dinsdag 11 juni 2019

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten vraagt IMF om technische bijstand

Voor oplossing overliquiditeit banken 


Het aanzienlijke tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van Curaçao wordt door het IMF gezien als een grote kwetsbaarheid en vereist urgent de aandacht. Dit tekort bedraagt bijna 30 procent, om precies te zijn 29 procent, aldus het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zo meldt het Antilliaans Dagblad dinsdag 10 juni 2019.

'Dit tekort vormt, samen met de overliquiditeit van het bancaire stelsel, risico’s voor de reserves van de monetaire unie. Die reserves zijn tussen december 2018 en medio mei afgenomen van 3,8 tot 3,5 maanden aan geprojecteerde importen van goederen en diensten.'

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) overweegt nu welke maatregelen te nemen in verband met de situatie van overliquiditeit en heeft het IMF hiervoor om technische bijstand verzocht. Welke opties de CBCS heeft en overweegt, wordt niet bekendgemaakt.

Aanpassing van de overheidsbegroting kan het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans helpen terugdringen, hoewel voor een meer duurzame oplossing structurele hervorming vereist is om de export op te schroeven. Het IMF dringt daarom in dezen aan op concrete stappen.

'Het is van groot belang om de economische herstructurering door te zetten om daarmee de potentiële groei en export aan te wakkeren', aldus de IMF-experts. Hinderlijke regelgeving en bureaucratie, waaronder langdurige procedures om de benodigde vergunningen te verkrijgen, moeten worden aangepakt. Plannen van de regering om de administratieve procedures voor economische vergunningen en werkvergunningen te vereenvoudigen en bespoedigen moeten zonder uitstel worden uitgevoerd, vervolgt het IMF.

Oud-minister Jamaloodin, Curaçao, in 'zaak-Maximus': 'Ik kan niet bekennen wat ik niet heb gedaan'

'Ik begrijp niet waarom ik hier zit, wat doe ik hier?'
  
'Wat heeft Wiels me gedaan, waarom zou ik hem iets willen aandoen?'


'Edelachtbare, ik heb het dossier tien keer doorgelezen; van voor naar achteren en van boven naar beneden. Ik begrijp niet waarom ik hier zit. Wat doe ik hier?' Dat waren de woorden van George Jamaloodin - die wordt gezien als de hoofdverdachte in het onderzoek Maximus - toen de belastende verklaringen hem gisteren even te veel werden, aldus vandaag, dinsdag 11 juni 2019, het Antilliaans Dagblad. 

Sinds gisteren wordt de zaak drie dagen lang inhoudelijk behandeld. De zaak Maximus richt zich op de opdrachtgever van de moord op PS-politicus Helmin Wiels. De moordenaar, Elvis Kuwas, zit al enige tijd achter slot en grendel, maar nog altijd is het onderzoek naar de intellectuele daders niet afgerond.

Na een lange periode in hechtenis te hebben gezeten - eerst in Venezuela en vervolgens op Bonaire - verscheen Jamaloodin gisteren voor het eerst in deze zaak in het beklaagdenbankje. Volgens het Openbaar Ministerie is hij de persoon geweest die de opdracht tot de moord op Wiels heeft gegeven.

Maar, zo zegt Jamaloodin - die als minister van Financiën namens MFK van 2010 tot 2012 in dezelfde regering als de partij Pueblo Soberano van Wiels heeft gezeten: 'Wat heeft Wiels me gedaan? Waarom zou ik hem iets willen aandoen? Wiels kwam bij ons thuis. Ik beschouw de broer van Wiels, Aubert, nog steeds als een vriend.'

Premier Rhuggenaath hoopt dat Rijksministerraad voorstel om Curaçao aanwijzing te geven niet opvolgt

'Er kan simpelweg niet alleen maar sprake zijn van kòrta, kòrta, kòrta’

Premier Rhuggenaath vraagt steun oppositie 


Met nagenoeg alle ministers aanwezig in de Statenzaal verklaarde premier Eugene Rhuggenaath (PAR) dat er simpelweg niet alleen maar sprake kan zijn van ‘Kòrta, kòrta, kòrta’ (Snijden, snijden en nog meer snijden) en sprak de hoop uit dat de Rijksministerraad (RMR) het voorstel om Curaçao een aanwijzing te geven niet opvolgt, zo bericht het Antilliaans Dagblad dinsdag 11 juni 2019.

'De Rijkswet financieel toezicht (Rft) biedt die ruimte', aldus de regeringsleider. 'De RMR kan ook leren van de eigen mensen', zei Rhuggenaath, verwijzend naar uitspraken van oud-minister van Financiën Jeroen Dijselbloem, dat - terugkijkend - de opgedrongen maatregelen destijds vernietigend uitpakten voor de ‘gewone Grieken’. Dat er toen qua hervormingen ‘te veel was gevraagd’ en dat de Europese Unie toen ‘fouten had gemaakt’. 'We doen een dringend beroep op de RMR niet dezelfde fouten te maken. De RMR kan niet bewust toestaan dat onze bevolking armer wordt als resultaat van de aanwijzing.'

Tegelijkertijd wijst Rhuggenaath op ‘onze eigen verantwoordelijkheid als autonoom land’. 'Wij moeten doen wat nodig is. Wij regering, wij parlement en het ambtenarenkorps.' De minister-president stelt ook ‘dat we eerlijk moeten zijn’: 'Er is een gebrek aan vertrouwen. In ons land. In onszelf wellicht. In onze toekomst. Maar het is de taak van dit kabinet om dit terug te krijgen en perspectief te bieden voor deze en toekomstige generaties.'

De zittende regering wil daarbij de ‘sociale agenda’ nadrukkelijker op de voorgrond plaatsen, met ook meer aandacht hiervoor in de Groeistrategie. Wat dat betreft had Rhuggenaath meer gerekend op een samenwerkingsovereenkomst met Nederland, gebaseerd op het convenant van begin dit jaar, ‘in plaats van een aanwijzing’.

Nog geen vonnis in Kort Geding van Ros National Fishery NV tegen de Staat

Rechter wil inzicht technisch proces tot het verkrijgen van visvergunningen 

Ook wil rechter LVV-deskundigen horen die betrokken zijn geweest bij keuring Chinese hektrawlers


Er is nog geen vonnis in het Kort Geding van Ros National Fishery NV, het bedrijf dat de 6 Chinese hektrawlers naar Suriname heeft gehaald, tegen de Staat. Dwight Kraag, advocaat van de Staat, zegt dinsdag 11 juni 2019 in het Dagblad Suriname, dat de rechter een comparitie van partijen wil houden. De rechter wil duidelijkheid van deskundigen van het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) krijgen inzake het technisch proces tot het verkrijgen van visvergunningen en deskundigen die betrokken zijn geweest bij de keuring van deze vissersvaartuigen. De zaak werd maandag met een dag uitgesteld. 

De advocaat verwachtte dinsdag te horen wat het vervolgtraject zal zijn in deze spraakmakende rechtszaak, aangezien er ook een andere rechtszaak loopt van de verschillende vissersorganisaties tegen Ros Nationale Fishery en de Staat Suriname.

De 6 omstreden vistrawlers hadden uiterlijk woensdag 22 mei moeten vertrekken uit Surinaamse wateren. Dit ultimatum was twee dagen eerder in het parlement bekendgemaakt door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. De Kustwacht, die erop moest toezien dat dit inderdaad gebeurt, valt onder zijn ministerie. Op het laatste moment bleek echter, dat Ros National Fishery een Kort Geding was begonnen tegen de Staat Suriname, met name tegen de ministeries van LVV en Binnenlandse Zaken (Kustwacht).

LVV-minister Rabin Parmessar heeft al duidelijk gemaakt, dat er geen vergunning is verstrekt aan Ross National Fisheries, omdat de boten niet voldoen aan de wettelijke vereisten. De schepen hebben een motorvermogen van 2.000 pk terwijl 500 pk toegestaan is. Enkele dagen geleden verklaarde Parmessar dat de regering nu alleen in comité-generaal informatie zal verschaffen over de ontwikkelingen in deze rechtszaak.

De rechter had de Kustwacht gevraagd om geen onomkeerbare maatregelen te nemen totdat er een uitspraak is gedaan. De rechter werd door Ros National Fishery gevraagd om de aanzegging tot verwijdering van de schepen uit de Surinaamse wateren in te trekken. Dit, op straffe van een direct opvorderbare dwangsom van Srd 100.000 voor elke dag of keer dat de Staat weigert dit te doen. De 6 trawlers, bekend als de Fu Yuan Yu-schepen 9808, 9809, 9810, 9811, 9812 en 9823, zijn sinds november vorig jaar in Suriname op basis van een toestemmingsbrief die door de toenmalige directeur van LVV, Djoemadie Kasanmoesdiran, was verstrekt aan de ondernemer op 13 juli 2017, waarin Ros National Fisheries NV toestemming kreeg voor 16 visvergunningen. Dit gebeurde toen Soeresh Algoe minister was van LVV.

Na inspectie bleek echter, dat de boten niet voldoen aan de wettelijke voorschriften. De toenmalige minister van LVV, Lekhram Soerdjan, had al duidelijk gemaakt dat hij de wet strikt zou toepassen.

Japanse prinses Mako, oudste nicht van keizer Naruhito, in juli naar Peru en Bolivia

Bezoek om ceremonies bij te wonen 120e verjaardag komst eerste Japanse immigranten 


Prinses Mako, oudste nicht van keizer Naruhito, reist in juli naar Peru en Bolivia om ceremonies bij te wonen ter gelegenheid van de 120e verjaardag van de komst van de eerste Japanse immigranten naar de twee landen, volgens een plan dat vandaag, dinsdag 11 juni 2019, werd goedgekeurd tijdens een kabinetsvergadering.

In haar eerste officiële overzeese reis sinds haar oom de troon besteeg in mei, gaat de 27-jarige prinses op 9 juli naar Lima, de hoofdstad van Peru, om Peruanen van Japanse afkomst te ontmoeten, een ceremonie bijwonen ter gelegenheid van het jubileum en een bezoek brengen aan de Inca-ruïnes van Machu Picchu, een werelderfgoed.

Ze is ook uitgenodigd om president Martin Vizcarra te bezoeken.

Prinses Mako, de oudste dochter van kroonprins Fumihito en kroonprinses Kiko, zal vervolgens op 15 juli naar La Paz in Bolivia gaan om later een bezoek aan Santa Cruz te brengen tijdens een ander evenement ter herinnering aan de aankomst van Japanse immigranten in het land, evenals interactie met Bolivianen van Japanse afkomst voordat ze op 20 juli naar Tokio vertrekt.

Het wordt haar vijfde officiële bezoek in het buitenland, aldus het Imperial Household Agency.

(Suriname Mirror/Kyodo News/NHK Japan Broadcasting Corporation)

Colombiaanse Ombudsman bezorgd over aanwezigheid Mexicaans Sinaloa-kartel in het zuiden van het land

Leden van het machtigste kartel van Mexico zijn gesignaleerd in Caqueta

(Bron: UNODC)

De Colombiaanse Ombudsman (defensor del pueblo) heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de schijnbare aanwezigheid van het Mexicaanse Sinaloa-kartel in het zuiden van het land, volgens persbureau EFE. Ombudsman Carlos Negret zei vrijdag 7 juni 2019 op een openbaar forum georganiseerd door het mensenrechtencomité van het Colombiaanse Huis van Afgevaardigden, dat leden van het machtigste kartel van Mexico zijn gesignaleerd in Caqueta, een provincie die historisch ontsierd is door guerrillageweld. 


In zijn toespraak smeekte Negret de regering om actie te ondernemen in de historisch verwaarloosde zuidelijke provincie, zei Huisvertegenwoordiger Harry Gonzalez (Partido Liberal) tegen EFE.

De aanwezigheid van Mexicaanse drugshandelaren in Colombia is zo oud als het Medellin-Kartel, maar het Sinaloa-kartel zou zijn aanwezigheid in het land hebben versterkt na de demobilisatie van de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), zijn voormalige 'handelspartner'.

Als de beweringen van de ombudsman waar zijn, zou het Southeastern Block, de grootste FARC-dissidente groep, geleid door de voormalige FARC-commandant van het middenniveau 'Gentil Duarte', de FARC's voormalige handelsovereenkomsten kunnen overnemen door het Sinaloa-kartel in de regio.

Duarte heeft nooit het vredesproces erkend dat volgde op een vredesakkoord tussen zijn voormalige guerrillaorganisatie en de regering van president Juan Manuel Santos. Sindsdien heeft hij geprobeerd de FARC-gebieden in het zuiden en zuidoosten van het land over te nemen. V

orig jaar zei voormalig procureur-generaal Nestor Humberto Martinez, dat FARC-dissidenten onder leiding van wijlen 'Guacho' in het zuidwestelijke puntje van Colombia wapens ontvingen van het Mexicaanse kartel waarbij hij zelfs zover ging de Frente Oliver Sinisterra (FOS) de 'militaire vleugel' van het Sinaloa-kartel in het zuidwesten te noemen.

(Suriname Mirror/EFE/Colombia Reports/Twitter)

Topman FARC 'Jesus Santrich' neemt zetel Colombiaans Congres in

(Bron foto: El Espectador)
President Ivan Duque eist tevergeefs opschorting toelating 'Santrich' tot Congres


'Jesus Santrich' is maandag 10 juni 2019 toegelaten tot het Congres, tot grote woede van president Ivan Duque die eiste dat de voormalige FARC-leider (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) onmiddellijk werd opgeschort. Santrich, die in de VS wordt onderzocht wegens een nogal vage drugshandel, werd formeel uitgenodigd door de Accreditatiecommissie om maandag zitting te nemen in het Congres. 

Duque deed onmiddellijk een beroep op de inspecteur-generaal om te voorkomen dat de voormalige guerrillaleidster zou worden ingezworen, en benadrukte dat Santrich een 'maffioso' is ondanks een uitspraak over oorlogsmisdaden die de leider van de FARC vrijpleitte.'Hoe kan het dat we een maffioso hebben die als Congreslid in ons land beëdigd wordt', zei Duque, wiens extreem-rechtse politieke beschermheer, senator Alvaro Uribe (Centro Democrático – Mano firme, corazón grande), een vermeende medewerker was van het inmiddels ter ziele gegane Medellin Kartel.

Als onderdeel van de vredesovereenkomst van 2016 kreeg de FARC gedurende twee Congresperioden vijf zetels in elke kamer van het Congres. Santrich moest vorig jaar de FARC leiden in het Lagerhuis, maar werd gevangen gezet nadat de VS om zijn uitlevering had gevraagd en beweerde dat de vrijwel blinde voormalige ideoloog 10 ton cocaïne naar de VS wilde smokkelen. Het tribunaal voor oorlogsmisdaden verwierp het uitleveringsverzoek vorige maand vanwege onvoldoende bewijs, en het Hooggerechtshof beval Santrich's vrijlating vorige maand nadat de Staatsraad de privileges van het Congres van de FARC-leider had bevestigd.

De DEA en de voormalige hoofdaanklager Nestor Humberto Martinez zijn nu in onderzoek over het debacle.


Santrich's toetreding tot het congres heeft wijdverspreide verontwaardiging veroorzaakt van rechtse politici, waarbij twee leden van de Accreditatiecommissie van vijf zich onthielden van de stemming, inclusief commissievoorzitter Wadith Mazur wiens Partido Conservador Colombiano deel uitmaakt van de minderheidscoalitie van Duque in het Congres.

Inspecteur-generaal Fernando Carrillo reageerde niet onmiddellijk op de oproep van Duque om Santrich te schorsen en zou zijn eigen onderzoek moeten uitvoeren alvorens te beslissen of bewijs de opschorting door de FARC-leider van het Congres zou rechtvaardigen.

Congres-president Alejandro Chacon heeft Santrich niet meteen de eed afgenomen, naar verluidt bewerend dat hij het druk had en vroeg zijn vervanger, Atilano Giraldo van de centrum-rechtse  Cambio Radical, verder te gaan.

Volgens de krant El Espectador wordt Santrich vandaag, dinsdag 11 juni, door Giraldo ingezworen.


Het Hooggerechtshof zal zijn onderzoek naar Santrich voortzetten en nagaan of hij betrokken was bij plannen om cocaïne te exporteren, zoals beweerd door het Amerikaanse ministerie van Justitie.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

Roep om aftreden Braziliaanse minister van Justitie Sergio Moro na uitgelekte documenten

(Bron foto: Twitter)
Proces tegen Lula opgezet om deelname Braziliaanse presidentsverkiezingen te voorkomen


Wat steeds door de verdediging van voormalig Braziliaans president Lula werd gesteld en door zijn tegenstanders werd weggelachen blijkt volledig te kloppen. The Intercept onthult de bewijzen dat rechter Sergio Moro – nu minister van Justitie onder president Bolsonaro – het onderzoek manipuleerde om hem te verhinderen deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 2018.

Onderzoeksjournalisten Glenn Greenwald, Leandro Mori en Betsy Reed van de onafhankelijke nieuwssite The Intercept hebben de bewijzen, dat opperrechter Sergio Moro heeft samengespannen met de Federale Politie om een onderzoek voor corruptie in elkaar te steken tegen voormalig president Lula, met de expliciete bedoeling hem te verhinderen deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 28 oktober 2018. Lula werd in alle peilingen, ook de minst gunstige, getipt als de grootste kanshebber om de verkiezingen te winnen.Uit de gepubliceerde documenten blijkt dat toenmalig rechter Sergio Moro – nu minister van Justitie onder president Bolsonaro – interne discussies voerde en geheime acties opzette met de onderzoeksrechters van het team van het anti-corruptieonderzoek Car Wash (Lava Jato) onder leiding van hoofd-onderzoeksrechter Deltan Dallagnol. De documenten omvatten chats in privé-chatrooms, audio- en video-opnames van gesprekken, foto’s, zittingsdocumenten, die allen werden geleverd door een interne bron, die door de betrokken journalisten geheim wordt gehouden.

Het anti-corruptieonderzoek Car Wash gaat over grootschalige omkoperijen voor bouwcontracten bij de nationale petroleummaatschappij Petrobras. Bouwbedrijven betaalden smeergeld aan invloedrijke politici voor contracten voor de bouw van raffinaderijen, havens, fabrieken. Dikwijls gebeurde dat in de vorm van de verkoop van luxe-appartementen aan de betrokken politici, zwaar onder de reële marktwaarde, die kort daarna deze appartementen aan de veel duurdere marktprijs doorverkochten aan privé-personen.

Voormalig president Lula werd twee maal verkozen tot president in 2002 en 2006. Hij eindigde zijn tweede mandaat met een ongezien historisch cijfer van 87 procent in de opiniepeilingen. De Braziliaanse Grondwet laat slechts twee opeenvolgende termijnen toe. In 2018 werd hij opnieuw getipt als grootste kanshebber. Ook hij werd beschuldigd van het aankopen van een luxe-appartement. Daar werden nooit materiële bewijzen voor geleverd. Alle internationale waarnemers veroordeelden het proces tegen hem als bevooroordeeld, niet-transparant en partijdig. De extreem-rechtse Bolsonaro werd begin 2018 nog gezien als een kansloze outsider. Zodra Lula werd uitgesloten van deelname door zijn veroordeling, bleken zijn kansen snel te groeien, omdat de bevolking de kandidaat van de rechtse krachten, de gedoodverfde opvolger van president Temer, volledig verwierp.

De vermoedens dat Moro het onderzoek tegen Lula heeft gemanipuleerd werden reeds eerder geuit en volledig door hem ontkend. Nu duiken met het onderzoek van The Intercept de bewijzen op dat het wel zo gebeurde.


Moro heeft op 9 juni, enkele uren na de publicatie gereageerd met een korte boodschap, waarin hij alles ontkent. Er zou volgens hem alleen sprake zijn van zucht naar sensatie en citaten uit de context gehaald van een bron die zich achter anonimiteit schuil houdt. Rechter Moro schond voortdurend zijn plicht als neutraal rechter door overleg met de openbare aanklager en de onderzoeksrechters over de manier waarop ze hun onderzoek zouden aanpakken. Moro gaf daarbij strategisch advies, liet de onderzoeksrechters op voorhand weten hoe hij over delen van het onderzoek zou vonnissen en gaf suggesties voor mogelijke replieken van de verdediging. Op een bepaald ogenblik stelde hij voor de volgorde van een aantal huiszoekingen te veranderen, om zo bepaalde personen in diskrediet te brengen voor ze zouden getuigen. Hij drong ook steeds aan op nieuwe mediatieke acties om de zaak in de actualiteit te houden en suggereerde de mogelijkheid van een aanklacht tegen een mogelijke getuige, die niet bereid was te getuigen.

Uit de gepubliceerde documenten blijkt dat Moro en onderzoeksrechter Dallagnol overleg pleegden om interviews met Lula voor de verkiezingen te verbieden 'omdat anders Haddad (de kandidaat van de Arbeiderspartij PT, de partij van Lula) de verkiezingen zou kunnen winnen'.


(Suriname Mirror/De Wereld Morgen/epoca.globo.com/Al Jazeera/g1.globo.com/Twitter/YouTube)

Nickeriaanse vissers leggen hun problemen voor aan LVV-minister Parmessar

(Bron foto: NII)
LVV-minister Parmessar heeft kritisch onderhoud in Nickerie met lokale visserijsector


De rijst- en visserijsector in Nickerie zijn beide van even groot belang voor het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit zei minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij tijdens het bezoek dat hij samen met zijn staf bracht aan het rijstdistrict Nickerie. De ministeriële delegatie heeft een onderhoud gehad met vertegenwoordigers uit de agrarische tak, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII, maandag 10 juni 2019.

In een open gesprek heeft de bewindsman aangegeven, dat het nodig was om na Paramaribo en Commewijne ook met de vissers in Nickerie van gedachten te wisselen over het beleid van het ministerie, de problemen waarmee de sector kampt en gelijk van gedachten te wisselen hoe een oplossing te vinden.

Voor het goed en duurzaam functioneren van de vissector is het volgens LVV-directeur Deepak Jairam belangrijk, dat de bestaande regels strikt worden nageleefd. Minister Parmessar heeft zijn zorgpunten, zoals het hebben van meerdere boten op een vergunning, overbevissing van onze wateren en het wegdragen van vis door Surinamers en buitenlanders geuit.

Namens de sector heeft de voorzitter van de coöperatie van Nickeriaanse vissers, Abas Noredjo, verschillende probleempunten naar voren gebracht.
De volgende punten zijn onder andere aan de bewindsman voorgelegd:
Het instellen van een beheersorgaan voor het Bigipan gebied voor betere controle.
Het gebrek van ijs- en koelfaciliteiten voor visverkopers op de markt van Nickerie.
De veiligheid van de vissers op de binnen en buiten wateren.
De uitgifte van de visvergunningen voor het jaar 2019
De aanmeerfaciliteiten te zeedijk en De bestemming van het mini visserijcentrum Nickerie.

Minister Parmessar zegt op korte termijn met zijn collega van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer om de tafel te willen gaan voor de implementatie van een beheerorgaan voor de Bigipan waarin de vissector zeker vertegenwoordigd zal zijn.

Met het aantrekken en opleiden van de visserijcontroleurs en de op korte termijn verplichte vessel monitoring systems op alle SK- en andere vissersboten, hoopt de bewindsman de controle op de wateren te voeren. Hij riep ook de sector op ongeoorloofde handelingen te rapporteren. De bewindsman wil in de toekomst zeker een keer in twee maanden overleg met de sector. Verder moedigde de bewindsman de sector aan zelf plannen te schrijven voor de opzet van een ijsunit waarbij middelen kunnen worden aangevraagd bij de Nationale Ontwikkeling Bank (NOB).

Met betrekking tot het mini visserijcentrum is de bewindsman van mening, dat het ministerie de afgelopen jaren te kort is geschoten in de controle op het beheer van de aan de organisaties toevertrouwde faciliteiten. Parmessar zegt te streven naar een efficiëntere afhandeling bij vernieuwing van bestaande visvergunningen. Er komt met betrekking tot het vergunningenbeleid een totale evaluatie en inventarisatie waardoor er voor 2020 geen nieuwe aanvragen zullen worden geaccepteerd.

Voor wat betref het wegdragen van vis, vooral door eigen landgenoten, zullen stringent de regels worden toegepast. Tot slot complimenteerde de minister de vertegenwoordigers uit deze sector voor hun positieve opstelling.

Met de minister reisde mee de waarnemend directeur Deepak Jairam, onderdirecteur Landbouw Ashween Ramdin en beleidsadviseur Artur Zalmijn. Bij deze ontmoeting met de sector zaten behalve de staf van LVV ook de districtscommissaris van Nickerie Nisha Kurban-Baboe en Parveen Amritpersad, hoofd van de afdeling Monitoring & Inspectie aan.

Traditionele gezagdragers Gujaba staan overleden jongetje niet af aan autoriteiten

Jongetje zou zijn bezweken door mishandeling van een of meerdere bloedverwanten

'Er wordt gezegd dat de jongen vaak werd geslagen, omdat de mensen geen raad wisten met hem vanwege zijn ziekte'


Traditionele gezagdragers van Gujaba aan de Boven-Suriname weigeren het lijk van een jongetje af te staan voor politieonderzoek. In het dorp doen geruchten de ronde - aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 11 juni 2019 - dat de jongen zou zijn bezweken door mishandeling van een of meerdere bloedverwanten. Zijn dood werd zaterdag ontdekt en de politie wil de zaak onderzoeken. 

'Misschien zijn de gezagdragers bang dat mensen opgesloten zullen worden. De mannen denken ouderwets', zegt een ingewijde van het gebied. Het zou gaan om een familie die mentaal niet gezond is.Ook het jongetje, dat niet ouder was dan tien jaar, zou een psychische aandoening hebben gehad.

'Er wordt gezegd dat de jongen vaker werd geslagen, omdat de mensen geen raad wisten met hem vanwege zijn ziekte', zegt de bron. Volgens hem is het lijk nog niet gebalsemd.

De politie en districtscommissaris Humphry Jeroe van Boven-Suriname zijn gisteren naar Gujaba vertrokken om met de dignitarissen te praten.Die hebben echter geen groen licht gegeven om het stoffelijk overschot mee te nemen. Desgevraagd wil Jeroe niet veel hierover zeggen. 'Laat de politie haar rapport opmaken.'

Volgens de ingewijde hebben de mensen geen toestemming om de jongen te begraven. Mogelijk komt er spoedig een arts naar het dorp om het lijk te onderzoeken. De familie van het slachtoffer is afkomstig uit Pikin Slee, maar woont al een poos in Gujaba. Blijkbaar zal het traditioneel gezag van Pikin Slee worden geraadpleegd. 'Ik weet dat de dignitarissen van daar anders denken en zullen meewerken om het lichaam af te staan.'