maandag 4 december 2017

Suikersector Brazilië somber over rendement suikerriet

'Produceren van ethanol op basis van mais lucratiever dan productie van ethanol uit suikerriet'


In Brazilië maakt de suikersector zich zorgen over het rendement van de teelt en verwerking van suikerriet in vergelijking met het rendement van suikerbieten en mais. Volgens berekeningen van de internationale handelsorganisatie Cofco Agri is het rendement van de teelt en verwerking van suikerriet van 1980 tot 2015 toegenomen met slechts 7 procent. In diezelfde periode verdubbelde het rendement van suikerbieten en steeg het rendement voor mais met 87 procent, aldus Nieuwe Oogst maandag 4 december 2017.

Analisten in Brazilië zijn voor dit jaar somber over de suikerproductie, meldt RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) in het verslag na het deskundigenoverleg voor suiker van de Europese Commissie.

Deze gemoedstoestand is het gevolg van de lage prijzen op de wereldmarkt in combinatie met de stijgende productiekosten.

Braziliaanse raffinaderijen draaien met verliezen en er zijn al een aantal gesloten, melden de analisten. Vanwege de tegenvallende rendementen is het produceren van ethanol op basis van mais in Brazilië lucratiever dan de productie van ethanol uit suikerriet. De verwerking van mais levert bovendien een waardevol bijproduct voor de veevoerindustrie.

De productiekosten van suiker in de meest efficiënte teeltgebieden in de Europese Unie zijn lager dan in grote delen van Brazilië. Volgens Cofco Agri moet de Braziliaanse suikersector zich focussen op verhoging van de productie en verlaging van de verwerkingskosten.

Leden OBS kunnen voorlopig fluiten naar toegezegd verhoogd tarief

Commissie heeft meer tijd nodig voor opschonen trajectenbestand

Er zijn mogelijk spooktrajecten waardoor bushouders onterecht geld zouden ontvangen


Leden van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) hoeven voorlopig niet te rekenen op het verhoogde tarief dat ze eerder dit jaar met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zijn overeengekomen. Een commissie heeft meer tijd nodig voor het opschonen van het trajectenbestand. Eerder was verwacht dit werk binnen drie weken te klaren, maar nu blijkt het veel omvattender te zijn, zo bericht de Ware Tijd maandag 4 december 2017.

Het departement wil het verhoogde tarief nog niet betalen, omdat het vermoeden bestaat dat er sprake is van spooktrajecten waardoor bushouders onterecht geld zouden ontvangen.

Minister Jerry Miranda kan geen uitspraak doen wanneer de commissie gereed zal zijn. 'Er wordt ook nagegaan of we een herregistratie moeten houden om het hele systeem goed te ordenen. Het werk is niet zo makkelijk als het lijkt.' Hij wil nog niets zeggen over spooktrajecten. Wanneer de commissie klaar is met haar werk, zal eerst De Nationale Assemblee worden geïnformeerd. 'Als blijkt dat zich onregelmatigheden hebben voorgedaan, zullen we de procureur-generaal vragen om de zaak te behandelen.'

Iwan Woon, ondervoorzitter van de OBS, zegt dat het merendeel van de leden akkoord is gegaan om het ministerie tot eind december de tijd te gunnen het systeem op te schonen en vervolgens de verhoging door te voeren. 'Als dat niet gebeurt, wordt het vuurwerk in januari', waarmee hij zinspeelt op actie.

De belangenorganisatie vertegenwoordigt bus- en boothouders die scholieren vervoeren en die diensten verlenen aan het Nationaal Vervoersbedrijf. Ook bij deze onderneming zullen trajecten onder een vergrootglas geplaatst worden. Woon vertegenwoordigt de OBS in de commissie die belast is met de opschoning. Hij wil hierover niet veel zeggen, maar er zijn dingen die rieken naar fraude. 'Er is veel werk aan de winkel om zaken recht te trekken.'

EBS breidt gasopslagcapaciteit van Ogane, te Livorno, uit met 800 metrieke ton

(Bron foto: NII)
Uitbreiding nodig om te kunnen voorzien in toenemende vraag naar LPG


Om te kunnen voorzien in de toenemende vraag naarr Liquified Petroleum Gas (LPG) is de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) momenteel bezig de gasopslagcapaciteit van Ogane, te Livorno, uit te breiden met 800 metrieke ton (MT). In dit project zijn ook de benodigde LPG-pompen en instrumentatie inbegrepen. In verband met de veiligheid wordt tegelijkertijd een brandbeveiligingssysteem, inclusief brandbluspomp, geïnstalleerd, aldus maandag 4 december 2017, het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De import van LPG is ongeveer 25.000 MT per jaar. LPG wordt in bijna alle huishoudens als kookgas gebruikt.

Ogane levert jaarlijks ruim een miljoen gascilinders aan zowel huishoudens als industriële klanten.

De uitbreiding is noodzakelijk om in de toenemende vraag naar LPG (kook gas) te kunnen voorzien. Op het bedrijfsterrein van het gasbedrijf staan er momenteel vijf bolvormige LPG-tanks met een totale opslagcapaciteit van 1.550 metrieke ton. De uitbreiding met drie cilindrische tanks biedt opslagcapaciteit voor zo'n 800 metrieke ton. De totale capaciteit na de installatie van deze drie nieuwe tanks komt op 2.350 metrieke ton. Deze investering (geraamd op 5.2 miljoen Amerikaanse dollar) stelt de toenemende vraag naar LPG voor de komende 10 jaar veilig.

Daarnaast voorziet deze uitbreiding ook in de LPG-behoefte van de Staatsolie-raffinaderij. De raffinaderij is een van de grootste afnemers van LPG. Om in de LPG behoefte van deze industriële afnemer te kunnen voorzien, dient de gasleverancier te allen tijde over een standby LPG-buffer te beschikken. De toename van opslagcapaciteit biedt ook het voordeel om onderhoud te verrichten op de bestaande LPG opslagtanks.

Het constructiebedrijf Haukes is na een aanbesteding aangetrokken om de fundatie van deze gasopslag faciliteit te bouwen. Voor het toezicht van dit project is de afdeling Project Engineering samen met de directie belast. Delen van de tanks, die in India zijn gebouwd door het bedrijf BNH Gastanks, zijn intussen gearriveerd in Suriname en zullen binnenkort worden geïnstalleerd door dit bedrijf.

Naar verwachting zijn de tanks het tweede kwartaal van 2018 operationeel. De huidige uitbreiding zal de toenemende vraag naar LPG in Suriname tot en met 2028 kunnen accommoderen.

Nabestaande Gordon Rahman van 8 decemberslachtoffer Lesley Rahman lid van Comité van Sandew Hira

'U heeft hier een echte nabestaande die het een keer zelf zal vertellen'


Gordon Rahman is lid geworden van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Dat meldt Starnieuws. Zijn jongere broer, Lesley Rahman (journalist), is een van de 15 mannen die op 8 december 1982 gefolterd en vermoord werd tijdens het militaire regiem, onder leiding van Desi Bouterse. Het Comité is geen voorstander van het vervolgen en straffen van de daders en verantwoordelijken van de moorden. 

Rahman werd vandaag, maandag 4 december 2017, tijdens een persconferentie van het comité, aldus Starnieuws. Rahman gaf aan, dat hij tijdens de Nationale Verzoeningsconferentie op 9 december dieper zal ingaan op zijn besluit zich bij het Comité aan te sluiten. 'Alle andere dingen zal ik op dat forum zeggen. Daar kan ik eindelijk een keer iets namens mezelf zeggen in plaats van jaren en jaren anderen te horen zeggen, ik spreek namens de nabestaanden. U heeft hier een echte nabestaande die het een keer zelf zal vertellen.'

 Rahman is aanwezig geweest bij de eerste ‘dag van nationale rouw’. Dit jaar gaat hij meelopen op ‘het pad van verzoening’, een bloemenceremonie bij de monumenten van Bastion Veere waar de 8 decembermoorden zijn gebeurd, de Binnenlandse Oorlog aan de Waterkant, van de gesneuvelde militairen tijdens de Binnenlandse Oorlog bij het Memre Buku Kazerne en bij Gerechtigheid en Vrede.

Het nieuwe comitélid neemt deel aan de verzoeningsconferentie omdat het thema ‘Een stem voor de stemlozen’ hem aanspreekt, geeft hij aan.

'Ik mijn omgeving was het nooit mogelijk om je eigen mening te geven. Er is langer dan 35 jaar namens mij gesproken. En toen heb ik gedacht, ik ben ook een stemloze. Ik kom het een keer vertellen. Er kan een waarheid zijn, maar er kan ook een andere waarheid zijn. Dat moeten we uitzoeken. Het kan niet zo zijn dat je de waarheid verbergt en over 60 jaar bekendmaakt. Daarom denk ik, ik kom eens een keertje aandringen dat we hieraan starten. Wat is het, wat is de waarheid, kunnen we erover verzoenen? Ik ben in het Comité want ik heb het idee dat we hier kunnen praten over waar wij over willen praten. Ten minste wordt er hier niet over en voor mij gesproken.'

Rahman zei, dat het moeilijk was om Sandew Hira te contacten. Op de eerste dag van ‘nationale rouw’ is hij persoonlijk Hira en het Comité komen ondersteunen. 'Het is moeilijk te vertellen. 8 December heeft in de gemeenschap, in alle relaties, voor een breuk gezorgd. Dus om zoiets te doen als ik toen gedaan heb, moest ik mijn vrouw en kinderen niet op de hoogte brengen. Niemand wist wat ik kwam doen. Ik moest het geheim houden tot de laatste dag. Hij (Hira) durft er tenminste wat (aan de situatie) te doen. Dus heb ik hem gewoon een mail gestuurd, ik sta achter je. Klaar.' 

Rita Rahman, Carol Rahman, en Joyce Rahman, allen zusters van de op 8 december 1982 in Fort Zeelandia vermoorde journalist van de Ware Tijd, Lesley Rahman, gaven begin juli 2016 in een verklaring te kennen, dat zij op 30 juni via de media geconfronteerd werden met informatie, dat Gordon Rahman zich had aangesloten bij de zogenaamde verzoeningsactiviteiten van Sandew Hira (Dew Baboeram).

De zusters Rahman stelden, dat zij geen andere keus hadden dan zich publiekelijk te distantiëren van de uitspraken en handelingen van Gordon Rahman.

(Suriname Mirror/Starnieuws)

Coalitieleden en ministers in spoedberaad bijeen met president Bouterse

Media gissen naar reden voor spoedberaad

Van enige transparantie bij regering is geen sprake 


De coalitieleden en ministers zijn opgeroepen voor een bespreking met president Desi Bouterse in het Perscentrum van het Kabinet van de President. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zei vanochtend, maandag 4 december 2017, in De Nationale Assemblee dat de regering meer ruimte nodig heeft en niet aanwezig kon zijn vandaag bij de begrotingsbehandeling. Hierop werd de vergadering afgeblazen. 

Iets na één uur kwam president Bouterse aan bij het Perscentrum, aldus Starnieuws. Niet is aangegeven welke prioriteiten zo zwaarwegend zijn, dat de regering niet aanwezig kon zijn in De Nationale Assemblee. Velen in de coalitie weten niet waar de bespreking over gaat. Ook was de bespreking niet van te voren doorgegeven aan Assembleeleden en ministers. De vergadering in het Perscentrum vindt plaats onder leiding van de president.

De regering heeft zich gestoord aan het betoog van Assembleelid Edward Belfort (ABOP) tijdens de begrotingsbehandeling. Een aantal dagen later legde de Raad van Ministers bij monde van vicepresident Ashwin Adhin een verklaring af in De Nationale Assemblee. Hij vroeg om het staatshoofd en de regering met meer respect te behandelen. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons voerde hierop aan, dat zij niet had geconstateerd dat Belfort ontoelaatbare woorden had geuit.

De coalitie heeft afgelopen week kritische vragen gesteld over het beleid van de regering. Ook is aan de orde gesteld dat er behoorlijk wat mis is in de visserijsector. Van de regering is geëist om alle verstrekte visvergunningen naar De Nationale Assemblee te sturen. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij deelde mee, dat een Assembleelid hem bedreigd had geen onderzoek te verrichten naar misstanden in de sector. Hij weigerde zijn/haar naam te noemen.

Regering laat het afweten bij voortzetting begrotingsbehandeling en laat oppositie met vragen achter

Onduidelijk waarom ministers niet aanwezig waren...

(Bron screenshots: YouTube - DNA Suriname)
 Jogi (VHP): 'Is er onenigheid in de regering of protesteren de ministers?'De begrotingsbehandeling heeft vandaag, maandag 4 december 2017, geen voortgang gehad. De regering heeft, bij monde van minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, ruimte gevraagd om een paar dringende zaken af te handelen. Niet werd aangegeven waarom de regering niet aanwezig kon zijn op de vergadering.


Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons verdaagde de vergadering naar morgen.

Namens de VHP-fractie wilde Mahinder Jogi van de regering weten wat de dringende redenen zijn. Hij voerde aan dat het volk recht heeft op de informatie. Er is rust nodig in de samenleving, benadrukte hij. Jogi vroeg of het gaat om onenigheid in de regering 'of protesteren de ministers?'

NDP-fractieleider André Misiekaba zei, dat hij meeleeft met de deskundigen en anderen die sinds vroeg in de morgen in De Nationale Assemblee waren en bood hiervoor zijn verontschuldigingen aan. Misiekaba merkte op, dat als de regering meer ruimte vraagt, deze gegeven moet worden. Te zijner tijd zal de regering volgens hem wel meedelen wat er vandaag aan de hand was.

Banken verstrekken regering-Bouterse voorlopig geen leningen....

'De ontwikkelingen zijn zeer zorgelijk'

- 'Het risico van non-payment is nu levensgroot en dat vinden alle banken'
- Minister Hoefdraad: 'Ik weet het niet, ik moet dat officieel horen'
 

De Ware Tijd meldt vandaag, maandag 4 december 2017, dat de commerciële banken individueel besloten hebben voorlopig geen leningen meer te verstrekken aan de overheid. Het risico dat ze hun geld niet zullen terugkrijgen, is de afgelopen periode alsmaar groter geworden, schrijft de Ware Tijd te hebben vernomen 'uit bankierskringen'. 

'De ontwikkelingen zijn zeer zorgelijk. Wij gaan geen cent meer lenen aan de Staat. Het risico van non-payment is nu levensgroot en dat vinden alle banken', wordt de Ware Tijd voorgehouden door niet bij naam genoemde persoon of personen.

De banken vinden de financiële positie van de overheid 'zeer zorgelijk'. De Staat heeft dit jaar gemiddeld Srd 100 miljoen per maand bij Surinaamse banken geleend. Het effect hiervan is hetzelfde als monetaire financiering, met als gevolg toenemende risico van inflatie en wisselkoersdepreciatie.

Minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zegt desgevraagd niet op de hoogte te zijn van het besluit van de banken. 'Ik weet het niet. Ik moet dat officieel horen', antwoordt hij.

Leningen via commerciële banken zijn geen monetaire financiering, aldus de bewindsman. 'Dat moeten we eerst officieel vernemen. Maar, onderschat de veerkracht van een regering niet. We komen er wel uit.'

Het besluit om geen geld meer te lenen aan de overheid is niet binnen de Surinaamse Bankiersvereniging genomen. De banken hebben individueel hun positie bepaald.

De afgelopen maanden werd duidelijk dat de financiële positie van de Staat veel slechter is dan de regering de samenleving wil doen geloven. Al twee maanden zijn onderstanden voor gepensioneerde landsdienaren heel laat uitbetaald. Ook zijn brandstofleveringen aan dorpen in het binnenland gestopt wegens geldgebrek, en konden ziekenhuizen alsook de Regionale Gezondheidsdienst niet tijdig over betalingen en subsidies beschikken. Daarnaast werd bekend dat de overheid inhoudingen op het salaris van ambtenaren voor het aflossen van schulden bij crediteuren en banken al enkele maanden niet had overgemaakt. Deze ontwikkeling wijt Hoefdraad aan de bureaucratische rompslomp bij de overheid.

Greenpeace: 'Bedrijf in Mijdrecht kocht Braziliaans bloedhout'

'Bloedhout' is Braziliaans hout waarvoor natuurbeschermers en dorpelingen zijn gedood


Trouw schrijft zaterdag, dat Greenpeace twee Nederlandse bedrijven, waaronder een uit Mijdrecht, ervan beschuldigt 'bloedhout' uit Brazilië te hebben gekocht, aldus RTV Ronde Venen vandaag, maandag 4 december 2017. 'Bloedhout' is Braziliaans hout waarvoor natuurbeschermers en dorpelingen zijn omgebracht. De boosdoener is volgens het Greenpeace-rapport 'Blood-stained timber' - zie onderaan -  (Van bloed doordrenkt hout) de Braziliaanse houtproducent Cedroarana. 

De Braziliaanse Justitie heeft de directeur er in mei van beschuldigd opdracht te hebben gegeven tot de moord op negen dorpelingen in de westelijke deelstaat Mato Grosso. Directeur Valdelir João de Souza is inmiddels voortvluchtig. Zijn bedrijf verkocht hout aan bedrijven in onder andere de Verenigde Staten, Japan, Frankrijk, Duitsland, België en ook Nederland.

Ook na de aanklacht kochten, volgens het artikel in Trouw, houthandel Van der Hoek uit Hazerswoude en Derlage Junior Hout v.o.f. uit Mijdrecht hout van Cedroarana.

Greenpeace Nederland heeft, volgens Trouw, kritiek op de NVWA. Deze zou de Europese houtverordening, de wet die het verbiedt om illegaal gekapt hout op de markt te brengen, niet handhaven. In juli stapte de organisatie naar de bestuursrechter om af te dwingen dat de NVWA sancties treft tegen bedrijven die de regels overtreden.

Directeur Corné van der Hoek van de gelijknamige houthandel zegt desgevraagd: 'Op het moment dat wij de laatste bestelling bij deze houthandel in Brazilië plaatsten, waren we niet bekend met de verdenkingen. Zodra we hiervan op de hoogte werden gesteld door Greenpeace, hebben wij de houtimport van Cedroarana onmiddellijk stopgezet.'

Volgens Trouw wil Derlage Junior Hout geen reactie geven, maar verklaarde het een week geleden aan Greenpeace, dat ook zijn handel met Cedroarana conform de regels was.

De NVWA weigerde op te treden tegen de bedrijven en stelde dat de houtverordening nieuw is en dat de bedrijven tijd moeten krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen. Een van de problemen waar de NVWA mee kampt is capaciteitsgebrek. Er zijn maar twee volledige arbeidsplaatsen beschikbaar voor de controle van de houtbedrijven.

Het gaat volgens Nora van der Hoeven, campagneleider bossen van Greenpeace, om zo'n 5.000 grote en kleine bedrijven. Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 deelt de zorgen van Greenpeace en gaat opheldering vragen aan minister Schouten van landbouw, natuur en voedselkwaliteit.


(Suriname Mirror/Trouw/RTV Ronde Venen/Scribd - Suriname Mirror)

Zeker vijf doden en zestien gewonden bij busongeluk in noorden vann Colombia

(Bron foto: Twitter)
Onder gewonden twee Ierse burgers, twee Australiërs en een Portugees


Een busongeval in het noorden van Colombia heeft gisteren op zijn minst vijf mensen het leven gekost en minstens 16 passagiers zijn gewond geraakt, aldus de lokale autoriteiten. Twee Ierse burgers, twee Australiërs en een Portugees behoren tot de gewonden, zei de politiecommandant van de provincie Noord-Cordoba, kolonel Marcelo Russi, tegen de lokale media, aldus Colombia Reports vandaag, maandag 4 december 2017.

De chauffeur van de bus, drie volwassenen en een minderjarige overleden bij de crash, aldus de politiefunctionaris.De fatale crash van de Cartagena-Medellin-bus vond plaats tussen Planeta Rica en Pueblo Nuevo en is het tweede grote busongeval in minder dan een maand in Colombia.


Er waren 30 passagiers in de bus, meldden lokale media.

Busbedrijf Brasilia bracht een persbericht uit waarin het zei 'ten diepste spijt te hebben' van het ongeluk dat het leven van een van hun werknemers heeft gekost. Het bedrijf zei, dat de chauffeur 15 jaar ervaring had in de transportsector.

Noticias Caracol rapporteerde dat onderzoekers veronderstellen, dat mechanische storingen ervoor zorgden dat de bestuurder de controle verloor, waarna de bus doorrolde. Andere mogelijkheden zullen ook worden onderzocht, aldus de transportautoriteiten.


(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter/YouTube)

Expeditieteam van Apenheul in Apeldoorn filmt zeldzame geelstaartwolaap in Peru

(Bron foto: Apenheul)
Voor het eerst sinds 2009 in Peru beelden van de zeldzame Oreonax flavicauda


Een expeditieteam van de Apenheul in Apeldoorn is erin geslaagd voor het eerst sinds 2009 in Peru beelden te maken van de zeldzame geelstaartwolaap (Oreonax flavicauda). Natuurvorsers van het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) ontdekten de met uitsterven bedreigde apensoort in de nevelwouden van de vallei Los Chilchos in Peru. 

Het ANF is daar actief om het nevelwoud en de geelstaartwolaap te beschermen.Volgens coördinator Hans Dignum van het geelstaartwolaap-project was het moeilijk om de zeldzame apensoort op film vast te leggen.


Het woud is volgens hem donker, dichtbegroeid en ligt op meer dan 2000 meter hoogte op steile berghellingen en langs diepe afgronden.

De expeditie was nodig om te beoordelen of de geelstaartwolaap nog in dit gebied voorkomt en of pogingen tot bescherming van de soort wel zin hebben.

Dignum zegt geruime tijd op zoek te zijn geweest naar de apensoort. 'Het was fantastisch om te ontdekken dat er hoog in de bomen een prachtige groep geelstaartwolapen zat. De kroon op ons jarenlange werk in Peru.'

De beelden worden opgenomen in een documentaire over de expeditie.

https://www.apenheul.nl/nieuws/unieke-beelden-geelstaartwolaap/#/

Help mee: adopteer nevelwoud

Nu duidelijk is dat er nog geelstaartwolapen voorkomen in de Los Chilchos vallei, willen we nog meer nevelwoud in Peru beschermen. Het gaat in eerste instantie om een gebied van ongeveer 640 hectare. Daarvoor is geld nodig. We roepen daarom iedereen op om symbolisch een stuk nevelwoud te adopteren via apenheulnatuurbehoud.nl

Met € 75,- kan het ANF al één hectare gebied beschermen! De komende jaren zetten we ons bovendien in om beschermde natuurgebieden met elkaar te verbinden middels een ecologische corridor. Zo kunnen afzonderlijke populaties bedreigde diersoorten, zoals de geelstaartwolaap, gemakkelijker bij elkaar komen. Dat maakt hun overlevingskansen aanzienlijk groter. 

(Suriname Mirror/Apenheul/YouTube)

Gemiddeld veertig verkeersongevallen per dag in 2017 op Curaçao

Een stijging van 25 procent sinds 2010...


Dit jaar zal naar verwachting worden afgesloten met gemiddeld veertig verkeersongevallen per dag. Een stijging van 25 procent sinds 2010. Dat meldt de vereniging voor de verzekeringsbranche CBIA, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 4 december 2017.

CBIA (Curaçao and Bonaire Insurance Association) noemt de toename van de schadelast als een van de ontwikkelingen die ertoe hebben bijgedragen dat verzekeringsmaatschappijen grote verliezen lijden op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) motorvoertuigen. Niet alleen zijn er sinds de eeuwwisseling veel meer ongelukken in het verkeer, maar ook de schade-uitkering voor opgelopen letsel van inzittenden is gestegen, net zoals de reparatiekosten van beschadigde motorvoertuigen.

Terwijl de inflatie met 40 procent steeg en de premie-inkomsten daalden door de vele onverzekerde auto’s, motoren en brommers, bleef de in 1999 wettelijk vastgestelde maximumpremie van de WA-verzekering onveranderd, schetst CBIA de situatie nog eens.

De branchevereniging reageert met het persbericht op de reacties vanuit de samenleving nu bekend is geworden dat verzekeraars na een ministeriële regeling van minister Steven Martina (MEO) van Economische Ontwikkeling de WA-premie mogen verhogen met maximaal 13,5 procent.

Raad van Ministers Curaçao beslist binnen drie weken over verhoging minimumloon in 2018

Regering wil eerst advies inwinnen en gevolgen kwaliteit van leven voor inwoners evaluerenDe Raad van Ministers (RvM) zal binnen drie weken een beslissing nemen over de verhoging van het minimumloon in 2018. De regering wil eerst advies inwinnen en de gevolgen op de kwaliteit van leven voor alle inwoners van Curaçao evalueren. 

In een persbericht benadrukt het kabinet- Rhuggenaath, aldus vandaag, maandag 4 december 2017,  het Antilliaans Dagblad, dat het uitgangspunt is om in dialoog meningsverschillen op te lossen en dat de regering gebalanceerde beslissingen moet nemen, volgens de regels van good governance en op basis van analyses van feiten en mogelijke effecten.

De overheid heeft per 1 januari 2017 het minimumloon bepaalt op 9 gulden. Voordat in 2018 en de jaren daarna opnieuw een verhoging plaatsvindt, moeten eerst de nodige evaluaties worden afgerond. Het streven is een rechtvaardig salaris voor werknemers, maar een verhoging van het minimumloon heeft ook direct invloed op de economie, prijzen en de werkgelegenheid, zo stelt de regering.

Vóór jaarwisseling duidelijkheid over haalbaarheid overname van Insel Air door Synergy

'Het moet niet zo zijn dat deze zaak zich alsmaar voortsleept'


Nog vóór de jaarwisseling moet het duidelijk zijn of de overname van Insel Air door Synergy wel of niet haalbaar is. Dat wil zeggen of het mogelijk is om Synergy de ruimte te geven om bij de overname haar stempel op het bedrijf te drukken terwijl er tegelijkertijd voldaan wordt aan de lokale wetten. Dat zegt Etienne Ys vandaag, maandag 4 december 2017, in het Antilliaans Dagblad

Ys was vorige week nog als delegatieleider van het onderhandelingsteam in Miami aanwezig om over de overname van Insel Air te praten.

'Het gaat om een streven, het streven om duidelijkheid te hebben was er vorige maand ook en twee maanden geleden ook al. Aan de andere kant moet het ook niet zo zijn dat deze zaak zich alsmaar voortsleept', aldus Ys.

Minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling zegt dat de regering in afwachting is van een voorstel van Synergy, gebaseerd op het overleg vorige week in Miami. Het gaat volgens Martina om drie punten: ‘effective control, substantive ownership, operating base’. 'Hun eisen moeten overeenkomen met de lokale en internationale wetgeving.'

Elf vakbonden op Curaçao gaan in actie

Protest tegen ontslagen bij UTS en verhoging autoverzekering en vóór verhoging minimumloon


De leden van elf vakbonden voeren vanaf morgen actie. Zij komen vanavond, maandag 4 december 2017, bij elkaar en beslissen dan op welke manier zij gaan protesteren tegen de ontslagen bij UTS en de verhoging van de autoverzekering en vóór een verhoging van het minimumloon. Dit meldt het Antilliaans Dagblad.

De vakbonden hadden het kabinet- Rhuggenaath tot gisteren de tijd gegeven om met een acceptabel voorstel te komen na het overleg van vrijdag. Zaterdag liet Errol Cova in een uitzending van TV Direct al weten, dat alleen concrete beslissingen de ‘solidaire vakbonden’ zouden weerhouden van acties.

Gisteren kregen de vakbondsleiders een ‘vijf pagina’s lang antwoord’. 'Veel woorden, maar weinig nieuws', reageerde Cova in Telenotisias. 'Een provocatie tot confrontatie. Het hele vakbondswezen wordt opzijgeschoven.' Volgens Cova schrijft de regering begrip te hebben voor de mensen die werkloos zijn en in armoede leven, maar houdt het tegelijkertijd vast aan haar standpunt.

Cova: 'De boodschap is. we voelen de pijn, maar we gaan gewoon verder zoals wij dat willen.'

Het regeringsbeleid om lokale productie van kip te stimuleren komt niet van de grond

Amper winst lokale kipproducenten door daling prijs van kip en duurdere voerprijs


Veel kleine ondernemers die een gat in de markt zagen en slachtkippen zijn gaan kweken, zitten met de handen in het haar. De prijs van een kilo levend gewicht is van Srd 18 naar Srdd 13 en zelfs lager gedropt. Daartegenover staat dat de prijs van voer is verhoogd. Over het algemeen werd verwacht dat de vraag naar lokale kip zou stijgen door de verdubbeling van de invoerrechten op buitenlandse kip en kipdelen. 

Starnieuws bericht vandaag, maandag 4 december 2017, te hebben vernomen, dat de voerprijs eerst steeg door de hoge koers van de euro. Daarna heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij besloten om de keuringstarieven van voer per kilo in plaats van per ton te berekenen. Per lading moeten importeurs van voer rond de Srd 35.000 extra betalen. Dit brengt verhoging van de kostprijs van voer met zich mee.

De lokale voerproducenten verhogen hun voerprijs met ongeveer Srrd 10 per zak, terwijl de vrijstelling van invoerrechten op voer steeds moeilijker wordt. De kostprijs van de kip en doks wordt op zo een manier steeds duurder terwijl de kwekers met hun rug tegen de muur staan.

'Zij zijn verplicht hun voer lokaal te kopen en zo worden de voerproducenten beschermd ten kosten van de lokale kwekers. Als de overheid echt betaalbare kip wil voor de consument, dan zal de overheid haar medewerking moeten geven om voer te kunnen importeren vrij van invoerrechten', zegt Gerard van den Berg, CEO van de Doksenclub.

Importeurs hebben veel buitenlandse kip op de markt gebracht, waardoor lokale ondernemers met hokken vol kippen zitten. Door de daling van de prijs van lokaal geproduceerde kippen en de duurdere voerprijs, maken ondernemers nauwelijks winst meer. Het beleid van de overheid om de lokale productie te stimuleren, is tot nu toe niet gelukt.

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) stelde deze kwestie ook aan de orde tijdens de begrotingsbehandeling. Hij voerde aan, dat veel ondernemers kippen zijn gaan kweken, nadat de regering had aangekondigd dat de invoerrechten van buitenlandse kip verhoogd zou worden. Dit zou niet gebeurd zijn. In de sector heeft dit een crisis veroorzaakt. Duizenden kippen kunnen niet worden verkocht en moeten extra gevoerd worden. Dit zorgt voor enorme verliezen. Gebruikersgoederen voor de pluimveesector zouden heffingsvrij ingevoerd worden. Hij wil weten of dit een feit is.

'Wij willen niet hebben dat de situatie in de pluimveesector hetzelfde wordt als met de cassavefabriek', stelde Jogi. 'Mensen zijn gaan investeren en uiteindelijk koopt niemand de cassave. Het mag niet zover komen dat de pluimveebedrijven gaan sluiten, omdat de import van kip ongehinderd plaatsvindt. Klein ondernemerschap wordt niet gestimuleerd.'

Nederlandse student speelt plots voor Surinaamse top voetbalclub

'Ik word op straat herkend’ 


Frederik Specken stapte in september op het vliegtuig voor een tien maanden durende stage in Suriname. De 24-jarige Groninger zit in het derde jaar van de bacheloropleiding Social Work aan de Hanze Hogeschool Groningen en in het kader van zijn stage probeert hij nu om ontspoorde jongeren op het rechte pad te krijgen. 

'Ik kon stagelopen in Nederland, maar mocht ook naar het buitenland. Ik koos voor het laatste', zegt hij vandaag, maandag 4 december 2017, op vooetbalzone.nl.  Het betekende wel dat Specken niet meer kon voetballen bij zaterdag eersteklasser Oranje Nassau. Hij was echter niet van plan om stil te zitten, nam zijn kicksen mee in de koffer en voetbalt nu voor een topclub in de Surinaamse eredivisie.

Specken kwam terecht bij SV Walking Boyz Company (WBC), drievoudig kampioen van de zogeheten Telesur-competitie en de nummer drie van het vorige seizoen. Het team van trainer Eugène Verwey staat ten tijde van het schrijven van dit interview na zeven speelronden met vijftien punten op de eerste plaats en doet dus serieus mee om de eerste titel sinds 2009.

'De club wil kampioen worden, dat is het doel', zegt Specken in een interview met Voetbalzone.

De controlerende middenvelder deed tot dusver drie keer mee bij WBC; zo kwam hij eind november nog na 69 minuten binnen de lijnen in de met 2-0 gewonnen topper tegen Inter Moengotapoe, de club van oud-commando Ronnie Brunswijk. 'Bij Inter is er nog niet gewisseld, dacht ik zo, terwijl ‘Jan’ Specken zich klaarmaakt om in de wedstrijd te komen (…) Miguel Slagveer zal dus plaats moeten maken voor Jan Specken met rugnummer 8', zo kondigt de commentator van dienst de wissel aan.

In de twintig minuten waarin ‘Jan’ meedoet, helpt hij WBC de voorsprong te verdedigen. Middels vlotte passes en kaatsen zoekt de controleur een paar keer de combinatie met ploeggenoten en hij doet ook nog een doelpoging. Een kwartier voor tijd kan hij de bal na een indraaiende vrije trap, onder druk van een verdediger, echter niet richting doel krijgen. 'Specken! Probeert met een acrobatische tour te scoren, maar houdt er een corner aan over', zo luidt het commentaar.

Lees het volledig interview op www.voetbalzone.nl.

'Directoraat Cultuur moet meer geld krijgen om beleidsprogramma uit te kunnen voeren'

Slechts Srd 17.000 begroot voor het komende jaar....
 
'Als de regering geen geld vrijmaakt, dan kan het directoraat net zo goed worden opgeheven'


De Assembleeleden Raymond Sapoen, Rossellie Cotino (NDP) en Patricia Etnel (NPS) vinden dat het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur meer geld moet krijgen om zijn beleidsprogramma uit te kunnen voeren. Er is slechts Srd 17.000 begroot voor het komende jaar. 

De volksvertegenwoordigers wezen tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen week op het belang van cultuur. Als de regering geen geld vrijmaakt hiervoor, kan het directoraat net zo goed worden opgeheven. Met de Srd 17.000 is het niet mogelijk om het beleidsprogramma uit te voeren.

Bevordering van cultuurstudies, landelijke vieringen van nationale hoogtij- en feestdagen, kunst- en cultuureducatie, ondersteuning van culturele centra in districten en cultuurerfgoedzorg behoren met deze begroting tot het verleden, concludeerde Cotino. 'Mijn vraag is, waarom hebben we dan een directoraat Cultuur bij het ministerie van Onderwijs? Is het omdat Cultuur in de naamgeving van het ministerie is verankerd? Voorzitter, als we op structurele basis het directoraat Cultuur op deze manier bejegenen, hoeven wij mijns inziens geen directoraat cultuur te hebben.'

Deze opmerking werd ook gemaakt door Sapoen en Etnel. De Assembleeleden deden een beroep op de regering om weer naar deze post te kijken en aanpassingen te brengen. Zij benadrukten dat het directoraat belangrijk is om het cultuurbeleid aan te sturen, ook al organiseren diverse organisaties culturele activiteiten.

Weekblad Omhoog van Bisdom Paramaribo nu digitaal

Bisdom geeft gehoor aan oproep Paus om moderne media te gebruikenHet weekblad Omhoog van het Rooms-katholieke Bisdom Paramaribo, dat reeds zestig jaar bestaat, is nu ook digitaal te lezen. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de oproep van de paus om de moderne media te gebruiken bij het verkondigen van de blijde boodschap, zegt bisschop Karel Choennie in zijn welkomstwoord oop de website. 

'Wij staan natuurlijk in de kinderschoenen, maar hebben de deskundige begeleiding van De Schrijversvakschool die ons langs de gevaarlijke e-soela’s zal helpen om de boodschap bij u te brengen op uw mobiel of laptop. U kunt voortaan Omhoog altijd en overal lezen. U hoeft niet langer te wachten op vrijdag, maar ieder moment van de dag zijn we bij u. Tijd en plaats spelen geen rol meer met de moderne media. U kunt in Nederland of de U.S.A erbij zijn wanneer het gebeurt.'

De bisschop zegt, dat het zijn hartenwens is dat de jongeren meer gaan lezen en dat ze vooral Omhoog gaan lezen. Het blad staat volgens Choennie bekend om degelijke artikelen en commentaren.

'Ik heb begrepen dat je tegenwoordig kort en bondig moet zijn. Omhoog moet die oude stijl loslaten zodat er iets nieuws kan groeien. Mensen lezen graag oneliners die zogenaamd een kwestie geheel samenvatten. Dat is volgens mij zelden mogelijk. De realiteit is gecompliceerder. Ik zal mijn best doen om bij de tijd te blijven, maar als het nodig is om iets goed uit te drukken zal ik gewoon mijn eigen langabere stijl blijven volgen.'

Hi-Jet garandeert uitbetaling beloning voor vinden vermiste helikopter en bemanning

Politie zoekt nog uit wie precies het toestel heeft ontdekt

'Iedereen begon beelden naar ons te sturen, ook Maleisiërs'

Hi-Jet garandeert, dat de beloning van 35.000 Amerikaanse dollar voor het vinden van de vermiste helikopter en de bemanning wordt uitbetaald. Er wordt gewacht op de politie die nog bezig is uit te zoeken wie precies het toestel heeft ontdekt. Hi-Jet zal niet dealen met vertegenwoordigers van de vinders maar hen persoonlijk uitbetalen, zegt Omar Terborg, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Hi-Jet, zo schrijjt Starnieuws maandag 4 december 2017.

Terborg legt uit, dat het in eerste instantie om twee inheemse mannen ging. Ondertussen is gebleken dat er nog vier mensen bij waren. Het gaat immers om een groep die samen optrekt bij het verrichten van de werkzaamheden in het bos. De werknemers zijn in dienst van een Maleisisch houtbedrijf.

'Deze zes mensen moeten nog verhoord worden door de politie', geeft Terborg aan. 'Wij willen later niet te horen krijgen dat wij mensen hebben gestuurd om de helikopter te gaan vinden. Daarom laten we op dit moment alles over aan de justitiële autoriteiten. En wanneer zaken door het objectief onderzoek zijn vastgesteld gaan we ervoor zorgen dat de mensen die de helikopter hebben gevonden beloond worden.'

De politie moet nagaan of de zes mannen inderdaad de vinders zijn van het wrak. Hi-Jet is namelijk overspoeld geworden door beeldmateriaal nog voordat de plek door het bedrijf was aangedaan.

'Iedereen begon beelden naar ons te sturen, ook Maleisiërs. Wij moeten nu eerst van de politie weten wie de mensen zijn die het toestel gevonden hebben.'

Terborg benadrukt dat rechtstreeks met de vinder of vinders zaken gedaan zullen worden, niet met vertegenwoordigers, ook als ze advocaten zijn. 'Hi-Jet staat voor oprechtheid. Natuurlijk gaan er mensen zijn die misbruik willen maken, maar we gaan de mensen belonen die de helikopter hebben gevonden. Sowieso.'

Jogi (VHP): 'Regering weet zich geen raad met begrotingstekort voor 2018'

'Beleid van regeringen-Bouterse heeft gezorgd voor een afbraak'

'Wat is er met de middelen gebeurd, waardoor de begroting nu zo'n groot gat heeft?


De regering weet zich geen raad met het begrotingstekort. Dit zei Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) afgelopen week tijdens de begrotingsbehandeling, aldus Starnieuws vandaag, maandag 4 december 2017. Op dagbasis bedragen de rente en aflossingen Srd 5,8 miljoen. De schuldenlast is volgens de politicus een tijdbom. Het beleid van de regeringen-Bouterse de afgelopen zeven jaar, heeft volgens Jogi gezorgd voor een afbraak, te vergelijken met de jaren tachtig van de vorige eeuw. 

De vooruitzichten van het land zijn volgens hem niet opbeurend. Suriname kijkt aan tegen een downgrading van de kredietwaardigheid volgend jaar. Hij vreest dat Suriname heel dichtbij Griekenland zal belanden.

Srd 8,6 miljard is begroot voor de uitgaven. De inkomsten zijn begroot op ongeveer Srd 5,5 miljard, dat is 64%. Er is een gat van ruim Srd 3 miljard. Hoe gaat de regering dat invullen, wil Jogi weten. Hij benadrukte, dat de afgelopen zeven jaar geen ontwikkeling te zien is geweest. Als de oppositie vraagt om beleidsombuiging, wordt die afgewezen, terwijl nu de coalitie daar zelf om vraagt.

De politicus wil zien wat er aan het eind van de begrotingsbehandeling zal gebeuren.

Hij benadrukte, dat het volk enorm is verarmd, de munteenheid is verzwakt en de schuldenlast torenhoog is. 'Wat is er met de middelen gebeurd, waardoor de begroting nu zo'n groot gat heeft? Wat is de verdiencapaciteit van het land?', vroeg Jogi aan de regering.

Hij wil ook weten wat de werkelijke staatsschuld is.

Volgens het Assembleelid was minister Gillmore Hoefdraad van Financiën op zoek naar nog eens 200 miljoen Amerikaanse dollar bij Oppenheimer, maar hij heeft nul op het rekest gekregen. Jogi vroeg wat de leenruimte nog is van de regering.

De crisis waarin het land verkeert, heeft volgens Jogi niks te maken met een wereldcrisis, maar is veroorzaakt door het verspillende beleid van de regering. 'Elke dag is er een betalingsprobleem in het land.'

Hij bekritiseerde opnieuw de misstanden in het project 'Naschoolse Opvang' en het pakkettenbeleid van Sociale Zaken. Hij merkte op dat het pakkettenbeleid niet transparant is.

Centrale Bank weerspreekt geruchten op social media over monetaire financiering

'Zo'n jaar geleden zijn de biljetten besteld bij in buitenland gevestigde drukker en zijn nu aangekomen'

'Deze bankbiljetten zijn enkel en alleen bestemd om oude, versleten bankbiljetten te vervangen'


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) stelt zondag 3 december 2017 in een persbericht, dat er geen sprake is van monetaire financiering. Hiermee reageert de monetaire autoriteit op berichten die circuleren op social media dat Surinaamse dollar bankbiljetten zijn geïmporteerd om daarmee monetair te financieren, aldus Starnieuws.

Zo'n jaar geleden zijn de biljetten besteld bij de in het buitenland gevestigde drukker en zijn nu aangekomen. Deze bankbiljetten zijn enkel en alleen bestemd om oude, versleten bankbiljetten te vervangen.

De CBvS benadrukt, dat de bankbiljetten niet even ‘overnight’ zijn besteld, zoals via social media gesuggereerd wordt. 'Dat kan ook nooit omdat er weinig drukkers in de wereld zijn, die bovendien verschillende landen moeten bedienen. Bestel je dus laat dan loop je risico’s dat het binnenlands betalingsverkeer niet meer vlot verloopt', legt de bank uit.

Bij verschillende gelegenheden is aangegeven dat het verzorgen van een schone geldcirculatie tot de kerntaken van elke centrale bank behoort. Bankinstellingen, waaronder ook centrale banken, zullen om veiligheidsredenen ervoor waken om berichtgevingen te doen over hun geld verschepingen. Ook de drukkers waarschuwen daartegen. Vanwege het feit dat het betalingsverkeer in Suriname veelal contant geschied en sinds de introductie van de ATM’s in het land is dat niet minder geworden, moet de vervanging van biljetten frequent geschieden, aangezien versleten biljetten vast blijven zitten in de machines.

'De samenleving wordt dus geïnformeerd dat de nieuwe bankbiljetten om geen enkele andere reden zijn ingevoerd en nadrukkelijk wordt hierbij erop gewezen, dat de Centrale Bank van Suriname niet monetair financiert.'

Venezolaanse president Maduro kondigt eigen cryptogeld 'petro' aan

Maduro hoopt met 'petro' financiële blokkade te doorbreken


De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft zondag 3 december 2017 eigen cryptogeld aangekondigd. De socialistische regeringsleider wil met de introductie van de ’petro’ de financiële blokkade die is opgeworpen tegen zijn olierijke maar door crises geteisterde land doorbreken.

Maduro zei dat de nieuwe digitale munt van Venezuela, lid van de OPEC, gesteund wordt door de natuurlijke rijkdommen.


Maduro hoopt zo 'vooruitgang te boeken op het gebied van monetaire soevereiniteit, om financiële transacties te verrichten en de financiële blokkade te overwinnen', aldus de president.

'Dit zal ons in staat stellen om te evolueren naar nieuwe vormen van internationale financiering voor de economische en sociale ontwikkeling van het land', zei Maduro tijdens zijn wekelijkse televisieprogramma, uitgezonden op het staatskanaal VTV.(Suriname Mirror/AD/De Telegraaf/RT/Twitter/YouTube)

Oud-minister van Milieu Marina Silva wil president Brazilië worden

'De Brazilianen willen een land zonder corruptie'


Oud-Senaatslid en voormalig minister van Milieu Marina Silva wil komend jaar meedoen aan de Braziliaanse presidentsverkiezing. Ze zei zaterdag 2 december 2017 op een bijeenkomst van haar Duurzaamheid Netwerk (REDE, Rede Sustentabilidade) dat ze nog altijd de ambitie heeft voor het hoogste ambt in het land te gaan. 

Tijdens het partijcongres in april moet haar kandidatuur formeel worden bevestigd.De 59-jarige milieuactiviste, geboren op een rubberplantage in het Amazone-regenwoud en minister onder president Lula da Silva, deed namens de

en socialisten twee keer eerder mee aan de verkiezingsstrijd, maar haalde de tweede ronde niet. Ze probeert het in oktober toch opnieuw, omdat 'de Brazilianen een land zonder corruptie willen' en zij de ethische karaktereigenschappen heeft daarvoor te zorgen.

Supporters roemen Silva als de meest principiële persoon op het politieke toneel in Brazilië.(Suriname Mirror/Nu.nl/ANP/Twitter/Facebook)