zaterdag 25 augustus 2018

Chili's Hooggerechtshof vordert inbeslagname van $ 1.6 miljoen van bezittingen Augusto Pinochet

Pinochet stierf in 2006 zonder ooit berecht te zijn wegens mensenrechten- schendingen en illegale verrijking


Chili's Hooggerechtshof heeft de inbeslagname van 1.6 miljoen dollar gevorderd van de bezittingen van wijlen dictator Augusto Pinochet. Het Hof veroordeelde ook drie voormalige militaire officieren voor verduistering van publieke middelen in een zaak waarbij Pinochet betrokken was.

Het besluit werd vrijdag 24 augustus 2018 bekendgemaakt.

Pinochet's loyalisten negeerden vaak de bloedige mensenrechtenschendingen en prezen hem voor een zogenaamd sobere, corruptie-vrije regering. Maar, hij verloor veel van zijn naaste bondgenoten nadat beschuldigingen van verborgen rijkdom in 2004 werden onthuld door een Senaatscommissie die onderzoek deed naar het witwassen van geld door de Riggs Bank of Washington.

Andere rekeningen werden later ontdekt in Europa en het Caribisch gebied.

Pinochet stierf in 2006 onder huisarrest, zonder ooit berecht te worden wegens beschuldigingen van mensenrechtenschendingen en illegale verrijking.

(Suriname Mirror/Associated Press/ADN Radio)

Den Blauwvinger: De Nederlandse taal in Suriname naar de afgrond

COLUMN: In media en dagelijks taalgebruik wemelt het van taalfouten en Engelse woorden

De verloedering van voertaal Nederlands dagelijks te zien en te horen


Met de dag wordt de Nederlandse taal in Suriname geweld aangedaan. De hoeveelheid taal- en grammaticafouten waarmee je dagelijks wordt geconfronteerd op televisie en in kranten en op nieuwswebsites zijn niet meer te tellen. Het gaat dan ook te ver om hier met concrete voorbeelden te komen. U kent ze!

Engels vervuilt het Nederlands
Daarenboven wordt het Nederlands ook nog eens op grove wijze vervuild met Engels. Overal duiken uit het niets Engelse woorden op, zomaar, plotseling in een zin van onder andere de presentator of presentatrice van een tv-programma, in commercials en in aankondigingen van concerten en dergelijke, veelal in overdreven gesproken Engels. Het klinkt werkelijk belachelijk, vooral in een qua inwonersaantal klein land als Suriname waar Nederlands de voertaal is, op een continent waar vooral Spaans wordt gesproken en hier en daar wat Engels in het Caribisch gebied.

De Nederlandse taal wordt 'verkracht'. Kinderen zijn welhaast niet meer in staat om goed Nederlands te spreken, laat staan te schrijven.

Kinderen nemen over
Als kinderen op televisie met fouten doordrenkt Nederlands horen of beroerd gesproken Engels, dan is het niet vreemd dat dat wordt overgenomen. Laat presentatoren en presentatrices van allerlei programma's op televisie in ieder geval stoppen met het gebruik van Engelse woorden. Het kan toch niet zo zijn, dat presentatoren en presentatrices van jongerenprogramma's als De Weekkrant (ABC TV) of het 10 Minuten Jeugdjournaal constant krom Nederlands en Engelse woorden in hun presentaties en interviews de ether in slingeren en daarmee bijdragen aan de degradatie en vervuiling van de Nederlandse taal? Juist dit soort programma's moeten het goede voorbeeld geven en programma's laten presenteren in de Nederlandse taal, en op de juiste wijze.

Verbannen
Uit diverse aankondigingen (van onder andere concerten en dergelijke), commercials, enzovoorts zou Engels verbannen moeten worden. Immers, waarom interessant willen doen? – want dàt is het vooral. We leven toch in Suriname, waar Nederlands de voertaal behoort te zijn?!

Waarom krijgen scholieren van groep 3 in het basisonderwijs les in de Engelse taal? Alleen in die groep dus en dus één schooljaar. Kinderen van rond de acht jaar jong. Waarom? Wat is het nut ervan? Wie verzint zoiets krankzinnigs? Besteedt die tijd en energie liever aan gedegen Nederlandse taalles.

Nederlands boet aan kwaliteit ernstig in met dank aan met name de media
In klassen van het basisonderwijs is Nederlands de centrale taal. Les wordt gegeven in de Nederlandse taal. Lesmateriaal wordt geleverd in dee Nederlandse taal. Toch horen leerkrachten in de klas, dat leerlingen ook regelmatig Engelse woorden gebruiken en dat buiten de klas vooral Surinaams, Sranantongo, dat ook over het algemeen thuis wordt gesproken, te horen is. Kortom, de jeugd in Suriname wordt heen en weer geslingerd tussen een aantal talen, waarvan ook nog eens het Nederlands aan kwaliteit ernstig inboet met dank aan met name de media.

Halt toeroepen aan verloedering van de Nederlandse taal
Om een halt toe te roepen aan de verloedering van de Nederlandse taal in Suriname, zouden de media erop moeten toezien dat hun teksten in gesproken en geschreven woord enkel en alleen in correct Nederlands zijn en dat Engelse teksten worden verbannen, Uiteraard zouden verantwoordelijke autoriteiten moeten toezien op dat juiste gebruik van het Nederlands en het terugdringen van het gebruik van de Engelse taal.

Maar, zolang zelfs binnen die autoriteiten ook nauwelijks correct, foutloos, Nederlands wordt gesproken en geschreven, is dat toezien ijdele hoop...

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
25 augustus 2018
Paramaribo – Suriname

Den Blauwvinger: De Nederlandse taal in Suriname naar de afgrond

COLUMN: In media en dagelijks taalgebruik wemelt het van taalfouten en Engelse woorden

De verloedering van voertaal Nederlands dagelijks te zien en te horen


Met de dag wordt de Nederlandse taal in Suriname geweld aangedaan. De hoeveelheid taal- en grammaticafouten waarmee je dagelijks wordt geconfronteerd op televisie en in kranten en op nieuwswebsites zijn niet meer te tellen. Het gaat dan ook te ver om hier met concrete voorbeelden te komen. U kent ze!

Engels vervuilt het Nederlands
Daarenboven wordt het Nederlands ook nog eens op grove wijze vervuild met Engels. Overal duiken uit het niets Engelse woorden op, zomaar, plotseling in een zin van onder andere de presentator of presentatrice van een tv-programma, in commercials en in aankondigingen van concerten en dergelijke, veelal in overdreven gesproken Engels. Het klinkt werkelijk belachelijk, vooral in een qua inwonersaantal klein land als Suriname waar Nederlands de voertaal is, op een continent waar vooral Spaans wordt gesproken en hier en daar wat Engels in het Caribisch gebied.

De Nederlandse taal wordt 'verkracht'. Kinderen zijn welhaast niet meer in staat om goed Nederlands te spreken, laat staan te schrijven.

Kinderen nemen over
Als kinderen op televisie met fouten doordrenkt Nederlands horen of beroerd gesproken Engels, dan is het niet vreemd dat dat wordt overgenomen. Laat presentatoren en presentatrices van allerlei programma's op televisie in ieder geval stoppen met het gebruik van Engelse woorden. Het kan toch niet zo zijn, dat presentatoren en presentatrices van jongerenprogramma's als De Weekkrant (ABC TV) of het 10 Minuten Jeugdjournaal constant krom Nederlands en Engelse woorden in hun presentaties en interviews de ether in slingeren en daarmee bijdragen aan de degradatie en vervuiling van de Nederlandse taal? Juist dit soort programma's moeten het goede voorbeeld geven en programma's laten presenteren in de Nederlandse taal, en op de juiste wijze.

Verbannen
Uit diverse aankondigingen (van onder andere concerten en dergelijke), commercials, enzovoorts zou Engels verbannen moeten worden. Immers, waarom interessant willen doen? – want dàt is het vooral. We leven toch in Suriname, waar Nederlands de voertaal behoort te zijn?!

Waarom krijgen scholieren van groep 3 in het basisonderwijs les in de Engelse taal? Alleen in die groep dus en dus één schooljaar. Kinderen van rond de acht jaar jong. Waarom? Wat is het nut ervan? Wie verzint zoiets krankzinnigs? Besteedt die tijd en energie liever aan gedegen Nederlandse taalles.

Nederlands boet aan kwaliteit ernstig in met dank aan met name de media
In klassen van het basisonderwijs is Nederlands de centrale taal. Les wordt gegeven in de Nederlandse taal. Lesmateriaal wordt geleverd in dee Nederlandse taal. Toch horen leerkrachten in de klas, dat leerlingen ook regelmatig Engelse woorden gebruiken en dat buiten de klas vooral Surinaams, Sranantongo, dat ook over het algemeen thuis wordt gesproken, te horen is. Kortom, de jeugd in Suriname wordt heen en weer geslingerd tussen een aantal talen, waarvan ook nog eens het Nederlands aan kwaliteit ernstig inboet met dank aan met name de media.

Halt toeroepen aan verloedering van de Nederlandse taal
Om een halt toe te roepen aan de verloedering van de Nederlandse taal in Suriname, zouden de media erop moeten toezien dat hun teksten in gesproken en geschreven woord enkel en alleen in correct Nederlands zijn en dat Engelse teksten worden verbannen, Uiteraard zouden verantwoordelijke autoriteiten moeten toezien op dat juiste gebruik van het Nederlands en het terugdringen van het gebruik van de Engelse taal.

Maar, zolang zelfs binnen die autoriteiten ook nauwelijks correct, foutloos, Nederlands wordt gesproken en geschreven, is dat toezien ijdele hoop...

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
25 augustus 2018
Paramaribo – Suriname

Bond en directie IAmGold/Rosebel niet nader tot elkaar in salarisonderhandelingen

Werknemers vinden houding van de winstgevende Canadese multinational schandalig


Onderhandelingen bij IAmGold/Rosebel Gold Mines tussen de bond onder leiding van Lloyd Read en de directie zijn gesprongen. De bond wil een salariscorrectie van 55 procent, terwijl de directie niet verder wil dan 13 procent, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 25 augustus 2018. 

De Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie (RGWO) informeerde haar leden over het verloop van de onderhandelingen tijdens een drukbezochte en rumoerige vergadering op het bedrijfscomplex te Brokopondo. De leden verwierpen het voorstel van de directie en geven de bond tot eind september om met een aanvaardbaar resultaat te komen.

Het finale bod van de directie, 13 procent, was ook voor het bondsbestuur niet acceptabel. Daarom heeft het de besprekingen gelijk afgebroken om eerst ruggespraak met de leden te houden. De bond wil de koopkracht van 2016 terug, hetgeen de eis van 55 procent zou rechtvaardigen.

Verschillende werknemers geven aan dat bij de cao-onderhandelingen van 2016, toen het slecht ging met het bedrijf en 165 werknemers waren ontslagen, er genoeg is ingeleverd om dreigende sluiting te voorkomen. Ondanks de inflatie van 55 procent hebben zij toen, in het belang van de werkgelegenheid, genoegen genomen met een verhoging van het basisloon met slechts 15 procent in combinatie met toelagen.

Nu het bedrijf, mede door de inzet van de werknemers een winst van tachtig miljoen Amerikaanse  dollar heeft geboekt, vinden de werknemers, de houding van de multinational schandalig.

Minister Jesus-Leito wil invoering fenomeen Bob op Curaçao

'Nederlandse' Bob moet meer verkeersongelukken voorkomen


Curaçao zou ook het fenomeen Bob (Bewust Onbeschonken Bestuurder) moeten invoeren om zo meer verkeersongelukken te voorkomen. Dat heeft de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Zita Jesus-Leito (PAR) in een persconferentie verklaard, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 25 augustus 2018.

Zij verwijst naar Nederland waar de Bob degene is die geen alcohol gebruikt als er nog gereden moet worden. Het is de week van Veilig Verkeer en de minister heeft het nieuwe verkeersbeleid uit de doeken gedaan.

'We willen voldoen aan de internationale norm van niet méér dan vier doden op elke 100.000 inwoners. Dat zou voor Curaçao een maximaal aantal van zes tot acht doden per jaar moeten zijn. Dit jaar zijn er al tien doden in het verkeer. De teller eindigde in 2016 en 2017 op respectievelijk 18 en 19 doden', aldus de minister.

Oorzaken van de verkeersongevallen zijn voornamelijk te hard rijden, maar ook het alcoholgebruik. Er is een nieuwe blaastest die het Openbaar Ministerie (OM) eerdaags gaat inzetten, zo is aangekondigd. Ook wordt de wetgeving aangepast zodat alcoholgebruik en andere verkeersovertredingen en de gevolgen ervan, zoals bijvoorbeeld ‘dood door schuld’, bestraft kunnen worden, zo heeft verkeersexpert Lernnerth Angela tijdens de persconferentie nader uitgelegd.

Verbetering gezondheidssituatie van arme mensen in wijken Curaçao onder de loep

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
'Gezondheidseffecten van wijkaanpak als eerste te zien in de veranderingen in de leefstijl'


De regering moet niet te hoge verwachtingen hebben waar het gaat om verbetering van de gezondheidssituatie van arme mensen als in hun wijk verbeteringen zijn aangebracht, zoals voorgestaan in het urgentie- en regeerprogramma. Dat schrijft het Volksgezondheidsinstituut Curaçao (VIC) in haar jongste uitgave waarin als het ware een nulmeting is gedaan van de gezondheidssituatie in de arme wijken op basis van cijfers uit de nationale gezondheidsenquête 2017, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 25 augustus 2018.

Het VIC schrijft: 'Gebaseerd op internationaal onderzoek is het de verwachting, dat de gezondheidseffecten van de wijkaanpak als eerste te zien zijn in de veranderingen in de leefstijl en de beleving van de bewoners, en pas later op de gezondheidsuitkomsten. Dit komt onder andere omdat reeds ontstane gezondheidsproblemen vaak niet omkeerbaar zijn.'

In de wijken die in het urgentieprogramma geselecteerd zijn om te verbeteren en die ook in het regeerprogramma zijn opgenomen, is niet specifiek gekeken naar de gezondheidsstatus van de bewoners. Daar is nu verandering in gekomen door het themarapport getiteld ‘Gezondheid, Leefstijl en Gebruik van de Zorg in de Arme Wijken van Curaçao’.

Hoewel er dus niet te hoge verwachtingen mogen zijn is de achterliggende gedachte bij dit rapport, dat de verbeteringen die het urgentieprogramma voorstaat, ook invloed hebben op de gezondheidssituatie van de bewoners.

Ter informatie: 
Docenten Juan Pablo Duarte VSBO/AGO-school, Curaçao, melden zich ziek vanwege asbestprobleem

'Regering blijft zoeken naar een oplossing zodat de leerlingen onderwijs gegarandeerd wordt'


De oplossing die het ministerie van Onderwijs heeft bedacht voor het asbestprobleem op de Juan Pablo Duarte VSBO/AGO-school (Voorbereidend Secundair Beroeps Onderwijs/Arbeid Gericht Onderwijs) heeft niet gewerkt. De docenten hebben zich ziek gemeld. Dat wordt door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (OWCS) bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 25 augustus 2018.

De oplossing was, dat de lessen door zouden gaan in de middaguren van 13.00 tot 17.00 uur op het Kolegio Alejandro Paula (KAP), de HAVO-VWO-school die ook valt onder het openbaar onderwijs.

'De regering blijft zoeken naar een oplossing zodat de leerlingen onderwijs gegarandeerd wordt en zij niet te veel lessen missen', zo wordt nog uitgelegd.

Op de school in Buena Vista zijn stofdeeltjes asbest in de lucht afkomstig van het dak aangetroffen. Omdat asbest kankerverwekkend is, kunnen de docenten, het personeel en de leerlingen daar niet meer terecht.

Kustwacht Caribisch Gebied neemt motorbootje met defecte motor op sleeptouw

(Bron foto's: Kustwacht Caribisch Gebied)
'Fish Kraze’ werd 3 mijl zuid van Aruba gevonden en naar Commandeursbaai gesleept

'Men moet er atijd voor zorgen dat men nooit zonder of zonder goed werkende communicatiemiddelen de zee op gaat'


De Kustwacht Caribisch Gebied kreeg donderdagmiddag rond twee uur een melding binnen bij het Joint Rescue & Coordination Center (JRCC) van de Kustwacht, dat er een vaartuig in nood verkeerde. Op aanwijzing van het JRCC is de Kustwacht Steunpunt Aruba op zoek gegaan naar het vaartuig, aldus de Kustwacht vrijdag 24 augustus 2018. 

Tegen half vier werd het vaartuig ‘Fish Kraze’ 3 mijl zuid van Aruba gevonden en is door de Kustwacht naar de Commandeursbaai gesleept.

De kapitein verklaarde dat hij vanaf acht uur op weg was naar Bonaire met het vaartuig dat hij had gekocht. Tegen elf uur viel de motor echter plotseling uit en wilde niet meer opstarten. Volgens de kapitein had hij zijn VHF radio nog niet geïnstalleerd.

Het vaartuig begon terug te drijven naar Aruba, hierdoor kon de kapitein met zijn mobiele telefoon contact krijgen met zijn vrouw. Daarna heeft zijn vrouw contact opgenomen met de hulpdiensten. De kapitein was blij en opgelucht bij het zien van de Kustwacht.

De Kustwacht laat weten, dat zij er altijd is om in nood te helpen, maar men moet ervoor zorgen dat men nooit zonder of zonder goed werkende communicatiemiddelen de zee op gaat.

Douaneambtenaren willen uit het FISO

(Bron foto: de Ware Tijd)
Bondsvoorzitster De Vlugt: 'FISO heeft meer nadelen dan voordelen gehad voor douaniers'


Douaneambtenaren willen, net als de politie en brandweer, niet langer volgens het Functie Informatie Systeem van de Overheid (FISO) worden betaald. Dat bevestigt bondsvoorzitster Joyce de Vlugt vandaag, zaterdag 25 augustus 2018, in de Ware Tijd. 

Die wens is intussen ook kenbaar gemaakt aan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, die het voorstel nu verder bestudeerd. Volgens De Vlugt zal de bond binnen niet al te lange tijd verder hierover onderhandelen met de minister.

De bondsvoorzitster meent dat FISO meer nadelen dan voordelen heeft gehad voor douaniers. Met name de risicotoelage en andere tegemoetkomingen, zijn door dit systeem weggevallen. Hoewel de rek er nog niet helemaal uit is bij de leden, vindt De Vlugt dat het nu het geschikte moment is om zaken financieel op orde te stellen.

'Verschillende toelagen zijn weggevallen. Wij werken bijvoorbeeld op de haven en we hebben mannen die op zee werken wanneer hout wordt ingeladen. Het kan dus niet dat we geen risicotoelage krijgen', benadrukt ze.

Het bondsbestuur wil los van het uittreden uit FISO ook praten over loonsverhogingen. Het minimale inkomen van een douaneambtenaar is nu rond Srd 1.500.

Centraal Bureau voor Burgerzaken dagelijks overspoeld met paspoortaanvragen

CBB krijgt dagelijks ruim 200 paspoortaanvragen via haar lokale bureaus


Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) krijgt dagelijks ruim 200 paspoortaanvragen via de lokale bureaus voor burgerzaken (bvb’s), alsook diplomatieke posten in het buitenland. Dat is op weekbasis ruim 1.500 verzoeken. Het gaat om nieuwe aanvragen en aanvragen voor vervolgpaspoorten. 

Er zijn vier types paspoorten die worden uitgegeven, de reguliere-, zaken-, diplomatieke en dienstpaspoorten. Het kan gebeuren, dat bij de aanvraag van een paspoort iets mis gaat. Dit is meestal het geval bij aanvragen van het eerste paspoort, zegt Herel Bodeutsch, hoofd van de afdeling Paspoorten van het CBB, vandaag, zaterdag 25 augustus 2018, op Starnieuws.

Aan de hand van de geconstateerde fouten worden processen ingezet om de omissies op te heffen en het paspoort alsnog foutloos uit te geven. De meeste fouten worden onder andere op de aanvraag zelf gemaakt, soms ontbreken er documenten, in sommige gevallen is het paspoort verloren of beschadigd en is belangrijke informatie niet duidelijk. Ook zijn aanvragers nu en dan moeilijk te bereiken.

Bij het verwerken van een paspoortaanvraag wordt deze allereerst geverifieerd met de geboorteakte. Omdat de geboorteakte een brondocument is, kan worden nagegaan of alle gegevens van de aanvrager overeenkomen met die op de geboorteakte. Zo niet, dan wordt onderzocht waar de fout ligt. De aanvrager wordt via een sms-bericht opgeroepen en voorgehouden welke procedure doorlopen moet worden om het probleem op te lossen. De procedure kan verschillen van een simpele aanpassing tot het compleet inzetten van een nieuw proces in samenwerking met andere afdelingen van het CBB of met de politiepost in gevallen van verloren of gestolen paspoorten. De aanvrager moet aangifte van verlies of diefstal doen bij de politie, die een verklaring afgeeft dat het document is kwijtgeraakt. Hiermee kan de aanvrager bij het bureau voor burgerzaken een nieuw paspoort aanvragen. Mocht de burger het verloren paspoort na de aangifte terugvinden, dan moet dat worden ingediend bij het bureau voor burgerzaken. Ook dient dit aan de politie te worden doorgegeven.

'Het komt ook wel eens voor, dat bij nieuwe paspoortaanvragen wordt ontdekt, dat er een fout zit in de schrijfwijze van de naam op de geboorteakte. In dit geval kan de persoon het CBB toestemming geven om een paspoort onder voorbehoud te maken', zegt Bodeutsch.

Personen die wonen in een land waar geen diplomatieke post van Suriname is, kunnen middels machtiging een paspoort aanvragen. Dat houdt in dat iemand die in Suriname woont het paspoort aanvraagt namens de paspoorthouder. De machtiging wordt in orde gemaakt via een notaris. Daarnaast is een gemeente-uittreksel nodig van het land waar de aanvrager woont. Daarop dient te worden aangeven wat de nationaliteit is van de aanvrager. Naast de machtiging zijn de gebruikelijke documenten nodig voor de aanvraag van een paspoort.

Registratie en voldoen van kosten nu verplicht voor plaatsen bouwsels op bermen Paramaribo Noord-Oost

'Het is nu verboden commerciële activiteiten te ontplooien op bermen zonder vergunning'


Iedereen die commerciële activiteiten ontplooit of wenst te ontplooien op de bermen van wegen in Paramaribo, het bestuursresort Noord-Oost, had tot gisteren de tijd om zich te registreren. Volgens het commissariaat Paramaribo Noord-Oost hebben meer dan 100 personen en of ondernemingen zich aangemeld. Dit bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 25 augustus 2018.

De mensen die nu geregistreerd staan, zullen tussen Srd 150 en maximaal Srd 2.500 per maand moeten betalen om gebruik te maken van de bermen. Er kunnen geen nieuwe gevallen meer worden behandeld, zegt districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost.

In de afgelopen periode is een wildgroei ontstaan van bouwsels met commerciële activiteiten op de bermen. Nerkust stelt, dat het verboden is om commerciële activiteiten te ontplooien op bermen, zonder vooraf verkregen vergunning van de districtscommissaris .

'Voor het plaatsen van een bouwsel voor commerciële doeleinden op de berm, dient er ook een financiële bijdrage te worden gestort ten behoefte van het Districtsfonds', zegt Nerkust. In de afgelopen jaren is dit niet gebeurd. Het gaat volgens hem ook om een stukje ordening en controle. Er zijn volgens hem ook geen nieuwe gevallen afgehandeld tijdens de registratieperiode. Het ging slechts om de mensen of ondernemingen die reeds bezig waren en illegaal waren en zij die vergunning hadden.

Er zal hard worden opgetreden tegen mensen die nu zonder vergunning bouwsels op bermen hebben staan, aldus de districtscommissaris.

Er zijn enkele probleemgevallen in Noord, bevestigt Nerkust waarbij de rechtmatigheid van bermen wordt betwist. Momenteel is wildgroei van stands en bouwvallige stands ontstaan langs de Highway, iets voor het EBS onderstation. Of dit beleid verder wordt overgenomen door zijn collega's, kan de districtscommissaris niet met zekerheid stellen. Elke districtscommissaris is verantwoordelijk voor zijn of haar gebied.

Wegen in de binnenstad van Paramaribo worden aangepakt

(Bron foto: NII)
Gevaarlijke kuilen in de Zwartenhovenbrugstraat en Van ‘t Hogerhuysstraat worden aangepakt


De afdeling Wegen van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), pakt deze dagen verschillende wegen in de binnenstad van Paramaribo aan, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII, vrijdag 24 augustus 2018.

De aanpak betreft onder andere gevaarlijke kuilen in de Zwartenhovenbrugstraat en de van ‘t Hogerhuysstraat.

Naresh Bhageloe, ressort leider sectie Groot-Paramaribo van de afdeling Wegen, zegt dat de verschillende delen van de Zwartenhovenbrugstraat die aangepakt zullen worden in samenspraak met de politie gebeurt.

Het ministerie van OWT&C is reeds begonnen met verschillende herasfaltering werkzaamheden  tussen de Keizer- en de Steenbakkerijstraat.

Bhageloe geeft aan, dat de kuilen in afwachting op het groot werk, dat momenteel wordt verricht in de Zwartenhovenbrugstraat, gedicht worden. Dit omdat de gaten in de weg een groot gevaar vormen voor de weggebruikers. Het ligt in de bedoeling dat de kuilen in de Slangenhout-, Hernhutter-, Calcutta- en de Koningstraat ook aangepakt zullen worden.

HVB pleit voor bevriezen voor onbepaalde tijd van salariscorrectie voor regering en Assembleeleden

HVB-leider Sapoen: 'Dit uit solidariteit jegens vooral de sociaal kwetsbaren uit de samenleving'


De Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) vindt, dat de salariscorrectie voor regering en Assembleeleden voor onbepaalde tijd moet worden bevroren. 'Dit uit solidariteit jegens vooral de sociaal kwetsbaren uit de samenleving', zegt politiek leider van de HVB tevens Assembleelid (coalitie), Raymond Sapoen, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 25 augustus 2018.

De HVB zegt ingenomen te zijn met de salariscorrectie voor landsdienaren, omdat vooral deze groep van vaste loontrekkers onder zeer moeilijke werkomstandigheden dagelijks probeert de bedongen arbeid te verrichten en ook het slachtoffer is geworden van de sociaaleconomische crisis waaruit het land langzaam klautert.

Volgens de huidige wetgeving is het onlangs bereikte akkoord tussen de overheid en de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) met een terugwerkende kracht tot januari 2017, ook van toepassing op het salaris/de schadeloosstelling van leden van de regering en volksvertegenwoordigers. Ontkoppeling hiervan, hoe wenselijk dat ook door velen wordt beschouwd, zal onderdeel moeten zijn van een integrale discussie over de rechtspositie van politieke ambtsdragers, het gewicht van de functie en de daarbij behorende financiële waardering.

De HVB sluit haar ogen echter niet voor de sociaal, maatschappelijke en economische realiteit en is zich ervan bewust dat grote delen van de gemeenschap, opvanginstellingen alsook de onderwijs- en gezondheidssector door de beperkte financiële middelen niet optimaal hun diensten kunnen verlenen.

'Uit hoofde van solidariteit jegens vooral de sociaal kwetsbaren uit onze samenleving vindt de HVB het daarom raadzaam, dat de overeengekomen salariscorrectie ten behoeve van regerings- en Assembleeleden voor onbepaalde tijd wordt bevroren en roept de regering tenslotte op het pad van stabilisatie en herstel van onze economie onverkort voort te zetten', zegt Sapoen.

Justitie neemt een vuurwapen in beslag van oud-minister Laurens Neede (72)

Neede heeft tijdens een ruzie met iemand zijn vuurwapen in de hand, maar niet gericht op ander


Justitie heeft een vuurwapen in beslag genomen bij Laurens Neede (72). Dit meldt de Times of Suriname, aldus vandaag, zaterdag 25 augustus 2018, Waterkant.net. De voormalige minister van Leger & Politie in de jaren tachtig, is niet aangehouden. 

Volgens Justitie was er reden genoeg om het wapen in beslag te nemen. Het is intussen overgedragen aan het Nationaal Leger. Neede had het in bruikleen gekregen voor eigen beveiliging.

Hij ging echter over de schreef, getuige een filmpje dat is verspreid via social media. Op het filmpje is Neede te zien terwijl hij een privéterrein op rent met een vuurwapen in de hand. Er wordt druk gepraat. Neede loopt dan terug naar de straat om dan voor de tweede keer het terrein op te gaan. Hij keert weer terug en stapt een auto in die daarna wegrijdt.De politie is op de hoogte gesteld van het incident. Volgens Officier van Justitie Shanta Mahadew zijn Neede en een andere man opgebracht voor verhoor. De twee zijn nadien naar huis gestuurd. Mahadew bevestigt, dat Neede het vuurwapen te voorschijn heeft gehaald. Hij zou het niet hebben gericht op de ander. Daarom is volstaan met inbeslagname.

Beide heren hebben aangifte tegen elkaar gedaan. Mahadew zegt dat om die reden beiden als verdachte zijn aangemerkt. Laurens Neede is in 2000 veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens verkrachting.

VHP-Assembleeleden doen beroep op Alcoa/Suralco onderhandelingen met regering af te breken

'Bedrijf moet alle details openbaar maken van afspraken die tot nu toe zijn gemaakt met regering'

'Suralco/Alcoa en de regering hebben in sfeer van geheimzinnigheid duistere deal bekokstoofd die zeer ongunstig en schadelijk is voor belangen bevolking Suriname'


In een gisteren verzonden brief (zie hierna) doen VHP-Assembleeleden Asiskumar Gajadien en Krishna Mathoera een dringend beroep op Suralco en Alcoa om onmiddellijk alle onderhandelingen met de regering af te breken over de voortijdige en eenzijdige beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst. 

Ook wordt geëist, dat het bedrijf alle details openbaar maakt van de afspraken die tot nu toe zijn gemaakt met de regering. Gebeurt dit niet, dan zullen de twee parlementariërs zich voor hulp wenden tot relevante internationale organisaties en speciale afdelingen van de regering van de Verenigde Staten van Amerika. Dit melt de Ware Tijd vandaag, zaterdag 25 augustus 2018.

Zo blijkt uit de brief die is gestuurd naar de directie van Suralco, Alcoa-directeur Global Primary Products, Robert G. Wilt en de Raad van Bestuur van de multinational.Gesteld wordt, dat met grote bezorgdheid nota is genomen van de bekendmaking van de eenzijdige beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst door Suralco. Ondanks 'unanieme oproepen van politieke leiders en anderen is er geen sprake geweest van duidelijkheid en transparantie over voorwaarden en regelingen die Suralco en de Surinaamse regering hadden moeten overeenkomen vanaf het eerste moment van de aankondiging in 2015 tot de heden', schrijven Gajadien en Mathoera.

De parlementariërs schrijven, dat zij uit de weinige verkregen informatie begrijpen, dat Suralco/Alcoa en de regering 'in een sfeer van geheimzinnigheid een duistere deal hebben bekokstoofd die zeer ongunstig en schadelijk is voor de belangen van de bevolking van Suriname'. 

In de brief wordt een aantal overwegingen opgesomd waarom de deal slecht is voor Suriname. De briefschrijvers zijn van mening, dat 'onderhandelingsmethoden van een dergelijke onbetrouwbare aard worden beschouwd als een flagrante schending van wereldwijd aanvaarde principes en normen voor verantwoord zakelijk gedrag die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en internationaal erkende normen'.

Zij vinden dat integriteit, transparantie en fatsoen in zowel het publieke als het private domein sleutelbegrippen zijn in de strijd tegen corruptie en afpersing. Het Surinaamse bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties en maatschappelijke groepen hebben daarom samen gewerkt aan vergroting van de publieke steun voor anticorruptiemaatregelen, transparantie en bewustwording van de problemen van corruptie en omkoping. Zij noemen een deugdelijke bedrijfsvoering 'een essentieel element voor het bevorderen van een ethische cultuur in bedrijven', wordt gesteld.

Minister Ferrier: 'Ik zet mij volledig in om kwaliteit onderwijs verder te verbeteren'

(Bron foto: NII)
Ferrier hoopt dit jaar alle wetgevingsproducten met betrekking tot onderwijs af te ronden


Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zet zich volledig in om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. In dat kader zijn er enkele prioriteiten gesteld om dat doel te halen, zo laat ze vrijdag 24 augustus 2018 via het Nationaal Informatie Instituut (NII) weten.

'Er lopen leningen voor zowel het basis- als het beroepsonderwijs waaruit het optimale gehaald moet worden.' Het betekent volgens de minister, dat er niet alleen in de curricula geïnvesteerd wordt maar ook de verbetering van de leerkracht.

Het onderwijs in Suriname loopt in tegenstelling tot landen in de regio achter, wat volgens de bewindsvrouw niet mag. De landen hebben grote stappen gemaakt, maar in Suriname is de wetgeving op dat stuk nog niet in orde. Ferrier hoopt dit jaar alle wetgevingsproducten met betrekking tot het onderwijs af te ronden.

De bewindsvrouwe wil een aantal conferenties organiseren waar alle actoren betrokken worden om van gedachten te wisselen over het onderwijsvraagstuk.

Waar ook aandacht aan moet worden besteed is het principe van gelijkheid. Niet alle kinderen hebben nog toegang tot het onderwijs en daar moet spoedig verandering in komen.

De minister is ook niet tevreden met de slagingspercentages in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini. Het moet echt anders, aldus minister Ferrier.

Wat ook gewijzigd moet worden is de curricula, omdat het volgens haar de kinderen niet meer aanspreekt. Een van de belangrijke ontwikkelingen recentelijk is de digitale registratie bij de inschrijving. Het grote voordeel was dat het ministerie gelijk een overzicht kreeg van het aantal aanmeldingen en voor welke school.

Ferrier vindt dat efficiëntie belangrijk is binnen het onderwijs. Er zal ook aandacht besteed moeten worden aan de meertaligheid. De kinderen moeten gemakkelijk de aansluiting moeten vinden met de rest van de wereld, zegt de bewindsvrouw die ook pleit dat pupillen zoveel mogelijk de kans krijgen om door te stromen. Zoals het nu gaat binnen het onderwijs vindt de bewindsvrouw niet productief genoeg.

Sham Binda, AKMOS-voorzitter: 'Ons bancair systeem wordt geïsoleerd'

'We stellen we voor de Srd te dollariseren, maar dit gaat volstrekt aan dovemansoren voorbij'


Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), zegt in het Dagblad Suriname van vrijdag 24 augustus 2018, dat het Surinaams bancair systeem geleidelijk aan aan het isoleren is. De inbeslagname van de € 19 miljoen in Nederland in april 2018 heeft mede bijgedragen tot dit isolement. Voor het Surinaams bedrijfsleven heeft dit ingrijpende consequenties met zich meegebracht. 

Zo circuleren op sociaal media berichten, dat de bankrekeningen en creditcards van Surinamers in Nederland geblokkeerd zijn als gevolg van vermoedelijke witwaspraktijken. Alhoewel die berichten voornamelijk op de Nederlandse bank ABN Amro zijn gericht, is dit volgens Binda reden genoeg om verontrustend te zijn.

'Alle banken hanteren een policy, maar doordat de ABN Amro bank vroeger in Suriname een filiaal had, hadden de meeste Surinamers bij die bank een bankrekening. En de ABN Amro treed niet alleen hard op tegen Surinamers, maar tegen een ieder die niet-ingezetenen zijn van Nederland. Dus ook Nederlanders die in Suriname wonen en bij de ABN Amro een bankrekening hebben, ervaren problemen.'
Binda accentueert, dat dit niet veel te maken heeft met de nationaliteit van een individu, maar wel met diens woonplaats.

Zoals Suriname door de jaren heen een imago heeft opgebouwd van moneylaundring, is het niet onlogisch dat buitenlandse banken stringente regels hanteren voor Surinamers. 'Er zijn veel mensen in ons land die pseudobedrijven hebben geopend.'

Binda voert aan, dat een bedrag van € 19 miljoen niet zonder gegronde redenen geconfisqueerd kan worden. Dit heeft namelijk een wettelijke grondslag. 'Als je van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) geld in beslag neemt, zullen er genoeg redenen hiertoe zijn.' Het is gebleken dat Hakrinbank NV, De Surinaamsche Bank (DSB) en Finabank niet in staat zijn om de herkomst van de € 19 miljoen aan te geven. Naar zeggen van Binda zal de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, tezamen met de totale regering geen ommekeer kunnen brengen in de ontstane situatie.

'De betrokkenen weten als geen ander wat er gaande is binnen onze samenleving. Dit, terwijl de nodige activiteiten vanuit de autoriteiten ontbreken om deze kwestie te herstellen. Daarom stellen we voor om de Surinaamse munt te dollariseren, maar dit gaat volstrekt aan dovemansoren voorbij', aldus Binda.

Lijk 12-jarig meisje in verre staat van ontbinding in woning aan Weltevredenweg aangetroffen

Volgens de oma had haar kleindochter een beperking


In een slaapkamer in een huis aan de Weltevredenweg is donderdag door agenten van bureau Latour het ontzielde lichaam van een 12-jarig meisje in verre staat van ontbinding aangetroffen, zo bericht het Korps Politie Suriname vrijdag 24 augustus 2018. 

Een ingeschakelde arts gaf aan dat het meisje al drie tot vier dagen dood moest zijn. Het meisje woonde met een aantal familieleden in het huis.

Volgens verklaring van de grootmoeder had haar kleindochter een beperking. De politie is bezig met een diepgaand onderzoek rond de dood van het meisje en is vast van plan om duidelijkheid te krijgen.

Het lijk is voor sectie in beslag genomen en verwachtbaar is dat het resultaat van de sectie zal mee helpen om klaarheid te brengen in deze zaak.

2-Jarige peuter uit Brokopondo overlijdt na innemen rattengif

Tajano Landveld vindt door tante gebruikte tube vloeibaar rattengif....


Het Dagblad Suriname bericht vrijdag 24 augustus 2018, dat de 2-jarig Tajano Landveld uit Brokopondo woensdagavond in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is overleden na het innemen van rattengif. 

Dinsdagavond had de tante van het kind rattengif in haar woning geplaatst. Nadat zij klaar was daarmee heeft zij de tube vloeibaar rattengif ergens gezet en vervolgens is zij gaan baden. Toen zij terugkwam vertelde de 2-jarige dat hij een ijsje had gegeten. Hij wees de tante toen welk ijsje het was.

De tante kon op dat moment niet geloven, dat het kind het rattengif had gegeten. Samen met de ouders brachten zij de peuter naar de Medische Zending. De volgende dag werd het kind naar de Spoed Eisende hulp gebracht. Op de afdeling Intensieve Care is het jongetje woensdagavond overleden.

Het politieonderzoek in deze zaak duurt voort.

Volkswagen Mexico in conflict met boeren vanwege inzet hagelkanonnen buiten fabriek in Puebla

Hagelkanonnen zouden volgens boeren droogte in de regio veroorzakenVW gebruikte de kanonnen om auto's te beschermen tegen hagelschade


Volkswagen (VW) beteugelt het gebruik van hagelkanonnen buiten zijn fabriek in Puebla, Mexico, nadat de automaker door plaatselijke boeren werd beschuldigd van het veroorzaken van droogte in de regio, wat leidde tot zware verliezen aan gewassen. VW gebruikte de kanonnen om Volkswagen-voertuigen te beschermen tegen hagelschade. 

De apparaten stoten schokgolven uit in de lucht, waarvan wordt verondersteld dat ze voorkomen, dat hagel tot stand komt, maar er is een gebrek aan wetenschappelijk bewijs dat de kanonnen de weersomstandigheden daadwerkelijk beïnvloeden en hagel minimaliseren, en hun legitimiteit wordt al lang bekritiseerd.

Toch beweren boeren in Puebla dat de kanonnen hebben geleid tot een gebrek aan broodnodige regenval.

'Volkswagen Mexico zet zich in voor het onderhouden van goede relaties en een open dialoog met onze naburige gemeenschappen', vertelde het bedrijf vrijdag 24 augustus 2018 in The Washington Post.

'Na een ontmoeting met de lokale autoriteiten over het beschermen van voertuigen tegen hagelbuien in onze fabriek in Puebla, Mexico, zullen we de automatische werking van anti-hagel sonische apparaten in de buurt van onze opslagplaatsen voor voertuigen blokkeren en zullen ze alleen in handmatige modus werken als de weersomstandigheden bepalen dat hagel op komst is.'

Volkswagen zei, dat het netten boven zijn auto's zal plaatsen als de belangrijkste vorm van bescherming en de kanonnen zal gebruiken als een secundaire tool.

Boeren klaagden dat Volkswagen's anti-hagel apparaten leidden tot het verlies van bijna 5.000 hectare gewassen, door de neerslag weg te houden, sinds het begin van het regenseizoen in mei, volgens  Agence France-Presse. De hagel kanonnen zijn 'van invloed op de cycli van de aarde', zei Gerardo Perez, een leider van de boeren, aldus AFP.

Wanneer de apparaten werken 'klaart de lucht letterlijk op en het regent gewoon niet', zei hij. Om de oogstverliezen te dekken, eisen de boeren dat Volkswagen bijna 4 miljoen dollar betaalt.

Eerder al noemde de Nederlandse Buienradar-weerman Reinier van den Berg het gebruik van anti-hagelkanonnen 'best wel discutabel'. Hagelstenen komen met zo'n 200 kilometer per uur naar beneden. Als de stenen drie, vier, of vijf centimeter groot zijn, dan vraagt hij zich af of je met zo'n kanon de hagelstenen überhaupt kunt omzetten in water.

(Suriname Mirror/AFP/The Washington Post/CNN Money/RTL-Z)

Een 180 meter lange drugstunnel ontdekt van voormalig KFC-restaurant in Arizona, VS, naar Mexico

(Bron foto's: Homeland Security Investigations and Yuma Sector Border Patrol)
In tunnel konden mensen rechtop wandelen en tot aan een huis over de grens in Mexico

'Tunnels zijn terug aan een opmars bezig sinds er strengere grenscontroles zijn'


In een voormalig KFC-restaurant in de Amerikaanse staat Arizona is een 180 meter lange drugstunnel ontdekt. In de tunnel konden mensen makkelijk rechtop wandelen en dat tot aan een huis over de grens in Mexico. 

De autoriteiten hadden al sinds april een vermoeden dat er een tunnel was vanuit een voormalig Kentucky Fried Chicken (KFC)-restaurant in San Luis, Arizona. Ze volgden vervolgens de eigenaar van het restaurantgebouw, ene Ivan Lopez, en konden hem eerder deze maand arresteren nadat ze verschillende pakketjes met meth, cocaïne, heroïne en fentanyl in zijn wagen hadden ontdekt.

Die arrestatie resulteerde in huiszoekingen bij de man en dus ook bij een restaurantgebouw dat in zijn bezit was. Het was daar dat de politie de tunnel ontdekte. In de tunnel konden mensen makkelijk rechtop wandelen en dat tot aan een huis over de grens in Mexico.Volgens agent Scott Brown zijn tunnels terug aan een opmars bezig sinds er strengere grenscontroles zijn. Wanneer de tunnel in San Luis gebouwd is, is niet duidelijk, maar wat wel vaststaat is dat de verdachte het gebouw pas in april heeft gekocht. Wellicht was Lopez lid van een drugskartel.

Het gebruik van tunnels voor drugssmokkel is al jaren een probleem.

Critici die tegen het plan zijn van de Amerikaanse president Donald Trump om een muur op de Amerikaans-Mexicaanse grens te bouwen, schermen wel vaker met het argument. dat smokkelaars wel een andere weg zullen vinden om zaken over de grens te smokkelen.

Sinds 1990 zijn er al bijna 200 tunnels ontdekt waarlangs de grens kon worden overgestoken.

(Suriname Mirror/BBC/Independent/VRT/FOX News/YouTube)

Venezolaanse vrouwen in Colombia gedwongen tot prostitutie om te overleven...

(Bron foto: iStock)
In één bordeel in Cúcuta met 60 vrouwen zijn er 58 uit Venezuela en slechts twee uit Colombia

'De enige manier om eten voor mijn kinderen op tafel te zetten, is door naar Colombia te reizen en mijn lichaam te verkopen'

 
Venezolaanse vrouwen in Colombia worden gedwongen tot prostitutie om te overleven, omdat de burgers van het land blijven vluchten voor politieke repressie en economische crisis thuis. Een Sky News-onderzoek naar de sekshandel in de Colombiaanse stad Cúcuta vond een onevenredig aantal Venezolaanse vrouwen die in de clubs en op straathoeken van de grensstad werken.

In één bordeel van 60 vrouwen kwamen er 58 uit Venezuela en slechts twee uit Colombia. Een vrouw, een moeder van twee die ballerina en zakenvrouw was in haar thuisland, vertelde Sky News: 'Ik zou dit opgeven als er een andere optie was. Dit is een schandelijke baan, maar welke optie heb ik? Ik moet geld verdienen om voor mijn kinderen te zorgen en hen te voeden. Er is niets in Venezuela. De enige manier om eten voor mijn kinderen op tafel te zetten, is door naar Colombia te reizen en mijn lichaam te verkopen.'Een andere vrouw, de moeder van een 1-jarige, zei dat ze kapper was voordat de crisis haar dwong te vluchten over de grens op zoek naar nieuwe kansen. 'Als het ooit nog beter gaat in Venezuela, zou ik graag mijn eigen bedrijf opzetten. Alles zou beter zijn. Ik doe dit , omdat ik dit moet doen. Ik doe geen drugs, ik drink niet. Ik doe dit gewoon. Als ik iets beters zou kunnen doen, zou ik het doen ... en dat zou ik meteen stoppen.'

Hun illegale status in Colombia maakt het nog moeilijker voor vrouwen om een ​​veilige baan te vinden. Als zodanig worden ze in de risicovolle en onstabiele sekshandel geduwd.

Veel andere Venezolanen hebben de weg naar de stad Cúcuta gevonden in de hoop een baan te vinden. Het Sky News-onderzoek ontdekte ook smokkelaars die over de grens opereren en goederen  naar Colombia smokkelen, waar het met een veel hogere waarde kan worden verkocht, gezien de neerstortende Venezolaanse munteenheid.Ten minste 2.3 miljoen mensen zijn het land al ontvlucht, met zeker zo'n 5.000 mensen die elke dag de grens oversteken. De meesten hebben hun weg naar Colombia of Brazilië gevonden, terwijl anderen naar Ecuador, Peru en de Verenigde Staten reizen op zoek naar een beter leven.

De toestroom van vluchtelingen veroorzaakt spanningen met naburige landen. In Brazilië zijn soldaten ingezet om vluchtelingenkampen te beschermen nadat eerder deze week een brand was aangericht door boze bewoners. Colombia stuurde extra veiligheidstroepen naar zijn grenzen om te helpen omgaan met de stroom van nieuwkomers.

Ondertussen wordt de situatie in Venezuela erger. President Nicolás Maduro introduceeerde maandag een nieuwe munteenheid ter vervanging van de hypergeflipte bolivar. Bij het lanceren van de 'soevereine bolivar' verwijderde de regering vijf nullen af van de waarde van de oude bankbiljetten, waardoor de inflatie met 90 procent daalde.

De regering zeim dat de nieuwe valuta is gekoppeld aan een nieuwe cryptocurrency genaamd de petro, maar Amerikanen zijn al verbannen van het kopen ervan, en experts zijn diep sceptisch over de waarde ervan.

Ooit was het een van de rijkste landen van Zuid-Amerika, maar de economie van Venezuela is verlamd door dalende olieprijzen en een rigide financieel beleid. De overheid is niet in staat geweest om vitale voedingsmiddelen, medische benodigdheden en brandstof te importeren, terwijl burgers worstelen met een bijna waardeloze valuta. Maduro gaf de schuld aan een door de VS gesteunde 'economische oorlog' voor de crisis, terwijl het Internationaal Monetair Fonds de situatie 'een diepe economische en sociale crisis' noemde.

(Suriname Mirror/NewsWeek/YouTube)