zaterdag 2 juni 2018

Dino Bouterse vanuit New York overgeplaatst naar meer 'open' gevangenis te Yazoo City, Mississippi

Officiële datum van invrijheidstelling is 18 november 2027

Dino's kompaan Edmund Muntslag zit straf uit in Philipsburg, Pennsylvania, en komt 15 juni 2023 vrij


Dino Delano Bouterse is overgeplaatst naar een meer comfortabele gevangenis. De in de VS tot 16 jaar cel veroordeelde zoon van president Desiré Bouterse heeft zich goed gedragen. Volgens de internetpagina van het Federal Bureau of Prisons zit Bouterse nu in het Federal Correctional Institute in Yazzoo City, in de staat Mississippi, waar vandaag de dag 2.084 gedetineerden zitten.

(Bron: Federal Bureau of Prisons)
Het is een gevangenis waar de beweaking ‘minimaal’ is. Er wordt minder streng gelet op de gevangenen. Hij hoeft niet meer in een cel te slapen, zoals dat wel het geval was in New York.

Na zijn veroordeling in 2013 werd Dino overgeplaatst naar een gevangenis in New York City. Dino heeft zich sindsdien zo keurig gedragen, dat hij nu in Yazoo de nacht mag doorbrengen in de slaapzaal. In Yazzoo City is de verhouding met het personeel ‘laagdrempelig’. Gevangenen voelen zich minder ‘gevangene’, dankzij de de aangepaste omgeving. De muren van het ‘correctieinstituut’ geven minder een gevangenisindruk.

Het instituut moet veroordeelden meer hoop geven op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Yazzoo City telt ruim duizend uitsluitend mannelijke gevangenen.

Dino werd in 2013 in Panama gearresteerd. De officiële datum van invrijheidstelling is 18 november 2027.


Dino's kompaan Edmund Muntslag, die begin december 2016 in Manhattan, New York, werd  veroordeeld tot elf jaar en drie maanden gevangenisstraf was de rechterhand van Dino Bouterse in een geplande cocaïnesmokkel naar Amerika. Dino en Muntslag probeerden in 2013 mensen, die zich voordeden als leden van Mexicaanse drugskartels, te helpen om miljoenen dollars aan cocaïne in de VS te krijgen. Maar, die ‘leden van de Mexicaanse drugskartels’ waren in werkelijkheid informanten van de DEA (Drug Enforcement Administration).

Muntslag werd op Trinidad en Tobago gearresteerd na een geheime operatie van de DEA die gericht was op Dino. Hij werd in augustus 2015 uitgeleverd aan de VS en zit zijn straf uit in 'correctional institution' Moshannon Valley te Philipsburg, Pennsylvania.

De officiële datum van zijn invrijheidstelling is 15 juni 2023.

(Suriname Mirror/Waterkant.net)

Staking PLO voorlopig in de ijskast

Bestuur Particuliere Lijnbushouders Organisatie had positief onderhoud met leiding OWT&C

Uiterlijk 8 juni 2018 wordt de brandstofcompensatie overgemaakt


Het bestuur van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) heeft na een positief onderhoud met de leiding van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) gisteren besloten om de staking vooralsnog on hold te zetten. Dit bevestigt John Biffe, ondervoorzitter van PLO, vandaag, zaterdag 2 juni 2018, in het Dagblad Suriname. 

De PLO had woensdag een ultimatum gesteld aan de autoriteiten om uiterlijk op 1 juni 2018 de brandstofcompensatie over te maken en wel voor 6 maanden, aangezien er thans sprake is van een achterstand van 8 maanden. Alhoewel hieraan geen gehoor is gegeven, is de staking afgelast.

Biffe wil niet teveel details hierover kwijt. Hij deelt wel mee, dat de leiding van het ministerie ingestemd heeft om uiterlijk 8 juni 2018 de brandstofcompensatie over te maken. Of hiermee 6 maanden van de achterstand wordt ingelopen, is nog niet duidelijk.

Over de verhoging van de brandstofcompensatie is er evenmin geen informatie prijsgegeven. Volgens Biffe heeft de PLO medewerking beloofd, met dien verstaande dat de uitbetaling volgende week op gang komt.

Gajadien (VHP): 'De minister van Financiën is een pseudo-econoom'

'Geerlings-Simons leidt de DNA-vergaderingen slechts om de regering te beschermen'

(Bron screenshot: YouTube-DNA Suriname)
Hoefdraad naar Nederland vanwege kwestie van de in beslag genomen Euro’s 


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën weigert volgens waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien nog steeds om informatie in De Nationale Assemblee (DNA) te geven over dringende financiële vraagstukken, die zich nu in het land afspelen. 

Tijdens het agendapunt ‘ingekomen stukken’ van een vergadering van de Assemblee afgelopen donderdag, probeerde Gajadien de twijfels over het leengedrag van de regering aan de kaak te stellen. Daarbij typeerde hij de Financiënminister als een pseudo-econoom.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons vroeg Gajadien om dit woord terug te nemen. De VHP’er besloot toen het woord ‘pseudo-econoom’ te vervangen door ‘zogenaamde econoom’. Dit viel ook niet in goede aarde bij de parlementsvoorzitster, die Gajadien uiteindelijk het woord ontnam.

Gajadien zegt vandaag, zaterdag 2 juni 2018, in het Dagblad Suriname, dat hij het erg vindt dat Geerlings-Simons de DNA-vergaderingen slechts leidt om de regering te beschermen. 'Elke kritische vraagstelling dan wel opmerking vanuit de oppositie wordt tenietgedaan door de voorzitter van De Nationale Assemblee, terwijl wij als parlementariërs daar zijn om de samenleving te beschermen tegen verdere ondergang van onze staatshuishouding. Ik heb met het typeren van de minister van Financiën als pseudo-econoom willen aangeven, dat de minister slechts via overheidszenders eenzijdige informatie verstrekt, terwijl hij de debatten hier in het parlement ontwijkt.'

Kijk vanaf 21:40Hoefdraad is momenteel met een topdelegatie naar Nederland vertrokken om de kwestie van de in beslag genomen 19 miljoen Euro met de Nederlandse autoriteiten te bespreken. Nederland wil weten wat de herkomst is van de Euro’s.

Hoefdraad is volgens Gajadien dezelfde econoom die ervoor gezorgd heeft, dat de scholing van jeugdigen in de toekomst niet meer gegarandeerd is. Hij uit zijn bezorgdheid over de herinvoering van de ouderbijdrage door de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS). Per leerling op de basisschool wordt Srd 250 gevraagd aan ouders voor het komende schooljaar. Voor de MULO is het bedrag Srd 275 en LBO Srd 300 per kind.

'Als jongeren vandaag de dag zelfs rijexamens met succes afleggen, moeten zij vanwege tekorten bij de politie langer dan 3 maanden wachten om een rijbewijs te ontvangen. Op allerlei manieren wordt de ontwikkeling van onze jongeren beperkt.'

Gajadien benadrukt, dat een minister als Hoefdraad zich zou moeten schamen om hem in het regeringsgezinde SRS-(radio-)programma Bakana Tori ervan te beschuldigen geen kennis te dragen over de economie van Suriname. 'Hoefdraad heeft samen met de president en vicepresident de huidige en toekomstige generaties verpand ter wille van hun vriendengroep dan wel ook de multinationals in dit land. Terwijl Suriname enorme potentie heeft en natuurlijke hulpbronnen exporteert, wordt de samenleving toch steeds armer. De dollarkoers heeft na 8 jaren een punt bereikt van Srd 7,62, terwijl de brandstofprijs met een prijs van bijna Srd 7 ook moordend werkt. Foei minister! Ik zou mij in zo'n situatie als minister van Financiën schamen mezelf econoom te noemen', aldus de volksvertegenwoordiger.

Hoefdraad is volgens Gajadien weer dezelfde econoom, die het land na 8 jaren in een situatie heeft gebracht van een staatsschuld van Srd 3 miljard naar zo'n Srd 21 miljard.  

'Eerst als governor van de Centrale Bank van Suriname en nu als Financiënminister heeft hij vanaf 2010 ervoor gezorgd, dat op het hoofd van elke burger een schuld rust van Srd 6.000 naar bijna Srd 42.000. Een minister van Financiën, die zich econoom noemt, heeft ook ervoor gezorgd dat vandaag de dag er enorme betalingsachterstanden zijn en er geen vertrouwen meer is in de financiële instituten van het land. Door dit gebrek aan vertrouwen wordt nu ook Surinaams geld in het buitenland geconfisqueerd op verdenking van witwas. Geen enkel goede econoom zou deze problemen op zijn geweten kunnen dragen', benadrukt de parlementariër.

Volgens het dagblad moest het geld dat in beslag genomen is, naar China waarmee Suriname een swapdeal heeft.

Personeel Veneto Holiday Beach Resort nog steeds niet uitbetaald - Horecaf roept op tot actie

'Er zal geen werk worden uitgevoerd, totdat iedereen zijn loon heeft'


Het personeel van het Veneto Holiday Beach Resort is nog steeds niet uitbetaald. Kenneth Valpoort van horecavakbond Horecaf roept daarom op tot actie. De medewerkers van het casino zouden hun geld inmiddels hebben gehad, maar Valpoort kreeg gisteren te horen, dat de personeelsleden van het hotel nog steeds wachten op hun salaris. En volgens hem geldt dan heel simpel: ‘No pay, no work’.

'Er zal geen werk worden uitgevoerd, totdat iedereen zijn loon heeft.' 

Althans, dat is zijn bedoeling. Valpoort zegt vandaag om acht uur 's morgens aanwezig te zijn bij het hotel en hoopt dat de medewerkers dan samen met hem aan het zwembad gaan zitten, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, zatterdag 2 juni 2018.

Door de werkzaamheden te staken, wil hij druk uitoefenen op het management. 'We willen laten merken dat we niet blij zijn met wat er nu gebeurt. Als we niet in actie komen, kijkt niemand om naar het personeel en blijft het zo doorgaan', vreest de vakbondsman.

Valpoort stelt, dat het personeel nog steeds geen duidelijkheid heeft gekregen over de situatie waarin het hotel verkeert. 'Als ik het management vraag wat er aan de hand is, zeggen zij dat ik contact moet opnemen met het moederbedrijf in New York. Maar dat moeten zij doen. Zíj moeten hier tegen optreden en moeten niet als een stel pionnetjes met zich laten spelen door de grote bazen in Amerika.'

Tax holiday-wetgeving op Curaçao wordt uitgebreid

Belastingkantoor (Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Doel is stimuleren van investeringen, nodig om de zwakke economie aan te jagen


De tax holiday-wetgeving, officieel de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen (zie onderaan) wordt uitgebreid. Het doel is om investeringen, nodig om de zwakke economie aan te jagen, te stimuleren, aldus vandaag, zaterdag 2 juni 2018, het Antilliaans Dagblad.

Ten eerste wordt een vijftiental sectoren, waarvoor de speciale belastingfaciliteiten van toepassing zijn, toegevoegd. Daarnaast wordt, om in aanmerking te komen voor de aantrekkelijke fiscale behandeling, het minimuminvesteringsbedrag aangepast en vastgesteld op 5 miljoen gulden.

En, omdat het de regering ook gaat om banen te creëren, dient sprake te zijn van het bieden van werkgelegenheid van ten minste 25 in het bevolkingsregister ingeschreven personen bij de aanvang van de bedrijfsactiviteiten.

Een jaar na het aantreden van het kabinet-Rhuggenaath is minister Kenneth Gijsbertha van Financiën bezig met dit traject om door middel van bepaalde belastingvoordelen investeringen door het bedrijfsleven aan te trekken. 'De verbreding van de economische basis van Curaçao heeft grote prioriteit en om die reden zijn grote investeringen, om de economie te stimuleren, van groot belang', staat er in de overwegingen bij het concept-Tijdelijke Landsbesluit belastingfaciliteiten grote projecten.

Het landsbesluit heeft betrekking op de tijdelijke wijziging van de bedragen, het aantal personen en de sectoren in de landsverordening.

Benzinepomphouders op Curaçao willen analyse van gevolgen introductie elektrische auto’s

Aqualectra gaat laadpalen voor elektrische auto's installeren en elektronische auto's aanschaffen


De verenigingen van de benzinepomphouders Copda en Asogas doen een beroep op de Staten om de gevolgen van de introductie van elektrische auto’s te analyseren. Dit doen zij nadat bekend is geworden, dat Aqualectra van plan is om laadpalen voor elektrische voertuigen te gaan installeren en elektronische voertuigen aan te schaffen. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 2 juni 2018.

Indien Aqualectra een groen wagenpark wil aanschaffen, moet dit niet betekenen – zo menen Copda en Asogas – dat het nutsbedrijf zonder overleg met de stakeholders, zoals bijvoorbeeld de pomphouders en Curoil, ‘zich beleent om een private aangelegenheid te promoten ten voordele van een kleine bevoordeelde groep’.

'Wij zijn van mening dat Aqualectra zich moet begeven en behouden aan innovaties op het gebied van hun core business, dus innovaties op het gebied van het verlagen van de prijzen van water en elektra ter bevordering van de thans slechte economie', aldus de benzinepomphouders verenigd in Copda en Asogas.

De ‘actie’ van Aqualectra heeft volgens de verenigingen een negatieve invloed en vormt daarmee een bedreiging voor de gemeenschap die zich reeds in een fragiele economische situatie bevindt.

Venezolaanse regering heeft 39 politieke gevangenen vrijgelaten, onder stringente voorwaarden

(Bron foto: contextodiario.com)
Onder vrijgelatenen een ex-burgemeester van de oppositie, Daniel Ceballos

Gevangenenorganisatie Foro Penal: 'Ze maken alleen ruimte voor nieuwe gevangenen'De Venezolaanse regering van president Nicolás Maduro heeft vrijdag 1 juni 2018 39 politieke gevangenen vrijgelaten. Onder hen is onder meer een ex-burgemeester van de oppositie, Daniel Ceballos, die sinds 2014 vast zat omdat hij als burgemeester van de westelijk gelegen stad San Cristobal zou hebben aangezet tot gewelddadige protesten.


De gevangenen zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Zo moet Ceballos zich maandelijks melden bij de politie, mag hij het land niet verlaten en niet met de media praten of zich uiten op social media.Maduro zei vrijdag in een televisietoespraak, dat de vrijgelaten gevangenen 'hem moeten bedanken dat ze weer naar huis kunnen terugkeren, ondanks het feit dat ze vervolgd zijn voor hun misdaden'. 'Het is een teken van kracht en niet van angst, zoals sommigen zeggen", aldus Maduro. ,,Geen geweld meer. Geen oorlog meer.'


De onder de bevolking impopulaire Maduro werd op 20 mei herkozen in een stembusgang die internationaal als volstrekt oneerlijk is bestempeld. Na zijn herverkiezing kondigde hij al aan gevangenen te zullen laten gaan, om 'het land te verenigen'.

Mensenrechtenorganisaties zeggen dat nog altijd meer dan driehonderd politieke gevangenen illegaal gevangen zitten in het door wanbeleid en corruptie straatarme Venezuela. Volgens de Venezolaanse autoriteiten wordt daarvan op korte termijn opnieuw een aantal vrijgelaten.

Draaideur Alfredo Romero, directeur van de gevangenenorganisatie Foro Penal gelooft dat juist het tegenovergestelde gaat gebeuren. 'Ze maken alleen ruimte voor nieuwe gevangenen', aldus Romero, die dat Venezuela's 'draaideur' noemde.Onbekend is of binnenkort ook oud-oppositieleider Leopoldo Lopez zal worden vrijgelaten, Venezuela's beroemdste gevangene die in 2015 tot veertien jaar cel werd veroordeeld, omdat hij grote straatprotesten had georganiseerd. Vorig jaar werd die straf omgezet in huisarrest. Sindsdien wordt zijn woning 24 uur per dag bewaakt door veiligheidstroepen van de regering.(Suriname Mirror/Al Jazeera/AD/The New York Times/YouTube/Twitter/Efecto Cocuyo)

PALU: 'Het ziet er naar uit, dat de regering DNA gewoon aan de kant heeft gezet'

'De regering gaat een eigen pad op met Suralco'


Naar aanleiding van berichten in de media, dat de Suralco intussen is begonnen met de ontmanteling van de raffinaderij te Paranam, heeft De Nationale Assemblee (DNA) de regering gevraagd om tekst en uitleg te komen geven. Het ziet er naar uit, dat de regering een eigen pad opgaat met Suralco en dat zij daarbij DNA gewoon aan de kant heeft gezet. 

De PALU maakt zich zorgen over de situatie die ontstaat wanneer de regering als uitvoerende macht, zich niet langer stoort aan de mening van De Nationale Assemblee als wetgevende macht, wat bijvoorbeeld het geval zou kunnen zijn indien een onderhandelingscommissie in opdracht van de regering met de Suralco onderhandelt op basis van de door DNA afgewezen MOU (Memorandum of Understanding).

DNA zal zich afvragen, namens wie deze commissie onderhandelt die zich overigens ook alleen maar druk lijkt te maken om de Afobakadam, hoe belangrijk dat ook is.

De PALU vindt dat als er dan toch onderhandeld word met Suralco/Alcoa, terwijl dit bedrijf de Brokopondo Overeenkomst van 1958 op meerder manieren heeft geschonden, waarom wordt er dan niet ook gekeken naar andere relevante zaken. Waarom wordt niet gekeken naar bijvoorbeeld, ontwrichting van hele leefgemeenschappen bij de aanleg van de dam, compensatie voor verloren arbeidsplaatsen, het onrechtvaardig uitmelken van het Surinaamse volk via stroomleveranties tot minimaal 2020? Hoe zit het met de garanties voor ex-werknemers van Suralco en hun gezinnen die vaak tientallen jaren van hun leven aan het bedrijf hebben gegeven.

De PALU vindt ook, dat er nadrukkelijker en met meer deskundigheid gekeken moet worden naar de levensgrote aansprakelijkheid die de Suralco/Alcoa heeft voor bekende, maar ook voor nog te ‘ontkiemen’ bedreigingen van ons milieu als gevolg van hun industriële activiteit in de afgelopen 100 jaar.

De PALU zou er graag vanuit willen gaan dat deze kwestie, waarin een brede nationale opstelling vereist is, ook als zodanig zal worden benaderd door alle betrokken partijen en dat regering en DNA op een lijn weten te komen.

Onderzoek naar vermeende ISIS-dreiging nog in volle gang

'Wij zijn hard op weg, het ziet er positief uit'
 
Op verschillende locaties en objecten vindt zowel zichtbare als onopvallende surveillance plaats


Opsporingsdiensten en veiligheidsautoriteiten zijn nog bezig met onderzoek naar de vermeende ISIS-dreiging vorige week op Facebook. In hoeverre snel klaarheid kan worden gebracht is vooralsnog onduidelijk. De politie heeft indicaties in welke richting gezocht moet worden, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 2 juni 2018.


'Wij zijn hard op weg. Het ziet er positief uit. Wij kunnen de gemeenschap geruststellen', zei hoofdinspecteur Roberto Prade donderdag tijdens een persconferentieover de stand van het onderzoek.

Het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit merkte donderdag op dat deze kwestie langs twee sporen wordt aangepakt. Prade gaf aan, dat via het internet geprobeerd wordt te achterhalen wie de bedreiging vorige week vrijdag op Facebook heeft geplaatst. Bij het onderzoek worden ICT-deskundigen en externe krachten betrokken. Vooralsnog is er geen hulp van het buitenland ingeroepen.

Prade legde uit, dat ofschoon bepaalde plekken werden genoemd in het Facebook-dreigement, de autoriteiten ook bij andere, vooral vitale objecten, de veiligheid hebben opgevoerd. Er werd rekening gehouden met een mogelijke afleidingsmanoeuvre in het dreigement terwijl andere doelen in het vizier waren.

Op verschillende locaties en objecten vindt zowel zichtbare als onopvallende surveillance plaats.

Econoom Kalloe: 'Domme mensen kiezen voor domme mensen' - ‘Hoe dommer, hoe meer politieke macht’

'Personen die op huidige regering hebben gestemd, hebben geen enkel recht van klagen'

- 'Indien elk cent aan deviezen verantwoord zou moeten worden, dan gaan we het hele land moeten opsluiten'
- 'Bouterse maakt af waarmee Venetiaan was begonnen’


Econoom Richard Kalloe schroomt er niet voor de volgende stelling te poneren ‘Hoe dommer, hoe meer politieke macht.’ In het Dagblad Suriname van vrijdag 1 juni 2018 legt hij uit dat deze uitspraak gebaseerd is op het Kiesstelsel dat hij typeert als te zijn ‘primitief.’ Vooral de evenredigheid van dit kiesstelsel is niet een om over naar huis te schrijven. Juist in bepaalde gebieden kunnen kandidaten zich met slechts een paar honderd stemmen zitting hebben in het hoogste college van Staat. Terwijl in Paramaribo en de randdistricten duizenden stemmen nodig zijn om gekozen te worden tot volksvertegenwoordiger. 

Tegelijkertijd geeft Kalloe een sneer aan het adres van de toenmalige Nieuw Front regering. ‘Ze hebben drie termijnen gezeten, en hebben er nooit wat gedaan om de Grondwet van 1987 en het Kiesstelsel te wijzigen. Ze hebben het precies zo gelaten.

Kalloe haalt ook aan, dat de wegstroom van deviezen mede oorzaak is van de Nieuw Front regering ‘middels de import van personen uit een bepaald Aziatisch land.’ Het verbaasd hem ook niet, dat hetzelfde trend wordt voortgezet door de huidige regering.

Kalloe is van oordeel, dat vooral de personen die op de huidige regering hebben gestemd, geen enkel recht van klagen hebben. ‘Zij hebben gekozen voor deze mensen. Domme mensen kiezen voor domme mensen,’ aldus de econoom. ‘Deze kiezers hebben gekozen voor een regering die mensen arm maakt en ze mensen daarna een pakketje meegeeft.’

De econoom verduidelijkt dat we heel harde tijden tegemoet gaan. De confiscatie van de Euro 19 miljoen door Nederland afkomstig van enkele Surinaamse cambio’s, zal als gevolg hebben dat het buitenland de duimschroeven gaat dichtdraaien voor Suriname. Met als gevolg dat de economie gaat doodbloeden. De cambio’s kunnen de afkomst van het geld niet verklaren, omdat deze afkomstig zijn van de illegale informele sector. De illegale informele sector, hieronder wordt bedoeld het witwassen van de financiën verkregen uit de export van cocaïne naar de Europese landen. Middels het witwassen wordt dit weer ‘legaal’ gemaakt binnen het Surinaams bedrijfsleven. Kalloe zegt met klem dat alle bedrijven en financiële instellingen hieraan meewerken. Het is onmogelijk dat zij kunnen aangeven, buitengesloten te zijn van deze ontwikkelingen.

Opmerkelijk is dat overmakingen in het buitenland heel stroef verlopen. Suriname wordt door het buitenland al getypeerd als te zijn een ‘schurkenstaat.’ Kalloe merkt ook op, dat die Euro 19 miljoen slechts een druppel is op een hete plaat.

De wetgeving waarvoor de verdiende deviezen verantwoord moeten worden heeft Suriname wel.  'Indien elk cent aan deviezen verantwoord zou moeten worden, dan gaan we het hele land moeten opsluiten.'

Als indicatie geeft hij mee de vele panden en gebouwen die gedurende de jaren heen en nog steeds als paddenstoelen uit de grond schijnen te verrijzen. Interessant is het wel om achter de herkomst van de investeringen te komen. Indertijd in het parlement had Kalloe in de hoedanigheid van minister van Handel en Industrie gewaarschuwd voor deze situatie waarvan er momenteel sprake is in het land. Dat in feite de illegale informele sector de economie draaiende zal houden. Van belang was hierbij: het opvoeren van de verdiencapaciteit. ‘Dit zou als oplossing kunnen fungeren. Maar dit is nooit gerealiseerd,’ aldus Kalloe die besluit met het volgende: ‘Bouterse maakt af waarmee Venetiaan was begonnen.’

Militair (28) aangehouden voor schieten op een winkelier

Beschieting in een winkel op hoek Frederikshoop- en de Johannes Pontweg


De 28-jarige militair S.F. is aangehouden, verdacht van het schieten op een winkelier in een winkel op de hoek van de Frederikshoop- en de Johannes Pontweg afgelopen donderdag. De winkelier werd per ambulance vervoerd naar een ziekenhuis en is opgenomen op de Intensive Care afdeling, aldus vrijdag 1 juni 2018 het Korps Politie Suriname.

Bij aankomst van de politie van Latour ter plekke was het slachtoffer niet aanspreekbaar.

De vermoedelijke dader is op aanwijzing van omstanders door politieambtenaren van ressort Kwatta, die op dat moment langs reden in de Livornosteeg, aangehouden en overgebracht naar de politie van Latour. De verdachte is voor verder onderzoek overgedragen aan de Militaire Politie.

Op hem werd een wapen aangetroffen en in beslag genomen. Hij ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbaar feit. Volgens verklaringen van ooggetuigen zagen zij F. de winkel uitrennen met het wapen in zijn hand.

Het is nog niet duidelijk of de winkelier is beroofd door de verdachte.

Jogi (VHP) luidt in Assemblee alarm over wateroverlast Weg naar Zeegebied

Ook Breeveld (DOE) vraagt specifiek aandacht voor een afwaterings- probleem


VHP-parlementariër Mahinder Jogi wil concreet van de regering weten welke maatregelen getroffen zullen worden om de zeedreiging in het Weg naar Zeegebied aan te pakken. Een delegatie van het parlement heeft enkele jaren geleden een bezoek gebracht aan het Weg naar Zeegebied. Toenmalig minister van Openbare Werken Rabin Parmessar had de bewoners beloofd dat er een dijk gefinancierd uit de middelen van de Islamic Development Bank (IsDB) zou komen.

'Wij zijn nu drie jaren verder. De regering had toen een hulpdam gebouwd, maar de bedreiging is er weer. Bewoners zijn in paniek, landbouwgebieden worden vernietigd, bezittingen raken vernield en demotivatie neemt toe', benadrukte Jogi donderdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA), aldus het Sagblad Suriname vrijdag 1 juni 2018.

Volgens de parlementariër gaat het om een ernstige zaak, omdat een deel van het Surinaams grondgebied langzamerhand door de zee wordt opgevreten. De VHP’er benadrukte ook, dat er een concreet landelijk plan voor wateroverlast en transparantie moet komen.

Carl Breeveld (DOE) heeft specifiek aandacht gevraagd voor het afwateringsprobleem aan de Theodorusstraat te Land van Dijk. Volgens hem is de regen niet zozeer het probleem, schrijft de Ware Tijd.


'Het gaat erom dat de afwatering gewoon niet werkt. Er zijn kolkenzuigers geweest van Openbare Werken om het probleem op te lossen, maar het probleem ligt in de lozingen zelf.' De politicus heeft ook gevraagd om een structurele oplossing voor het probleem van wateroverlast op scholen. Hierdoor zijn scholen soms genoodzaakt om de deuren te sluiten, waardoor de kinderen geen onderwijs kunnen volgen.

Wilgo Valies: 'Leiding RKBO intimideert leerkrachten en schoolleiders

'RKBO wil bepalen bij welke vakbond de leerkrachten zich moeten aansluiten'


De onderwijsgevenden en schoolleiders worden geïntimideerd door de leiding van het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO). Dit bevestigt vakbondsleider Wilgo Valies vrijdag 1 juni 2018 in het Dagblad Suriname. 

De intimidaties hebben voornamelijk betrekking op de werktijden van de onderwijsgevenden en het opleggen van een specifieke vakbond. 'De leerkrachten worden door de leiding van het RKBO gedwongen om na een uur te werken. Daarnaast wil het RKBO bepalen bij welke vakbond de leerkrachten zich moeten aansluiten. In de afgelopen periode zijn we hiermee geconfronteerd.'

Voor Valies kan dit absoluut niet door de beugel. Hij stelt dat de Grondwet bepaald heeft dat de onderwijsgevenden de vrijheid van vakvereniging hebben. 'Dus alle leerkrachten mogen naar hun eigen inzichten een keuze maken om lid te worden van een vakbond. Het RKBO mag daarbij niets opleggen.'

Valies is geenszins van plan om water bij de wijn te doen over dit issue. Indien het nodig is om het uiterste middel in te zetten, zullen de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) niet schromen dat te doen.

Vanwege de ontstane situatie waren de leraren door Valies opgeroepen voor een vergadering vrijdagmiddag omstreeks vijf uur in het vakbondscentrum van BvL/ALS. Opmerkelijk is wel dat deze bijeenkomst na werktijd van de leraren plaatsvindt.

'We hebben besloten om niet over te gaan tot onderbrekingen van het onderwijs, we gaan eerst een standpunt innemen. Als de leerkrachten langer moeten werken, moeten ze ook ervoor betaald worden. We hebben reeds een brief gestuurd naar het RKBO. Als er geen gevolg daaraan wordt gegeven, gaan we maatregelen treffen', aldus Valies.

Greenpeace en ANV-COP21 verstoren jaarlijkse algemene vergadering olieconcern Total in Parijs

(Bron foto's: Greenpeace)
Protest tegen aanhoudende plannen van Total om bij Amazonerif voor kust Brazilië te boren


De jaarlijkse algemene vergadering van olieconcern Total is gisteren, vrijdag 1 juni 2018,  verstoord toen meer dan 250 activisten van Greenpeace en ANV-COP21 de vergadering van het bedrijf onderbraken om vreedzaam te protesteren tegen de plannen van Total om bij het Amazonerif voor de kust van Brazilië te boren. 

De activisten kwmen uit 10 verschillende landen en worden gesteund door meer dan twee miljoen ondertekenaars van een wereldwijde petitie om gevaarlijke olieboringen in het gebied te stoppen.

Verschillende klimmers hebben banners uit het plafond binnen van het Palais des Congrès ontvouwd, waardoor het 'Save the Amazon Reef' in verschillende talen, terwijl buiten het gebouw vreedzame activisten en muzikanten door Afro beïnvloede Braziliaanse Batucada-percussie speelden.


François Chartier, Oceans Campaigner bij Greenpeace Frankrijk, zei: 'Meer dan twee miljoen mensen, de wetenschappelijke gemeenschap en de Braziliaanse overheid hebben reeds hun verzet uitgesproken tegen het boorproject van Total in de monding van de Amazone. Ondanks deze oproepen weigert Total te luisteren naar de rede en blijft het proberen om in de buurt van dit unieke rif te boren, en riskeert het onherstelbare schade aan het rif. Voor zijn eigen aandeelhouders noemt Total zichzelf de 'responsible energy major', maar wat is verantwoordelijk voor boren op bijna 2.000 meter diepte, in extreme omstandigheden, in de buurt van een netwerk van onontdekte riffen?' 


'Het starten van een nieuwe olie-exploratie in een nieuwe oliegrens is onzin in de huidige klimaatcontext, wanneer de mondiale uitstoot van broeikasgassen drastisch moet worden verminderd. Vreedzame protesten als deze zijn essentieel om de laksheid van multinationals als Total in het licht van deze klimaatsituatie te veroordelen. We kunnen niet langer toestaan, ​​dat dergelijke activiteiten die het risico lopen het leven op aarde te vernietigen, ongestraft blijven', voegde Pauline Boyer, woordvoerster van ANV-COP21, eraan toe.


Deze mobilisatie werd georganiseerd als onderdeel van de internationale campagne om het Amazonerif te verdedigen. Dit uitzonderlijk rijke rif gelegen aan de monding van de Amazone in het noorden van Brazilië wordt bedreigd door de olieprojecten van Total. In het geval van een lek of olievlek, wordt niet alleen het rif bedreigd, maar ook de Frans-Guyanese  kust en de mangroven, waar tientallen gemeenschappen afhankelijk zijn van de hulpbronnen die deze omgeving te bieden heeft.

In augustus 2017 werd de booraanvraag van Total afgewezen door het Braziliaanse milieubureau, IBAMA (Ibama Instituto Brasileiro do Meio Ambiente).


Total stelde vervolgens eind januari een nieuwe versie voor. In navolging van de laatste ontdekkingen van Greenpeace, die de aanwezigheid van het rif in een van de blokken van Total aantoonden, heeft de aanklager van Amapa officieel het Braziliaanse milieuagentschap gevraagd om het project van Total definitief af te wijzen.

Begin deze week, dinsdag 29 mei 2018, voor de vierde keer, twijfelde IBAMA sterk aan de kwaliteit van Total's milieu-impactonderzoek en verleende het een nieuwe deadline om belangrijke kwesties in het onderzoek te verduidelijken.

Greenpeace en ANV-COP21 eisen dat Total zich terugtrekt van hun plannen om te boren in het Amazonegebied.(Suriname Mirror/Greenpeace/Twittter/YouTube)

Damanzaihao, het grootste visfabriekschip ter wereld, in Peru aan ketting gelegd

Damanzaihao naast illegale visserij ook beschuldigd van vervuiling van het mariene milieuAgenten van het Peruaanse milieuverdedigingsbureau (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR) zijn woensdagavond 30 mei 2018 aan boord van de Damanzaihao gegaan, als onderdeel van een federaal strafrechtelijk onderzoek op basis van vermoedelijke daden van illegale visserij.


Op grond van een formeel verzoek, dat was ingediend door het ministerie van Milieu, heeft het bureau van het Openbaar Ministerie het schip in bewaring genomen in afwachting van nader onderzoek.De nieuwe strafzaak is gebaseerd op dezelfde illegale visserijactiviteiten - bewezen buiten alle geschillen - die hebben geleid tot het opleggen van een administratieve boete van meerdere miljoenen in 2016.

Daarnaast hebben de Peruaanse autoriteiten de Damanzaihao ook beschuldigd van vervuiling van het mariene milieu door de illegale lozing van vloeistoffen en effluenten terwijl ze voor anker lag in Chimbote.

In de afgelopen week heeft de Damanzaihao twee keer toestemming gevraagd om de haven te verlaten in een voor de hand liggende poging om aan een verstrikkende strop te ontsnappen.Op 20 april 2018 heeft Sea Shepherd een formele brief afgeleverd aan het Peruaanse ministerie van Productie (het agentschap dat de boete van meerdere miljoenen heeft opgelegd) waarin de regering wordt gevraagd om aanvullende stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat het schip voor zijn misdaden betaalt.

De Damanzaihao is het grootste visfabriekschip ter wereld en kan 547.000 ton vis per jaar verwerken. Het werd gebouwd in 1980 op de Tsurimi Scheepswerf te Yokohama, Japan

Sea Shepherd vaartuig M / V John Paul DeJoria was onlangs in de Peruaanse wateren en onderzocht en vergaarde inlichtingen om de Peruaanse regering te helpen bij haar strijd tegen illegale, niet-aangegeven en niet-gereguleerde ('IUU', Illegal, Unreported and Unregulated ) visserij. Ondanks dat de Damanzaihao van vlag van Peru wisselt naar Belize terwijl hij verankerd ligt in de Peruaanse wateren, neemt Peru een sterke positie in bij zijn pogingen om de Damanzaihao voor de rechter te brengen.


Onder het Peruaanse Wetboek van Strafrecht kan een succesvolle veroordeling drie tot vijf jaar gevangenisstraf bedragen.

Sea Shepherd juicht het streven van Peru toe om IUU-visserij te bestrijden en blijft Peru steunen om een einde te maken aan de ongebreidelde overexploitatie van de oceanen.

Belize was eerder 'rood omlijnd' door de Europese Commissie vanwege haar gebrek aan inzet om IUU-visserij aan te pakken. Hoewel de rode kaart inmiddels is opgeheven, moet Belize onmiddellijk maatregelen nemen om te voorkomen dat de Damanzaihao op ongepaste wijze wordt gemarkeerd en dat deze de mariene ecosystemen over de hele planeet vernietigt.

Sea Shepherd probeert samen met zijn bondgenoten in Peru te zorgen dat de inspanningen van Damanzaihao om de oceanen te exploiteren op de lange termijn worden belemmerd.

(Suriname Mirror/Sea Shepherd/globenewswire.com/YouTube)

Hooggerechtshof in Colombia onderzoekt betrokkenheid ex-president Uribe bij moorden

Moord op mensenrechtenactivist Jesus Maria Valle en slachtingen van El Aro, San Roque en La Granja zijn misdaden tegen de menselijkheid


Het Hooggerechtshof in Colombia heeft vrijdag 1 juni 2018 bevestigd, dat het de vermeende betrokkenheid van ex-president Alvaro Uribe bij drie moordpartijen en een moord onderzoekt. In een tweet zei het Hooggerechtshof, dat de moord op mensenrechtenactivist Jesus Maria Valle en de slachtingen van El Aro, San Roque en La Granja als misdaden tegen de menselijkheid worden gezien.


Het besluit werd genomen 'in de loop van het voorlopige onderzoek' tegen Uribe, wiens familie geconfronteerd wordt met meerdere zaken inzake paramilitaire groepen gevormd in de buurt van de landgoederen van de familie in de jaren 1990.


De rechtbank onderzoekt de machtige voormalige president op beschuldiging van moord, samenzwering en bemoeienis mer getuigen.

Volgens Juan Guillermo Monsalve, de zoon van de conciërge van Uribe's landgoed in San Roque, zaten de voormalige president en zijn broer Santiago achter het bloedbad in de stad. Uribe was in die tijd gouverneur van Antioquia, de provincie waar alle drie bloedbaden plaatsvonden. De paramilitaire groep Bloque Metro vermoordde in 1996 zes mensen in San Roque, naar verluidt tijdens hun zoektocht in het gebied naar runderen die door ELN-guerrilla's (Ejército de Liberación Nacional) waren gestolen uit de Uribe-ranch.

Het bloedbad van La Granja, een gehucht in de gemeente Ituango, werd later uitgevoerd jaar door de paramilitaire groep ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) die werd geleid door de legendarische krijgsheer Carlos Castaño.

Het bloedbad van El Aro werd uitgevoerd door ACCU's opvolger AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en het nationale leger in 1997.


De rechtbank onderzoekt ook de moord op Valle in 1998, een van de leidende mensenrechtenverdedigers in Antioquia toen Uribe gouverneur was. Valle, afkomstig uit Ituango, was de eerste om de mogelijke betrokkenheid van Uribe te melden en werd maanden later vermoord door huurmoordenaars van Don Berna uit Medellin. Dit werd later bevestigd door paramilitair strijder Francisco Villalba, die in 2008 werd vermoord.


Enkele resterende getuigen tegen Uribe ontvangen sinds februari extreme veiligheidsmaatregelen, naar verluidt na het overleven van meerdere moordpogingen.

Uribe heeft categorisch zijn banden met paramilitaire groepen ontkend, en zijn betrokkenheid bij de moordpartijen en pogingen om getuigenis tot zwijgen te brengen.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter/YouTube)

Video van oud-president van Colombia Uribe op social media op grote schaal bekritiseerd

Uribe omschrijft de LGBTI-gemeenschap in Colombia als 'niet-heteroseksuelen'Een video gepost door de voormalige president van Colombia, Alvaro Uribe Velez, is op grote schaal bekritiseerd op social media nadat hij de LGBTI-gemeenschap in Colombia beschreef als 'niet-heteroseksuelen'. 

Uribe heeft donderdagavond 31 mei 2018 een videoboodschap op zijn Facebook- en Twitter-accounts geplaatst om homoseksuelen aan te moedigen om te stemmen op Ivan Duque, een conservatieve presidentskandidaat, en Marta Lucia Ramirez, de vice-president van de heer Duque, in de tweede ronde van de Colombiaanse presidentsverkiezing.

In zijn video wordt Uribe, die nog steeds enorm invloedrijk is, geflankeerd door een groep mensen met een regenboogvlag. Hij zei dat hij, vanuit een persoonlijk standpunt en vanwege zijn politieke verantwoordelijkheid in de Centro Democratico-partij, zijn steun wilde uitspreken voor huwelijks-, adoptie-, abortus- en geloofsrechten.


Maar, zijn gebruik van de uitdrukking 'niet-heteroseksuelen' heeft Colombianen van streek gemaakt. Op het moment van schrijven is de hashtag #ColombianosNoHeterosexuales meer dan 18.000 keer op Twitter gebruikt.

'Wat een genot om bij de niet-Uribe Colombianen te horen', schreef Daniel Samper Ospina, een journalist en YouTuber, die de uitdrukking bespotte.


Twitter-gebruikster Daniela gebruikte een variatie van de 'I'm Straight / I'm Gay'-enquête-meme om een nieuwe optie voor vragenlijsten voor te stellen:


En @ATDUALIPA vergeleek populaire uitdrukkingen voor LGBT's in Latijns-Amerika:


Sommige Colombiaanse mediakanalen storten zich op de controverse die werd veroorzaakt door het gebruik door de heer Uribe van de term 'niet-heteroseksuelen', wat leidde tot kritiek op Duque, een politieke protégé van de heer Uribe.

'Het is bekend bij de meerderheid van de Colombiaanse burgers dat ex-president Alvaro Uribe Velez rond de presidentiële kandidatuur van Ivan Duque een coalitie heeft gevormd die alle supporters en verdedigers van ideeën verzamelt die achterlijk zijn voor de samenleving en schadelijk zijn voor de toekomst van het land', schreef het Colombiaanse digitale magazine Voces in een artikel op 31 mei.


In de Confidenciales-sectie van de website van het Semana-magazine, berispte voormalig vice-presidentskandidate Claudia Lopez ook de heer Uribe. 'Je noemt dit niet de 'niet-heteroseksuele' bevolking', zei ze. 'Ik zou de ex-president en alle Colombianen uitnodigen om dingen bij hun naam te noemen ... Het is niet nodig om te proberen ze te stigmatiseren, eerst door ze niet bij hun naam te noemen'. 


M. Uribe tweette later om zijn opmerkingen te verduidelijken. Hij zei dat 'niet-heteroseksuelen' 'de zelfbenaming' was van een groep die een steunbrief had geschreven voor de presidentskandidaat van zijn partij, en 'op verzoek van zijn leden is deze term gebruikt'.


De tweede ronde van de presidentsverkiezingen vindt plaats op 17 juni tussen de heer Duque en linkervleugel-kandidaat Gustavo Petro, een voormalige guerrilla en ex-burgemeester van Bogota, nadat de verkiezing op 27 mei geen duidelijke winnaar had opgeleverd.

Colombia legaliseerde het homohuwelijk in 2016 en stelt transgenders ook in staat om hun naam en geslachtsteken te wijzigen. Voorstanders van gelijke rechten vrezen, dat progressieve LGBTI-wetten door conservatieve politici kunnen worden opgeschort of teruggedraaid

(Suriname Mirror/BBC/Voces/Twitter)

President van Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) plotseling opgestapt


Ingrijpen regering in benzineprijs tijdens truckersstaking aanleiding voor ontslag


De president van Petroleo Brasileiro SA is vrijdag 1 juni 2018 tot ieders verrassing opgestapt, nadat de Braziliaanse overheid reageerde op een nationale truckersstaking door zich te mengen in het brandstofprijsbeleid van het bedrijf. 

Pedro Parente, die er in twee jaar tijd in slaagde de schuld van het door schandalen geplaagde staatsbedrijf te bezweren en te herstellen tot winstgevendheid, zei in een ontslagbrief aan president Michel Temer (zie hierna), dat het duidelijk was na de onrust in de afgelopen week, dat er nieuwe gesprekken nodig zouden zijn over prijsbeleid.

'Gezien deze situatie, is het duidelijk geworden dat mijn aanblijven als CEO van Petrobras niet meer positief is en niet zal bijdragen aan de alternatieven die de regering moet overwegen om verder te gaan', aldus Parente in de brief.Zijn ontslag leek de regering van Temer verrast te hebben. Een hoge presidentiële bron zei donderdag tegen Reuters, dat een dergelijke stap niet werd verwacht.

Petrobras zei in een verklaring, dat het bestuur vrijdag een interim-CEO zou kiezen en dat andere topmanagers aanblijven.


http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/mudanca-na-nossa-administracao.htm

Mudança na Nossa Administração

01.Jun.2018

Informamos que Pedro Parente pediu demissão do cargo de presidente da empresa na manhã de hoje, 1o de junho de 2018.

A nomeação de um CEO interino será examinada pelo Conselho de Administração da Petrobras ao longo do dia de hoje. A composição dos demais membros da diretoria executiva da companhia não sofrerá qualquer alteração.

Veja abaixo a íntegra da carta de Pedro Parente.


Em 01 de junho de 2018

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,


Quando Vossa Excelência me estendeu o honroso convite para ser presidente da Petrobras, conversamos longamente sobre a minha visão de como poderia trabalhar para recuperar a empresa, que passava por graves dificuldades, sem aportes de capital do Tesouro, que na ocasião se mencionava ser indispensável e da ordem de dezenas de bilhões de reais. Vossa Excelência concordou inteiramente com a minha visão e me concedeu a autonomia necessária para levar a cabo tão difícil missão.

Durante o período em que fui presidente da empresa, contei com o pleno apoio de seu Conselho. A trajetória da Petrobras nesse período foi acompanhada de perto pela imprensa, pela opinião pública, e por seus investidores e acionistas. Os resultados obtidos revelam o acerto do conjunto das medidas que adotamos, que vão muito além da política de preços.

Faço um julgamento sereno de meu desempenho, e me sinto autorizado a dizer que o que prometi, foi entregue, graças ao trabalho abnegado de um time de executivos, gerentes e o apoio de uma grande parte da força de trabalho da empresa, sempre, repito, com o decidido apoio de seu Conselho.

A Petrobras é hoje uma empresa com reputação recuperada, indicadores de segurança em linha com as melhores empresas do setor, resultados financeiros muito positivos, como demonstrado pelo último resultado divulgado, dívida em franca trajetória de redução e um planejamento estratégico que tem se mostrado capaz de fazer a empresa investir de forma responsável e duradoura, gerando empregos e riqueza para o nosso país. E isso tudo sem qualquer aporte de capital do Tesouro Nacional, conforme nossa conversa inicial. Me parece, assim, que as bases de uma trajetória virtuosa para a Petrobras estão lançadas.

A greve dos caminhoneiros e suas graves consequências para a vida do País desencadearam um intenso e por vezes emocional debate sobre as origens dessa crise e colocaram a política de preços da Petrobras sob intenso questionamento. Poucos conseguem enxergar que ela reflete choques que alcançaram a economia global, com seus efeitos no País. Movimentos na cotação do petróleo e do câmbio elevaram os preços dos derivados, magnificaram as distorções de tributação no setor e levaram o governo a buscar alternativas para a solução da greve, definindo-se pela concessão de subvenção ao consumidor de diesel.

Tenho refletido muito sobre tudo o que aconteceu. Está claro, Sr. Presidente, que novas discussões serão necessárias. E, diante deste quadro fica claro que a minha permanência na presidencia da Petrobras deixou de ser positiva e de contribuir para a construção das alternativas que o governo tem pela frente. Sempre procurei demonstrar, em minha trajetória na vida pública que, acima de tudo, meu compromisso é com o bem público. Não tenho qualquer apego a cargos ou posições e não serei um empecilho para que essas alternativas sejam discutidas.

Sendo assim, por meio desta carta, apresento meu pedido de demissão do cargo de Presidente da Petrobras, em caráter irrevogável e irretratável. Coloco-me à disposição para fazer a transição pelo período necessário para aquele que vier a me substituir.

Vossa Excelência tem sido impecável na visão de gestão profissional da Petrobras. Permita-me, Sr. Presidente, registrar a minha sugestão de que, para continuar com essa histórica contribuição para a empresa — que foi nesse período gerida sem qualquer interferência política — Vossa Excelência se apoie nas regras corporativas, que tanto foram aperfeiçoadas nesses dois anos, e na contribuição do Conselho de Administração para a escolha do novo presidente da Petrobras.

A poucos brasileiros foi dada a honra de presidir a Petrobras. Tenho plena consciência disso e sou muito grato a que, por um período de dois anos, essa honra única me tenha sido conferida por Vossa Excelência.

Quero finalmente registrar o meu agradecimento ao Conselho de Administração, meus colegas da Diretoria Executiva, minha equipe de apoio direto, os demais gestores da empresa e toda força de trabalho que fazem a Petrobras ser a grande empresa que é, orgulho de todos os brasileiros.

Respeitosamente,
Pedro Parente 

(Suriname Mirror/Reuters/Forbes/Petrobras/Twitter/YouTube)

Drugsbende in Venezuela opgerold waarvan merendeel leden Nationale Garde zijn

Bende was van plan was om 111 kilo cocaïne via Venezuela naar Jamaica te smokkelen


De hoofdaanklager van Venezuela, Tarek William Saab, heeft aangekondigd dat een drugsbende die van plan was om 111 kilo cocaïne via Venezuela naar Jamaica te transporteren, is ontmanteld. Volgens de ambtenaar werden zeven mensen die banden hadden met de gepleegde misdaad gearresteerd door het Anti-Drugs Commando van de Bolivariaanse Nationale Garde en het parket.


Vier van de gearresteerden zijn leden van de Bolivariaanse Nationale Garde, medeplichtig aan de poging om de drugs te smokkelen vervoeren. Een andere is een ambtenaar van Bolipuertos, het nationale ministerie van Havens.

Allen worden beschuldigd van de intentie om een misdaad en de illegale handel in verdovende en psychotrope stoffen te plegen. De arrestaties vonden plaats na inspectie van een zeecontainer bestemd voor Kingston Port, Jamaica.

William Saab benadrukte tijdens een persconferentie het engagement van Venezuela om drugshandel te bestrijden, en zei dat sinds augustus 2017 29.5 ton van verschillende stoffen in beslag is genomen. Verder zijn meer dan 2.000 personen gearresteerd voor drugs-gerelateerde misdaden.(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter)

Venezuela gaat activisten ofwel politieke gevangenen vrijlaten

(Bron foto: Twitter)
De Venezolaanse 'regering is volledig klaar voor een eerlijke, oprechte en constructieve dialoog'

'De deuren staan ​​open voor diegenen die het pad van vrede en verzoening'


Venezuela heeft vrijdag 1 juni 2018 besloten om activisten vrij te laten die tegenstanders van de regering als politieke gevangenen beschouwen in een gebaar dat gericht is op het herenigen van de gebroken natie. Communicatieminister Jorge Rodriguez beloofde dat een waarheidscommissie verschillende zaken onder de loep gaat nemen.

Procureur-generaal Tarek William Saab zei, dat de lijst van personen die  mogelijk in vrijheid worden gesteld 'breed en belangrijk' is, maar hij noemt geen namen.

De Venezolaanse 'regering is volledig klaar voor een eerlijke, oprechte en constructieve dialoog', zei president Nicolas Maduro vrijdag in een tweet. 'De deuren staan ​​open voor diegenen die het pad van vrede en verzoening kiezen.'


Het probleem was een knelpunt tijdens verzoeningsgesprekken, en oppositieleider Laidy Gomez zei dat discussies met Maduro, een dag ervoor, gericht waren op het beëindigen van politieke vervolgingen.Mensenrechtengroepen zeggen, dat Venezuela illegaal honderden mensen gevangen houdt.

In een toespraak na zijn betwiste herverkiezing op 20 mei voor een tweede termijn van zes jaar, riep Maduro dat enkele gevangenen worden vrijgelaten, maar uitgesloten van de vrijlating zijn degenen die van moord worden beschuldigd.

In mei liet zijn regering 20 mensen vrij die werden gearresteerd tijdens protesten tegen grootschalige stroomuitval en de Amerikaan Joshua Holt, die bijna twee jaar geleden werd gevangen gezet wegens wapenbezit, dat Amerikaanse functionarissen als onzin beschouwden.

Maar mensenrechtenorganisaties hekelen wat zij een draaideur noemen, door te zeggen dat ambtenaren sommige mensen vrijlaten, maar anderen vasthouden.

(Suriname Mirror/Associated Press/TeleSUR/Twitter)

Vermeende ontsnapping jaguar, twee leeuwen en twee tijgers uit Duitse Eifel Zoo zorgt voor ophef

Veel onduidelijkheid over dieren na overstroming door storm


Een ontsnapte beer werd gevonden en moest worden doodgeschoten


Twee leeuwen, twee tijgers en een jaguar die vrijdagmiddag 1 juni 2018 uit een Duitse dierentuin ontsnapten, zijn gevonden, meldden lokale media. De dieren ontsnapten uit Eifel Zoo in Lüneburg in het westen van Duitsland na overstromingen veroorzaakt door stormen, waardoor mogelijk de omheining van hun verblijven beschadigd raakten.

Een ontsnapte beer werd ook gevonden en moest worden doodgeschoten, omdat het beest buiten de omheining liep. De andere dieren werden later op de dag gevonden door een drone in de dierentuin, zei de lokale media.

'De dierentuin was op dat moment nog niet open. Van gevaar voor bezoekers was dus geen sprake', aldus de zegsman van de dierentuin.  Aanvankelijk was niet duidelijk of de roofdieren zich nog binnen of buiten het 30 hectare grote terrein bevonden.

De leeuwen, tijgers en jaguar hadden hun kooien helemaal niet verlaten. De oppassers hadden hen door de overstromingen niet opgemerkt, zo werd later bericht....De Duitse tak van dierenrechtenorganisatie Peta uit scherpe kritiek op de beslissing van de dierentuindirectie. 'De ontsnapte dieren wilden vrij zijn en eentje betaalde dat met zijn leven. Verdere uitbraken of dodelijke ongelukken kunnen in de toekomst alleen worden voorkomen als wilde dieren niet langer worden opgesloten om de nieuwsgierigheid van bezoekers te bevredigen', zegt biologe en specialist Dierenvermaak Yvonne Würz op de website.

Doordat wilde dieren gehuisvest worden in veel te kleine ruimtes, grijpen ze volgens haar elke gelegenheid aan om te ontsnappen. 'Aangezien deze dieren uitsluitend worden gehouden voor amusementsdoeleinden, eisen wij dat er een einde komt aan het opsluiten van exotische dieren in dierentuinen en dierenparken', meldt ze op haar website.


Ook dierenrechtenorganisatie Born Free Foundation uit kritiek aan het adres van de Eifel Zoo. 'Dit ernstige en tragische incident moet dringend onderzocht worden. Er zijn meerdere onbeantwoorde vragen en het is cruciaal om vast te stellen of een soortgelijk incident opnieuw kan plaatsvinden in deze of andere dierentuinen', reageert zoöloog en bioloog Chris Draper op Twitter.

De in 1972 geopende Eifel Zoo is privébezit en ligt in het westen van Duitsland, nabij de grenzen met België en Luxemburg. Politie en brandweer lanceerden een grote zoekactie naar de roofdieren nadat de verantwoordelijken van de dierentuin alarm hadden geslagen.
(Suriname Mirror/Reuters/Landes Zeitung/AD/Twitter/Frankfurter Allgemeine/RTL Next)