maandag 30 april 2012

Plotseling was Suriname in de ban van.....'reshuffling'

Op 13 maart aangekondigde wijziging ministersploeg leidt tot speculaties en geruchten en verwarring onder journalisten

30-04-2012Paramaribo – Sinds dinsdag 13 maart 2012 staat Suriname in het teken van ‘reshuffling’. Plotseling deed het begrip ‘reshuffling’ zijn intrede in het land. Vrij vertaald betekent reshuffling herschikking of opnieuw samenstellen. Maar, omdat reshuffling nu eenmaal interessanter klinkt, besloot de president Desiré Bouterse de voorkeur te gevenn aan dit woord en niet aan het Nederlandse herschikking. Bouterse zou zijn ministersploeg gaan reshuffelen. Op basis waarvan en waarom is nog steeds onduidelijk.

Vanaf het moment dat het woord zijn intrede treedt in het politieke-, bestuurlijke- en ook journalistieke jargon kwam Suriname in de wurggreep van geruchten, aannames en speculaties.
Want, wie zouden er gereshuffeld worden?
Wie zouden de Raad van Ministers gedwongen moeten gaan verlaten en waarom?

Lang bleven namen en antwoorden uit. Journalisten speculeerden en baseerden verkregen informatie over de ophanden zijnde reshuffling slechts op ‘bronnen’, ‘personen uit coalitiekringen’ of op ‘coalitietoppers’. Niemand durfde zich publiekelijk in het reshufflings wespennest te begeven, bang mogelijk om zelf gereshuffeld ofwel geslachtofferd te worden door de grote leider, president Bouterse.

Chronologie van geruchten en specualties

Ivan Graanoogst eerste die over reshuffling spreekt

De eerste berichten over een reshuffling verschenen op 13 maart in de media. De chef secretaris van het Kabinet van de President, Ivan Graanoogst, had in het populaire radioprogramma ‘Bakana Tori’ – gepresenteerd door Clifton Limburg die ook nog eens perschef is van het Kabinet van de President – gezegd dat Bouterse mogelijk al binnen een paar dagen over zou gaan tot het wijzigen van zijn ministersploeg. Om welke ministers het zou gaan was nog niet bekend, maar Graanoogst liet wel doorschemeren dat er het nodige zou moeten veranderen binnen in ieder geval de ministeries van Onderwijs en Volksontwikkeling, Volksgezondheid en Sociale Zaken. Wie mogelijk de ministersploeg zouden gaan vernieuwen werd niet door Graanoogt onthuld, maar de namen waren naar alle waarschijnlijkheid toen wel bekend. Hij beweerde dat enkele ministers niet capabel zouden zijn.

De uitspraken van Graanoogst sloegen bij velen in als een bom en als een donderslag bij heldere hemel. Het speculeren kon beginnen. Journalisten konden aan het werk. Assembleeleden begonnen zich te roeren en vragen te stellen. Iedereen kon gaan wennen aan het begrip reshuffling.

De Ware Tijd begint speculeren
Eén van de eersten die reageerde was een niet met naam genoemde bron ‘binnen de jongereninstituten’ die op 15 maart in De Ware Tijd liet weten dat absoluut de minister van Sport- en Jeugdzaken, Paul Abena, het veld zou moeten ruimen en plaats zou moeten maken voor het het Assembleelid Melvin Bouva – voor jongeren de meest geschikte kandidaat.
 ‘Tot nu toe hebben we de meerwaarde van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken voor de jongeren niet gezien. We zien nog steeds geen jeugdbeleid. Van de minister zien we ook geen sportbeleid. Hij is er niet alleen om lintjes te knippen bij evenementen.’
Uit ‘coalitiekringen’ vernam de krant dat Bouva inderdaad de meest geschikte man zou zijn om de nieuwe minister van Sport- en Jeugdzaken te worden.

Verder berichtte De Ware Tijd vernomen te hebben dat Bouterse de top van de A Combinatie (AC) zou hebben medegedeeld dat hij minister Alice Amafo van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ‘zwak’ vindt. De AC-fractievoorzitter Ronnie Brunswijk zou, volgens de krant, haar alleen willen laten gaan wanneer ook ‘de kop’ van minister Ramon Abrahams bij Openbare Werken (OW) zou ‘rollen’.  

De Ware Tijd baseerde zich in haar artikel op 15 maart uitsluitend op anonieme bronnen. Zo verklaarde ‘een NDP-topper’ tegenover de krant over minister Abena en zijn ministerie dat het erop lijkt ‘dat dit ministerie speciaal is gecreëerd om een politieke partij te accommoderen en mensen posities te geven. Mensen krijgen auto’s en de minister schijnt alleen zijn familieleden aan te trekken en al deze zaken heeft de president in overweging genomen.’

De sfeer rond de reshuffling was gezet. Een geruchtenstroom was op gang gekomen, mede veroorzaakt door diverse ‘anonieme bronnen’ die maar wat graag wilden meewerken om de geruchtenstroom aan te laten zwellen of om bewust onrust te veroorzaken binnen de regering Bouterse-Ameerali.

De hype rond de aangekondigde reshuffling werd versterkt rond 25 maart, toen bekend werd dat ministers voorlopig niet naar het buitenland mochten reizen. Natuurlijk werd dat curieuze bericht direct door Jan en Allemaal in verband gebracht met een reshuffling. Zat het snijden in de Raad van Ministers er aan te komen? Minister Simon Martosatiman (Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer) was 23 maart niet voor een buitenlandse dienstreis vertrokken. Hij had de 21e maart telefonisch bericht gekregen van de secretaris van de Raad van Ministers om zijn geplande reis af te zeggen. De reden voor dit besluit werd niet bekendgemaakt. Maar, geen enkele minister mocht naar het buitenland reizen. Zo gingen ook reizen naar het buitenland van minister Michael Miskin van het ministerie van Handel en Industrie en van zijn collega van Defensie, Lamuré Latour, niet door.

De verwarring rond de reshuffling werd groter, toen op 21 april bekend werd dat ook de coalitie betrokken werd bij de gesprekken die over reshuffling van het Kabinet gevoerd zouden gaan worden. ‘We hebben op papier zesendertig parlementariërs, maar als het erop aan komt, stemt niet iedereen. De amnestiewet werd aangenomen met achtentwintig stemmen’, zo zei een niet met naam genoemd ‘coalitiekopstuk’ tegenover de webredactie van Starnieuws.

Ministeries buiten partijpolitieke sfeer.....
Door de behandeling van en ‘djugu djugu’ rond de amnestiewet werd de reshuffling van ministers even aangehouden. Bouterse liet weten dat bepaalde ministeries buiten de partijpolitieke sfeer moeten worden gehouden. Het zou gaan om het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en van Volksgezondheid.

Vier dagen later werden door Bouterse plotseling twee volstrekt onbekende namen uit de hoge hoed getoverd als nieuwe ministers. Michael Blokland en Shirley Sitaldin werden genoemd als de nieuwe ministers in het kabinet Bouterse op respectievelijk Volksgezondheid en Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV).

Minister Raymond Sapoen zou van Onderwijs en Volksontwikkeling naar Handel en Industrie (HI) verhuizen, terwijl Michael Miskin die op HI de scepter zwaait, naar het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) zou vertrekken. Minister Ginmardo Kromosoeto van ATM zou verhuizen naar het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB). Dat zou echter verkeerd vallen bij de KTPI Nieuwe Stijl van het Assembleelid Oesman Wangsabesari, die graag dit departement wil.

Zowel minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid als RGB-minister Simon Martosatiman zouden definitief het veld moeten ruimen. Ook voor de minister van Sport- en Jeugdzaken, Paul Abena, zou het doek zijn gevallen. Dit ministerie zou in handen vallen van de KTPI Nieuwe Stijl.

Pertjajah Luhur beloond
Paul Somohardjo’s Pertjajah Luhur (PL) zou door Bouterse worden beloond voor het feit dat die partij, naast de NDP, de meest stabiele factor in de coalitie is. Daarom wordt ene Abigail Lie A Kwie – onderdirecteur Leermiddelenvoorziening op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling – onderminister op het ministerie van Openbare Werken. De onderminister kwam zo maar uit de lucht vallen.

De ministers Soewarto Moestadja en Hendrik Setrowidjojo van respectievelijk Binnenlandse Zaken (Biza) en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) mogen op hun post blijven. Althans, dat zei Paul Somohardjo op 25 april in een vraaggesprek met het Dagblad Suriname. Hij bevestigde dat PL-topper Abigail Lie Kwie onderminister wordt van Openbare Werken (OW), terwijl de huidige MinOV-bewindsman Raymond Sapoen leiding zou gaan geven aan het ministerie van Handel en Industrie.

Voor een paar bewindslieden – Martosatiman (RGB), Linus Diko (Reginale Ontwikkeling, RO), Michael Miskin (HI) en Martin Misiedjan (Justitie en Politie)- was de toekomst op 25 april nog onzeker.

Toekomst Misiedjan onzekerHet was op 30 april nog steeds onzeker of minister Martin Misiedjan van Justitie en Politie mag blijven of dat hij ook van president Bouterse het veld moet ruimen. De A Combinatie was hierover zondagavond 29 april in vergadering bijeen, zo berichtte De Ware Tijd in haar editie van 30 april. Mocht Misiedjan werkelijk gedwongen zijn post moeten verlaten, dan heeft de A Combinatie al drie personen die naar voren geschoven zullen worden om hem te vervangen. Fractievoorzitter Ronnie Brunswijk wilde nog geen namen noemen. Maar De Ware Tijd wist te melden uit niet bij naam genoemde bronnen te hebben vernomen dat onder andere Edward Belfort hoge ogen zou gooien om de post te bezetten. Hij is onderdirecteur Delinquentenzaken op Justitie en Politie.

Stanley Betterson, directeur op het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme, wordt ook genoemd. ‘Hij is nu nog getipt om minister van Regionale Ontwikkeling te worden, maar het is niet uitgesloten dat hij doorschuift naar Justitie en Politie’, zo liet Brunswijk op 30 april weten.

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken gaat naat KTPI Nieuwe Stijl van Oesman Wangsabesari. Formeel heet het dat de partij twee namen naar voren heeft geschoven, te weten Wangsabesari en ene Ismanto Adna. De verwachting is dat Adna de nieuwe Sport-minister wordt.  

BEP niet ingelicht over reshuffle minister Waterberg
De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) was 30 april nog steeds niet op de hoogte van een eventuele reshuffling of ontslag van minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid. Bouterse en andere kopstukken van de Nationale Democratische Partij (NDP) waren, volgens De Ware Tijd, al geruime tijd ontevreden over het functioneren van Waterberg. De houding van de BEP-fractie bij de behandeling van de amnestiewet in De Nationale Assemblee heeft verder bijgedragen tot die ontevredenheid jegens Waterberg en BEP, aldus de krant. Assembleeleden van de BEP-fractie onthielden zich van stemming. Die ontevredenheid zal nu verzilverd worden met een reshuffling of ontslag van Waterberg.

De Pertjajah Luhur zou juist beloond worden voor haar houding bij de behandeling van de amnestiewet. De fractie van Pertjajah Luhur stemde voor de wetswijziging. ‘Pertjajah Luhur behoudt alle drie ministers, althans dat is het uitgangspunt op dit moment’, aldus een niet door de krant bij naam genoemde ‘coalitietopper’. Onderwijsminister Raymond Sapoen blijft op die post. Maar, er circuleren ook berichten over een eventuele vervanging van Sapoen……

De Ware Tijd gaat in haar artikel in op mogelijke andere veranderingen bij ministeries. Maar, het merendeel van de genoemde mogelijke slachtoffers van de reshuffling blijft vooralsnog onbevestigd. De enige die echt duidelijkheid kan verschaffen is president Bouterse en er zijn signalen dat hij op 5 mei zijn nieuwe ministersploeg bekend gaat maken. Tot die dag zullen journalisten blijven vissen en berichten over mogelijke, eventuele nieuwe ministers, zoals De Ware Tijd dat op 30 april in een artikel heeft gedaan.

Toch partijpolitieke benoeming
Volgens de krant wordt de minister van Openbare Werken (OW), Ramon Abrahams, de nieuwe minister van Regionale Ontwikkeling (RO). De NDP heeft de ministerspost van RO nodig om de kracht van de A Combinatie in het binnenland te kunnen temperen, aldus De Ware Tijd. Mocht dat werkelijk het geval zijn, dat is er nog steeds sprake van politieke benoemingen en zijn de woorden van Bouterse dat hij ministeries uit de partijpolitieke sfeer wil trekken niets meer en niets minder dan lucht.

RO-minister Linus Diko zal, aldus de krant, de nieuwe minister van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) worden. De huidige ATM-minister, Ginmardo Kromosoeto, zou naar OW gaan. De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Ferdinand Welzijn, is volgens de krant echter getipt als de nieuwe minister van OW.

Kortom, alom onduidelijkheid gecreëerd door journalisten die zich vooral baseren op ‘anonieme bronnen’.

Ook de dagen van minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn geteld. Naast de Mega Combinatie zou volgens De Ware Tijd ook Pertjajah Luhur ontevreden zijn over het functioneren van Amafo. Het lot van minister Falisi Pinas van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) wordt als onderhandelingstroef gehouden. Ook die minister zit op de schopstoel, maar zou eventueel na de onderhandelingen gehandhaafd kunnen blijven.

De NDP is ook enorm ontevreden over het functioneren van het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB). De partij wil het ministerie in eigen beheer of wil het laten beheren door Oesman Wangsabesari van de KTPI Nieuwe Stijl.

Buiten schot
Slechts een paar ministers zijn buiten schot en dus ook buiten alle geruchten gebleven. Dat zijn minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen, minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken, minister Lamuré Latour van Defensie, minister Adelien Wijnerman van Financiën, minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij en minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken.

Mogelijk resultaat reshuffling gebaseerd op berichten in Surinaamse media:

* Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
Nu: Alice Amofo                 
na reshuffling:  Alice Amafo

* Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
Nu: Jim Hok                        
na reshuffling: Jim Hok

* Ministerie van Regionale Ontwikkeling
Nu: Linus Diko                    
na reshuffling: Ramon Abrahams of Stanley Betterson ?
(Op 1 mei werd bekend dat Stanley Betterson de nieuwe minister van Regionale Ontwikkeling wordt en de secretaris van Bouterse, Mahinder Gopi van de NDP, wordt onderminister. Ook met deze benoeming van Gopi wordt bevestigd dat nog er nog steeds sprake is van partijpolitieke benoemingen en dat Bouterse zijn greep op de overheid verstevigt.)

* Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer
Nu: Simon Martosatiman 
na reshuffling: Simon Martosatiman of Ginmardo Kromosoeto ?

* Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
Nu: Raymond Sapoen       
na reshuffling: Shirley Sitaldin

* Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
Nu: Hendrik Setrowidjojo 
na reshuffling: Hendrik Setrowidjojo

* Ministerie van Justitie en Politie
Nu: Martin Misiedjan        
na reshuffling: Misiedjan, Edward Belfort of Stanley Betterson ?
(Op 1 mei werd bekend dat Edward Belfort de nieuwe minister van Justitie en Politie wordt.)

* Ministerie van Binnenlandse Zaken
Nu: Soewarto Moestadja  
na reshuffling: Soewarto Moestadja

* Ministerie van Defensie
Nu: Lamuré Latour              
na reshuffling: Lamuré Latour

* Ministerie van Financiën
Nu: Adelien Wijnerman      
na reshuffling: Adelien Wijnerman

* Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu
Nu: Ginmardo Kromosoeto
na reshuffling: Linus Diko ?

* Ministerie van Handel en Industrie
Nu: Michael Miskin              
na reshuffling: Raymond Sapoen ?

* Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme
Nu: Falisi Pinas                      
na reshuffling: Falisi Pinas ?

Ministerie van Openbare Werken
Nu: Ramon Abrahams         
na reshuffling: Ginmardo Kromosoeto of Ferdinand Welzijn ?

* Ministerie van Sport- en Jeugdzaken
Nu: Paul Abena                     
na reshuffling: Ismanto Adna

* Ministerie van Buitenlandse Zaken
Nu: Winston Lackin              
na reshuffling: Winston Lackin

* Ministerie van Volksgezondheid
Nu: Celsius Waterberg         
na reshuffling: Michael Blokland

Reshuffle is dictatuur?
Wat uiteindelijk het resultaat is van de goochelpartij van tovenaar Bouterse zal op 5 mei bekend worden. Dan wordt de nieuwe ministersgroep gepresenteerd op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo.  Het zal ongetwijfeld een NDP-feest worden en het plein zal paars kleuren. Mogelijk krijgen de burgers dan ook te horen waarom ministers moesten worden vervangen en wat het beleid is als het gaat om het functioneren van ministers.

De regie van Suriname komt meer en meer stevig in de handen van slechts één persoon..... Meer en meer tekenen zich de contouren af van een president die graag zoveel als mogelijk alle bestuurlijke touwtjes in eigen handen wil hebben.....er zijn landen waar dat een dictatuur wordt genoemd. In Suriname wordt het een reshuffle genoemd.