vrijdag 13 oktober 2017

Jitendra Kalloe (VHP): 'Srd 6,80 voor unleaded is moordend voor productiesector'

'Dit is waarschijnlijk wat de autoriteiten bedoelen met het allerergste is voorbij’Het VHP-Assembleelid Jitendra Kalloe is zeer geschokt over de nieuwe brandstofprijzen. Normaliter wordt de brandstofprijs met 10 tot 20 cent verhoogd, maar thans betreft het een rechtstreekse verhoging van 54 cent. 'Dit is waarschijnlijk wat de autoriteiten bedoelen met het allerergste is voorbij of de toekomst is rooskleurig', zegt hij vrijdag 13 oktober 2017 in het Dagblad Suriname.

De volksvertegenwoordiger stelt, dat de productiesector weer veel te verduren heeft. Zo is brandstof onmisbaar voor de agrarische sector. 'Srd 6,80 voor een liter unleaded is moordend voor de productiesector. De regering weet precies dat bij elke verhoging van brandstof de prijzen van alle goederen en diensten ook verhoogd worden. En wie moet hiervoor het gelag betalen? Het volk.'

Kalloe merkt opm dat brandstof nog altijd het voornaamste middel is van de regering om inkomsten te genereren, aangezien diverse sectoren en huishoudens afhankelijk zijn van brandstof. Wat de eindbestemmingen zijn van deze inkomsten is overigens eveneens een onbeantwoorde vraag. Velen merken namelijk niet dat er een aanvang is gemaakt met herstel van de economische malaise.

'Bij elke koopkrachtversterking is er altijd een verhoging. Wat voor nut heeft een koopkrachtversterking dan? Wat erg frappant is, is dat na 20 mei 2017, waar ombuiging van het huidig beleid centraal werd gesteld, de intensiteit van het wanbeleid alsmaar aan het toenemen is.'

Kalloe vraagt zich af waarom Gow2, dat een Surinaams bedrijf is, geen verlichting biedt aan de samenleving. 'Is Gow2 niet bedoeld om te concurreren met de overige oliemaatschappijen? Iedereen had gedacht dat onze eigen olie veel goedkoper zou zijn, maar we zien dat Gow2 ook steeds de prijzen verhoogt.'

De regering typeert de huidige brandstofverhoging als een consequentie van orkaan Irma. 'Wat hebben de oliemaatschappijen te maken met een orkaan? Enkele maanden geleden was er geen sprake van orkanen, maar de prijzen van brandstof werden constant aangepast.'

Jaarvergadering New Petroleum Producers Discussion Group van Chatham House in Paramaribo

New Petroleum Producers Discussion Group is project van in London gevestigd Chatham House

Discussies over zaken waarmee opkomende olielanden te maken hebben bij ontwikkeling  petroleumsector


De jaarvergadering van de New Petroleum Producers Discussion Group wordt van 15 tot en met 20 oktober in Paramaribo gehouden. Staatsolie Maatschappij Suriname NV is gastheer van dit evenement. Op 18 oktober is er een seminar gewijd aan Suriname met als doel bewustwording te creëren onder belangrijke gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties voor te ontwikkelen beleid ter voorbereiding op een mogelijke olievondst. 

De New Petroleum Producers Discussion Group is een project van het in London gevestigde Chatham House, The Royal Institute of International Affairs. Het project is een samenwerking tussen opkomende olie- en gasproducenten gericht op capaciteitsversterking en behoorlijk bestuur, waardoor internationale partners eerder geneigd zijn om met hen samen te werken.


De jaarvergadering van de New Petroleum Producers Discussion Group start met een aantal trainingssessies op zondag 15 oktober. De tweedaagse groepsdiscussie wordt maandag 16 oktober geopend door Dave Abeleven, directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

Gedurende deze twee dagen zijn er discussies over zaken waarmee opkomende olielanden te maken hebben bij de ontwikkeling van hun petroleumsector. De deelnemers aan de jaarvergadering vertegenwoordigen de overheden en instituten uit de verschillende opkomende olieproducerende landen, meldt Staatsolie.

Op 18 oktober wordt het 'National Seminar for Suriname' gehouden. Staatsolie heeft dit seminar op de agenda laten plaatsen, zodat Suriname optimaal kan profiteren van de op dat moment aanwezige (ervarings)deskundigen. Het doel van het seminar is om de belangrijkste stakeholders, zowel de overheid als niet-gouvernementele organisaties, bewust te maken van de beleidsprioriteiten en valkuilen waarmee rekening moet worden gehouden na de ontdekking van grote olievoorraden. Sprekers uit verschillende disciplines zullen ingaan op onder meer de grote uitdagingen waarmee de oliewereld nu te maken heeft, de ontwikkeling van een strategische visie voor de eigen petroleumsector, het belang van behoorlijk bestuur en het lokaal component bij de ontwikkeling van een offshore olievondst. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en Staatsolies Managing Director Rudolf Elias zijn twee van de sprekers op het seminar.

Chatham House is een onafhankelijke denktank die zich inzet voor een duurzame, veilige en welvarende wereld, via onder meer debatten tussen overheden, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld en haar leden. Jaarlijks organiseert Chatham House samen met haar partners meer dan driehonderd besloten en openbare evenementen, zoals conferenties, workshops en discussiebijeenkomsten.

'Trinidad neemt niet alleen Suriname in de maling, maar ook de hele COTED'

Eigenaar Doksenclub Suriname: 'Ze komen steeds met andere eisen om de zaak te traineren'

Jamaica Observer: Suriname mag eendenvlees gaan exporteren naar Trinidad & Tobago


Deskundigen, ministers en zelfs president Desi Bouterse hebben zich de afgelopen vier jaren bemoeid met de toestemming voor vleesexport van Suriname naar de regio. 'Het is nog steeds niet gelukt. Nu komt Trinidad zelfs met een onmogelijke eis op ons af. Het neemt niet alleen Suriname in de maling, maar ook de hele COTED', zegt Gerard van den Berg, directeur/eigenaar van Doksenclub Suriname, vandaag, vrijdag 13 oktober 2017, in de Ware Tijd.

COTED, de Caricom-raad voor handel en economische ontwikkeling (Council for Trade and Economic Development), vergaderde vorige week in Georgetown, Guyana. De bijeenkomst had voor Van den Berg een teleurstellend verloop.

'Trinidad heeft op vergaderingen van deze raad steeds beloofd dat dingen in orde zullen worden gemaakt. Maar, ze komen daarna steeds met andere eisen om de zaak te traineren.'

Nadat Trinidad op de vergadering opnieuw beloofde, dat het probleem snel zal worden opgelost, heeft Doksenclub bericht van het eiland gekregen met 'nieuwe voorwaarden die onmogelijk zijn na te leven'.  Daarnaast is het bedrijf meegedeeld, dat het toch moet wachten op de uitkomst van de eerstvolgende COTED-vergadering in november.

'De onmogelijke eis waarmee ze nu komen is dat het vlees maximaal 21 dagen na slachting moet zijn gearriveerd op Trinidad, compleet met het originele keuringsbewijs van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Internationaal is 100 dagen gangbaar. Je bent vijftien dagen verder na slachting voordat het vlees is goedgekeurd door Suriname en Trinidad', weet hij uit ervaring. Het is niet haalbaar om het vlees daarna binnen zes dagen af te leveren in de haven van Port of Spain.

Het verbaast de ondernemer ook, dat Barbados nu moeilijk doet nadat het eerst positief reageerde op de succesvolle handelsmissie van Surinaamse producenten en exporteurs eerder dit jaar aan dat land. 'Na hun tegenbezoek aan Suriname hebben zij zelfs in hun rapport geadviseerd dat Suriname toestemming moet krijgen om naar heel Caricom te mogen exporteren. Maar, als het erop aankomt vang je bot.'

Particuliere Lijnbushoudersorganisatie betaalt slechts over 2 maanden brandstofcompensatie uit

Nog steeds een betalingsachterstand van vier maanden...


De Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) is donderdag gestart met de uitbetaling van de brandstofcompensatie voor twee maanden. De trajecten Lijn 7 en PKS (Paramaribo-Kwatta-Sophia’s Lust) zijn donderdag reeds uitbetaald. Dit bevestigt de PLO vrijdag 13 oktober 2017 in het Dagblad Suriname. 

De PLO wil echter het schema van de uitbetaling van de overige trajecten niet bekendmaken.

Alhoewel de overmaking vanuit de autoriteiten naar de PLO normaliter per kwartaal geschiedt, is  deze keer voor slechts twee maanden overgemaakt. Hiermee is er nog steeds sprake van een achterstand van vier maanden.

Het ziet ernaar uit, dat de noodklok die enkele dagen geleden door het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders werd geluid voor het voeren van acties, vruchten heeft afgeworpen waardoor de rust binnen het particulier vervoer terug is gekeerd.

Het is nog niet duidelijk welk standpunt het Actiecomité zal innemen inzake de verhoging van de brandstofprijzen.

Huisarts Lachman: 'Tekort aan vaccins nog niet weggewerkt'

'Ziekten die wij nu bezig zijn uit te roeien, kunnen hierdoor weer toenemen'

'Als onze baby’s niet zijn gevaccineerd, staan zij open voor deze ziekten'

 
'Gisteren zouden er weer vaccinaties bij mij moeten plaatsvinden, echter is een aantal van de vaccins er nog steeds niet', zegt huisarts Premdew Lachman vrijdag 13 oktober 2017 in het Dagblad Suriname. De huisarts geeft aan het heel jammer te vinden, dat dit tekort er is. Suriname heeft voorlopig geen voorraden vaccines beschikbaar tegen gele koorts en polio of kinderverlamming. Wel zijn voorraden aangevraagd bij de Wereld Gezondheidsorganisatie, WHO. 

Volksgezondheid minister Patrick Pengel had reeds gesteld, dat er officieel een onderzoek ingesteld zou worden naar de oorzaak van het tekort aan vaccins. De minister voerde aan, dat het ontstane tekort diverse mogelijke oorzaken kon hebben, zoals een communicatieprobleem, menselijk falen of een fout in de procedure. Ook speelt mee dat een grote partij vaccins is vervallen.

Volgens Lachman kunnen overal fouten gemaakt worden, maar zulke gaps of tekorten kunnen ten aanzien van de gezondheid veel consequenties met zich meebrengen. 

'Ziekten die wij nu bezig zijn uit te roeien, kunnen hierdoor weer toenemen. Er komen van alle landen mensen naar Suriname en er zijn landen waar bepaalde ziekten nog voorkomen. Als onze baby’s niet zijn gevaccineerd, staan zij open voor deze ziekten. Je streeft als land om een zo groot mogelijk dekkingsgraad te halen, maar je hebt dan plotseling hiaten in de gezondheidssector. Worden ze niet gevaccineerd, dan kan je bijkomende verschijnselen krijgen zoals verlammingsverschijnselen. Zo'n kind zal opgenomen moeten worden, wat betekent niet alleen meer kosten voor de ouders maar ook voor de Staat, doordat zaken als ligkosten en kosten voor specialisten bij komen kijken.'

Dat vaccins een belangrijke factor spelen, is duidelijk. De overheid zou andere mogelijkheden moeten bekijken, zoals vaccins in te kopen die dezelfde werking hebben.

Volgens Lachman zijn vaccins niet zomaar te vervangen. Vaccins inkopen is binnen het beleid van de overheid en dat wordt door de Pan American Health Organization (PAHO) geregeld. 'Het is een internationaal gebeuren. Je kan als land niet zomaar medicijnen inkopen. De PAHO reguleert niet alleen voor Suriname, maar voor heel Zuid-Amerika. De bestellingen gaan ook via de PAHO. Bij de bestelling van vaccins en andere medicatie moet je tijdig de voorraden bijhouden. De bestelling moet tevens ook tijdig plaatsvinden, omdat de PAHO niet alleen met Suriname werkt, maar diverse andere landen voorziet. Als je zaken niet goed bijhoudt, dan krijg je tekorten', aldus Lachman.

Minister Pengel had via de media bekendgemaakt, dat tegen eind september er weer genoeg vaccins zullen zijn. De vaccins zijn voor een jaar besteld en die worden in december geleverd.

Directeur Robertson van het NVB over staking: 'Ik denk dat ik na morgen wel een oplossing heb'...

Directie zou personeel aantrekken om de uitgevallen posten in te vullen


'Mijn operaties lijden zwaar eronder. Wij kunnen de hulpbehoeftigen/cliënten niet vervoeren, doordat chauffeurs in staking zijn. De begeleiders zijn ook in staking. Ik denk dat ik na morgen wel een oplossing heb.' Dit zegt directeur Guno Robertson van het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) vandaag, vrijdag 13 oktober 2017 in het Dagblad Suriname. 

Hij reageert hiermee op de al zo'n twee weken durende actie van de werknemers verbonden aan de Nationaal Vervoerbedrijf Werknemersbond. De bond heeft sinds gisteren zijn actiemodel aangepast. Het actiecentrum C-47 werd gisteren verplaatst naar de Heiligenweg.

Bondsvoorzitter Raymon Ford heeft daar zowel de werknemers als aanwezige passagiers toegesproken. Het probleem van de werknemers werd weer uitgelegd. Het wegblijven van een reactie door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) maakt de bondsleden onrustig.

Robertson vindt de staking vervelend. Hij tracht te bemiddelen. Het contact met de bondsvoorzitter is naar zijn oordeel wel goed. Hij vindt het echter nog prematuur om meer informatie prijs te geven. 'Meneer Ford moet even geduld hebben. Er komt wel een oplossing. Ik weet dat de minister het ontzettend druk heeft. Hij is hiervan op de hoogte. Hij heeft gezegd om even aan te houden en naar ruimte gevraagd. Binnenkort krijg ik richting van de minister, binnen welke marge ik moet opereren', stelt Robertson. Hij benadrukt, dat het ministerie NVB niet in de steek heeft gelaten.

De bond heeft via zijkanalen vernomen, dat de directie inmiddels personeel aantrekt, om de uitgevallen posten in te vullen. De acties van de bond worden vandaag daarom mogelijk aan de Heiligenweg, waar de meeste NVB bussen staan, voortgezet.

'De onderhandelingen over een collectieve arbeidsovereenkomst voor 2017 en 2018 zijn nog niet officieel begonnen, terwijl we bijna aan eind van het eerste jaar zijn. Dit is echt een kwalijke zaak', zegt Ford in De Ware Tijd.

Jerrol Idalgo, een van de stakende bondsleden, vindt het jammer dat een simpele cao-onderhandeling zo lang op zich laat wachten. 'Iedereen weet dat het in Suriname economisch zwaar is. Benzineprijzen zijn in een maand tijd al twee keren verhoogd. Dat is een algemeen probleem, maar treft ons ook persoonlijk. Zaken doordrukken gaat heel gemakkelijk, maar men denkt niet aan de kleine man. Wij vragen niet veel. Wij vragen naar een eerlijk en rechtvaardig loon, zodat wij op adem kunnen komen. Wij moeten kunnen overleven', stelt Idalgo.

Hij roept de minister van Openbare Werken op om, ‘als vader, geen machtspositie tentoon te stellen, maar de roep van zijn kinderen aan te horen’. Aan de gemeenschap vraagt hij begrip voor het doel van de bond. 'Wij zijn niet gewoon gekomen met een wilde actie. Dit is al een jaar gaande. Als de gemeenschap op een of andere manier getroffen wordt door onze actie, wil ik mij verontschuldigen. Weet dat wij in actie zijn, niet om u te pesten, maar om onze belangen. Wij willen u dienstbaar zijn, maar het ligt aan de regering.'

Economische crisis in Venezuela leidt tot bizarre situaties

Dakloze vrouw vilt en eet een huiskat in het openbaar te Rio ChicoDat de economische crisis in Venezuela zich in het land heeft vastgezogen, leidt tot bizarre situaties, en dat is deze week weer eens gebleken door een opgedoken video waarop een dakloze vrouw te zien is die een huiskat in het openbaar eet terwijl een menigte verbaasd om haar heen staat. 

De video, die door een omstander in Rio Chico, Venezuela, is opgenomen, laat zien dat de vrouw de kat vilt, daarna in brokken snijdt en eet.

Op de beelden is ook te zien, dat de vrouw tracht omstanders weg te jagen, en op de achtergrond is te horen dat iemand zegt, dat ze rustig moet blijven en dat ze slechts willen laten zien, dat 'er in dit land honger is, er is ellende' en dat terwijl ze eet, de 'politieke kandidaat Hector Rodriguez' in de Eurobuilding eet.

De Eurobuilding maakt deel uit van een reeks exclusieve hotels en suites in Venezuela die gasten de beste eetgelegenheden bieden.

Alhoewel zeer verontrustend, is het niet de eerste keer dat mensen in Venezuela over moeten gaan tot het doden van huisdieren voor voedsel, door het aanzienlijke en kritieke tekort in het land.

De burgemeester van de Caracas-wijk Chacao, Ramon Muchacho, had mei vorig jaar getweet, dat 'er mensen waren die op katten en honden in de straten jaagden en duiven op de pleinen om ze te eten. Dit is geen grap. Het is een zeer pijnlijke realiteit. '
 (Suriname Mirror/Latina.com - New York/Daily Mail)

Cruiseschip Britannia meert als eerste aan bij tweede mega-Tulapier op Curaçao

'We zullen ervoor zorgen, dat de pier het komend seizoen in ieder geval de geplande schepen kan ontvangen'


Als alles volgens planning verloopt, zal het cruiseschip Britannia, met een passagierscapaciteit van 4.324 personen, op 13 november aanmeren bij de Tulapier. Dit wordt dan het eerste schip dat bij de tweede megapier kan aanmeren. Dat zegt Humberto de Castro, de directeur van Curaçao Ports Authority (CPA), vandaag, vrijdag 13 oktober  2017, in het Antilliaans Dagblad.

De constructie van de tweede megapier heeft met verschillende tegenslagen te maken gehad. Noemenswaardig hierbij zijn de beschadiging van het koraal bij de bouw, maar ook ruwe zee, zo stelt De Castro.

'Maar, om onze klanten tevreden te stellen, zullen we ervoor zorgen dat de pier het komend seizoen in ieder geval de geplande schepen kan ontvangen', aldus de directeur van CPA. Aan de tweede megapier, die de naam Tula heeft gekregen, zullen veel grotere schepen kunnen aanmeren.

APC Bank paraplu voor samenvoeging Girobank, Centrale Hypotheek Bank en PSB Bank

Ook Chinese Guangdong Zhenrong Energy geïnteresseerd in deelname


APC Bank, de bank van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao, vormt de paraplu voor samenvoeging van Girobank, de Centrale Hypotheek Bank (CHB) en PSB Bank. Gemikt wordt daarnaast op forse participatie van Guangdong Zhenrong Energy (GZE). Daarmee zouden in één keer meerdere doelen worden gediend, waaronder een oplossing van de Girobank-problematiek, waarvoor al sinds 2013 de noodregeling geldt, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 13 oktober 2017.

De CHB is voor het grootste deel van pensioenfonds APC, terwijl de voormalige Postspaarbank (PSB Bank) nog volledig in handen is van de overheid. Het Chinese GZE zou hebben aangegeven belangstelling te hebben mee te doen met de nieuwe APC Bank; via staatsbank PSB of rechtstreeks.

Uit welingelichte bronnen heeft het dagblad vernomen, dat wel het nodige aan kapitaal is vereist: minimaal 240 miljoen gulden, maar eigenlijk meer om een bank met een positieve kapitaalspositie te beginnen. APC zou 100 miljoen inbrengen, PSB 30 miljoen en CHB 5 miljoen. Blijft over 105 miljoen, wat vermoedelijk moet komen van het GZE of aanverwante Chinese (staats)ondernemingen.

Eenmansprotest Radjoe Bhikharie voor gebouw van De Nationale Assemblee

Voorzitter Bond van Surinaamse Padieproducenten maandag in actie tegen gestegen brandstofprijzen


Radjoe Bhikharie, voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), zal maandag 16 oktober vanaf tien uur 's morgens een eenmansprotest houden voor het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA). Hiermee wil Bhikharie een sterk persoonlijk signaal afgeven tegen de verhoging van de brandstofprijzen, zo meldt het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 13 oktober 2017.

Hij hoopt, dat de samenleving die ook gebukt gaat onder de druk van deze volgens hem onverantwoorde verhoging, alsook de dreiging van de komende BTW-introductie, zich hierbij zal aansluiten.

Het is volgens hem belangrijk om de autoriteiten in Paramaribo het signaal te geven, dat de maat nu vol is. Tegelijkertijd zullen er voorbereidingen getroffen worden om in de komende periode acties in Nickerie te organiseren.

Het dorp Apetina heeft nu een eigen vliegtuig

Bewoners, maar ook toeristen zullen voordelen van de Cessna hebbenHet dorp Apetina heeft sinds gisteren, donderdag 12 oktober 2017, een eigen vliegtuig. Dit zal ongetwijfeld zorgen voor de verdere ontwikkeling van het gebied, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII). Clarence Rustveld, een van de personen die samen met dorpsbewoners het plan heeft uitgewerkt, zegt dat een droom werkelijkheid is geworden. Dankzij inspanningen van alle betrokkenen is een gezamenlijke visie tot uitvoering gebracht namelijk het realiseren van een stukje ontwikkeling.

Voor de bevolking van Apetina, die behoort tot de inheemse Wajana’s, is het volgens hem een bijzondere dag. Hij vertelt, dat er intensieve voorbereidingen vooraf zijn gegaan om tot dit moment te geraken.

Rustveld geeft aan, dat het idee zelf van de bevolking is gekomen. Zij hebben vaak gevraagd om het gebied tot ontwikkeling te brengen en met het hebben van een vliegtuig is daarmee een grote stap gezet. Apetina is een ver afgelegen dorp en de bewoners zijn veelal aangewezen op lucht- en watertransport.Na veel lobbywerk onder donoren die in het project zijn blijven geloven is het geheel een feit geworden.

Voor het zuidelijke deel van Suriname zal dit vliegtuig voor een geweldig effect zorgen, meent Rustveld. De bewoners, maar ook toeristen zullen voordelen hiervan hebben. De inaugurele vlucht naar Apetina vond gisteren plaats.President Desi Bouterse heeft de bevolking gisteren via een videoboodschap toegesproken en hen gefeliciteerd met deze enorme aanwinst. Ook bracht het staatshoofd dank uit aan de initiatiefnemers van dit mooi project, omdat ze zelf op zoek zijn gegaan naar ontwikkelingsmogelijkheden voor hun gebied.

President Bouterse, die ook graag de feestelijkheden wilde meemaken, was ook ingenomen met de bijdrage van het bedrijfsleven dat vertrouwen heeft in dit plan van de dorpsbewoners.

Overigens is het niet duidelijk waarom Bouterse, die moet rusten van zijn artsen, Apetina heeft toegesproken en niet waarnemend president Ashwin Adhin.....

(Suriname Mirror/NII)

Jubileumconcert van honderdjarig Groot Mannenkoor Zwolle

'We zongen bijvoorbeeld bij de eerste herdenking van de Bijlmerramp'


Koor trad in november 1980 op in Suriname


Het honderdjarig jubileum van het Groot Mannenkoor Zwolle wordt groots gevierd met een jubileumconcert morgen, zaterdag 14 oktober 2017, en een boek. De schrijvers Gerrit ter Haar en Hendrik van der Heijden en ook de huidige dirigent van het koor Hennie Raemakers schuiven aan voor een toelichting, aldus vandaag De Peperbus.

'Voor het honderdjarig bestaan wilden we graag iets speciaals doen', zegt Ter Haar. 'Omdat ik wat schrijfervaring heb werd ik benaderd. Hendrik van der Heijden maakte al eens een presentatie over de geschiedenis van het koor en dat werd de basis van het boek. We hebben ook hulp gehad van het Historisch Centrum Overijssel.'

In 1917 begon de Zwolse Mannenzang wat later in de jaren vijftig is samengevoegd met een ander, wat minder elitair, koor tot het Groot Mannenkoor Zwolle. Het koor heeft geen christelijke achtergrond en dat mag zeker in die tijd bijzonder genoemd worden. 'Er werd destijds gezongen in de kerk en in de kroeg. Ons koor zat daar tussenin', vertelt dirigent Hennie Raemakers.

'Het mannenkoor kent een grote traditie in Nederland. Vroeger werkten mannen veel en waren er minder mogelijkheden tot ontspanning. Het koor bood die ontspanning. Vaak werd er ook geoefend op zondagmorgen omdat de mannen op andere dagen tot laat moesten werken. Er hangt ook een speciale sfeer van kameraadschap bij een mannenkoor. Ik heb ook wel andere koren gedirigeerd daar moest je soms voor je je koffer dichtgedaan had wegwezen, anders ging het alarm er op. Bij het mannenkoor blijft men hangen en wordt het gezellig. Het koor heeft zo ook een duidelijke sociale functie. Er wordt ook voor elkaar gezorgd. Bij een overlijden bijvoorbeeld zingt het koor, daar is helemaal geen discussie over.'

'Maar, de klank, die sonore klank van een mannenkoor is natuurlijk ook heel belangrijk', vult Hendrik van de Heijden aan.

Zingen doe je met je oren, zei een eerdere dirigent Jos Franken die maar liefst 38 jaar aan het koor verbonden was. 'We leiden onze zangers zelf op. Met de cursus 'Ontdek je stem' dat werkt heel goed. We zijn blij met de nieuwe aanwas. Het jongste lid is vierentwintig. Maar nieuwe leden zijn altijd welkom. We willen immers wel een groot mannenkoor blijven', aldus Raemakers.

Het koor kan terugkijken op vele mooie momenten. Reizen naar Suriname en achter het IJzeren gordijn toen nog bijna niemand daar kwam.


Optredens met Cristina Deutekom, Aafje Heynis en het Orkest van het Oosten. 'We zongen bijvoorbeeld bij de eerste herdenking van de Bijlmerramp. We zijn als Groot Mannenkoor springlevend', sluit Raemakers af.

Het jubileumconcert wordt zaterdag 14 oktober gehouden in Theater De Spiegel en begint om 20.00 uur. Meer informatie is hier te vinden: https://zwolsetheaters.nl/programma/100-jaar-groot-mannenkoor

'Ontbreken goede wetgeving en planning belemmeren groei mijnbouw-, energie- en aardolie-industrie'

Driedaagse SuriMEP-2017 conferentie op 1, 2 en 3 november


'Met goede wetgeving en planning kan de Surinaamse mijnbouw-, energie- en aardolie-industrie groeien. Maar, goede wetgeving ontbreekt vooralsnog, evenals een mineraalinstituut', woorden van Cyriel Eersteling, vertegenwoordiger van AME Trade Ltd voor het Caribisch Gebied en Zuid-Amerika, gisteravond tijdens een persconferentie in het Marriott Hotel, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 13 oktober 2017. 

Samen met Sergio Silva, projectmanager van AME Trade Ltd, verschafte hij meer informatie over de tweede Suriname International Mining, Energy & Petroleum Conference & Exhibition, Surimep 2017.

Naast wetgeving zijn volgens Eersteling afdoende trainingen ook belangrijk. 'Stel je voor dat er morgen olie wordt gevonden. Wat zal er dan gebeuren? Paniek. De mensen zijn er niet op voorbereid. We hebben geen trainingen. Vandaar dat we proberen om met dit soort events beleidsmakers aware te maken.'

Eersteling merkte op dat 'we niet slechts moeten cashen, maar verder moeten'. Als voorbeeld noemde hij honderd jaar bauxietindustrie, waar Suriname niets aan over heeft gehouden.

Projectmanager Silva verwacht dat meer dan 200 afgevaardigden uit 24 landen de conferentie zullen bijwonen.

Gesteld wordt dat de laatste twee jaar ongetwijfeld bijzonder moeilijk zijn voor de extractieve industrieën in Suriname, maar 2017 heeft aangetoond dat ten opzichte van het eind van vorig jaar een positiever jaar is. Newmont/Surgold is namelijk gestart met de commerciële productie van de Merian-goudmijn, terwijl Hess, ExxonMobil en Statoil onlangs productiedelingsovereenkomsten ondertekenden.

Met als achtergrond de huidige opkomst van de extractieve sector en de noodzaak voor diversificatie van de economie, zal Surimep 2017 gastheer zijn voor een panel van internationale en nationale kopstukken binnen de industrie. De driedaagse conferentie wordt gehouden op 1, 2 en 3 november in het KKF-gebouw. Deelnemers zullen inzichtelijke conferenties kunnen bijwonen over de bijdragen van de sector en de wijze waarop haar industrialisatie kan bijdragen tot diversificatie van de economie van het land.

Het thema van Surimep 2017 is Optimizing resource industry linkages to catalyse Suriname’s economic development.

Silva noemde enkele onderwerpen die tijdens de conferentie zullen worden behandeld, waaronder de goudindustrie in Suriname, de kleinschalige goudwinning, Suriname: het groenste land op aarde en Suriname: the Next Big Oil Discovery.

De eerste editie van deze mijnbouw-, energie- en aardolieconferentie werd in 2014 gehouden. Het is de bedoeling dat belangrijke actoren binnen de genoemde sectoren van Suriname en andere landen uit de regio bij elkaar komen om onder meer kennis op te doen, informatie te vergaren, partnerschappen aan te gaan en te netwerken. AME Trade Ltd heeft voor dit jaar al drie grote events georganiseerd in de regio, met name een Food & Hospitality Conference in Barbados en een vastgoed- en bouwconferentie te Trinidad en Tobago, terwijl die van Santo Domingo zich richtte op de landbouw.

Leverancier van asfaltplant ziet af van verkoop aan regering

Minister Miranda: 'Bedrijf heeft aanstoot genomen aan uitspraken oppositie'

'Je mag kritiek leveren, maar je mag mensen niet tot in hun hart treffen en dat is met deze man gebeurd'


De leverancier van de, vooral in het parlement, veelbesproken asfaltplant heeft besloten om deze niet meer te verkopen aan de regering. Dit heeft hij gedaan na uitspraken in De Nationale Assemblee. Dat zegt minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie vandaag, vrijdag en 13 oktober 2017, in de Ware Tijd.

'Hij heeft per brief medegedeeld, dat hij de plant niet meer wil verkopen, zelfs niet voor het dubbele.'

De leverancier zou Miranda in een persoonlijk gesprek gezegd hebben, dat hij het geld niet nodig heeft. De bewindsman zegt, dat de leverancier vooral aanstoot heeft genomen aan uitspraken van de oppositie. Er is namelijk kritiek geuit over de aankoopprijs.


Leden van de oppositie onder wie Asiskumar Gajadien en Mahinder Jogi van de VHP, vonden het aankoopbedrag van 2.759.000 Euro te hoog. Ze stelden dat een soortgelijke installatie elders tegen een veel lager bedrag gekocht kan worden. De oppositieleden insinueerden dat er sprake is van corruptie. Bij hen rees het vermoeden, dat de leverancier een relatie heeft met de regering. Voorts werd gezegd, dat het om een tweedehandse asfaltplant gaat, maar Miranda wees erop dat het een gloednieuwe installatie is.

'Hij wil niet dat zijn bedrijf op zo'n manier wordt besproken in het parlement, alsof zijn onderneming een of ander bacovenbedrijf is', zegt de minister.

De vicepresident als voorzitter van de Raad van Ministers is al op de hoogte gesteld van het besluit van de leverancier. Hoewel hij kan begrijpen waarom de leverancier zich heeft teruggetrokken, betreurt Miranda dat het zo is gelopen. Doelend op de uitspraken van de oppositie zegt hij: 'We moeten ermee stoppen. Je mag kritiek leveren, maar je mag mensen niet tot in hun hart treffen en dat is met deze man gebeurd. Ik zag het al aankomen.'

De regering had het parlement, met name de oppositie, ruimte gegeven om aan te tonen dat de asfaltplant goedkoper kan worden aangeschaft. Gajadien zegt, dat dit ook is gebeurd en dat op basis daarvan een officieel schriftelijk besluit van de Raad van Ministers is aangehouden. Hij weigert echter te geloven, dat de leverancier zich op basis van de discussie die is ontstaan heeft teruggetrokken. Hij vermoedt dat er meer aan de hand is en blijft erbij dat er sprake is van corruptie.

FOLS wil financiële paragraaf herwaardering ook van toepassing op gepensioneerde leerkrachten

FOLS-president Nerkust richt bij brief verzoek aan waarnemend president Adhin


De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) houdt een pleidooi voor gepensioneerde leerkrachten. In een brief aan waarnemend president Ashwin Adhin, vraagt de FOLS om de financiële paragraaf van de herwaardering ook van toepassing te doen zijn op gepensioneerde leerkrachten.

FOLS-president, Marcellino Nerkust, zegt vandaag, vrijdag 13 oktober 2017,op Starnieuws dat de gepensioneerden hun bijdrage geleverd hebben. Daarom heeft de FOLS aan de regering gevraagd om de kwaliteit van deze groep ook te waarborgen. De gepensioneerden worden ook geconfronteerd met de achteruitgang in koopkracht.

Met het publiceren van het Staatsbesluit in het Staatsblad, met daarin de aangescherpte bepalingen over het herwaarderingsprogramma voor onderwijsgevenden, is de uitvoering van het programma een feit.

'Wat echter blijkt, is dat de financiële paragraaf alleen van toepassing is op onderwijsgevenden in actieve dienst', schrijft de FOLS aan Adhin. Nerkust rekent er op dat de regering serieus naar deze groep kijkt.

Waarnemend president Ashwin Adhin nodigt BvL-/ALS-voorzitter uit voor gesprek

Adhin wil van Wilgo Valies opheldering over 'schending van vakvereni- gingsvrijheden'
 
 
De voorzitter van de Bond van Leraren (BVL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), Wilgo Valies, is met zijn bestuur bij brief (zie onderaan) door waarnemend president Ashwin Adhin uitgenodigd voor een onderhoud. De uitnodiging is voor vandaag, vrijdag 13 oktober, om twee uur 's middags op het Kabinet van de Vicepresident, meldt het Nationaal Informatie Instituut donderdag 12 oktober 2017. 

Adhin wil van Valies meer informatie over wat door de BVL/ALS aangemerkt wordt als 'schending van vakverenigingsvrijheden en maatregelen die volgens BVL/ALS door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in dit kader teruggedraaid zou moeten worden'.

Valies had in een schrijven op 5 oktober deze zaken aangehaald. Adhin zegt in de uitnodiging aan Valies niet bekend te zijn met door Valies aangehaalde schendingen door de regering. Hij vraagt van Valies onder meer een overzicht met alle schendingen afzonderlijk beschreven.

Valies moet ook aangeven op welke nationale wetgeving en /of internationaal verdrag, met name de ILO conventie, de schendingen zijn gebaseerd.


BvL/ALS verontwaardigd dat hun kanttekeningen niet zijn verwerkt in staatsbesluit kwaliteitsverbetering onderwijs

Onderwijsbonden overwegen juridische stappen
 
'Al is het een staatsbesluit, als de inhoud ervan wetten en conventies overtreedt, moet het teruggedraaid worden'


Onlangs zijn tal van plannen voor kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs gepresenteerd door minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het is merkwaardig dat de plannen niet alleen bij woorden zijn gebleven, aldus het Dagblad Suriname donderdag 12 oktober 2017. Op 9 oktober is er reeds een staatsbesluit (SB 2017 no. 19) bekrachtigd ten aanzien van de fictieve overurenkwestie binnen het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO), Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO), Pedagogisch Instituut, Schoolmediatheek Medewerker voor het Basis Onderwijs en het Schakelinstituut Middelbare School. 

De voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), Wilgo Valies, stelt dat het concept van dit staatsbesluit aan hem was voorgehouden. De Staatsraad was eveneens op de hoogte gesteld over het ongenoegen van deze vakbonden ten aanzien van de inhoud van dit concept.

'Via de vertegenwoordiger van de vakbeweging binnen de Staatsraad, Robby Berenstein, hebben wij aangegeven, dat men beslissingen neemt zonder overleg met de vakbonden in kwestie. We hebben onze volledige reactie dus doorgegeven aan de Staatsraad op 6 oktober 2017 over de punten die voor ons onacceptabel zijn.' De details over deze ‘punten’ wenst Valies niet prijs te geven.

'Nu weten we niet of onze kanttekeningen ook zijn meegenomen in het goedgekeurd staatsbesluit; dit hebben we nog niet ontvangen.'

Indien blijkt dat de inhoud van het staatsbesluit niet aangepast is naar de feedback van de BvL/ALS, dan zullen er juridische stappen ondernomen worden door deze onderwijsbonden. 'Al is het een staatsbesluit, wanneer de inhoud ervan wetten en conventies overtreedt, moet het teruggedraaid worden.'

Nationaal elftal Paraguay zou prostituees inzetten tegen tegenstander Venezuela

Bondscoach Venezuela constateert ‘oude tactiek’: ‘Opvallend veel vrouwelijk bezoek’

Een vrouwelijke supporter met de Paraguayaanse vlag (Bron foto: AFP/The Sun)


Paraguay verloor dinsdagnacht in eigen huis van Venezuela (0-1), waardoor de thuisploeg zich niet bij de eerste vijf landen schaarde in de WK-kwalificatiepoule van Zuid-Amerika voor het WK-2018 in Rusland. 

Rafael Dudamel, bondscoach van Venezuela, prees na afloop de vechtlust van zijn team en gaf tegelijkertijd complimenten aan zijn pupillen, dat ze de opvallende vrouwelijke aanwezigheid bij hun hotel hebben genegeerd.

Volgens Dudamel waren er de avond voor het treffen met Paraguay opvallend veel vrouwen aanwezig in de lobby van het hotel waar de spelers en staf van Venezuela verbleven.

De bondscoach claimt dat er prostituees op zijn manschappen zijn afgestuurd: 'Er waren verschillende vrouwelijke bezoekers bij het hotel. Maar, voetballers zijn geëvolueerd. We zijn niet verrast dat er vrouwelijke bezoekers waren. We weten niet wie ze gestuurd hebben, maar dit is een oude tactiek', besluit Dudamel.

Paraguay had voor het treffen met Venezuela nog kans op een ticket voor het WK in Rusland. De thuisploeg creëerde meer kansen, maar Yangel Herrera schoot de bezoekers naar de 0-1 winst. Venezuela, dat geen kans meer maakte op plaatsing voor het WK, is laatste geëindigd in de groep, met twaalf punten uit achttien wedstrijden.

(Suriname Mirror/voetbalzone.nl/The Sun)