zondag 10 juli 2016

'Nieuwe' vishal Centrale Markt Paramaribo na ruim een jaar nog steeds niet in gebruik

Veel visverkopers verkopen hun vis dagelijks onder onhygiënische omstandigheden

Nieuwe vishal ligt er al ruim een jaar ongebruikt bij...

10-07-2016  De Surinaamse Krant


De nieuwe vishal, met eigen koelruimte, van de Centrale Markt aan de Waterkant in Paramaribo, is nog steeds niet in gebruik en dat, terwijl de hal woensdag 13 mei 2015 al technisch werd opgeleverd. Bij die oplevering zei minister Soeresh Algoe van het Landbouw, Veeteelt en Visserij, dat de manier waarop vis in Suriname over het algemeen wordt verkocht niet aan de standaarden voldoet. Binnen acht weken na de oplevering zouden metalen tafels arriveren en er moest nog een waterinstallatie worden aangelegd. Nu is bekend gemaakt door het districtscommissariaat van Paramaribo Noordoost, dat de hal in de loop van augustus geopend wordt. Het is onduidelijk waarom de dringend noodzakelijke ingebruikname van de hal zo lang op zich moet laten wachten.


Visverkopers van de Centrale Markt willen echter niet verhuizen naar de nieuwe vishal, omdat ze denken dat daar weinig klanten zullen komen. De verkopers vrezen hierdoor inkomstendaling, waardoor ze uiteindelijk verlies zullen draaien. Een van de verkopers zegt zaterdag 9 juli 2016 in de Ware Tijd bereid te zijn zijn huidige verkoopplek op eigen kosten op te knappen om te voldoen aan hygiënische standaarden.

Onfris
Een rondje over de markt toont inderdaad, dat vis nu niet bepaald op de meest hygiënische wijze aan de man en vrouw wordt gebracht. Vissen liggen uitgespreid op betonnen tafels, in de hitte van de dag, nauwelijks gekoeld. De verkopers bewerken de vis met hun blote handen, van handschoentjes is geen sprake. Een en ander straalt simpelweg een zeer onfrisse situatie uit en niet echt aantrekkelijk om daar vis te kopen.

Ricky Stutgard: 'Koop geen vis in de Centrale Markt' 
De bekende levensmiddelentechnoloog Ricky Stutgard waarschuwde op 27 oktober 2014 al via Dagblad Suriname voor de onhygiënische omstandigheden waaronder vis wordt verkocht. 'Vis moet vis volgens internationale normen op ijs bewaard worden, omdat vis ontzettend weinig bindweefsels heeft, waardoor deze snel onderhevig is aan bederf. De visverkopers proberen er echter zo goedkoop mogelijk vanaf te komen, waardoor zij geen koelcel aanschaffen om hun vis en visproducten te koelen’, aldus Stutgard in oktober 2014.

‘Mijn advies aan consumenten is dat zij de producten niet moeten kopen’, zei Stutgard. ‘Er wordt gezegd, dat het in voldoende mate verhitten van producten, de bacteriën doodt. Maar, dat is niet helemaal waar. Het gif dat de bacteriën produceren, is labiel en gaat bij het verhitten wel kapot. Maar, het gif van de micro-organismen die door de bacteriën wordt geproduceerd, gaat zelfs bij honderd graden verhitten niet kapot. Deze bacteriën kunnen tijdens de ongekoelde verkoop groeien en giftige stoffen produceren die niet kapot gaan bij de verhitting. Dit is een groot probleem.'

Minister Algoe zei na een werkbezoek aan de Centrale Markt op 12 juni vorig jaar geschrokken te zijn van de onhygiënische situatie die hij in de markt aantrof. Als het aan hem zou liggen, had de markt meteen gesloten moeten worden.

Naar aanleiding van het feit, dat de nieuwe vishal nog steeds niet in gebruik is genomen en dat de omstandigheden waaronder vis wordt verkocht op z'n zachtst gezegd onhygiënisch te noemen is, trachtte de redactie van De Surinaamse Krant al media maart een reactie te krijgen van het beheer van de Centrale Markt. Het bleek bijzonder lastig, zo niet onmogelijk, om een reactie van een verantwoordelijke te krijgen. Op e-mails werd niet gereageerd en telefoontjes bleven onbeantwoord.

Een persoon, die de Facebookpagina van de Centrale Markt en zijn naam weigerde bekend te maken, reageerde, maar zeer afhoudend en vijandig. Op 19 maart had die persoon onderstaande tekst - met foto's die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten - op die pagina geplaatst:


Maar, bij die controle kunnen vraagtekens geplaatst worden, kijkend naar de wijze waarop visverkopers vandaag de dag hun vis hebben uitgestald en bewerken.

Op vragen van de redactie van De Surinaamse Krant, in maart dit jaar, reageerde de beheerder van de Facebookpagina van de Centrale Markt als volgt:

'Deze page behoort niet de overheid of de Centrale Markt toe. Met betrekking tot de ingebruikname van de nieuwe vishal en de stand van zaken daarbij, zou ik u moeten verwijzen naar het Commissariaat Noordoost. En ten aanzien van de hygiëne en de wijze waarop er gecontroleerd wordt of zaken toegestaan wordt door het BOG zou ik u vragen de desbetreffende instantie te willen contacten. Zoals in een eerder artikel van ons aangegeven, is de dienst BOG, die een afdeling aldaar heeft, dagelijks bezig controlewerkzaamheden uit te voeren waaronder letten op de hygiëne en de andere zaken die u eerder aanhaalde die uw indruk zouden moeten bevestigen. De indruk die ik heb en dat vind ik heel jammer, dat als reporters meestal contact maken voor een artikel, meestal alleen de slechte of minder goede nieuws interessanter is om op te nemen in hun artikel.'

Maar, wat is slecht of minder goed nieuws wanneer het gaat om feitelijke informatie over het al of niet in gebruik zijn van de nieuwe vishal? Dat was immers de essentie van de vragen van De Surinaamse Krant, maar de beheerder van de pagina ging in de aanval:

'Reporters hebben een hele zware verantwoordelijkheid , macht en kracht, omdat hun bereik enorm is. U begrijpt dat bijvoorbeeld een negatief artikel over de markt niet de overheid alleen in gebreke stelt, maar de koopkracht van de vissers en ook andere marktventers doet afnemen. En als reporter is men dan soms er niet van bewust dat men eigenlijk met zo een artikel ook bezig is te spelen met het brood van de vissers en marktverkopers. Ik neem aan dat u niet zo een journalist bent en wil u graag wel bijstaan om een positief artikel te willen helpen schrijven.'

Uiteraard is de redactie niet op het 'aanbod' van de onbekende beheerder van de Facebookpagina van de markt ingegaan (hij weigerde zijn naam bekend te maken). Is er iets positiefs te melden, dan wordt daar over bericht, maar als er iets negatiefs te melden is, dan moet dat niet met de mantel der liefde worden bedekt, maar moeten verantwoordelijken in de gelegenheid worden gesteld om tekst en uitleg te geven. Maar, de verantwoordelijken hebben er het zwijgen toe gedaan en ondertussen wordt vis nog steeds onder onhygiënische omstandigheden in en rond de Centrale Markt verkocht.

Tot opening nieuwe hal is het beter een visje bij een erkende vishandelaar te kopen
Het is niet duidelijk wat gaat gebeuren als de visverkopers voet bij stuk houden en weigeren om te verhuizen naar de nieuwe grote hal. Volgens het districtscommissariaat zullen ze dan de markt moeten verlaten. Er ligt dus nu een communicatieve taak voor het commissariaat om de visverkopers de voordelen van verkoop in de nieuwe hal duidelijk te maken en dat de onfrisse wijze waarop de vis nu wordt verkocht niet meer van deze tijd is en de vis de gezondheid van kopers kan schaden.

De nabije toekomst zal uitwijzen of de nieuwe vishal werkelijk medio augustus wordt geopend. Tot die tijd kan men beter een visje kopen bij een erkende vishandelaar elders in Paramaribo, waar de vis constant gekoeld en netjes ligt uitgestald en waar men dus oog voor hygiëne en voor de klant heeft.

(Red. De Surinaamse Krant, zondag 10 juli 2016)

Gaat men zo in Suriname met haar unieke biodiversiteit om.....

Dode rode brulaap gefotografeerd en op Facebook geplaatst...

10-07-2016 De Surinaamse Krant


Het is soms schrijnend om te moeten constateren hoe in Suriname mensen met de unieke biodiversiteit van het land omgaan. Op Facebook verscheen vandaag, zondag 10 juli 2016, deze foto van een dode rode brulaap (Alouatta seniculus, babun), gemaakt ergens in Suriname (locatie wordt niet vermeld) en door een Surinaamse 8 juli op haar Facebookpagina geplaatst. Het beeld doet vermoeden, dat het dier geslacht gaat worden voor het vlees en wellicht de vacht. Ongegeneerd wordt de foto geplaatst, alsof het doden van de in Suriname beschermde rode brulapen de gewoonste zaak van de wereld is.

Maar, het eten van apenvlees kent in Suriname een lange traditie die teruggaat tot vroegste indianenstammen. In het binnenland is het zogenoemde bushmeat vaak de enige bron van dierlijke eiwitten voor de lokale bevolking, zo berichtte Gwen Pol 4 december vorig jaar op de website muchies.vice.com. Je zou het doden van de dieren door, in ieder geval inheemsen, dus niet moeten afkeuren. Maar, zijn er tegenwoordig geen alternatieven voorhanden?

Overigens - zo blijkt uit informatie op het internet -, apenvlees zou verlichting geven bij reumatische pijnen en om de geneeskracht te bewaren zou het vlees gekookt en gebakken moeten worden. Daarenboven zou het strottenhoofd van de brulaap gebruikt worden om stotteren tegen te gaan.

Een van de dieren die nog altijd wordt verkocht is de beschermde rode brulaap, zo schreef ze. Jagen op deze apen gebeurt illegaal en het vlees wordt onder de toonbank op de markt verkocht, ook op de Centrale Markt in Paramaribo.

Gwen stuitte tijdens een bezoek aan deze markt op een verkoopster van illegaal apenvlees. Ze werd in het geboortedorp van de marktvrouw uitgenodigd om te zien hoe een traditioneel apenvleesgerecht bereid wordt en kwam erachter welke rol het in de eetgewoonten van deze mensen speelt (beelden kunnen als schokkend worden ervaren):


Maar, zo hoort en moet het zijn, vrij leven in het wild:


(Red. De Surinaamse Krant/muchies.vice.com)