donderdag 9 juli 2020

Voorzitter Assemblee omringd door tien agenten voor persoonlijke beveiliging...

Brief van minister Getrouw over toewijzing agenten duikt op bij media


Twee weken geleden werd ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk gekozen tot voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) voor de zittingsperiode 2020-2025. 

De West bericht woensdagavond 8 juli 2020, dat volgens een verkregen document de nieuwe voorzitter 10 ambtenaren van politie toegewezen heeft gekregen voor zijn persoonlijke beveiliging. Dit terwijl het bewaken van de Assembleevoorzitter in het verleden werd gedaan door leden van de CIVD (Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst). Het is nog niet bekend of hij deze ook toegekend zal krijgen.

De brief met het verzoek om de agenten is gericht aan de korpschef van het Korps Politie Suriname, Roberto, Prade.

De West schrijft enkele malen te hebben getracht in contact te treden met Brunswijk, echter zonder het gewenste resultaat.

Onvrede werkvloer de Ware Tijd over houding en handelingen eigenaar Steve Jong Tjien Fa in Canada

(Bron foto: bond bij de Ware Tijd)
Kwesties over arbeidsvoor- waarden en -voorzieningen en werkom- standigheden slepen al jaren voort

Arbeidscontracten worden niet verlengd... - Geen actie, maar gang naar rechter


De gemoederen bij de Ware Tijd zijn weer eens verhit. Tijdens een spoed algemene ledenvergadering zijn knelpunten besproken die allemaal te maken hebben met de houding en handelingen van eigenaar/aandeelhouder Steve Jong Tjien Fa, die vanuit Canada aan de touwtjes trekt. In een brief van slechts vier regels aan journalisten en medewerkers heeft hij bekendgemaakt, dat arbeidscontracten niet worden verlengd. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 9 juli 2020.

Bondsvoorzitter Robby Naarendorp vraagt zich af hoe het kan, dat medewerkers die tien, vijftien jaren en langer werken bij het bedrijf nog arbeidsovereenkomsten hebben. Ook zijn er in de afgelopen maand inhoudingen gepleegd op de lonen en toelagen van de medewerkers.

In afstemming met de werknemers heeft Naarendorp besloten om niet in actie te gaan, zoals de eigenaar vermoedelijk naartoe werkt. Er is gekozen voor de rechter. De perikelen over arbeidsvoorwaarden, arbeidsvoorzieningen en werkomstandigheden slepen bij het bedrijf al jaren voort. Tot laatst was de Bemiddelingsraad ook ingeschakeld. Niets schijnt zoden aan de dijk te leggen, zegt Naarendorp.

Hij heeft geen goed woord over de eigenaar. 'Die goeie man denkt dat hij in een land woont waar hij boven wet en recht staat en dat hij met geen enkele instituut rekening moet houden.' Ook de Bemiddelingsraad zou 'voor de gek' zijn gehouden door Jong Tjien Fa.

De bondsvoorzitter zegt dat mensen jarenlang arbeid verrichten als volwaardige vaste medewerkers en dan nog worden betiteld als freelancers. En nu zegt hij de arbeidsovereenkomsten niet te verlengen en in een later stadium te willen kijken in welke vorm mensen in dienst worden genomen, legt Naarendorp uit.

Bij de werknemers heerst er grote onzekerheid over de bestaanszekerheid van het bedrijf. Eerder trad Ben Halfhide op als vertegenwoordiger van de aandeelhouder, maar die is nu weg, zegt Naarendorp. De directeur heeft laten weten dat de secretaresse hem vervangt. 'Niemand weet waar ze aan toe zijn en dat knaagt aan het personeel.' Nu is besloten het werk gewoon te continueren, terwijl de juridische weg wordt bewandeld. 'We gaan hem niet in de kaart spelen door actie te voeren.'

Over de positie en mening van de Nederlandse hoofdredacteur Armand Snijders wordt met geen woord gerept, niet door Naarendorp en niet door Starnieuws... Ook is niet bekend wat de Surinaamse Journalisten Vereniging, SVJ, in dezen doet...

'Prijzen in supermarkten en andere winkels tonen langzaam maar zeker dalende trend'

'Komst nieuwe regering geeft meer zekerheid en stukje vertrouwen is terug'


Volgens een winkelier vertonen de prijzen in supermarkten en andere winkels langzaam maar zeker een dalende trend. Er is volgens hem, zo schrijft De West woensdagavond 8 juli 2020, een dialoog ontstaan tussen de groothandel en de winkeliers en van hen naar de consument, waardoor ze elkaar hebben kunnen vinden. 

'We geloven niet dat de importeur bewust de prijzen van producten verhoogt, gezien hij ook afhankelijk is van de koers. We zien dat de koers al een paar weken niet stijgt, waardoor ze ook beter kunnen plannen', zegt een winkelier.

Volgens de laatstgenoemde groep, is er met de komst van de nieuwe regering meer zekerheid en een stukje vertrouwen teruggekomen. Dit is volgens de winkeliers te merken aan het afnemen van de wanorde.

'Sedert de verkiezing is er een wending te merken in de economische sfeer. We merken dat de burgers positiever ingesteld zijn, maar ook de importeurs zien het nu beter zitten. Wij als winkeliers die daar tussen zitten, plukken er de vruchten van', aldus een winkelier.

De winkeliers weten, dat er collega’s zijn die nog steeds de oude prijzen hanteren, dit maakt dat de daling nog niet landelijk te merken is. 'We snappen ook, dat ook zij een stukje zekerheid willen hebben, alvorens over te gaan tot prijswijzigingen, maar al te lang zal het niet meer duren', aldus een andere winkelier. Ze hopen dat er goede dialoog blijft tussen hen en de nieuwe regering en dat niet één ondernemer wordt verrijkt, zoals bij de huidige regering heeft plaatsgevonden.

Schuldeisers Oppenheimer-lening van US$ 125 miljoen akkoord met uitstel betalingen

Suriname hoeft pas in december of juni 2021 te beginnen met aflossenDe schuldeisers van de lening van US$ 125 miljoen zijn akkoord gegaan met uitstel van betalingen. Suriname moest op 30 juni aan aflossing en rente US$23 miljoen opbrengen, waar het niet in slaagde. Starnieuws schrijft vandaag, donderdag 9 juli 2020, dat aan rente US$ 6,7 miljoen is betaald door inspanningen van de nieuw aan te treden coalitie. Aan obligatiehouders werd toen een voorstel gedaan om een aanpassing van de voorwaarden voor de schuldpapieren. 

Nadat de regering in gebreke was gebleven om een deelaflossing van US$ 15,6 miljoen en US$ 8 miljoen aan rente te betalen, had zij tien dagen de tijd om tot een oplossing te komen met haar schuldeisers. Obligatiehouders zijn er nu onder andere mee akkoord gegaan, dat Suriname pas in december of juni 2021 begint met aflossen, afhankelijk van het begin van een programma van het Internationaal Monetair Fonds voor Suriname.

De US$ 125 miljoen is via de Oppenheimer Funds aangegaan voor betaling van achterstallige schulden aan Alcoa om de Afobaka Stuwdam over te nemen.

De nieuwe regeringscoalitie die halverwege deze maand aantreedt, erft van scheidend president Desi Bouterse een land met grote economische problemen, schrijft 3 juli Bloomberg. Het land heeft een groot tekort op de lopende rekening en is door een groot deel van zijn reserves in buitenlandse valuta's heen, waardoor het moeilijk wordt de waarde van de eigen munt op peil te houden. Lage olieprijzen als gevolg van de coronapandemie verergeren de economische problemen.

Het missen van aflossingsverplichtingen noopte ratingbureau Fitch onlangs tot een verlaging van zijn kredietoordeel over Suriname van CCC naar C. Daarmee is het land volgens analisten op een haar na verwijderd van de status van wanbetaler. Inmiddels heeft ook Moody's de kredietwaardigheid van Suriname verlaagd van B3 naar Caa3, de op twee na laagste beoordeling.

Staten van Aruba akkoord met korting op salarissen van ambtenaren

Salarissen politieke ambtsdragers met 25 procent ingekort


De Staten van Aruba hebben de korting op de salarissen van ambtenaren goedgekeurd. De salarissen van politieke ambtsdragers zijn met 25 procent ingekort. De regering van Aruba heeft ingaande 1 mei de salarissen van ambtenaren en gelijkgestelden ingekort met 12,6 procent, waarvan 5 procent uit de maandelijkse bezoldiging komt en 7,6 procent uit de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 9 juli 2020.

Ministers leveren al sinds 1 mei 25 procent van hun salaris in, waarvan 16,7 procent uit de bezoldiging komt en 8,3 procent uit de secundaire arbeidsvoorwaarden, waardoor de vakantie-uitkering niet is uitgekeerd.

De regering heeft vorige week nog met de vakbonden vergaderd over de korting. De vakbonden wilden meer inspraak; hoewel in het begin van de crisis geen ruimte was voor dialoog, is dit in de periode na 17 april rechtgetrokken. Er hebben daarna verschillende vergaderingen plaatsgevonden met de ministerraad. Er waren nog enkele geschilpunten, maar die zijn vorige week opgelost.

Volgens de vakbonden willen sommige ambtenaren niet dat hun pensioenopbouw wordt aangetast met deze korting. Om dat te voorkomen moeten zij niet 5 procent maandelijks inleveren maar 8,6 procent. Hoewel het effect op de pensioenopbouw slechts vier tot vijf florin per maand is, zouden sommige ambtenaren toch kiezen voor een extra inhouding op de bezoldiging nu, aldus de vakbonden Simar, Sada en SPA. De regering heeft deze mogelijkheid in de wet opgenomen, middels een hardheidsclausule.

Afgesproken is dat de vakbonden de lijst met namen en handtekeningen van de betreffende ambtenaren overleggen. De vakbonden wilden ook dat er een einddatum werd opgenomen in de wet, maar dat past niet in de voorwaarden die achteraf door Nederland zijn opgelegd ‘tot nader order’.

De regering heeft wel een evaluatiebepaling opgenomen in de wet om hiernaartoe te werken.

Premier Evelyn Wever-Croes verklaarde in de Staten dat de Covid-19-crisis Aruba heel hard heeft getroffen en dat iedereen getroffen is. Van ambtenaren en gelijkgestelden werd solidariteit verwacht, en dat is nu wettelijk vastgelegd. De AVP-fractie en onafhankelijk Statenlid Daphne Lejuez stemden tegen de korting. De wet werd uiteindelijk door de meerderheid in de Staten goedgekeurd. Hierdoor voldoet Aruba nu volledig aan de door Nederland opgelegde voorwaarden.

Speciaal watertarief voor boeren op landbouwgrond bij Sint Joris, Curaçao

(Bron foto: Berber van Beek)
Terrein Sint Joris in beheer ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur


Boeren die straks op de landbouwgrond bij Sint Joris groente en fruit verbouwen, kunnen gebruikmaken van een speciaal tarief voor water. Het terrein van ongeveer 400 hectare is sinds kort in beheer van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 9 juli 2020.

Tijdens een persconferentie bij Agrarisch en Visserijbeheer (AVB) te Klein Kwartier zei minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling (MEO) dinsdag, dat het aangepaste tarief is vastgesteld na een onderzoek van nutsbedrijf Aqualectra en Bureau Telecommunicatie en Post (BTP). Daarmee is volgens de MEO-minister ook de laatste hobbel genomen, zodat professionele landbouwers die zich bij Sint Joris vestigen werkelijk kans van slagen hebben. Want de terreinen zijn beschikbaar, de zaden zijn van goede kwaliteit en het eiland heeft de expertise in huis om groentes te telen.

Maar, water is essentieel en duur. Daarom is er voor landbouwbedrijven nu een speciaal tarief bepaald. Martina zegt, dat landbouw een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor de economie van het eiland. 'De sector genereert banen, voorkomt importen en kan zelfs, als het goed wordt aangepakt, bijdragen aan de export.'

Van de 400 hectare landbouwgrond die is overgedragen aan het ministerie van GMN, is ongeveer de helft geschikt voor verkaveling, zegt Alvin Daal, chef van het kabinet van GMN-minister Suzy Camelia-Römer (PIN). De kavels moeten nog worden uitgemeten en uitgegeven. Dat gebeurt samen met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Wie in aanmerking wil komen voor een terrein moet een bedrijfsplan indienen.

Documenten door Nederland voorgestelde ‘Consensusrijkswet Hervormingsentiteit Cariben’ nog even geheim...

Media en burgers tasten in het duister, iedereen zwijgt


De documenten met betrekking tot de door Nederland voorgestelde ‘Consensusrijkswet Hervormingsentiteit Cariben’ zijn en blijven nog even geheim. Zelfs de naam van de entiteit (een bestuursorgaan) en ook de officiële benaming van de rijkswet zijn niet officieel bekendgemaakt. De media en burgers tasten in het duister en moeten enkel afgaan op wat bewindslieden van Curaçao, Aruba en Sint Maarten er tot nu toe over naar buiten hebben gebracht. 

De auteur van de consensusrijkswet, CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, doet zelf geen mededelingen. 'Na afloop van de Rijksministerraad (RMR) zal de staatssecretaris uitgebreid de pers te woord staan', zegt de Haagse woordvoerder van Knops.

De RMR is voor morgen gepland, aldus vandaag, donderdag 9 juli 2020, het Antilliaans Dagblad. Eerst zou deze afgelopen vrijdag 3 juli plaatsvinden, maar werd uitgesteld. Maandag 6 juli ontvingen de regeringen in Willemstad, Oranjestad en Philipsburg het papierwerk. Met duidelijke instructies over geheimhouding. Zelfs de Staten, de parlementen die over goedkeuring van wetgeving beslissen, dienen nog even geduld te hebben. 'Heel moeilijk', legt een minister uit. 'Ze zijn uitdrukkelijk vertrouwelijk.'

Andere ministers op de drie eilanden laten de vraag om inzage in de stukken zelfs onbeantwoord. Op de stukken staat gestempeld ‘Vertrouwelijk’ en met koeienletters in het geval van de regering-Rhuggenaath tweemaal ‘Curaçao’ diagonaal over de bladzijden.

Premiers Rhuggenaath van Curaçao en Wever-Croes van Aruba voor Rijksministerraad naar Nederland vertrokken.

Coalitie en oppositie Curaçao, Aruba en Sint Maarten verwerpen plan-Knops

Rhuggenaath: 'Akkoord moet realistisch zijn en daadwerkelijk bijdragen'


De premiers Eugene Rhuggenaath van Curaçao en Evelyn Wever-Croes van Aruba zijn gisteren in verband met de Rijksministerraad, die morgen - vrijdag 10 juli - plaatsvindt, naar Nederland vertrokken. Tijdens deze vergadering zal het nieuwe en uitgebreide voorwaardenpakket voor de CAS-eilanden (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) in ruil voor verdere financiële noodsteun tijdens de coronacrisis, worden behandeld, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 9 juli 2020. 

De regeringsleiders van de drie landen hadden dinsdag al laten weten niet in te zullen stemmen met de nieuwe voorwaarden van Nederland; een Consensusrijkswet ‘Caribische Hervormingsentiteit’ waarmee een deel van de autonome aangelegenheden zullen moeten worden opgegeven. Daarom zijn twee van de drie premiers gisteren met spoed naar Nederland vertrokken.


Rhuggenaath stelt dat het een uiterst belangrijke reis is en dat in Nederland kan worden gesproken over ‘mogelijke duurzame oplossingen ten behoeve van de Curaçaose bevolking’. De gesprekken die de premier van Curaçao in Nederland gaat voeren, zijn vanuit de gedachte ‘dat de landen samen tot een akkoord moeten komen, dat ten eerste realistisch is en daadwerkelijk bijdraagt aan de positieve ontwikkeling van Curaçao, maar dat ook de waardevolle relatie tussen de landen blijft versterken’, zo werd gisteren in een persverklaring bekendgemaakt.


Rhuggenaath keert zondag 12 juli terug. Gedurende zijn afwezigheid fungeert minister Steven Martina als vicepremier.

De minister-president van Sint Maarten, Silveria Jacobs, lijkt zich niet aan te (kunnen) sluiten bij de andere premiers. Hier werd gisteravond in de Staten van Sint Maarten wel nadrukkelijk op aangedrongen, maar het was niet duidelijk of Jacobs hier nog gehoor aan kan geven. Het parlement in Philipsburg is het er samen en breed over eens dat het jongste Nederlandse plan niet aanvaard kan worden.

SLM mag vliegen op route Georgetown-New York

'Vliegen op New York moet boost zijn voor business community en toeristen'


De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft goedkeuring verkregen om te mogen opereren op de route Georgetown-New York. Directeur Radjesh Radjkoemar zegt vandaag, donderdag 9 juli 2020, in de Ware Tijd, dat de SLM van plan is om in de eerste periode twee keer per week te vliegen vanuit Paramaribo naar de John F. Kennedy Airport in New York via Georgetown. 

'Met deze topbestemming wordt inhoud gegeven aan het beleid om ons land verder met de wereld te connecten en een boost te zijn voor de business community en toeristen', zegt de SLM-directeur.

Er waren jaren geleden al gesprekken gaande tussen de Guyanese regering en de SLM met betrekking tot deze vliegroute.

Toenmalig president Donald Ramotar van Guyana had samen met zijn Guyanese minister van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken in de marge van de 24ste Caricom-bijeenkomst voor staatshoofden en regeringsleiders van deze gemeenschap daarover een ontmoeting gehad met toenmalig SLM-onderdirecteur Clyde Cairo. Er was een vervolgbijeenkomst afgesproken.

Santokhi: 'Men moet niet blijven vaststeken in het verleden' - Santokhi en Brunswijk negeren stoïcijns schadelijke kwestie strafvonnissen aankomende vicepresident

Brunswijk: 'Kennelijk moeilijk om een marron te accepteren'


Er is volgens Starnieuws vandaag, donderdag 9 juli 2020, 'heel veel kritiek op de ambitie van Ronnie Brunswijk om vicepresident te worden'. Critici stellen dat onder andere zijn Jungle Commando verleden, een openstaand strafvonnis in Nederland, Frankrijk en verdachtmakingen in andere zaken, die functie zal bezwaren en beperken. Brunswijk stelt, dat het volk heeft beslist en het kennelijk 'moeilijk is om een marron te accepteren'.

Presidentskandidaat Chandrikapersad Santokhi voegt eraan toe dat alle wettelijke regelingen in acht zijn genomen en men 'niet moet blijven vaststeken in het verleden.'

Brunswijk heeft gisteren op een korte persconferentie, na de indiening van de kandidatenlijsten, gereageerd op vragen van journalisten over de kritiek op zijn voornemen.


'Wanneer het volk heeft gezegd, dat ABOP en VHP de coalitie moeten gaan vormen… dan is dat al een groot signaal, Wanneer je niet gedragen wordt door het volk wordt je niet gekozen. Het volk heeft gesproken en dat moeten we respecteren. In 2010 vond men ook dat Bouterse geen president kon worden', zei Brunswijk.

'Maar, hij is het 10 jaren lang geweest. En iedereen was stil. Dus de acceptatie van een marron is moeilijk in deze gemeenschap. Dat zie ik. Terwijl het volk heeft gesproken, 20 zetels VHP en ABOP/PL 10 zetels. Het signaal is duidelijk. Het volk heeft beslist dat het regering Santokhi-Brunswijk wordt. Dat is het. De wil van het volk moeten we respecteren. De acceptatie van een marron is moeilijk.'

Een bizarre, ongefundeerde redenering van de marron Brunswijk. Uiteraard om het werkelijke probleem dat velen hebben met zijn vicepresidentschap, zijn veroordeling in Nederland voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne, niet aan te roeren. 

Ook Santokhi benadrukte, dat 'de keus van het volk' gerespecteerd dient te worden. 'Aan de andere kant zijn er wettelijke regelingen waaraan wij tweeën zijn gebonden om uiteindelijk gekozen te worden. Ik kan u de garantie geven dat we allemaal hebben gekeken naar die wettelijke regelingen. Er komt nog een commissie om dat allemaal te onderzoeken dat er heel zorgvuldig naar is gekeken.'

Santokhi zei ook, dat alle coalitiepartners achter de kandidatuur van Brunswijk voor vicepresident staan. Santokhi wil niet achterom blijven kijken. 'Laten we kijken wat voor ons ligt. De grote kansen en de grote uitdagingen. Het volk wacht dat we de problemen gaan oplossen, het uit de armoede gaan halen, de verschillende crises gaan aanpakken. Het enige wat ik vraag is een kans. We zijn bezig een regeerteam samen te stellen, ook met de procureur-generaal. We willen een sterk regeerteam. Hebt u vertrouwen, het komt goed.'

De opmerkingen van Santokhi - oud-minister van Justitie en Politie - zijn ook moeilijk te verkroppen. Hij staat immers altijd pal voor recht en wet. Nu gaat hij een nauw verbond aan met een veroordeelde crimineel, die internationaal staat geregistreerd bij politiediensten.  Dit is  niet uit te leggen.

'Covid-19 boodschap komt niet goed aan in binnenland'

'We hebben gezien wat is gebeurd in Antonio do Brinco, er zijn teveel mensen langs de rivier'


Het oosten van Suriname vormt nog een groot gevaar voor het land als het gaat om het coronavirus. Dit blijkt uit een gisteren gehouden presentatie van epidemioloog Radjesh Orie tijdens de reguliere Covid-19-persconferentie van het Managementteam..De boodschap komt daar niet goed aan en nagegaan moet worden waar dat aan ligt.


Orie benadrukte, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 9 juli 2020, dat voorlichting naar de gemeenschap van eminent belang is in deze periode. De mensen moet geleerd worden dat, indien ze verschijnselen hebben, ze zo snel mogelijk contact moeten opnemen met de huisarts waardoor ze geïsoleerd kunnen worden. Vooral in het binnenland moet de boodschap goed worden overgebracht, omdat het naar zijn opvatting nog steeds niet goed aankomt bij die mensen.

'We hebben gezien wat is gebeurd in Antonio do Brinco. Er zijn teveel mensen langs de rivier.'

Hij merkt op dat de mensen in het binnenland bij besmettingen niet meteen de dokter opzoeken maar eerst een heleboel traditionele geneesmiddelen uitproberen. Pas wanneer dat niet lukt maken ze contact met de arts. Dit is in sommige gevallen fataal geworden voor de besmette persoon. 'We moeten beter aan risicocommunicatie doen. Maar, niet dat alleen, we moeten ook gaan kijken wat maakt dat de boodschap niet aankomt.'

De medisch specialist gaf gedocumenteerd meer duidelijkheid over onder meer de verspreiding van het virus in de afgelopen periode en de risicogebieden van het land. Tot op dit moment baart het oosten de meeste zorgen, omdat er nu in Frans-Guyana een explosieve stijging van het aantal Covid-19-gevallen is.

'U moet rekening houden dat we in Frans-Guyana meer dan vijfduizend actieve gevallen hebben. In Saint Laurent alleen zijn er meer dan in heel Suriname. Dus de dreiging blijft.'

Orie zei, dat de meeste besmettingen samengebracht kunnen worden in clusters. Het grootste deel van de geregistreerde gevallen (28 procent) is tot nu toe gerelateerd aan goudzoekers of mensen die in de goudhandel zitten. De tweede cluster met ruim 26 procent is uit Frans-Guyana geïmporteerd. Dit is volgens de epidemioloog vooral rond 25 mei tijdens de verkiezingstijd het geval geweest.

Hij noemde als derde grote cluster de Rosebel Gold Mines in district Brokopondo waar tientallen werknemers positief zijn getest. De bron van deze cluster is volgens hem iemand die vanuit Frans-Guyana is gekomen. Iets meer dan 9 procent van de geregistreerde gevallen is afkomstig van woongemeenschappen in het binnenland. Zeven procent zijn kleine gezinsuitbraken, terwijl ruim 4,5 procent bedrijfsuitbraken zijn geweest. Iets meer dan 0,5 procent van de besmettingen is afkomstig van gezondheidswerkers en 0,84 procent is tot nu toe niet geplaatst.

Suriname neemt Vessel Monitoring System in gebruik

(Bron foto's: LVV)
Locatie en data van vissersboten kunnen nu worden gevolgd


Het Vessel Monitoring System (VMS) is woensdag 8 juli 2020 op een kustvissersvaartuig bij de Nenesteiger aan de Anton Dragtenweg officieel in gebruik genomen. Parveen Amritpersad, hoofd van de afdeling Monitoring & Inspectie van het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zei blij te zijn  dat het VMS-systeem nu breed wordt gedragen, aldus het ministerie in een persbericht.

Het gaat om een apparaat waarmee de locatie en de data van de vaartuigen nauwkeurig kan worden gevolgd. Na Paramaribo, gaat men naar Commewijne, Coronie en Nickerie om ook de vaartuigen van de vergunninghouders daar die hebben betaald, te voorzien van een VMS-apparaat.

Door de Covid-19 pandemie en de lockdown in het land van fabricage, konden de systemen niet op normaal tempo worden gefabriceerd. Het systeem is door internationale organisaties, waar Suriname lid van is, verplicht gesteld. Dit VMS is voorzien van een 'panic button’ die bij noodsituaties kan worden ingedrukt. De signalen worden ontvangen door de autoriteiten en de exacte locatie kan zo worden vastgesteld en er kan gerichte actie worden ondernomen.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de vissers ervan te overtuigen, dat het VMS noodzakelijk is en zelf een vereiste bij het verstrekken en/of verlengen van de visvergunning.

In de visserijsector werken ongeveer 7.000 mensen en de sector draagt per jaar 50 – 70 miljoen Anpmerikaanse dollar bij aan de staatskas.

Volgens minister Rabin Parmessar van LVV kan deze bijdrage met de juiste maatregelen groeien naar 100 miljoen per jaar. Dit VMS is een onderdeel om de sector duurzaam te ontwikkelen en te behouden, gaf hij aan. 'Tegen de achtergrond van het belang van de sector visserij en de mogelijkheden voor verdere groei alsook de werkzaamheden die aangepakt dienen te worden, kon het niet anders dat we deze afdeling moesten verheffen tot een directoraat met een directeur en twee onderdirecteuren.'

Het VMS kan worden uitgebreid met een two-way communication waardoor er gecommuniceerd kan worden tussen de bemanning en de vergunninghouder. Zowel autoriteiten, het Directoraat Visserij en de vergunninghouder hebben toegang tot de verzamelde data die voor 5 jaren wordt opgeslagen.

De leverancier van het VMS is de firma Comprehensive Security Solutions Suriname. Vertegenwoordigers van de Marine, de Kustwacht, de Maritieme Politie, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), het Visserscollectief, de Nationale vissersorganisatie Sunfo en de Suriname Seafood Association (SSA), waren aanwezig bij de ingebruikname.

'Haal volk uit greep van populisme en consensus democratie'

Hoogleraar Jack Menke schrijft open brief aan presidents- kandidaat Santokhi


Terwijl de molen voor kandidaatstelling en benoemingen in hoge ambtelijke functies op volle toeren draait, voelt het volk zich (wederom) gevangen tussen Grondwet, Kiesregeling, ingebeelde democratie en macht. Onze grootste uitdaging na 71 jaar algemene verkiezingen is het ontbreken van een passend en stevig politiek fundament voor integriteit, democratie en ontwikkeling voor en door het volk. 

De grootste uitdaging ligt niet in het 'keren' van de diepe financiële crisis, maar eerder in het vinden van een passend antwoord om een breed en stevig fundament te kunnen leggen voor een duurzame toekomst.

I) Welke lessen moeten we samen leren? en
II) wat kunnen we doen om het tij te keren en onze inbeelding van democratie, ontwikkelingsvisie en beleidsdaden drastisch te wijzigen?

Hoogleraar Jack Menke woensdag 8 juli 2020 onderstaande open brief geschreven aan presidentskandidaat Chandrikapersad Santokhi.

Vicepresident Sonnenholzner van Ecuador neemt ontslag - 'Ik zal hier met opgeheven hoofd vertrekken'

(Bron foto: Xinhua/Santiago Armas)
'Ecuador heeft nieuwe oplossingen nodig om zijn problemen aan te pakken'


Vicepresident Otto Sonnenholzner heeft dinsdag 7 juli 2020 ontslag genomen na 18 maanden in functie te zijn geweest, temidden van de strijd van het land tegen de Covid-19-pandemie. De 37-jarige Sonnenholzner was de jongste vicepresident van het land. 

In een toespraak kondigde hij zijn vertrek aan. 'Het is geen gemakkelijke beslissing ... Ik ga tevreden weg dat ik mijn plicht heb vervuld', zegt Sonnenholzner, een voormalig zakenman en radio-presentator.

Sonnenholzner, de derde vicepresident van president Lenin Moreno, leidde ook de campagne van het land tegen de pandemie. 'Ecuador heeft nieuwe oplossingen nodig om zijn problemen aan te pakken. Daarom kunnen we vandaag, nu we met een stabielere situatie worden geconfronteerd, eindelijk deze beslissing nemen ... Ik zal hier met opgeheven hoofd vertrekken', zei hij.Sonnenholzner weigerde te zeggen of hij zal deelnemen aan de komende algemene verkiezingen in februari 2021, maar hij zei wel dat de nieuwe realiteit van het land vraagt ​​om 'heel andere manieren van politiek doen'.

Moreno zal naar verwachting de namen van kandidaten voorleggen aan de Nationale Vergadering om een ​​nieuwe vicepresident te kiezen voor de rest van zijn ambtstermijn, die eindigt in 2021.

(Suriname Mirror/El Universal/Xinhua/Expreso/Twitter) 

Jaren nadat 43 Mexicaanse studenten verdwenen zijn overblijfselen van een slachtoffer gevonden ...

'We hebben het pact van straffeloosheid en stilte die de zaak omgeven gebroken'


De identificatie van de overblijfselen van één slachtoffer is het eerste teken van vooruitgang in jaren in een geval dat Mexico heeft getraumatiseerd en een symbool is geworden van corruptie en onrecht. Bijna zes jaar nadat 43 studenten  verdwenen, kondigde de regering dinsdag 7 juli 2020 de eerste grote doorbraak aan: Forensische wetenschappers hebben de overblijfselen van een van de studenten geïdentificeerd. 

Botfragmenten gevonden in de buurt waar de leerlingen verdwenen zijn getest door het Institute of Genetics aan de Universiteit van Innsbruck in Oostenrijk, en geïdentificeerd als de resten van Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, een van de studenten, zei Omar Gómez Trejo, de speciale aanklager toegewezen aan de zaak. Hij voegde eraan toe, dat forensische experts uit Argentinië de bevindingen hadden bevestigd.


De ontdekking betekent een nieuw teken van vooruitgang in de richting van het oplossen van een zaak, die Mexico getraumatiseerd heeft en een symbool werd van de welig tierende corruptie in het rechtssysteem van het land. Men ging er al lang van uit dat de vermiste studenten zijn gedood, en verschillende mensen bij de autoriteiten erbij zijn betrokken, maar niemand is voor de rechter verschenen en het motief blijft een mysterie.


'We hebben het pact van straffeloosheid en stilte die de zaak omgeven gebroken', zei Trejo op een persconferentie. Hij voegde eraan toe: 'Vandaag vertellen we de families en de samenleving dat het recht op de waarheid zal prevaleren.'

De ontdekking is een overwinning voor president Andrés Manuel López Obrador, die beloofd had om prioriteit te geven aan het onderzoek - en die wanhopig behoefte heeft aan een politieke impuls te midden van een kelderende economie, stijgende criminaliteit en een coronavirus pandemie die blijft verslechteren in Mexico.

De aankondiging kwam aan de vooravond van het bezoek van López Obrador aan president Trump in Washington - een reis waarvoor de Mexicaanse president ronduit thuis werd bekritiseerd vanwege harde taal van de Amerikaanse president over Mexico en Mexicanen.

Voor de familieleden van de nog steeds niet gevonden studenten, die al jaren een meer robuust overheidsonderzoek naar hun dierbaren hadden geëist, betekent de identificatie een langverwachte stap naar sluiting.

Telumbre is pas de tweede die is gevonden, en de eerste sinds december 2014, toen een botfragment werd geïdentificeerd als behorend tot een andere vermiste student, Alexander Mora. 'Voor Christian's familie is het nieuws verwoestend, en voor de rest van de families is de materialisatie van hun ergste vrees dat dit alles van het lot van de studenten had kunnen zijn', zegt Santiago Aguirre, directeur van Centro Prodh, een mensenrechtenorganisatie die de families vertegenwoordigt.

Ze verwachten dat 'het begin van een nieuw en serieus onderzoek is, dat eens en voor altijd duidelijk maakt wat er gebeurd met elk een van de studenten', zei hij.

De studenten waren studenten aan de leraren hogeschool in de stad Ayotzinapa in de zuidelijke staat Guerrero. De avond dat ze verdwenen - 26 september 2014 - waren ze in het proces van regelen van bussen naar een demonstratie in Mexico-Stad, een aloude traditie onder studenten op hun hogeschool en een die grotendeels werd getolereerd door de busmaatschappijen. Maar hun escapade veranderde snel in een lange, aangrijpende en chaotische nacht van terreur en geweld waarbij rechtshandhaving en andere schutters betrokken waren, volgens twee rapporten uitgebracht door een internationaal panel van onderzoekers enkele jaren geleden.

Bij het aanbreken van de dag, waren zes mensen om het leven gekomen in de stad Iguala, waren er tientallen gewonden en 43 studenten waren verdwenen. Zelfs in een land vaak geplaagd door geweld, schokte het incident mensen en spoorde grote, landelijke protesten aan die eisen,t dat de regering het mysterie zou oplossen en het einde van corruptie en straffeloosheid.

In 2015, na maanden van onderzoek, concludeerde de regering van de toenmalige president Enrique Peña Nieto, dat de studenten waren ontvoerd door de politie namens een criminele groep, die ze op zijn beurt doodde, hun lichamen verbrandde op een vuilnisbelt en hun as in een rivier gooide.

(Suriname Mirror/The New York Times/Twitter)

Guerrillagroep ELN in Colombia wil bilateraal staakt-het-vuren van ten minste 90 dagen

Staakt-het-vuren om coronavirus te helpen bestrijden en vredesbe- sprekingen te voeren


De grootste actieve guerrillagroep van Colombia, het Ejército de Liberación Nacional (ELN), roept op tot een bilateraal staakt-het-vuren van ten minste 90 dagen om de coronaviruspandemie te helpen bestrijden en om weer vredesbesprekingen te voeren. 

Het voorstel van de linkse rebellengroep kwam nadat de 15 leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem een ​​resolutie hadden aangenomen op 1 juli om de pandemie van het coronavirus te bestrijden.


'Rekening houdend met resolutie 2532, die de steun heeft van paus Franciscus, roepen we president Ivan Duque op om in te stemmen met een bilateraal staakt-het-vuren voor 90 dagen. Onze diplomatieke delegatie, gevestigd in Havana, is bevoegd om alle operationele details te verwerken', zei de ELN in een verklaring. 'Als overeenstemming wordt bereikt over deze bilaterale stopzetting, zal er een klimaat van humanitaire harmonie ontstaan ​​dat de hervatting van de vredesbesprekingen tussen de Colombiaanse regering en de ELN zou bevorderen', voegde de groep eraan toe.

Hoewel de ELN er niet in geslaagd is een vredesakkoord te sluiten met eerdere regeringen, zei de hoofdonderhandelaar, Pablo Beltran, in mei dat de groep open stond voor deelname aan het wereldwijde staakt-het-vuren van drie maanden.

'Onze regering zal altijd voldoen aan de grondwettelijke plicht om misdaad in ons hele land aan te pakken', zei Duque in een update op Twitter. 'De ELN is een terroristische groepering die al decennia lang een plaag is voor dit land.'


Het ELN, dat uit 2.000 strijders bestond en door de Verenigde Staten en de Europese Unie als een terroristische groep werd beschouwd, heeft in januari 2019 een aanslag met een autobom uitgevoerd op een politieacademie in Bogota, waarbij 22 cadetten werden gedood. De aanval maakte een einde aan de mogelijkheid van gesprekken met de regering van president Ivan Duque.

De president heeft geweigerd met de guerrillagroep te onderhandelen totdat het de ontvoeringen en de rekrutering van minderjarigen stopt, de gijzelaars bevrijdt en de infrastructuur - zoals oliepijpleidingen - in het Andes-land niet meer aanvalt.

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter/Twitter)

Oud-president Uribe van Colombia verliest rechtszaak tegen online serie 'Matarife'

'Matarife' onthult banden Uribe met het Medellin-kartel


Een rechter in Bogota heeft een bewering van de voormalige president van Colombia, Alvaro Uribe, verworpen dat de populaire online serie 'Matarife', die zijn banden met het Medellin-kartel onthult, zijn goede naam aantast. Volgens de verdedigers van Daniel Mendoza, de maker van de serie 'Matarife', was de weigering van de rechter om de claims als laster te beschouwen een overwinning voor 'de vrijheid van pers, film en journalistiek'


De advocaat van Uribe, Abelardo de la Espriella, zei dat hij in beroep zou gaan tegen de beslissing.


Mendoza zit al maanden ondergedoken nadat zijn aankondiging, dat Matarife 'Uribe moreel zou raken' tot de doodsbedreigingen leidde. De enorme populariteit van de serie verraste vrienden en vijanden van Uribe, die een soortgelijke rechtszaak verloren tegen senior journalist Gonzalo Guillen, die eerder de bijnaam van de voormalige president had uitgevonden.


Ironisch genoeg inspireerde de rechtszaak tegen Guillen Mendoza om de online serie te maken, die is gebaseerd op het decennialange onderzoek van de journalist naar de banden van de voormalige president met de georganiseerde misdaad. Binnen enkele weken maakte de serie Matarife, wat 'slachter' betekent, de populaire bijnaam voor Uribe, ondanks dat de media de serie en de pogingen van experts om Mendoza grotendeels negeren.


Het  bewijsmateriaal uit de serie voor de banden tussen Uribe en de georganiseerde misdaad is niet alleen schadelijk voor de voormalige president. De Partido Colombia Demócrata van de voormalige president en de regering van president Ivan Duque zijn in opstand, terwijl Matarife onthult hoe de drugshandel de regering en de Colombiaanse elite decennialang heeft beschadigd.

Vicepresidente Marta Lucia Ramirez zwoer ook Mendoza te vervolgen, nadat de serie een aflevering had gewijd aan de vermeende banden tussen de voormalige minister van Defensie van Uribe en de voormalige paramilitaire leider Salvatore Mancuso. De beweringen droegen bij aan het ontslag van Ramirez, wiens echtgenoot is onderzocht omdat hij zaken deed met een voormalige drugshandelaar van het Medellin-kartel en die gedwongen werd toe te geven dat haar broer een veroordeelde drugshandelaar is.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/El Tiempo/YouTube/El Colombiano/Twitter)

Wetenschapper werft Colombia's ex-guerrilla's FARC voor nieuwe zaak: behoud van de biodiversiteit

Onderzoekers werken met ex-strijders om inheemse planten en dieren te bestuderen

Plantenbioloog Dairon Cárdenas López van het Sinchi Amazonic Institute of Scientific Research leert ex-strijders hoe ze monsters van planten kunnen verzamelen.
(Liliana Heredia
)

Meer dan 50 jaar vochten de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) guerrilla's een burgeroorlog mede veroorzaakt door sociale ongelijkheid in de afgelegen oerwouden van Colombia. In 2016 hebben FARC en de Colombiaanse regering een vredesakkoord ondertekend. Plots doemde er een vraag op: hoe kunnen 14.000 voormalige strijders weer worden opgenomen in de samenleving? 

Jaime Góngora, een natuurgeneticus aan de Universiteit van Sydney, geboren in Colombia, zag een kans. 'Ik zag hoeveel mensen direct en indirect door het conflict werden getroffen', zegt hij. Maar, hij geloofde ook in het potentieel van instandhouding om de ex-strijders een nieuw doel te geven. Ze hadden tenslotte jaren in de jungle doorgebracht en wisten het als geen ander.

Colombia wordt beschouwd als een van de meest biodiverse landen ter wereld, maar de oerwouden en bossen blijven grotendeels onontgonnen door wetenschappers, mede dankzij de bezetting door FARC. Sinds het vredesakkoord hebben onderzoeken in deze regio's bijna 100 nieuwe soorten opgeleverd. Góngora leidt nu een groep onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk, Australië en tien Colombiaanse instellingen die samenwerken met ex-strijders om de inheemse planten en dieren van Colombia te bestuderen.

Sinds 2017 is Góngora drie of vier keer per jaar teruggegaan naar Colombia om workshops te organiseren met meer dan 100 ex-strijders en hen te trainen in natuurwetenschappelijke vaardigheden. De wetenschap ging begin maart met Góngora in Washington, D.C. zitten, voordat de coronaviruspandemie zijn project vertraagde, dat de persoonlijke training heeft opgeschort, maar van plan is om virtueel door te gaan.

Dit interview, vertaald uit het Spaans, is voor de duidelijkheid en beknoptheid bewerkt. 

V: Hoe is dit project begonnen en hoe heb je de relaties met de ex-strijders gelegd?

A: Federica Di Palma, een evolutionaire genomicus bij het Earlham Institute, nodigde me uit om mee te werken aan een capaciteitsopbouwproject genaamd GROW Colombia. Gesteund door het Global Challenges Research Fund met £ 6,5 miljoen, streeft het ernaar om zowel in Colombia als in het Verenigd Koninkrijk de biowetenschappen en het behoud van de biodiversiteit op te bouwen. Ik ontdekte echter!, dat het project iets belangrijks miste voor de post-conflictsituatie in Colombia: de ex-strijders. Dus stelde ik trainingsprogramma's voor, die ik Peace with Nature noemde, die deze ex-strijders willen versterken met citizen science-vaardigheden. Het eerste contact via de Colombiaanse ambassades in het Verenigd Koninkrijk en Australië en het overleg met belanghebbenden, waaronder FARC, duurde 15 tot 18 maanden - het was veel werk.

V: Wat zijn de belangrijkste doelen van Peace with Nature?

A: Het heeft tot doel duurzame ontwikkeling te stimuleren en voormalige leden van de FARC in staat te stellen natuurbeschermers te worden. Dit is een essentiële stap om hen in staat te stellen bij te dragen aan milieuprojecten, hun levensonderhoud te verbeteren en weer in de samenleving te integreren. We leren ze om de biodiversiteit te inventariseren en te beschermen, en om met duurzame milieuvriendelijke businessideeën te komen. Deze workshops hebben ook het bewustzijn vergroot over potentiële ecotoeristische projecten waar ze wonen. We bieden kansen om verbindingen te ontwikkelen met regionale en nationale instellingen om hun projecten uit te voeren.

V: Het trainen van ex-strijders om burgerwetenschap te doen is niet iets waar je elke dag over hoort. Wat is tot nu toe hun reactie?

A: Heel positief. We bouwden voort op hun traditionele kennis, interesse in milieuaspecten en verbinding met de natuur terwijl ze vele jaren in de meest afgelegen delen van de jungle, bossen, savannes en bergen doorbrachten. Ze waren bezig met het ontwerpen van de methodologieën, het identificeren van de routes waar de inventarissen zouden plaatsvinden en zouden kunnen worden gebruikt voor ecotoeristische doeleinden. Ze deelden met ons hun traditionele kennis, hoe ze in de jungle leven, welke medicinale planten ze gebruikten en bushfood dat ze consumeerden. Daarnaast legden ze het ecologische aspect uit dat in hun verhalen was ingebed. In de workshops, die drie tot vijf dagen duren in afgelegen gebieden van Colombia, leren ze technieken voor het inventariseren van biodiversiteit. Ze hebben nu uitstekende vaardigheden: ze krijgen monsters en lopen door de struiken zonder geluid te maken, zodat ze vogels, apen en andere dieren kunnen zien. Ze leren ook iNaturalist te gebruiken - en app- en online-opslagplaats voor biodiversiteit die wordt gebruikt door burgerwetenschappers over de hele wereld - om een ​​deel van de inventarissen te documenteren en potentiële ecotoeristen te informeren over attracties in hun gemeenschappen. Ook de reactie van de Colombiaanse overheidsinstanties, onderzoeksinstituten en de academische wereld is zeer positief.

V: Direct nadat de vredesovereenkomst was aangekondigd, begonnen onderzoekers zich te begeven in voorheen onontgonnen gebieden om ze te bestuderen. Waarom ex-strijders bij het onderzoek betrekken en niet bijvoorbeeld niet-gegradueerde studenten? 

A: Als we het hebben over biodiversiteit als onderdeel van de post-conflictsituatie, dan is dit niet alleen voor academici en onderzoekers. De belangrijkste deelnemers zijn ex-strijders. Uit een sociaal-economisch onderzoek onder meer dan 10.000 ex-strijders van de FARC bleek dat hun leeftijd tussen de 20 en 60 jaar was, met 77% mannen.De meesten weten hoe ze moeten lezen en schrijven en de helft heeft een basisopleiding. Op de vraag welke banen ze wilden doen nu er vrede is, was 84% ​​van hen geïnteresseerd in het herstel van het land en de rivieren.

Vraag: Wat voor soort workshops en inventarisaties heb je tot nu toe uitgevoerd?

A: Ik leidde een grote workshop Peace with Nature in een voormalig guerrilladorp in de provincie Caquetá. Dertig ex-strijders, 20 mannen en 10 vrouwen, namen deel en vertegenwoordigden 16 dorpen. Daarom hebben we de eerste inventarisatie gedaan, maar het belangrijkste doel was om een ​​landelijke training te volgen, zodat we konden voortbouwen op deze vaardigheden en kennis voor volgende workshops op regionaal niveau. We hebben afgelopen maart de eerste regionale workshop gegeven in een afgelegen ex-strijdersdorp genaamd Charras in de provincie Guaviare op het grensvlak van drie grote ecosystemen in Colombia: Andes, Orinoquia en Amazon. Daar deden we een uitgebreidere workshop en inventariseerden we een ecotoeristisch parcours met meer dan 120 planten- en diersoorten, die werden geüpload naar iNaturalist.


V: Wat heeft je het meest verbaasd om met de ex-strijders te werken? 

A: In sommige workshops hebben we de aanwezigheid van de politie en het leger samen met de ex-strijders. Wat mij het meest heeft verrast, is de kans die de biodiversiteit biedt voor verzoening en genezing na een gewapend conflict. Deze workshops waren ruimtes voor een respectvolle dialoog over biodiversiteit en natuur. Ex-strijders en soldaten vochten een paar jaar geleden met elkaar, en nu werken ze samen en leren ze samen - het is allround biodiversiteit.

(Suriname Mirror/Science Magazine/YouTube)

Tientallen Braziliaanse bedrijven roepen op tot hardhandig optreden tegen illegale houtkap Amazone-regenwoud

(Bron foto: Andre Penner / Associated Press)
Bedrijven sporen regering aan meer te doen om het milieu te beschermen


Tientallen Braziliaanse bedrijven roepen op tot hardhandig optreden tegen illegale houtkap in het Amazone-regenwoud en uiten hun bezorgdheid dinsdag 7 juli 2020 in een brief aan de vicepresident, die de regeringsraad over die regio leidt. Ie brief aan generaal Hamilton Mourão staat, dat de zakelijke belangen van het land worden geschaad door de 'negatieve perceptie van het imago van Brazilië in het buitenland in verband met sociaal-ecologische problemen in de Amazone'

Hij drong erop aan, dat onmiddellijk actie wordt ondernomen om de negatieve reacties van buitenlandse investeerders en consumenten te verminderen. De brief is ondertekend door de Braziliaanse mijngigant Vale, brouwerij Ambev, Itaú bank en tientallen andere bedrijven. Het werd ook verzonden naar de Braziliaanse openbare aanklager en de hoofden van het Hooggerechtshof en beide congresgebouwen.

Het pleidooi was de eerste collectieve actie van Braziliaanse bedrijfsleiders om de regering aan te sporen meer te doen om het milieu te beschermen.

President Jair Bolsonaro trad in 2019 aan met toezeggingen om de rijkdommen van de uitgestrekte Amazone te ontsluiten en heeft zich herhaaldelijk verzet tegen het reserveren van grote gebieden voor inheemse volkeren. Als gevolg hiervan hebben sommige Europese wetgevers gezegd, dat ze tegen de ratificatie van een vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de douane-unie Mercosur, waaronder Brazilië, zouden stemmen, die in juni 2019 werd ondertekend na twintig jaar onderhandelen.

De ontbossing in de Amazone nam in de eerste vijf maanden van dit jaar toe met 22%, vergeleken met dezelfde periode van 2019, meldde de overheidsinstantie die het regenwoud bewaakt op 6 juni.

De regering kreeg vorig jaar ook internationale kritiek vanwege de wijdverbreide branden in de Amazone. Bolsonaro betwist de bewering, dat zijn regering niet voor de Amazone zorgt. Hij zei vorige week op een Mercosur-vergadering, dat zijn regering de besprekingen met verschillende partijen zal voortzetten om de 'acties die we hebben ondernomen om de bescherming van het Amazone-regenwoud en het welzijn van de inheemse bevolking te bevorderen, nader te omschrijven.'

(Suriname Mirror/The Associated Press)

Besmette president Bolsonaro, Brazilië, blokkeert Covid-19 hulp voor inheemse bevolking

(Bron foto: Twitter)
Garantie toegang tot drinkwater, desinfectie- middelen en medische verzorging geblokkeerd


De met Covid-19 besmette Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft een streep gezet door speciale coronahulp voor indianen en zwarte Brazilianen, quilombolas. Het was zijn eerste officiële handeling na het bekend worden van zijn infectie. 

Bolsonaro blokkeerde een wet die de oorspronkelijke inwoners en Brazilianen van Afrikaanse oorsprong toegang tot drinkwater, desinfectiemiddelen en medische verzorging had gegarandeerd. Het gaat om twee achtergestelde bevolkingsgroepen waarvan een groot deel in armoede leeft.Waarnemers constateren, dat de coronadiagnose bij Bolsonaro niet tot een koersverandering heeft geleid.

De president deed altijd heel laconiek over de coronapandemie, hoewel zijn land het zwaarst is getroffen op de Verenigde Staten na. Ruim 1,6 miljoen mensen zijn besmet, ruim 66.000 stierven. 'Het leven gaat verder', vindt de president, die het coronavirus vergelijkt met een lichte griep en zich verzet tegen uitgaansverboden en andere beperkende maatregelen.
(Suriname Mirror/12.senado.leg.br/Belga/Agencia Brasil/Twitter/Publico/Scribd Suriname Mirror)

Schrijfster Hu biedt kinderboek over Covid-19 aan directie 's Lands Hospitaal aan

(Bron foto's: 's Lands Hospitaal)
'De gemeenschap reageert super enthousiast, de vraag naar boeken is erg groot'


Indra Hu, schrijfster van het kinderboek 'Voorlichting aan kinderen en jeugdigen over Coronavirus en Covid-19', heeft woensdag 8 juli 2020 haar boek aan de directie van 's Lands Hospitaal aangeboden. De auteur richt zich in dit boek speciaal tot jonge kinderen en jeugdigen, aldus een persbericht van het ziekenhuis. 

'Covid-19 is erg gevaarlijk en velen zijn eraan overleden en daarom dat bewustwording erover zeer belangrijk is. Ik dacht om het boek geheel zelf te drukken, maar dan zouden de boeken de normale prijs hebben en ik wilde juist een sterk gereduceerde prijs voor de gemeenschap met de donaties en ook wilde ik scholen en sociale instellingen boeken doen toekomen. Ik schreef nog enkele brieven en toen reageerden E.B.S, Assuria Community Fund, de Volkskredietbank, Safety Power, Notariaat Pancham en Huidkliniek Noord positief. Ik had nu een deel van de sponsoring binnen en ik kon aan de slag.'

Volgens Hu is het boek als een bom ingeslagen. 'De gemeenschap reageerde super enthousiast, de vraag naar boeken is erg groot.' Binnen drie dagen zijn zo'n 700 exemplaren verkocht en er zijn nog veel bestellingen. Een hardcopy kost Srd 25;', het telt 32 full color pagina’s en de mooie illustraties zijn gedaan door Jurmen Kadosoe.

Ten overstaan van algemeen directeur Dayasankar Mathoera, onderdirectrice Financiële Zaken Maderiel Isselt, manager Facilitaire Diensten Prashant Ramjatan en haar echtgenoot, overhandigde Hu het kinderboek aan de medisch directrice Soenita Nannan-Panday-Gopisingh.

Het boek is voorlopig alleen verkrijgbaar bij de schrijfster zelf, bij Didasko Peuterschool te Commewijne en bij Rappa’s Bieb op Zuid en kost Srd 25.

Braziliaan verdrinkt in goudmijn te Grankreek, district Sipaliwini

Goudzoeker (garimpeiro) ongelukkigerwijs in goudput gevallen


Een Braziliaan is maandag verdronken in een goudmijn te Grankreek in het district Sipaliwini. Volgens de politie was de Braziliaan vermoedelijk bezig goud te ontginnen in de mijn, zo schrijft Waterkant.net woensdag 8 juli 2020. 

Op een bepaald moment is hij ongelukkigerwijs gevallen en verdronken. Zijn collega’s troffen hem aan, maar constateerden dat hij niet meer leefde.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het Man  is lichaam afgestaan.

Gemor binnen NPS over mogelijke eindkeuze minister voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

'Het ministerie van Onderwijs is een te belangrijke positie om daar iemand te plaatsen die helemaal geen kaas van onderwijs heeft gegeten'


Volgens de Ware Tijd van woensdag 8 juli 2020 is er nog steeds gemor binnen de NPS over de mogelijke eindkeuze van een ministerskandidaat voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C). Vooral in de onderste regionen van de partij stuit de kandidatuur van Daniëlle Beeldsnijder, voorzitster van het Congresbestuur, op weerstand. Ook enkele partijkopstukken zien haar liever niet als OW&C-minister, maar in een andere positie waar haar expertise en ervaring meer vruchten zouden kunnen afwerpen. 

'Niet best', aldus een NPS-kopstuk, die anoniem wil blijven, over de sfeer onder partijleden over het mogelijke eindbesluit wat betreft OW&C.

Arnold Kruisland, ondervoorzitter van het Congresbestuur, komt wel openlijk uit voor zijn mening. Hij vreest, dat als de NPS de fout maakt om bij OW&C iemand te plaatsen die geen enkel gezag zal uitstralen of afdwingen, de partij de tweede kapitale blunder maakt in verband met de gehouden verkiezingen. Op haar Assemblee-kandidatenlijsten grossierde de NPS in personen die totaal niet aansloegen bij de kiezers, een situatie waar vooral de VHP van heeft geprofiteerd, omdat de VHP volgens Kruisland acceptabelere kandidaten heeft gepresenteerd. 'Daarom is de NPS op drie zetels gebleven. De NPS heeft van de kiezers dezelfde les gehad als de NDP, omdat er op de lijsten kandidaten voorkwamen die geen enkele marktwaarde hebben. De keuze die de mensen die niet op de NDP wilden stemmen hadden, was NPS of VHP. Maar, omdat de NPS-kandidaten niet hebben gesproken tot de verbeelding van de kiezers hebben ze voor de VHP'ers gekozen.'

Volgens de ondervoorzitter van het Congresbestuur zouden er in de top en rondom het hoofdbestuur veel intriges plaatsvinden, om de enge persoonlijke belangen en ambities van bepaalde personen te behartigen.

Een andere NPS-kopstuk is van mening, dat partijvoorzitter Gregory Rusland de uiteindelijke aanwijzing van de kandidaat voor OW&C naar zijn hand wil zetten. In het Congresbestuur zou hij een grote aanhang hebben waardoor hij zijn persoonlijke keuze, Beeldsnijder, zou kunnen doordrukken. 'Dat hoef ik echt niet. Punt is, we zijn nog in een proces van besluitvorming', weerspreekt Rusland de aantijgingen. De voorzitter stelt verder, dat indien hij meer tijd nodig heeft voor de NPS om de kandidaat-minister aan te wijzen, hij die zal nemen. Rusland benadrukt dat zoals in alle voorgaande gevallen, de in de partij geldende procedures worden gevolgd, waarbij de structuren van de NPS zoals de Adviesraad, Jongerenraad en districtsafdelingen, voordrachten doen aan het hoofdbestuur. Vervolgens zal het hoofdbestuur een voorstel aan het Congres voorleggen, dat het definitief besluit neemt.

Dat er flink lobbywerk wordt verricht om beoogde kandidaten gekozen te krijgen is normaal in de NPS, aldus Rusland. 'Maar, soms gaat het er heftig aan toe.'

Wat hij wel jammer vindt is dat momenteel vooral met Facebook en WhatsApp zaken sneller worden uitgewisseld en 'soms mensen er niet voor schromen om zelfs met fake nieuws te komen om informatie naar hun hand te zetten of te beïnvloeden'. Hij zegt als leider van de organisatie correct te zullen blijven, de informatie te zullen blijven verzamelen om uiteindelijk samen met de partijstructuren een keuze te maken. 'We zullen als NPS alles eraan doen om onze bijdrage te leveren om Suriname beter te maken dan het op dit moment is.' Rusland ontkent met klem adviezen van een bepaald partij-instituut te hebben gehad, die hij naast zich heeft neergelegd.

Kruisland en anderen in de NPS vinden dat de partij met de beste kandidaten in de regering moet deelnemen. Hij merkt op dat als gekeken wordt naar de verkiezingsuitslag Shanti Venetiaan, ook een kandidate voor de post bij OW&C, bijna vierduizend stemmen heeft behaald. Beeldsnijder veel minder. Hiermee heeft de NPS-stemmer aangegeven Venetiaan wel in een politieke of bestuurlijke functie te willen hebben. Het feit dat ze een groot draagvlak heeft onder de NPS-structuren, kiesgerechtigden die op haar gestemd hebben en het feit dat ze in het onderwijsveld al ruime ervaring heeft, maakt haar voor Kruisland de meest acceptabele kandidaat. Het argument dat Venetiaan bij de universiteit ook belangrijk werk kan verzetten gaat voor hem niet op. 'Als de partij zo had gedacht in 2005, hadden we Gregory Rusland rustig als voorzitter bij het universiteitsbestuur gelaten en was hij niet benoemd als minister van Natuurlijke Hulpbronnen', zegt de politicus.

Ook de ex-ministers Ivan Fernald en Marie Levens vindt hij 'uitstekende kandidaten'. 'Het ministerie van Onderwijs is een te belangrijke positie om daar iemand te plaatsen die helemaal geen kaas van onderwijs heeft gegeten', aldus Kruisland.

Over de keuze van Silvano Tjong-Ahin als minister van Ruimtelijke ordening en Milieu zijn de gelederen wel gesloten en het draagvlak voor zijn benoeming is heel groot.

Nieuw-Nickerie en Groot Henar getroffen door stevige rukwinden

Zeker vijf huizen in Nickerie hebben schade opgelopen door rukwinden


Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt woensdag 8 juli 2020 in het Dagblad Suriname, dat minstens vijf huizen in Nickerie schade hebben opgelopen door heftige rukwinden. Te Nieuwe Nickerie en Groot Henar werd op diverse plaatsen dakbedekking weggewaaid. Volgens Pinas zijn drie woningen te Nieuw-Nickerie getroffen door rukwinden. 

Het eerste betreft een hoogbouw houten woning. Van dit huis is het dak compleet weggewaaid. De brandweer heeft de bewoners geholpen door dekzeilen te plaatsen als bescherming voor de woning. Bij twee andere laagbouw woningen zijn enkele zinkplaten weggewaaid. De brandweer heeft de platen weer vastgespijkerd.

Te Groot Henar zijn dakplaten van twee laagbouwwoningen weggewaaid. Bij een woning ging het om enkele zinkplaten. De brandweer heeft deze weer bijgespijkerd. Bij de tweede woning werd bijna de helft van het dak weggewaaid en is het gevaarte op de woningen van de buren terecht gekomen. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek dat de mensen het huis met dekzeil hadden beschermd.

Onderweg heeft de brandweer een mast van Telesur aangetroffen die schade heeft opgelopen en er waren ook enkele bomen omgevallen.