activiteit was georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Kenya Forest Service, waarbij ook leden van het Diplomatiek Korps aanwezig waren.

Met dit historisch moment, waarbij de Surinaamse bewindsvrouwe een boom, Olea welwitschii, heeft geplant in het Ngong Road Forest, is een bijdrage geleverd aan duurzaam bosbeheer. Deze boom kan worden gebruikt voor onder andere conservering, brandhout, medicinale doeleinden en meubilair van hoge kwaliteit en bereikt een hoogte van boven 25 meter.

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, memoreerde in haar toespraak ter gelegenheid van deze activiteit de ondernomen nationale- en internationale acties van Kenia ter zake milieu, inclusief het behoud en bescherming van de oceaan. De minister verwees ook naar Suriname’s initiatieven in dit verband, waaronder de instelling van het Centraal Suriname Natuurreservaat en de internationale committering van Suriname om 93% van haar bosbedekking te behouden, ten bate van de wereldgemeenschap.

De Keniaanse bewindsvrouwe informeerde dat met dit initiatief wederom een stap is gezet om Kenia te helpen voldoen aan de internationale norm van tenminste 10% bosbedekking tegen 2022.

Kenia heeft voorts aan Suriname zaden geschonken van drie soorten bomen, met name markhamia lutea, spathodea campanulata en jacaranda mimosfolia. Tussen de relevante instituten zal in Suriname en Kenia een duurzame samenwerking opgang worden gebracht als onderdeel van onze bilaterale milieucoöperatie.

Johan Adolf Pengelluchthaven verwelkomt 500.000e passagier van 2019

(Bron foto: NIi)
Ruth Kortstam-Pinas krijgt in de aankomsthal een grootse ontvangst


Op de Johan Adolf Pengelluchthaven is woensdagmiddag 18 december 2019 de 500.000e passagier van 2019 verwelkomd. Rond half vijf landde het door de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) geleasede toestel van Air Belgium vanuit Amsterdam op de luchthaven, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Ruth Kortstam-Pinas kreeg in de aankomsthal een grootse ontvangst van directeur Timothy Mendonça van de NV Luchthavenbeheer, president-commissaris Ranu Mathura en overige directie- en personeelsleden Mendonça sprak van een mijlpaal. Volgens hem is het een gezamenlijke inspanning geweest van alle actoren.

Korststam-Pinas zegt jaarlijks een keer met familie naar Suriname te komen. Het was voor Kortstam-Pinas een aangename verrassing dat zij als de 500.000e passagier op de airport landde. Ze mocht samen met directeur Mendonça een taart aansnijden en onder meer een goed gevulde tas in ontvangst nemen.

Mendonça zei, dat reikhalzend was uitgekeken naar het moment. De NV Luchthavenbeheer laat het niet hierbij, want de volgende doelstelling is om in de komende 15 jaar 1 miljoen passagiers op de luchthaven afgehandeld te hebben. Daarvoor zullen nog meer inspanningen worden gepleegd. Zo moeten onder meer de faciliteiten geschapen worden om dit aantal te kunnen opvangen. De upgrading van de luchthaven moet volgens president-commissaris Mathura ook tegen dat licht worden geplaatst.

Met het aangaan van luchtvaartovereenkomsten wordt tevens gewerkt naar het beoogde doel. Mathura wijst op de overeenkomsten die minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) vorige maand tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) heeft getekend en ze doet alvast uit de doeken dat er meer van zulke samenwerkingen in de pijplijn liggen. Toch ziet zowel Mendonça als Mathura de target van 1 miljoen eerder gehaald worden. 'We lopen ver voor op schema', zegt Mathura.

Illegale teelt van ananas en cannabis in natuurgebieden rukt op in Costa Rica

In 2017 op 3.824 hectare ananas geteeld in beschermde natuurgebieden

Tussen 2007 en 2018 35 hectare cannabis ontdekt in beschermde natuurgebieden


Costa Rica heeft veel natuurschoon te bieden en het is dan ook jammer, dat dit in gevaar komt door kwaadwillenden. The Costa Rica News wijdde een reeks artikelen aan dit probleem, aldus AGF donderdag 19 december 2019.

Uit een in 2019 verschenen rapport blijkt dat de illegale teelt van ananas en cannabis oprukt in beschermde natuurgebieden in Costa Rica. Alleen al in 2017 werd er op 3.824 hectare ananas geteeld in beschermde natuurgebieden. De illegale teelt komt vooral voor in de noordelijke, Caraïbische en Zuid-Pacifische regio's van het land.

Nu rukt ook de illegale cannabisteelt in deze regio's op, zij het op minder grote schaal. Volgens het rapport werden er tussen 2007 en 2018 35 hectare cannabis ontdekt in beschermde natuurgebieden, met name in het nationale park La Amistad in Talamanca.

Deze beschermde natuurgebieden zijn van grote economische waarde voor Costa Rica omdat het toerisme in het land 3% van het BNP vormt.

Opmerkelijke finish in Costa Ricaanse wielerronde: gemotoriseerde fiets versus fiets

Costa Ricaan Sergio Arias samen met  een gemotoriseerde fiets over finish....


De Costa Ricaan Sergio Arias won de eerste etappe in de wielerronde van zijn land. De finish van de eerste etappe leverde wel héél bijzondere beelden op. Serio Arias sprong weg uit kopgroep en hield aan de finish 4 seconden over op de achtervolgende groep.

Niks bijzonders, maar de op de beelden van de vaste camera blijkt dat er veel meer te zien is dan de juichende wielrenner.

Bekijk de beelden hier (vanaf 1:39:00)


De beelden van de finish zijn verrassend: vooreerst omdat er luttele seconden voor de renners nog auto’s op het parcours rijden, in tegenovergestelde richting.


Maar, nog grappige is de passant op een gemotoriseerde fiets. Hij rijdt zelf doodgemoedereerd richting finish wanneer de winnaar hem voorbijsteekt en juichend over de meet bolt.

Helaas kende dit hilarische fragment een einde mineur door een overijverige medewerker die de fietser in kwestie wel erg hardhandig een halt toeriep...

Nederlander Jetse Bol, die als prof bij Team Burgos BH rijdt, spreekt alvast van de finishfoto van het jaar:


(Suriname Mirror/Nieuwsblad/NOS/Twitter/YouTube)

Mexicaanse actrice Aleida Núñez poseert in een sexy groene 'tanguita'

Aleida Núñez viert dat ze twee miljoen volgers op Instagram heeftAleida Núñez, een Mexicaanse actrice, zangeres en model, geboren op 24 januari 1981, bereikte twee miljoen volgers op Instagram en besloot het op haar eigen manier te vieren in een sexy groene tanguita (tanga).

Aleida Núñez, die altijd op de hoogte is van wat haar publiek wil zien, verraste haar miljoen volgers op Instagram door heel sexy te poseren in een groene tanguita.
De actrice vergezelde het beeld met de tekst: 'Strandwarmte, we hebben al 2 miljoen bereikt! Awww, wat een geluk, te delen met ieder van jullie, verschillende momenten in mijn leven. Ik laat je twee miljoen kussen.'


Dus, felicitaties en reacties met complimenten kwamen snel.

(Suriname Mirror/TV Notas/Instagram/YouTube)

Minibus in brand na botsing met houttruck in de staat Jalisco, Mexico: 14 passagiers gedood

Onder de doden vijf kinderen - Twaalf passagiers gewond geraakt


Een minibus, die een gezin naar een strandvakantie in Mexico vervoerde, reed woensdag 18 december 2019 achterop een houttruck en vloog in brand, waarbij 14 mensen, waaronder 5 kinderen, werden gedood. 

Veel van de slachtoffers zaten vast in de brandende minibus, waarvan het verkoolde chassis aan de achterkant van de vrachtwagen was gespietst.


Het ongeval vond plaats in de staat Jalisco, op de snelweg die loopt van de inheemse staat Guanajuato van de familie naar de Pacifische badplaats Puerto Vallarta.

Twaalf meer mensen raakten gewond bij de crash vóór het ochtendgloren. Twee waren in ernstige toestand en werden overgevlogen naar een ziekenhuis in de hoofdstad van de staat, Guadalajara, zeiden dat de nooddiensten van de staat.


Ambtenaren zeiden, dat de vrachtwagen aan de kant van de weg was gestopt toen de minibus erop botste. 'Het was een toerismedienst ingehuurd door een familie die voor de vakantie naar Puerto Vallarta reisde', zei Samuel Flores van de Civiele Beschermingsdienst van de staat Jalisco.

Dodelijke ongevallen komen vaak voor tijdens de kerstperiode in Mexico, omdat de wegen zich vullen met vakantiegangers en feestvierders.

(Suriname Mirror/Mexico News Daily/UNO TV/AFP/Vanguardia/)

Vrouw (33) aangehouden verdacht van verduistering waardevolle sieraden bij werkgever

Andere werkneemster ook aangehouden, maar na verhoor in vrijheid gesteld


Het Korps Politie Suriname bericht vandaag, donderdag 19 december 2019, dat de 33-jarige R.G. op verdenking van verduistering in dienstbetrekking, op donderdag 12 december, door rechercheurs van de afdeling Fraude is aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld. 

De vrouw zou een grote partij juwelen verduisterd hebben op haar werkplek, een juwelierszaak. De financiële schade is heel groot, het gaat immers om waardevolle sieraden.

De verduistering kwam aan het licht toen er inventaris werd gehouden. Een andere werkneemster werd ook aangehouden, maar zij werd na verhoor weer in vrijheid gesteld. 

Passagiers lijnbus gewond bij botsing met auto op Samboerastraat te Hanna’s Lust

Auto belandt door nog onbekende oorzaak op weghelft bus


Bij een aanrijding tussen een lijnbus en een personenauto zijn gistermiddag rond kwart voor drie enkele passagiers gewond geraakt op de Samboerastraat te Hanna’s Lust, zo meldt Waterkant.net vandaag, donderdag 19 december 2019.

Volgens de eerste informatie zou de auto door tot nu toe onbekende oorzaak op de weghelft van de bus terecht zijn gekomen waardoor er een frontale botsing ontstond. Daarbij zijn twee passagiers van de lijnbus gewond geraakt.

De slachtoffers zijn per ambulance overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De auto raakte zwaar beschadigd en moest door een sleepdienst worden afgevoerd.

Het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek.

Curaçao wil karko-stand op het eiland weer op peil brengen

(Bron foto: duiken.nl)
Karko een van de grootste zeeslakken ter wereld die alleen in Caribisch gebied voorkomt


In het wet-lab van Carmabi heeft een aantal zwevende karko-larven (Strombus gigas) zich getransformeerd tot kruipende minislakjes. De bedoeling is dat in de Curaçaose baaien met zeegras op den duur honderden tot duizenden gekweekte slakken worden uitgezet om de karko-stand op het eiland weer op peil te brengen. Want de karko, queen conch in het Engels, is een van de grootste zeeslakken ter wereld die alleen in het Caribisch gebied voorkomt, maar bijna verdwenen door overbevissing. Op Curaçao komt de slak alleen nog voor in de lagunes bij het Sea Aquarium, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 19 december 2019.

Marien biologisch onderzoeksinstituut Carmabi, Sea Aquarium en het Harbor Branch Oceanic Institue in Florida werken samen in het project ‘Nos karko bèk den boka’ dat dit jaar van start ging met financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied en het innovatiefonds van het Wereld Natuur Fonds. Dat schrijft projectleider Michiel van Nierop in een uitgebreid bericht.

In september werden karko-eitjes verzameld bij het Sea Aquarium. Dat het is gelukt om een deel daarvan te laten opgroeien tot minislakjes van 3 millimeter, is al een enorm succes. De eitjes komen na vier, vijf dagen uit en de eerste dagen zijn de larven bijzonder kwetsbaar. Het kruipende mini-slakje leeft van dood organisch materiaal en zeegrasbladeren die geoogst worden in de baaien van Curaçao.

Een volwassen karko kan groeien tot een lengte van 35 centimeter en een gewicht van 2,3 kilogram. Volgens Van Nierop is het project op Curaçao uniek. Op dit moment gebeurt het kweken van karko alleen in onderzoeksinstituten en pogingen daarbuiten zijn ‘om diverse redenen’ niet gelukt.

Twee nieuwe ‘custom made’ kranen voor containerhaven onderweg naar Curaçao

Kranen komen in februari 2020 aan op Curaçao

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)

De twee nieuwe ‘custom made’ kranen voor de containerhaven, komen in februari 2020 aan op Curaçao. Dat bevestigt directeur Fernando Da Costa Gomez van Curaçao Port Services (CPS) vandaag, donderdag 19 december 2019, in het Antilliaans Dagblad. De kranen zijn op een schip bevestigd en zijn sinds maandag onderweg naar Curaçao. 

De kranen van het merk Kalmar zijn helemaal nieuw en komen uit Finland. De fabrieksonderdelen komen uit Europa en de kranen worden in China bijna volledig in elkaar gezet. 'Niet volledig, want anders passen ze niet onder de brug', zo legt Da Costa Gomez uit. 'Voor drie kwart worden ze in China in elkaar gezet. De rest vindt op Curaçao plaats.' 

Daarna vindt het technische- en elektrische deel en de installatie plaats en moeten de kranen ook nog worden getest. Ook het personeel moet worden getraind. 'Het zijn totaal andere kranen dan wat er nu gebruikt wordt. Daarin zal het personeel moeten worden opgeleid. Eenmaal op Curaçao duurt het daarom nog twee tot drie maanden voor de kranen kunnen worden opgeleverd en ze kunnen worden gebruikt. We nemen ze niet over of in gebruik totdat alles goed is getest en ze opgeleverd zijn.' 

In september 2016 is tussen de regering, CPS en Curaçao Ports Authority (CPA) een nieuwe concessieovereenkomst getekend. Onderdeel van deze overeenkomst, die een periode van 20 jaar behelst, is dat CPS 50 miljoen gulden zou investeren in twee nieuwe kranen en in de infrastructuur van de haven. Ruim drie jaar later is het zover en zijn de kranen voor de containerhaven onderweg naar Curaçao. Da Costa Gomez legt uit, dat het bestellen van kranen niet net zo simpel is als bijvoorbeeld het aanschaffen van een nieuwe auto.

SER Curaçao staat achter verbod op in-, uit- en doorvoer Venezolaans goud

‘Verbied ook diamant en goud uit buurlanden Venezuela' 

'Groot risico op grensoverschrijdende criminaliteit en internationale reputatieschade'


De Sociaal Economische Raad (SER) is het ermee eens, dat er op dit moment een verbod is op in-, uit- en doorvoer van Venezolaans goud, vanwege het grote risico op grensoverschrijdende criminaliteit en internationale reputatieschade. Bovendien gaat het bij goudwinning vaak om illegale mijnbouw, kapitaalvlucht, onderdrukking en uitbuiting, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 19 december 2019.

Sterker nog, de SER adviseert dit verbod zo te houden en geen ontheffingenbeleid in te, omdat er een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering is verbonden aan de Venezolaanse goudhandel, en er een gebrek is aan mogelijkheden om de authenticiteit van de certificaten van oorsprong en andere documenten te verifiëren.

Verder raadt de SER aan om ook de in-, uit- en doorvoer van diamant te verbieden, omdat aan andere mineralen dan goud dezelfde risico’s verbonden zijn. Wordt goud verboden, dan zal overgegaan worden op handel in diamant of andere mineralen, zo wordt uitgelegd. Dezelfde redenering geldt voor aan Venezuela grenzende landen: wordt goud uit Venezuela verboden, dan komt het bijvoorbeeld uit Colombia. Maar, ook dit goud is vaak op illegale en onmenselijke wijze gewonnen en draagt risico’s met zich mee.

De SER adviseert dan ook om de in-, uit- en doorvoer van goud uit aan Venezuela grenzende landen eveneens te verbieden. Eerst was er de tijdelijke regeling in-, uit- en doorvoerverbod Venezolaans goud, maar het SER-advies gaat over een ontwerp-Landsbesluit houdende algemene maatregelen (Lbham) die de tijdelijke regeling (die op 21 december vervalt) moet vervangen.

Rechter mag niet wetten in formele zin aan de Grondwet toetsen

Vonnis Kort Geding vordering verbod toepassing Kiesregeling openbaar


Uit het vonnis inzake de vordering tot verbod toepassing van de Kiesregeling, blijkt, dat de Kort Gedingrechter meegaat met de Staat en stelt dat de wetten niet getoetst kunnen worden aan de grondwet. De Kiesregeling is een wet in formele zin. Buiten twijfel staat dat het materiële toetsingsrecht, dit is het onderzoek of de inhoud van de wet verenigbaar is met de Grondwet, aan de rechter niet toekomt, zo werd aangevoerd, aldus bericht Starnieuws vandaag, donderdag 19 december 2019.

De Partij voor Recht en Ontwikkeling, Seti Sranan Politieke Partij, Strei! en Alternatief 2020 hadden een Kort Geding aangespannen tegen de Staat. De vordering om te verbieden, dat de wijziging van de Kiesregeling werd toegepast, is afgewezen door de rechter.

De partijen stelden dat 2/3 meerderheid vereist is om de Kiesregeling te wijzigen. Ook werd gevorderd dat het pre-electorale verbod niet toegepast kan worden bij de komende verkiezingen. De eisers stelden dat op grond van artikel 60 van de grondwet, de wijziging van de Kiesregeling door een ongrondwettige procedure tot stand gekomen is. De rechter oordeelt dat artikel 80 lid 2 van de Grondwet aan de rechter de bevoegdheid tot formele toetsing ontneemt, zoals ook door gedaagde in zijn verweer is aangevoerd.

Ten aanzien van de inhoud van formele wetten – in casu de aangebrachte wijzigingen in de Kiesregeling en het decreet Politieke Organisaties – geldt om die reden een toetsingsverbod aan de rechter.

In het vonnis gaat de rechter gedetailleerd in op de vordering en de verdediging, waarbij ook de beoordeling wordt gegeven.Het is vaste rechtspraak, dat het de rechter niet alleen niet is toegestaan wetten in formele zin aan de Grondwet te toetsen, ook toetsing van een formele wet aan algemene rechtsbeginselen valt buiten de bevoegdheid van de rechter. Het redelijkheidscriterium kan in gevallen uitkomst bieden, evenwel zal daarbij de innerlijke waarde of billijkheid van de wet geen beoordeling mogen vinden.

De rechter merkt nog op, dat in het geval van toepassing van het redelijkheidscriterium, terughoudendheid geboden is. Aan die beoordeling komt de rechter evenwel niet toe. Overwogen wordt dat de aangebrachte wijzigingen van artikel I sub B en D van de wet nadere wijziging Kiesregeling van toepassing zijn op elke politieke organisatie die zich zal registreren voor deelname aan de verkiezingen in mei 2020.

De stelling van eisers als nieuwkomers, dat zij over een kortere tijd aan voorbereiding beschikken dan andere politieke organisaties, treft geen doel. Ook in het geval van toewijzing van eisers’ vorderingen is en blijft het vereiste ex artikel 61 lid 2 Grondwet immers onverkort op alle deelnemende politieke organisaties van toepassing, stelt de rechter. Deze grondwettelijke bepaling staat los van de gewijzigde artikelen in de Kiesregeling en het decreet Politieke Organisaties en is reeds vanaf het jaar 2018 effectief voor degenen die zich kandidaat zullen stellen voor de verkiezingen in het jaar 2020.

14-Jarige kleinzoon bekent moord op zijn oma Bibi Fareeda Nisha Hakim (64)

Slachtoffer werd 7 november dood aangetroffen in haar woning te Kwatta


De 14-jarige kleinzoon heeft bekend, dat hij zijn oma, de 64-jarige Bibi Fareeda Nisha Hakim, heeft vermoord. Dat schrijft de Ware Tijd - vandaag, donderdag 19 december 2019 - te hebben vernomen uit bronnen dichtbij de familie. 

De vrouw werd 7 november dood aangetroffen in haar woning in Kwatta. De kleinzoon woonde samen met zijn grootmoeder. Zij zou door verstikking om het leven zijn gekomen.

Na haar overlijden waren er geen zichtbare sporen van inbraak. Evenmin was er iets uit de woning meegenomen. De verklaring van de kleinzoon week af van de feiten en omstandigheden op de plaats van het delict.

Zijn inverzekeringstelling is met dertig dagen verlengd in verband met het verdere onderzoek.

Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen vrijspraak ex-directeuren van EBS

Ex-Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi (NPS) blij met hoger beroep


Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep aangetekend tegen de vrijspraak van ex-directeuren van Energie Bedrijven Suriname (EBS) Kenneth Vaseur en Willy Duiker en de ondernemer Dick van Kanten van Greenland.

Ex-Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi (NPS) had stukken over deze zaak overhandigd aan de procureur-generaal, waarna deze zaak uiteindelijk voor de rechter kwam. De mensen die terecht stonden werden verweten van oktober 2012 tot en met oktober 2015 tezamen het bedrijf bewogen te hebben tot afgifte van bedragen van US$ 8.881.250 en 100.000 euro.

De rechter is van oordeel, dat onvoldoende wettig en met name overtuigend bewijsmateriaal voorhanden is om te komen tot een bewezenverklaring van het ten laste gelegde. Op grond van verklaringen kan ook niet bewezen worden geacht, dat Van Kanten bedrieglijk en valselijk tezamen en in vereniging handelingen heeft gepleegd die ertoe hebben geleid dat hij als nieuwe leverancier werd aangetrokken of voor zijn bedrijf is gekozen. Op grond hiervan is het bewijsmateriaal onvoldoende.

Tjin-A-Tsoi zegt vandaag, donderdag 19 december 2019, op Starnieuws dat hij er volledig achter staat, dat het Openbaar Ministerie hoger beroep heeft aangetekend. De rechter is voorbij gegaan aan de strafeis. Het is duidelijk dat de vervolging zich niet kan vinden in de uitspraak.

'Ik kijk uit naar het vervolg van dit proces', merkt Tjin-A-Tsoi op. 'Suriname is benadeeld en er moet een sterk signaal komen tegen dit soort praktijken.'