donderdag 15 maart 2018

Ruim 488 kilo cocaïne aan boord vliegtuig in Saramacca

Politie bevestigt aanhouding zeven mannen

Ondernemer Oedit, eigenaar terrein waar vliegtuigje èn duikbootje zijn onderschept, weet van niets....,maar speculaties zijn niet van de lucht


Eenheden van het Korps Politie Suriname hebben samen met andere Veiligheidsdiensten dinsdag een vliegtuigje met bemanning en een lading drugs aangetroffen in het westen van Suriname, zo bericht de politie vandaag, donderdag 15 maart 2018.

In totaal zijn 420 pakken inhoudende cocaïne in poedervorm in beslag genomen. Het totale gewicht van de drugs is ruim 488 kilo.

Zeven personen zijn aangehouden, van wie twee buitenlanders. Het gaat om de 28-jarige Dionathan M., Harti L. (55), Chanderdath R. (35), Radjesh M. (35), Rishipersad C. (34), Parwesh K. (20) en de 43-jarige Sarwankoemar K. De buitenlanders zouden Brazilianen zijn.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie zijn allen in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

De West meldde gisteren, dat twee verdachten werknemers zijn van de ondernemer Radj Oedit in Saramacca.

Oedit zegt in de Times of Suriname, dat hij onterecht als verdachte genoemd wordt op social media. Ook met de recent gevonden duikboot heeft hij niets van doen. De politie heeft hem niet aangehouden. Wel zitten vijf van zijn arbeiders vast.

Dat een vliegtuig met drugs op zijn veld was geland, was ‘nieuws’. 'Ik heb begrepen dat het vliegtuig uit Apoera kwam en dat de politie er op heeft geschoten, waarna ze de piloot hebben gedirigeerd om op mijn airstrip te landen', zegt Oedit tegenover de Times of Suriname.

Hij begrijpt niet waarom zijn arbeiders zijn aangehouden. Sinds de aanhouding en de inbeslagname van het vliegtuig, is het veld afgezet. Dat heeft gevolgen. 'Als het terrein niet snel wordt vrijgegeven zullen we grote verliezen lijden, dus is onze advocaat bezig na te gaan hoe het onderzoek snel afgerond kan worden en wij weer toegang tot het terrein krijgen', aldus Oedit. Ook wordt bekeken hoe de arbeiders zo snel mogelijk uit de cel te krijgen. 'Wel lastig, dat intussen mijn naam er aan gaat. Als ik er werkelijk iets mee te maken had, zou de politie mij ook hebben ondervraagd.'

De NOS schrijft het een saillant detail te vinden, dat het een publiek geheim is dat Oedit een van de geldschieters is van de Nationale Democratische Partij (NDP), de politieke partij van president Bouterse.

De politie is spaarzaam met het geven van informatie omdat het onderzoek nog in volle gang is. De gebeurtenissen roepen intussen bij de bevolking vele vragen op. Zo is het onduidelijk hoe er een drugsvliegtuig kon landen op het terrein van iemand bij wie kort daarvoor door de politie een drugsduikboot was aangetroffen. Ook het feit dat beide zaken zich afspelen op het terrein van iemand die - in ieder geval tot voor kort - een goede verstandhouding had met het staatshoofd van het land, leidt tot speculaties.

Verder is niet duidelijk waarom het toestel, een eenmotorige Cessna, een Braziliaanse registratie heeft en de teksten op de pakketten in het Portugees zijn. Cocaïne die in Suriname wordt aangetroffen, komt vrijwel altijd uit Colombia.

MAS: Perceeleigenaren mogen niet hun terreinen langs rivieren kunstmatig uitbreiden

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
Voorzieningen die gevaar vormen voor veiligheid scheepvaart moeten verwijderd worden .
 

De Ware Tijd bericht donderdag 15 maart 2018, dat perceeleigenaren die hun terreinen langs rivieren kunstmatig uitbreiden, door de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) zijn aangezegd direct daarmee  te stoppen, omdat dit illegaal handelen de veiligheid van de scheepvaart in gevaar kan brengen. 

Voor de landaanwinst wordt onder meer beschoeiing bij de oever aangelegd en het ingepalmde deel van de rivier wordt opgevuld met gebroken stenen en zand. 'Dat gaan we de eigenaren laten opruimen of wij zullen dat doen op hun kosten', zegt Lloyd Gemerts, stafmedewerker van MAS. Hij stelt dat de illegale uitbreiding langs alle rivieren plaatsvindt, maar volgens hem komt het vaak voor langs de Surinamerivier aan de Anton Dragtenweg. 'Veel gevallen is een relatieve constatering, maar we hebben wel een aantal geconstateerd langs deze rivier.'

Ook zijn er onder meer vaste boeien, dukdalven, aanmeerpalen en steigers langs rivieren geplaatst zonder vergunning. De mensen die dat hebben gedaan riskeren een boete van Srd 10.000. Voorzieningen die een gevaar vormen voor de veiligheid van de scheepvaart moeten verwijderd worden. In gevallen waar de voorzieningen aan de voorwaarden van de MAS voldoen, kunnen de eigenaars een vergunning krijgen.

Gemerts kent gevallen waar de mensen uit onwetendheid hebben gehandeld, maar er zijn ook personen die moedwillig een voorziening hebben opgezet. 'Bij kunstmatige landaanwinst neem ik aan dat mensen moeten weten dat het niet mag.'

Hij zegt, dat de MAS waarschijnlijk debet is aan het feit dat de mensen illegaal handelen. De organisatie heeft woensdag in de krant een mededeling geplaatst over het verbod van het plaatsen van voorzieningen zonder vergunning van de havenmeester. Met die bekendmaking wil de MAS aangeven dat ze verandering wil brengen in de ongewenste situatie.

Gajadien (VHP): 'Een weldenkend persoon die het meent met dit land, zal geen minister worden onder Bouterse'

In acht jaar regering-Bouterse zijn 25 (!) ministers vervangen, geslachtofferd

'Bewindslieden de laan uitsturen is het handelsmerk van Bouterse geworden'


President Desi Bouterse bevestigt, dat de reshuffling van zijn kabinet zich in een afrondende fase bevindt. Zodra de voorbereiding om te geraken tot de reshuffling is afgerond, zal de gemeenschap volgens het staatshoofd tijdig worden geïnformeerd. Het staatshoofd heeft in de 8 jaren van zijn regeertermijn al 25 ministers versleten. 

Voor VHP-parlementariër en ondervoorzitter Asiskumar Gajadien betekent deze stap van het staatshoofd dat het land meer verlies zal lijden. 'Een weldenkend persoon die het meent met dit land, zal geen minister worden onder Bouterse', zegt Gajadien vandaag, donderdag 15 maart 2018, in het Dagblad Suriname.

De politicus voert aan, dat het duidelijk is dat de regering geen eenduidige visie heeft over hoe zij het land tot ontwikkeling moet brengen. 'Er wordt overal corruptie gepleegd, terwijl er geen onderzoek komt. We zien dat het land in een financiële chaos terecht is gekomen, waarbij inmiddels zoveel geld is geleend dat de terugbetaling daarvan een probleem vormt. Onder deze omstandigheden, waar er zowel nationaal als internationaal geen vertrouwen is in de regering Bouterse, heeft geen enkel goed beleidsvoornemen kans van slagen', benadrukt de VHP’er.

De beste oplossing volgens de politicus is 'dat het staatshoofd het mandaat teruggeeft aan het volk’. 'Wil hij die samenleving van verdere ondergang behoeden, zal hij dat moeten doen', aldus de politicus.

In februari 2017 was de eerste reshuffling binnen deze regering. ‘Het is echter dezelfde teamgeest met andere bewindslieden.’

Veel ministers weten niet wat hen te wachten staat. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft zijn portefeuille drie maanden geleden ter beschikking gesteld van de president. Het staatshoofd heeft nog steeds niet aangegeven wat het lot is van Peneux.

Op Justitie en Politie neemt minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme al negen maanden waar. De meeste ministeries kampen met gebrek aan middelen om beleid uit te kunnen voeren.

Tijdens het vorige kabinet (Bouterse-Ameerali) hebben slechts vijf ministers de volle vijf jaren kunnen afronden. Het gaat om Winston Lackin (NDP), Lamure Latour (NDP), Jim Hok (PALU), Alice Amafo (ABOP) en Falisie Pinas (ABOP). De regering onder leiding van Bouterse en Robert Ameerali heeft in de afgelopen regeringstermijn 17 bewindslieden vervangen, waarvan slechts 1 gereshuffelde minister aan het einde van de rit nog deel uitmaakte van de regering.

Gajadien benadrukt, dat bewindslieden de laan uitsturen het handelsmerk van Bouterse is geworden. Hij vermoedt, dat de vervanging van bewindslieden meer te maken heeft met partijpolitiek-strategische redenen om zodoende steeds andere mensen te accommoderen bij de honingpot. De reshuffling die de president wil doorvoeren, zal volgens ingewijden ook doorgetrokken worden naar directeuren van staatsbedrijven en andere functionarissen.

Oud-minister Ronald Assen ziet af van aanbod minister van Justitie en Politie te worden

'Vertrek in deze fase zou toch een behoorlijke psychologische klap betekenen voor NPS'

Assens partijgenote Marie Levens bedankt voor post minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur


Oud-minister Ronald Assen, die door president Desi Bouterse was gevraagd of hij de functie van minister van Justitie en Politie op zich wilde nemen, heeft het aanbod afgeslagen. De ex-minister uit twee kabinetten-Venetiaan werd vorige week vrijdag benaderd of hij de functie wilde aanvaarden. Hij vroeg enkele dagen bedenktijd en liet president Desi Bouterse maandag weten, dat hij geen invulling kan geven aan de functie.

'Ik ben vorige week vrijdag benaderd en ik heb toen bedenktijd gevraagd tot maandag tien uur 's morgens, want als je een voorstel krijgt van de president moet je daar serieus mee omgaan. En maandag tien uur heb ik te kennen gegeven, dat ik het niet mogelijk acht om de functiee te aanvaarden', zei hij vandaag, donderdag 15 maart 2018, op ABC Radio.

'Twee redenen. Ik ben groen en de NPS is in opmars. Hoewel ik niet veel meer voorstel in de partij zou een vertrek in deze fase toch wel een behoorlijke psychologische klap betekenen voor de partij en dat kon ik de partij niet aandoen.'

De tweede reden was van persoonlijke aard. De ex-bewindsman merkt op, dat hij destijds verschillende analyses heeft gemaakt over de Decembermoorden-rechtszaak en voorstander is van een waarheidsproces in plaats van een rechtszaak. Dit werd, aldus Assen, door veel mensen bestempeld als een sollicitatiepoging naar een functie in de regering-Bouterse. 'Als ik nu aan het einde van de rit een functie moet aanvaarden lijkt het alsof die mensen gelijk hebben gehad en dat wil ik mezelf historisch niet aandoen', stelt de politicus.

Hij zegt, dat hij geen ministersfunctie ambieert, maar als de NPS weer aan de macht komt en op hem een beroep zou doen, hij de post wel zou aanvaarden. De NPS is in opmars en de politicus hoopt dat de kiezers in 2020 ontdekken welke kwaliteit in de partij zit 'en dan gaan we ervoor'.

Het ministerie van Justitie en Politie ziet hij overigens met alle belangengroepeen die daarbij horen als een grote uitdaging om daar leiding aan te geven. 'Met al die beroepsgroepen en belangengroepen daar denk ik dat ik samen met die groepen een goeie job doen.'

Assen zegt verder nog, dat onmiddellijk nadat de Ware Tijd woensdag publiceerde, dat hij benaderd was voor een ministersfunctie, hij toenmalig president en ex-NPS-voorzitter Ronald Venetiaan onmiddellijk heeft gebeld om hem persoonlijk te informeren, dat hij bedankt heeft voor de eer.

Vernomen wordt dat ook Assens partijgenote Marie Levens geen minister in het huidige kabinet wil worden. Zij was gevraagd voor de post bij Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Venezolaanse honkballer Danry Vasquez (24) in opspraak in VS

Twee jaar oude beelden online verschenen van ernstige mishandeling van zijn vriendin

 
Honkballer Danry Vasquez (24) uit Venezuela zit zonder werk, nadat twee jaar oude beelden zijn verschenen van een ernstige mishandeling van zijn vriendin. Het gaat om een mishandeling in augustus 2016, in het stadion van de Double A Corpus Christi Hooks, de Amerikaanse club waar de Venezolaanse honkballer destijds speelde.Sinds kort speelt Vasquez voor de Lancaster Barnstormers, een club uit Pennsylvania. Die club wil na het zien van deze beelden niks meer met hem te maken hebben.

Michael Reynolds, de coach van de Lancaster Barnstormers, laat in een verklaring weten: 'We hebben geen andere keus dan de relatie te verbreken. We kunnen dit gedrag niet tolereren.'
Vasquez werd kort na de mishandeling in 2016 gearresteerd, maar omdat zijn vriendin geen aanklacht indiende kwam de honkballer er met een milde straf vanaf: Vasquez moest slechts een training zelfbeheersing volgen.

Vorige week verliep zijn proeftijd en daarmee is de zaak officieel afgedaan. Nu de beelden van de mishandeling zijn opgedoken krijgt het incident toch nog een staartje. De vraag is of er nog een club zal zijn die met Vasquez in zee wil gaan.

Hij heeft overigens woensdag 14 maart 2018 een Twitter-account gemaakt om de wereld te laten weten dat het kennelijk goed gaat tussen hem en zijn vriendin.....(Suriname Mirror/Sports Illustrated/AD/YouTube/Twitter)

Nurmohamed (VHP): ' Actie wetenschappelijk personeel AdeKUS komt niet uit de lucht vallen'

'Men wil domme studenten opleiden en dat moet de universiteitsgemeenschap niet toestaan'

'De regering Bouterse-Adhin heeft geen inzicht in onderwijszaken'


De actie van het wetenschappelijk personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) vandaag, donderdag 15 maart 2018, komt niet uit de lucht vallen. Parlementslid Riad Nurmohamed (VHP): 'Wanneer de regering weet dat salarisaanpassingen volgens de regels moeten geschieden en dat langer dan een jaar niet doet, dan geeft dat voor de zoveelste keer aan dat de regering Bouterse-Adhin het land niet weet te besturen en geen inzicht heeft in onderwijszaken.' Dit bericht Starnieuws.

Nurmohamed is lid van de parlementaire vaste commissie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC). 'Wanneer de coalitie in De Nationale Assemblee (DNA) de begroting 2018 goedkeurt, zonder hiermee rekening te houden in de begroting, dan geeft dat aan dat de coalitieleden in het parlement niet luisteren en geen verstand hebben van prioriteiten, beleid en een begroting', stelt het lid.

Tijdens de begrotingsbehandeling 2018 heeft Nurmohamed nadrukkelijk de bedragen opgenoemd dat AdeKUS nodig heeft in 2018, in het bijzonder voor loonaanpassingen. Hij wijst erop, dat de begroting 2018 voor het ministerie van OWC niet is aangepast op dit stuk. 'Hiermee is bevestigd dat de regering Bouterse-Adhin en haar coalitie in DNA het pad heeft ingezet om de universiteit van Suriname verder te vernietigen', voegt hij eraan toe.

'Men wil domme studenten opleiden en dat moet de universiteitsgemeenschap niet toestaan', benadrukt het parlementslid.

De regering Bouterse-I heeft de universiteit voor het eerst in jaren zestig in een schuld van meer dan 60 miljoen Srd gezet. Volgens Nurmohamed zou de universiteit haar deuren in januari 2018 moeten sluiten, 'omdat loonaanpassingen maar één ding is, maar er zijn onvoldoende tot geen onderwijsmiddelen voor de BSc-opleidingen. Hoe moet je wetenschappelijk onderwijs geven?'.

Zeldzaam zwart slingeraapje (Kwatta aap) geboren in ARTIS Amsterdam

Afgelopen 45 jaar is aantal slingerapen 30% afgenomen door verlies leefgebied en de jacht

(Bron foto: ARTIS/Edwin Butter)

In de Amsterdamse dierentuin ARTIS is dinsdag 13 maart een zwarte slingeraap (Ateles paniscus - kwatta aap) geboren. Dit bericht de Amsterdamse dierentuin vandaag, donderdag 15 maart 2018. Het aapje heeft al gedronken en maakt het goed. De zwarte slingeraap kent een draagtijd van ongeveer 7,5 maand: twee maanden langer dan vergelijkbare apensoorten. Ze krijgen meestal één jong.

De groep zwarte slingerapen - ook wel bosduivels genoemd - bestaat in ARTIS uit vier vrouwelijke slingerapen en een mannetje. Wat het geslacht van de jongste aanwinst is, is nog niet bekend.


Zwarte slingerapen leven in groepen in de kruinen van het regenwoud. Ze komen voor in Guyana, Suriname, Frans-Guyana en het noorden van Brazilië. Het zijn echte frugivoren: het liefst eten ze vruchten. Ze zoeken eten onder de leiding van een ervaren vrouwtje, dat grote kennis lijkt te hebben van de bomen die op dat moment rijp fruit dragen. Tijdens het droge seizoen voeden ze zich ook wel met blad en bloemen, boomschors, honing en termieten. Doordat ze veel zaden in zijn geheel   uitpoepen, spelen ze een belangrijke rol in de verspreiding van zaden van verschillende soorten bomen.

Bij het voortbewegen door de bomen op zoek naar vruchten, is de grijpstaart van de slingeraap belangrijk. Daarmee kunnen ze zich zekeren en ver naar vruchten reiken die aan de uiteinden van takken zitten. Ook tijdens de slaap gebruiken ze hun lange staart als zekering: ze slaan hem stevig om een boomtak heen.

Volgens de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van IUCN, de internationale natuurbeschermingsorganisatie, is de zwarte slingeraap kwetsbaar. De afgelopen 45 jaar is het aantal slingerapen met 30% afgenomen door verlies van het leefgebied en de jacht. De IUCN verwacht dat het aantal zwarte slingerapen de komende jaren verder zal teruglopen.

Met de geboorte van de zwarte slingeraap draagt ARTIS bij aan het Europese fokprogramma van de diersoort. ARTIS ontwikkelt een nieuw verblijf voor de zwarte slingerapen. In dit nieuwe verblijf kunnen deze apen met hun grijpstaart beter klimmen.

Nederlandse toerist (26) weggestuurd van ruïnes Incastad Machu Picchu in Peru

(Bron foto: Diario Correo)
Nederlander laat zijn blote billen zien aan andere toeristen


Een 26-jarige Nederlander is weggestuurd van de ruïnes van de Incastad Machu Picchu, omdat hij zijn blote billen had laten zien aan andere toeristen. De Peruaanse krant Diario Correo meldde woensdag, dat de Nederlander in gezelschap was van een Duitser en een Zweed, aldus De Telegraaf vandaag, donderdag 15 maart 2018.

De drie moesten zich op het politiebureau meldden. Na verhoor konden ze vertrekken.

Twee jaar geleden verscherpte de politie de surveillance al in en rond Machu Picchu, omdat steeds meer mensen zich naakt lieten vastleggen met de wereldberoemde ruïnes op de achtergrond. Elke dag brengen circa 2.700 toeristen een bezoek aan de voormalige Incastad.150 Kilo cocaïne in aluminium blokken in 3 containers onderschept in haven Rotterdam

Vijf verdachten (twee Colombianen) gearresteerd op verdenking van cocaïnesmokkel


De containers waren afkomstig uit Colombia


De Douane heeft begin februari vijf verdachten gearresteerd op verdenking van cocaïnesmokkel. Het gaat om vijf mannen in de leeftijd van 33 tot en met 50 jaar. Twee van hen hebben de Colombiaanse nationaliteit, de overige drie de Nederlandse. Dit bericht woensdag 14 maart 2018 het Arrondissementsparket Rotterdam

Begin januari 2018 heeft de Douane drie containers met aluminiumblokken aangetroffen in de haven van Rotterdam. De containers waren afkomstig uit Colombia. In de blokken aluminium werd in totaal 150 kilo cocaïne aangetroffen.

Het HARC-team (Hit and run container-team) startte vervolgens een onderzoek naar de ontvanger van de drugs. Een maand later bleek dat de blokken waren vervoerd naar twee verschillende opslagbedrijven in Rotterdam en Zeeland, waar de blokken met drugs en de massieve blokken van elkaar werden gescheiden. De verdachte blokken werden uiteindelijk afgeleverd bij een bedrijf in ’s-Gravendeel.

Vrijdagochtend 9 februari deed de Douane een inval in het betreffende bedrijfspand. Daarbij werden de vijf verdachten aangehouden. In het pand werd een volledig ingerichte ruimte aangetroffen waar de aluminiumblokken bewerkt konden worden om de cocaïne te verwijderen. Op het moment van de inval waren er meerdere machines tegelijk in gebruik.

Tijdens de doorzoeking in het bedrijfspand zijn ook nog een Audi S4, een motor en verschillende machines in beslag genomen. Het aluminium en enkele goederen zijn verkocht, over de andere goederen moet nog een beslissing worden genomen.

Alle verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vier verdachten zitten voorlopig nog vast, een vijfde is vrij, maar blijft verdachte.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, Zeehavenpolitie en FIOD, zet het onderzoek naar de mensen achter de smokkel voort.

Tientallen inheemse Amazone vrouwen in Quito, Ecuador, eisen hoorzitting met president Moreno

Inheemse vrouwen willen einde aan mijnbouwactiviteiten en oliewinning in hun regio

(Bron foto's: Twitter)


Toen Ecuador's Nationale Vergadering dinsdag 13 maart 2018 een wet goedkeurde voor de ontwikkeling van het Amazonegebied, kampeerden tientallen inheemse Amazone vrouwen buiten het presidentiële paleis in Quito en eisten een hoorzitting met president Lenin Moreno.

De wet zou een lange lijst van voordelen moeten opleveren voor de regio, de meest arme van het land, en zijn inwoners. Daaronder de toewijzing van vier procent van de prijs van elk vat olie uit de regio aan een regionaal ontwikkelingsfonds dat door lokale overheden wordt beheerd om sociale diensten te verbeteren en uit te breiden.Een andere maatregel die in de wet is opgenomen, is schadeloosstelling voor mensen die catastrofale ziekten hebben als gevolg van milieuverontreiniging, die bestaat uit een vrijstelling bij de betaling van belastingen, vergoedingen voor openbare diensten en kwijtschelding van schulden.

Vrouwen uit de inheemse Amazone-gemeenschappen en nationaliteiten arriveerden echter in Quito, de hoofdstad van Ecuador, om een einde te maken aan mijnbouwactiviteiten en oliewinning in hun regio.

Op maandag begonnen ze met 'kamperen' voor Carondelet, het presidentiële paleis, waarvan ze zeggen, dat het zal duren tot president Moreno ermee instemt om hen te ontmoeten en hun mandaat te ontvangen.


Dinsdag probeerde de politie van Ecuador tevergeefs om ze van het openbare plein te verwijderen, maar er werden geen incidenten gemeld. 
Moreno, die dinsdagavond in Ecuador aankwam nadat hij deelnam aan de eedaflegging van Sebastian Piñera in Chili, heeft nog niet aangekondigd of hij de vrouwen zal ontmoeten. De inheemse leider, Patricia Gualinga, vertelde persbureau EFE, dat het mandaat andere zaken omvat, zoals voedselsoevereiniteit en intercultureel onderwijs.

Extractieve industrieën bedreigen de manier van leven van de inheemse bevolking. Twee mijnconcessies in Nankints en Tundayme, in het zuidelijke Ecuadoraanse Amazonegebied, hebben geleid tot de gedwongen uitzetting van hele gemeenschappen die hun recht op dat grondgebied claimen. 

President Moreno had ook een initiatief voorgesteld, om het Amazonebekken te beschermen, maar heeft zich niet gecommitteerd om mijnbouwconcessies te annuleren die waren verleend voordat hij in functie trad. 
Volgens de vrouwen veroordeelt het mandaat de aankondiging van een nieuw proces van olietoewijzingen in het zuidelijke Amazonegebied.

'Ze hebben niet voldaan aan de internationale procedure voor Vrije, Voorafgaande en Informatieve Consultatie', vertelde Irene Toqueton van de Sapara aan een lokaal persbureau.

(Suriname Mirror/TeleSUR.Twitter/YouTube)

Zeker zes gedetineerden in Bolivia gedood tijdens confrontatie met de politie


Agenten vinden in Palmasola-gevangenis vuurwapens, een alcoholdistilleerderij en drugs


Zeker zes gedetineerden zijn gisteren, woensdag 14 maart 2018, in Bolivia om het leven gekomen tijdens een confrontatie met de politie. Twintig anderen raakten gewond. De gevangenen kwamen volgens de autoriteiten in opstand toen agenten de gevangenis in Santa Cruz doorzochten.


Een hoge politiefunctionaris zei, dat zes politiemensen zijn neergeschoten.

De situatie escaleerde woensdag toen zo'n tweeduizend agenten de Palmasola-gevangenis binnengingen. Ze vonden daar vuurwapens, een alcoholdistilleerderij en drugs.Het is niet de eerste keer dat dodelijke rellen plaatsvinden in de gevangenis.
Door gevechten tussen gedetineerden vielen in 2013 tientallen doden.

De overheid had recentelijk opdracht gegeven tientallen kinderen uit de gevangenis te halen. Zij woonden daar bij hun ouders. Er zou sprake zijn geweest van kinderprostitutie.


(Suriname Mirror/El Comercio/CNN Espanol/BBC/Twitter/De Telegraaf/YouTube)

Negen leden paramilitaire groep gearresteerd in district Baixada Fluminense, Rio de Janeiro

Vier van de verdachten zijn politieagenten


De politie in Brazilië zegt woensdag 14 maart 2018, dat ze negen mensen heeft gearresteerd die ervan verdacht worden lid te zijn van een paramilitaire groep in een van de meest gewelddadige districten van Rio de Janeiro. Vier van de verdachten zijn politieagenten. 

Inspecteur Alexandre Herdy zegt dat de negen op woensdagochtend in hechtenis zijn genomen.Hij zegt, dat de groep verdacht wordt inwoners van het district Baixada Fluminense te dwingen maandelijkse vergoedingen te betalen voor bescherming tegen drugsbendes en voor diensten als illegale kabeltelevisieaansluitingen en de verkoop van kookgas.

Groepen milities die in veel van de sloppenwijken van Rio actief zijn, zouden bestaan uit actieve en voormalige politieagenten, brandweerlieden, particuliere beveiligers en officiers die buiten dienst zijn.


(Suriname Mirror/Associated Press/YouTube/O Globo/Twitter)

Sona: 'Minister slaat de plank volledig mis met kritiek op transitietraject Sehos-HNO'

Conflict over beheer en toezicht op uitvoering bouw HNO verscherpt


Volgens het Antilliaans Dagblad van vandaag, donderdag 15 maart 2018, blijft het hard tegen hard gaan in het openlijke conflict over het beheer en het toezicht op de uitvoering van de bouw van het nieuwe ziekenhuis HNO. Zo meent stichting Sona, dat de minister met haar kritiek wat betreft het transitietraject ‘de plank volledig misslaat’. Dat staat in de brief van advocaat Karel Frielink namens Sona. 

Het schrijven is gericht aan minister Suzy Camelia- Römer (PIN) van Gezondheid, maar onder andere ook aan de Staten, waarmee het een openbaar stuk is geworden.

'Het transitietraject was één van de taken van Berenschot International. Ter zake van dat traject is door stichting Sona een aanzienlijk voorschot aan Berenschot International betaald. Daarbij is afgesproken dat het voorschot uiterlijk 15 februari 2016 verantwoord zou worden.'

Legale Venezolanen op Curaçao dreigen door sluiting grens met Venezuela hun legale status te verliezen

Sinds sluiting grens is het voor Venezolanen niet mogelijk om hun paspoort te vernieuwenVenezolanen die van rechtswege tot Curaçao zijn toegelaten, dreigen hun legale status te verliezen als gevolg van de sluiting van de grens met Venezuela. 'Bezorgdheid en angst overheersen', zegt Mary Ann Goiri-Gonzalez, woordvoerster van Venex, de belangenvereniging van Venezolanen op Curaçao, vandaag, donderdag 15 maart 2018, in het Antilliaans Dagblad

Het Land Curaçao heeft ongeveer vierduizend inwoners van Venezolaanse afkomst. – afgezien daarvan verblijven er naar schatting vijf- tot zesduizend Venezolanen op het eiland die niet over een sédula beschikken, en in veel gevallen ook niet over een paspoort; dit is de groep ‘ongedocumenteerde Venezolanen’.

Sinds de sluiting van de grens met Venezuela, op 5 januari van dit jaar, is het voor ingezetenen van Venezolaanse komaf niet mogelijk om hun paspoort te vernieuwen, en andere belangrijke documenten in Venezuela aan te vragen. Dit heeft tot gevolg dat hun toelating van rechtswege, die slechts geldig is voor een jaar, niet kan worden verlengd indien zij niet over een geldig paspoort beschikken.

Voor Europese Nederlanders is de situatie anders: degenen die van rechtswege worden toegelaten, krijgen een sédula voor de duur van vijf jaar.

Minister Alcalá-Wallé wil dat Soab feitenonderzoek instelt naar financiering sportveld in Barber

In 2011 subsidie ontvangen voor de aanleg van kunstgras: die grasmat is er niet gekomen


De minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Marilyn Alcalá-Wallé (PAR), heeft de Stichting Overheidsaccountantsbureau gevraagd een feitenonderzoek in te stellen naar de financiering van het sportveld in Barber. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 15 maart 2018.

Op 26 april 2011 werd 985.000 gulden op de bankrekening van Fundashon Centro Social y Deportivo Barber (FCSD) gestort, in opdracht van de toenmalige regering-Schotte. De partij van Gerrit Schotte, MFK, beticht sinds enkele jaren het bestuur van FCSD, waarvan PAR-coryfee David Dick sinds 2013 voorzitter is, het geld te hebben verkwist.

De subsidie was volgens MFK bestemd voor de aanleg van kunstgras, en die grasmat is er niet gekomen. De Fundashon Vishon Bándabou (ViBa) liet in juni vorig jaar weten dat er naar aanleiding van deze kwestie koppen zouden rollen. Gisteren kondigde de stichting via de media aan een officiële klacht in te dienen tegen FCSD-bestuursvoorzitter David Dick.

Britse Cairn Energy in onderhandeling met Staatsolie over 'production sharing' overeenkomst

Cairn Energy zoveelste buitenlandse onderneming op zoek naar Surinaamse olie

(Bron: Cairn Energy)

Staatsolie NV onderhandelt met Cairn Energy over een 'production sharing' overeenkomst voor het Demerara plateau voor de Surinaamse kust. In de voorwaarden zullen 2D en 3D contingente seismische activiteiten worden meegenomen, meldt de Britse onderneming Cairn Energy 13 maart, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 15 maart 2018.

De concessie waar het om gaat heeft een oppervlakte van ongeveer 13.000 vierkante kilometer.

Voor het kustgebied van Mexico heeft het bedrijf vorig jaar twee exploratiegebieden veiliggesteld in twee nieuwe vergunningen in de Golf van Mexico en in het ondiepe stroomgebied Sureste. Het bedrijf werkt samen met Eni en Citla Energy, een op Mexico gerichte speurspecialist. In afwachting van goedkeuringen, streeft Cairn ernaar om drie putten te boren in 2019 en een vierde in 2020 in de blokken 7 en 9. Het is van plan een verkenningsplan voor zijn geëxploiteerd blok 9 bij de Mexicaanse regering in te dienen en uitgaande van de goedkeuring zal de vierjarige periode van de vergunning beginnen.

Cairns Energy is een van Europa’s leidende onafhankelijke olie- en gasexploitanten en ontwikkelingsbedrijven. Het bedrijf staat genoteerd op de Londense handelsbeurs. De onderneming, die zijn hoofdkantoor heeft in Edinburg, Schotland, werkt op verschillende locaties waaronder Papoea New Guinea, Spanje, Vietnam, China, Australië en de Golf van Mexico.

Ter informatie: 

Surinaamse in Nederland weigert inburgeringscursus Nederlands en vertrekt naar Suriname

(Bron screenshot:: De Telegraaf)
Maureen Ronde heeft geen diploma van de middelbare school...

Nederlandse wet- en regelving slaat nog wel eens door


Maureen Ronde ging in Nederland naar school, tot Suriname in 1975 onafhankelijk werd. Maar, toen ze twee jaar geleden naar Nederland kwam, was de IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst) onverbiddelijk: 'U moet Nederlands leren.' Maar, dat weigert Ronde, zo bericht De Telegraaf vandaag, donderdag 15 maart 2018.

Ze heeft getuigschriften van de lagere school en de huishoudschool, die ze tot het examenjaar bezocht en waar ze goede cijfers haalde. 'Ik zat al op school, maar heb die niet af kunnen maken, omdat ik thuis moest helpen. Mijn moeder werd ziek en toen moest ik helpen, werken en de andere kinderen verzorgen.' 

Op grond van de Inburgeringswet die in 2013 is ingegaan, krijgen Surinamers alleen vrijstelling van de examens voor het spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal wanneer ze een diploma van de middelbare school hebben. Burgeren ze niet in, dan riskeren zij een boete van maximaal 1250 euro.

'Ik vind het belachelijk', zegt Ronde, 'vooral omdat Turken die naar Nederland komen en de taal helemaal niet spreken, wél een vrijstelling krijgen.'  Dat komt omdat het land een associatieverdrag met de Europese Unie heeft. Op grond daarvan kunnen Turken niet worden gedwongen in te burgeren.

In mei vertrekken Maureen een haar Nederlandse echtgenoot naar Suriname.


Stardust Hotel (Riverclub) te Leonsberg sluit mogelijk spoedig

(Bron foto: hotel-r.net)
Financiële problemen zijn donkere wolk boven hotel


De Ware Tijd meldt vandaag, donderdag 15 maart 2018, dat het niet uitgesloten is, dat Stardust Hotel (Riverclub) te Leonsberg op zeer korte termijn zal sluiten. De dienstverlening is al geruime tijdje op een laag pitje. 

Van een goed ingevoerde bron zou zijn vernomen, dat het besluit om de bedrijfsactiviteiten te stoppen begin dit jaar op een aandeelhoudersvergadering is genomen. Toen is besloten om het hotel met alle toebehoren zoals discotheek, kamers, restaurant, bar en zwembad te sluiten. Wel wordt de mogelijkheid opengehouden om de onderneming te verhuren of te verkopen.

Het hotel staat op een terrein van 12.943 hectare langs de Anton Dragtenweg en valt onder de Hotel-Motel Exploitatiemaatschappij Riverclub die ruim vijftig jaar bestaat en negen aandeelhouders heeft.

Als besloten wordt om te verhuren of te verkopen met als oogpunt een doorstart, hoeven de dertig personeelsleden waarschijnlijk niet te vrezen voor hun baan. Zij verkeren op dit moment wel in onzekerheid. De onzekerheid bij de medewerkers over de toekomst van het bedrijf wordt met de dag groter.

De bron vertelt, dat het hotel de laatste vier jaar ruim één miljoen Surinaamse dollar verlies heeft geleden. Dat staat ook in een brief met daarin het besluit van de aandeelhouders waarover de Ware Tijd schrijft te beschikken.

Door de financiële problemen kunnen de lonen niet op tijd betaald worden. Vernomen wordt dat de aandeelhouders naar een oplossing zoeken om de schulden alsnog te betalen. Hoewel er de afgelopen periode twee directeuren zijn geweest, is enig positief resultaat uitgebleven.

Wetenschappelijk personeel AdeKUS in staking

Salarisaanpassing per oktober 2017 nog steeds niet uitgevoerd


De Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit (VWPU) gaat vanaf vandaag, donderdag 15 maart 2018, voor onbepaalde tijd in beraad. De leden worden opgeroepen enkel onderzoek- en dienstverleningsactiviteiten uit te voeren. Er zullen geen onderwijs of onderwijsgerelateerde activiteiten plaatsvinden. 

Voorzitter van de VWPU, Dennis Wip, en secretaris Paul Brandon hebben het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) op de hoogte gesteld van het besluit. Zij benadrukken dat binnen het onderwijsveld een salarisaanpassing heeft plaatsgehad. Volgens de geldende regelingen wordt die aanpassing binnen drie maanden ook op de universiteit uitgevoerd. De datum van uitvoering zou in oktober 2017 moeten plaatshebben met terugwerking tot januari 2017. Deze aanpassing is nog steeds niet uitgevoerd.

De VWPU heeft het universiteitsbestuur er op geattendeerd dat het zijn verantwoordelijkheid is deze kwestie in orde te maken.

Het universiteitsbestuur heeft van oktober 2017 tot nu toe de gelegenheid gehad om actie te ondernemen. Ook na aansporing hiertoe, in de periode van 6 februari 2018 tot 14 maart 2018, heeft het universiteitsbestuur hier geen invulling aan gegeven.

De VWPU heeft aan het universiteitsstuur om een voorschot gevraagd van 40% op het huidige salaris per eind februari. Dit zou volgens het universiteitsbestuur technisch een probleem zijn. De VWPU had gevraagd dit voorschot dan per 15 maart uit te betalen. Dit, onder voorwaarde dat bij niet tijdige melding van de uitbetaling op 15 maart de VWPU het eerste niveau van beraad ingaat.

Jogi (VHP): 'Suriname heeft nu de gelegenheid om te tonen dat het land geen narcostaat is'

'Eenheden die duikboot en drugsvliegtuig onderschept hebben, verdienen een pluimpje'

 
Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vindt dat de eenheden die de duikboot en het drugsvliegtuig in Saramacca onderschept hebben, een pluimpje verdienen. 'Ik hoop dat het onderzoek daadwerkelijk leidt tot het vinden van de daders. Suriname heeft nu de gelegenheid om te tonen dat het land geen narcostaat is. Er wordt opgetreden tegen drugscriminelen', zegt Jogi vandaag, donderdag 15 maart 2018, op Starnieuws.

Hij is vertegenwoordiger van Saramacca in De Nationale Assemblee. Zijn district is bijzonder negatief in het nieuws gekomen.

Jogi merkt op, dat mensen denken dat ze ongestoord criminele activiteiten kunnen ontplooien. De laatste tijden zijn heel veel drugs afkomstig uit Suriname in het buitenland onderschept. Tot nu toe zijn er geen daders in beeld gebracht van cocaïne die in containers is onderschept op de haven en daarbuiten.

'Het is belangrijk dat er nauw samengewerkt wordt met buitenlandse drugsbestrijdingsorganisaties en de buurlanden. Het gaat om een grensoverschrijdend probleem', benadrukt Jogi.

De regering moet volgens de politicus meer investeren in de politie. Daarnaast moet er een intensieve samenwerking zijn met Defensie. Via de militaire post van Coppenamepunt moet ook op het water gepatrouilleerd worden om de veiligheid op te voeren.

SVJ tegen justitieel onderzoek naar lekken informatie over SLM naar de media

SVJ wil dat regering en parlement versneld wet ter bescherming klokkenluiders en informanten


De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) is tegen een justitieel onderzoek naar het lekken van informatie over de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) naar de media. Deze kwestie kwam onder andere afgelopen zaterdag ter sprake tijdens een algemene ledenvergadering van de vereniging, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 15 maart 2018/

In een verklaring stelt de SVJ, dat ze 'met verbazing en grote bezorgdheid' kennis heeft genomen van het onderzoek dat wordt ingesteld op verzoek van de directeur van de SLM, met het kennelijk doel de vermeende anonieme klokkenluiders strafrechtelijk te vervolgen. Het instellen van een dergelijk onderzoek is volgens de SVJ in strijd met de preventieve werking en aanpak van corruptie en andere maatschappelijke misstanden die indruisen tegen het algemeen belang.

'Een dergelijk onderzoek heeft een afschrikwekkend effect en zal ertoe leiden, dat gevallen van corruptie en onmaatschappelijk handelen bij de overheid, overheidsinstituten, staatsbedrijven en de private sector niet gerapporteerd zullen worden, omdat de klokkenluider hiermee het risico loopt van rancune, repressaille, vervolging en straf', aldus de SVJ.

Ook kan een justitieel onderzoek er volgens de vereniging toe leiden, dat journalisten verklaringen moeten afleggen waarmee ook de persvrijheid onder druk komt te staan.

Derhalve worden de autoriteiten zoals regering en parlement opgeroepen versneld een wet te maken die 'met toetsing van het algemeen maatschappelijk belang, bescherming biedt aan klokkenluiders en informanten'.

Wat dit betreft kan worden afgekeken bij andere landen die al een dergelijke wettelijke voorziening hebben. Een dergelijke wet hoeft volgens de SVJ niet alleen van toepassing te zijn op het rapporteren van strafbare feiten die genoemd worden in de Anti-Corruptiewet, maar ook op activiteiten, wanpraktijken en wanprestaties bij de overheid en overheidsinstituten, die een bedreiging en gevaar zijn voor het algemeen belang, de nationale veiligheid en volksgezondheid.

Op de overheid, justitie en parlement wordt een klemmend beroep gedaan om op geen enkele wijze een justitieel onderzoek te stimuleren of te gelasten maar zich te beijveren opdat de wettelijke bescherming voor klokkenluiders snel komt.

Drugs Cessna Saramacca waarschijnlijk in verleden ook op continent ingezet voor cokevluchten

De Cessna te Saramacca (Bron foto: Facebook)
Vliegtuigje in november 2002 in Brazilië gestolen en aangetroffen in Paraguay


De Cessna 210 - met PT-LNU-registratie -,  die dinsdag 13 maart 2018 op een airstrip in een rijstveld in het district Saramacca door de autoriteiten werd onderschept, met zo'n 400 kilo cocaïne aan boord, is waarschijnlijk in het verleden eerder gebruikt voor de smokkel van cocaïne.

Het vliegtuigje werd op 6 november 2002 in Brazilië gestolen op een privéluchthaven in Presidente Castelo Branco (26 kilometer van Maringá), in de deelstaat Paraná. Het vliegtuigje werd 's ochtends gestolen door vijf gemaskerde en bewapende mannen die het vliegveld bestormden.

(Bron:: Google Earth/Suriname Mirror)
De politie geloofde meteen, dat de Cessna, PT-LNU, wit met een blauwe streep, ter waarde van $ 200.000, was gestolen door een bende die verband hield met cocaïnehandel of -smokkel. Volgens de afgevaardigde van Nova Esperança (35 kilometer van Maringá), Arildo Fulgêncio de Almeida, is dit type vliegtuig de favoriet van drugsbendes, omdat het een grote autonomie heeft en gemakkelijk kan landen op kleine landingsbanen.

De federale politie en de Sindacta (Centro Integrado Nacional de Defesa Aérea de Controle e Tráfego de Aeronaves) werd ook opgeroepen voor onderzoek, zo berichtte 14 november 2002 Folha de Londrina.

De Cessna werd een aantal dagen later door de politie van Amambay, net over de grens in Paraguay, teruggevonden op het verblijf van de Braziliaanse landeigenaar Ivo Maia Sobrinho in Canindeyú.
 
De Cessna te Curitiba, Brazilië, 12 april  2006.
Het narco-vliegtuigje werd overgebracht naar de luchthaven van deze stad. Commissaris van politie van Amambay, José Ignacio Martínez, sprak met de eigenaar van het gevonden vliegtuig, Pablo Sergio Machado.

De politiedelegatie arriveerde op de ranch van San Juan, 5 kilometer van de stad Ype Jhú, waar het het vliegtuigje zich bevond. Politieagenten begonnen met inlichtingen vergaren en lokaliseerden de Cessns op het terrein van de ranch van San Juan, eigendom van de Braziliaan Ivo Maia Sobrinho (59).

De eigenaar van de hacienda werd door de agenten gevraagd over de ontdekking van het vliegtuigje op zijn eigendom en gaf aan, dat het vliegtuig was gebracht door een persoon die hij identificeerde als Moisés dos Santos Coinete, aldus op 20 november 2002 ABC Paraguay.

Er werden geen arrestaties verricht.

(Suriname Mirror/Folha de Londrina/ABC Paraguay)

Oud-minister Assen vermoedelijk nieuwe minister van Justitie en Politie

Assen is minister van Planning en Ontwikkelingssamen- werking en Defensie geweest

Ministers Sport- en Jeugdzaken, Natuurlijke Hulpbronnen, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Landbouw, Veeteelt en Visserij ook mogelijk op schopstoel


Oud-minister Ronald Assen wordt vermoedelijk de nieuwe minister van Justitie en Politie. Zo beweren enkele bronnen in regeringskringen, aldus de Ware Tijd woensdag 14 maart 2018. Het departement zit sinds het ontslag van Eugene van der San begin juni 2017 zonder een permanente minister. 

Assen, een prominente NPS’er, heeft in twee kabinetten van het Nieuw Front gediend. Eind 1993 - na het plotselinge vertrek van minister Eddy Sedoc - werd de toenmalig directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking. Na de verkiezingen van 2000 werd Assen minister van Defensie.

Assen was eerder al in beeld bij deze regering om op een ander ministerie geplaatst te worden, maar hij zou naar wordt vernomen toen hebben geweigerd.

In oktober 2001 werd overigens de toen 18-jarige zoon van toenmalig minister van Defensie Assen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij wapendiefstal. De wapens van het type AK-47 werden voor de woning van de bewindsman gestolen.  Hij was al eerder destijds negatief in het nieuws geweest, nadat hij een meisje op zijn school had mishandeld. Die zaak werd toen door de ouders onderling geregeld, maar werd wel breed uitgemeten in de Surinaamse pers.

Intussen is bekend dat in verband met de komende bijltjesdag in de regering zeker minister Jerry Miranda (Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWT en C) niet terugkomt. Hem is al door president Desi Bouterse gezegd, dat hij zal worden vervangen. Potentiële kandidaten die genoemd worden om hem te vervangen zijn directeur Luchthavenbeheer, Vijay Chotkan, en directrice Transport en Communicatie bij OWT en C, Joyce Blokland. Naar verluidt zou Chotkan niet warm lopen van deze ministerspost. Ook de naam van Reynold Simons, momenteel leidinggevende bij het Planbureau Suriname, wordt genoemd als aankomend minister. Hij was van 1991 - 1993 minister van Arbeid in het eerste kabinet-Venetiaan.

Behalve OWT en C zouden ook de ministersposten bij Sport en Jeugdzaken, Natuurlijke Hulpbronnen, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Landbouw, Veeteelt en Visserij in het reshufflingpakket zitten.

Een definitief besluit zou nog niet zijn genomen. Naast ministers zullen zeer waarschijnlijk ook bij enkele parastatale bedrijven de directeuren worden vervangen. President Bouterse had enkele maanden geleden al gezinspeeld op een reshuffling en gesteld wordt dat gewacht werd totdat de begroting 2018 was goedgekeurd door het parlement. Dat is intussen al gebeurd.