dinsdag 28 augustus 2018

Rusland (NPS): 'Alcoa zag wel perspectief in het mijnen van bauxiet in Suriname'

'De bedoeling was om in 2018 Nassau in productie te brengen'


'Nadat BHP Billiton had aangegeven dat zij vertrekt, is er een gevecht ontstaan tussen de BHP en de Alcoa om de Billiton Maatschappij Suriname, die verantwoordelijk was voor het mijnen van bauxiet in Suriname. De Alcoa heeft uiteindelijk in 2009 de BMS overgekocht. We moeten hier vaststellen dat de Alcoa hier wel perspectief zag', zei NPS-fractieleider Gregory Rusland maandag in De Nationale Assemblee (DNA) bij de behandeling van de kwestie-Alcoa, aldus Starnieuws dinsdag 28 augustus 2018.

Hiermee reageerde Rusland op de stelling van waarnemend president Ashwin Adhin, dat Alcoa geen heil meer zou zien in het mijnen van bauxiet in Suriname.

'In het rapport van WorleyParsons is een grafiek aangegeven, waarin de indicatie door de Alcoa zeker is aangegeven dat men plannen had om door te gaan richting Nassau. De bedoeling was om in 2018 Nassau in productie te brengen. Het was niet zo, dat de Alcoa geen heil zag in de activiteiten voor wat betreft de bauxietsector. Wanneer de indicatie wordt gegeven dat de Alcoa in 2008 al plannen had om te vertrekken, moet ik dat naar het rijk der fabelen verwijzen', benadrukte Rusland.


'Ik heb geluisterd naar de waarnemend president, die weer heeft gegrepen naar een situatie in 2008 en het verhaal heeft verteld waarbij de BHP Billiton zogenaamd een overeenkomst getekend had en aangeboden had aan de Surinaamse regering. Ik wens andermaal te herhalen, dat Suriname een onderhandelingscommissie had van mensen die stuk voor stuk wisten waarover ze praatten. De rapportage in 2008 naar de Surinaamse regering was, dat uit wat gepresenteerd en onderhandeld was op dat moment, er geen garanties waren dat de Billiton zou overgaan tot de productie van bauxiet uit West Suriname', herhaalde Rusland de informatie die hij bij de vorige DNA-vergadering ook al had gegeven.

'De waarnemend president geeft aan, dat het maar om 60 miljoen ton bauxiet ging uit een reserve van bijna 700 miljoen ton uit West Suriname. Als u de analyse bekijkt, moet u weten dat er bepaalde pockets zijn in West Suriname waar de kwaliteit relatief hoog is en overall is het relatief laag. Wat wij niet zouden doen, is absoluut niet de krenten uit de pap geven aan welke maatschappij dan ook, om ervoor te zorgen dat wanneer je verder zou willen gaan met die sector en die 60 miljoen was uitgemijnd, dat je dan lagere kwaliteit bauxiet had en niet verder zou kunnen gaan. Het was dus het totaalpakket waar de mensen mee zouden moeten werken, waar bauxiet gemijnd zou kunnen worden tot een bepaalde kwaliteit om efficiënt voor vele jaren langer door te kunnen gaan.'

'Als we kijken naar de activiteiten van de Alcoa, die heeft aangegeven te willen afbouwen en dat die aangeeft op een gegeven moment dat de raffinaderij zodanige destructie vertoond en dat het niet interessant is om verder te gaan, denk ik dat daaruit juist de regering profijt uit zou moeten halen uit de onderhandeling. Ik denk dat daaruit een basis gevonden kan worden om met de Alcoa aan tafel te blijven zitten en ze te dwingen om ervoor te zorgen dat voorzieningen worden getroffen, zodat we in ieder geval in de onderhandelingen konden nagaan, uitrekenen wat de economische schade is die wij zullen ondervinden tot 2033.' Dat zou volgens Rusland een issue moeten zijn bij de onderhandelingen, waarbij Suriname munt uit zou moeten slaan.

'U heeft een heel relaas gegeven over waarom bepaalde zaken zijn gebeurd, we moeten de zaken op een rijtje gaan zetten. De tijdlijn klopt niet met wat er werkelijk gebeurd is. Ik denk dat wij nu wel op een punt komen waarbij we vragen, waar gaan wij naartoe met die sector, wat zijn de stappen die wij vandaag moeten nemen om ervoor te zorgen dat wat fout is gegaan, gecorrigeerd wordt. Het is duidelijk gebleken na 2009, dat Alcoa geen heil meer zag met de vallende prijzen en dan gaat men een strategie toepassen. Als BHP Billiton, ik denk dat u dat bedoelt met BMS overnemen, 97 miljoen Amerikaanse dollar geeft aan Alcoa om het over te nemen, dan weet BHP Billiton dat er geen winst is in die aandelen. Niet alleen dat, maar dat het geboekt is als winst en niet bij de investeringen, geeft aan dat Alcoa nooit gemeend had, die winst die zij heeft gekregen van BHP Billiton, te investeren. Dat geeft al alles aan en dat is de overtuiging', was de reactie van waarnemend president Adhin.

Santokhi (VHP) wil duidelijkheid over status grensgeschil Suriname-Guyana

'We horen stilte, stilte vanuit de regering over dat onderwerp, de kwestie-Tigri'


VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi is bezorgd over het feit, dat de regering al geruime tijd niets laat horen over het grensgeschil tussen Suriname en Guyana. 'We horen stilte, stilte vanuit de regering over dat onderwerp', zei de politicus gisteren tijdens de openbare commissievergadering in De Nationale Assemblee (DNA) waarin de ontwerpwet houdende goedkeuring van het akkoord over de maritieme grens met Frans-Guyana/Frankrijk werd behandeld, zo bericht het Dagblad Suriname dinsdag 28 augustus 2018.

Het Tigri-grensgeschil dateert van de jaren ’60 van de vorige eeuw toen het Guyanese leger Surinaamse ordetroepen uit Tigri verdreef en daar militaire stellingen optrok. De afgelopen decennia heeft Guyana continu beheersdaden verricht in dat gebied.


Dit grensgeschil is volgens minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken op de agenda van de gezamenlijke grenscommissie Guyana-Suriname. Hoewel de commissie in mei 2018 al constructief overleg over dit onderwerp heeft gevoerd, kan de bewindsvrouw detailinformatie over deze onderhandelingen nog niet prijsgeven.

Santokhi vindt, dat de regering zich moet gaan focussen op het ontwikkelen van een duidelijk grensbeleid en opzetten van een grensgeschilleninstituut met deskundigen, die alle grensgeschillen duurzaam kunnen bekijken. 'Om zijn rechten niet te verspelen, zal Suriname een proactieve houding moeten aannemen met betrekking tot zijn grenzen. Door tijdsverloop werkt de feitelijke situatie in betwiste gebieden in zijn nadeel. Met name de grensissue op de westelijke grens moet daarom op de politieke agenda', benadrukte de VHP’er.

Beloofd is een nader moment uit te zoeken, waarin het parlement meer informatie vanuit de regering kan krijgen.

DNA-vicevoorzitter Melvin Bouva stelde voor om indien nodig gevoelige informatie in comité-generaal met het college te delen.De onderhandelingen hiertoe vonden plaats in 1998, 1999, 2013 en 2015. Hierna volgde de ondertekening tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen te Parijs op 8 november 2017. Het Franse parlement heeft ondertussen al groen licht gegeven.

Verschillende leden van de commissie van rapporteurs weken op verschillende momenten af van dit onderwerp en richtten zich ook op de overige grenzen waar Suriname problemen heeft met buurlanden.

Santokhi verwees daarom ook naar de misstanden bij de zuidgrens tussen Suriname en buurland Brazilië. 'Doordat de zuidgrens niet effectief wordt bestuurd en onderhouden, vinden er heleboel illegale activiteiten plaats. Hieronder vallen ongecontroleerd grensverkeer, illegale goudwinning, drugsvervoer, illegale visvangst en jacht, bezetting van land en aanleg van vliegveldjes. Dit verdient ook aandacht. De regering moet haar soevereine recht ook exerceren over het heel grondgebied van Suriname', aldus Santokhi. De markering van de zuidgrens geschiedt middels grenspalen.

Lees hier meer over de kwestie-Tigri:
'Kwestie Tigri-gebied sleept zich al jarenlang voort en lijkt meer een onbelangrijke principiële grenskwestie voor Suriname dan werkelijk grensgeschil'

Padieproducenten verenigd in de SPBA dienen petitie in bij Assemblee

Indieners petitie vragen onder andere aandacht voor de lage padieprijzen


Een afvaardiging van padieproducenten uit de districten Nickerie, Coronie en Saramacca heeft  dinsdag 28 augustus 2018 een petitie (zie onderaan) aangeboden aan de voorzitster van De Nationale Assemblée (DNA),  Jennifer Geerlings-Simons, zo bericht de Assemblee. 

De Surinaamse Paddieboeren Associatie vraagt, gelet op de precaire situatie, onder andere aandacht voor de lage padieprijzen. Aan DNA wordt gevraagd om te bemiddelen, zodat er opheffing komt van het verschil tussen de kostprijs en de door opkopers geboden opkoopprijs.

Geerlings-Simons is content, dat de petitionarissen niet alleen het probleem hebben geschetst, maar ook oplossingsmodellen in hun brief hebben opgenomen. Zij zal zich in deze voorstellen verdiepen.

Zoals normaliter het geval is zal de petitie worden gedeeld met leden van de vaste commissies, in dit geval die van de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Handel, Industrie en Toerisme (HI&T). Ook de ministers van deze twee departementen zullen ingelicht worden over de ontvangst van de petitie.


Lijnbushouders mogen hun vergunningen niet verkopen

Het ministerie van OWT&C zal handel in vergunningen niet langer toestaan

'Vergunningen worden verkocht tegen hoge bedragen die oplopen tot ruim Srd 100.000, terwijl ze die gratis hebben gekregen'


Lijnbushouders mogen hun vergunningen niet meer verkopen. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C ) zal dit niet langer toestaan. 'Er wordt handel hiermee gedreven. De vergunningen worden verkocht tegen hoge bedragen die oplopen tot ruim Srd 100.000, terwijl ze die gratis hebben gekregen', zegt Joyce Blokland, directrice Transport van het ministerie, vandaag, dinsdag 28 augustus 2018, in de Ware Tijd. 

Als lijnbushouders de vergunning toch verkopen of eigendunkelijk overdragen, zal het ministerie de toestemming onmiddellijk intrekken, staat in een bekendmaking (zie hierna). Eerder werd deze zaak gedoogd.


'Ik ben dat komen aantreffen en dat zal ik niet meer toestaan. Soms krijgt iemand vandaag een vergunning en hij verkoopt die over enkele dagen', zegt Blokland. Zij ergert zich eraan dat ambtenaren worden opgeroepen door de rechter, omdat personen verwikkeld zijn in een zaak over een verkochte busvergunning.

Ze wijst erop, dat in de vergunning staat dat die nimmer aan derden overgedragen mag worden, zonder dat een busondernemer vooraf toestemming heeft gekregen van de minister van OWT&C. De vergunning vervalt automatisch als de houder overlijdt. Nieuwe vergunningsaanvragen van erfgenamen in de eerste lijn zullen met voorrang worden behandeld.

John Biffe, ondervoorzitter van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), maar praat op persoonlijke titel, geeft toe dat vergunningen worden verkocht. 'Er wordt handel mee gedreven', zegt Biffe, die niet in detail wil treden. Ook spelen er veel meer zaken waarop hij niet wil ingaan. 'Ik kan dat echter niet hard maken', zegt hij. 'Maar, er zijn ook mensen die op de juiste manier omgaan met hun vergunning', voegt hij eraan toe.

Bushouder Rawien Bajnath onderkent, dat het verboden is om een vergunning te verkopen, maar vindt toch dat deze voorwaarde aangepast moet worden. 'Want niemand wil een bus kopen zonder dat die een vergunning heeft. Die persoon wil direct geld verdienen.Wat het ministerie moet stoppen, is het verstrekken van busvergunningen, omdat vele bustrajecten al verzadigd zijn.'

Drie mannen en een vrouw aangehouden in Oosterhout na onderschepping 3.500 kilo cocaïne

Douane haven Antwerpen treft cocaïne aan in container met partij bananen als deklading

(Bron: Omroep Brabant)

Container door politie gevolgd tot afleveradres, een transportbedrijf te Oosterhout


Na de onderschepping van 3.500 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen heeft de politie maandag 27 augustus in Oosterhout drie mannen en een vrouw aangehouden bij het inspecteren van de smokkelcontainer. In Woerden is een vierde man aangehouden, zo bericht de Landelijke Eeenheid van de politie vandaag, dinsdag 28 augustus 2018.

In Oosterhout gaat het om de 54-jarige Belgische chauffeur van de vrachtwagen uit Turnhout, twee mannen van 55 en 58 jaar oud en een 33-jarige vrouw, allen uit Oosterhout. In Woerden werd een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden.

De douane in de haven van Antwerpen trof de cocaïne afgelopen weekend aan in een zeecontainer met een partij bananen als deklading. De container was bestemd voor een bedrijf in Nederland en afkomstig uit Zuid-Amerika.


De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid greep onder het gezag van het Landelijk Parket in nadat de container maandag werd afgeleverd op een adres op het bedrijventerrein in Oosterhout. Daar zijn de drie mannen en de vrouw aangehouden. De vierde man werd later op die dag in Woerden aangehouden.

Aansluitend heeft de politie op diverse plaatsen huiszoekingen verricht waarbij onder andere administratie en gegevensdragers in beslag zijn genomen. De Officier van Justitie van het Landelijk Parket beslist wie er donderdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Bronnen meldden eerder al aan Omroep Brabant dat er een inval bij het bedrijf was geweest en dat onder meer Paul van Wanrooy, de eigenaar en directeur van het transportbedrijf, bij de gearresteerde medewerkers zou zitten.

Het bedrijf is, aldus Omroep Brabant, al langer gelinkt aan betrokkenheid bij drugssmokkel. In 2011 werd Paul van Wanrooy met andere verdachten aangehouden na een drugsvangst in de Rotterdamse haven. Ook toen ging het om fruit en drugs. In een container vol ingeblikte perziken – op een van zijn opslagplaatsen – werd 2500 kilo cocaïne gevonden. Paul van Wanrooy werd in 2014 vrijgesproken door de rechter, omdat de belastende verklaring tegen hem niet geloofwaardig was. Het bedrijf draaide destijds gewoon door. Ook nu is dat het geval. Zodra er meer informatie is, informeert het bedrijf haar klanten en leveranciers.

Van Wanrooy is ook eigenaar van de grond waarop het bedrijf van buurman Van Puijfelik staat. De papierverwerker in Oosterhout werd recentelijk gesloten na een drugsvondst. Ook hierbij volgde de politie een container vanuit Antwerpen. De directie van de papierverwerker ontkent nog altijd iets met het transport te maken te hebben.

Mario Heeren, financieel directeur bij Van Wanrooy geeft aan dat het bij de inval niet om een pand ging dat het bedrijf zelf in gebruik heeft. Het pand waar de politie het op gemunt had, zou verhuurd worden. 'In het kader van het lopende onderzoek kunnen we nu in overleg met justitie en advocaat verder geen mededelingen doen.' Hij stelt dat het bedrijf nooit betrokken is geweest bij 'enige vorm van drugshandel. Dat is ook zeker nu niet het geval.'

Inheemsen in Peru blijven protesteren tegen Chinees mijnbouwbedrijf MMG Ltd.

Verzet inheemsen om te voorkomen dat bedrijf weg gebruikt op hun landbouwgrond voor transport koper van Las Bambas-mijn naar haven

De vorige eigenaar van de Las Bambas-mijn, het Zwitserse Glencore Plc, plande om koper via een pijpleiding naar haven te vervoeren


Inheemsen in Peru zullen blijven protesteren tegen mijnbouwbedrijf MMG Ltd. uit China, om te voorkomen dat het een snelweg gebruikt op de landbouwgrond van hun gemeenschap, waardoor het bedrijf geen koper kan vervoeren van de mijn van Las Bambas naar de haven, zei een advocaat van de gemeenschap maandag 27 augustus 2018. 

De demonstranten hebben de weg voor bijna een week geblokkeerd. Advocaat Carlos Vargas zei dat de gemeenschap, Nueva Fuerabamba, van plan is om te blijven protesteren totdat de hoge ambtenaren van MMG in Peru ermee instemmen om te praten over compensatie voor het gebruik van de snelweg.


Vargas beschuldigde het bedrijf van het bouwen van de weg op het terrein van Nueva Fuerabamba zonder de gemeenschap te raadplegen, en zei dat de regering in mei het land illegaal veranderde in een snelweg. MMG, de internationale mijnbouweenheid van China's staatsbedrijf China Minmetals Corp., reageerde niet op verzoeken om commentaar buiten de reguliere kantooruren op het hoofdkantoor in Australië.

Een bron bijt de lokale eenheid van MMG zei, dat de Las Bambas-mijn van het bedrijf sinds woensdag geen koperconcentraten naar de Pacifische haven van Matarani heeft vervoerd, maar de productie in de mijn is niet aangetast, zei de bron, die niet bevoegd was om publiekelijk commentaar te geven en om anonimiteit verzocht.

Las Bambas, een van de grootste kopermijnen in Peru, produceerde in de eerste zes maanden van 2018 ongeveer 190.000 ton koper, volgens overheidsgegevens. Peru is 's werelds nummer 2 koperproducent. De protesten zien het laatste conflict als gevolg van de beslissing van Las Bambas om zijn koper over onverharde wegen te transporteren in plaats van via een pijpleiding zoals oorspronkelijk gepland door de vorige eigenaar van de mijn, het Zwitserse Glencore Plc.


Inheemse boerengemeenschappen in de regio zijn bezorgd over veiligheid en gezondheid met betrekking tot zwaar stof aangewakkerd door honderden vrachtwagens die door Las Bambas dagelijks worden gebruikt.

Conflicten tussen demonstranten en autoriteiten zorgden ervoor dat vier lokale mannen in 2015 en 2016 zijn omgekomen. Protestanten die wegen blokkeren in 2016 hebben verschepingen van koper van Las Bambas uit Matarani opgeschort en zijn operaties bijna stopgezet.

Nueva Fuerabamba was de enige gemeenschap die werd verplaatst om plaats te maken voor Las Bambas, die werd gebouwd in 2016. Leden van de gemeenschap hebben gezegd dat het bedrijf niet alles heeft geleverd wat het beloofde in een deal die hen een nieuwe stad gaf in de buurt van de mijn en de landbouwgrond in een naburig gebied .

In juni diende Nueva Fuerabamba een rechtszaak tegen het bedrijf in bij een lokale rechtbank, om  150 miljoen dollar te eisen en de nietigverklaring van de relocatieovereenkomst met het bedrijf op grond van het feit, dat het valse handtekeningen bevatte, zei Frank Chavez, een andere advocaat voor de gemeenschap.

(Suriname Mirror/VOA News/La Republica/Twitter)

President Maduro haalt zo'n 100 Venezolanen in Peru op staatskosten terug naar Venezuela

(Bron foto: AFP)
Maduro belooft vlucht te betalen en werk voor terugkerende landgenoten


Om de uitstroom van inwoners tegen te gaan heeft president Nicolas Maduro het project 'Terugkeer naar het vaderland' gelanceerd. Via dat project werden maandag 27 augustus 2018 97 Venezolanen met een regeringsvliegtuig teruggehaald uit Peru, waar meer dan 500.000 Venezolanen verblijven. Onder hen 22 kinderen en 4 zwangere vrouwen.

Maduro beloofde aan met name jonge en hoogopgeleide mensen om hun vlucht naar huis te betalen en beloofde hun ook werk. Inmiddels vliegen de eerste mensen vanuit Peru terug naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Ze worden vanaf de ambassade in Lima met bussen naar het vliegveld gebracht en vervolgens met de Venezolaanse staatsluchtvaartmaatschappij teruggevlogen. Alle kosten worden vergoed.

Ondertussen is de situatie in Venezuela nog steeds nijpend. Het IMF (Internationaal Monetair Fonds) waarschuwde vorige maand voor een hyperinflatie van een miljoen procent in 1 jaar tijd. Nergens in de wereld zijn de prijzen van basisbehoeften als voedsel en medicijnen zo hard gestegen als in Venezuela.

Eind juli besloot Maduro om vijf nullen te schrappen om de munt enigszins hanteerbaar te houden.

Naar schatting zijn zo'n 2,3 miljoen Venezolanen gevlucht naar landen als Colombia en Peru. Velen hebben moeite om aan een baan te komen en vanwege de grote aantallen ontstaat in verschillende Zuid-Amerikaanse landen een steeds vijandigere houding tegenover migranten.

(Suriname Mirror/Knack.be/NOS)

Colombia trekt zich terug uit de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties, Unasur

(Bron foto: Twitter)
President Duque hekelt 'stilte en lakse houding' inzake 'brutale daden dictatuur in Venezuela'


Colombia trekt zich terug uit de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur, Unión de Naciones Suramericanas) wegens de 'stilte en lakse houding' van de intergouvernementele organisatie met betrekking tot de 'brutale daden van de dictatuur in Venezuela'. Dat heeft de kersverse president Ivan Duque gisteren, maandag 27 augustus 2018, aangekondigd. 

'Unasur heeft als een instituut nooit een van de misbruiken veroordeeld' van de regering van president Nicolas Maduro, luidt het.

Volgens Duque heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Carlos Holmes de Unasur al op 10 augustus - drie dagen na de eedaflegging van de president - in een brief op de hoogste gesteld van de beslissing.


De procedure om volledig uit de intergouvernementele organisatie te stappen, neemt volgens het Colombiaanse staatshoofd zes maanden in beslag.

Unasur, dat haar hoofdkwartier in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito heeft, telt inclusief Colombia twaalf lidstaten en werd in 2008 opgericht om regionale politieke, sociale en economische integratie te bevorderen en tegenwerking te bieden tegen de invloed van de Verenigde Staten. Sinds de stichting wordt de organisatie echter verlamd door politieke verdeeldheid. De voorbije jaren was vooral de onenigheid over de aanpak van de zware economische en politieke crisis in Venezuela een splijtzwam.

Colombia had zijn lidmaatschap in april van dit jaar al samen met Argentinië, Brazilië, Chili, Paraguay en Peru voor onbepaalde duur opgeschort.

(Suriname Mirror/Latin American Herald Tribune/Belga/Colombia Reports/Twitter)

Minister Roline Samsoedien wil de export van rondhout ontmoedigen

(Bron foto: Kuldipsingh)
Samsoedien wil exportwaarde van het rondhout gefaseerd verhogen


Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer wil de export van rondhout ontmoedigen. De bewindsvrouwe heeft een voorstel ingediend om de exportwaarde van het rondhout gefaseerd te verhogen. 'Wij hebben daarover met de sector gesproken en we gaan dat langzaam verhogen, zodat de export wordt ontmoedigd', zei de minister zaterdag in het Burger Informatie Centrum in Nieuw Nickerie, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 28 augustus 2018.

Ze vertelt, dat ze samen met Jerry A-Kum bezig is te inventariseren en kijken hoe de bosbouwsector te reguleren. A-kum is begin juni benoemd als directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. 'We kennen allemaal het verleden van deze organisatie. We weten ook dat onderzoek uitgewezen heeft dat in het verleden er heel veel fout is gegaan. We hebben een aantal zaken reeds op papier.'

Het ministerie voert ook gesprekken met buitenlandse instanties, die hier de werkers in de sector moeten komen bijscholen om het hout op een duurzame wijze te verwerken, 'omdat er nu bij het verwerken van gezaagd hout ten behoeve van de export te veel verloren gaat. Als de mensen een boom vellen, wordt slecht 38 procent van het hout gebruikt en de rest gewoon ergens in het bos gelaten. Dat brengt heel veel verlies met zich mee.'

De verwerkingsbedrijven in Suriname hebben ook niet de capaciteit om het hout te verwerken tot exportproduct. Ze benadrukt echter, dat de overheid moeilijk kan stoppen met de export van hout, vanwege de economische gevolgen die daarmee gepaard zouden gaan. Het ministerie verwacht dit jaar nog buitenlandse partners die de mensen in de sector kunnen bijscholen. De sector staat open voor die ontwikkelingen.

De minister wil in goed overleg met de sector en met de actoren volgend jaar beter beleid maken om met het hout dat geoogst wordt zoveel mogelijk producten te vervaardigen ten behoeve van de export.

Controle langs alle routes van particuliere lijnbussen is opgevoerd

'Buschauffeurs moeten zich naar behoren gedragen en de juiste bescheiden in bezit hebben'


Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft de controle langs alle routes die worden onderhouden door particuliere lijnbussen opgevoerd. Het ministerie wil deze sector namelijk beter ordenen. 

Directrice Joyce Blokland van Transport op het ministerie zegt vandaag, dinsdag 28 augustus 2018, in de Ware Tijd, dat de komende dagen veel controleurs te zien zullen zijn langs openbare wegen om erop toe te zien dat buschauffeurs zich naar behoren gedragen en de juiste bescheiden in hun bezit hebben.

'Op een aantal plekken zullen controleurs postvatten die niet altijd in uniform gekleed zullen zijn. Dus het is beter als buschauffeurs hun zaken in orde maken.'

Controleurs van het ministerie krijgen assistentie van de politie. Blokland zegt dat de samenwerking tussen OWT&C en Justitie is aangegaan, omdat het vaak mis ging bij de controle waarbij alleen vertegenwoordigers van het ministerie aanwezig waren.

De directrice stelt, dat de achterliggende gedachte van de verscherpte controle ook te maken heeft met buschauffeurs die vooral in de grote vakantie langs de Indira Gandhiweg en de Kennedyweg rijden naar ontspanningsoorden in het district Para. In de vakantie is het de afgelopen jaren vaker gebleken, dat chauffeurs roekeloos rijgedrag vertonen dat soms gepaard ging met aanrijdingen.

Het is gebleken, dat een kleine groep buschauffeurs die niet over een buschauffeurskaart beschikken niet rijden wanneer er controle uitgevoerd word. 'Als blijkt dat je geen kaart of een vergunning hebt, zullen we maatregelen treffen. Als de stukken niet in orde zijn gaan wij de bussen van de weg halen.'

Volgens Blokland zijn er soms problemen rond het ophalen van vergunningen. 'Soms blijkt het dat degene die het aanvraagt, geen bus heeft. Dan kan je de vergunning niet krijgen.'

Er zijn ook voorwaarden gesteld voor bushouders om in aanmerking te komen voor brandstoftoelagen. Een buschauffeur moet minimaal vier ritten per dag rijden om in aanmerking te komen hiervoor. 'Het is geen nieuwe regel, maar wij gaan het nu controleren zodat wij overzicht hebben op alles', zegt Blokland.

Staten Curaçao neemt motie aan inzake Soab-onderzoek functioneren HRM-afdeling politie

Statenleden willen ook onderzoek naar functioneren afdeling intern onderzoek bij Korps Politie

Centraal in onderzoeken staat de vraag of er sprake is van gelijke behandeling


De Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) moet onderzoek doen naar het functioneren van de Human Resource Management (HRM)-afdeling en de afdeling intern onderzoek bij het Korps Politie Curaçao (KPC), om na te gaan of er sprake is van gelijke behandeling. Dat is gisteren in een motie vastgesteld die unaniem, door zowel de coalitie- als de oppositiepartijen, is aangenomen. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 28 augustus 2018.

De partijen Kòrsou di nos Tur (KdnT) en MP (Marilyn Moses) waren afwezig.

De Statenfracties vinden ook dat Soab ingeschakeld moet worden bij het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV) voor wat betreft de legaliteit van de examens. En Soab moet onderzoek doen naar de capaciteit van de afgeleverde politieagenten.

'Het ORV is een commerciële instelling aan het worden en levert geen agenten af die goed voorbereid zijn op het werk. Er is een rapport over de gebeurtenissen op 4 januari 2017 in de Staten ‘Geen sterke arm zonder krachtige leider’.'

De regering wordt verder opgedragen vaart te zetten achter de kwestie van de juridische positie van de politie en de politieregeling en een besluit te nemen over het inrichtingsplan van de politie. Er moet ook door de regering een besluit worden genomen ten aanzien van de salarissen en de wetgeving hierover. De politie wacht hier al twee tot drie jaar op. Tot slot moet de regering duidelijk het beleid uitzetten voor de politieleiding, zo staat in de motie.

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten waarschuwt voor valse 25 gulden bankbiljetten

Eerder werd al gewaarschuwd voor valse 100 gulden bankbiljetten


De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft geconstateerd dat er - na valse 100 gulden bankbiljetten - ook valse 25 gulden bankbiljetten in omloop zijn. 

Na bestudering van een aantal valse 25 en 100 gulden biljetten heeft de CBCS de volgende kenmerken kunnen constateren:

 Een groot aantal van de bestudeerde valse 100 gulden biljetten heeft hetzelfde serienummer, te weten 8257613310. Geldige bankbiljetten hebben allemaal een eigen uniek serienummer. Bij het aannemen van meerdere bankbiljetten doet u er goed aan om te controleren of alle biljetten een ander serienummer hebben. 

 De valse biljetten zien er versleten uit waarbij delen van de tekst ontbreken of niet duidelijk zichtbaar zijn. Bij geldige bankbiljetten zijn alle teksten (inclusief de wettelijke tekst) duidelijk leesbaar. Voor zover dit niet het geval is wordt aangeraden om het bankbiljet niet te accepteren. 

 De valse 100 gulden biljetten hebben een afwijkende kleur, namelijk een rozige of een groenige kleur. Geldige 100 gulden biljetten hebben een bruine kleur. De eclipsen op de biljetten en de blokjes langs de randen behoren een parelmoerkleur te hebben. Op de valse bankbiljetten hebben deze een gelige kleur. Mochten de kleuren op de aangeboden biljetten afwijken of herkent u kleuren van andere denominaties in het aangeboden bankbiljet, wordt u aangeraden het biljet niet aan te nemen.

 Op de valse bankbiljetten sluiten de golvende lijn op het goudfolie en die op het ‘witte’ gedeelte ernaast niet op elkaar aan. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het folie niet het originele folie is, maar dat dit later op het biljet is aangebracht. Ook zijn er valse biljetten die geen folie hebben, biljetten waarop het folie niet blinkt en biljetten waarbij het lijkt alsof het folie erop is getekend. 

 De ‘N’ aan de voorzijde en de ‘A’ aan de achterzijde van het geldige biljet dienen in het licht naadloos in elkaar te passen. Dit was bij sommige vervalsingen wel het geval, bij andere niet. 

 Het papier van de valse bankbiljetten voelt anders aan dan het papier van de geldige biljetten. De valsmunters hebben in bepaalde gevallen geldige biljetten van een lagere denominatie gebleekt en opnieuw geprint met een hogere denominatie. Dat betekent dat deze valse biljetten beschikken over de authentieke echtheidskenmerken waaronder het watermerk, de planchetten (glitters) aan de achterzijde van het bankbiljet en het goudfolie. 

De CBCS wil het publiek daarom waarschuwen om goed op te letten bij het aannemen van bankbiljetten. Indien u twijfels heeft over een bankbiljet, wordt u geadviseerd dit biljet te weigeren. Wellicht ten overvloede attendeert de Bank u erop dat geen enkele persoon en/of instelling valse bankbiljetten mag aannemen. 

U wordt aangeraden zo spoedig mogelijk de politie in te schakelen wanneer u denkt dat u met een vervalst bankbiljet te maken heeft. Op het vervalsen van geld of het bewust betalen met vals geld staat een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaar. 

De echtheidskenmerken van onze bankbiljetten zijn ook te vinden op de website van de CBCS http://www.centralbank.cw/banknotes.

Willemstad, 27 augustus 2018 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Overheid Curaçao werkt aan inzichtelijk maken individuele toeristische projecten aan de kust

'De discussie gaat al jaren over de vrije toegang van de Curaçaose bevolking tot de zee'Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) is bezig met het inzichtelijk maken van alle individuele toeristische projecten aan de kust van Curaçao en de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot de vrije toegang tot de zee. Dat heeft VVRP-minister Zita Jesus-Leito (PAR) gisteren in een persconferentie bekendgemaakt, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 28 augustus 2018. 

Daarin is zij ook ingegaan op de gebeurtenissen en ontwikkelingen rond het hotel Baoase waar onlangs een groep demonstranten uit protest een hek kapot maakten en zich toegang verschaften tot het hotelterrein.


'De discussie gaat al jaren over de vrije toegang van de Curaçaose bevolking tot de zee. Ook bij Baoase is dat het geval. Er is nimmer beleid gemaakt over dit vraagstuk en bij elk toeristisch project zijn aparte afspraken hierover gemaakt. We willen nu in kaart brengen wat die afspraken zijn en welk algemeen beleid we daarop kunnen loslaten', aldus Jesus-Leito.

Het moet haar van het hart dat het verwijt dat er geen informatie gegeven wordt vanuit de regering, niet aan haar geadresseerd moet worden.

'In het verleden was de regering van de Nederlandse Antillen verantwoordelijk voor het kustbeleid. Er is in de jaren vóór het gebeuren bij Baoase, die het eerste terrein kocht in 1998 en de eerste steen legde in 2005, ook geen informatie gegeven door de toenmalige regeringen. Ik wil hier ook zeggen dat ik het verschrikkelijk vind dat we als regering en burgers tegenover elkaar komen te staan. Ik respecteer het recht op manifesteren, maar burgers worden ook geacht de wet te kennen. In plaats van te manifesteren en, erger nog, dingen kapot te maken, kunnen burgers eerst een beroep doen op de Landsverordening openbaarheid van bestuur (LOB).'

Rode Kruis Curaçao tast in het duister over haar rol inzake vluchtelingen vanuit Venezuela

Rode Kruis doet dringend beroep op overheid duidelijkheid te verschaffen 

RKC wil haar rol weten in geval van een explosieve en grootschalige vlucht naar Curaçao van vluchtelingen uit Venezuela

 
Sinds de overheid in juni 2017 de verantwoordelijkheid voor de administratieve afhandeling van alle asielgerelateerde aanvragen van het Rode Kruis Curaçao (RKC) heeft overgenomen, tast de hulpverlenende instantie volledig in het duister voor wat betreft haar rol met betrekking tot vluchtelingen (asielzoekers en economische migranten) vanuit buurland Venezuela. 

'Zeker in verband met een imminent grootschalige migratie vanuit Venezuela naar Curaçao', zo schrijft Angelo Ramirez, voorzitter van het RKC, in een brief aan premier Eugene Rhuggenaath (PAR), aldus vandaag, dinsdag 28 augustus 2018, het Antilliaans Dagblad.

Het Rode Kruis doet in dit kader een dringend beroep op de overheid duidelijkheid te verschaffen over het formele beleid en de rol die het RKC moet hebben in geval van een explosieve en grootschalige vlucht naar Curaçao van vluchtelingen uit Venezuela, hetzij politieke, hetzij sociaaleconomische migranten.

'Het is niet duidelijk voor het RKC hoe en met welke middelen, infrastructuur en menskracht opgetreden zou moeten worden, alsook wie de verantwoordelijkheden ter zake zouden moeten dragen', zo stelt Ramirez.

Het RKC was tot juni 2017 verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van alle asielgerelateerde aanvragen. Met ingang van 15 juni 2017 is deze verantwoordelijkheid overgenomen door de overheid en bemoeit het RKC zich hier niet meer mee. Hierdoor, en omdat het RKC door het United Nations high Commission for Refugees (UNHCR) geen duidelijkheid hierover heeft verschaft, is het voor het Rode Kruis Curaçao sindsdien volkomen onduidelijk welke rol het speelt binnen de steeds groeiende vluchtelingenproblematiek uit Venezuela.

Alle aangenomen wetten en besluiten nu op een website van de regering van Curaçao

De hardcopy-publicatie in de Curaçaosche courant vervaltDe Landsverordening elektronische bekendmaking is gisteren in de Staten aangenomen. Met deze Landsverordening zullen voortaan alle aangenomen wetten en besluiten officieel op een website van de regering worden gepubliceerd. Hiermee komt de hardcopy-publicatie in de Curaçaosche courant te vervallen. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 28 augustus 2018.

Volgens minister van Algemene Zaken Eugene Rhuggenaath (PAR) is om deze reden ook het contract met de gelijknamige drukkerij per eind 2018 opgezegd. Er is afgezien van de mogelijkheid om aan te sluiten bij de Nederlandse webbeheerder van de website Wetten.nl, daarmee was een groot bedrag gemoeid.

Rhuggenaath: 'Nu worden alle wetten en besluiten op de website van de overheid (www.gobiernu.cw) gepubliceerd. Er wordt dus ook niet een aparte website gemaakt voor de publicaties. Onder het kopje ‘thema’s’ op de site, kan de optie ‘wet- en regelgeving’ gekozen worden. Hier komen de nieuwste publicaties gelijk in beeld, maar er kan ook gezocht worden naar specifieke wetten met een zoekoptie. Alle geconsolideerde wetteksten van het eilandgebied Curaçao van vóór 10 oktober 2010 komen uiteindelijk ook allemaal op de site te staan, waardoor de hele wetsgeschiedenis in beeld komt.'

Veroorzaker dodelijke aanrijding op Anton Dragtenweg aangehouden

18-Jarige niet in bezit van rijbewijs en onder invloed van alcohol


Het Korps Politie Suriname bericht, dat de vermoedelijke veroorzaker van de aanrijding op de Anton Dragtenweg, A.B., maandag 27 augustus 2018, door de politie in verzekering is gesteld na afstemming met het Openbaar Ministerie. 

Hij heeft zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs een auto bestuurd. Bij de aanrijding kwam de 36-jarige automobilist Wilfred Welcom om het leven.

Drie agenten kwamen tot de constatering, dat de adem van B. en zijn drie metgezellen sterk naar alcohol riekten. Zij waren allemaal voor medische hulp naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo  overgebracht. B. is, onder politie bewaking, opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft fracturen hebben opgelopen.

In het eerste politiebericht was gemeld, dat deze verdachte 19 jaar oud is. Dat is niet het geval. Hij is 18 jaar oud.

Vermeldingswaard is, volgens de politie, dat B. en zijn gezelschap kort voor de aanrijding uit een nachtclub kwamen en dat de jongste in het gezelschap 16 jaar oud is....

Suriname als voedselschuur van de regio is vooralsnog een zich herhalend sprookje van regering

'Om dat niveau te bereiken moeten er betere voorwaarden worden gecreëerd'

- LVV-minister Soerdjan erkent dat voedselschuur niet in zicht is
- 'Voedselschuur is niet vandaag gezegd en morgen gerealiseerd, er moet een duidelijk stappenplan gemaakt worden'


'Suriname is nog niet gereed om de voedselschuur te worden van de regio. Om dat niveau te bereiken, moeten er betere voorwaarden worden gecreëerd. Met name de verschillende groepen binnen de agrarische en pluimveesector moeten meer vorm krijgen en zeer goed op elkaar zijn afgestemd. Dat is nu nog niet het geval. Hoewel enkele zaken nu wel gebeuren, is betere organisatie noodzakelijk als het land op het gebied van voeding, een leidende rol wil vervullen in de regio', aldus minister Lekhram Soerdjan, van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vandaag, dinsdag 28 augustus 2018, de Ware Tijd.

Hij voegt er gelijk aan toe, dat deze taken niet alleen door de overheid aangepakt moeten worden. Boeren en andere belanghebbenden hebben een even belangrijke bijdrage te leveren.

'Ik hoop dat mensen de president niet verkeerd begrijpen. De potentie en de capaciteit is er. Echter,  gaan we die zaken alleen kunnen benutten als we samenwerken en met concrete projecten komen.'

Hij stelt verder, dat er eerst goed vastgesteld moet worden op welke producten gefocust moet worden. 'Willen we rijst, dan moeten we uitrekenen hoeveel hectare we aankunnen. Of gaan we voor veeproductie? Zijn er lokale of internationale investeerders? Deze vragen moeten eerst goed worden beantwoord.'

Soerdjan wijst erop, dat het niveau van voedselschuur niet makkelijk te bereiken is. 'Voedselschuur is niet vandaag gezegd en morgen gerealiseerd. Er moet een duidelijk stappenplan gemaakt worden.'

Hij stelt, dat vooral de houding en instelling van belanghebbenden veranderd moet worden in het proces en dat groepen moeten beseffen dat er een goede onderlinge samenwerking moet zijn, ondanks de concurrentie.

De bewindsman zegt, dat LVV nu als voornaamste taak heeft de kennis en ervaring van de verschillende groepen te verzamelen om op één lijn te staan. 'Het zal wel lukken, want ik merk dat de groepen wel bereid zijn te werken. Als iedereen zijn deel doet, dan lukt het wel.'

Hij blijft er wel bij, dat Suriname geen voedselschuur zal worden zonder hard en samen te werken.

Dierenrechtenactivisten in Suriname gaan de straat op uit protest tegen dierenleed

Protest ook om politie wakker te schudden en haar op belang van dierenbescherming te wijzen

(Bron foto's: Cynthia Ashruf)
 'Vaak wordt zelfs geweigerd een aangifte tegen dierenleed op te nemen'


Dierenwelzijnsorganisatie stichting Henk Abrahams, onder leiding van Cynthia Ashruf, wil in september met een protest aandacht vragen voor dierenleed in Suriname. Het protest moet niet alleen meer bewustwording bij de samenleving op gang brengen, maar moet ook de politie wakker schudden en haar op het belang van dierenbescherming wijzen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 28 augustus 2018.

Volgens Ashruf komt dierenmishandeling nog veel voor en maar heel weinig mensen komen daartegen op. De Wet Dierenwelzijn is al geruime tijd goedgekeurd, maar heeft nog weinig invloed. 'Het begint normaal te lijken dat bijvoorbeeld een hond de hele dag gewoon aan de ketting blijft in zon en regen. Dat mag niet, wij moeten hiertegen opkomen. Het is om te huilen als je ziet wat dieren allemaal moeten meemaken.'

Ze stelt ook, dat de politie heel weinig inspringt wanneer klachten worden doorgegeven, ondanks de wettelijke verplichting om op te treden. Vaak wordt zelfs geweigerd een aangifte tegen dierenleed op te nemen. 'Je wilt niet weten wat we allemaal meemaken met de politie. Als je geluk hebt, krijg je iemand aan de telefoon die je beleefd aanspreekt. Maar vaak genoeg wordt er heel ruw gesproken en soms zelfs gewoon afgebeld in je oor. Of ze zeggen dat ze niets kunnen doen', zegt Ashruf.

Mensen uit de samenleving die dierenleed constateren, worden volgens haar onterecht verwezen naar stichting Henk Abrahams of de Dierenbescherming. 'Maar, wij kunnen niets doen, want we hebben geen enkele autoriteit. We worden nauwelijks geholpen door de politie en dat is al jaren zo. Het is onderdeel van haar taak, dus ze moet die uitvoeren.'

Ashruf zegt verder, dat nog te vaak huisdieren worden gedumpt. Vooral honden en poezen zijn daar het slachtoffer van. Maar, ook de mishandeling die dieren over het gehele land meemaken, moet niet onderschat worden. 'We zien het allemaal gebeuren, maar we kunnen gewoon niets doen. Dat is jammer.'

De stichting is nu nog bezig met het evalueren van het sterilisatie- en castratieproject dat ze onlangs heeft uitgevoerd. Gelijk daarna volgen de voorbereidingen voor het protest.

Abdoel (NDP): 'Alcoa heeft moedwillig de Suralco plant te Paranam verwaarloosd'

'Moedwillig het milieu op onverantwoorde manier vervuilen is verschrikkelijk en crimineel'

- 'Bij mij rijst constant de vraag of Suralco, lees Alcoa, ooit serieus is geweest met ons milieu'
- 'Deze multinationale heeft op een grove manier gebruik gemaakt van het ontbreken van directe milieuwetten in dit land'


Amzad Abdoel, waarnemend fractieleider van de NDP, concludeerde gisteren in de Assemblee bij de voortzetting van de behandeling van de kwestie-Alcoa, dat Alcoa moedwillig de Suralco plant te Paranam heeft verwaarloosd. De raffinaderij kan volgens hem nooit in één dag zo achteruit zijn gegaan, zo schrijft vandaag, dinsdag 28 augustus 2018, Starnieuws.

'Het is wel een kwalijke zaak dat de wijze waarop men de plant heeft verwaarloosd, men ook behoorlijk risico’s heeft genomen met de veiligheid van personeel en ook risico’s voor het milieu. Moedwillig het milieu op onverantwoorde manier vervuilen is verschrikkelijk en crimineel', stelde Abdoel.

'Dat er verschillende redenen zijn aangegeven waarom verder ondernemen in de bauxietsector niet aantrekkelijk was, kan ik begrijpen. Ik kan begrijpen wanneer er gesproken wordt over bauxiet van lage kwaliteit, over niet winstgevende hoeveelheden, daling van de prijzen op de internationale markt, dure import waardoor de continuïteit ook niet mogelijk was. Wat voor mij niet begrijpelijk is, is staat van de plant zoals die hier door de waarnemend president is geschetst. Ik vraag me af of er niet onbewust of juist bewust is gewerkt naar een situatie waarbij er geen andere mogelijkheid over zou blijven dan de plant sluiten en de zaak op te ruimen. Bij mij rijst constant de vraag of Suralco, lees Alcoa ooit serieus is geweest met ons milieu.'

'Wist Suralco niet wat gaande was? Er moet wel rekenschap gevraagd worden aan Suralco hieromtrent.'

Abdoel wil van de regering weten hoe omgegaan zal worden met de constateringen van over de situatie van de raffinaderij.

'Deze multinationale heeft op een grove manier gebruik gemaakt van het ontbreken van directe milieuwetten in dit land. Wij moeten dit niet ongestraft laten. Ik ben blij dat de waarnemend president afsluitend aangeeft, dat Alcoa blijkbaar geen interesse meer had om hier verder te gaan. Gevoeglijk neem ik aan, dat de regering ook concludeert dat Alcoa moedwillig de plant heeft verwaarloosd en daarmee op een criminele wijze het milieu in gevaar heeft gebracht. Niet alleen dat, maar dat Alcoa al een tijdje wist dat ze met de productie zou stoppen en daarmee de staat en het volk van Suriname voor de gek heeft gehouden.'

Breeveld (DOE): 'De Nationale Assemblee is gedesavoueerd en dat moet het volk weten'

'Bij deze afwikkeling is de grote vraag, wat laat men voor ons achter, de impact van de mudlakes is niet te onderschatten'

'Een verhaal dat meer lijkt op het verhaal van Alcoa, dan van de regering die namens ons zou moeten strijden, dan moet ik zeggen dat we diep gezonken zijn'


'De manier waarop de processen zijn verlopen met betrekking tot de onderhandelingen met Alcoa, verdient geen schoonheidsprijs. Zeker ook, omdat de transparantie naar het parlement toe, ontbrak. De Nationale Assemblee is gedesavoueerd en dat moet het volk weten namens wie wij hier werken', zei DOE-Assembleelid Carl Breeveld gisteren bij de behandeling van de kwestie-Alcoa in het parlement.

'De Nationale Assemblee lijkt in deze niet een gedegen controlerend instituut dat de beleidsbeslissingen en besluiten van de regering kritisch moet beoordelen. Deze benadering is een ferme klap in het gezicht van de gehele belastingbetalende en kiezende volk. Opnieuw blijkt, dat eigenmachtig optreden zich slecht verdraagt met de democratische beginselen waar iedere politicus zich aan moet onderwerpen.'

Zo'n grote industrie, waarbij er een duidelijke overeenkomst bestaat met de Staat Suriname mag volgens het DNA-lid niet op deze wijze afgebouwd worden. 'Multinationals en grote landen hebben vanwege hun kapitaal en invloed vaak een enorme voorsprong op betrekkelijk kleine landen en economieën als de onze. Ik mis dan ook de scherpte en ferme benadering die van een regering Bouterse, verwacht wordt.'

Over de staat waarin de raffinaderij zich bevindt, merkte Breeveld op, dat er sprake is van slecht onderhoud van Alcoa/Suralco.

'Men was dus reeds bezig het geheel op zijn beloop te laten, terwijl dit bedrijf altijd publiekelijk ons wilde laten geloven, dat safety altijd hoog in het vaandel had. Dit is degeneratie met voorbedachten rade. Het verbaasde mij dan ook toen in het schrijven van eind juni van president Bouterse door hem gesteld werd, dat Alcoa niets te verwijten valt. Zeker geen wanprestatie. Toen ik dat las vroeg ik mij af, wiens belang wordt hier gediend? Bij deze afwikkeling is de grote vraag, wat laat men voor ons achter? De impact van de mudlakes is niet te onderschatten. Naar schatting is 150 miljoen ton afval is in de loop der jaren ontwikkeld. De mudlakes die staan aan de oostzijde van de Parakreek vormen het immense gevaar wanneer de inhoud zich verplaatst naar de Pararivier en vervolgens naar de Surinamerivier.'

Breeveld gaf verder aan, dat indien er een breuk komt, dat gevolgen kan hebben voor de waterinstallatie die benedenwaarts bij de Surinamerivier wordt gebouwd. Dat vormt opnieuw weer een gevaar de kwaliteit van het water.

'We kunnen niet volstaan en zeggen, dat wat de vicepresident aangeeft, dat Alcoa op privéterrein de raffinaderij ontmantelt. We leven in een rechtsstaat en de overheid heeft ook wanneer het privéterreinen gaat altijd het laatste woord om te bepalen wat er daar gebeurt. Ik denk, dat wij in deze situatie in een rouwsituatie beland zijn als natie. Een verhaal dat meer lijkt op het verhaal van Alcoa dan van de regering die namens ons zou moeten strijden, dan moet ik zeggen dat we diep gezonken zijn.'

Veroorzaker zwaar ongeluk op Kennedyweg reed met hoge snelheid en haalde constant auto's in

(Bron foto: Facebook)
Gevaarlijk rijgedrag bestuurder stationwagen veroorzaakt 12 licht- en zwaargewonde slachtoffers...


Bij het ernstig ongeluk zondagmiddag op de Kennedyweg, ter hoogte van het Commissariaat Para, waren een busje, een personenauto en een stationwagen betrokken. Enkele slachtoffers waren, voor de komst van de politie, reeds door familieleden afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Enkele van de ter plaatse aangetroffen slachtoffers waren niet aanspreekbaar en zijn met vier ambulances afgevoerd naar de SEH, zo meldt het Korps Politie Suriname maandag 27 augustus 2018.

De veroorzaker van de aanrijding is de bestuurder van de stationwagen. Hij is ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen, dat de veroorzaker van de aanrijding vanuit de richting van Zanderij kwam. Hij reed met een hoge snelheid en haalde constant voertuigen in. De man reed op een gegeven moment een personenauto aan die hij wilde inhalen en kwam vervolgens op de rijhelft van het tegemoet komend verkeer terecht. Op dat moment naderde een bus waardoor er een nagenoeg frontale botsing ontstond.

In de bus zaten negen personen, waaronder een heel jong kind is. De bestuurder van de bus en de overige inzittenden raakten zwaar- tot lichtgewond. De buschauffeur behoort tot een van de zwaar gewonden en is opgenomen in het ziekenhuis. Met hem zijn nog vijf andere personen opgenomen in het ziekenhuis.

Het was nog niet duidelijk of de overige betrokken personen ook in het ziekenhuis moesten blijven. In totaal zijn 12 slachtoffers naar de afdeling SEH gebracht voor medisch behandeling.

Het verder onderzoek in deze zaak is door de politie van Rijsdijk overgedragen aan de verkeersunit van regio Midden. Nadere berichten volgen, aldus de politie.

Ziekenhuis Raad en SZF verontwaardigd over berichtgeving rond 'afgewezen jaarrekeningen'

NZR-voorzitter: 'Ik vraag me af op grond waarvan de jaarrekeningen zijn afgewezen'

SZF-directeur: 'Het SZF wordt onterecht genoemd, van achterstallige jaarrekeningen is absoluut geen sprake'


De Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) en Stichting Staatsziekenfonds (SZF) reageren verontwaardigd op de mededeling, dat ziekenhuizen en het SZF achterstallige en afgewezen jaarrekeningen hebben. Tijdens de Assembleevergadering van donderdag zei fungerend voorzitter Melvin Bouva, dat hij van minister Antoine Elias van Volksgezondheid achterstallige en afgewezen jaarrekeningen had ontvangen van alle instellingen die vallen onder dit ministerie. Het zou gaan om een achterstand van dertien jaren. Ook zouden de jaarrekeningen van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ), het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), het Staatsziekenfonds en Stichting Dak- en Thuislozen zijn afgewezen. 

'Ik ben verbaasd om in de media te moeten lezen, dat jaarrekeningen van ziekenhuizen zijn afgewezen, waaronder die van het AZP en SVZ. Alle ziekenhuizen hebben vele malen hun jaarrekeningen moeten aanbieden aan allerlei instanties. We kregen nooit bericht terug dat iets niet goed was. Ik vraag me af op grond waarvan de jaarrekeningen zijn afgewezen', reageert NZR-voorzitter Manodj Hindori vandaag, dinsdag 28 augustus 2018, in de Ware Tijd.

SZF-directeur Rick Kromodihardjo betreurt het dat de informatie zo in de publiciteit is gebracht. Hij geeft een gedetailleerd overzicht van hoe zaken eruitzien en noemt de informatie vanuit het parlement niet accuraat. Hij zegt, dat zijn instelling onterecht wordt genoemd. Van achterstallige jaarrekeningen is er volgens hem absoluut geen sprake.

Ook AZP-directrice Claudia Marica-Redan reageert verontwaardigd. 'Samen met de Raad van Commissarissen van het ziekenhuis en de Centrale Landsaccountantsdienst hebben wij met verbazing kennis genomen van de uitspraken.'

Het AZP beschikt volgens Marica-Redan over goedgekeurde jaarverslagen, niet alleen in cijfers. 'Wij geven ook verantwoording over het medisch gebeuren. Ik ben erg teleurgesteld in de berichtgeving omdat wij ons, ondanks de weinige middelen, volledig inzetten om het nodige te doen.'

Hindori, die naast voorzitter van de NZR ook directeur van het SVZ is, zegt dat van dit ziekenhuis de jaarrekeningen tot en met 2016 gescreend zijn door de onafhankelijke accountant BDO. 'We zijn nu bezig met het afronden van het jaarverslag van 2017.' Voor zover hij weet geldt hetzelfde voor het AZP.

Dood in woning gevonden meisje (12) niet door een misdrijf overleden

Het meisje had sedert haar geboorte een psychische en lichamelijke beperking


Sectie op het lichaam van het 12-jarig meisje, dat 23 augustus 2018 in verre staat van ontbinding werd aangetroffen in een woning aan de Weltevredenweg, is niet door een misdrijf is overleden. Dit meldt het Korps Politie Suriname maandag 27 augustus 2018.

Uit het politieonderzoek op het adres blijkt, dat het meisje sedert haar geboorte een psychische en lichamelijke beperking had. Haar huisgenoten zijn ook zwak begaafd, onder wie haar grootmoeder die voor haar zorgde. De moeder van het meisje woont op een andere plek.

Op 23 augustus kwam de moeder op bezoek en nam daarbij een onaangename geur waar uit slaapkamer van haar dochter. Samen met een buurvrouw ging zij de slaapkamer binnen en trof haar ontzielde lichaam op het bed aan.

De huisgenoten zijn door de politie verhoord waarna zij, na afstemming met het Openbaar Ministerie, naar huis mochten.

'ABOP verwerpt wijze waarop regering omgaat met belangen Surinaamse volk in de kwestie-Alcoa'

Bee (ABOP): 'U handelt tot nu toe in de geest van Alcoa, alsof u een handlanger bent van Alcoa'

'Regering, nergens lees ik hoe groot de schade is aan het milieu, op welke manier die schade hersteld zal worden en hoeveel dat Suriname gaat kosten'


'U moet terugkomen op uw standpunt, dat er geen sprake van wanprestatie van Suralco zou zijn, omdat dat standpunt geenszins in het belang is van het Surinaamse volk. Regering, president u verkwanselt hiermee het belang van Suriname. U verknoeit de toekomst van jongere generaties Surinamers. Triest, jammer, ondoordacht en ontdaan van alle wijsheid.' Woorden van de waarnemend fractieleider van de ABOP, Marinus Bee, gisteren in De Nationale Assemblee, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 28 augustus 2018.

De ABOP wil alleen praten over continuering van de bauxietsector in Suriname; zoals ook de opdracht luidt van de presidentiële commissie. De partij verwerpt het Memorandum of Understanding (MoU) dat de regering in 2015 getekend heeft met Alcoa. De Nationale Assemblee heeft dit MoU ook verworpen, bracht Bee in herinnering.

'ABOP verwerpt de wijze waarop de regering omgaat met de belangen van het Surinaamse volk in deze hele kwestie en roept de regering op tot inkeer te komen en de belangen van deze natie voorop te stellen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald', stelde de politicus.

Bee benadrukte, dat zijn fractie voortgang wil van de bauxietsector. 'De ABOP is van mening, dat u tot nu toe handelt in de geest van Alcoa en alsof u een handlanger bent van Alcoa. En we hebben eerder ook aangetoond, dat u niet naar de letter, noch naar de geest van de Surinaamse wetgeving handelt. U knoeit met de belangen van het volk van Suriname. Het Surinaams belang is niet het belang van Alcoa', stelde Bee.

'Hebt u een idee hoeveel gezinnen kapot zijn gegaan? Regering is er onderzoek gedaan naar de sociale gevolgen van het stopzetten van de bauxietindustrie in Suriname?'

Bee vroeg om alle gevolgen van stopzetting van de bauxietindustrie te kapitaliseren. Waarnemend president Ashwin Adhin verdedigde waarom de raffinaderij ontmanteld zou moeten worden. Hij baseert dat op milieuverontreiniging die tot grote schade zou kunnen leiden.  

'Regering van Suriname, als dat waar zou zijn, als wij u zouden moeten geloven, dan impliceert dat, dat Suralco zich niet heeft gehouden aan internationale veiligheids- en milieustandaarden. Komt u het parlement van Suriname eerst vertellen op welke wijze u de multinational verantwoordelijk en aansprakelijk hebt gesteld voor de verontreiniging van het milieu. U komt hier praten over hoeveel er bespaard wordt in het kader van het MoU met Alcoa. Regering, nergens lees ik hoe groot de schade is aan het milieu van de Republiek Suriname, op welke manier die schade hersteld zal worden en hoeveel dat de Staat Suriname gaat kosten.' 

De politicus vindt, net als diverse andere Assembleeleden, in tegenstelling tot de regering, dat Suralco wanprestatie heeft geleverd door de bauxietactiviteiten te beëindigen.

'Wij verwachten van de regering dat als gevolg van de wanprestatie van Alcoa met klem wordt geëist dat de overdracht van de Afobaka stuwdam per direct geschiedt, zonder enige vertraging. Het logische gevolg hiervan is, dat Suriname per ingaande heden niet meer betaalt voor energieleveringen door de Suralco. De ABOP zegt, laten wij dan maar het pad van arbitrage opgaan als dat een conflict zou opleveren. De dam is nu al van Suriname. Alcoa e gwe. De hele overeenkomst, zowel naar de letter en geest, wordt overboord gegooid en dan nog zegt u, Suralco kan geen wanprestatie worden verweten. Beschamend is dat. Sorry voor de woordkeus, maar ik kon niet op een ander woord komen.'

Santokhi (VHP): 'Waarnemend president Adhin vertelt alleen verhaal van Suralco en Alcoa'

'Waar is het verhaal van de regering, we horen alleen maar bedrijfsbelang'

- 'De regering maakt die bedrijfsbelangen van Suralco eigen en nationaal belang, dit is schandalig'
- 'U praat Suralco en Alcoa na, wat zij vertellen, accepteert u en komt u het vertellen in het parlement'


VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi was gisteren in De Nationale Assemblee bij de behandeling van de kwestie-Alcoa duidelijk. 'Waarnemend president Ashwin Adhin vertelt alleen het verhaal van Suralco en Alcoa. Waar is het verhaal van de regering? Alleen maar bedrijfsbelang, puur enge bedrijfsbelangen die gespeeld hebben bij Suralco, die hebben gegolden om te vertrekken. En de regering maakt die bedrijfsbelangen van Suralco eigen en nationaal belang. Dit is schandalig. Tot nog toe hebben we het verhaal van de regering niet gehad. Wat was de visie van de regering, wat was het standpunt van de regering?'

Hij vindt - zo schrijft vandaag, dinsdag 28 augustus 2018, Starnieuws - dat na vier jaar onderhandelen de regering niks heeft bereikt. Het verhaal van Suralco wordt verteld, dat de raffinaderij gesloopt moet worden omdat deze een gevaar zou vormen voor mens en milieu.

'U praat Suralco en Alcoa na, wat zij vertellen, accepteert u en komt u het vertellen in het parlement. Dat is regering-onwaardig, we missen het nationaal gevoel bij de regering. We missen het nationaal belang bij de regering. Laat het duidelijk zijn dat in Suriname wet en recht gelden. Dat het rechtsstaatprincipe nog overeind staat en dat Suralco/Alcoa zich moeten houden aan de wetten van het land. Ik wil zien of Alcoa deze grap had uitgehaald in Amerika', betoogde Santokhi.

De politicus wees er op, dat de Brokopondo Overeenkomst tot 2033 geldt. Suriname heeft zich gehouden aan zijn verplichtingen.

'Suralco is nergens gerechtigd alleen te beslissen in de beëindiging van een joint venture. Het is een kwestie van gelijkwaardige partijen. Deze relatie van partijen van joint venture wordt beheerst door het Surinaamse recht en door de regels van de overeenkomst.'

Hij herhaalde, dat Suralco wanprestatie pleegt door in strijd met de Brokopondo Overeenkomst te handelen. 'De regering komt doodleuk vertellen dat er geen wanprestatie is geleverd. 'Dit is de dolksteek die de regering aan het volk geeft. Naar de mond van Suralco praten. Als VHP-fractie keuren we af de hele onderhandeling en het resultaat en we vragen de regering om zich te houden aan wet en recht in het land. We vragen Alaco/Suralco om zich te houden aan wet en recht. En we gaan het aanvechten, nationaal en internationaal en ik hoop dat we in die strijd ondersteuning mogen krijgen van het totale parlement en de totale samenleving.'

Assemblee wil dat regering sloop Suralco-raffinaderij uitstelt

Vicepresident Adhin: 'Alcoa heef het recht om de raffinaderij te slopen, het is privéterrein'...

Nog geen reactie regering op klip en klare standpunt van Assemblee


De Nationale Assemblee (DNA) verwacht van de regering dat de sloop van de raffinaderij van Suralco te Paranam wordt aangehouden, totdat de Brokopondo Overeenkomst formeel is beëindigd. De regering zal de concept-definitieve overeenkomsten met Alcoa eind september sturen naar de volksvertegenwoordiging. Dit bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 28 augustus 2018.

Diverse Assembleeleden hebben gisteren in de Assemblee aangegeven, dat de ontmanteling van de raffinaderij niet eenzijdig kan plaatsvinden. Waarnemend president Ashwin Adhin heeft echter tijdens de openbare vergadering gesteld, dat Alcoa het recht heeft om de raffinaderij te slopen.

Voor de ontmanteling van de raffinaderij is op basis van de Hinderwet een vergunning nodig. De raffinaderij staat op privéterrein van Suralco/Alcoa, zo zei Adhin. De regering heeft toestemming gegeven voor de sloop. Adhin voerde aan dat sedert 2016 voorbereidingen worden getroffen voor de sloop.


Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons zei, dat als al drie jaar is gewacht is met het slopen van de raffinaderij, twee maanden volgens haar niet veel gaan uitmaken. Zij wees erop dat multinationals zich aan wet en recht moeten houden. Er zijn meer multinationals in het land. Als Alcoa de wet mag overtreden, kan dat ook invloed hebben op andere multinationals om zich ook niet aan wet en recht te houden, aldus Geerlings-Simons.

Adhin wuifde kritieken van Assembleeleden en uit de samenleving weg, dat de regering de taal van Alcoa spreekt en zich niet nationaal opstellen. Hij merkte ook op, dat er keihard is onderhandeld. De eerste optie was het behoud van de industriesector. Toen bleek dat het niet mogelijk was de aluinaardeproductie te continueren, waarvoor een investering van ruim 500 miljoen Amerikaanse dollar nodig was, is optie b in werking getreden. Dat is het ontmantelen van de raffinaderij.

De waarnemend president beloofde De Nationale Assemblee een uitgebreide memo te sturen waarin de financiële uitwerkingen zullen worden verwerkt over de kosten en de besparingen.

De vergadering werd 's avonds afgesloten zonder een duidelijke reactie van de regering over het standpunt van De Nationale Assemblee, dat de ontmanteling moet worden aangehouden.
Het college zal zich in oktober uitspreken over de concept-overeenkomsten die de regering heeft afgesproken met de Alcoa.