zaterdag 6 december 2014

Consumentenbond Suriname verrast door 'actie' Consumentenkring

Opmerkelijk verbond Consumentenkring en EBS zou moeten bijdragen aan verbreding kennis en bewustwording consument inzake energieverbruik

06-12-2014   Door: Paul Kraaijer/Consumentenbond Suriname


De overeenkomst die de Consumentenkring en de NV Elektriciteitsbedrijven Suriname (EBS) afgelopen week hebben getekend wekt enigszins verbazing bij de Consumentenbond Suriname. Rudy Balker, voorzitter, stelt zich op het standpunt, dat je als belangenorganisatie voor de consument afstand moet bewaren tot het bedrijfsleven. 'Door een samenwerking aan te gaan met een elektriciteitsbedrijf verlies je toch wel als consumentenorganisatie het vertrouwen bij de consument voor wat betreft je onafhankelijkheid', aldus Balker.

Het convenant tussen de Consumentenkring en de EBS is bedoeld om te komen tot een harmonische samenwerking tussen beide partijen, die zal bijdragen aan het verbreden van de kennis en de bewustwording van de consument op het gebied van elektriciteit, aldus de EBS vandaag, 6 december 2014, in een verklaring.

'Een maatschappij zonder energie is ondenkbaar. Als we ons energieverbruik niet snel veranderen, zal de vraag naar energie uiteindelijk sneller toenemen dan het aanbod', zo laat het elektriciteitsbedrijf weten.

De Consumentenbond Suriname ontvangt met regelmaat klachten van consumenten over bijvoorbeeld de stroomvoorziening van de EBS. 'Hoe kun je onafhankelijk, kritisch en objectief dergelijke klachten in behandeling nemen, als je feitelijk op een kussen slaapt met het bedrijf waarover geklaagd wordt door consumenten?', vraagt Balker zich af.

'Het verbreden van kennis en bewustwording van de consument op het gebied van elektriciteit, zoals de EBS en de Consumentenkring kennelijk voorstaan, hoeft niet voort te komen uit een onderlinge samenwerking. Zowel de EBS als consumentenorganisaties hebben hun eigen afzonderlijke communicatie- en voorlichtingskanalen om de consument, de elektriciteitsverbruiker, van informatie te voorzien en om de consument te wijzen op een zo effectief mogelijk stroomverbruik', zegt Balker.

De voorzitter van de Consumentenbond Suriname heeft de indruk dat de overeenkomst door de Consumentenkring is getekend, vooral om zichzelf te profileren in plaats van om werkelijk op te komen voor de consument.

Noot:
Het artikel is zaterdag 6 december gepubliceerd op De Surinaamse Krant en zondag 7 december gepubliceerd op Starnieuws en GFC Nieuws.