zaterdag 23 maart 2019

Suriname slaat ongekende flater binnen Caricom: Gèèn voorzitter Caricom Jeugdprogramma

Getreuzel rond verkiezingen nieuwe Caricom-jeugdambassadeurs gooit roet in het eten

- 'Dit is een blunder, een grote misstap dat zo'n mooie kans uit handen wordt gegeven'
- 'Nu moeten we zeker vijftien jaar wachten om het voorzitterschap weer te kunnen bekleden'


Vanwege het te lang uitblijven van verkiezingen voor nieuwe Caricom-jeugdambassadeurs, ziet Suriname het regionale voorzitterschap aan zijn neus voorbijgaan. Volgens een roulatiesysteem zou het land nu, na ruim zeventien jaar, aan de beurt zijn om deze functie te vervullen. Zover heeft het echter niet mogen komen, aldus  de Ware Tijd vrijdag 22 maart 2019.

Het Caricom Secretariaat heeft besloten om Jamaica's Caricom-jeugdambassadeur Odayne Haughton vorige week te benoemen tot interim-voorzitter. Hij neemt tot augustus waar, waarna Trinidad overneemt. Dit is vorige week medegedeeld aan het regionale jeugdkorps en andere vertegen-woordigingen binnen het korps.

Suriname had het voorzitterschap in augustus vorig jaar moeten overnemen van St. Vincent en de Grenadines. Omdat dit maar niet gebeurde, was de post enige tijd vacant.

'Dit is een blunder, een grote misstap dat zo'n mooie kans uit handen wordt gegeven', zegt Surinames Caricom-jeugdambassadeur Eugenio Bruce over het mislopen van de functie. Hij kan zich niet indenken, dat het ministerie van Sport- en Jeugdzaken (S en J) en het Nationaal Jeugdparlement niet naar een middenweg hebben gezocht om dit te voorkomen, terwijl het Caricom Secretariaat vaak erop heeft aangedrongen om zaken hier te bespoedigen.

'Nu moeten we zeker vijftien jaar wachten om het voorzitterschap weer te kunnen bekleden.'

Suriname heeft in 2002 voor het eerst het voorzitterschap van het Caricom-jeugdprogramma bekleed in de persoon van Valerie Lalji.

Bruce: 'Als voorzitter vertegenwoordig jij de jeugdambassadeurs van alle landen in de regio, jij bent het aanspreekpunt en hebt verder ook zitting in verschillende commissies.' Dat Suriname het voorzitterschap heeft misgelopen vanwege de vertraagde verkiezingen kan volgens hem van invloed zijn op het imago van het land. 'Aangezien we altijd al een goed voorbeeld zijn geweest in de regio ten aanzien van ons jeugdbeleid en ook de bewaker zijn van dit onderdeel -naast sport, gender en cultuur - vormt deze ontwikkeling een domper.'

Man (35) brengt echtgenote steekwonden toe en pleegt vervolgens zelfmoord

Echtpaar had waarschijnlijk relatieproblemen

Gewonde vrouw is voor medische behandeling vertrokken naar Frans-Guyana


De 35-jarige Eugene Jean Fritsner heeft woensdag zijn vrouw messteken toegebracht en enkele uren daarna de hand aan zichzelf geslagen door ophanging. De vrouw werd met een ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch  Ziekenhuis Paramaribo, aldus het Korps Politie Suriname vandaag, zaterdag 23 maart 2019.

Het koppel had waarschijnlijk relatieproblemen. Nadat de man de vrouw had verwond, vluchtte hij weg voordat de politie arriveerde.

Kort na een en ander te hebben afgehandeld, kreeg de politie van Kwatta de melding van een ophanging in het ressort. Na onderzoek bleek dat het ging om de verdachte Fritsner die zijn partner eerder op de dag steekverwondingen had toegebracht.

De vrouw is overigens voor medische behandeling naar Frans-Guyana vertrokken.

Bestuurskundige Boldewijn: 'Aanwezigheid districtscommissarissen bij politieke partijvergaderingen is dom'

'Hij of zij moet geen toespraak houden of op de voorste rij zitten'

'Aanwezigheid ongepast vanwege verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functie'


'Ze willen meestal de partij bewijzen hoe dankbaar ze zijn voor die post, maar dat is dom', zegt bestuurskundige August Boldewijn vandaag, zaterdag 23 maart 2019, in de Ware Tijd, in reactie op de aanwezigheid van districtscommissarissen op podia van partijvergaderingen. 

Onlangs hield districtscommissaris (dc) Joanna Arupa van Kabalebo een toespraak tijdens een NDP-vergadering in Apoera. Boldewijn noemt dat ongepast vanwege de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die de functie met zich meebrengt. Een dc is tijdens de verkiezing voorzitter van het hoofdstembureau in zijn of haar district. Daarnaast is hij of zij ook hulpofficier van Justitie.

'Dit zijn functies waarbij je onafhankelijk en betrouwbaar moet overkomen en onbevangen en onpartijdig moet oordelen. Maar, als je openlijk uitkomt voor je politieke kleur, gaan de mensen ervan uit dat in alles wat je doet je politiek voordeel gaat halen', stelt de bestuurskundige.

Districtscommissaris Arupa zegt in een reactie, dat ze slechts de president heeft verwelkomd tijdens de NDP-vergadering. Eerder op die dag was hij welkom geheten door onder anderen de bestuursdienst, kapiteins en scholieren. De dc hiermee geconfronteerd, blijft op haar standpunt. 'Misschien moet ik de volgende keer voorzichtig zijn.'

Wat volgens Boldewijn moet kunnen is, dat een dc een partijvergadering bezoekt om te luisteren wat er wordt gezegd. Maar, hij of zij moet geen toespraak houden of op de voorste rij zitten. 'De partij heeft je de post gegeven, maar het is geen politieke functie', meent Boldewijn.

Hoewel er geen wet is, die een dc verbiedt om publiekelijk partijpolitiek te bedrijven, gaat het volgens hem om een ethische norm.

Ook bij oud-minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling kan het er niet in, dat een dc naar een politieke vergadering gaat, laat staan op de voorste rij gaat zitten en ook nog een toespraak houdt. 'Mensen zullen niet bij een burgervader of moeder gaan als die publiekelijk afkeurend praat over hun partij. Je moet betrouwbaar overkomen en de mensen moeten niet denken dat je partijbelangen zal behartigen.'

Regering trekt voorgestelde Grondwetswetswijziging verkiezingssysteem ressortraden in

Ongewijzigd blijft ook, dat alleen personen bij voorkeur gekozen de partijvolgorde genieten

Vicepresident Adhin: 'We laten deze kwesties voor wat ze zijn'...


De regering heeft de Grondwetswetswijziging verkiezingssysteem van ressortraden ingetrokken. Vicepresident Ashwin Adhin heeft tijdens de openbare commissievergadering van De Nationale Assemblee gisteren een nota van wijziging hiertoe ingediend. De regering vindt het toch beter om deze kwestie te laten voor wat het is, aldus vandaag, zaterdag 23 maart 2019, Starnieuws.

De wijziging van het kiesstelsel zal dinsdag in de openbare vergadering worden behandeld.

Melvin Bouva (NDP), voorzitter van commissie van rapporteurs, heeft aangegeven dat het eindverslag kan worden uitgebracht. Dit moet eerst in een huishoudelijke vergadering worden aangenomen dinsdag, waarna de openbare behandeling zal volgen.

Een andere wijziging waarover ook werd gesproken is dat mensen met de meeste stemmen voor De Nationale Assemblee gekozen konden worden boven de lijst die ingediend is door de politieke partijen. Ook hierover zegt Adhin de kwestie te laten zoals het nu is. Alleen personen die bij voorkeur gekozen zijn, overrulen de partijvolgorde.

De regering heeft in de wijziging van de Kiesregeling ook opgenomen dat leden en plaatsvervangende leden van het Onafhankelijk Kiesbureau en het Centraal Hoofdstembureau benoembaar zijn tot de leeftijd van zeventig jaar. Nu is de wettelijke beperking 65 jaar. Aangevoerd wordt, dat de levensverwachting in Suriname volgens de statistieken gestegen is, waardoor de leeftijd van 65 jaar achterhaald is. Eerder had Bouva reeds een opmerking hierover gemaakt.

Het niet toestaan van pre-electorale combinaties blijft een punt dat de regering wil wijzigen. Elke politieke organisatie moet zich zelfstandig inschrijven voor deelname aan de verkiezingen. De 1% regeling komt te vervallen bij de wetswijziging. Hier in de plaats moet een waarborgsom komen voor deelname aan de verkiezingen. Dit bedrag wordt teruggeven binnen een termijn van dertig dagen nadat het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de verkiezingen bindend heeft vastgesteld, indien de politieke organisatie minstens één zetel heeft behaald in één van de volksvertegenwoordigende organen. Over de hoogte van de waarborgsom wordt er nog gediscussieerd.

President Bouterse: 'Nieuwe legerleiding moet ontevredenheid bij defensieorganisatie wegwerken'

'Met het leger wordt geen politiek bedreven, maar het is wel een politiek instrument'

(Bron foto's: Nationaal Informatie Instituut)

'De nieuwe legerleiding heeft als taak om ontevredenheid bij de defensieorganisatie weg te werken. Het Nationaal Leger moet teruggebracht worden naar de staat waarin het was. Verder moet er discipline, kunde en expertise zijn in het leger. De regering verwacht dat het Nationaal Leger goed getraind is en paraat is om zijn grondwettelijke taken te allen tijde uit te voeren. Het leger moet de regering ook bijstaan in de ontwikkelingsgerichte plannen', aldus president Desi Bouterse vrijdag na de installatie van de nieuwe legerleiding onder commando van bevelhebber kolonel Robert Kartodikromo, zo berichten Starnieuws en de Ware Tijd vandaag, zaterdag 23 maart 2019.

Bouterse voerde aan dat afgelopen perioden veel consultaties zijn geweest binnen alle geledingen van het leger. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat er allemaal gedaan moet worden. 'Belangrijk is dat er nu een nieuwe legerleiding is die de zaken die besproken zijn, zal aanpakken. Met het leger wordt geen politiek bedreven, maar het is wel een politiek instrument om strategische doelen te behalen. Het leger wordt ingezet om ontwikkelingsplannen te realiseren', stelde de president, die ook opperbevelhebber is van de strijdkrachten.

Hij zei ook, dat ondanks de schaarse middelen het leger de uitdagingen die er zijn moet aangaan. Hij vroeg het Nationaal Leger om zich niet uit het veld te laten slaan door negatieve beoordelingen, waarbij doorzettingsvermogen, vaderlandsliefde, discipline en ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag, niet worden meegenomen.

De legerleiding zal de ondersteuning van de regering krijgen. Bouterse benadrukte, dat niet het materieel, maar het menselijk kapitaal de belangrijkste schakel is. 'Er moet aandacht besteed worden aan het personeel, waarbij ruimte voor groei en discipline belangrijk zijn. De weinige middelen moeten effectief worden ingezet.  Er is veel gesproken de afgelopen maanden. Nu is het de tijd om zaken aan te pakken. Zaken die niet thuishoren in het leger, moeten worden afgebouwd. Met het nieuwe team straalt een nieuwe geest. Het leger moet de grondwettelijke taken serieus nemen. De president is ervan overtuigd dat zaken goed komen.' Hij sprak zijn vertrouwen uit in de legerleiding.

Volgens Kartodikromo is het geenszins zo geweest dat het Nationaal Leger niet heeft gefunctioneerd. 'Ondanks de precaire situatie en vele obstakels hebben wij ons ten volle ingezet.'

Hij achtte het bij zijn installatie in de Memre Boekoe Kazerne niet nodig in te gaan op goede en minder goede zaken die zich in de periode zonder bevelhebber hebben voltrokken. 'Wij moeten de goede zaken als voorbeeld nemen'. Door gezamenlijke inspanning moeten wij de totale defensieorganisatie naar een hoger niveau brengen, maar het is onze plicht om deze fouten te corrigeren ten einde herhaling te voorkomen.'

Voordat hij bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen, benadrukte Kartodikromo dat de militairen zullen 'blijven werken in ondergeschiktheid aan het wettige en bevoegde gezag en ten dienste zullen staan van de totale Surinaamse gemeenschap ter ontwikkeling van land en volk'. 

Volgens Defensieminister Ronni Benschop geniet onder meer het teruggaan naar de corebusiness nu prioriteit, naast het blijven ontwikkelen van het leger.

Majoor Tony Haps krijgt de leiding over de landmacht en de luitenant-kolonels Werner Kioe A Sen en Marven van Huisduinen zullen de scepter zwaaien over respectievelijk de marine en luchtmacht. Cherryl Chan Jon Chu werd benoemd in de functie van Chef Generale Staf, terwijl luitenant-kolonel Floyd Mettendaf werd geïnstalleerd als commandant Militaire Politie.

'Het was een kwestie van tijd om met ons allen één richting op te kijken en oprecht de formele legerleiding te vormen', aldus Bouterse.