woensdag 19 juli 2017

'Er is nog veel mis met berichtgeving over suïcide door Surinaamse media'

Manier van berichtgeving over suïcide is een zich constant herhalend issue...


Er schort nog veel aan de manier waarop Surinaamse media gevallen van zelfmoord verslaan. Dat is de niet verrassende conclusie uit het onderzoek waarmee journalistiekstudente Angela Hokstam gisteren is afgestudeerd aan de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs. 

'Dit soort verslaggeving kan zelfmoord stimuleren', concludeert de kersverse Bachelor of Arts, aldus vandaag, woensdag 19 juli 2017, de Ware Tijd. 'Over het algemeen is de kop van de berichtgeving sensationeel en moedigt aan suïcidaal gedrag als normaal te gaan zien', schrijft Hokstam in haar onderzoeksrapport. De omschrijving van de manier waarop zelfmoord is gepleegd is vaak erg gedetailleerd. 'In geen enkel bericht wordt verwezen naar instanties voor het verkrijgen van hulp bij suïcidale gedachten.'

Hokstam analyseerde slechts twintig berichten over suïcidegevallen die in de vier Nederlandstalige Surinaamse dagbladen zijn verschenen van februari tot en met mei 2015 en van januari tot en met augustus 2016. Zij constateert dat de frequentie van de herhaalde berichtgeving leidt tot imitatiegedrag. Dat is ook te zien aan de korte tijdspanne tussen de periode waarin de suïcide is gepleegd en de identieke wijze waarop personen uit het leven zijn gestapt. Slechts in twee krantenberichten zou op een verantwoorde wijze verslag zijn gedaan van een zelfmoord.

Een algehele conclusie van Hokstam is, dat de berichten suïcide niet als een tragedie beschrijven. Evenmin worden mogelijke oplossingen aangedragen die hulp kunnen bieden. 'Dit soort verslaggeving kan zelfmoord stimuleren.'

De studente heeft 27 personen geënquêteerd: vijftien journalisten en twaalf eindredacteuren, correctoren en coördinatoren. Meer dan de helft, 58 procent, noemt de berichtgeving 'aanstekelijk', terwijl 19 procent vindt dat berichten over zelfmoord op een verkeerde manier worden geschreven.

In het onderzoek wordt opgetekend, dat suïcide geminimaliseerd kan worden als er afkeurend en minder uitgebreid over wordt geschreven en er aanbevelingen voor hulp worden gegeven. Hokstam beveelt aan om haar bevindingen op te nemen in richtlijnen die bij de berichtgeving gehanteerd kunnen worden. Ze heeft haar scriptie gisteren met succes verdedigd en is afgestudeerd als Bachelor of Arts. (Bron foto: http://www.mediawise.org.uk/suicide/)

Ter extra informatie:
In essentie zou de centrale vraag moeten luiden, is zelfmoord (altijd) nieuws? Lees daartoe de volgende twee artikelen:
http://freelance-in-suriname.blogspot.com/2012/08/surinaamse-media-berichten-over-alle.html
http://freelance-in-suriname.blogspot.com/2013/02/surinaamse-journalist-die-het-beste.html 

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)