vrijdag 13 december 2019

Wayne Telgt, hoofdbestuurslid NPS, in verzekering vanwege een zedendelict - Kopstukken partij zijn geschokt

16-Jarig meisje heeft aangifte gedaan tegen Telgt


Wayne Telgt, hoofdbestuurslid van de Nationale Partij Suriname (NPS), is vrijdag 13 december 2019 in verzekering gesteld in verband met een zedendelict. Dit wordt in de Ware Tijd bevestigd door hoofdinspecteur Humphrey Naarden van de publiciteitsdienst van het Korps Politie Suriname. 

Telgt is vrijdagmiddag verhoord door de afdeling Jeugdzaken. De politie zou gronden gevonden hebben om hem in verzekering te stellen. Een zestienjarig meisje heeft aangifte gedaan tegen Telgt, die ook presentator is van het programma 'The Talk' op Radio Apintie.

Verschillende NPS-kopstukken reageren geschokt op het nieuws. De voorzitter van de partij, Gregory Rusland, wilde  nog niets kwijt. Hij bevestigde wel, dat hij het nieuws had vernomen. Rusland wil voldoende informatie over wat zich precies heeft afgespeeld alvorens een reactie te geven.

Op de vraag of de aanhouding van Telgt een smet legt op de NPS, amper zes maanden vóór de verkiezingen van 25 mei 2020, was de voorzitter kort. 'Ik wil niet vooruit lopen op zaken. Als er meer informatie is, komt de partij uit met een verklaring.' 

Telgt heeft, aldus Starnieuws, intussen een advocaat in de arm genomen. Na overleg met het Openbaar Ministerie is besloten om Telgt in verzekering te stellen.

Staatsolie geeft in eerste kwartaal van 2020 weer een obligatie uit

'Toekomst Staatsolie ziet er bijzonder mooi uit met ontwik- kelingen op gebied van energie, goud en zoektocht naar olie'


Staatsolie zal in het eerste kwartaal van 2020 weer een obligatie uitgegeven. Dit deelt het bedrijf vrijdag 13 december 2019 mee in een persbericht. De huidige obligatiehouders zullen ook in de gelegenheid worden gesteld om te participeren.

In 2010 en 2015 heeft Staatsolie al met succes obligaties uitgegeven. Duizenden Surinamers hebben met de aankoop van obligaties geïnvesteerd in de verdere groei van Staatsolie, waarbij wij onze rente- en terugbetalingsverplichtingen steeds zijn nagekomen.

Het bedrijf bestaat 39 jaar en geeft aan, dat het bewijs geleverd is dat met vertrouwen in eigen kunnen Surinamers in staat zijn grote prestaties te leveren. Mede dankzij de sympathie en ondersteuning van de samenleving, ook in tijden waarin het niet meezat, is Staatsolie in de afgelopen 39 jaren gegroeid en nu groter en sterker dan ooit tevoren, zegt het bedrijf.

'De toekomst van Staatsolie ziet er bijzonder mooi uit met de ontwikkelingen op het gebied van energie, goud en de zoektocht naar olie', zegt Staatsolie.

Meer informatie over de nieuwe obligatie-uitgifte wordt in de komende weken verwacht.

Brazilianen trainen technici ministerie LVV in verscherpte controle bij grensposten

(Bron foto:LVV)
Controles op het binnendringen van ziekten en plagen bij zowel dier als plant


Het is noodzakelijk voor Suriname verscherpte controles te verrichten bij alle grensposten op het binnendringen van ziekten en plagen bij zowel dier als plant. In dit kader werd bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, een 5-daagse training verzorgd door Braziliaanse deskundigen aan personeel van het onderdirectoraat Veeteelt afdeling Veterinaire Diensten en de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen, zo bericht LVV vrijdag 13 december 2019.

De training, die maandag van start ging, bestond uit theoretische en praktische sessies. Verder waren er twee velddagen naar respectievelijk de Johan Adolf Pengelluchthaven en de Jules Sedney Haven, beter bekend als Nieuwe Haven, waar de LVV-deelnemers rondleidingen en tips kregen over het effectief verrichten van de werkzaamheden op deze twee posten.

De training onder de noemer 'Controle van agrarische producten op de grensposten', beoogt het behoud van de voedselveiligheid en de agrarische veiligheid in Suriname, Brazilië en Chili en is onderdeel van een kennisuitwisselingsprogramma, ‘Triangle Cooperation'. tussen deze drie landen. In dit kader werd in augustus 2017 reeds een training verzorgd in Port Health en Disease Monitoring door deskundigen uit Chili.

De huidige training is een vervolg van die van de Chileense missie. Deze activiteiten hebben tot doel technici van het ministerie van LVV op te leiden in internationaal grensverkeer- en handelscontrole. De verzorgde training was gericht op de regulering, organisatie en structuur van een diergezondheids- en fytosanitair grenscontrolesysteem, op systematische controles en op samenwerking en geïntegreerde samenwerking met andere instanties en agentschappen die betrokken zijn bij internationale handel en doorvoer van goederen.

Het ministerie van LVV is vanwege haar verantwoordelijkheid aangaande agrarische producten en voedselveiligheid een belangrijke stakeholder van de Port Health Commissie. Andere stakeholders van deze commissie die medeverantwoordelijk zijn voor controle van agrarische producten op grensposten zijn onder andere de douane, de bestuursorganen van de verschillende havens, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.
 
LVV-minister Rabin Parmessar zegt alle steun toe aan deze controleorganen gezien het feit voedselveiligheid hoog in zijn vaandel staat. De steun vanuit het buitenland in de vorm van onder andere trainingen ter verrijking van de kennis van het personeel van LVV stelt hij daarom ook zeer op prijs, aangezien het kan bijdrage aan een gezond Suriname.

Jammerende districtscommissaris Finisie van Brokopondo voelt zich onheus bejegend door agent in Paramaribo

Automobilist Finisie weigert gehoor te geven aan verzoek agent

Zowel agent als Finisie staan op hun strepen...


Volgens Starnieuws vanmiddag, vrijdag 13 december 2019, is districtscommissaris (dc) Frederik Finisie van Brokopondo geschokt over de behandeling die hij vandaag heeft gekregen van een politieagent. De agent zou zijn wapen voor hem hebben gespannen en hem ook nog eens hebben uitgescholden.

Finisie zegt, dat hij vanuit de Fred Derbystraat was afgeslagen naar Molenpad. Een agent stopte hem en sommeerde hem om terug te keren. Dat heeft de dc echter niet gedaan. Hij legitimeerde zich en zei dat hij 20 meter verderop naar de spuiterij moest. De dc zegt, dat hij in zijn auto is blijven zitten en zijn ruiten dicht heeft gedaan.

De politieagent bleef erbij dat hij moest wegrijden. 'Kompo dya yu klootzak. Sortu f*... dc', zou de agent hebben gezegd. 'Hij deelde mee, dat hij versterking zou vragen en hem zou leren', aldus Finisie.

De agent kreeg de gevraagde versterking, ging voor de auto staan en heeft zijn wapen getrokken. Intussen hadden verschillende mensen gezien wat er  gaande was. Een zwager van de president die langs reed, sloeg alarm.

De dc vertelt dat verschillende zogenaamde 'toppers', onder wie de minister van Justitie en Politie en de korpschef, hem gebeld hebben. Een inspecteur van politie is ter plekke geweest en vroeg de dc om naar het politiebureau te komen om zijn verhaal te doen. De korpschef heeft de dc gevraagd om een rapport te schrijven en in te dienen. Hij hoeft niet naar het politiebureau te komen.

Finisie vindt dat de politieman hem zeer onheus heeft behandeld. Hij verwacht dat er maatregelen getroffen zullen worden. Van de inspecteur mocht hij doorrijden naar de spuiterij. Finisie is ambtshalve hulpofficier van jJustitie.

In betonmixer omgekomen arbeider zou waarschuwing collega hebben genegeerd

Collega had Guillermo Adraai gewaarschuwd mixer uit te maken


De 32-jarige Guillermo Adraai die woensdagmiddag overleed nadat hij tijdens schoonmaak van een draaiende betonmixer erin werd gesleurd, negeerde de waarschuwing van zijn collega om de mixer eerst uit te maken. Dit meldt het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 13 december 2019, in een persbericht.

Het ongeval vond plaats bij de betonfabriek aan de Welgedacht-C weg. De politie van bureau Santo Boma kreeg de melding van het bedrijfsongeval en ging ter plaatse voor het instellen van een onderzoek. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen, dat de overledene een betonmixer wilde schoonmaken die nog draaiende was. Hij zou de waarschuwing van een collega in de wind hebben geslagen om het apparaat eerst uit te schakelen voordat hij met het schoonmaken begon.

Op een bepaald moment boog Guillermo iets naar voren en daarbij is vermoedelijk een T-shirt, die hij om zijn hoofd gebonden had  en/of een deel van zijn rasta haardracht verstrikt geraakt in een van de draaiende delen binnen de betonmixer. Guillermo werd daardoor in de nog draaiende betonmixer getrokken.

Collega’s schoten Guillermo te hulp door het apparaat uit te schakelen en hem eruit te halen. Hij was helaas al bezweken aan de opgelopen verwondingen.

Vicepresident Adhin woont beëdiging nieuwe Argentijnse president Alberto Angel Fernández bij

Adhin woont plechtigheid in Buenos Aires bij namens president Bouterse


Vicepresident Aswhin Adhin heeft dinsdag de beëdiging van Alberto Angel Fernández tot de nieuwe president van Argentinië bijgewoond in Buenos Aires. Adhin heeft deze plechtigheid bijgewoond namens president Desi Bouterse, aldus vrijdag 13 december 2019 het Nationaal Informatie Instituut.

De vicepresident werd tijdens het bezoek vergezeld door de ambassadeur van Suriname te Caracas, Gillian Adjako. Bij deze gelegenheid is ook de voormalige presidente Cristina Fernández Kirchner ingezworen als vicepresidente van Argentinië, voor de periode van 2019 tot en met 2023.


Kijk en luister vanaf 3:10


Tijdens de inaugurele toespraak van het nieuwe Argentijnse staatshoofd heeft hij onder andere geruime tijd stilgestaan bij de enorme achteruitgang die het land heeft meegemaakt in de vier jaar van de regering Mauricio Macri. Hij gaf aan dat op dit moment één op de twee Argentijnse kinderen honger lijdt en dat de werkloosheid onder de jongeren enorm is.

De nieuwe president heeft in duidelijke bewoordingen de herinvoering van de sociale agenda benadrukt, met het doel om de sociale zekerheid van het volk te verhogen. Een concrete actie daarbij betreft het weer instellen van de gezinslandbouw.

Ten aanzien van het buitenland beleid heeft het Argentijnse staatshoofd benadrukt, dat zijn land op basis van gelijkwaardigheid met eenieder zal werken en dat Latijns-Amerika voor zijn regering van eminent belang is, er vanuit gaande, dat geen enkel land zal moeten worden uitgesloten in deelname aan het proces van regionale integratie.

In het kader van Justitie werd het volgende benadrukt door de president: 'Wanneer politiek zich begeeft binnen de rechtbank vliegt het recht door het raam naar buiten.' Hiermee beoogde hij aan te geven, dat de rechterlijke macht nooit gebruikt mag worden om politieke tegenstanders uit te schakelen en om dat te voorkomen zal hij ervoor zorgen, dat er een grondige hervorming komt van de rechterlijke macht van Argentinië.

Oppenheimer zou hebben afgezien van lening aan regering

Jogi (VHP): 'Wanneer buitenlandse investeerders zien, dat hun gelden mogelijk in gevaar komen, dan trekken ze zich terug'


De regering is al geruime tijd bezig met het verkrijgen van een lening van 500 miljoen Amerikaanse dollar bij de internationale financier Oppenheimer Fund. De minister van financiën, Gillmore Hoefdraad, die geen geheim maakte van de onderhandelingen, stelde onlangs dat de lening deels bestemd zou zijn om het gat te dichten in de begroting. Maar, de oppositie bleek fel gekant te zijn tegen deze lening, omdat volgens haar de kans klein is, dat ze terug betaald kan worden. 

Van bronnen dicht bij de financiële sector schrijft donderdag 12 december 2019 De West, dat Oppenheimer van het verstrekken van deze lening zou hebben afgezien.

'Wanneer buitenlandse investeerders zien, dat hun gelden mogelijkerwijs in gevaar komen, dan trekken ze zich terug. Dit is ook het geval bij Oppenheimer', aldus de VHP-parlementariër Mahinder Jogi. Volgens de parlementariër heeft Oppenheimer zijn mensen overal in de wereld, dit om na te gaan hoe een land het financieel doet en of het wel verstandig is zaken met hem te doen. 'Deze grote investeerders hebben ook contacten met andere internationale banken, ratingbureaus en zelfs binnen de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit schept een beeld of ze kunnen samenwerken met een land of niet', stelt Jogi.

De VHP had een brief gericht aan de CEO van Oppenheimer, waarin zij een verzoek deed om de lening niet goed te keuren. In het schrijven werd verwezen naar de fragiele financieel- en economische situatie in het land.

De parlementariër geeft aan  dat de partij er niet alleen bewust voor heeft gekozen op tijd aan de bel te trekken, maar ook om de samenleving meteen hieromtrent te informeren. 'Wanneer we nu horen, dat Oppenheimer zich terug trekt, wil dat zeggen dat ze onze bevindingen hebben meegenomen en hun eigen huiswerk daarover hebben gemaakt', zegt Jogi.

Hij zegt, dat het niet sluiten van deze lening, totaal geen economische gevolgen zal hebben voor het land. 'Het enige dat hiermee in gevaar komt is de verkiezingscampagne van de NDP', stelt de parlementariër.

Volgens hem hebben we als land genoeg inkomsten waarmee we moeten zien rond te komen. 'Waar zijn de dollars van IAmGold, Staatsolie, onze export? Dit geld wordt niet gebruikt om de productiesector op te bouwen', aldus Jogi.

3.670 Kilogram cocaïne in beslag genomen in haven Antwerpen

Twee partijen cocaïne van 856,8 en 537,9 kilo in lading strooizout uit Brazilië

2.276 Kilogram coke verstopt in container met deklading cassave of maniok op een schip afkomstig uit Mexico


Op kaaien in de Antwerpse haven heeft de douane deze maand twee gigantische vangsten cocaïne gedaan in twee containers uit Brazilië en Mexico. De drugs zaten verstopt tussen ladingen strooizout en maniok. In totaal werd 3.670,7 kilogram coke in beslag genomen. 

Naar aanleiding van een risicoanalyse werden op maandag 2 december twee containers gecontroleerd op kaai 869. In de containers zat strooizout, afkomstig uit Brazilië. De douane vond tussen het zout twee partijen cocaïne van 856,8 en 537,9 kilogram.


Een week later, op maandag 9 december, had de douane prijs op kaai 188. Daar zat 2.276 kilogram coke verstopt in een container met een deklading cassave of maniok, een eetbare wortelknol. De container stond op een schip dat afkomstig was vanuit Mexico.

Het parket van Antwerpen en de federale gerechtelijke politie Antwerpen willen de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken. 'Mensen die anoniem informatie willen delen over gelijkaardige feiten, kunnen dat doen via www.onzehavendrugsvrij.be.' 

Mogelijk is er een verband tussen beide drugsvangsten, dat wordt onderzocht door de federale politie.

(Suriname Mirror/Crimesite.nl/Het Laatste Nieuws/Twitter)

Autoriteiten van Moldavië, België en Suriname rollen internationale drugsbende op

Aanleiding onderzoek onderschepping 2.200 kilo cocaïne in januari in Suriname

Twintig verdachten gearresteerd


Binnen een samenwerking tussen de autoriteiten van Moldavië, België en Suriname is een internationaal opererende criminele drugsbende op te rollen. De bende was gespecialiseerd in cocaïnehandel vanuit Suriname naar Europa via een bedrijf in de Oost-Europese republiek Moldavië. 

Begin dit jaar werd na een speciale operatie van de autoriteiten in Suriname 2.200 kilo cocaïne in beslag genomen. De Surinaamse autoriteiten werkten de informatie uit die was verkregen naar aanleiding van zoekopdrachten in Moldavië over een handelsmaatschappij die als correspondent -rijsthandelaar- werd vermeld.

In deze zaak werd op 6 januari dit jaar iets meer dan 2.200 kilo cocaïne onderschept op de Jules Sedney haven in Paramaribo. Vier verdachten werden daarop aangehouden in Suriname. De arrestaties kwamen een dag nadat het levenloze lichaam van ondernemer Nitender Oemrawingh was aangetroffen op een strand in buurland Guyana. De containers rijst waarin de drugs is ontdekt waren van het rijstbedrijf van Oemrawsingh.

De gemeenschappelijke operatie van de drie landen heeft tot dusver de betrokkenheid van minimaal 37 personen, van wie 20 zijn gearresteerd- aangetoond. Er zijn bij deze actie financiële middelen en andere activa van zo'n 1,5 miljoen euro in beslag genomen. Tevens zijn 12 luxe auto's geconfisqueerd. De verdachten riskeren bij schuld een gevangenisstraf van 7 tot 15 jaar in Moldavië en tussen de 5 en 10 jaar in België.

Begin december 2018 werden gelijktijdige zoekopdrachten uitgevoerd in België en Moldavië, waaruit bewijsmateriaal naar voren kwam dat de activiteit van de criminele bende aantoonde. Speciale inlichtingen- en opsporingsdiensten van al de drie landen hebben onder auspiciën van Europol gewerkt aan de ontmanteling van deze drugsbende.

Zr.Ms. Groningen onderschept ruim 1.400 kilo cocaïne in Caribisch gebied

Verdachten en cocaïne overgedragen aan een Amerikaanse Kustwachtschip


De Koninklijke Marine bericht vandaag, vrijdag 13 december 2019, dat voor de vierde keer in twee maanden tijd Zr.Ms. Groningen een groot drugstransport heeft onderschept. In de nacht van 2 december wist het patrouilleschip in het Caribisch gebied een zogenaamde go-fast tot stoppen te dwingen die 1.421 kilo cocaïne transporteerde. 

Het maritieme patrouillevliegtuig Dash-8 van de Kustwacht Caribisch Gebied ontdekte de snelle drugsboot. Hierop werd Zr.Ms. Groningen geactiveerd.


Het schip lanceerde haar maritieme NH90-gevechtshelikopter en een FRISC, een van de twee snelle onderscheppingsboten waar het schip over beschikt. De go-fast is uiteindelijk tot stoppen gedwongen door tussenkomst van de NH90-helikopter.

De FRISC, met aan boord een gecombineerd team van de Amerikaanse kustwacht en het Korps Mariniers, was daarna snel ter plaatse om de drugsboot te doorzoeken. Hierbij werd 1.421 kilogram cocaïne aangetroffen.

De verdachten en de drugs zijn overgedragen aan een Amerikaanse kustwachtschip voor vervolging in de Verenigde Staten.

Curoil, Curaçao: 'Distributie van brandstof aan de pompstations altijd garandeerd'

Staking van Isla-personeel heeft vertrek van Curoil-trucks niet belemmerd


Er is geen reden voor paniek. Dat benadrukt brandstofleverancier Curoil in een officiële verklaring waarmee gereageerd wordt op verschillende berichtgevingen gisteren, dat door een staking van Isla-personeel het vertrek van Curoil-trucks, die benzinestations van brandstof moeten voorzien, belemmerd zou worden. Dit meldt vandaag, vrijdag 13 december 2019, het Antilliaans Dagblad.

'Curoil heeft de nodige maatregelen getroffen om distributie van brandstof aan de pompstations altijd te garanderen.'

Ook premier Eugene Rhuggenaath (PAR) liet gisteren weten, dat de levering van brandstof gegarandeerd is. Ondertussen ontstonden er gisteren lange rijen bij de pompstations.

Actie personeel Refineria Isla Curaçao binnen dag weer beëindigd

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Personeel eiste garanties wat betreft uitbetaling salaris deze maand

Premier Rhuggenaath begreep de actie niet, omdat al een oplossing was gevonden


Vakbondsvoorzitter Angelo Meyer van Isla-vakbond PWFC meldde gisteravond, dat de staking van het personeel van Refineria Isla is beëindigd. Een deel van de werknemers van Refineria Isla voerde gisteren actie. Zij eisten garanties wat betreft de uitbetaling van hun salaris deze maand, maar ook dat Isla de afspraken voor de afvloeiing van het personeel kan nakomen. Tot gisteravond laat is er nog vergaderd met de vakbonden, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 13 december 2019.

Alex Molina van PWFC meldde ook al, dat de gesprekken de goede kant op gaan en dat het personeel rustig is. Meyer: 'Er is afgesproken dat overheids-nv’s die nog geld schuldig zijn aan de raffinaderij, het geld nu overmaken zodat het personeel in elk geval het salaris uitbetaald kan worden. Er zal in de loop van volgende week nagegaan worden wat de arbeiders nog meer tegoed hebben en hoe zij aan dit geld komen.'

De toegangen tot de raffinaderij bij Post 5 en Post 7 werden gisteren geblokkeerd. In een uitzending van TV Direct was te zien, dat de stakende medewerkers zich rond vier uur binnen de poort verzamelden toen een vertegenwoordiger van de vakbond verslag deed van een bespreking met de directie van Refineria Isla.

Directe aanleiding voor het neerleggen van het werk door de Isla-medewerkers is de maatregel die de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) nam bij Girobank. CBCS heeft de bank dinsdag tijdelijk gesloten en de tegoeden boven 10.000 gulden bevroren. Vandaag zou Girobank weer opengaan. Refineria Isla heeft een aanzienlijk bedrag staan op een rekening bij Girobank, maar kan nu niet over die fondsen beschikken.

Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) zei gistermiddag de actie niet te begrijpen, omdat al een oplossing was gevonden.

VEAPS zeer teleurgesteld over stopzetting export verse sopropo naar EU

'Het verbod is een enorme klap voor de lokale productie'


De stopzetting van de export van verse sopropo naar de Europese Unie is als een klap aangekomen binnen de sector. De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) is zeer teleurgesteld. Sopropo maakt ongeveer 35% uit van de hoeveelheid van verse groenten en fruit die de leden van de vereniging per luchtvracht exporteren naar Nederland. Het verlies van een exportmarkt is zeer ernstig, aangezien het gebleken is dat in de afgelopen 20 jaren geen nieuwe markten zijn geïdentificeerd 'voor onze agrarische producten'. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 13 december 2019.

Vanaf morgen, 14 december, is het verboden sopropo naar de Europese Unie te exporteren. De maatregel maakt deel uit van de strengere regels over de invoer van verse groenten en fruit in de EU om 'instroom van schadelijke organismen' binnen de unie te voorkomen.

De nieuwe regelgeving is sinds 2016 aangekondigd en gaan morgen deels in. Sopropo staat op de lijst van hoge risico planten. Als Suriname voldoet aan een aantal eisen, kan de export van dit product weer op gang komen.

In een verklaring spreekt de VEAPS haar teleurstelling uit dat ondanks de inspanningen in de afgelopen vijf maanden er geen uitzondering voor de export van sopropo naar de EU is gerealiseerd. Exporteurs en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt aan training van de boeren. De bevindingen van de EU audit in oktober dit jaar heeft uitgewezen dat de exportbedrijven de nodige voorzieningen hebben getroffen voor de post-harvest behandeling van de exportgewassen. Er is een 100% controle uitgevoerd bij de verschillende landbouwexportbedrijven.

De vereniging zegt, dat het verbod een enorme klap is voor de lokale productie. Zij vraagt zich af hoe Suriname zich in de afgelopen drie jaren niet adequaat heeft kunnen voorbereiden op een maatregel om dit probleem te voorkomen. De actie vanuit het ministerie van LVV kwam pas in juli 2019. 'Hierin schuilt de kern van het probleem van onze overheid in de afgelopen jaren.' 

De overheid moet volgens de VEAPS meer faciliterend optreden naar de nationale producenten, 'waardoor de zo broodnodige diversificatie van onze productie gestalte kan krijgen'.

Wat de vereniging ook tegen de borst stuit is, dat een EU-nota van 26 september 2019 met een technisch dossier sopropo het ministerie van LVV niet heeft bereikt. Volgens informatie van de VEAPS heeft de EU een nota afgegeven aan de Surinaamse ambassade in Brussel en de EU-post te Georgetown. 'Na speurwerk van LVV begin december is men erachter gekomen dat de nota het ministerie niet heeft bereikt.' Hierdoor kon volgens de VEAPS het ministerie van LVV niet ruimschoots voor de ingangsdatum van de strikte EU-regels, inspelen op de additionele vragen van de EU.

De VEAPS roept de overheid op om al haar middelen in te zetten om de exportmarkt van verse groenten en fruit naar de EU te beschermen en de ingezette dialoog met de EU verder te intensiveren, waarbij de diplomatieke kanalen maximaal worden ingezet.

Assembleeleden ontmoeten collega's uit China voor overleg

Suriname en China willen hun bilaterale samenwerking voortzetten en verdiepen


Suriname en China moeten de goede bilaterale samenwerking van de laatste decennia voortzetten en verdiepen. Ook de samenwerking tussen de parlementen van de twee landen moet worden versterkt. Dat was aldus vandaag, vrijdag 13 december 2019, de Ware Tijd de rode draad gisteren tijdens een ontmoeting tussen de commissie Buitenlandse Zaken van De Nationale Assemblee en een parlementaire delegatie uit China. De bespreking was in de vergaderzaal van De Nationale Assemblee.

Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van de DNA-commissie, voerde aan dat China een belangrijke ontwikkelingspartner is voor Suriname. Hij wees op de ondersteuning van het Aziatische land bij talrijke projecten in Suriname, zoals wegenbouw, huisvesting, gezondheidszorg en verbetering van breedbandinternet. Abdoel pleitte voor verdieping en nauwere samenwerking, niet alleen tussen de regeringen, maar ook tussen de volksvertegenwoordigingen.

Chen Guomin, vicevoorzitter tevens delegatieleider van de Chinese parlementaire commissie Buitenlandse Zaken, merkte op dat met het staatsbezoek van president Desi Bouterse vorige maand aan Beijing, de banden tussen Suriname en zijn land verder zijn versterkt. Er is een basis gelegd voor meer export vanuit Suriname naar China, maar ook voor meer export naar Suriname uit zijn land.

Hij legde verder de nadruk op het Belt & Road initiatief van de Chinese president die, aldus Guomin, model staat voor het oplossen van talrijke ontwikkelingsvraagstukken in verschillende landen.

Op politiek gebied ziet de delegatieleider ook meer wederzijdse steun tussen de twee landen. NDP-Assembleelid Sylvana Afonsoewa ziet veel potentie voor wat betreft samenwerking op het gebied van toerisme tussen China en Suriname. Zij zegt tijdens haar bezoek aan China te hebben geconstateerd, dat er sprake is van een goed ontwikkeld toerismebeleid en dat de toeristische attracties ook goed georganiseerd zijn. Suriname zou op dat stuk veel van het Aziatisch land kunnen leren en wat daar gebeurt kunnen overnemen, om zijn eigen toerismesector verder te ontwikkelen.

Volgens de Chinese delegatie is China het grootste ontwikkelingsland in de wereld dat nu zijn weg zoekt naar verdere modernisering. De ontwikkeling in het land is niet overal gebalanceerd. Er zijn nog steeds arme en achtergestelde gebieden. Surinamers zouden die gebieden ook moeten bezoeken om een betere kijk op het land te krijgen.

De Chinese volksvertegenwoordigers voerden aan, dat de afgelopen periode duizenden wetten zijn aangenomen die de sociaal-economische ontwikkeling van het land dienen te bevorderen. Volgens Abdoel kan De Nationale Assemblee in een hechtere samenwerking met het Chinese parlement leren hoe de productie van wetgeving op te voeren.

Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik Rozenstruik 28 maart 2020 in Ohio in kooi tegen Fransman Francis Ngannou

'Hij heeft gereageerd, dus ik kan niet wachten tot dit gevecht geregeld is'Nog geen week nadat de Surinaamse UFC fighter Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik de Nederlander Allistair Overeem versloeg, is zijn eerstvolgende topwedstrijd al aangekondigd. 


Rozenstruik komt op 28 maart 2020 in Ohio (VS)  uit tegen de in Kameroen geboren Fransman Francis Ngannou. Dat maakte de Surinamer vandaag, vrijdag 13 december 2019 zelf bekend.


Meteen na de wedstrijd tegen Overeem had hij aangegeven tegen Ngannou te willen vechten. Deze heeft de uitdaging geaccepteerd, dus mag Rozenstruik nu gaan trainen voor zijn volgend UFC gevecht in de Verenigde Staten.

Tegen Mixfight zegt Rozenstruik: 'Ja, ik ben blij en enthousiast over dat gevecht. Ik stap de gym in en zorg dat ik daar klaar voor ben. Hij heeft gereageerd, dus ik kan niet wachten tot dit gevecht geregeld is.'


(Suriname Mirror/Waterkant.net/MMA Fighting/ESPN)

Ambtenaren bij de bestuursdienst RO uit Functie Informatie Systeem Overheid (FISO)

(Bron foto: NII)
Ook afspraken over inlopen achterstanden bevorderingen bestuursambtenaren


De lonen van ambtenaren bij de bestuursdienst zullen worden losgekoppeld van het Functie Informatie Systeem Overheid (FISO). Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft het bestuur van de Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling (BPRO) laten weten, dat de Raad van Ministers (RvM) het voorstel daartoe inmiddels heeft goedgekeurd, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII, donderdag 12 december 2019.

Er zal nader overleg worden gevoerd hoe hieraan uitvoering zal worden gegeven.

Naast de goedkeuring van het uittreden van de bestuursdienst uit FISO, zijn er ook concrete afspraken gemaakt met betrekking tot het inlopen van achterstanden in bevorderingen van bestuursambtenaren.

Er zijn ook verregaande afspraken gemaakt over hoe het personeel te voorzien van uniforme werkkleding. Het vakbondsbestuur en de departementsleiding hebben ook vorderingen geboekt voor wat betreft oplossen van andere vraagstukken die de bond aan de orde had gesteld.

De delegatie van de vakbond bestond uit Glenn Swamipersad (voorzitter), Rudolgo Palmtak (secretaris), Johannes Avianko (penningmeester), Merlien Meiland. Het bondsbestuur zal de leden binnenkort nader informeren over de bereikte resultaten.

Einde aan samenwerking Staatsolie en Kustwacht in Nearshore Drilling project

Drie Kustwachtboten operationeel gemaakt, een nieuwe aanmeersteiger gebouwd en personeel bijgeschoold

Staatsolie directeur Elias en Slijngard van de Kustwacht op nieuwe aanmeersteiger Kustwacht. (Foto: Staatsolie)

Er is een einde gekomen aan de samenwerking van Staatsolie Maatschappij Suriname NV en de Kustwacht om de veiligheid in Surinaamse wateren tijdens het Nearshore Drilling project op te voeren. Dat meldt Staatsolie donderdag 12 december 2019 in een verklaring.

Als onderdeel van deze samenwerking zijn drie Kustwachtboten volledig operationeel gemaakt, is een nieuwe aanmeersteiger gebouwd en is het operationeel en onderhoudspersoneel verder bijgeschoold.

Het Nearshore Drilling project, waarbinnen sinds 2 april zes exploratieputten zijn geboord voor de Surinaamse kust, is inmiddels afgerond. Er zijn binnen de samenwerking verschillende programma's van de Kustwacht uitgevoerd. Beide partijen zijn de overeenkomst nagekomen, zegt Staatsolie.

Het bedrijf stelt, dat de overeenkomst een waardevolle investering was die de gemeenschap ten goede zal komen. 'De Kustwacht is voorzien van voor de job getraind personeel en met goed materiaal is Suriname beter voorbereid om bij elke situatie op zee adequaat op te treden.'

Festiviteiten rond jaarwisseling worden gespreid gehouden

(Bron foto: NII)
Podia dit jaar op verschillende plekken en anders geplaatst


Om een botsing van menigten te voorkomen, hebben actoren die belast zijn met activiteiten rond de jaarwisseling overeenstemming bereikt om de festiviteiten verspreid te houden. Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noord zegt donderdag 12 december 2019 tegen het Nationaal Informatie Instituut, NII, dat podia op verschillende plekken zullen staan en anders geplaatst zullen worden. 

Nerkust had woensdag een ontmoeting met diverse actoren over de voorbereiding op de activiteiten rond de jaarwisseling. Partijen hebben zich ervan verzekerd, dat de activiteiten op 31 december om vijf uur 's middags afgerond worden en dat er verkocht noch muziek afgespeeld wordt. Volgens de districtscommissaris is dit vooral bedoeld om voldoende tijd en ruimte te hebben om de stad weer schoon te krijgen.

Nerkust zegt na eigen waarnemingen tijdens voorgaande jaarwisselingen met organisatoren gesproken te hebben om hun plek een beetje anders te kiezen. 'Het lijkt aardig te lukken, de mensen gaan mee.'

De districtscommissaris merkt op dat de pagara-estafette ook enige verandering heeft gebracht. Waar bedrijven elkaar vroeger probeerden af te troeven, gebeurt dat nu grotendeels centraal in de binnenstad. Nerkust zegt, dat men soms probeert bij het oude te blijven, maar merkt op dat de veiligheid van de bezoekers voorop staat. Hij geeft als boodschap mee, dat men tijdens de jaarwisseling vooral niet te diep in het glaasje kijkt en ruzie vermijdt.

De Surinaamse Centrale Ambulance Dienst 117 is een van de actoren die ook aanwezig was bij de bespreking met de districtscommissaris. Directeur Roel Brug spreekt van een grote uitdaging jaarlijks voor de hulpdiensten. Zijn organisatie is samen met de overige actoren al op 1 december gestart met de logistieke voorbereidingen.

Brug benadrukt, dat er tijdens de jaarwisseling vooral veel gedronken wordt en ook drugs gebruikt wordt. De hulpdiensten zijn dan ook voorbereid om waar nodig mensen op te vangen. Er wordt samengewerkt met de politie, brandweer en beveilingsdiensten zodat alles veilig verloopt. De ambulancedienst zal haar wagenpark inzetten. Er zullen 7 dienstauto’s in de binnenstad klaar staan, waarvan drie ambulances verspreid over drie posten. Verder zijn er vier medische posten gepland bij Chees, Dresscode, Parbo Bier en Hotel Krasnapolsky.

Brug adviseert personen die niet tegen rook kunnen, het centrum beter te mijden. Ook ziet hij niet graag dat mensen zich met kinderen in stootwagens in de drukte begeven. Verder vraagt hij, dat de routes naar de ziekenhuis vrij worden gehouden voor de ambulances met dien verstande dat mensen hun auto thuis laten of niet daarmee in het centrum komen.

De 117-directeur benadrukt dat de ambulancedienst niet aansprakelijk gesteld kan worden mocht er door een ambulance schade worden aangericht aan een privévoertuig.

Boliviaanse ex-president Morales krijgt asiel in Argentinië

(Bron foto: Twitter)
Nieuwe peronistische president Alberto Fernández biedt Morales onderdak


De voormalige Boliviaanse president Evo Morales heeft onderdak gevonden in Argentinië nu de peronisten daar weer aan de macht zijn. De nieuwe peronistische president Alberto Fernández biedt de linkse politicus onderdak nadat die zijn land op 10 november ontvlucht was na beschuldigingen van verkiezingsfraude. 


De voormalige Boliviaanse president Evo Morales lijkt een tweede vaderland gevonden te hebben. 'Evo Morales is donderdagmiddag 12 december 2019 geland op de luchthaven van Ezeiza. Hij zal in Argentinië verblijven als asielzoeker en krijgt op termijn het vluchtelingenstatuut', maakte de nieuwe Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken Felipe Sola donderdag bekend.

De oud-leider van het Andesland zette voet op Argentijnse grond twee dagen nadat de peronist Alberto Fernández de rechtse zakenman Maurico Macri daar opgevolgd was als president. De demarche komt niet als een verrassing.


Fernández had vorige maand al te kennen gegeven Morales asiel te willen verlenen. Volgens de peronist is de inheemse politicus het slachtoffer van een staatsgreep. 'Evo Morales zal in Argentinië verblijven als asielzoeker en krijgt op termijn het vluchtelingenstatuut.'  

Morales verliet op 10 november zijn thuisland. Zijn positie was onhoudbaar geworden nadat hij de steun van het leger en de ordediensten verloren had. Die hadden hem de rug toegekeerd nadat grootschalige fraude bij de presidentsverkiezingen van enkele weken eerder aan het licht gekomen was. Aanvankelijk trok Morales naar Mexico, waar de linkse Andrés Manuel López Obrador de plak zwaait. Afgelopen vrijdag reisde hij door naar Cuba.

'Maar in Argentinië voelt Morales zich beter thuis dan in Mexico', stelde de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken donderdag.


(Suriname Mirror/Buenos Aires Times/De Tijd/Pagina Siete/Twitter/YouTube)

Politie zoekt man die al 5 jaar wordt vermist

De 46-jarige Dewnand Bechoe is in 2014 voor het laatst gezien


Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van het Korps Politie Suriname heeft gisteren een opmerkelijk opsporingsbericht de deur uitgedaan, zo schrijft Waterkant.net vandaag, vrijdag 13 december 2019.

De politie verzoekt daarin de opsporing van een man die in 2014 voor het laatst gezien is.

Het gaat om de 46-jarige Dewnand Bechoe, gewoond hebbende aan de Amaktistraat 25 te Paramaribo. Bechoe is 1,70m lang en van Hindoestaanse afkomst. De man wordt dus al 5 jaar vermist.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van ressort Geyersvlijt op de telefoonnummers 451222 of 451677; de Command Centre (voorheen Centrale Meldkamer) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.

IMF bezorgd over hervatting monetaire financiering van de begroting

Internationaal Monetair Fonds nog steeds bezorgd over het begrotingstekort

IMF dringt er bij de Centrale Bank op aan om haar toezichtmaatregelen te vernieuwen...


Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is bezorgd over de hervatting van de monetaire financiering van de begroting dit jaar, maar verwelkomt het plan van de Surinaamse autoriteiten om dergelijke financiering in de toekomst te voorkomen, onder meer door een nieuwe bankwet. Het fonds verwelkomt ook de recente introductie van nieuwe monetaire instrumenten en de voorbereiding van verschillende wetsontwerpen om het monetaire kader te verbeteren. 

Het IMF onderstreept desalniettemin - zo schrijft de Ware Tijd online donderdagavond 12 december 2019 - dat de Centrale Bank ook expliciete monetaire doelstellingen moet publiceren en haar operationele 'gereedschapskist' verder moet uitbreiden om een gericht deviezenreservebeleid te implementeren. Dat schrijft het fonds donderdag in onderstaand persbericht over de Artikel 4-consultatie, die in oktober in Suriname is uitgevoerd.

Ook dient de bank de coördinatie met de regering inzake liquiditeitsprojecties en operaties verder te versterken, aldus het IMF.

Het fonds is ingenomen met de dalende inflatie, dalende werkloosheidcijfers, groeiende economie, maar is nog steeds bezorgd over het begrotingstekort dat dit jaar volgens haar 8,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zal bedragen, terwijl de staatsschuld met ongeveer 72 procent van het bbp als 'nog steeds hoog' wordt aangemerkt.De IMF-directie, die zich woensdag over het Artikel 4-rapport heeft gebogen, is het er in het algemeen over eens, dat een flexibelere wisselkoers nodig is om als schokdemper te fungeren. De IMF-top erkent, dat er nog steeds aanzienlijke kwetsbaarheden in de financiële sector zijn. Ze dringt er bij de Centrale Bank op aan om haar toezichtmaatregelen te vernieuwen en een meer assertieve benadering te hanteren om ervoor te zorgen dat banken zich weer gaan houden aan wettelijke vereisten via een vooraf bepaald tijdspad.

'Er is een uitgebreid crisisbeheersysteem nodig om de Centrale Bank de mogelijkheid te geven om waar nodig in te grijpen in het bestuur en de operaties van banken, en om problemen bij banken aan te pakken. Het IMF kijkt uit naar spoedige goedkeuring van ontwerp-wetgeving op deze gebieden.' 

Het Fonds is er positief over gestemd, dat de autoriteiten in 2019 zijn begonnen met een nationale risico-analyse om het anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringskader verder te verbeteren.

Vier hoteldieven uit Peru aangehouden bij Schiphol

Dieven hadden het vooral gemunt op bagage in lobby’s van hotels


De politie heeft vrijdag 6 december in Amsterdam vier mannen uit Peru aangehouden die worden verdacht van bagagediefstal uit een hotel bij Schiphol. De mannen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland en zijn in de leeftijd tussen 43 en 56 jaar oud, zo bericht de politie donderdag 12 december 2019.

Eén van hen wordt ook verdacht van het plegen van bagagediefstal in vijf andere hotels vanaf juli dit jaar.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid organiseerden op vrijdag 6 december een speciale opsporingsactie gericht op diefstallen. Aanleiding was de recente stijging van het aantal aangiften van vooral bagagediefstal in hotels rondom Schiphol. Dieven hadden het blijkbaar vooral gemunt op bagage in de openbare ruimten zoals lobby’s van hotels.

In het kader van de opsporingsactie parkeerde een agent in burger zijn auto bij een hotel in Badhoevedorp met vrij zicht op de in- en uitgang van hotel. Het stond er nog maar net toen hem een man opviel die met versnelde pas het hotel verliet. Hoewel het regende en behoorlijk koud was had de man geen jas aan maar hij hield een jas in zijn hand voor zijn lichaam. Alsof hij daaronder iets wilde verbergen. De man werd op korte afstand gevolgd door nog twee mannen die steeds schichtig achterom, richting de uitgang van het hotel keken. Alle drie stapten vervolgens in een gereedstaande auto en verlieten het terrein van het hotel. De agent vermoedde dat er zojuist in het hotel een diefstal had plaatsgevonden en reed achter de vertrekkende auto aan.

Met ondersteuning van te hulp gevraagde collega’s werd de auto in de Maaslandstraat in Amsterdam aan de kant gezet.

In de auto werden allerlei goederen aangetroffen en na contact met het betreffende hotel werd duidelijk dat zich daar al een reisleidster had gemeld die haar rugtas mistte. Deze rugtas werd aangetroffen bij de mannen in de auto.

In het verdere onderzoek kwam ook naar voren, dat de 56-jarige verdachte ook gelinkt kan worden aan minstens vijf andere diefstallen in hotels rondom Schiphol in de periode van juli tot november van dit jaar. Uit informatie van Europol blijkt, dat hij ook gezocht wordt door Justitie in Duitsland voor dezelfde feiten. Ook de drie andere mannen zijn bekend bij Justitie in het buitenland. Eén van hen is in Duitsland veroordeeld voor diefstal waarbij ook wapens zijn gebruikt. Daarvoor heeft hij in 2018 een gevangenisstraf ondergaan.

Een andere verdachte wordt door Justitie in Spanje gezocht voor het plegen van diefstallen en overvallen.

De dadergroep voldoet aan de internationale definitie van mobiel banditisme: een internationaal rondtrekkende dadergroep waarvan de leden zich stelselmatig verrijken door middel van vermogenscriminaliteit of fraude (vooral winkel- en ladingdiefstal, diefstallen uit woningen en bedrijven, diefstallen van en uit auto’s, oplichting, skimming en zakkenrollerij) Mobiel banditisme hoort tot de High Impact Crimes en de aanpak daarvan heeft de hoogste prioriteit bij de Landelijke Eenheid.

Grootste vakbond Colombia beschuldigt regering-Duque van 'intimidatie en terreur'-tactieken tegen anti-regeringsprotesten

Onderzoek naar schijnbare staatsparticipatie in terreurcampagne


De grootste vakbond van Colombia beschuldigde de regering van president Ivan Duque woensdag 11 december 2019 van het gebruik van 'intimidatie en terreur' -tactieken om lopende anti-regeringsprotesten te onderdrukken. 

In een persverklaring verwierp vakbond Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de politie-ontvoering van drie studenten, van wie er een dinsdag werd gered door waakzame burgers, terwijl een nog ontbrak donderdagochtend.


'Wederom is er bewijs van het beleid van terreur en intimidatie van de regering van de heer Duque, van het willen zwijgen van de eisen van het Colombiaanse volk in hun 22 dagen van nationale staking die we tot nu toe voeren.' 

De claim van de CUT volgde weken nadat stichting FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) de regering beschuldigde van intimideren van de media voorafgaand aan de nationale staking van 21 november en dagen nadat FLIP de onwettige arrestaties van journalisten had aangeklaagd.

Burgemeester van Bogota Enrique Peñalosa zei vorige maand, dat een terreurcampagne in Bogota een 'georchestreerd complot was om terreur te zaaien' voordat er bewijs van politieparticipatie naar voren kwam. De schijnbare staatsparticipatie in deze terreurcampagne wordt momenteel onderzocht door wetgevers, mensenrechtenorganisaties en internationale organisaties.

De CUT is een van de leidende organisatoren van nationale stakingen geweest, die massale protesten tegen de regering van de impopulaire president Ivan Duque hebben veroorzaakt. Hoewel de gesprekken om deze protesten te beëindigen vastlopen vanwege de weigering van de regering om te onderhandelen, onderhandelen de vakbond, de regering en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven momenteel over een minimumloonstijging die op 1 januari volgend jaar van kracht zou worden.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Prensa Latina/Twitter)

Colombia krijgt Amazone regenwoud beschermingsfonds van 330 miljoen euro

(Bron foto: Inhabitat)
Fonds initiatief van Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk


Colombia krijgt een beschermingsfonds van 330 miljoen euro om de komende vijf jaar ontbossing van het Amazone regenwoud tegen te gaan. Het is een initiatief van Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, dat tijdens de klimaatbijeenkomst van de Verenigde Naties in Madrid werd bekendgemaakt.Al sinds 2015 steunen de drie landen de maatregelen die Colombia treft om ontbossing tegen te gaan. Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben er sindsdien al zo'n 162 miljoen euro in geïnvesteerd. Hierdoor ging volgens de landen vorig jaar 10 procent minder bos verloren dan in 2017.

Het Amazone regenwoud strekt zich uit over verschillende landen. 9 procent ervan ligt in Colombia. In dit land beslaat het woud 60 miljoen hectare.

(Bron: maaproject)

De Colombianen willen het jaarlijkse verlies van bomen tegen 2022 terugdringen naar 155.000 hectare en in 2025 naar minder dan 100.000 hectare.

De Noorse milieuminister Ola Elvestuen noemt de ambitie van Colombia om massale boomkap tegen te gaan 'van wereldwijd belang'. 'We kunnen klimaatverandering niet tegengaan zonder ontbossing te stoppen.' Hij roept de internationale gemeenschap op meer te doen en miljarden te investeren in het helpen van dichtbeboste landen om zo de CO2-uitstoot terug te dringen.


(Suriname Mirror/Reuters/Nu.nl/Twitter)

Honderden diersoorten in Amazone met uitsterven bedreigd

Vooral unieke soorten die nergens anders ter wereld voorkomen Onder het leiderschap van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro gaat de ontbossing van de Amazone harder dan in jaren het geval is geweest. Tegelijkertijd worden meer dan zeshonderd diersoorten die in de Amazone leven met uitsterven bedreigd. Deze kwetsbare groepen dreigen niet alleen hun leefgebied te verliezen, maar ook voorgoed van de aardbodem te verdwijnen. 

Het gaat in veel gevallen om unieke soorten die nergens anders ter wereld voorkomen dan in het Amazone regenwoud, zoals de Amazonedolfijn en de Orinocokrokodil. Ze vallen allemaal onder de categorie ‘bedreigd’ op de rode lijst van IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). De IUCN is een een internationaal samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met natuurbehoud en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Er zijn 86 landen bij aangesloten en meer dan duizend organisaties, in 174 landen, op het gebied van natuur- en milieubescherming en duurzaam beheer van ecosystemen.


De Amazone ligt verspreid over negen landen en is het grootste regenwoud op aarde. Het ligt voor meer dan de helft (60 procent) in Brazilië. In de Amazone leven meer soorten planten, vogels en zoogdieren dan waar ook ter wereld: 1 op de 10 van alle plant- en diersoorten op aarde leeft er. En niet alleen op land. Ook het water is rijk aan enorm veel verschillende dieren. Zo leven er meer dan drieduizend vissoorten in de Amazone.

Nog steeds worden nieuwe diersoorten in het gebied ontdekt. Al die rijkdom aan planten en dieren in de Amazone verschraalt door ontbossing. De populaties van honderden soorten vogels, vissen, kikkers, apen, hagedissen en slangen staan er slecht voor.


'Elke hectare van het Amazonegebied is van belang. Als een x procent van het Amazonewoud verdwijnt, dan mag je er ook vanuit gaan dat een vergelijkbaar procent van de biodiversiteit verdwijnt', zegt Merijn van Leeuwen, coördinator voor Wereld Natuur Fonds (WNF)-projecten in de Amazone en het Atlantisch Regenwoud. Volgens Van Leeuwen geldt dit voor grotere diersoorten nog meer. Bijvoorbeeld voor jaguars, tapirs en herten. Dat komt doordat het bos door bomenkap en bosbranden opener wordt, waardoor het toegankelijker is voor jagers en stropers, legt hij uit.

Een van de belangrijkste oorzaken van de vernietiging van de Amazone is de teelt van soja. Nederland is, als landbouwgrootmacht, één van de belangrijkste importeurs van die soja uit Brazilië. In de uitzending ‘Ramp in het regenwoud - Deel II’ onderzoekt ZEMBLA de gevolgen van de sojahandel voor het regenwoud.


De ontbossing van de Amazone nam tussen augustus 2018 en juli 2019 met dertig procent toe ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Volgens het WNF zijn er aanwijzingen dat de ontbossing gaat leiden tot ‘een kantelpunt’. Als er veel bos verdwijnt, wordt er ook minder verdampt en valt er minder regen en dat brengt een nieuw groot probleem met zich mee, zegt Van Leeuwen: 'Als dit gebeurt zullen grote delen van het gebied droger worden en zullen nog meer soorten verdwijnen.'

Op de rode lijst van de IUCN is per diersoort vermeld hoe de populatie ervoor staat. De met uitsterven bedreigde soorten zijn onder te verdelen in drie verschillende zwaartes. Alle drie zijn ze zorgwekkend, alleen is de toestand van de populatie in de zwaarste categorie ‘ernstig bedreigd’ het meest kritiek. De overige twee categorieën zijn ‘bedreigd’ en ‘kwetsbaar’. De lijst met de 93 meest ernstig bedreigde diersoorten die in de Amazone leven:(Suriname Mirror/Zembla/Scribd Suriname Mirror)

Braziliaanse Amazone deelstaten in overleg met Noorwegen over zo'n $ 500 miljoen financiering duurzame regenwoudprojecten

$ 500 miljoen gereserveerd voor Braziliaanse Amazone-Fonds blijft 'bevroren'

Amazone-deelstaten hopen geld eventueel te ontvangen buiten federale regering om


Braziliaanse Amazone deelstaten hebben woensdag 11 december 2019 gesprekken gevoerd met Noorwegen over mogelijk ongeveer $ 500 miljoen aan financiering voor duurzame regenwoudprojecten, zelfs als een deal op nationaal niveau mislukt. 

De $ 500 miljoen was gereserveerd voor het Braziliaanse Amazone-Fonds, gecreëerd in 2008 om donaties te ontvangen voor projecten die ontbossing tegengaan.

Maar, Noorwegen is het niet eens met de veranderingen die de Braziliaanse minister van Milieu, Ricardo Salles, voor het fonds heeft voorgesteld, en het geld blijft 'bevroren', in afwachting van een mogelijke overeenkomst, vertelde de persvoorlichter van het ministerie van Milieu, Jo Randen, aan The Associated Press.

Maar, de negen Braziliaanse Amazone-deelstaten hopen dat geld rechtstreeks te ontvangen als er geen federale overeenkomst wordt bereikt, volgens Amapa-deelstaat gouverneur Waldez Góes, die woensdag de Noorse Klimaat- en Milieuminister Ola Elvestuen ontmoette op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Madrid.

'Als zij (de nationale regeringen) hun meningsverschil niet kunnen oplossen, moeten ze nadenken over mechanismen zoals de onze', zei Góes, die het consortium van staten leidt, in een telefonisch interview vanuit Madrid.De gesprekken met Noorwegen maken deel uit van een bredere inspanning van de Amazone-staten om direct contact met donerende landen te ontwikkelen op een moment, dat de bereidheid van de regering van president Jair Bolsonaro om ontbossing tegen te gaan wereldwijd groeit sceptisch wordt benaderd.

Naast Noorwegen hebben de gouverneurs ook gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS.

Uit een vorig jaar gepubliceerd rapport van het Braziliaanse onderzoeksinstituut voor ruimtevaart bleek, dat de ontbossing in het Amazonegebied met bijna 30 procent is toegenomen in het jaar tot en met juli in vergelijking met de periode van 12 maanden.

(Suriname Mirror/The Associated Press/Twitter)