vrijdag 3 juli 2020

FSA 'diep geschokt' over schenden door Visserscollectief van 'harmoniemodel dat FSA nastreeft'

'FSA op onbehoorlijke wijze neergezet door onwaarheden en valse immorele aantijgingen'


De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) heeft op woensdag 1 juli 2020 diep geschokt notie genomen van de flagrante wijze waarop het Visserscollectief, het harmoniemodel dat de FSA nastreeft met al haar aangesloten organisaties, heeft geschonden. Het FSA-bestuur werd geconfronteerd met een mediabericht van het Visserscollectief, getiteld 'draagvlak kandidaat minister LVV', gericht aan het bestuur van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP). 

In het bericht worden de FSA en haar gewezen voorzitter ing. Prahlad Sewdien op een onbehoorlijke en onterechte wijze neergezet door middel van onwaarheden en valse immorele aantijgingen. 

Het is zeer teleurstellend, dat een lid-organisatie van de FSA haar gevoelens niet eerst geuit heeft binnen het FSA bestuur, maar zich wendt tot het bestuur van de VHP en via de pers de samenleving voedt met leugens. 

De FSA is een paraplu-organisatie, waar 14 organisaties van de diverse agrarische sub-sectoren lid van zijn. De Federatie staat in de voorlinie ter behartiging van de belangen van haar lidorganisaties en van degenen actief in de agrarische sector. Het zou van respect getuigen als het Visserscollectief de samenleving oprecht zou hebben geïnformeerd over de rol en verantwoordelijkheid die de FSA heeft genomen bij het behartigen van met name, de belangen van het Visserscollectief. 

Belangrijk om in herinnering te brengen zijn de inspanningen van de FSA bij het verdrijven van de Chinese trawlers uit de Surinaamse wateren. Naast het feit dat de FSA mede uit eigen middelen de diverse rechtszaken gevoerd heeft tegen het toelaten van de Chinese trawlers in onze wateren, heeft zij eveneens bewerkstelligd dat de president van Suriname op 19 april 2019 (Goede Vrijdag) tijdens een marathonsessie, van 11.00 tot 19.00 uur, met de vissers de perikelen rondom de trawlers omstandig heeft laten informeren. De president heeft na de stakeholders gehoord te hebben het besluit genomen dat de Chinese trawlers de Surinaamse wateren moeten verlaten. Een overwinning voor de FSA in het voordeel en ter bescherming van de sector en haar lid-organisaties, waaronder het Visserscollectief. 

De FSA eist van het Visserscollectief haar beweringen met betrekking tot de FSA in de brief naar het bestuur van de VHP, met bewijzen en documenten te staven, zo niet de gedane valse en ongefundeerde aantijgingen omtrent de FSA publiekelijk te rectificeren. Indien dit uitblijft zal het bestuur van de FSA genoodzaakt zijn om juridische stappen te ondernemen tegen het Visserscollectief. 

Als het Visserscollectief uit de FSA wenst te treden, zoals aangegeven in haar brief, zijn ze vrij dit te doen. Immers de FSA zal zelf stappen hiertoe ondernemen. De FSA bedrijft geen politiek, maar behoort tot het maatschappelijk middenveld en behartigt de belangen van de private entiteiten actief in de agrarische sector.'

OKB verklaart uitslag Pontbuiten en Tammenga bindend

Geen noemens- waardige verschuivingen


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft voor de samenleving bindend vastgesteld de uitslag van de op 25 mei  gehouden verkiezing van de ressorten Tammenga en Pontbuiten alsmede de districtsraad van het kiesdistrict I, Paramaribo. Er hebben zich geen noemenswaardige verschuivingen plaatsgevonden. 

Eerder waren de verkiezingen van de overige districten en in tien ressorten in Paramaribo al bindend verklaard. Deel 2 van het proces-verbaal is in een openbare zitting gistermiddag getekend.

De resultaten van de stembureaus in Tammenga en Pontbuiten zijn opnieuw onder de loep genomen door het OKB. Daar waren voor een deel verkeerde stembiljetten gebruikt. Dit is gebeurd in bijzijn van de leden van het hoofdstembureau Paramaribo, leden van de stembureaus en vertegenwoordigers van politieke partijen.


 

In ressort Pontbuiten zal een mogelijke zetelverschuiving plaatsvinden tussen de ABOP en de NDP, die 1 zetel had. Kandidaat no. 17 van de ABOP heeft 2.505 stemmen, terwijl de 18e kandidaat van de NDP 2.491 stemmen heeft behaald. 

Opmerkelijk is, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 3 juli 2020, dat bij stembureau 192 de meerderheid aan stemmen juist is gegaan naar de VHP. De ABOP en NDP hebben een marginaal aantal van 15 om 14 stemmen, hetgeen een overwicht van de ABOP van 1 levert op de NDP. In ressort Tammenga zijn er geen verschuivingen.

Protocol voor herstart onderwijsproces toets- en examenkandidaten

Veel ouders en leerlingen bezorgd over de veiligheid


Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft onderstaand protocol ontwikkeld voor de herstart van het onderwijsproces voor toets- en examenkandidaten. Het onderwijsproces voor leerlingen die een toets moeten maken of examens start komende maandag, 6 juli, aldus Starnieuws vrijdag 3 juli 2020. 

Er heerst onder ouders en leerlingen grote bezorgdheid over de veiligheid, aangezien er nog steeds dagelijks veel mensen besmet raken met het coronavirus.

In het protocol worden tot in de details praktische aspecten rond veiligheid en hygiëne geregeld. Tussen leerlingen en leerkrachten en onderling moet de 1.5 meter afstand worden bewaard. Per lokaal mogen maximaal 13 leerlingen worden opgevangen. De handen moeten gewassen en ontsmet worden vóór de leerlingen de klas binnengaan. Op de vloer worden markeringen aangebracht van de afstand die gehouden moet worden.

Na elke wisseling van de les moeten deurknoppen, tafels en stoelen worden ontsmet. Iedereen moet een mond- en neuskap op hebben, die in de pauze kan worden afgedaan.

Ook voor leerkrachten en leerlingen die aangewezen zijn op bus- en bootvervoer houdt het protocol in dat slechts 14 passagiers plaats mogen nemen in een bus bestemd voor 30 personen. Per boot is het maximum vastgesteld op maximaal 8 tot 10 personen. Bij het instappen in de bus of boot worden de handen ontsmet met alcoholoplossingObligatiehouders Afobaka stuwdam-lening zouden welwillend zijn tot herschikking lening

Suriname nu niet in staat aan de terugbetaling te voldoen...


Obligatiehouders van de Afobaka stuwdam-lening van 125 miljoen US$ blijken bereid te zijn tot herschikking van deze lening, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 3 juli 2020. Het bedrag werd op 20 december vorig jaar geleend om Alcoa voor achterstallige stroomrekeningen te betalen, zodat de waterkrachtcentrale in Surinaamse handen kwam. 

De regering heeft officieel een herschikkingsverzoek bij de beleggers neergelegd, omdat Suriname niet in staat is om momenteel aan de terugbetaling te voldoen. De eerste halfjaarlijkse betaling van totaal 23 miljoen Amerikaanse dollar moest dinsdag worden gedaan, maar het land heeft het geld daar niet voor. Op uiterlijk 8 juli zal blijken of de obligatiehouders toestemming geven voor de herschikking.

De regering laat in een internationaal gelanceerde mededeling aan de kapitaalmarkt weten, dat ze een proces heeft ingezet om obligatiehouders toestemming te vragen voor herschikking van de voornoemde lening. De afgelopen weken is er overleg gevoerd met Oppenheimer Funds, de arrangeur van de lening, om obligatiehouders te benaderen voor een nieuwe deal.

De regering meldt dat een groep institutionele beleggers, die ongeveer 83 procent van de uitstaande hoofdsom van de obligatie in handen heeft, de intentie kenbaar heeft gemaakt om de door Suriname 'Voorgestelde Wijzigingen en Vrijstelling' te steunen onder de voorwaarden die worden beschreven in het verzoek. Indien de investeerders uiteindelijk akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen, zal een nieuw aflossingsschema worden opgesteld, onder voorwaarde dat de hoofdsom van de obligaties zal worden terugbetaald in zeven halfjaarlijkse termijnen die beginnen op 30 december 2020. Op die dag zal een bedrag van vijftien miljoen US$  betaald dienen te worden en op elke betaaldag daarna 18,3 miljoen dollar.

Indien Suriname vóór 30 december 2020 voldoet aan de voorwaarden van een door het IMF (Internationaal Monetair Fonds) te treffen financieringsregeling zal het aflossingsschema worden aangepast, zodat de hoofdsom van de obligatie wordt terugbetaald in zes halfjaarlijkse termijnen die beginnen op 30 juni 2021. Als gevolg van dit verzoek en het feit dat Suriname met de kredietnemers onderhandelt voor een herschikking heeft ratingsbureau Fitch Ratings Surinames langetermijnkredietwaardigheid wat betreft vreemde valuta gisteren naar beneden bijgesteld: van CCC naar C, een stap dichter bij de status van wanbetaler of default.

Het ratingsbureau stelt, dat de verlaging van de kredietwaardigheid naar 'C' de opvatting van Fitch weerspiegelt dat de regering herschikkingsgesprekken is begonnen met betrekking tot de obligaties 2023. Fitch beschouwt het verzoek als de aanloop van een defaultproces, hetgeen consistent is met een C-waardering. Verder wordt aangegeven, dat indien de meerderheid van de beleggers akkoord gaat met het verzoek om de betalingsvoorwaarden te versoepelen dit inhoudt dat zulks is gedaan om een traditionele situatie van wanbetaling te voorkomen.

'Als de schuldeisers niet akkoord gaan met het verzoek, treedt er aan het einde van de respijtperiode een verzuim op, tenzij de betaling wordt gedaan', aldus het ratingsbureau. Overigens, Suriname is nog niet uit de gevarenzone, vooral als er geen herschikking kan worden geregeld.

De volgende betalingen van commerciële schulden - 25,4 miljoen US$ aan rente op de obligatie die in 2026 vervalt - zijn eind oktober. Eind december zal ook de aflossing voor de Afobakadam-obligatie moeten worden gedaan. Dan zou 22,7 miljoen dollar op tafel moeten worden gelegd.

Fitch beschouwt het risico van een bredere herstructurering van schulden in vreemde valuta als hoog, dit vanwege de hoge overheidsschuldenlast, het acute tekort aan vreemde valuta en het feit dat er nauwelijks financieringsmogelijkheden zijn. /#ixzz6R9FpSop2

Twee verdachten overval op bewoners woning Wintiwai aangehouden en mishandeld door buurtbewoners

Politie zoekt buurtbewoners die recht in eigen hand namen


Twee mannen die donderdagmorgen 2 juli 2020 een woning te Wintiwai binnendrongen en de bewoners overvielen, zijn op hun vlucht door buurtbewoners aangehouden en tot bloedens toe mishandeld. Een van de mannen had zelfs kapverwondingen, aldus Waterkant.net

De twee behoorden tot een groep van vier gewapende en gemaskerde mannen die donderdagmorgen vroeg een woning binnendrongen. De bewoners werden overvallen. De overvallers doorzochten het huis en maakten een tas met geld en sieraden en een zaktelefoon van een van de bewoners buit.

Nadat ze de woning verlieten, riepen de bewoners heel hard om hulp. Een aantal buurtbewoners reageerde en wist twee van de vier mannen aan te houden. Daarbij zouden de buurtbewoners het recht in eigen hand hebben genomen. Ze bonden de mannen vast aan handen en voeten waarna ze werden mishandeld. Het gaat om G.O. (30) en R.P. (36), een oude bekende van de politie.

Na de mishandeling werd de politie ingeschakeld. De twee mannen waren dusdanig mishandeld, dat ze voor medische behandeling vervoerd moesten worden. O. had kapverwondingen en werd na medische behandeling in het ziekenhuis opgenomen onder politiebewaking.

De politie heeft de zaak in onderzoek en roept de samenleving op om mishandelen van aangehouden personen achterwege te laten, omdat het strafbaar is. Als iemand is aangehouden moet de politie zo snel mogelijk ingeschakeld worden om een verdachte in te rekenen.
De politie is ook bezig te onderzoeken wie verantwoordelijk zijn voor het zwaar toetakelen van de verdachten.

Aardschok voor georganiseerde misdaad - Politie en Justitie lezen live miljoenen berichten mee van criminelen

Ruim 20 miljoen onderschepte chatberichten van criminelen meegelezen door politie en Justitie Nederland

'Internationale drugs- en witwaslijnen zijn haarscherp in beeld gekomen'


Politie en Justitie lezen live miljoenen berichten mee van criminelen. Dat is mogelijk geworden door het onderscheppen van berichten nog voordat deze versleuteld werden door de gebruikers en het bedrijf EncroChat, dat de versleuteling beschikbaar stelde aan criminele organisaties en hun leden, zo bericht het Openbaar Ministerie donderdag 2 juli 2020. 

EncroChat is internationaal een van de grootste aanbieders van versleutelde digitale communicatie. De cryptotelefoons zijn zeer populair bij criminelen binnen de georganiseerde misdaad, die onderling anoniem en versleuteld berichten sturen. Hotspots van gebruikers zijn te vinden in bron- en bestemmingslanden van cocaïnehandel en in witwascentra.


De geavanceerde en internationaal gecoördineerde operatie heeft de uitwerking van een zware aardschok op de georganiseerde misdaad. De berichten van ongeveer 10.000 gebruikers alleen al in Nederland hebben zicht gegeven op ongekend grote aantallen ernstige misdrijven, waaronder grote, internationale drugstransporten en drugslabs, liquidaties, plofkraken, afpersingen, overvallen, zware mishandeling en gijzelingen.

Internationale drugs- en witwaslijnen zijn haarscherp in beeld gekomen. Oude bekenden van politie en justitie kwamen naar voren en nieuwe spelers zijn geïdentificeerd.


Bovendien is duidelijk geworden, dat criminelen her en der op belangrijke (logistieke) plaatsen ambtenaren hebben omgekocht.

Er zijn tientallen geplande geweldsdelicten, waaronder ontvoeringen, liquidaties, schietpartijen en zware geweldsmisdrijven voorkomen, doordat de politie snel heeft kunnen ingrijpen. Het is ontluisterend om te zien hoe gemakkelijk en gewetenloos dit soort zeer ernstige misdrijven internationaal worden besproken en voorbereid. Alleen al in Nederland worden meer dan honderd verdachten aangehouden en meerdere drugslabs ontmanteld.


Het internationale onderzoek is mogelijk geworden door een Frans-Nederlandse samenwerking binnen een Joint Investigation Team (JIT). Dit onderzoek is in 2019 begonnen in Frankrijk. Tientallen politie- en justitiediensten in binnen- en buitenland, bijgestaan door in het bijzonder Europol en Eurojust, hebben deelgenomen aan de geheime opsporingsactiviteiten. In Nederland is het onderzoek uitgevoerd onder de codenaam 'Lemont'.

Het onderzoek door het JIT richtte zich op EncroChat en de organisatiestructuur daar omheen. Het bedrijf verkocht jarenlang internationaal cryptotelefoons. Er waren in 2020 wereldwijd meer dan 50.000 telefoons van EncroChat actief, waarvan ongeveer 12.000 in Nederland. EncroChat was daarmee een van de grootste aanbieders van versleutelde digitale communicatie. EncroChat garandeert zijn klanten algehele anonimiteit en wereldwijde dekking. Het bedrijf richt zich helemaal op een criminele markt.


Ook in eerdere onderzoeken naar versleutelde communicatie (Ennetcom, PGP Safe en IronChat) zijn geen legale klanten in beeld gekomen. EncroChat is de afgelopen jaren sterk gegroeid, nadat politieonderzoek het einde van Ennetcom en PGP Safe tot gevolg had. EncroChat gaf voor 1.500 euro abonnementen uit met een wereldwijde dekking voor een periode van zes maanden met 24/7 support. Voor de aanschaf van een EncroPhone was de gebruiker ongeveer 1.000 euro kwijt. Het systeem wist automatisch na een bepaalde periode berichten op een toestel. Door het invoeren van een ‘paniekcode’ wordt het toestel zelfs volledig gewist. Deze mogelijkheid lijkt speciaal ontwikkeld om bijvoorbeeld bij een arrestatie door de politie belastende berichten snel te kunnen wissen. Daarnaast kan het toestel op afstand op verzoek ook worden gewist door de reseller/helpdesk.

In Nederland lag het zwaartepunt van het grootschalige onderzoek bij de Landelijke Eenheid van de politie. In het bijzonder bij de Dienst Landelijke Recherche en met een sleutelrol voor het Team High Tech Crime (THTC).

Met een machtiging van de Nederlandse rechter-commissaris hebben sinds 1 april honderden rechercheurs dag en nacht de communicatie van duizenden criminelen live kunnen volgen. De experts van de Landelijke Eenheid werkten hiervoor nauw samen met onder meer regionale eenheden. Ruim 400 analisten van alle eenheden van de Nationale Politie, FIOD, Koninklijke Marechaussee en Rijksrecherche hebben de onderschepte datastroom uitgeplozen en ontrafeld. De strafrechtelijke operatie stond onder leiding van Officieren van Justitie van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. De permanente monitoring en analyse is mogelijk gemaakt met behulp van al eerder bekend geworden informatie uit tientallen lopende onderzoeken in Nederland, woordenlijsten met specifieke zoektermen, de inzet van kunstmatige intelligentie en hoogwaardige technologie om cybercrime op te sporen.


De internationale samenwerking strekte zich uit tot landen binnen en buiten Europa, waarbij een belangrijke rol was weggelegd voor Europol. De Europese politiedienst analyseerde onder toezicht van de JIT-landen grote hoeveelheden onderschepte berichten en stelde die beschikbaar aan diverse autoriteiten in Europa en daarbuiten. De resultaten zullen naar verwachting nog jaren doorklinken in het criminele milieu.

Het onderzoek heeft een unieke inkijk gegeven in de internationaal georganiseerde misdaad. Opsporingsambtenaren hebben real time maandenlang berichten van criminelen meegelezen. Er kwamen ook dagelijks berichten voorbij over levensbedreigende situaties, die hebben geleid tot onmiddellijk optreden en ingrijpen door de politie. Zo zijn in 22 gevallen potentiële slachtoffers van crimineel geweld gewaarschuwd. Met behulp van de groep analisten zijn de zaken niet op zijn beloop gelaten, maar is voortdurend proactief en geautomatiseerd gezocht naar aanwijzingen voor dreigende en ernstige situaties, zodat daarop kon worden ingegrepen waar mogelijk.

Ter illustratie: in de onderschepte berichten is gezocht aan de hand van woordenlijsten met specifieke zoektermen zoals “kill” en “slapen”. Hits kregen vervolgens een score toegekend. Hoe hoger deze score was, hoe meer onderzoek volgde om te achterhalen of werkelijk sprake was van een levensbedreigende situatie. In Nederland is inmiddels informatie uit het onderzoek Lemont beschikbaar gesteld ten behoeve van een honderdtal lopende opsporingsonderzoeken. Naar schatting komt in meer dan 300 onderzoeken informatie beschikbaar over criminele organisaties. In een aantal gevallen zal nog onderzoek worden gestart. Meer aanhoudingen zullen naar alle waarschijnlijkheid de komende tijd volgen.

Het einde van de onderschepping van Encro-berichten werd ingeluid toen het bedrijf op 13 juni in een pushbericht aan alle gebruikers een waarschuwing stuurde met het advies de telefoons onmiddellijk weg te gooien. Veel gebruikers hebben dat ook gedaan. EncroChat was erachter gekomen dat een overheidsdienst was binnengedrongen. De activiteiten van EncroChat zijn inmiddels beëindigd.

Alleen al in Nederland leidde het onderzoek tot:

aanhouding van meer dan 100 verdachten; 
onderschepping van 8.000 kilo cocaïne, 1200 kilo crystal meth; 
ontmanteling van 19 synthetische drugslabs; 
 inbeslagneming van tientallen (automatische) vuurwapens; 
beslag op dure horloges en 25 auto’s, waaronder voertuigen met ingebouwde verborgen ruimtes; 
inbeslagneming van bijna 20 miljoen euro in contanten; 
aantreffen van politie-uniformen, kogelwerende vesten en handboeien.

Covid-19 Managementteam in overleg met OWT&C over opstarten transportsector

PLO wil maandag 6 juli bussen laten rijden tegen stadsrittarief van Srd 4

Regering heeft nog geen toestemming verleend voor hervatten ritten en verhogen tarief


Het Covid-19 Managementteam heeft vandaag, vrijdag 3 juli 2020, een onderhoud met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) over het opstarten van de transportsector. Dit meldt Starnieuws. De Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) heeft eenzijdig aangekondigd dat de bussen maandag zullen rijden. Voor een stadsrit moeten mensen Srd 4 betalen. 

Er wordt vandaag ook gesproken met het PLO-bestuur. Tussen OWT&C en de PLO is geen overeenstemming over het opstarten van de lijndiensten. Nog steeds is het stadsrittarief niet verhoogd. Bovendien moet het Covid-19 Managementteam nog adviseren over het hervatten van de diensten aan de samenleving. stadstarief van Srd 4

President Desi Bouterse heeft eerder maatregelen afgekondigd die nog steeds gelden. Op grond hiervan zijn nog niet alle sectoren opgestart.

Het Managementtean had aangegeven, dat de president binnenkort met nieuwe richtlijnen komt. Intussen worden met diverse sectoren gesprekken gevoerd. Verschillende bedrijven hebben maatregelen getroffen zodat de deuren veilig geopend kunnen worden voor het publiek.

Chauffeurs zijn, net als anderen die geen werk hebben, in aanmerking gekomen voor Srd 1.500 in mei en hetzelfde bedrag in juni uit het Covid-Steunfonds. Tussen de PLO en OWT&C zijn gesprekken die gepland waren,niet doorgegaan. Het wachten beu, is besloten vanaf maandag te rijden. Vanaf medio maart ligt het openbaar vervoer stil.

Werknemers IAmGold/Rosebel al zo'n drie weken in quarantaine - 'Veel werknemers raken gefrustreerd door de situatie'

Bond vraagt zich af wanneer quarantainetijd in is gegaan en wanneer die eindigt

75 Arbeiders zouden besmet zijn met Covid-19


Werknemers van IAmGold/Rosebel Gold Mines die zo'n drie weken op de werkplek zijn, willen weten wanneer ze eindelijk uit quarantaine mogen. Woordvoerder van de bond, Otmar Biswane, zegt vandaag, vrijdag 3 juli 2020, op Starnieuws dat er nauwelijks communicatie is. Zij kunnen geen informatie krijgen van de leiding van het bedrijf. Intussen blijken 75 personen besmet te zijn met Covid-19. 

De bond vraagt zich af wanneer de quarantainetijd is ingegaan en wanneer deze periode eindigt. Er is een brief gestuurd door de leiding van Rosebel naar het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), maar er is geen informatie hierover. De mensen willen weten waar ze aan toe zijn. 'Wij willen contact leggen met de autoriteiten zodat wij een kopie krijgen van de brief, zodat wij inzage hebben in de situatie', zegt Biswane. 'Wij zullen ook contact maken met onze advocaat, want wij moeten stappen ondernemen. Zo kan je niet praten van een samenwerking met de directie.'

Hij doorbreekt de 'stilte' die afgesproken was met de directie om niet naar de pers te stappen. De bondsman merkt op, dat het een eenvoudige vraag is om te weten wanneer de quarantaineperiode is ingegaan. Biswane verwacht dat alles moet worden ontsmet met zoveel besmettingen. Als alles leeg is kan dat gebeuren, waarna de mijn weer kan opstarten. De mensen willen honderd procent zekerheid hebben.

Biswane stelt, dat een paar essentiële diensten wel worden afgewisseld. 'In elk geval raken veel werknemers gefrustreerd van de situatie, omdat er totaal geen informatie wordt gegeven', zegt de vakbondsleider.

De productie ligt sinds 13 juni stil. Volgens het Covid-19 Managementteam mogen de mensen te Rosebel nog niet uit quarantaine. Benadrukt wordt, dat het ministerie van Volksgezondheid mensen in quarantaine plaatst en hen ook weghaalt. Morgen gaat een team van artsen naar Rosebel.

Nieuwe studierichtingen unit MBO Scholengemeenschap Bonaire (SGB)

‘Scholing moet beter aansluiten op onderwijswensen bedrijfsleven’

(Bron foto: Facebook)

In het nieuwe schooljaar 2020-2021 zullen door de unit MBO van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) meer dan 29 verschillende opleidingen aan de studenten worden aangeboden. Daar valt ook een aantal nieuwe studierichtingen onder, die met concrete steun vanuit de overheid en het bedrijfsleven tot stand zijn gekomen. Hiermee hoopt het MBO beter te kunnen aansluiten op de onderwijswensen die leven binnen het bedrijfsleven in Caribisch Nederland (CN). 

Tijdens een persconferentie afgelopen woensdag werd deze ontwikkeling door verschillende sprekers uiteengezet, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 3 juli 2020.

Zo zal komend schooljaar, na een verzoek uit de branche, een aparte opleiding kinderopvang van start gaan. Daarnaast komt er, op nadrukkelijk op verzoek van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN), een versnelde opleiding ‘Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen’. Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die al bij instellingen aan het werk zijn.

Ook komen er opleidingen voor de sectoren sport en toerisme op het hoogste MBO-niveau, om zo aan de groeiende vraag naar managementfuncties te kunnen voldoen.

Tot slot komt er een volledig vernieuwde ICT-opleiding. Er is een groot tekort aan goed opgeleide ICT’ers op Bonaire en in de regio, maar eerdere pogingen om op Bonaire een IT-opleiding op te zetten waren niet erg succesvol. Door de razendsnel veranderende IT-wereld hangt daar namelijk een jaarlijks terugkerend prijskaartje aan, die voor een schoolorganisatie normaal gesproken niet op te brengen is. Daarom is het dit keer anders aangepakt.

Bij een inventarisatie in 2019 door de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) bleek bij alle betrokken partijen de wens aanwezig te zijn om het tekort lokaal op te lossen. Ook bleek dat bedrijven bereid waren actief aan een opleiding mee te werken, bijvoorbeeld in de vorm van het leveren van praktijkdocenten.

Staatssecretaris Raymond Knops: 'Bopec op Bonaire ten dode opgeschreven'

(Bron screenshot: YouTube)
'In oktober zullen alle tanks en leidingen leeg moeten zijn'


In het debat over Koninkrijksrelaties van woensdag heeft staatssecretaris Raymond Knops nog eens duidelijk gemaakt dat Bopec ten dode is opgeschreven. In oktober zullen alle tanks en leidingen leeg moeten zijn, zei de bewindsman. Wel garandeerde hij opnieuw dat de levering van brandstof voor de energieproductie gegarandeerd wordt. Dit bericht vandaag, vrijdag 3 juli 2020, het Antilliaans Dagblad.

VVD-Kamerlid André Bosman vroeg Knops of de staat iets kan doen om de werkgelegenheid bij de olieterminal te behouden. 'Bopec krijgt geen staatssteun', aldus de staatssecretaris stellig. 'Behoud van de werkgelegenheid is geen taak voor de landelijke overheid', zei hij op de opmerking van Bosman dat het eiland nooit een rendabele investering zal kunnen regelen voor het behouden van de banen. Voor de productie van elektriciteit door ContourGlobal zal de levering van brandstof worden gegarandeerd.

Zoals bekend werkt Nederland samen met het Openbaar Lichaam Bonaire aan een eigen opslagfaciliteit. Knops benadrukte ook, dat er een transformatie naar duurzaamheid wordt gemaakt bij de energieproductie. Bij Bopec zijn geen activiteiten meer, aldus de bewindsman.

Wegens de gevaren voor de veiligheid en het milieu moeten de tanks en leidingen uiterlijk in oktober worden leeggemaakt. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport bepaald.

Bosman vroeg ook naar de stand van zaken bij de Bonaire Holding Maatschappij (BHM). Over dit overheidsbedrijf en de verbetering van ‘good governance’ is het nodige te doen, onder andere door een conflict tussen het Bestuurscollege en de interim-bestuurder. 'Dat is een taak voor de gezaghebber', zei Knops. 'Ik heb zojuist bericht gekregen dat er een verslag naar de gezaghebber is gestuurd.'

Nieuw boek over Natalee Holloway van Renée Gielen

Auteur Renée Gielen: 'Vermoord of weggelopen? Feiten liegen niet!’


Ze heeft er jaren aan gewerkt, maar nu is het zover. Een boek over Natalee Holloway van Renée Gielen: ‘Vermoord … of weggelopen? Feiten liegen niet!’. Er zijn sinds 2005 niet alleen de nodige boeken verschenen over ‘de Holloway-zaak’, maar ook enkele in elkaar geknipte en geplakte televisieprogramma’s uitgezonden met een ‘case closed’-conclusie, zegt ze, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 3 juli 2020.

Gielen werd als toenmalig correspondente van TweeVandaag op Curaçao op 23 juni 2005 naar Aruba gestuurd om onder andere een interview te doen met de moeder van Natalee. Samen met cameraman Dolph van Stapele reisde ze vervolgens verschillende malen opnieuw naar Aruba en ook naar Mountainbrook in Alabama, Meridian in Mississippi en San Diego in Californië om de documentaire ‘Natalee, the unrevealed timelines’ te maken.


'Die is uitgekomen in 2008, maar uitzending is tegengewerkt omdat andere belangen in de weg stonden.'

De volgens Gielen nog steeds heersende tunnelvisie dat Natalee verkracht, ontvoerd en vermoord zou zijn, wordt in dit boek uitgebreid onder de loep genomen. Haar onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat er heel andere zaken zijn voorgevallen: 'Er waren grote belangen aan alle kanten.'

Gaandeweg heeft zij zoveel materiaal verzameld dat ze in 2008 de eerste stappen zette om een boek te schrijven over dit onderwerp. 'Omdat er heel veel eigenaardige, geheimzinnige en dramatische aspecten zitten aan deze ingewikkelde zaak die niet in de documentaire verteld konden worden. En wel om de simpele reden dat het een film is.'

In de loop van de jaren heeft Gielen de belangen van de familie, de media, de FBI, en de Nederlandse - en Arubaanse justitie blootgelegd. 'Natalee mocht niet gevonden worden door anderen dan haar familie', concludeert ze.

Het boek zal later ook op Curaçao en Aruba te koop zijn, maar in Nederland is het al te bestellen via Mijnbestseller.nl.

Vluchten van KLM en TUI naar Curaçao afgelopen twee dagen goed bezet

Slier, CHATA-voorzitter: 'Tachtig procent gaat naar familie en vrienden'


De stoelen op de vluchten van KLM en TUI waren de afgelopen twee dagen goed bezet, maar voor de hotelsector levert de opening van de grens met Nederland nog niet veel op. Tachtig procent van de passagiers logeert bij familie en vrienden. Dat zegt Hans Slier, eigenaar van Papagayo Beach Resort en voorzitter van Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) in het Antilliaans Dagblad van vandaag, vrijdag 3 juli 2020. 

Slier heeft de hoop gericht op volgende maand en gaat ervan uit dat voor augustus het maximaal aantal passagiers wordt verhoogd van 10.000 naar 20.000 en dat er dan meer toeristen op het vliegtuig stappen. 'Want met een bezetting onder de 40 procent kan een hotel niet draaien.'

Bij Papagayo zijn woensdag en gisteren de eerste gasten ‘binnengedruppeld’. 'De mensen zijn enthousiast aangekomen', zegt Slier. 'Het zijn merendeels gasten die al vaker bij ons logeerden. Ze zijn heel positief en hebben echt zin in de vakantie, dat is ook fijn voor ons personeel.' De trouwe gasten steken hem en zijn mensen een hart onder de riem en zeggen te hebben meegeleefd de afgelopen periode. 'Ze willen helpen door positieve berichten te delen met anderen.'

Papagayo gaf de afgelopen maanden onderdak aan de KLM-crew die op twee vluchten per week naar Curaçao kwam. 'Dat waren tien bemanningsleden per week. Maar, daardoor zijn de corona-protocollen wel al ingeburgerd in ons hotel.'

De afgelopen dagen zijn drie toestellen uit Nederland geland op luchthaven Hato, twee van de KLM en een van TUI, met in totaal ongeveer 900 passagiers. De reizigers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een negatieve PCR-test en een mondkapje dragen, maar hoeven op Curaçao niet meer in verplichte quarantaine.

Ook voor Lions Dive Beach Resort leveren de eerste vluchten nog niet veel gasten op. 'Het is mondjesmaat', zegt general manager Katja Vogels. Al met al zal de bezettingsgraad niet veel meer zijn dan 20 tot 25 procent. Toch is Vogels blij dat er weer wat kamers van het hotel gevuld zijn. 'Het voelt als een feestje. Iedereen heeft er dubbel veel zin in. Ons personeel is extra enthousiast.'

De medewerkers van Lions Dive zijn voorbereid op de komst van toeristen die een moeilijke tijd achter de rug hebben en op de protocollen die gehanteerd moeten worden. 'TUI heeft gecontroleerd of we voldoen aan de verwachtingen', zegt Vogels.

'We zijn een sterk volk en we weten hoe er samengewerkt kan worden'

(Bron foto's: Facebook)
Premier Rhuggenaath: 'Wat ons bindt is de liefde voor Curaçao'


'We kunnen het wel’, was de boodschap van premier Eugene Rhuggenaath (PAR) in zijn toespraak op de Dia di Bandera gisteren, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 3 juli 2020. Op deze dag wordt de eenheid van een land herdacht en die eenheid is er, ‘als we de dingen maar samen doen’, ‘eenheid maakt macht’

'We zijn een sterk volk en we weten hoe er samengewerkt kan worden. We hoeven niet ver terug in de tijd om aan te tonen hoe we met goede samenwerking grote dingen kunnen bereiken. Door enkele maanden geleden massaal de instructies te volgen tegen het verspreiden van het coronavirus, is het gelukt om dit virus buiten de deur te houden. De voorgeschreven regels werden gerespecteerd waardoor we geen geliefden hebben hoeven verliezen aan het virus. We stonden samen sterk, als een familie. Inwoners hebben de krachten gebundeld en gezorgd dat de mensen die hun werk verloren voorzien werden van voedselpakketten. Een grote groep ambtenaren heeft dag en nacht gewerkt om de risico’s van het virus tegen te gaan. Zo moeten we blijven samenwerken. Wat ons bindt is de liefde voor Curaçao. Een Curaçao dat de laatste tijd met vele uitdagingen te maken heeft die we niet hebben kunnen voorzien. Maar, nogmaals, als we samenwerken kunnen we veel bereiken, het leven dragelijker maken en ons land vooruithelpen', 

aldus Rhuggenaath.


En dit voorbeeld van samenwerken moet volgens hem doorwerken in de jeugd. Immers: 'Wat we vandaag zaaien, wordt morgen geoogst. Als we kwaad zaaien in de harten van onze kinderen, dan kunnen we kwaad terugverwachten. Als we liefde en discipline planten, dan krijgen we liefde, toewijding en hard werken daarvoor terug. Onze kinderen moeten gewaardeerd worden en moeten deel worden van ons leven, net als de vlag.'


Want, zo legt de premier uit, de vlag is ontworpen door Martin den Dulk, toen hij twintig jaar was, met voor ogen dat een kind de vlag moet kunnen tekenen. Daarmee heeft hij het belang van kinderen aangeven. Het is dit jaar 59 jaar geleden, dat de eerste eigen Eilandsraadvergadering plaatsvond, en 23 jaar later werd door het Bestuurscollege 2 juli uitgeroepen tot Nationale Dag van het Volkslied en de Vlag.


Het is nu 36 jaar geleden dat de eerste Curaçaose vlag gehesen werd op het Brionplein. De symboliek van de kleuren wordt door de minister-president nog eens beschreven: het blauw van de lucht en het water, het geel van de zon, maar ook van het warme en vrolijke karakter van de bevolking. De sterren hebben vijf punten van de vijf continenten waaruit de bevolking is opgebouwd en het wit van de sterren staat voor het geluk dat mensen naar het eiland gebracht heeft.

Staatssecretaris Knops: 'Bevolking Aruba, Curaçao en Sint Maarten moet nu offers brengen, regeringen moeten leiderschap tonen'

Pas volgende week besluit Rijksministerraad over volgende tranche


De bevolking van Aruba, Curaçao en Sint Maarten moet nu offers brengen en de regeringen moeten leiderschap tonen. Op die manier komen de landen sterker uit de huidige crisis. Dat is de overtuiging van CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. In een debat woensdag met de Tweede Kamer over Koninkrijksrelaties ging het bijna alleen over de financiële steun aan de landen, aldus het Antilliaans Dagblad vrijdag 3 juli 2020. 

Voor het kabinetsbeleid van strenge voorwaarden bestaat nog steeds brede steun. Vandaag valt er nog geen beslissing in de Rijksministerraad over de volgende tranche. Volgende week is er een extra Rijksministerraad voordat het zomerreces ingaat, zei Knops, die zich verder niet in de kaarten liet kijken over nieuwe voorwaarden die hij zal stellen aan verdere steun.

Volgens de staatssecretaris zal de steun voor lange tijd nodig zijn en gaat het over ‘honderden miljoenen, misschien wel een miljard euro’. Hij wil daarvoor een nieuwe entiteit oprichten, maar ook daarover liet hij tegenover de Kamer geen details los.


VVD, CDA en SP reageerden getergd op de oproep van 25 prominenten in Nederland om meer compassie te tonen tegenover de eilanden en hun meer tijd te geven voor hervormingen. 'Het is wel erg gemakkelijk om te zeggen: geef maar geld', vindt VVD-woordvoerder Koninkrijksrelaties André Bosman.


Chris van Dam (CDA) noemde het merkwaardig, dat Eerste Kamerlid Paul Rosenmöller (GroenLinks) de brief had medeondertekend, terwijl hij de week ervoor nog de suppletoire begroting inclusief voorwaarden had ‘afgehamerd’ Van Dam gaat uit van het principe ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ en steunt daarom het beleid van zijn partijgenoot voluit. Naast oproepen voor meer ruimhartige steun, onder andere van oud-premier Maria Liberia-Peters, krijgt hij ook andere reacties: 'Nederland, hou vol!'

'Wie ontevreden is, mag de woning teruggeven' - 'Klagers zijn personen die zelf niet tijdig aflossen'

Enkele bewoners Helena's Village jammeren over hoge euro-koers bij hypotheek

Project niet voorzien van drinkwater, wegen niet verhard, muren woningen vertonen scheuren en sommige woningen verzakkingen in vloer...


Sarwankoemar Poenai van vastgoedbedrijf P & D Real Estate is de klaagzang van bewoners van Helena’s Village, waar de onderneming huizen heeft neergezet, al bijna zat. 'Wie ontevreden is, mag de woning teruggeven en ik ben bereid om het geld terug te betalen', zegt hij vandaag, vrijdag 3 juli 2020, in de Ware Tijd. 

Enkele bewoners van het project jammeren over de hoge euro-koers, waartegen zij hun hypotheek moeten aflossen. Ze hebben er ook moeite mee, dat het project niet is voorzien van drinkwater en dat de wegen niet zijn verhard. Intussen schijnt er meer aan de hand te zijn.

Volgens Gregor Juwen, die als woordvoerder optreedt, vertonen de muren van de woningen scheuren en zijn er bij sommige woningen verzakkingen in de vloer. De wateroverlast die daarnaast optrad, is inmiddels opgelost. Voor de mensen is het zwaar om met deze problemen geconfronteerd te worden, terwijl zij maandelijks duizenden Srd's moeten aflossen, zegt Juwen. Aangezien er in het contract gesproken wordt van een dagkoers, verwachten zij dat de koers van de Centrale Bank van Suriname wordt gehanteerd. Echter, de onderneming werkt met de normale straatkoers.

Nadat zij hierover hun beklag hadden gedaan in de media, was het bedrijf met hen overeengekomen om gedurende drie maanden - tot en met eind mei - tegen een eurokoers van Srd 9 de hypotheek af te lossen. Die termijn is intussen verstreken en de mensen moeten weer tegen een hogere koers aflossen. Volgens Juwen wordt er nu een koers van Srd 14,50 gehanteerd.

De man vertelt dat er wel buizen zijn geplaatst in verband met de aanleg van watervoorziening, maar dat het daarbij is gebleven. Als compensatie had de onderneming de bewoners twee weken uit eigen zak voorzien van water met de toezegging dat in de tussentijd de aanleg van watervoorziening in orde gemaakt zou worden.

Poenai zegt, dat de 'klagers' personen zijn die zelf niet tijdig aflossen. 'Ze willen niet betalen, dan komen ze met een heleboel andere dingen.' Hij geeft aan er begrip voor te hebben, dat het moeilijk is voor de bewoners om af te lossen, maar zegt zelf ook verplichtingen te hebben. 'Ik heb een lening genomen om die woningen te bouwen.' De ondernemer vertelt, dat de bewoners akkoord zijn gegaan met de afspraak om voor drie maanden een iets lagere koers te hanteren en snapt niet waarom nu daarop wordt gewezen.

Over de aanleg van watervoorziening, zegt hij dat dit al in orde wordt gemaakt door de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij. De ondernemer meent dat er altijd ruimte is om te praten, 'maar je moet je achterstand wel betalen'.

Hij  beweert verder, dat van de vier woningbouwprojecten die het bedrijf heeft, Helena's Village 'het enige is waarmee hij problemen heeft'. Desondanks probeert het bedrijf een middenweg te vinden.

Toestand PL-voorzitter Paul Somohardjo stabiel - Somohardjo heeft intensive care AZP verlaten

'Het virus discrimineert niet kan en ons overrompelen, ik maak het gelukkig goed'


PL-voorzitter Paul Somohardjo heeft gisteren de intensive care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) verlaten. Zijn toestand is stabiel, maar hij wordt nog wel gemonitord. Het medisch team gaat onder meer na of hij in staat is om zonder extra medicatie verder te gaan en houdt de gezondheidstoestand van de politicus nauwlettend in de gaten. 

Somohardjo zegt 'ontzettend dankbaar' te zijn is voor alle beterschap wensen en steunbetuigingen vanuit de samenleving, in het bijzonder zijn partijgenoten, familie en vrienden.

Woensdag werd bekend dat hij positief werd getest op Covid-19. 'Hieruit blijkt eens te meer, dat het virus niet discrimineert en ons kan overrompelen. Ik maak het gelukkig goed en ben u allen bijzonder dankbaar voor uw beterschap wensen', zegt hij vandaag, vrijdag 3 juli 2020, aldus Starnieuws.

'Mijn situatie is op dit moment stabiel. Het medisch team dat mij behandelt, is zeer deskundig en ik word nauwlettend gemonitord. Vanuit deze plek wil ik een beroep op u doen om de juiste voorzorgsmaatregelen te blijven nemen om zoveel mogelijk besmetting met Covid-19 te voorkomen. Ik hoop heel gauw weer volledig hersteld te zijn.'

Inmiddels zijn de gebouwen op het PL-terrein te Beekhuizen volledig ontsmet. Personen die nauw contact hadden met de politicus zijn intussen ook al in kaart gebracht en, waar nodig geacht, in quarantaine geplaatst.

Somohardjo heeft van het medisch team het advies gekregen om het de komende dagen nog rustig aan te doen.

Gisteren zijn ook Assemblee-voorzitter Ronnie Brunswijk en NPS-ondervoorzitter Jerrel Pawiroredjo uit de intensive care van het AZP ontslagen.

Gewapende bende richt bloedbad aan in afkickkliniek Mexico

Zeker 24 mensen gedood in afkickcentrum in Irapuato


In de Mexicaanse stad Irapuato heeft een gewapende bende zeker 24 mensen gedood in een afkickcentrum. Dat hebben overheidsfunctionarissen bevestigd. Bij de aanval van woensdag 1 juli 2020 raakten zeven anderen gewond, van wie drie in kritieke toestand verkeren. 

Het is niet duidelijk hoeveel mensen aanwezig waren in het gebouw, dat volgens de Mexicaanse politie niet als officieel behandelcentrum geregistreerd staat.


Volgens de gouverneur van de deelstaat Guanajuato, Diego Sinhue, is een drugsbende verantwoordelijk voor de aanval.Afkickklinieken zijn in Mexico vaker doelwit van drugsbendes.

De aanval van woensdag was volgens persbureau AP een van de meest dodelijke in tien jaar. Vorige maand pleegde een gewapende groep eveneens een aanval op een ander behandelcentrum in Irapuato. Daarbij kwamen tien mensen om het leven.

In de deelstaat Guanajuato is het geweld de afgelopen maanden opgelaaid door een strijd tussen een nieuwe en al gevestigde bende. Vorig jaar was Guanajuato met 61 moorden per 100.000 inwoners de meest gewelddadige deelstaat.


De Mexicaanse president López Obrador zette in 2019 een nieuwe militaire eenheid op om het drugsgeweld in zijn land een halt toe te roepen, maar die is daar vooralsnog niet in geslaagd.

Irapuato ligt in de provincie Guanajuato, waar drugskartels elkaar op leven en dood bevechten om de macht in het gebied. De regio geldt als een van de gevaarlijkste van het land. President Lopez Obrador heeft beloofd er iets aan te doen. Vorig jaar werden in Mexico bijna honderd mensen per dag vermoord als gevolg van bendegeweld. De meeste moorden worden niet opgelost.(Suriname Mirror//Milenio/Twitter/El Universal/YouTube)

Dominicaanse Natti Natasha verblindt fans met sexy foto op Instagram

Bekritiseerde video-clip "Qué mal te fue" ruim 25 miljoen keer bekeken op YouTubeReggaeton-zangeres Natti Natasha boeide haar meer dan 25 miljoen Instagram-volgers opnieuw met een foto waarop ze poseert in een sexy witte bikini. In de snapshot zien we de vertolkster van 'The best version of me' op de grond zitten en naar de camera staren, met een glimlach. De foto had donderdag 2 juli 2020 (21.30 uur) meer dan 950.000 'likes'.


Natalia Alexandra Gutiérrez Batista (Santiago de los Caballeros, 10 december 1986), beter bekend als Natti Natasha, is een zangeres van Dominicaanse afkomst. Haar debuutalbum, All About Me, werd uitgebracht op 28 maart 2012 door Orfanato Music Group.

Haar bekendste nummers zijn "Criminal" met Ozuna, "Amantes de una noche" met Bad Bunny, "No me acuerdo" met Thalía en "Sin pijama" met Becky G.

Fans prezen de 33-jarige artieste al snel om haar benijdenswaardige figuur.


De Dominicaanse zangeres en songwriter is de afgelopen dagen tevreden met het succes van haar lied "Qué mal te fue", waarvan de homevideo-clip meer dan 25 miljoen keer is bekeken op YouTube.


Hoewel velen haar werk bekritiseerden en het als 'vulgair' bestempelden, is de waarheid dat 'Hoe verkeerd het was' snel een van de topposities in de hitlijsten van Latijns-Amerika is geworden en dat is tot op heden gebleven.


(Suriname Mirror/Peru21/Instagram)