maandag 20 januari 2020

Komende verkiezingen kosten Suriname Srd 160 miljoen en dat is een 'voorzichtige calculatie'

Minister Noersalim: 'Kosten zijn verdubbeling ten opzichte van stembusgang 2015'


Uit een 'voorzichtige calculatie' van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (BiZa) blijkt, dat de komende verkiezingen het land Srd 160 miljoen gaan kosten. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de stembusgang in 2015, aldus Noersalim maandag 20 januari 2020 in de Ware Tijd. 

Er worden bijna zevenduizend mensen aangetrokken om te werken tijdens de verkiezingen. Dat aantal is inclusief de medewerkers op de verschillende stembureaus. Noersalim legt uit, dat de verkiezing bestaat uit drie fasen: de pre-electorale fase, de verkiezingen zelf en de postelectorale fase. 'Heel wat zaken hebben te maken met de'day-to-day-operaties van het ministerie via het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Dat houdt in, dat we ervoor moeten zorgen dat mensen in alle hoeken van het land hun ID-kaarten hebben en de verschillende commissies bemannen.'

Het gaat volgens Noersalim om terugkerende werkzaamheden, met wat aanpassingen na evaluatie, en het ministerie is 'lekker op schema'.

Critici zijn bang voor mogelijk geknoei met de uitslag van de komende verkiezingen. Noersalim legt die bezorgdheid naast zich neer. 'Ik heb de geluiden gehoord, maar de controlemechanismen zijn daar. We hebben een Onafhankelijk Kiesbureau, waarin alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn, die de lijsten screenen. De zaak is volledig open en transparant', verzekert hij.

De BiZa-minister doet de kritiek af als politieke retoriek in verband met de verkiezingen en wijst erop dat Suriname internationaal bekend staat als een land dat eerlijke verkiezingen organiseert. 'Dat heb ik niet gezegd, dat zeggen de internationale organisaties en watchdogs. Dit keer zal het niet anders zijn.'

De minister en zijn aanhang doen ook een gooi naar politieke macht met de HVB, een afsplitsing van de Pertjajah Luhur van Paul Somohardjo. De relatief jonge partij heeft 31 kernen geïnstalleerd in twaalf ressorten van Paramaribo en is vertegenwoordigd in alle districten van het land. De partij zal volgens voorzitter Noersalim kandidaten selecteren voor alle bestuurlijke niveaus in het land, van de ressortraden tot de Nationale Assemblee

Veroorzaker verkeersongeluk op Afobakaweg zaterdag 28 september nu pas aangehouden

Man dook na behandeling van verwondingen in AZP onder 

Veroorzaker ongeluk niet in bezit van rijbewijs


De afdeling Verkeersunit van regio Midden van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen donderdag de 25-jarige R.M. aangehouden. Deze verdachte veroorzaakte zaterdag 28 september op de Afobakaweg ter hoogte van mast drie een aanrijding. Hij reed een andere personenauto aan. Zowel M. als de andere automobilist en zijn mede inzittende liepen zwaar lichamelijk letsel op. De drie gewonden werden per ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Inmiddels zijn alle drie gewonden ontslagen uit het ziekenhuis, dat meldt het korps maandag 20 januari 2020.

M., die zich moest melden bij de politie, dook onder. Hij werd meermalen opgespoord, doch wist uit handen van de politie te blijven.

Na verkregen informatie werd hij door het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) en de Verkeersunit van regio Midden op zijn werk in het ressort Uitvlugt aangehouden.

Onderzoek heeft uitgewezen, dat de man niet in het bezit is van een rijbewijs. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Het dossier ter zake is voor verdere afdoening opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Suriname Centrale Ambulancedienst toegevoegd aan het Command Center

SUR-CAD neemt nu opdrachten aan van Command Center voor trauma- en klinische gevallenHet Nationaal Informatie Instituut (NII) bericht maandag 20 januari 2020, dat de Stichting Suriname Centrale Ambulancedienst (SUR-CAD), het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Justitie en Politie zijn een samenwerking aangegaan. SUR-CAD is toegevoegd aan het Command Center, waar de verschillende hulpdiensten gehuisvest zijn. SUR-CAD-voorzitter Roel Brug geeft aan, dat het voorheen slechts mondelinge afspraken waren en dat deze nu op papier zijn vastgelegd. 

De samenwerking houdt in, dat SUR-CAD, opdrachten accepteert vanuit de Command Center voor trauma- en klinische gevallen.

SUR-CAD heeft vorig jaar zo'n 630 ambulancetransporten uitgevoerd, waarvan 281 naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), 24 naar s’ Landshospitaal en 40 naar het Sint Vincentius Ziekenhuis. Ook waren er nog eens 189 ambulancemeldingen, maar bij aankomst op locatie bleek het te gaan om huisartsgevallen. Van de 630 waren er 84 repatriëringen naar het buitenland en twaalf naar eigen land. Aan Event Medical Services (EMS) zijn 541 zaken medisch geassisteerd. Er zijn negen highriskprojecten uitgevoerd voor diverse multinationals en Staatsolie NV. Ingekomen telefoongesprekken/meldingen waren 3.380, waarvan het overgrote deel zogenoemde 'prank calls' waren. In het laatste kwartaal van vorig jaar was er een toename aan meldingen. Reden hiervoor is de samenwerking met de diverse huisartsenpraktijken van het Staatsziekenfonds (SZF).

Ook in het personeel werd geïnvesteerd. SUR-CAD heeft 96 trainingsuren gehad bestaande uit 3 simulaties en klassikale trainingen.

Een van de dieptepunten van het bedrijf is een ongeval op 27 februari waarbij een ambulance van SUR-CAD in opdracht van de politie na protest van het AZP de plaats van ongeval had moeten verlaten. Het bedrijf heeft toen de instanties op de hoogte gesteld met als gevolg dat zaken begonnen te rollen. In het tweede kwartaal heeft SUR-CAD haar erkenning gekregen van het ministerie van Volksgezondheid. Er is ook een grondige interne evaluatie gekomen van het personeel en waar nodig gecorrigeerd.

In februari 2019 werd het Digital dispatch system in gebruik genomen. Dit houdt in, dat alle ambulances voorzien zijn van GPS en database meldingen, die binnenkomen via de Centrale Meldkamer Ambulance Dienst (CMAD). Al deze meldingen worden via een meldingsprocedure gecategoriseerd op urgentie. Ook is het digitaal financieel systeem in de ambulances in gebruik genomen.

In het laatste kwartaal zijn de ambulances voor een grote keuring en screening uitgestuurd, een mechanische en elektrische check-up om optimaal gebruik te kunnen maken van de ambulances en te voldoen aan de jaarlijkse eisen van de stakeholders.

Het wagenpark wordt uitgebreid met drie medische voertuigen, waaronder twee advanced lifesupport (ALS) ambulances volledig uitgerust. Het overgrote deel van deze investering komt van SUR-CAD, de verschepingskosten worden door donateurs betaald en zij hebben deels ook bijgedragen aan de aanschaf van één van de voertuigen. De voertuigen worden medio februari, begin maart, in Suriname verwacht.

In het tweede kwartaal komt er ook een tweede LUCAS (automatische reanimatie machine), en observatiemonitoren voor de ambulancen. De meldkamer wordt in 2020 verder gedigitaliseerd en uitgebreid met 10 telefoonlijnen; gesprekken zullen worden opgenomen; ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om met de telecomproviders de locatie te traceren van meldingen c.q bellers die hulp nodig hebben.

Verder zal SUR-CAD overstappen naar een nieuw communicatiesysteem in de ambulances. Vorig jaar werd introductie gedaan van VHF-communicatiesysteem. Het ambulanceformulier zal worden gedigitaliseerd en ook het overdrachtformulier van patiëntenfit wordt gedaan om ook mee te werken aan een gezond milieu. ICT-medewerkers zijn reeds bezig met testfases. Ook wordt gewerkt aan het opzetten van een ambulancepost in Wanica ter hoogte van Lelydorp.

Verklaring Bankiersvereniging over crisis in top Centrale Bank van Suriname

'Centrale Bank dient aandacht te besteden aan aantal cruciale zaken'


'Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging is door de minister van Financiën, de heer Gillmore Hoefdraad, en door de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Centrale Bank van Suriname, de heer Vijay Kirpalani, geïnformeerd over de ontstane situatie bij de Centrale Bank van Suriname. Het bestuur is voorts geïnformeerd over de stappen die worden genomen om de situatie te stabiliseren, zodat de positie van de Centrale Bank van Suriname snel kan worden hersteld. 

Gedurende dit gesprek heeft het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging kenbaar gemaakt, dat er een aantal cruciale zaken is waar de Centrale Bank van Suriname aandacht aan dient te besteden, ondanks de ongelukkige situatie die bij de Centrale Bank van Suriname is ontstaan. Deze cruciale punten zijn: de voortzetting van het beleid en verdere nakoming van de afspraken die gemaakt zijn om de kasreserves van de commerciële banken, die onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname geplaatst zijn, veilig te houden, de voortzetting van de ondersteuning die vanuit de Centrale Bank van Suriname gegeven wordt bij de National Risk Assessment en het treffen van maatregelen om de vreemde valutakoers stabiel te houden. 

De autoriteiten hebben het bestuur verzekerd aandacht te zullen besteden aan bovengenoemde punten en zullen op zeer korte termijn wederom met het bestuur overleggen over de status van de vervolgstappen. 

De Surinaamse Bankiersvereniging verzekert het publiek, dat zij de ontwikkelingen nauwgezet zal volgen en in overleg blijft met de autoriteiten, zodat de stabiliteit van het financiële systeem en uw vertrouwen in dit systeem blijft.'

Vier gemaskerde en gewapende mannen overvallen een supermarkt te Zorg en Hoop

Buit bestaat uit dagopbrengst en belkaarten en onbekend bedrag uit gokshop


De Ware Tijd meldt maandag 20 januari 2020, dat zondagochtend vier mannen een gewapende roofoverval hebben gepleegd op een supermarkt te Zorg en Hoop. Niemand raakte gewond tijdens de beroving. 

De vier gemaskerde en gewapende mannen stormden de supermarkt binnen en hielden de winkelier onder schot. De dagopbrengst en belkaarten werden buitgemaakt. Van de aangrenzende gokshop werd een onbekend geldbedrag meegenomen.

Na de beroving stapten de verdachten in een gereedstaand voertuig en verdwenen in onbekende richting.

De politie van Bureau Nieuwe Haven is belast met het onderzoek.

Suriname heeft leidende rol in Caribische regio op terrein van e-Government

Hew A Kee, coördinator e-Government: 'Dit jaar 100 scholen voorzien van Wifi'


Gardelito Hew A Kee, coördinator van e-Government van de overheid, zegt het jaar 2019 naar tevredenheid te hebben afgerond, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut (NII) zondag 19 januari 2020. 'We hebben grote stappen gezet qua infrastructuur om de overheidsdiensten steeds meer digitaal aan te gaan bieden. Over het geheel Caribisch gebied is e-Government een hot topic. Ten opzichte van onze buurlanden blijkt Suriname zelfs het verst qua implementatie, vandaar dat bijvoorbeeld Estland die een voorloper is in de wereld, op het gebied van e-Government graag met ons wil meedenken. Dat is toch een compliment.'

Een deel van de e-Government doelstellingen wordt verwezenlijkt in samenwerking met het Telesur Nationaal Breedband Plan, waarin al meer dan 70.000 huisaansluitingen zijn vervangen, er supersnel mobiel internet is in de kustvlakte en er 120 Safe City cameralocaties zijn opgezet.

Ook is het belangrijk, dat voor de overheid een back-up voor het eigen datacenter van de overheid is gecreëerd. Een eigen overheidsnetwerk met bijbehorende dataopslag zal nodig zijn voor de volgende fase van e-Government, waarbij de overheid steeds meer digitaal zal gaan werken. Ook de videoconferentie systemen, die in het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn geïnstalleerd,, moeten in dit licht worden gezien. Vergaderen met andere landen kan nu vanuit Paramaribo.

Daarnaast kijkt Hew A Kee uit naar de realisatie van een van zijn persoonlijke wensen: 'Wifi voor onze scholen.' Het doel is om dit jaar nog 100 scholen te voorzien van een Wifi-connectie, zodat studenten de kennis die verzameld is op het web kunnen inzetten voor hun schoolopdrachten als pilot voor e-learning.

In 2019 werden diverse deelprojecten van de e-Government strategie afgerond, zoals: de implementatie van een QR Payment Systeem, waarbij mensen via hun telefoon betalingen kunnen doen. Binnen de komende drie maanden zal men ook de nutsbedrijven hiermee kunnen betalen. Daarop volgde de introductie van het e-Visa systeem, waarbij bezoekers aan Suriname vanaf 1 januari hun visum of toeristenkaart online aanvragen en betalen, en de eerste fase van een digitaal registratiesysteem voor het aanvragen van concessies op het ministerie Natuurlijke (NH) en de aanvraag van grond op het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).

Ook in 2020 staan nog enkele deadlines op het programma. Tijdens het Staatsbezoek aan China werd een overeenkomst getekend voor de uitbreiding van het Safe City project, met nogmaals 100 locaties die in 2020 zullen worden geplaatst.

Binnen de overheid wordt een documentmanagementsysteem geïntroduceerd, waardoor het gebruik van papier wordt teruggedrongen, maar belangrijker nog, de loop van documenten te volgen zal zijn. 'Documenten hoeven niet meer fysiek van bureau naar bureau te gaan na de implementatie van dit systeem. E-Government is er immers om het werken binnen én met de overheid te vergemakkelijken, om de bereikbaarheid van de overheid te vergroten en ook om transparanter en sneller te werken.' 

De in 2019 geïntroduceerde e-ID kaart (elektronische identificatiebewijs) garandeert voortaan de veiligheid van persoonsgegevens. Deze e-ID kaart zal dit jaar gekoppeld worden met onder anderen overheidssystemen. 'Hierdoor zullen burgers ervaren, dat ze veel makkelijker zaken kunnen doen met de overheid. Ook bij andere organisaties die nu nog vragen naar een uittreksel, zullen wij straks onze zaken kunnen doen door simpelweg een e-ID te laten zien.'

Regeting komt pas 21 januari met verklaring over crisis bij Centrale Bank

Abdoel (NDP): 'Zolang onderzoek niet is afgerond kan moeilijk verklaring  worden gegeven'


De regering is nog niet zover met het onderzoek naar ontoelaatbare handeling leiding bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Regeringscoördinator in De Nationale Assemblee, minister Soewarto Moestadja, heeft maandag 20 januari 2020 in de Assemblee meegedeeld, dat de regering dinsdag met een formeel bericht komt, aldus Starnieuws. 

Hij bevestigde, dat in het weekend governor Robert van Trikt en zijn waarneemster Ingeborg Geduld-Nijman hun ontslag hebben ingediend.

Moestadja zou tot verontwaardiging van de oppositie inhoudelijk niet ingaan op deze kwestie. Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) zei, dat de samenleving niet serieus wordt genomen door de regering. Er moet volgens hem verantwoording worden afgelegd. 'De koersen stijgen, maar de regering geeft nog geen duidelijkheid.'

NDP-fractieleider Amzad Abdoel voerde aan, dat zolang het onderzoek niet is afgerond er moeilijk een verklaring kan worden gegeven. Hij vroeg om duidelijkheid morgen en de geruchten die gaande zijn te ontzenuwen. 'Aangegeven moet worden hoe de functies ingevuld zullen worden en hoe het monetaire beleid verder inhoud gegeven moet worden.' 

Carl Breeveld (DOE) merkte op, dat er veel tegenstrijdige informatie gegeven wordt in de media. Hij haalde aan  dat de CBvS samen met de procureur-generaal een centrale rol vervult in de Nationale Risk Analyse. Hij pleit voor het geven van de informatie via De Nationale Assemblee, zodat alles helder en duidelijk wordt.

Krishna Mathoera (VHP) bracht in herinnering, dat zij een week geleden informatie heeft gevraagd over wat er gaande is bij de CBvS. Zij vindt het erg, dat de regering nu nog niet concreet kan antwoorden, terwijl er sprake is van een crisissituatie. Zij wees erop, dat het niet eens duidelijk is wie nu de verantwoordelijkheid heeft op de bank.

ABOP-fractielid Marinus Bee stelde, dat de vicepresident of de minister van Financiën minstens aanwezig moest zijn in het college om informatie te verstrekken. Bee voerde aan, dat in het weekend de ontslagbrieven zijn ingediend. De regering had moeten aangeven wat er aan de hand is en wie de leiding heeft nu. Ook hij wees erop, dat de koersen stijgen en dat helderheid nodig is. Mathoera wil weten of het om een strafrechtelijk onderzoek gaat, tuchtrechtelijk of een intern onderzoek
 
Moestadja bleef erbij, dat hij niet meer informatie kan geven. Er moet gewacht worden op dinsdag. Rossellie Cotino (NDP) die de vergadering leidde, zei dat iedereen de informatie gewild had, maar moet wachten tot dinsdag.

Ministerie van Justitie en Politie garandeert veiligheid tijdens Krijgsraad-Bouterse zitting 22 januari

Wegen in omgeving Krijgsraad worden voor alle verkeer afgesloten


De veiligheid tijdens de Krijgsraadzitting van komende woensdag - wanneer de verzetzaak van hoofdverdachte Desi Bouterse in het 8 decemberproces wordt behandeld en Bouterse aanwezig zal zijn, gesteund door een te verwachten grote NDP-aanhang - wordt gegarandeerd door het ministerie van Justitie en Politie. De scholen aan de Wulfingstraat zijn die dag gesloten en vanaf 00.00 uur woensdag worden wegen in de omgeving afgesloten, zo bericht het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 20 januari 2020.

'Het ministerie van Justitie en Politie zal en kan de veiligheid waarborgen op basis van zijn verantwoordelijkheid conform de taakstelling. Op de gemeenschap wordt een beroep gedaan om zoveel als mogelijk hun aan de bevelen van de politie te houden en hun medewerking te verlenen dat de Krijsgraadzitting op woensdag 22 januari 2020 een normaal en vlot verloop mag hebben. Vermengt u zich niet in situaties die ertoe kunnen leiden dat er hardhandig tegen u moet worden opgetreden.'

'Het Korps Politie Suriname zal als verantwoordelijke conform zijn opgedragen taak zorgen voor een consequente handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid.'

De Mgr. Wulfingstraat wordt voor alle verkeer omgelegd.

De volgende verkeersomleggingen zullen woensdag  worden ingesteld, te weten:
1. Verkeersomlegging 21 op 22 januari 2020 om 00.00 uur.
a. Henck Arron- en de Mgr. Wulfingstraat.
b. Mgr. Wulfingstraat – Van Roseveltkade.
c. Prins Hendrik- Koninginnestraat.
d. Juliana- Koninginnestraat.
e. Louiselaan – Van Roseveltkade

2. Omstreeks 06.00 uur in de ochtend wordt de verkeersomlegging vergroot tot:
1. de hoek Henck Arronstraat – Tourtonnelaan.
2. Noorderkerk- Lim A Postraat.
3. Van Roseveltkade – Grote Combeweg.
4. Watermolen- Lim A Postraat.

3. Omstreeks 09.15 uur zullen de navolgende verkeersomleggingen ook worden ingesteld:
a. Grote Combeweg / Van Roseveltkade.
b. Mr. Rietbergplein / Van Sommelsdijckstraat.
Er zal geen verkeer worden toegelaten vanuit de Henck Arronstraat in de Wulfingstraat. De wegomleggingen zullen na de zitting worden opgeheven.

CBvS leningoverkomst met governor voor aanschaf dure auto zou zijn geantidateerd

Antidatering zou zijn gesanctioneerd door inmiddels opgestapte waarnemend governor Geduld-Nijman


Het schandaal bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) schijnt, volgens de Ware Tijd vandaag, maandag 20 januari 2020, een nieuw dieptepunt te hebben bereikt. 

Naar verluidt heeft het Raad van Commissarissen-onderzoek onder meer aan het licht gebracht, dat lagere bankfunctionarissen een leningoverkomst met de governor hebben geantidateerd. Het ging om een lening voor de aankoop van een dure Range Rover uit Groot-Brittannië. De antidatering zou zijn gesanctioneerd door waarnemend governor Ingeborg Geduld-Nijman. Zij heeft afgelopen weekend haar ontslag ingediend. Eerder in het weekend stapte governor Robert van Trikt op.

Topfunctionarissen bij banken hebben geschokt gereageerd op deze ontwikkeling. Wanneer de handeling echt heeft plaatsgevonden, gaat het om 'fraude en valsheid in geschrifte', zegt een hooggeplaatste functionaris van een handelsbank. 'Dat kunnen we niet hebben bij de Centrale Bank, nota bene van het instituut en de functionarissen die leiding geven aan de activiteiten in het kader van de National Risk Assessment.' 

Een andere bankfunctionaris noemt de verwikkelingen rondom de CBvS een 'slecht signaal' naar de financiële sector.

Verschillende bankkopstukken wijzen op problemen die zich recentelijk hebben voorgedaan bij de Surinaamse Postspaarbank, De Surinaamsche Bank en Surichange Bank.

In de samenleving doen de wildste verhalen de ronde. Van Trikt, die vorige week verlof opnam om de Raad van Commissarissen de ruimte te geven voor onderzoek naar vermeende onregelmatigheden, was gisteren opnieuw voor overleg bij president Desi Bouterse. Volgens een goed ingevoerde bron heeft het staatshoofd het ontslag geaccepteerd.

Financiën-minister Gillmore Hoefdraad heeft gisteren het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging tijdens een vergadering geïnformeerd over de situatie. Ook de vakbond bij de bank is intussen op de hoogte gesteld.

De directie informeert vandaag het personeel over wat er aan de hand is. Tot nu toe hebben de autoriteiten geen officiële informatie gegeven over de jongste verwikkelingen bij de Centrale Bank.

Vermaarde zwemtrainer van De Witte Lotus August Hens (83) overleden

Surinaams Olympisch Comité eerde Hens tijdens sportgala 2013 met de prestigieuze Lifetime Achievement Award

August Hens (m) geflankeerd door Tanya Fernald (l) en Yaël Touw Ngie Tjouw, winnaar van de negende August Hens-zwemwedstrijden, in januari 2016.

De vermaarde zwemtrainer van De Witte Lotus August Hens is zondag 19 januari 2020 op 83-jarige leeftijd overleden. Dit bericht de Ware Tijd. 

Hoewel hij vooral bekendstond als zwemcoach, was Hens ook in andere sporten goed. In 'De eerste Surinaamse sportencyclopedie (1893-1988)' staat onder meer, dat hij in 1967 de eerste nationaal judokampioen van Suriname werd in de middengewicht klasse. Hij richtte vier jaar later de judoschool Budokwai op.

Hens, van huis uit leraar lichamelijke opvoeding, was trainer bij Neptunes, voordat hij zich in aansloot bij De Witte Lotus. Hij is er veertig jaar (1968-2008) trainer geweest. Bij zijn pensionering besloot De Witte Lotus als eerbetoon de 1.500 meter-wedstrijden, die Hens in 1976 had geïntroduceerd, naar hem te vernoemen.

Hens is jaren getrouwd geweest met Vera, die ruim twintig jaar zwemofficial is geweest. Het echtpaar kreeg drie kinderen - twee dochters en één zoon - die allen hebben gezwommen voor De Witte Lotus. Robert won in 1973 de eerste zwemmarathon, de open water wedstrijd in de Surinamerivier van Domburg naar de Waterkant.

Hens heeft ook een cruciale rol vervuld in de zweminstructeursopleiding en is oprichter geweest van de eerste Surinaamse zwemschool. In december 2013 kreeg Hens van het Surinaams Olympisch Comité tijdens het sportgala de prestigieuze Lifetime Achievement Award.

Bouw sportcomplex aan strand van Marie Pampoen, Curaçao, nadert einde

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Faillissement van aannemersbedrijf Curcon was geen sta in de weg


De bouw van het sportcomplex aan het strand van Marie Pampoen bevindt zich in de eindfase. Het faillissement van aannemersbedrijf Curcon augustus vorig jaar heeft geen roet in het eten gegooid. Zoals de curator eerder al aankondigde, zou de constructie gewoon worden voortgezet. Dit terwijl andere bouwwerken wel werden gestaakt, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 20 januari 2020.

'Het project Marie Pampoen (sportvelden en recreatiegebouw) en Sapaté (buurtcentrum) worden over ongeveer twee weken opgeleverd', verklaarde curator Paul van de Laarschot eerder.

Bij vonnis van 22 augustus 2019 werd Curcon Holding op eigen verzoek failliet verklaard. Er is nog geen openbaar verslag van de curator aan de rechter-commissaris, maar het faillissement heeft geen gevolgen gehad voor de bouwwerkzaamheden in de tweede fase van Marie Pampoen Recreational Area. Het project werd onder toeziend oog van Van de Laarschot voortgezet en afgerond.

Inmiddels ligt er kunstgras op het nieuwe kleine voetbalveld en krijgt het clubhuis steeds meer vorm. In het gebouw komen de kleedkamers met douches en is er ook ruimte voor een kantoor, snackbar, terras en toiletten. In het recreatiegebied langs de kust zijn verder nog een basketbal- en volleybalveld en twee nieuwe banen voor ‘bolas krioyas’ gepland. Eerder werden al het strand en de parkeerplaats gerenoveerd. En onlangs werd een brede strook langs de kust schoongemaakt, vooral voor sport en recreatie ten behoeve van de lokale bevolking en toeristen.

Russel-Lucasius leidt ‘transitiemanagementteam’ Isla-raffinaderij Curaçao

(Bron foto: Vigilante)
52-Jarige vrouw geeft sturing aan team van managers belast met de overgang


Het ‘transitie- managementteam’ bij de Curaçaose raffinaderij staat onder leiding van Jessica Russel-Lucasius. Zij maakte eerder deel uit van PMO, de Project Management Organisatie, die vanuit overheidsvennootschap Refineria di Kòrsou (RdK) in het kader van het ‘Project Arawak’ belast was met de zoektocht naar en selectie van een nieuwe operator van de raffinaderij bij het Schottegat en de oilterminal bij Bullenbaai. 

Inmiddels geeft de 52-jarige sturing aan een team van managers dat belast is met de overgang nadat met de jaarwisseling afscheid is genomen van Petróleos de Venezuela (PdVSA) als exploitant, terwijl Klesch Group zich opmaakt om de raffinaderij tussen mogelijk april al en uiterlijk medio 2020 over te nemen.

'Op 1 januari was er geen duidelijkheid of de Isla-managers zouden overgaan naar CRU', aldus Russel-Lucasius. CRU staat voor Curaçao Refinery Utilites en is de RdK-entiteit die de ruim 900 personeelsleden van Isla/PdVSA overneemt en gedurende de komende maanden uitbetaalt. 'RdK heeft toen een tijdelijk transitieteam aangesteld om zaken als structuur, leiding en de ‘business as usual’ te kunnen garanderen', legt zij vandaag, maandag 20 januari 202, uit in het AntilliaansDagblad.

Stond de Isla tot 31 december onder leiding van een Venezolaanse vrouw, Vanessa Flores van PdVSA, vanaf 1 januari staat er opnieuw een vrouw aan het hoofd; ditmaal één van eigen bodem.

Ajax voetbalt voor het eerst met logo van Curaçao op de mouw van het shirt.

Curaçao profileert zich als veelzijdige bestemming naar miljoenen Ajax-fans


Ajax voetbalde gisteren voor het eerst met het logo van Curaçao prominent zichtbaar op de mouw van het shirt. Voor de wedstrijd tussen Ajax en Sparta begon, werd het partnership tussen de Curaçao Tourist Board (CTB) en Ajax officieel bevestigd tijdens een ceremonie waarbij onder anderen minister Giselle Mc William (MAN) van Economische Ontwikkeling en Ajax-directeur Edwin van der Sar aanwezig waren, aldus vandaag, maandag 20 januari 2020, het Antilliaans Dagblad.

Het partnership werd begin vorige week groots aangekondigd en zowel lokaal als internationaal door de media opgepakt.

Volgens Mc William tekent dit het begin van een intensieve samenwerking waarin Curaçao zich als veelzijdige bestemming zal profileren richting de miljoenen Ajax-fans in Nederland en over de hele wereld. Ajax heeft 42 miljoen fans in Europa, 20 miljoen fans in Noord-Amerika en 16 miljoen fans in Zuid-Amerika.

Maar, het logo op de mouw van het shirt van de Ajacieden is niet de enige manier waarop Curaçao gepromoot zal worden. Het eiland wordt ook in spots op de grote schermen in de Johan Cruijff ArenA getoond en ook komt het logo op de ‘interviewborden’ achter de spelers die door verschillende media worden geïnterviewd. 'Ook het enorme internationale bereik van de mediakanalen van Ajax, zoals de miljoenen volgers op de verschillende social media, zal gebruikt worden om potentiële bezoekers kennis te laten maken met de vele redenen om Curaçao te kiezen als vakantiebestemming', aldus Mc William in een persbericht.

Zoals eerder aangekondigd zullen zowel het team van Ajax 1 als de ‘Ajax Legends’, een team van beroemde Ajax-spelers uit het verleden, Curaçao gedurende het partnership bezoeken om kennis te maken met de gastvrijheid en de veelzijdigheid van het eiland.

Reizigers ernstig gedupeerd door problemen bij aanvraag e-visum

Elektronische systeem E-Visa- en E-Toeristenkaarten website hapert


Passagiers uit Nederland die voor een spoedgeval naar Suriname moesten, hebben afgelopen weekeinde te horen gekregen van de luchtvaartmaatschappijen, dat ze niet vervoerd kunnen worden zonder visum. Starnieuws schrijft vandaag, maandag 20 januari 2020, van enkele gedupeerden te hebben gehoord, dat het elektronische systeem van de officiële E-Visa- en E-Toeristenkaarten website niet goed functioneerde. Hierdoor kon het visum niet worden uitgeprint. 

De verkoop van toeristenkaarten en visa op de Johan Adolf Pengelluchthaven, te Saint Laurent du Maroni in Frans-Guyana en bij het Canawaima-veer is sinds 1 januari niet meer mogelijk. Dit moet gebeuren via de officiële E-Visa- en E-Toeristenkaarten website, had Buitenlandse Zaken eerder bekendgemaakt.

Een gedupeerde vertelt, dat het systeem eerst niet bereikbaar was. Toen dit wel mogelijk was, kon wel betaald worden. De betaling werd bevestigd, maar het visum werd niet uitgeprint uit het systeem. Een andere persoon kreeg te horen dat over drie dagen het visum in orde zou komen. 'En dat voor een spoedeisend geval'. zegt de gedupeerde.

Er is eerder aangegeven, dat er nog kinderziektes zijn in het systeem. 'Dan ga je een goed en normaal werkend systeem toch niet uitschakelen? Er wordt veel leed veroorzaakt door dit soort maatregelen, waar je in het weekend nergens naar toe kan', wordt benadrukt.

Berenstein, voorzitter van C-47, wil openheid inzake onderzoek naar frauduleuze handelingen bij SPSB

(Bron foto: LVV)
Directeur Kromosoeto, met verlof gestuurd door Bouterse, duikt op bij formele activiteiten bank

'Ongehoord, dat terwijl gewacht wordt op resultaat onderzoek, Kromosoeto formele handelingen pleegt'


Robby Berenstein, voorzitter van C-47, zal de procureur-generaal opnieuw vragen hoever het staat met het onderzoek is naar frauduleuze handelingen die gepleegd zouden zijn bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Dat bericht Starnieuws vandaag, maandag 20 januari 2020.

Directeur Ginmardo Kromosoeto, die met verlof is gestuurd door president Desi Bouterse, is al een paar keer opgedoken bij formele activiteiten van de bank. Kromosoeto heeft zaterdag samen met minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) het startsein gegeven voor de bouw van huizen te Alliance in het district Commewijne.


Het huizenproject wordt gefinancierd door het woningbouw financieringsfonds van de SPSB. Er zullen 100 huizen gebouwd worden op de plantage. Kromosoeto bedankte de minister van LVV voor het vertrouwen en de goede samenwerking met de SPSB bij de totstandkoming van dit project.

Berenstein vindt het ongehoord, dat terwijl gewacht wordt op het resultaat van het onderzoek, Kromosoeto formele handelingen pleegt. Hij is volgens de vakbondsleider vaak gesignaleerd op andere afdelingen van de bank.

Berenstein vindt dat er openheid van zaken moet worden gegeven. Wat er nu gebeurt, is volgens hem niet te accepteren. Daarom heeft de bond, die aangesloten is bij C-47, besloten opheldering te vragen over de staat van het onderzoek.

Regering begint in maart met het landelijke Affordable Housing Project

Start vertraagd door bureaucratie en rompslomp bij internationale banken

'Wat wij meemaken met deIsDB is niet om naar huis te schrijven'


De regering begint in maart met het landelijke Affordable Housing Project (AHP). In dit project, de opvolger van het Low Income Shelter Programma, zijn zo'n 4.000 woonoplossingen opgenomen onder de noemers nieuwbouw, renovatie en uitbreiding. Dit schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 20 januari 2020.

Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt, dat het de bedoeling was eerder te beginnen, maar dat bureaucratie en rompslomp bij en met donororganisaties, zoals de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB), veel tijd in beslag hebben genomen. 'Wat wij meemaken met IsDB is niet om naar huis te schrijven. Ik moest op een gegeven moment zelf afreizen naar Saudi-Arabië om een aantal dingen duidelijk te maken.' 

Om het AHP te financieren heeft de regering bij die bank 35 miljoen Amerikaanse dollar geleend. Suriname brengt zelf drie miljoen Amerikaanse dollar op. Misiekaba zegt verder, dat er in de gesprekken met de IsDB op is gewezen, dat het helpen van mensen centraal staat en dat het niet gaat om systemen.

Volgens de bewindsman wordt in Suriname eindelijk een structuur opgezet voor woningbouw. Opeenvolgende regeringen hebben faciliteiten gecreëerd, maar is er nooit een transparante en voorspelbare institutionele structuur gekomen. Hij legt op het ministerie een fundament waarop elke minister of regering in de toekomst kan bouwen. Belangrijk binnen deze structuur zijn het Garantiefonds en het Woningbouwfonds.

Er wordt gewerkt om het Woningbouwfonds operationeel te maken door huisvesting in orde te maken en een directeur en een Raad van Toezicht te benoemen. Eerder heeft Misiekaba gezegd, dat de Stichting Volkshuisvesting getransformeerd wordt naar een woningbouwcorporatie, die concurrerend zal werken naast andere soortgelijke instituten onder een nog in het leven te roepen Woningbouwautoriteit. Op vragen van leden van het parlement, antwoordde hij dat Volkshuisvesting landelijk 1.092 huurwoningen heeft en 600 huurkoopwoningen.

De bewindsman zegt, dat het aantal woningzoekenden nooit systematisch is geregistreerd, maar dat het wordt geschat op twintig- tot vijfentwintigduizend. 'Wij gaan het systeem verder ordenen en ik mag alvast zeggen, dat er verschil wordt gemaakt tussen woningzoekenden en personen die in woningnood verkeren.'

VES zeer bezorgd over ontwikkelingen bij de Centrale Bank

'Wij vinden dat de regering openheid van zaken dient te geven'


De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is zeer bezorgd over de ontwikkelingen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Na governor Robert van Trikt heeft ook zijn waarneemster, Ingeborg Geduld-Nijman, haar ontslag ingediend. 

'Wij vinden dat de regering openheid van zaken dient te geven over wat zich daar heeft afgespeeld', zegt voorzitter Winston Ramautarsing vandaag, maandag 20 januari 2020, op Starnieuws.

'De regering moet aangeven welke maatregelen er getroffen zullen worden om de rust op de financiële markt terug te brengen. Ook moet worden aangegeven, welke personele invulling gegeven zal worden voor de bemensing van de top van de CBvS', zegt Ramautarsing.

De VES-voorzitter benadrukt, dat de samenleving behoefte heeft aan duidelijkheid over wat er precies fout is gegaan. 'En met name moet de samenleving de verzekering van de regering krijgen dat er niet monetair gefinancierd zal worden. Dit, ongeacht welke omstandigheden zich zullen voordoen, zal monetaire financiering heel erg negatief doorwerken op de samenleving. We hebben dat in 2015 en in 2016 aan den lijve gevoeld in onze zak. Wij willen herhaling van 2015 en 2016 voorkomen.'

BOG slaat dengue alarm - Aantal meldingen van dengue stijgt

Tot 19 januari al 26 positieve laboratorium bevestigde dengue cases


Het aantal meldingen van dengue in Suriname is aan het stijgen.Tot 19 januari waren er al 26 positieve laboratorium bevestigde dengue cases bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) gerapporteerd. Dit aantal is bijna evenveel als het geheel aantal positieve laboratorium bevestigde gevallen gerapporteerd in het kalenderjaar 2019. 

De gemelde adressen zijn voor nu voornamelijk in Paramaribo gelokaliseerd. Dit zegt het BOG, dat Dengue alarm slaat. Het ministerie van Volksgezondheid en het BOG zijn op scherp en houden de situatie goed in de gaten. De artsen, ziekenhuizen, laboratoria en poliklinieken zijn vanaf begin december 2019 geïnformeerd om alert te zijn omtrent het denguevirus en zo ook de nodige maatregelen te treffen om de juiste zorg aan patiënten te bieden, maar ook om alle dengue casussen te melden bij het BOG.

Dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, veroorzaakt vaak geen symptomen bij patiënten, maar kan heel gevaarlijk zijn. Er is geen vaccine en geen medicijn voor dengue bekend. De beste manier om dengue te voorkomen is om broedplaatsen op te ruimen en watervoorraden af te dekken en ervoor te zorgen dat men niet geprikt wordt door muskieten.

Hoewel er door verschillende overheidsdiensten inspanningen worden verricht, zoals bespuitingen van de omgeving van gerapporteerde adressen van alle dengue gevallen (binnen een straal van 100 meter), het geven van voorlichting en het inzamelen van grofvuil en huishoudelijk afval, is hulp van allen in de samenleving nodig om dengue besmetting in de eigen omgeving te voorkomen.

Een dengue epidemie is te voorkomen Wat kunt u zelf doen? 
- Gebruik een anti-muskieten middel (gel, lotion of spray) of draag bedekkende kleding
- Ruim alle broedplaatsen van de muskieten op en dek watervoorraden af. Hierbij kunt u denken aan alle waterhoudende voorwerpen zoals vazen, bloempot onderzetters, fonteinen, autobanden, kapotte dakgoten, oude wasmachines en dergelijke
- Breng grofvuil naar de daarvoor bestemde stortplaatsen
- Plaats muskietengaas bij ramen of deuren
Hoe weet u of u dengue heeft? U zou dengue kunnen hebben indien u al enkele dagen koorts heeft en twee of meer van de volgende klachten ervaart:
- Misselijkheid en braken
- Uitslag op de huid
- Hoofdpijn en/of pijn achter de oogbollen
- Spierpijn en/of gewrichtspijn
- Kleine rood/paarse vlekjes op de huid.

Indien iemand deze klachten ervaart, is het noodzakelijk naar de dokter te gaan. Indien de symptomen erger worden, ga dan direct naar de arts. Indien u dengue heeft opgelopen kunt u voorkomen dat anderen besmet worden door (alsnog) zelf anti muskieten middelen te gebruiken (lotion, gel of spray), bedekkende kleding te dragen en ook overdag onder de klamboe te slapen. Daarnaast door muskieten broedplaatsen in uw omgeving op te sporen en op te ruimen, benadrukt het BOG.