donderdag 5 maart 2020

'VHP wil eenieder betrekken om Suriname te redden'

'VHP zal uiteindelijk een dreamteam aan het electoraat presenteren'


'De VHP is vanuit haar verantwoor- delijkheid als politieke en maatschappelijke organisatie dagelijks bezig capabele mensen uit het maatschappelijk middenveld te benaderen om een rol te vervullen in het redden van Suriname. Mensen van wie wij denken dat die het hart op de juiste plek hebben en die zich kunnen conformeren aan de beginselen en de principes van de nieuwe VHP. Het maakt niet uit of de personen komen uit de vakbeweging, het bedrijfsleven, uit religieuze organisaties uit andere sociaal maatschappelijke organisaties et cetera. 

Voor ons is belangrijk, dat de mensen die wij benaderen in staat zijn een wezenlijke bijdrage te leveren tot het herstel van de op alle gebieden deplorabele situatie waarin wij als gemeenschap terecht zijn gekomen. 

Belangrijk is dat wij een zo scherp mogelijke weerspiegeling moeten hebben van de Surinaamse samenleving voor wat betreft de taak die ons wacht. Zo is de VHP terecht gekomen bij mevrouw Reshma Mangre, we hebben haar kunnen overtuigen om in een andere rol dan die van vakbondsleidster haar bijdrage te leveren. En dit tot meerdere glorie van Suriname in het algemeen en alle leerkrachten en studerenden in het bijzonder waardoor een bijzondere doelgroep in onze samenleving een bijzondere stem heeft in het bepalen en uitvoeren van ons beleid. 

Zo hebben wij ook mevrouw Cheryl Nancy Dijksteel, directrice van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen van de AdeKUS (Anton de Kom Universiteit van Suriname) benaderd en na ellenlange discussies haar kunnen overtuigen om ook op een andere manier een rol te vervullen teneinde Suriname te helpen redden. 

De VHP gaat onverkort door met het voeren van gesprekken met toppers uit de samenleving en zal uiteindelijk een dreamteam aan het electoraat presenteren. 

VHP'

Minister Moestadja: 'Ik heb geen zicht wanneer Hoefdraad terug is in het land'

Oppositie blijft zich ergeren aan afwezigheid minister Hoefdraad


Minister van Arbeid Soewarto Moestadja, vicevoorzitter van de Raad van Ministers, heeft donderdagmiddag 5 maart 2020 in De Nationale Assemblee meegedeeld, dat hij geen zicht heeft wanneer zijn collega van Financiën, Gillmore Hoefdraad, terug is in het land, aldus Starnieuws.

Moestadja ging in op een vraag van Mahinder Jogi (VHP). Jogi wilde da haast gemaakt werd met de vergadering om informatie over de verdwenen kasreserve bij de Centrale Bank te krijgen.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons had dinsdag aangegeven, dat nu de informatie schriftelijk niet naar tevredenheid was ontvangen, deze mondeling gegeven dient te worden in een openbare vergadering. Hoefdraad heeft eerder aangegeven, dat de kwestie in onderzoek is bij justitie en op grond daarvan hij voorlopig geen informatie kan verschaffen. Hiermee werd echter geen genoegen genomen.

Daarop schreef de minister een briefje waarin hij om meer tijd vroeg. De informatie heeft hij opgevraagd bij de Centrale Bank van Suriname.

De VHP-fractie drong donderdag aan op het zo snel mogelijk houden van de vergadering.

NDP-fractieleider Amzad Abdoel schoot uit zijn slof en zei, dat als de oppositie bleef doordrammen over Financiën, terwijl de vergadering daar niks mee te maken had, hij niet zou meewerken aan het interpellatievoorstel over de gezondheidszorg dat op de agenda stond. Zonder de coalitie kon die vergadering niet gehouden worden, omdat er dan geen quorum zou zijn.

De oppositie bleef wijzen op het urgente karakter van het interpellatievoorstel over de gezondheidszorg dat op dat moment aan de orde was. Besloten werd om die vergadering niet donderdag, maar maandag te houden, omdat het Staatsziekenfonds documenten had opgestuurd die bestudeerd moeten worden.

Protesten van de oppositie hebben de coalitie niet tot andere gedachten gebracht.

Twee vissers vermist bij monding Surinamerivier ter hoogte van Coppenamerivier

Visser tijdens uitzetten visnetten met netten meegesleurd in het water

Collega springt in het water om zijn vriend te helpen en verdwijnt ook


Het Dagblad Suriname bericht donderdag 5 maart 2020, dat de politie van Nieuw Amsterdam woensdagmorgen omstreeks negen uur een melding kreeg van een ongeval bij de monding van de Surinamerivier ter hoogte van de Coppenamerivier. 

Uit het onderzoek blijkt, dat een visser bezig was visnetten uit te zetten toen hij met de netten meegesleurd werd in het water.

Een collega is hem toen achterna gegaan. Hij sprong in het water met de bedoeling zijn vriend te helpen. Beide vissers zijn vooralsnog niet terecht.

Grens bij de Marowijnerivier gesloten tot nader order tussen 21.00 uur en 05.00 uur

(Bron foto: NII)
Autoriteiten gaan over tot strenge maatregelen om Covid-19 te weren...


Ter voorkoming van besmettingen met het COVID-19 coronavirus vanuit Frans-Guyana hebben de Surinaamse autoriteiten per donderdag 5 maart 2020 strenge maatregelen getroffen in het district Marowijne, waar vanuit het grensstadje Albina een levendig verkeer is met Saint Laurent du Maroni. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII, donderdagavond 5 maart 2020.

In de Franse grensplaats zijn woensdag enkele met COVID-19 besmette gevallen gemeld. In dit kader maakt districtscommissaris Freddy Daniel van Marowijne Noord-Oost bekend, dat de Oost-West verbinding nabij het Marwina Ziekenhuis donderdag vanaf 00.00 uur (middernacht) gesloten zal zijn voor verkeer tot 06.00 uur. Dit uit voorzorgsmaatregel voor transmissie van COVID-19 coronavirus uit St.Laurent, Frans-Guyana. Deze sluiting is bedoeld voor een dag.

Verder maakt Daniel bekend, dat ingaande donderdag de grens bij de Marowijnerivier gesloten is tot nader order. Er is wel een gecontroleerde grensovergang van 05.00 uur tot 21.00 uur. Dat wil zeggen, dat tussen 21.00 uur  en 05.00 uur de grensovergang geheel gesloten is.

Iedereen is VERPLICHT bij de douanepost te Albina aan te meren bij oversteek vanuit Frans-Guyana, Galibi en overige bestemmingen langs de rivier. Ook zal een roadblock gehouden worden waarbij controle zal worden uitgevoerd op eventuele besmettingsgevallen.

Ex-president van Peru blijft gevangen in VS in afwachting uitlevering in omkopingszaak

(Bron foto: World Economic Forum/Daniel Ammann)
Rechter wil Alejandro Toledo Manrique niet onder huisarrest plaatsen

Oud-president zou lijden aan depressie en gezondheidsproblemen


Ondanks een getuigenis, dat de voormalige president van Peru Alejandro Toledo Manrique 'ernstig risico' loopt op geestelijke en lichamelijke achteruitgang in een semi-geïsoleerde gevangeniseenheid, weigerde een federale rechter woensdag 4 maart 2020 om hem vrij te laten en huisarrest op te leggen in afwachting van zijn mogelijke uitlevering wegens corruptie. 

Professor in de psychologie van University of California Santa Cruz, Craig Haney, die decennia lang de impact van opsluiting op de gezondheid van de mens heeft bestudeerd, getuigde vorige maand, dat de voormalige Peruaanse president geen betekenisvol sociaal sociaal contact heeft gehad en bijgevolg lijdt aan depressie en gezondheidsproblemen, en een 'ernstig risico' van verdere verslechtering.

De Amerikaanse Districts-rechter Vince Chhabria beval eerder de federale regering om Toledo vrij te laten, tenzij dit een einde zou kunnen maken aan zijn eenzame opsluiting in een beschermende eenheid in de gevangenis van Santa Rita in de provincie Alameda. De rechter vond dat het isolement een 'speciale omstandigheid' was die plaatsing van Toledo onder huisarrest rechtvaardigde.

Toledo werd in oktober verplaatst naar een speciale eenheid in de gevangenis Maguire in San Mateo County, waar hij meer toegang heeft tot dagkamers, een telefoon en tot eind januari een gevangene die in een aangrenzende cel woont. Ondanks die verbeterde omstandigheden, betoogde de openbare verdediger van Toledo, Graham Archer, dat de omstandigheden opvallend verwant zijn aan eenzame opsluiting en dat de gezondheid van zijn cliënt hierdoor snel verslechtert.

In een uitspraak van 7 pagina's van woensdag verwierp Chhabria dat argument en merkte gevangenispersoneel op, dat Toledo's gedrag soms veranderde van opgewekt naar depressief vóór evaluaties van zijn geestelijke gezondheid.Toledo kwam niet naar het gerecht om die beschuldigingen te weerleggen. De rechter ontdekte ook, dat hoewel het getuigenis van Haney geloofwaardig was, het gebaseerd was op slechts twee gevangenisbezoeken met het voormalige staatshoofd. Bovendien heeft Haney geen rekening gehouden met een rapport waarin Toledo een gevangenispsychiater vertelde dat hij zich niet zo depressief of angstig voelde toen hij zijn medicatie nam, voegde Chhabria eraan toe.

'Dr. Haney's presentatie is niet voldoende betrouwbaar om het vermoeden van borgtocht op deze feiten te weerleggen', schreef Chhabria. Bovendien vond de rechter nieuw dat bewijs dat aan het licht kwam sinds oktober ook de stelling heeft veranderd of Toledo een ernstig vluchtrisico inhoudt.

Aanklagers ontdekten, dat de vrouw van Toledo, Elaine Karp-Toledo, geen bankrekening van $ 1 miljoen openbaarde bij het aanvragen van een gratis federale openbare verdediger. Dat nieuwe bewijs heeft de rechtbank van eerste aanleg van de rechtbank, die het vluchtrisico van de beklaagde evalueert, ertoe aangezet zijn eerdere aanbeveling om Toledo bij huisarrest vrij te laten met GPS-monitoring, in te trekken.

Acht mensen uit drie staten, waaronder de oude vrienden van Toledo, hebben een obligatie van $ 1 miljoen geplaatst om de vrijlating van de voormalige Peruaanse president te helpen veiligstellen. Ondanks hun vertrouwen dat Toledo niet zou vluchten, ontdekte Chhabria dat het verbergen van activa het minder waarschijnlijk maakt dat Toledo zijn verplichtingen zou nakomen. 'Terwijl levenslange vrienden hun huizen of aanzienlijke activa hebben ingezet op de belofte van Toledo om niet te vluchten, is het bedrog van zijn vrouw met betrekking tot meer dan een miljoen dollar aan activa - en de mogelijkheid dat nog verborgen fondsen een ontsnapping kunnen helpen - reden om te betwijfelen dat Toledo zijn einde van de overeenkomst zal handhaven', schreef Chhabria.

Gezocht in Peru op verdenking van het aannemen van $ 20 miljoen aan steekpenningen van een Braziliaans bouwbedrijf, beweert Toledo dat de beschuldigingen vals zijn, politiek gemotiveerd en gebaseerd op gedwongen getuigenverklaringen.

Toledo leidde de regering van Peru van 2001 tot 2006. Toledo werd op 16 juli gearresteerd door Amerikaanse marshals nadat de Peruaanse regering om uitlevering had gevraagd. Chhabria kreeg de zaak toegewezen nadat hoger beroep was aangetekend tegen de beslissing van de Amerikaanse magistraat Judge Thomas Hixson op 12 september om Toledo in de gevangenis te houden, ondanks zorgen over eenzame opsluiting.

Toledo's openbare verdediger, Archer, weigerde commentaar te geven op de uitspraak. Maar, woensdagmiddag diende Toledo een bezwaarschrift in bij het Negende Circuit.(Suriname Mirror/Courthouse News/Scribd Suriname Mirror)

China wil investeringen stimuleren en banden met Colombia versterken

Chinese bedrijven steken miljarden in spoorprojecten, mijnen en andere investeringen

China wil ook deals om Colombiaanse bloemen, vlees en zuivelproducten te importeren


Beijing bereidt zich voor op een deal die de banden met Colombia, een van zijn nauwste Latijns-Amerikaanse bondgenoten, zou versterken, aangezien Chinese bedrijven miljarden in spoorprojecten, mijnen en andere investeringen steken.  

Volgens Lan Hu, de Chinese ambassadeur in Bogota, sluiten de regeringen een overeenkomst die elementen van het enorme infrastructuurprogramma van China, bekend als het Belt and Road Initiative, zou omvatten. Het zou ook overeenkomsten bevatten over politiek, economie, cultuur, wetenschap en technologie en sport, zei hij.

China heeft zwaar geïnvesteerd in de buurlanden van Colombia, waaronder Venezuela en Ecuador, en is nu de grootste handelspartner van verschillende Latijns-Amerikaanse landen.

Tot voor kort waren de banden met Colombia, de nauwste Amerikaanse bondgenoot in de regio, niet zo sterk. Dat is snel aan het veranderen. Sinds vorig jaar hebben Chinese bedrijven miljarden gecommitteerd aan Colombia, biedingen gewonnen om de eerste metrolijn van Bogota en een regionale spoorlijn te bouwen, en onder andere een goudmijn te verwerven.

'Hoewel we nu meer dan 40 jaar diplomatieke betrekkingen hebben, hadden we tot vijf jaar geleden niet veel commerciële relaties', zei Lan. 'De situatie is veel veranderd.' Chinese telecommunicatiebedrijven, waaronder Huawei Technologies Co. en ZTE Corp., zijn ook bereid om het 5G-netwerk van Colombia uit te bouwen, zei Lan. De vraag wie de volgende generatie draadloze netwerken bouwt, heeft Washington gealarmeerd, waar functionarissen landen hebben gewaarschuwd de controle over communicatienetwerken over te dragen aan Chinese bedrijven.

Lan zei dat China zijn aanwezigheid niet als een competitie met de Amerikanen beschouwt.

De Colombiaanse president Iván Duque bracht in juli een staatsbezoek aan Beijing en de Chinese president Xi Jinping overweegt een wederzijdse reis naar Colombia. China probeert dit jaar een bezoek te regelen, gaf Lan aan.

Tijdens het bezoek vertelde president Duque aan president Xi, dat het Belt and Road-initiatief 'erg interessant leek voor Colombia, en het aanvulde met een voorstel voor een completer document tussen de twee landen', bekend als het 'China-Colombia-initiatief'.

Een deal zou volgens Lan de weg vrijmaken voor meer investeringen, inclusief mogelijk in hernieuwbare energie, technologie en landbouw. China wil ook deals om Colombiaanse bloemen, vlees en zuivelproducten te importeren, voegde hij eraan toe.

De Colombiaanse economie groeide vorig jaar met 3,3 procent, de snelste van de belangrijkste Latijns-Amerikaanse economieën. Dat en zijn politieke stabiliteit maken het een aantrekkelijke plek om te investeren, verklaarde Lan.

(Suriname Mirror/Buenos Aires Times)

Real-life 'Rio': Bijna uitgestorven ara's keren terug naar Brazilië

(Bron foto: AFP)
Groep bijna uitgestorven Spix's ara's keert terug haar natuurlijke habitat


In wat het vervolg zou kunnen zijn op de hitfilm Rio, arriveerde een groep bijna uitgestorven Spix's ara's dinsdag 3 maart 2020 in Brazilië in een poging terug te keren naar hun natuurlijke habitat.


De helderblauwe papegaaien, die in het wild zijn uitgestorven, zijn in 2011 beroemd geworden met de animatiefilm, met een ara van Spix die in gevangenschap in Minnesota is grootgebracht en terugkeert naar Brazilië om te proberen zijn soort te redden.

In de echte versie werkten natuurbeschermers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan samen om 50 Spix's ara's van Duitsland naar Brazilië te sturen, waar het doel is ze opnieuw in het wild te introduceren.De ara's arriveerden per vliegtuig in de noordoostelijke staat Pernambuco, zei het Braziliaanse Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Het tweette een foto van minister van Milieu Ricardo Salles die een kooi vasthoudt met een van de vogels, met de boodschap: 'Ze zijn aangekomen!'De ara's zullen nu worden gebracht naar een speciaal gebouwde faciliteit in de stad Curaca, in de naburige staat Bahia, zei ICMBio, dat aan het project werkt met een Duitse beschermingsgroep, de Association for the Conservation of Threatened Parrots (ACTP). 'Ze zullen de komende maanden worden voorbereid op hun hervestiging en verdere levensduur', zei ACTP op haar website. Dat omvat 21 dagen quarantaine, gevolgd door activiteiten die zijn ontworpen om de vogels te helpen zich aan te passen aan het klimaat en in het wild te overleven.

Vanaf 2021 zal een eerste groep van hen in het wild worden vrijgelaten. De rest blijft in de faciliteit om te fokken.

De Spix ara werd in 2000 in het wild uitgestorven verklaard, het slachtoffer van stroperij, vernietiging van habitats en handel in exotische huisdieren. Volgens ICMBio blijven slechts 163 van hen wereldwijd in gevangenschap leven.

Rio, met de stemmen van acteurs Jesse Eisenberg, Anne Hathaway en Jamie Foxx, vertelde het verhaal van Blu, een ara van Spix opgegroeid in het besneeuwde klimaat van Minnesota die wordt meegesleurd in een reeks avonturen en tegenslagen wanneer zijn eigenaar hem meeneemt naar Rio de Janeiro om te fokken met het laatst bekende vrouwtje van zijn soort. Het werd gevolgd door een vervolg in 2014. Samen hebben de films bijna USD1 miljard opgebracht.

(Suriname Mirror/AFP/Twitter/YouTube)

Zeker 27 doden door noodweer in Brazilië

(Bron foto: Twitter)
Ernstige overstromingen en aardver- schuivingen door aanhoudend noodweer


In Brazilië zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen na ernstige overstromingen en aardverschuivingen door aanhoudend noodweer. Dat meldde de brandweer donderdag  5 maart 2020 op Twitter.


Volgens berichten in lokale media worden ongeveer twintig mensen vermist in de staat São Paulo aan de zuidoostkust van het land. De regio rond de havenstad Santos werd dinsdag getroffen door hevig onweer. In twaalf uur tijd regende het meer dan normaal in de hele maand maart.


De steden Guarujá en São Vicente werden ook zwaar getroffen.


Het noodweer hield ook woensdag nog aan, maar zwakte wel iets af.

Afgelopen weekend kwamen al zeker vijf mensen om het leven bij zwaar onweer in de metropool van Rio de Janeiro. De burgemeester van Rio, Marcelo Crivella, gaf de bewoners de schuld voor het probleem en vertelde journalisten, dat 'mensen geen afval op hellingen, in afvoeren en op straat mogen gooien'.


(Suriname Mirror/Al Jazeera/Twitter/Prensa Latina)

Handel in fentanyl is olie op het vuur strijd kartels in Centraal Mexico

(Bron illustratie: EKO)
90% Van moorden in de staat Zacatecas houdt verband met conflicten tussen criminele groepen over fentanyl-handel


Vijf bendes strijden naar verluidt om controle over de fentanyl-handel in de binnenlandse staat Zacatecas in Mexico, wat suggereert dat de handel in dit gevaarlijke opioïde in heel Mexico vaak voorkomt. 

Begin februari suggereerde de minister van Openbare Veiligheid Ismael Camberos Hernández van Zacatecas dat 90 procent van de moorden in de staat kunnen worden toegeschreven aan conflicten tussen criminele groepen, die naar verluidt betrokken zijn geweest bij een vijfzijdige strijd over de fentanyl-handel die is geïntensiveerd in het laatste jaar.

Volgens gegevens van het Nationale Openbare Veiligheidssysteem (Sistema Nacional de Seguridad Pública - SNSP) steeg het aantal geregistreerde moorden in de staat tot 666, meer dan het dubbele van de 280 moorden die tien jaar geleden werden geregistreerd. Hoeveel van deze moorden direct kunnen worden toegeschreven aan de handel in fentanyl is een moeilijk te beantwoorden vraag.


Niettemin suggereren drie belangrijke inbeslagnames van het synthetische opioïde op snelwegen van de staat vorig jaar, dat Zacatecas een belangrijk doorvoerpunt is in de handel in het synthetische opioïde.

In 2018 is het kantoor van de procureur-generaal ook begonnen met het gebruik van chromatografieapparatuur, apparaten die monsters van fentanyl kunnen detecteren en identificeren om mensenhandel te helpen bestrijden, meldde Televisa News.


Pogingen om de handel in fentanyl in de staat te beteugelen worden echter gehinderd door een ernstig gebrek aan politieagenten. In vijf gemeenten binnen Zacatecas zijn agenten helemaal niet aanwezig, waardoor een veiligheidsvacuüm ontstaat voor illegale actoren om te exploiteren.

(Suriname Mirror/InSight Crime/Twitter)

Reshma Mangre, voorzitster onderwijsbonden BvL en ALS, toegetreden tot VHP

'Ik heb nooit gesympathi- seerd met de VHP, ik ben gevraagd door de VHP'


'Het is natuurlijk een verrassing', zegt Reshma Mangre, voorzitster van de BvL (Bond van Leraren) en ALS (Alliantie van Leerkrachten in Suriname). Ze heeft vandaag, donderdag 5 maart 2020, op een persconferentie bekendgemaakt dat zij de actieve politiek ingaat. Ze is vanaf vandaag lid van de VHP. zo bericht de Ware Tijd.

Op vragen of ze bij de verkiezingen van 25 mei op de kandidatenlijst van de VHP komt te staan, wilde ze niet ingaan. Mangre woont in district Wanica. Ze zei, dat zij nooit heeft gesympathiseerd met de VHP. 'Ik ben gevraagd door de VHP. Een aantal keren ben ik ook door andere partijen gevraagd.' 

Mangre zei, dat ze haar gezichtsveld wil verbreden. Niet alleen voor de leraren, maar voor de totale samenleving. Volgens de voorzitster heeft ze haar keuze voorgehouden aan het bestuur en de shopstewards. 'Als ik bezig zal zijn met mijn politiek werk, zal ik mij laten vertegenwoordigen. Het hangt allemaal af van wat de partij van me vraagt.'

Ze zei, dat er in augustus bestuursverkiezingen worden gehouden bij de onderwijsbonden. Eventueel komen er vervroegde verkiezingen. 'Het is een persoonlijk besluit. Mijn stap is niet in strijd met de statuten van de BvL en ALS. Het is een vrij recht van mij om me te committeren aan een politieke partij.'

Starnieuws schrijft, dat Clifton Limburg als presentator van Bakana Tori op staatsradiozender SRS maandenlang heeft aangegeven, dat Mangre op de kandidatenlijst van de VHP zal prijken. Hij zegt nu, dat Mangre het voorbeeld van Wilgo Valies, de voormalige voorzitter van BvL/ALS, volgt. Valies heeft zich aangesloten bij de NPS.

'Het was frappant dat de voorzitster van de BvL/ALS elk geschil aangreep om het onderwijsproces lam te leggen. Ik heb tig keren geroepen dat ze een dubbele agenda op nahoudt. En dat ze no 5 wordt voor de VHP-lijst in Wanica. Zij heeft drogredenen gebruikt om actie te voeren. Zij heeft haar partijpolitieke agenda uitgevoerd ten koste van de BvL/ALS', stelt Limburg.

Mangre zegt, dat ook Limburg politiek bedrijft. 'Ik weet niet of ik dat moet zien als misbruik. Ik ga BvL en ALS niet misbruiken. Mijn persoonlijke keus is niet in strijd met de statuten. En ik kan niet zeggen dat de leden op mij gaan stemmen. Ik heb die zekerheid niet. Het zijn vrije, algemene en geheime verkiezingen. Ik heb geen garantie dat leden op mij gaan stemmen,'

Ministerie van Volksgezondheid informeert leden regering, raadsadviseurs, Assemblee-voorzitster, DNV, NCCR, NII en raadsadviseurs over Covid-19

Live uitzending NII op Gov tv, kanaal 8.3, over coronavirus

(Bron foto: NII)

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag, donderdag 5 maart 2020l, eden van de regering, raadsadviseurs, de leiding van De Nationale Assemblee, NCCR, Directoraat Nationale Veiligheid en het Nationaal Informatie Instituut (NII) geïnformeerd over de situatie rond het nieuwe coronavirus, Covid-19. Aangegeven is welke maatregelen er getroffen zijn om en de voorbereiding op eventuele uitbraak van het virus in Suriname. 

Het gaat om een nationale zaak, benadrukt Clifton Limburg, directeur van het NII, op Starnieuws.

Verschillende ministeries en diensten en de gehele samenleving hebben hiermee te maken.

Waarnemend directrice van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, heeft tijdens de bijeenkomst vandaag aangegeven welke maatregelen getroffen zijn tot nu toe en wat er nog moet gebeuren.

De volgende zaken zijn onder andere besloten tijdens de bijeenkomst:
1. De preventie zal worden verhoogd en het ministerie van Volksgezondheid is het enige kanaal dat feitelijke informatie zal verschaffen;
2. Er vindt spoedoverleg plaats met alle actoren in Albina, waarbij ook het beroep zal worden gedaan op de lokale samenleving om te handelen op basis van feiten en geen vrees. Het verzoek zal worden gedaan om de winkels gewoon open te doen;
3. Er zal zeer spoedig een gezamenlijke patrouille (Suriname- Frans- Guyana/ Frankrijk) op de Marowijnerivier plaatsvinden met het doel het personenverkeer in de gaten te houden tegen de achtergrond van COVID-19. Ook zullen Suriname en de ambassade van Frankrijk met een gezamenlijke verklaring uitkomen.
4. Er komt zeer spoedig een Road Block op de Oost-Westverbinding van  politie en militairen, waarbij voorbijgaande personen en verkeer zullen worden gescreend in samenwerking met de gezondheidswerkers;
5. Er komen gerichte informatiesessies met alle relevante stakeholders met name hotels, touroperators, medici, dienstverleners;
6. De 100 % grenscontrole gaat onverkort door bij alle grenzen;
7. Desbetreffende technische, logistieke en financiële behoeften zijn in kaart gebracht. Intussen is ook ondersteuning van de Wereldbank en IDB toegezegd voor assistentie waar nodig.

Om de samenleving uitvoerig te informeren over het coronavirus en de maatregelen die de bevolking kan nemen, verzorgt het NII vanavond via Gov tv (kanaal 8.3) een live uitzending. Jessurun, Jerry Slijngard (coördinator NCCR) en Kathleen Jharie (directrice Nationaal Infectiepreventie Programma) zullen informatie verschaffen. Zij zullen ook ingaan op vragen van het publiek. 

Suriname gooit grens met Frans-Guyana op slot vanwege vijf gevallen van coronavirus

'Niemand mag oversteek doen naar Franse kant en omgekeerd ook niet'


De grens met buurland Frans-Guyana is per heden gesloten als gevolg van de vijf geconstateerde gevallen van het coronavirus Covid-19 in de grensstad Saint Laurent Du Maroni. Dat zegt districtscommissaris Freddy Daniel van Marowijne Noordoost vanmiddag, donderdag 5 maart 2020, in de Ware Tijd. 

'Niemand mag de oversteek doen naar de Franse kant en omgekeerd mag dat ook niet', aldus Daniel. Hij gaat vandaag nog met de politie, douane en het leger na hoe de controle op de Marowijnerivier zal geschieden.

Een dag eerder had minister Antoine Elias van Volksgezondheid nog gezegd dat het 'onbegonnen werk' zou zijn om de grens te sluiten vanwege de intensieve familiecontacten in het grensgebied. 'Als we de grens sluiten, gaan we juist de controle verliezen, omdat de mensen overal illegaal zullen oversteken', zei hij.

Daniel zegt ook, dat er een 24-uurs wegcontrole op de Oost-Westverbinding komt bij het Marowijne Ziekenhuis. Daar zullen onder andere health officers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) worden gestationeerd.

Veel winkels in Albina hebben vanmorgen volgens Daniel op eigen initiatief hun deuren gesloten. Dat voorstel hadden ze hem gisteren gedaan en Daniel kan zich daarin vinden. 'We verhogen hierdoor de preventie om het virus hier op te lopen', zegt Daniel.

Belfort, ABOP: 'NDP is hard bezig om de verkiezingen te manipuleren'

'NDP wil winnen om voorzitter Bouterse uit de gevangenis te houden'

'Als hij van die stoel wordt gehaald, is het rechtstreeks Santo Boma'


'De NDP is hard bezig om de verkiezingen te manipuleren. NDP wil winnen om haar voorzitter Desi Bouterse, die ook president is, uit de gevangenis te houden. Wat in Bouterses hoofd is, is om op die stoel van de president te blijven zitten. Want als hij van die stoel wordt gehaald, is het rechtstreeks Santo Boma. Hij heeft geen andere keus, zeker weten. En daarvoor is hij heel bang.' ABOP-Assembleelid Edward Belfort roept de bevolking op om nooit meer aan een enkele partij de meerderheid in het parlement te geven. 

Dit zei hij, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 5 maart 2020, dinsdag als een van de inleiders op de discussieavond van de Kenniskring in het Lalla Rookh-gebouw. Hij en voorzitters Gerold Sewcharan van PRO en Angelique del Castilho van DA’91 presenteerden elk een deel van de partijprogramma's.

Belfort en Sewcharan hebben aangegeven, dat de NDP allang bezig is om de verkiezingen naar haar hand te zetten. Zo is de wijziging van de Kiesregeling doorgedrukt, waardoor het onmogelijk geworden is voor partijen om gebundeld de verkiezingen in te gaan. Belfort: 'Er zijn nog meer zaken. U merkt de grote toestroom van buitenlanders, voornamelijk Haïtianen, Cubanen, Venezolanen. Er zijn ook Russen hier. De connectie met Rusland is niet zomaar. De connectie met Servië is niet zomaar. Er is iets erachter. We kennen de connectie Rusland-Trump. Het invoeren van de digitale ID-kaarten is niet zomaar. Ze zijn hard bezig om de verkiezingen te manipuleren.' 

Belfort legde uit, dat de Haïtianen voornamelijk ingezet zullen worden in het binnenland 'bij mensen die op hen lijken'.

De ABOP heeft voorbereidingen getroffen om vooral in het binnenland het verkiezingsproces goed in de gaten te houden. De partij zal zich ‘live’ op de hoogte houden van het proces. En als het gebeurt dat er 'vreemdelingen' meedoen, zal er ook opgetreden worden, zei Belfort.

De NDP is ook heel hard bezig om op ressortraadsniveau zaken in orde te krijgen, gaf hij aan. Belfort voorspelt, dat de NDP niet de nodige zetels haalt om de president in de Assemblee gekozen te krijgen. Nu wordt zelfs Rachied Doekhie weer ingezet om stemmen in Nickerie te winnen, meent de ABOP'er. 

Diverse supermarkten in Albina sluiten hun deuren uit vrees voor coronavirus Covid-19

Supermarkten willen meer duidelijkheid over maatregelen die getroffen worden 


In Albina hebben uit vrees voor het coronavirus Covid-19 diverse supermarkten hun deuren gesloten. Zij willen meer duidelijkheid over de maatregelen die getroffen worden in de grensplaats, nu vijf personen in Frans-Guyana besmet zijn met het nieuwe coronavirus. 

Volgens Starnieuws vandaag, donderdag 5 maart 2020, voert  districtscommissaris Freddy Daniel  overleg met diverse lokale autoriteiten om de situatie te bespreken. Uit voorzorgsmaatregel lopen mensen ook met mondkapjes rond in de grensplaats.

Assembleelid Marinus Bee (ABOP) vindt dat er een crisisteam ingesteld moet worden in Albina. De situatie is zorgwekkend, omdat er intensief goederen- en personenverkeer is tussen St. Laurent en Albina.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft gisteren aangegeven, dat de veiligheid in Albina opgevoerd zal worden. Naast de controle bij de grenspost, zal ook een wegcontrole bij het Marwina Ziekenhuis worden ingesteld.

Vakcentrale en bonden stellen minister Hoefdraad ultimatum inzake voorstellen vermindering belastingdruk

Minister lijkt niet te willen reageren op voorstellen bonden om belastingdruk te verminderen


Starnieuws bericht vanochtend, donderdag 5 maart 2020, dat vakcentrale C-47, FAL en diverse bonden minister Gillmore Hoefdraad van Financiën een ultimatum stellen inzake voorstellen die gedaan zijn om de belastingdruk te verminderen. De organisaties zeggen dat als de minister niet uiterlijk 25 maart reageert, ze onherroepelijk in actie zullen gaan. 

Het gaat om totaal 21 organisaties die de minister hebben aangeschreven. In dat schrijven stellen de bonden, dat RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) geruime tijd bezig is met voorstellen om te komen tot de uitvoering van belasting verlichtende maatregelen. Hierover zijn verschillende brieven geschreven, waarvan de laatste op 20 januari. Op de noodkreten van RaVakSur in verschillende brieven, is niet gereageerd door Hoefdraad, stellen de briefschrijvers. Er is ook geen ontvangstbevestiging op de brieven gekomen. Een bericht via Whatsapp is wel gelezen door de bewindsman, maar hij heeft geen reactie gegeven hierop.

De bonden vinden dat de minister een grote groep loontrekkers die gebukt gaan onder de onevenwichtige belastingdruk heeft gedesavoueerd. Een aantal vakorganisaties binnen RaVakSur, zowel vakcentrales als bonden, zijn bijeengekomen om de situatie te bespreken. In het schrijven wordt een finaal voorstel gedaan aan de minister om te komen tot belastingverlichting voor loontrekkers. Zij kijken uit naar de reactie van Hoefdraad.

Twee agenten aangehouden wegens verduistering geïnd boetes van verkeersovertreders

Agenten werkzaam op bureau Calcutta in het district Saramacca


Waterkant.net bericht vanochtend, donderdag 5 maart 2020, dat twee politieagenten verbonden aan bureau Calcutta in het district Saramacca dinsdag zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Ze zouden geïnde boetegelden van verkeersovertreders hebben verduisterd c.q gestolen. 

De agenten zouden al geruime tijd bezig zijn geweest de boetegelden achterover te drukken. Collega’s hebben alarm geslagen waarna een onderzoek werd gestart.

De twee zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De afdeling Onderzoek Personeelszaken binnen het politiekorps heeft de zaak in onderzoek.

Vrouw (24) aangehouden voor oplichting via social media

Onder fake Facebook-account riep vrouw op te solliciteren naar functie op J.A. Pengelluchthaven

Sollicitanten overhandigden verdachte persoonlijke gegevens en Srd 150


De politie van het ressort Zanderij heeft de 24-jarige S.M. gisteren op een adres in het district Wanica aangehouden. De vrouw heeft via social media een fake account geopend onder de naam Victoria Group en riep geïnteresseerden op te solliciteren voor de functie van administratieve kracht op de J.A. Pengelluchthaven te Zanderij. Dit meldt het Korps Politie Suriname vandaag, donderdag 5 maart 2020.

Gegadigden hebben op verschillende locaties de vrouw ontmoet en hebben een nationaliteitsverklaring, een uittreksel, pasfoto’s, en vaccinatieboekje van gele koorts, kopie diploma’s en Srd 150 aan haar moeten overhandigen. Toen enkele sollicitanten na een bepaalde tijd geen reactie kregen, besloten zij vrijdag 21 februari M. op te gaan zoeken op de luchthaven te Zanderij.

Onderzoek wees uit, dat M. vanaf januari tot eind februari 2020 in één van de winkelunits op de luchthaven als verkoopster werkzaam was. In die korte periode heeft zij het legitimatiebewijs, dat aan haar was verstrekt om de luchthaven te kunnen betreden, gebruikt om geloofwaardig over te komen bij de geïnteresseerden.

De sollicitanten werden naar de politie verwezen voor het doen van aangifte.

M. heeft bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit en dat zij het geld ten eigen bate heeft gebruikt. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is zij in verzekering gesteld.

De politie vermoedt dat meerdere personen benadeeld zijn. Deze benadeelden worden opgeroepen zich alsnog in verbinding te stellen met de politie van voormeld ressort voor het doen van aangifte. Het telefoonnummer van Politie Zanderij is 0325222.

Regering wil een luchtvaartveiligheidsheffing invoeren van zo'n 4,50 gulden per vertrekkende passagier

(Bron foto: Suriname Mirror)
Heffing moet meerkosten Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit dekken


De regering is voornemens een luchtvaartveiligheidsheffing in te voeren waarmee de meerkosten van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA) gedekt kunnen worden. Het gaat om een heffing van ongeveer 4,50 gulden per (alleen) vertrekkende passagier. De wetgeving hiertoe is onlangs aan de Staten aangeboden. Dit meldt vandaag, donderdag 5 maart 2020, het Antilliaans Dagblad.

Met de nieuwe wet wordt tegemoetgekomen aan eerdere adviezen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie Icao en de Federal Aviation Administration (FAA) die na audits stelden dat de CBA onafhankelijk moet kunnen functioneren en meer gekwalificeerd personeel moet inschakelen om het toezicht naar behoren en duurzaam te kunnen uitvoeren. Hiermee moet de veiligheid op een mondiaal gemiddeld niveau gebracht worden.

'De Landsbegroting vormt, zoals in andere landen ter wereld, de basis voor de primaire werkzaamheden van de CBA. Echter in de praktijk blijkt deze bijdrage door het Land niet voldoende te zijn waardoor het nodig is om de beschikking te krijgen over andere inkomstenbronnen die een garantie kunnen bieden om de financiële onafhankelijkheid en duurzaamheid van de CBA in de rol van toezichthouder en vergunningverlener te waarborgen. Vooral het gedeelte van de begroting dat gericht is op de naleving van de internationale standaarden ten aanzien van luchtvaartveiligheid, dient voldoende gewaarborgd te zijn', zo wordt in de Memorie van Toelichting (MvT) uitgelegd.

Rechter: Refineria di Kòrsou (RdK) heeft recht op ruim 52,7 miljoen dollar van Isla/PdVSA

Vorderingen Refineria Isla afgewezen


Overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) heeft recht op betaling van ruim 52,7 miljoen dollar door Isla/PdVSA. Maar, de eis van een boete van 100 miljoen dollar vanwege wanprestatie door de Venezolaanse ex-exploitant wijst de Kort Gedingrechter af, want die ‘leent zich niet voor een beoordeling in een Kort Geding’. Dat blijkt uit het vonnis gisteren in de rechtszaak van RdK tegen Refineria Isla Curaçao bv, Refineria Isla SA en het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA (Petróleos de Venezuela SA), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, 5 maart 2020.

Isla SA en PdVSA zijn veroordeeld tot het betalen van een bedrag van ruim 45,6 miljoen dollar in verband met betalingen ‘take or pay’ (TOP). Het overige deel van ongeveer 7 miljoen dollar waarvoor ook Refineria Isla Curaçao is veroordeeld, betreft oninbare cheques van Girobank voor de huur van november en december 2019 en een TOP-betaling van bijna 3,8 miljoen dollar.

Over de TOP-bedragen wordt een rente van 10 procent per jaar in rekening gebracht vanaf het moment dat de betaling opeisbaar was en over de huurvergoeding 3 procent rente.

Eind december 2019 is de leaseovereenkomst met PdVSA en haar dochtermaatschappij Isla SA verlopen. De exploitatie van de raffinaderij is tijdelijk in handen van overheidsvennootschap RdK en RdK-dochter Curaçao Refinery Utilities (CRU) tot de overname door Klesch Group. De ongeveer 900 werknemers van Isla zijn voor maximaal zes maanden in dienst van CRU.

Surpost verkeert nog steeds in zwaar weer - Verlies aan arbeidsplaatsen dreigt

Plan moet leiden tot drastische verlaging van de personeels- kosten

Bedrijf amper nog in staat salarissen te betalen


Door hoge personeelskosten kan Surpost volgens directeur John Power het salaris van de 187 medewerkers al maanden niet op tijd uitbetalen. 'Ik ontken dat niet, maar we hebben intussen een plan om het probleem structureel op te lossen. In principe is dit de laatste keer dat het personeel zijn salaris laat heeft ontvangen', zegt hij. Het salaris over februari zou op 2 maart zijn gestort, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 5 maart 2020. 

Power wil niet in details treden over het plan dat moet leiden tot drastische verlaging van de personeelskosten. Hoewel hij niet wil praten over afvloeiing van personeel, is het bedrijf genoodzaakt medewerkers te laten gaan. Vanwege de sterke afname van het postverkeer zijn de verdiensten van het bedrijf afgenomen.

'We willen de mensen niet van de ene op de andere dag brodeloos maken en zullen voor hen alternatieven creëren. Als ze willen, kunnen we ervoor zorgen dat ze geplaatst worden bij overheidsinstanties.' Hij onderstreept, dat veel medewerkers een gezin hebben en dat het niet humaan is om hen in de steek te laten. De directeur wil niet zeggen van hoeveel medewerkers Surpost af wil. Wel zou de bond bij het postbedrijf op de hoogte zijn van de plannen.

Aan personeel zou een afkoopregeling zijn aangeboden van Srd 95.000 per persoon. Ook blijft hun medische voorziening voor enkele jaren gewaarborgd.

Bondsvoorzitter Walter Uiterloo weet dat het bedrijf af wil van medewerkers, maar is er niet van overtuigd dat Surpost in de rode cijfers zit. 'Wanneer er een presentatie wordt gegeven over de financiële situatie van het bedrijf worden sommige zaken niet toegelicht, die mijns inziens winsten boeken. Hierdoor kunnen niet de juiste conclusies worden getrokken.'

Uiterloo: 'De mensen zijn verhit en dat maakt de situatie grimmig, omdat ze hun vaste lasten moeten betalen. Ze hebben ook schulden bij de bank. Iemand stond vanmorgen met een houwer om materiële zaken te vernietigen, maar dat is ook niet de bedoeling.'

Vanuit de leiding wordt volgens hem niet gecommuniceerd met het personeel over het uitblijven van de salarisbetaling.

Chinese projecten in Suriname lijden vooralsnog niet onder het coronavirus Covid-19

(Bron foto: sr.china-embassy.org)
'Sommige projecten kunnen beïnvloed gaan worden door een beperkt personenverkeer'


Het coronavirus (Covid-19), dat wereldwijd de reisverbindingen tussen China en andere landen negatief beïnvloedt, heeft vooralsnog heel weinig negatieve impact op Chinese projecten in Suriname. Dat zegt ambassadeur Liu Quan vandaag, donderdag 5 maart 2020, in de Ware Tijd. Alleen projecten die nog moeten beginnen, ondervinden enige vertraging, omdat de Chinese overheid voorlopig geen medewerkers naar het buitenland stuurt. 

De komst van een delegatie uit Beijing die in Paramaribo enkele zaken zou voorbereiden is voorlopig uitgesteld.

Quan: 'Volgens onze informatie heeft de uitbraak van het coronavirus weinig impact op de lopende projecten van Chinese bedrijven. Het baggerproject is bijvoorbeeld met succes gestart en er zijn ook andere projecten die gewoon doorgaan. Als in de toekomst strengere reisregels worden doorgevoerd, kunnen sommige projecten worden beïnvloed door een beperkt personenverkeer.'

Hij stelt ook dat de epidemie van tijdelijke aard is, 'maar, de samenwerking tussen China en Suriname is voor de lange termijn'.

In de toekomst zullen de twee landen meer wederzijdse voordelige samenwerkingsprojecten aangaan, zegt de diplomaat. Dit past binnen het door Beijing gelanceerde 'Belt and Road Initiative' dat volgens hem in het voordeel is van deelnemende landen en hun bevolking.

Hoeveel personen van China naar Suriname zijn gereisd sinds de uitbraak van de epidemie weet de ambassadeur niet. Hij stelt dat, ofschoon het baggerproject door China Harbour Engineering Company wordt uitgevoerd, de meeste arbeiders niet rechtstreeks uit China komen.

'De meeste van de 72 werknemers komen uit Panama en Brazilië en werken al langer dan een jaar in het buitenland. Sinds de uitbraak van de epidemie in december zijn ze niet naar China gegaan. Slechts acht mensen komen uit China, maar niet uit Hubei', aldus de ambassadeur. Hij voegt eraan toe dat zes van deze acht personen de verplichte quarantaineperiode achter de rug hebben en dat de twee andere personen al tien dagen in afzondering zijn zonder symptomen van het virus. 'Zij verkeren in goede conditie.'

Quan beweert dat door de drastische maatregelen van de Chinese regering de uitbraak van de epidemie nu goed onder controle is. De verspreiding gaat minder hard dan in het begin en ook het sterftecijfer als gevolg van Covid-19 daalt

Bouwsector dreigt in problemen te komen door forse prijsstijging cement en andere bouwmaterialen

(Bron foto's:: Facebook)
'Een zak cement die Srd 97 kostte sinds koers begon te stijgen, kost nu al Srd 115'


'Ik kan stoppen met bouwen. Een zak cement die nog Srd 97 kostte sinds de koers begon te stijgen, kost nu al Srd 115. Op sommige plaatsen wordt Srd 120 gevraagd. Begin januari kostte een pak nog Srd 77,50. Dit is verschrikkelijk. Ook rondijzer, stenen, en andere bouwmaterialen zijn de lucht ingegaan', zegt Rynal, die bezig is met het bouwen van een woning, vandaag, donderdag 5 maart 2020, op Starnieuws. 

Cement, ijzer, grind, zand, steen, hout en andere materialen zijn in prijs flink verhoogd.

'Het verschil in prijzen is ook enorm. Ik woon in Paramaribo-Noord, maar rij tot naar Jarikaba, Kwatta, Leidingen en Lelydorp om prijzen te vergelijken', zegt Rynal. 'Het is vreselijk als je ziet dat je veel meer hebt neergeteld voor een meubelbuis of rondijzer.'

Sommige winkels verhogen pas fors als ze een nieuwe lading binnenkrijgen. Anderen beginnen alvast te verhogen, want ze kijken naar de vervangingswaarde. De koers van de Amerikaanse dollar en euro stijgt als een raket omhoog. Op grond van de koers, worden prijzen haast dagelijks aangepast.

'Ik verhoog zodra de koers omhoog gaat, want wij moeten het geld omzetten in US-dollars', zegt een ondernemer. 'Ik moet de goederen weer importeren, dus ik heb geen andere keus. Om de dollars te kunnen kopen op de markt, moet ik de prijzen ook verhogen. Ik merk wel dat de omzet begint te dalen in de winkels'.

Een supermarkthoudster zegt, dat het gewoon verschrikkelijk is. 'Zo is roomboter met Srd 10 omhoog gegaan. Alle prijzen gaan omhoog. Een klein blik sardine is al boven de Srd 11. Klanten die in de winkel komen, schrikken van de prijzen', vertelt de onderneemster. 'En dollars kunnen we niet eens kopen. Er is weinig aanbod. Als het zo doorgaat, weten we niet of wij het hoofd nog boven water kunnen houden, want mensen kunnen steeds minder kopen.'

Marinus Bee (ABOP): 'Regering moet in Albina onmiddellijk een crisisteam instellen'

Vijf personen in Frans-Guyana besmet met het nieuwe coronavirus


Assembleelid Marinus Bee (ABOP) wil dat de regering in Albina onmiddellijk een crisisteam moet instellen nu bevestigd is, dat vijf personen in Frans-Guyana besmet zijn met het nieuwe coronavirus. De volksvertegenwoordiger wijst op de gevaren van de open grens tussen St. Laurent en Albina. 

'We moeten de situatie niet onderschatten en niet wachten totdat het te laat is', zegt Bee vandaag, donderdag 5 maart 2020, op Starnieuws.

Dagelijks gaan kinderen over en weer om scholen te bezoeken en het personen- en goederenverkeer is zeer intensief tussen beide landen, voert de volksvertegenwoordiger uit Marowijne aan.

Hij is bijzonder bezorgd over de vijf gevallen in het buurland. Dat de regering niet ertoe overgaat om de grens te sluiten, vindt Bee goed. In één adem stelt hij dat er extra maatregelen nodig zijn. Het crisisteam dat ingesteld moet worden, dient over alle faciliteiten te beschikken.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft aangekondigd, dat er een wegcontrole komt bij het Marwina Ziekenhuis in Albina, naast de controle bij de grenspost.

De volksvertegenwoordiger doet een beroep op de mensen de instructies goed op te volgen. Bee hoopt dat hij vandaag de ruimte krijgt om in De Nationale Assemblee de aandacht te vragen voor de situatie. Het college behandelt een interpellatievoorstel over de gezondheidszorg.

een tweede vergadering wordt de Milieuraamwet in behandeling genomen.

DA’ 91, ABOP en PRO presenteren bij Kenniskring plannen uit verkiezingsprogramma's

Partijen vinden elkaar op vele plannen, maar er zijn ook verschillen

DA’91 wil af van een 'president met veel macht', maar ABOP wil juist het vanwege die macht


Herschikken van de miljarden aan schulden, heroprichten van Bruynzeel, auto's invoerrechtenvrij importeren, de rechterlijke macht onafhankelijk maken, het verkleinen van het ambtenarenapparaat, eigen productie verhogen, productiemateriaal en andere inputs invoerrechtenvrij maken, de rol van de president en De Nationale Assemblee aanpassen, de relatie met Nederland herstellen en visumvrij reizen naar het moederland, het veranderen van het kiessysteem, daadwerkelijke corruptiebestrijding. 

Dit zijn enkele van de plannen uit de verkiezingsprogramma's van DA’ 91, ABOP en PRO, die zij dinsdag op de Kenniskring hebben gepresenteerd. Kenniskring houdt elke eerste dinsdag van de maand een discussieavond in het Lalla Rookh-gebouw. Het thema dit keer was ‘Onze beleidsperspectieven na 25 mei?’, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 5 maart 2020.

De inleidingen werden verzorgd door Edward Belfort, bestuurslid en Assembleelid van de ABOP, voorzitters Gerold Sewcharan van PRO, Angelique del Casilho van DA’91, en Dennis Lapar, directeur van Finance Suriname.

Lapar zou het hebben over de bijdrage van de diaspora, maar dat kwam volgens Starnieuws niet goed uit de verf. Hij kon niet concreet aangeven op welke manier de diaspora wil of zal bijdragen. Een punt was wel duidelijk; dat de diaspora niet wil investeren tijdens dit slecht financieel-economisch klimaat. De sprekers hadden 15 minuten de tijd om hun visie uit te leggen. Dat ging niet altijd zo gemakkelijk.

Sommige beleidspunten van de politieke partijen komen overeen. Zoals het versterken van de instituten die controle taken moeten uitoefenen, het verhogen van de eigen productie, de kwaliteit van het onderwijs en volksgezondheid verbeteren, de rol van SZF herzien, bestaande wetten die stil liggen daadwerkelijk toepassen, samenwerken met het buitenland om de grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden, herstellen van de Srd, het tegengaan van de dominantie van de economie door de Euro en Amerikaanse dollar, en indien mogelijk de economie dollariseren.

De beleidspunten verschillen op enkele gebieden. Zo wil DA’91 bijvoorbeeld af van een 'president met veel macht' terwijl ABOP het presidentschap wil vanwege die macht. Er werd vooral door de ABOP ook aandacht besteed aan het gronduitgifte- en huizenbouwbeleid.

Belfort deelde mee, dat zijn partij de grote lappen gronden die jaren onbenut liggen weer in handen van de overheid zal laten komen. Huizenbouw zal gestimuleerd worden door het invoerrechtenvrij maken van bouwmaterialen. Ook wil de partij de export van houtblokken aan banden leggen, het hout aanwenden voor de eigen markt en verwerken tot eindproducten. Daarvoor wil de partij onder andere Bruynzeel heroprichten. Die zal huizenpakketten leveren voor de binnenlandse- en de buitenlandse markt.

De ABOP beweerde verder, dat autohandelaren de samenleving uitbuiten door tweedehandse auto's te duur te verkopen. De partij wil dat aanpakken en mogelijk maken dat ‘gewone mensen’ zelf hun auto kunnen laten halen. Invoerrechtenvrij.

Rooms-katholieke kerk in Suriname wapent zich tegen het coronavirus

Bisschop Karel Choennie kondigt maatregelen aan


Bisschop Karel Choennie heeft maatregelen bekendgemaakt voor de rooms-katholieke kerk in Suriname, mocht het coronavirus zich ook in Suriname manifesteren. 

'Het coronavirus is zich gestadig aan het verspreiden over de wereld. Tot dusver is dit virus niet in ons land waargenomen. Het is echter wel raadzaam dat wij ons daarop voorbereiden en weten welke maatregelen wij moeten nemen om onze mensen te beschermen en verspreiding te verminderen', deelt de geestelijke mee.

'Mocht het helaas toch zover komen dat het virus ook in Suriname wordt vastgesteld, dan zal met onmiddellijke ingang het navolgende van kracht zijn voor vieringen in heel ons bisdom, zolang het virus nog niet onder controle is: 
• tijdens vieringen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk; 
• communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden; 
• de kelkcommunie (wijn) is voorbehouden aan de celebrant; 
• kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand, maar doen dat middels hoofdbuiging; 
• geen gebruik van wijwater in de kerk bij binnenkomst en vertrek.'

'De belangrijkste maatregelen die nu reeds genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus en andere ziekten te voorkomen, zijn: 
• regelmatig handen wassen met water en zeep (of met hand sanitizer op alcoholbasis); 
• in de binnenkant van de elleboog hoesten en niezen; 
• papieren zakdoekjes gebruiken. 

Ik vraag u allen om heel speciaal te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden. Tenslotte doe ik een beroep op u allen dat wij elkaar helpen en bijstaan om deze pandemie met kalmte tegemoet te treden. Moge het gebed ons daarbij helpen', stelt de bisschop.

Wachter betrapt eigen stiefzoon op diefstal reflecterende dranghekken...

Stiefvader ontdekt gestolen
dranghekken in een bosschage niet ver van het bedrijf


Het Korps Politie Suriname beticht woensdag 4 maart 2020, dat de 27-jarige D.J. maandag door de politie van het bureau Flora is aangehouden en ingesloten verdacht van diefstal van een aantal reflecterende dranghekken. 

De dranghekken bevonden zich op een bedrijfscomplex waar de stiefvader van J. als wachter werkzaam is. J. had de dranghekken van het bedrijfscomplex gestolen en in een bosschage gezet niet ver van het bedrijf. Hij wachtte hoogstwaarschijnlijk op een voor hem gunstig moment om de gestolen dranghekken verder te verplaatsen.

Maar, zijn stiefvader ontdekte de diefstal en vond de dranghekken in het bosschage.

De politie heeft de gestolen dranghekken, na afstemming met het Openbaar Ministerie, afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.

PRO-voorzitter Sewcharan: 'Democratie wordt door enkele personen op subtiele manier nek omgedraaid'

'Rechtsstaat wordt door huidige politieke machthebbers om zeep geholpen'

'Onze democratie, onze waardigheid, wordt voortdurend te schande gezet'
'De democratie in Suriname wordt door enkele personen op subtiele manier de nek omgedraaid. Ook de rechtsstaat wordt door de huidige politieke machthebbers om zeep geholpen.' Tot die conclusie komt Gerold Sewcharan, voorzitter van politieke partij PRO, Partij voor Recht en Ontwikkeling. Hij debatteerde dinsdagavond in het Lalla Rookh-gebouw samen met andere politici tijdens de maandelijkse bijeenkomst van Kenniskring Suriname, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 5 maart 2020. 

Sewcharan somde een aantal zaken en schandalen op die de rechtsstaat en de democratie in het land aantasten. 'En wij laten dat gebeuren', stelde de politicus. Hij voerde aan, dat Suriname een president heeft die is veroordeeld voor medeplichtigheid aan meervoudige moord, een minister van Financiën die de bevolking opzadelt met schulden 'alsof dat zijn taak is' en die 'onze rechtsstaat zonder moeite schoffeert'.

Ook wees hij erop, dat de zoon van de president in de gevangenis in de Verenigde Staten zit wegens veroordeling voor ernstige misdrijven en het land te kijk wordt gezet door een voormalige governor van de Centrale Bank van Suriname die aangeklaagd is voor het plegen van ambtsmisdrijven.

Het parlement is volgens Sewcharan een verlengstuk van de regering.

De wijze waarop de Kiesregeling door de regering is gewijzigd maakt voorts, dat het in de Grondwet en internationale verdragen verankerde recht op politieke vrijheid niet optimaal kan worden beleefd. 'Onze democratie, onze waardigheid, wordt voortdurend te schande gezet', concludeerde de PRO-voorzitter.

Sewcharan had ook geen goed woord over voor de wijze waarop de regering en regeringsgezinden de rechterlijke macht bejegenen. 'Juist de macht die ons moet beschermen tegen verkeerde wetgeving en slecht bestuur wordt stelselmatig door de huidige regering, althans de regerende partijen, geïntimideerd en belachelijk gemaakt. Er is sprake van karaktermoord op rechters', zei de politicus, die  advocaat is.

Hij vraagt zich af wat de bevolking te wachten staat na de recente uitspraken van NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams dat de rechterlijke macht hervormd moet of zal worden. 'Wie moedwillig het vertrouwen in rechters ondermijnt, zet de bijl aan de wortel van de rechtsstaat', aldus Sewcharan.

Om goede beleidsperspectieven te scheppen na de verkiezingen van 25 mei zal volgens hem eerst moeten worden gewerkt aan 'de versteviging van onze democratie en rechtsstaat'. Dat zal alleen kunnen indien de huidige regerende partijen uit het machtscentrum worden verdreven. 'Zij hebben namelijk lak aan democratie en rechtsstaat', constateerde de partijleider en voegde eraan toe dat Surinamers in een schijndemocratie en -rechtsstaat leven.

Passagiersboot van Apoera op zee gezonken nabij monding Corantijnrivier - Bootsman en bemanningslid gered door voorbijvarende vissers

Deel gezonken boot van Apoera drijft op zee (Foto: de Ware Tijd)

'Het was een oude boot en ik heb begrepen dat het overbe- laden was'

Boot vervoerde alleen goederen van onder andere winkeliers


De Ware Tijd bericht woensdagavond 4 maart 2020, dat de passagiersboot van Apoera 's middags op zee is gezonken nabij de monding van de Corantijnrivier. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De bootsman en een ander bemanningslid, die alleen in de boot waren, hebben hulp gekregen van voorbijvarende vissers. 

'Het was een oude boot en ik heb begrepen dat het overbeladen was. Het water was niet echt onstuimig, maar de boot is gewoon in tweeën gebroken', zegt Carlo Lewis, kapitein van Apoera. Hij schat dat er voor duizenden Srd aan lading verloren is gegaan. Het waren goederen van onder andere winkeliers.

Het vaartuig voer zoals gewoonlijk vanuit de Nickerierivier de zee op om vervolgens de Corantijnrivier op te gaan. De boot heeft het op een gegeven moment begeven. 'De mannen hoorden een krakend geluid en toen was het gedaan met de boot', zegt Lewis. Er zouden passagiers te Soundrain aan de Corantijnrivier in de boot instappen.

Volgens het dorpshoofd heeft de gemeenschap al geruime tijd de overheid verzocht om een nieuwe boot voor ze aan te schaffen. Thans zullen de mensen alleen afhankelijk zijn van een passagiersboot van Guyana die zowel de Surinaamse als Guyanese dorpen langs de Corantijnrivier aandoet.

'Ik hoop dat de overheid ernstig omgaat met de zaak en spoedig een nieuwe boot inzet', zegt Lewis.

Paar dagen voor vertrek Belgische eigenaren FAI sluit bedrijf hypotheeklening van 7 miljoen Amerikaanse dollar bij Hakrinbank

Jogi: 'Zijn de Belgische eigenaren vertrokken met het geld?' 


Het bacovenbedrijf Food and Agricultural Industries NV (FAI NV) heeft op 10 februari 2020 een hypotheeklening van 7 miljoen Amerikaanse dollar gesloten bij de Hakrinbank NV. 

'Ik kreeg enkele dagen terug enkele documenten in mijn handen, waaruit je destilleert dat FAI een lening van 7miljoen Amerikaanse dollar genomen heeft bij de Hakrinbank, gevestigd op het bedrijfsterrein van FAI te Jarikaba en Nickerie. Dit is een kwalijke zaak, omdat je ziet dus, dat de lening wordt ingeschreven op 10 februari 2020 en dat op 13 februari 2020 in feite de mensen officieel vertrekken uit Suriname. Zijn de Belgische eigenaren vertrokken met het geld?', vraagt VHP-Assembleelid Mahinder Jogi zich af.


 De VHP’er fronst vooral zijn wenkbrauwen om het feit, dat 3 dagen na het afsluiten van de lening, de Belgische eigenaren (90% aandeelhouders) als een dief in de nacht zijn vertrokken en alles in de steek hebben gelaten. Hij vindt het kwalijk van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), dat die in zijn hele uitleg over de recente perikelen bij FAI, geen enkele keer een woord heeft gerept over deze lening.

'Het argument die zij gebruiken is, dat de financieel-economische situatie van het land hen geen ruimte meer geeft om verder te gaan met de bedrijfsvoering. Maar, de regering heeft ons niet verteld waarvoor die 7 miljoen dollar is genomen en waarvoor het gebruikt zal worden. Heeft men het geld gebruikt om schulden te betalen of goederen en diensten aan te schaffen voor het bedrijf? Wat zal er gebeuren als FAI niet meer in staat is de hypotheek terug te betalen? Gaat de bank de percelen veilen? Komt dan de bacovensector in gevaar? Komen de banen in gevaar?'

De VHP’er stelt, dat nu FAI de 7 miljoen Amerikaanse dollar geleend heeft, de Surinaamse Staat als 10% aandeelhouder voor 700.000 dollar benadeeld is. 'Het is dus voor ons geleend, maar niet door ons. Wij hebben dus op geen enkele wijze kunnen aangeven wat de bestemming van de middelen is. Terwijl je als Staat vertegenwoordigd wordt binnen het bedrijf.'

Jogi stelt ook over de informatie te beschikken, dat FAI al langer dan een jaar brieven naar de regering stuurde over de problemen binnen de sector en het bedrijf. Uiteindelijk heeft de regering de Belgen die ruimte niet geboden.

Jogi voert aan, dat hij tijdens de behandeling van de Plantenbeschermingswet enkele vragen gesteld heeft over de situatie bij het bacovenbedrijf. Toen bleek dat de salarissen van de arbeiders door tussenkomst van de overheid, die slechts 10% van de aandelen beheert, zijn uitbetaald, maar toch nog heeft LVV-minister Rabin Parmessar geen woord gerept over deze miljoenenlening.

'Hoe minimaal dan ook, de Staat heeft 10% van de aandelen. De minister probeerde zich te verschuilen achter het feit, dat de meerderheid bepaalt. Maar, dan moest de regering Bouterse, die ergens in 2013 het besluit heeft genomen om het bedrijf te privatiseren, goed en beter hebben nagedacht over de positie van ons als land binnen het gebeuren, de positie van de arbeiders en de invloed die wij eventueel zouden moeten hebben binnen het bedrijf om besluiten te kunnen beïnvloeden. De regering heeft toen nagelaten die voorzieningen te treffen en vandaag zitten wij met de gebakken peren', aldus Jogi.