woensdag 9 mei 2018

VS wil de Venezolaanse president Nicolas Maduro 'blijven isoleren tot hij zwicht'

(Bron foto: Twitter)
VS-ambassadrice bij VN Nikki Haley roep Zuid-Amerikaanse bondgenoten op hetzelfde te doen


De Verenigde Staten wil de Venezolaanse president Nicolas Maduro 'blijven isoleren tot hij zwicht'. Dat heeft de Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, dinsdag 8 mei 2018 gezegd tijdens de Washington Conference on the Americas

Ze riep de Zuid-Amerikaanse bondgenoten op om hetzelfde te doen.



Volgens Haley zijn de Zuid-Amerikanen de 'onwillige slachtoffers van een criminele drugsstaat'.

'Voor de veiligheid van de gehele bevolking van Latijns-Amerika, is het tijd dat Maduro vertrekt. Ik ben niet zeker hoe we dat precies zullen doen, maar ik weet dat we niet kunnen stoppen. We moeten Maduro blijven isoleren tot hij zwicht', aldus de ambassadrice.

Haley gaf ook nogmaals te kennen, dat de geplande presidentsverkiezingen van 20 mei 'frauduleus' zullen zijn, indien Venezuela geen onafhankelijke waarnemers toelaat.

Maandag legde de Verenigde Staten nog bijkomende financiële sancties op aan regeringsfunctionarissen van het Zuid-Amerikaanse land. Bovendien riep de Amerikaanse vicepresident Mike Pence de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) op om Venezuela wegens de autoritaire stijl van regeren uit de statenbond te zetten.



(Suriname Mirror/Belga/YouTube)

Bewoners van Pontbuiten dreigen rechtszaak aan te spannen tegen de Staat

Inter City, een evenementenlocatie, zou voor geluidsoverlast zorgen in woonomgeving

- Vergunning van organisator is ingetrokken, maar man achter protest wil intrekking op schrift zien
- Pet's Promotion: 'Initiatiefnemer verkondigt alleen maar leugens'


Bewoners van Pontbuiten dreigen binnenkort een rechtszaak aan te spannen tegen de Staat, omdat hun leefgenot in het weekend ernstig wordt verstoord door geluidsoverlast. Het lawaai is afkomstig van Inter City, een evenementenlocatie in hun woonomgeving. Dat zegt Sharief Mahaboeb, initiatiefnemer van het bewonersprotest, vandaag, woensdag 9 mei 2018, in de Ware Tijd.

'Tijdens mijn buurtonderzoek huilde een bejaard koppel dat ze niet tegen het lawaai kunnen. Ze smeekten me om wat eraan doen. Ook vertelde een man me, dat zijn vrouw en kinderen midden in de nacht naar een andere locatie moesten gaan om te slapen', zegt Mahaboeb die een appartementencomplex bezit aan de Indira Gandhiweg, in de buurt van Inter City.

'Ik had een contract van een jaar met iemand van Staatsolie, maar door het lawaai heeft de persoon de overeenkomst beëindigd. Ook krijgt ik klachten van mensen die in de appartementen logeren, dat ze last ondervinden van de luide muziek die tot half zeven in ochtend duurt.'

Nadat hij de bewoners had gemobiliseerd, heeft de initiatiefnemer begin april gesproken met districtscommissaris Remy Pollack van Paramaribo Zuid-West. Hij zegt dat de die hem toen heeft voorgehouden, dat de vergunning van de organisator, die eind april verloopt, niet wordt verlengd. Mahaboeb is onlangs verhaal gaan halen op het commissariaat, maar de Pollack was niet binnen.

'Ik heb de assistent van de districtscommissaris gezegd  dat ik niet op oorlogspad wil gaan, maar dat we geen andere keuze hebben. Want de belangen van mij en de mensen wegen zwaarder dan de kermis. We zullen een Kort Geding aanspannen tegen de overheid.' Hij heeft achteraf begrepen dat de vergunning van de organisator is ingetrokken, maar wil dat liever zwart op wit zien.

Jairadj Gajadien, directeur van Pet's Promotion, zegt dat Mahaboeb om persoonlijke redenen buurtbewoners tegen hem mobiliseert. 'Ik heb hem geld geleend en als je me niet kan betalen, komt je bezit op de veiling terecht', zegt Gajadien. Hij beweert, dat de initiatiefnemer alleen maar leugens verkondigt. Gajadien ontkent, dat er tot half zeven 's morgens muziek wordt afgedraaid bij Inter City. Hij zegt dat zijn vergunning niet is ingetrokken.

Mahaboeb stellt, dat hij tijdens zijn onderzoek met de dood is bedreigd door Gajadien. Hij heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie. Gajadien zegt, dat hij Mahaboeb nimmer met de dood heeft bedreigd. 'Ik heb hem uitgescholden toen hij me erop wees dat ik geen evenementen daar mag organiseren.'

Leden Nationaal Jeugdparlement na zo'n vijf maanden weer eens bijeen

Jeugdparlementariërs maken kennis met minister Lalini Gopal van Sport- en Jeugdzaken

(Bron foto: NII)

 Na ongeveer vijf maanden zijn de leden van het Nationaal Jeugdparlement zaterdag 5 mei weer bij elkaar gekomen in huishoudelijk verband. Logistieke uitdagingen (ofwel achterstallige betalingen aan de jeugdparlementariërs) en verandering hebben onder andere gemaakt dat de vergadering niet uitgeschreven kon worden, zo schrijft althans vandaag, 9 mei 2018, het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Minister Lalini Gopal van Sport- en Jeugdzaken heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om kennis te maken met het volledig team van parlementariërs. Na het aantreden van minister Gopal is in gesprek met de voorzitter, ondervoorzitter, de eerste plaatsvervanger van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) en de leiding van het Nationaal Jeugd Instituut gekeken naar oplossingsmodellen voor de uitdagingen waarvan er tot nog toe een lijst is opgemaakt.

Prioriteit was vooral het uitschrijven van meer vergaderingen, maar ook trainingen voor de parlementariërs waarmee capaciteitsversterking een feit kan worden.

Tijdens een vragenronde hebben enkele jeugd parlementariërs van de districten aangegeven dat de dependances van het ministerie onbemand zijn. Ook is extra aandacht gevraagd voor goede communicatie vanuit de leiding van het ministerie met het NJP.

Leden hebben de afgelopen maanden een minder prettige ervaring gehad met het ministerie, daar zij informatie vanuit de media moesten vernemen. De bewindsvrouwe drukte de parlementariërs op het hart om de structuren te volgen voor het aankaarten van problemen, maar ook voor alle voorstellen die verbetering of versterking van het beleid teweeg kunnen brengen.

Henk Kamp benoemd als lid in Colleges financieel toezicht

(Bron foto: Cft)
Oud-minister Kamp volgt per 1 juli huidig lid Sybilla Dekker op

- 'Met het vertrek van Sybilla nemen we afscheid van een zeer gewaardeerd en betrokken lid'
- Kamp heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur


Oud-minister Henk Kamp zal per 1 juli 2018 zitting nemen in het College financieel toezicht (Cft) Curaçao en Sint Maarten en het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor het College Aruba financieel toezicht gaat de benoeming in per 1 augustus. Voorgedragen door Nederland zal hij het huidige lid Sybilla Dekker opvolgen, zo bericht het Cft vandaag, woensdag 9 mei 2018.

Voorzitter Raymond Gradus: 'Henk Kamp is iemand met grote bestuurlijke ervaring en veel affiniteit met het Caribisch gebied; met het vertrek van Sybilla Dekker zou een gat ontstaan, dat nu gelukkig direct wordt opgevuld. Gezien de stand van de overheidsfinanciën in de landen, die veel aandacht vraagt, ben ik blij met de expertise die Henk inbrengt.'

De Rijksministerraad heeft op 9 mei 2018 ingestemd met de benoeming van Henk Kamp in de Colleges financieel toezicht. Eerder had de Ministerraad dat al gedaan met zijn benoeming in het Cft BES.

Henk Kamp heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Zo was hij vóór zijn ministerschap gemeenteraadslid, wethouder, lid van de Provinciale Staten van Gelderland en lid van de Tweede Kamer. In de kabinetten Balkenende I en II/III was hij respectievelijk minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Defensie. Daarna was hij wederom lid van de Tweede Kamer en twee jaar commissaris voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Vervolgens is hij minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geweest in het kabinet Rutte I en als laatste minister van Economische Zaken in het kabinet Rutte II.

Op dit moment heeft hij nog diverse nevenfuncties onder meer als voorzitter van de branchevereniging van organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd, en als voorzitter van de raad van toezicht bij een ziekenhuis.

Henk Kamp volgt zijn oud-collega Sybilla Dekker op die sinds 2012 twee perioden lid van het Cft is geweest. Sybilla Dekker was minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het kabinet Balkenende II/III. De zittende leden van het Cft zullen deze zomer afscheid van haar nemen.

Raymond Gradus geeft aan: 'Met het vertrek van Sybilla nemen we afscheid van een zeer gewaardeerd en betrokken lid, zij had altijd oog voor de Caribische context en de bestuurlijke verhoudingen, waarbinnen het financieel toezicht moet opereren. Met de overige leden zie ik uit naar de samenwerking met Henk Kamp.'

Ditra International heeft in oktober 2016 beslag gelegd op 103 percelen project Richelieu

Bewoners onaangenaam verrast door beslaglegging op percelen

- De Staat moet het bedrijf Srd 1.4 miljoen betalen
- 'Bewoners zullen nooit accepteren, dat ze buiten hun schuld om, hun woning zullen verliezen, dit is een schande'


De Ware Tijd meldt vandaag, woensdag 9 mei 2018, dat aannemingsbedrijf Ditra International in oktober 2016 conservatoir beslag heeft gelegd op 103 percelen van het volkswoningbouwproject te Richelieu in Commewijne. De Staat moet het bedrijf Srd 1.4 miljoen betalen. Dat blijkt uit een hypothecair uittreksel van het Management Instituut-Glis (Grondregistratie en Landinformatiesysteem), dat sommige bewoners hebben ingezien.

Johann Seymor staat versteld wanneer hij hoort, dat er beslag is gelegd op zijn perceel. 'Dit was me echt niet bekend. Ik werk dag en nacht om mijn schuld bij de bank af te lossen en nu moet ik in onzekerheid leven.' Hij zal vandaag bij de Surinaamse Postspaarbank om opheldering vragen.

Hij is ervan overtuigd, dat wanneer hij de bewoners informeert, ze verschrikkelijk boos zullen worden. 'Dit wordt een groot probleem voor de mensen, zij zullen nooit accepteren dat ze buiten hun schuld om hun woning zullen verliezen. We leven al in een moeilijke tijd en dan moeten we dit meemaken.'

Seymor vindt het erg, dat de regering het zover heeft laten komen door niet te voldoen aan haar verplichting. 'Dit is echt een schande en ik hoop dat de regering spoedig het probleem oplost.'

De man woont sinds drie jaar met zijn gezin te Richelieu en heeft geïnvesteerd in het perceel en het huis, onder meer door een garage te bouwen en het terrein te omrasteren.

Landmeter Nielkamal Kalpoe heeft het document ook gezien. 'De rechter geeft toestemming voor een conservatoir beslag en dat is vooruitlopend op een definitieve uitspraak. Pas wanneer de vordering is toegewezen volgt executoriaal beslag, wat betekent dat de schuldeiser de percelen op een openbare veiling mag verkopen', legt Kalpoe uit. Het rechtsproces kan volgens haar vijf jaren duren. Ze legt uit dat conservatoir beslag gevolgen voor de overheid heeft. 'De Staat kan de percelen namelijk niet overdragen of toewijzen.'

* Een conservatoir beslag is een beslaglegging op (een deel van) het vermogen van een schuldenaar ter verzekering van de betaling van een onbetaald gebleven vordering nog voordat de rechter uitspraak heeft gedaan over de juistheid van die vordering. De toestemming tot het leggen van dit beslag moet door een advocaat namens de schuldeiser aan de beslagrechter worden gevraagd. Door het leggen van het beslag ontstaat meer zekerheid dat het beslagen vermogen na de veroordeling van de schuldenaar door de rechter nog ter beschikking staat.

Museumn8 telt 26 mei zestien deelnemende locaties

Dit jaar zijn er vijf nieuwe musea locaties bij gekomen, waaronder het Sportmuseum

 

Zestien locaties in Paramaribo, Commewijne, Coronie en Moengo zijn tijdens de vijfde editie van de Museumn8 toegankelijk gesteld voor het publiek. In de districten zijn dagprogramma’s, terwijl in Paramaribo het grootste deel van de musea tot middernacht zijn. Museumn8 wordt dit jaar in Suriname op 26 mei gehouden. Dit meldt Starnieuws vandaag, woensdag 9 mei 2018.

Het aantal bezoekers en locaties is volgens initiatiefnemer, Winston Lieveld - zo zei hij gisteren op een persconferentie -, flink gegroeid. In vergelijking met het eerste jaar is het aantal bezoekers meer dan 10 keer zoveel en is toegenomen met 350 naar 3.720.

Dit jaar zijn er vijf nieuwe musea locaties bij gekomen, waaronder een pop-upexpo aan de Gongrijpstraat, waar een selectie te zien is uit het werk van de onlangs overleden beeldend kunstenaar Erwin de Vries. Ook is het Sportmuseum toegevoegd als attractie voor het publiek.


Rob Buth van het Sportmuseum geeft aan dat de Surinaamse helden beter gewaardeerd moeten worden. 'Wat we daar vereeuwigd hebben, is informatie van Anthony Nesty en Letitia Vriesde omdat die internationaal hoge prestaties hebben geleverd', zegt Buth. Hij stelt dat voor deze topsporters een eigen vitrine is opgezet. De schoenen van Vriesde en het borstbeeld van Nesty gemaakt door Erwin de Vries staan er ook al.

Yves Tjon van de toergidsenorganisatie zegt, dat de bezoekers die naar Coronie gaan absoluut geen spijt zullen hebben. 'Coronie is het district waar heel wat talent is van kunst en bekend is om de kokosnoten. Het is een gebied waar heel veel mangrove is. En als je dat samen bundelt, dan krijg je iets heel moois.' Tjon geeft aan dat zijn organisatie sedert vorig jaar bezig is de lokale mensen te trainen op het gebied van toerisme en mangrove. 'De mensen zijn helemaal ready om Coronie te presenteren aan de gemeenschap.'

De toergids zegt verder, dat het museum op Bakkie de bezoekers een unieke ervaring gaat bezorgen. Hij geeft aan, dat het qua oppervlakte niet groot is, maar dat de stukken die er liggen heel origineel zijn.

Op Internationale Museumdag, 18 mei, lanceert de organisatie een mobiele app met allerhande informatie over het musea aanbod, de locaties en de routes van de gratis bussen in Paramaribo. App-gebruikers kunnen ook deelnemen aan een speciale quiz. Op deze manier wordt onder andere invulling gegeven aan het thema. De entree en busritten binnen Paramaribo zijn gratis.

De Internationale Museumdag is geïnitieerd door International Council of Museums om mensen ervan bewust te maken dat musea belangrijk zijn in de ontwikkeling van een samenleving. Het thema is dit jaar ‘Sterk verbonden musea: nieuwe benaderingen, nieuw publiek’. Het doel van de museumnacht is vooral cultuureducatie.

Officiële publicaties Publicatieblad en Landscourant Curaçao voortaan elektronisch beschikbaar

Elektronische versies zijn uiteraard financieel voordeliger voor de overheid


Alle officiële publicaties in het Publicatieblad en de Landscourant zullen voortaan ook elektronisch beschikbaar zijn. En per 1 januari 2019 worden de publicaties niet meer via het Publicatieblad en de Curaçaosche Courant gedrukt. Daarvoor is onlangs een nieuwe Landsverordening aangeboden aan de regering, de Landsverordening elektronische bekendmaking, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 9 mei 2018.

Hoewel dit financieel voordeliger is voor de overheid, zullen de drukkerij die het Publicatieblad drukt en de Curaçaosche Courant een belangrijke opdrachtgever kwijtraken.

In de Memorie van Toelichting (MvT) wordt uitgelegd:

'In de afgelopen jaren heeft de overheid gemiddeld 221.000 gulden per jaar aan kosten gemaakt voor het uitbrengen van het Publicatieblad en het plaatsen van bekendmakingen in de Curaçaosche Courant. Op het moment dat de overheid overstapt naar elektronische uitgifte van het Publicatieblad en de Landscourant, worden deze kosten aanzienlijk verminderd. De regering heeft per brief van 5 september 2017 aan de betrokken drukkerijen kenbaar gemaakt dat de overheid per 1 januari 2019 geen gebruik meer zal maken van hun diensten voor bekendmakingen conform de Bekendmakingsverordening.'

De Raad van Advies (RvA) beveelt het treffen van een overgangsregeling voor. Het is niet duidelijk of de regering daar ook gehoor aan heeft gegeven.

'De distributie van Curoil, Curaçao, gaat gewoon door'

'Bedrijf heeft grote voorraad waarmee Curaçao en Bonaire nog maanden vooruit kunnen'


De distributie van Curoil gaat gewoon door. Dat zegt woordvoerster Sabine Curiel vandaag, woensdag 9 mei 2018, in het Antilliaans Dagblad, in reactie op het nieuws dat het Amerikaanse ConocoPhilips beslag heeft laten leggen op de tegoeden en activa van PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) op onder meer de olieraffinaderijen van de ABC-eilanden en Sint Eustatius. 

Details over de beslaglegging zijn ook bij de brandstofdistributeur niet duidelijk, maar de Curoil-woordvoerster stelt in ieder geval, dat het bedrijf een grote voorraad tot haar beschikking heeft, waarmee Curaçao en Bonaire nog maanden vooruit kunnen. Dit komt mede door de in februari aangemeerde tanker Red Majestic, die een opslagcapaciteit heeft van 700.000 barrels.

Waar Curoil eerst nog grotendeels afhankelijk was van de raffinaderij die eigen geproduceerde brandstof opslaat in eigen tanks, heeft het nu de vrijheid om ook benzine, jet fuel en marine fuel bij andere ‘suppliers’ te bestellen. Met alleen al de nieuwe tanker kan een voorraad van drie maanden gegarandeerd worden, zo vertelt Curiel.

Naast de voorraad op de Red Majestic zijn er ook nog enkele tanks op het land, met in totaal nog eens een capaciteit van bijna 700.000 barrels. Eén daarvan staat wel op het terrein van de Isla, maar de Curoil-woordvoerster verwacht dat ze daar toegang tot blijven houden. 'De tank is eigendom van RdK (Refineria di Kòrsou) en - nogmaals: ik weet de details van het beslag niet, dus dit is geen definitieve toezegging - ik neem aan dat als het een product is waar wij als Curoil al voor hebben betaald, dat daar geen beslag op wordt gelegd.'

'Beslaglegging door ConocoPhillips bij Isla op Curaçao mogelijk een strategische zet'

'RdK doet er alles aan om levering van diesel, benzine en gas aan lokale markt te waarborgen'


De beslaglegging door ConocoPhillips bij overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), eigenaar van de raffinaderij, is mogelijk een strategische zet om PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) te dwingen met het concern om de tafel te gaan. Dat stelt RdK-directeur Roderick van Kwartel vandaag, woensdag 9 mei 2018, in het Antilliaans Dagblad.

'RdK is immers de verhuurder van de raffinaderij. De Isla verdient niet aan RdK, het is juist andersom.'

RdK kreeg via de deurwaarder deze week te horen, dat er een zogeheten derdenbeslag is gelegd door ConocoPhillips. De juristen van het overheidsbedrijf bestuderen nu wat de implicaties hiervan zijn. Van Kwartel verwacht dat er mogelijk ook bij Curoil beslag wordt gelegd.

'Curoil is een belangrijke klant van de Isla. De raffinaderij heeft niet veel grote klanten als Curoil. In die zin is het logisch dat ConocoPhillips de druk op PdVSA nog verder opvoert door beslag te laten leggen bij die overheids nv. Zoals ik al zei, is het volgens mij een signaal naar PdVSA, dat ConocoPhillips heel goed op de hoogte is van zakelijke relaties van het Venezolaanse bedrijf. Daar gaat het hen om.'

RdK doet er alles aan om de levering van diesel, benzine en gas aan de lokale markt te waarborgen. Afgezien daarvan is RdK bereid alles te doen wat in haar vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de raffinaderij openblijft, aldus Van Kwartel

Bee (ABOP) trekt aan de bel over situatie rond laden boomstammen in containers

Gevaarlijke situaties op Oost-Westverbinding ter hoogte van kilometer 25 bij plantage De Hulp

Trucks staan voor de helft op het wegdek...


Parlementariër Marinus Bee (ABOP) maakt zich zorgen over de onveilige verkeerssituatie op de Oost-Westverbinding ter hoogte van kilometer 25 nabij plantage De Hulp. Houtblokken worden vanaf een truck ingeladen in containers, terwijl de truck voor de helft op het wegdek staat. Hierdoor wordt de doorgang van het aankomende verkeer gehinderd en ontstaat een onveilige situatie. 

Bee heeft zelfs een situatie meegemaakt, waarbij aan weerszijden van de weg containers werden ingeladen. Meerdere burgers hebben zijn aandacht hiervoor gevraagd. 'De situatie vormt niet alleen gevaar voor weggebruikers, maar de weg gaat ook kapot', aldus het Assembleelid vandaag, woensdag 9 mei 2018, in de Ware Tijd.

Districtscommissaris Ajaikoemar Kali zegt, dat hij op de hoogte is dat er houtblokken langs de weg worden geplaatst voor verder transport. Hij zal spoedig zelf een kijkje nemen. 'Overigens, de politie moet erop toezien dat de voorwaarden worden nageleefd die in de beschikking van het ministerie van Openbare Werken zijn opgenomen', stelt Kali.

Het dertig kilometer geasfalteerde weggedeelte van de Oost-Westverbinding tussen Tamanredjo en Stolkertsijver is vijf jaar geleden opgeleverd door het aannemingsbedrijf MNO Vervat. De werkzaamheden hebben ongeveer twee jaar geduurd. Dit weggedeelte is slechts circa een vijfde van de totaal geasfalteerde weg.

Door de vele wegverzakkingen als gevolg van zwaar beladen vrachtwagens had de toenmalige minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, Steven Relyveld, drie jaar geleden al geopperd om het transport van boomstammen over land te verbieden

Instellingen stoppen radiologische diensten aan verzekerden Assuria, Self Reliance en Parsasco

(Bron foto: YouTube-Radiologie Kliniek Halfhide & Hofwijk)
'Verzekeringsmaat- schappijen verrichten betaling helaas nog op basis van tarieven van 2012'


Diverse instellingen hebben besloten vanaf vrijdag 11 mei 2018  geen radiologische diensten meer te verlenen aan verzekerden van Assuria, Self Reliance en Parsasco. In noodgevallen zullen acute patiënten wel worden geholpen, binnen de mogelijkheden. 

De bedragen die betaald worden door de verzekeringsmaatschappijen zijn achterhaald. Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Diakonessenhuis, St. Vincentius Ziekenhuis, ‘s Lands Hospitaal, Mungra Medisch Centrum, Radiologiekliniek Halfhide & Hofwijk, Bisesa Medilab en MRI Centrum hebben dit besluit genomen.

'Deze maatregel, die wij heel lang hebben uitgesteld, is noodzakelijk, omdat bovengenoemde verzekeringsmaatschappijen de betaling helaas nog uitkeren op basis van tarieven van 2012. Al onze inspanningen en aanleveren van gegevens onzerzijds om te komen tot vaststellen van uniforme nieuwe tarieven voor radiologische diensten hebben niet geleid tot reactie van de verzekeringsmaatschappijen', aldus de instellingen.

Trucks boven 4 ton mogen niet over primaire wegen van Duata en weg naar Atjoni

(Bron foto: NII)
Vrachtwagenchauffeurs negeren echter uitgevaardigde rijverboden

Districtscommissaris Pansa van Brokopondo: 'Tegen overtreders zal zéér streng worden opgetreden'


Er mag geen zwaar transport met een gewicht boven 4 ton over de primaire wegen van Duata en de weg naar Atjoni. Dat zwaar transport richt schade aan het wegdek aan en door de constante regenval ontstaan er op de weg naar Duata en de omlegging te Brownsweg enorme kuilen, slipgevaar en moddermassa’s, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII) dinsdag 8 mei 2018.

Het is gebleken, dat geen gehoor wordt gegeven aan de bekendmaking van districtscommissaris  Kenya Pansa van Brokopondo van maandag, dat er vanaf 200 meter vóór politiepost Brownsweg geen verkeer met een gewicht boven 2 ton over de weg naar Atjoni mag.

Ook de in november 2017 gepubliceerde bekendmaking die stelt, dat het zwaar transport niet door het dorp Brownsweg mag, wordt genegeerd.

Na afstemming met het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) zal de weg tijdelijk gesloten blijven. Dit, tot na de rehabilitatie van de weg naar Duata en de by-pass te Brownsweg. Hiermee tracht de districtscommissaris het gevaar voor andere weggebruikers te minimaliseren en te voorkomen dat deze gemeenschappen geïsoleerd raken. Tegen overtreders zal  zéér streng worden opgetreden, aldus Pansa.

Assemblee beslist over twee ingediende interpellatievoorstellen

Coalitie èn oppositie willen door regering geïnformeerd worden over visserijsector

Oppositie wil ook informatie over gang van zaken rond medicijnen en aankoop medische apparatuur


De Nationale Assemblee (DNA) zal morgen tijdens een openbare vergadering een besluit nemen over de twee interpellatievoorstellen die ingediend zijn. Dit meldt Starnieuws vandaag, woensdag 9 mei 2018.

De coalitie heeft gevraagd een vergadering te beleggen waarin de regering informatie moet verstrekken over de veiligheid van de vissers op zee en de verdere ontwikkeling van de sector.

Oppositie fracties hebben een vergadering over deze zelfde kwestie aangevraagd en zij hebben ook geïnterpelleerd over de gezondheidszorg. De coalitieleden willen informatie van de regering over de situatie binnen de visserijsector.

Sinds de brute overval op zee op 27 april, waarbij levens te betreuren zijn, is de situatie in de sector onoverzichtelijk. Veel vissers willen onder deze omstandigheden niet terug naar zee. Minister Ronni Benschop van Defensie heeft zaterdag beloofd, dat de situatie binnen een week genormaliseerd zal zijn.

De oppositielfracties willen dat de regering verantwoording aflegt over situaties die zich voordoen in de gezondheidszorg. De Assembleeleden wille weten hoe op korte termijn de regering deze problemen structureel zal oplossen om de toegang tot goede gezondheidszorg en medicamenten aan de samenleving en de verzekerden te garanderen. Zij willen ook opheldering over de aankopen die de minister van Volksgezondheid doet. De Assembleeleden wensen opheldering over of de comptabele procedures in acht zijn genomen.

40 Kilo cocaïne onderschept tussen bananen in twee containers haven Rotterdam

Containers afkomstig uit Ecuador, lading bestemd voor groente- en fruitbedrijf in Barendrecht


Het Openbaar Ministerie bericht dinsdag 8 mei 2018, dat de Douane in de haven van Rotterdam in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 mei tijdens een controle 40 kilo cocaïne heeft aangetroffen in twee containers. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. 

De containers waren afkomstig uit Ecuador en aangekomen in de Rotterdamse haven. De lading was bestemd voor een groente- en fruitbedrijf in Barendrecht.

De drugs zaten verstopt in pakketten, verdeeld over twee containers met bananen.

Twee Bulgaren en twee Peruanen in Peru aangehouden met 380 kilo cocaïne in hun bezit

Verdachten in twee voertuigen opgepakt op een van de stranden van de stad Pisco


Twee Bulgaren zijn maandag 7 mei 2018 gearresteerd voor het in bezit hebben dragen van een grote hoeveelheid drugs in Peru. Volgens lokale media zaten de 39-jarige Georgi N. en de 41-jarige Asen C. in een van twee voertuigen: een gekoelde vrachtwagen en een coach met meer dan 380 kilo hoog zuivere cocaïne.



De zaak werd overgedragen aan het gespecialiseerde Parket om de productie en verhandeling van drugs te onderzoeken. De arrestaties zijn waren de stad Pisco, aldus de krant La Republica.




De arrestatie werd uitgevoerd door het Directoraat Drugs op een van de stranden in de Peruaanse stad. Getuigen melden, dat de actie erg snel was en dat de verdachten geen enkele kans hadden om te ontsnappen.

De Peruanen zijn geïdentificeerd als Leonor Eugenio Orosco Sisneros en Ever Soto Rivera.

Het is niet bekend, wat de uiteindelijke bestemming van de cocaïne was. De lading werd in beslag genomen en ter analyse aangeboden in de hoofdstad Lima.

(Suriname Mirror/Novinite/La Republica/YouTube)

Oud-president van Peru Humala en echtgenote moeten van OM hun woning uit

Huis zou met zwart geld zijn gekocht - Bankrekeningen echtpaar bevroren


In Peru heeft de openbaar aanklager (het Openbaar Ministerie, OM) maandag 7 mei 2018 de voormalige president Ollanta Humala en zijn vrouw Nadine Heredia bevolen om hun huis te verlaten, omdat dat vermoedelijk met zwart geld werd gekocht. Daarnaast werden ook de bankrekeningen van het koppel, dat pas een week geleden werd vrijgelaten uit voorlopige hechtenis, bevroren. 

De politie voerde maandag een huiszoeking uit bij Humala, die aan de macht was van 2011 tot 2016. Hij en zijn vrouw kregen daarna zeven uur de tijd om hun woning te verlaten.



De advocaat van de oud-president, Cesar Nakazaki, veroordeelt de beslissing van de openbaar aanklager als 'volledig ongrondwettelijk' en gaat die aanvechten.


Humala en Heredia zaten sinds juli 2017 in voorlopige hechtenis na beschuldigingen van corruptie. Ze zouden geld hebben witgewassen en 3 miljoen dollar aan steekpenningen hebben aanvaard van de Braziliaanse bouwreus Odebrecht in de aanloop naar de verkiezingen in 2011.

Het echtpaar stapte echter met een verzoek van 'habeas corpus' naar het Hooggerechtshof, waardoor het op vrije voeten zou kunnen blijven tot alle beroepsmiddelen zijn uitgeput. Het verzoek werd aanvaard en Humala en Heredia werden vorige week maandag vrijgelaten uit de gevangenis.

Het Odebrecht-schandaal dreigt ondertussen alle democratisch verkozen staatshoofden van Peru sinds het einde van het tijdperk de autoritaire president Alberto Fujimori (1990-2000) in de problemen te brengen. Humala's opvolger Pedro Pablo Kuczynski trad op 23 maart van dit jaar af in de nasleep van corruptiebeschuldigingen. Tegen Alejandro Toledo (2001-2006) loopt een aanhoudingsbevel. En ook naar Alan García (2006-2011) loopt een onderzoek.


(Suriname Mirror/Belga/La Republica/El Pais/Twitter/YouTube)

Meer dan 200.000 Venezolanen registreren zich bij de Colombiaanse autoriteiten

(Bron foto: AFP)
Zuid-Amerika probeert het hoofd te bieden aan een uittocht van Venezolanen

Regering registreert Venezolanen om gericht beleid te kunnen ontwikkelen voor hun verblijf in het land


Meer dan 200.000 Venezolanen hebben zich bij de Colombiaanse autoriteiten geregistreerd in de eerste weken van een telling, die bedoeld was om te beoordelen hoeveel ongedocumenteerde migranten naar het Andes-land zijn gevlucht, zei de Colombiaanse regering maandag 7 mei 2018.

Zuid-Amerika probeert het hoofd te bieden aan een uittocht van Venezolanen die hun thuisland verlaten om te ontsnappen aan een verpletterende economische crisis die honger en schaarste heeft veroorzaakt.

Velen steken landinwaarts de 2.219 kilometer lange grens van Colombia over, zonder enige immigratiecontrolepunten te passeren. Colombia vraagt ​​de Venezolanen om zich te registreren als ze geen werk- of toeristenvisum, dubbele nationaliteit of een andere vorm van formele toestemming hebben om in Colombia te blijven.

De regering heeft gezegd, dat de informatie bedoeld is om te helpen begrijpen welke middelen nodig zijn voor scholing, medische zorg en andere diensten en niet zal worden gebruikt voor deportaties.

Ongeveer 320.000 Venezolanen in Colombia hebben een visum, een verlenging van het visum of een toeristenvisum van 180 dagen. De regering schat dat er nog eens 500.000 mensen zonder papieren zijn, terwijl 230.000 het land doorkruisten op weg naar andere bestemmingen.

'Halverwege de registratie hebben we 203.989 Venezolanen geregistreerd, er is nog een maand over', vertelde Felipe Munoz, directeur Grensaangelegenheden van de regering tegen journalisten.

'Registratie verandert niets aan hun migratiestatus, het is niet voor voedselvouchers, voor hulp of voor stemmen, dit is om ervoor te zorgen, dat de Colombiaanse overheid informatie heet die het mogelijk maakt om een ​​ humanitair beleid te ontwikkelen binnen onze fiscale restricties, maar altijd met empathie en vrijgevigheid', zei Munoz.

Ongeveer 80 procent van de Venezolanen die zich hebben geregistreerd, gaf aan dat ze in Colombia wilden blijven, zei Munoz, maar velen zeiden, dat ze bereid zouden zijn om naar huis terug te keren als de omstandigheden daar verbeteren.

Schattingen van het aantal Venezolanen dat hun thuisland heeft verlaten lopen sterk uiteen, waarbij sommige tegenstanders van de regering Maduro en academici het aantal schatten op 4 miljoen zetten. De regering-Maduro verwerpt dat als zijnde overdreven.

(Suriname Mirror/eitb.eus/Reuters)

Feministische fietsgroepen empoweren vrouwen in Brazilië

Na 2010 zijn minstens een dozijn vrouwen fietsgroepen opgericht

(Bron foto: OZY)


Wanneer Vivian da Silva Garelli Machado uit Niterói, een stad in het zuidoosten van Brazilië, haar vriendinnen ontmoet om elke week te fietsen, is het meer dan alleen een fietstocht met gelijkgestemden. Het is een manier om veilige routes in kaart te brengen in een stad die niet geschikt is voor fietsers. 

Het is ook een manier om ervaringen met seksuele intimidatie te delen. Het is een 'vorm van kracht geven aan ons lichaam, onze bestemming en ons leven', zegt ze. Machado maakt deel uit van een volledig vrouwelijke fietsgroep, Pedal Maravilha, die vrouwen bij elkaar brengt, en tegelijkertijd een dialoog over veiligheid en discriminatie intensiveert die fietsers - zowel vrouwen als mannen - dagelijks tegenkomen in Brazilië.

Het is verre van de enige groep in zijn soort. Over het hele land, van Santa Catarina en Rio Grande do Sul in het zuiden tot zo ver noordelijk als Tocantins en Amazonas, zijn er minstens een dozijn vrouwen fietsgroepen ontstaan, terwijl er nul waren in 2010. En ze trekken meer en meer vrouwen.

Pedaleirax, een groep uit het zuiden van Brazilië, begon in 2016 en heeft nu meer dan 1.600 leden. Pedal das Gurias, ook uit Zuid-Brazilië, startte medio 2016 met 52 deelnemers en heeft nu meer dan 3.000 leden.

Vrouwen organiseren landelijke fietsevenementen - voor andere vrouwen. Een jaarlijks wielerevenement, genaamd '100gurias 100medo' begon in 2016 vanuit een samenwerking tussen Pedaleirax en Pedal das Gurias en wordt nu elk jaar in verschillende steden gehouden.

Dan is er Feminismo Sobre Duas Rodas (Feminisme op Twee Wielen), die zich richt op São Paulo, een stad waar slechts 6 procent van de fietsers vrouw is, volgens de Vereniging van Stedelijke Fietsers van São Paulo. Deze groep begon in januari 2018 en heeft al bijna 600 leden. Net als '100gurias 100medo', leert het vrouwen elementair fietsonderhoud, helpt het ze met het vormen van fietsgroepen en leert ze hun wettelijke rechten zowel als vrouwen als fietsters.

De slechte fietsinfrastructuur in Brazilië dwingt fietsers om zwaar belaste wegen te delen met snelle voertuigen, vaak met tragische gevolgen. In 2014 - de meest recente officiële cijfers van het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid - werden 1.357 fietsers gedood, tegen 1.348 in 2013.

Voor het perspectief, er waren 729 fietsdoden in de VS in 2014 en 749 in 2013. En dat is slechts een van de redenen dat vrouwelijke fietsers zijn aan het organiseren zijn. De andere reden? Deze groepen dienen ook als ondersteunende netwerken in verband met berovingen, seksualisering en objectivering - dagelijkse ervaringen voor vrouwelijke fietsers in Brazilië.

'Een broodnodige omgeving, om ons te versterken, wetende dat we niet alleen zijn', zegt Machado, die beschrijft hoe zij deze groepen ziet.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

(Suriname Mirror/OZY.com)

Veldslag tussen boze marktkooplui en politie in Santa Cruz, Bolivia

Marktkooplui weigeren hun kramen te verplaatsen naar nieuwe locatie


In de Boliviaanse stad Santa Cruz zijn politie en marktkooplui maandagavond 7 mei 2018 slaags geraakt. De kooplui moeten verhuizen, omdat hun kramen te veel vragen van de openbare voorzieningen.

Het onderhoud van het stroomnetwerk en het telefoonnetwerk wordt door de kramen bemoeilijkt.

Een grote groep rondtrekkende handelaren van de La Ramada-markt, geleid door Jaime Flores, weigert te worden verplaatst naar de nieuwe markt, die is opgezet door de burgemeester van Santa Cruz de la Sierra.

De spanning op de locatie, Avenue Grigotá, blijft bestaan nadat bij gewelddadige confrontaties  verschillende mensen gewond zijn geraakt.





Ongeveer 50 politieagenten, gesteund door gemeentelijke bewakers, kwamen rond elf uur in de avond in de buurt, maar konden zich niet voorstellen welk verzet ze zouden tegenkomen. Ze probeerden te handelen zoals ze hadden verwacht, maar het verzet was er onmiddellijk.

Bovendien waren er te midden van deze atmosfeer van spanning, tussen vuurwerk en traangas, verscheidene gewonden.


Van haar kant, in de vroege uren van de ochtend, toen de schermutselingen werden geregistreerd, liet de voorzitster van de gemeenteraad van Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, via haar Facebook-account weten dat er meer dan 30 gendarmes gewond waren geraakt als gevolg van de confrontatie. met de kooplui, die ook een busje van de gemeente verbrandden.


De autoriteit maakte duidelijk, dat noch de gendarmerie noch de gemeenteambtenaren niet van plan waren het tot een confrontatie te laten komen en niet geloofden dat zij (marktkooplui) op die manier zouden reageerden. Aan de andere kant was het exacte aantal gewonden niet gespecificeerd, maar alleen in de gemeentelijke garde zijn er minstens 20, een cijfer dat kan groeien, omdat het rapport van de andere secretariaten die deelnamen aan de interventie nog niet beschikbaar is.


(Suriname Mirror/Bolivia.com/Twitter/ABC Internacional/Facebook/YouTube)