zaterdag 1 augustus 2020

Henk van der Zwan wordt ambassadeur van Nederland in Suriname

Van der Zwan verlaat na vier jaar post in Canada


Henk van der Zwan wordt de ambassadeur van Nederland in Suriname. Hij heeft zijn vierjarig ambtstermijn in Canada afgesloten. Daags na de inauguratie van Chan Santokhi als president had de Nederlandse premier Mark Rutte, de helpende hand uitgestoken. Hij had ook de wens uitgesproken om zo snel als mogelijk weer een volwaardige ambassadeur in Paramaribo te zien. President Santokhi had al gezegd dat dat geen probleem hoefde te zijn. Hij stelde wel dat de diplomatieke posten van Suriname, ook die in Den Haag, zullen worden geëvalueerd. 

De diplomatieke diensten wereldwijd kosten Suriname enorm veel geld en gezien de precaire financiële situatie waarmee het land kampt, zal daarin naar verwachting flink worden gesnoeid, zo schrijft Starnieuws zaterdag 1 augustus 2020.

In zes maanden moet duidelijk zijn welke weg zal worden bewandeld met de diplomatieke missies van Suriname.


Santokhi opperde dat na evaluatie zal worden bepaald of missies worden gecombineerd, worden teruggebracht of dat er meer digitaal zal worden gewerkt.

Den Haag had in 2012 zijn ambassadeur in Paramaribo teruggeroepen na aanname van de omstreden Amnestiewet. In 2014 werden de relaties op ambassadeursniveau hersteld door ambassadeur Ernst Noorman. De komst van de opvolger van Noorman, Anne van Leeuwen, werd in juni 2017 geweigerd door de Surinaamse autoriteiten. Een reden daarvoor werd niet gegeven. Sindsdien had Nederland geen ambassadeur in Paramaribo.

Premier Rutte ziet met de regeringswisseling graag een verdere verbreding en verdieping van de relaties met Suriname. Hij heeft de helpende hand geboden bij het oplossen van de financiële crisis in Suriname. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander sprak zijn "warme belangstelling" uit voor Suriname. 'Ik heb er vertrouwen in dat het Koninkrijk en Suriname zullen samenwerken in een geest van vriendschap, wederzijds begrip en respect, en dat de bilaterale relatie zich de komende jaren positief zal ontwikkelen', zei hij.

Directie AZP vindt dat directrice Redan onterecht in diskrediet is gebracht

Berichten over aanschaf duur dienstvoertuig berusten 'volstrekt op onwaarheid'

Directie gaat in verwerende verklaring niet in op prijs van auto...tegen het licht van crisis in gezondheidszorg...


De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) beweert zaterdag 1 augustus 2020 in een verklaring, dat algemeen directrice Claudia Redan onterecht in diskrediet wordt gebracht. Er circuleren documenten die insinueren dat zij zichzelf op oneigenlijke wijze zou hebben verrijkt, door onder andere maandelijks een pensioenuitkering te ontvangen, terwijl zij nog niet pensioengerechtigd is.

'Deze informatie is een verdraaiing van de feiten aangezien het ontvangen van een pensioenuitkering vóór de pensiongerechtigde leeftijd, onmogelijk is', zegt de directie.

Eveneens wordt onterecht gesuggereerd, dat de directrice van het AZP zichzelf recentelijk heeft beloond met het aanschaffen van een voertuig op persoonlijke titel, hetgeen volstrekt op onwaarheid berust.

'Redan is ruim 24 jaar in dienst van ziekenhuis en vanaf 2009 een gewaardeerd lid van het directieteam. In 2017 werd zij benoemd tot algemeen directrice. Volgens haar arbeidsovereenkomst maakt zij aanspraak op een dienstvoertuig en is het proces voor aanschaf in 2018 gestart, met inachtneming van de geldende regelgeving en met de nodige goedkeuringen van de raad van commissarissen en de minister van volksgezondheid. Begin 2019 is gekozen voor een tweedehands voertuig met betalingsregeling; overigens volledig op naam van het AZP. Deze onterechte aantijgingen brengen onnodig schade aan de integriteit, eer en goede naam van de directeur.'

'Aan de samenleving wordt verzocht niet mee te gaan met deze betreurenswaardige vorm van stemmingmakerij, daar het AZP in het algemeen, maar vooral in deze tijd waar naast de reguliere zorg ook gestreden moet worden tegen het Covid-19 virus, zich volledig wenst te concentreren op het verlenen van deugdelijke en kwalitatieve gezondheidszorg ten behoeve van de gehele Surinaamse samenleving.'

De aanschaf van de auto mag dan volledig conform voorschriften zijn geschied en op naam van het AZP, dat doet niets af aan het feit dat het ethisch onverantwoord is om zo'n dure wagen (US$ 56.500) te kopen, terwijl ziekenhuizen en de gezondheidszorg in het algemeen welhaast wekelijks jammeren over hun financiële positie. 

Een pas op de plaats en een wat minder duur dienstvoertuig zou in deze crisis te verklaren zijn. Maar, de directie negeert de kritiek op de koop van de auto

Jogi (VHP) wil dat minister Nurmohamed wegen en bruggen Uitkijkpolder aanpakt

Het gaat om oostelijke zijde Mr. P. Chandishawweg in Saramacca


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) heeft een dringend beroep gedaan op minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken om enkele wegen en bruggen te Uitkijkpolder aan te pakken. De volksvertegenwoordiger zegt in een brief aan de bewindsman, dat ruim 200 landbouwers en anderen hun bedrijfsactiviteiten ontplooien in het gebied dat 1.000 hectare groot is. 

Het gaat om de oostelijke zijde van de Mr. P.Chandishawweg in het district Saramacca. Het project bestaat volgens het schrijven van Jogi uit een hoofdweg van ongeveer zes kilometer, waarop acht wegen van twee kilometer uitkomen. Deze wegen staan bekend als Leiding 1 tot en met 4A. De wegen worden gebruikt om de landbouwarealen te bereiken.

De slechte situatie is mede ontstaan door slecht onderhoud in de afgelopen tien jaren. De acht houten bruggen die de wegen met elkaar verbinden, verkeren ook in een deplorabele staat en moeten dringend worden aangepakt.

'Gezien de urgentie van de zaak, doe ik mede namens de belanghebbenden van Uitkijkpolder een dringend beroep op u om er alles aan te doen dat dit project binnen afzienbare tijd begaanbaar wordt gemaakt. Dit in afwachting op een definitieve en duurzame oplossing, waartoe ik te zijner tijd voorstellen zal doen', schrijft Jogi, aldus Starnieuws zaterdag1 augustus 2020.

Geen sprake van vertrek Korpschef Roberto Prade

Minister Amoksi brengt eerste werkbezoek aan hoofdbureau Korps Politie Suriname

Prade: 'Zorg dat u zich goed bewapent, want mensen staan op de loer om uw verstand te bewerken'


Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) handhaaft Roberto Prade als korpschef. Dit heeft de bewindsman donderdag meegedeeld tijdens zijn eerste werkbezoek aan het hoofdbureau van het Korps Politie Suriname, KPS, aan de Duisburglaan, aldus de Ware Tijd zaterdag 1 aaugustus 2020. 

Amoksi heeft hiermee alle geruchten over een mogelijk ontslag van de politiebaas weggemaakt. Gespeculeerd werd dat Prade op een zijspoor was gezet, omdat de dagorders niet door hem maar door Henry Seedorf werden getekend. De commissaris hervatte begin juli zijn werkzaamheden bij het KPS op verzoek van ex-minister Stuart Getrouw nadat hij meer dan tien jaar was uitgeleend aan JusPol.


Prade liet duidelijk merken, dat de verstandhouding tussen hem en Getrouw niet rooskleurig was. Hij riep de nieuwe minister daarom op om op zijn hoede te zijn. 'Zorg dat u zich goed bewapent, want mensen staan op de loer om uw verstand te bewerken en om een wig te drijven tussen korpschef en ministers; net als wat ze hebben gedaan met de vorige minister.'

Overigens, de korpschef zou geen moeite hebben om vanwege veranderde beleidsinzichten plaats te moeten maken. 'Ik heb genoeg te doen. Ik denk niet dat als het moment daar is dat ik zal treuren.' Hij vertrouwt er wel op dat er een goede samenwerking zal zijn met Amoksi. Ook de minister twijfelt niet over een goede samenwerking met de korpschef. 'Ik sta voor open communicatie; hoor en wederhoor. Dus als ik iets hoor ga ik de persoon niet veroordelen maar ik ga hem eerst horen om zelf uit te maken wat goed is en wat fout is.'

Hij ziet de werkrelatie met Prade daarom positief tegemoet. Amoksi zegt dat hij eraan zal werken om het korps meer slagkracht en een betere structuur te geven. Deze zaken moeten nog samen met de korpschef worden uitgewerkt. Afdelingen zoals de Narcoticabrigade en Fraudepolitie worden versterkt. Ook het buurtmanagement, de surveillance en inlichtingendienst moeten de nodige ondersteuning krijgen. Wanneer onder meer deze zaken zijn gerealiseerd denkt Amoksi dat de slagvaardigheid van de politie zal worden verhoogd.

Misiekaba: 'NDP afgedwaald van haar idealen en kloof tussen arm en rijk is alleen maar groter geworden'

'Er zijn verschillende (politieke) perspectieven die zich nu al hebben aangeboden'

Misiekaba geeft maandag Assembleezetel terug en zegt zijn lidmaatschap van Assemblee op


'Per 28 juli 2020 heb ik schriftelijk alle functies binnen de NDP neergelegd en per dezelfde datum het lidmaatschap van genoemde partij opgezegd. In het verlengde hiervan zal maandag aanstaande ook het lidmaatschap van De Nationale Assemblee worden opgezegd c.q. de DNA-zetel terug worden gegeven.

Op woensdag 29 juli heb ik met de voorzitter van de NDP een bespreking gehad met betrekking tot mijn uittreden. Het was een zeer bewogen gesprek. De NDP-voorzitter gaf evenwel zijn zegen aan mijn vertrek uit de partij. 

In de afgelopen tien jaren heeft de NDP veel gedaan om de ontwikkeling van ons land op gang te brengen. Op onder meer infrastructureel - en sociaal maatschappelijk vlak zijn er bergen verzet. Deze prestatie wordt extra aangedikt wetende dat de financiële middelen, als gevolg van de teruggelopen prijzen van goud en aardolie, bijzonder schaars waren. De Covid-19 crisis maakte het er niet makkelijker op. 

 Dat het volk ondanks alle inspanningen niet tevreden is over de verrichtingen van de NDP-regering is overduidelijk. Had de partij in 2015 landelijk ruim 117.000 Surinamers achter zich, viel zij in 2020 terug naar 65.862 stemmen; een terugval van circa 45%. De verschrikkelijke interne partij strubbelingen zullen vast een rol hebben gespeeld bij de enorme terugval. Genoemde strubbelingen zijn nimmer zo manifest geweest. 

Ik ben van mening dat de NDP is afgedwaald van haar idealen en het streven om een sociaal rechtvaardige samenleving te creëren. Onder het bewind van tien jaren NDP, waar ik prominent deel en onderdeel van ben geweest, lijkt de kloof tussen arm en rijk veel groter te zijn geworden. Dit is niet waarvoor ik mij heb ingezet en waarvoor ik mij verder wil inzetten. 

Ik heb daarom besloten daar in ieder geval consequenties aan te verbinden en uit de NDP te stappen.

Ik dank de NDP voor de politieke scholing die ik mocht genieten. Voorts dank ik alle structuren van de partij die met mij hebben samengewerkt. Ten slotte gaat een heel speciaal woord van dank uit naar alle mensen die in al de verkiezingen persoonlijk op mij hebben gestemd. 

Er zijn verschillende (politieke) perspectieven die zich nu al hebben aangeboden. Ik vraag echter mij tijd van beraad en bezinning te gunnen op dat ik kan nagaan op welke wijze ik mij verder voor land en volk kan inzetten. 

André Th. Misiekaba'

Kustwacht betrapt Venezolaanse vissersboot in territoriale wateren van Aruba

(Bron foto's: Kustwacht Caribisch Gebied)
Drie vissers visten met bij wet verboden 'longlines'


De Kustwacht Caribisch Gebied meldt, dat zij donderdagochtend 30 juli 2020 een melding binnenkreeg van een oplettende visser die een Venezolaanse vissersboot zag vissen in de wateren van Aruba. 

Het Steunpunt van de Kustwacht in Aruba heeft meteen een Metal Shark naar de opgegeven locatie gestuurd om de melding te verifiëren. De boot 'Mary Perez' afkomstig uit Venezuela had drie mannen met de Venezolaanse nationaliteit aan boord en zij waren aan het vissen met 'longlines'. Het vissen met longlines is verboden in de Arubaanse wetgeving.

De Kustwachtploeg nam meteen contact op met de Officier van Justitie die de opdracht gaf om het visgerei en de vangst in beslag te nemen. Het vis is geschonken aan huize Maristella en de longlines zijn vernietigd. De vissersboot en de opvarenden zijn huiswaarts gestuurd.b

'De Kustwacht bedankt alle gebruikers van de zee voor hun oplettendheid en moedigt iedereen die illegale of onregelmatigheden zien om deze te melden.'

Kort Geding Shaheen Elhage inzake toetreding tot Staten Curaçao dient vrijdag 7 augustus

Advocaat Bonapart: 'De datum staat vast'


Het Antilliaans Dagblad schrijft vandaag, zaterdag 1 augustus 2020, dat het Kort Geding dat Shaheen Elhage (PAR) heeft aangespannen in verband met zijn toetreding tot het parlement voor volgende week vrijdag tien uur op de rol van de rechtbank staat. Dat is later dan verwacht. 

De datum staat vast, zegt advocaat Michael Bonapart die in deze zaak Elhage vertegenwoordigt. 'Daartegen valt zonder de medewerking van het gerecht en de gedaagde partijen niet veel te doen.' Bonapart denkt, dat bij de keuze voor 7 augustus ‘wellicht het reces en de betekening aan alle partijen’ heeft meegespeeld.

Shaheen Elhage, nummer 10 op de kandidatenlijst van PAR, heeft, zoals bekend, een Kort Geding aangespannen tegen de Statenleden, de Statenvoorzitter, de Staten als geheel en het Land. Hij eist, dat de rechter in deze spoedprocedure beveelt dat alle twintig zittende Statenleden hun medewerking verlenen aan zijn toetreding tot het parlement.

Als beoogd Statenlid heeft Elhage er direct belang bij dat hij kan toetreden tot het Curaçaose parlement, zo bleek eerder uit het verzoekschrift voor een kort geding. Doordat de tien oppositieleden in de Staten geen gehoor geven aan de oproep voor een openbare vergadering die daardoor al drie keer niet kon doorgaan bij gebrek aan quorum, wordt ‘een onrechtmatige inbreuk’ gedaan op Elhage zijn ‘passief kiesrecht en het actief kiesrecht van de kiesgerechtigden en met name van de kiezers die hun stemmen op hem uitbrachten’.

Met het Kort Geding moet deelname aan de vergadering worden afgedwongen. Op bevel van de rechter moeten de parlementariërs van zowel de coalitie als van de oppositie hun medewerking verlenen aan het behandelen van de geloofsbrieven van Elhage in een vergadering van de Staten. Daarmee kan de vacante zetel, die vrij is gekomen na het overlijden van PAR-lid William Millerson vorige maand, door zijn partijgenoot worden ingenomen. Dan is de PAR-fractie weer voltallig met zes leden.

Lokale boot omgeslagen op weg van Curaçao naar Venezuela

(Bron foto's: Kustwacht Caribisch Gebied)
Drie Venezolanen met voedsel en kleding voor familie op weg naar Venezuela


De Kustwacht Caribisch Gebied bericht, dat vrijdagmorgen 31 juli 2020 rond half acht er een oproep kwam via het Rescue & Coordination Center van de Kustwacht van het vaartuig 'La Menta' dat drie personen uit het water had gehaald nadat hun boot was omgeslagen. 

Het Steunpunt Parera heeft meteen een Metal Shark erop uitgestuurd om te assisteren. Ook het Stationsschip ging naar de locatie en heeft één van hun frisc interceptors gestuurd om te assisteren.

Bij aankomst trof de ploeg van de Metal Shark drie personen met de Venezolaanse nationaliteit aan. In eerste instantie heeft de Metal Shark de personen naar de steiger van Sta. Barbara gebracht om uit te zoeken wat er was gebeurd.

De drie wonen al 2 jaar op Curaçao en hadden de boot, 'Tisoranje', drie maanden geleden gekocht. Zij hebben voedsel en kleding ingezameld voor hun familie in Venezuela en waren donderdagavond om tien uur vertrokken uit Spaanse Water op weg naar Venezuela. Om een uur in de ochtend is hun boot omgeslagen.

Het Kustwachtpersoneel heeft uit voorzorg mondkapjes uitgedeeld, hoewel de personen Venezuela niet hebben bereikt. De personen zijn daarna naar Rio Canario overgebracht en aan het Korps Politie Curaçao overhandigd. De Metal Shark en de Frisc hebben nog om de omgeslagen boot gezocht en hebben wat zakken met voedsel en kleding gevonden. De punt van de boot was nog zichtbaar.

Algemeen Pensioenfonds Curaçao heeft nog vordering van 55,2 miljoen gulden op Girobank

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
De situatie bij Girobank is van invloed op het resultaat van APC


Per 31 december 2019 heeft APC Groep (Algemeen Pensioenfonds Curaçao) nog een vordering van 55,2 miljoen gulden op Girobank. Zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 1 augustus 2020, over het onlangs uitgebrachte APC Jaarverslag over2019

De geconsolideerde balans vertoont genoemde vordering van, om precies te zijn, 55.189.000 per einde boekjaar 2019. Vervolgens meldt de geconsolideerde staat van baten en lasten van APC over 2019 een ‘bijzondere waardevermindering Girobank’ van eveneens bijna 55,2 miljoen.

In zijn controleverklaring van 26 juni jongstleden gaat de externe accountant van APC, Ernst & Young Accountants (EY), hier ook op in. De controleverklaring bevat namelijk ook een sectie ‘Waardering van deposito’s en liquide middelen geplaatst bij Girobank nv’, waarbij de accountant de aandacht vestigt op de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. Daarin is onder meer opgenomen wat de risico’s kunnen betekenen voor waardering. De Girobank situatie had hiermee ook een impact op de liquide middelen van APC Groep. Zo bedroeg de eindstand liquide middelen (inclusief de rekeningcourantverhouding met Girobank) 306,1 miljoen. Na de ‘reclassificatie’ voor ruim 55,4 miljoen, kwam de eindstand liquide middelen van APC uit op 250,7 miljoen.

Vlak voor het eind van het boekjaar kwamen de problemen bij de Girobank in een stroomversnelling. De Centrale Bank CBCS heeft op 10 december alle fondsen boven de 10.000 gulden bevroren. Over bedragen die na het instellen van het moratorium werden gestort, heeft de klant wel de vrije beschikking.

De situatie bij Girobank is van invloed op het resultaat van APC. Het jaarverslag van het pensioenfonds meldt:

'Het beleggingsrendement op de binnenlandse portefeuille bedroeg 3,1 procent en is lager ten opzichte van het behaald rendement in 2018 (5,4 procent) als gevolg van de economische malaise waarin het Land verkeert, alsook de verwerkte bijzondere waardevermindering op de deposito’s van Girobank nv.'

Openbaar vervoer op Curaçao verkeert in kritieke staat

Onderzoek voor introductie geïntegreerd systeem openbaar vervoer 


Het openbaar vervoer (OV) op Curaçao verkeert in kritieke staat. De wet waarin het OV is opgenomen, is sterk verouderd en achterhaald in vergelijking met ontwikkelingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. Dat stelt minister Zita Jesus- Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) in een brief aan de Staten, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 1 augustus 2020. 

De bewindsvrouwe geeft aan, dat er een commissie ‘Openbaar Busvervoer Curaçao’ in het leven is geroepen om nieuw beleid te ontwikkelen voor het openbaar vervoer op Curaçao en dat er op dit moment een nationale dialoog wordt gevoerd met alle partners over de problematiek binnen de sector ‘en om tot een nieuw systeem te komen die door iedereen wordt gedragen’.

Het openbaar vervoer op Curaçao wordt momenteel aangeboden door kleine, middelgrote en grote bussen. De middelgrote en grote bussen vallen onder ABC Busbedrijf Curaçao en de kleine busjes onder particulieren.

Er ligt momenteel een voorstel op tafel waarbij de optie wordt bestudeerd om met een geïntegreerd systeem van het openbaar vervoer te komen. Dit kan betekenen dat kleine bussen in het Autobusbedrijf Curaçao worden opgenomen. Dit voorstel is ook aan bod gekomen tijdens de nationale dialoog, zo vertelt Jesus-Leito.

Ergernis bij minister Ramadhin en epidemioloog Ori over onverantwoordelijk gedrag veel mensen

'De situatie is zorgwekkend'

'Ik heb maar één werkbaar protocol gevonden bij de overdracht, van onderwijs'


Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en epidemioloog Radjesh Ori hebben gistermiddag tijdens de Covid-19 update persconferentie aangegeven dat de situatie zorgwekkend is. Veel mensen houden zich niet aan de maatregelen die getroffen zijn. Ook tijdens de avondklok is het nog heel druk op straat en voor winkels waar mensen aan het drinken zijn, zonder zich te houden aan de sociale afstand. Dit bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 1 augustus 2020.

De opvangcapaciteiten raken uitgeput. Er is een tent opgezet op het terrein van het Regionaal Ziekenhuis Wanica waar 100 personen opgevangen kunnen worden als er nergens plek meer is.

Als mensen zich niet houden aan de maatregelen, zal de situatie niet meer onder controle zijn. Dan zullen, net als in Frans-Guyana, mensen die positief bevonden zijn, niet meer worden opgehaald, merkte Ori op. Nu is de situatie nog onder controle, omdat contacten van besmette personen nog achterhaald kunnen worden.


Ramadhin legde uit, dat behalve opvangcapaciteit, ook van belang is dat er genoeg medisch personeel is. Als de aantallen blijven oplopen, zal de situatie niet meer onder controle zijn. De regering wil voorkomen dat de economie lamgelegd wordt.

De maatregelen die getroffen zullen worden, moeten ook in de controlesfeer zijn terwijl het gedrag van mensen moet veranderen. Om te illustreren hoe onverantwoord mensen bezig zijn, werd aangegeven, dat er een afscheidsfeest is georganiseerd voor iemand die positief bevonden is, en opgehaald moest worden. Ook hier werden de maatregelen niet in acht genomen.

De bewindsman zei dat hij niet weet wat de operatie 'Dringi dresi wakti siki' inhoudt. Hij heeft geen inhoudelijke informatie gekregen dan dat er Srd 10 miljoen aan budget is opgebracht.

'Ik heb maar één werkbaar protocol gevonden bij de overdracht. Dat is het protocol van onderwijs.' Dit benadrukte Ramadhin doelend op gedragscodes die door het Covid-19 Managementteam waren vastgesteld, aldus de Ware Tijd.
Volgens de bewindsman is bij zijn overname een 'grote stapel' gekopieerde protocollen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan hem overhandigd. Echter, deze voldoen niet aan de realiteit van Suriname. 'Een protocol is specifiek op maat geschreven voor een bepaalde sector', onderstreepte Ramadhin.

Omdat er geen duidelijke richtlijnen zijn voor de verschillende sectoren is een speciaal team van deskundigen nu pas bezig concepten uit te werken die mogelijk vanaf de komende week al in werking kunnen treden.
Met name de regels voor de transportsector wil de minister zo snel als mogelijk afronden. Volgende week worden vertegenwoordigers van het openbaar vervoer gehoord zodat partijen kunnen komen tot een definitief protocol voor de transportsector.

Gisteren zijn 30 geïnfecteerden genoteerd uit 109 testen, terwijl 43 personen genezen zijn verklaard. Het aantal actieve gevallen bedraagt 557. In totaal zijn 1.123 personen genezen en 1.706 zijn positief getest. De dashboard van de Covid-website is gisteravond heel laat bijgewerkt. Er ontbreekt echter essentiële informatie over in welke districten hoeveel besmettingen hebben plaatsgevonden. Het beloofde 'situation report' is tot nu toe slechts één keer verschenen.

CASAS houdt Boeing 777-200 nog aan de grond...

Tijdens demonstratie- vlucht gaat een nooduitgang niet open


De eerder jaren door Singapore Airlines gebruikte Boeing 777-200 die de SLM nu huurt, blijft voorlopig aan de grond. Dat heeft luchtvaartautoriteit CASAS (Civil Aviation Safety Authority Suriname) woensdag besloten nadat tijdens een demonstratievlucht werd vastgesteld dat het toestel nog niet voldoet aan alle vereisten om te worden ingezet voor lijndiensten. Een van de nooduitgangen ging niet open, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 1 augustus 2020. 

De demonstratievlucht van woensdag had te maken met de wijze waarop zowel het cabinepersoneel als het toestel reageert bij een noodsituatie. In de regelgeving staat, dat er geen toestel mag worden gebruikt waarvan het cabinepersoneel niet eerst tegenover de luchtvaartautoriteiten heeft bewezen, dat het de nooduitgang binnen vijftien seconden geopend kan krijgen. Ook het vliegtuig moet technisch binnen dezelfde tijd hieraan 'meewerken'.

Tijdens de demonstratievlucht trad plotseling een technisch probleem op. CASAS heeft op basis hiervan de demonstratievlucht als 'niet met succes behalen van de standaarden' aangemerkt.

Dit leidt aldus de Ware Tijd opnieuw tot frustraties bij de SLM, dat eerder al verwijten heeft geuit aan het adres van de luchtvaartwaakhond. Bij beide instanties liepen de gemoederen hoog op. Maandag hadden partijen na bemiddeling van minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme beloofd het certificeringsproces binnen twee weken af te ronden. Hij vindt dat naar het grotere belang moet worden gekeken, namelijk het voortbestaan van de SLM.

De Boeing, die eind vorig jaar met veel fanfare werd binnengehaald, staat al zeven maanden aan de grond wat zorgt voor enorme verliezen bij de maatschappij.

De SLM zou nu trachten om via de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) gedaan te krijgen, dat het toestel snel in een staat wordt gebracht om gecertificeerd te worden. De FAA is belast met onder meer het controleren van de burgerluchtvaart en heeft ver buiten de Verenigde Staten bevoegdheden.

De SLM heeft 29 maart voor de eerste keer, sinds de aankomst van de voor haar nieuwe Boeing 777-200 in december 2019, enkele testvluchten uitgevoerd met het toestel:

Regering dient aangepaste begroting in voor 2020

Wijziging begroting vanwege samenstelling nieuwe, opgedeelde, ministeries


De regering zal een aangepaste begroting indienen voor 2020. De ontwerpbegroting voor dit jaar was nog niet behandeld in De Nationale Assemblee. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën & Planning in het parlement, Asiskumar Gajadien, bevestigt vandaag, zaterdag 1 augustus 2020,  op Starnieuws dat de begroting gewijzigd zal worden. Tegelijk zal er ook gewerkt worden aan de begroting van 2021 die uiterlijk 1 oktober aangeboden moet worden aan De Nationale Assemblee.

Volgens Gajadien moet de begroting 2020 gewijzigd worden, omdat er ministeries bijgekomen zijn en andere weer opgedeeld zijn. De nieuwe ministeries hebben geen budget voor de komende maanden.

Ook is het beleid van de nieuwe regering niet hetzelfde. Daarom zijn de wijzigingen nodig. Verwacht wordt dat in augustus de aangepaste begroting zal worden ingediend.

Gajadien verwacht dat de behandeling niet uitgebreid zal plaatsvinden. In de tweede helft van augustus zal de begroting worden behandeld.

Na aanrijding twee auto's in San Jose,Costa Rica, stript een bestuurder naakt in het openbaar

'Hij begon te schreeuwen en uit het niets was hij naakt en klom bovenop de auto'


In het licht van donderdag 30 juli 2020, in het gebied van Paso Ancho, San Jose, haalde de bestuurder van een van de voertuigen die bij een ongeval betrokken waren, een bijbel tevoorschijn, trok al zijn kleren uit naakt en begon te bidden. 

Volgens getuigen kwamen de auto's frontaal in botsing. 'Hij begon te schreeuwen en uit het niets was hij naakt en klom bovenop de auto. Hij zei 'stilte', hij begon een bijbel te lezen en hij was als bidden', legden getuigen uit.

Zoals op de foto's te zien is, klom de man op het dak van de auto en was enkele minuten naakt, totdat hij weer in zijn voertuig klom.

Het is niet bekend of de man onder invloed was van welke stof dan ook.


(Suriname Mirror/QCosta Rica/Twitter)

Vijf zwarte Hondurese inheemse mannen ontvoerd in Triunfo de la Cruz - Mannen al twee weken vermist

'Dit is een duidelijke aanval op OFRANEH en de Garifuna-bevolking'

(Bron foto: Twitter)

Er is niets bekend over de vijf zwarte Hondurese inheemse mannen die twee weken geleden onder schot werden ontvoerd vanuit hun huizen in een vissersdorp aan de kust en vervolgens weggevoerd in auto's. De verdwijning van de Garifuna-leiders uit de noordelijke stad Triunfo de la Cruz is slechts het nieuwste voorbeeld van de gevaren waarmee inheemse activisten worden geconfronteerd in hun decennialange strijd voor hun voorouderlijk land, zeggen voorstanders van rechten. 

'We weten absoluut niets van wat er met hen is gebeurd', zegt Miriam Miranda, een Garifuna-leider en hoofd van de Organizacion Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). 'We zijn bang voor hun leven.' 'Dit is een duidelijke aanval op de (OFRANEH) organisatie en de Garifuna-bevolking. Het is een incident dat het historische conflict in deze regio laat zien', zei ze in een telefonisch interview.Vorig jaar werden in Honduras ten minste 14 landrechtenverdedigers gedood, tegen 4 personen in 2018, waarmee het volgens de belangenorganisatie Global Witness het vijfde dodelijkste land ter wereld is voor activisten uit 21 onderzochte landen.

De Garifuna stammen af ​​van Afrikaanse slaven en inheemse groepen en bewonen sinds het einde van de 18e eeuw de Caribische kust van Honduras.

De Hondurese autoriteiten werden onmiddellijk op de hoogte gebracht van de verdwijning van de mannen op 18 juli en een onderzoek heeft geleid tot de arrestatie van één verdachte, vertelde Danilo Morales van het Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) aan de Thomson Reuters Foundation. 'We houden constant in de gaten hoe het onderzoek verloopt, en net als iedereen hopen we dat de Garifunas veilig en wel naar hun huizen kunnen terugkeren', aldus het hoofd van het ministerie.


Leden van de gemeenschap die getuige waren van het incident vertelden het ministerie, dat ze hadden gezien dat de mannen uit hun huizen werden gehaald door mensen die uniformen droegen, 'naar verluidt van de afdeling politieonderzoeken (DPI, Dirección Policial de Investigaciones)', voegde Morales eraan toe. Kleine protesten laaien sinds de ontvoering op langs snelwegen en in steden in Honduras, met borden met teksten als: ‘Ze zijn levend genomen. We willen ze weer levend hebben.'


Tegenwoordig leven ongeveer 250.000 Garifunas in arme vissers- en landbouwgemeenschappen in Honduras, zei Miranda. Miranda en andere Garifuna-leiders voeren al jaren campagne om hun voorouderlijke gronden te beschermen, die volgens hen worden bedreigd door grote toeristische ontwikkelingsprojecten en palmoliebedrijven. Ze worden vaak geïntimideerd en zijn het doelwit van aanvallen. Miranda, een bekroonde verdediger van rechten, is met de dood bedreigd, is gevangengezet en is in 2014 ooit met 17 andere OFRANEH-leden ontvoerd door georganiseerde misdaadorganisaties.

'Garifuna-gemeenschappen ... zijn vervolgd, gecriminaliseerd en vermoord vanwege hun verzet tegen openbare en particuliere projecten die hun voorouderlijke gebieden beïnvloeden', zegt Erika Guevara-Rosas van Amnesty International. De meeste aanvallen op mensenrechtenverdedigers in Honduras blijven ongestraft, aldus de belangenbehartigingsgroep. 'Het niet identificeren, vervolgen en bestraffen van de verantwoordelijken geeft de boodschap dat mensenrechtenverdedigers zonder gevolgen kunnen worden aangevallen', zei de Amerika's directeur in e-mailcommentaren.Een van de laatste slachtoffers was veteraan Garifuna-leider en landrechtenverdediger Antonio Bernardez, 71, die op 21 juni dood werd aangetroffen nadat hij zes dagen vermist was geraakt. Volgens het VN-Mensenrechtenbureau in Honduras zijn er sinds september 2019 in totaal vijf Garifunas vermoord.

De dodelijke situatie waarmee Hondurese activisten worden geconfronteerd, haalde in 2016 de krantenkoppen na de moord op de beroemde voorvechter van inheemse rechten, Berta Caceres, die wereldwijde verontwaardiging veroorzaakte. Caceres werd neergeschoten door schutters in haar huis nadat ze met de dood was bedreigd vanwege haar verzet tegen een waterkrachtcentrale. Vorig jaar vaardigde een Hondurese rechtbank gevangenisstraffen uit van maximaal vijf decennia voor zeven mannen voor haar moord.


De laatste aanval op Garifuna-leiders markeert een poging om hun strijd om land te 'intimideren' en 'tot zwijgen te brengen', zei Miranda.

Onder de in Triunfo de la Cruz ontvoerde Garifuna-leiders bevindt zich de 27-jarige Alberth Sneider Centeno. Hij voerde campagne voor Honduras om te voldoen aan een uitspraak van het Inter-American Court of Human Rights (IACHR) uit 2015 over landgeschillen en het recht van Garifunas om naar behoren te worden geraadpleegd over geplande projecten op hun land in Triunfo de la Cruz.

De rechtbank oordeelde, dat Honduras verantwoordelijk was voor de schending van hun collectieve eigendomsrechten nadat de lokale gemeentelijke overheid Garifuna-land aan ontwikkelaars had verkocht en zei dat het niet naar behoren overleg had gepleegd met de gemeenschap. Het beval Honduras om de Garifunas te compenseren voor hun verliezen en hun collectieve land af te bakenen. Maar, vijf jaar later zeggen OFRANEH en de Verenigde Naties dat er weinig vooruitgang is geboekt bij het in praktijk brengen van de uitspraak. 'Tot op heden blijft de uitvoering van de genoemde uitspraak door de staat Honduras uitdagingen opleveren', zei het VN-mensenrechtenbureau in Honduras vorige week in een verklaring.  


Conflicten over land in Garifuna-gemeenschappen zijn het gevolg van 'het gebrek aan toekenning van collectieve eigendomstitels op hun traditionele grondgebied', zei Jackeline Anchecta, vice-minister van Promotie bij het ministerie van mensenrechten. Ambtenaren hebben gewerkt aan de uitvoering van de uitspraak in Triunfo de la Cruz, waar ze tot 70% van het betwiste land hebben onderzocht, voegde ze eraan toe.  

Ondertussen zegt Miranda, dat ze bang is voor haar eigen leven na de laatste verdwijning van andere OFRANEH-activisten. 'Vandaag loop ik meer dan ooit risico', zei Miranda. 'Het is een constant conflict. Het is een niet-verklaarde oorlog.'(Suriname Mirror/Thomson Reuters Foundation/Twitter/Scribd Suriname Mirror)

Seksuele conversietherapieën nu illegaal in Mexico-Stad

(Bron foto: Twitter)
Wet criminaliseert praktijken die seksuele oriëntatie proberen aan te passen


Zogenaamde conversietherapieën die gericht zijn op LGBTQ + -mensen in een poging hun seksuele identiteit te veranderen, zijn vanaf vrijdag 31 juli 2020 illegaal in Mexico-Stad. Medisch personeel dat een dergelijke therapie probeert te gebruiken, krijgt een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. 

De controversiële praktijk omvat vaak gebed en counseling, maar gebruikt soms ook vormen van marteling om jonge homo's te overtuigen een heteroseksuele levensstijl aan te nemen.

In de Verenigde Staten en delen van Europa hebben reconditioneringstechnieken ijs-pick lobotomieën, chemische castratie en misselijkheid-inducerende middelen gebruikt om mensen van homoseksualiteit te 'bekeren'. De praktijk is veroordeeld door de American Medical Association, de American Psychological Association en de Verenigde Naties (VN) en is verboden in Brazilië, Ecuador, Malta en Duitsland.

'De vernederende aard van vele conversietherapiepraktijken, waaronder fysiek misbruik, elektroshocktherapie, pseudo-medische procedures en het gebruik van anti-LGBT-scheldwoorden en smaad, dragen bij tot een algehele on-menselijke omgeving voor personen met diverse seksuele geaardheid of genderidentiteit'. zei VN-onafhankelijke expert op het gebied van seksuele geaardheid en genderidentiteit Victor Madrigal-Borloz.

Afgelopen vrijdag hebben de wetgevers van Mexico-Stad een wetsvoorstel goedgekeurd dat de praktijk verbiedt, met verbeterde straffen als het slachtoffer minderjarig is. De nieuwe wet criminaliseert 'praktijken die bestaan ​​uit psychologische, psychiatrische sessies, methoden of behandelingen die bedoeld zijn om de expressie van genderidentiteit, evenals de seksuele geaardheid van mensen, te vernietigen, te hinderen, te wijzigen of te hinderen'.

Pogingen om homoseksualiteit, dat ooit als een psychische aandoening werd beschouwd, te “genezen”, kunnen ernstig zijn. Een studie uit 2019 in de Verenigde Staten waarin 35.000 LGBTQ + -jongeren werden geïnterviewd, gaf aan, dat 42% van degenen die conversietherapie hadden meegemaakt zelfmoord had gepleegd. 'Er valt niets te genezen. Homoseksualiteit is geen ziekte, we zijn niet ziek', zegt Temístocles Villanueva, een Morena-politicus die twee jaar geleden het wetsvoorstel voor conversietherapie opstelde.

De nieuwe wet wordt gezien als een grote overwinning voor de LGBTQ + -gemeenschap, zowel in Mexico als wereldwijd, in de strijd om een ​​praktijk te verbieden die velen beschouwen als verwant aan marteling.

Lange tijd LGBTQ + -journalist en -activist Enrique Torre Molina uit Mexico-Stad bedankte de 'dappere activisten en toegewijde wetgevers van Mexico-Stad' voor het aannemen van de wet die de LGBTQ + -gemeenschap in de hoofdstad van het land beschermt. 'In de afgelopen jaren heb ik veel - te veel - verhalen leren kennen van LGBTQ + -mensen die 'conversietherapie' en foltering hebben overleefd, of die zijn weggelopen bij hun familie die dachten dat ze konden en zouden moeten 'veranderen'',Torre vertelde het nieuwsplatform Them.

'Het is opwindend om deze historische overwinning te zien. Onze gemeenschap verdient liefde en respect.' 


Burgemeester van Mexico-Stad, Claudia Sheinbaum, juichte ook de beslissing toe. 'Helemaal mee eens. Het lijkt mij dat deze maatregelen tot het tijdperk van de inquisitie behoren', zei ze. 'Het komt niet overeen met de gezondheidsstelsels van de 21e eeuw, het komt niet overeen met de vrijheid van deze stad, want dit is een stad van rechten.'

(Suriname Mirror/Mexico News Daily/Milenio/Reuters/Forbes/El País)

Argentijnse fitnessgoeroe Issa Vegas: 'Mensen kunnen schoonheid uitstralen als ze aan zichzelf werken en van elkaar houden'

Issa Vegas is ook een van de beste Instagram-modellenIssa Vegas geeft een boodschap van zelf-liefde af met sensuele foto's; ze verschijnt in een sexy jurk op Instagram. De in Argentinië geboren fitnessgoeroe Vegas maakt duidelijk, dat om van buiten mooier te zijn, je van binnenuit moet beginnen. 

Met een sensuele outfit en voor een luxe auto publiceert het model een reeks foto's waarmee ze haar Instagram-publiek beïnvloedt door de manier waarop zij poseert en pronkt met haar lange, gespierde benen.Dit bericht bekijken op Instagram

Een bericht gedeeld door Issa Vegas ✨ (@issavegas) op

Met de uitdrukking 'Hoe mooi je bent, omdat je zoveel van jezelf houdt', laat de fitnessgoeroe zien, dat mensen schoonheid kunnen uitstralen als ze aan zichzelf werken en van elkaar houden. In hun geval eten ze goed, blijven ze positief en  trainen ze hard in de sportschool.
De foto's hebben meer dan 120.000 likes en honderden opmerkingen toegevoegd die hun genegenheid uitdrukken.

Issa geeft zichzelf soms de luxe om het sociale netwerk te verblijden met haar kleding en haar dansen.Een bericht gedeeld door Issa Vegas ✨ (@issavegas) op

Issa Vegas werd geboren op 1 december 1996 in Argentinië. Al sinds Issa een kind was, was ze altijd enthousiast en gepassioneerd door modellenwerk en cross-fit training. Toen ze opgroeide, werd ze beroemd en trok ze veel aandacht en bewondering door haar verbazingwekkende werk en bijdrage aan waar ze altijd gepassioneerd over was.

Issa Vegas is ook een van de beste Instagram-modellen.

(Suriname Mirror/Instagram/inquisitr.com)