maandag 1 april 2019

Het Cft adviseert Rijksministerraad tot geven van aanwijzing aan Curaçao - 'Het roer moet om'

'Uitgaven en inkomsten in de begroting moeten meerjarig in evenwicht worden gebracht'

'Al vanaf 2016 uit het Cft zijn zorgen over de financiële situatie in Curaçao'


Het College financieel toezicht (Cft) heeft vandaag, maandag 1 april 2019, de Rijksministerraad geadviseerd over te gaan tot het geven van een aanwijzing aan Curaçao om de uitgaven en inkomsten in de begroting meerjarig in evenwicht te brengen. De inkomsten en uitgaven van het land Curaçao zijn niet in evenwicht en het financieel beheer is niet op orde, aldus het Cft in een persbericht.

Het begrotingsjaar 2017 is afgesloten met een tekort van ANG 116,8 miljoen en het voorlopige tekort in 2018 bedraagt ANG 52,7 miljoen. Al vanaf 2016 uit het Cft zijn zorgen over de financiële situatie in Curaçao. Hierbij wijst het Cft op te optimistische opbrengstenramingen, gebreken in het financieel beheer en een gebrek aan budgetdiscipline waardoor de uitgaven niet binnen de begroting blijven. Ook voor de begroting 2019 dreigt een (fors) tekort van ditmaal circa ANG 100 miljoen.

Ondanks enkele betekenisvolle maatregelen die het land Curaçao per 1 juli aanstaande wil invoeren, zal voor het derde achtereenvolgende jaar niet aan de wettelijke norm van een sluitende gewone dienst voldaan worden. Er is meer nodig dan de nu aangekondigde maatregelen om de inkomsten en uitgaven van het land in evenwicht te brengen. Het roer moet om.

Het Cft beseft, dat de opgave voor Curaçao fors is, doch structurele hervormingen zijn onontkoombaar. Structurele hervormingen zijn nodig om de continuïteit van de collectieve voorzieningen zeker te stellen en de ruimte te creëren om vanaf volgend jaar deze tekorten te compenseren en om te komen tot extra investeringen, onder meer in het onderwijs en educatie. Het laten oplopen van de tekorten zou betekenen dat de overheidsschuld verder toeneemt en wordt doorgeschoven naar de volgende generaties.

Versterking van de economie van Curaçao vereist vooral private investeringen. Een noodzakelijke basisvoorwaarde daarvoor is een duurzaam en gedegen beheer van de overheidsfinanciën. Private investeerders willen immers hun risico’s beperken en kunnen vertrouwen op de stabiliteit en kwaliteit van het ambtelijk en bestuurlijk overheidsapparaat. Ook daarin zal de komende jaren vooruitgang moeten worden geboekt.

Gezien het bovenstaande heeft het Cft besloten de Rijksministerraad te adviseren een aanwijzing aan het bestuur van Curaçao te geven.

Het is aan de Rijksministerraad om te besluiten of de aanwijzing er komt, en zo ja, wat daarvan de precieze inhoud zal zijn. Voordat de aanwijzing wordt gegeven, wordt het bestuur van Curaçao in de gelegenheid gesteld om zijn visie te geven. Met het inwerkingtreden van de nieuwe staatkundige verhoudingen op 10 oktober 2010, en met een sanering van de schulden door Nederland, zijn Curaçao, Sint Maarten en Nederland overeengekomen het financieel toezicht via een Rijkswet te regelen.

Het financieel toezicht wordt uitgeoefend door de Rijksministerraad (de Raad van Ministers van het Koninkrijk) terwijl het College financieel toezicht een signalerende en adviserende rol heeft. Doel van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) is het op orde brengen en houden van de financiële huishouding ter voorkoming van nieuwe financiële problemen en het bewerkstelligen van houdbare overheidsfinanciën.

Harrynannan Oemraw: ‘De vp liegt, hij doet niks voor de rijstsector’

'We hebben die petitie voor hem achter- gelaten, er zou contact met ons opgenomen worden, ze hebben ons nooit gebeld'


'De vicepresident liegt. Hij doet niks voor de sector’, zegt de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), Harrynannan Oemraw, maandag 1 april 2019 in het Dagblad Suriname. Dat juist vicepresident Ashwin Adhin op het politiek podium aangeeft dat er sprake zou zijn van een revolutie binnen de agrarische sector, maakt Oemraw heel boos. ‘Die man had ons het afgelopen seizoen niet eens ontvangen op kantoor. We stonden maar te wachten bij het regeringsgebouw aan de Dr. Sophie Redmondstraat waar hij zit’, brengt hij ter herinnering. 

Oemraw kan zich er behoorlijk over opwinden wanneer beleidsmakers slechts met mooie praatjes komen op het politiek podium, terwijl ze in werkelijkheid totaal niets voor de sector doen. Volgens Oemraw weet de vp heel goed, dat het reeds geruime tijd verschrikkelijk slecht gaat binnen de sector. ‘We hebben die petitie voor hem achtergelaten. Er zou contact met ons opgenomen worden. Wel, ze hebben ons nooit gebeld.’

Volgens Oemraw kan hij de houding van de beleidsmakers naar de rijstverbouwers slechts in een zin formuleren: ‘de regering heeft geen oor voor onze problemen’.

Ook een gesprek aanvragen met de president middels een petitie is in een fiasco uitgemond.

Momenteel is de oogst in volle gang. Maar, het overig deel van de ingezaaide padie, die nog niet in bloei is, wordt geteisterd door de droge periode. ‘De Wakaypomp draait ook niet. Er is geen brandstof en de generator is kapot. Ook de pomp van Wageningen kan in de droge periode niet functioneren vanwege het dichtslibben van de inham. En het gehalte aan zout in de Nickerierivier is hoog. Dan komt de vp allerlei dingen zeggen op het podium’, aldus Oemraw.

Hij verduidelijkt niets tegen de beleidsmakers te hebben, maar zou het gepast vinden als ze tenminste een luisterend oor zouden hebben voor de rijstboeren. ‘We hebben geïnvesteerd door het planten van rijst. We willen onze investeringen terugverdienen.’

Opkomen voor een betere prijs voor hun padie heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Een baal padie wordt voor Srd 85 opgekocht, terwijl de kostencalculatie voor een baal padie Srd 133 bedraagt. ‘En in Paramaribo doen geruchten de ronde dat er Srd 100 wordt betaald voor een baal.’

Waidoe (Pertjajah Luhur, PL): ‘Die 70 NDP-bussen van Nickerie waren gewoon een show’

'Bepaalde politici zijn nog niet volwassen om op een volwassen manier politiek te voeren'


William Waidoe (Pertjajah Luhur, PL) kijkt niet verrast op wanneer hij meer dan 70 bussen, vol of half vol, naar NDP-partijcentrum Ocer in Paramaribo ziet afreizen. De jonge parlementariër uit Nickerie vindt, dat die 70 bussen gewoon een show off waren. Hij wijst er maandag 1 april 2019 in het Dagblad Suriname op dat ‘wij geen vreemden in Jeruzalem zijn’. ‘Het is beslist geen nieuw fenomeen in Suriname dat politieke partijen het tegendeel willen bewijzen aan hun tegenstanders door zogenaamd groot uit de bus te komen. Het was een show off. Personen die dit niet snappen, zijn politiek naïef.’ 

De politicus benadrukt, dat vooral niet uit het oog verloren moet worden dat de kapitalisten het propagandawerk op zich nemen. Deze personen die dik in de centen zitten, strooien graag met geld om tientallen bussen in te zetten, ook al zijn deze helemaal gevuld of tot de helft gevuld met passagiers.

Waidoe betreurt het dan ook dat, hoewel Suriname een natie is die al 43 jaar onafhankelijk is, bepaalde politici nog niet volwassen zijn om op een volwassen manier politiek te voeren. Praten en discussiëren over de echte ontwikkeling van de natie, hier wordt er geen woord over gerept. Er wordt slechts een politieke show gegeven op het podium.

De PL-parlementariër blijft erbij dat de echte kiezer, die het lot van de natie in handen heeft, nog altijd thuis blijft. ‘De stille kracht blijft thuis.’

Hij doet de oproep aan deze kiezers, ongeacht jong of oud, om actief te participeren binnen de politiek. Het doet Waidoe altijd heel veel pijn wanneer hij bij een drukbezochte massameeting van de PL moet aanhoren, dat er ‘alleen maar domme Javanen daar zijn’. Of bij een drukbezochte VHP-massameeting hoort hij dat ‘er rasechte Hindoestanen daar zijn'.

Volgens de parlementariër heeft elk burger het democratisch recht om deel uit te maken van een politieke partij zonder daarvoor vernederingen te moeten aanhoren.

In het paasweekend houdt de PL haar massameeting in het rijstdistrict Nickerie. Ook zal de kick-off voor de verkiezingscampagne gedaan worden. Dit zal allemaal plaatsvinden op het nieuwe terrein van de PL in de Van Pettenpolder. Waidoe verzekert, dat de PL bij de komende verkiezingen in 2020 haar zetel blijft behouden en een tweede in de wacht kan slepen.

Bommelding in NDP-partijcentrum Ocer was misplaatste grap

Beller wilde waarschijnlijk de NDP-massameeting verstoren...


Het Dagblad Suriname bericht maandag 1 april 2019, dat de politie van Munder vrijdagavond een bommelding kreeg via de Command Center bij NDP-partijcentrum Ocer, waar een massameeting van de NDP werd gehouden. De brandweer en bom squad waren ook ter plaatse aanwezig. Later bleek, dat iemand deze melding had gedaan waarschijnlijk om de partijvergadering te verstoren. 

De regiocommandant van het Korps Politie Suriname Paramaribo, Lloyd Tolud, zegt, dat alle dreigementen naar de gemeenschap toe altijd serieus worden genomen. Alle autoriteiten worden ingeschakeld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

De beller heeft de melding in het Engels gedaan. Naar zeggen van de beller was de zogenaamde bom in de generator geplaatst. Later bleek dat dit loos alarm was.

'Valse meldingen naar de hulpdiensten kosten handenvol geld en kunnen andermans leven in gevaar brengen. Elke melding betreffende bedreiging van de nationale veiligheid die wordt door gegeven, wordt serieus behandeld. De bommelding in Ocer is ook als zodanig aangepakt. Temeer nog daar de president, de vicepresident, ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders daar aanwezig waren. Op de burgerij wordt een beroep gedaan dit soort valse meldingen achterwege te laten. Het kost de staat scheppen geld wanneer de hulpdiensten nodeloos in actie moeten komen. Er worden daarbij prioriteiten gesteld, waar door de gemaakte keus het leven van een ander, die wel dringend hulp nodig had, in gevaar wordt gebracht', aldus Tolud.

Minister Dikan is voorstander van verkiezingen districtscommissarissen

'Juristen die goed zijn op dat gebied zullen antwoord daarop moeten geven'


Dat de verschillende districten hun eigen districtsplannen mogen indienen, is volgens minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling al een duidelijk voorbeeld van het decentralisatieproces. 'Ik leg het meestal zo uit, dat wij niet ontevreden mogen zijn voor wat betreft de implementatie van ons decentralisatieproces. Al waren er voordien intenties geweest, hadden we pas in 1987 decentralisatie in ons land. Na 32 jaar nu zitten we toch wel op een bepaald niveau. We mogen niet ontevreden zijn, omdat decentralisatie een heel dynamisch proces is', aldus Dikan maandag 1 april 2019 in het Dagblad Suriname.

Als voorbeelden van zaken die gerealiseerd zijn, noemt hij onder andere de Milieu- en Gezondheidsdienst, het Burgerinformatiecentrum, districtsfondsen endistrictsadministrateur. Dit zijn allemaal zaken die voor 1987 er niet waren.

Voor wat het stemmen voor districtscommissarissen betreft, erkent minister Dikan dat er een wens daarover is uitgesproken. Of dat expliciet in het decentralisatietraject is opgenomen, weet hij niet....

Dikan is er wel voorstander van om de functie van districtscommissaris verkiesbaar te stellen. 'Maar, daarvoor moet je een heel kiessysteem maken, waarin je de districtscommissaris zou moeten opnemen. Juristen die goed zijn op dat gebied zullen antwoord daarop moeten geven. In elk geval moet je een wettelijke basis hebben om dat te kunnen organiseren', meent de bewindsman.

Het zou volgens Dikan wel een goede zaak zijn indien dit gerealiseerd wordt. 'Een van de meest geopperde bezwaren is dat de districtsraad gekozen en de voorzitter van de districtsraad niet gekozen is. Het verkiezen is altijd goed, want dan zou men specifiek aanwijzen welke richting men op wil gaan. Het zou ten goede komen van de districten. Als je het niet goed doet, zou men je na verloop van je termijn wegstemmen. Dus je zou je best doen om het goed te doen. Er is dus een aantal argumenten die het kiezen rechtvaardigen', aldus Dikan.

Nurmohamed (VHP): 'Het is jammer dat geschoolde mensen van NDP het volk weer misleiden'

'Als vp commotie over de leningen niet begrijpt, hoeven we niet veel te verwachten van NDP'


De vicepresident (vp) tevens ondervoorzitter van de NDP, Ashwin Adhin, heeft op de NDP-massameeting van afgelopen vrijdag in partijcentrum Ocer zijn ergernis geuit over de ‘verhaaltjes’ rondom het leningenbeleid van de huidige regering. Volgens de oppositie is het continue aangaan van leningen funest voor de samenleving. 

Nu al hangt er een schuld van Srd 31.974 boven het hoofd van elke ingezetene van Suriname. Volgens Adhin is dat een pertinente leugen. Hij trachtte de aanwezigen wijs te maken - zo schrijft het Dagblad Suriname maandag 1 april 2019, dat het leningenbeleid juist bedoeld is om ontwikkeling te brengen, en dat het volk zich niet druk hoeft te maken over de terugbetaling daarvan, daar Suriname over voldoende rijkdommen beschikt.

Voor volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed (VHP) is de zienswijze van Adhin een duidelijke weergave van de populistische attitude van de NDP. Hij vraagt zich af waar de ontwikkeling in de afgelopen 9 jaren is gebleven.

Nurmohamed stelt, dat het in stand houden van het overheidsapparaat via leningen in geen enkel opzicht aan te merken is als ontwikkeling. Sterker nog, dat de vp als academicus de schuld van Srf 31.974 ontkent, betreurt Nurmohamed.

'Het is jammer dat de geschoolde mensen van de NDP het volk weer misleiden en op een populistische toer gaan. Want, hoe komt het dat veel kinderen vandaag de dag geen toegang hebben tot gezonde voeding, gezondheidszorg en onderwijs? Hoe komt het dat kinderen frequent knippa’s en dergelijke verkopen langs de straten? Ouders moeten tien keren nadenken wanneer ze iets willen kopen in de supermarkt. En dit komt door de schuld van Srd 31.974 van elke burger.'

Nurmohamed voert aan dat hetgeen Adhin als ‘zeuren’ ervaart over de staatsschuld van 2.5 miljard Amerikaanse dollar, voor de samenleving een vloek is. Zo timmert de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) continu aan de weg om de regering te waarschuwen voor catastrofes vanwege de scheve verhouding tussen de staatsinkomsten en staatsuitgaven; het begrotingstekort bedraagt Srd 8.7 miljard.

'Als de vp de commotie over de leningen niet begrijpt, hoeven we niet veel te verwachten van de paarse partij. Immers, je moet eerst weten wat het probleem is om te kunnen werken naar een oplossing.'

Het geloof dat de goud-, olie- en bauxietreserves van Suriname meer dan 200 miljard Amerikaanse dollar kunnen opleveren, waardoor de terugbetaling van de staatsleningen gegarandeerd is, verwijst Nurmohamed naar het rijk der fabelen. 'We zijn inderdaad een rijk land, maar dat betekent niet dat je a la dol over kan gaan tot ontbossing, het exporteren van water en het exploiteren van goud en olie. Dit is niets anders dan vernietiging van onze biodiversiteit, met alle gevolgen van dien.' In de optiek van de volksvertegenwoordiger is er reeds sprake van milieuvervuiling, waarbij de overheid met lede ogen toekijkt naar de ongebreidelde illegale goudwinning. 'Daarom is de VHP van mening, dat we Suriname moeten redden van mensen, die onze natuurlijke hulpbronnen willen uitbuiten en het land naar de verdoemenis willen brengen.'

Passagiersboot kapseist op Marowijnerivier op weg naar het dorp Loka Loka - Eén opvarende verdronken

Lichaam Jurgen Puin (34) in directe omgeving Loka Loka door dorpsbewoners geborgen


Het Korps Politie Suriname bericht vandaag, maandag 1 april 2019, dat een passagiersboot met een nog onbekend aantal opvarenden is gisterochtend op de Marowijnerivier gekapseisd. Men was op weg naar het dorp Loka Koka. Waardoor de boot is gekapseisd is onduidelijk. Het is ook nog niet bekend of de opvarenden voorzien waren van zwemvesten.

Eén van de opvarenden genaamd, Jurgen Puin, verdween in de diepte. Na een zoekactie van ruim een uur werd zijn lijk in de directe omgeving van het dorp Loka Loka door dorpsbewoners geborgen.

De politie van het ressort Richelieu kreeg de melding van het ongeval. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van de 34-jarige Jurgen Puin vast. Hij is door verdrinking om het leven gekomen.

Het lichaam van Puin is, na afstemming met het Openbaar Ministerie, door de politie afgestaan aan zijn nabestaanden.

Eis in 8 decemberproces tegen verdachten John Hardjoprajitno en Harvey Naarendorp vrijdag 5 april

Getuige Iwan Dijksteel weer niet verschenen ondanks bevel tot medebrenging


In het 8 decemberproces, waarin voor de Kantonrechter John Hardjoprajitno en Harvey Naarendorp terechtstaan, zal het Openbaar Ministerie vrijdag haar eis uitspreken. De zaak werd vandaag, maandag 1 april 2019, voortgezet in het Tweede Kanton, aldus Starnieuws. 

Iwan Dijksteel, die voor de tweede keer als getuige was gedagvaard, is niet verschenen. Tegen hem was medebrenging gelast, maar hij is niet aangetroffen op zijn woonadres.

Op verzoek van de rechter heeft het Openbaar Ministerie aangegeven, dat het volstaat met de eerdere verklaring die Dijksteel tijdens het gerechtelijk vooronderzoek bij de rechter-commissaris, als verdachte, heeft afgelegd. Hij zou gehoord worden in de zaak Hardjoprajitno.

In de andere zaken bij de Krijgsraad is het wachten op het vonnis. De behandeling ter terechtzitting is in november vorig jaar afgerond. Verwacht wordt dat dit jaar nog de Krijgsraad met een eindoordeel zal komen.

Acht goudzoekers gestikt in een illegale goudmijn in Huamachuco, Peru

(Bron foto: La Republica)
In een tunnel die ze groeven kwamen schadelijke dampen vrij... - Eén goudzoeker overleeft


Acht goudzoekers zijn gestikt in een illegale goudmijn in Peru nadat een tunnel die ze groeven begon met het verspreiden van schadelijke dampen, meldden lokale media zondag 31 maart 2019. 

Cesar Rondo, de enige mijnwerker die de ramp overleefde, vertelde omroep RPP, dat de groep duizelig werd en hoofdpijn kreeg in de tunnel. Rondo slaagde erin zich naar buiten te slepen, maar hij verloor zijn broer en collega's.


Het was niet duidelijk wie, als er iemand was, mijn beheert, die zich in de noordelijke stad Huamachuco bevindt.

Peru herbergt verschillende 'informele' mijnen, waar houdzoekers zwoegen in geïmproviseerde mijnsites die buiten de wet opereren en te maken krijgen met ongelukken, vervuiling en arbeidsovertredingen.
(Suriname Mirror/El Comercio/Reuters/La Republica/Facebook/La Industria/Twitter)

Zeker twintig mensen om het leven gekomen bij busbrand in Peruaanse hoofdstad Lima

(Bron foto: Twitter)
Brand in bus breekt uit in busstation in stadsdeel San Martin de Porres


Bij een busbrand in de Peruaanse hoofdstad Lima zijn gisterenavond lokale tijd, zondag 31 maart 2019, zeker twintig mensen om het leven gekomen. Zeven mensen konden op tijd de bus verlaten, maar zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zij hebben veel rook ingeademd.

De brand in de bus brak uit in een busstation in het stadsdeel San Martin de Porres toen het voertuig zou vertrekken naar de stad Chiclayo in het noorden van het land. De overleden mensen kwamen vast te zitten in de nauwe gangen en de kleine trap van de dubbeldekker.

De meeste slachtoffers stierven door verstikking.


Burgemeester Jorge Munoz van Lima meldt, dat de bus in brand vloog naast een recent afgeschafte bushalte. Deze halte bevindt zich vlak naast een winkel die illegaal brandstof verkoopt. Aan journalisten meldt Munoz, dat op de bovenste verdieping van de bus, waar de meeste slachtoffers werden gevonden, vermoedelijk brandstof werd vervoerd.

Volgens lokale media waren in de bus onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Een brandweerman zei tegen een Peruaans persbureau dat er geen veiligheidsmiddelen, zoals een brandblusser, aan boord van de bus waren.


Het aantal passagiers in de bus werd niet gepreciseerd door de autoriteiten. Getuigen maakten melding van paniek en afgrijselijk hulpgeroep in het wegstation op het ogenblik van de ramp.

Volgens de eerste vaststellingen ontstond het vuur door een elektrische storing achteraan de autobus.  Acht brandweerwagens rukten uit om de brand te bestrijden.(Suriname Mirror/Peru21/ANP/Belga/Twitter/La Industria/Facebook)

Congreslid van partij president Duque, Colombia, beschuldigd van samenwerking met paramilitair doodseskader

Jose Vicente Carreño zou banden hebben met de 'Vencedores de Arauca'

(Bron foto: Facebook)

Een Congreslid (la Cámara) van de extreemrechtse partij van president Ivan Duque is beschuldigd van samenwerking met een paramilitair doodseskader in het noordoosten van het land. Ttelevisienetwerk Canal Uno heeft een formeel vervolgingsverzoek ingediend om Jose Vicente Carreño van de extreemrechtse Centro Democrático te onderzoeken vanwege zijn vermeende banden met de 'Vencedores de Arauca', een paramilitaire groep die 15 jaar geleden demobiliseerde. 

Carreño ontkent de beschuldigingen en zegt dat er geen actief strafrechtelijk onderzoek tegen hem is ingesteld.


Voormalig paramilitair commandant 'Chapulin' vertelde de rechtbank, dat Carreño hielp bij het coördineren van een paramilitaire inval van de stad Tame, toen hij nog werkte voor de Nationale Politie. In een brief aan Congres-president Alejandro Carlos Chacon waarschuwde het kantoor van de inspecteur-generaal, dat de bewering door de lokale bevolking van Arauca was bevestigd.

Kanaal 1 ontdekte ook, dat de broer van het Congreslid lid was van de groep die Arauca terroriseerde tussen 2000 en 2004.

Carreño ging twee weken geleden naar het Congres om de voormalige vertegenwoordiger Luis Emilio Tovar te vervangen, die in november werd ontslagen wegens het overtreden van de Kieswet. De parlementariër kan de laatste zijn om verbonden te zijn met doodseskaders, maar hij is zeker niet de eerste. Meer dan 60 voormalige Congresleden en ten minste zeven voormalige gouverneurs zijn al voor 'parapolitics' tot gevangenisstraffen veroordeeld, sinds de vergaande banden tussen politici en doodseskaders duidelijk werden in 2006.

De voormalige president en leider van Centro Democrático, Alvaro Uribe, wordt momenteel onderzocht voor naar verluidt geknoei met getuigen die hebben verklaard dat de machtige politicus een van de grondleggers was van de paramilitaire groep 'Bloque Metro' in zijn thuisprovincie Antioquia.

De Vencedores de Arauca Bloc was verantwoordelijk voor minstens 860 moorden, 200 gedwongen verdwijningen en 418 gevallen van gedwongen verplaatsing.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Canal 1/YouTube)

Douane Braziliaanse havenstad Paranaguá onderschept 437 kilo cocaïne in container bestemming Antwerpen

In containerterminal van Paranaguá zijn dit jaar al 7 keer partijen drugs onderschept


De Douane in de Braziliaanse havenstad Paranaguá heeft 437 kilo onversneden cocaïne ontdekt in een container met bestemming Antwerpen. Volgens Braziliaanse media is er sprake van de zogenoemde rip on/rip off-methode waarbij drugs buiten medeweten van de eigenaar in een container worden verstopt. 

De cocaïne die vrijdag 29 maart 2019 werd ontdekt zat in pulprolhouders


Vorige week werd in Paranaguá ook al een lading van 276 kilo coke gepakt. De drugs waren verstopt in een container met hout, ook weer met bestemming Antwerpen.


In de containerterminal van Paranaguá zijn dit jaar al 7 keer partijen drugs onderschept. In totaal gaat het om ruim 4600 kilo. Enkele zendingen zouden ook voor Rotterdam zijn bestemd.


(Suriname Mirror/Crimesite.nl/Twitter/Folha do Litoral)

Zestien jonge toeristen betrapt met kilo’s cocaïne op cruiseschip bij haven van Braziliaanse Santos

306 Kilo cocaïne ontdekt in bagage mannen uit België, Frankrijk en Brazilië

'Toeristen waren in de terminal al een scanner gepasseerd, die scanner detecteerde geen drugs'...


Een groep van zestien toeristen dreigt in Brazilië jarenlang achter de tralies te verdwijnen voor drugssmokkel. De mannen uit België, Frankrijk en Brazilië zaten net aan boord van een cruiseschip, toen in hun bagage maar liefst 306 kilo aan cocaïne werd ontdekt. 

De vakantiegangers wachten in een Braziliaanse cel hun lot af.


Het waren veiligheidsagenten van het schip ‘Costa Favolosa’ die de drugs ontdekten, in de buurt van de haven van de Braziliaanse Santos. De zestien toeristen zaten op dat moment verspreid over het schip. Of ze elkaar kennen, is nog niet duidelijk.Een advocaat die door de ouders van zeven Braziliaanse verdachten werd ingehuurd, beweert dat de toeristen van niets wisten. Dat schrijft de Brazilaanse krant Globo.

Ook een familielid van een van de opgepakte Belgen kan maar moeilijk geloven dat ze wisten dat er drugs in hun bagage zat. 'Opmerkelijk is dat de drugs pas aan boord van het schip werd ontdekt’, klinkt het. 'De toeristen waren in de terminal al een scanner gepasseerd, met een procedure zoals in een luchthaven. Die scanner detecteerde geen drugs.’ De politie onderzoekt hoe dat mogelijk is en vroeg al om uitleg bij het bedrijf dat instaat voor de controle aan de terminal.

De Braziliaanse politie vermoedt dat de toeristen door een internationale drugsbende zijn ingezet als ‘muilezels’, om de drugs te smokkelen. Als ze schuldig worden bevonden riskeren de vakantiegangers een celstraf tot vijftien jaar.(Suriname Mirror/g1.globo/AD/YouTube/Twitter)

Venezuela weer zonder stroom, president Maduro stelt 30-daags rantsoen in - In hele land protesten woede over de stroomstoringen

Een rantsoen van 30 dagen voor alle energie èn water...

Maduro kort ook de werkdagen in het land om stroom te besparen en alle lessen worden tijdelijk gestopt


De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft een rantsoen van 30 dagen voor alle energie en water aangekondigd. Venezuela wordt al weken geteisterd door grote stroomstoringen en er dreigt nu ook een groot gebrek aan water. 

Eerder zondagavond 31 maart 2019 werd bekend dat Maduro de werkdagen in het land inkort om stroom te besparen. Om twee uur eindigt voorlopig de werkdag in het Zuid-Amerikaanse land. Daarnaast worden alle lessen tijdelijk gestopt vanwege het stroomtekort. 'Dit is noodzakelijk om de continuïteit van de stroomvoorziening te behouden’, stelt Maduro.De president beschuldigt onder meer de Verenigde Staten en zijn politieke tegenstander Juan Guaidó ervan het energiesysteem te hacken.


Zondag waren er door het hele land protesten uit woede over de stroomstoringen. Boze inwoners wierpen barricades op door afval op straat te verbranden en sloegen op potten en pannen.

 Al de hele maand zijn er problemen met de stroomvoorziening in Venezuela. Vrijdag viel de stroom in 20 van de 23 Venezolaanse staten uit. Sindsdien is de stroomvoorziening zeer wisselvallig.

(Suriname Mirror/AD/De Tijd/Twitter)

Ministerie van OWT&C vraagt begrip voor uitloop werkzaamheden Slangenhoutstraat

(Bron foto's: ministerie van OWT&C)
Asfalterings- werkzaamheden Van 't Hogerhuysstraat ter hoogte van Surmac zijn wel afgerond


De werkzaamheden aan de Slangenhoutstraat heeft meer tijd gekost dan was gepland. Het verkeer in de omgeving was vanochtend, maandag 1 april 2019, ontregeld, zo bericht de afdeling Verkeer van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). 

Het werk zou om vier uur in de ochtend worden afgerond, maar er is meer tijd nodig, zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer. Vanmorgen ontstond er een verkeersopstopping, omdat de weg nog niet opengesteld is.

De asfalteringswerkzaamheden aan de Van  't Hogerhuysstraat ter hoogte van Surmac zijn afgerond. Beide rijbanen zijn opengesteld voor het verkeer. De Slangenhoutstraat is nog even afgesloten. Het ministerie doet een beroep op de weggebruikers nog wat begrip op te brengen zodat deze werkzaamheden uitgevoerd worden voor een veilig en vlotter verkeer.

Volgens Wip zijn de asfalteringswerkzaamheden vrijdagavond begonnen. Naast de asfalteringswerkzaamheden is ook een portaal geplaatst voor het verkeerslicht. Gelet op de uitvoering van het project zijn de werkzaamheden wat uitgelopen, waardoor er filevorming was in het gehele gebied rondom de Van 't Hogerhuysstraat.


Wip zegt dat met man en macht gewerkt is om de werkzaamheden uit te voeren en uiteindelijk is de Van 't Hogerhuystraat nu beter begaanbaar. Mede door de verkeerslichten die geplaatst zijn, zal er sprake zijn van een betere verkeersontwikkeling.

OWT&C doet er nu alles aan om de resterende werkzaamheden gauw af te ronden zodat de Slangenhoutstraat ook geheel opengesteld kan worden. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de spoedige openstelling van de nieuwe brug te Beekhuizen.

Brief granman Alalaparu van de Trio’s had niet voorgelezen mogen worden op NDP-massameeting

'De brief was alleen voor de president bedoeld en Alalaparu's woorden zijn verkeerd vertaald'

'De granman gaat onderzoeken wie de brief heeft vertaald, hij gaat dit niet zo laten'


Granman Asongo Alalaparu van de Trio’s is verbaasd, dat een brief van hem, gericht aan de president, vrijdag is voorgelezen op de massameeting van de NDP in Ocer. Hij kan zich daarnaast ook niet helemaal vinden in de inhoud zoals die aan de aanwezigen is gepresenteerd. 

Het stamhoofd laat via zijn tolk, Tildas Tawadi, vandaan, maandag 1 april 2019, via de Ware Tijd weten dat hij inderdaad een brief heeft geschreven aan de president. Maar, dat gebeurde op persoonlijke titel en nimmer met de bedoeling dat die publiekelijk gemaakt zou worden. 'De brief was alleen voor de president bedoeld', benadrukt de tolk namens het stamhoofd.

'Hij heeft aan de president laten weten dat hij NDP'er is en zal blijven en dat hij weer op hem zal stemmen.' Voorts zou het stamhoofd aan de president te kennen hebben gegeven, dat ook andere personen in het dorp zijn partij aanhangen. 'Maar, dat behalve de NDP geen enkele andere partij welkom is in het dorp, heeft de granman niet gezegd. Zijn woorden zijn verkeerd vertaald.'

De twee personen die vrijdag de inhoud van de brief aan het publiek hebben voorgehouden, zeiden dat ze door de granman waren afgevaardigd. 'Zijne excellentie, namens de totale bevolking van Kwamalasamutu en de overige dorpen van het zuiden delen wij u mede, dat wij, vooral Kwamalasamutu, alleen NDP'ers zijn en dat andere partijen niet, nogmaals, niet welkom zijn in ons gebied', las één van hen voor.

Gezegd werd dat het schrijven door de granman is getekend en van 27 maart dateert. Tawadi zegt dat het stamhoofd zich distantieert van dit gedeelte uit de brief, omdat zijn woorden niet goed zijn vertaald. Volgens de tolk was het de bedoeling, dat hij zelf de brief zou vertalen en daarna aan de president zou geven, maar dat anderen dit op zich hebben genomen. 'De granman gaat onderzoeken wie de brief heeft vertaald. Hij gaat dit niet zo laten.'

Het vermoeden bestaat, zegt de tolk, dat ressortraadsleden uit het gebied die de brief naar Paramaribo hebben gebracht, deze zelf hebben vertaald. Dat kan echter niet met zekerheid gesteld worden. Tawadi zegt, dat de twee personen die de brief hebben voorgelezen, bekend zijn bij hem en dat het gaat om een ressortraads- en districtraadslid uit het gebied. In de brief, zoals die is voorgelezen, wordt gesteld, dat Bouterse de enige president is die naar het gebied heeft omgekeken en ontwikkeling daar brengt.

Assembleevoorzitster Geerlings-Simons is te laat komende Assembleeleden meer dan beu

'Of u nou vóór of tegen bent, maakt mij niet uit, ik doe een beroep op leden op tijd aanwezig te zijn'


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft vanmorgen, maandag 1 april 2019, een veeg uit de pan gegeven aan de leden van De Nationale Assemblee die weer veel te laat waren. De begrotingsbehandeling van vandaag, die had moeten beginnen om negen uur, is meer dan twee uren later begonnen, omdat er niet genoeg leden waren om de vergadering te kunnen openen. 

De regering was wel op tijd. Geerlings-Simons zei, dat de Assembleeleden elke maand worden betaald, dus horen zij op tijd te zijn. 'Of u nou vóór of tegen bent, maakt mij niet uit. Ik doe een beroep op de leden om hier op tijd aanwezig te zijn.'

Vicevoorzitter Melvin Bouva (NDP), Diana Pokie (ABOP) en Roché Hopkinson (NDP) en Krishna Matoera (VHP) zijn uitlandig. Enkele andere Assembleeleden hadden aangegeven dat ze laat zouden komen en William Waidoe (PL) heeft zich ziek gemeld.

De begroting, met een grote commissie onder leiding van Amzad Abdoel (NDP), wordt als één geheel behandeld. De ministeries worden niet apart belicht, zoals vroeger het geval was. De vijftien commissieleden komen als eerste aan de beurt. De rij der sprekers is geopend door Abdoel.

Acht jaar cel voor man (53) uit Almere in Belgische cocaïne-zaak

Op vissersboot Bounty II werd achter valse wand begin 2016 ruim anderhalve ton cocaïne ontdekt


De rechtbank in het Belgische Brugge heeft vandaag, maandag 1 april 2019, de 53-jarige Marnix V.R. uit Almere veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens het smokkelen van anderhalve ton onversneden cocaïne. Nico H. (58), een powerboatracer uit Oostende, kreeg ook 8 jaar cel na de enorme drugsvangst op z’n vissersboot. Op zijn Bounty II werd achter een valse wand ruim anderhalve ton cocaïne aangetroffen, met een straatwaarde van 225 miljoen euro. 

Het onderzoek naar de twee ging al eind 2015 van start. De zakenpartners hadden op dat moment twee boten in hun bezit waarmee ze volgens het openbaar ministerie gedropte pakketten cocaïne oppikten op zee.

'Het MIK (Maritiem Informatie Kruispunt) stelde op 29 januari 2016 vast, dat een van de boten in het zog van een groot schip voer', zei de procureur. 'Het rare vaarpatroon dat daarna werd vastgesteld, verwees volgens het MIK op een mogelijke drop-off. De volgende dag spoelde 350 kilo cocaïne aan op de stranden van Westkapelle, net over de Nederlandse grens. Wellicht heeft een van de schepen van H. en V.R. het pakket gemist.' De onderzoeksrechter besliste na het aanspoelen van de drugs de telefoons en uitgaven van beiden onder de loep te laten nemen.

De mannen bleken te leven van enorme cashstortingen op hun rekening. Ze maakten met het geld grote sier. Nico H. investeerde grote bedragen in de aan- en verkoop van boten. Zijn vrouw kocht met het geld onder meer een Ferrari 430 Scuderia.

'Kort na het aanspoelen van de cocaïne kocht H. de Bounty II aan. De boot vertrok op 6 mei vorig jaar naar Kaapverdië. Hij meerde aan in de haven van Mindelo, waar H. ook aanwezig was. Op 29 mei vertrok de Bounty opnieuw richting Oostende.' Bij aankomst in Oostende vielen de speurders binnen op de vissersboot.

Bij een eerste zoeking vonden ze aanvankelijk geen drugs, maar bij de tweede poging troffen ze 1.538,2 kilo cocaïne aan, verpakt in 65 zakken, achter een valse wand in het schip. De drugs hadden een straatwaarde van liefst 225 miljoen euro. 'H. stond in voor de financiële en logistieke kant van de trafiek', aldus de procureur. 'Hij gaf aanwijzingen aan zijn bemanning en was als uitstekend powerboatracer een expert in boten. Hij hielp onder meer mee met het plaatsen van de valse wand.'

H. en V.R. kregen als leiders van de drugsbende 8 jaar cel. De vrouw van H. komt weg met een geldboete van 4.000 euro, waarvan ze de helft effectief moet betalen. Haar Ferrari 430 Scuderia mag ze wel houden. De rechter verklaarde de sportwagen niet verbeurd.
De stuurman van de Bounty kreeg 5 jaar cel, de helft met uitstel.
Een ander Nederlands bemanningslid werd 4 jaar, waarvan de helft met uitstel, opgelegd.
Twee Poolse bemanningsleden werden vrijgesproken.
De boekhouder van de bende kreeg tot slot 1 jaar cel, de helft met uitstel.

(Suriname Mirror/Het Laatste Nieuws/focus-wtv.be/Omroep Flevoland)

Debatten over de begroting voor 2019 beginnen in De Nationale Assemblee

Heikel punt in debatten ongetwijfeld financiering van het overheidsbudget via leningen

Abdoel ↑ (NDP): 'Het is een gegeven, dat de begroting sowieso gewijzigd zal worden'


De begrotingsdebatten over 2019 die vandaag, maandag 1 april 2019, beginnen in De Nationale Assemblee, zullen vooral gaan over de financiering van het overheidsbudget via leningen. Ook de realisaties zullen besproken worden. Dit verwacht de voorzitter van de begrotingscommissie, Amzad Abdoel (NDP). Hij zegt vandaag op Starnieuws, dat de begroting zonder meer zal worden gewijzigd. 

Als afsluiting van de voorbereiding van de begroting heeft de begrotingscommissie een bespreking gehad met de regering. Deze bespreking is geleid door Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons. De meest cruciale vraagstukken zijn behandeld tijdens de besprekingen, zegt Abdoel. Door de afwezigheid van bepaalde ministers is er afgesproken dat zij schriftelijk hun antwoorden moesten opsturen. Andere ministers kozen ervoor om heel uitgebreid op de vragen van de commissieleden in te gaan.

Twee zaken waren vrij duidelijk volgens Abdoel:

1. Dat er wat specifieke informatie door leden was opgevraagd die naar het parlement opgestuurd zouden worden. 
2. Dat er behoorlijk wat wijzigingen nog in de begroting zullen worden aangebracht.

Zo zijn er ministeries die hebben aangegeven dat ze een nota van wijziging gaan indienen. De begroting nu is Srd 15,2 miljard, bijna twee keer zoveel als die van vorig jaar. 'Het is dus een gegeven, dat de begroting sowieso gewijzigd zal worden. De uitvoerbaarheid van de begroting zal tijdens de behandeling getoetst worden. Het komt de laatste jaren steeds meer voor, dat er projectmatig begroot wordt. Iets dat de beoordeling van de begroting veel makkelijker maakt', zegt Abdoel.

De uitvoerbaarheid van de begroting is altijd een discussiepunt. 'Wij weten dat een begroting nooit voor 100 procent uitgevoerd kan worden en dat de uiteindelijke realisatie ver beneden de geraamde kosten ligt. Bij deze begroting verwacht ik niet anders.'

De commissie heeft al eindverslag uitgebracht. 'Hoewel 2018 al voorbij is en we inmiddels 6 maanden verder zijn dan de indiening van de begroting, verwacht ik behoorlijk wat wijzigingen. Zeker met betrekking tot de operationele uitgaven. De programma's zullen zoals wij gewend zijn uitgebreid aan de orde worden gesteld door de leden van de verschillende vaste commissies. Ik kijk uit naar de behandeling van de begroting. Er zal hoogstwaarschijnlijk de hele week vergaderd worden.'

Radulphus College op Curaçao neemt maatregelen na fake WhatsApp-bericht over mogelijke ‘school shooting’

'Onze school neemt uit het gebeurde een aantal leerpunten mee'

Leerlingen sloegen op de lockers wat klonk als schoten...


In een uitvoerig schrijven van de schooldirectie van het Radulphus College (RC) aan ouders en leerlingen wordt teruggeblikt op het incident vorige week waarbij leerlingen in paniek raakten toen een fake WhatsApp-bericht over een mogelijke ‘school shooting’ rondging en leerlingen op de lockers sloegen wat klonk als schoten. Dit schrijft maandag 1 april 2019 het Antilliaans Dagblad.

'Onze school neemt uit het gebeurde een aantal leerpunten mee', zo stelt rector Marion Thomasia. Zo is er een RCalertgroep in WhatsApp aangemaakt voor het personeel voor incidenten en calamiteiten.

'Het veiligheidsplan/evacuatieplan behoeft aanvulling van andere crisisscenario’s, zoals schietincidenten, met duidelijke instructies voor iedereen', aldus het RC. 'En met daadwerkelijke oefening van het handelen in de verschillende crisissituaties met de leerlingen. De politie helpt met het aanvullen van het plan.'

Verder zijn bepaalde securityzaken aan het gebouw nagelopen zoals de in- en uitgangen en het aantal camera’s. Er zal bovendien gewerkt worden aan het safety-bewuster en mediawijzer maken van de leerlingen. Ondertussen wordt ook gezocht naar de leerlingen die op de lockers zijn gaan slaan, waardoor de paniek daadwerkelijk uitbrak.

Van oktober 2010 tot maart 2019 zijn 72 keer ministers aangetreden op Curaçao

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport spant kroon met elf ministerswisselingen


In de periode van oktober 2010 - toen Curaçao Land binnen het Koninkrijk werd – tot maart 2019 zijn er niet minder dan 72 keer ministers aangetreden. Politiek-bestuurlijke en/of regeerinstabiliteit is één van de ‘bottlenecks’ waaraan gewerkt zou moeten worden, merkte onlangs ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 1 april 2019.

In het ‘IMF 2018 Article IV Country Report Kingdom of the Netherlands Curaçao and Sint Maarten’ is een aantal structurele knelpunten geïdentificeerd die duurzame economische groei van Curaçao in de weg staan. Het IMF beveelt aan om deze aan te passen en te verbeteren om weer op het pad van economische groei te doen geraken.

De meest recente VBC Newsletter staat stil bij deze problematiek:'De wisselvalligheid in het politieke gebeuren is groot, waardoor het ontwikkelen en voeren van een stabiel beleid onder druk komt te staan. De onzekerheid neemt hierdoor toe en draagt niet bij tot het vergroten van het vertrouwen, wat noodzakelijk is om investeerders te bewegen om activiteiten te ontplooien.'

Dat zich tussen oktober 2010 en maart 2019 maar liefst 72 ‘ministersmutaties’ hebben voltrokken, zegt naar de mening van de werkgeversorganisatie voldoende. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) spant de kroon met elf ministerswisselingen. Gevolgd door tien bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) en ook tien bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).

Refineria Isla Curaçao ontkent schending contractuele verplichtingen met aannemers

'Dringend verzoek kosten met 50% terug te dringen, maakt deel uit van verschillende maatregelen'


Refineria Isla ontkent schending van de contractuele verplichtingen met de aannemersbedrijven werkzaam op de raffinaderij, zoals gesteld door de aannemersvereniging AAV. Het dringend verzoek om de kosten met 50 procent terug te dringen, maakt deel uit van verschillende maatregelen die tot doel hebben ‘erger te voorkomen’ in het geval Isla gedwongen wordt meer drastische stappen te nemen. 

Dit schrijft algemeen directeur Vanessa Flores van Refineria Isla Curaçao bv, dochteronderneming van het Venezolaanse PdVSA, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 1 april 2019, dat de brief in handen heeft.

Eerder had Edmundo Mirabel, shutdown manager & maintenance manager, aan individuele aannemers uitgelegd. dat de kosten met de helft terug moesten worden gebracht. Dat was voor AAV-voorzitter Sherman Ignacius reden om de Isla-directie om opheldering te vragen. Volgens Flores ‘weet iedereen die werkzaam is op het terrein van de raffinaderij’ - ruim 1.000 vaste werknemers plus zo’n 8.000 werklieden die via aannemers arbeid leveren - dat de Isla voor het grootste deel van 2018 en, behalve januari, ook 2019 plat heeft gelegen.

Dit heeft allerlei oorzaken, waarvan het uitblijven van ruwe olie uit Venezuela (door schulden/beslagen en sancties) de belangrijkste is. Gevolg is dat de cashflow van Isla ‘ernstig is aangetast’, aldus de directeur in de brief.

NPS-voorzitter Gregory Rusland in Moengo: 'In 2020 gaat de NDP naar de oppositie'

(Bron foto: NPS)
Rusland hoopt steun te krijgen van de ABOP en andere vrienden voor wederopbouw van het land


NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft gisteren in Moengo gezegd, dat in 2020 de NDP naar de oppositie gaat. Daar zal de NPS met andere bevriende partijen voor zorgen. aldus Rusland. Hij verwelkomde Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, op de partijvergadering te Moengo. Rusland hoopt de steun te krijgen van de ABOP en andere vrienden voor wederopbouw van het land, aldus Starnieuws vandaag, maandag 1 april 2019.

Tijdens de bijeenkomst werf het afdelingsbestuur van Marowijne, onder leiding van Steve Kamperveen, geïnstalleerd. Rusland zei dat er steeds meer dieren bijkomen. Er was al een olifant en een tigri barba. Nu is er een 'tigri' bijgekomen. Wilgo Valies, die ook het woord voerde, zei dat hij een leeuw is. Rusland zei, dat hij de eigenaar is van de nieuwe dierentuin en alle dieren zal opsluiten. Hij beloofde wel goed voor ze te zullen zorgen.

De voorzitter van de NPS heeft er geen goed woord voor dat vicepresident Ashwin Adhin vrijdag tijjdens de NDP-massameeting in partijcentrum Ocer stelde, dat er zeker tot 20 miljard Amerikaanse dollar geleend kan worden. Adhin begrijpt niet waarom de oppositie er een punt van maakt dat er 2,5 miljard Amerikaanse dollar schuld is.

Rusland voerde aan, dat het Nieuw Front in 2010 genoeg geld en goud had achtergelaten. Alles is opgemaakt door de NDP, waarna ze leningen heeft genomen en blijft nemen. De betalingen worden vooruitgeschoven tot na 2020. Het land wordt in grote problemen gezet, maar hieraan komt volgens de politicus een eind, volgend jaar. 'De NPS zal ervoor zorgen dat het land gered wordt van de afgrond.'

NPS-bestuurslid Patricia Etnel vroeg de mensen van Marowijne om de NPS-voorzitter te ondersteunen, omdat het geen makkelijke strijd wordt. 'Wij hebben te maken met een didibri', zei Etnel. 'Maar, deze strijd zal de NPS winnen.' Zich richtend tot de vrouwen zei ze, dat kinderen een goede toekomst moeten hebben. De afgelopen negen jaren is het land volgens haar vernietigd. 'Kijk wat er gebeurt als de NPS niet in het machtscentrum is.'

Valies zei, dat als deze strijd niet wordt gewonnen, Venezuela-taferelen in Suriname zullen komen. 'Al die jaren was de tigri nergens te vinden. Een jaar vóór de verkiezing a tigri atibron. Wat deed hij al die jaren? Na wan tigri sondro tifi. Hij kan niets doen. Nu de verkiezing komt, heeft hij ineens tanden. Maar, mi na wan leeuw. Ik daag hem uit. We wakti mek a kon', zei Valies. Hij riep de aanwezigen  op om ervoor te zorgen dat de NPS weer in het machtscentrum komt.

Suriname leent zo'n 17 miljoen Amerikaanse dollar bij Koeweit Fonds voor Arabische Economische Ontwikkeling

Lening voor EBS-project uitbreiding  stroomopwekking, transmissie en distributieSuriname heeft 5 miljoen Koeweit Dinar, ongeveer 17 miljoen Amerikaanse dollar, geleend bij het Koeweit Fonds voor Arabische Economische Ontwikkeling (الصندوق الكويتي للتنمية). De lening is bestemd voor uitbreiding van stroomopwekking, transmissie en distributie. Het gaat om een project dat via de Energie Bedrijven Suriname (EBS) zal worden uitgevoerd. Dit bericht het Koeweit Fonds zondag (en de Arab Times), zo meldt Starnieuws vandaag, maandag 1 april 2019.

De leningsovereenkomst is vrijdag getekend in Paramaribo door minister Roline Samsoedien, waarnemend minister van Financiën. Namens de EBS door Marcel Eyndhoven, technisch directeur en Ismanto Adna, financieel directeur. Marwan Al-Ghanem, adjunct-directeur-generaal voor operaties van het Koeweit Fonds, ondertekende de lening- en de projectovereenkomsten.Het project heeft tot doel de welvaart en de levensomstandigheden van de bevolking van Suriname te verbeteren en ook het concurrentievermogen van de binnenlandse producenten en exporteurs. Dit via de stroomopwekking, transmissie en distributie van de energiesystemen uit te breiden en te upgraden om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit.

Het project omvat civiele werken, samen met de aanschaf, levering en installatie van elektromechanische apparatuur voor de bouw van Paranam Power Station, en uitbreiding en upgrading van het bijbehorende transmissienetwerk (Paranam Power System, EPAR).

Het project omvat ook de noodzakelijke civiele werken, samen met inkoop, levering en installatie van elektromechanische apparatuur om de bestaande Clara Polder-centrale uit te breiden en uitbreiding en upgrade van het bijbehorende transmissie- en distributienetwerk (Nickerie-energiesysteem, ENIC). Daarnaast zal het project de vereiste adviesdiensten, milieu- en sociale impactstudies, projectbeheer en financiële audit omvatten.

Het project zal naar verwachting worden afgerond tegen het einde van het jaar 2023.

(Suriname Mirror/Starnieuws/Twitter/Arab Times)

Sloveense vliegtuigfabrikant Pipistrel levert 1000e toestel af aan klant in Suriname

'We zijn er trots op dat het vliegtuig nr. 1000 naar een verre bestemming gaat: Suriname'


De Sloveense vliegtuigfabrikant Pipistrel, in Ajdovščina, heeft dezer dagen de duizendste Sinus/Virus variant afgeleverd. Het toestel, een Pipistrel Sinus Max, was besteld door een Surinaamse afnemer. Suriname wordt daarmee het 96e land waar de Sinus in het burgerluchtvaartregister kan worden aangetroffen. 


Volgens Pipistrel baas Ivo Boscarol is het toetreden tot de zogenoemde ‘Golden 1000s club’ een enorme mijlpaal.

'We zijn er trots op dat het vliegtuig nr. 1000 naar een verre bestemming gaat: Suriname. Tot dusverre hebben we geen Pipistrel-vliegtuigen verkocht aan Suriname, hoewel we regelmatig aan 95 landen hebben verkocht. Dit is dus weer zo'n geweldige prestatie die dit vliegtuig tot stand heeft gebracht - nu heeft het 96e land zijn hemel geopend voor Pipistrel!'

De Sloveense fabrikant viert in 2019 haar dertigste verjaardag als vliegtuigproducent.


(Suriname Mirror/Piloot en Vliegtuig/Tango Six)

Twee overvallers kledingzaak in de Keizerstraat, hun tipgever en een 'bonuman' aangehouden

Een groot deel van het buitgemaakte geld is gevonden

(Bron foto: Korps Politie Suriname)

Twee met vuurwapens bewapende mannen hebben zaterdagmiddag een overval gepleegd op een kledingzaak in de Keizerstraat, centrum Paramaribo. Ze knevelden de winkelier en zijn personeel en namen vervolgens een geldbedrag in Surinaamse dollars uit de kassa in de winkelzaak. Vervolgens gingen de mannen naar de bovenste verdieping van het gebouw, waar de woonruimte van de winkelier is. 

In de woning troffen zij een groot geldbedrag in Surinaamse dollars, Amerikaanse dollars en Japanse Yens aan. Die geldbedragen hebben de daders ook meegenomen.

Dankzij een technische hulpmiddel wist de politie de overvallers zichtbaar te maken, zo meldt het Korps Politie Suriname zondag 31 maart 2019.

Door opsporingswerk van leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo( RBTP) zijn niet alleen de overvallers, maar ook hun tipgever en een 'bonuman' aangehouden.

De overvallers zijn de 27-jarige K.C. en de 27-jarige D. Mac-N. Zij hebben toegegeven dat zij de overval gepleegd hebben. De tipgever is de 31-jarige V.A., een personeelslid van de winkelier.

In het verlengde van deze strafzaak is ook 54-jarige 'bonuman' W.H. in het belang van het onderzoek aangehouden. Hij heeft voor het cultureel baden van drie personen een groot geldbedrag in Surinaamse dollars gevraagd en ontvangen. Het vermoeden bestaat dat het door hem ontvangen geldbedrag deel uit maakt van de buit.

Alle vier mannen zijn in verzekering gesteld. Een groot deel van het gestolen geld is al terug gevonden.