zaterdag 15 september 2018

Hydroloog Sieuwnath Naipal: 'Zonder onze mangrove heb je een catastrofe'

'Mangrove werkt net als de lever, het zuivert de natuur'

'Het zorgt ervoor dat aangespoeld plastic blijft hangen, zodat het opgeruimd kan worden'


Professor Sieuwnath Naipal zal vandaag, zaterdag 15 september 2018, ook één van de deelnemers zijn aan de schoonmaakactie Clean-up the World. Samen met een team vrijwilligers zal hij een gedeelte van de Weg naar Zee voor zijn rekening nemen. Naipal zegt, dat met dit initiatief het voorbeeld wordt gegeven aan de mensen die nog moeten werken aan het besef om de natuur schoon te houden. 

'De zee kan niet alles wat wij erin gooien absorberen', zegt hij. De hydroloog geeft de boodschap mee om niet te vervuilen. 'Vervuiling is de grootste bron van vernietiging van onze resources.' Hij werkt met mensen van de lokale omgeving.

De overheid steunt de hydroloog moreel, maar nog niet financieel. Met middelen van donoren realiseert Naipal zijn doelen. Het huidig team van Naipal is meer gericht op het aanleggen van mangrove. 2/500 Mangroveplanten zijn tot nog toe geplant. Het team zorgt voor het onderhoud van de mangroves. Verder wordt gezorgd voor het onderhouden van de sendiment tropical unit (STU), zodat deze blijft functioneren. Speciaal om dit doel te bereiken, zijn er houten doorlatende dammen gebouwd. Deze dammen breken de golven af en behouden de aanspoelende modder. Het is hierbij ook belangrijk dat de golven worden afgebroken, zodat de mangroveplantjes niet worden vernietigd.


Naipal verwijst naar de orkanen die nu huishouden aan de Amerikaanse zuidoost kust. Deze orkanen veroorzaken golven.

'Wij voelen ze niet maar onze kust ervaart wel de invloed van deze ontwikkeling, omdat ze voor de kust passeren. Zonder onze mangrove heb je een catastrofe. Vandaar dat we bezig zijn met de rehabilitatie van de mangrove. Bij een dijk zou dat inbreuk maken op het ecosysteem, mensen kunnen nu dankzij de houten doorlatende dammen krabben vangen, terwijl anderen bezig zijn met de winning van honing. De houten doorlatende dammen bestaan uit walabapalen en daarin zitten bamboes, die ervoor zorgen dat de golven niet terugkaatsen, maar erdoorheen suizen en door het afbreken van de kracht de modder en slib niet meeneemt richting de zee. Door deze ontwikkeling stapelt het bezinksel zich op, waardoor de zeebodem stijgt tot een hoogte waarbij de mangrove geplant kan worden. Dit is het ‘building with nature’ concept, vrij vertaald, werken met de natuur.'

De resultaten zijn tot nu toe succesvol. 'Mangrove werkt net als de lever, het zuivert de natuur. Het zorgt ervoor dat aangespoeld plastic blijft hangen, zodat het opgeruimd kan worden. Met afval moeten we met respect omgaan', zegt Naipal, 'omdat het ziektes kan veroorzaken.'

De regering weet wat daar gebeurt. Waarom het niet is opgenomen in hun beleid kan komen, omdat men nog niet overtuigd is van de ontwikkelingen. Naipal wijst er echter wel op, dat hoe langer gewacht wordt om de zaken grootscheeps en massaal aan te pakken, de kans op rampen alleen maar toeneemt. 'In de afgelopen drie jaren hebben we bewezen dat het kan', aldus Naipal.

Van der San, Kabinet van de President, trekt misverstand rond uitbetaling verhoogde salarissen recht

'Bouterse heeft niet de opdracht gegeven om uitbetalingen andere machten dan Assembleeleden, te blokkeren'


Dat Cebuma (Centraal Bureau Mechanische Administratie) de schadeloosstelling van Assembleeleden niet heeft uitgedraaid, komt door een misverstand. President Desi Bouterse heeft niet de opdracht gegeven om uitbetalingen van andere machten te blokkeren. Hij heeft het gehad over het honorarium van de president, vicepresident en de ministers. Dit zegt de directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden, van het Kabinet van de President, Eugène van der San, vandaag, zaterdag 15 september 2018, op Starnieuws. 

Van de San legt uit, dat na de terugkeer van het staatshoofd uit Cuba hij gezegd heeft, dat hij de verhoogde salarissen voor de leden van de regering zal bevriezen. Vanaf toen heeft Van der San als directeur van het kabinet het initiatief genomen om een wetsvoorstel te maken om te zorgen dat wat de president heeft gezegd, juridisch ook gedekt wordt. Hij is toen het concept klaar was in overleg getreden met de raadsadviseurs, Jules Wijdenbosch, Edmund Leiles en Eddy Jozefzoon.

Uit het overleg zijn twee wetsvoorstellen uitgerold. De ontkoppeling van de salarissen van de ministers van de departementsdirecteur. In een tweede wetsvoorstel is de ontkoppeling van de salarissen van de president en de vicepresident aan die van de ministers geregeld. Deze kwestie is met de president besproken en hij is ermee akkoord gegaan.

'Vooruitlopend op de wetswijziging heeft de president aan minister Moestadja, als de eerste vervanger van de vicepresident, de instructie gegeven om er alles aan te doen dat de uitbetaling voor de leden van de regering niet plaatsvindt', zegt Van der San.

Moestadja op zijn beurt heeft kennelijk minister ad-interim van Financiën, Roline Samsoedien, de instructie verder gegeven. De opdracht is gegeven waarbij de verhoogde uitbetalingen van de president, vicepresident, ministers én DNA-leden zijn geblokkeerd. Ook de salarisstrookjes van leden van de Staatsraad zijn niet uitgedraaid.

Drie grote gascilinders in beslag genomen in Nieuw-Nickerie

Nog geen verdachte(n) diefstal 100 lbs-gasflessen aangehouden


Het Dagblad Suriname meldt vandaag, zaterdag 15 september 2018, dat de politie van Nieuw-Nickerie woensdagavond drie grote gascilinders, elk van 100 lbs, heeft aangetroffen op een achtererf aan de A.K. Doergashawstraat. 

De politie kreeg deze week een aangifte binnen, dat dieven ervandoor waren gegaan met twee grote gascilinders van een benadeelde. Na de aangifte stelde de politie een onderzoek in.

Gedurende het onderzoek gaf een getuige de locatie van de verborgen gascilinders door aan de politie.

De informatie werd woensdagavond uitgewerkt en er werden inderdaad gascilinders op het adres gevonden. De politie heeft niemand op het adres aangetroffen, maar wel de volle gasflessen en een lege. Deze werden terstond in beslag genomen.

Het onderzoek duurt voort.

Marron-gemeenschap wil op de Dag der Marrons, 10 oktober, eenheid tonen

'Eenieder die zich associeert met de marrons en zich marrons voelt is uitgenodigd'

Van l-r: Ruben Ravenberg, hoofdkapitein Wajo, hoofdkapitein John Lesina, Leo Brunswijk, Bryan Patra en Rinia Alfaisi.

De marron-gemeenschap zal op 10 oktober, tijdens de viering van de Dag der Marrons, eenheid demonstreren. Vertegenwoordigers van de zes marronstammen met hun leiders worden massaal te Drietabbetje, waar de zetel van de Aucaners is gevestigd, verwacht. 

Het belangrijkste doel van de viering dit jaar is om bewustwording en eenheid onder de Marrons aan te wakkeren. Dit kwam naar voren tijdens een gisteren gehouden persconferentie van de commissie 'Viering 10 oktober' met als voorzitter Leo Brunswijk, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 15 september 2018.

'Het gaat niet om een politieke activiteit', verzekert Brunswijk. 'Wij zullen onze kracht tentoonstellen deze dag. Eenieder die zich associeert met de marrons en zich marrons voelt, is uitgenodigd. De uitnodiging zal ook richting te regering gaan.'

Volgens Brunswijk zijn alle stammen, inclusief de Saramaccaners, uitgenodigd. De uitnodiging is gericht aan de stam en haar leiders. Het is de bedoeling, dat er een Drietabbetje Verklaring 2018 uit de verschillende krutu’s zal voortvloeien. Deze zal aan de regering worden overhandigd en dienen als naslag. De vele problemen waarmee de stammen dagelijks te kampen hebben, zullen in een driedaagse conferentie aan de orde komen om vervolgens op 10 oktober een verklaring uit te geven. Er zal sowieso gefeest worden, maar de focus is meer gericht op eenheid en bewustwording, laat Brunswijk optekenen.

Het initiatief komt van granman Bono Velanti, grootopperhoofd van de Aucaners. Hij heeft op 2 september de commissie bestaande uit verschillende personen mandaat gegeven om de activiteit te houden. Ook de inheemsen zullen special worden uitgenodigd.

Volgens hoofdkapitein John Kesina van het kabinet van de Aucaanse granman zullen de discussies ordelijk en vreedzaam verlopen. Hij kaartte enkele discussiepunten aan zoals het grondenrechtenvraagstuk, houtkap, goudwinning, traditioneel leiderschap. Echter zullen de stammen zelf moeten komen met de specifieke problemen, geeft hij aan. Er zijn verschillende subcommissies in het leven geroepen om deze dag tot een grootst succes te maken.

84-Jarige vrouw loopt ernstige brandwonden op bij woningbrand

Brand mogelijk veroorzaakt door brandende sigarettenpeuk

Door kordaat optreden van de buren is het vuur in de woonkamer gedoofd


De 84-jarige Rais M. liep gisterochtend tweede- en derdegraads brandwonden op bij een brand in haar woning te Koewarasan Serie C, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 15 september 2018. Zij woonde samen met haar kleindochter in de woning, van ruim 6 x 8 meter, deels uit hout en steen opgetrokken. 

De kleindochter van het slachtoffer sliep in de slaapkamer en haar grootmoeder in de woonkamer op een matras. Omstreeks half vier werd de kleindochter wakker, omdat zij niet kon ademen vanwege rookontwikkelingen. Zij liep de kamer uit en zag tot haar schrik dat haar grootmoeder gewikkeld in een laken op het brandend matras lag. Zij heeft haar toen snel uit het vuur verwijderd en naar buiten getrokken en daarna de buren om hulp gevraagd.

Door kordaat optreden van de buren is het vuur welke zich in de woonkamer had ontwikkeld, gedoofd.

Het slachtoffer heeft ernstige brandwonden opgelopen aan haar gelaat en borsten. Zij werd vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het vermoeden bestaat dat een brandende sigarettenpeuk de oorzaak is van de brand. De politie van Santo Boma heeft deze zaak overgedragen aan de recherche voor verdere onderzoek.

Duizenden studenten marcheren door het centrum van Mexico-Stad

'Een student in Mexico zijn is gevaarlijker dan crimineel te zijn'

(Bron foto: AP)

Duizenden studenten marcheerden donderdag 13 september 2018 door het centrum van Mexico-Stad om te protesteren tegen geweld. Ze droegen plakkaten met slogans als: 'Een student in Mexico zijn is gevaarlijker dan crimineel te zijn.' Dat was een verwijzing naar een aanval door schurken op studenten van de Nationale Autonome Universiteit eerder deze maand. Het verwees ook naar de ontvoering en verdwijning van 43 studenten in september 2014. Niemand is veroordeeld voor die misdaden. 

'Het grootste probleem is het gebrek aan veiligheid, vooral voor vrouwelijke studenten', zei Diego Gonzalez, een 24-jarige hoofdvakdocent geschiedenis.

De mars kwam op de 50e verjaardag van het studentenprotest uit 1968, bekend als de 'Mars van Stilte', toen demonstranten rustig marcheerden om beschuldigingen te weerleggen dat ze onhandelbaar waren. Weken later, op 2 oktober 1968, vuurden troepen op demonstranten op Tlatelolco Plaza, waarbij 300 doden vielen.

Velen in de mars van donderdag bedekten hun mond met tape om de mars van 1968 te herdenken. Anders dan in 1968 worden studenten in Mexico ook geconfronteerd met steeds dodelijker geweld van drugsbendes.

In maart vermoordden moordenaars van het drugskartel drie filmstudenten die ze blijkbaar hadden aangezien voor leden van een rivaliserende bende en hun lichamen in zuur hadden opgelost.

(Suriname Mirror/Associated Press)

Beroemd Peruaans model en actrice uit Peru, Melissa Paredes, poseert graag op Instagram

De nieuwste foto's van Paredes op haar Instagram-account, in bikini, hebben velen betoverdHet beroemde model en actrice uit Peru, Melissa Paredes, laat zien dat haar figuur, nadat ze haar elf maanden oude dochter heeft gebaard, niet is veranderd. Na de geboorte van haar baby wijdde ze zich aan het herstellen van haar lichaam om ook een ​​goede gezondheid te hebben voor haar verschillende rollen op tv en in het theater.

De nieuwste foto's die ze naar Instagram-account heeft geüpload en waarop ze in een bikini te zien is, hebben velen betoverd. Via Instagram deelt de actrice met haar miljoen en een half volgers hoe goed ze uitziet bijna een jaar na de geboorte van Mia.

Het model reisde een paar dagen geleden naar de Peruaanse jungle om een ​​fotosessie te maken en verbaasde iedereen met haar figuur. De beelden overschreden duizenden 'Likes' en complimentjes van de Instagram-gebruikers.

'Een van de dingen die ik het leukste vind aan mijn baan, is om mooie plekken in mijn land te kennen', zei Melissa Paredes op een van de foto's na haar reis naar Iquitos.
Een bericht gedeeld door Melissa Paredes (@melissapareds) op
In recente publicaties kan de schoonheid worden gezien in een zwart badpak terwijl ze geniet van het goede weer.

Sinds Melissa Paredes het leven schonk aan Mia, hing het Peruaanse model aan hoe haar fysieke verandering was na het verstrijken van maanden.

Ze had haar debuut als actrice via de schermen van América TV in de telenovela 'Ojitos Sorcerers', geproduceerd door Michelle Alexander. Na haar deelname aan deze productie won het koppel van de voetballer van Deportivo Muinicipal, Rodrigo Cuba, de liefde van velen en de kritiek van enkelen die de inspanning van het prachtige model niet op prijs stelden.
Melissa Paredes maakte haar debuut als actrice in de telenovela 'Ojitos Sorcerers' en het melodrama werd al in Ecuador gelanceerd via het kanaal CT Ecuatoriana De telenovela waarin acteur Sebastián Monteghirfo ook de hoofdrol deelt, veroverde het Ecuadoraanse publiek, waardoor het het meest bekeken werd op de eerste dag, met 17.1 beoordelingen, volgens cijfers van Kantar Ibope Media.(Suriname Mirror/La Republica/Instagram/YouTube)

Duizenden Ecuadoranen demonstreren in Quito tegen beleid president Lenin Moreno

Veel kritiek op regeringsbeleid en samenwerking met de  VS


Duizenden Ecuadoranen demonstreerden donderdag 13 september 2018 in de hoofdstad Quito tegen een reeks economische, sociale en buitenlandse beleidsbeslissingen die door de regering van president Lenin Moreno zijn genomen.

Onder het beleid, dat harde kritiek te verduren krijgt, waren de bezuinigingsmaatregelen van de regering, een stijging van de prijs van benzine; belastingmaatregelen die schuldbekentenis bieden aan vermogende particulieren en bedrijven en Moreno's hechte relatie met de regering van de Verenigde Staten over het buitenlands en binnenlands beleid.De protesten, waarin werd opgeroepen tot meer aandacht voor de impact van overheidsbeleid op burgers en werknemers in de publieke sector, werden georganiseerd door de Revolución Ciudadana-beweging, een uitloper van de regerende partij Alianza Pais, die loyaal blijft aan de voormalige president Rafael Correa.

De demonstranten veroordelen Moreno's verraad aan de kernideologie van de partij en de goedkeuring van een politieke agenda die gewoonlijk wordt geassocieerd met de rechtse politieke partijen van Ecuador.

Het verslechterde economische klimaat van Ecuador, de belofte van de regering om de militaire samenwerking met de VS te hernieuwen, de moord op een Afro-Ecuadoraan door de veiligheidstroepen van de staat en de reactie van de regering op een internationale uitspraak ten gunste van Chevron-Texaco hebben ook geleid tot het aanwakkeren van wantrouwen in het regeringsbeleid en de mobilisatie van groepen, die traditioneel geen politieke banden hebben gesloten.

'Ik ben gekomen vanwege het ongemak dat door Moreno's beleid aanhoudt in Ecuador, hij heeft diegenen verraden die op hem hebben gestemd ... ik ben hier niet met een politieke partij, maar als een burger die vecht voor zijn rechten', zei Mauricio Rubio tegen teleSUR.Lenin Moreno werd gekozen met een politiek platform gebaseerd op de voortzetting van het beleid van zijn voorganger. Kort nadat hij was beëdigd, trok Moreno de steun in voor langdurige overheidsprogramma's en -beleid en sloot nauwer aan bij de politieke oppositie van Alianza Pais.

De politie schatte dat 5.000 mensen aan de mars hebben deelgenomen. Tijdens de mars droegen de deelnemers tekenen die Lenin Moreno tot een verrader hebben gemaakt en eisten zijn ontslag. Ze riepen ook op tot een einde aan de militaire aanwezigheid van de VS in het land en de samenwerking met veiligheidstroepen van de staat.

Velen droegen ook afbeeldingen van Correa en veroordeelden wat zij de 'politieke vervolging' vzn hem noemen. Correa, die in België woont, wordt momenteel geconfronteerd met een preventief bevel tot bewaring, omdat hij de ontvoering van een oppositie-parlementslid in 2013 zou hebben bevolen. De Moreno-regering vroeg om een rode kennisgeving van Interpol, maar deze werd niet goedgekeurd.

(TeleSUR/Metro Eecuador/actualidad.rt.com/Twitter)

Brazilië produceert meer afval, maar boekt geen vooruitgang met recycling

Vuilnisbelt in Barcarena, bij Belém (Bron foto: Folhapress)
'Er is geen stimulans voor mensen om hun recyclebare materialen thuis op te ruimen'


Het gebruik van vuilstortplaatsen groeit; vergoedingen of incentives zouden een oplossing zijn,  Brazilianen produceren meer afval en meer steden sturen hun afval naar vuilstortplaatsen, maar recycling heeft geen vooruitgang geboekt in het land. Dit is de bevinding van een nieuw rapport genaamd 'Outlook van Solid Waste Management in Brazil'. 

In de loop van een jaar bewoog recycling nauwelijks. In 2016 hadden 1.692 steden in het land geen enkele vorm van recyclinginitiatief. In 2017 daalde het aantal tot 1.647. Maar in sommige delen, zoals de regio Midden-West, doen de meeste steden - 55,2% van hen - geen enkele vorm van recycling.

Carlos Silva Filho, directeur van Abrelpe (Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais),stelt, dat deze stagnatie wordt veroorzaakt door een gebrek aan financiering voor gemeenten en een gebrek aan enthousiasme in de algemene bevolking. Hij zegt dat er geen stimulans voor mensen is om hun recyclebare materialen thuis op te ruimen.

'Mensen weten dat ze het zouden moeten doen, maar dat doen ze niet.We zouden ideeën uit andere landen kunnen gebruiken. In Europa betalen de bedrijven, die recyclebare materialen als grondstof gebruiken voor alles, voor alle post-consumptieve behandelingen', zegt hij.

'In sommige Amerikaanse steden en in Colombia is er een belastingteruggave voor mensen die meer recyclen.'

Een ander model dat in Brazilië bestaat, is een beloningssysteem met bonussen in de energiefactuur.

(Suriname Mirror/Folha de Sao Paulo)

Zes maanden na moord op Braziliaanse mensenrechtenactiviste Marielle Franco nog steeds geen schuldigen opgepakt

Amnesty International Brazilië verwijt autoriteiten laksheid in moordonderzoek'Straffeloosheid kan geen optie zijn voor de autoriteiten'


Het falen van de Braziliaanse autoriteiten om alle verantwoordelijken voor de moord op mensenrechtenverdedigster Marielle Franco te identificeren, zes maanden nadat ze op brute wijze werd doodgeschoten, leidt tot zorgen over hun inzet om recht te doen aan deze gruwelijke misdaad en een veilige omgeving te waarborgen voor mensenrechtenverdedigers in het land, zei Amnesty International vrijdag 14 september 2018.

Marielle Franco en haar chauffeur Anderson Gomes werden op 14 maart in Rio de Janeiro in hun auto doodgeschoten. Ze werd vier keer in haar hoofd geraakt.


Mediaberichten suggereren, dat de moord zorgvuldig was gepland, en dat agenten van de staat en de veiligheidstroepen erbij betrokken zijn geweest.

'Vandaag markeert helaas de zesde maand sinds de dood van Marielle. Het markeert ook het voortdurende onvermogen en blijkbaar onwil van de autoriteiten om de zaak naar behoren te onderzoeken. Het is volstrekt onaanvaardbaar, dat er een half jaar voorbij is gegaan en we weten niet wie verantwoordelijk is voor de zinloze sterfgevallen van Marielle en Anderson', zei Jurema Werneck, uitvoerend directrice van Amnesty International Brazilië.
'Straffeloosheid kan geen optie zijn voor de autoriteiten. De Braziliaanse federale en staatsautoriteiten en het strafrechtelijk systeem hebben allemaal de plicht om te zorgen voor een grondig, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar deze afschuwelijke moorden.' 

Na druk van Amnesty International en andere maatschappelijke organisaties heeft het Openbaar Ministerie in augustus aangekondigd dat gespecialiseerde onderzoekers zijn geworven om aan de zaak van Marielle te werken met een nieuw team van de speciale groep georganiseerde misdaad (GAECO ,Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) dat het onderzoek in september overnam. Amnesty International zei dat dit een stap in de goede richting was, maar riep de autoriteiten ook op om de Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP) bij het onderzoek te betrekken. Deze gespecialiseerde eenheid is belast met het onderzoeken van misbruik door de politie en ervoor te zorgen dat de civiele politie professioneel onderzoek uitvoert. 'Daarnaast moet er een groep zijn die bestaat uit experts, advocaten en andere specialisten, die volledig onafhankelijk zijn van de staat, om toezicht te houden op het onderzoek en ervoor te zorgen dat een goed proces wordt gevolgd', zei Jurema Werneck.

In een ontmoeting met Marielle's familieleden en Amnesty International op 20 augustus zei de Braziliaanse staatssecretaris voor Veiligheid, Richard Nunes, dat hij het voorgestelde initiatief ondersteunde om een onafhankelijke groep toe te laten eventuele ongepaste beïnvloeding of nalatigheid in het onderzoek te controleren. De autoriteiten moeten de mediaberichten nog verifiëren dat beveiligingscamera's gericht op de plaats delict aan de vooravond van de schietpartij waren uitgeschakeld en dat de afgeschoten kogels onderdeel waren van een partij die werd verkocht aan de Braziliaanse federale politie.

Andere onbeantwoorde vragen als onderdeel van het onderzoek zijn onder meer of het wapen dat werd gebruikt om Marielle en Anderson te doden een machinepistool was dat exclusief door veiligheidsdiensten werd gebruikt. Wapens van hetzelfde model waren vermist in het arsenaal van de civiele politie. Volgens berichten in de media suggereren de manier waarop de moorden werden gepleegd en de precisie van de gevuurde schoten, dat sommige van de daders een gespecialiseerde opleiding hebben gehad.

'Er is misschien een invloedrijke groep achter de moord op Marielle die denkt dat zij ongestraft kan handelen. De autoriteiten moeten bewijzen, dat ze ongelijk hebben en ervoor zorgen dat iedereen die bij deze misdaad betrokken is, wordt berecht in een eerlijk proces', zei Jurema Werneck.

Marielle is geboren en opgegroeid in de Maré favela in Rio en was een sociologe met een master in openbaar bestuur, die in 2000 met mensenrechten begon nadat een vriend was gedood tijdens een vuurgevecht in hun buurt. Meer dan een decennium lang werkte Marielle aan de verdediging van de mensenrechten van jonge zwarte mensen, vrouwen, inwoners van favela's en LGBTI-mensen. Ze sprak ook over buitengerechtelijke executies en andere schendingen van de mensenrechten gepleegd door politieagenten en andere staatsagenten.

Kort voordat ze werd gedood, was Marielle, die ook gemeenteraadslid in Rio de Janeiro was, benoemd tot rapporteur van de gemeenteraadscommissie om toezicht te houden op de federale interventie in de openbare veiligheid van Rio. 'Met elke dag die voorbijgaat, groeit de internationale erkenning van het voorbeeld van mijn dochter en wordt deze omgezet in een strijd voor gerechtigheid, om de Braziliaanse staat ter verantwoording te roepen', zei Marinete da Silva, de moeder van Marielle Franco.

'Marielle was een natuurlijke leider. Wanneer ze deelnam aan een project, was het altijd met het doel anderen te helpen, in de overtuiging dat een collectieve organisatie op basis van solidariteit de wereld zou kunnen veranderen. Door dingen voor anderen te doen voelde ze zich goed. Mijn familie zal niet rusten voordat we antwoorden hebben over de redenen voor deze misdaad', zei Marinete da Silva.

Alleen al in 2016 werden 66 mensenrechtenverdedigers naar verluidt gedood in Brazilië. Toch worden de meeste moorden op mensenrechtenactivisten niet onderzocht en wordt zelden iemand verantwoordelijk gehouden. 'Het doden van een mensenrechtenverdediger is een poging om niet alleen de activist, maar de hele samenleving te intimideren en tot zwijgen te brengen. Het is een aanval op de mensenrechten. De Braziliaanse autoriteiten moeten er alles aan doen om diegenen te beschermen die zich uitspreken tegen onrecht en ervoor te zorgen, dat ze kunnen werken zonder bang te hoeven zijn voor represailles', zei Werneck.

(Suriname Mirror/Amnesty International/Twitter)

Benefietevenement voor Kluivert Dog Rescue Center op Curaçao: ‘Wet noses & Wagging tails’

Organisatie werkt hard aan realiseren Kluivert Dog Rescue Center op Plantage Porto MariOp Mambo Beach Boulevard wordt morgenmiddag, zondag 16 september 2018, het eerste benefietevenement voor het Kluivert Dog Rescue Center ‘Wet noses & Wagging tails’ gehouden. Kluivert Dog Rescue Center zet zich in voor de honden op Curaçao. 

Met hulp van deze organisatie krijgen de honden een tweede kans op een beter leven. Ook organiseert het center sterilisatie/castratie-acties om het aantal zwerfhonden op Curaçao te verminderen.

Morgenmiddag staat volledig in het teken van ‘rescue dogs’. Zo kunnen er puppy’s en honden worden geadopteerd, is er een gezellige markt en muziek. Ook de United Soccer School is aanwezig. Kinderen kunnen hun voetbalkunsten laten zien aan voormalig bondscoach van Curaçao Patrick Kluivert.

De organisatie is momenteel hard bezig met het realiseren van het Kluivert Dog Rescue Center op Plantage Porto Mari. Het rescue center zal in oktober openen.