vrijdag 22 februari 2013

Geen hoor en wederhoor voor de Ware Tijd

Amerikaans bedrijf beschuldigd van 'schimmige' goudactiviteiten rond Kwamalasamutu

Journaliste benadert bedrijf niet in kader hoor en wederhoor

22-02-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Het in het Texaanse Ingram (VS) gevestigde Guardian Exploration werd deze week door de Nederlandse journaliste Astrid van Oosterum van de Surinaamse krant de Ware Tijd in twee artikelen beschuldigd van allerlei ‘schimmige’ goudzoekersactiviteiten rond de Trio-gemeenschap Kwamalasamutu in het diepe zuidwesten van Suriname.

Onduidelijkheid
Van Oosterum baseerde haar twee artikelen op door Martin Plotkin van het Amazone Conservation Team, ACT, (Arlington, Virginia – VS) in Washington gedane uitlatingen. Hij zou onlangs in Kwamalasamutu zijn geweest, waar hij geen onbekende is, en werd daar geconfronteerd met enkele landgenoten. Voor Plotkin zou niet geheel duidelijk zijn geweest wat die Amerikanen te Kwamalasamutu deden en ook de Trio’s zouden dat niet weten. Maar, ze zouden zich vermoedelijk bezighouden met goudwinningsactiviteiten. Dat was toch wel de duidelijke strekking van de door Plotkin gedane uitspraken. Naar aanleiding van de bevindingen van Plotkin zou de Amerikaanse ambassade in Paramaribo zelf een onderzoek gaan instellen. Minister Jim Hok van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen verklaarde tegenover de krant niet te weten dat Guardian Exploration rond Kwamalasamutu een goudconcessie zou hebben aangevraagd en zou dat gaan uitzoeken.

Beide artikelen wekken de sterke suggestie dat de Amerikanen illegaal aan het werk zouden zijn in het leefgebied van de Trio’s.

Geen hoor en wederhoor
Maar, het is opmerkelijk dat Van Oosterum kennelijk op geen enkele wijze contact heeft proberen te zoeken met Guardian Exploration of haar directeur Daniel Schoen, die in Suriname verblijft. Haar artikelen vermelden niet dat getracht is een reactie te verkrijgen van het Amerikaanse bedrijf. Gelet op de inhoud van haar artikelen zou het gepast zijn geweest om het bedrijf voor een reactie te benaderen. Hoor en wederhoor zou immers in haar journalistieke handboek gebeiteld moeten staan. Maar neen, fatsoenlijk hoor en wederhoor werd niet toegepast.

Een emailtje kan veel verduidelijken
Haar artikelen afgelopen woensdag lezende besloot ìk wèl meteen het bedrijf in Texas te benaderen voor een reactie. Voor de hand liggend.

Ik zond een email naar Guardian Exploration en vroeg om een reactie op de inhoud van de artikelen in de Ware Tijd en ik zond een zogenoemde ‘link’ mee naar een van de twee, het uitgebreide, artikelen.

Plausibel
De volgende dag, donderdagavond 21 februari 2012, ontving ik al een reactie van het bedrijf:

‘Please find attached a pressrelease from Guardian Exploration, LLC, regarding operations in Suriname.’

met een persbericht.


 

De inhoud van mijn email had dus vruchten afgeworpen. In een in een zogenoemd pdf-file bijgevoegde ‘persverklaring’ geven zowel Daniel Schoen als Asongo Alalaparoe, Granman der Trio-indianen in Suriname, uitgebreid tekst en uitleg over de aanwezigheid van het bedrijf van Schoen in het gebied van de Trio’s. De uitleg lijkt plausibel en betrouwbaar. Het is wettelijk toegestaan om een verkregen concessie te verhuren. In ieder geval zou hierover het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zijn geïnformeerd, zo schrijven Schoen en Alalaparoe.

Jammer
Het is jammer dat een niet-correcte berichtgeving in een Surinaamse krant een buitenlands bedrijf dwingt om middels een eigen persverklaring te reageren op die berichtgeving, omdat een journaliste van die krant heeft verzuimd om hoor en wederhoor toe te passen...........

Weer: het is ColOmbia en niet ColUmbia....

Colombiaanse actiegroep wil goede spelling eigen landsnaam

Vooruitziende bevestigde blik.....

22-02-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - De Colombiaanse krant El Tiempo besteedt vandaag aandacht een een actiegroep die graag ziet dat de landsnaam Colombia wereldwijd goed wordt geschreven en gesproken. Colombia is Colombia en niet Columbia, aldus de groep.

 

Al op 1 juni vorig jaar schreef ik hierover een artikel. Aanleiding hiervoor was het feit, dat ook veel Surinamers Columbia zeggen en schrijven in plaats van Colombia, ook voorlichtingsmedewerk(st)ers bij ministeries en ook journalisten. Sinds 1 juni 2012 is er echter weinig verandering opgetreden. Mijn vooruitziende blik is dus vandaag in het land zelf, Colombia, op niet mis te verstane wijze bevestigd....

Overigens vinden Surinamers het ook niet leuk als hun land niet als Suriname wordt geschreven, maar als Surinam.......