maandag 9 december 2019

Minister Parmessar treft voorbereidingen herstel Arawarasluis in Nickerie

(Bron foto's: NII)
LVV-minister oriënteert zich in Nickerie


Boeren uit de Middenstandspolders hebben hun beklag gedaan over een tekort aan irrigatiewater in dat gebied. Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) oriënteerde zich zaterdag daar, in het district Nickerie, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII) maandag 9 december 2019. Dit bezoek had een driedelig karakter. De minister wilde zich ook persoonlijk oriënteren over de waterstand nabij het pompgemaal. 

Naar zeggen draaien de pompen nu minder uren vanwege een te kort aan water. De waterpompen functioneren naar behoren, echter is er niet genoeg water voorradig bij een ebstand. Guido van der Kooye, coördinator Regio West, zegt dat dit een steeds terugkerend probleem is bij een periode van extreme droogte. De stand bij eb is nu met een meter afgenomen.

Omdat nu de piek van de inzaai in dit gebied is bereikt onttrekken vele boeren tegelijk water, waardoor het water meestal de Middenstandspolder niet bereikt. Bij eb kan er dan niet worden gepompt.

Minister Parmessar vroeg hoe tot een structurele oplossing te komen voor dit steeds terugkerend probleem. De aanwezigen hebben van gedachten gewisseld, met betrekking tot een oplossing en is gekozen voor reparatie van de Arawarasluis. Deze sluis, die de Wayambo en de boven Nickerie rivier met elkaar verbind,, is reeds enige tijd defect, waardoor veel water richting de Coppenamerivier stroomt, in plaats van naar de Nickerierivier. Hierdoor is de hoeveelheid water in de Nickerierivier aanzienlijk minder.

Een andere oplossing is de aanleg van de Marataka overlaat in de Maratakarivier, waardoor water vanuit het pompgemaal Wakay via het Surinamekanaal naar de Maratakarivier kan worden gedirigeerd. Dit zal ook moeten resulteren in een grotere waterhoeveelheid in de Nickerierivier.

De minister vroeg ook erop toe te zien, dat de sluizen op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden en de boeren verantwoordelijk omgaan met het kostbare water.

Afgesproken is om het plan voor herstel van de Arawarasluis reeds maandag 9 december te bespreken met de nodige verantwoordelijken om zo spoedig mogelijk tot actie over te gaan. Met het oplossen van dit probleem zal de mogelijkheid bestaan om in de toekomst minstens 7.000 hectare extra in te zaaien.

Met de staf van het ministerie van LVV te Nickerie, heeft de minister een werkbespreking gehad over de laatste ontwikkelingen daar. Het is een gegeven, dat minister Parmessar problemen op korte termijn, maar bovenal structureel, wenst op te lossen met in acht name van de voorgeschreven regels.

De minister was vergezeld van de fungerend directeur Arthur Zalmijn, alsook van de onderdirecteur Landbouw Ashwin Ramdin. Bij dit bezoek waren ook aanwezig, Van der Kooye, Harinandat Oemraw van de Surinaamse Padie Boeren Associatie en Bramdew Rampedareth van de vereniging van padie producten in Suriname.

Suriname aanwezig in Kenia bij 9e top ACP-landen

(Bron foto: NII)
Minister Pollack-Beighle leg na ACP-top officieel bezoek af aan Kenia


Een Surinaamse delegatie onder leiding van minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken neemt maandag 9 en dinsdag 10 december 2019 deel aan de 9e topontmoeting van de organisatie van Afrikaanse, Caribische landen en landen in de Stille Zuidzee (ACP) in Nairobi, Kenia. De minister zal namens president Desi Bouterse de vergadering toespreken, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII, maandag 9 december 2019. 

Het thema voor deze Topontmoeting 'Een getransformeerde ACP die zich inzet voor multilateralisme', is cruciaal tegen de achtergrond van de hedendaagse uitdagingen voor het multilateralisme.

Voorts zal voorafgaand aan de ontmoeting een nieuwe Secretaris-Generaal van de ACP worden gekozen die volgens rotatie uit de Afrikaanse regio zal komen.

In de marge van de ACP-vergadering zal minister Yldiz Pollack-Beighle ontmoetingen hebben met enkele bilaterale partners voor het bespreken van de follow-up van afspraken, dan wel nieuwe partnerschappen initiëren. Dit tegen de achtergrond van het aanscherpen van Zuid-Zuid samenwerking, alsmede het bevorderen van diplomatieke, sociale en economische betrekkingen.

Op uitnodiging van de minister van Buitenlandse Zaken van Kenia legt Pollack-Beighle een officieel bezoek af, na afloop van de ACP-topontmoeting, waarbij zal worden ingegaan op de onlangs door de twee presidenten gemaakte afspraken.

Politie rijdt in Commewijne auto klem en beëindigt ontvoering van man

Slachtoffer zou geleend €3.000 niet teruggeven aan een van ontvoerders


Een man die gisteren in de Gongrijpstraat in Paramaribo door een aantal personen in een auto werd gesleurd en werd meegenomen is door de politie bevrijdt in Commewijne. De redactie van Waterkant.net bericht vandaag, maandag 9 december 2019, dat de man geld schuldig zou zijn aan zijn ontvoerders en daarom zou zijn meegenomen richting Commewijne. 

Boven op de Wijdenboschbrug probeerde het slachtoffer uit het voertuig te springen, hetgeen werd opgemerkt door een andere weggebruiker. Deze nam contact op met de politie waarna het command center assistentie van de politie opriep.

Ter hoogte van de Bridge Mall lukte het de politie om het voertuig, een grijze Toyota Auris, klem te rijden. Daarbij werden de daders gesommeerd om op de grond te liggen en werd hun auto doorzocht. De politie vond een illegaal vuurwapen met 14 patronen, meldt een woordvoerder van het Korps Politie Suriname.

Het bevrijdde slachtoffer gaf aan ernstig te zijn mishandeld in het voertuig en zelfs met de dood te zijn bedreigd. Een van de verdachten verklaarde tegenover de politie, dat het slachtoffer €3.000 geleend had van hem en hij het geld maar niet terugkreeg. Vandaar dat besloten werd  hem te ontvoeren.

De daders zijn aangehouden en de zaak is in onderzoek. Volgens de Ware Tijd zijn de aangehouden verdachten Gregory S. (45), Eric B. (54) en de 37-jarige Detles B..


Guatemala kwalificeert Hezbollah als een terroristische organisatie

Giammattei, rechts, en Katz
Gekozen president Giammattei wijst Hezbollah aan als terroristische groep


Guatemala benoemt Hezbollah tot een terroristische organisatie, zei gekozen president Alejandro Giammattei van Guatemala zondag 8 december 2019 tegen minister van Buitenlandse Zaken van Israël Israel Katz, zodra hij aantreedt, volgende maand.Guatemala's gekozen president Alejandro Giammattei ontmoette de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz deze week tijdens zijn bezoek aan Israël en vertelde dat hij van plan is Hezbollah aan te wijzen als een terroristische groep.


Giammattei zei, dat hij eennen ander zal uitvoeren zodra hij aantreedt, volgende maand. Hij verduidelijkte verder, dat hij ervoor zal zorgen dat leden van de door Iran gesteunde sjiitische terroristische groep niet in staat zijn zijn land binnen te komen of er vanuit te handelen.

'De vrienden van Israël zijn onze vrienden en de vijanden van Israël zijn onze vijanden', zei Giammattei tijdens zijn ontmoeting met de Israëlische minister in Jeruzalem.


Minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz, met de gekozen president van Guatemala Alejandro Giammattei, bedankte de gekozen president voor zijn warme betrekkingen met de Joodse staat en voor het verplaatsen van de Guatemalteekse ambassade naar Jeruzalem.

De twee besloten de samenwerking en de relatie tussen de landen te verdiepen. De banden van Israël met Guatemala zijn de laatste jaren nauwer geworden, met Guatemala die zijn ambassade op 16 mei 2018 in Jeruzalem inhuldigde. Het werd het eerste land dat in de voetsporen trad van het besluit van de Verenigde Staten onder leiding van president Donald Trump, de facto erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël.

(Suriname Mirror/The Jeruzalem Post/Israel Hayom/aurora-israel.co.il/ Twitter)

China-Latijns-Amerika en Caribische Business Summit geopend in Panama

Panama wil toegangspoort worden voor bedrijven uit China naar Latijns-Amerika en Caribisch gebied


Bijna 2.000 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en ambtenaren uit China, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied hebben elkaar maandag 9 december 2019 voor het eerst in Panama ontmoeten als onderdeel van de XIII China LAC Business Summit


In eerdere verklaringen aan de pers benadrukte de voorzitter van het organisatiecomité van het evenement, Gabriel Barletta, de rol die dit mechanisme de afgelopen 13 jaar speelde, voornamelijk in die landen in de regio waarmee de Aziatische reus officiële betrekkingen onderhoudt. Hij zei dat de politieke en economische stabiliteit van Panama, die het ondernemersklimaat tussen ondernemers en investeerders bevordert, de geografische positie en het multimodale logistieke platform van invloed waren op de beslissing om de bijeenkomst in dit land te houden.


Barletta voegde eraan toe, dat de top de toegang tot nieuwe markten zal vergemakkelijken en Panama zal consolideren als de toegangspoort voor ondernemers van andere breedten naar het Amerikaanse continent.

'China-LAC is een promotiemechanisme en een platform dat streeft naar meer economische samenwerking, gericht op het stimuleren van handel en investeringen,' zei hij.


In dit verband zei de president van de Kamer van Koophandel, Industrie en Landbouw van Panama, Jorge Juan De La Guardia, dat dit een uitstekende gelegenheid is voor Panama om zijn logistiek- en dienstenplatform aan te bieden als hoofdkantoor voor Chinese industrieën met toegevoegde waarde.

Evenzo zou het het distributiecentrum kunnen worden voor bedrijven uit dat Aziatische land naar Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, evenals een toegangspunt voor exporteurs uit de regio op de Aziatische markt, merkte hij op.


Ondertussen benadrukte Richard Kilborn, directeur promotie bij het ministerie van Handel en Industrie, dat het doel van het evenement is om de handels- en zakelijke relaties tussen Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te versterken, naast het bevorderen van culturele, politieke en academische uitwisseling.

De China-LAC-top, die sinds 2007 bedrijven uit China, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied samenbrengt, zal tot woensdag bijeenkomen in het Atlapa Convention Center van de hoofdstad.

(Suriname Mirror/Prensa Latina/MENAFN/YouTube/Twitter)

Hanisha Jairam, NDP-afdeling Nickerie: 'Politiek gemotiveerd vonnis Bouterse bedoeld om NDP te dwarsbomen en Bouterse schade toe te brengen'

'De Rechterlijke Macht geeft duidelijk aan dat dit orgaan gepolitiseerd is'


'De ettelijke aanvallen op de voorzitter van de grootse politieke partij en tevens President van de Republiek Suriname hebben recentelijk een hoogtepunt bereikt met het politiek gemotiveerde rechterlijke vonnis in de bekende 08 december 1982 gebeurtenissen. Dit, met de duidelijke bedoeling om de NDP, die heeft bewezen in staat te zijn een toonaangevende richting te geven aan de daadwerkelijke ontwikkeling van Suriname, te dwarsbomen door aan haar voorzitter tevens President politieke schade toe te brengen. 

Deze actie van de Rechterlijke Macht geeft duidelijk aan dat dit orgaan gepolitiseerd is en dat het de hoogste tijd is om dit probleem aan te pakken. De tegenstanders van de Nationale Democratische Partij hebben wederom getoond bereid te zijn om van alle middelen die het doel heiligen gebruik te maken, namelijk politieke uitschakeling van de NDP. 

Men heeft als waarachtige Surinamer niet eens de moeite genomen om de openlijke buitenlandse inmenging in interne aangelegenheden van een soevereine Staat te verwerpen ongeacht wat men ook mag denken over het vonnis zelf. 

Ook het uitgekozen moment voor deze uitspraak is bedenkelijk, bovendien wordt ons volk weer in een politiek avontuur gesleept waarop geen echte rechtgeaarde Surinamer zit te wachten. 

De NDP-afdeling Nickerie wenst aan de gemeenschap kenbaar te maken dat zij dit politiek gemotiveerde vonnis niet alleen als een misplaatste juridische dooddoener kwalificeert, maar ook als absoluut diepte punt in de rechtspleging van Suriname. We moeten als Surinamers serieus voorkomen dat we toestaan dat een precedent wordt geschapen om politieke regenstaanders via het recht te criminaliseren en zelfs uit te schakelen. 

Wij keuren het ten stelligste af, dat het vonnis is gewezen tijdens het staatsbezoek van de President aan de Volksrepubliek China. Evenzo is het beschamende gedrag van personen en organisaties, en bovenal DNA-leden die in hun persoonlijke politieke ambities er niet voor hebben geschroomd om het staatsbezoek van de President met hun a-nationale opstelling gemeend hebben te moeten overschaduwen. Van een waarachtig DNA-lid mag worden verwacht dat deze in zijn opstelling altijd het nationaal laat prevaleren boven het enge partij politieke belang. 

Deze en andere pogingen met de bedoeling om de soevereiniteit van onze instituten aan te tasten moeten afgeweerd en uitgeroeid worden. De NDP zal dit niet toestaan en roept eenieder op alert te zijn op de aanvallen intern en extern op onze soevereine natie. 

Ten slotte willen wij de President en het totale Surinaamse volk feliciteren met het succesvolle verloop van het Staatsbezoek van de President aan de volksrepubliek China. 

De NDP-afdeling Nickerie 
Hanisha Jairam, hoofdbestuurslid'

Oppositie-fractieleiders willen spoedoverleg met Assembleevoorzitster Geerlings-Simons over vonnis Bouterse

Fractieleiders willen weten welk standpunt de Assemblee zal innemen


De fractieleiders van de VHP, ABOP, NPS, Pertjajah Luhur en DOE hebben Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons gevraagd om een fractieleidersoverleg naar aanleiding van het vonnis van de Krijgsraad tegen Desi Bouterse. De brief is vandaag, maandag 9 december 2019, ingediend bij De Nationale Assemblee, zo meldt Starnieuws.

De politieke partijen hebben eerder afzonderlijk in verklaringen benadrukt dat wet en recht gehandhaafd moet worden. Zij vinden niet, dat het hier om een politiek vonnis gaat, zoals eerder aangegeven door Bouterse, zijn raadsman Irvin Kanhai en verschillende NDP-kopstukken.

De fractieleiders willen bespreken welk standpunt De Nationale Assemblee zal innemen.

De NDP-fractie heeft in een verklaring aangegeven dat de Amnestiewet nog recht overeind staat. De coalitiefractie stelt dat er vonnis gewezen is in een politiek proces. Aan president Bouterse, tevens voorzitter van de NDP, wordt gevraagd om zijn werkzaamheden in dienst van land en volk daarom op de ingeslagen weg voort te zetten.

Ophef over uitspraak pastoor Kenneth Donk in NDP-centrum Ocer ‘dat het Surinaamse volk moet sterven voor één man‘

Velen vinden het niet gepast dat een pastoor zo'n uitspraak doet


Afgelopen weekend is de nodige ophef ontstaan over de uitspraak van pastoor Kenneth Donk vrijdagavond in NDP-centrum Ocer ‘dat het Surinaamse volk moet sterven voor één man‘, doelende op president Desi Bouterse. Dit bericht Waterkant.net vandaag, maandag 9 december 2019. De Nationale Democratische Partij (NDP) had vrijdagavond een kadervergadering in Ocer om nader in te gaan op de veroordeling van Bouterse tot 20 jaar celstraf voor de Decembermoorden. 

Donk was op het podium om een boek te overhandigen aan Bouterse. Alvorens hij het boek overhandigde sprak hij de aanwezigen kort toe. Daarbij zei hij dat tweeduizend jaar geleden de hypocrieten, lafaards en misleiders gezegd hadden dat één man moest sterven voor het volk. Volgens Donk bedoelden zij het niet goed. 'Laat het Surinaamse volk sterven voor één man', hield hij de aanwezigen voor.

Verschillende politieke partijen en organisaties hebben hun stem laten horen over de uitspraak. Gesteld wordt dat het niet gepast is dat een pastoor zo'n uitspraak doet. Naar hun zeggen zou hij neutraal moeten reageren ondanks dat hij een kopstuk van de partij in het district Nickerie is. Dit vanwege het feit dat hij in het dagelijks leven ook een pastoor is.


Naast Donk kwamen enkele partij kopstukken en raadsman Irvin Kanhai aan het woord om uit te leggen wat er is gebeurd rond het 8 Decemberstrafproces en welke stappen er ondernomen zullen worden. Bouterse zelf kwam ook aan het woord in Ocer.

Hij speechte met weinig overtuigingskracht. 'Jullie hebben mijn hart gestolen', sprak Bouterse een bomvol Ocer toe. Hij sprak van een ‘soort politiek proces’ bij een ‘soort Krijgsraad’. Bouterse, zei dat hij de Krijgsraad moet bedanken voor het politieke vonnis dat is uitgesproken. De eenheid in de NDP is helemaal hersteld en de mensen staan als één man achter hem.

Het staatshoofd is op 29 november door de Krijgsraad veroordeeld tot 20 jaar celstraf als hoofdverdachte in de zaak van de 8 Decembermoorden. Bouterse heeft laten weten, dat ondanks de veroordeling zijn naam 'natuurlijk en met dikke vette letters' weer op de kandidatenlijst bij de verkiezingen op 25 mei 2020 zal staan.

Vier doden en twee gewonden bij schietpartij in buurt nationale paleis van Mexico

(Bron foto: Associated Press)
Schutter door agenten doodgeschoten


Vier mensen zijn gedood en twee raakten gewond tijdens een schietpartij zaterdag 7 december 2019 in de buurt van het nationale paleis van Mexico, de presidentiële residentie in het historische centrum van de hoofdstad. President Andres Manuel Lopez Obrador was op dat moment buiten Mexico-Stad. 

Voorlopige rapporten gaven aan, dat een gewapende man een gebouw binnenkwam in een kleine straat in de buurt van het paleis, aldus de politie van Mexico-Stad. Nadat twee mensen in het gebouw hem naderden, trok de man een pistool en opende het vuur.


Toen de politie arriveerde, vonden ze vier mensen met schotwonden op de binnenplaats van het gebouw en schoten op de schutter. Paramedici vonden de schutter dood, samen met twee andere mensen, zei de politie. Een van de drie mensen die gewond raakten stierf onderweg naar het ziekenhuis.Meer dan 100 politieagenten waren snel ter plaatse en sloten de straat af, volgens televisiebeelden. Het gebouw ligt in een smalle straat die alleen toegankelijk is voor voetgangers en die uitkomt op een ingang van het Nationaal Paleis die dagelijks wordt gebruikt door overheidspersoneel en journalisten.


Lopez Obrador is een jaar geleden aangetreden na toezeggingen om een ​​sobere regering te leiden. Naast het halveren van zijn salaris, wierp hij verschillende attributen af, waaronder een groot aantal bodyguards. Hij veranderde ook de luxueuze presidentiële residentie Los Pinos in een cultureel centrum en verhuisde naar het eeuwenoude Nationale Paleis te midden van de drukte van het historische centrum van Mexico-Stad.


(Suriname Mirror/El Sol de Mexico/El Universal/Ecua Visa/YouTube/Twitter)

'Semi-submersible' duikboot met twee ton - vermoedelijk - cocaïne voor kust Peru onderschept

Vier opvarenden gearresteerd


De Peruaanse marine heeft zaterdag een 'semi-submersible' duikboot onderschept dat meer dan twee ton drugs vervoerde voor de noordelijke Pacifische kust van het land, zei het ministerie van Defensie zondag 8 december 2019. 

Vier bemanningsleden werden gevangen genomen tijdens de operatie zaterdag en ongeveer 2.000 kilogram 'illegale stoffen' werd in beslag genomen, aldus een verklaring van het ministerie van Defensie.


Het zei dat de drugs zou worden geanalyseerd zodra het in de haven aankomt om te bepalen of de lading cocaïne of een ander medicijn is.

Een marine-patrouilleboot onderschepte het schip 178 zeemijlen verwijderd van Talara, een kuststad in het noorden van Peru.


Peru is de bron van meer dan 400 ton cocaïne per jaar. Het is een van 's werelds grootste producenten van cocabladeren en de afgeleide cocaïne, volgens de Verenigde Naties.
(Suriname Mirror/Peru21/AFP/Twitter/La Republica)

Cruzeiro - Brazilië - na 98 jaar gedegradeerd: woede, ongeloof, verdriet en rellen

Braziliaanse topclub Cruzeiro verliest thuis in slotwedstrijd seizoen met 0-2 van Palmeiras


Het doek is gevallen voor de Braziliaanse topclub Cruzeiro. Door een 0-2 thuisnederlaag tegen Palmeiras is de club voor het eerst in 98 jaar gedegradeerd naar het tweede niveau. Dat heeft tot de nodige onrust geleid.


Cruzeiro had zondag 8 december 2019 nog een klein kansje om het vege lijf te redden. Daarvoor moest de slotwedstrijd van het seizoen eerst gewonnen worden, vervolgens moest de club dan hopen dat de belangrijkste concurrent zou verliezen. Maar, het ging al direct mis.

Door goals van Zé Rafael en Dudu stond de thuisploeg met 0-2 achter, waarna de wedstrijd kort voor het einde werd gestaakt.
Fans van Cruzeiro begonnen ruim voor het laatste fluitsignaal al met het gooien van vuurwerk en stoeltjes richting het veld.


Ook betraden enkele fans het veld, terwijl het ook buiten het stadion bijzonder onrustig werd. Zij uitten daarmee hun woede, verdriet en ongeloof over de degradatie van de viervoudig landskampioen, die in 2013 en 2014 nog de beste van Brazilië was. De politie moest eraan te pas komen en het stadion werd volledig ontruimd, terwijl de spelers vanaf het veld toekeken naar de onrust op de tribunes.


De degradatie is het slotstuk van een roerig seizoen waarin Cruzeiro in de laatste maanden niet minder dan vier trainers versleet.


Ex-bondscoach Mano Menezes was begin augustus de eerste die moest vertrekken, vervanger Rogério Ceni hield het daarna twee maanden vol, Abel Braga stond van september tot november aan het roer, waarna Adilson Batista het seizoen mocht afmaken. Het mocht allemaal niet meer baten: Cruzeiro wist in de laatste elf wedstrijden niet één zege te noteren en maakt nu de tocht naar het tweede niveau.

Onder anderen Heurelho Gomes, Ronaldo en Maxwell speelden ooit voor de club uit Belo Horizonte. Gomes en Ronaldo werden door PSV naar Nederland gehaald, Ajax transfereerde Maxwell.
Dit seizoen ging de titel naar Flamengo, dat ook de Copa Libertadores wist te winnen. Flamengo kan zich nu gaan richten op het WK voor clubteams in Qatar.

(Suriname Mirror/ESPN/AD/Twitter/Voetbal International)

Tekst Rani Sohansingh bij herdenkingsdienst Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede in Alfonsiuskerk

'Vonnis Krijgsraad heeft de leugens van de moordenaars volledig ontkracht''Dit vonnis betekent eerherstel voor onze geliefden die door de moordenaars en hun trawanten 37 jaren zijn gecriminaliseerd alsof zij bezig waren met een CIA-coup en staatsvijanden/landverraders waren. Dit vonnis betekent dat Desiré Delano Bouterse de geschiedenis is ingegaan als te zijn de moordenaar van deze 15 voorvechters voor democratie en rechtsstaat.'


Dit zei Rani Sohansingh, zus van Robby Sohansingh, zondagavond bij de herdenkingsdienst van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) in de Alfonsiuskerk.

De tekst van de toespraak van Rani Sohansingh:


Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik wordt groots onthaald op J.A. Pengelluchthaven

Bussen vertrekken om negen uur vanavond, 9 december, vanaf NIS richting luchthaven


UFC (Ultimate Fighting Championships) vechter Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik wordt vanavond, maandag 9 december 2019, groots onthaald op de J.A. Pengelluchthaven. De ministeries van Sport- en Jeugdzaken en Handel, Industrie en Toerisme gaan, in samenwerking met Think Tourism Suriname, bussen inzetten om Bigi Boyi te verwelkomen. 

De redactie van Waterkant.Net bericht vernomen te hebben, dat het gaat om vijf legerbussen.

Rozenstruik slaagde er afgelopen zondagochtend, tijdens UFC Fight Night in de Amerikaanse hoofdstad Washington, in om te winnen van de Nederlandse MMA-veteraan (Mixed Martial Arts) Alistair Overeem.

Vooraf zal om acht uur verzameld worden bij NIS oftewel de Anthony Nesty Sporthal. De bussen vertrekken om negen richting de luchthaven. Geïnteresseerden kunnen na zich vooraf aangemeld te hebben mee naar het onthaal.

Een woordvoerder van het ministerie meldt, dat Rozenstruik rond elf uur landt.

Minister Getrouw: 'Aanvaring tussen leden Regio Bijstandsteam en brandweerlieden is zeer afkeurenswaardig'

'De wet verbiedt waarschuwingsschoten niet, laten we ophouden opruiend bezig te zijn'


Minister van Justitie en Politie Stuart Getrouw is niet blij met de wrijving die afgelopen vrijdag  ontstond tussen leden van het Regio Bijstandsteam en enkele brandweerlieden. De politiemannen losten een aantal schoten nadat een bondsvergadering van de brandweer ernstig uit de hand was gelopen. 

Bondsvoorzitter John Seedorf zou door boze leden zijn gegijzeld in de vergaderruimte van de hoofdkazerne van de brandweer aan de Verlengde Gemenelandsweg. Hij wilde de vergadering uitstellen, terwijl de leden duidelijkheid wilden over onder financiële zaken van de bond. De politie, die erbij was gehaald, kon de ontevreden brandweerlieden niet tot andere gedachten brengen en heeft daarbij waarschuwingsschoten gelost.

'Het is zeer afkeurenswaardig', zegt Getrouw vandaag, maandag 9 december 20019, in de Ware Tijd, doelend op de aanvaring tussen partijen. Hij durfde nog geen waardeoordeel te geven, omdat hij nog geen officiële rapportage had. De bewindsman zegt, dat hij de aanleiding van de ruzie bij de brandweerbond niet kent. 'Het valt buiten mijn competentie. Ik mag me niet bemoeien met interne bondsaangelegenheden.'

Hij heeft als minister daarom ervoor gezorgd, dat het bondsbestuur altijd betrokken is geweest bij besprekingen over de problemen van de dienst. Communicatie is de enige manier waarop de wrijving kan worden opgelost. Hij zal binnenkort met partijen praten over deze kwestie.

Getrouw kan zich niet vinden in de kritiek vanuit de gemeenschap alsof de zwaar bewapende politiemannen onnodig zouden hebben geschoten. 'Het is gemakkelijk om vanuit een afstand kritiek te leveren. Het kan onmogelijk zijn dat de politie al schietend naar binnen is gegaan. Er wordt gesproken over weerlozen burgers, maar de mannen hebben niet gericht geschoten. De wet verbiedt waarschuwingsschoten niet. Laten we ophouden om opruiend bezig te zijn. We moeten juist ernaar toe werken dat de rust tussen beide korpsen terug komt.'

United Airlines vliegt sinds afgelopen weekeinde weer op Curaçao

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Curaçao kan nu rekenen op nóg meer bezoekers uit de VS

United Airlines vliegt elke zaterdag non-stop tussen New York en Curaçao


United Airlines vliegt sinds afgelopen weekeinde - na bijna een decennium afwezig te zijn geweest - weer op Curaçao. Dankzij de terugkeer van de bekende luchtvaartmaatschappij kan Curaçao rekenen op nóg meer bezoekers uit Noord-Amerika; United Airlines vliegt vanaf nu namelijk elke zaterdag non-stop tussen New York en Curaçao, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 9 december 2019.

Op Hato werd zaterdag de terugkeer van United Airlines groots gevierd. Het toestel waarmee de inaugurele vlucht werd uitgevoerd, kreeg een ceremoniële doop op de Curaçaose luchthaven waarna tijdens een receptie minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning; Jessi Grewal, senior manager international network planning van United Airlines; Paul Pennicook, ceo van de Curaçao Tourist Board (CTB); Narayana Camelia, director of people & communications van Curaçao Airport Partners; en Miles Mercera, ceo van Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata) het woord voeren.

Allen benadrukten het belang van de terugkeer van United Airlines.

Pennicook vergezelde Grewal op de eerste vlucht naar Curaçao, nadat beiden de ceremonie op Newark Liberty International Airport hadden bijgewoond. De passagiers op de eerste vlucht - zowel vanuit Newark richting Curaçao als vanuit Curaçao richting Newark - hebben een herdenkingscertificaat ontvangen, getekend door de ceo van de luchtvaartmaatschappij.

Personeel van Robbie’s Lottery springt in de bres voor werkgever ‘Robbie’ dos Santos

‘Laat Robbie vrij!’ staat met hoofdletters in een paginagrote advertentie

Dos Santos sinds medio november vast verdacht van betrokkenheid bij moord op PS-politicus Helmin Wiels


‘Laat Robbie vrij!’, zo staat met hoofdletters in een paginagrote advertentie in het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 9 december 2019. Met de advertentie, gereserveerd en betaald door Robbie’s Lottery, springt nu het personeel van het bekende loterijkantoor in de bres voor zijn werkgever. 

Loterijmagnaat Robertico ‘Robbie’ dos Santos zit sinds medio november namelijk vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op PS-politicus Helmin Wiels.

In de advertentie met zwarte achtergrond zijn geboeide handen te zien en naast ‘Laat Robbie vrij!’ ook de tekst ‘Hij is onschuldig. Stop onrecht’.

Het is niet de eerste keer dat de werknemers van Robbie’s Lottery hun werkgever verdedigen. Ook gedurende het proces in de strafzaak Bientu, waarbij Dos Santos schuldig werd bevonden van belastingontduiking, kwam het personeel naar de rechtbank om hem te steunen.

Ook Statenlid en broer van Dos Santos, Amparo dos Santos (KdNT), verdedigde eerder zijn broer en opende de aanval op het Openbaar Ministerie wegens ‘het politieke spelletje dat wordt gespeeld in de vervolging van Robbie’. Amparo loofde toen namens de familie Dos Santos een beloning van 1 miljoen dollar uit voor de gouden tip die zou leiden tot de oplossing van de moord.

In de zaak Maximus, waarbij onderzoek wordt verricht naar de opdrachtgevers, oftewel de intellectuele daders van de moord op Helmin Wiels, wordt Dos Santos ervan verdacht dat hij de opdracht tot moord zou hebben gegeven.

Geen twee maanden geld extra in december voor gepensioneerden uit overheidsdienst

'Gepensioneerden worden in dit land niet correct behandeld en dat is kwalijk' 


De Bond van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) is verbaasd dat alleen actief dienende ambtenaren in december geld met terugwerkende kracht (twk) zullen ontvangen. Het gaat om een tegoed van twee maanden in verband met de loonsverhoging van 25 procent die ambtenaren in actieve dienst en met hen gelijkgestelden in september 2018 hebben gekregen, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 9 december 2019.

De verhoging van het pensioen van de ex-landsdienaren is in dit kader vanaf november van datzelfde jaar doorgevoerd. Dit werkt terug tot januari 2017 zoals ook bij de actief dienende ambtenaren, maar anders dan deze groep hebben gepensioneerden voor nog geen enkele maand twk ontvangen.

Enkele maanden terug heeft de belangenorganisatie minister Gillmore Hoefdraad van Financiën hierover aangeschreven, maar geen reactie ontvangen. 'Dat betekent voor ons dat de werkende klasse wel een goede kerst en jaarafsluiting mag hebben, maar wij als gepensioneerden niet. Dat is de boodschap die we hieruit halen', zegt Renate Wouden, voorzitster van de BBGO. Zelf is ze twee keer langs geweest bij het ministerie en er zou contact met haar gemaakt worden.

De bedoeling was, dat de twk in kavels zou worden uitbetaald. Wouden is wel blij dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting duizend voedselpakketten tegen een bedrag van Srd 50 per stuk heeft geleverd aan haar organisatie. Naast dit pakket kregen de leden zondag ook één pakket van de bond. Hiervoor waren tweeduizend leden geregistreerd. 'Het pakket is natuurlijk tijdelijk, want dat raakt op en de mensen hebben geld nodig om verder met hun leven te gaan', zegt de voorzitster, doelend op de twk die ze nog moeten krijgen.

Een andere kwestie waar de bond zich aan stoort is, dat ongeveer achttienhonderd gepensioneerden van parastatale bedrijven, die onder het Pensioenfonds, vallen de verhoging die aan gepensioneerden is toegekend, niet hebben gekregen. Dit komt, omdat deze ondernemingen een eigen loonreeks hebben en niet werken met FISO, het Functie Informatiesysteem van de Overheid.

In het Staatsbesluit Welvaartvaste Pensioenen dat daarop betrekking heeft staat dat wanneer de actief dienende ambtenaren salarisverhoging krijgen, ook de gepensioneerden die moeten ontvangen. Er is een brief gestuurd naar de president om hierover te praten, maar een reactie is uitgebleven.

'Gepensioneerden worden in dit land niet correct behandeld en dat is een kwalijke zaak. We vinden dat nog erger, omdat er ook seniore burgers beleidsmaker zijn en we vragen ons af waarom zij niet opkomen voor de gepensioneerden', aldus Wouden.

Pawiroredjo, ondervoorzitter NPS roept afdeling Sipaliwini op weer te kiezen voor stabiliteit'

Michel Felisi, ex-minister RO: 'BEP langzaam veranderd in een kloon van NDP'

(Bron foto: NPS)

Jerrel Pawiroredjo, ondervoorzitter van de NPS, heeft de afdeling Sipaliwini in het weekend opgeroepen om weer te kiezen voor stabiliteit. 'De NPS heeft bijzondere aandacht voor het binnenland, vooral op het gebied van transport en energie. Wij denken nu al na hoe ontwikkeling te brengen,' zei hij op de vergadering gehouden in Nieuw Aurora, Boven-Suriname/district Sipaliwini, waar een nieuw afdelingsbestuur is gekomen onder leiding van Eddy Pansa, zo meldt vandaag, maandag 9 december 2019 Starnieuws.

Michel Felisi, ex-minister van Regionale Ontwikkeling, vertelde de aanwezigen waarom hij de BEP heeft verlaten en gekozen heeft voor de NPS. Volgens hem is de BEP langzaam veranderd in een kloon van de NDP. Daarom heeft hij besloten zijn oude politieke vereniging te verlaten om aansluiting te zoeken bij de NPS. 'Mi srefi waka go miti NPS, want mi lob, a system fu den en mi kon nanga ala buskondre nowtu na NPS', stelde Felisi.

De politicus zei, dat tijdens zijn ministerschap in 2005-2010, er ontwikkeling is gebracht in het Saramaccaanse gebied. Er zijn volgens de ex-bewindsman 135 projecten, in samenspraak met de binnenlandbewoners, uitgevoerd. Pawiroredjo liet middels voorbeelden zien hoe desastreus het leningenbeleid van de regering is. 'Suma o pina? A no den bigi man na tapsey, na unu dya', voerde hij aan. 'Het leven is harder geworden voor de mensen in het binnenland. Maar, tijdens de periode van Felisi was het land goed geregeld en kon je plannen.' 

Hij deed een beroep op de mensen om Pansa te ondersteunen. 'De problemen van alledag kunnen alleen opgelost worden als NPS in het machtscentrum terugkomt.' 

Het afdelingsbestuur bestaat naast voorzitter Pansa, uit Iwan Sampi, Humbert Amania, Werni Antomoi, Orlando Doewa, Johanna Asodanoe, Lucas Jana, Gerda Beirly, Mark de Clerc, Trude Adjako, Felmier Pansa, Merlien Abauna, N’Daja Paneak Jabini, Lando Majokko en Harry Linga.

Permanente controleposten aan Surinaamse zijde backtrack in gebruik genomen

Naast politie ook douaniers, medewerkers BOG en militaire politie aanwezig

Minister Getrouw: 'We willen ook een uitleveringsverdrag met Guyana'


De chaos die lange tijd heerste bij de backtrack route in Nickerie is sinds vrijdag voor een belangrijk deel verholpen. Met de ingebruikname van permanente controleposten aan Surinaamse zijde is er volgens minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie beter zicht op wie het land binnenkomt en wat gebeurt in dat gebied. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 9 december 2019.

De bewindsman stelt, dat naast de politie er ook douane ambtenaren, medewerkers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de militaire politie aanwezig zullen zijn om een oogje in het zeil te houden.

Getrouw: 'Ik heb een paar maanden terug gezegd dat de permanente controle vóór eind van het jaar een feit wordt. Het voorwerk was niet gemakkelijk maar, we hebben het gerealiseerd.' 

De bewindsman zegt, dat de bewakingsposten op zich hebben laten wachten, omdat een aantal zaken gerealiseerd moest worden. Onder meer voor administratieve zaken was veel tijd nodig. Behalve de controle op illegale passagiers zal er ook toezicht worden gehouden op goederen die vanuit Guyana worden ingevoerd. 'Het gaat om de totale rust en veiligheid die we moeten waarborgen in Nickerie. Ik denk daarbij ook aan grensoverschrijdende criminaliteit. Dit is pas het begin maar naarmate de tijd verstrijkt gaan we aanscherpen.'

Het ligt in de bedoeling, dat binnenkort ook voor het gebied rond Apoera permanente controle van de politie komt. Getrouw zegt, dat er vervolggesprekken moeten komen met zijn collega van Guyana om vast te stellen welke goederen en hoeveel daarvan zonder vergunning ingevoerd mogen worden.

Daarnaast wil de bewindsman ook op politioneel gebied een samenwerkingsovereenkomst met de Guyanezen. 'Eigenlijk zijn we wat Guyana betreft laat, maar we willen ook een uitleveringsverdrag.'

Advocaat Sewcharan: 'Uitspraak Kanhai dat Bouterse geen verdachte is, is op een politiek podium gedaan'

'Het vonnis zelf, in casu - in deze situatie - heeft volledige rechtskracht'


'Meneer Bouterse heeft de status nu van veroordeelde verdachte en die veroordeling staat gewoon recht overeind.' Dit heeft Gerold Sewcharan - raadsman van Edgar Ritfeld, die vrijgesproken is in het 8 decemberstrafproces - gisteren benadrukt in het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC, aldus Starnieuws vandaag, maandag 9 december 2019.

Ex-leger Desi Bouterse is in de afgelopen twaalf jaar nooit verschenen voor de Krijgsraad. Hij heeft een verstek vonnis, waartegen hij intussen verzet heeft ingediend. Volgens zijn raadsman Irvin Kanhai heeft hij de status van verdachte, totdat het vonnis niet definitief is. Er zijn nog rechtsmiddelen om het vonnis aan te vechten.

'Het rechtsmiddel van verzet en elk gewoon rechtsmiddel heeft alleen maar de volgende strekking dat het inhoudt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis wordt opgeschort', zegt Sewcharan.'Het vonnis zelf, in casu - in deze situatie - heeft volledige rechtskracht. Met de veroordeling is helemaal niets aan de hand.'

De advocaat legt uit, dat in het geval van Bouterse het zonder meer betekent dat hij de status heeft van veroordeelde. 'Hij heeft niet de status van onherroepelijk veroordeelde. Hij heeft nog een rechtsmiddel. Maar, hij heeft wel de status van veroordeelde verdachte', legt Sewcharan uit.

Sewcharan zegt, dat wat zijn collega Kanhai heeft gezegd in NDP-centrum Ocer dat Bouterse geen veroordeelde is nu er verzet is ingediend, is in strijd met de rechtsregels. Het aanwenden van verzet houdt in dat Bouterse niet door het Openbaar Ministerie kan worden gearresteerd ter uitvoering van het vonnis. 'Het rechtsmiddel heeft alleen maar tot gevolg dat de tenuitvoerlegging van de beslissing niet aan de orde is, maar de beslissing zelf, die veroordeling, staat als een paal boven water.'

Waarom Kanhai heeft gezegd dat Bouterse geen verdachte is, merkt Sewcharan op dat die uitspraak op een politiek podium is gedaan. 'Daar wordt politiek bedreven, dat sluit ik niet uit.' 'De advocaat verdedigt de belangen van zijn cliënt, daarom doet hij bepaalde uitspraken. Niet moet worden uitgesloten dat naast de juridische belangen hij ook de politieke belangen van zijn cliënt verdedigt.'

DA'91 roept Assemblee op Bouterse per direct te ontzetten uit ambt president'

'Bouterse kan en mag wettig, moreel en maatschappelijk geen inhoud meer geven aan het Instituut van de President'


'Aan: 
De NATIONALE ASSEMBLEE VAN DE REPUBLIEK SURINAME 
Tav. Mw. Drs. Jennifer Simons, Voorzitter 
OPEN BRIEF AAN DE NATIONALE ASSEMBLEE VAN DE REPUBLIEK SURINAME 

Geachte DNA-leden, 

Op vrijdag 29 november 2019 is de heer Desiré Delano Bouterse door de onafhankelijke rechter wegens het medeplegen van de moord op 15 onschuldige, ongewapende en weerloze burgers op 8 december 1982, veroordeeld tot 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Aangezien de als hoofdschuldige aan de meervoudige moorden veroordeelde het ambt van president bekleedt, heeft deze veroordeling onmiskenbaar politieke gevolgen. 

Uit het door de Krijgsraad uitgesproken vonnis blijkt, dat Bouterse de intellectuele dader en opdrachtgever is van de meervoudige en gruwelijke moord op 15 rechtgeaarde Sranan Mangs. Deze moorden zijn bovendien internationaal gecategoriseerd als misdrijven tegen de menselijkheid. 

Bij de aanvaarding van het ambt van president van de Republiek Suriname, heeft de thans voor moord veroordeelde Bouterse gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen gezworen. Bovendien heeft Bouterse bij de aanvaarding van het ambt van President gezworen dat hij de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van allen zal beschermen. 

Tot haar grote spijt heeft DA’91 in de dagen na Bouterses veroordeling voor de moord op de 15 slachtoffers moeten aanschouwen hoe Bouterse, volledig in strijd met zijn afgelegde eed en grondwettelijke opdracht, het oordeel van de Krijgsraad heeft bestempeld als een “politiek vonnis”. Alleen al hieruit blijkt, dat zijn nieuwe status als hoofdschuldige aan de moord op de slachtoffers zich niet verdraagt met het ambt van president van de Republiek Suriname. 

Al eerder hebben we mogen aanschouwen hoe Bouterse gedurende zijn presidentschap keer op keer heeft gepoogd om, oneigenlijk en met misbruikmaking van de bevoegdheden van zijn ambt van president, zijn straf heeft willen ontlopen. Dit, terwijl het de grondwettelijke plicht is van de president van de Republiek Suriname is om de bij dat ambt behorende bevoegdheden louter en alleen aan te wenden in het algemeen belang. Het instituut van president moet te allen tijden een baken zijn van integriteit, rechtschapenheid en respect voor de rechtsstaat. De persoon van de president moet van onbesproken gedrag zijn. Deze uitgangspunten staan eraan in de weg dat iemand met bloed van Surinamers aan zijn handen. Dat is wat artikel 92 lid 1 van de Grondwet ook poogt te voorkomen, door te regelen dat de presidentskandidaat geen handelingen mag hebben gepleegd die zijn strijd zijn met de grondwet. 

Dat Bouterse in strijd heeft gehandeld met de Grondwet is nu door de onafhankelijke rechter vastgesteld. Immers betekent moord niets anders dan met opzet iemand van het leven beroven, hetgeen regelrecht in strijd is met het door artikel 14 beschermde hoogste goed, te weten het recht op leven. 

Op grond van het voorgaande, doen wij een dwingend beroep op uw college, het hoogste college van Staat, uw taak serieus en zonder aanzien des persoon doch in het belang van de totale samenleving, uit te voeren en dhr. Desiré Delano Bouterse per direct te ontzetten uit het ambt van President van Republiek Suriname, e.e.a. conform art. 74 van de Grondwet. Dit aangezien onomstotelijk vaststaat middels gerechtelijk vonnis zoals uitgesproken op 29 November 2019 door de Krijgsraad dat dhr. Bouterse schuldig is aan meervoudige moord, in strijd gehandeld heeft met onze Grondwet en derhalve wettig, moreel en maatschappelijk geen inhoud meer kan en mag geven aan het Instituut van de President. 

Afschrift van deze Open Brief zal verstuurd worden aan alle DNA leden, diplomatieke missies hier te lande, nationale en internationale pers, evenals regionale een internationale organisaties. 

Hoogachtend, 
Angelic del Castilho, MA., B.Sc. 
DA’91 Voorzitter'

Pater Toon te Dorsthorst volhardt: 'Leger onder leiding ex-bevelhebber Bouterse bewapende groepen binnenland'

'Toenmalig directeur Nationale Veiligheid van Bouterse, Melvin Linscheer, heeft mijn verhaal bevestigd'...Pater Toon te Dorsthorst heeft tijdens de herdenkingsdienst van de decembermoorden gisteravond weer aangekaart, dat het Nationaal Leger onder leiding van ex-bevelhebber Desi Bouterse groepen in het binnenland heeft bewapend. Bouterse had volgens de geestelijke, die ook bekend staat als boslandpater, lak aan de gekozen regering. Dit bericht Starnieuws vandaag, maandag 9 december 2019.

'Legerleider Bouterse besloot 1989 om het Kourou-Akkoord, dat de legitieme regering van Suriname met het Jungle Commando had gesloten, gewoon te negeren en eigenhandig illegale gewapende groeperingen in het leven te roepen', zei Te Dorsthorst.'Ik vermoed dat velen van u ook vorig jaar hier aanwezig waren in deze Alfonsiuskerk. Hebt u mij toen leugens horen vertellen, waarvan ik mij misschien niet bewust was? President Bouterse heeft in januari van dit jaar in een televisietoespraak beweerd dat ik hier in de Alfonsiuskerk leugens heb zitten te vertellen. 'Gewoon a man tanapu è ley'. Jammer genoeg heeft Bouterse niet een leugen met name genoemd. Ook geen argument of feit aangehaald dat hetgeen ik in mijn toespraak gezegd hebt verzwakt of ontkracht', stelde de pater.

'Hoewel mijn verhaal over de rol van het Nationaal Leger en het ontstaan van de illegale gewapende groeperingen en hun onderlinge samenwerking volledig was gebaseerd op persoonlijke waarneming op de boslanddorpen, kreeg ik dit jaar een bevestiging van mijn bevindingen uit de eerste hand. En wel van niemand minder dan de toenmalige directeur Nationale Veiligheid van president Bouterse, Melvin Linscheer. In het boek: De getuigenis van president Bouterse (uitgegeven 2017) citeert Sandew Hira de toenmalige directeur Nationale Veiligheid over de kwestie van de illegaal gewapende groepen als volgt: Je had nu de onmogelijke situatie dat het leger was verboden om op te treden tegen het Jungle Commando. Toen hebben wij vanuit de inlichtingendiensten en het leger besloten om zonder toestemming van de regering de dorpen te bewapenen en te trainen. Zo ontstonden de verschillende groepen als de Tucajanas, de Angula’s, Koffiemakka’s en de Mandela’s. Het staat er duidelijk zwart op wit op pagina 112 van het boek De getuigenis van President Bouterse. Heb ik dus gelogen in mijn toespraak in 2016 en 2018 of sprak ik de waarheid?'

'Melvin Linscheer probeerde deze eigenmachtige handeling nog te verdedigen door te zeggen dat de dorpen er zelf om gevraagd hadden voor hun verdediging. Hij verzuimt daarbij te vermelden dat de wettige regering van Suriname ruim twee maanden daarvoor, op 21 juni 1989 te Kourou in Frans-Guyana, het Kourou Akkoord getekend had tussen de regering van Suriname en het Jungle Commando. Daarin was opgenomen dat de oorlogstoestand zou worden opgeheven en het Jungle Commando ontbonden. Met andere woorden een grote doorbraak in Oost-Suriname en het hele bosland. Als Bouterse en het Nationaal Leger het Kourou Akkoord hadden geaccepteerd en geëerbiedigd, dan was vanaf juni 1989 de Binnenlandse Oorlog beëindigd geweest. Maar, ruim twee maanden later, op 30 augustus, zien we dat de door Bouterse bewapende Tucajana’s een nieuwe Binnenlandse Oorlog beginnen met aanvallen te Washabo, Boskamp en heel West-Suriname. Het Leger speelde eigen rechter en onderwierp zich niet aan het wettig gekozen gezag van Suriname. En daardoor is geheel Suriname opgescheept met nog drie jaar Binnenlandse Oorlog met opnieuw zoveel doden, zoveel vernietiging van infrastructuur en hele dorpen die plat gebrand zijn', voerde Te Dorsthorst aan.

'Wat is er gebeurd toen legerleider Bouterse in 1989 besloot om het Kourou-Akkoord, dat de legitieme regering van Suriname met het Jungle Commando had gesloten, gewoon te negeren en eigenhandig illegale gewapende groeperingen in het leven te roepen? Op dit moment gijzelde Bouterse een groot deel van het Surinaamse grondgebied. Hij had lak aan de gekozen regering en ging weer machthebber spelen in het bosland door middel van deze door hem in het leven geroepen gewapende groeperingen. De eisen die deze gewapende groeperingen ingefluisterd kregen, waren allemaal gericht tegen het wettig gezag van Suriname. Deze gewapende groeperingen hielden het binnenland bezet. De regering mocht er niet meer komen, laat staan werken aan de wederopbouw en ontwikkeling van het overgrote deel van het Surinaamse grondgebied.'

Daarmee kon Bouterse volgens Te Dorsthorst heel effectief de gekozen regering tegenwerken en een normaal functioneren onmogelijk maken.

'Je zou kunnen stellen, dat het bewapenen van en samenwerken met de illegaal gewapende groeperingen de tweede coup was die Bouterse gepleegd heeft. Het was in elk geval landverraad door de soevereiniteit en integriteit van de Republiek Suriname te ondergraven door deze illegale gewapende groepen en zijn samenwerking als bevelhebber van het Nationaal Leger met deze groepen. Maar, hij wist het zo slim te spelen, dat het leek alsof de gewapende groeperingen spontane volksbewegingen waren. Ontstaan uit onvrede van de bevolking over het regeringsbeleid. Het Surinaamse volk, dat nog steeds gebukt ging onder intimidatie, heeft deze grote leugen lange tijd geloofd. De ontwikkeling van de Surinaamse economie werd geblokkeerd. Dat is de trieste waarheid achter de illegaal gewapende groeperingen door het Nationaal Leger onder leiding van Bouterse in ons bosland in de jaren 1989 tot en met 1992', benadrukte de pater.