dinsdag 29 oktober 2019

Politie Santo Dorp houdt twee diefjes (12, 13 jaar) aan

Jongetjes stelen gouden sieraden en kopen van opbrengst twee zangvogels...


Het Korps Politie Suriname meldt dinsdag 29 oktober 2019, dat een 13-jarige en 12-jarige jongen vrijdag 25 oktober door de politie van het bureau Santo Dorp zijn aangehouden en in verzekering gesteld verdacht van diefstal uit een woning. 

De jongens braken in in de woning van een buurvrouw. Op dat moment was zij niet thuis. De jeugdige diefjes verschaften zich toegang tot de woning door twee shutters van een raam te verwijderen. Uit het huis namen zij vervolgens gouden sieraden weg.

Later op de dag werden de jongens in beeld gebracht, opgespoord en aangehouden. Bij de voorgeleiding op het politiebureau bekenden zij de inbraak te hebben gepleegd. De jongens hebben vervolgens verklaard, dat zij de buit verkocht hadden en dat zij met de opbrengst twee zangvogels gekocht hebben.

De zangvogels zijn hangende het onderzoek in beslag genomen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn deze jeugdige verdachten ingesloten in het Jeugdcellenhuis te Opa Doeli. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van de afdeling Jeugdzaken.

'Wijziging Wet op Staatsschuld misdaad tegen het volk'

'Miljarden leningen regering Bouterse/Adhin kurk waarop Suriname drijft'


Vroeger was bauxiet de kurk waarop de economie van ons land dreef en nu zijn de miljarden leningen die regering Bouterse/Adhin sluit op de internationale kapitaalmarkt, de kurk waarop Suriname drijft. Er worden links en rechts dubieuze leningen gesloten zonder te verantwoorden. Alles is in een waas van geheimzinnigheid gehuld. Deze regering bekommert zich niet over de toekomst van het land en volk. Met geen enkel woord wordt er gerept hoe de grote leningen terugbetaald moeten worden. 

Als president Bouterse ons goedgezind was, zou hij zeggen: Niet lenen, believe me, deze miljarden leningen gaan Suriname de das omdoen. Helaas, de opdracht van Bouterse aan de minister van financiën Gillmore Hoefdraad is, blijven lenen, blijven lenen, want ze hebben geld nodig om de verkiezingen te kunnen winnen. Deze regering is nog niet verzadigd van al die leningen. 

Om onbeperkt en ongestraft te kunnen lenen heeft het Assembleelid Amzad Abdoel zeer waarschijnlijk in opdracht van de president, een initiatiefvoorstel ingediend om de Wet op de Staatsschuld te wijzigen. 

Het initiatiefvoorstel van Amzad Abdoel is ronduit misdadig. Er zijn heftige discussies losgebarsten over de voorgenomen wijziging van de Wet op de Staatsschuld. Vele organisaties waaronder de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), het Bedrijfsleven (VSB), de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) en politieke partijen hebben de alarmbel ingeluid over de wijziging van de Wet op de Staatsschuld. 

Het groeiend onbehagen over de leendrift van deze regering onder leiding van Bouterse neemt met de dag toe. De hele financiële situatie in Suriname dreigt te ontsporen. Indien de wet wordt aangenomen zal de schuldenberg alleen maar hoger worden. 

Bijna eenieder is bezorgd over de wijziging van de Wet op de Staatsschuld behalve de grappenmakers van de coalitie en ‘super econoom’ Amzad Abdoel. Als de wet wordt aangepast en de regering ongestraft en onbeperkt mag lenen is dat een ernstige misdaad tegen het Surinaamse volk. De regering is misdadig bezig. 

Laten we hopen dat alle 51 Assembleeleden, vooral die van de coalitie, de wijziging van de Wet op de Staatsschuld afwijzen. Nu al bevinden wij ons in een penibele situatie met een staatsschuld van meer dan 3 miljard US$, laat staan als deze regering onbeperkt en ongestraft mag lenen. De top van de schuldenberg zal je niet meer kunnen zien. 

Idris Naipal

Federatie van Agrariërs in Suriname eist wijziging deal regering met Israëlische LR Group

FSA eist ook dat binnen overeenkomst geen staatsbedrijven worden opgezet


Dat de Staat al volledig ontwikkelde landbouwgronden - 550 hectare Landsboerderij en Dirkshoop - inclusief opstallen voorzien van de benodigde infrastructuur afstaat aan de Israëlische LR Group binnen de overeenkomst die is getekend op 18 oktober, kan er bij de Federatie van Agrariërs in Suriname (FSA) niet in, zo schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 29 oktober 2019.

Dat al 10 miljoen euro heeft betaald aan de LR Group en dat de Staat garant staat voor 59 miljoen euro, welke bij mislukking van de projectovereenkomst met LR Group geheel door de belastingbetaler zal worden betaald, is niet te verteren voor de FSA.

De federatie is er ook faliekant tegen, dat de LR Group alle benodigde vergunningen krijgt, vrijdom van alle belastingen en 25% van de brutowinst mag opstrijken.

De FSA eist in een memo aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), dat de overeenkomst met de LR Group volledig wordt omgegooid in het belang van de nationale agrarische sector. Ook eist zij, dat er binnen de getekende overeenkomst geen staatsbedrijven worden opgezet en dat de LR Group zich niet moet bezig houden met de productie.

De FSA zegt, dat zij niet wil dat de staat opdraait voor de kosten en middelen voor het opzetten van de modelbedrijven en het trainingscentrum zoals opgenomen in de overeenkomst. Zij is er fel tegen gekant, dat de benodigde middelen voor het opzetten voor de modelbedrijven en het trainingscentrum worden gehaald uit de Staatsgarantie en worden ingebracht in een Outgrowers Krediet Fonds.

'De FSA eist een gelijke behandeling met dezelfde voorzieningen voor de lokale agrarische ondernemers en doet een dringend beroep op de minister van LVV, de vicepresident, de president en alle Assembleeleden om de overeenkomst met de LR group drastisch om te buigen in het belang van de Surinaamse agrarische sector', schrijft de federatie in een persbericht.

De memo, die gisteren is overhandigd aan LVV- minister Rabin Parmessar is getekend door 13 verenigingen binnen de sector. De overeenkomst is namens de LVV-minister getekend door minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer.

Ontevreden Berg en Dalers stellen alles in het werk om plantage in bezit te krijgen

'Het is van ons en no wan suma no kan teki na pranasi Berg en Dal fu unu'


Ontevreden Berg en Dalers houden vast aan hun standpunt, dat zij de rechtmatige eigenaar zijn van de plantage en willen daarom alles in het werk stellen om deze in eigen boezem terug te krijgen. De rechter heeft tot twee keer toe in het voordeel van de tegenpartij beslist. De ontevreden nakomelingen van de oorspronkelijke bewoners van de plantage zijn niet van plan het hoofd te buigen en gaan nu andere strategieën toepassen. 

De kwestie werd gisteren belicht door Kenneth Koningverdraag, voorzitter van de stichting Berg en Dal, en Henk Herrenberg van de Collectiviteit Berg en Dalers tijdens een persconferentie, aldus vandaag, dinsdag 29 oktober 2019, de Ware Tijd.

Herrenberg is geen voorstander van rechtszaken. Volgens hem kan alleen de politiek een structurele oplossing brengen. 'Ik geloof niet in dat juridische geklets.'


Beide voorzitters willen spoedig om de tafel zitten met sleutelfiguren die voor een oplossing van dit probleem kunnen zorgen. Met name president Desi Bouterse en de huidige directeur van Kersten, Antoine Brahim, zullen gevraagd worden om zich serieus over dit vraagstuk te buigen.

Kerstens moederorganisatie, de Moravian Church Foundation in Nederland, zal volgens Herrenberg niet worden benaderd, omdat zijn organisatie van het 'koloniaal denken' wil afstappen. Hij blijft erbij dat de oorspronkelijke bewoners de grondpapieren te goeder trouw hebben afgestaan aan de toenmalige dominees. Die hebben op hun beurt de stukken aan de handelsfirma Kersten overgedragen. 'Het is van ons en no wan suma no kan teki na pranasi Berg en Dal fu unu.'

Koningverdraag vindt het oneerlijk, dat de nazaten al jaren worden weerhouden om hun plantage te bezoeken. Dat is volgens hem de reden waarom de activiteiten van Kersten in dat gebied tot nu toe geen succes hebben. 'Wanneer je een onderneming begint binnen een gebied en je wilt niet samenwerken met de nazaten, dan gaat jouw onderneming nooit succesvol zijn. Wij zitten buiten op straat en jij zit binnen. Dati no kan, wij hebben een historische band met de plaats', benadrukte Koningverdraag.

Het voornaamste streven van de twee organisaties is om ten minste de woonkern van ongeveer twintig hectare te behouden. Herrenberg: 'Ik weet niet of het een bewuste tactiek van Kersten is, maar als we niet op de plantages mogen ala den oso sa broko.' De nazaten voelen zich verplicht om nu de woningen op de plantage te gaan onderhouden en de woonkern schoon te maken.

Surinaamse koto's centraal in nieuwe tentoonstelling in Amsterdams Klederdrachtmuseum

(Bron foto: Klederdrachtmuseum)
Expositie in samenwerking met het Koto Museum in Paramaribo


Het Klederdrachtmuseum in Amsterdam focust zich van 13 december tot 1 juni 2020 op de Surinaamse koto. Dit doet het museum in samenwerking met Het Koto Museum in Paramaribo, zo blijkt uit een vandaag, dinsdag 29 oktober 2019, uitgegeven persbericht. 

'Het gaat in deze tentoonstelling niet alleen om de klederdracht of gebruiken van vroeger, maar ook om de betekenis en waarde die ze ook nu nog hebben', aldus Jolanda van den Berg, directrice van het Klederdrachtmuseum in het persbericht.

'De betekenis van koto’s en angisa’s na de slavernij reduceren tot pijnlijk cultureel erfgoed doet dit onderwerp geen recht aan. Zij werden en worden nog steeds vol trots gedragen op feesten en gedenkdagen.'

Christine van Russel - Henar, de directrice van Het Koto Museum in Paramaribo is de curator van de show. Voor de tentoonstelling is een serie portretten verzameld en verfilmd van mensen in Suriname en Nederland die verhalen en ervaringen hebben met de koto en angisa. De portretten worden naast de kotomisi’s getoond - de draagsters van de koto.

De tentoonstelling is van 13 december tot 1 juni 2020 te zien in het Klederdrachtmuseum aan de Herengracht 427 in Amsterdam.

Burgers kunnen via speciaal e-mailadres mening geven aan Assemblee over conceptwetten

'DNA heeft een traject ingezet voor een open en transparant parlement'

Bestuurskundige Boldewijn: 'Ik hoopt, dat dit eerste stap is om te gaan naar invoering van de WOB'


Via een speciaal e-mailadres, feedbackwetgeving@dna.sr, kunnen burgers nu buiten De Nationale Assemblee, DNA, hun mening en commentaar geven over conceptwetten. Melvin Bouva (NDP), waarnemend voorzitter van het parlement, zegt vandaag, dinsdag 29 oktober 2019, in de Ware Tijd, dat de opmerkingen meegenomen worden bij de behandeling van conceptwetten in DNA. Dit is volgens hem één van de manieren waarop het instituut invulling wil geven aan burgerparticipatie. 

'DNA heeft een traject ingezet voor een open en transparant parlement, waarbij er ruimte bestaat om het werk van ons te volgen.' Als voorbeelden noemt hij DNA TV en het YouTube-kanaal, waar onder meer vergaderingen te volgen zijn.

Bouva vertelt, dat het parlement wekelijks suggesties of commentaren binnenkrijgt over een bepaalde wet of personen die aandacht vragen voor wetten die nog niet zijn behandeld. Hiermee worden wetten aangescherpt.

Het speciale e-mailadres is bedoeld om de feedback te centraliseren. 'In de media treden en je mening geven is slechts voor een moment. Wil je echt functioneel bijdragen aan de totstandkoming van wetgeving, dan zal dat op de juiste manier moeten gebeuren.'

De NDP'er benadrukt dat het e-mailadres niet bedoeld is voor partijpolitieke opmerkingen, maar voor feedback die nuttig gebruikt kan worden. Hij stipt aan, dat het uiteindelijk het parlement is dat, conform zijn taak, zal beslissen over zo'n wet. De reguliere consultaties met belanghebbenden die voorafgaan aan de behandeling van een wet blijven overeind.

Bestuurskundige August Boldewijn noemt de mogelijkheid die het parlement aan burgers biedt een 'positief democratisch gebaar', maar, dit alleen is niet voldoende.

Hij dringt erop aan, dat het parlement gauw ertoe overgaat de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) in behandeling te nemen. Die wet geeft de mogelijkheid om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan op te vragen.

'Dit specifieke geval is een passieve manier van WOB, maar de WOB zelf is een meer actieve manier waarbij de mensen de informatie opvragen.'

Hoewel hij de inspraak via het e-mailadres toejuicht, plaatst Boldewijn toch een kritische kanttekening. 'Je kunt dit inderdaad introduceren, maar wat met jouw info gebeurt, weet je niet.' Hij hoopt dat de stap die het parlement heeft gemaakt de eerste is om te gaan naar invoering van de WOB wat naar zijn mening het allerbelangrijkste is.

Torarica Resort sluit zijn casino

Sluiting casino gevolg van negatieve bedrijfsresultaten


Het Torarica Resort sluit vanaf morgen zijn casino, dat vanaf de jaren '60 operationeel is geweest. De belangrijkste reden is voornamelijk de negatieve bedrijfsresultaten van het casino over de afgelopen vijf jaren, ondanks de vele investeringen die de Torarica Group in de afgelopen periode heeft gepleegd, zo laat het bedrijf vandaag, dinsdag 29 oktober 2019, weten.

Deze investeringen zijn gemoeid geweest met uitgaven van circa US$ 1 miljoen, deelt het bedrijf mee.

Medio 2019 heeft de directie in overleg met de Raad van Commissarissen besloten om tot sluiting van het casino over te gaan.

Voor het personeel is een sociaal plan opgesteld voor plaatsing binnen onder andere het Torarica Resort. De locatie van het huidige Torarica Casino zal voor andere commerciële doeleinden worden ingericht.

Al 9 jaar wordt gebouwd aan een nieuw gerechtsgebouw in Nickerie... - Pertjajah Luhur trekt aan de bel

(Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd)
'Men blijft geld stoppen in lapwerk aan bestaand kantoor dat niet meer voldoet'

'Luchthavengebouw op het Majoor Fernandes-vliegveld te Zeedijk is ook aan het wegrotten'
.

Negen jaar geleden is begonnen met de constructie van een nieuw gerechtsgebouw in Nickerie, maar de afronding is nog niet in zicht. In plaats van daarin te investeren blijft de regering volgens Hansradj Jagmohansingh, namens Pertjajah Luhur lid van de Districtsraad in Nickerie, geld stoppen in lapwerk aan het bestaande kantoor dat niet meer voldoet. 

Hij zegt vandaag, dinsdag 29 oktober 2019, in de Ware Tijd, niet te begrijpen waarom projecten die door de Nieuw Front-regering zijn opgestart ­- dus meer dan negen jaar geleden - niet zijn afgemaakt. 'Nu wordt wel zeker twee keer per jaar geld vrijgemaakt voor reparaties aan het oude, bijna vervallen gerechtsgebouw in plaats van de nieuwbouw af te ronden.'

Opeenvolgende ministers van Justitie en Politie van de regeringen-Bouterse hebben in de afgelopen negen jaar bij bezoeken aan Nickerie beloofd dat het werk snel zou worden afgerond. De laatste in de rij was Stuart Getrouw. Bij zijn werkbezoek eerder dit jaar had hij verteld, dat het gerechtsgebouw zijn aandacht heeft en dat hij de afronding zou bespreken met zijn collega van Openbare Werken, Transport en Communicatie. 'We leven nu maanden verder, maar merken nog niet dat er gewerkt wordt aan de oplevering.'

Coördinator Yamesh Angoelal van het ministerie in Nickerie zegt, dat in opdracht van minister Vijay Chotkan er al opnamen zijn gedaan. 'Het wachten is nu op de financiering van de projecten, waarna wij tot uitvoering kunnen overgaan', aldus Angoelal.

Een ander project waarbij de regering het volgens Jagmohansingh laat afweten is de aanpak van het luchthavengebouw op het Majoor Fernandes-vliegveld te Zeedijk. 'Het houtwerk is aangetast door houtluizen en het gebouw staat weg te rotten door achterstallig onderhoud. Beseft men niet dat er op deze manier veel geld van de staat verloren gaat?'

Het districtsraadslid zegt dat de de afronding van de werken veel meer zal kosten dan was begroot.

Den Blauwvinger: Surinaamse ratjetoe-herhaal-tv bron van ergernis

COLUMN: 'The Love Station' toont geen liefde voor de kijker

Vooral 'veel kijkplezier' en 'maak je klaar'...


Het is droevig gesteld met de technische- en inhoudelijke kwaliteit van de Surinaamse tv-zenders. Enige professionaliteit en ter zake deskundigheid lijken te ontbreken bij directies. Erger, zij hebben geen oor en oog voor de kijker. Dat blijkt dagelijks en vooral bij die ene zender, die zender die zich ook nog eens 'The Love Station' durft te noemen, een zender geregeerd door één familie, van directie tot presentatie: ABC..., een zender die bij de minste of geringste onweersbui urenlang uit de ether wordt gedonderd en gebliksemd, als enige zender...

Die zender ontbeert werkelijk enig 'love' gevoel voor de kijker. Iedere dag een aaneenschakeling van technisch falen en redactionele onnozelheid. Het is niet voor het eerst, dat ondergetekende aandacht besteed aan de vele onnozelheden bij die omroep. Maar, er verandert niets. Neen, de technische- en presentatie-onvolkomenheden lijken toe te nemen. Hieronder enkele voorbeelden van ABC's zogenaamde 'love' voor de kijker.

Geluid
Constant moet je als kijker het geluidsvolume bijstellen. Dat volume verschilt van programma na programma, luid, zacht, luid, zacht en zelfs geen geluid. Reclames zijn vaak luider dan programma's ervoor en er na. ABC laat de kijker minuten lang naar bijvoorbeeld CNN kijken zonder geluid, alvorens een medewerker bij ABC wakker wordt.... Het ontbreekt de zender kennelijk aan deskundigheid en/ of de juiste apparatuur om het geluidsvolume op èèn niveau te houden tijdens de uitzendtijd.

Herhalingen
De zender lijkt er ook een gewoonte van te maken om afleveringen van wekelijkse series na een week gewoon weer uit te zenden, te herhalen dus. Als kijker verwacht je toch een nieuwe vervolg aflevering. Heel irritant. 'The Love Station' lijkt meer op 'The Dummy Station'. (Opmerkelijk: Het lachebekje onder de presentatrices bood zondagavond 3 november bij de aankondiging van de serie '24' excuses aan voor het uitzenden de vorige week van een al uitgezonden aflevering! Zou de directie deze Den Blauwvinger hebben gelezen? Het was voor het eerst, dat ABC TV excuses aanbiedt voor het uitzenden van een eerder al uitgezonden programma.)
ABC is ook een ster in het constant herhalen van dezelfde popconcerten. Hoe vaak is de kijker al geconfronteerd met het tot vervelends toe uitzenden van concerten van onder andere Michael Jackson en zelfs van The Police! Zò treurig, armoedig. Ook veel speelfilms worden vaak meerdere keren uitgezonden. ABC is dè zender van de herhaling, de zender van de armoede.

Inconsequent 
Terwijl in programma's als Switch, de Weekkrant of Magazine4 de 147e gezonde lifestyle activiteit – een ongezonde hype waaraan organisaties en personen geld verdienen – wordt aangekondigd, word je als kijker getrakteerd, gebombardeerd, op en door de ene reclame na de andere van met name MacDonald's en KFC.... Denkt de ABC-directie wel na, of gaat geld voor alles.... inconsequent, onnadenkend, neen, gewoon onbegrijpelijk, dom.

Alles moet wijken voor internationaal voetbal
Programma's, zelfs midden in een nieuwsuitzending, worden zonder pardon abrupt afgebroken door onbeholpen ABC-personeel, om plaats te maken voor.... voetbal. Voetbal lijkt heilig. ABC, alsook andere zenders, zenden live wedstrijden uit in de Nederlandse-, Engelse-, Spaanse-, Duitse- en Franse competitie, voorzien van Nederlands-, Engels- en Portugees commentaar. Soms wordt een wedstrijd tegelijkertijd door vier zenders uitgezonden.... Binnen de Surinaamse omroepen is men dan ook niet bekend met zendercoördinatie.

Engels, waarom?
Bij ABC vindt de directie het interessant om eigen programma's, tv-series of films in een speciale thema-week, aan te laten kondigen in de Engelse taal. En dan geschiedt die aankondiging door een man met een gemaakte 'zwoele', donkere stem in gemaakt nep Engels. Waarom? Waarom in het Engels? ABC is toch een Surinaamse zender? Kunt u zich voorstellen dat in Nederland, of in welk ander land dan ook, programma's in een vreemde taal worden aangekondigd, nee toch!?...

'Veel kijkplezier' en 'maak je klaar'...
Nieuwsprogramma's als ABC's Magazine4 rammelen, door hosselende presentatoren waarvan een niet schijnt te weten wat belangenverstrengeling is. Zodra die persoon presenteert zijn vaak items over thaiboksen en bodybuilding te zien. Tja, de presentator is zelf actief betrokken bij die 'sporten'. Dat kan en dat mag van de onnadenkende directie.
De programma's worden te familiair gepresenteerd.
Een andere presentator vindt zichzelf iedere maandag, met een grijns van oor tot oor en waterige oogjes, belangrijker dan zijn gast(en). Daarnaast heeft hij zo zijn eigen 'grote geesten' en vriendjes en vriendinnetjes om als gast uit te nodigen voor een gezellig, kinderlijk lacherig familiair babbeltje waar geen kijker op zit te wachten. Een volwassen presentator, die lijkt te vergeten dat er toch mensen zijn die naar het programma, een nieuwsprogramma, kijken! En, komt een gast aan tafel niet opdagen, dan heeft de redactie niets achter de hand, geen item, niets. Nog geen 10 minuten duurt dan het programma.
Amateurisme en gemakzucht ten top. In Suriname zijn zogenoemde journalisten, redacteuren, nu eenmaal liever lui dan moe. Dat blijkt iedere dag weer.

Tot slot kan een presentatrice niet onvermeld blijven. Een presentatrice die programma's glimlachend aankondigt (alle aankondigingen zijn overigens eerder opgenomen. En wijzigingen en dergelijke in de presentatie zijn niet mogelijk..!). Deze irritante presentatrice vindt bijna alle programma's die ze aankondigt lekkertjes, dat de kijker 'veel kijkplezier hier op vier' heeft, dat de kijker moet genieten (?) van nieuwsprogramma's als het NOS Journaal, dat de kijker zich 'klaar' maakt' (?) en ook nog eens vindt dat iedereen lief moet zijn voor elkaar..... en zichzelf kennelijk ook nog eens leuk vindt. Leuk? Neen, dom irritant.

Laten we het dan nog maar niet hebben over de vele keren dat uitzendingen haperen, vastlopen, geen verbinding met een satelliet hebben en dat het soms minuten kan duren voordat een medewerker wakker wordt....

Lange weg naar volwassenheid
ABC TV heeft nog steeds een lange weg te gaan om enig niveau van volwassenheid en professionalisme te bereiken met respect en oog voor de kijker...., te investeren in techniek en fulltime redacteuren en niet om hosselende medewerk(st)ers te plezieren en vooral zichzelf, stompzinnig, leuk en interessant te vinden.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
29 oktober 2019
Paramaribo – Suriname

Ministerie van LVV beëindigt inspectie visvaartuigen voor verlenging vergunningen 2020

(Bron foto: NII)
'Aangekondigde ordening visserijsector brengt de vissers in beweging'


De afdeling Monitoring & Inspectie van het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft de inspectie van vis- en vaartuigen voor de verlenging van de vergunningen voor het jaar 2020 afgesloten. 

Van 22 tot en met 25 oktober 2019 werden inspectiewerkzaamheden verricht in de districten Saramacca en Nickerie, voor de groep vaartuigen op de lijst van de Binnenwaterenvisserij. Hiervan maakt het ministerie van LVV gisteren melding, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, dinsdag 29 oktober 2019.

Van de 148 boothouders die opgeroepen zijn voor de inspectie in genoemde districten hebben 134 hun vis – en vaartuig aangeboden voor de inspectie. Volgens Parveen Amritpersad, waarnemend hoofd van de afdeling Monitoring & Inspectie van het onderdirectoraat Visserij, is de opkomst goed te noemen.

'De aangekondigde ordening van de visserijsector brengt de vissers in beweging en hierdoor worden de vissers bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid', aldus Amritpersad.

In tegenstelling tot voorgaande inspecties verloopt deze heel anders. De vissersvaartuigen worden per visserijcategorie compleet met vistuig verwacht voor de inspecties. Met de vergunninghouders zijn afspraken gemaakt wanneer ze ter inspectie moet langslopen. Deze afspraken zijn zowel schriftelijk als telefonisch doorgespeeld aan de belanghebbende. Deze werkwijze van inspecteren is in nauw overleg met de verschillende vissersorganisaties voorbereid.

LVV-minister Rabin Parmessar geeft aan, dat hij goed op weg is naar de waarborging van een duurzame visserijsector. Het beleid van het ministerie is erop gericht, om een optimale en duurzame exploitatie te hebben van de Surinaamse visrijkdommen.

Op programma staat per 1 november voor de afdeling Monitoring & Inspectie het laten inspecteren van de groep vaartuigen behorende tot de categorie Surinaamse kustvaartuigen (SK).

Man voor moord op ex-partner Monaliza Mijnard tot 25 jaar cel veroordeeld

Man wurgde zijn ex-vrouw en stak haar vervolgens in brand...


R.G. is gisteren door de rechter veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, voor de moord op zijn ex-partner Monaliza Mijnard op 8 oktober vorig jaar. De Officier van Justitie had 30 jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 29 oktober 2019.

De rechter stelde, dat de man bekend had dat hij zijn ex-vrouw had gewurgd en het lichaam verbrand en achtte het feit wettig en overtuigend bewezen.

G. vertelde, dat hij met Mijnard op een afgelegen plek had afgesproken. Ze kwam op haar bromfiets aan. Hij wurgde haar van achteren, nam benzine uit haar bromfiets en stak haar lichaam in brand. Vervolgens deed hij aanwijzingen en bracht hij de politie naar de plek des onheils. Daar trof de politie nog delen van het verkoolde lichaam van Mijnard aan.

Eerder had de man spijt betuigd aan zijn familie, de familie van Mijnard en zijn zoon. De verdachte vroeg om vergiffenis en zei dat hij het niet zo bedoeld had. Volgens hem leeft hij in trauma en weet hij ook niet hoe hij overging tot het feit.

De Officier van Justitie had aangevoerd, dat G. uitlatingen had gedaan en aan had gegeven, dat hij Mijnard zou vermoorden als ze de relatie zou beëindigen. De openbare aanklager merkte op, dat de verdachte niet alleen het slachtoffer vermoord had, maar dat hij ook haar lichaam verbrandde. Haar familieleden hebben geen laatste afscheid kunnen nemen van het slachtoffer.

Premier Evelyn Wever-Croes van Aruba: 'Aruba weer op het pad van duurzame overheidsfinanciën'

'Kabinet zit nog geen twee jaar, maar resultaten van harde werk zijn al te zien'


'Kabinet-Wever-Croes zit nog geen twee jaar, maar de resultaten van het harde werk zijn al te zien.' Zo begint de jubelende verklaring van minister-president Evelyn Wever-Croes, naar aanleiding van het bezoek van het College Aruba financieel toezicht (CAft) eind vorige week, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 29 oktober 2019.

'In 2014, vijf jaar geleden, was het tekort 450 miljoen florin, oftewel 9,3 procent van het bbp. In 2019 bedraagt het tekort 25 miljoen, oftewel 0,5 procent van het bbp. Dit dankzij de visie van kabinet-Wever-Croes om Aruba weer op het pad te zetten van duurzame overheidsfinanciën', aldus de premier.

Volgend jaar is volgens haar een bijzonder jaar. 'Voor het eerst in jaren zal Aruba een begrotingsoverschot zien, van 25 miljoen florin, oftewel 0,5 procent van het bbp.' De premier noemt deze stap de moeilijkste stap van dit kabinet. 'Immers, Aruba moet van -25 miljoen in 2019 naar +25 miljoen in 2020, een stap van 50 miljoen. Daar komt nog bij, dat de zogenaamde PPPprojecten - projecten die op zeer onverantwoordelijke wijze door de regering-Eman zijn aangegaan - in 2020 met 22 miljoen zullen stijgen. De stap is dus meer dan 70 miljoen florin.'

De regering is volgens Wever-Croes drukdoende om de ontwerpbegroting 2020 af te sluiten en naar de Staten te sturen, met een begrotingsoverschot van ten minste 25 miljoen florin. 'Dit alles dankzij een regering die daadkracht toont en vastberaden is om Aruba weer op het pad van duurzame overheidsfinanciën te brengen, onder leiding van premier Evelyn Wever- Croes die constant hierover met de bevolking communiceert. Samen met de minister van Financiën is zij nauw betrokken bij dit proces. Van gebrek aan ‘ownership’ zoals in het verleden het geval was, is er geen sprake meer, tot geruststelling.'

Akkoord tussen Refineria di Kòrsou (RdK) en Isla op Curaçao

Akkoord moet volgens regering bijdragen aan rust en stabiliteit


Refineria di Kòrsou (RdK) en Isla zijn onlangs - in het kader van het eerdere conservatoir beslag door RdK - tot een akkoord gekomen. Dit akkoord moet volgens de regering bijdragen aan de rust en stabiliteit die juist in deze transitieperiode zo noodzakelijk is en ‘waardoor de raffinaderij spoedig weer kan gaan draaien’. Dat schrijft vandaag, dinsdag 29 oktober 2019, het Antilliaans Dagblad.

Een belangrijk onderdeel van dit akkoord is dat het derdenbeslag dat RdK op gelden van Aqualectra die bestemd waren voor Isla had gelegd, wordt opgeheven. 'Zo kan de Isla haar verplichtingen nakomen voor wat betreft het huidige contract met RdK, maar ook voor wat betreft derden, met name haar werknemers', aldus de regering.

'RdK kan zich op zijn beurt concentreren op het proces waarbij gezocht wordt naar een toekomstige partner voor de raffinaderij, nadat het huidige contract met PdVSA eind dit jaar afloopt en een eventuele harmonieuze transitie moet plaatsvinden.'

Het akkoord tussen RdK en Isla is volgens de regering het resultaat van ‘de serieuze benadering van de betrokken partijen om de urgentie van de ontstane situatie te erkennen en de volwassenheid om samen te zitten en tot een oplossing te komen’. 

'Op initiatief van premier Eugene Rhuggenaath, begeleid door minister Quincy Girigorie en minister Giselle Mc William, heeft de regering een actieve rol genomen in het proces om op korte termijn met een duurzame oplossing te komen. Ook moet in dit kader de constructieve houding van de vakbonden Apri en PWFC om samen tot een akkoord te komen, worden toegejuicht', zo luidt de officiële verklaring van de regering.

Toen het derdenbeslag van RdK op gelden bestemd voor Isla eerder deze maand bekend werd, legde het Isla-personeel het werk neer uit vrees dat hun salaris door de beslaglegging niet kon worden uitbetaald.

Steven Martina wil wil weer leiding geven aan ministerie van Economische Ontwikkeling, Curaçao

Martina wil afmaken waar hij ruim twee jaar geleden mee begon


Steven Martina wil terug naar de post van minister van Economische Ontwikkeling. Hij ziet het als zijn verantwoordelijkheid naar alle personen die op hem en op de MAN hebben gestemd, om af te maken waar hij ruim twee jaar geleden - toen hij benoemd werd tot minister - mee begonnen is. Dat liet Martina gisterochtend bij Nos Pais Television weten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 29 oktober 2019. 

De voormalig minister van Economische Ontwikkeling was daar bij presentatrice Mavis Albertina te gast en sprak onder andere over het proces van Kòrsou di Nos Tur (KdNT) tegen hem, de recente uitspraak van het Hof en over hoe de toekomst er voor hem uitziet.

De afgelopen acht maanden - sinds zijn aftreden tot de uitspraak van het Hof vorige week - heeft een grote impact gemaakt op het leven van Martina. 'Het is in ieder geval een ervaring die ik nooit eerder heb gehad. De eerste drie maanden waren vervelend omdat je dan wordt vervolgd. Aan de andere kant ben ik altijd rustig gebleven, ik heb immers een schoon geweten. Maar, het is geen fijne periode geweest. Je bent onzeker en je hebt niet echt de kans om je te verdedigen.'

Dat veranderde toen Martina door de Landsrecherche voor verhoor werd opgeroepen. 'Toen kon ik alles uitleggen en werd ik rustiger. Ik heb altijd gezegd dat ik niets fout heb gedaan.'

Nadat het Openbaar Ministerie (OM) besloot de zaak te seponeren, diende KdNT een verzoek voor artikel 15 in bij het Hof om het OM alsnog tot strafrechtelijke vervolging van Martina te dwingen. Dat proces heeft de voormalig minister van Economische Ontwikkeling naar eigen zeggen relatief rustig doorstaan.

'Ik had niet de verwachting dat er plotseling een heel ander oordeel zou komen', aldus Martina. Hij is tevreden met de beschikking van het Hof en vindt het interessant hoe de drie rechters van het Hof de situatie hebben geanalyseerd.

Aqualectra, Curaçao, legt laatste hand aan Power Purchase Agreement voor Solar Rooftop Project

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Project uitgevoerd door China Machinery Engineering Corporation en Super Cal Engineering


Nutsbedrijf Aqualectra legt momenteel de laatste hand aan de Power Purchase Agreement (PPA) in verband met het 10-15 MWp Solar Rooftop Project. Dat zal worden uitgevoerd door het bedrijf CMEC; een joint venture van China Machinery Engineering Corporation en Super Cal Engineering, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 29 oktober 2019.

Dit is het laatste deel van een aanbestedingstraject dat een jaar geleden, in december 2018, werd gestart om een zonnepanelensysteem van 10 tot 15 Megawatt-peak (MWp) te realiseren.

Voor het project worden de daken van Aqualectra (Dokweg en Nieuwe Haven) en eveneens overheids-nv Curinde (Nieuwe Haven Vrije Zone, Hato Free Zone en Industriepark Brievengat) gebruikt.

Geïnteresseerden hadden tot 4 januari 2019 de tijd zich in te schrijven voor het zogeheten RFPO-document (Request for Prequalification), aldus Aqualectra, dat het belangrijk vindt dat dit gedetailleerd wordt gecommuniceerd. Dit prekwalificatie-document beschrijft de eisen, zowel technisch als financieel, waaraan bedrijven moeten voldoen voor de bieding.

Van de 83 RFPQ-inschrijvingen kreeg Aqualectra uiteindelijk van vijftien respondenten documentatie toegestuurd. Vervolgens werd deze geëvalueerd en zijn er zes respondenten gekwalificeerd voor de bieding. 'Respondenten werden op 15 maart over de resultaten geïnformeerd.'

In de periode 9 tot en met 11 april kregen de zes gekwalificeerde bedrijven de kans om ter plaatse de verschillende locaties en gebouwen te bezoeken. Vervolgens moesten ze hun bieding uiterlijk op 24 mei inleveren, door deze te uploaden via een Dropbox-link. Van de zes hebben vier een bieding uitgebracht; drie internationale bedrijven en een lokale onderneming. 'Vervolgens zijn de vier biedingen door een evaluatiecommissie van Aqualectra bestudeerd.'

Dolfijnen in de Amazone vertonen alarmerende niveaus van kwik

'Kwik kan tot 100 jaar in de voedselketen blijven, het is een groot probleem'

(Bron foto: ABC.es)

De roze dolfijnen (Inia geoffrensis) in de Amazone vertonen alarmerende niveaus van besmetting, voornamelijk vanwege illegaal goudwinning, zeggen natuurbeschermers. Onderzoekers meten de besmettingsniveaus in 46 van deze grote zoetwaterdieren die bekend staan ​​om hun lange, flesachtige snuiten, in grote bassins van Brazilië, Bolivia, Colombia en Peru. 

Ze hadden allemaal een zekere mate van kwikverontreiniging en in meer dan de helft was het niveau hoog, zei Marcelo Oliveira van de Braziliaanse tak van het World Wide Fund for Nature, een van de verschillende non-gouvernementele organisaties die de studie uitvoerden.


De studie concludeert, dat illegale goudwinning, waarbij kwik wordt gebruikt om het edelmetaal te scheiden van andere mineralen, een reële bedreiging vormt, vooral in de rivier de Orinoco die door Colombia en Venezuela stroomt. Maar goudwinnen is niet het enige probleem, zei Oliveira.

'Kwik bestaat van nature in de Amazone, maar verspreidt zich door het water vanwege ontbossing en bosbranden en glijdt in de voedselketens van dolfijnen en vissen', zei Oliveira.

Hoge niveaus van kwik in rivierdolfijnen vormen ook een ernstige bedreiging voor bijna 20 miljoen mensen die in het Amazonegebied wonen en uiteindelijk vervuilde vis eten. 'Kwik kan tot 100 jaar in de voedselketen blijven. Het is een groot probleem', aldus Oliveira.

(Suriname Mirror/ABC/MercoPress/Phys.org/YouTube)

Linkse centrumkandidate Claudia Lopez eerste vrouwelijke burgemeester Bogota, Colombia

(Bron foto: Twitter)
Lopez is openlijk lesbisch en staat symbool voor strijd tegen corruptie


In Colombia is de linkse centrumkandidate Claudia Lopez als eerste vrouw verkozen tot burgemeester van hoofdstad Bogota. Lopez is openlijk lesbisch en staat symbool voor de strijd tegen de corruptie. Ze behaalde 35,24 procent van de stemmen en deed daarmee iets beter dan de liberaal Carlos Fernando Galan (32,49 procent), zo blijkt met 98,17 procent van de stemmen geteld. 

De 49-jarige Lopez volgt de liberaal Enrique Penalosa op. Samen met haar probeerden meer dan 100.000 mensen een functie als gouverneur, burgemeester of lokale dan wel provinciale verkozene in de wacht te slepen.


Het ging om de eerste lokale verkiezingen in het land sinds toenmalig president Juan Manuel Santos in 2016 een vredesakkoord sloot met de guerillabeweging FARC en zo een einde maakte aan 52 jaren van gewapend conflict.


De vredesovereenkomst ten spijt kwam het toch opnieuw tot heel wat geweld in de aanloop naar de verkiezingen: zeven kandidaten werden gedood en tientallen anderen aangevallen of bedreigd.

Critici van de huidige Colombiaanse president Ivan Duque menen dat dit komt, omdat Duque zich niet erg gewillig toont om het vredesakkoord volledig te implementeren. De stembusgang zelf verliep wel rustig.


López was journaliste voor ze de politiek in ging. Ze is de lijsttrekster voor de centrumlinkse Alianza Verde. In haar verkiezingsprogramma beloofde ze te vechten tegen kinderarbeid, volwassenen onderwijsmogelijkheden te bieden en meer agenten in te zetten om de veiligheid in de hoofdstad te verbeteren. Maar, haar belangrijkste speerpunt was haar strijd tegen de corruptie in Colombia.

(Suriname Mirror/CBS News/ANP/Exame/Twitter)

Nederlander probeert tevergeefs 5 kilo zuivere cocaïne Colombia uit te smokkelen

(Bron foto: Policia Nacional Colombia)
Man wilde met Iberia van Bogota naar Madrid vliegen


Colombiaanse opsporingsdiensten hebben maandagavond 28 oktober 2019 op het internationale vliegveld van Bogota een Nederlander opgepakt, die ervan wordt verdacht dat hij bijna 5 kilo zuivere cocaïne het land uit probeerde te smokkelen.

De man, W. H., werd betrapt toen hij met de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia van Bogota naar Madrid wilde vliegen. De drugs vertegenwoordigen een straatwaarde van minimaal anderhalve ton euro.

H. had een businessclass ticket geboekt en zag eruit als een zakenreiziger. Desondanks werd hij door de douane uit de rij geplukt om te worden gecontroleerd.

De Nederlander staat nu in Colombia mogelijk een zware tijd te wachten. Drugskoeriers krijgen in het land straffen tussen de zes en acht jaar cel.

(Suriname Mirror/De Telegraaf)

Tunnel in aanbouw ontdekt onder beide zijden grens tussen Arizona (VS) en Mexico

Autoriteiten bewaken tunnel totdat deze is beveiligd en gevuld met beton


Volgens de 'Customs and Border Protection', CBP, in Arizona ontdekten de autoriteiten vorige week een onvolledige tunnel onder beide zijden van de grens tussen Arizona en Mexico. De tunnel is bijna 9 meter lang voet lang en loopt 3 meter onder de straten van Nogales, zei 'Customs and Border Protection' vrijdag 25 oktober 2019 in een persbericht

Amerikaanse grenspatrouilles en Mexicaanse Federale Politie vonden de tunnel donderdag tijdens het uitvoeren van een inspectie van een afvoersysteem dat zowel Arizona als Sonora, Mexico, bedient, aldus het persbericht.


De opening naar de tunnel was verstopt door een cementuitsparing, bedekt met triplex en verborgen onder een hoopje vuil. Binnen gaven gereedschap en bedrading aan, dat de tunnel nog in aanbouw was. Autoriteiten zullen de tunnel bewaken totdat deze is beveiligd en gevuld met beton.

Sinds 1990 zijn er meer dan 120 tunnels ontdekt in de Tucson Sector van CBP. Smokkelaars gebruiken de tunnels om smokkelwaar, valuta, wapens en mensen over de grens te verplaatsen.(Suriname Mirror/Univision/KTAR News/Twitter/YouTube)

Politie vindt ruim 40 schedels, tientallen botten en een foetus in glazen pot naast altaar bij verdachte drugshandelaren in Mexico-Stad

Autoriteiten onderzoeken de herkomst van de schedels... 


De politie vond deze week meer dan 40 schedels, tientallen botten en een foetus in een glazen pot naast een altaar in het hol van verdachte drugshandelaren in Mexico-Stad, zeiden de autoriteiten zondag 28 oktober 2019. 

Vier van de schedels waren in het altaar verwerkt in de centrale wijk Tepito, waar de politie dinsdag 31 mensen arresteerde op verdenking van drugskartelactiviteiten, zei het stadsbestuur in een verklaring. Een rechter beval 27 van de verdachten vrij te laten.

Een foto die werd verspreid door het kantoor van de procureur-generaal van Mexico-Stad, liet schedels zien die rond het altaar waren gegroepeerd, met een kruis erachter versierd met een gehoornd houten gezichtsmasker.


Rechts van het altaar was een geschilderde muur vol symbolen, waaronder een piramide met daarop een hand, hemellichamen en de kop van een geit met een hexagram tussen zijn hoorns, volgens foto's gepubliceerd door lokale media.

Voor de muur stonden verschillende voorwerpen, waaronder tientallen houten stokjes met gekleurde markeringen. Een woordvoerster van het kantoor van de procureur-generaal zei. dat de autoriteiten nog steeds de herkomst van de schedels aan het onderzoeken waren, waarvan er minstens 42 waren gevonden.


Onderzoekers ontdekten ook messen, 40 kaakbeenderen, de foetus en 30 been- of armbeenderen op de site, zei het kantoor. Het was nog niet duidelijk of de foetus van een mens was, zei de woordvoerster.

Tepito, ten noorden van het historische centrum van de hoofdstad, staat al lang bekend als een broeinest van illegale commerciële activiteiten. De vrijlating van bijna alle verdachten die zijn gearresteerd bij de inval in het woud van verborgen tunnels en vermoedelijke drugslaboratoria in Tepito, werd gezien als een tegenvaller voor de regering, die worstelt om grip te krijgen op chronisch bendegeweld.

(Suriname Mirror/Heraldo de Mexico/Reuters/The Yucatan Times/The Daily Mail/Twitter)

Centrumlinkse oppositiekandidaat Alberto Fernández wint presidentsverkiezingen Argentinië

Fernández behaalt 47% van de stemmen, tegenover 41% voor Macri

(Bron foto: Twitter)
Running mate Cristina Fernández de Kirchner, ex-presidente (2007-2015), wordt vicepresidente


In Argentinië heeft de centrumlinkse oppositiekandidaat Alberto Fernández de presidentsverkiezingen gewonnen van de ontslagnemende liberaal-conservatieve president Mauricio Macri. Fernández behaalde volgens de gedeeltelijke resultaten en met 80 procent van de stembiljetten geteld 47 procent van de stemmen, tegenover 41 procent voor Macri. Hij heeft daarmee genoeg aan één ronde. 

'Dit is een grote dag voor Argentinië', reageerde Fernández na het sluiten van de stembureaus tegenover de pers.Hij trok naar de kiezers met als running mate Cristina Fernández de Kirchner, de ex-presidente (2007-2015) die ontslag moest nemen door beschuldigingen van corruptie. Zij wordt vicepresidente van Argentinië.

Na het nieuws over zijn overwinning nam een duidelijk geëmotioneerde Fernández in aanwezigheid van duizenden van zijn aanhangers het woord: ‘De tijden die er aankomen, zullen niet makkelijk zijn. Het enige dat telt voor ons is dat de Argentijnen niet langer afzien’, verklaarde hij.

Kirchner riep uittredend president Mauricio Macri vervolgens op om de laatste dagen van zijn mandaat ‘alle nodige maatregelen te nemen om de dramatische situatie te verlichten’.


Aftredend president Macri feliciteerde op zijn beurt Fernández en beloofde om op een ‘gezonde en constructieve’ manier oppositie te voeren.

De 60-jarige Macri boette het voorbije jaar enorm aan populariteit in. Argentinië kampt met een diepe economische crisis, hoewel het land vorig jaar nog 57 miljard dollar aan noodhulp kreeg van het Internationaal Monetair Fonds. Die ging gepaard met een besparingsprogramma, dat volgens Macri zijn vruchten nog moet afwerpen. Hij had met de slogan ‘Ja, we kunnen het’ het vertrouwen van de bevolking gevraagd om zijn beleid te kunnen voortzetten, maar die smeekbede heeft de kiezers dus niet kunnen overtuigen.
(Suriname Mirror/Buenos Aires Times/Belga/Clarin/Twitter)

Vijf personen met Surinaamse nationaliteit op Interpol's. 'most wanted'-lijst

Justitie Suriname zoekt twee verdachten en Brazilië  jaagt op drie personenDit zijn foto’s van vier van de vijf verdachten met de Surinaamse nationaliteit die op de lijst van gezochte personen van Interpol staan. Het gaat om vier mannen en een vrouw, waarvan twee personen een dubbele nationaliteit hebben. Drie van hen worden gezocht door Brazilië en twee door Suriname, zo schrijft maandag 28 oktober 2019 Waterkant.net

De Surinaamse autoriteiten zoeken Ricardo Rinaldo Koeloe (39) voor diefstal met geweld, gewapende diefstal en voor het aanbrengen van letsels met de dood tot gevolg, doodslag, moord. Kai Huang Guo (52), die zowel een Chinees als Surinaams paspoort heeft, wordt gezocht door Suriname voor mensenhandel, ontvoering, misbruik, deelname aan een criminele organisatie, diefstal en verduistering.

De Braziliaanse autoriteiten zoeken Patrícia Terezinha Miguel Bom (45), die zowel de Surinaamse als Braziliaanse nationaliteit heeft. Zij wordt gezocht voor voor internationale mensenhandel, evenals de 53-jarige Kalil Miguel Saouma.

Van Lloyd Uno Wladimir Ernst (64) is geen foto bekend. De Braziliaanse autoriteiten zoeken hem voor internationale drugshandel.

Vijf cambio's niet formeel door OM Nederland over verdachten-status in zaak inbeslagname euro's

'Cambio's hebben volgens geldende regels euro's verkocht aan de banken'


De vijf cambio's die door het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM)/FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) mede verdacht worden van witwassen van zwart geld, zijn formeel hierover niet ingelicht. Zij weten niet dat ze naast De Surinaamsche Bank, Hakrinbank en Finabank rond de inbeslagname van de 19.5 miljoen euro ook verdacht worden. De banken hadden ook euro's gekocht bij de wisselkantoren. 

De cambio's die op de verdachtenlijst staan, zijn Exces, Surora, Trade Exchange, HJ de Vries en Unitel Exchange.

Remy Bhailal, directeur van Exces, tevens voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, zegt maandag 28 oktober 2019 op Starnieuws niet op de hoogte te zijn van de verdachten-status. Er is geen enkele mededeling hierover gedaan aan de cambio's.

De geldzending naar Nederland is in april vorig jaar verricht onder verantwoordelijkheid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het geld is van de drie handelsbanken. De cambio's vinden het vreemd, dat zij worden verdacht, omdat ze volgens de geldende regels euro's verkocht hebben aan de banken. Daarmee is hun rol uitgespeeld.

De CBvS, De Surinaamsche Bank, Hakrinbank en de Finabank hebben in juni een klaagschrift ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland. Aan de rechter wordt gevraagd om de beslaglegging door het Nederlandse Openbaar Ministerie op te heffen. Toen waren er nog geen verdachten aangewezen.

De banken hebben alle informatie die opgevraagd was via het rechtshulpverdrag verstrekt aan Nederland. Zij zijn er verbaasd over dat ze als verdachten zijn aangemerkt.

Het klaagschrift wordt op 5 november in behandeling genomen door een Nederlandse rechtbank.

Weer vertraging SLM-vlucht met zeker een dag

(Bron screenshot: YouTube)
'Directie SLM is onaangenaam verrast door technische gebreken Airbus'


De SLM-vlucht vanuit Amsterdam is zondag met minimaal 24 uur vertraagd. De Airbus is wegens technische redenen aan de grond. Dit zorgde voor een vertraging op de vluchten naar Amsterdam (PY994) en vanuit Amsterdam (PY993). De vluchten worden middels een gewijzigd vliegschema uitgevoerd. 

De vertraging volgt op de A-check van vorige week. Bevindingen uit de check werden verholpen, maar er bleken toch nog enkele technische issues te zijn en besloot de SLM het toestel weer aan de grond te houden.

De A-check is een van de voorwaarden voor het kunnen teruggeven van dit toestel aan diens eigenaar aan het eind van de leaseperiode aanstaande december en is de laatste check van dit toestel.

De directie van de SLM is onaangenaam verrast door de huidige ontwikkeling en beraadt zich over de verdere inzet van de Airbus in deze laatste maanden. Momenteel wordt gezocht naar een alternatief om het vliegschema tot aan de introductie van de Boeing 777 te continueren, meldt het bedrijf, aldus Starnieuws maandag 28 oktober 2019.

De SLM heeft mede door de vele problemen met de Airbus aangegeven, vanaf eind van dit jaar met een Boeing te gaan vliegen. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de intrede van een Boeing 777 voor de route Paramaribo - Amsterdam voor het einde van het jaar mogelijk te maken.

Commissie belast met organisatie 44 jaar staatkundige onafhankelijkheid in Marowijne nu pas bij elkaar

(Bron foto: NII)
'De opdrachten zijn gegeven en een ieder begint zijn of haar taak uit te voeren'


De door president Desi Bouterse ingestelde commissie die belast is met de organisatie van 44 jaar staatkundige onafhankelijkheid op 25 november, had donderdag 24 oktober haar eerste voorbereidingsvergadering in het perscentrum, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) maandag 28 oktober 2019. 

Commissievoorzitter Ramon Abrahams verduidelijkte, dat het de eerste vergadering was met alle actoren die betrokken zijn bij de viering op 25 november. Tijdens deze eerste reguliere vergadering is het werk uitgezet.


Abrahams: 'De opdrachten zijn gegeven en een ieder begint vanaf vandaag zijn of haar taak uit te voeren, zodat we een geslaagde Onafhankelijkheidsdag kunnen hebben op 25 november.'

Wat anders zal zijn aan deze viering is volgens Abrahams het feit, dat het dit keer in Marowijne plaatsvindt. De commissievoorzitter brengt in herinnering, dat de huidige regering ervoor heeft gekozen de onafhankelijkheidsviering ieder jaar in een ander district te houden, met uitzondering van de lustrumvieringen, die dan in Paramaribo worden gehouden. Dit betekent volgens hem, dat 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid volgend jaar in Paramaribo plaatsvindt. De viering vorig jaar vond plaats in Saramacca en het jaar daarvoor was Brokopondo het decor van 42 jaar onafhankelijkheidsviering.

Abrahams zegt op basis van geluiden die de commissie reeds bereikt hebben, dat de bevolking van Marowijne reeds naar de viering in hun district uitkijkt. De commissievoorzitter denkt dat het vooral voor de jongeren een hele happening zal zijn om een complete eenheid van militairen, politie, douane en cipiers mee te maken.

Hij doet een beroep op de bevolking van Marowijne om Moengo schoon te houden en mee te werken dat het stadje op zijn best is op 25 november. Abrahams benadrukt dat het district niet alleen vanwege 25 november schoon moet blijven, maar ook daarna.

In Suriname van radar verdwenen vliegtuigje waarschijnlijk uitgebrand gevonden in jungle Guatemala

(Bron foto's: Prensa Libre)
Toestel ontdekt door politie en militairen in natuurpark Laguna del Tigre

Guatemalteekse autoriteiten gaan ervan uit dat toestel cocaïne vervoerde


Het twee weken geleden in Suriname van de radar verdwenen vliegtuigje is waarschijnlijk naar Guatemala gevlogen. Op 12 oktober startte deze Piper PA-31 vanaf vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo een vlucht richting Curaçao en schakelde drie minuten daarna de verbindingen uit. Dit bericht Crimesite zondag 27 oktober 2019.

Op 14 oktober is een vliegtuigje van precies hetzelfde type uitgebrand en verlaten gevonden in een afgelegen natuurgebied in Guatemala. De vondst werd gedaan door politie en militairen in het natuurpark Laguna del Tigre, in de buurt van het plaatsje San Luis, in het departement Petén, in de jungle van de vrijwel onbewoonde grensstreek met Mexico.

De Guatemalteekse autoriteiten gaan ervan uit dat het vliegtuig cocaïne vervoerde.


Het afgelopen jaar zijn er in de regio meerdere illegale vliegtuigen, soms met drugs, aangetroffen.


Het uitgebrande vliegtuig was lichtblauw met een vervalst kenteken.

Volgens een zeer goed ingevoerde bron van Crimesite in Suriname is het vrijwel zeker dat dit het vliegtuigje is, dat op zaterdag 12 oktober vanaf Zorg en Hoop is opgestegen en verdween. Het uitgebrande vliegtuigje is van hetzelfde type: een tweemotorige Piper PA 31 Navajo.

Het toestel is gevonden bij een illegale landingstrip in de jungle. Het is inmiddels aangemeld bij onder meer de website van Aviation Safety Network als total loss, en als een ‘illegale vlucht’. De Piper was van het type Colemill Panther conversion, met veel grotere actieradius dan de standaard PA 31.

In Suriname loopt een onderzoek naar het hoofd van de Surinaamse Luchtvaartdienst in verband met onregelmatigheden in de procedures rond de verdwenen Piper.

(Suriname Mirror/Crimesite.nl//El Periodico/Prensa Libre/Twitter)

Tropenbos Suriname slaat te laat alarm: scalians op Marowijnerivier.....

(Bron foto's: Hurleurs-de-Guyane, mei 2016)
Scalians al zeker vier jaar actief op Surinamerivier....


Behalve dat scalians in het Brokopondostuwmeer actief op zoek zijn naar goud, blijken ze ook te opereren in het Marowijnegebied en op de Marowijnerivier. Onderzoekers van Tropenbos Suriname hebben in die regio ten minste tien scalians gelokaliseerd, zo bericht de Ware Tijd maandag 28 oktober 2019. 

Voor onderzoeker en directeur van Tropenbos Suriname Rudi van Kanten is dit tegen alle goede voornemens in van Suriname om op een juiste, aangepaste en effectieve manier - zogenoemde climate smart - om te gaan met de natuur en daarmee de effecten van klimaatveranderingen tegen te gaan.

Februari 2016
Hij vraagt zich af hoe vergunningen kunnen worden verstrekt voor activiteiten van deze drijvende platforms in het Marowijnegebied. De scalians brengen niet alleen schade toe aan het milieu, maar ook aan de lokale gemeenschappen. De platforms werken volgens Van Kanten rigoureuzer dan elders in het land. Er wordt niet slechts in de rivier naar goud gezocht. Met zwaar materieel worden bomen langs de kust verwijderd en de oever uitgegraven. Hierdoor wordt het voor de scalians gemakkelijker gemaakt om met onder meer zuiginstallaties te zoeken naar goud.

'Dit is compleet tegen de Boswet die voorschrijft dat bomen die op een afstand van vijftig meter langs de oever liggen niet gekapt mogen worden. Daarnaast worden het gebied en de rivier ernstig vervuild. Hierdoor is het water waarvan de plaatselijke gemeenschappen afhankelijk zijn, haast niet meer te gebruiken, zeker wanneer er met chemicaliën als kwik en cyanide wordt gewerkt.'

Verder wordt de kust totaal ontwricht en worden waterwegen beschadigd en vernietigd, wat weer effect heeft op de lokale landbouw in die gebieden.

De onderzoeker wijst er op dat Suriname juist bezig is te werken aan zijn 'Nationally Determined Contributions', een nationaal plan dat landen moeten opstellen als ze het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 hebben getekend. Landen hebben zich ertoe verplicht om in dit plan zelf aan te geven welke adaptatie- en mitigatiemaatregelen zij zullen nemen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Die maatregelen zijn bedoeld om het hoofddoel van dat akkoord, namelijk vermindering van het opwarmen van de aarde, te verwezenlijken. Suriname gaat zich op vier punten concentreren: energie, bosbouw , landbouw en transport.

'Een heel goede zaak, maar dan moet je ook de daad bij het woord voegen, climate smart werken en op een juiste wijze omgaan met je natuurlijke hulpbronnen', zegt Van Kanten. 'Suriname is gezegend met veel water, maar wat baat het als we het op deze manier vervuilen?', vraagt de onderzoeker.

Maar, Van Kanten slaat te laat alarm. Scalians zijn al zeker twee jaar actief op de Marowijnerivier en daar is over gepubliceerd. Maar, enige actie tegen de goudpontons blijft uit....

Lees:
https://suriname-mirror.blogspot.com/2017/10/scalian-al-zeker-zes-maanden-ongestoord.html
https://suriname-mirror.blogspot.com/2018/08/klap-in-het-gezicht-van-surinaams.html

(Suriname Mirror/de Ware Tijd)