donderdag 8 januari 2015

Redactie De West erkent schoorvoetend dat artikel niet op waarheid berust

De West, 6 januari 2015
Voorzichtige non-verontschuldiging van 'de redactie' zonder uitleg

Erbarmelijke journalistieke kwaliteit pijnlijk zichtbaar

08-01-2015 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De Surinaamse avondkrant De West heeft in haar editie van 5 januari behoorlijk de plank misgeslagen met een artikel over de populaire en grote Combé Markt in Paramaribo onder de kop 'Staat heeft torenhoge rekeningen bij Combémarkt’. Een dag later meldt de krant,dat de leiding van de markt geschokt op het artikel heeft gereageerd.

Combé Markt heeft zich bij de krant onder meer erover beklaagd, dat de informatie bezijden de waarheid is, hetgeen reden was voor de redactie van De West om het onderwerp opnieuw te bekijken, zo schrijft de krant.

'De krant derhalve ervan uit.....'
'De redactie komt tot de conclusie, dat is nagelaten belangrijke passages in het bericht genoegzaam te verifiëren, ten einde die te kunnen staven. De krant gaat derhalve ervan uit, dat het bovengenoemd bericht niet op waarheid berust. De West biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongerief dat dit bericht met zich heeft meegebracht.'

Tot zover de redactie van De West in een vermeend sorry, we waren fout. Maar, het is helemaal geen excuus, het is helemaal geen verontschuldiging. De redactie schrijft: 'de krant gaat derhalve ervan uit'. Met deze woorden ben je als redactie terughoudend. Immers, je gaat ervan uit. Dat is absoluut geen absolute stelling dat je als krant, als redactie, echt fout zat. Nee, zij gaat ervan uit..... Hoe laf kun je zijn als krantenredactie.....

Ook verzuimt de redactie te vermelden hoe het artikel überhaupt tot stand is gekomen en wat de bron/bronnen is/zijn geweest. Vreemd, omdat in het artikel specifieke achterstallige gelden worden genoemd waarop de Combé Markt, volgens de schrijfster, nog recht zou hebben van een paar ministeries. Zo wordt geschreven dat het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling nog zo'n 50 miljoen Surinaamse dollar zou moeten voldoen voor door Combé Markt geleverde goederen voor het project Naschoolse Opvang. 'Daarnaast hebben ook andere ministeries, zoals Regionale Ontwikkeling, rekeningen tot in de miljoenen bij de Combé Markt. Door een tekort aan middelen kunnen deze rekeningen niet worden betaald.', aldus het artikel.

Mislukt in de 'journalistiek'
Die informatie moet toch ergens vandaan zijn gekomen, of heeft de schrijfster van het bericht, freelancer en initiatiefneemster van het begin november 2013 gestarte zogenoemde Algemeen Surinaams Persbureau (ASP: op de Facebookpagina van het ASP dateert het laatste bericht van 4 september 2014 en de eigen website van het 'persbureau' blijkt offline te zijn), alles uit de bekende grote duim gezogen...? Het is niet de eerste keer dat Seshma Bissesar onzorgvuldig te werk is gegaan. Deze dame hoort niet, slechts ter streling van haar eigen imago, thuis in de journalistiek, voor zover er in het land sowieso gesproken kan worden van journalistiek.

Over het ASP heb ik overigens op 5 januari en op 17 augustus vorig jaar een artikel geschreven, omdat ik vraagtekens plaatste bij de zin en onzin van dit vermeend persburootje.

Het gewraakte artikel van Bissesar is ook verschenen in het Dagblad Suriname:


In deze krant is geen rectificatie van het artikel geplaatst....

Dubbele blunder
Het moge duidelijk zijn: De West blundert dubbel...., de ezel stoot zich toch tweemaal aan dezelfde steen. Het vermeend excuus is immers ook een blunder.

Hier is sprake van zeer onzorgvuldige journalistiek en van een hoofdredactie die geen werkelijke verantwoordelijkheid durft te nemen voor haar foutieve berichtgeving, door geen openheid van zaken te geven over hoe het artikel tot stand is gekomen en die niet vermeldt waarom kennelijk de directie van de markt niet om een reactie is gevraagd.