zondag 18 augustus 2019

Zorgen bij visserijsector over groot aantal verstrekte visvergunningen niet weg

'Het aantal vergunningen voor de diepzeevisserij meer dan verdubbeld tot bijna 500'...

'Er wordt geen poging ondernomen om de vergunningen te verminderen'


Het groot aantal visvergunningen dat is uitgegeven blijft een heet hangijzer binnen de sector. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft door de jaren heen teveel visvergunningen uitgegeven en staat nu voor de uitdaging om daar ordening in te brengen. De vissers hebben er na jaren van beloften geen geloof in dat de druk op de visbestanden op korte termijn zal afnemen. 

LVV-minister Rabin Parmessar zegt dat hij de hooglopende emoties van de sector begrijpt als het gaat om het terugbrengen van het aantal vergunningen. Hij heeft vrijdag met actoren uit de sector gesproken over de vergunningen over 2019. Deze zouden al aan het begin van het jaar uitgegeven moeten zijn, maar administratief loopt het al jaren achter op het ministerie. Parmessar wil uitgaan van het aantal dat al is uitgegeven en van daar uit werken aan vermindering voor het komend jaar.

Het 'oude' aantal waarmee de bewindsman wil werken, heeft de zorgen van de vissers niet weggenomen, integendeel.

Mark Lall, secretaris van het Visserscollectief Commewijne zegt zondag 18 augustus 2019 op Starnieuws, dat het aantal vergunningen voor de diepzeevisserij meer dan verdubbeld is tot bijna 500. De druk op de al kwetsbare visgronden neemt alleen maar toe, zonder dat er zicht is op enige verlichting. Lall wijst erop, dat het niet aan de particulieren heeft gelegen dat er vergunningen zijn uitgegeven, maar dat dit is gestimuleerd door het ministerie.

De hamvraag is hoe de autoriteiten het terugbrengen van de vergunningen gaan aanpakken, 'omdat er tot dit moment geen concrete maatregelen worden uitgevoerd die moeten leiden tot afname van de vergunningen'.

Er heerst grote bezorgdheid bij de vissers, verwoordt Lall de gevoelens van de sector. Hij legt uit dat er geen poging wordt ondernomen om de vergunningen te verminderen. Alle beloften door de jaren ten spijt. Ondanks alle toezeggingen heeft de vissector alleen maar toename van het aantal vergunningen gezien.

'De beloften voor vermindering zijn geen nieuwigheid', zegt Lall. Hij wijst erop dat de sector in een fase van dialoog is en dat de sector dat respecteert. Hij zegt dat de sector ook zeer te spreken is dat minister Parmessar openhartig met hen heeft gesproken. Lall stelt dat de sector echter uitkijkt naar uitvoering van de modellen die zij hebben aangedragen om de druk op de visbestanden te verminderen.

Voor het komend jaar heeft de sector niet veel hoop, omdat het dan een verkiezingsjaar is. En gezien de vergunningen over 2019 nu in behandeling zijn, gelooft Lall niet dat de vergunningen over 2020 nog voor de verkiezingen in mei zullen worden verstrekt. Parmessar heeft vrijdag met de stakeholders van de visserijsector gesproken. Behalve over het maximale aantal visvergunningen voor de verschillende categorieën, is ook gesproken over het concept vergunningsvoorwaarden voor 2020.

EBS: 'Onweer afgelopen dagen heeft vergroot aantal storingen in diverse wijken veroorzaakt'

'Het gaat ook om mastaanrijdingen, omgevallen bomen op het netwerk en defecte onderdelen'


De N.V. EnergieBedrijven Suriname (EBS) heeft zondag 18 augustus 2019 bekend gemaakt dat voornamelijk vanwege onweer de afgelopen dagen een vergroot aantal storingen in diverse wijken is opgetreden die soms ook langer dan normaal duurden. Het gaat niet alleen om gebiedsstoringen veroorzaakt door rukwinden, blikseminslag en regenval, maar ook mastaanrijdingen, omgevallen bomen in het hoogspanningsnetwerk en defecte onderdelen. 

'Voor de oplossing van deze situatie zijn extra ploegen ingezet. Gebieden die gevoed kunnen worden vanuit omliggende elektriciteitslijnen die niet gestoord zijn worden overgezet, waardoor een groot aantal klanten toch voorzien kan worden terwijl de herstelwerkzaamheden gaande zijn. 

De EBS handelt eerst de gebiedsstoringen af waarbij een groter aantal klanten voor korte of zeer lange tijd verstoken is geweest van elektriciteit, gevolgd door de storingen van kleinere aard zoals de individuele storingen. 

In de afgelopen dagen/nacht zijn voornamelijk Paramaribo Noord (Morgenstond, Charlesburg, Tourtonne, Geyersvlijt) en gebieden in het district Commewijne vaker verstoken geweest van elektriciteit. 

Het blijkt achteraf dat er diverse delen als gevolg van onder andere het noodweer defect waren geraakt en/of in slechte staat zijn komen te verkeren. Deze slechte delen veroorzaakten op verschillende momenten storingen. Door de technici is het gebied deel voor deel gecontroleerd alvorens deze te normaliseren. Deze controle heeft wat langer geduurd waardoor het ongerief enigszins vergroot leek. Technici van de EBS zijn momenteel bezig om de eventuele dieperliggende oorzaken te achterhalen zodat dit probleem duurzaam herstelt kan worden De komende week zal ook de controle worden voortgezet. 

Het bedrijf biedt haar verontschuldigingen aan voor deze overmachtssituatie en garandeert haar klanten dat er met man en macht wordt gewerkt aan het herstel van alle storingen.'

Twee mannen op Reebergproject gedood door elektrische schok

Slachtoffers geëlektrocuteerd nadat ijskast in brand vliegt ten gevolge van auto die EBS-mast ramt....


De Ware Tijd bericht zondag 18 augustus 2019, dat pastoor Eric Graanoogst (58) en zijn schoonzoon Gabriel Stuger (32) zaterdagmiddag vermoedelijk ten gevolge van een elektrische schok zijn gedood. 

's Middags rond kwart over vijf reed een voertuig, dat door een militair werd bestuurd, tegen een elektriciteitsmast in het Reebergproject. De mast brak in tweeën en kwam op het wegdek terecht. Er ontstond kortsluiting bij één van de drie woningen op een woonadres, waardoor een ijskast in brand vloog.

Naar verluidt zou één van de twee mannen hebben geprobeerd om de stekker van de ijskast uit het stopcontact te halen. Hij werd geëlektrocuteerd. De andere man probeerde hem te helpen en liep ook stroomschokken op. De twee slachtoffers zijn door familieleden naar het ziekenhuis gebracht. Bij aankomst bleken ze te zijn overleden.

Een tweede woning op het adres werd door tot nog toe onbekende reden door brand verwoest. Het is niet bekend of de woning tegen brand was verzekerd. De oorzaak van het verkeersongeval is evenmin bekend. De bestuurder van het voertuig heeft een geldig rijbewijs. De politie onderzoekt de zaak verder.