woensdag 8 mei 2019

Jogi (VHP) hekelt besluiteloosheid Bouterse inzake ministersposten RGB en LVV

'Misschien overweegt hij nog meer ministers te ontslaan'


Precies drie weken nadat minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) ontslag heeft ingediend en gekregen, is het departement nog stuurloos. VHP-parlementariër Mahinder Jogi denkt dat president Desi Bouterse in een moeilijke positie zit. 'Dit geeft een stukje besluiteloosheid aan. De president zit in een situatie waarbij hij niet meer weet wat hij moet doen, aangezien er veel kritiek is op het beleid', vindt het oppositielid, zo schrijft de Ware Tijd woensdag 8 mei 2019.

Jogi is één van de parlementariërs die misstanden rond de toenmalige bewindsvrouwe heeft aangekaart in de De Nationale Assemblee. Jogi stelt dat ook het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) stuurloos genoemd mag worden. 'Ik heb begrepen dat de minister (Lekhram Soerdjan) niet aan het werk komt en geen stukken tekent, hoewel de president hem heeft gevraagd zijn ontslagbrief aan te houden.' Jogi heeft de indruk dat het staatshoofd een 'afwachtende' houding aanneemt.

'Misschien overweegt hij nog meer ministers te ontslaan, omdat hij waarschijnlijk verwacht dat er nog meer verrassingen aan zitten te komen.' De kwestie Surinaamse Postspaarbank (SPSB) bijvoorbeeld mag niet licht worden opgevat, stelt de volksvertegenwoordiger. 'Ik vind dat de minister van Financiën heel veel verantwoording zou moeten afleggen en niet vrijuit zou mogen gaan.'

Jogi heeft samen met collega-parlementariër Carl Breeveld schriftelijk vragen gesteld aan de president over werkrekeningen die het ministerie van Financiën heeft geopend bij de SPSB, aangezien alleen de Centrale Bank volgens de wet kassier is van de Staat. 'Wij gaan de druk opvoeren in deze kwestie', waarschuwt hij.

De parlementariër vindt overigens niet dat het ministerie van RGB opgedoekt moet worden, zoals sommigen willen. De regels rondom de gronduitgifte zijn 'min of meer duidelijk' en als die gevolgd worden, zouden er geen problemen moeten ontstaan. 'Maar, als een minister vanuit een bureau grondbeleid wilt maken en geen procedures wil volgen, dan zul je problemen krijgen, ja.' Het hangt volgens hem ook af van de inborst van de persoon die de functie bekleedt. 'Het gaat erom hoeveel verantwoordelijkheidsbesef je als minister hebt.'

'Bankgeheim betekent niet dat fraude en corruptie beschermd moeten worden'

De verschillende bonden in de financiële sector gaan vanaf nu samen optrekken

Bonden gaan brief overhandigen aan president Bouterse, de Assemblee en de ministers van Financiën en Arbeid inzake kwestie SPSB


De misstanden bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, moeten door de procureur-generaal (pg), met behulp van een forensisch accountant, onderzocht worden. Directeur Ginmardo Kromosoeto moet als hoofdverantwoordelijke op non-actief gesteld worden. De werknemers die thuis zijn gezet, moeten weer aan het werk. Dit zijn enkele van de punten uit de brief die C-47, de bond bij de SPSB, en bonden van andere banken en verzekeringsmaatschappijen, morgen zullen overhandigen aan president Desi Bouterse, De Nationale Assemblee en de ministers van Financiën en Arbeid, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 8 mei 2019.

De verschillende bonden in de financiële sector gaan vanaf nu samen optrekken. De brief, hoewel nog niet officieel opgesteld, is vanochend samengesteld tijdens een vergadering.

Vakbondsleider Robby Berenstein heeft een paar zaken toegelicht. Hij deelde mee dat al vanaf begin april stukken over de misstanden bij de pg zijn gedeponeerd. Daarvoor hebben al een jaar medewerkers op allerlei manieren de foute toestanden aan leidinggevenden doorgegeven. Maar, actie is uitgebleven. De vakbond beschikt over de 'harde informatie en harde feiten', benadrukten Dayanand Dwarka en Berenstein.

Berenstein: 'De grootste rekeninghouder bij de bank is de Staat. Op die rekening vinden er oneigenlijke dingen plaats. Je hebt ook nog dat mensen leningen nemen zonder dekking en niet terugbetalen. Je ziet dat het om bekende mensen gaat. Eigenlijk kun je die mensen niet kwalijk nemen. Normaal schrijft de bank je aan maar in deze lijkt het op no span w’o set yu kon. Als ik geld heb op de bank en jij gaat eraan, m’o stroto yu. Daarom vragen wij de minister om op te treden want na eng rekening.'

Het gaat om honderden miljoen Srd’s, Amerikaanse dollar en euro's gaven verschillende vakbondsleiders aan. 'We hadden in eerste instantie besloten om de zaak silent aan te pakken', zei Berenstein. 'Maar, nadat de stukken aan de pg waren ingeleverd, kwam er steeds meer informatie naar boven. Het werd te gortig. Die informatie moest gedeeld worden met de samenleving. We zijn er verantwoordelijk mee omgegaan. We zijn niet in details getreden en hebben geen namen genoemd. We willen dat de pg zijn ding doet. Maar, we merken dat sommige mensen beginnen te springen, dat komt door gewetenswroeging.'

Ondertussen zijn er drie medewerkers thuis gezet. Ze worden verdacht van 'schending van bankgeheimen'.

Berenstein merkte op dat bankgeheim niet betekent dat fraude en corruptie beschermd moeten worden. 'Deze vertrouwelijke informatie heeft te maken met corruptie, dat is de issue. De medewerkers hebben de plicht om het te melden. Dat is ook gebeurd overigens. Op allerlei manieren is de zaak aangekaart ook aan de raad van commissarissen, zonder resultaat.'

In de brief wordt ook opgeroepen om het accent niet te verleggen van 'mogelijke corruptieve handelingen' naar 'onacceptabele handelingen van medewerkers'. Berenstein vindt, dat de drie medewerkers onterecht thuis zijn gezet. Dat ze aanwezigen waren op de vergadering op 29 april waarbij de SPSB is aangehaald, is geen reden om ze op non actief te stellen. Er is ook geen bewijs dat zij de informatie hebben doorgespeeld. De vakbondsleider merkte op dat klokkenluiders nog aangewezen moeten worden. 'Wie zegt dat het van binnenuit komt? En als toch mocht blijken dat het vanuit de bank komt, komt het erop neer dat de medewerkers hun plicht hebben vervuld. Die mensen moeten juist beschermd worden', aldus Berenstein. In de brief wordt daarom ook gevraagd om de positie van de klokkenluider te beschermen.

Andere verzoeken zijn, dat de samenleving geen dupe moet worden van de crises in de financiële sector, dat de Centrale Bank een on site onderzoek moet doen, dat het ministerie van Financiën niet alleen een onderzoek moet doen naar de procedures die werknemers volgen maar ook onderzoek moet doen naar corruptie en fraude. Ook willen de bonden, dat een onafhankelijk onderzoek wordt verricht door de pg en een forensisch accountant. Directeur Kromosoeto hoort ook op non-actief te zijn, zei Berenstein: 'Dat de directeur op non-actief wordt gesteld, is normaal en noodzakelijk in zulke gevallen. Hoe verwacht je een onafhankelijk onderzoek als de verantwoordelijke er nog bij is en hij zaken kan beïnvloeden?'

Vakbond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo stelt directie een ultimatum

Bond eist uitbetaling van terugwerkende kracht dat eind april niet heeft plaatsgevonden

Directrice van het AZP, Claudia Redan: 'De uitbetaling van de twk is verzekerd'


De Algemene Bond voor personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABPLAZ) heeft de directie een ultimatum gesteld dat morgen om middernacht afloopt. De bond eist uitbetaling van de terugwerkende kracht (twk) dat eind april niet heeft plaatsgevonden. De bond hield maandag een algemene ledenvergadering waarin het ultimatum is gesteld. 

Algemeen directrice van het AZP, Claudia Redan, zegt vandaag, woensdag 8 mei 2019, op Starnieuws dat de uitbetaling van de twk is verzekerd. De leiding van het ziekenhuis is in verder overleg met de ministers van Volksgezondheid en Financiën.

De bond deelt in een persbericht mee, dat tussen de regering en de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) afspraken zijn gemaakt dat er vanaf eind maart 2019 wordt gestart met de uitbetaling van het restant 16 maanden 25% twk. De afspraken zijn in maart 2019 bij de ambtenaren nagekomen, maar dat was niet het geval bij de overheidsziekenhuizen.

Nadat door de vakbonden van deze instanties aan de bel is getrokken, heeft de uitbetaling bij deze instellingen plaatsgevonden. Het personeel van het AZP is enorm ontevreden over dat afgelopen maand de twk niet is gestort samen met het salaris.

Als de directie zich niet houdt aan het ultimatum, komt de bond wederom bijeen om verdere stappen te bespreken. In het vervolg zien de leden graag dat volgens afspraak het salaris én twk gelijktijdig worden uitbetaald. Ook de uitbetaling van het salaris, dat al geruime tijd laat plaatsvindt, is tijdens de vergadering besproken. Door de late storting raakt het personeel in problemen met schuldeisers, waaronder de banken waar boeterente moet worden betaald.

De druppel die de emmer deed overlopen is dat een groot deel van het personeel op 1 mei 2019 nog niet over het salaris beschikte. Om een oplossing hierin te brengen wordt gevraagd dat het salaris op de 27e van elke maand wordt gestort, zodat na verwerking bij de banken het personeel toch tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen. Vaak duurt het bij bepaalde banken twee dagen voordat het salaris is verwerkt.

Zo'n drie personeelsleden SPSB op non-actief gesteld waaronder ondervoorzitter vakbond

Medewerkers mogen met behoud van salaris voorlopig thuisblijven


Bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) zijn de afgelopen dagen zeker drie medewerkers op non-actief gesteld, onder wie de ondervoorzitter van de vakbond. Dit is gebeurd in het kader van het onderzoek dat wordt ingesteld naar de klokkenluiders die onlangs interne informatie van de bank hebben gelekt. De medewerkers mogen met behoud van salaris voorlopig thuisblijven, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 8 mei 2019.

Behalve dat een intern onderzoek zou plaatsvinden, was aangekondigd dat ook een strafklacht bij politie zou worden gedeponeerd.

Vorige week kondigde SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto aan dat maatregelen zouden worden getroffen tegen personeelsleden die het bankgeheim zouden hebben geschonden en bedrijfsinformatie zouden hebben gestolen. Kromosoeto verwijt deze medewerkers dat zij geen gebruik hebben gemaakt van de interne klokkenluidersregeling, die hen bescherming zou moeten bieden bij het aan de kaak stellen van de vermeende onregelmatigheden die zij hebben geconstateerd.

De SPSB-directeur vindt het frappant dat daags nadat het nieuw aangetreden vakbondsbestuur bij de bank de bond had aangemeld bij C-47, tijdens een vergadering van deze vakcentrale mededelingen zijn gedaan over vermoedelijke malversaties bij SPSB. Hij vermoedt politieke motieven achter het uitlekken van de interne informatie.

Intussen heeft minister van Financiën Gillmore Hoefdraad de Centrale Landsaccountantsdienst en accountantskantoor Lutchman aan het werk gezet om te onderzoeken wat er aan de hand is bij de SPSB.

Deel Egyptische collectie van afgebrand Braziliaans Nationaal Museum teruggevonden

(Bron foto: Lucas Dumphreys-AP)
200 Beelden, vazen en amuletten zijn gevonden in een kist van een mummie


Het Nationale Museum van Brazilië heeft tweehonderd beelden, vazen en amuletten uit zijn Egyptische collectie teruggevonden. In september vorig jaar brak er een grote brand uit in het belangrijkste museum van Brazilië. Er bleef weinig over van het tweehonderd jaar oude gebouw. 

De stukken zijn gevonden in een kist van een mummie, die rond 750 voor Christus is begraven. Een archeoloog van het museum heeft goede hoop dat er meer stukken worden aangetroffen, omdat er ruim zevenhonderd voorwerpen in het gebouw lagen.


In totaal zijn er nu 2.700 van de twintig miljoen stukken teruggevonden.

De directeur van het museum zegt financiële hulp van de regering van president Jair Bolsonaro nodig te hebben voor de heropbouw.

In het museum werd een aantal stukken van onschatbare waarde tentoongesteld, zoals de oudste menselijke fossielen die in Brazilië gevonden zijn. Het museum had een geologische, botanische, paleontologische en archeologische collectie. Daarnaast beschikte het museum ook over Egyptische mummies, Griekse beelden en Etruskische objecten.

(Suriname Mirror/20minutos/Nu.nl/debate.com.mx/eluniversal.com.mx/Twitter)

Minstens zeven doden en zeventien gewonden bij schietpartij in gevangenis Pavón, Guatemala

(Bron foto: Twitter)
Na acht uur lukt het 1.500 opgeroepen agenten en militairen controle te krijgen over gevangenis


Bij een schietpartij in een gevangenis te Pavón in Guatemala zijn minstens zeven mensen om het leven gekomen en zeventien gewond geraakt. Autoriteiten melden dat ze de gevangenis in de omgeving van Guatemala-Stad weer onder controle hebben.

'Veiligheidstroepen zijn de gevangenis in gegaan en hebben de controle terug. Zeven doden zijn bevestigd, maar dat aantal is voorbarig', zei de woordvoerder van de gevangenis. Volgens de woordvoerder van de vrijwillige brandweer zijn er acht doden.
De directeur van het gevangeniswezen in Guatemala liet weten dat het schietincident voortkwam uit een woordenwisseling waarna een gevangene die onder invloed was een ander doodschoot.

Na acht uur lukte het de 1.500 opgeroepen agenten en militairen om weer controle te krijgen over de gevangenis. De gedetineerden moesten vervolgens zelf de doden naar de ingang van de gevangenis brengen, zodat ze geïdentificeerd konden worden.

De gevangenis in de buurt van de hoofdstad Guatemala-Stad is zwaar overbevolkt. Het is ooit gebouwd om zo'n 900 gedetineerden te herbergen, maar er zitten er meer dan 4.100.
Drie jaar geleden kwamen in dezelfde gevangenis bij rellen 14 mensen om het leven.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt het incident in het detentiecentrum waar meer dan vierduizend gevangenen zitten.

(Suriname Mirror/Prensa Libre/Belga/VoA News/YouTube/Twitter)

Amnesty International start campagne 'Welcome Venezuela' om mensen te beschermen die crisis Venezuela ontvluchten

'Landen in Latijns-Amerika en Caribisch gebied mogen geen belemmeringen opleggen'
De landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied mogen geen belemmeringen opleggen die de toegang belemmeren van mensen die de mensenrechtencrisis in Venezuela ontvluchten, noch iemand naar dat land terugsturen, gezien het risico dat ze lopen, het lijden onder mensenrechtenschendingen, zegt Amnesty International vandaag, woensdag 8 mei 2019, bij de lancering van zijn campagne 'Welcome Venezuela'. 

'Bij het aan de kaak stellen van de zeer ernstige crisis die Venezuela treft, moeten de staten in de regio consequent zijn in hun woorden en garanderen dat ze allen die het land ontvluchten beschermen. De 'Welcome Venezuela'-campagne is onze manier om de ernstige aard van de mensenrechtenschendingen die dagelijks voorkomen in Venezuela te erkennen en onze inzet voor de slachtoffers, zowel binnen als buiten het land, te herhalen', aldus Erika Guevara-Rosas, Americas directeur bij Amnesty International.

'Venezolanen hebben internationale bescherming nodig. Zij moeten de mogelijkheid hebben om de vluchtelingenstatus of andere alternatieve mechanismen aan te vragen om hun verblijf zonder beperking of vertraging te regulariseren en moeten zonder discriminatie toegang hebben tot gezondheidsdiensten, onderwijs, werk en andere openbare diensten. Ze mogen onder geen beding worden teruggestuurd naar Venezuela.'

De mensenrechtcrisis in Venezuela blijft toenemen en verdiepen, met gevolgen voor de burgerrechten, politieke, economische, sociale en culturele rechten van miljoenen mensen. Volgens de VN zijn er de afgelopen jaren 3.7 miljoen mensen uit Venezuela weggegaan en hebben er nu minstens 7 miljoen humanitaire hulp nodig in het land.Met de lancering van 'Welcome Venezuela' benadrukt Amnesty International dat de crisis onmiddellijke actie vereist om de meest urgente behoeften van de bevolking in Venezuela aan te pakken.

Elke oplossing of actie om de crisis aan te pakken moet in overeenstemming zijn met internationale verplichtingen om de mensenrechten te respecteren en te beschermen en de slachtoffers moeten altijd centraal blijven staan ​​in de discussies.

De leiders van de andere landen in de regio moeten inspanningen ondersteunen om de toegang tot de rechter te waarborgen en rekenschap te vragen voor de mensenrechtcrisis en de rechten erkennen van mensen die Venezuela ontvluchten op zoek naar internationale bescherming. Staten hebben de plicht om mensenrechten te beschermen door oplossingen te zoeken onder het beginsel van gedeelde verantwoordelijkheid, zoals weerspiegeld in het Quito-proces en het bijbehorende actieplan, evenals het regionale vluchtelingen- en migrantenresponsplan (RMRP, Regional Refugee and Migrant Response Plan) voor vluchtelingen en migranten uit Venezuela, voorgesteld door de interinstitutioneel platform gecoördineerd door UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

(Suriname Mirror/Amnesty International)

Venezolaanse Hooggerechtshof stelt strafrechtelijk onderzoek in naar zeven oppositieleden

Oppositieleden verdacht van betrokkenheid bij de recente couppoging


Het Venezolaanse Hooggerechtshof heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar zeven oppositieleden, die worden verdacht van betrokkenheid bij de couppoging van vorige week. Oppositieleider en zelfverklaard interim-president Juan Guaidó behoort niet tot de verdachten, zo meldt persbureau Reuters vandaag, woensdag 8 mei 2019.

Het Hooggerechtshof stelt geen onderzoek in naar Guaidó en de andere belangrijke oppositieleider Leopoldo López, die vorige week werd bevrijd uit zijn huisarrest. López zocht na de mislukte coup zijn toevlucht in de Spaanse ambassade in Caracas.

Het onderzoek richt zich op mensen die hun plannen steunden. Het is niet duidelijk waarom er geen onderzoek is gestart naar Guaidó en López.

Het Venezolaanse parlement, waar de oppositie in de meerderheid is, veroordeelt de beslissing van het Hooggerechtshof - dat al jaren bekend staat als regeringsgezind. Het Openbaar Ministerie en de Grondwetgevende Vergadering, die door president Nicolas Maduro is aangesteld, bepalen nu hoe het onderzoek verder zal verlopen.

Eerder werd al bekend dat de Grondwetgevende Vergadering zich voorbereidt om de onschendbaarheid van de verdachte parlementsleden op te heffen.

Meer dan vijftig landen hebben Guaidó inmiddels erkend als president van Venezuela. De oppositieleider riep vorige week, tijdens de Dag van de Arbeid, op tot militair verzet en spoorde Venezolanen aan om de straat op te gaan en te protesteren tegen Maduro. Hij hoopte daarmee het regeringsgezinde leger aan zijn kant te krijgen. Die poging mislukte.

Het grootste deel van de soldaten bleef Maduro trouw en lang niet zoveel Venezolanen gingen de straat op. Aan het eind van de dag meldde Maduro op de staatstelevisie dat de couppoging verijdeld was.

(Suriname Mirror/Reuters/The Columbian/NOS)

Frankrijk bereid om met Suriname mogelijkheden te onderzoeken hoe euro-probleem aan te pakken

'Het is ook in het belang van Frankrijk om na te gaan wat de herkomst is van de euro’s'

Missie van het regionale kantoor van het Franse ministerie van Financiën in juni naar Paramaribo


Frankrijk is bereid om samen met Suriname de mogelijkheden te onderzoeken hoe het euro-probleem aan te pakken. In juni komt er een missie van Service Économique, het regionale kantoor van het Franse ministerie van Financiën, naar Paramaribo, zegt ambassadeur Antoine Joly van Frankrijk vandaag, woensdag 8 mei 2019, op Starnieuws. 

Naast de bespreking van de macro-economische situatie van Suriname, zal de missie binnen dit kader ook onderzoek doen naar de euro’s die het land vanuit Frans-Guyana binnenkrijgt en hoe hiermee om te gaan. 'Het is ook in het belang van Frankrijk om na te gaan wat de herkomst is van de euro’s.' 

De missie komt op uitnodiging van de ambassadeur. Het bezoek is een follow-up van gesprekken tussen hem en governor Robert van Trikt van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Er zullen werkontmoetingen zijn met onder meer het ministerie van Financiën en de CBvS, zegt Joly.

Frankrijk wil samen met Suriname naar het probleem kijken, omdat het naast een bilaterale ook een economische relatie met Suriname heeft, beargumenteert de diplomaat. 'Als we de juiste manier vinden om de regels in acht te nemen, doelen van eerlijke handel handhaven, strijd aangaan tegen witwassen, et cetera… waarom niet?'

Mocht het zover komen dat Frankrijk de euro-exporten van Suriname via zijn land laten lopen, dan zal het ook de internationale eisen hanteren die gelden bij geldtransporten.

Joly: 'De problemen die zich vorig jaar hebben voorgedaan met de export van 19,5 miljoen euro, moeten wij tevoren proberen aan te pakken.' Frankrijk gaat ook de strijd aan tegen witwassen van illegaal verkregen gelden, benadrukt hij. 'De informatie die wij zullen opvragen zal niet veel verschillen van wat Nederland vraagt.'

Lees hier het volledige artikel op Starnieuws.

53-Jarige Nederlander doodgeschoten op Curaçao

(Bron foto: Facebook)
Hovenier Ronald Molenaars doodgeschoten bij overval op appartementencomplex


Op Curaçao is gisteren, dinsdag 7 mei 2019, een 53-jarige Nederlander doodgeschoten. Het gaat om de uit Beverwijk afkomstige Ronald Molenaars. De hovenier kwam om het leven tijdens een gewapende overval op twee Chinezen in Schelpwijk, een doorgaans rustige wijk aan de noordkant van Willemstad. 

Ronald Molenaars woonde en werkte al twaalf jaar op Curaçao. Hij runde een bedrijf gespecialiseerd in tuinaanleg en -onderhoud. Dat deed hij daarvoor ook in Beverwijk. De politie trof het levenloze lichaam van Molenaars gisteren omstreeks vier uur 's ochtends aan in diens appartement.


De vijftiger werd volgens plaatselijke media doodgeschoten nadat vier gemaskerde mannen in een aangrenzend appartement twee Aziaten hadden overvallen. Die verzetten zich, waarop een vechtpartij ontstond. Een van de Aziaten, volgens Papiamentstalige media Chinezen, raakte daarbij gewond aan het hoofd.

Daarna braken de overvallers de deur open van een aangrenzend appartement. Daar kwamen ze oog in oog te staan met Molenaars. Een van de overvallers schoot hem neer. De Nederlander was op slag dood. De vier overvallers zijn nog voortvluchtig. De politie onderzoekt de zaak.


(Suriname Mirror/AD/Twitter)

Het Land Curaçao ziet eind februari toename van cashflow met 70 miljoen gulden

'De gewone dienst tot en met februari sluit, voorlopig, met voordelig saldo van 32,5 miljoen'


Het Land Curaçao kende per eind februari - anders dan in de periode daarvoor - een toename van de liquide middelen (cashflow), namelijk met 70 miljoen gulden in het actuele dienstjaar. Zo meldt de Financiële Management Rapportage (FMR) van het ministerie van Financiën, aldus vandaag, woensdag 8 mei 2019, het Antilliaans Dagblad.

De beschikbare liquide middelen voor de operationele bedrijfsvoering, inclusief eigen financiering van gedane investeringen, belopen een bedrag van 173,1 miljoen. Per eind februari bedraagt de zogeheten ‘current ratio’ van de Curaçaose overheid 0,8.

Over de financiële ontwikkeling van het lopende dienstjaar 2019 zegt de rapportage ten aanzien van de gewone dienst, dat deze volgens de tweede prognose op jaarbasis sluit op een tekort van 38,5 miljoen. 'De prognose is onderhevig aan nieuwe inzichten voortvloeiende uit de doorlichting van de begroting 2019, welke in de hierop volgende prognose tot uitdrukking zal worden gebracht', zeggen de opstellers van de jongste FMR. De gewone dienst tot en met februari sluit, althans voorlopig, met een voordelig saldo van 32,5 miljoen. Er zijn dus nog tien maanden te gaan waarover nog gerapporteerd moet worden. Naast de gewone dienst is er ook de kapitaaldienst.

'Alle mutaties van de vermogensbestanddelen begrepen onder de vaste activa en de vaste financieringsmiddelen worden op de kapitaaldienst tot uitdrukking gebracht, voordat deze mutaties in de bezittingen en het vermogen worden toegevoegd of onttrokken aan de betreffende posten in de balans.'

De kapitaaldienst van Curaçao sluit volgens de aangepaste prognose op jaarbasis met een overschot van 69,1 miljoen. De mutaties op de gewone dienst, de kapitaaldienst (investeringen en vaste financiering) plus de (vlottende) financiering (mutaties van de debiteuren, crediteuren en overige vlottende activa en passiva) hebben tot en met de laatste verslagperiode - februari 2019 dus - samen geleid tot de genoemde stijging van de liquiditeitspositie.

Ballast Nedam haalt opleveringsdatum van 2 april voor nieuwe HNO-ziekenhuis op Curaçao niet

'De looptijd van een boeteclausule is ingegaan'


Ballast Nedam heeft de opleveringsdatum van 2 april voor het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda (HNO) niet gehaald. De looptijd van een boeteclausule is ingegaan. Dat zegt Clifton Wallé, senior adviseur strategische communicatie bij HNO, in het Antilliaans Dagblad van vandaag, woensdag 8 mei 2019.

Samen met het bouwbedrijf moet nu naar ‘creatieve oplossingen’ worden gezocht om Caribbean Medical Center (CMC) toch in het vierde kwartaal van dit jaar te kunnen openen. Wallé noemt als voorbeeld dat ‘bepaalde delen van het gebouw al wel toegankelijk zijn terwijl er nog afbouwwerkzaamheden en testen van medische en technische apparatuur plaatsvinden’.

Op de vraag wat de reden is dat de opleveringsdatum niet werd gehaald, wordt door HNO verwezen naar Ballast Nedam International.

HNO kan via de boeteclausule eventuele meerkosten verhalen op het bouwbedrijf, maar probeert die zo laag mogelijk te houden of te vermijden door ‘na te gaan op welke begrotingsposten kan worden bezuinigd’. Ballast Nedam zal binnenkort een nieuwe opleveringsdatum vaststellen.

De directie van HNO gaat er tot nu toe nog altijd vanuit dat in CMC eind december dit jaar, zoals gepland, de eerste patiënten zijn behandeld en opgenomen. 'Er wordt alles aan gedaan om dat te halen, maar zonder onnodige risico’s te nemen. Het nieuwe ziekenhuis gaat pas open als de patiëntveiligheid kan worden gegarandeerd.'

Neysa Schoop-Isenia trekt zich terug als kandidaat-minister Economische Ontwikkeling, Curaçao

Schoop-Isenia gaat actie ondernemen tegen de Centrale Bank


Neysa Schoop-Isenia heeft zich teruggetrokken als kandidaat-minister voor Economische Ontwikkeling, maar laat het er niet bij zitten. Het is de bedoeling dat zij actie onderneemt tegen de Centrale Bank. Haar terugtrekking heeft - zo stelt zij zelf in een schriftelijke verklaring - alles te maken met omstandigheden gecreëerd door machten die ‘wettelijk niets te maken hebben met het screeningsproces en de traditionele politiek’.Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 8 mei 2019.

In de uitgebreide verklaring geeft Isenia aan, dat zij - na hiervoor door de MAN te zijn benaderd - akkoord is gegaan als minister van Economische Ontwikkeling het Land te dienen, omdat zij altijd het verlangen heeft gehad het land van dienst te zijn. Vanaf het begin heeft zij echter gemerkt, dat de ‘politiek en traditionele machten niet comfortabel waren met haar kandidatuur en zich hier zelfs subtiel tegen verzetten’.


'Ik heb ervoor gekozen het screeningsproces af te wachten; enerzijds om deze personen de kans te geven te wennen aan het feit dat gebroken wordt met traditie en anderzijds zodat zij konden gaan inzien dat verandering nog het enige redmiddel is waarmee de koers van ons land kan worden gewijzigd', aldus Isenia.

Met geheven hoofd’ stelt Isenia er vandaag van overtuigd te zijn dat zij ‘conform de geldige wetgeving geschikt is om het land te dienen’. 'Jammer genoeg zijn de politiek en traditionele machten niet klaar voor de nodige verandering en hebben ze op alle manieren en met veel creativiteit en bovendien zonder enige basis mijn benoeming gedwarsboomd.' Isenia heeft naar eigen zeggen haar hele leven gewerkt aan en aandacht besteed aan het verrijken van haar kennis, eigenwaarde en professionele integriteit. 'Dit is tijdens dit proces jammer genoeg en op onrechtvaardige wijze ter discussie komen te staan. Er is zelfs getracht hierover te onderhandelen.'

C-47 overlegt met diverse vakbonden in bancaire sector over gezamenlijk standpunt in kwestie SPSB

'Wij vragen om een onderzoek naar grootschalige corruptie'

'In plaats dat opgetreden wordt tegen de corruptiepraktijken daar, worden werknemers aangepakt'


C-47 treedt vandaag, woensdag 8 mei 2019, in overleg met diverse vakbonden in de bancaire sector om een gezamenlijk standpunt in te nemen over vermeende corruptiepraktijken bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Hierna wordt een persconferentie belegd over verdere verwikkelingen rond deze kwestie. 

Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale, zegt op Starnieuws dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën een onderzoek instelt naar de bedrijfsprocedures bij SPSB. 'Maar, wij vragen om een onderzoek naar grootschalige corruptie', brengt de vakbondsleider hiertegen in. 'Minstens drie personen zijn op non-actief gesteld door de directie van de bank. In plaats dat er opgetreden wordt tegen de corruptiepraktijken daar, worden werknemers aangepakt, terwijl zij juist hun bedrijf willen redden van ondergang. De vakbondsrechten worden vertrapt. Hiertegen protesteren wij' zegt de vakbondsleider.

Hij blijft erbij, dat het accent wordt verlegd in deze zaak.

De vakbeweging heeft naar buiten gebracht dat er oneigenlijke zaken plaatsvinden bij de bank. Berenstein zegt, dat een dossier met misstanden is gedropt bij het Openbaar Ministerie. Gevraagd is om een strafrechtelijk onderzoek naar zaken. 'Hoe gaat de minister van Financiën bedrijfsprocedures onderzoeken, terwijl de directeur op zijn post blijft?', vraagt de vakbondsleider zich af. Hij vindt het een dooddoener, dat opmerkingen worden gemaakt over partij-politieke activiteiten terwijl er concrete zaken voorkomen in het dossier waaruit blijkt dat het om praktijken gaat die het daglicht schuwen.

Assemblee behandelt in commissieverband de Wet Rekenkamer Suriname 2018 - Wet muilkorft Rekenkamer

Misiekaba (NDP): 'De Rekenkamer mag niet in de media haar verslagen bespreken'


In De Nationale Assemblee (DNA) is gisteren tijdens de behandeling van de Wet Rekenkamer Suriname 2018 in commissieverband de nadruk gelegd op het niet in de media treden van de Rekenkamer om haar verslag te bespreken. De verslagen worden openbaar gemaakt door die te plaatsen op de website. Commissievoorzitter André Misiekaba (NDP) staat volledig achter deze toevoeging in de ontwerpwet, aldus vandaag, woensdag 8 mei 2019, Starnieuws.

Misiekaba benadrukte, dat het werk van de Rekenkamer zich focust op de cijfers van de regering waarbij wordt gekeken naar de rechtmatigheid van de bestedingen van de overheid; heeft de overheid zich gehouden aan de wettelijke regelingen? Alsook de doelmatigheid van de bestedingen, dat heeft te maken met de beleidsdoelen die de overheid heeft gesteld en de Rekenkamer moet daarbij vragen of de doelen zijn bereikt, legde de commissievoorzitter uit. De Rekenkamer kijkt ook naar hoe de doelen bereikt zijn.'Wanneer we dus praten over de Rekenkamer dan praten we over het Staatsorgaan dat toezicht moet houden op de besteding van de geldmiddelen van de Staat. Gelet op de algemene taakstelling van De Nationale Assemblee, kan het niet anders dan dat de Rekenkamer een werkarm is van De Nationale Assemblee. Dit betekent ook dat de Rekenkamer haar bevindingen aan DNA rapporteert', gaf Misiekaba aan. Daarbij haalde hij nogmaals aan, dat de Rekenkamer niet in de media haar verslagen mag bespreken.
Het heeft er alle schijn van, dat de Rekenkamer wordt gemuilkorfd en niet in de publiciteit mag treden om bijvoorbeeld een jaarverslag toe te lichten...

Commissielid Riad Nurmohamed (VHP) staat volledig achter de herziening van de wet. Weliswaar had hij aanvullende vragen. 'Het is belangrijk dat we weten wat de juiste cijfers zijn en de rechtmatigheid en doelmatigheid zijn belangrijk. Maar, hoe vindt dat eigenlijk plaats in de praktijk? Wat zal de status worden van het jaarlijkse financieel verslag? Wat zal de status worden van de cijfers die het Bureau van de Staatsschuld publiceert?'

Nurmohamed is de mening toegedaan, dat middelen worden besteed zonder dat er kwalitatieve en kwantitatieve controle is, hij wil weten wat de Rekenkamer hieraan kan doen. 'Je maakt soms mee dat een doelmatigheid dat krom is recht wordt gemaakt en je maakt soms ook mee dat rechtmatigheid dat krom is recht wordt gemaakt. Dat is de politieke realiteit.'


'Gezien de krachtige bevoegdheden die de Rekenkamer binnen deze wet toebedeeld krijgt, rijst bij mij de vraag; wie controleert de Rekenkamer?', vroeg Hans Sandjon (NDP). In de ontwerpwet is opgenomen, dat de Rekenkamer moet kunnen beschikken over alle informatie van de regering die zij voor haar onderzoek nodig acht. 'Wij ontbreken nog steeds een wet openbaarheid van bestuur. Ik vraag mij af wat er gebeurt in gevallen waarbij een overheidsinstantie geen of onvolledige informatie aan de Rekenkamer geeft.'

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken antwoordde hierop dat een bureau in leven geroepen wordt dat belast zal worden met de uitvoering. 'De voorzitter en de leden zorgen voor het beleidsmatige en het bureau zorgt verder voor de uitvoering daarvan', zei hij. Misiekaba vindt dit werkbaar en gaf aan dat de dit goed geformuleerd moet worden in de wet.

De commissievergadering wordt morgen voortgezet.


Eerste nearshore proefboring voor kust door Staatsolie domper: geen oliereservoir

(Bron foto: Staatsolie)
De kans om winbare olievoorraden te vinden ligt tussen de 10 en 27 procent...

Suriname kan zich nog niet meten aan succes Guyana


De eerste nearshore proefboring voor de kust door Staatsolie is afgerond, zonder dat er winbare aardoliereserve is aangetoond. De booractiviteiten worden nu verplaatst naar de tweede boorlocatie. 'Deze put is afgerond. Er zijn sporen van olie gevonden, maar geen reservoir', zegt Staatsolie-directeur Rudolf Elias vandaag, woensdag 8 mei 2019, in de Ware Tijd. Hij voegt eraan toe dat er gebruikelijke 'kinderziektes' waren bij de booractiviteiten. 

Bij Marai, de eerste put, boorde het boorplatform West Castor tot een diepte van ruim 1 kilometer in de zeebodem. De Marai-boorput ligt ongeveer twintig kilometer uit de kust, voor Saramacca. De meeste putten liggen in waterdiepten van tussen de zeven en dertig meter. Marai is met negentien meter een van de ondiepere putten. Bij de tweede boorput zal tot een diepte van twee kilometer in de zeebodem geboord worden. 'Die is een diepe en is meer in de richting van Guyana', zegt de directeur.

  
'Wij staan aan het begin van een mooi jaar', zei Elias begin april, toen een aanvang werd gemaakt met het nearshore boorprogramma. Medio dit jaar voert het Amerikaanse Apache in het diepzeegebied ook een proefboring uit. In de eerste helft van volgend jaar volgen Kosmos en Tullow Oil, ook in diepzee. Staatsolie boort nearshore, dichter op de kust. In totaal zullen van oost naar west negen boorputten worden aangelegd. De hele operatie zal het bedrijf circa 100 miljoen Amerikaanse dollar kosten.

Elias zei eerder, dat bij elke boorput minimaal zestig miljoen vaten winbare oliereserves aangetoond dienen te worden voordat het besluit genomen zal worden om die in productie te brengen. Afhankelijk van de locatie van een succesvolle exploratieput zal worden besloten of in de directe omgeving nog meer proefboringen zullen worden uitgevoerd. Na elke succesvolle vondst zal seismisch onderzoek worden gedaan in de omgeving voordat een definitief besluit wordt genomen.

De kans om winbare olievoorraden te vinden ligt tussen de 10 en 27 procent. Indien er commercieel winbare reserves worden gevonden zal het tussen de drie en vijf jaar duren voordat de olie naar boven gehaald zal worden.

Het Guyana-Suriname bekken wordt door toonaangevende geologische instituten in de wereld gerekend tot de meest potentiële gebieden waar gigantische aardolie- en gasreserves zouden voorkomen. De United States Geological Survey rangschikt het Guyana-Suriname bekken als tweede grootste niet-geëxploreerd gebied in de wereld en potentieel twaalfde grootste oliereservoir ter wereld. Geschat wordt dat in het zeegebied voor de Guyana's minstens 15,2 miljard vaten aardolie liggen. In Guyana heeft het Amerikaanse Exxon Mobil al meer dan vijf miljard vaten opgespoord. De eerste olie wordt in 2020 naar boven gehaald.

Houtexportbedrijf laadt houtblokken in container in omgeving Powaka zonder aanwezigheid SBB en Douane

Laden van hout voor export alleen mogelijk in aanwezigheid van de SBB en Douane


Starnieuws schrijft vandaag, woensdag 8 mei 2019, dat de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) gistermiddag geconstateerd heeft, dat een houtexportbedrijf in de omgeving van Powaka bezig was houtblokken in een container te laden voor export. De SBB noch de Douane waren hier aanwezig. 

Uit controle van de SBB is vast te komen staan, dat er reeds een container was ingeladen zonder de vertegenwoordiging van de nodige autoriteiten. Deze container was naar de Nieuwe Haven vertrokken voor verdere afhandeling. Het is nog niet duidelijk of de container verder is afgehandeld door de autoriteiten.

De vertegenwoordiger van het exportbedrijf trachtte de medewerkers in de maling te nemen door aan te geven, dat de SBB en de douane wel bij het laden aanwezig waren, maar dat die naar de winkel waren. Na verificatie van de SBB bleek het verhaal niet op waarheid te berusten.

Gezien de constateringen van de SBB is terstond assistentie van de politie gevraagd en is de zaak overgedragen voor verder onderzoek.

Recentelijk heeft de SBB via een bekendmaking de houtsector erop gewezen, dat het laden van hout voor uitvoer slechts mogelijk is in aanwezigheid van de SBB en de douane. In de bekendmaking is ook duidelijk aangegeven, dat er maatregelen getroffen zullen worden, indien er geen gehoor hieraan wordt gegeven m. De bekendmaking vloeit voort uit de Houtuitvoerwet. Overtreding van deze wet is een economisch delict.

Jogi (VHP): 'SPSB-directeur op non-actief stellen tijdens onderzoek naar mogelijke misstanden'

'Waarom stelt Financiën onderzoek in, terwijl CBvS stelt dat er niks aan de hand is?'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vindt dat een onderzoek dat minister van Financiën Gillmore Hoefdraad laat instellen bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) pas kans van slagen heeft als directeur Ginmardo Kromosoeto op non-actief wordt gesteld. Het resultaat moet ook niet aan de directie worden gepresenteerd, want die is onderdeel van het onderzoek.

Jogi zegt vandaag, woensdag 8 mei 2019, op Starnieuws, dat er een onafhankelijk onderzoek moet worden gesteld door de procureur-generaal. Het gaat om een strafrechtelijk onderzoek. 'Het is vreemd dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) stelt dat de SPSB in conformiteit van de toezichteisen opereert. De bank is onderworpen aan de werking van de Wet Toezicht Kredietwezen 2011. Waarom stelt Financiën een onderzoek in, terwijl de Centrale Bank de toezichthouder is en stelt dat er niks aan de hand is?', vraagt het Assembleelid zich af.

De Centrale Landsaccountantsdienst, (CLAD) en het accountantskantoor Luchman zullen een onderzoek instellen naar de bedrijfsprocedures bij SPSB, heeft Hoefdraad meegedeeld. Jogi merkt op dat er veel verwevenheid is. De CLAD valt onder de minister, die de SPSB als huisbankier gebruikt.

Hij heeft samen met collega Carl Breeveld (DOE) vragen gesteld over werkrekeningen die het ministerie van Financiën heeft geopend bij de SPSB. Er vinden trekkingen plaats van de rekening die in de miljoenen lopen. Jogi stelt, dat governor Robert van Trikt mogelijk ook belemmerd wordt in zijn optreden, omdat zijn bedrijf eerder ook een groot bedrag heeft geleend bij SPSB. Deze lening wordt nog steeds afgelost.

Jogi zegt, dat niet alleen C-47 beschikt over documenten waaruit blijkt dat mensen voor miljoenen rood staan bij de SPSB. Verder zijn er leningen verstrekt waar veel vraagtekens geplaatst kunnen worden. Volgens Jogi gaat het hier om grootschalige corruptiepraktijken. Deze zaak dient grondig te worden onderzocht, waarbij forensische recherche aan te pas moet komen.