dinsdag 17 maart 2015

Journalistieke opleidingen in Suriname te versplinterd om bij te dragen aan kwaliteitsverbetering journaille

Mogelijke nieuwe korte praktijk gerichte opleiding in 2016

Effect opleidingen niet zichtbaar in dagelijkse producties journalistiek

17-03-2015 Door: Paul Kraaijer


Het is algemeen bekend, dat het niveau van de journalistiek in Suriname over het algemeen ondermaats is en dat is nog zacht uitgedrukt. Om dat niveau wat op te krikken komt er wellicht in 2016 een korte opleiding van een jaar. Dat maakte Jane Kolf-Bergraaf, voorzitster van de Stichting ter Bevordering van de Journalistiek (SBJS) maandag 16 maart 2015 bekend. Volgens haar zal die opleiding praktijk gericht zijn en zullen de deelnemers de basisprincipes van de journalistiek leren.

Het project is voor financiering ingediend bij de UNESCO en het ziet er volgens Kolf goed uit. 'We hopen in 2016 te kunnen beginnen, met of zonder geld van UNESCO', zo zei ze in de Ware Tijd.

De eenjarige opleiding is een initiatief van de stichting, maar de docenten zullen worden geleverd door de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO), die al jaren een vierjarige journalistieke opleiding verzorgt in een pakket dat zowel radio-, televisie- als krantenverslaggeving verzorgt.

De SBJS werd in 2008 opgericht na vele klachten over het niveau van de journalistiek. Vanaf toen heeft ze jarenlang zogenoemde basis- en verdiepingstrainingen verzorgd. De website van de SBJS is echter verre van ge-update. Het meest actuele bericht dateert van februari 2011......


Voorzitster SBJS bevestigt magere kwaliteit journaille
Kolf: 'Laat mij voorzichtig zeggen, dat we stappen in de goede richting zien, maar het kan altijd beter. We moeten gaan naar verheffing van dit beroep en professionalisering, want daar moet er nog veel gebeuren. Het is volgens mij voor het eerst dat bijna twee hele redacties ingeschreven zijn op de academie.' Dat geeft aan dat ze willen bijdragen aan verhoging van het niveau.
Maar, het bewijst ook, dat het huidige kwaliteitsniveau van het lokale journaille nog steeds beneden peil is. Het is toch eigenlijk te gek voor woorden, dat personen die al werkzaam zijn als 'journalist' kennelijk een journalistieke opleiding volgen aan de AHKCO. Dat is werkelijk de wereld op zijn kop.

Media werven geen journalisten, maar 'plaatjes'
Hoofdredacteuren en krantendirecties lijken zich ook niet in te spannen om werkelijk kwalitatief goede journalisten in dienst te nemen, desnoods vanuit 'de Noordzee' ofwel Nederland (de paar bakra's die nu en dan bij Surinaamse kranten werkzaam zijn lijken zich over het algemeen te hebben aangepast aan het Surinaamse journalistieke niveau of hadden al een bedenkelijk niveau op het moment dat ze voor een Surinaamse krant gingen werken).

Een advertentie zoals hiernaast, die al vele dagen te zien is op de website van het Dagblad Suriname, zegt veel over de wijze waarop redactiemedewerk(st)ers worden gezocht. Vereisten, alleen HBO-denkniveau en kandidaten moeten zelfs een pasfoto aanleveren. HBO-denkniveau?
Zou HBO-schrijfniveau ook niet handig zijn als medewerk(st)er van een redactie?
En wat ben je dan als redactiemedewerk(st)er?
Een (leerling-, kneusje-)journalist(e), een bureauredacteur of –redactrice of gewoon een typegeit?
En waarom in vredesnaam een pasfoto? Gaat een krant selecteren op uiterlijk....... Een advertentie waaruit de onvolwassenheid van de lokale journalistiek als zoete honing druipt.

Suriname kent vandaag de dag een paar zogenoemde op de journalistieke gerichte opleidingen, maar gelet op de inhoudelijke kwaliteit van journalistieke producties, zoals artikelen in kranten en op het merendeel van de websites van kranten en nieuwswebsites, is het effect van die opleidingen daarin nog niet terug te zien, verre van dat zelfs. Het journalistieke inhoudelijke niveau is oppervlakkig, niet diepgravend, te noemen. Daarenboven blijkt dat vele zogenoemde journalisten de Nederlandse taal nauwelijks machtig zijn. Maar, dat kan alleen boven water komen drijven door het ontbreken van kwalitatief goede eindredacteuren, voor zover er Ć¼berhaupt eindredacteuren in dienst zijn bij kranten.

Nieuwe opleiding zal tot niets leiden
De vraag is of een zoveelste versplinterde opleiding zal kunnen bijdragen aan het opwaarderen van de kwalitatieve inhoud van het journalistieke metier in Suriname. Gevreesd moet worden dat de nu aangekondigde slechts een jaar durende opleiding tot niets zal leiden.
Een volwaardige en complete School voor de Journalistiek in Suriname lijkt maar niet van de grond te kunnen komen. Met regelmaat heb ik hiervoor gepleit, gevoed door de erbarmelijke staat waarin het lokaal journaille zich bevindt. Renovatie en ordening lijken broodnodig, noodzaak.