vrijdag 6 december 2019

Kleinschalige goudzoekers Colombia maken nu deel uit van traceerbare wereldwijde supply chain

Zo'n 500 goudzoekers, 'barequeros', in El Chocó kunnen hun werkmethoden verbeteren


Een groep internationale organisaties, geleid door het Better Gold Initiative (BGI) in Zwitserland, heeft hun verantwoorde mijnbouwinitiatief uitgebreid tot honderden ambachtelijke goudzoekers in El Chocó, Colombia, die nu deel uitmaken van een volledig traceerbare en verantwoordelijke internationale supply chain. 

Ongeveer 500 lokale goudzoekers of 'barequeros' hebben geprofiteerd van het initiatief, met als doel hun werkmethoden te verbeteren in een van de armste regio's van het Zuid-Amerikaanse land, nog steeds getroffen door interne conflicten.

Het programma elimineert ook kinderarbeid en zorgt voor goede milieupraktijken.

Anders dan BGI, een publiek partnerschap tussen de Swiss Better Gold Association (SBGA) en het Zwitserse Staatssecretariaat voor Economische Zaken (SECO), omvat het programma belangrijke actoren in de goudsector, zoals de Colombiaanse internationale goudhandel Anexpo, de Colombiaanse organisatie Atabaque, edelmetalen raffinaderij Valcambi en luxe horloge en sieraden Maison Chopard.Het proces begint met ambachtelijke goudzoekers die onderworpen zijn aan strikte due diligence voordat ze hun goud aan Anexpo kunnen verkopen. Het metaal wordt vervolgens verzonden naar Zwitserland, waar Valcambi het verfijnt en Chopard het gebruikt bij het maken van zijn luxe producten.

Het systeem zorgt ervoor dat de barequeros niet alleen een concurrerende prijs van 70 cent per gram ontvangen om opnieuw te investeren in het verbeteren van hun leef- en werkomstandigheden, vertelde een woordvoerder van Valcambi aan Mining.com. Het stelt hen ook in staat om de exacte bestemming van hun goud te kennen.

In El Chocó, de op een na grootste goudproducerende regio van Colombia, is ambachtelijke goudwinning een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de bevolking van overwegend Afro-Colombianen. De barequeros, waarvan 46% vrouwen zijn, gebruiken lokale traditionele alluviale winningstechnieken met handapparatuur zoals sluizen en panning. Er wordt geen kwik toegepast om de biodiversiteit van de regio te beschermen, een van de meest unieke ter wereld.

Om legaal te worden geregistreerd, moeten ambachtelijke goudzoekers een speciale vergunning verkrijgen waarmee ze handmatig 420 gram edelmetaal per jaar kunnen produceren en verkopen.

'Ambachtelijke voorouderlijke alluviale goudzoekers in El Chocó hebben geen toegang tot effectieve mechanismen en middelen om hun werkomstandigheden te verbeteren, waardoor barrières ontstaan ​​voor hun vermogen om te voldoen aan formele en internationale marktvereisten', zegt Nils Krauer, regionaal adviseur van BGI.

(Suriname Mirror/Mining.com)

Braziliaan sterft aan spinnenbeet; ‘te macho’ was om naar dokter te gaan

Twee Brazilianen (39, 48) dood door spinnenbeet nadat ze niet snel medische hulp zochten


Twee Brazilianen zijn gestorven aan een spinnenbeet, nadat ze niet snel genoeg medische hulp hadden gezocht. Ana Paula Topan (39) ging na vier dagen naar het ziekenhuis. omdat ze toen pas last kreeg. De 48-jarige Luciano Marchioro had wél klachten, maar was domweg te eigenwijs om aan de bel te trekken. Zijn familie waarschuwt nu: 'Wees niet te macho, ga naar de dokter.' 

Ook de familie van Ana Paula waarschuwt mensen ‘overal ter wereld’ die ook maar een vermoeden hebben van een spinnenbeet om meteen naar de eerste hulp te gaan. 'Probeer een foto te maken van wat je heeft gebeten, zodat het juiste antigif direct kan worden toegediend', zeggen haar familieleden in Braziliaanse media.

De 39-jarige vrouw stierf begin vorige maand in Campinas, in het zuidoosten van Brazilië. Pas vier dagen nadat ze door de giftige vioolspin (Loxosceles reclusa ) werd gebeten, zocht ze medische hulp, omdat ze eerder nog geen alarmerende symptomen had. Eenmaal in het ziekenhuis stierf ze in extreme pijn, omdat de medicatie die ze kreeg niet werkte. Het ziekenhuis zegt, dat niet duidelijk was welk antigif de vrouw moest krijgen, omdat ze niet wist door wat ze was gebeten. Later bleek dat het om de vioolspin ging.

Ook Luciano Marchioro werd door vermoedelijk zo’n zelfde exemplaar gebeten, honderden kilometer verderop in Pato Branco. Hij kreeg wel snel klachten, maar meldde zich pas bij het ziekenhuis toen hij drie dagen niet kon plassen en zijn been ernstig was opgezwollen. Hij werd direct op de intensive care opgenomen, maar overleed korte tijd later. 'Hij dacht dat hij geen hulp nodig had', zegt Luciano’s zoon Rodrigo (22).

Zijn vader werd gebeten in bed door het achtpotige dier. 'Hij haatte het om naar de dokter te gaan en weigerde om de wond te laten controleren.' Luciano's moeder (74): 'Hij probeerde het uit te zitten als een stoere vent, door macho te zijn, maar het pakte zo verkeerd uit. Ik wil anderen waarschuwen, spoor je geliefden aan om naar de eerste hulp te gaan, laat je niet afpoeieren met macho excuses.'

(Suriname Mirror/Noticias ao Minuto/The Daily Mail/AD)

Branden in Braziliaanse Amazone wèl gerelateerd aan ontbossing

'Als ontbossing van Amazone blijft toenemen, halen we de klimaatdoelen niet'

Een brand langs de weg naar Jacunda National Forest, in de buurt van Porto Velho in de regio Vila Nova Samuel, die deel uitmaakt van het Amazonegebied van Brazilië (Bron foto: AP/Eraldo Peres) 


In augustus teisterden natuurbranden het Amazoneregenwoud in Brazilië. Die branden waren niet ‘normaal’, zoals de Braziliaanse overheid destijds beweerde, schrijven onderzoekers. Het aantal branden in de Amazone ligt hoger dan in voorgaande jaren en de grote toename van ontbossing lijkt de oorzaak. Filmpjes en foto’s van de brandende Amazone gingen afgelopen zomer wereldwijd rond in de media en op sociale media. Internationaal werden zorgen geuit. ‘De longen van de wereld staan in brand’, kopten diverse sites en kranten

De Braziliaanse regering ging hier echter tegenin. Elk jaar branden er delen van de Amazone en deze branden waren niet heftiger dan normaal. Sterker nog, werd geruststellend verteld, het aantal branden was ‘minder dan het historische gemiddelde’. 

Het klopt dat er elk jaar branden zijn in het Amazoneregenwoud, vooral in het droge seizoen dat eind augustus begint. Compleet natuurlijke branden, bijvoorbeeld door blikseminslag, zijn echter zeldzaam in het natte Amazonewoud. Wel gebruiken boeren brand als middel om hun landbouwgrond klaar te maken voor de kweek van nieuwe gewassen. Verder worden er bomen gekapt om ruimte te maken voor gewassen of veeteelt. De gekapte bomen en andere begroeiing worden opgeruimd door ze te verbranden. Branden zijn dus ‘normaal’, maar afgelopen zomer waren het er volgens een internationale groep wetenschappers wel bovengemiddeld veel.

(Bron foto: Money Works Magazine)
Uit hun onderzoek blijkt, dat er drie keer meer branden waren dan in augustus 2018. Het aantal was zelfs het hoogst sinds 2010. Ze zien bovendien sterk bewijs dat er een verband is met de toename van ontbossing.

Voor hun analyse keken de onderzoekers naar data van het Braziliaanse DETER-b-systeem. Dit systeem berekent de hoeveelheid ontbossing in vierkante kilometers aan de hand van beelden van NASA-satellieten. Daaruit bleek dat er in juli 2019 bijna vier keer meer oppervlak ontbost was dan gemiddeld in de drie jaren daarvoor. Verder was het in andere jaren met veel branden, bijvoorbeeld 2007 en 2010, veel droger dan afgelopen augustus. Daardoor sloegen branden van boeren sneller over op andere gebieden. Bovendien woedden de vuren dit jaar in natte gebieden van de Amazone. Dat lijkt alleen mogelijk als daar branden zijn aangestoken in verband met ontbossing.

'Daardoor vermoedden we in augustus al dat de grote aantallen branden door ontbossing kwamen’, zegt Pieter Zuidema van Wageningen University & Research, die niet bij het onderzoek betrokken was. ‘Het is goed dat die vermoedens nu met metingen bevestigd zijn.’ Volgens Zuidema geeft de toename van de branden in het Amazonegebied reden tot zorg. ‘Het zorgt voor extra CO2-uitstoot. En als de ontbossing van de Amazone blijft toenemen, halen we de klimaatdoelen niet. Verder betekent verlies van bos ook verlies aan biodiversiteit in het Amazoneregenwoud. Tenslotte houdt bebossing het water beter vast en zorgt ze voor verdamping, waardoor regen ontstaat.’

Minder bos betekent daardoor minder regen, meer droogte en uiteindelijk meer branden.

De toename van ontbossing en branden is ook een stap terug, vertelt Zuidema. ‘In 2005 heeft Brazilië goede maatregelen genomen waardoor de ontbossing in het Amazonegebied snel afnam.’ Met satellietenbeelden wordt sindsdien van bovenaf gekeken waar ontbossing plaatsvindt. Vanaf de grond is lokaal controle ingesteld, met strenge maatregelen als er te veel regenwoud gekapt wordt. Ook kregen gedeeltes van het woud een beschermde status. ‘Sinds kort bespaart de huidige Braziliaanse regering op controles op de grond en de status van beschermde bossen staat ter discussie’, zegt Zuidema.

Daardoor lijkt de regering de ontbossing te legitimeren, met meer branden als gevolg. Zowel voor de economie en het milieu zou het verstandig zijn om de maatregelen uit 2005 weer in te voeren, zegt een van de onderzoekers.

(Suriname Mirror/NewScientist

Gajadien (VHP): 'Kwaadwilligen hebben nep-emailwisseling in elkaar gezet om te proberen mij in kwaad daglicht te zetten'

'Het beste is officiële media te volgen en niet in de val te lopen van mensen die kwade bedoelingen hebben en verwarring willen stichten'


Assembleelid tevens ondervoorzitter van de VHP, Asiskumar Gajadien, vindt het erg, dat om politiek te willen scoren, mensen ertoe overgaan om zelfs rassensentimenten te bespelen.

Er circuleert op social media - via de aan de NDP gelieerde. onrust stokende,  pagina Fáya Pepré Nieuws - een nep-briefwisseling tussen hem en zijn partijgenoot Riad Nurmohamed. Via het e-mailadres van De Nationale Assemblee zouden de twee volksvertegenwoordigers zich racistisch en denigrerend hebben uitgelaten over Abaas Miguel die teruggekeerd is naar ABOP.

Gajadien zegt vrijdagavond 6 december 2019 op Starnieuws, dat hij aanvankelijk niet wilde reageren op deze nep-email, maar aangezien deze verder wordt verspreid en mensen er politieke munt uit willen slaan, moet hij toch van zich laten horen.'Ik gebruik mijn DNA-emailadres niet om met derden te mailen, maar mijn persoonlijke email. Kwaadwilligen hebben een nep-emailwisseling in elkaar gezet om te proberen mij in een kwaad daglicht te zetten', zegt de politicus.

'Er is wel een heel slecht voorbeeld genomen. Ik ben een van de hoofdverantwoordelijken binnen de partij om nieuwe groepen aan te trekken. Ik ga met nagenoeg alle missies van de partij mee naar het binnenland en de verre districten. Hoe kan ik dan zo negatief praten over mensen die ik zelf help binnenhalen voor de partij?', vraagt Gajadien zich af.

Hij merkt op dat naarmate de verkiezingen naderen het publiek nog meer te maken zal krijgen met nep- nieuws. 'Het beste is om officiële media te volgen en niet in de val te lopen van mensen die kwade bedoelingen hebben en verwarring willen stichten', zegt Gajadien.

SPA reageert op vonnissen Krijgsraad in 8 decemberstrafproces

SPA adviseert president Bouterse dat hij terugtreedt en dat voorzieningen worden getroffen voor zijn vervanging


'Met de recente veroordeling van de verantwoordelijken van de 8 decembermoorden van 1982 op 29 november 2019, is een mijlpaal bereikt in het rechtsproces dat bijkans 12 jaar heeft geduurd. Het rechtssysteem in Suriname heeft in deze gezegevierd, alsook de rechtstaat en de democratie als pijlers en indicatoren van onze soevereiniteit en volksvolwassenheid. De 8 december moorden hebben met de binnenlandse oorlog en daarmee samenhangende negatieve politiek- maatschappelijke ontwikkelingen van de jaren ’80 in de geschiedenis van Suriname voor grote erupties en verstoring van het maatschappelijk evenwicht gezorgd.

Politiek, moreel- ethisch en emotioneel zijn de gevolgen en impact van de 8 decembermoorden op het maatschappelijk leven ingrijpend en langdurig geweest. Verdeeldheid van niet alleen de natie maar zelfs in gezinnen en instituten is een van de bijproducten hiervan geweest. De 'zwarte bladzijden' in onze geschiedenis zullen herschreven moeten worden als baken in zee om onze soevereiniteit, waardigheid en zelfstandigheid als land, hoog te houden en deze te blijven waarborgen. Onze geschiedenis moet herschreven worden. Duidelijk is dat het volk haar geschiedenis moet kennen. Immers, een volk dat haar geschiedenis niet kent of bewust negeert is gedoemd te mislukken in haar groei en ontwikkeling. Recht en Waarheid maken vrij. Het gaat om het inhoudelijke van het proces en niets anders.

Voor de Surinaamse Partij van de Arbeid gaat het niet om personen, maar de principes die het kader moeten zijn van ons samenleven de afspraken en de naleving daarvan in het kader van rechtsstatelijkheid, democratie en mensenrechten. De politieke reacties van de NDP en haar voorzitter, die toevallig de zittende president is met een veroordeling, betreuren wij als de SPA. Het wekt een indruk van een cultuur van straffeloosheid en 'Neks no Fout'. Dit gedrag moet met klem worden afgewezen. Wij van de SPA bekijken de zaak niet emotioneel, maar vanuit het inhoudelijke en het oogpunt van de aansprakelijkheid waarbij het belang voor de natie en de verwerking door en van de belanghebbenden centraal staat.

De NDP heeft van de oorsprong af er een politieke zaak van gemaakt vanwege de machtsbelangen en voordelen die er voor de partij en de persoon van haar voorzitter aan vastzitten. 

Gebruikmakend van deze gelegenheid spreken wij onze afkeuring uit over de verklaring van de minister van Buitenlandse Zaken uit. De moorden van 8 december zijn een flagrante schending van mensenrechten welke verdragsrechtelijk beschouwd kan worden als een internationale aangelegenheid. Suriname is geen eiland in de wereld en het ongepast dat het ministerie van buitenlandse zaken (de staat) afvallig is naar zichzelf door aan de wereld te zeggen dat de zaak c.q. de uitspraak in de 8 decembermoorden een politieke aangelegenheid is. Het is niet gepast in de gedachte van de trias politiek maar zeker ook niet in de gedachte dat de staat 1 is en ondeelbaar.

Ook vanuit het oogpunt van verzet tegen de rechtsgang en het structureel verstek van de dader en zijn politieke aanhang is heel wat op te merken. De SPA vindt het zeer opmerkelijk dat niet direct na de uitspraak en veroordeling de volksvertegenwoordiging bijeen gekomen is om de staatsrechtelijke situatie te bespreken en na te gaan wat er staatsrechtelijk moet gebeuren met betrekking tot de positie van de president. Voor wat de SPA betreft dient de president de verantwoordelijkheid te nemen en te bedanken en indien niet dat dan de formele afzettingsprocedure ingang gezet moet worden.

Het niet berusten in de uitspraak zal geen rust brengen voor de veroordeelde. Bovendien door verzet aan te tekenen geeft de veroordeelde president nu aan dat hij de instigator van het vervolgproces is, hetgeen tot nu toe niet het geval was. Het positieve aspect bij het verzet is dat daarmede de veroordeelde zich onderwerpt aan het rechtssysteem. Het nadeel is zoals eerder gezegd dat hij zichzelf, de nabestaanden en de Natie nog langer in dit proces houdt waardoor het inzetten van het pad van Natievorming wordt bemoeilijkt.Voor de natie en vooral voor alle betrokkenen is nu rust en verwerking nodig.

De SPA roept de president van de republiek Suriname op, in het bijzonder de persoon van de heer Bouterse, om indachtig zijn inaugurele speech in de DNA-, waar hij stelde dat een ieder onder wet en recht valt-, te handelen dit in het belang van de natie. Maar, meer nog de rechtstaat te respecteren en de gevoelens van de nabestaanden. Om zo de veerkracht van de Surinaamse natie en democratie aan de wereld te tonen. De natie heeft rust nodig en eenwording.

Het advies van de SPA aan de president is dat hij terugtreedt en dat er voorzieningen worden getroffen voor zijn vervanging. En, in geval van berusting hij erkent dat de rechtszaak ten einde is gelopen, alsook dat hij zijn excuses aan de nabestaanden uitspreekt, opdat een proces van verzoening en vergeving kan beginnen na het belijden van de zonde. Hoe lang dat proces zal duren weet alleen de almachtige. 

Wij wensen van deze plaats uit alle betrokken partijen in het bijzonder de familie van de slachtoffer kracht toe te wensen in de verdere verwerking van alle traumatische fysieke en psychische aspecten rond de 8 decembermoorden en het strafrechtelijk proces spelen of hebben gespeeld. Recht en waarheid maken vrij.

De Surinaamse Partij Van De arbeid

De Voorzitter - mr. drs. G.H.G. Castelen Mpm'

President Bouterse decoreert artiesten Oscar Harris, Louis Windzak, Rick Hilversum en Erwin Bouterse

Evergreen artiesten geridderd tot Officier in de Ere Orde van de Palm

(Bron foto: NII)


Het Nationaal Informatie Instituut (NII) bericht, dat president Desi Bouterse vrijdag 6 december 2019 in het presidentieel paleis een viertal bekende 'Evergreen artiesten' gedecoreerd. Oscar Harris, Louis Windzak, Rick Hilversum en Erwin Bouterse werden geridderd tot Officier in de Ere Orde van de Palm. 

Jules Fullington en Alfons Wielingen, die eerder waren gedecoreerd, kregen de versierselen horende bij de onderscheiding Ere Orde van de Gele Ster opgespeld door Bouterse.De artiesten ontvingen de decoratie vanwege hun staat van dienst. Het staatshoofd sprak van zoveel muziektalent bij elkaar. De artiesten hebben tijdens hun optredens activiteiten en evenementen tot iets onvergetelijks gemaakt. Lokaal en internationaal hebben ze hun sporen verdiend en het Suriname-gevoel helpen uitdragen.

De president noemt het gepast om deze artiesten in eigen land zo vaak als het kan de nodige waardering te geven. Hij riep de 'Evergreeners' op door te gaan met het maken van muziek en jonge musici verder te begeleiden. Ook moeten ze een rolmodel blijven voor de samenleving.

Harris, Windzak en Hilversum zijn zeer verrast en verheugd met deze erkenning die zij hebben gehad voor de muziek die zij jarenlang gemaakt hebben. Harris zegt in de jaren ’60 in Suriname te zijn begonnen met zijn muziek met andere bekende artiesten. Hij heeft heel veel songs gemaakt. De meeste successen boekte hij met de nummers die hij zelf geschreven heeft, zoals 'Try A Little Love' en 'A Soldiers Prayer'.

VSB en RaVakSur verontwaardigd over inhoud persbericht ministerie van Volksgezondheid

VSB en RaVakSur door ministerie niet betrokken bij besprekingen over nieuwe wetten


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) schrijven vrijdag 6 december 2019 in een persbericht met grote verbazing kennis genomen te hebben van een verklaring van het ministerie van Volksgezondheid, zo schrijft de Ware Tijd. 

In die verklaring is aangegeven, dat er twee conceptwetten, namelijk de Raamwet Gezondheidszorg en Wet Financiering Persoonlijke Gezondheidszorg, zijn ontwikkeld om de tekortkomingen van de wet nationale basiszorgverzekering op te vangen en wel na diverse sessies met verschillende belanghebbenden om zodoende te komen tot een zo groot mogelijk draagvlak voor de conceptwetten.

De VSB en RaVakSur geven met klem en veront- waardiging aan, dat zij niet zijn geconsulteerd als vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in Suriname.

Tijdens de Global Social Protection Week van de International Labour Organization (ILO) in Genève van 25 - 28 november werdnog eens bevestigd, dat werkgevers en werknemers vanaf het begin van de ontwikkeling van sociale protectie systemen, inclusief gezondheidszorg, betrokken moeten worden.

De VSB en RaVakSur hebben tijdens de ontwikkeling en ondertekening van het Tweede Decent Work Country Programme van Suriname juist weer gevraagd om de reeds jaren beloofde grondige evaluatie van de sociale wetten van 2014. De organisaties zijn dan ook zeer verbaasd en ontstemd over het feit, dat organisaties en personen, met wiens contributies het sociale protectie systeem gefinancierd moet worden, op geen enkel moment betrokken zijn geworden bij besprekingen over nieuwe wetten, die zijn ontwikkeld op basis van de tekortkomingen in de Wet Nationale Basiszorgverzekeing.

De VSB en RaVakSur schrijven, dat de regering gevraagd wordt deze wetten en de gemaakte evaluatie van de Wet Nationale Basiszorgverzekering naar hun op te sturen ter bestudering en bespreking met hun respectievelijke leden.

De organisaties doen tot slot een dringend beroep op de regering om het pad van sociale dialoog en tripartisme niet te verlaten.

International Commission of Jurists (ICJ) roept op de rechtsstaat te respecteren

ICJ reageert op vonnissen Krijgsraad in 8 decemberstrafproces


De International Commission of Jurists (ICJ) heeft in onderstaande vandaag, vrijdag 6 december 2019, uitgegeven verklaring opgeroepen om de rechtsstaat te respecteren en het juridisch proces zijn gang te laten gaan. Dit overeenkomstig internationale normen voor een eerlijk proces, zonder verdere vertragingen, bedreigingen of andere vormen van uitvoerende inmenging.


Oud-voetbalinternational Iwan 'Pietje' Fränkel (78) overleden

In Nederland is oud-international Rinio Doest (67) overleden


Oud-international Iwan 'Pietje' Fränkel is vandaag, vrijdag 6 december 2019, overleden op 78-jarige leeftijd. Vorige week overleed op 67-jarige leeftijd in Nederland de oud-international Rinio Doest.

Fränkel behoorde tot de absolute voetbaltop van de jaren '60 en 70. Zowel nationaal als internationaal heeft hij zijn sporen verdiend. De naam 'Pietje' kreeg hij van Waldi Brammerloo toen hij in Moengo voetbalde. Hij voetbalde ook voor de nationale selectie.

Ook heeft Pietje Fränkel met alle Transvaal grootheden gevoetbald zoals Brammerloo, Schal, Bundel, Barron en anderen. In 1990 slaagde Pietje als trainer erin Transvaal naar de kampioenstitel te leiden, nadat de ploeg een moeilijk jaar achter de rug had onder andere vanwege het onderduiken van 8 spelers in Nederland.

Doest was eerst een vertrouwde rechtsback en later centrale verdediger. Hij voetbalde samen met Wiene Schal, Wensley Bundel, Humbert Gesser, Bert Katt, Emile Barron, Siegfried Grootfaam en anderen. Doest werd met Transvaal Caribisch kampioen in 1973.

Hij is maandag in besloten kring gecremeerd in Rotterdam, Nederland.

Zowel Rinio Doest als Pietje Fränkel waren zeer gedisciplineerde voetballers die ook in het dagelijks leven als mens lieten blijken over hoge morele normen en waarden te beschikken.

De vereniging Vrienden van Transvaal condoleert alle nabestaanden, vrienden, kennissen en heel Suriname.

Bondsvergadering Korps Brandweer Suriname ontspoort: politie lost waarschuwingsschoten

John Seedorf, voorzitter bond, zou door leden zijn gegijzeld in vergaderruimte

Leden niet akkoord met verdagen vergadering door Seedorf


De politie heeft vrijdag 6 december 2019 een aantal schoten gelost bij de hoofdkazerne van het Korps Brandweer Suriname, nadat een uit de hand gelopen bondsvergadering was afgesloten. John Seedorf, voorzitter van de brandweerbond, zou door leden zijn gegijzeld in de vergaderruimte. De aanleiding hiervoor was dat hij de vergadering had verdaagd naar een nader te bepalen datum. Dit werd niet geaccepteerd door de leden, aldus de Ware Tijd.

'Wij hebben hem beleefd gevraagd om de meeting niet te verlaten. Wij zijn zodanig gaan staan dat Seedorf die al omringd was door zijn eigen mensen niet weg kon lopen en er stonden ook mannen bij de gesloten deuren', zegt 'een ingewijde'.

De leden van de bond waren ontstemd over de aanwezigheid van de politie. Die heeft met veel machtsvertoon ervoor gezorgd dat de voorzitter de kazerne kon verlaten.


'Toen Seedorf bij zijn auto was en omringd door de leden, heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. Dat was echt niet nodig, want niemand heeft hem aangevallen', zegt een brandweerman. Daarna zijn er weer schoten gelost bij de poort. 'Misschien wilden sommige mensen de poort dichthouden, waardoor Seedorf niet weg kon rijden', zegt hij.

De algemene vergadering was aangevraagd door leden. Zij raakten verhit toen bleek dat onderwerpen waarover ze wilden praten niet op de agenda stonden. Er werd een gegeven moment gevraagd voor een punt van orde om duidelijkheid hierover te vragen, maar dat werd genegeerd door Seedorf.

'Hij is verplicht om ons aan het woord te laten, want de voorzitter is verantwoordelijk schuldig aan de algemene ledenvergadering, die het hoogste orgaan is', zegt de brandweerman.

Minister Parmessar vraag aandacht autoriteiten en luchtvrachtvervoerders voor export fruit, groente naar EU

(Bron foto's: LVV)
LVV doet beroep op exporteurs fytosanitaire exportregels stipt na te leven


Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft gisteren in een spoedbijeenkomst met relevante autoriteiten dringende aandacht gevraagd voor de recente ontwikkelingen met betrekking tot de export van groente en fruit naar de Europese Unie, Nederland, zo meldt het ministerie vandaag, vrijdag 6 november 2019.

Het ministerie heeft vanaf dat de hernieuwde regels voor de export naar de EU in september 2019 zijn ingegaan, met man en macht gewerkt om alle stakeholders van deze hernieuwde regels op de hoogte te stellen en ook van de volledig nieuwe regels geldende vanaf 14 december 2019.

LVV heeft niets aan het toeval overgelaten en alles in het werk gesteld, zodat zowel het ministerie alsook de exporteurs voorbereid zijn om probleemloos te kunnen exporteren. Succes bleef niet uit; het aantal aangehouden ladingen als gevolg van interceptie door de EU vanwege schadelijke organismen werd minder en de export verliep zonder noemenswaardige problemen. De vinger wordt nog altijd aan de pols gehouden en waar nodig werden regels bijgesteld op basis van praktijkervaringen. Ook vond constant overleg plaats met de actoren in de exportketen.

Gisteren vond naar aanleiding van de recente ontwikkelingen weer een spoedoverleg plaats tussen het ministerie van LVV en relevante actoren. Aanwezig waren de Chief Executive Operations van de SLM Radjesh Radjkoemar en Jeff Jodhabier namens Suriname Aircargo, de countrymanager van Air France/KLM in Suriname Martijn ten Broecke en van de Douane Narain Ramnarain, Patricia Herfst-Macintosh en Waldi Hughes.

Het ministerie werd vertegenwoordigd door de minister Rabin Parmessar, Sadhana Jankie en Imana Power.

Het doel van het overleg was om extra aandacht te vragen van de autoriteiten over de wijze van afhandeling van zendingen met betrekking tot het exporteren van groenten en fruit naar de EU en in het bijzonder naar Nederland.

De bewindsman heeft het verzoek gedaan aan de autoriteiten om hun medewerking te verlenen door strikt de regels na te leven en geen enkele uitzondering hierop te plegen, zodat de positie van Suriname niet in gevaar komt. De verschillende aanwezigen hebben wederzijds voorstellen gedaan om nauwlettend en secuurder te werk te gaan.

Het ministerie doet een beroep op de gemeenschap, en in het bijzonder op de exporteurs van groente en fruit, de fytosanitaire exportregels stipt na te willen leven. Er zal zonder aanzien des persoon hard worden opgetreden tegen overtreders.

Fundashon Wega di Number Kòrsou: 'Met alleen cashbetalingen gaan we dertig jaar terug in de tijd'

Maduro & Curiel’s Bank (MCB) beëindigt bankrelatie met 'rifero’s'


Als nummerkantoren geen gebruik meer kunnen maken van een bankrekening, dan treft de maatregel direct Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK). 'Met alleen cashbetalingen gaan we dertig jaar terug in de tijd', zegt directeur Javier Samson vandaag, vrijdag 6 december 2019, in het Antilliaans Dagblad

De Maduro & Curiel’s Bank (MCB) heeft aangekondigd in het kader van ‘de-risking’ de bankrelatie te beëindigen met de rifero’s, zoals de nummerkantoren in de volksmond worden genoemd. Of de andere banken op het eiland eenzelfde beleid voeren is op dit moment niet duidelijk.

Maar, FWNK-directeur Samson houdt daar wel rekening mee, juist omdat dit gebeurt onder druk van de correspondentbanken in het buitenland waar de lokale banken een relatie mee hebben.

De stichting heeft namens de overheid onder andere de taak om de dagelijkse trekking van Wega di Number te organiseren, het waarborgfonds te beheren en te garanderen dat vergunninghouders voldoen aan de bestaande regel- en wetgeving. De nummerkantoren verkopen de loten en dragen het geld af aan FWNK.

Samson: 'Als de rifero’s geen bankrekening hebben dan wordt het betalingsverkeer met ons moeilijker en moeten we maatregelen nemen om afdrachten in contant geld te organiseren.'

‘Robbie’ dos Santos in beroep tegen verlenging voorlopige hechtenis - Curaçao

Dos Santos zou twee miljoen zou hebben geboden voor moord op Wiels


De advocaat van Robertico ‘Robbie’ dos Santos, zal ‘zeker weten’ beroep aantekenen tegen de beslissing van de rechter-commissaris (RC) om de verdachte in de zaak van de opdracht tot de moord van politicus Helmin Wiels langer in voorlopige hechtenis te houden. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 6 december 2019.

Tegenover Papiamentstalige media noemt de advocaat, Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, ook de naam van de RC: dat rechter-commissaris Christiaan van mening is dat het materiaal van het Openbaar Ministerie (OM) tegen Dos Santos voldoende gewichtig is om hem achter de tralies te houden.

Christiaan zou vooral interesse hebben getoond in en vragen hebben gesteld over de relatie tussen Dos Santos en de in deze zaak reeds veroordeelde en in Nederland opgesloten Burney ‘Nini’ Fonseca - onder andere op het gebied van sponsoring van voetbalactiviteiten - en Sulvaran beklaagt zich erover dat ze nauwelijks aandacht zou hebben besteed aan de juridisch-technische argumenten die de verdediging heeft ingebracht.

In hoger beroep - wat binnen drie dagen moet zijn ingesteld - beslist niet één RC, maar beslissen drie Hofrechters op het verzoek tot schorsing van de gevangenhouding van Dos Santos. Het beroepschrift zou meteen de volgende dag nog, donderdag 5 december, worden ingediend. Of dit het geval was, kon niet bevestigd krijgen.

Tijdens de voorgeleiding zou volgens andere media die Sulvaran aanhalen, door het OM zijn gesteld, dat loterijbaas Robbie dos Santos twee miljoen zou hebben geboden voor de moord op Pueblo Soberano-leider Wiels, die in mei 2013 werd doodgeschoten. Het OM wil dit bevestigen noch ontkennen.

Pertjajah Luhur (PL) houdt dankdienst ter ere van 21e verjaardag partij

Somohardjo: 'Ik bereid me nu voor om over te dragen aan degenen die na mij komen'

'Het is nu tijd dat de jongeren zich klaarmaken om over te nemen'


Dankbaarheid is het gevoel dat overheerst bij 21 jaar Pertjajah Luhur (PL). Dankbaarheid, omdat de partij het zoveel jaren heeft overleefd, ondanks alle tegenslagen, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 6 december 2019.

Leden en sympathisanten kwamen gisteravond bij elkaar om een dankdienst de houden ter ere van de verjaardag van de partij. Als een van de hoogtepunten in de afgelopen 21 jaar ziet partijleider Paul Somohardjo de periode waarin de partij het voorzitterschap van De Nationale Assemblee mocht invullen. Hij heeft gedurende vijf jaar leiding gegeven aan het parlement, een van de vele momenten waarvoor hij zeer dankbaar is.

'Ik bereid me nu voor om over te dragen aan degenen die na mij komen. Volgend jaar ben ik 77 als God het wil en dat zal mijn laatste verkiezing zijn', zegt Somohardjo.

Hij zal de PL nog wel helpen begeleiden, zodanig dat de partij met of zonder hem zal blijven voortbestaan. Hij vindt, dat het nu tijd is dat de jongeren zich klaarmaken om over te nemen. 'Willen of niet, eens zullen ze moeten overnemen. Ook al bemoeien ze niet met de politiek, uiteindelijk zal de politiek wel met hen bemoeien.' Ook Somohardjo is door dat proces gegaan. Toen was het Jopie Pengel die hem ontdekte.

Hij wil bij deze daarom alle jongeren interesseren om zich bij de partij aan te sluiten. 'Je gaat niet direct minister worden, natuurlijk. Loop mee met ons en leer het vak, doe ervaring op', zegt hij.

Aan degenen die zeggen dat politiek vies is geeft hij mee, dat politiek op zich niet vies is. 'Het zijn de mensen die politiek voeren, die bepalen hoe zij daar invulling aan geven en op welke wijze zij politiek willen voeren. Daarom doe ik een beroep op de jongeren om niet naar anderen te luisteren, kijk naar wat je gevoel je zegt, jij weet dat beter dan wie dan ook. Als je zegt dat politiek vies is, dan moet je dat goed schoonmaken. Uiteindelijk moet een land politiek hebben, anders heb je een dictatoriale staat. Als je in een democratische staat wil leven, zal je met de politiek moeten bemoeien. In een democratische staat is het de stem van het volk.'

De PL bestaat vandaag precies 21 jaar, maar zal haar verjaardagsfeest morgen houden. Tijdens deze grote feestbijeenkomst zullen alle aspirant Assemblee-kandidaten aan het publiek worden gepresenteerd.

Automobilist (43) dodelijk verongelukt op Afobakaweg

Slachtoffer rijdt frontaal tegen tegemoetkomende vrachtwagen

(Bron foto: Fayah Shule-Facebook)

Bij een zware aanrijding met een truck op de Afobakaweg is gistermiddag rond kwart  voor zes een dode gevallen. De redactie van Waterkant.net schrijft vandaag, vrijdag 6 december 2019, dat het gaat om een 43-jarige man, die een Vitz bestuurde. 

Het vermoeden bestaat, dat de bestuurder van de personenauto, die vanuit Afobaka naar de stad reed, de controle over het stuur verloor. De auto, die met een behoorlijke snelheid in de regen reed, kwam op de andere weghelft terecht en zou tegen een tegemoetkomende truck zijn aangekomen.

Bij de botsing zou de truck de personenauto bijna 15 meter het bos ingeduwd hebben, waarna deze tegen een boom geplet is. Volgens een ooggetuige waren er menselijke resten te zien na de botsing. De Surinaamse brandweer heeft het stoffelijk overschot uit het voertuig gehaald.

Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname zegt, dat een een arm en delen van ingewanden inderdaad vast zaten aan de overzijde van de trekker...

Romeo Hoost: 'Goed dat Bouterse is veroordeeld'

'Krijgsraad heeft bewezen dat de rechtsstaat Suriname nog steeds staat'


Op 8 en 9 december 1982 werden 15 vooraanstaande Surinamers vermoord onder het bewind van Desi Bouterse. Niet vanwege een specifieke politieke opvatting, maar om wie zij waren: weigeraars van dictatuur. Zondag 8 december is de herdenking in de Amstelkerk in Amsterdam, zo bericht de gemeente Amsterdam. 

Romeo Hoost, voorzitter Comité Herdenking Slachtoffers Suriname, over de veroordeling van president Desi Bouterse tot 20 jaar gevangenisstraf: 'Hiermee heeft de Krijgsraad bewezen dat de rechtsstaat Suriname nog steeds staat. Wat we wel erg vinden is, dat bepaalde instituties bewijzen dat ze goed werken, maar dat de uitvoerende macht in de persoon van de moordenaar Bouterse er alles aan doet om Suriname naar de buitenwereld tot een ‘failed state’ te maken door de uitspraak van de Krijgsraad niet te respecteren.' Hij ziet het als een politieke uitspraak en zal een politieke reactie geven.'

Romeo Hoost is blij met de uitspraak: 'Het voelt of er na 37 jaar eindelijk een blok van je schouders is gevallen. Maar, we zijn er nog niet. Bouterse zegt de ene keer, dat hij wel en de andere keer dat hij niet in hoger beroep gaat. In Suriname wordt er nu meer over gesproken. Maar, er is een grote groep jongeren die vindt dat Bouterse charisma heeft en die zijn hem na zijn bezoek aan China gaan afhalen van het vliegveld. Maar, zij kennen de geschiedenis niet.'Herdenking 
De jaarlijkse herdenking is op zondag 8 december.
17.00 uur - Bloemlegging bij monument Mozes en Aaronkerk
16.30 uur: verzamelen stadhuis, ingang metro Waterlooplein.
16.45 uur: start loop naar Mozes & Aaronkerk Waterlooplein, voor de bloemlegging bij het 8 Decembermonument.
Aansluitend fakkeloptocht naar de Amstelkerk.

18.00 uur - Programma Amstelkerk, Amstelveld 10, 1017 JD Amsterdam

Sprekers o.a. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, Gerard Spong, advocaat, Theo Para, publicist en Rudy Lion Sjin Tjoe, journalist.

Meer informatie Comité Herdenking Slachtoffers Suriname.
Telefoon: 06 38 33 12 97.
www.decembermoorden.com

Telesur en het Nederlandse bedrijf Webhelp werken al maanden samen

'Ik kan met zekerheid zeggen dat aantal werknemers van 450 naar 750 stijgt'


Starnieuws bericht vandaag, rijdag 6 december 2019, dat al sinds februari van dit jaar Telesur en het Nederlandse bedrijf Webhelp een samenwerking hebben. Webhelp is meer dan een ‘call centre.’ Het is marktleider op het gebied van Business Process Outsourcing (BPO) and Customer Experience. Webhelp is in staat om bepaalde actviteiten van bedrijven die met klanten te maken hebben, volledig over te nemen. 

Directeuren Mike Antonius van Telesur en Frank Meijer van Webhelp hielden gisteren een persconferentie om meer bekendheid te geven aan de ‘joint venture’. Het gaat om een 50/50 partnerschap, benadrukte Antonius. Anders dan bij Telenamic, een samentrekking van Telesur en Unamic, is hier geen sprake van een namencombinatie. 'Webhelp is al een merk, een naam die internationaal al gevestigd is. Het gaat hierbij om een internationale clientèle, het is handig om in dat opzicht niet met een andere naam te komen. Ik snap het sentiment, ik zit er niet voor het sentiment, maar voor de business.'

Antonius geeft aan dat de samenwerking met Unamic twee jaar geleden is geëindigd. Er is geen ruchtbaarheid aan gegeven, onder andere om de rust te bewaren. Telesur heeft met verschillende partners gewerkt om de dienst in stand te houden. Webhelp is wel eerder actief in Suriname geweest en was partner bij het klantencontactcentrum van Kersten. Toen was Webhelp nog niet zo groot, het was zelfs kleiner dan Telenamic.

Alle werknemers van Telenamic werken nu bij Webhelp, meer dan 400 personen.

Webhelp is in 2000 opgericht en was enkel bedoeld om telefonisch klantenservice te bieden. Nu is het een bedrijf dat aan de hand van data en andere technologieën ‘customer experience’ steeds verder ontwikkelt. Het zit in verschillende branches, van reisbureaus tot de gezondheidszorg. Webhelp heeft 50.000 mensen in dienst, heeft 160 locaties in meer dan 20 landen, zit in 35 sectoren en verzorgt de dienst in 30 talen. Het bedrijf met als slogan ‘Think Human', groeit erg hard.

Meijer voorziet ook groei in Suriname. 'Ik kan met zekerheid zeggen dat volgend jaar het aantal werknemers van 450 naar 750 zal toenemen. Ik kijk nu al uit naar meer ruimte, ik heb gebouwen nodig. Er is veel werk en er komt nog meer. 

Voor Telesur is het allemaal goed nieuws, constateert Antonius. Telesur zorgt op de eerste plaats voor de connectie met de wereld. Het breedband netwerk maakt mogelijk dat Webhelp nog meer diensten gaat kunnen bieden. En met de komst van 5G, dat op 25 november is geïntroduceerd, wordt de samenwerking alleen maar beter, aldus Antonius.

Thuiszorgverleners van Dani Care Wonen en Zorg wachten al maanden op geld

'Wie om betaling vraagt, wordt met ontslag gestuurd'


Enkele personen die thuiszorgwerkzaamheden voor Dani Care Wonen en Zorg hebben verricht wachten al maanden op betaling. In sommige gevallen is er zelfs een achterstand van vier maanden. 

'Wie om betaling vraagt, wordt met ontslag gestuurd', zegt een ex-medewerkster vandaag. vrijdag 6 december 2019, in de Ware Tijd. Zij stelt dat de directie doet voorkomen alsof ze failliet is verklaard.

Directrice D.L. beantwoordt geen telefoontjes van ex-medewerkers. Dezelfde ervaring heeft de Ware Tijd die van een weerwoord wil. De vrouw zou het tot een gewoonte hebben gemaakt om haar werknemers laat uit te betalen, als ze dat al doet. Soms hadden de thuiszorgkrachten tegen de tiende van de nieuwe maand nog niet ontvangen.

Enkele zorgverleners zijn het wachten moe. Zij hebben het werk opgezegd, maar de directrice weigert hen te betalen voor verrichte werkzaamheden. 'Ik ben boos, ik heb mijn geld niet ontvangen en zit al een maand zonder werk. Hoe moet ik verder? Ik ben niet de enige die door haar betaald moet worden', klaagt een ex-medewerkster.

NDP-ondervoorzitter Misiekaba: 'Amnestiewet moet toegepast worden' - Amnestie lijkt zegen, heilig, voor hopende NDP

'Er moet conform Amnestiewet gehandeld worden, anders is sprake van constitutionele anarchie'


NDP-ondervoorzitter, minister André Misiekaba (Sociale Zaken & Volkshuisvesting), zegt vandaag, vrijdag 6 fecember 2019, op Starnieuws, dat hij geen duimbreed wijkt van zijn opvatting, dat de Amnestiewet toegepast moet worden. De wet van 1989, die afgekondigd is in 1992, is in 2012 gewijzigd. 

'Het is de taak van de uitvoerende macht om erop toe te zien dat de wet - die volgens de Grondwet voorgeschreven procedure tot stand is gekomen - uitgevoerd wordt. Er moet conform de Amnestiewet gehandeld worden, anders is er sprake van constitutionele anarchie in Suriname. Niemand is daar gebaat bij', beweert Misiekaba.

Hij was waarnemend fractieleider van de Mega Combinatie toen de wet in april 2012 gewijzigd werd. In 2012, tijdens het 8 decemberstrafproces, is de periode die genoemd is in de bestaande Amnestiewet, verruimd. Toen is de gehele periode van politiek geweld meegenomen. Bij de verruiming zijn ook andere groepen die buiten de Amnestiewet vielen, meegenomen.

'Wij waren van mening dat de wet van toen onder president Venetiaan, niet van rechtvaardigheid getuigde', legt Misiekaba uit. Hij benadrukt, dat de wet volgens de regels tot stand is gekomen, door de wetgevende en uitvoerende macht. Het is volgens de politicus onjuist om de wet 'omstreden' of 'controversieel' te noemen. De werking van de wet, die op correcte wijze tot stand is gekomen, kan nooit omstreden zijn.'

Toen de wet afgekondigd werd op 5 april 2012, is de behandeling van het 8 decemberproces terecht vier jaar gestaakt door de Krijgsraad, stelt Misiekaba. De rechtbank heeft gevraagd aan het Openbaar Ministerie om de rechtsvraag beantwoord te krijgen of er sprake is van inmenging in een lopende strafzaak. Toen bestond het Constitutioneel Hof er niet. Misiekaba vindt dat er na vier jaar plotseling een foefje is uitgehaald op basis van artikel 137 van de Grondwet. Voor zover de rechter in een concreet aan hem voorgelegd geval toepassing van een bepaling van een wet strijdig oordeelt met een of meer der in Hoofdstuk V genoemde grondrechten, verklaart hij die toepassing voor dat geval ongeoorloofd. Misiekaba merkt op dat de grondrechten in hoofdstuk 5 om de artikelen 8 tot en met 23 gaat.

'Welk grondrecht is geschonden? In elk geval is de rechter niet bevoegd om de wetten te toetsen. Dezelfde wet is wel gewoon toegepast in 1992. Mensen hebben amnestie gekregen in alle stadia waarin een zaak zich bevond, zelfs veroordeelden kregen amnestie. De behandeling van het strafproces moest worden stopgezet. De Krijgsraad heeft de hele Amnestiewet terzijde gezet in 2016. De rechter is op de stoel van De Nationale Assemblee gaan zitten.'

Op basis van artikel 3 van de Amnestiewet moest het strafproces worden stopgezet. De politicus wijst erop, dat toen de coalitie-fractie een standpunt heeft ingenomen dat de wet op de juiste wijze tot stand is gekomen en rechtsgeldig is. Toen de strafeis kwam en nu de uitspraak van 20 jaar cel voor Desi Bouterse, is de opvatting van de NDP niet veranderd, benadrukt Misiekaba enkele malen. 'Wij zijn van oordeel en ervan overtuigd dat de Amnestiewet uitgevoerd moet worden. Er moet conform de Amnestiewet gehandeld worden.'

De NDP'er merkt verder op, dat na de toepassing van de Amnestiewet, ook waarheidsvinding moet komen. De waarheid komt niet naar boven in een eng strafrechtproces. Suriname moet de kans krijgen om zaken te onderzoeken, zodat er nooit meer een herhaling kan plaatsvinden. 'Amnestie is een pakket, waarbij een diep en breed onderzoek komt naar waarheidsvinding dat als fundament dient voor verzoening en vrede.'

Ruim 3.000 militairen en agenten moeten koffieboerderijen in El Salvador beschermen tegen diefstal

Veiligheidsdienst gaat ook zo'n 50.000 koffiearbeiders beschermen tegen afpersing


Autoriteiten van El Salvador hebben de inzet aangekondigd van meer dan 3.000 troepen om koffieboerderijen te beschermen tegen diefstal - een raadselachtige zet, gezien het feit dat diefstal van gewassen niet wordt beschouwd als een van de belangrijkste bedreigingen voor de koffie-industrie van het land. 

Minister van Justitie en Openbare Veiligheid Rogelio Rivas kondigde in november het Plan Nacional Café 2019-2020 aan, waarin wordt opgeroepen tot de inzet van 1.600 politie en 1.700 soldaten om diefstal en smokkel van rauwe koffiebonen te bestrijden, meldde La Prensa Gráfica.

Ambtenaren zeggen dat de veiligheidsdienst ook ongeveer 50.000 koffiearbeiders - inclusief eigenaren en boeren - zal beschermen tegen afpersing en andere bedreigingen, meldde Seguridad 360.


Sinds president Nayib Bukele aantrad in juni, heeft hij verschillende hardline-beleidsmaatregelen genomen om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Zijn Territoriale Controleplan van $ 31 miljoen bracht 2.500 officieren en 3.000 soldaten in San Salvador en andere steden naar het grondgebied terug dat door bendes in 17 gemeenten was bezet.


Vijf jaar geleden was koffiediefstal een stijgende zorg, die boeren in 2014 zo'n $ 400.000 kostte, meldde La Prensa Gráfica.

Gewapende bendes overvallen 's nachts boerderijen en vallen vrachtwagens aan die bonen vervoeren. Ongeveer drie procent van de totale productie van dat seizoen werd gestolen, volgens schattingen van de Coffee Growers Association. Orestes Ortez, de toenmalige minister van Landbouw van het land, erkende het probleem destijds en stuurde de politie om koffieboerderijen te beschermen en kopers van de gestolen bonen te traceren.

Maar, recent zijn er gewoon geen significante meldingen geweest van koffiediefstal, waardoor vragen rijzen waarom deze massale implementatie überhaupt nodig was. Het is in wezen verrassend, dat meer dan 3.000 troepen moeten worden ingezet om koffieplantages te beschermen, terwijl Bukele in juni slechts 5.550 mannen inzet om territorium terug te winnen van georganiseerde misdaadbendes, een veel urgenter probleem.

(Bron foto: independentcoffee)
De misplaatste beslissing om troepen in te zetten om koffie te beschermen lijkt een voortzetting van Bukele's 'mano duro'-beleid - een benadering die hem steun oplevert.

Uit een enquête van Prensa Gráfica in augustus bleek, dat een groot percentage Salvadoranen zich veilig voelt op plaatsen die ze vaak bezoeken, zoals hun buurten en supermarkten, meldde AS / COA. Verder, volgens dezelfde peiling, heeft twee-derde van de burgers ook een positief beeld van de politie. De stap van de regering Bukele om troepen bij koffieboerderijen in te zetten, zal niet veel effect hebben op grotere zorgen voor koffieboeren, waaronder een groot productiviteitsverlies als gevolg van klimaatverandering en bladroestzwammen, evenals enorme schulden.

De bonenprijzen zijn onlangs ook hard geraakt en bereikten hun laagste maandelijkse gemiddelde in ongeveer 13 jaar in april 2019, volgens de International Coffee Organisation.

Het criminele probleem dat op koffieboerderijen aanhoudt, is afpersing, ook op de loonlijst: bendes dwingen boeren om no-show banen voor hun leden te creëren. Maar, de aanwezigheid van extra wetshandhavers zal waarschijnlijk niet helpen, omdat afpersing de vooraanstaande criminele economie van El Salvador is.

(Suriname Mirror/InSight Crime/Twitter)

Arbeidsinspectie gaat meer controles uitvoeren in bedrijven en werkplaatsen

(Bron foto: NII)
De veiligheid binnen de bedrijven laat veel te wensen over - Er is veel mis


Het proces van transformatie ter modernisering van de Arbeidsinspectie begint geleidelijk aan te resulteren in meer controles in bedrijven en in werkplaatsen. Opgevallen is, dat vooral bedrijven die verafgelegen zijn van het toezicht van de Arbeidsinspectie structureel arbeidswetgeving overtreden, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII) donderdag 5 december 2019. 

Het is zo treurig gesteld in bepaalde gevallen, dat niet eens aan simpele administratieve verplichtingen wordt voldaan, zoals het op na houden van een arbeidslijst, arbeidsregister, vakantieregister en ongevallenregister die wettelijk verplicht zijn. Het ministerie benadrukt, dat het niet kunnen aantonen van deze documenten een overtreding oplevert. Dat geldt ook voor het ontbreken van documenten waaruit zou moeten blijken, dat het personeel vakantietoelage heeft ontvangen en verzekerd is tegen bedrijfsongevallen.

Uit de administratie van het bedrijf moet ook blijken of tenminste het minimumloon wordt uitbetaald en of de aangegane arbeidsovereenkomsten niet in strijd zijn met de arbeidswetgeving. Voor overwerk is een overwerkvergunning vereist en voor het in dienst hebben van vreemdelingen is over het algemeen een werkvergunning vereist. Ook hieraan zondigt men zich.


Uit de controle blijkt, dat bepaalde werkgevers paspoorten van werknemers in beslag nemen, dan wel zogenaamd in bewaring nemen, ondanks dat ze daartoe niet gerechtigd zijn.

De veiligheid binnen de bedrijven laat veel te wensen over. In het bedrijf moeten zichtbaar zijn aangebracht de veiligheidsregels die gelden, maar uit de controle blijkt het tegendeel. Na zo vaak voorlichting hierover te hebben gegeven heeft het ministerie nu het punt bereikt om op te treden.

Een andere opvallende overtreding bij de controle is dat het wel eens voorkomt dat in een bedrijf geen toezichthoudend functionaris aanwezig is. Dat is een persoon die wettelijk verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de naleving van de arbeidsregels in het bedrijf en het toezicht daarop. Deze persoon moet voor de Arbeidsinspectie te allen tijde aanspreekbaar zijn. Als deze persoon niet aanwezig is, dan is er sprake van een overtreding van de arbeidswetgeving. Bedrijfseigenaren en directieleden mogen daarom fysiek een bedrijf niet verlaten zonder een gelijkwaardig verantwoordelijke persoon in de plaats te stellen.

De leidinggevende die de arbeidsinspecteurs te woord zal staan moet zich kunnen uiten in het Nederlands of Surinaams of in het Engels. Uit de controle blijkt, dat in bepaalde gevallen het niet mogelijk is om met de leidinggevende functionaris in deze talen te communiceren. Voor een vlotte communicatie bij de controle is het raadzaam om een functionaris aan te wijzen die een van deze  talen machtig is.

Ook is gebleken dat soms arbeidsinspecteurs gehinderd worden in de uitvoering van hun werkzaamheden. De inspecteurs zijn volgens de wet bevoegd om tijdens de controle in een bedrijf te allen tijde foto’s te maken en beelden te schieten als bewijs. Ze mogen hiertoe niet gehinderd worden door de werkgever en/of werknemer. Dit levert een ernstige overtreding op.

De overtreders die de afgelopen weken op de bon zijn gezet zullen zich moeten verantwoorden bij de rechter als ze niet binnen enkele weken hun boetes betalen.

Het ministerie doet een beroep op alle werkgevers om zich te houden aan de arbeidswetgeving ter voorkoming dat proces-verbaal tegen ze zal worden opgemaakt. Ook wordt hen gevraagd om te checken of hun administratie met betrekking tot arbeid in orde is. Zo dienen de wettelijk verplichte documenten te allen tijde op de werkplek aanwezig te zijn, want het ministerie zal geen genoegen nemen met mondelinge uitleg hieromtrent.

Het ministerie zal evenmin clementie betrachten als zou blijken dat de verplichte documenten elders buiten het bedrijf in bewaring zijn. In dat geval gaat het ministerie ervan uit dat niet voldaan is aan de wettelijke verplichtingen.

Nu ook met iDeal betalen voor aanvragen E-Visum en E-Toeristenkaart

Verkoop toeristenkaarten op J.A. Pengelluchthaven, te Saint Laurent en  Canawaima-veer stopt na 31 december


Het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft donderdag 5 december 2019, bekendgemaakt, dat het sinds kort ook mogelijk is om bij het aanvragen van een E-Visum en E-Toeristenkaart voor Suriname, te betalen met iDEAL naast de reeds aanwezige opties. iDEAL is dé Nederlandse standaard voor het verrichten van internetbetalingen. 

Het ministerie heeft ook bekendgemaakt dat ter verbetering van de gebruikerservaring, aanpassingen zijn doorgevoerd bij de aanvraagprocedure van elk visumtype. Dit door het inkorten van het visum- en toeristenkaartformulier alsook de gevraagde documenten.

De verkoop van de toeristenkaarten op de Johan Adolf Pengelluchthaven, te Saint Laurent du Maroni en te Canawaima, zal na 31 december 2019 definitief worden stopgezet.

'Vanaf 1 januari 2019 zullen het visum en de toeristenkaart alleen via de officiële E-Visa- en E-Toeristenkaarten website suriname.vfsevisa.com aangevraagd kunnen worden. De officiële website is te onderscheiden aan het logo van VFS Global aan de linker kant en aan de rechterkant de vlag en het wapen van de Republiek Suriname', aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Brandweer in de weer om samenleving te informeren over - risico's van - vuurwerk

(Bron foto's: NII)
Brandweer voert in vuurwerkperiode communicatie naar gemeenschap toe op


De brandweer zal gedurende de vuurwerkperiode de communicatie naar de gemeenschap toe opvoeren. Vuurwerk mag al vanaf 1 december geïmporteerd worden, terwijl de afschietperiode is vastgesteld van 27 december tot en met 1 januari. 

Ulrich Coats, voorlichter van het Korps Brandweer Suriname (KBS), zegt donderdag 5 december 2019 tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII), dat er reeds een aanvang is gemaakt met de communicatie naar de samenleving toe betreffende vuurwerkveiligheid. Er zijn scholen, organisaties en bedrijven bezocht.

De brandweer neemt zaterdag deel in Saramacca aan een trim- en wandelloop van Staatsolie en van die gelegenheid zal gebruik worden gemaakt om de burgerij van informatie te voorzien. De brandweer zal ook surveilleren in wijken, voornamelijk daar waar het risico op vuurwerkincidenten het hoogst is.

Om zoveel als mogelijk de communicatie naar de gemeenschap toe op te voeren, zal men vooral op plekken waar veel mensen bij elkaar komen zichtbaar zijn. Ook zal gebruik worden gemaakt van social media. De brandweer heeft voor wat dit betreft ook al gesproken met bekende Surinamers, zodat deze via hun geëigende kanalen hun volgers oproepen tot voorzichtigheid.

Coats benadrukt, dat het een collectieve verantwoordelijkheid is om erop toe te zien dat wettelijke bepalingen niet worden overschreven. Hij wijst erop dat volgens de wet vuurwerk aan personen van 16 jaar en ouder verkocht mag worden. Hij stelt, dat er geen kindervuurwerk bestaat.

De brandweer heeft ook relevante organisaties reeds aangeschreven om vuurwerk dat verboden is te verbannen. Hij geeft te kennen, dat vooral knallers met groene lont volgens statistieken voor de meeste vuurwerkslachtoffers zorgen. De brandweervoorlichter beveelt ook een vuurwerkbril aan en adviseert verder het gebruik van wierook bij het aansteken van vuurwerk. Hij vraagt de gemeenschap hierbij ook rekening te houden met zorginstellingen, scholen, dieren, mensen die niet tegen vuurwerk kunnen alsook de eigen veiligheid.