vrijdag 20 april 2018

Helft aantal lidlanden UNASUR schort lidmaatschap op

Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Peru en Paraguay stappen  uit UNASUR


De helft van de landen die behoren tot UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), een Zuid-Amerikaans politiek en economische unie, die tien jaar geleden werd opgericht om de Amerikaanse aanwezigheid in de regio tegen te gaan, hebben besloten hun lidmaatschap op te schorten, vertelde een Braziliaanse functionaris vrijdag 20 april 2018 tegen persbureau Reuters.

De regeringen van Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Peru en Paraguay geloven, dat het blok stuurloos is geweest onder het huidige roterende voorzitterschap van Bolivia.Centrumrechtse regeringen zijn de afgelopen jaren in een aantal van de landen van de regio aangetreden, wat meestal heeft geleid tot betere relaties met Washington.

UNASUR werd opgericht in 2008 toen het linkse populisme, dat werd bepleit door de overleden Venezolaanse leider Hugo Chavez, het sterkst was in Zuid-Amerika. Chavez en andere leiders in die tijd verzetten zich tegen het door de VS gesteunde voorstel voor een vrijhandelszone van de Amerika's en richtten in plaats daarvan UNASUR op om zich bij Zuid-Amerikaanse landen te voegen in een economische en politieke unie die uiteindelijk moeite had om vaart te maken.

Het initiatief was ook een poging om de in Washington gevestigde Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) te omzeilen, die door linksen als een hulpmiddel werd beschouwd om het Amerikaanse beleid in Latijns-Amerika te bevorderen.

De overige UNASUR-leden zijn Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Guyana en Suriname.

(Suriname Mirror/Reuters/Clarin/La Republica/Twitter)

Douane Hong Kong neemt 23.800 kilo palissanderhout uit Honduras in beslag

Op 16 januari werd al een zending van 29,23 ton palissanderhout uit Honduras onderschept


De Douane van Hong Kong heeft donderdag 19 april 2018 ongeveer 23 800 kilo verdacht Honduras palissanderhout in een container op de Kwai Chung Customhouse Cargo Examination Compound aangetroffen. De geschatte marktwaarde van de inbeslagname is ongeveer HK$ 2,4 miljoen. 

Door middel van risicobeoordeling inspecteerden douanebeambten een container die vanuit Honduras in Hong Kong was gearriveerd. Na inspectie vonden douaneambtenaren het verdachte Honduras palissanderhout in de container. De zaak werd overgedragen aan de afdeling Landbouw, Visserij en Behoud voor vervolgonderzoek.

In de verordening betreffende de bescherming van bedreigde diersoorten en planten wordt een persoon schuldig bevonden aan het zonder vergunning importeren of exporteren van een met uitsterven bedreigde soort, bestraft met een maximumboete van $ 5 miljoen en een gevangenisstraf van twee jaar.


Het incident volgt op de inbeslagname van 26,16 ton palissanderhout uit Thailand, verborgen in twee containers uit Thailand. De partij had een geschatte marktwaarde van HK $ 3,6 miljoen.

Op 16 januari werd een zending van 29,23 ton palissanderhout uit Honduras ter waarde van HK $ 2,9 miljoen gevonden in een container uit Guatemala. Een 35-jarige vrouw werd gearresteerd in verband met de zaak.

(Suriname Mirror/The Standard, Hong Kong/The Goverment of the Hong Kong Special Administrative Region/Twitter/South China Morning Post)

Dharm Mungra: ‘Men probeert de markt te versmallen met ordinair foefje’

Voorzitter De Nieuwe Leeuw reageert op voorstel Presidentiële Commissie Evaluatie Kiesstelsel inzake combinatieverband partijen
 
- 'Zittende regering tracht met gelegenheidswetgeving pad naar de verkiezingen zo makkelijk mogelijk voor zichzelf te maken'
- 'Het lijkt erop alsof men zich met de dictatuur van de kleine meerderheid probeert te zegenen'


Dharm Mungra, voorzitter van de politieke partij De Nieuwe Leeuw, heeft geen goed woord over voor het voorstel van de Presidentiële Commissie Evaluatie Kiesstelsel om politieke partijen niet langer in combinatieverband aan verkiezingen te laten deelnemen. 

'Als heersers en machthebbers probeert men de markt te versmallen met een ordinair foefje. In feite is dit verschrikkelijk onethisch', luidt de reactie van de DNL-voorzitter vadaag, vrijdag 20 april 2018, in het Dagblad Suriname.

Zijn partij heeft samen met de Democratie Unie Suriname (DUS) en Nieuw Suriname (NS) in 2015 in Mega Front deelgenomen aan de algemene vrije en geheime verkiezingen. Mungra voert aan, dat dit een zuiver voorbeeld is waar een zittende regering met gelegenheidswetgeving probeert het pad naar de verkiezingen zo makkelijk mogelijk voor zichzelf te maken. 'Tegelijkertijd worden tegenstanders zoveel mogelijk uitgesloten', benadrukt hij.

In vele democratisch geordende landen, is het gebruik dat er diverse pre-electorale combinaties of samenwerkingsverbanden worden aangegaan. 

'Suriname op zich heeft een zeer gemêleerde samenleving. Wij verschillen niet alleen qua ras en afkomst, maar ook qua religie en de gebieden waar wij wonen. Binnen de verschillende religiën is er ook geen eenheid onder de verschillende stromingen. Elke organisatie, groep van organisaties heeft daarom het recht om belangen van specifieke groepen op hun wijze uit te dragen. Het moment dat je dit democratisch recht verbiedt, dan is het niets anders dan een ordinair foefje om zoveel mogelijk mensen uit te sluiten. Jammer dat wij in dit land alleenheersers hebben, die uitgaan van het machtsprincipe, want daarmee drukt men het individu dood', aldus de politicus.

Mungra vindt het belangrijk dat geen van de voorgestelde wijzigingen voor de Kieswet, wanneer die zijn goedgekeurd door De Nationale Assemblee, bij de verkiezingen van 2020 moeten worden toegepast. Dat zou pas na de verkiezing van 2020 mogen. 'Dat is de normale procedure in elk democratisch gestructureerde samenleving. Dan weet ik dat je het niet hebt gedaan om jezelf te bevoordelen. Maar wanneer jij aan de macht bent, is dat niet netjes, want dan is het duidelijk dat je probeert de zaken naar jouw hand te zetten. Het lijkt erop alsof men zich met de dictatuur van de kleine meerderheid probeert te zegenen. Wie het kruis draagt, zegent zichzelf. Dat is ook tegen de democratie.'

Mungra benadrukt het vooral vreemd te vinden, dat geen van de drie partijen van de MF uitgenodigd was om schriftelijk te reageren op de voorstellen van de presidentiële commissie. 'Wij hebben de zaken achteraf moeten aanhoren, dus we vermoeden dat men ook selectief te werk is gegaan', stelt hij.

De partijen die wel schriftelijk mochten reageren, zijn de NDP, PDO, VHP, DOE, BEP, DA’91, ABOP, PL en de KTPI. Het was de NDP die de wens uitte om pre-electorale combinaties te verbieden. Voorgesteld is om artikel 7 van de Kiesregeling te wijzigen. De commissie stelt dat de kiezer moet weten wat onder meer de ideologie en beginselen van de partij zijn en dit komt niet tot uiting in een combinatie van partijen. Ook stelt de commissie dat de meeste deskundigen die zijn geraadpleegd moeite hebben met pre-electorale combinaties, terwijl deze combinaties ook kunnen worden aangemerkt ‘als in strijd met de Grondwet’. Mungra vindt niet dat combinatievormingen tegen de Grondwet is.

De vorming van politieke combinaties is geen nieuw fenomeen en bestond zelfs voor 1980. Enkele pre-electorale combinaties voor 1980 waren: Eenheidsfront (1955), Actiefront, VDP, NPK 1 en 2. Na 1980 zijn pre-electorale combinaties als het Front, het Nieuw Front, de VVV, de Millennium Combinatie, DA91, Volksalliantie, A combinatie en Megacombinatie gevormd.

In de Grondwet staat in artikel 20 het volgende:

'Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering, met inachtneming van bij wet vast te stellen bepalingen van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en goede zeden’. 

Dit grondrecht is dus toegestaan. In totaal namen vier combinaties deel aan de verkiezingen van 25 mei 2015. De combinaties waren V7 , Mega Front, A Nyun Combinatie en Alternatieve Combinatie. De NDP koos ervoor om andere partijen (PBO, NSK, Baasa) onder zijn paraplu te nemen en in zelfstandige partijvorm de verkiezingen in te gaan.

Personeel Algemeen Bureau voor de Statistiek in actie

Medewerk(st)ers ABS boos, omdat ze twee jaar geen loonsverhoging hebben gekregen


Medewerk(st)ers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) werken vanaf vandaag, vrijdag 20 april 2018, tot twaalf uur. Zij zijn volgens bondsbestuurslid Agnes Vliet boos, omdat ze twee jaar geen loonsverhoging hebben gekregen, ondanks herhaaldelijk aandringen, zoo bericht de Ware Tijd.

'De mensen zijn gedemotiveerd en willen meer geld om met een tevreden gevoel te werken.'

De actie zal verscherpt worden, indien de mensen geen beweging bij de overheid zien. 'Als we een harde toezegging voor de verhoging krijgen, zullen we de staking opheffen', zegt Vliet.

Gesprekken met de leiding van het statistiekbureau hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd, omdat het bureau geen geld heeft om de verhoging te betalen. Er is daarna getracht om te praten met het ministerie van Financiën, maar ook dat mocht niet baten.

Bondsvoorzitter Roy Adama weet dat de directie geen mandaat heeft gekregen van Financiën om een loonsverhoging toe te kennen. Interventie van de Bemiddelingsraad heeft geen resultaat opgeleverd. Hoewel er later op de dag een vergadering is met dit orgaan, wordt toch actie gevoerd.

Overleg tussen SHATA en minister Stephen Tsang

'Wij proberen in contact te komen met de Nederlandse slachtoffers om hulp aan te bieden'


De Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) heeft een gesprek gehad met minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 20 april 2018. De directe aanleiding was de hardhandige aanpak en beroving van enkele toeristen op de weg tussen Moengo en Langatabiki vorige week. Het incident werd breed uitgemeten op sociale media, in de lokale en Nederlandse pers. 

'Elke beroving is er een te veel en is een treurige zaak, die wij als SHAT afkeuren. Wij proberen in contact te komen met de Nederlandse slachtoffers om na te gaan of wij een vorm van hulp kunnen aanbieden', aldus Sinfra Zaandam, managing director van de SHATA.

In het gesprek met de minister heeft SHATA het verzoek gedaan om alles in het werk te stellen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Volgens Zaandam liet de minister blijken, dat hij voor een professionele en no-nonsense-aanpak staat en de SHATA hierbij wil betrekken. Hij beloofde dat hij direct, samen met zijn collega's Ronni Benschop van Defensie en Stuart Getrouw van Justitie en Politie, alle mogelijkheden zou bekijken om meteen de surveillances op te voeren, zodat het veiligheidsgevoel bij zowel Surinamers als toeristen gewaarborgd blijft.

SHATA benadrukt, dat het niet de eerste keer is dat toeristen zijn overvallen in Suriname. De overvallen zijn vooral in de onveilige buurten van Paramaribo en niet in het binnenland. Dit zou de eerste overval of een van de eerste overvallen in het binnenland zijn geweest. 

Werkloosheid in Peru's hoofdstad Lima hoogste sinds 2012

52 Procent van de werklozen die actief op zoek zijn naar banen in Lima zijn vrouwen


Het vinden van beschikbare banen in Peru's hoofdstad Limma blijft een lastige zaak, aangezien 8,1 procent van de mensen in Lima momenteel geen baan heeft volgens de laatste cijfers van het INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Dit is de hoogste werkloosheidsgraad die sinds maart 2012 in de stad is geregistreerd, omdat er 420.900 mensen in het grootstedelijk gebied zonder werk zitten, aldus het rapport van het INEI.


Hoewel tienduizenden vrouwen werk hebben gevonden in Lima, zijn hun werkloosheidscijfers nog steeds aanzienlijk hoger dan die in het hoofdstedelijk gebied, aangezien 52 procent van de werklozen die actief op zoek zijn naar banen in Lima vrouwen zijn.


In Peru zijn de zaken echter niet allemaal slecht, aangezien het werkgelegenheidscijfer in de hele natie feitelijk met 2,6 procent steeg van december 2017 tot februari 2018, volgens de nieuwste cijfers van de INEI. Veel van deze nieuwe banen zijn in het kustgebied, aangezien er meer dan 300.000 banen werden gecreëerd langs de lange kustlijn van Peru.

Banen in de bouw in heel Peru groeiden met een aanzienlijke 3 procent en het gemiddelde maandelijks inkomen voor industriële banen zag een stijging van 4,5 procent.

Het werkloosheidspercentage in heel Peru is een beheersbare 5 procent, laten INEI-cijfers zien. Ondanks de groei van de werkloosheid in Lima, zijn andere Zuid-Amerikaanse hoofdsteden zoals Buenos Aires, Bogotá en Santiago eigenlijk slechter af in termen van werkloze bewoners

(Suriname Mirror/Peru Reports/Twittter)

Colombiaanse 'adult' actrice Esperanza Gomez in bikini op Instagram

Gomez in 2016 gecensureerd door Instagram nadat beetje schaamhaar op foto zichtbaar wasEsperanza Gomez, die een populaire 'adult' actrice is, is gewend om alles voor camera's te tonen. Maar, strandgangers bleven verbluft staan, toen ze de actrice rond zagen lopen in niets meer dan een minuscuul klein zwempak dat amper iets bedekte.

De 34-jarige Colombiaansee poseert op een niet-gespecificeerd strand. De foto ervan wordt gedeeld met haar 3,2 miljoen volgers op InstagramA post shared by Esperanza Gomez (@esperanzagomez) on


In 2016 werd Goomez  gecensureerd door Instagram nadat ze een beetje schaamhaar op een foto was te zien.

Esperanza, afkomstig uit de stad Belalcazar in het Colombiaanse departement Caldas, won in 2006 de Miss Playboy TV Colombia-titel.

Ze debuteerde in de volwassen filmindustrie in 2009 met 'South Beach Cruisin '3'

(Suriname Mirror/Daily Star/Instagram/El Universal)

Ruim kwart miljoen mensen zonder stroom in zuidwesten van Colombia door aanslag op elektriciteitsmast

(Bron foto: Politie Colombia)
Guerrilla's ELN waarschijnlijk daders van aanslag


Een vermeende ELN-aanslag (Ejército de Liberación Nacional) in het zuidwesten van Colombia zorgde ervoor dat woensdag 18 april 2018 meer dan een kwart miljoen mensen zonder stroom kwamen te zitten nadat een elektriciteitsmast was neergehaald.

Getuigen zeggen, dat ze een luide explosie hoorden voordat de lichten uitgingen in Ricaurte, een stad dicht bij de grens met Ecuador. De stroomuitval strekte zich uit langs de provincie tot aan het kustplaatsje Tumaco.

De bevelhebber van Colombia's strijdkrachten, generaal Alberto Mejia, bevestigde aan Blu Radio dat het ELN achter de aanval zat. 'Dit is een plaats waar het zuidelijke communistische front van de ELN misdaden pleegt', zei Mejia. De militaire commandant sloot de mogelijkheid uit dat de aanval werd uitgevoerd door dissidente FARC-guerrilla's die ook actief zijn in het gebied.

Dit is niet de eerste keer dat gewapende groepen het elektriciteitsnet van de regio hebben aangevallen. Elektriciteitsmasten in Tumaco zijn in maart en april van dit jaar aangevallen.

De gouverneur van Nariño, Camilo Romero, riep op tot de stopzetting van de aanslagen en betwijfelde de effectiviteit van de beweerde successen van de nationale regering in pogingen om vrede te sluiten met marxistische guerrillastrijders.


Vredesinspanningen met Colombia's grootste actieve guerrillagroep het ELN kwamen deze week tot een stilstand nadat Ecuador zich terugtrok als gastheer van de vredesonderhandelingen. Dit komt op een moment, dat een vredesproces met FARC-guerrilla's in gevaar dreigt te raken door het mislukken van grote staten om een ​​vredesovereenkomst uit 2016 uit te voeren en de VS beweert dat de ideologie van de voormalige guerrilla's betrokken zijn bij drugshandel.

Het ELN heeft dit jaar diverse aanvallen op regeringsstrijdkrachten georkestreerd en is momenteel in oorlog met een andere guerrilla-dissidentgroep in het noordwesten van Colombia. Gevechten braken ook uit met rivaliserende paramilitaire groeperingen in het noorden van het land.

President Juan Manuel Santos, die de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen voor zijn inspanningen om het gewapende conflict in 2016 te beëindigen, is in Colombia en in het buitenland onder druk komen te staan ​​vanwege zijn falen om daadwerkelijk vrede te brengen in het land dat sinds de jaren zestig gewapende conflicten heeft meegekend.


(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

Ecuador niet langer bemiddelaar bij vredesgesprekken Colombiaanse regering en ELN-rebellen

'ELN moet ermee akkoord gaan om zijn terroristische activiteiten te stoppen'


Ecuador treedt niet langer op als bemiddelaar bij de vredesgesprekken tussen de Colombiaanse regering en de rebellen van de linkse guerrillabeweging Nationaal Bevrijdingsleger (ELN, Ejército de Liberación Nacional). Dat heeft de Ecuadoraanse president Lenin Moreno woensdag 18 april 2018 gezegd.


De onderhandelingen worden opgeschort tot het ELN ermee akkoord gaat om zijn ‘terroristische activiteiten’ te stoppen, luidt het.

Moreno neemt de beslissing na de recente ontvoeringen aan de grens tussen Colombia en Ecuador. Deze week werd een koppel gekidnapt en vorige week werden drie journalisten van de Ecuadoraanse krant El Comercio gedood. De ontvoeringen zouden zijn uitgevoerd door dissidenten van de inmiddels ontwapende FARC-guerrilla’s (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) onder leiding van een man die bekendstaat als 'Guacho'.

De FARC-rebellen sloten in november 2016 een vredesakkoord met de Colombiaanse regering en zijn sindsdien gedemobiliseerd. Sinds februari 2017 voert ook het ELN geregeld onderhandelingen, maar die draaiden vooralsnog op niets uit.

(Suriname Mirror/Nieuwsblad/Al Jazeera/Colombia Reports/Twitter)

OM Braziliaanse deelstaat Amapá wil geen olieboring door Franse Total nabij monding Amazone

'Boren in het gebied zou kunnen leiden tot vernietiging ecosysteem waar een koraalrif is gevonden'

(Bron foto: Greenpeace Brasil)


Het Openbaar Ministerie (OM) in de noordelijke deelstaat Amapá heeft woensdag 18 april 2018 het Braziliaanse Instituut voor Milieu en Hernieuwbare Natuurlijke Hulpbronnen Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) verzocht het Franse Total een vergunning te ontzeggen om te boren naar olie nabij de monding van de Amazone. 

Het OMM zei in een verklaring, dat de milieueffectstudie van het bedrijf onvoldoende was en waarschuwde dat boren in het gebied zou kunnen leiden tot de vernietiging van een ecosysteem waar een koraalrif is gevonden.


Wetenschappers aan boord van een Greenpeace-schip hebben het bestaan van koraal in een gebied voor de noordkust van Brazilië gedocumenteerd en zeggen, dat de plannen van Total om olie te boren moeten worden verboden, aldus de milieuorganisatie maandag. Greenpeace zei, dat de wetenschappers hebben vastgesteld, dat het rif verder reikt dan eerder werd gedacht en overlapt de omtrek van twee blokken die Total van plan is te verkennen.

Total leidde in 2013 een groep met het Britse BP Plc en het Braziliaanse staatsbedrijf Petrobras in het kopen van vijf exploratieblokken in het Foz do Amazonas-basin, maar de ontdekking van een gigantisch koraalrif op slechts 28 kilometer van de blokken heeft het verkrijgen van een milieuvergunning voor het boren door Ibama in twijfel getrokken.


Als operator is Total verantwoordelijk voor het aanvragen van milieuvergunningen. Sommige geologen zeggen, dat het gebied 14 miljard vaten olie kan bevatten of meer dan de volledige bewezen reserves in de Golf van Mexico.

Milieuactivisten zeiden, dat potentiële olielekken in het bekken van Foz do Amazonas, genoemd naar de locatie bij de monding van de Amazone, schade kunnen aanrichten in het regenwoud in de noordelijke staat Amapá in Brazilië, naast schade aan het rif.

(Suriname Mirror/Merco Press/Twitter/Greenpeace Brasil)

Openbaar Ministerie Brazilië verzet zich tegen sluiting grens met Venezuela in Roraima

Gouverneur van Roraima wil Braziliaanse grens met Venezuela tijdelijk te sluiten en aantal vluchtelingen beperken

Venezolaanse jongen speelt tussen VN-tenten voor vluchtelingen in Boa Vista, Roraima (Bron foto: Antonio Cruz/AgBr)


Het Braziliaanse kantoor van de procureur-generaal heeft woensdag 18 april 2018 een document gepubliceerd, dat zich verzet tegen een verzoek van de gouverneur van de staat Roraima aan het Braziliaanse Hooggerechtshof om de Braziliaanse grens met Venezuela tijdelijk te sluiten en het aantal vluchtelingen dat het land binnenkomt te beperken. 

'Sluiting van de grens belemmert zowel de bescherming van vluchtelingen als het Braziliaanse migratiebeleid, resulterend in een toename van illegale binnenkomst en illegaal verblijf van deze personen, wat de sociale situatie in de regio zou verergeren', schreef adjunct-procureur-generaal Luciano Mariz Maia.

Volgens Maia is het verzoek om de grens te sluiten of het aantal vluchtelingen dat Brazilië binnenkomt te beperken, in strijd met de mensenrechtenverplichtingen die het land op zich heeft genomen.Het verzoek om de grens tijdelijk te sluiten is vorige week gedaan door Roraima-gouverneur Suely Campos. 'De sociale en economische onevenwichtigheid die deze sterke migratie veroorzaakt in onze staat was niet voorzien in een internationaal verdrag', zei Campos, en beweerde dat de 'uitzonderlijke' omstandigheden van de situatie een hardere houding vereisen.

Maar hoewel de algemene openbare aanklager erkent, dat de toestroom van Venezolanen over de grens aanzienlijk is toegenomen, benadrukt die dat de bescherming van vluchtelingen in Brazilië de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens volgt, waarin staat dat 'iedereen het recht heeft om asiel te zoeken en te genieten in andere landen zonder vervolgd te worden '.

Zelfs de Braziliaanse president, Michel Temer, bekritiseerde het verzoek. 'Dit is geen gewoonte van Brazilië; Brazilië sluit geen grenzen. Ik hoop dat het Hooggerechtshof op deze manier zal beslissen. Het sluiten van de 'deur' is onbetwistbaar', vertelde hij vorige week verslaggevers tijdens de 8e Top van de Amerika's in Peru.

(Suriname Mirror/The Rio Times Online/Twitter)

Universiteiten van Venezuela gebukt onder economische crisis

Studenten gedwongen om hun studie af te breken en leraren verlaten het land

'Vijftien professoren hebben mijn faculteit verlaten en de auto van mijn leraar is kapot en ze kan het niet laten repareren'


Docenten die niet in staat zijn om het buskaartje te betalen om naar de klas te gaan, studenten die vastzitten in lange rijen voor supermarkten op zoek naar betaalbaar voedsel: de academici van Venezuela zeggen, dat de diepe economische crisis de universiteiten van het land verlamt. De universiteiten van Venezuela staan al geruime tijd bekend als de beste van Latijns-Amerika. Maar, de acute economische en politieke crisis heeft studenten gedwongen om hun studie af te breken en leraren verlaten het land.

Vorige maand kortte de Universiteit van Zulia (LUZ) in de noordwestelijke stad Maracaibo cursussen in tot drie dagen per week om te proberen de problemen die studenten, professoren en werknemers ondervinden elke dag weer op te lossen. 'We werken elke dag, maar we organiseren onszelf zodat elke leraar, student of medewerker drie keer per week komt', zei Judith Aular, de rector van het LUZ.

Colleges en studiemateriaal worden de rest van de tijd op internet verspreid. Het is een poging om de groeiende braindrain van Venezuela te beteugelen, omdat leraren en studenten proberen het door crises verscheurde land te verlaten, zei Aular. 'We laten leraren toe om op zoek te gaan naar een andere bron van inkomsten: met wat ze verdienen, kunnen ze hun gezinnen niet ondersteunen.' Universiteiten in het gehele olie-rijke Latijns-Amerikaanse land staan voor hetzelfde probleem.

Sinds 2016, toen de crisis, aangewakkerd door de daling van de olieprijs, zich verdiepte, pakte 25% van het onderwijzend personeel, en 40% van de studenten aan de Universidad Oriente in de oostelijke stad Cumana hun koffers en zijn geëmigreerd, volgens universiteitsdirecteur Milena Bravo.

De meest ervaren professoren van het land, die voltijds werken, verdienen 3,9 miljoen bolivars per maand, wat overeenkomt met 10 Amerikaanse dollar (RM 38,90) op de zwarte markt - net genoeg tegen de huidige tarieven om vijf kilo vlees te kopen.

Danilo Fuenmayor, die net zijn economische studies aan de LUZ heeft voltooid, zegt dat hij opgelucht was dat hij tijdens zijn laatste maand maar drie dagen per week hoefde op te dagen voor lessen. 'Ik moest drie kilometer lopen, omdat ik geen geld had voor de bus', zei hij. 'Vijftien professoren hebben mijn faculteit verlaten en de auto van mijn leraar is kapot en ze kan het niet laten repareren. Het vervoer werkt niet', vertelde de 23-jarige tegen persbureau AFP.

Caracas bouwkunde studente Daniela Garcia zegt, dat ze vaak klassen mist, omdat ze zich bij haar moeder moet voegen om uren in de rij te staan om essentiële levensmiddelen in de supermarkt te kopen.

Leraren worstelen ook, zegt Amalio Belmonte, hoofd van de Universidad Central de Venezuela (UCV). 'Voor een leraar kan rondrijden een Odyssee zijn, omdat hij zijn auto niet kan repareren of al zijn inkomsten aan voedsel besteedt.'  UCV, dat bijna 300 jaar oud is en 43.000 studenten heeft, is ook van plan om lessen terug te brengen tot drie dagen per week, volgens Belmonte. Zijn grootste probleem is een enorm tekort op de begroting nadat de UCV slechts een derde ontving van wat hij vroeg voor het academisch jaar. 'Het meeste gaat op aan lonen, geld voor onderzoek is ongeveer genoeg om vijf banden te kopen.'
Belmonte zegt, dat hij elke week zo'n 3.000 certificaten ondertekent voor afgestudeerden die het land verlaten, in tegenstelling tot ongeveer 100 per week gemiddeld in voorgaande jaren.

Geweld op de campus neemt toe, een weerspiegeling van de toenemende wetteloosheid van het land. Bij UCV zijn er geen werknemers zichtbaar tegen het einde van de middag uit angst om te worden aangevallen. 'Mensen rennen weg voor het vallen van de avond, er is geen verlichting en ze kunnen worden overvallen', zegt professor Gabriela Rojas. Toegevoegd aan dit is een gebrek aan benzine en in sommige staten elektriciteitsrantsoenering.

Danilo Fuenmayor zei, dat hij genoeg heeft gehad en maar aan één ding denkt, emigratie. 'Ik ben verschillende keren overvallen op de universiteit, ik verdien het minimumloon en dat is net genoeg om een kilo kaas te kopen.'

(Suriname Mirror/AFP)

Minister Camelia-Römer laat nulmeting, feitenonderzoek en audit van HNO-project, Curaçao, uitvoeren

Sona koos voor een dubbelrol als toezichthouder en uitvoerder van het HNO-project


Minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur gaat een nulmeting, een feitenonderzoek en een audit van het project Hospital Nobo in Otrobanda, laten uitvoeren. 'Op basis van de gegevens waar ik momenteel over beschik, kan ik als minister geen verantwoording afleggen.' Dit  bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 20 april 2018.

Waar het precies is misgegaan bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda, daar kan de minister alleen naar gissen, zegt ze. 'Ik constateer dat de informatie die onlangs tijdens de Centrale Commissievergadering door partijen is verstrekt, niet overeenkomt en veel vragen oproept. Persoonlijk heb ik wel een idee wat de aanleiding van de problemen rond HNO is. Onderzoek moet nu uitwijzen of mijn theorie klopt, of dat er nog meer belangrijke oorzaken zijn aan te wijzen.'

De minister gaat ervan uit, dat de huidige situatie te wijten is aan de beslissing van de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Sona) om de volmacht van adviesbureau Berenschot als uitvoerder van het HNO-project per 1 januari 2017 in te trekken, en zelf de uitvoering van het project op zich te nemen.

'De vraag is: waarom is er geen andere uitvoeringsorganisatie aangetrokken?'

Sona koos voor een dubbelrol als toezichthouder en uitvoerder van het project. Maar wie bewaakt dan de bewaker? Net als geldt voor staatsinrichting, middels de trias politica, de scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en controlerende macht, dient er bij het voor Curaçaose begrippen megaproject van de bouw van een nieuw ziekenhuis een scheiding der machten te zijn, aldus de minister. 'Er moet onderscheid zijn tussen beleid (de overheid), de uitvoerder en de toezichthouder.'

Drie huiszoekingen op Curaçao in grootschalige fraudezaak met receptmedicatie

Voor ruim 100.000 gulden aan medicatie, verkregen met vervalste recepten, aangetroffen


In verband met een grootschalige fraudezaak met receptmedicatie hebben autoriteiten gisteren drie huiszoekingen verricht, in Noord Rozendaal, Kaya Dal Pega en Cassandraweg. Hierbij is medicatie, die met vervalste recepten is verkregen, met een totaalwaarde van ruim 100.000 gulden aangetroffen, aldus vandaag, vrijdag 20 april 2018, het Antilliaans Dagblad

De zaak kwam aan het licht toen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) inmiddels bijna drie jaar geleden lucht kreeg van onregelmatigheden met recepten afkomstig van een arts. Bij de SVB gingen alarmbellen af toen van deze arts veelvuldig brieven met het recept voor een bepaald medicijn werden ingediend.


In april 2015 werd daarom een brief gestuurd naar de botika’s waarin de apotheekeigenaren werd verzocht alle originele recepten naar SVB te sturen voor onderzoek. Ook werd aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM).

Het onderzoek van het OM, dat inmiddels al ruim twee jaar vordert en de naam Tardor heeft gekregen, heeft uitgewezen, dat een doktersassistente reeds gestempelde receptbrieven van een chirurg stal en deze doorsluisde naar een andere vrouw die de brieven invulde en daarmee receptmedicatie ophaalde bij de botika, zo melden 'welingelichte bronnen' aan het dagblad.

Ministerie van HI & T: 'Suriname nog steeds één van de veiligste toerisme bestemmingen in regio'

Ministerie van HI & T vindt mediaberichten over overval op toeristen 'afkeurenswaardig'

Media hebben feiten weergegeven, feiten die klare taal spreken....


Suriname is vergeleken met andere landen in de regio, nog steeds één van de veiligste toerisme bestemmingen. De primaire taak van de overheid is onder andere de algehele veiligheid in het land te garanderen. Binnen het toerismebeleid van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI & T) staat veiligheid binnen het kader van alle drie beleidsgebieden hoog op de agenda. 

Het ministerie betreurt het incident vorige week op weg naar Langatabiki, waarbij zowel Surinamers als - vooral en met name - enkele Nederlandse toeristen hardhandig zijn aangepakt.

Ook is afkeurenswaardig de wijze waarop het incident (zie beelden onderaan) is weergegeven in de diverse media, aldus het ministerie vandaag, vrijdag 20 april 2018, via het Nationaal Informatie Instituut.

Minister Stephen Tsang geeft aan, dat hij direct samen met zijn collega’s van Defensie en Justitie en Politie alle mogelijkheden bekijkt om meteen de surveillance op te voeren, zodat het veiligheidsgevoel bij zowel Surinamers als toeristen gewaarborgd blijft.

Vermeldenswaard is, dat een toerist bij het kiezen voor een toeristische bestemming zich laat leiden door een aantal zaken, waaronder veiligheid in het land en criminaliteitscijfers.

Uiteraard geeft de overheid een positief beeld van Suriname als bestemming van toeristen en anderen. Dat het ministerie de berichtgeving in media over de recente overval op een groepje reizigers, waarbij vooral Nederlanders onder handen werden genomen, 'afkeurenswaardig' noemt, verwerpelijk.
Media hebben feiten weergegeven, feiten die klare taal spreken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Nederland en België  in hun reisadvies voor Suriname nog steeds wijzen op de risico's.

Het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse  Zaken:

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen/suriname

Het reisadvies van de Belgische overheid van Suriname:

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/suriname(Suriname Mirror/Nationaal Informatie Instituut)

Drie accountants van KPMG mogen niet worden vervolgd voor valsheid in geschrifte

Rechtbank Midden-Nederland verklaart OM niet-ontvankelijk 

 Accountants verdachten in zaak Ballast Nedam-steekpenningen aan ambtenaren in Suriname en Saudi-Arabië


Drie accountants van KPMG mogen niet worden vervolgd voor valsheid in geschrifte. Zij zouden in het verleden doelbewust hebben meegewerkt aan het vervalsen van jaarcijfers van bouwbedrijf Ballast Nedam om zo te verhullen, dat de multinational steekpenningen heeft betaald aan ambtenaren en bestuurders in Suriname en Saudi-Arabië. 

De rechtbank in Utrecht heeft gisteren het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk verklaard, zo meldt vandaag, vrijdag 20 april 2018, de Ware Tijd.

Ballast Nedam heeft enkele jaren geleden toegegeven, dat het vanaf 1997 34 miljoen gulden (circa vijftien miljoen euro) aan steekpenningen heeft betaald om de bruggen over de Suriname- en de Coppenamerivier te mogen bouwen. Het geld zou onder meer overgemaakt zijn naar buitenlandse rekeningen van onder meer toenmalig president Jules Wijdenbosch en Desi Bouterse, die destijds adviseur van staat was.

Hoewel twaalf oppositieleden in 2012 in De Nationale Assemblee eisten dat een onderzoek gedaan moest worden naar de beweringen van de bouwmultinational en diegenen die in Suriname steekpenningen hadden aangenomen zouden worden vervolgd, is dat nooit gebeurd.

Lees hier het volledig vonnis van de rechtbank Midden-Nederland:Ook in Saudi-Arabië zou Ballast Nedam grof geld hebben uitgegeven om invloedrijke personen om te kopen zodat opdrachten werden gegund.

Het bedrijf trof enkele jaren geleden een miljoenenschikking met de Nederlandse Justitie om strafrechtelijke vervolging te ontlopen. Daarnaast werden de zaken tegen betrokken bestuursleden geseponeerd.

De drie accountants van KPMG hing echter wel nog vervolging boven het hoofd omdat ze willens en wetens met de cijfers zouden hebben geknoeid. Maar, omdat er met het bedrijf al een schikking is getroffen, oordeelde de rechtbank dat het onbegrijpelijk is dat de accountants wel zijn aangeklaagd.

Minister Elias wil dat SZF-apotheken door RGD worden overgenomen

'Zorgverlening moet bij zorgverlener en verzekeraar moet bezig zijn met verzekeringen'

(Bron foto: NII)
'Vòòr eind van het jaar moet een drietal hospitalen in Coronie, Saramacca en Commewijne zijn  gerealiseerd'


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid wil met de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) in overleg om de apotheken van het Staatsziekenfonds (SZF) over te nemen. Het is de bedoeling dat de zorgverlening bij de zorgverlener blijft en de verzekeraar zich bezighoudt met de verzekeringen. Elias heeft samen met de directie van RGD een kijkje genomen in diverse poliklinieken in Saramacca en Coronie. 

Hij wil samen met de RGD diverse plannen realiseren. De bewindsman wenst dat binnenkort specialistische zorg, waaronder interne- en kindergeneeskunde, via de poliklinieken geboden wordt. De minister heeft een bezoek gebracht aan de polikliniek te Kampong Baroe, Groningen en Totness, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut (NII) donderdag 19 april 2018.

Een andere grote ontwikkeling is het opzetten van een drietal hospitalen in Coronie, Saramacca en Commewijne. Het streven is volgens de minister om vóór het eind van het jaar dit te realiseren. Het hospitaal te Coronie moet vóór eind september zijn deuren openen. Het kost bijna niks, zegt de minister, omdat de infrastructuur er al staat. Alleen de bemensing zal nog moeten plaatsvinden, verzekerde de minister.

Elias houdt vast aan de visie van president Desi Bouterse om ook de bevolking in de districten en binnenland te voorzien van goede medische zorg.

Over de situatie in de gezondheidszorg denkt de bewindsman dat Suriname er niet slecht voor staat. De afgelopen jaren heeft de zorg niet stilgezeten. Er is flink gepland en nu vindt de uitvoering van zaken plaats.

RGD-directeur Edwin Noordzee geeft aan dat het belangrijk is dat de locaties waar de zorg geboden wordt, steeds verbeterd worden. Voor de komende periode zal samen met hett ministerie van Volksgezondheid de zorg verder uitgebreid worden. In Saramacca, Coronie en Commewijne zijn al mini ziekenhuizen. Het is de bedoeling om die weer te gebruiken voor de plaatselijke bevolking, zodat de mensen dichtbij huis behandeld kunnen worden en niet voor alle zaken naar Paramaribo hoeven te gaan. Hoewel geld belangrijk is, gelooft Noordzee, dat met weinig middelen het mogelijk is om een aantal zaken tot stand te brengen.

Een jong gezin van vijf dakloos na woningbrand Hollandse Kamp

(Bron foto: BIC Para)
3-Jarig zoontje heeft vermoedelijk gespeeld met een aansteker in een slaapkamer


Een jong gezin van vijf is dakloos geworden in het inheemse dorp Hollandse Kamp in het district Para. Huis en inboedel zijn gisteren, donderdag 19 april 2018, geheel afgebrand, aldus  het Burger Informatie Centrum (BIC) Para. 

De woning was van hout opgetrokken en was niet tegen brand verzekerd.

Een 3-jarig zoontje heeft vermoedelijk een aansteker gepakt uit de keuken en was daarmee bezig te spelen in de slaapkamer. Het jonge stel Jubithana-Lieveld is met zijn drie minderjarige kinderen dakloos geworden. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Districtscommissaris van Para Armand Jurel, heeft de bestuursdienst uitgestuurd voor rapportage en heeft zelf ook contact gehad met de slachtoffers. Regeringsfunctionarissen zijn van de brand in kennis gesteld door Jurel.

Er wordt vanuit het commissariaat naar mogelijkheden gezocht om het gezin uit de nood te helpen.

Jogi (VHP) blij met Staatsolie's ontwikkelingsprojecten in Saramacca

'De olie wordt uit district weggehaald, de lokale bevolking moet hier ook voordeel van hebben'


'Ik vind het een goed initiatief van Staatsolie om in Saramacca ontwikkelingsprojecten uit te voeren. De olie wordt uit het district weggehaald. De lokale bevolking moet hier ook voordeel van hebben', aldus Assembleelid Mahinder Jogi (VHP), vertegenwoordiger van Saramacca in De Nationale Assemblee, vandaag, vrijdag 20 april 2018, op Starnieuws.

Jogi merkt op, dat hij vaak kritiek heeft geleverd op Staatsolie. Er werd te weinig teruggedaan voor het district. Staatsolie heeft eerder projecten uitgevoerd, maar die hadden volgens het Assembleelid niet zo'n impact als het Corporate Social Investment programma dat speciaal voor het district is ontwikkeld.

Staatsolie heeft Srr 3.7 miljoen beschikbaar gesteld voor duurzame ontwikkelingsprojecten in Saramacca. Jogi stelt, dat Staatsolie nu ervoor gekozen heeft om duurzame projecten uit te voeren. Van deze projecten heeft het district als geheel profijt.

De openbare scholen Huwelijkszorg en Tambaredjo kregen als eerste een donatie van ruim Srd 875.000. Met het geld zullen renovatie- en bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd die moeten resulteren in onder meer een gezonder leefmilieu en meer praktijkruimte voor leerlingen en leerkrachten.

Twee koeien door onbekenden geslacht op een boerderij

Ingewanden en koppen achtergelaten en het vlees meegenomen


Er zijn twee koeien dinsdag geslacht op een boerderij ter hoogte van de Verlengde Rijsdijkweg. Dat werd in de ochtenduren ontdekt, wat doet vermoeden dat dit in de avonduren heeft plaatsgevonden. De dader(s) hebben de dieren ter plekke geslacht en hebben de ingewanden achtergelaten, alsook de koppen van de dieren, en het vlees meegenomen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 20 april 2018.

De eigenaar, die anoniem wenst te blijven, heeft melding hiervan gedaan bij de politie te Rijsdijk. Een ieder die informatie heeft over de dader(s) kan die doorgeven via het nummer 8515168. Geheimhouding is gegarandeerd en de tipgever zal beloond worden met 200 Amerikaanse dollar. 

Volgens de zoon van de eigenaar is dit niet de eerste keer dat dit zich heeft voorgedaan en heeft de familie vaker last van onverlaten. Soms wordt gewoon gestolen, maar het is ook voorgekomen dat een koe geslacht teruggevonden is.

De familie woont niet op de plaats zelf, maar heeft er wel voor gezorgd dat er overdag iemand is die de plek bewaakt. Maar, die persoon blijft niet de hele dag. Het vermoeden bestaat, dat de dader(s) via de achterkant van het terrein zijn gelopen en zich op die manier op het terrein hebben begeven, dat wel beschut is.

De familie heeft geen idee waarom zij steeds slachtoffer is. Noch is men bekend met enige animositeit in de buurt of met anderen. In de buurt zijn ook anderen die koeien fokken en er is weleens melding geweest van diefstal, maar het komt vaker bij deze familie voor.

Het is jammer dat je als Surinamer je best doet om een bijdrage te leveren ten behoeve van de productie en elke keer hiermee te maken krijgt’, stelt de zoon.D.P.

Het fokken van de koeien is meer een hobby, maar de familie verdient er toch wat Srd's mee door de koeien te verkopen aan andere fokkers. Nadat er voor de zoveelste keer melding is gedaan, heeft de politie slechts aangegeven dit te zullen onderzoeken.

Overigens besteedt in Nederland RTL Nieuws ook vandaag aandacht aan het voren gaande.

Gajadien (VHP): '50 Partijloyalisten op OWT&C geaccommodeerd in managementfuncties'

‘Winkelverkopers en hosselaars nu managers’ 

'Tendens van regering, om zodra publieke personen in opspraak komen, zij weggehaald worden van hun functie en stiekempjes ergens anders geaccommodeerd worden'


Naast de tientallen directeuren en onderdirecteuren bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) zijn op zijn minst 50 personen geaccommodeerd in zogenaamde managementfuncties.

'Een zuiver voorbeeld van het corruptie faciliterend beleid van de regering Desi Bouterse-Ashwin Adhin. Deze partijloyalisten konden dan op basis van hun managementrol een waardering krijgen, die gelijkgesteld is aan dat van een directeur en onderdirecteur. Winkelverkopers en hosselaars worden van de straat gehaald om meer geld te kunnen verdienen. Ook mensen die vaker voor corruptie in opspraak zijn geraakt, worden geholpen. Het zogenaamde inzetten van een managementteam nadat toenmalig minister Jerry Miranda de laatste maanden onder curatele was gesteld, was ook alleen bedoeld om meer partijloyalisten  (lees: NDP'ers) te accommoderen', zegt VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien donderdag 19 april 2018 in het  Dagblad Suriname.

Minister Patrick Pengel van OWT&C is vorige week begonnen met de ontmanteling van het managementteam van zijn voorganger Miranda. Dit team fungeerde naast de officiële directeuren en onderdirecteuren van het ministerie als een soort uitvoerend orgaan van Miranda. Het managementteam werd geleid door voormalige onderminister van Regionale Ontwikkeling, Mahinder Gopi.

Gajadien benadrukt, dat de nieuwen OWT&C-bewindsman met deze handeling probeert de aandacht af te leiden van wat zich werkelijk op het ministerie heeft voorgedaan, terwijl technici die jaren hun krachten hebben gegeven gewoon overgeplaatst zijn naar andere afdelingen waar zij niet meer ingezet worden waarvoor zij opgeleid zijn.

Gajadien hoopt, dat met de ontheffing van directeur Geo Norden van de Wegenautoriteit er geen stagnatie zal plaatsvinden bij het strafrechtelijk onderzoek, dat hij en collega parlementariërs recent bij het Openbaar Ministerie (OM) hebben aangevraagd in de kwestie waarin de Wegenautoriteit Srd 54.000 gestort heeft op een rekening van de NDP bij de Volkscredietbank voor aankoop van vlaggen. Sinds vorige maand circuleert een geluidsfragment, waarin de hoogte van een bedrag over een offerte wordt besproken. Duidelijk te horen is, dat aangegeven wordt dat een hoger bedrag moet worden ingevuld. Vermoed wordt, dat het hier gaat om een gesprek tussen een aannemer en Norden. Deze kwestie ligt ook op het bord van het OM.

'Het is een tendens van deze regering, dat zodra publieke personen in opspraak komen, zij weggehaald worden van hun functie en vervolgens stiekempjes ergens anders geaccommodeerd worden. Kijk maar naar Ramon Abrahams, Mahinder Gopi, Willy Duiker, Kenneth Slooten en Roland King. Daarom blijf ik zeggen, dat de regering Bouterse-Adhin dezelfde corruptie faciliterende trend voortzet van de regering Bouterse-Robert Ameerali.'

De politicus voert aan, dat het opmerkelijk is dat de ontheffing van Norden en de waarneming door Martin Misiedjan (voorzitter bestuur) al sinds vrijdag 12 april rond was, terwijl minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) deze informatie pas vier dagen later, op de avond van dinsdag 17 april, met de samenleving heeft gedeeld.

Regering Peru neemt gemeenschappen in bescherming tegen mijnbouwplannen

'We keuren alleen projecten goed die het milieu respecteren en steun hebben van gemeenschappen'


De regering van de nieuwe Peruaanse president Martin Vizcarra zei woensdag 18 april 2018, dat het mijnbouwprojecten niet zou 'opleggen' aan naburige gemeenschappen die bezwaar maken tegen hen, maar zou mijnbouwinvesteringen willen stimuleren om te profiteren van verbeterde mineraalprijzen. 

In het afgelopen decennium hebben Southern Copper Corp en Newmont Mining Corp geplande mijnen in Peru opgeschort vanwege de tegenstand van gemeenschappen die zich zorgen maken over de milieu-impact - een van de grootste hindernissen voor het bouwen van mijnen in 's werelds nummer twee  koperproducent, Peru.
 
De Peruaanse premier Cesar Villanueva zei, dat de regering mijnbouw zal aanmoedigen, maar alleen projecten goedkeurt die het milieu respecteren en steun hebben van gemeenschappen.

'We gaan geen mijnbouwproject opleggen zonder dat gemeenschappen zich eerst op hun gemak voelen ... dat is de dialoog.',  zei Villanueva op een persconferentie toen hem werd gevraagd of de regering het Tia Maria-project van Southern Copper dit jaar zou goedkeuren.

Het in Arizona (VS) gevestigde hoofdkantoor, gecontroleerd door Grupo Mexico, schortte Tia Maria in 2015 op om protesten te kalmeren van boeren die dodelijk waren geworden.


Maar, Southern Copper zei vorig jaar, dat het verwachtte dat de regering een bouwvergunning zou verlenen voor Tia Maria in 2018.

 (Suriname Mirror/Reuters/YouTube)