maandag 2 september 2019

Man zwaar gewond na sprong van steiger bij 3e verdieping Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP)

(Bron foto: Waterkant.net)
De man zou een zelfmoord poging hebben ondernomen


Waterkant.net bericht maandagmiddag 2 september 2019, dat een man zwaar gewond is geraakt nadat hij van een steiger bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) naar beneden sprong. 

De man zou een zelfmoord poging hebben ondernomen.

De steiger staat bij het AZP vanwege de verbouwing bij het ziekenhuis. De man zou ter hoogte van de derde verdieping op de steiger zijn geklommen en vandaar naar beneden zijn gesprongen.

De man werd direct met zware verwondingen vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis. Hij was niet aanspreekbaar en moest gereanimeerd worden.

De politie is ter plekke en onderzoekt de zaak.

'Ondertekening documenten Brokopondo-overeenkomst na grondige screening inhoud door partijen'

Minister Akiemboto: 'Indien documenten niet voldoen zal de regering niet ondertekenen'

'De goedkeuring is belangrijk en het was nodig, maar nu pas begint het echte werk'


Suriname en Alcoa/Suralco moeten nog een tijdschema opmaken om de wijzigingen die het parlement heeft voorgesteld te verwerken in het definitieve akkoord waarmee een einde wordt gemaakt aan de Brokopondo-overeenkomst. 'Ondertekening van de documenten zal pas plaatsvinden nadat partijen grondig de inhoud hebben gescreend. Niets is vanzelfsprekend en automatisch. Indien de documenten niet voldoen zal de regering niet ondertekenen', zegt minister van Natuurlijke Hulpbronnen Sergio Akiemboto vandaag, maandag 2 september 2019, in de Ware Tijd. 

Hij stelt verder dat alle voorgestelde wijzigingen zullen worden opgenomen. Het is een veelheid aan documenten. Daarnaast zullen de relevante instituten die naleving van de afspraken moeten monitoren, gereed worden gemaakt.

Akiemboto: 'De goedkeuring is belangrijk en het was nodig, maar nu pas begint het echte werk. Dit traject zal zeker nog enkele maanden duren.' De bewindsman benadrukt dat de machtigingswet van het parlement betekent dat de regering toestemming heeft gekregen om zaken met de Amerikaanse multinational af te handelen. 'Er zijn ook enkele specifieke punten op advies van de voorzitter van het parlement opgenomen.'

In de wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappij zijn onder andere de afspraken met betrekking tot de zakelijke en persoonlijke gerechtigden van terreinen waarop bauxiet is gewonnen nader geregeld zoals in de Brokopondo-overeenkomst was benoemd. 'Het klopt dus helemaal niet, dat Suralco met deze wet wordt gevrijwaard. Er is sprake van enige vrijwaring wanneer Suriname aangeeft akkoord te zijn met de aanpak van een specifieke case. Indien Suriname niet instemt dan is er ook geen vrijwaring', verduidelijkt de NH-minister. Hij geeft verder aan, dat Alcoa/Suralco de bauxietreserves in het Bakhuysgebied niet in gijzeling houdt zoals door sommige personen wordt beweerd. Suriname is vrij om te doen wat hij wil met die bauxietvoorraden. De onderhandelingscommissie is bij wijze van goodwill overeengekomen dat Suralco de haalbaarheidsstudie doet, gebaseerd op de huidige ontwikkelingen binnen de olie- en gassector in de regio. Nadrukkelijk is overeengekome,n dat Suriname mag bepalen met wie in zee wordt gegaan om Bakhuys te exploiteren. Deze afspraken zijn geen onderdeel van de Brokopondo-overeenkomst.

De bewindsman, die met de Alcoa/Suralco-deal geconfronteerd werd toen hij eerder dit jaar aantrad, zegt zo veel als mogelijk de documenten te hebben bestudeerd. Van sommige heeft hij de samenvattingen gelezen. Daarnaast heeft hij hoorsessies gehouden met relevante actoren om zich zo breed mogelijk te laten informeren. Hij kwam tot de conclusie dat Suriname wel succesvol uit de situatie kon komen.

Wel constateerde Akiemboto, dat er 'onbewust en bewust heel veel ruis is veroorzaakt rondom de resultaten van de onderhandelingen'. 'Daarnaast bleven de zuivere inhoudelijk discussies over de breekpunten uit, waardoor er zoveel andere interpretaties zijn gaan zegevieren.'

Door samen met de onderhandelingscommissie, het parlement en haar deskundigen is gefocust om een oplossing te vinden voor de breekpunten, wat volgens de minister gelukt is. Dat heeft erin geresulteerd dat er enkele wijzigingen zijn aangebracht.

Suriname moet leren uit de fouten die in het verleden zijn gemaakt om zodoende overeenkomsten beter in de gaten te houden. 'Wij moeten in staat zijn om onze tekortkomingen te herkennen, erkennen en te werken aan verbetering. Suralco heeft haar belang nauwkeurig en zeer oplettend veilig gesteld. Wij moeten groeien boven onze te emotionele benadering en vanuit rationele benadering gebaseerd op feiten ingaan op deze deal.'

Doelende op voormalig coalitiepartij PALU, zegt Akiemboto, dat het hem verbaast dat 'een bepaalde politieke partij die deel heeft uitgemaakt van de regering en zelf het ministerie onder beheer had allerlei insinueerde opmerkingen maakt'. 'Indien deze partij zulke principiële standpunten had en niet opgewassen was tegen het besluit van de regering of de president, had de minister toen zijn ontslag moeten indienen. Achteraf scherpe opmerkingen maken, is gemeen en zonder niveau', stelt de bewindsman

Ook vindt hij het 'een grove leugen', dat Alcoa/Suralco in samenspraak met de president gemaakte afspraken heeft afgewezen. 'Het is niet waar.'

Akiemboto zegt, dat hij en de onderhandelingscommissie rechtstreeks gesproken hebben met de Alcoa/Suralco-vertegenwoordiger hier of in het buitenland.

Bekende Curaçaose pianist en componist Wim Statius Muller overleden (89)

‘Antilliaanse Chopin’ laat veel composities achter 


De bekende Curaçaose pianist en componist Wim Statius Muller (geboren op 26 januari 1930) is gistermiddag op 89-jarige leeftijd overleden. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 2 september 2019.

Statius Muller, ook bekend als de ‘Antilliaanse Chopin’ om zijn vele typische eigen composities zoals door Chopin geïnspireerde mazurka’s en walsen, werkte voorheen in Den Haag en Brussel voor onder meer inlichtingendiensten en de NAVO. Op Curaçao stond hij mede aan de wieg van de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (VNA) en adviseerde ook op latere leeftijd over de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC).

Na zijn pensionering medio jaren '90 keerde Statius Muller met wijlen zijn echtgenote Sally terug naar zijn geboorte-eiland, waar hij in Otrobanda was geboren. Toen had hij weer meer tijd voor muziek, zijn passie. Statius studeerde aan de Juilliard School of Music in New York, maar had in zijn jongere jaren les gekregen van de bekende Curaçaose pianist Jacobo Palm.

Hij werd muziekdocent aan de Ohio State University. Statius Muller, die diverse cd’s opnam en aan wie de documentaire ‘Nostalgia’ werd opgedragen door Alaric Smeets, was een graag geziene pianist die behalve op Curaçao ook vaak in optrad in Amerika en vooral Europa. Zo trad hij op voor VPRO Vrije Geluiden.


De op de eilanden zeer gevierde componist en pianist werd in 2012 onderscheiden met de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hij ontving de prijs in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam uit handen van koningin Beatrix. 'Zijn lichtvoetige pianowerken kunnen worden omschreven als salonachtige muziek geïnspireerd door Frédéric Chopin en Louis Moreau Gottschalk', aldus muziekzaak Bruno Klassiek.

Curaçao: Centrale Bank CBCS wil dat ACU ‘op kortst mogelijke termijn’ ledenvergadering organisert.

Advocaat (ex-)bestuur dreigt Centrale Bank opnieuw met OM 


De Centrale Bank CBCS heeft zowel het bestuur als de Raad van Toezicht (RvT) van spaar- en kredietcoöperatie ACU de instructie gegeven ervoor zorg te dragen om ‘op de kortst mogelijke termijn’ een algemene ledenvergadering (ALV) te organiseren. 'Zodat het aantal leden in het bestuur van ACU voldoet aan de statutaire minimumeis', aldus de adjunctdirecteur Toezicht en de onderdirecteur Monetaire en Economische Zaken van de CBCS afgelopen week in een brief, die in handen is van het Antilliaans Dagblad, aldus het dagblad vandaag, maandag 2 september 2019.

'Wellicht ten overvloede zij wederom benadrukt dat alle statutaire organen in het belang van ACU moeten (blijven) handelen door het uitoefenen van hun taken en verantwoordelijkheden.'

Ondertussen verwijst advocaat Chester Peterson van de voormalige, in juli afgezette, bestuursleden van ACU de top van de Centrale Bank naar het Openbaar Ministerie (OM). Eerder al dreigde Peterson de toezichthouder van de financiële sector het OM te zullen inschakelen en gaf hij de CBCS op 20 augustus een ultimatum van vijf dagen.

Op 28 augustus reageerde de Centrale Bank. Te laat, volgens de raadsman van de (ex-)bestuursleden onder aanvoering van voorzitter Angelo Davelaar. 'Mijn cliënten, nu uw tijdige reactie is uitgebleven, hebben mij reeds geïnstrueerd om jegens u de vervolgstappen richting het OM te ondernemen', schrijft de advocaat.

De bestuurscrisis binnen de grootste lokale spaar- en kredietcoöperatie ACU, die begon met zeer kritische noten van de raad van toezicht (RvT) over het door het bestuur gevoerde (financieel) beleid in 2018, escaleert hiermee nog verder.

Exportbedrijf dumpt 25.000 kilo vis op de vuilstortplaats te Ornamibo....

Het gaat om een lading die in mei 2018 verscheept is naar Vietnam...


Een exportbedrijf heeft in het weekend 25.000 kilo vis gedumpt op de vuilstortplaats te Ornamibo. Volgens Juliette Colli, directrice van het Viskeuringsinstituut (VKI), gaat het om een lading die in mei 2018 verscheept is naar Vietnam. Maar, de vis is daar niet afgenomen of ingeklaard en teruggestuurd naar Suriname, zo onthult de Ware Tijd vandaag, maandag 2 september 2019.

'Na meer dan een jaar is de lading terug. De vis was wel bevroren, maar de ondernemer hier wil geen risico nemen', zegt Colli. Zij maakt voor het eerst mee dat zo'n grote hoeveelheid vis wordt gedumpt. Het kan om een douanewaarde van 12.500 Amerikaanse dollar gaan. De ondernemer wenst niet te reageren.

Colli legt uit, dat de exporteur afstand heeft gedaan van het product. Het dumpen van de vis moet geschieden onder toezicht van de politie. Het VKI is de bevoegde instantie om na te gaan of de kwaliteit van visproducten voldoet aan de eisen. Mocht dat het geval niet zijn, wordt er een proces-verbaal opgemaakt voor het Openbaar Ministerie, dat uiteindelijk bepaalt wat met de vis moet gebeuren.

Waarnemend directeur Deepak Jairam van Landbouw, Veeteelt en Visserij, stelt dat de zaak waar het om gaat buiten de invloedsfeer van het departement heeft plaatsgevonden. 'Dit is het risico van de handel en ik hoop niet dat het bedrijf zodanige schade heeft opgelopen dat zijn verdere operatie in gevaar komt.' Het bedrijf kan volgens hem een civielrechtelijke zaak aanspannen tegen de onderneming of persoon die de vis zou afnemen.

De directeur weet dat het bedrijf waar het om gaat vis exporteert naar Trinidad en Tobago en Guyana, maar weet niets van export naar Vietnam. Hij verwijst ook naar de bureaucratie in deze landen 'en het kan ook zijn dat er een maatregel is genomen, op grond waarvan de vis is geweerd'.

Ontevredenheid onder nazaten plantage Hannover over gang van zaken aanleg Nieuwe Highway

(Bron foto:: Nationaal Informatie Instituut)
'Er waren afspraken tussen regering en de mensen van het gebied, maar, de overheid is de afspraken niet nagekomen'


Niet alleen nazaten van de plantages die in het concessiegebied van Suralco liggen zijn boos op de regering. Nadat deze groep vorige week zijn ongenoegen bij de Assemblee had geuit in de kwestie rond de bespreking van de Alcoa-deal zijn ook de dorpsbewoners van Hannover en het plantagebestuur ontevreden over het handelen van de overheid. Bij hen gaat het om de aanleg van de Nieuwe Highway in het district Para, te plantage Hannover, aldus vandaag, maandag 2 september 2019, de Ware Tijd.

Districtscommissaris Armand Jurel doet bovenop dit alles een schepje met de mededeling, dat onlangs een ondernemer zijn werkzaamheden in het gemeenschapsbos bij het dorp Matta, onder druk van de dorpelingen, moest stoppen. 'Hij heeft grond op een veiling gekocht. Er moest uiteindelijk gekeken worden naar het grotere belang. De activiteiten zijn dus gestopt', zegt de districtscommissaris. De bescherming van de belangen van de Paranen mag niet in gedrang komen.

In het geval van de nazaten van Onoribo en omringende plantages in het Suralco concessiegebied is men boos en wordt geroepen om stopzetting van alle activiteiten. 'Men vraagt dat ik alles stilleg, maar die bevoegdheid heb ik niet. Zaken moeten inhoudelijk heel goed bestudeerd worden voordat een beslissing wordt genomen. Je moet precies weten wat er speelt en als blijkt wie de rechthebbende is zal het recht zege vieren. Nu is het een kwestie van afwachten, nu de zaak in behandeling is bij de Assemblee. Mensen moeten elkaar niet in de haren vliegen', zegt Jurel.

Nazaten van de plantage Hannover, waar nu een highway wordt aangelegd, zijn behoorlijk kwaad. Er waren afspraken gemaakt tussen de regering en de mensen van het gebied. Maar, de overheid is de afspraken niet nagekomen. Jurel zegt dat hij wel op de hoogte is dat de overheid afspraken had met het plantagebestuur. Een deel van de mensen was benaderd. De overheid had ze voorgelegd dat een deel van het gebied nodig was voor de aanleg van de highway. In een resolutie zijn voorwaarden opgenomen waaraan de overheid zou moeten voldoen rond de aanleg van de weg. 'Dit is niet gebeurd. Ik zou ook boos worden. Ik heb de resolutie niet gezien. Ik heb niet aan de wieg gestaan bij de bespreking tussen de plantagebewoners en de presidentiële commissie. Ik heb de autoriteiten ook gezegd, dat het een kwalijke zaak is, omdat zij de districtscommissaris in kennis moeten stellen van ontwikkelingen binnen het district. De burgerij en journalisten komen eerst naar mij en als ik niet op de hoogte ben van zaken kan ik niet veel zeggen.'

De dorpsbewoners zijn recentelijk bij Jurel geweest om de zaak te bespreken. 'Ze zijn bij mij gekomen en ik heb de zaak doorgespeeld naar de presidentiële commissie. Ze zijn nu dus bezig met de besprekingen en zaken worden afgehandeld conform de resolutie. Men gaat de zaak afhandelen alvorens ze escaleert. Niemand wil escalatie, want niemand is daarbij gediend. Ik wil dat ook niet en hoop dat de mensen tevreden zijn met wat er uiteindelijk bereikt wordt', benadrukt Jurel. Hij belooft zich ook in te zetten om wat licht in de tunnel te brengen voor belanghebbenden.

Hoofd Examenbureau ministerie van OWenC buiten functie gesteld

Ulrich Rodgers zou hebben gesjoemeld met toetsresultaten


Ulrich Rodgers, hoofd van het Examenbureau van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWenC), is volgens de Ware Tijd van maandag 1 september 2019, buiten functie gesteld. Hij zou hebben gesjoemeld met toetsresultaten. 

Een ouder zou hebben betaald om LBO--advies van een leerling te laten veranderen in een advies voor het MULO. Minister Lilian Ferrier wil in dit stadium nog niet in detail treden over het voorval. 'We wachten de resultaten van het onderzoek af. Er is wel aangifte gedaan.'

Rodgers nam het roer over van Joyce Zijler, die in september 2018 aan de kant werd gezet door Ferrier. Zij was in 2012 door toenmalig minister Shirley Sitaldien aangesteld in de functie. Als reden voor haar ontheffing toen werd gezegd, dat de afdeling een reorganisatie zou ondergaan.

Rodgers was in 2011 al diensthoofd van het Examenbureau. Hij werd uit drie sollicitanten gekozen nadat de functie vacant kwam doordat Robert Peneux werd ontlast van zijn werkzaamheden als interim-manager. Rodgers hoopte toen dat het examenbureau een onafhankelijke status zou krijgen. 'Ik hoop dat het komt. Wie weet. Anders sta ik ook open voor uitdagingen die buiten dit bureau op mij wachten. Als het om invulling van een functie gaat waarvan ik weet dat ik het aankan, doe ik dat. Uiteraard moet er persoonlijke ontwikkeling daarin voor mij zitten', zei Rodgers acht jaar geleden.

Oud-medewerker Suralco waarschuwt voor waterpeil stuwmeer

Andro Loods waarschuwt voor 'gigantisch probleem' als het waterniveau een kritiek punt bereikt


Bij beheer van de Afobaka waterkrachtcentrale zal het waterpeil in het stuwmeer meer dan ooit in de gaten gehouden moeten worden. Dit moet gedaan worden tegen de achtergrond van klimaatverandering en het feit dat het steeds minder regent. 

Oud-medewerker Andro Loods van Suralco waarschuwt dat Suriname anders weer geconfronteerd kan worden met de situatie van enkele jaren geleden, toen Suralco door het lage waterpeil genoodzaakt was om enkele turbines uit te schakelen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 2 september 2019.

Hij herinnert zich dat de multinational toen een aantal generatoren had ingehuurd, om de stroomvoorziening te kunnen garanderen. Het land zat voor een lange periode in het donker. Het probleem was dat Suriname niet wilde betalen voor de dieselolie voor de generatoren, door de zeer hoge kosten, vertelt hij. De multinational nam de kosten toen uiteindelijk op zich.

Loods zegt dat hij regelmatig naar het stuwmeer gaat en bij die bezoeken het waterpeil in de gaten houdt. Hij waarschuwt voor een 'gigantisch probleem' als het waterniveau een kritiek punt bereikt. 'Als we niet oppassen, komen we weer in die situatie terecht, maar dan is de Suralco er niet meer om generatoren in te huren. Al die kosten komen voor onze rekening.Wi abi na moni? Nee, we hebben het niet.' De oud-werknemer die 32 jaar bij het bedrijf heeft gewerkt, waarschuwt dat de gevolgen niet te overzien zullen zijn. 'Een van de eerste bedrijven die zal sluiten is IAmGold, als het geen noodvoorzieningen heeft, want het draait uitsluitend op waterkrachtenergie.'

Er zal volgens Loods een zeer goed meer-management toegepast moeten worden, om tijdig te kunnen inspringen bij een buitensporige daling van het waterniveau. Hij twijfelt er echter niet aan dat Suriname die deskundigheid in huis heeft. De man is zijn periode bij Suralco begonnen als technicus in training en heeft die afgesloten als production shift coördinator.

Loods gaf vrijdag een persconferentie bij zijn woning in de wijk Munder, als vertegenwoordiger van de eenmansbeweging 'Democratische Comité Uitbanning Politiek' (De Coup). Daar gaf hij zijn zienswijze over de Alcoa-kwestie met verwijzing naar topmanagement bijeenkomsten die hij als werknemer toen had bijgewoond. Hij had echter gehoopt dat het parlement de machtigingswetten die dag nog niet zou hebben aangenomen, zodat zijn zienswijze alsnog kon worden meegenomen.

Alleen Radio ABC en de Ware Tijd waren aanwezig op de persconferentie.

Trans Guyana Airways (TGA) vliegt naar Nederland via Suriname.....- Inaugurele vlucht TGA naar ‘Zanderij met tweemotorige Beechcraft 1900 D

(Bron foto: J.A. Pengelluchthaven)
Guyanese maatschappij heeft in augustus overeenkomst gesloten met de KLM

- De vluchten zijn vooral bestemd voor zakenlui
- TGA voerde al dagelijks vluchten uit van en naar Guyana via Zorg en Hoop


Trans Guyana Airways (TGA) gaat vanaf deze maand vluchten uitvoeren naar Nederland, via Suriname. De Guyanese maatschappij heeft in augustus een overeenkomst gesloten met de KLM. Suriname zal dienen als tussenstop (transit) bij de nieuwe route; TGA en KLM gaan op de Johan Adolf Pengelluchthaven (JAP), passagiers aan elkaar ‘voeden’, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 2 september 2019.

De inaugurele vlucht van TGA naar ‘Zanderij’ was gisteren. De verwachtingen over de nieuwe route zijn hoog bij TGA, KLM en NV Luchthavenbeheer.

Het vliegtuigje van TGA, een tweemotorige Beechcraft 1900 D dat maximaal 17 personen kan vervoeren, werd op traditionele wijze met een waterboog verwelkomd.

TGA gaat twee keer per week vliegen naar de JAP. Met een vloot van elf vliegtuigen zal het bedrijf in staat zijn om de vraag wanneer dat toeneemt, aan te kunnen geeft Alexandra Correia van TGA aan. Zij ziet KLM en TGA meer als Goliath en David, maar 'zij werken samen', merkte ze op.


De vluchten zijn overigens meer bestemd voor zakenlui, mensen die vanuit Guyana naar Azië en Europa willen gaan én mensen die met de opkomende olie- en gasindustrie in het land, te maken hebben. Suriname kan meer doen dan alleen faciliteren, aldus Correia op.

'Als we blijven samenwerken op het gebied van luchtvaart en toerisme, kunnen we zaken bereiken die eerder niet mogelijk waren.'

TGA is overigens niet onbekend met Suriname. Dagelijks voert het vluchten uit van en naar Guyana via Zorg en Hoop, soms drie maal per dag. In Suriname en Guyana is de behoefte om te reizen naar voornamelijk Azië en Europa, erg groot geeft Martijn ten Broecke van de KLM aan. Bij Guyana ontbrak er echter een goedkope aansluiting naar die bestemmingen, dus is KLM ingesprongen en is een nieuwe route samengesteld, legt hij uit.

De passagiers kunnen nu ook visumvrij naar JAP en Schiphol. Vanuit Schiphol vindt de verbinding naar Azië en de rest van Europa plaats. Ten Broecke haalt ook aan dat de stroom van olie- en gaswerkers die van en naar Guyana zullen reizen, een van de redenen is waarom de route snel zal groeien. 'De luchthaven zal sowieso ook meer verdienen. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking een groot succes zal worden. Het begint klein, maar succesvol zal het zeker zijn.'

CBvS verplicht opkopers/exporteurs van padie/rijst export Amerikaanse dollars in te wisselen bij CBvS

Verboden voor opkopers/ exporteurs padie/rijst Amerikaanse dollars bij cambio’s in te wisselen


Opkopers/exporteurs van padie/rijst mogen de Amerikaanse dollars die ze voor hun product krijgen alleen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) inwisselen tegen de koers van Srd 7,52. Alle exporteurs hebben een schrijven van de Centrale Bank gehad, waarin wordt gesteld, dat ze die Amerikaanse dollars slechts bij de monetaire autoriteit mogen inwisselen. Het is verboden om deze Amerikaanse dollars bij de cambio’s in te wisselen, wordt er ten overvloede in het schrijven op gewezen. 

Een opkoper/exporteur bevestigt vandaag, maandag 2 september 2019, op Starnieuws, dat het hen verboden is de dollars afkomstig uit de rijstexporten elders dan bij de Centrale Bank in te wisselen. Het betekent dat ze minder in Srd's ontvangen.

Maar, later op de dag komt Starnieuws met een aanvulling op haar bericht.  

'Governor van de CBvS, Robert van Trikt, ontkent tegenover Starnieuws dat er een brief is geschreven naar de exporteurs. Hij merkt op, dat net als bij de mijnbouwsector de rijstexporteurs ook de deviezen binnen moeten brengen. Deze moeten niet bij de CBvS maar bij de commerciële banken worden ingewisseld. Hij zal eind van de maand op een persconferentie dieper ingaan op het algehele deviezenbeleid.'

Landbouwdeskundige Soedeshchand Jairam zegt, dat uit informatie uit het veld blijkt dat opkopers op dit moment een opkoopprijs van Srd 95 per baal natte padie hanteren voor de najaarsoogst. Sommige opkopers bieden een hogere prijs voor de ADRON-variëteiten (Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie). Volgens de landbouwdeskundige mag deze prijs hoger liggen gelet op de inputs van de landbouwers, de lokale exportprijzen, de koers van Srd 7,52 voor de Amerikaanse dollar en de consumptieprijs.

'Alhoewel deze prijs beter is dan het afgelopen seizoen, is het nog steeds een onrechtvaardige prijs op basis van enerzijds de hoge productiekosten en anderzijds de redelijke export- en lokale prijs van rijst. Dit seizoen hebben vele boeren extra kosten moeten maken om hun aanplant te redden. De regering moet met de stakeholders om de tafel om een rechtvaardige inkomensverdeling uit de sector te bewerkstelligen', stelt Jairam.

Harrinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), vreest dat die prijs omlaag zal gaan, omdat de opkopers de Amerikaanse dollar alleen bij de Centrale Bank mogen inwisselen en wel tegen een prijs van Srd 7,52 dat veel lager ligt dan bij de cambio’s.

Landbouwer Sharma Persaud doet al vijftig jaren aan landbouw. Hij gaat een stapje verder. 'Ik snap niet waarom dit een probleem moet worden. Als alle inputs in Amerikaanse dollar wordt ingekocht en de exportprijs is ook in die munteenheid, dan moeten de boeren ook gewoon in Amerikaanse dollar ontvangen. Dan betalen we voor al onze inkopen met deze dollars en hebben we dat gedoe met hoge en lage koers niet meer. De exporteurs willen altijd munt slaan uit elke situatie. Er is totaal geen sprake van fair trade. Ik vraag mij af wanneer het zover zal komen in ons land.'

Taxichauffeur beroofd door twee gewapende.vrouwen

Vrouwen op Kamponglaan ervandoor met geldbedrag in Surinaamse dollars en mobiele telefoon


Een taxichauffeur is zaterdag tijdens een rit beroofd door twee vrouwelijke passagiers in de Kamponglaan 3 in Paramaribo. Dit gebeurde onder bedreiging van een mes en een vuistvuurwapen, aldus het Korps Politie Suriname zondag 1 september 2019.

Uit het voorlopig politieonderzoek is naar voren gekomen, dat de vrouwen een taxi bestelden om hun te vervoeren naar een adres in de Kamponglaan. In de Kamponglaan aangekomen trokken de vrouwen een mes en een vuistvuurwapen tevoorschijn waarmee zij de man bedreigden.

De met het mes gewapende vrouw bracht de chauffeur vervolgens een snijwond toe aan een van zijn handen. Onder bedreiging hebben zij een geldbedrag in Surinaamse dollars en de zaktelefoon van hem buit gemaakt. Na hun daad stapten de vrouwen uit de auto en renden weg in de richting van de Hardoarweg.

Er wordt gewerkt aan hun aanhouding.


Jacht op leguanen verboden van 1 september tot en met 31 december 2019

'Indien de jacht niet spoedig gereguleerd wordt, zullen de leguanen in ons land uitsterven'

(Bron foto: Suriname Mirror)

Van 1 september tot en met 31 december 2019 is het seizoen voor de jacht op leguanen in Suriname gesloten, volgens de Jachtwet. Mensen die zich toch hieraan schuldig maken in deze periode, zullen worden beboet. De Stichting Dierenbescherming Suriname laat weten dat het jagen, verhandelen, hebben, houden, kopen en verkopen van leguanen verboden is in deze periode. 


Het open seizoen is van begin januari tot eind augustus. Jaarlijks wordt geconstateerd dat de Surinaamse Jachtwet toch niet wordt nageleefd.

Een dierenactiviste laat vandaag, maandag 2 september 2019 via Waterkant.net weten, dat het jachtseizoen herzien moet worden. Voor Surinaamse jongeren is het vangen van leguanen en de verkoop ervan, een aardige verdienste.

De dierenactiviste is het er niet mee eens, dat het jachtseizoen in augustus open is, terwijl de leguanen juist in dan met eieren in hun buik rondlopen. 'Indien de jacht niet spoedig gereguleerd wordt, zullen de leguanen in ons land uitsterven', benadrukt de activiste.

Canadese rockster en singer-songwriter Bryan Adams voor zijn eerste concert in Costa Rica

Optreden is onderdeel van zijn 'Shine a Light'-wereldtournee


Adams verzorgt ook concerten in Argentinië, Brazilië, Chili , Peru en Uruguay


De Canadese rockster en singer-songwriter Bryan Adams komt naar Costa Rica voor zijn eerste show in het land op dinsdag 8 oktober 2019, in Parque Viva in La Guácima de Alajuela. De voorstelling maakt deel uit van de 'Shine a Light'-wereldtournee, die begon in januari 2019 in het Avenir Centre, Canada en eindigt op 29 maart 2020 in Denemarken en omvat verschillende stops in Latijns-Amerika, zoals Argentinië, Brazilië, Chili , Peru en Uruguay naast Costa Rica. 


Bryan Guy Adams is inmiddels 59 jaar oud (geboren 5 november 1959, in Kingston, Ontario). Hij werd beroemd in Canada en de Verenigde Staten met zijn album Cuts Like a Knife uit 1983 en veranderde in een wereldwijde ster met zijn album Reckless uit 1984, dat enkele van zijn bekendste nummers produceerde, waaronder 'Run to You', 'Summer of' 69 'en zijn eerste nummer één,' Heaven'.

In 1991 bracht hij het album Waking Up the Neighbours uit, met het nummer '(Everything I Do) I Do It for You'. Het nummer werd een wereldwijde hit en bereikte nummer 1 in veel landen.


Zijn Bryan Adams Foundation promoot projecten en educatie voor jongeren.

Tickets voor zijn Costa Rica-datum zijn nu algemeen te koop, in La Boleteria, variërend van ¢ 25.000 colones tot ¢ 85.000.

(Suriname Mirror/QCostaRica/Twitter/YouTube)

Tyrone Spong verslaat in Merida, Mexico, Jeyson Minda uit Ecuador

Volgende tegenstander Spong mogelijk  Oleksandr Usyk op 12 oktober in Chicago


Tyrone Spong (33) vocht zaterdagavond 31 augustus 2019 in Merida, Mexico, tegen Jeyson Minda uit Ecuador en had slechts twee rondes nodig om de partij te beslissen. Spong kwam voor het eerst in 2019 in actie, blessures hielden hem langdurig uit de ring. Tegen de uit Ecuador afkomstige Minda bleek dat geen probleem. 


Spong, die in Miami, Florida, wordt getraind door Pedro Diaz, tastte in de eerste ronde zijn tegenstander af en bokste slim. Minda begon zijn carrière in het super weltergewicht, ging naar het super middengewicht en licht zwaargewicht. Voor dit gevecht moest hij weer omhoog in gewichtsklasse. Het fysiek verschil tussen de twee boksers was groot en dat werd in de tweede ronde zichtbaar.

Twee knockdowns waren voor de scheidsrechter genoeg reden om het gevecht te stoppen en hiermee Spong tot winnaar te bekronen.

Spong, die voor hij naar boksen overstapte veel roem vergaarde als kickbokser en ook MMA-wedstrijden vocht, verbetert zijn record nu naar 14 overwinningen, waarvan 13 door middel van KO.

De winst op Minda kan wel eens heel belangrijk zijn voor het verdere verloop van de bokscarrière van Spong. In de aanloop naar dit gevecht kwamen er berichten naar buiten, dat hij de tegenstander zou zijn van Oleksandr Usyk, die op 12 oktober in Chicago zijn debuut in het zwaargewicht gaat maken. Usyk is een grote tegenstander en de koning van het cruisergewicht.


Als Spong tegenover Usyk komt te staan betekent dat hij op een ander boksniveau zal acteren, een hele serieuze test. Maar, ook qua media aandacht zou dat gevecht vele malen grootser zijn dan bijvoorbeeld zijn partij tegen Minda. Spong zou goede papieren hebben voor het gevecht met Usyk, maar moest dan eerst van Minda zien te winnen. Dat is gelukt.

De komende dagen wordt naar verwachting naar buiten gebracht wie de tegenstander van Usyk wordt.

(Suriname Mirror/Boxnation.nl/FightNews/Boxingscene/Twitter)

Zo'n 60 ABOPers aanwezig bij opening nieuw NDP-informatiecentrum ressort Beekhuizen

(Bron foto: NDP)
Misiekaba (NDP): 'Jullie zijn welkom in de soso lobi partij'


De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft zaterdag een nieuw informatiecentrum geopend in het ressort Beekhuizen aan de Walabastraat ten huize van de familie Paal. Bij dit centrum kunnen mensen van het ressort terecht voor informatie over de partij, maar ook voor partijactiviteiten, aldus de partij zondag 1 september 2019.

Tijdens de opening waren aanwezig de NDP'ers tevens ministers André Misiekaba en Stephan Tsang.

Een groep van ongeveer 60 ABOP'ers kwam de NDP ondersteunen.
Hesron Misiedjan die ressortraad-kandidaat was van de ABOP en één van de coördinatoren van een deel van Goede Verwachting, heeft de groep ABOP'ers gepresenteerd aan de top van de NDP. Ze zijn verwelkomd door Misiekaba en Tsang. 'Jullie zijn welkom in de soso lobi partij', zei Misiekaba.

Het ressort Beekhuizen heeft bij de verkiezingen van 2015 een grote bijdrage geleverd aan de negen zetels die de partij behaald heeft in Paramaribo. De veldwerkers van de NDP is op het hart gedrukt door Misiekaba om hard te werken, zodat ten minste de negen zetels weer binnenkomen. Hij gaf aan dat de partij voor minimaal 26 zetels gaat. 'Ik zeg 26 zetels, maar if mi wan stel mi aan dan zeg ik 30 zetels', zei Misiekaba.