zaterdag 17 maart 2018

Mexico overtreft Brazilië wat betreft autoproductie

(Bron foto: EFE)
Mexico de grootste autofabrikant in Latijns-Amerika

'Export van lichte voertuigen in 2017 overschrijdt de beste historische niveaus voor elk jaar'


Mexico registreerde opnieuw een nieuw record in de voertuigproductie in februari en met meer dan 600.000 eenheden in de eerste twee maanden van het jaar, overtrof het Brazilië, ondanks het lichte herstel van Brazilië, als de grootste autofabrikant in Latijns-Amerika. 

In februari 2018 werden in Mexicaanse auto-assemblagebedrijven in totaal 328.000 eenheden vervaardigd, een stijging van 6,2 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, wat gerechtvaardigd is in de dubbelcijferige groei van de export (275 duizend auto's, 11,2 procent meer).

De binnenlandse verkoop daalde met 7,2 procent, maar dit heeft het recordniveau van Mexico's autoproductie niet beïnvloed, aldus de Mexicaanse Vereniging van de Automobielindustrie (AMIA, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz). De AMIA, die de leidende bedrijven in de sector vertegenwoordigt, heeft haar cijfers voor 2017 herzien en heeft opgemerkt dat de 'export van lichte voertuigen vorig jaar de beste historische niveaus voor elk jaar overschreed', met 3,2 miljoen eenheden.

Gegevens van de Mexicaanse automobielsector suggereren, dat het land het jaar opnieuw zal afronden als de leider in Latijns-Amerika in productie, hoewel in Brazilië, waar de economie in 2017 voor het eerst na twee jaar recessie groeide, ze verbeteringen beginnen te voelen. In februari werden 213.000 eenheden geproduceerd, 6,2 procent meer dan dezelfde maand vorig jaar en tot nu toe hebben de Braziliaanse fabrieken dit jaar al 431 duizend eenheden gemonteerd, 15 procent meer vergeleken met het jaar daarvoor.

De verkoop wijst ook op een lichte verbetering, met een groei van 19 procent in de eerste twee maanden, maar het is nog steeds niet voldoende om een strategische economische sector te herbouwen die sinds 2014 duizenden banen heeft verloren.

De nationale vereniging van automobielfabrikanten in Brazilië (ANFAVEA, Associação Nacional dos. Fabricantes de Veículos Automotores) merkte op, dat er nog steeds een hoge ledigheid heerst in de fabrieken, omdat in 2017 slechts 61 procent van de capaciteit van de productielijnen werd gebruikt.

De sector in Brazilië vraagt de regering om een nieuw pakket van fiscale prikkels goed te keuren, maar het grote overheidstekort en klachten van zakelijke partners bij de Wereldhandelsorganisatie hebben de hulp tot nu toe gestopt.

Sinds 2014 heeft Mexico hogere cijfers behaald dan Brazilië als de grootste autofabrikant in Latijns-Amerika, en deze trend is niet gestopt, gedreven door de Mexicaanse export naar de Verenigde Staten en Canada. Vorig jaar passeerde Mexico de drempel van 3,7 miljoen geproduceerde auto's en overtrof het voor het derde opeenvolgende jaar Brazilië als de grootste autofabrikant in Latijns-Amerika, met meer dan een miljoen voertuigen meer dan de Zuid-Amerikaanse gigant.

(Suriname Mirror/He Yucatan Times/El Universal)

Grote VHP-delegatie bezoekt diverse dorpen in het Boven-Surinamegebied

VHP installeert in vijf dorpen kernen

(Bron foto: VHP)
 
Na een rustperiode van zo'n 4 maanden ter evaluatie van de gang naar het binnenland en consolidatie van de toen ingerichte structuren, heeft de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) haar politieke werkzaamheden in het Boven-Surinamegebied hervat. De structuren die toen werden opgericht hebben door de wijziging van de statuten van de partij op zondag 11 maart nu de gelegenheid om een legale status te verkrijgen en daardoor stemrecht te verwerven op het eerstvolgende Partijcongres, zo meldt de VHP zaterdag 17 maart 2018. 

Ze kunnen nu dus ook meebeslissen en meedenken voor de partij, vooral in zwaarwichtige zaken. Nu is het dus tijd om met grote voortvarendheid gehoor te geven aan de roep vanuit het binnenland en de lange waslijst van aanvragen af te werken.

Een 25 man tellende delegatie onder leiding van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi is gisteren richting Kambaloea en Dan, alwaar de 2 eerste kernen werden geïnstalleerd. In totaal zullen in 5 dorpen structuren worden neergezet na wekenlange voorbereidingen met krutu's met de dignitarissen en registratie van aspirant-leden van de VHP.

Tevens zal de delegatie in een aantal dorpen, waar de partij reeds structuren heeft, beleefdheidsbezoeken afleggen en nagaan wat de stand van zaken is van de daar reeds geïnitieerde projecten.

Voor personen die zich om welke reden dan ook in Paramaribo en omstreken moesten vestigen, zullen er ook functionele kernen die gelieerd zijn aan de kernen van de dorpen van afkomst worden geïnstalleerd. Zo bewaart de VHP de eenheid onder de dorpelingen en kunnen zij opkomen voor de belangen van hun dorp. Ook zorgt de VHP er voor, dat jongeren in Paramaribo het contact met hun in het dorp achtergebleven ouderen niet verliezen en zich mede inzetten voor de ontwikkeling van hun dorp van afkomst.

Den Blauwvinger: Waar is de Colombiaanse cocaïne-duikboot?

COLUMN: Suriname nu echt een volwassen narco-staat na vondst duikboot en onderschepping vliegtuigje met cocaïne....

- Autoriteiten zitten met vondsten in de maag en zijn zeer terughoudend met informatie
- Van niets wetende eigenaar van gronden waar vliegtuigje en duikboot zijn onderschept, Oedit, mogelijk niet zo onschuldig als hij doet voorkomen....


Een heuse Colombiaanse cocaïne duikboot werd 2 maart ontdekt in het district Saramacca en nauwelijks tien dagen later, 13 maart, werd in hetzelfde district, op een 80 meter lange airstrip in een rijstveld, een Cessna vliegtuigje, registratienummer PT-LNU (met een Braziliaans verleden, zo ontdekte de Suriname Mirror na enig speurwerk), met aan boord zo'n 488 kilo cocaïne onderschept. In de duikboot-zaak werden zeven Colombianen en een Cubaan aangehouden en in de Cessna-zaak vijf Surinamers en twee Brazilianen. Opmerkelijk gegeven is, dat het terrein waar de duikboot opdook en de airstrip in een rijstveld van dezelfde eigenaar zijn, ondernemer Radj Oedit, maar die wast zijn handen - uiteraard, maar wellicht ten onrechte... - in onschuld. Hij zou een van de geldschieters zijn van de Nationale Democratische Partij (NDP), de politieke partij van president Desi Bouterse.... Daarenboven zou geconcludeerd kunnen worden, dat de cocaïnehandel in Suriname vooral in handen is van Colombianen en Brazilianen, die lokale Surinamers als stromannetjes gebruiken.....

Het heeft er alle schijn van, dat Suriname nu tocht echt een 'narco-staat' genoemd mag worden. Immers, nog afgezien van de onderschepping van de duikboot en het vliegtuigje, worden met regelmaat her en der in de wereld grote partijen cocaïne afkomstig uit Suriname onderschept, vooral in zeecontainers in onder andere de haven van Rotterdam en Antwerpen, en worden welhaast maandelijks bolletjesslikkers aangehouden op de Johan Adolf Pengelluchthaven en Schiphol en elders.

De autoriteiten in Suriname zijn echter zeer terughoudend in hun informatieverstrekking over zowel de duikboot als het vliegtuigje.
Waar is de duikboot vandaag de dag?
Komt die duikboot uit Colombia of is hij op Surinaamse bodem gebouwd?

- Op 14 augustus 2014 werd een soortgelijke duikboot in Guyana, in een zijrivier van de Waini-rivier nabij de noordwestelijke grens van het land met Venezuela, ontdekt, die ter plekke bleek te zijn gebouwd.- 

Is het mogelijk, dat de SPSS (Self Propelled Semi Submersible) vanuit Colombia naar Suriname gevaren?
Was de duikboot al ingezet voor het transport van cocaïne?
Enzovoorts, enzovoorts.

Het waren overigens niet de autoriteiten die de vondst van de duikboot naar buiten bracht, maar het VHP-parlementslid Krishna Mathoera via haar Facebook-pagina, mèt foto's van de duikboot. 'Ons geliefd land wordt beheerst door de drugsmaffia', schreef ze.

Haar fractieleider Chandrikaperssad Santokhi zei 4 maart, in reactie op de vondst: 'Dat er een duikboot voor dit doel in Suriname gevonden wordt, maakt opnieuw duidelijk dat er goedgeorganiseerde en professionele bendes bij de drugstransporten betrokken zijn. Ik hoop dat door gedegen internationaal onderzoek vastgesteld kan worden wie hierachter zitten, en dat criminelen ingerekend kunnen worden. De ontdekking van de duikboot moet bevestigen, dat er grote hoeveelheden drugs in Suriname aanwezig zijn, die het land uit moet. Recentelijk zijn er grote hoeveelheden drugs in beslag genomen, afkomstig uit Surinaams territoir. Op het water zijn deze boten heel moeilijk te detecteren. Ik hoop dat met een goed internationaal onderzoek vastgesteld kan worden welke georganiseerde misdaad en misdadigers hierachter zitten en die ingerekend moeten worden.'

Waarnemend minister van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn zei, eveneens – pas – op 4 maart 2018: 'Deze ontdekking kon alleen plaatsvinden in samenwerking met internationale drugsbestrijdingsorganisaties. Het gaat bij deze zaak om buitenlanders die hier opereren. Geen enkele Surinamer is dichtbij betrokken. Je moet dan de informatie vanuit het buitenland krijgen. Daarom zeggen wij dat we de komende periode de samenwerking met de internationale drugsbestrijdingsorganisaties en onze buren gaan intensiveren.'

André Misiekaba, fractieleider van de NDP, zei donderdag 8 maart bij het agendapunt ‘Rondvraag’ tijdens een openbare vergadering van het parlement, duidelijkheid te wensen van de regering en het Korps Politie Suriname (KPS) over de in Saramacca ontdekte duikboot. Volgens hem deden geluiden de ronde over mogelijke betrokkenheid van bepaalde personen en werden beschuldigingen geuit tegen bepaalde autoriteiten. Verder beweerde hij het erg te vinden, dat de regering zich in stilte hult. Ook zei hij, dat indien de aantijgingen niet waar zijn de regering deze dient te weerspreken, zodat ze niet blijven hangen in de samenleving.
'Waar is de president? Waar is de vicepresident? Waar is de minister van Justitie? Waar is het KPS om te zeggen, dat het nonsense is en dat het niet waar is?', vroeg Misiekaba, in een kennelijke nog ontkennende NDP kop-in-het-zand gemoedstoestand van ongeloof.

Pas vrijdagmiddag 9 maart liet het ministerie van Justitie en Politie weten, via een verklaring uitgebracht door het Nationaal Informatie Instituut (NII), dat zeven Colombianen en een Cubaan zijn ingesloten in de duikboot-zaak. Het ministerie stelde het te betreuren, dat bepaalde personen 'om politieke- dan wel andere redenen, vroegtijdig de informatie omtrent de ontdekking van het vaartuig in de publiciteit hadden gebracht, met het mogelijk gevolg dat het verder onderzoek in deze kwestie wordt bemoeilijkt'. Het ministerie beweerde zelfs, dat bij voortijdige publiekelijke mededelingen de veiligheid van de bij het onderzoek betrokken functionarissen onnodig in gevaar kan worden gebracht.... Het ministerie vroeg begrip van de samenleving voor het feit, dat onderzoeksresultaten van dergelijke aard niet direct met het publiek kunnen worden gedeeld.

VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zei dinsdag 13 maart, dat hij het betreurt, dat justitiële autoriteiten zo'n twee weken na de vondst van de mini-duikboot in het district Saramacca bitter weinig bekend hebben gemaakt. Los van het feit, dat de informatie via internationale partners is verkregen en zeven Colombianen en een Cubaan zijn ingesloten, is het volgens hem vooral vreemd, dat geen enkele Surinamer is aangehouden.

Op Facebook circuleerde geruime tijd een bericht dat deze duikboot op een perceel van een NDP-kopstuk is aangetroffen. 'Een zuiver voorbeeld van een waas van geheimzinnigheid rond deze kwestie. De geloofwaardigheid van de minister is in dit geval sowieso in het geding. Al zou het zo zijn, dan nog kan je als minister niet onmiddellijk zo'n verklaring geven. Als iets het land binnenkomt en uitgaat, is het niet realistisch dat vreemdelingen zich op eigen kracht vanuit een vreemde planeet hier gaan stationeren. Drugstransport wordt niet door aliens gedaan', zei Gajadien in reactie op de mededeling van de waarnemend minister van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn, dat 'geen enkele Surinamer dichtbij is betrokken'.

Het is volgens ABOP- parlementariër, ex-politieman en voormalig minister van Justitie en Politie Edward Belfort onmogelijk, dat geen enkele Surinamer betrokken is geweest bij de operatie van de drugsduikboot die twee weken geleden in het district Saramacca is gevonden. 'Surinamers hebben altijd hand- en spandiensten verleend bij alle drugstransporten van en naar Suriname. Zelfs de drugsvliegtuigen die worden onderschept, daar stonden Surinamers als hoofdverdachten achter. Ik weet precies hoe het gaat, want ik zat jaren bij de bestrijding van drugs. Die duikboot is bovendien zonder drugs gevonden, dus met andere woorden: die drugs zijn nog in Suriname', zei de politicus dinsdag 13 maart 2018. 'De minister liegt! Als u niet weet wat u moet zeggen, liever zwijgt u. Geen mens gelooft u.'

Hij gelooft helemaal niets van de verklaring waarin het ministerie van Justitie en Politie aangeeft, dat zeven Colombianen en een Cubaan zijn ingesloten. 'In het verleden hebben wij altijd situaties meegemaakt waar de justitiële autoriteiten persconferenties beleggen om meer informatie met de samenleving te delen. Ook de in beslag genomen spullen, de duikboot en eventueel foto’s van aangehouden verdachten zouden dan worden getoond. Niets daarvan hebben wij gezien. Waar is die duikboot op dit moment? Straks zullen wij horen dat die duikboot in de modder is gezonken. Als de foto’s niet via de pers en social media waren uitgelekt, was er mogelijk ook nooit iets hierover gerept', stelde de politicus, terecht.

Na 9 maart zijn er door de autoriteiten geen nadere mededelingen meer gedaan over de duikboot-zaak, terwijl zo vele vragen nog niet zijn beantwoord.

Maar, waarschijnlijk heeft die zaak een staart gekregen, met de onderschepping op dinsdag 13 maart door eenheden van het Korps Politie Suriname van een Cessna-vliegtuigje met bemanning en een lading cocaïne op een airstrip in een rijstveld in het district Saramacca.

Dat meldde de politie meteen op dezelfde dag met een kort berichtje, kennelijk geleerd van de duikboot-affaire en nu snel met eigen berichtgeving komend, zij het zeer summier.

Overigens is die rijstboer Oedit niet zo onschuldig als hij doet voorkomen. Hij is al een paar keer in Nederlands in verband gebracht met drugszaken. In dit artikel van 4 april 2000 noemt Dagblad Trouw al de naam van Oedit. De krant schreef toen:

'(...) Commissaris Chan Santokhi, hoofd van de justitiële dienst van de politie, loopt de politieke partijen af om ze te waarschuwen voor dubieuze geldschieters. Hij verwijst ze naar de praktijken van het Cali-kartel dat in Colombia de verkiezing van de vorige president, Ernesto Samper, financierde. ,,Let op wie u iets aanbiedt. Het zijn geen duistere figuren met lapjes voor hun oog en tatoeages. Ze sturen mensen die u goed kent'', roept Santokhi. Hij doelt onder anderen op de Surinaamse zakenman Parmessar, alias 'de kleine Escobar', nog geen 35 jaar oud en al goed voor een vermogen van honderd miljoen dollar. Hij werd een paar jaar geleden in de VS aangehouden toen hij samen met Radj Oedit, alias 'Escobar' een vliegtuig wilde kopen en betalen met contant geld. (...)'

Ook het blad Vrij Nederland heeft het 7 mei 2014 over Oedit in een uitgebreid artikel over Bouterse. Vrij Nederland schreef:

'(...) Zo was zijn oorspronkelijke Bouterse-verkla­ring volgens Van Loon tot stand gekomen. In dat explosieve document uit 1999 beweerde de kroongetuige dat hij midden jaren negentig in contact was gekomen met mensen van het zogeheten Suri-kartel. Hij was samen met zijn Belgische handlanger Marcel Geladi via Frans-Guyana naar Suriname gereisd om daar in Paramaribo zaken te doen met Radj Oedit, een gekend kopstuk uit de Surinaamse drugsscene. Op een gegeven moment kwamen ze in een kantoortje waar ‘een man die kalend was met een klein ringbaardje’ de visa in hun paspoorten regelde. Daarna zou Oedit hebben gevraagd: ‘Weten jullie wel bij wie jullie nu zijn geweest?’ Dat was dus Desi Bouterse, dezelfde persoon die Van Loon op een later moment ‘in een hawaïshirt’ bij een volgende bespreking zag binnenlopen. Het bleek de grote baas op de achtergrond, met wie de criminele Belgen uiteindelijk aan tafel zouden belanden om te onderhandelen over honderden kilo’s coke. (...)'

Een, voor de hand liggend, verband tussen de duikboot en het vliegtuigje is nog niet door de autoriteiten bevestigd.

Maar, de man en vrouw in de straat denken ongetwijfeld 'één en één is twee', immers zijn de corpus delicti niet aangetroffen op de terreinen van één en dezelfde eigenaar, ondernemer? Hij mag dan wel beweren van niets te weten, maar toeval bestaat niet...?

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
17 maart 2018
Paramaribo – Suriname

Zorgen biij Korps Politie Suriname over criminaliteit onder jeugdigen (op scholen)...

Controle op de scholen wordt geïntensiveerd


Het Korps Politie Suriname, het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Sport- en Jeugdzaken hebben woensdag een interdepartementale bijeenkomst gehad, op voorstel van het hoofd van de afdeling Jeugdzaken, Maureen Palmtak. Het onderwerp was de aanpak van criminele handelingen van sommige jeugdigen, naar aanleiding van gevallen van criminaliteit waar jeugdigen bij betrokkenen zijn. Dit meldt het korps vandaag, zaterdag 17 maart 2018.

De politie wordt dagelijks geconfronteerd met gevallen variërend van vechtpartijen op scholen, veelal met wapens of scherpe voorwerpen, verkoop van drugs, bendevorming tot diefstallen. Een meest voorkomende is het onder zich hebben van scherpe- of steekvoorwerpen

Er zijn oplossingsmodellen aangedragen tijdens het overleg. Eén van de eerste stappen is dat de controle op de scholen zal worden geïntensiveerd.

In het school reglement wordt opgenomen, dat het verboden is om met wapens of andere voorwerpen die niet voor de school bestemd zijn op school te komen. Het ministerie van Onderwijs zal via alle scholen de schoolreglementen weer laten verstrekken aan ouders en de leerlingen. Er zullen op verschillende scholen steekproefcontroles worden uitgevoerd door de schoolleiding of de leerkracht. Wanneer een jeugdige weigert zich te onderwerpen aan de controle, dan zullen de ouders erbij worden gehaald en indien nodig de politie.

De oplosmodellen die zullen worden uitgevoerd, zullen in het voordeel van de veiligheid van de jeugd en de leerkrachten uitpakken. Alle stakeholders zijn het er over eens, dat er een multidisciplinaire aanpak is vereist voor dit probleem. Op ouders en verzorgers wordt een beroep gedaan om hun ondersteuning te geven.

Inhalend schoolbusje twee keer over de kop na aanrijding

Ambulance heeft drie gewonden naar Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd


De politie van Geyersvlijt kreeg gistermiddag een melding van een aanrijding op de kruising gevormd door de Topaastraat en de Koperstraat te Paramaribo-Noord. Uit het politieonderzoek blijkt, aldus vandaag, zaterdag 17 maart 2018, het Dagblad Suriname, dat een schoolbuschauffeur bezig was in te halen op de kruising en vanwege deze manoeuvre tegen een voertuig voor hem is aangekomen. 

Beide voertuigen reden met een snelheid. Het busje, waarin schoolkinderen zaten, is twee keer over de kop geslagen. Eén van de inzittenden van het busje is toen naar buiten gevlogen. Het vermoeden bestaat dat die persoon een sleutelbeenfractuur heeft opgelopen.


Er zijn nog twee andere gewonden. De ambulance heeft drie gewonden naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

Het rijbewijs van de chauffeur van het schoolbusje werd na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie ingevorderd.


Regering begint met de bouw van zevenhonderd woningen

'De woningen worden direct aangesloten op het elektriciteits- en waternet'

400 Huizen te Morgenstond, locatie overige 300 nog niet bekend... 


De regering is begonnen met de bouw van zevenhonderd woningen. Op Morgenstond werd gisteren het startsein gegeven voor de bouw van de vierhonderd woningen die daar zullen verrijzen. Waar de andere driehonderd huizen komen, moet nog worden bepaald, zo schrijft de Warre Tijd vandaag, zaterdag 17 maart 2018.

Het programma is onderdeel van de tweede fase van het Dalian-woningproject waarvan de overeenkomst in november is getekend. De kosten zijn geraamd op zeventig miljoen Amerikaanse dollar. In de eerste fase, van 2012 tot 2016, heeft de aannemer 550 woningen opgeleverd.

'Als we de weergoden aan onze zijde hebben, zullen we dit jaar honderd huizen opzetten, maar we hopen dat het er meer worden. We zullen er ook voor zorgen dat de woningen direct worden aangesloten op het elektriciteits- en waternet', zegt projectmanager Anwar Hassankhan.

Er is twee jaar uitgetrokken om de vierhonderd woningen te Morgenstond op te zetten.

Hassankhan zegt dat het oppakken van nieuwe woningbouwprojecten enige tijd heeft stilgelegen, omdat bestaande projecten geëvalueerd werden. Er zouden intussen meer dan 1.500 huizen zijn gebouwd op diverse locaties zoals Hanna's Lust, Richelieu en Oldenburg.

'Als je een jaar stilstand hebt gehad, dan wil je dat ergens inhalen en de capaciteit is er om dat te doen.' De projectmanager concludeert, dat Dalian de afgelopen jaren goed werk heeft geleverd in onder andere Richelieu in Commewijne. 'Er zijn heel goede woningen gebouwd en er zijn nauwelijks klachten.'

Voorzitter C-47 Berenstein: 'Staatsbedrijven worden als graaipot gezien'

'We merken dat deze bedrijven enorm sterk zijn gepolitiseerd, veel meer dan eerder'

'Bij benoemingen moet eerst gekeken worden naar deskundig personeel binnen de specifieke bedrijven zelf'


De vakcentrale C-47 is niet te spreken over de problemen die werknemers ondervinden binnen staatsbedrijven. Tijdens een vergadering gisterenn met de besturen van bonden van de 14 aangesloten staatsbedrijven en parastatalen is een gezamenlijke strategie uitgestippeld hoe deze zaken aan te pakken. C-47-voorzitter Robby Berenstein zei kort na de vergadering, aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 17 maart 2018, dat het overheidsbeleid duidelijk binnen deze bedrijven te merken is. 

De directe aanleiding om de lidbonden bijeen te roepen, is de aankomende onderhandelingen tussen deze instellingen en de verschillende directies, de invulling van topfuncties door eigen deskundig personeel en stoppen van het zien van deze overheidsbedrijven als een ‘graaipot’.

'Wij moeten een duidelijke boodschap sturen naar de regering als vertegenwoordiger van de aandeelhouder binnen de verschillende bedrijven. De impact binnen deze bedrijven gaat eigenlijk veel verder. We merken dat deze bedrijven enorm sterk zijn gepolitiseerd. Veel meer dan eerder. Het kan niet zo doorgaan dat door het gebrek aan financiële middelen om wat voor reden dan ook vervolgens de staatsbedrijven als een soort ‘graaipot’ worden gezien. Het gaat in feite om een strategie om alle misstanden, die zich voltrekken als gevolg van de politisering van de bedrijven', stelt de vakbondsman.

Berenstein spuugt zijn gal vooral over het feit, dat de regering geld verdienende staatsbedrijven als een ‘graaipot’ ziet. 'Ze komen, nemen het geld en bemoeilijken vervolgens hiermee de groei van deze bedrijven. Je belemmert ook de individuele groei van de verschillende medewerkers. Het ergste is dat je op de duur de continuïteit in gevaar brengt. Dat zien wij als een enorm gevaar.'

Het feit dat de overheid steeds al het verdiende geld binnen deze bedrijven wegdraagt, vormt een belemmering voor het toekennen van salarisverhogingen aan het personeel. 'Terwijl werknemers in een ernstige financiële crisis zijn komen te verkeren. Een crisis die zijn grondslag heeft op alle werkers', aldus Berenstein.

De reshuffeling die president Desi Bouterse wil doorvoeren, zal volgens ingewijden ook doorgetrokken worden naar directeuren van staatsbedrijven en andere functionarissen. Berenstein voert aan, dat voor hem belangrijk is dat bij deze benoemingen gekeken moet worden naar deskundig personeel binnen de specifieke bedrijven zelf. 'Er moet iemand uit de bedrijven worden aangesteld, want dat is een garantie voor een stukje deskundigheid. Mensen van buiten moeten pas worden aangesteld wanneer je niemand anders binnen de bedrijven kan vinden. Dat is onze eis.'

Als voorbeeld noemt hij oliemaatschappij Staatsolie, waar met medewerking van de vakbond deskundig bedrijfskader op belangrijke functies zijn geplaatst.

De vakbondsleider benadrukte, dat het opvallend is dat er een structureel probleem ontstaan is met het uitbetalen van de subsidies van verschillende instellingen. Als voorbeeld noemt hij het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en de verschillende gezondheidsinstellingen, die haast elke maand het alarm moeten luiden. Deze zaken moeten zo snel als mogelijk worden rechtgetrokken.

Elk bedrijf heeft volgens de C-47 afzonderlijke problemen. Vandaar dat er een stuurgroep in het leven is geroepen, die zich gaat belasten met het uitstippelen van een strategie om op een structurele wijze de continuïteit van de bedrijven en bestaanszekerheid van de werknemers en hun gezinnen te garanderen. 'Laten wij ons voorstellen dat alle staatsbedrijven hetzelfde doen als de Wegenautoriteit onlangs heeft gedaan. Dat alle bedrijven op den duur buiten de regels om een donatie gaan doen aan regeringsautoriteiten dan wel politieke partijen, kunnen wij niet tolereren.'

Verdachte van openlijke geweldpleging, poging tot moord en zware mishandeling opgepakt

Opgepakte man was naar Frans-Guyana gevlucht, maar kwam om de 3 maanden naar Suriname


Het Korps Politie Suriname meldt vandaag, zaterdag 17 maart 2018, dat leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) maandag 12 maart de verdachte M.E. hebben aangehouden. E. werd door de afdeling Kapitale Delicten gezocht voor openlijke geweldpleging, poging tot moord en zware mishandeling. 

Hij staat bekend als vuurwapen gevaarlijk en heeft in september 2017 een man in een bar met een bierfles bewerkt, tijdens een woordenwisseling. Vervolgens vluchtte hij naar Frans-Guyana.

Onderzoek wees uit dat E. om de drie maanden voor korte tijd even naar Suriname komt, waarna hij weer uitweek naar het buurland.

Op 12 maart werd hij in een voertuig in het ressort Latour gesignaleerd. Het voertuig werd klemgereden door leden van het RBTM. De verdachte werd aangehouden en overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is E. ingesloten.

Nurmohamed (VHP): 'Regering speelt smerige truc met AdeKUS op begroting 2018

'Dit foefje van de regering - post Algemeen Onvoorzien - is een politieke-dictatuur-post'


De onbetrouwbaarheid richting de overheid blijft volgens Riad Nurmohamed (VHP), lid vaste commissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in De Nationale Assemblee (DNA), bestaan. Hij zegt dit, ondanks dat de wetenschappers onlangs goed resultaat hebben geboekt bij de onderhandelingen met het AdeKUS-hoofdbestuur (Anton de Kom Universiteit van Suriname), aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 17 maart 2018. 

De regering heeft naar zijn mening een vieze streek uitgehaald in de begroting van 2018. De universiteit heeft maar Srd 15 miljoen op de begroting van de universiteit toegekend gekregen.

Er is een post Algemeen Onvoorzien opgenomen van Srd 169.4 miljoen op de begroting van het ministerie van Financiën, welke voor algemene doelen zal worden ingezet. De focus van de post was tot 1 maart nog: 'Opname verschil lonen en salarissen van Adek (ongeveer Srd 150 miljoen) en welvaartsbevordering', zei minister Gillmore Hoefdraad in DNA. Er is dus geen geld voor de universiteit bestemd, maar wel gereserveerd voor een ‘onvoorzien beroep’.

De discussies ten aanzien van de salarissen van AdeKUS-personeel waren volgens minister Gillmore Hoefdraad nog gaande. Met zekerheid kan de universiteit zich alleen beroepen op de Srd 15 miljoen, die in 4 kwartalen wordt uitgekeerd. Hoe dit geld precies los te krijgen, was blijkens een gesprek met de minister ad interim van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, voor het universiteitsbestuur tot 15 maart nog een raadsel.

'Dit foefje van de regering (post Algemeen Onvoorzien) is een politieke-dictatuur-post. Ik ben er helemaal tegen. Dit is een post, die aantoont dat je niet in staat bent beleid te maken. Nu zal men kijken naar wie staakt, wie niet staakt, wie gedwongen kan worden om geen verhoging te krijgen en wie niet', stelt Nurmohamed. Dit financieel trucje van de regering beschouwt hij als ‘smerig’.

Grassalco heeft 4 potentiële partners voor granietproject in oude productiehallen Suralco Coermotibo

'De onderhandelingen zijn thans gaande'


De haalbaarheidsstudie van Grassalco naar commerciële productie van de natuursteenreserves in Patamacca, is bijna afgerond. Bij een positieve uitkomst zullen granietblokken tot platen worden verzaagd in de voormalige productiehallen van Suralco te Coermotibo. Intussen zijn er al potentiële partners. 

'Er zijn vier partijen die bereid zijn dit project in jointventureverband uit te voeren. De onderhandelingen zijn thans gaande', zegt Grassalco-directeur Sergio Akiemboto over de plannen in Oost-Suriname, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 17 maart 2018.

Het bedrijf blijft doorgaan om internationale partners te interesseren in het Patamacca-natuursteenproject, voegt hij eraan toe. In dat kader heeft een delegatie van het staatsmijnbouwbedrijf onlangs Brazilië bezocht voor deelname aan de mijnbouwbeurs Exposibram Amazônia, in het najaar van 2018.

Op 15 augustus 2017 heeft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen het beheer over de Coermotibo-opstallen overgedragen aan Grassalco. De directeur zegt ook, dat het mijnbouwbedrijf bezig is om de hoeveelheid restantbauxiet in het Moengogebied in kaart te brengen en de exportmogelijkheid hiervan na te gaan.

President Bouterse is in Tapoeripa en laat reshuffeling even voor wat het is...

Bouterse neemt te Tapoeripa onder andere een polikliniek officieel in gebruik

 
Te midden van de drukte rond de reshuffling van het kabinet, is president Desi Bouterse dit weekend in Tapoeripa, aan de linkeroever van de Nickerierivier. Daar zal de president morgen onder andere een polikliniek officieel in gebruik nemen. Ook is er een waterleidingsysteem aangelegd in het dorp. 

Het dorp Tapoeripa is ongeveer 90 jaar oud en telt 75 inwoners. De mensen waren verstoken van nagenoeg alle essentiële basisbenodigdheden. Intussen is er een polikliniek gebouwd met hulp van de Technische Dienst van het Nationaal Leger en in februari opgeleverd. Het Mungra Medisch Centrum (MMC) is in opdracht van de president belast met de medische zorg van het Kabalebo- en het Wayambo-gebied.

(Bron: Google Earth/Suriname Mirror)
De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft ervoor gezorgd dat de gezinnen in het dorp voorzien zijn van water. SWM-directeur Marlon Oosterling bevestigt vandaag, zaterdag 17 maart 2018, op Starnieuws dat erfkranen zijn aangebracht. Via zonne-energie wordt stroom opgewekt, waardoor het hele dorp voorzien wordt van water.

Mobiel bellen en ontvangst van digitale televisie signalen zijn nu ook mogelijk te Tapoeripa. Telesur gaf eerder aan trots te zijn op deze bijdrage die is geleverd aan de ontwikkeling van communicatie en kennis te Tapoeripa. Er is een mast met een hoogte van 45 meter in bedrijf gesteld afgelopen maand. Met behulp van deze mast, waarvan de signalen afkomstig zijn uit Coronie via Donderskamp, is mobiel bellen en de ontvangst van digitale televisie signalen mogelijk in dit dorp.

Rijstboer Radj Oedit lijkt toch niet zo onschuldig als hij doet voorkomen

Vrij Nederland, mei 2014: '(..) Radj Oedit, een gekend kopstuk uit de Surinaamse drugsscene (...)'


Het drugsvliegtuig dat dinsdag in Suriname werd onderschept, landde op een airstrip van een rijstbedrijf dat toebehoort aan Radj Oedit. Hij is ook de eigenaar van het terrein waar eerder deze maand een drugsduikboot werd onderschept. Oedit bevestigt de beide vondsten, maar ontkent elke betrokkenheid.

Maar, ontkent hij ook, dat hij al een paar keer door Nederlandse media in verband gebracht is met drugszaken?, zo schrijft Waterkant.net vandaag, zaterdag 17 maart 2018. In dit artikel uit het jaar 2000 noemt Dagblad Trouw al de naam van Oedit.

De krant schreef toen:

'(...) Commissaris Chan Santokhi, hoofd van de justitiële dienst van de politie, loopt de politieke partijen af om ze te waarschuwen voor dubieuze geldschieters. Hij verwijst ze naar de praktijken van het Cali-kartel dat in Colombia de verkiezing van de vorige president, Ernesto Samper, financierde. ,,Let op wie u iets aanbiedt. Het zijn geen duistere figuren met lapjes voor hun oog en tatoeages. Ze sturen mensen die u goed kent'', roept Santokhi. Hij doelt onder anderen op de Surinaamse zakenman Parmessar, alias 'de kleine Escobar', nog geen 35 jaar oud en al goed voor een vermogen van honderd miljoen dollar. Hij werd een paar jaar geleden in de VS aangehouden toen hij samen met Radj Oedit, alias 'Escobar' een vliegtuig wilde kopen en betalen met contant geld. (...)'

Ook het blad Vrij Nederland berichtte, in mei 2014, over Oedit in een uitgebreid artikel over Bouterse. Vrij Nederland schreef:

'(...) Zo was zijn oorspronkelijke Bouterse-verkla­ring volgens Van Loon tot stand gekomen. In dat explosieve document uit 1999 beweerde de kroongetuige dat hij midden jaren negentig in contact was gekomen met mensen van het zogeheten Suri-kartel. Hij was samen met zijn Belgische handlanger Marcel Geladi via Frans-Guyana naar Suriname gereisd om daar in Paramaribo zaken te doen met Radj Oedit, een gekend kopstuk uit de Surinaamse drugsscene. Op een gegeven moment kwamen ze in een kantoortje waar ‘een man die kalend was met een klein ringbaardje’ de visa in hun paspoorten regelde. Daarna zou Oedit hebben gevraagd: ‘Weten jullie wel bij wie jullie nu zijn geweest?’ Dat was dus Desi Bouterse, dezelfde persoon die Van Loon op een later moment ‘in een hawaïshirt’ bij een volgende bespreking zag binnenlopen. Het bleek de grote baas op de achtergrond, met wie de criminele Belgen uiteindelijk aan tafel zouden belanden om te onderhandelen over honderden kilo’s coke. (...)'

Samenwerkingsraad Suriname – Guyana bijeen in Parmaribo

Samenwerkingsraad onder meer gericht op monitoren samenwerking tussen de twee landen 

(Bron foto: NII)


De 8ste vergadering van de samenwerkingsraad Suriname – Guyana vindt vrijdag 16 maart en vandaag, zaterdag 17 maart 2018, plaats in de vergaderruimte van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Samenwerkingsraad, ook wel de Cooperation Council, ingesteld door de staatshoofden, is er onder meer op gericht om de samenwerking tussen de twee landen te monitoren. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Ook zal men nagaan, waar nodig oplossingen aan te dragen voor eventuele uitdagingen en knelpunten, die zich gaande het proces van samenwerking kunnen voordoen. De Raad heeft verder tot taak te werken aan de verdieping en uitbreiding van de relaties op basis van voordeel voor beide landen en volkeren.

Tijdens de vergadering zullen aan de orde komen de samenwerking op het gebied van landbouw en veeteelt, energie, milieu, handel jeugd en sport. Maar, wat vrijdag is besproken vermeldt het NII niet...

Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse sectoren en ministeries, ondersteunt de Raad in diens werkzaamheden.

In het afgelopen jaar is veel vooruitgang geboekt in het kader van de samenwerking op diverse terreinen, waaronder het faciliteren van de handel. De Surinaamse sectie van de Raad staat onder voorzitterschap van ambassadeur Harold Kolader, die ook de vergadering zal voorzitten, terwijl de Guyanese sectie onder voorzitterschap staat van Barbara Haley. De opening van de 8ste vergadering  is verricht door de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle Post

Ornamibo nog zeker 20 jaar vuilstortplaats...

In nieuwe opzet verdwijnt oude vuilstortplaats, die wordt met speciaal materiaal bedekt

De nieuwe situatie van de vuilstortplaats Ornamibo. Nummer 1 tot 4 zijn de cellen die elk 5 jaar gebruikt zullen worden. De oude stort (geel) zal gesloten worden

Bewoners van Ornamibo en omgeving zullen de komende 20 jaar nog te maken hebben met vuilstortingen in hun buurt. De regering Bouterse heeft in januari 2018 besloten, dat Ornamibo de vuilstortplaats blijft van Suriname, maar dan wel met een nieuwe opzet. Over de opzet en sociale en milieuanalyses van het nieuw ontwerp, werd donderdag door het bureau Ilaco een stakeholdersmeeting gehouden in het Lalla Rookh-gebouw, aldus het Dagblad Suriname vrijdag 16 maart 2018,

De sociale en milieuanalyses (ESA) alsook het ontwerp van de nieuwe vuilstortplaats moeten in juli 2018 af zijn. De regering krijgt dan de rapporten aangeboden en die moet dan aan de slag.

Afhankelijk van het financierings- en aanbestedingstraject van de overheid, kan het project uiterlijk medio 2019 afgerond zijn. De investeringen om de nieuwe methode in werking te hebben, kan oplopen tussen de 10 en 15 miljoen Amerikaanse dollar. Het wordt een sanitary landfill net als het huidig systeem.

In de nieuwe opzet komt de oude vuilstortplaats te vervallen. Deze wordt met een speciaal materiaal bedekt met een kleilaag erboven. Na een tijd kan de regering besluiten om misschien ook een asfaltlaag erop te doen of het te beplanten met vegetatie. Hier komt geen vuilstortplaats meer. Het gebied kan misschien ook als park of opwekkingsterrein voor zonne-energie gebruikt worden.

In de nieuwe opzet is een terrein achter dit stuk geïdentificeerd, waar  4 cellen gebouwd zullen worden. In eerste instantie wordt cel 1 gebruikt voor 5 jaar. Als die vol is, wordt die net als de oude stortplaats ook afgesloten en volgt dan het dumpen van vuil op cel 2. Totdat ook cel 4 gevuld is, wordt Ornamibo afgesloten voor vuilstorting. De regering moet dan een andere plek zoeken om als stortplaats te gebruiken.

In de nieuwe opzet komen er heel wat onderlagen, voordat er daadwerkelijk vuil erop wordt gestort. Het hele gebied, alle 4 cellen, worden voorzien van een schutting en zal alleen voor bevoegde personen toegankelijk zijn. Er wordt ook een kanaal gegraven rondom het terrein, die moet dienen als afvoer van de ontwatering van de cellen. Dit vervuild water wordt via een speciale installatie gezuiverd. Ook de gassen die vrijkomen, worden via speciale buizen in de cellen opgevangen. Deze wordt daarna verbrand via speciale installaties. Indien het mogelijk is dat gassen omgezet te worden in energie, zal dat ook gebeuren.

Na 20 jaar kan Ornamibo wel een grote berg van wel ruim 20 meter gaan worden. Op deze vuilstortplaats zal voornamelijk huisvuil gestort moeten worden. Er zal een klein deel aan chemisch afval ook verwerkt kunnen worden.

Ilaco zal binnenkort ook van start gaan met de sociale en milieu analyses (ESA). De voorstudies zijn al verricht. Er zullen ook huis-aan-huis bezoeken worden gebracht aan personen die dichtbij de vuilstortplaats wonen. Vrijwel alle actoren zullen gehoord en gekend worden. De ESA gaat ook bepalend zijn aan het ontwerp van de vuilstortplaats.

Ilaco heeft zeker twee buitenlandse consultants aangetrokken voor het ontwerp, die afkomstig zijn van de Nederlandse ontwerp- en ingenieursmultinational Royal Haskoning DHV.

Al jaren klagen de bewoners van Ornamibo en omgeving over de negatieve effecten die de vuiltstortplaats met zich meebrengt, waaronder de enorme stank, vliegenplaag, rookontwikkeling, mist en gezondheidsproblemen. Ornamibo werd in 1998 als voorlopige vuilstortplaats aangewezen, nadat de vuinisbelt van Charlesburg werd gesloten. Na enkele jaren bleek deze interim stort een permanente karakter te krijgen.

Bewoners hebben een jarenlange strijd gevoerd met acties, die tot in de Assemblee zijn beland. Velen eisen tot nu toe sluiting van de vuilstortplaats. In 2013 werd de actiegroep Stop Ornamibo Stort (SOS) opgericht. In 2016 sloten ze de weg naar de vuilstortplaats als actiemodel. Ze zien liever dat Ornamibo geen vuilstortplaats wordt.

Al in 2006 werd gesproken over een nieuwe opzet van Ornamibo. Klik hier voor een artikel over de vuilstort uit maart 2013..... Of nu werkelijk een definitief plan voor Ornamibo realiteit wordt, zal de nabije toekomst moeten uitwijzen.

(Suriname Mirror/Dagblad Suriname)

Geestelijk gestoorde jongen (17) misbruikt 3-jarig meisje

Het meisje is opgenomen in een ziekenhuis


Het Dagblad Suriname bericht vrijdagavond 16 maart 2018 op haar website, dat de politie van Latour in de nacht van dinsdag op woensdag een melding ontving van een zedendelict. Een 17-jarige geestelijk gestoorde jongen wordt ervan verdacht een 3-jarig meisje seksueel te hebben misbruikt. 

Het dagblad heeft gesproken met de moeder van het meisje. Zij was ten tijde van het misbruik aan het werk. Toen zij van het werk thuiskwam, vertelde haar grootmoeder, dat een buurtbewoner de verdachte en haar 3-jarige dochtertje had betrapt achter het huis, waar de familie van het meisje woont.

De verdachte is toen weggelopen en de oma bracht haar achterkleindochter naar binnen. De moeder is weer vertrokken naar het werk en kwam 's avonds thuis. Zij was bezig haar dochtertje te baden toen het kind van pijn klaagde. De moeder heeft toen de politie geraadpleegd.

De politie van Latour is ter plaatse geweest en heeft een doktersverklaring achtergelaten. De moeder is woensdagmorgen met haar dochtertje naar de dokter geweest. Het meisje is opgenomen in een ziekenhuis. Het onderzoek in deze zaak duurt voort. Volgens de moeder is de verdachte vooralsnog niet aangehouden.

Venezolaanse Alejandra Benítez, politica en sexy schermster

Benítez was minister van Sport in de regering van Nicolás Maduro in 2013
Alejandra Benítez (geboren op 7 juli 1980), politica en sexy schermster van groot succes. De Venezolaanse is een hoofdrolspeelster op verschillende gebieden, heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen, werd zelfs benoemd tot minister van Sport in Venezuela en slaagt er in sexy te zijn met haar foto's op Instagram, die de aandacht trekken van fans.A post shared by Alejandra Benitez Romero (@benitezven) on


Het is een geweldige sport en haar adembenemende lichaam laat er geen twijfel over bestaan, dat zij op Instagram heel beroemd is geworden met meer dan 44.000 volgers. De nieuwste foto's zijn zeer gewaardeerd door de fans.


Benítez ontmoette in 1999 Hugo Chávez, die een sterke indruk op haar maakte. Ze steunde hem bij verschillende verkiezingen en trad op in een televisiespot voor zijn presidentiële campagne. Ze stond ook als erewacht op zijn begrafenis.

Op 22 maart 2013 werd ze benoemd tot minister van Sport voor de regering van de nieuwgekozen Nicolás Maduro. Ze werd vervangen door zanger en ex-honkbalspeler Tony Álvarez in de regeringsreshuffeling van januari 2014

Bomaanslag in Ecuador bij marinebasis te Borbón in kustprovincie Esmeraldas

Geen doden en ernstig gewonden na ontploffing zelfgemaakte explosief

(Bron foto: Twitter)


Een zelfgemaakte explosief isvrijdag 16 maart 2018 ontploft in Ecuador, in de buurt van een marinebasis. Dit is het tweede bombardement in de noordelijkste kustprovincie van Esmeraldas in Ecuador, waar de laatste tijd drugsverslaving is toegenomen. Op Twitter liet het ministerie van Binnenlandse Zaken van Ecuador weten, dat er geen doden of ernstige verwondingen zijn en dat de schade aan het gebouw gering is. Ze kondigt ook de detentie aan van drie personen.
'Tot dit moment zijn drie personen aangehouden. We nemen geplande en gearticuleerde acties en in de komende uren zullen we een persconferentie geven met gedetailleerde informatie.'

Op 27 januari ging een autobom af bij een politiebureau in San Lorenzo, Esmeraldas, waarbij 28 mensen gewond raakten, politie officieren en burgers. Ecuador beschouwde dat als een 'terroristische aanslag' en het werd in verband gebracht met netwerken voor drugshandel door nationale veiligheidstroepen werden belaagd.

Hoewel de explosieven van een andere fabricatie zijn, verklaarde Cesar Navas, minister van Binnenlandse Zaken, in een interview: 'We kunnen niet beweren of ontkennen dat deze gebeurtenis verband houdt met wat er gebeurde in SanLorenzo.'


Later gaf hij een hypothese van de motieven achter de ontploffing, 'met deze daden proberen ze ons bang te maken vanwege ons werk tegen de georganiseerde misdaad', zei Navas.

De steden Eloy Alfaro en San Lorenzo, op de grens met Colombia, bevinden zich al twee maanden in een noodtoestand en het Ecuadoraanse leger beheert momenteel de veiligheid in de provincie, terwijl zowel de politie als het leger bezig zijn met onderzoek naar transnationale criminele groepen die, aldus minister van Defensie Felipe Vega, 'straffeloos willen opereren'.

(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter/El Universo/andes.info.ec/YouTube)