zaterdag 1 april 2017

Den Blauwvinger: Het gemak van schorsen en ontheffen door Surinaamse autoriteiten

COLUMN: Rechtspositie personeel is in Suriname in het geding

Staat een leidinggevende je niet aan, dan word je zonder pardoes geschorst of ontheven

01-04-2017  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


De Surinaamse overheid (lees: directies van ministeries en staatsbedrijven) heeft er een handje van om medewerk(st)ers uit een functie zogenoemd te 'ontheffen'. Met andere woorden, te ontslaan en/of te degraderen, maar 'ontheffen' en 'ontheven' klinkt wat vriendelijker. Dat gebeurt veelal onder de drogreden van 'verschil van inzicht', maar negen van de tien ontheffingen zijn gewoon het gevolg van persoonlijke wrok, bar slechte communicatie, partijpolitieke belangen of van ondeskundig en onprofessioneel zogenoemde personeelsbeleid.

Kun je als leidinggevende niet door één deur met een personeelslid, nou, dan wordt-ie gewoon uit zijn of haar functie ontheven. Zo simpel gaat dat hier, in Suriname. Geen persoonlijk onderhoud vooraf, niet een ontslagbrief ontvangen voordat de media de vuile was buiten hangen, geen overleg met een vakbond. Neen, de onthevene moet meteen zijn of haar bureau opruimen, leeg maken, sleutels inleveren en is niet meer welkom, neen, mag niet meer het terrein betreden. Zo simpel gaat dat hier, in Suriname. Men wordt als grof vuil behandeld, respectloos, koud en kil.

Het is dus bijzonder slecht gesteld met de rechtspositie van personeel, je bent en wordt overgeleverd aan de grillen en grollen van een leidinggevende, die geen kaas heeft gegeven van iets als personeelszaken. Neen, die leidinggevende mag in Suriname gewoon zijn of haar gang gaan. Een enkele keer wordt iemand geschorst of ontlast, maar dat is feitelijk 'ontheffen uit de functie op termijn'. Overigens is het aantal ambtenaren in Suriname, werkzaam bij ministeries, met een hogere beroepsopleiding bedroevend laag, ook onder leidinggevenden. En dat vindt zijn weerslag in het 'personeelsbeleid' of wat daar voor door gaat.

Dat het ontheffen van medewerk(ster) praktisch aan het orde van de dag is, blijkt uit onderstaand, globaal (!), overzicht van eind 2014 tot en met maart 2017. En al die ontheffingen duiden op een door de regeringen Bouterse-I en -II gevoerd wanbeleid en een falend en ernstig tekortschietend personeelsbeleid, uitgevoerd waarschijnlijk door mensen die nimmer een gedegen opleiding hebben genoten en een niveau lager dan het ontheven personeelslid.Hoogachtend,
Den Blauwvinger
1 april 2017
Amsterdam – Paramaribo