vrijdag 8 augustus 2014

Overheid gaat media gebruiken bij opsporing verdachte geldtransacties

De Ware Tijd laat in artikel veel vragen over wetsaanpassing onbeantwoord

Hoe denken mediabedrijven hierover en de Surinaamse Vereniging van Journalisten?

08-08-2014 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Met regelmaat verschijnen artikelen in Surinaamse media die aan duidelijkheid van alles te wensen overlaten. Wat te denken van een artikel in de Ware Tijd – nu niet bepaald het schoolvoorbeeld van een kwalitatief goede krant en van een krant waar taalvaardige en doortastende, diep gravende, ontwikkelde journalisten werken die zich vol overgave op artikelen storten – van donderdag 7 augustus over het gebruik van media voor controle op ongebruikelijke geldtransacties.......

Gebrek aan kennis of gewoon geen 'zin'
'Nieuwsmedia en nieuwsberichten zullen voortaan ook als bron gelden bij de controle op zogenoemde ongebruikelijke geldtransacties.' Dat berichtte de krant gisteren. Er zou zelfs een wetsvoorstel klaar liggen – dat al door president Bouterse naar De Nationale Assemblee (het parlement) zou zijn gestuurd, 'waarin media worden toegevoegd als mogelijke bron van informatie'. Het gaat dus niet om een wetsvoorstel, maar om een wetsaanpassing. De schrijver van het artikel heeft niet de moeite genomen, mogelijk bij gebrek aan kennis of gewoon bij gebrek aan 'zin', om even te vermelden om welke wet het in dezen gaat. Mogelijk gaat het hier om de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65). Het zal niet de eerste keer zijn dat die wet – mogelijk – wordt aangepast.


De krant berichtte verder, dat het volgens Bouterse noodzakelijk is de wetgeving aan te passen ‘om het mechanisme van informatie-uitwisseling te verbeteren'. Het gaat dan om het uitwisselen van informatie met buitenlandse meldpunten. Het eigen Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) wordt zo beter voorzien. Het MOT heeft nu de beschikking over eigen registers, aldus de Ware Tijd. Ook met een dergelijke tekst weet de schrijver lezers in het ongewisse te laten. Immers, wat moet de rol precies worden van de media? Wat in vredesnaam kan een instantie als het MOT aan informatie uit nieuwsberichten ventileren, die zinvol is voor haar jacht op ongebruikelijke ofwel verdachte geldtransacties?

'De registers en gegevens van overheids- en financiële instellingen worden aangesproken bij het onderzoeken van verdachte overboekingen. De informatie uit de media zal worden verwerkt en doorgespeeld aan de Centrale Bank van Suriname en het Controle Instituut Kansspelen.'

Volledig wazig en onvolledig artikel
'De informatie uit de media (…)'..... weer is de schrijver van het volstrekt wazige en warrige artikel te onduidelijk, te onvolledig. De man of vrouw laat de lezers met vragen achter, terwijl je van een journalist mag verwachten, dat die over een issue zo volledig mogelijk bericht en ook zelf de nodige research doet.
De Ware Tijd verzuimt duidelijk te maken welk soort informatie in media als bron kan gaan dienen bij controle op verdachte geldtransacties. Ook is niet duidelijk of het alleen gaat om nieuwsberichten in kranten en op nieuwswebsites of ook om nieuwsberichten in nieuwsprogramma’s op radio en televisie...

Liever lui dan moe
Al met al een bijzonder slecht en onvolledig, en ook curieus, artikel dat veel vragen oproept. Maar, die vragen hadden in het artikel al door de schrijver beantwoord moeten zijn.
Om welke media gaat het?
Hoe staan media hier tegenover?
Om wat voor soort berichten gaat het?
Worden media een soort verkapte hulp-opsporingsinstantie.....?
Wat is de mening van de SVJ (Surinaamse Vereniging van Journalisten) hierover? Heeft de SVJ überhaupt wel een mening?

Opgemerkt dient te worden dat het de Ware Tijd is, die als enige krant/nieuwswebsite aandacht heeft besteed aan het gebruiken van media bij de opsporing van verdachte geldtransacties.


Lijkt allemaal wat onzinnig en ook ongeloofwaardig en zelfs te zot om ook maar waar te zijn, om media te gebruiken als bron voor het opsporen van verdachte geldtransacties.....

De schrijver van het artikel in de Ware Tijd heeft verzuimd om achter meer informatie aan te gaan, maar ja, dat is natuurlijk niet ongebruikelijk bij het lokale journaille.....men is liever lui dan moe...