dinsdag 16 juni 2020

Zesde Covid-19 dode in Suriname

Zeven nieuwe positieve besmettingen dinsdag 16 juni geregistreerd


Een zesde persoon is dinsdag 16 juni 2020 overleden aan de gevolgen van Covid-19. Het slachtoffer was opgenomen in een ziekenhuis, aldus Starnieuws. 

Ook zijn dinsdag 7 positieve besmettingen geregistreerd. Het aantal positieven is gestegen naar 236. Het aantal actieve besmettingen is bijgesteld naar 182.

VHP-voorzitter Santokhi: 'We betreden een nieuw tijdperk'

'We zullen het vertrouwen dat ons is geschonken niet beschamen'


'We zullen het vertrouwen dat ons is geschonken niet beschamen. Door eenheid van beleid en eenheid van bestuur gaan we zaken stap voor stap rechtzetten. Samen zullen we ons volk weer perspectief bieden. We betreden een nieuw tijdperk. Het is tijd voor een nieuwe toekomst voor Suriname', aldus VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi in een verklaring, nadat het Centraal Hoofdstembureau vandaag, dinsdag 16 juni 2020, in een openbare zitting de definitieve uitslag heeft bekendgemaakt van de verkiezingen van 25 mei. 

'De uitslag, die al geruime tijd duidelijk was, geeft de VHP een stevig mandaat voor nieuw beleid ten dienste van alle burgers van ons mooie land. Een mandaat om Suriname te redden van de gevolgen van het gevoerde beleid tot nu toe. Met 20 zetels heeft de VHP historie geschreven en een breuk gemaakt met een aantal oude tradities.'

'De partij realiseert zich als geen ander, dat er een zware taak op haar schouders rust om het land weer op orde te krijgen en welvaart te brengen. We zijn er trots op dat de kiezer ons heeft beloond voor de gedurfde stappen om als VHP zelfstandig de verkiezingen in te gaan en deel te nemen in alle tien districten.'

'Onze oproep om over etnische scheidslijnen heen te stappen en te komen tot een brede nationale partij hebben gehoor gevonden met deze nieuwe VHP. Op dit moment past het ons als partij de bevolking van harte te bedanken voor deze hartverwarmende ondersteuning.'

Eugene van der San dient bezwaarschrift in bij Centraal Hoofdstembureau

'In strijd met wet is duur van de stemming op 25 mei verlengd'

Voorzitster OKB Van Dijk-Silos: 'Hij doet maar wat hij niet laten kan'


De kiezer Eugene van der San heeft vandaag, dinsdag 16 juni 2020, een bezwaarschrift ingediend bij het Centraal Hoofdstembureau. Volgens hem is er bij de verkiezingen van 25 mei bij de stemming in strijd met de wet gehandeld. De duur van de stemming is volgens de wet van 07.00 tot 19.00 uur. Door de autoriteiten is volgens Van der San in strijd met de wet gehandeld door de tijd te verruimen.

Het Onafhankelijk Kiesbureau, OKB, had mondeling bekendgemaakt dat de stemming verruimd werd tot 21.00 uur.

Van der San zei, dat zijn bezwaar geen invloed heeft op de uitslagen, maar het OKB moet de omissie corrigeren. Hij zei verder, dat indien dit niet gebeurt hij een Kort Geding zal aanspannen.

De voorzitster van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, zegt op Starnieuws, dat zij geen boodschap heeft aan het bezwaar van Van der San. 'Hij doet maar wat hij niet laten kan.'

Kijk en luister naar Van der San vanaf 1:01:01

Peuter van 15 maanden verdrinkt in trens te Albina

Peuter gaat ongemerkt met oudere kinderen de straat op...


De politie van Albina kreeg gisteren een melding van een verdrinking aan de Amtoemavallenweg. Uit het politieonderzoek blijkt, dat de vijftien maanden oude jongen, Kasario, samen met andere kinderen op het erf speelde, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 16 juni 2020.

Op een gegeven moment zijn de oudere kinderen de straat opgegaan waarna Kasario achter hen aan ging. De onoplettende ouders hebben pas later ontdekt dat de peuter nergens te vinden was.

Na een onderzoek werd het levenloze lichaam van de peuter in een trens aangetroffen.

Waarnemend SLM president-commissaris Baarn geen ambitie operationeel directeur te worden

WhatsApp-bericht over politieke benoeming bij de SLM zorgt voor onrust

'Het is duidelijk dat iemand er belang bij heeft om onrust te zaaien'


Volgens de Ware Tijd van vandaag, dinsdag 16 juni 2020, heeft een intern WhatsApp-bericht dat de regering van plan zou zijn een politieke benoeming te doen bij de SLM, voor onrust gezorgd en bijna geleid tot een staking. Het bericht, waarvan de bron niet is achterhaald, blijkt achteraf loos alarm te zijn en bondsvoorzitter Robby Maaijen heeft het personeel opgeroepen de rust te bewaren. 

Niemand van wie verwacht mag worden dat hij of zij op de hoogte zou moeten zijn van de vermeende benoeming van waarnemend president-commissaris Faizel Baarn tot operationeel directeur, blijkt van iets af te weten. Zelf zegt Baarn geen ambitie te hebben voor de functie en ook niet te zijn benaderd.

In het WhatsApp-bericht wordt gesproken van een wurgcontract dat aan Baarn zou worden aangeboden en dat de SLM, die nauwelijks uit haar financiële problemen komt, deze niet zou kunnen nakomen. Door de aanvankelijk ontstane situatie waarin niemand iets zinnigs kon zeggen om de kou uit de lucht te halen, vroeg het bondsbestuur per brief aan directeur Radjesh Radjkoemar om opheldering. Een kopie van de brief werd gestuurd naar minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie.

In het WhatsApp-bericht, dat ook buiten de SLM werd doorgestuurd, werd het personeel opgeroepen zich klaar te maken voor een staking.

Radjkoemar zei niet op de hoogte te zijn van enige benoemingen en beloofde navraag te doen. 'In geval het waar is, is dit erg vreemd, omdat er juist een bezuinigingsbeleid wordt gevoerd. Ik ben van zo'n voornemen niet op de hoogte gesteld door de Raad van Commissarissen (RvC) en ook niet door de aandeelhouder.'

In het bericht wordt de indruk gewekt, dat de bond alarm had geslagen en had opgeroepen tot actie. Maaijen zegt van de minister te hebben begrepen, dat er geen enkele benoeming op handen is. Hij distantieert zich van het bericht en riep het personeel op kalm te blijven. 'Het bericht komt niet van de bond.'

Hij via vandaag via de interne mail een tegenbericht plaatsen en ook het standpunt van minister Chotkan bekendmaken. Intussen heeft ook directeur Radjkoemar laten weten, dat hij vanaf het begin heeft getwijfeld aan het nieuws. 'De minister heeft van de aandeelhouder geen enkele benoeming onder ogen gehad', zegt de directeur. Maaijen: 'Het is duidelijk dat iemand er belang bij heeft om onrust te zaaien.'

Hij en de directeur stellen dat voor zulke benoemingen er een structuur is bij de SLM en er eerst een algemene aandeelhouders vergadering moet worden gehouden. 'Wij hebben onze vertegenwoordiger in de RvC ook om antwoorden gevraagd en ook hij is niet op de hoogte.'

Radjkoemar is blij dat de goede verstandhouding tussen directie en bond niet is geschaad. Beiden zeggen, dat de SLM bezig is orde op zaken te stellen en dat het bedrijf niet gebaat is bij zulke geruchten.

VHP- en ABOP-leiders hebben ontmoeting gehad met voorzitter NDP

Leiders over- leggen over orde- lijke en verantwoorde transitie van het bestuur


De politieke leiders van de VHP en ABOP hebben gisteren een ontmoeting gehad met de voorzitter van de Nationale Democratische Partij, NDP. Het doel van het gesprek was elementen van een ordelijke en verantwoorde transitie van het bestuur te bespreken. Hierover is informatie uitgewisseld en zijn de politieke leiders van de toekomstige coalitie op de hoogte gesteld van de meest dringende ontwikkelingen. 

Dit staat in een vandaag, dinsdag 16 juni 2020,verklaring namens de voorzitters Desi Bouterse (NDP), Chandrikapersad Santokhi (VHP) en Ronnie Brunswijk (ABOP). Het persbericht is gedistribueerd door de VHP Mediacommissie.

Partijen geloven, dat in deze bijzondere omstandigheid van Covid-19 constructief overleg op het hoogste politieke niveau noodzakelijk en nuttig is en ertoe zal bijdragen dat het bestuur van het land op een effectieve manier overgedragen kan worden.

Partijen zijn ervan overtuigd dat door goede wil en door het landsbelang voorop te stellen een tevens aantal dringende financiële, administratieve en bestuurlijke zaken in goede banen geleid kunnen worden en zo snel als mogelijk aangepakt kunnen worden in het kader van continuïteit van bestuur.

'Het gesprek heeft in een openhartige, constructieve en vriendschappelijke sfeer plaatsgevonden. Afgesproken is dat, indien nodig, deze gesprekken voortgezet zullen worden om een bestuurlijke overdracht zo goed mogelijk, en conform de voorgeschreven tijdslijnen te realiseren.'

Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft uitslag verkiezingen officieel vastgesteld

Zetelverdeling vastgesteld en 51 Assembleeleden officieel gekozen verklaard


Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft op een drukbezochte openbare zitting in Sana Budaya vanochtend, dinsdag 16 juni 2020, de uitslag van de verkiezingen in de tien districten vastgesteld. De zetelverdeling is vastgesteld en de 51 Assembleeleden zijn officieel als gekozen verklaard. Dit bericht Starnieuws.

Ook is aangegeven wie bij voorkeur zijn gekozen en hoeveel geldige stemmen per partij zijn uitgebracht. Er is geen verandering gekomen in de zetelverdeling. De VHP heeft 20 zetels, de NDP 16, ABOP 8, NPS 3, BEP 2 en PL. 2.

Binnen twee weken moeten de gekozen verklaarde kandidaten aangegeven of ze hun uitverkiezing zullen aanvaarden. Dit maakt deel uit van de geloofsbrieven die nodig zijn bij de toelating. De eerste vergadering is gepland op 29 juni.

De laatste fase in het verkiezingsproces is het oordeel van het Onafhankelijk Kiesbureau. Dit bbureau komt vrijdag in openbare vergadering bijeen. Dan zal worden bekendgemaakt of de verkiezingen in alle districten op Assemblee- en ressortniveau al dan niet verbindend wordt verklaard.

Vliegverbod naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba uitgebreid naar alle landen Westelijk halfrond

Uitgezonderd van vliegverbod zijn Aruba, Curaçao en Sint Maarten


Het vliegverbod naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba is door het kabinet uitgebreid naar alle landen van het Westelijk halfrond. Daarnaast blijft het vliegverbod vanuit de landen van de Europese Unie (EU) van kracht. Uitgezonderd van het vliegverbod worden Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het nieuwe vliegverbod is geldig tot 1 juli 18.00 uur lokale tijd op de eilanden, schrijven de ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 16 juni 2020.

De beslissing is genomen op basis van adviezen van het RIVM, dat het belang benadrukt van het voorkomen van de import van het Covid-19-virus. Het tot nu toe geldende vliegverbod naar Caribisch Nederland liep gisteren af. Daarin waren al landen uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en de Cariben opgenomen.Nu het verbod is uitgebreid naar heel het Westelijk halfrond geldt het verbod nog steeds voor die landen plus alle andere landen in de regio. Deze landen behoren volgens het RIVM tot de hoog-risicolanden voor de verspreiding van Covid-19.

Met het vliegverbod vanuit de EU blijven ook rechtstreekse vluchten vanuit Nederland verboden. Maar, de uitzondering voor de Caribische landen van het Koninkrijk maakt het wel mogelijk om onderling tussen de zes eilanden te vliegen. Dat maakt het in theorie mogelijk om vanuit Europees Nederland via Aruba, Curaçao of Sint Maarten naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba te vliegen.

Centrale Bank van Aruba ontkent met klem berichten dat Aruba buitenlandse overboekingen blokkeert

'Het gaat om mitigering van deviezen- uitstroom’ 


De Centrale Bank van Aruba (CBA) ontkent met klem berichten als zou ‘Aruba buitenlandse overboekingen blokkeren’. 'Niet correct', zegt presidente Jeanette ‘Jane’ Semeleer van de CBA vandaag, dinsdag 16 juni 2020, in het Antilliaans Dagblad. Ze verwijst daarbij naar ‘recente bekendmakingen van de CBA’, waarin één en ander aan de hand van vraag en antwoord wordt verduidelijkt. 

Gistermiddag publiceerden onder meer radiostation Dolfijn FM, website Knipselkrant en Facebookpagina Cur.News hetzelfde bericht: 'Wil je op Aruba geld overmaken naar je kinderen in Nederland, dan kan dat vanaf vandaag niet meer. De overheid heeft per direct het betalingsverkeer in vreemde valuta naar het buitenland geblokkeerd.' Dit veroorzaakte lichte paniek. Het bericht werd echter direct tegengesproken door de presidente van de Arubaanse Centrale Bank.

Al eind maart, namelijk op 17 en 27 maart, werden deviezenmaatregelen genomen. 'Niet om kapitaalvlucht te voorkomen, echter ter mitigering van deviezenuitstroom', legt Semeleer uit. 'Immers, door het vrijwel volledig wegvallen van toeristenontvangsten is er een enorme druk op de deviezenreserve ontstaan.' Daarom worden er geen nieuwe deviezenvergunningen meer afgegeven in verband met buitenlandse kapitaaltransacties. Zo kan een Arubaan momenteel voorlopig geen woning in het buitenland aankopen; dividend- en winstuitkeringen aan entiteiten buiten Aruba zijn evenmin mogelijk; dat geldt ook voor overmakingen vanaf Aruba op een eigen rekening in het buitenland, maar een (studie)leningsschuld kan wel direct afbetaald worden.

Betaling aan niet-ingezetenen voor goederen en diensten is via lokale banken wel gewoon toegestaan na overlegging van contract en factuur. Kortom: er gelden strenge regels, die vermeld staan op de CBA-website, maar buitenlandse overmakingen zijn niet geblokkeerd.

Overval op een minimarket aan de Cubaweg te Willemstad, Curaçao

Drie gemaskerde mannen stelen na overval onder bedreiging van vuurwapen een auto


Paradise FM bericht vandaag, dinsdag 16 juni 2020, dat gisteren een overval plaatsvond op een minimarket aan de Cubaweg. Drie gemaskerde mannen hebben daarna onder bedreiging van een vuurwapen een auto gestolen. De auto werd later op de Weg naar Hato gevonden. 

Van de drie overvallers ontbrak gisteravond nog elk spoor.

De politie gaat er vanuit dat de overvallers een ongeluk hebben gehad met de gestolen auto en daarna zijn weggevlucht. De zaak is verder in onderzoek.

Geen korting op basissalaris van de Curaçaose Statenleden

Inleveren op autotoelage, representatie, vakantiegeld en vakantiedagen 


Het basissalaris van de Curaçaose Statenleden blijft zoals het is, daar wordt niet op gekort. Dat blijkt uit een brief van Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) aan haar partijgenoot premier Eugene Rhuggenaath. Het huidige basissalaris van Statenleden is vastgesteld op 12.714 gulden per maand. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 16 juni 2020.

De minister-president had eerder gevraagd hoe de Staten invulling gaan geven aan de korting van 25 procent op de arbeidsvoorwaarden. Deze voorwaarde - zoals opgelegd door de Nederlandse regering in verband met verstrekking van liquiditeitssteun aan Curaçao, noodzakelijk als gevolg van de coronacrisis - gaat in per 1 juli 2020.

De wijze waarop dat gebeurt, is als volgt: de Statenleden leveren in op hun autotoelage (5 procent), representatievergoeding (4 procent), de helft van het vakantiegeld (3 procent) en ‘vakantie-uren’ (13 procent). Bij elkaar 25 procent.

Paulette bericht de minister-president namens de Huishoudelijke Commissie van de Staten. Die heeft zich over de kwestie gebogen en stelt voor om de korting van 25 procent op de arbeidsvoorwaarden van de parlementariërs toe te passen op de toelagen, maar om het basisloon van de 21 Statenleden te behouden. Het betreft een voorstel van de commissie dat nog door de Curaçaose volksvertegenwoordiging ‘dient te worden bekrachtigd’.

Het voorstel aan het kabinet-Rhuggenaath is dan ook ‘onder voorbehoud van de bekrachtiging door de Staten’, aldus Pauletta. Die bekrachtiging kan en zal deze week op de agenda worden gezet. Het basissalaris blijft dus voor 100 procent behouden.

De autotoelage van 5 procent, die tot nu toe voor rekening van de werkgever (lees: Land Curaçao) kwam, komt straks voor rekening van de werknemer (het Statenlid). Hetzelfde geldt voor de representatie van 4 procent: werd eerst betaald door de overheid en dat verdwijnt nu. Het vakantiegeld bedraagt 6 procent en wordt opgesplitst in 3 procent voor Land en 3 procent voor de individuele parlementariër.

Man (47) op Curaçao aangehouden verdacht van mishandeling vrouw

Vrouw zwaar mishandeld nadat zij bij automobilist klaagde dat hij haar bijna had aangereden op parkeerplaats


Het Korps Politie Curaçao (KPC) heeft gistermiddag de man aangehouden die afgelopen week op de parkeerplaats van Centrum Piscadera een vrouw ernstig heeft mishandeld. Het gaat om de 47-jarige Curaçaose man E.N.V.M. De man heeft zichzelf bij de politie aangegeven, zo meldt vandaag, dinsdag 16 juni 2020, het Antilliaans Dagblad

Het slachtoffer werd afgelopen week zwaar mishandeld nadat zij bij een autobestuurder klaagde dat hij haar bijna had aangereden op de parkeerplaats. Op beelden die op social media circuleren, is te zien dat er een korte woordenwisseling plaatsvond waarop de verdachte het slachtoffer met de vlakke hand in het gezicht sloeg. Het slachtoffer wankelde, pakte haar telefoon uit haar achterzak en gooide deze naar de verdachte, die vervolgens herhaaldelijk met de vuist op de vrouw insloeg.


Bijstanders moesten eraan te pas komen om de verdachte en het slachtoffer uit elkaar te halen. Zelfs toen de man door meerdere personen werd tegengehouden, schopte hij het slachtoffer, die inmiddels op de grond lag.

Politiewoordvoerder Zwerwer laat weten, dat er aangifte is gedaan bij de politie en dat het korps contact heeft opgenomen met het Openbaar Ministerie om over te gaan tot aanhouding van de verdachte. 'We zijn een onderzoek begonnen. We weten precies wie de verdachte is. Het is nu een kwestie van uren of dagen voor we hem in de kraag grijpen', zei Zwerwer nog voor de aanhouding van de verdachte. Of de verdachte al eerder in aanraking is gekomen met de politie, kon Zwerwer niet zeggen.

De dochter van het slachtoffer heeft na het incident gereageerd op social media en gaf in een geluidsopname aan; dat haar moeder schade aan het zicht heeft opgelopen door de klappen en dat ze bij de huisarts zit voor medische behandeling.

Zwerwer benadrukt dat dit soort zaken prioriteit geniet van het Korps Politie Curaçao. 'Zodra we kennis nemen van zo’n geval en zeker waarbij er geweld aan te pas is gekomen, handelen we meteen. We wachten in zo’n geval niet eens tot er aangifte is gedaan om tot actie over te gaan. Zodra het bij ons aankomt, bijvoorbeeld via social media, zoeken we contact met het slachtoffer en beginnen we met een onderzoek om de verdachte te kunnen aanhouden.'

Onderzoek naar rol bordeel Campo Alegre binnen gemeenschap Curaçao

Bordeel dient specifiek doel, namelijk om lukrake prostitutie te voorkomen 


De Raad van Ministers (RvM) heeft afgelopen week ingestemd met een onderzoek naar de rol van Campo Alegre binnen de gemeenschap om onder meer na te gaan of het uitgangspunt van toen nu nog steeds - 80 jaar na de opening van het bordeel - van toepassing is. Dat heeft minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 16 juni 2020. 

Campo werd in 1940 als bordeel geopend met een heel specifiek doel; namelijk om prostitutie te reguleren en te centraliseren. Na de recente sluiting van het bordeel - dat in de volksmond ook ‘blachi bèrdè’ wordt genoemd - is te merken dat prostitutie nu op verschillende locaties, waaronder aan de Cubaweg, op ongecontroleerde wijze plaatsvindt. Met alle gevolgen van dien, zo zegt Girigorie. ,

'Wat we al eerder merkten bij het fenomeen tragomeisje, gebeurt nu veel meer en is nu ook veel meer in beeld. Het gaat vooral om ongedocumenteerde vrouwen en de vraag is maar of het veilig gebeurt. Wat is daar dan weer het gevolg van: mogelijke besmetting van seksueel overdraagbare aandoeningen.'

Wie daarom op dit moment - nog voor het onderzoek is afgerond - aan Girigorie vraagt of het doel van Campo gerechtvaardigd is, krijgt een bevestigend antwoord. 'Campo heeft een bepaalde rol binnen de gemeenschap, juist om te voorkomen dat prostitutie op verschillende plekken op het eiland plaatsvindt. Het biedt bepaalde voordelen, zoals bescherming. Met zo’n bordeel, waar een arts is die de vrouwen regelmatig controleert, lopen we ver vooruit op andere landen in de regio', aldus de bewindsman.

Het onderzoek dat plaatsvindt moet goed in kaart brengen wat de huidige realiteit is op het gebied van prostitutie op Curaçao, wat de rol van Campo daarin is en of het nog van toepassing is.

Vijf Covid-19 besmette werknemers IAmGold/Rosebel Gold Mines

RGWO: 'De directie heeft gedeeltelijk aan een van de eisen voldaan'

'Er is gestart is met het reinigen van enkele barakken'


Het aantal Covid-19 positief geteste werknemers bij de IAmGold/Rosebel Gold Mines is gestegen naar vijf. Otmar Biswane, woordvoerder van de Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie (RGWO), zegt vandaag, dinsdag 16 juni 2020, op Starnieuws, dat de situatie sinds vrijdag bijna hetzelfde is gebleven. Het werk ligt al vier dagen stil. 

'De directie heeft gedeeltelijk aan een van de eisen voldaan. Er is gestart met het ontsmetten van enkele barakken. Maar, nog niet allemaal', zegt Biswane. Hij geeft aan dat elf van de barakken en keukens en kantoren zijn ontsmet. 'Ze zijn aan het onderhandelen dat alle barakken een behandeling krijgen.'

Biswane geeft aan dat de bond vandaag wordt ontvangen door het Nationaal Covid-19 Managementteam. Hij deelt mee  dat er over de huidige Covid-19 situatie gesproken gaat worden 'met name over de werknemers situatie op de werkplek'. De bond vindt het niet kunnen, dat de leiding van het bedrijf ervoor kiest een rechtszaak aanhangig te maken boven dialoog.

De bond is sinds vrijdag in beraad. Geëist wordt een volledige naleving van de Covid-19 maatregelen. Dat er gestart is met het reinigen van enkele barakken, wordt als eerste stap gezien in de goede richting, merkt Biswane op. Hij meent echter, dat het bedrijf alles moet aanpakken.

Het is niet dat de arbeiders niet willen werken, maar de situatie eist dat de omgeving veilig genoeg moet zijn. De woordvoerder van de bond merkt op, dat de advocaat ook aanwezig zal zijn bij de gesprekken met het Nationaal Covid-19 Managementteam. De bond heeft gevraagd naar een aangepast werkschema naar aanleiding van de huidige situatie. Maar, het voorgestelde werkschema van 28 dagen werken en 14 dagen vrij blijft gehandhaafd.

Bond bij SLM opgeschrikt door gerucht dat directie 'in het diepste geheim' wordt uitgebreid...

'Het feit dat men dit in alle stilte wenst te doen draagt bij aan bezorgdheid'


Hoewel het niet officieel is bevestigd, heeft de bond bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) zich uitgesproken over een mogelijke op handen zijnde aanstelling van een nieuwe onderdirecteur Operationele Diensten. 'Het feit dat men dit in alle stilte wenst te doen draagt alleen maar bij aan de bezorgdheid', schrijft voorzitter Robby Maaijen gisteren aan de directie, aldus vandaag, dinsdag 16 juni 2020, de Ware Tijd. 

Het bestuur en de leden van de Bond van Personeel bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (BPSLM) zijn 'zeer recent opgeschrikt door het gerucht dat de directie wordt uitgebreid' en spreken hun bezorgdheid uit. De bedrijfsleiding wordt erop gewezen, dat door de 'grote problemen' waarin de SLM verkeert er bezuinigingsmaatregelen zijn doorgevoerd, waarbij het personeel een deel van zijn inkomsten moest opgeven.

'U begrijpt dat wij daarom niet zullen toestaan dat er in het diepste geheim een toevoeging wordt gepleegd in het directieteam, terwijl het personeel de offers voor het gezond maken van het bedrijf moet opbrengen.' 

De bond maakt duidelijk 'niet langer lijdzaam te zullen toekijken hoe er steeds weer personen worden benoemd op leidinggevende posities binnen het bedrijf zonder dat die aan de vereisten voldoen'.

Op de directie wordt daarom een dringend beroep gedaan om haar invloed aan te wenden om te voorkomen dat de BPSLM in een positie wordt gemanoeuvreerd waar zij in actie zal moeten komen.

Isla del Coco, Costa Rica, heeft brug gemaakt van bij haaienstropers in beslag genomen boeien, lijnen en netten

Stropers rond Isla del Coco vangen haaien voor hun vinnenEen Costa Ricaans eiland heeft een brug gemaakt van netten, lijnen en boeien die in beslag zijn genomen bij criminele haaienstropers. De brug, genaamd de Genius River Bridge, bevindt zich op Isla del Coco, dat bijna 350 mijl ten zuiden van het Costa Ricaanse vasteland ligt.


Het hele onbewoonde eiland is een Costa Ricaans Nationaal Park en is omgeven door diepe wateren en enorme, bloeiende koraalriffen die scholen vissen lokken. Deze trekken meerdere soorten haaien aan en op hun beurt stropers die betrokken zijn bij de gruwelijke praktijk van 'haaienvinnen'. Hierdoor wordt de vin van een haai afgesneden en wordt het dier terug in de zee geworpen - nog steeds in leven. Zonder het gebruik van hun vinnen kunnen haaien niet goed zwemmen en sterven door verstikking of bloedverlies. Hun vinnen worden op de zwarte markt verkocht en gebruikt in soepen en medicijnen.


De stropers rond Isla del Coco krijgen echter niet altijd hun zin. Rangers patrouilleren in de wateren en hebben door de jaren heen veel spullen in beslag genomen.

De brug is gemaakt door een kunstenaar genaamd Pancho en is boven een kleine waterweg. Touw en netten zijn gebruikt als tuigage en boeien en drijvers ondersteunen de zijkanten.

Volgens de natuurbeschermingsorganisatie Wildaid worden jaarlijks vinnen van maximaal 73 miljoen haaien gebruikt in haaienvinnensoep.


(Suriname Mirror/The Daily Mail/YouTube)

Politie Bolivia dreigde residentie Mexicaanse ambassade binnen te vallen

Oud-minister en zes ex- top- functionarissen regering Morales in ambassade

De zeven hebben asiel aangevraagd in Mexico


Een sterk bewapende politiemacht dreigde zondag 14 juni 2020 de residentie van de Mexicaanse ambassade in Bolivia binnen te vallen, maar ze werden tegengehouden door het diplomatieke personeel, aldus getuigen. 

Buren van de diplomatieke missie, waar de voormalige minister van het presidentschap van Bolivia Juan Ramon Quintana en zes andere voormalige topfunctionarissen van de regering Evo Morales asiel hebben aangevraagd, zeiden dat de operatie werd uitgevoerd door ongeveer 200 politieagenten met campagnevoertuigen.Volgens getuigen omsingelde de politie de residentie en stak een muur aan de achterkant van het gebouw over die de omtrek van de ambassade markeert, voordat ze de achtermuur bereikte die ze probeerden te beklimmen.

De Mexicaanse Chargé d'Affaires Edmundo Font confronteerde de indringers van de ambassade en waarschuwde hen dat ze op het punt stonden een illegale actie te ondernemen tegen het Mexicaanse grondgebied, dat volgens het Verdrag van Wenen absolute immuniteit geniet.

Vanwege de moedige houding van de Mexicaanse diplomaat kregen de politieagenten de opdracht zich terug te trekken en te vertrekken.


Andere bronnen wezen erop, dat de Chargé d'Affaires telefonisch protesteerde bij de autoriteiten van de de facto regering van Jeanine Añez en eiste dat de politie zich terugtrok uit het gebouw, dat wordt bewaakt door tientallen agenten.

De provocatie, zoals getuigen de actie beschreven, werd voorafgegaan door geruchten van de politie over een op handen zijnde interventie van de elite-eenheid van de Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) om de diplomatieke residentie binnen te vallen en alle zeven voormalige Boliviaanse ambtenaren die asiel hebben aangevraagd te arresteren.

(Suriname Mirror/CNN Espanol/Prensa Latina/El Deber/Twitter)

Overtreders Covid-19 maatregelen Peru lopen risico op stokslagen...

Oorspronkelijk werd deze vorm van straffen gebruikt tegen rebellen in de Andes-gebieden


Een schokkende video laat zien hoe openbare stokslagen in Peru worden gebruikt om burgers te straffen die de Covid-19-regels overtreden. De groep mensen die de slagen uitvoert, is praktisch niet te identificeren, omdat ze een masker dragen en geen officieel identificatiemiddel op hun lichaam dragen.


Deze brigades bestaan ​​al meer dan 30 jaar en hun diensten lossen doorgaans kleine individuele problemen op, zoals kleine diefstal. Andere keren zouden ze worden gebruikt om corrupte burgemeesters of rechters te straffen en hen publiekelijk te straffen en te slaan.

Ze zijn oorspronkelijk gemaakt om rebellengroepen in de Andes-gebieden van Peru te confronteren. Nu hebben ze zich aangepast aan het huidige Covid-19-klimaat en gebruiken ze hun zware vorm van straf om degenen die de lockdown-regels overtreden te beschamen.

Peru lijdt zwaar als gevolg van de coronavirus-crisis, aangezien het land 230.000 besmettingen en meer dan 6.000 doden heeft bevestigd.

(Suriname Mirror/Euro Weekly News/Twitter)

Colombiaanse eiland Malpelo nu op IUCN-groene lijst van beschermde gebieden

Ondanks dat het onbewoond is wordt het jaarlijks bezocht door wetenschappers en duikers


De International Union for Conservation of Nature (IUCN) heeft het Malpelo Flora en Fauna Sanctuary, een eiland dat deel uitmaakt van het Unesco-werelderfgoed en gelegen is in de Colombiaanse Pacific, opgenomen in de Groene Lijst van Beschermde en Geconserveerde Gebieden van de Wereld

Als onderdeel van de viering van Wereld Oceanen Dag, erkende de IUCN Malpelo vanwege zijn 'model van bestuur, van management, dat erkend is in zijn effectiviteit en dat het een eeuwigdurende titel geeft, dat in de komende vijf jaar wereldwijd zal worden erkend en voldoet aan managementnormen'.


'Beheer is niet alleen belangrijk in het reservaat, maar wordt ook gearticuleerd met het buffergebied, dat wordt beschouwd als het 'Yuruparí-managementdistrict-Malpelo', dat de bescherming van de oceanen, ecosystemen en trekkende soorten, zoals haaien, inhoudt', zei de voorzitter van het Groene Lijst Comité van het IUCN in Colombia, Sandra Valenzuela.


Het reservaat - met een oppervlakte van 2,6 miljoen hectare en onderdeel van de jurisdictie van de gemeente Buenaventura, de belangrijkste haven van Colombia in de Stille Oceaan - werd in 2006 opgenomen op de Unesco Werelderfgoedlijst vanwege de rijkdom aan zeeleven.


Ondanks dat het onbewoond is, wordt het jaarlijks bezocht door talloze wetenschappers en duikers met toestemming van de Nationale Marine, die waakt over het water. 'Colombia zet zich in voor het effectieve beheer van zijn beschermde gebieden en daarom maken momenteel drie nationale parken in Colombia deel uit van die Groene Lijst: het Galeras National Natural Park, het Tatamá National Park en het Gorgona National Park', zei Julia Miranda, algemeen directeur van de nationale natuurparken van Colombia.

Volgens de Colombiaanse regering zal de opname van Malpelo de autoriteiten toegang geven tot andere technische en financiële samenwerkingsstrategieën voor de instandhouding ervan, en zal het de acties versterken om dit te bereiken.


(Suriname Mirror/Explica/Twitter)

Colombia's staatsoliemaatschappij Ecopetrol hekelt sabotage van 31 putten in het olieveld La Cira-Infantas

Bewakers en arbeiders Ecopetrol bedreigd door gemaskerde agressors


Colombia's grootste staatsoliemaatschappij Ecopetrol hekelde zondag 14 juni 2020 de sabotage van 31 putten op een olieveld in het noordoosten van het land, waardoor de putten offline gingen en er olie werd gemorst. 

De sabotageacties vonden plaats in het olieveld La Cira-Infantas van Ecopetrol, in de buurt van de stad Barrancabermeja, dat ongeveer 35.000 vaten olie per dag produceert.


Naast de sabotagedaden, werden bewakers en arbeiders op het veld bedreigd door gemaskerde agressors om hun post te verlaten en zich aan te sluiten bij een blokkade die vijf dagen geleden begon, zei Ecopetrol in een verklaring.De schade aan de putten leidde tot het morsen van olie, waardoor lokale gemeenschappen en het milieu in gevaar kwamen, aldus het bedrijf in de verklaring.

Ecopetrol riep de mensen achter de blokkade op om aanvallen op te schorten en zei dat het open staat voor gesprekken om hun verzoeken bij het kantoor van de lokale burgemeester en het kantoor van de procureur-generaal te beoordelen.


Energiebedrijven in Colombia zien operaties vaak het doelwit worden van demonstranten uit nabijgelegen steden die de inhuur van lokale werknemers eisen, evenals investeringen in gezondheid, onderwijs en wegen.

Ecopetrol is het grootste bedrijf in Colombia en produceert het grootste deel van de olie in het Andes-land. Het bezit twee van de belangrijkste raffinaderijen van het land en de meeste oliepijpleidingen.

(Suriname Mirror/El Tiempo/Reuters/Twitter)

ELN-rebellengroep in Colombia laat gijzelaars vrij

Twee politieagenten en vier burgers zijn overgeleverd aan het Rode Kruis


De ELN-rebellengroep in Colombia heeft zes gijzelaars vrijgelaten. Twee politieagenten en vier burgers zijn overgeleverd aan het Rode Kruis. Het Ejército de Liberación Nacional (ELN), een van de grootste actieve guerrillagroepen van Colombia, heeft zondag 14 juni 2020 de zes gijzelaars vrijgelaten, volgens een verklaring van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC, International Committee of the Red Cross). 

'ICRC-teams die de gebieden hebben bezocht, hebben geverifieerd dat de zes mensen in goede gezondheidstoestand verkeerden', zei de humanitaire organisatie.Onder de gijzelaars waren twee politieagenten, die meer dan drie maanden gevangen waren gehouden, en vier burgers. Vorige week heeft de ELN ook gijzelaars vrijgelaten, onder wie twee arbeiders van een oliemaatschappij die actief is in de provincie Arauca, vlakbij de Venezolaanse grens.

Tot dusver hebben Colombiaanse gewapende groepen dit jaar 13 gijzelaars vrijgelaten en overgeleverd aan het ICRC. 'We zijn alle partijen dankbaar voor het vertrouwen dat ze in het ICRC blijven stellen om ons humanitair werk uit te voeren', zei Nicolas Lennsens van het ICRC. 'Zolang de humanitaire gevolgen van het conflict en gewapend geweld voortduren, zullen we blijven werken aan de bescherming van levens en de waardigheid van degenen die door deze realiteit worden getroffen.'

Sinds een vredesovereenkomst van 2016 met de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de operaties van de groep effectief beëindigde, is de ELN nu de grootste guerrillagroep geworden die in het land actief is met 2.000 actieve leden. De ELN lanceerde vorig jaar een dodelijke aanval op een politieacademie, waarbij 22 cadetten werden gedood en 66 anderen gewond raakten. President Ivan Duque zei dat de aanval de mogelijkheid van vredesbesprekingen met de groep effectief heeft verstoord.

Vorige maand heeft het Colombiaanse leger een belangrijke ELN-commandant gedood bij een gerichte aanval. Sindsdien heeft het ELN aangegeven bereid te zijn de vijandelijkheden te staken in het kader van een door de VN gesteund moratorium op de strijd, zodat humanitaire organisaties en volksgezondheidsautoriteiten de nieuwe pandemie van het coronavirus beter kunnen aanpakken.

De Colombiaanse regering heeft gezegd geen vredesbesprekingen te zullen voeren totdat de ELN een einde maakt aan de ontvoeringen, gijzelaars bevrijdt en de aanvallen op de infrastructuur stopt.

(Suriname Mirror/DW/Reuters/Twitter/EFE)

Minister Misiekaba zet verstrekken van Covid-19 voedselpakketten paar dagen stop

'Leverancier heeft zich niet gehouden aan levertijd, waardoor pakketten laat kwamen'

'Ik heb even een paar dagen de tijd nodig om zaken goed te evalueren en biedt mijn verontschuldiging aan'


Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft besloten het verstrekken van de Covid-19 voedselpakketten een paar dagen stop te zetten. De distributie op verschillende plekken in Paramaribo en Wanica is maandag 15 juni 2020 verkeerd gelopen. 

De bewindsman op Starnieuws, dat hij even de ruimte wil om te evalueren. De leverancier heeft zich volgens Misiekaba niet gehouden aan de levertijd, waardoor pas laat in de middag de pakketten binnenkwamen. Mensen stonden reeds uren in de rij. 'Ik heb even een paar dagen de tijd nodig om zaken goed te evalueren. Ik bied mijn verontschuldiging aan over de gang van zaken vandaag. Het was erg rommelig en dit moeten wij niet hebben.'


Het ministerie zal tijdig aangeven wanneer de distributie weer begint.

Volgens Misiekaba zouden zaken ordelijk zijn gelopen als de pakketten op tijd waren geleverd door de leverancier. Over het verstrekken van pakketten in de districten zijn gesprekken gevoerd met de districtscommissarissen. 'Maar, als de levering in Paramaribo zo erg gaat, hoe zal het verlopen met de districten? Ik zal ook met Defensie praten om legervoertuigen ter beschikking te stellen voor vervoer van pakketten naar de districten.'

Hij zal met zijn team de komende dagen de situatie evalueren en goede maatregelen treffen om de pakketten op een betere manier te verstrekken aan de mensen. 'Ik weet dat de nood hoog is, maar wij kunnen mensen niet blootstellen aan gevaar', benadrukt de bewindsman.

In elk geval zullen dinsdag geen pakketten worden verstrekt. Woensdag is alles gesloten. Het ministerie zal doorgeven wanneer de pakketten weer opgehaald kunnen worden.

Weg Zanderij-West Suriname afgesloten voor vrachtverkeer boven 4 ton

(Bron foto's: Burger Informattiecentrum Para)
Deel weg bij Singri Lanti onder water door water uit nabij gelegen kreek

Bij Colakreek is water Tawajakoerakreek buiten de oevers getreden


De weg Zanderij-West Suriname is per direct afgesloten voor vrachtverkeer boven 4 ton. Ongeveer 100 meter van de weg ligt nabij Singri Lanti onder water door in- en uitstroom van water uit de nabij gelegen kreek. Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh, die nu het beheer heeft van het district Para, heeft dit besluit genomen, aldus het Burger Informatiecentrum Para maandag 15 juni 2020. 

Volgens de coördinator sectie Suriname-Zuid van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT & C), Ritesh Moerlie, is er sprake van een 30 centimeter hoge stromingsmassa. Voorlopig kan het ministerie geen actie ondernemen vanwege de hoeveelheid water in het gebied.

Zodra het waterpeil gedaald is, zal er materiaal worden verwerkt nabij de stroming en zal de mogelijkheid worden bekeken om de in- en uitstroomzijde op te schonen/uitdiepen.

Nabij Colakreek is het water van de Tawajakoerakreek ook buiten de oevers getreden en is in het recreatieoord Kinderboerderij binnengedrongen. Volgens Moerlie zijn tentjes/hutten losgeraakt en overige bouwsels van de grond geraakt. De schade is naar zijn zeggen groot.

Vereniging van Winkeliers in Suriname wil nieuw vergunningen-beleid

'Samenleving is overgeleverd aan de grillen van buitenlandse ondernemer'

VWS wil ook dat nieuwe regering zo snel mogelijk belasting op toegevoegde waarde (btw) invoert


De Vereniging van Winkeliers in Suriname (VWS) ziet graag, dat de nieuwe regering een totaal ander beleid gaat voeren wat betreft het uitgeven van vergunningen. Dat is vrijdag onder de aandacht gebracht van de leiders van de samenwerkende partijen VHP, ABOP, NPS en PL tijdens hun bijeenkomst met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, aldus de Ware Tijd maandag 15 juni 2020. 

'De grootste hoofdpijn van de vereniging is de wijze hoe opeenvolgende regeringen de afgelopen jaren zijn omgegaan met vrijwel alle sectoren en hoe vergunningen aan iedereen worden gegeven', zegt VWS-voorzitter Raymond Hasnoe.

Hij merkt op, dat jaren geleden onder het mom van liberalisatie het vergunningenbeleid is opengegooid met als gevolg een influx van Chinese handelaren en overbevolking van de winkeliersbranche. 'De eigen Surinaamse ondernemers en winkeliers werden kapotgemaakt. Er moet ordening in de verschillende sectoren komen en het vergunningenbeleid moet onder een vergrootglas geplaatst worden.'

De coronavirus-crisis heeft de situatie verergerd en pijnlijk blootgelegd waar de Surinaamse samenleving al jaren over klaagt. 'Ze is overgeleverd aan de grillen van buitenlandse ondernemers. Het gevoel dat nu heerst, is dat de samenleving wordt gepest door winkeliers en wij worden nu anders aangekeken door het volk.' Maar, Hasnoe merkt op, dat in de binnenwegen en in de wijken, de in Suriname geboren Chinese winkeliers wel op een correcte manier weliswaar aangepast aan de omstandigheden de klanten zijn blijven bedienen.

'Wat we nu zien is dat de buitenlandse winkeliers die hier de afgelopen jaren flink geld hebben verdiend nu zeer klantonvriendelijk zijn. Sommigen zijn zelfs onbeschoft.'

De VWS hoopt dat de nieuwe regering een zodanig beleid zal voeren dat de scheefgetrokken verhoudingen hersteld worden en dat de samenleving niet overgeleverd wordt aan een bepaalde groep ondernemers.

Aan de politieke leiders is ook voorgesteld om zo snel als mogelijk de belasting op de toegevoegde waarde (btw) in te voeren. Op die manier krijgt de staat snel meer geld binnen en worden ook de mensen die in de informele sector werken aangepakt. Volgens Hasnoe kan de btw al op een eenvoudige manier worden geïntroduceerd. 'Men kan beginnen door alvast op buitenlandse producten deze vorm van belasting te heffen. Zo wordt ook de lokale productie gestimuleerd en beschermd.'

Verder is gepleit voor de mogelijkheid om meer ondernemingen op basis van free zone-regels in de gelegenheid te stellen producten aan buitenlandse bezoekers aan te bieden. Zo worden volgens Hasnoe ook direct deviezen verdiend. Er hoeven volgens hem nog geen grote vrijhandelszones of industrieparken te komen, omdat die grote investeringen vergen. Als nu al grote bedrijven de mogelijkheid krijgen als free zone-handelaar op te treden is dat al een stap in de juiste richting.